Top Banner
Днепропетровским школьникам покорилась новая высота в экономике! (О Всеукраинском турнире и его призерах читайте на стр. 4) Владимир Григорьевич ДОЛГОПОЛЫЙ, первый проректор Днепропетровского областного института последипломного педагогического образования, заслуженный учитель Украины Верю в то, что профессионально собранная и подготовленная инфор- мация сможет объединить усилия многих людей, увле- чённых экономикой, и привести их к высоким целям… Знаю: выбрано верное направление ЭКОНОМИЧЕ- СКОГО КОМПАСА, и оно поможет и учителям, и школь- никам не сбиться с курса! Вместе мы многое сможем! ЧИТАЙТЕ У НОМЕРI
32

Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

Mar 29, 2016

Download

Documents

Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas". Uchebno-metodicheskaya, nauchno-populyarnaya, informacionnaya gazeta. Izdaetsya na ukrainskom, russkom i angliyskom yazikah na protyazhenii uchebnogo goda. Tiraj: 5000 ekz.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

Днепропетровским школьникам покорилась новая высота в экономике!

(О Всеукраинском турнире и его призерах читайте на стр. 4)

... “Обираєш професію - обираєш долю” ...............стор. 6

Пізнавальні, навчальні та розважальні матеріали рубрики “Інформаційні технології” закладуть фундамент Вашого майбутнього .............................стор. 9

Хочеш стати багатим? Почни з вивчення основ економіки ...................................................................стор. 13

Знайомство з цікавими олімпіадними завданнями відкриє для багатьох з Вас нові можливості. ....стор. 17

Державна підсумкова атестація з економіки - це дуже серйозно! .....................................................................стор. 21

У мерчандайзинга тоже было своё детство - и свой «папа»… ......................................................................стор. 25

Владимир Григорьевич ДОЛГОПОЛЫЙ,

первый проректор Днепропетровского областного

института последипломного педагогического образования,

заслуженный учитель Украины

Верю в то, что профессионально собранная и подготовленная инфор-

мация сможет объединить усилия многих людей, увле-чённых экономикой, и привести их к высоким целям…

Знаю: выбрано верное направление ЭКОНОМИЧЕ-СКОГО КОМПАСА, и оно поможет и учителям, и школь-никам не сбиться с курса!

Вместе мы многое сможем!

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРI

Page 2: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

2

Я - споживач

Для всіх важливо

Всi ми з вами – споживачi! Але мало хто з нас знає i користується правами на вибiр,

на якiсть, на безпеку, на компенсацiю. Почнемо з вивчення нормативної бази.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 1) безпека продукції - відсутність будь-якого ризику

для життя, здоров’я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції;

2) введення продукції в обіг - дії суб’єкта господарювання, спрямовані на виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з подальшою

самостійною або опосередкованою реалізацією на території України;

3) виконавець - суб’єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги;

4) виробник - суб’єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи

на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім’я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб’єкта господарювання; або імпортує товар;

5) гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв’язку з введенням її в обіг;

6) офісне приміщення - будь-яке приміщення (будівля тощо), в якому знаходиться суб’єкт господарювання або його філія, або його структурний підрозділ, або представництво;

7) договір - усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ);

Page 3: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

3Для всіх важливо8) договір, укладений на відстані, - договір,

укладений продавцем (виконавцем) із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв’язку;

9) договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями, - договір, укладений із споживачем особисто в місці, іншому ніж торговельні або офісні приміщення продавця;

10) електронне повідомлення - інформація, надана споживачу через телекомунікаційні мережі, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена споживачем в електронному вигляді;

11) засоби дистанційного зв’язку - телекомунікаційні мережі, поштовий зв’язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;

12) істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад ч о т и р н а д ц я т ь календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;

13) належна якість товару, роботи або послуги -

властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем;

14) нечесна підприємницька практика - будь-яка підприємницька діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції;

15) недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред’являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем);

16) нормативний документ - цей термін застосовується у значенні, визначеному Законом України «Про стандартизацію»;

17) послуга - діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;

18) продавець - суб’єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації;

19) продукція - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб;

20) реалізація - діяльність суб’єктів господарювання з продажу товарів (робіт, послуг);

21) робота - діяльність виконавця, результатом якої є виготовлення товару або зміна його властивостей за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;

22) споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника;

23) споживчий кредит - кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції;

