Top Banner
Aytaç YILDIZELİ ile Güzel Bir Söyleşi Bu sayıda; 1-ÜNAK'tan Bir Kalem 2-Editörden 3-Aytaç Yıldızeli ile Söyleşi 4-BOBCATSSS 2011 5-Summify "Döngü içinde kalın!" 6-Eğlencenin En İlginç Hali 7-Mobil Teknolojiler ve Uygulamalar 8-Toplantılar ve Etkinlikler 9-Genç ÜNAK'tan Haberler Sayı 2 Mart - Nisan 2011
20

Genç ÜNAK Bülten Mart - Nisan Sayısı

Mar 13, 2016

Download

Documents

Fırat Akın

Genç ÜNAK oluşumunun 2 ayda bir çıkacak olan bülteninin ikinci sayısı.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Ayta YILDIZEL ile

  Gzel Bir Sylei

  Bu sayda;

  1-NAK'tan Bir Kalem

  2-Editrden

  3-Ayta Yldzeli ile Sylei

  4-BOBCATSSS 2011

  5-Summify "Dng iinde kaln!"

  6-Elencenin En lgin Hali

  7-Mobil Teknolojiler ve Uygulamalar

  8-Toplantlar ve Etkinlikler

  9-Gen NAK'tan Haberler

  Say 2

  Mart - Nisan 2011

 • 2

  GenNAK, niversite ve Aratrma Ktphanecileri Derneinin gen

  yz olmay hedeflemi bir oluum olarak grev yapan bir NAK grubudur.

  Hedef kitlesi bilgi ynetimi ile ilgili olan rencilerden oluan gen ve en di-

  namik bir kitleye hizmet etmektedir. Bu dinamik grup sphesiz ki an getirdi-

  i en yeni olanaklar kullanmakta ve bu olanaklar hakknda bilgi sahibi olmaya

  almaktadr.

  GenNAK grubu sahip olduu olanaklarla hedef kitlesi olan btn bil-

  gi ve belge ynetimi blmlerindeki rencilerin bilgi ihtiyalarn karlaya-

  caklar, seslerini duyurabilecekleri etkinliklerin dzenlenmesine ynelik giri-

  imlerde bulunmaktadr. Biliyorum ki en az hedef kitlesi kadar dinamik olan

  ynetim kurulu ile GenNAK, bu dnem de geen dnem olduu gibi gerek-

  letirdii etkinliklerle ses getirmeye devam edecektir.

  GenNAKn greve geldii gnden bugne dzenlemi olduu etkin-

  likler ve destekler bundan sonraki srelerde niversitelerin Bilgi ve Belge Y-

  netimi blmleri ve bu blmlerdeki bilgi topluluklar ile ortaklaa baarl et-

  kinlikler dzenleyeceklerinin de habercisidir. 2010 ylnn Kasm ayndan bu

  yana etkinliklerini srdren GenNAK bu dnem de yeni sprizlerle ve yele-

  riyle birlikte yeni etkinliklerle karmzda olacaktr.

  GenNAKn yeni ynetim kuruluyla birlikte yapm olduu etkinlik-

  lerle dinamik bir yaklam getirecei kansndayz. NAK ynetim kurulu ad-

  na da attklar her admda yanlarnda olduumuz GenNAK oluumunun ba-

  arlarnn devamn dilerken; okuyucularmz yaratclk, enerji, yenilik, baar

  ve dinamizm kavramlarnn yeni tanm olan arkadalarmzn almalarn il-

  giyle okumaya davet etmekten mutluluk duyarz.

  Tolga akmak

  NAK

  Ynetim Kurulu yesi

  NAK'tan Bir Kalem

  Tolga akmak - NAK Ynetim Kurulu yesi

  tolga@unak.org.tr

 • 3

  Gen NAK olarak, ncelikle bize gelen neriler ve dnceler iin takipilerimi-

  ze teekkr ederiz. Byle olumlu geri bildirimleri grdke yapm olduumuz projele-

  rin yerinde ve doru olduunu grmek bizim de alma isteimizi artrmakta ve yapa-

  camz yeni projelere ise k tutmaktadr.

  Sizler iin hazrladmz blten yine dopdolu. Bu sayda sizlerle zaman zaman

  tarihin derinliklerinde bir yolculua kp, zaman zaman gnmzn de ilerisine gide-

  cek, teknolojide gelinen son noktaya deineceiz. Toplantlara katlacaz.Yaptmz

  sylei ile scack bir sohbet havas yaratacak, mesleimizin yaptalarndan biri olan,

  Gen NAK oluumunun da nderi Sayn Ayta Yldzeli ile alanmza dair pek ok

  deneyimi sizlerle paylaacaz.

  Bu sayda yer vereceimiz konular ierisinde bizi en ok heyecanlandran, iimiz-

  den iki arkadamzn (Derya ve lknur) uluslararas bir proje de yer almalar,

  BOBCATSSSe poster sunumlaryla katlmalaryd. Orada nasl bir atmosfer olduunu,

  neler yaadklarn bizlerle paylaacaklar. Dier bir yandan, mesleimizle yakndan

  ilgili toplant serisi bizi beklemekte.

  Hayatmzda ksa bir srede internetle birlikte nemli bir yere gelen eitli sosyal

  alarn (Facebook, Twitter) takibinde glk ekiyorsanz size kullanmanz nerecei-

  miz bir program var. Mobil teknolojilerin hayatmzn vazgeilmez bir paras haline

  gelmesi giderek kanlmaz oluyor. Bizde bu konuya deinmeden edemedik.

