Top Banner
GOTIKA (DAVOR SIFTAR PRODUCTION) ARHITEKTURA FRANCUSKA Epicentrom stila smatra se opatija SAINT DENIS. Ukidaju se suprotnosti između nosača i tereta - zid gubi karakter masivne, nosive opne. Kantonirani stupac, kružne ili poligonalne osnove s 4 polustupa, prvi put se javlja u Chartresu 1194., a zatim u Amiensu i Reimsu. Lepezasti i zvjezdasti svodovi zamjenjuju križne. Kontraforni sustav: kontraforni zidovi, kontrafori i kontraforni lukovi. Kontrafor je zidni istak koji se prema gore stupnjevito sužuje i završava kosim okapnicama. Otvoreni kontraforni sustav: kontrafor odmaknut od zida bočnog broda, a 2 se kontraforna luka pružaju od njega do sredine gornje prozorske zone (npr. Amiens). Skriveni kontraforni sustav (npr. Saint-Germer-de-Fly). Triforij može biti: slijepi (Noyon), pasažni (Laon) ili ostakljeni (St. Denis, 1231.). 1. RANA GOTIKA ILE-DE-FRANCE, 1144 – 1194. Izmjena nosača (vezano uz svodove, dvotravejni ili vezani sustav - Laon, Noyon), šesterodijelni svodovi, dvotoranjska pročelja, 4 etažna elevacija: zone arkada, galerija, triforija i prozora. SAINT DENIS (obnova 1140 - 1144.) Izvorno crkva iz 8 st. - tu je sahranjen Pipin Mali. 1140. počinje obnova pod opatom Sugerom Zapadni dio (narteks) posvećen je 9. 9. 1140. Istočni dio – obnova traje od 1140 - 1144. TLOCRT APSIDE 2 toranjsko pročelje, 3 brodni narteks, 5 brodni transept, dvostruki deambulatorij, poligonalna apsida s 2 pretkorska traveja, 4 etažna elevacija. 1
13

Gotika Arhitektura - Francuska

Nov 08, 2014

Download

Documents

skripta
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Gotika Arhitektura - Francuska

GOTIKA (DAVOR SIFTAR PRODUCTION)

ARHITEKTURAFRANCUSKA

Epicentrom stila smatra se opatija SAINT DENIS. Ukidaju se suprotnosti između nosača i tereta - zid gubi karakter masivne, nosive opne.Kantonirani stupac, kružne ili poligonalne osnove s 4 polustupa, prvi put se javlja u Chartresu 1194., a zatim u Amiensu i Reimsu.Lepezasti i zvjezdasti svodovi zamjenjuju križne. Kontraforni sustav: kontraforni zidovi, kontrafori i kontraforni lukovi. Kontrafor je zidni istak koji se prema gore stupnjevito sužuje i završava kosim okapnicama. Otvoreni kontraforni sustav: kontrafor odmaknut od zida bočnog broda, a 2 se kontraforna luka pružaju od njega do sredine gornje prozorske zone (npr. Amiens).Skriveni kontraforni sustav (npr. Saint-Germer-de-Fly).Triforij može biti: slijepi (Noyon), pasažni (Laon) ili ostakljeni (St. Denis, 1231.).

1. RANA GOTIKA ILE-DE-FRANCE, 1144 – 1194.

Izmjena nosača (vezano uz svodove, dvotravejni ili vezani sustav - Laon, Noyon),šesterodijelni svodovi, dvotoranjska pročelja,4 etažna elevacija: zone arkada, galerija, triforija i prozora.

SAINT DENIS (obnova 1140 - 1144.)Izvorno crkva iz 8 st. - tu je sahranjen Pipin Mali.1140. počinje obnova pod opatom SugeromZapadni dio (narteks) posvećen je 9. 9. 1140.

Istočni dio – obnova traje od 1140 - 1144. TLOCRT APSIDE

2 toranjsko pročelje, 3 brodni narteks, 5 brodnitransept, dvostruki deambulatorij, poligonalnaapsida s 2 pretkorska traveja, 4 etažna elevacija.Oko 1230. ostakljen je triforij.

SAINT ETIENE Sens, 1140 – 1160.Prva gotička katedrala bez transepta.

3 broda, 3 etažna elevacija, 6 dijelni svod,

u zoni arkada izmjena nosača.

½ 16. st. transept je izgrađen u flamboyant stilu.

1

Page 2: Gotika Arhitektura - Francuska

NOTRE DAME Noyon1150. početak gradnje.

1165 - 1175. izgrađen je deambulatorij.

