Top Banner

of 451

Giai dap 306 cau hoi cua tin huu co doc

Feb 07, 2017

ReportDownload

Business

duy-vong

 • Giai ap

  306

  Cau Hoi

  Cua

  Tn Hu C oc

  Revised Edition

  (them bai va sa cha)

  Diep Dung

 • 2007 Tac gia gi ban quyen.

  xin php Tc gi xin c ph bin

  rng ri cho cc y T Cha

  v cc Con Dn Cha

  c lng ham mn

  hc hi li

  Ngi

  Rev. Dr. on Ngc n

  2012

  Tai ban mua thu nam 2012

 • 3

  NOI DUNG

  Li Ta 4

  Li Gii Thieu 5

  1. TON GIAO THE GII 9

  2. LCH S C OC GIAO 85

  3. CONG GIAO & TIN LANH 130

  4. GIAO LY TONG QUAT 175

  5. GIAO LY CU ROI 225

  6. KINH THANH 264

  7. DO THAI & DO THAI GIAO 276

  8. NGAY LE & PHONG TUC 299

  9. NHNG IEU KHO HIEU 331

  10. LINH TINH 358

  Tai Lieu Tham Khao 419

  Muc Luc Kinh Thanh 421

  Muc Luc Sach 423

  Y Kien oc Gia 442

 • Li Ta

  Nhng cau hoi ung en niem tin, chung ta thng

  li tm hieu ni ngi cung nh ni mnh va ke nh

  khong can giai ap, c tin ai cho xong viec hay ngi ta

  tin th mnh cung tin. Tin nh vay de i en me tn hay

  cuong tn. C thay noi, muc-s noi, hay bat c ngi nao

  mang dau hieu chc sac ton giao noi la ung. Rieng C

  oc Giao co Kinh Thanh va C oc nhan chan chnh

  ngay nao cung tra xem Kinh-Thanh e xem li giang (cua

  cac muc s hay ngi day ao) co that chang(Cong vu

  17:11).

  Vi tinh than tren, ong Diep-Dung a tra xem Kinh

  Thanh e viet quyen sachGiai-ap 306 Cau Hoi Cua Tn

  Hu C oc. Mi quy v oc, quy v ong y vng niem

  tin va giup chung ta thng-thng san-sang e tra li

  moi ngi hoi le ve s trong-cay (niem tin) trong anh em(I

  Phi-e-r 3:15). Quy v co the khong ong y ve s giai ap

  cua ong, chung ta th chng-minh niem tin mnh ung

  nh Kinh-Thanh day.

  Kinh Thanh nh ngha tin hay c-tin phai la s

  biet chac vng-vang cua nhng ieu mnh ang trong

  mong, la bang-c cua nhng ieu mnh chang xem thay

  (He-b-r 11:1). Co nh vay, chung ta mi co the em

  long tin tron-ven ma nhan lay (I Ti-mo-the 1:15).

  Hay tm giai-ap ung vi Kinh Thanh e biet

  chac vng-vang trong niem tin.

  Muc-s Tien s Phan Thanh Bnh

  Chu Bien Bao Anh Sang

  El Cajon, California, Hoa Ky

 • 5

  Li Gii Thieu I

  Toi han hanh c Ong Diep Dung cho oc trc

  ban thao e co y kien ve tac pham do ong soan thao. ay

  la mot cong trnh bien soan rat cong phu. Tac gia a e ra

  rat nhieu th gi, cong sc e tm oc, su khao tai lieu

  trong khi thc hien quyen sach nay. Sach gom 10 chng,

  giai ap 306 cau hoi ma C oc nhan co the thac mac. Tac

  gia dung ngon t bnh d, trong sang e moi ngi co the

  hieu. The van ap giup cho tac pham hap dan hn.

  Ngi oc khong can phai oc t trang au ti trang cuoi,

  ma co the xem phan muc luc, tm van e mnh thac mac

  ma oc. Ngi oc se nhan ra nhng tai lieu, nhng thong

  tin that doi dao va nhng dan chng tac gia a ra rat ang

  tin cay. mot so van e khi can, tac gia cung i vao chieu

  sau kien thc can thiet. Tac pham nay khong nhng bo ch

  cho C oc nhan ma con hu dung cho tat ca nhng ai

  muon tm hieu i song tam linh. Toi tran trong gii thieu

  tac pham gia tr nay en quy oc gia.