  Televizyon ve internetin hayatmza girmi olmas kazanlarmzla birlikte kayp-

  larmz da artrd. Onlar olmadan nce insanlar ne yapyordu? Zamanlarn nasl geiri-

  yorlard? Bu sorularn yantlarn bulacanz ok eskilerden bir kitap tantmmz da bu

  saymzda sizlerle buluacak.

  Gen NAK giderek byyen bir aile oluyor! Artan ye saymzla daha byk

  baarlara imza atmak iin hazrlanyoruz. Bu sayda yelerimizden ansl iki kiiye

  Gen NAK olarak bir srprizimiz var. Bltenimizdeki Gen NAKtan Haberler b-

  lmnde isimlerini ve onlar iin hazrladmz srprizi grebileceksiniz. Tm yeleri-

  mize de katklar ve katlmlar iin teekkr ediyoruz.

  Gen NAK olarak baarlara attmz imzalarn, yaptmz etkinliklerin, yararl

  almalarn gerek mimarlar olan NAK Bakan Sayn Ayta YILDIZELne ve

  tm NAK Ynetim Kuruluna desteklerinden dolay teekkr ederiz.

  Keyifle okumanz dileiyle, bilgiyle kaln.

  Editrden

  Melisa Gelbal - Hacettepe niversitesi

  gelbal08@hacettepe.edu.tr

 • 4

  Meslek alanmzn nemli yap talarndan biri olan, ULAKBM Tp Veri Ta-

  ban editr ve eitim dizinleme uzman, alanmzn nemli dergilerinden Bilgi

  Dnyasnn ba editr, NAK bakan ve bizim iin en nemlisi Gen NAK olu-

  umunun nderi olan sayn Ayta YILDIZEL ile bu saymzda ksa bir sylei yap-

  tk.

  1. ncelikle sizi sizden tanyarak balayalm.

  1963 ylnda Ankara niversitesi Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Ktphane-

  cilik blmn kazandm ve 1967de mezun oldum. alma hayatna Milli Ktp-

  hanede baladm ve TBTAK/TRDOKta Eitim dizinleme uzman ve TB-

  TAK/ULAKBMde Tp Veri Taban editr olarak devam ettim. Bu yl itibariyle

  ULAKBMdeki grevimden emekli oldum. Halen Bilgi Dnyasnn ba editrl-

  n yapmaktaym, NAK bakanln yrtyorum ve Gen NAKn danmanl-

  n srdryorum.

  2. ULAKBMdeki alma hayatnz, oradaki deneyimlerinizi bizimle paylar

  msnz?

  ULAKBMdeki grevime 1974te baladm o zaman ki ad TRDOK idi.

  TRDOKa Prof. Dr. Sayn Tekin AYBA zamannda snavla giriliyordu. Snav

  kazanp almaya baladktan sonra Prof. Dr. Sayn Tekin AYBA bana hem al-

  ma hayatmda yardmc olup, ilerlememe katkda bulundu, hem de bana her zaman

  bir aabey gibi davrand, kollad, destek oldu. Emeini hi unutamam. ULAKBM

  her zaman rahat ve zgr alma ortam ile benim iin ayrcalkl bir kurum olmu-

  tur. TRDOKta alamaya baladm ilk zamanlarda bana gerekten rnek olan,

  yetimemi salayan, mesleki kariyerimin gerek mimar olan en nemli isim saygy-

  Ayta Yldzeli le Ksa Bir Sylei

  Yamur Ege Zeybekolu - Hacettepe niversitesi

  yzeybe07@hacettepe.edu.tr

 • 5

  la ve rahmetle andm Sayn Aynur ERTUNtur. Kendisi Trkiyenin yetitirdii

  en nemli ktphanecilerden birisidir ve onunla almak, onu rnek almak ok b-

  yk anstr benim iin. TBTAK/TRDOKda Prof. Dr. Sayn Tekin AYBA, rah-

  metli Sayn Aynur ERTUN ve ben Trkiyede Enformasyon ve Seimli Bilgi

  Duyurusu (SDI) hizmetlerinin gelimesinde nemli roller stlendik. ngilizce ve

  Trke kan Aylk Duyuru Blteni, Toplant Duyuru Blteni, TBTAK konu ala-

  nna giren konularda bibliyografyalar, Tez Duyuru Blteni, indekiler Dergisi, Key

  to Turkish Science gibi yaynlar ve ktphanecilik, enformasyon konularnda kitap-

  larla adeta alanmzda bir frtna estirdik.

  3. NAK maceranz nasl balad? Bakan olma srecine kadar yaadklarnz

  bizimle paylar msnz?

  NAK ile tanmam Sayn Rezzan KAKARn beni NAKa ye yapmas

  ile balad. Birka toplantya katlmtm, yine bu toplantlardan birinde ynetim ku-

  rulu seimleri yaplyordu, ben de ok etkili bir konuma yapmtm ve herkes ok

  beenmiti. Prof. Dr. Nilfer TUNCER seime katlmam istedi ve ben de krama-

  dm katldm, oylarn byk bir ounluu ile seildim. Bu ekilde ynetim kurulun-

  da yer aldm.

  4. Bilgi Dnyas gibi alanmzda nemli bir derginin ba editr olma grevini

  stleniyorsunuz. Bu zor ve nemli greve balama maceranz bizimle paylar

  msnz?

