Top Banner

Click here to load reader

GDC IT Project

Dec 18, 2014

ReportDownload

Technology

Portfoli de GDC. Casos d'èxit.

  • 1. GDC Juny 2009
  • 2. Sobre GDC ... GDC s una consultora independent que ofereix als seus clients les solucions que millor sadapten a les necessitats del negoci. Som un equip de professionals que aportem una mplia experincia en la gesti i direcci de projectes TIC. El nostre objectiu s garantir lxit dels projectes i accelerar la seva execuci. Vetllem per garantir leficincia de les inversions dels nostres clients. Acompanyem la Direcci en la definici i lideratge de projectes clau. Facilitem lobtenci de resultats tangibles i busquem sempre enfocaments prctics i operatius. GDC Pgina 2
  • 3. Com ho fem Barreres Resultats Velocitat Prioritats Abast Coordinaci Ordenaci Llenguatge Especificacions Alineament Traducci Objectius Planificacions Ritme Direcci Enlla Coneixement Implementar GDC Comunicar Formar Provedors Organitzaci Amb un rol de mediador entre els diferents actors protagonistes. GDC Pgina 3
  • 4. Especialistes en realitats Ajudem a les organitzacions a implantar sistemes. Estudiar ... Definir ... Actuar ... Eficincia organitzativa Solucions i serveis Control i seguiment Organitzaci i processos Processos Oficina de Projectes Estratgia Projectes: requisits, abast i Plans dacci Benchmarking objectius Gesti del canvi Valoraci de provedors i Models operatius Diagnstic projectes projectes Selecci de provedors i eines GDC Pgina 4
  • 5. Estudiar Una organitzaci s tant eficient com ho sn els seus sistemes i processos Plans estratgics i dactuaci Quadres de comandament Definici de Programes Acceleradors que permeten guanys rpids Benchmarking interns, sectorials o intersectorials Plans destalvi Ob ject ius D inici ef Ges i del t Ges i t Execuci R cos is Ges i del t Qualit at Tcnica es rat g t ics Canvi Coneixement adminis rat iva t Project es 3,5 Detecci i Anlisi sector Definici del pla Definici del Definici del Definici del Pla Definici del coordinaci de TIC i Salut. d'activitats tc./ pla estratgic Pla de Riscos. Gesti del canvi pla de qualitat. admin. Est rat gics projectes Definici Pla de Definici pla 3 OTGP. Definici de estratgics. continutat i gesti del Desenvolup. de l'organitzaci Desenvolup. de devoluci. coneixement. l'estratgia TIC equip OTGP. 2,5 metodologia de Definici del Pla Definici del del DdS. Definici gesti gesti de de Formaci. mapa de Def. estratgia d'incidncies. projectes. processos. de difusi i Definici gesti 2 Definici de Definici del comunicaci de de contactes. sinrgies entre Quadre de projectes. Definici gesti projectes. Comandament. experts. 1,5 Aplicaci i Desenvolup., Desenvolup., Desenvolup., Desenvolup., Desenvolup., 1 difusi de aplicaci i difusi Suport a la aplicaci i aplicaci i difusi aplicaci i aplic. i difusi pla metodologia pla gesti del presa de difusi del pla Gesti del canvi. difusi del pla act. tec./ admin. Operat ius gesti projectes. coneixement. decisions. de riscos. Desenvolup., de qualitat. Desenvolup., 0,5 Gesti i Desenvolup., Difusi Detecci riscos. aplicaci i difu