  Bac s Chau Ngoc Hiep

  Chu Bien Bao Nep Song Mi

  Jacksonville, Florida

 • Li Gii Thieu

  6

  Li Gii Thieu II

  Hai mi sau nam trc ay, khi mi tr ve trong Cu

  Chua Jesus Christ va bat au hoc tap li Chua trong Hoi Thanh

  Tin Lanh Viet Nam, nhieu khi toi hoi tiec ca mot thi th au a

  bo ph qua nhiu thi gian e eo uoi nhng triet ly ton giao h

  khong, cuoi cung mi nhan biet rang suot nhng ngan nam loai

  ngi, khong co mot ai thc hien c.

  S kien c Chua tha toi, c tai sinh e c lam

  con c Chua Tri qua la mot s kin ky dieu, v ai va tuyt

  vi ma trc kia chnh toi khong the nao tng tng noi. Long

  toi muon hoc Li Chua e bu lai s uong ph noi tren. Moi khi

  co dp tien, toi en nha sach Tin Lanh An ong tm nhng tai

  lieu thuoc linh em ve nha oc i oc lai.

  c tin non nt cua toi vao buoi ban au ay c ln len

  trong mot hoan canh phc tp v nhng rang buoc chnh tr, ton

  giao, gia nh, ban hu gan xa . . . Vi cai tin on ong cu ai

  c tin Chua, toi c nhieu ngi tham vieng hoi han. Nhiu v

  cao nien, hoc thc en t nhng giao phai khac nhau trong cung

  mot c tin th phng c Chua Tri. Ho chia xe cho toi nhiu

  e tai khac nhau trong mot quyen Kinh Thanh. Toi kien nhan

  lang nghe nhng giao ly khac nhau t nhng ca nhan, nhng

  giao hoi hay giao phai khac nhau ay. Ban be ben Pht Giao th

  muon hieu nguyen nhan nao khien toi t bo Pht Giao . . . Nao

  la anh em Cong Giao, Pht Giao, Cao ai, Thien Yoga, Thin

  Thong Thien Hoc, Chng Nhan Gie-ho-va, Thanh Hu Ngay

  Sau Cua Chua Gie-su Ki-to (Mormon), C oc Phuc Lam An

  That Nhat, Ngu Tun . . .

  Co mot ieu ac bit la hoan canh kho khan khong bao

  gi ngan tr c n thng xot cua Chua v Ngai luon luon m

  cho toi nhieu c hoi hoc Li Ngai. Suot 18 nm song que nha,

  toi a c tham gia nhng lp hoc chui va gn 8 nm nay toi ra

  t nn nc ngoai, Chua cho toi nhieu c hoi hn e hoc tap

 • Li Gii Thieu

  7

  Li Chua. Thi gian ang qu nhat oi vi toi la c song trong

  cac trai t nn hn by nam e chung ung vi hang ngan ngi

  o hp ve sac toc, vn hoa, ton giao, chnh kien . . . Trong hoan

  canh quy bau ny, toi co c hoi oc ban thao quyn sach GII

  AP 306 CAU HI CA TN HU C OC cua tac gi Diep

  Dung. ay la mot quyn sach ma toi ngh rang nhiu ngi cn

  co trong tay e luc nao cung co th tra cu nhng thac mac

  thuoc linh cn ban.

  Qua tac phm Gii ap 306 Cau Hoi Cua Tn Hu C

  oc, toi c tiep thu, c lam sang to vi rt nhiu kin thc

  cn thiet va quan trong. T nhng thac mac ve lch s ao Chua,

  ve cac khuynh hng khac nhau trong s the hien c tin vi

  giao phai, ve cach th phng, ve Li Song va truyn thong, ve

  tn ly va giao ly, ve Hoi Thanh va giao quyen qua nhng giai

  oan lch s the gii noi chung va Viet Nam noi rieng. . . Quyn

  sach a cho toi nhng li giai ap va suc tch va phong phu va

  rat ro rang vi nhieu tai lieu than hoc co gia tr ma tac gia a

  chu kho tong hp t nhieu nguon thanh mot quyen sach gon

  gang sang sua.