24) строк (термін) придатності - строк (термін), визначений нормативно-правовими актами, нормативними документами, умовами договору, протягом якого у разі додержання відповідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції її якісні показники і показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів та умовам договору;

25) строк служби - календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг чи після ремонту, протягом якого виробник (виконавець) гарантує її безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини;

26) торговельне приміщення - майновий комплекс, який займає окрему споруду (офісне приміщення) або який розміщено у спеціально призначеній та обладнаній для торгівлі споруді, де суб’єкт господарювання здійснює діяльність з реалізації товару;

27) фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Продовження у наступному номері

Page 4: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

4ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТУРНИР… ВО ВСЕХ

СМЫСЛАХ ПОЛЕЗНАЯ ИГРА!Если придерживаться сухого языка цифр, то о

событии, участниками которого недавно были две команды старшеклассников из Днепропетровска со своими учителями, рассказать можно примерно так:

Дело было на III Всеукраинском турнире юных экономистов, проходившем 27-31 октября в Черкассах. На этот раз состязались 24 команды практически из всех областей Украины. «Бои» на турнире – в отборочном

туре, полуфинале и финале – длятся в среднем по 3 часа, состоят из 4 раундов каждый…Так что вышедшим в финал командам довелось за эти дни провести не менее 5 таких «боёв». Каждый турнирный раунд – это круто замешанный на конкурентной борьбе доклад по одному из 20 заранее подготовленных непростых вопросов + компьютерная презентация, затем рецензия соперников на этот доклад, третья команда оппонирует, четвёртая бросает в «бой» своих наблюдателей… Вот так и сражались участники турнира: не щадя себя, во славу своей Прекрасной Дамы – Экономики - практически три дня подряд, лишь с короткими перерывами на еду и сон (хотя, говорят, борьба продолжалась и во сне, и за обедом)…

…Итоги турнира для наших команд в этом году оказались вполне достойны победных песен трубадуров. Впервые за всю трёхлетнюю историю всеукраинских состязаний по экономике команда «Днепряне» (точнее - ученики 10-11 классов НВК лицея №100) заняла призовое третье место . Заметим, что в предыдущие два года команды Приднепровья в группу финалистов не входили… Да ещё и титул «лучшего оратора» на этот раз был увезён в Днепропетровск командой СЗШ№36…

Справедливости ради стоит сказать, что обогнали «Днепрян» в финале турнира «Хортица» (Запорожье), «Луцк» и РЛ-3 (команда Ришельевского лицея из Одессы) разделившие первые два места…

… А теперь – самое время от «сухого языка цифр» перейти к анализу полученного на турнире

Подіяопыта. И ещё поразмышлять об опыте игровой подготовки наших команд, который значительно «старше», чем призовой результат.

…Вспомним: команда НВК лицея №100 (это были одноклассники, тогда – ученики 10-М класса) начала свою игровую историю на региональном экономическом турнире, проведенном впервые в марте 2007 года в Днепропетровском университете экономики и права совместными усилиями Университета и Днепропетровского областного института последипломного педагогического образования…Тогда в однодневном варианте турнира встретились 6 команд старшеклассников из разных школ Днепропетровска и области, 5 из которых решились выйти на турнирную арену. За развитием событий, ответами участников и всем ходом турнирной борьбы серьёзно и заинтересованно наблюдали и опытные учителя, и именитые учёные, и студенты университета. Анатолий Александрович Задоя - тогда заведующий кафедрой, сегодня – директор Института международной экономики,- награждая победителей, без тени юмора назвал их и всех участников регионального турнира

«надеждой экономической науки». Серьёзностью момента тогда «прониклась» и светившаяся от гордости команда НВК лицея№100, и все недавние её соперники: ведь это говорил не только председатель жюри, но и создатель научной школы, автор многочисленных учебников и монографий, по которым учатся сегодня студенты во многих университетах Украины... Да и происходило всё это в университетском

Зале Нобелевских лауреатов по экономике, что тоже, согласитесь, не могло не добавить моменту особой торжественности…

…Команда СЗШ №36 уже во второй раз принимает участие во Всеукраинском турнире ( в январе 2006 года в Ровно 10-классники по руководством своего учителя В. Н. Роженкова храбро сражались, запомнились и учителям, и соперникам как «непримиримые борцы с теневой экономикой», но в финал не вышли: опыта было

Таким было оружие казачьих боев (экспонаты музея в Чигирине)...