  Aslnda bu greve gelmi olmam biraz emrivaki de oldu diyebiliriz. Bilgi

  Dnyas Dergisi iin teklif edilen aratrmac ve retim yeleri editrlk grevini

  kabul etmemilerdi. Sayn Adile GNDEM editr olmam istedi, editrlkte hi

  deneyimim olmamas sebebiyle, bu greve gelmekte tereddt ettim ancak Dr.Hatice

  Kbra BAHOLU ile bilikte bu grevi kabul etmek zorunda kaldk. kimiz de

  zverili almalar yaparak deneyim kazandk ve dergiyi bu zamana kadar getirdik.

  Baarmz yalnzca bu grevi yerine getirmekle snrl kalmad ve Bilgi Dnyasnn

 • 6

  nde gelen yabanc veri tabanlarna girmesini de hep beraber saladk. Artk Bilgi

  Dnyas da genlemeye balad. Kadromuzda gen arkadalara da yer veriyoruz.

  Nevzat ZEL, Tolga AKMAK, Muharrem YILMAZn katlmas ile daha da g-

  lendik. Elektronik ortamda Bilgi Dnyasnn gelimesini Sayn Kamil MLEK

  ve Sayn Nevzat ZELin zverili, baarl almalarna ve web tasarmlarna bor-

  luyuz.

  5. alma hayatnz boyunca kurumunuzda karlatnz sorunlar/skntlar

  oldu mu? Nasl bir alma ortamnz vard?

  ok da sknt ektim diyemem. Karlatm ok byk sorunlar olmad.

  ULAKBM (o zaman TRDOK)de alrken cret asndan da, alma ortam ve

  insan ilikileri asndan da ok rahat ve anslydm. Her zaman zgr ve mutlu bir

  alma ortamna sahiptik. Hep neeli bir i hayatm vard. zellikle TBTAK/

  TRDOK Mdr Sayn Ksmet Burian daha sonra TBTAK Enformasyon Hiz-

  metleri Mdr Sayn Prof. Dr. Serhat AKIR, Sayn Dr. Tlay ZL ve TB-

  TAK/ULAKBM Mdr Sayn Prof. Dr. Cem SARAn alma hayatmda ayr

  ayr ok nemli yerleri vardr. Her zaman iin bana gsterdikleri sevgi ve sayg iin

  kendilerine mteekkirim. Ayrca dernek hayatmda rahmetli Adile GNDEN ile

  baar ile geirdiimiz dernekilik hayatm unutmam mmkn deil. Her zaman

  sevgi ile altk.

  6. NAK phesiz alanmzdaki nemli derneklerden biri. Peki sizce NAKn

  alanmzdaki amalar nelerdir?

  NAK biliyorsunuz kurulu olarak bilgi ve belge ynetimi alanndaki ilerlii

  salayan, iletiimi glendiren ve kiilerin zlk haklarn korumaya ynelik byk

  mcadeleler veren bir dernektir. Gemite bu konuda etkili almalar yapmaya a-

  ltk. Ancak birok ktphanede ve bilgi merkezinde sorunlar devam etmekte ve

  onlar sadece NAK olarak amamz u anda ok mmkn deil.

 • 7

  7. Gen NAK oluumunun nderisiniz, bu fikrin ortaya k nasl oldu? Ve

  Gen NAK sizce neler yapmal?

  alma hayatm boyunca Neden bizi zorlayacak kimse yok? diye dnm-

  mdr. Genlerin fikirlerini, bak alarn her zaman nemsemiimdir. Bu dn-

  celerle ve genlerin fikirlerine, enerjilerine duyduumuz gereksinimle Gen NAK

  oluumu ortaya kt. te bu yzden Gen NAK kesinlikle etkin bir ekilde al-

  mal, fikirleriyle NAK ynlendirmeli ve zorlamaldr.

  8. Bu yl itibariyle emekli oldunuz, ncelikle size Gen NAK olarak bir kez de

  buradan salkl ve mutlu emeklilik gnleri diliyoruz. Bundan sonra alana kat-

  klarnz neler olacak? Emeklilik gnlerinizi nasl geirmeyi planlyorsunuz?

  Emekli oldum ancak NAK bakanl, Bilgi Dnyas Dergisi editrl ve

  Gen NAK danmanl grevlerim devam ediyor. NAK ve Gen NAKa des-

  teklerim devam edecek. Bu grevlerle ve sizlerle birlikte alana katklarm srecek

  elbette. Ancak bunun dnda u anda bir dizinleme (indeksleme) kitab yazyorum.

  Milli Ktphane Mdr Sayn Tuncer ACARn teklifi ile grme engelliler iin her

  hafta bir gnm ayrp onlara kitap okuyacak, konuan Ktphaneye destek vere-

  ceim. Bunlarn yannda anneme de daha ok zaman ayracam. En nemlisi baba-

  mn gemite izin vermedii en byk hayallerimden biri olan dans kursuna imdi

  gitmeyi planlyorum.

  9. Son olarak sizin eklemek istedikleriniz neler?

  Genlerden ok ey bekliyorum ve onlar ok seviyorum. Bu meslein ilerle-

  mesini ve hak ettii yere gelmesini istiyorum. adalama yolunda daima ileri

  admlar atlmasn bekliyorum. Alanmza ait eksiklerin giderilmesi, sorunlarn kalc

  zmlere ulaabilmesini ve bunun sevgi-sayg erevesinde yaplmasn diliyorum.

  Hepinize teekkr ederim.

