Top Banner

Click here to load reader

Gewoon Nieuwegein - straatfoto's

Mar 22, 2016

ReportDownload

Documents

Nieuwegein gefotografeerd door Johan Nebbeling zoals hetis - niet meer en niet minder

 • 1

 • 2

 • 3

  GEWOON NIEUWEGEIN

  STRAATFOTOS

 • 4

  Eerste druk 2010 Johan Nebbeling

  ISBN: 978-94-6089-387-2 Productie Boeksout.nl Soest Uitgave in eigen beheer Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestem-ming van de uitgever.

 • 5

  GEWOON NIEUWEGEIN

  STRAATFOTOS

  JOHAN NEBBELING

 • 6

 • 7

  NIEUWEGEIN In Nieuwegein woon en leef ik sinds 1972. Ik ben met mijn ouders meeverhuisd uit Utrecht en er altijd gebleven. Hoewel ik binnen Nieuwegein een paar keer ben ver-huisd, heb ik kennelijk nooit genoeg reden gezien om er weg te gaan. Over Nieuwegein heb ik gemengde gevoelens. Vaak toont Nieuwegein een lelijk ge-zicht. Saai, ongenspireerd, onaantrekkelijk, benauwend, treurig en karakterloos. Maar Nieuwegein heeft ook een andere kant: groen, ruim, vernieuwend, gevarieerd, plezierig en van alle gemakken voorzien. Het hangt er maar vanaf met welke bril je kijkt of wilt kijken - hoe je Nieuwegein waardeert. Oude stadjes en dorpen trekken hordes fotografen en schilders die de pittoreske aan-blik komen vastleggen. Nieuwegein is nieuw en heeft weinig pittoresks. Fotografen beperken zich veelal tot het plichtmatig vastleggen van evenementen en gebeurtenis-sen. En nooit wordt eens een sfeervol gezicht op de Nettomarkt aan de Hildo Krop-straat geschilderd. Het gewone Nieuwegein - Nieuwegein zoals het is; niets meer of minder - blijft buiten beeld. Waarom eigenlijk? Mooi of lelijk: het loutere feit dat Nieuwegein bestaat maakt het tot onderwerp voor fotografie. Sterker: Nieuwegein heeft er recht op te worden gefotografeerd! In het voorjaar van 2008 besloot ik die taak op me te nemen. Als een reiziger trok ik maandenlang door mijn stad. Uren zwierf ik door vaak vrijwel uitgestorven, mij soms totaal onbekende buurten. Ik verbaasde me, ergerde me, verwonderde me en raakte soms oprecht ontroerd. Ik fotografeerde het Nieuwegein dat niemand de moeite waard vindt om te fotografe-ren, omdat het zo - ogenschijnlijk nadrukkelijk net fotogeniek is. Die missie resul-teerde in een paar duizend foto's, waarvan ik er vijftig selecteerde voor dit boek. Pre-tenties heb ik er niet mee. Behalve deze ene: kijk, gewoon Nieuwegein! Johan Nebbeling

 • 8

 • 9

  NIEUWEGEIN IS

  EEN EILAND

 • 10

  EEN KUNSTMATIG EILAND

 • 11

  EEN OPGESPOTEN ZANDVLAKTE

 • 12

  OMRINGD DOOR SNELWEGEN

 • 13

  KANALEN EN

  EEN RIVIER

 • 14

  JE MOET MOEITE DOEN

 • 15

  OM IN NIEUWEGEIN

  TE RAKEN

 • 16

  BREDE WEGEN ONDERDOOR

 • 17

  OVER DIEPE WATERWEGEN

  HEEN

 • 18

  NIEUWEGEIN IS EEN PLAN

 • 19

  BEDACHT OP DE

  TEKENTAFEL

 • 20

  GEBOUWD VOLGENS SCHEMA

 • 21

  BEVOLKT MET

  NIEUWKOMERS

 • 22

  DE MEESTEN ALTHANS

 • 23

  NIEUWEGEINERS ZIJN DUS

  IMMIGRANTEN

 • 24

  LANDVERHUIZERS UIT ALLE WINDSTREKEN

 • 25

  OP ZOEK NAAR

  TJA, WAT

 • 26

  RUST RUIMTE REINHEID

 • 27

  EEN HUIS MET EEN TUINTJE

 • 28

  EEN NIEUWE START

 • 29

  EEN BETER

  LEVEN

 • 30

  EEN PLEK VLAKBIJ DE SNELWEG

 • 31

  OP HUN KUNSTMATIG

  EILAND

 • 32

  MAKEN ZE ER HET BESTE VAN

 • 33

  PROBEREN ZICH THUIS

  TE VOELEN

 • 34

  HUN WEG TE VINDEN

 • 35

  VOEDEN HUN KINDEREN

  OP

 • 36

  LATEN DE HOND UIT

 • 37

  GAAN NAAR

  SCHOOL

 • 38

  DOEN HUN WERK

 • 39

  MAKEN EEN

  OMMETJE

 • 40

  HALEN HUN BOODSCHAPPEN

 • 41

  KORTOM LEVEN

  HUN LEVEN

 • 42

  NA BIJNA VEERTIG JAAR IS ER EEN

 • 43

  TWEEDE EN ZELFS

  EEN DERDE

 • 44

  GENERATIE NIEUWEGEINERS OPGEGROEID

 • 45

  MENSEN VOOR WIE

  NIEUWEGEIN

 • 46

  HUN THUIS IS HUN GEBOORTEGROND

 • 47

  NIEUWEGEIN IS EEN

  GROOT EXPERIMENT

 • 48

  STEDENBOUWKUNDIG SOCIAAL CULTUREEL

 • 49

  WAARVAN DE UITKOMST NOG

  ONGEWIS IS

 • 50

  MAAR DE VOORTEKENEN ZIJN GUNSTIG

 • 51

  WANT AL SCHORT ER

  NOG VEEL

 • 52

  AAN DIE OPGESPOTEN ZANDPLAAT

 • 53

  ER WORDT AL WEL VOLOP

  GELEEFD

 • 54

 • 55