Команда лицея №100 готова к бою

Page 5: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

5

маловато). На этот раз страстей было меньше, зато – больше понимания. Отсюда и результат!.. (... И - есть над чем задуматься: турнир сложнее олимпиады, к хорошим результатам здесь может привести не чудо, а только собственный опыт, накопленный поэтапно ...)

О своих впечатлениях и по-лученном опыте рассказывает Анна Фёдоровна Белая, руко-водитель Днепропетровского городского методического объ-единения учителей экономики, руководитель команды «Днеп-ряне»:

- Подготовка к турнирам (сначала – к региональному, а теперь - и к Всеукраинскому), а также участие в них дали нам не только новый опыт, но и новую экономическую

информацию, Сначала сбор информации, ее анализ, отбор наиболее важной, составление доклада и компьютерной презентации по каждому из вопросов, тренировка выступ-ления докладчика и оппонента перед аудиторией, - все эти этапы мы вместе с Тарасом Геннадиевичем Николаевым (он был научным руководителем команды «Днепряне») про-ходили вместе со своими учениками и тоже многому нау-чились. Кстати, в процесс подготовки были вовлечены не только участники команды, но и многие «сочувствующие» из 9-10-х классов… Да и на турнире для нас, учителей, было

много неожиданного и интересного в том, как разные ко-манды интерпретировали те или иные вопросы, какие дово-ды и аргументы выдвигали в защиту своего мнения. Думаю, правильно мы поставили цель перед собой и ребятами: в Черкассах не столько победить (ведь в таких представи-тельных состязаниях участвовали впервые!), сколько со всех сторон опробовать и прочувствовать новый (особенно - по сравнению с олимпиадами) вид интеллектуальной игры. Турнир – командная игра, и это очень важно дать понять участникам как можно раньше, ещё в начале подготовки, когда распределяются роли. Ведь если участник дискуссии растерялся или не уверен в своём ответе, он может рас-считывать на помощь команды…Также тут очень важен опыт ведения дебатов: оказывается, очень сложно быть одновременно напористым и толерантным по отношению к своим соперникам, успевать следить за таймингом (его очень жёстко отслеживает и ведущий, и жюри!) – и слу-

шать друг друга… Ох, как непросто мгновенно реагировать на вопросы оппонентов, находить точные лако-ничные формулировки ответов! По-том, даже засыпая, думаешь: а ведь надо же было ответить так… или не так?.. И просыпаешься с теми же вопросами…Оказывается, составить доклады, сделать для каждого мульти-медийную презентацию, - это только начало. Подготовка к оппонированию и рецензированию - процесс не менее интересный и полезный с точки зрения формирования полезных навыков. Су-меть оценить и отметить сильные,

положительные моменты доклада соперников, при этом не забыв указать на недоработки, моменты неполного рас-крытия темы, предложить свои варианты и подходы через уточняющие вопросы, - все мы теперь понимаем не на сло-вах, а на деле, насколько это важно…

Особо хочу сказать о турнирных вопросах. Сегодня са-мыми любимыми для нас уже стали те, которые понача-лу казались самыми трудными из предложенного списка: о влиянии менталитета народа на экономику страны, о формировании цен на произведения искусства, о том, как можно оценить информационные ресурсы (от этого вопро-са, кстати, многие команды отказывались!), об экономиче-ской интерпретации высказывания

Льва Николаевича Толстого: “Избыток удобств жизни уничтожает все счастье удовлетворения потребностей” (объяснить точку зрения великого писателя через предель-ную полезность, - это что-то!..) Одной из «фишек» нашей команды было как раз то, что практически в каждом во-просе мы «привязывались» именно к украинским реалиям, рассматривали прежде всего проявления своего родного менталитета, старались аргументировать важность ре-шаемых вопросов для развития Украины…Это не всегда на-ходило поддержку у жюри, однако не осталось незамечен-ным соперниками, было отмечено коллегами-учителями.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что из Чер-касс все мы вернулись немного другими…

(О дальнейшем развитии турнирной темы – читайте материалы на стр.32)

Подготовила Анна Гронская

... а с таким “оружием” сегодня побеждают в экономических баталиях!

Подія

Команда “Днепряне” на старте турнира

Команда “СЗШ№36 на турнире в Черкасах

Page 6: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

6 Обираємо професію

Частіше за все ми обираємо професію, спираючись на поняття «хочу», «престижно», або в ліпшому випадку інтуїтивно, як то кажуть, «навмання», не замислюючись над питанням: «А чи зможу я цим займатись, виходячи зі своїх особистих можливостей, своїх унікальних здібностей?».

