Top Banner

Click here to load reader

Günaha Galip Gelmek · PDF file 2018-09-14 · Bu kitapta günaha ve günahın suçuna galip gelmek konusuna bakacağız. Bazen bizler günahlarımızı...

Jul 13, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • Günaha Galip Gelmek

  Kral Davut’un öyküsü üzerine kişisel çalışma notları

 • Multi-Language Publications Bringing the Word to the World

  The original text is produced by Multi-Language Publications of the Board for World Missions of the Wisconsin Evangelical Lutheran Synod.

  Copyright © 2015

  Turkish edition Copyright © 2017 MLP Catalog number: 38-5419

  All color and black and white images are the work of Glenn Myers. Rights to Glenn Myers’ images are reserved by Northwestern Publishing House.

  All Scripture is taken from the Holy Bible, New Testament International Reader’s Version ® NIV® Copyright © 1995, 1996, 1998 by Biblia Inc. ™. Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Level 1, Book 31

 • İİçindekiler çindekiler ™

  Başlangıç.......................................................................1

  Bölüm 1: Davut Günah ile Buluşur ............................................3

  Bölüm 2: Davut Kendi Günahı ile Buluşur ...............................11

  Bölüm 3: Davut Günahının Ağırlığını ve Affedilmenin Esenliğini Tadar ........................................................21

  Bölüm 4: Davut Sevinir —Günahın Yükünden Kurtuldu..........31

  Bölüm 5: Tanrı Davut’un Günahının Suçu Üzerinde Zafer Kazandı ...........................................41

  Bölüm 6: Gözden Geçir! Planla! Dua Et! İlerle! .......................55

 • Bu kitapta günaha ve günahın suçuna galip gelmek konusuna bakacağız. Bazen bizler günahlarımızı Tanrı’dan ve kendimizden saklamayı isteriz. Kral Davut ise bunun imkansız olduğunu öğrendi. İşlediği suçtan dolayı çok kötü hissetti. O zaman gerçek bir arkadaş Davut’a geldi ve ona yardım etmek için yapmış olduğu şeyi onun yüzüne açıkça söyledi. Gerçek bir arkadaş Tanrı Sözü’nü bize getirmekle bizim yardım eder. Bizler diğer insanları incittiğimizde Tanrı Sözü bize Tanrı’ya karşı günah işlediğimizi söyler. Bu durumda bizler Tanrı’nın gözünde suçluyuzdur. Fakat Tanrı Sözü bizi aynı zamanda suçtan da özgür kılar. Tanrı Sözü bizleri günahlarımızı itirafa yönlendirir ve Kurtarıcı’nın günahlarımızı kaldırdığını söyler. Kral Davut gibi sizler de günahlardan ve suçlardan özgür bir şekilde yeni bir yaşam yaşamanız için, Rab sizleri bu çalışma notları boyunca aydınlatıp bereketlesin.

  BaşlangıçBaşlangıç™

 • 2

  Davut güçlü olan Golyat’a sapanla taş atıyor

 • Bölüm – 1

  Davut Günah ile Buluşur Davut, Tanrı halkı İsrail’in büyük bir kralı idi. Yaşamının çoğunda Tanrı’ya sadık biri oldu ve halkı da Tanrı’ya sadık kalmak için yönlendirmeye çalıştı. Davut henüz genç bir adamken, Tanrı ile alay eden Golyat adında büyük ve güçlü bir düşmanla savaştı. Davut’un elinde olan tek şey sapan ve taş idi. Fakat aynı zamanda Tanrı da onun yanındaydı. Tanrı Davut’u pek çok şekilde bereketledi. Davut isteyebileceği her şeye sahip oldu.

  — Davut Tanrı halkı İsrail’in bir kralıydı. Davut Tanrı’ya iman etmiş biriydi.

  — Tanrı’yla alay eden ve Tanrı halkını küçümseyen dev gibi korkunç bir adamı yenmesi için Tanrı, henüz gençken (bir kral değilken) Davut’u kullanmıştı.

  3

 • 4

  Şimdi Kutsal Kitap’ta Kral Davut’un yaşamındaki en kötü zamana bakalım:

  II.Samuel 11:1-27 Davut ve Batşeva 11 İlkbaharda, kralların savaşa gittiği dönemde, Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav’ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. Onlar Ammonlular’ı yenilgiye uğratıp Rabba Kenti’ni kuşatırken, Davut Yeruşalim’de kalıyordu. 2 Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. 3 Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, “Kadın Eliam’ın kızı Hititli Uriya’nın karısı Bat- Şeva’dır” dedi. 4 Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut’un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü. 5 Gebe kalan kadın Davut’a, “Gebe kaldım” diye haber gönderdi. 6 Bunun üzerine Davut Hititli Uriya’yı kendisine göndermesi için Yoav’a haber yolladı. Yoav da Uriya’yı Davut’a gönderdi. 7 Uriya yanına varınca, Davut Yoav’ın, ordunun ve savaşın durumunu sordu. 8 Sonra Uriya’ya, “Evine git, rahatına bak” dedi. Uriya saraydan çıkınca, kral ardından bir armağan gönderdi. 9 Ne var ki, Uriya evine gitmedi, efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısında uyudu. 10 Davut Uriya’nın evine gitmediğini öğrenince, ona, “Yolculuktan geldin. Neden evine gitmedin?” diye sordu. 11 Uriya, “Sandık da, İsrailliler’le Yahudalılar da çardaklarda kalıyor” diye karşılık verdi, “Komutanım Yoav’la efendimin adamları kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla yatmak için evime giderim? Yaşamın hakkı için, böyle bir şeyi kesinlikle yapmayacağım.”