  Bizde Sayn Ayta YILDIZELne bize vakit ayrp bu keyifli syleiyi yapt

  iin ok teekkr ederiz

 • 8

  BOBCATSSS hedef gruplar; renciler, akademisyenler, ktphaneci-

  ler, bilgi uzmanlar ve bilgi ynetimi blm alanlar olup uluslararas bir

  sempozyumdur. 1993 ylnda balatlan BOBCATSSS ismini kuruculuunu

  stlenen lkelerin ba harflerinden alr. Her yl Bilgi ve Belge Ynetimi blm

  lisans ve lisansst rencileri tarafndan hazrlanr.

  BOBCATSSS 2011, 31 Ocak - 2 ubat tarihleri arasnda Macaristann

  Szombathely ehrinde, Macaristan, Avusturya ve Norveli rencilerin organi-

  zasyonuyla dzenlendi. Bu yl seilen sempozyum temas finding new

  waysdi. Arkadam Derya Baklac ile ben, Prof. Dr. Blent Ylmaz nderliin-

  de hazrlanan Trkiye'de halk ktphanelerinde hizmet ii eitim blge semi-

  nerleri dizisini, poster sunumumuzla, aktif katlmc olarak orada tanttk. Kat-

  lm frsat bulamam ilgililere buradan sempozyumun detaylarn anlatacam.

  Sempozyum al geleneksel Macar dans ve Macar mzikleriyle yapl-

  d. Her ne kadar danslar sahneye samasa da sahnedeki sakslar kenara alna-

  rak elenceli bir ortam yaratld. Al konumalar yaplp tm ekip kendini

  tanttktan sonra, gnn akamnda ho geldin yemeine geildi. Yemekler

  Norveli alar tarafndan hazrlanlp krmz, beyaz arap eliinde sunuldu.

  Ayrca sempozyum al erefine, yemek ncesi ampanya patlatld. Bylece,

  ilk gn tanma ve heyecan azaltma abas iinde geti.

  Poster sunumlarmzn da olduu ikinci gn, ayr salonda bildiriler ve

  altaylarla balad. kinci gn zellikle buy my candy altay zel ilgi gr-

  d. Hacettepe niversitesinden katlan dier drt arkadamzla sunumlarmz

  heyecanla beklerken yanmzda olan hocamz Prof. Dr. Serap Kurbanolu bize

  manevi destek verdi. Sorunsuz bir ekilde sunum ksmn bitirdikten sonra pos-

  terimizin bana geip bize yneltilen sorular cevapladk. Hizmet ii eitim

  blge baznda dnyada ilk defa yapldndan katlmclarn ilgisini ve beenisi-

  ni toplad. zellikle sveli renciler iin blge seminerleri ilgi oda oldu.

  kinci gnden sonra Szombathelyi iyice tanyp sunum srasn dier

  BOBCATSSS 2011

  lknur Encan - Hacettepe niversitesi

  encan06@hacettepe.edu.tr

 • 9

  katlmclara braknca, kahve aralarnda yeni yzlerle tanma, sohbet etme

  imkanmz oldu. Katlmclar arasnda merak edenler ve zaman uyanlar iin

  BOBCATSSS ekibi tarafndan ehir turlar dzenlendi.

  Kapan konumas IFLAdan bir grevlinin konumasyla balad ve

  BOBCATSSSin babas da denen Ruud Bruynsun uzun konumasyla devam

  etti. Bu konumada 2013 BOBCATSSSin Trkiyede Ankarada yaplaca

  duyurusu zerine salonda byk ilgi uyand. Ardndan BOBCATSSS 2012

  Amsterdam ekibi BOBCATSSS flamasn devralmak iin sahneye kt.

  Hoakal yemei zengin ieriiyle son gn heyecanyla bastrdmz

  midemiz iin gzel bir kapan oldu. Ayn masay paylatmz sveli iki ho-

  ca ve iki renciyle birlikte erefe dedikten sonra gece kapan partisine kadar

  srecek olan sohbetimize baladk ve 2013te Trkiyede bulumak szyle

  BOBCATSSS 2011 Szombathely gecesini kapattk.

 • 10

  nemli bir paramz haline gelen internetin, hayatmzdaki yeri ve bizi yanst-

  mas zerine syleyecek pek ok sz var elbette. Ben szm Trkiyede kiilerin in-

  ternet ve internet uygulamalar, internet kullanmlar zerine yaptm bir aratrmayla

  sylemek istedim.

  Trkiye statistik Kurumu'nun 148 sayl 18 Austos 2010 tarihinde yaynlad

  haber bltenine gre, 2010 yl nisan ay ierisinde yaplan aratrmada hanelerin %

  41,6'snn internet eriimi hakkna sahip olduu, bununla birlikte bilgisayar kullanan

  her be kiiden nn de her gn internet kulland ifade edilmitir.

  nternet kullanmnn bu denli yaygn olduu lkemizde kullanclar ile ilgili

  dikkat ekmek istediim bir dier veri de, Facebook zerindeki Trk kullanclar hak-

  knda. Socialbakers.com sitesinden eritiim bilgilere gre Facebook Trk kullanc

  says 25.420.400'dr. Facebook'a saniyede 7.9 kiinin ye olduu gerei, bu web say-

  fasnn ne kadar ok kullancya sahip olduunun byk bir ispatdr. Bu kullanclarn

  ounluu 18-34 ya arasndadr.

  Kullanclarn dinledii, yazd, izledii, okuyup tartmak istedii yani payla-

  ma aamasna getirdii her veriyi Facebook ve benzeri sosyal alar zerinden webe

  aktardn biliyoruz. Aktarlan bu verilerin, yani paylamlarn says - Facebook ze-

  rinden deerlendirecek olursak- arkada saynza bal olmakla birlikte deiiklik gs-

  terecektir. Bu tabii ki yalnzca arkada says ile deil, arkadalarn aktif kullanm, ne

  kadar ok paylamda bulunduuyla da ilgilidir.