3 broda, 3 brodni narteks, 4 etažna elevacija,

izmjena nosača u zoni arkada,

transept s 4 etažnom elevacijom,polukružno završen na sjeveru u jugu.

FOTOGRAFIJE: AMBULATORIJ I SVETIŠTE

NOTRE DAME Pariz 1163 - 1182. zapadni dio1178 - 1200. brodovisred. 13. st. transept

5 brodova, 3 brodni narteks, dvostruki deambulatorij, 3 etažna elevacija: arkade, galerije i prozori.6 dijelni svod u glavnom brodu, a križno rebrasti u bočnim brodovima. U 19.st. velika obnova (V. le Duc).

NOTRE DAME Laon započeta oko 1160.II. faza 1180 - 1210.Prvi put bazilika s više tornjeva.3 broda, bočni brodovi idu kontinuirano oko transepta i okružuju apsidu kao deam-bulatorij bez kapela, flankiran 2 etažnim bočnim apsidama.6 dijelni svod, 4 etažna elevacija: arkade, galerije, prvi put pasažni triforij, zona prozora.1210. udvostručena duljina kora, s ravnim završetkom. 1165. prvi put izvedena rozeta.

ST. REMI, kor, Reims (1170 – 1200.)St. Remi je izvorno romanička

2

Page 3: Gotika Arhitektura - Francuska

crkva iz 1005. g. Na postojećitransept dodaje se novi kor s 5brodova i 4 etažnom elevacijom,deambulatorij ima 5 radijalnih kapela koje su jasno odvojene,a centralna kapela ima predtravej. AMBULATORIJ

ST. MADELENE, kor, Vézelay, 1185. Najranija gotička struktura u Burgundiji.

3 brodna crkva, građena od 1096 – 1120.Deambulatorij s 5 radijalnih kapela,

2 travejni predkor, 3 etažna elevacija:arkade, triforij i prozori.

CISTERCITSKA OPATIJA Pontigny, 1140.

2 etažna elevacija, deambulatorij s radijalnimpravokutnim kapelama upisanima u zid.

ANGEVIN

Angevinška gotika se javlja ubrzo nakon dovršenja svetišta St. Denisa. Ove crkve su slabije osvijetljene od "tipa St. Denis" i imaju različite forme križno rebrastih svodova.Angevinški tip: veoma visok zaključni kamen, kupolasti oblik svoda.St. Denis tip: zaključni kamen i šiljci lukova su u istoj visini.Krajem 12. i poč. 13. st. usavršen je koncept angevinške gotike,

3

Page 4: Gotika Arhitektura - Francuska

svodovi su kupolastog oblika, a rebra su brojčano umnožena.

ST. MAURICE Angers, 1148 – 1158.

Prvi spomenik angevinške gotike.

1 brod, niz velikih kubičnih travejanadsvođenih kupolastim 4 dijelnim svodom,

debeli zidovi rastvoreni su visokim uskimprozorima, u gornjoj zoni je uska šetnica. ST. MAURICE

ST. SERGE, kor, Angers, oko 1200.

3 broda, gotovo izjednačena visina brodova

daje dvoranski prostor,

nosači su vrlo tanki,

novi kor je građen u zreloj gotici.

2. ZRELA ILI VISOKA GOTIKA 1194 – 1240.

Od izgradnje Chartresa do druge faze rada na St. Denisu.

- 4 dijelni svodovi, - nema izmjene nosača- otvoreni kontraforni sustav- kantonirani stupci- pasažni triforiji- visoki prozorski red- arkade i prozorski kat su iste visine

4

Page 5: Gotika Arhitektura - Francuska

- 3 etažna elevacija: zona arkada, triforija i prozora- višedijelni prozori u prozorskoj zoni

NOTRE DAME Chartres, 1194 - 1260.Ključna građevina klasične gotike.3 broda, uzdužni križni tlocrt, 3 brodni transept koji ima pročelja s po 2 tornja, 5 brodni kor s dvostrukim deambulatorijem i odvojenim radijalnim kapelama, 3 etažna elevacija, prvi put kantonirani stubovi, otvoreni kontraforni sustav, 4 dijelni svod, službe prelaze u rebra svoda, naglašen vertikalizam, na zapadnoj strani su Porta Regia (1145 –1155.).

ST. ETIENNE Bourges, 12 - 16 st. Bez transepta, slična Notre Dame u Parizu.

5 brodova, glavni brod ima 6 - dijelni svod,bočni brodovi križno bačvasti svod,dvostruki deambulatorij izvorno bez kapela,

a kasnije je dodano 5 apsidiola.