 • 12 Bunun üzerine Davut, “Bugün de burada kal, yarın seni göndereceğim” dedi. Uriya o gün de, ertesi gün de Yeruşalim’de kaldı. 13 Davut Uriya’yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi. Akşam olunca Uriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi. 14 Sabahleyin Davut Yoav’a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi. 15 Mektupta şöyle yazdı: “Uriya’yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki, vurulup ölsün.” 16 Böylece Yoav kenti kuşatırken Uriya’yı yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere yerleştirdi. 17 Kent halkı çıkıp Yoav’ın askerleriyle savaştı. Davut’un askerlerinden ölenler oldu. Hititli Uriya da ölenler arasındaydı. 18 Yoav savaşla ilgili ayrıntılı haberleri Davut’a iletmek üzere bir ulak gönderdi. 19 Ulağı şöyle uyardı: “Sen savaşla ilgili ayrıntılı haberleri krala iletmeyi bitirdikten sonra, 20 kral öfkelenip sana şunu sorabilir: ‘Onlarla savaşmak için kente neden o kadar çok yaklaştınız? Surdan ok atacaklarını bilmiyor muydunuz? 21 Yerubbeşet oğlu Avimelek’i kim öldürdü? Teves’te surun üstünden bir kadın üzerine bir değirmen üst taşını atıp onu öldürmedi mi? Öyleyse niçin sura o kadar çok yaklaştınız?’ O zaman, ‘Kulun Hititli Uriya da öldü’ dersin.” 22 Ulak yola koyuldu. Davut’un yanına varınca, Yoav’ın kendisine söylediklerinin tümünü ona iletti. 23 “Adamlar bizden üstün çıktılar” dedi, “Kentten çıkıp bizimle kırda savaştılar. Ama onları kent kapısına kadar geri püskürttük. 24 Bunun üzerine okçular adamlarına surdan ok attılar. Kralın adamlarından bazıları öldü; kulun Hititli Uriya da öldü.” 25 Davut ulağa şöyle dedi: “Yoav’a de ki, ‘Bu olay seni üzmesin! Savaşta kimin öleceği belli olmaz. Kente karşı saldırınızı güçlendirin ve kenti yerle bir edin!’ Bu sözlerle onu yüreklendir.” 26 Uriya’nın karısı, kocasının öldüğünü duyunca, onun

  5

 • 6

  için yas tuttu. 27 Yas süresi geçince, Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut’un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Ancak, Davut’un bu yaptığı RAB’bin hoşuna gitmedi.

  Üzücü bir öykü, değil mi? Davut Tanrı’ya karşı günah işledi; ve Tanrı’nın iki kuluna karşı günah işledi. Önce komşusunun karısını gördü ve onu kendisi için istedi. Kadınla yattı ve kadın hamile kaldı. Bu olaylar sırasında kadının kocası orduda görev yapıyordu ve evinden uzaktı.

  Batşeva’nın hamile olduğunu öğrendiği zaman Davut’un aklından neler geçmiş olabilir? “Yanlış bir şey yapmamış gibi görünmenin bir yolunu bulmalıyım. Bu günahı saklamalıyım. Kocası onu ziyarete geldiği için hamile olmuş gibi göstermeliyim.” Fakat bu plan işe yaramadı. Batşeva’nın kocası sadık bir askerdi. Savaştan eve geldiği zaman bile karısı ile yatmaya gitmedi. Uriya savaştan başka bir şey düşünemezdi. Bu yüzden ordu halen savaştayken karısı ile birlikte olmayı istemedi. Böyle olduğunda, Davut’un aklına daha korkunç bir fikir geldi. “Batşeva’nın kocası Uriya’yı savaşın en şiddetli geçtiği cephede en öne göndermeliyim. Savaşta yalnız kalıp ölmesi için gerekli kişilere bunu bildirmeliyim.” Neticede Uriya’nın ölmesi Davut’un bu fikrinden dolayı oldu. Bundan sonra kral Davut Batşeva’yı birlikte yaşamak için yanına aldı.

 • 7

  — Davut Batşeva ile yattı ve kadın hamile kaldı. — Kadının kocası Uriya, Davut’un ordusunda

  görevli sadık bir askerdi. — Uriya evine geldi fakat karısının yanında

  kalmadı. Davut ise kendi suçunu örtmek için Uriya’yı evine, karsının yanına göndermeyi planlamıştı. Bu plan işe yaramayınca Davut bu sadık askeri savaşın en önüne sürerek ölmesini sağladı.

  Davut kendi bulduğu çözüm ile belki de büyük bir problemden kurtulduğunu düşündü. Gerçekte iki büyük problem ve iki büyük günah vardı. Fakat Davut kimseyi kandıramıyordu; çünkü Tanrı’yı kandıramazdı. Gerçek şu ki, Davut kendisini de kandırmıyordu. Kendi günahlarını saklamaya çalışıyordu fakat planları çalışmıyordu. Halk bir şeylerin yanlış olduğunu söyleyecekti. Sizler de suçlu bir vicdanla