  Thi ai cua chung ta hom nay lai ay day thong tin va

  nhanh va rong ma thi gian ca chung ta li b chiem bi nhiu

  nhu cu bc thiet khac nhau, nen nhieu khi chung ta lung tung

  trc nhng tai lieu day com phai mt nhieu thi gian mi oc

  het c. ay, quyn sach Gii ap 306 Cau Hoi Ca Tn

  Hu C oc la mot quyn sach khong qua day en noi ngi

  oc phai mat nhieu thi gian. Tac gia a co ong nhieu noi dung

  giao khoa than hoc Thanh Kinh va lch s Hoi Thanh rat phong

  phu giup ngi oc co mot kho kien thc thuoc linh va suc tch

  va gon nhe e vng tin va e hau viec Chua. Vi li van sang

  sua, bnh d cha ng nhng s liu va quan iem than hoc

  c neu len bang nhng cau hoi va cau tra li lam cho ngi

  oc cam thy vui thch muon oc them hoac oc i oc lai ma

  khong chan. Tac gia Diep Dung a bien soan mot quyn sach

  mang noi dung sau sac, thc t, pho thong giup ngi oc de

 • Li Gii Thieu

  8

  hieu, de nh va bat au bat c mot trang nao hay mot cau nao

  cung cam thay thch thu c.

  Cam n Chua a trang b cho tac gi nhng ta-lang xuat

  sac e anh ong gop vao kho tang vn pham C oc mot quyn

  sach cn thiet giup con dan Chua co them kien thc thuoc linh

  hau co the giai ap cho bat c ai nhng thac mac ve ao Chua

  va dat dan linh hon toi nhan tr ve tiep nhn n cu roi trong

  Cu Chua Jesus Christ, ong thi cung giup i song thuoc linh

  cua mnh them vng tin, vui mng, phc hnh gia mot the gii

  ay bat trac, ay d biet nay. Con dan Chua trong bat c giao

  phai nao, tham ch nhng ngi theo cac ton giao khac, khi oc

  quyn sach nay se lay lam thoa man v hang tram thac mac c

  ban ve ao Chua c giai bay mot cach khoa hoc va mach lac

  vi nhng t lieu c trng dan co nguon goc. Bat c ai oc

  qua quyn sach nay cung se thoa long. Ngi hau vic Chua rat

  can co quyen sach nay e tra cu, v tr nh cua mnh khong

  cha het nhng tai lieu thuoc linh can thiet moi khi mnh can

  en.

  La mot ngi a c thng thc quyn sach Giai ap

  306 Cau Hoi Cua Tn Hu C oc, toi han hnh gii thieu

  quyen sach nay en cac toi t Chua cung nh con dan Chua

  trong va ngoai nc Vit Nam.

  Muc s Joshua Nguyn Hu Nht

  Cu ai c Thch Hue Nhat

  Mua ong 2006, Berlin, Germany

 • 9

  1

  TON GIAO THE GII

  H1. Ai sang lap An o Giao?

  An o Giao ra i An o cach ay vao khoang 4.000

  nam, nhng khong co ngi sang lap. An o Giao la mot ton

  giao co truyen thong lau i cua van hoa An o, va la mot ton

  giao ln, co khoang 80% dan so An o theo ton giao nay. Ngay

  nay, An o Giao pha tron vi Ba La Mon Giao va Phat Giao.

  An o Giao khong at nang giao quyen va tn ly, nen ngi

  theo An o Giao co the tin thuyet oc than hay a than eu

  c dung nap.

  An o Giao co truyen thong chia xa hoi ra thanh ang

  cap e phan biet oi x trong giao te, hon nhan, hun hap lam an

  buon ban. V the, An o Giao a chia xa hoi An o ra bon ang

  cap rieng biet nh sau:

  Ba-La-Mon (Brahmins): ao s, tang l.

  Sat-e-K (Kshatriyas): Quan quyen, chien s.

  Phe-Xa (Vaisyas): ien chu, doanh gia.

  Thu-a-La (Sudra): Nong dan, lam mn, ay t.

  e lam giam bt s khac biet gia cac ang cap trong

  xa hoi An o, vao khoang au thang 9 nam 2006, chanh