5 portala na pročelju i 2 tornja, izvana jedvostruki sustav kontrafora,

3 etažna elevacija. PRESJEK KORA

NOTRE DAME Reims, 1212.Križna bazilika s vijencem kapela. 3 broda, 3 brodni transept, 5 brodni kor, deambulatorij s vijencem kapela (Salomonovkor), 3 etažna elevacija, istanjeni nosači,po prvi put ujednačeni kapiteli, 4 dijelni svodovi, 2 tornja na pročelju.Dvostruki kontraforni sustav (u bilježniciVillarda d Honnecourta sačuvan izvorni nacrt),prvi put prozor s mrežištem (1210. Jean d Orbais).

NOTRE DAME Amiens, (1220 - 1268.)3 broda, 3 brodni transept, 5 brodni kor s deambulatorijem i vijencem kapela,4 dijelni svod, 3 etažna elevacija,u koru je ostakljeni triforij.

5

Page 6: Gotika Arhitektura - Francuska

Arhitekt je Robert de Luzarches.

SAINT PIERRE Beauvais, 1272. Svetište predstavlja jedno od najsmionijihtehničko-konstruktivnih rješenja (visina 48 m) i posljednji stupanj u razvoju gotičkog stila.Elevacija kora: 3 etažna.

TRIFORIJ KORA

UTJECAJ MODELA CHARTRESA:St. Etienne (Meaux) 3 brodne crkve, 5 brodni korovi,

St. Quentin deambulatoriji s kapelama

NORMANDIJA I BURGUNDIJA

St. Etienne (Auxerre) visoke, tanke arkade

Notre Dame (Dijon) triforiji, službe

NOTRE DAME, DIJON

3. RAYONNANT GOTIKA 1220/30 – do kraja 13. st.

Dvorski stil Louisa IX, javlja se u Parizu i širi po cijeloj Europi.Naziv dobiva po zrakastim prečkama velikih rozeta, karakterističnih za ovu fazu.Svjetlo postaje važna komponenta arhitekture.Po prvi put se javlja ostakljeni triforij i novi tip svežnjastog stupca.Veće rastvaranje zidova u fine mrežaste i kopljaste sustave, masivni zidovi se zamijenjujustaklenim zastorima. Važnost dobivaju vitraji i kolorizam.Piramidalni krovovi omogućuju prolaz svjetla kroz ostakljene triforije.

SAINT DENIS (opatijska crkva)1140. opat Suger restaurira staru romaničku crkvu:

6

Page 7: Gotika Arhitektura - Francuska

pročelje, 2 zvonika, prva 2 traveja, kor i kripta.1231. opat Eudes Clement počinje rekonstrukciju:mijenjaju se arkade glavnog broda i transepta, novisvežnjasti stubovi, a službe idu od poda do krova.

Glavni brod (1281.): 3 etažna elevacija:zona arkada, po prvi put ostakljeni triforij (1231.)i visoka zona 4 strukih prozora s rozetama.

Transept je proširen na 5 brodova, s velikimrozetama na južnom i sjevernom kraju, i naglašen kao mjesto gdje su grobovi kraljeva. Nad transep-tom su tornjevi, svetište ima 3 etažnu elevaciju.

KATEDRALA ST. PIERRE Troyes5 brodova, transept, 5 brodni kor s deambulatori-jem i 5 radijalnih kapela, četvorodijelni svod. Stil St. Dennisa očituje se u koru koji je obnovljennakon urušavanja (1228.) i sadrži gotovo iste elemente kao i St. Denis: 3 etažna elevacija,pasažni triforij, prozori.

ST. GERMAIN-EN-LAYE (poč. 1238.)Kraljevska kapela,1 brod s "dvoslojnim" zidovima,2 etažna elevacija, 4 dijelni svod,izvana su jaki kontrafori.

SAINTE CHAPELLE Pariz, 1243 - 1248.Dvoranska kapela Louisa IX.Dvoetažna građevina u kojoj je pohranjena relikvija – Kristova kruna od trnja.

Donja kapela:je starija, za dvorjane nižeg ranga i posvećena Bogorodici.3 broda, niža je od gornje, niski svod podupire pod gornje kapele, unutrašnji kontrafori podupiru svod, bogata dekora-cija, 4 dijelni svod.Gornja kapela:je za cara i obitelj, posvećena Kristovoj krvi i Križu.1 brod, apsida, visoki prozori prekrivaju gotovo cijele zidove, a između njih su službe. 4 dijelni svod, bogata dekoracija: naslužbama su likovi apostola, a na prozorima prikazi Kristove muke. Izvana je niz jakih kontrafora, na pročelju se ističe velika rozeta. Obje kapele imaju narteks. GORNJA KAPELA

ST. URBAIN Troyes, poč 1262. Dao ju je sagraditi papa Urban IV. na mjestugdje je bila kuća u kojoj je rođen.3 broda, 3 dijelni narteks, upisani transept,poligonalno svetište bez deambulatorija,2 etažna elevacija: arkade i prozori, a zona prozora je veoma široka, 4 dijelni svod,2 etažna elevacija i u koru (2 zone prozora).