  Kullanclarn bir web sayfasnda gezerken ya da her hangi bir arama yaparken

  grmek istedii temel seim lt, kulland sayfann ne kadar kabul grd, ne

  kadar ok kullanld ve beenildiidir. Bu noktada saysal verilerin byk lde ne

  ktn yadsyamayz. Ancak tm bu saysal verilere sahip olmak iin bize yardm

  eden bir eyler olmal. Benim size tantacam site (Summify) ite tam olarak bu ilemi

  yapyor ve bize byk lde yardmc oluyor. Bu ilemi yaparken sosyal alardan da

  yararlanyor.

  Summify'nin ilk lm sizin ok yakndan tandnz Payla (Share) butonu.

  Facebook'un en ok kullanlan butonu olsa gerek. kinci lm Been (Like) buto-

  nu. Bu da sanrm kullanclarn bugnlerde tersini daha ok arad bir buton haline

  geldi(!) Son lm ise Re-Tweet. Re-Tweet, Facebook gibi bir sosyal a olan ve

  mikroblog kavramn en iyi ifade eden web sayfas olan Twitter'a ait bir kavramdr.

  Twitter'da Trke karl cvldamak olan 140 karakterlik metinler yazabilirsiniz ve

  Summify: Dng iinde kaln!

  H. Frat Akn - Hacettepe niversitesi

  hfirat08@hacettepe.edu.tr

 • 11

  bu yazdnz her bir metine Tweet denir. Re-Tweet ise bakasnn Tweet'ini kendi say-

  fanzda yaynlamaktr, yani ksaca bu da bir eit paylamaktr.

  Summify bu lm nem-ler (Importance Meter) olarak isimlendirdik-

  leri bir makinadan geiriyor ve kendi belirledii bir lte gre gelen veriyi deerlen-

  dirdikten sonra ya pe atyor ya da sizin sayfanza aktaryor.

  Biz neden Summify kullanmalyz ?

  Bu sorunun akla gelen ilk cevab iinize yaramayan bilgileri okuyarak zaman

  kaybetmemek. Facebook'ta 200 arkadanz, Twitter'da 100 takibiniz ve 30 adet gncel

  blog aboneliinizin olduunu varsayalm. Her birinden haberdar olmak istiyorsunuz

  ama bunlarn tmn takip etmek size zor geliyor ve yetiemiyorsanz Summifyyi kul-

  lanmalsnz. nk nnzde ok fazla bilgi var ve sizin bunlarn hepsini okuyacak

  vaktiniz yok! Ayrca paylalan ou bilgi sizin iinize yaramyor. Bunlar dnd-

  mzde bizim yapamadmz bir lm Summify'nin nem-leri hali hazrda yapyor

  ve bir ekilde sizin iin bilgiyi ynetiyor.

  Summify bunu nasl yapyor? Summify'nin ltn geen bilgiler size nasl gs-

  teriliyor ?

  Summify web sayfasna Facebook, Twitter, Google Reader hesaplarnzla bala-

  narak kayt olabilirsiniz. ye olduktan sonra hesaplarnz ve saysz aboneliinizin

  olduu bloglar balayabilirsiniz. Bu aamadan sonra sizin baladnz hesaplarda

  paylalan her bilgi Summify tarafndan inceleniyor ve seilen yani Top News olarak

  adlandrlan bilgiler size mail olarak gnderiliyor. sterseniz Summify web sayfasndan

  da seilenlere eriebiliyorsunuz.

  Bir Summify kullancs olarak bu konuda yaadm bir deneyimi de sizlerle

  paylamak istiyorum. Facebook hesabmda drt arkadam tarafndan paylalan Hrri-

  yet Gazetesi yazar Ylmaz zdil'in bir yazsn, Summify benim Top News sayfama

  eklemi. Nedenini merak edip bunu Summifye sormak istedim. Bu sayfann gzel bir

  zellii de niye bu seildi? sorunuza, "Why are you seeing this story?" bal altnda

  hemen cevap veriyor olmas. Ylmaz zdil'in yazs 126 kez beenilmi, 482 kez pay-

  lalm ve 42 yoruma sahip. Bu sebeple Summify lmn gemi ve benim Top

  News sayfamda yer alm.

  Summify amalarnza gre ekillenir, size zaman kazandrr, sizin iin

  bilgiyi ynetir, gereksiz kullanmdan ve zaman kaybndan sizi korur. Kendi slo-

  ganlaryla bitirmek isterim: Dng iinde kaln!

  www.summify.com

 • 12

  Gnmzde insanlar uyku dnda yaadklar her saatten birini televizyon

  izleyerek ve internette gezinerek geirmektedirler. Bu durum sosyal insan hayat iin

  olduka dndrc ve endie vericidir. Kiiler arasnda yaanan iletiim bozukluu,

  giderek artan sorunlar, dalan aileler, yaanan iddet olaylar ve sular toplumu olum-

  suz etkilemektedir. Uzmanlara gre bunlarn birounun temelinde yatan sebep kiiler

  aras iletiimsizlik ve buna en byk neden kitleleri etkileyen, amacnn dnda kulla-

  nlan kitle iletiim aralardr. Bu iletiimsizlik en ok aile iinde kendini gstermekte-

  dir. Farkl odalara hapsolmu, televizyon ve internet mahkumu aile bireyleri giderek

  birbirlerinden uzaklamlar ve tm deerlerini kaybetmeye balamlardr.

