Top Banner
102

Gösteri toplumu guy debord

Mar 09, 2016

Download

Documents

Sosyal Savaş

"İletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve daha da hızla yaygınlaşmasının, bir çoğul yalnızlık ve atalet halini milyarlarca insana yayarak, onları post-endüstriyel, post-nasyonal, post-kentsel bir getto karşı-kültürüne kapatarak bir ‘küresel köy’den kozmik bir getto doğurduğu, dahası mutlak edilginleştirme yöntemleriyle her bireyi kendisi için bir getto haline getirdiği, ‘Gösteri toplumu’nun bu yeni formunda, Debord’unki gibi keskin bir bakış ve hakiki bir duruşa, rahatsız edici bir eleştirelliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var." Özgür Uçkan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Gösteri toplumu guy debord
Page 2: Gösteri toplumu guy debord
Page 3: Gösteri toplumu guy debord
Page 4: Gösteri toplumu guy debord
Page 5: Gösteri toplumu guy debord
Page 6: Gösteri toplumu guy debord
Page 7: Gösteri toplumu guy debord
Page 8: Gösteri toplumu guy debord
Page 9: Gösteri toplumu guy debord
Page 10: Gösteri toplumu guy debord
Page 11: Gösteri toplumu guy debord
Page 12: Gösteri toplumu guy debord
Page 13: Gösteri toplumu guy debord
Page 14: Gösteri toplumu guy debord
Page 15: Gösteri toplumu guy debord
Page 16: Gösteri toplumu guy debord
Page 17: Gösteri toplumu guy debord
Page 18: Gösteri toplumu guy debord
Page 19: Gösteri toplumu guy debord
Page 20: Gösteri toplumu guy debord
Page 21: Gösteri toplumu guy debord
Page 22: Gösteri toplumu guy debord
Page 23: Gösteri toplumu guy debord
Page 24: Gösteri toplumu guy debord
Page 25: Gösteri toplumu guy debord
Page 26: Gösteri toplumu guy debord
Page 27: Gösteri toplumu guy debord
Page 28: Gösteri toplumu guy debord
Page 29: Gösteri toplumu guy debord
Page 30: Gösteri toplumu guy debord
Page 31: Gösteri toplumu guy debord
Page 32: Gösteri toplumu guy debord
Page 33: Gösteri toplumu guy debord
Page 34: Gösteri toplumu guy debord
Page 35: Gösteri toplumu guy debord
Page 36: Gösteri toplumu guy debord
Page 37: Gösteri toplumu guy debord
Page 38: Gösteri toplumu guy debord
Page 39: Gösteri toplumu guy debord
Page 40: Gösteri toplumu guy debord
Page 41: Gösteri toplumu guy debord
Page 42: Gösteri toplumu guy debord
Page 43: Gösteri toplumu guy debord
Page 44: Gösteri toplumu guy debord
Page 45: Gösteri toplumu guy debord
Page 46: Gösteri toplumu guy debord
Page 47: Gösteri toplumu guy debord
Page 48: Gösteri toplumu guy debord
Page 49: Gösteri toplumu guy debord
Page 50: Gösteri toplumu guy debord
Page 51: Gösteri toplumu guy debord
Page 52: Gösteri toplumu guy debord
Page 53: Gösteri toplumu guy debord
Page 54: Gösteri toplumu guy debord
Page 55: Gösteri toplumu guy debord
Page 56: Gösteri toplumu guy debord
Page 57: Gösteri toplumu guy debord
Page 58: Gösteri toplumu guy debord
Page 59: Gösteri toplumu guy debord
Page 60: Gösteri toplumu guy debord
Page 61: Gösteri toplumu guy debord
Page 62: Gösteri toplumu guy debord
Page 63: Gösteri toplumu guy debord
Page 64: Gösteri toplumu guy debord
Page 65: Gösteri toplumu guy debord
Page 66: Gösteri toplumu guy debord
Page 67: Gösteri toplumu guy debord
Page 68: Gösteri toplumu guy debord
Page 69: Gösteri toplumu guy debord
Page 70: Gösteri toplumu guy debord
Page 71: Gösteri toplumu guy debord
Page 72: Gösteri toplumu guy debord
Page 73: Gösteri toplumu guy debord
Page 74: Gösteri toplumu guy debord
Page 75: Gösteri toplumu guy debord
Page 76: Gösteri toplumu guy debord
Page 77: Gösteri toplumu guy debord
Page 78: Gösteri toplumu guy debord
Page 79: Gösteri toplumu guy debord
Page 80: Gösteri toplumu guy debord
Page 81: Gösteri toplumu guy debord
Page 82: Gösteri toplumu guy debord
Page 83: Gösteri toplumu guy debord
Page 84: Gösteri toplumu guy debord
Page 85: Gösteri toplumu guy debord
Page 86: Gösteri toplumu guy debord
Page 87: Gösteri toplumu guy debord
Page 88: Gösteri toplumu guy debord
Page 89: Gösteri toplumu guy debord
Page 90: Gösteri toplumu guy debord
Page 91: Gösteri toplumu guy debord
Page 92: Gösteri toplumu guy debord
Page 93: Gösteri toplumu guy debord
Page 94: Gösteri toplumu guy debord
Page 95: Gösteri toplumu guy debord
Page 96: Gösteri toplumu guy debord
Page 97: Gösteri toplumu guy debord
Page 98: Gösteri toplumu guy debord
Page 99: Gösteri toplumu guy debord
Page 100: Gösteri toplumu guy debord
Page 101: Gösteri toplumu guy debord
Page 102: Gösteri toplumu guy debord