7

Page 8: Gotika Arhitektura - Francuska

Smatra se da je arhitekt Jean Langlois.

ST. NAZAIRE CarcassonneRomanička katedrala, a oko 1280. započeti su kor i transept. Transept je velik, s 3 pravokutne kapele na istočnoj strani. Sa svake strane su poligonalne apside - originalno i drukčije od tada tipičnog deambulatorija s radijalnim kapelama (zbog želje da se očuva romanička konstrukcija crkve).Koncepcija je bliska St. Chapelle: skulpture na službamai malo drukčije mrežište. Kapele su odvojene samo u donjem dijelu (zid), a u gornjem su spojene otvorenimmrežištem. ST. NAZAIRE

NOTRE DAME katedrala, Clermont-Ferand1248. započet je kor (Jean Deschamps).3 etažna elevacija, deambulatorij s 5 radijalnih kapela,triforij i prozori su povezani i čine jednu elevaciju.

NOTRE DAME katedrala, TournayGrađena 1243 - 1253.kor je posvećen 1253.

4. KASNA GOTIKA

kraj 13 – 15. st.

Glavni uzor je Saint Dennis. Prevladava dekorativnost i kićenost. Arhitektonski elementi koji se dalje razvijaju su nosači i mrežište. Prevladava troetažna elevacija.

ST. CROIX Orleans, poč. 1287. Građen s idejom da nadmaši sve katedrale zrele gotike.5 brodova, 3 brodni transept, 5 brodni kor sdeambulatorijem i 9 radijalnih kapela.Od izvorne građevine sačuvani su samo2 traveja kora od njih šest, radijalne kapelei vanjski bočni zidovi kora.

Arhitektura oko 1300. g. predstavlja visoke izraze stila rayonnant gotike:

NOTRE DAME Evreux Kor je sagrađen nešto prije 1300. g.deambulatorij ima 5 radijalnih kapela,3 etažna elevacija:visoke arkade svežnjastih stubova,visoki ostakljeni triforij i zona prozora.

8

Page 9: Gotika Arhitektura - Francuska

LYON ROUEN 1300-30. BORDEAUX 1260-14 st.glavno pročelje katedrale južno pročelje transepta sjeverno pročelje transepta

Početkom 13. st., kada se grade monumentalne katedrale, dolazi do promjena u društvenom i vjerskom životu. Osnovani su prosjački i propovjednički redovi, franjevci (Assisi, 1208.) i dominikanci (južna Francuska, 1215.). Elementi propovjedi bitno utječu na karakteristike njihove arhitekture. Grade se uglavnom jednobrodne crkve, ponekad fortifikacijskog karaktera.

DOMINIKANSKA CRKVA (Toulouse, iza 1260.)Matična crkva dominikanskog reda.2 broda, dvoranska crkva, poligonalna apsida s 5 radijalnih kapela, križno svođeni traveji, nad korom lepezasti svod ("palmino drvo").

Sjeverni brod je za redovnike,

južni za laike, a oba su usmjerena

prema svetištu.

ALBI,

9

Page 10: Gotika Arhitektura - Francuska

katedrala Sv. Cecilije (1282 – 1400.)

Propovjednička crkva domi-nikanskog tipa. Najznačajniji primjer 1 brodne crkve s ka- pelama fortifikacijskog kara-ktera. 12 križno svođenih traveja, poligonalni kor, između kontrafora su kapele (u koru su polukružne), iznad njih su galerije s prolazom,zid je s dvostrukom ljuskom.

FLAMBOYANT STIL Plamena gotika 1380 - sredina 15. st.

Francuski kasnogotički stil, naglašenog dekorativnog karaktera. U mrežištu se linije isprepliću i često stvaraju oblike nalik plamenu. Najvažniji dekorativni element je "riblji mjehur".Nakon 100 godišnjeg rata, rekonstruiraju se mnoge crkve (Orleans, Auxerre, Tour), a neke se preuređuju i proširuju (Sens, Rouen, Amiens).

ST. MACLOU Rouen, 1437 - 1541.

10