  Bu teknolojik gelimelerden nce insanlarn vakit geirebilecei, elenebilece-

  i aralar yoktu. Komularn, akrabalarn, ailelerin, ocuklarn, arkadalarn bir araya

  geldii uzun akamlarda evlerde masallar ve halk hikayeleri anlatlrd, oyunlar oyna-

  nrd, anlardan bahsedilirdi, arklar sylenirdi. Bylece insanlar arasnda iletiim sa-

  lanrd, balar glendirmek ve bu akamlar zenginletirmek iin farkl seenekler

  retilirdi.

  Deien ve farkllaan hayatlarmzn getirdii alkanlklardan bir yenisi de

  deien bilgi merkezleri ve deien bilgi kaynaklardr. Bizi teknolojiye ve makinelere

  bu denli baml yapan biraz da budur. Aradmz her eyi sorduumuz ilk kaynak

  internet, elenmek iin tercihlerimiz bilgisayar oyunlar, vakit geirmek iin yaptmz

  tek ey ise televizyon dizileri izlemek haline gelmitir. nemini kaybetmi gibi gr-

  nen, hatrlandnda ise insan tebessm etmekten alkoyamayan kitaplar unutmayaca-

  mz kaynaklardr. Bu kitaplar vazgeilmez akamlarn, dostluklarn ve eski alkan-

  lklarn da gnna kan yz olmutur. Bu yzden tarihin en nemli gerekleri, en

  doru ispatlar kitaplardr. Bu kitaplardan biri de Tom Tit adyla yazan Arthur

  Goodun La Science Amusante 2.Serie: Cent Nouvelles Experiences (Elenceli Bilim

  Elencenin En lgin Hali

  F. Meri Dirik - Hacettepe niversitesi

  fmeric08@hacettepe.edu.tr

 • 13

  2. Seri: Yz Yeni Deney) eseridir. Pariste baslan bu eser Sabah Gazetesi ve Maarif

  Dergisi yazarlarndan Avanzade Mehmet Sleyman Efendi tarafndan Musavver Fenni

  Elenceler adyla Trkeye evrilmitir. Kasbar Matbaasnda 1892de ilk basks ya-

  plan kitabn dier ciltleri de 1893 tarihinde piyasaya kmtr. Avanzade Mehmet S-

  leyman Efendi kitabn nsznde vakit geirmek srf adi elencelerden ibaret olma-

  yp, isminden de anlalaca vechile esas fenne mstenid bir takm deneyler de yap-

  labilir yazmtr.

  Fenni Elenceler basit ev ara gereleri ile fizik ve kimya kurallarndan yarar-

  lanlarak yaplan elendirici, retici deneyler tarif etmektedir. Uzun akamlara elen-

  ce olan bu deneylerden bazlar, ifte kreler, delikli kat, buharl yumurtalar, buzlu

  ayna, renkli halkalar, taraktan elektrik alma, hileli zarlar, ate ile resim yaplr m, sirke

  ve karbonat ile yangn tp yapma, sabun kpnden mum sndrme dir. Bu deney-

  ler hem pratik bilgiler vermekte, hem yaplrken herkesi elendirmektedir. ielere ko-

  nan sirkelere eklenen karbonat kprerek yangn sndrcsne dnp, felaketleri

  nlemek iin kullanlmaktadr. Yatma vakti gelip de mumlar sndrmek iin ocukla-

  rn nee iinde kprttkleri sabunlarla mumlarn atelerine kpkleri brakvermele-

  riyle ttmeden snveren mumlar ile elenceli geceler sona ermektedir.

  Kitabn ikincisi basks biraz daha geniletilerek Mihran Efendinin Cihan K-

  tphanesi tarafndan 1904te Fenni Elenceler adyla yaymlanmtr. Bu gnde bu ki-

  taba Ankara niversitesi Dil ve Tarih, Corafya Fakltesi Ktphanesinden ve Erzu-

  rum Atatrk niversitesi Ktphanesinden erimek mmkndr. Kitabn evirisi

  Trke ancak dneme ait alfabe Arap alfabesi olduu iin eser Osmanlca olarak mev-

  cuttur.

  Unuttuumuz deerlerin, birlikteliin, sk balarn, dostluun, sevginin ve

  iletiimin gnmzde de eski nemini kazanabilmesi umuduyla sizlere hatrlattmz

  bu eser tarihten gnmze televizyonsuz, internetsiz yaanan dnemlerden kalma

  nemli bir armaandr.

 • 14

  Gnmz teknolojilerinin geldii son nokta olan mobil cihazlar, ilerimizi

  gerek anlamda kolaylatrmaktadr. Bilgisayarlarmzn yanmzda olmad

  zamanlarda, bilgisayarlarla hemen hemen ayn ilevleri gren bu cihazlar yard-

  mmza komaktadr. Zaten dikkat edersek evremizdeki kiilerin bu son tekno-

  loji cihazlar kullandklar ve bunlara ok hzl bir ekilde altklarn rahatlkla

  grebiliriz. zellikle (biz) genlerin bu cihazlara olan talebi, bu sektrdeki mar-

  kalar kendilerini gelitirmeye ve bu konuda yenilikler yapmaya zorlamakta-

  dr. Bu mkemmel cihazlarn elbette bizim sektrmze yansmalarn gr-

  memek mmkn deil. Bilgisayarlara alternatif olarak grdm bu

  multiphonelar, bilgi sistemleri ve web zerinde pek ok konunun stesinden

  gelebilmektedir. Bu multiphonelara en gzel rnekler bizzat denediim

  Samsung (GT-S8500) Wave 1-2 ve I-Phone 4.

  Samsung Wave 1 ve Wave 2 arasnda ok byk farkllklar olmad iin,

  ncelikle kendi kullandm ve bir ok kere deneme frsatm olan Wave1den

  bahsetmek istiyorum. Bu telefonla, bilgisayarda yaptnz hemen hemen her

  eyi yapabilmeniz mmkn! 1 ghz ilemcisiyle kullancsna sknt karmayan

  bir cihaz. Oyunlarda -zellikle ciddi grafik barndran oyunlarda- tam perfor-

  mans gstererek baarsn kantlyor. nternette dolarken ve indirme yaparken

  kesinlikle herhangi bir sknt karmyor ve internet hzndan kullancsn ke-

  sinlikle tatmin ediyor. Yalnz undan bahsetmek gerekli ki bu multiphonelar

  iin 8 gb bellek bile yeri geldiinde yetmeyebiliyor; hele ki her eyi yannzda

  bulundurmak isterseniz!

  imdi, bu telefonlarn bizlere kazandrd, bizim iin ve bilgi merkezi kul-

  lanclar iin en nemli grdm bir zellik Samsung Wave 1-2 de bulunan

  BadaShelf; I-Phone da bulunan RedLaser uygulamalar. Bu uygulamalar

  ile bilgi merkezinde bulunan kitabn barkodunu telefona okutarak ya da ISBN

  bilgisini girerek o kitap hakkndaki bilgilere ulamanz mmkn. Tabii ki bunun

  iin internet balantnzn olmas gerekmekte. Bu uygulama hem I-Phone hem

  de Samsung Wave 1-2 iin mmkn; her ne kadar isimleri farkl olsa da yaptk-

  Mobil Teknolojiler ve Uygulamalar: BadaShelf ve RedLaser

  Serdin Kaya - Hacettepe niversitesi

  serkay08@hacettepe.edu.tr

 • 15

  lar grev ayn Uygulamann fiyat u anda Samsung Apss ta 4.80 TL. Ayr-

  ca kullanm da kolay; ister barkodu telefonun kamerasndan taratarak, ister sa-

  dece ISBN bilgisini girerek aradnz kaynan bilgilerine Amazon.com ara-

  clyla ulaabiliyorsunuz. I-Phoneun RedLaser uygulamasn deneme frsa-

  tm olmad iin burada buna yer veremiyorum; ancak en yakn zamanda bu

  eksikliimi de gidermi olmay ve sizlere bunu da detayl bir ekilde anlatmay

  mit ediyorum.

  Artk amz da her ey hemen parmamzn ucunda, avucumuzun iinde.

  Tek bir tkla istediimiz/aradmz her trl bilgiye annda ve herhangi bir yer-

  de sahip olabilmekteyiz; kafede, sinemada, alveri yaparken hatta otobste

  yolculuk yaparken Bence bu teknolojiden tam anlamyla yararlanmak hepi-

  miz iin en doru olandr.

  Teknolojinin ve mesleimizin gereklerinin gerisinde kalmamak midiyle

 • 16

  International Master in Digital Library Learning (DILL)

  Bu yazma nemli bir yksek lisans programn tantarak balamak istedim.

  DILL, dijital ktphanelerin karmak dnyasnda almak niyetinde olan bilgi

  profesyonelleri iin iki yllk bir yksek lisans program olarak tanmlanmtr.

  DILL; Oslo niversitesi (Norve), Tallinn niversitesi (Estonya) ve Parma ni-

  versitesi (talya) arasndaki bir ibirlii ile sunulmaktadr. renciler DILL ile 3

  farkl Avrupa kentinde bulunan niversitelerde en az bir dnem bulunabilmektedir-

  ler.

  Program hedefleri:

  Dijital ktphanecilik hakknda bilgi sahibi olmak,

  Dijital ortamda denetimli, bamsz aratrma projeleri araclyla ilgili yntem

  ve analitik yaklamlarn kullanld aratrma becerileri gelitirmek,

  Dijital ortamlarda bilgi profesyonellerinin bilgi toplumundaki etkisini anlamak.

  Bavuru artlar:

  Ktphane ve Enformasyon Biliminde veya edeer nitelikteki bir konuda, de-

  rece sahibi olmak,

  Bilgisayar kullanm becerisine sahip olmak,

  ngilizce bilmek, Anadilin ngilizce olmad lkelerden gelen renciler iin;

  1. IELTS test sisteminden minimum 6.0 puan alm olmak,

  2. TOEFL test sisteminden kat tabanl testten en az 550, bilgisayar tabanl

  testten en az 213 veya internet tabanl testten en az 80 puan alm olmak,

  3. niversite eitimini bir ngilizce derecesi ile tamamlam olmak ve bunu

  niversite tarafndan belgelendirmek.

  DILL, Uluslararas Yksek Lisans Program, ile ilgili daha ayrntl bilgi-

  ye dill@jbi.hio.no adresinden eriebilirsiniz.

  Toplantlar ve Etkinlikler

  Zarife Yldrm - Hacettepe niversitesi

  zarife08@hacettepe.edu.tr

 • 17

  UKSG 34th Annual Conference and Exhibition: Harrogate

  Birleik Krallk Sreli Yaynlar Grubunun (UKSG) 4-6 Nisan 2011 tarihle-

  rinde dzenleyecei yllk konferans Harrogate ehrinde yaplacaktr.

  Konferansn amalar:

  Ylsonundaki yllk hesaplarn onayn ve yllk raporlar almak,

  2012 yl iin abonelikleri belirlemek,

  Emekli olan komite yelerinin yerine yenilerini semek.

  UKSG 2011 Konferansnda renciler iin de drt kiilik bir kontenjan bu-

  lunmaktadr. Bu rencilerin konferans katlm cretlerini ise Elsevier firmas kar-

  lamaktadr. Bu konferansa bavuran Hacettepe niversitesi, Bilgi ve Belge Yne-

  timi rencisi, ayn zamanda Gen NAK ynetim kurulunda iletiim sorumlusu

  olarak grev yapan Meri arkadamzn seilip, bizi orada temsil etmesini diliyo-

  ruz.

  15th International Conference on Electronic Publishing (ELPUB)

  stanbul, Kadir Has niversitesinde 22-24 Haziran 2011 tarihlerinde yapla-

  cak olan 15. Uluslararas Elektronik Yaynclk Konferansnn (ELPUB) ana

  konusu Dijital Yaynclk ve Mobil Teknolojiler olarak belirlenmitir. Konfe-

  ransa ev sahipliini Hacettepe niversitesi Bilgi ve Belge Ynetimi Blm yapa-

  caktr. Konferans genel bakan Hacettepe niversitesi Bilgi ve Belge Ynetimi

  Blm Bakan Prof. Dr. Yaar TONTAdr. ELPUB 2011 konferansnda aratr-

  maclar dijital yaynclk ve mobil uygulamalarn bilimsel iletiim, bilgi hizmetleri,

  e-renme, e-i ve dijital kltrel miras sektrnde yol at deiimleri tartma

  imkan yakalayacaklardr.

  Konferans dili ngilizce olup, konferansn ana konular u ekilde bildirilmitir;

  Dijital Yaynclk ve Mobil Uygulamalar

  Dijital Yaynclk, Ktphaneler, Arivler ve Mzeler

  Bilimsel letiim ve Mobil Bilgi Hizmetleri

  Sosyal Alar ve Mobil Teknolojiler

  Mobil renme ve Dijital Kltrel Miras

  Mobil Bilgi Dzenleme ve Eriim

 • 18

  NAK tarafndan 19 ubat 2011 tarihinde Farabi CK Otelde dzenlenen geleneksel ylba balosuna Gen NAK da unutmayarak

  ardklar iin ve bizi en gzel ekilde arladklar iin NAKa bir

  kez daha teekkr ederiz.

  Makale Yarmas

  Makale konusu:

  Biz de varz! rencilerin bak asyla bilgi ynetimi

  Makaleler Times New Roman yaz tipi ile, 12 punto byklnde ve

  1,5 satr aralnda yazlmaldr.

  En fazla 20 sayfa olmaldr. (20 sayfay geen makaleler deerlendir-

  meye dahil edilmeyecektir.)

  Makalelerin son teslim tarihi 1 Nisan 2011dir.

  Yarmaya ancak lisans rencileri katlabileceklerdir.

  Makaleler dzenleme kurulu tarafndan krleme yntemi ile de-

  erlendirilecektir.

  Makaleler gencunak@gmail.com adresine gnderilecektir.

  dller: 1.ye Notebook 2.ye Cep Telefonu 3.ye Dijital Fotoraf Ma-

  kinesi.

  Sizleri rencilerin, genlerin, bilgi yneticilerinin sesi olmaya ar-

  yor, katlmlarnz bekliyoruz.

  Gen NAKtan Haberler

  gencunak@gmail.com

 • 19

  Gen NAK ailesine yeni katlan yelerimize bir srprizimiz var. yelerimiz arasnda yaptmz ekilile iki ansl yemizi Gen

  NAK olarak sinemaya gnderiyoruz.

  ansl isimler, H. Gl BOZKURT ve Seda EKER sinema biletleri

  iin iletiim sorumlumuz F. Meri DRK ile fmeric08@hacettepe.edu.tr

  adresinden veya web sorumlumuz H. Frat AKIN ile

  hfirat08@hacettepe.edu.tr adresinden iletiime geebilirler. Kendileri-

  ne aramza ho geldiniz diyor, keyifli seyirler diliyoruz.

  Sosyal etkinliklerin, sanatn, mziin, sporun takipisi olmaya de-

  vam ediyoruz.13 Mart 2011 tarihinde Gen NAK Tiyatro Tempoda.

  Bir Beckett Oynamak adl oyunu karmamanz neriyoruz.

  28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasnda Ktphanecilik Haftas

  nedeniyle eitli etkinlikler dzenleniyor. Bizde NAK ve Gen NAK

  olarak 29 Mart 2011 tarihinde Kltr Bakanl Ktphaneler ve Yaym-

  lar Genel Mdrlnn Milli Ktphanede dzenledii etkinliklerde

  yer alacaz. Gen NAK olarak o gnn sizlerin katlmyla anlaml ola-

  cana inanyoruz ve hepinizi davet ediyoruz.

 • Gen NAK

  www.gencunak.org

  NAK

  www.unak.org.tr

  Bakan Derya Baklac

  Bakan Yardmcs lknur Encan

  Yamur Ege Zeybekolu

  Sayman / letiim Sorumlusu F. Meri Dirik

  Editr / Blten Sorumlusu Serdin Kaya, Zarife Yldrm, Melisa Gelbal

  Web Sorumlusu H. Frat Akn

  facebook.com/gencunak

  twitter.com/gencunak

  flickr.com/gencunak