Потім одержуємо освіту, обіймаємо ту чи іншу посаду, відкидаючи від себе думку: «Чи дійсно це справа мого життя?». А іноді, після витрачених на навчання років і коштів, ми з’ясовуємо, що наш характер не підходить для роботи за фахом, що фахівці нашої професії не потрібні на ринку праці, і взагалі нам ця робота не подобається!

Тому вибір сфери своєї діяльності без спроби пізнання себе та своїх ділових якостей – це дуже великий ризик. А серйозна професійна орієнтація - запорука вірного вибору фаху, знаходження місця роботи відповідно до своїх особистих зацікавлень, потреб роботодавців і вимог ринку праці.

Самотужки старшокласникам розібратись в цій проблемі практично неможливо.

Де отримати квалiфiковану професійну консультацію?З цими питаннями ми звернулись до директора державної

служби зайнятості м. Дніпродзержинська Олександра Васильовича Соломатіна.

О.В.: Кваліфіковані відповіді на ваші питання можна знайти саме тут – в службі зайнятості. Система професійної орієнтації в якісному розумінні збереглася і вдосконалюється з урахуванням умов сьогодення, і містить в собі профінформацію, профконсультації, профвідбір.

Профінформація допоможе випускникам шкіл ознайомитись з широким спектром професій, дізнатися, де саме можна отримати ту чи іншу професію, як ця професія реалізується на сучасному ринку праці, тобто про можливу заробітну плату, попит на професію, соціальні гарантії…

До розмови приєдналася начальник відділу активної підтримки безробітних Ірина Олександрівна Анохіна.

І.О.: – Наприклад, візьмемо самі «престижні» сьогодні професії - юриста і економіста. Вакансій практично немає, а ті, що інколи з’являються, мають обов’язкову вимогу – досвід роботи.

Взагалі ринок праці – це серйозно. Без надбудови виробництво виживе, а ось без професій, шо безпосередньо зайняті у виробничому процесі – точно стане.

На превеликий жаль, у людей склалось враження, що можна жити у достатку, не працюючи, не виробляючи благ… Це дуже складна і цікава тема, обговоримо її пізніше. Весною 2007р. ми звернулись до батьків старшокласників з відкритим листом, в якому основною темою стало питання вибору професій їхніми дітьми.

О.В.: – Існує досвід співпраці в питаннях профорієнтації центра зайнятості з відділом освіти.

Робітники служби зайнятості проводять відповідну профорієнтаційну роботу з старшокласниками, як запрошуючи до себе в центр, так і відвідуючи навчальні заклади для проведення консультацій.

І.О.: – На жаль, провести з кожним старшокласником індивідуальне профтестування центр не має можливості, бо на тестування кожного учня треба приблизно 1,5 години. Але це питання можуть допомогти вирішити керівники шкіл, шкільні психологи.

О.В.: – Так, ми плануємо в 2008 році розпочати спільну роботу як в напрямку профконсультацій, так і в напрямку профвідбору і профпідбору. Профвідбір проводиться для навчання, наприклад, у військових навчальних закладах і т.ін., а профпідбір проводиться на конкретну роботу по замовленню роботодавця.

Кажуть «Обираємо професію – обираємо долю». Фахівці служби зайнятості з радістю допоможуть нашим старшокласникам обрати саме свою професію.

Ред.: – Олександре Васильовичу і Ірино Олександрівно, дякую за цікаву розмову. Редакція газети «Компас» звертається до Вас з пропозицією використовувати шпальти нашої газети як трибуну в реалізації спільної програми професійної орієнтації наших школярів.

А рубрику так і назвемо - «Обираємо професію».О.В. і І.О. – Згода!

Підготувала Тетяна Крючкова

Як знайти СВОЮ справу?

Page 7: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

7

КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ? ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСКАТЬ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС, НУЖНО ВЫЯСНИТЬ, ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.

Возраст, с которого допускается прием на работу, продолжительность рабочего времени, отпусков и некоторые другие условия труда несовершеннолетних определяются КЗоТ и Законом Украины «Об отпусках».

В частности, КЗоТ установлено следующее:

· несовершеннолетние, т. е. лица, не достигшие восемнадцати лет, в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков некоторых других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством Украины (ст. 187);

· не допускается прием на работу лиц моложе шестнадцати лет, но с согласия одного из родителей или заменяющего его лица могут, в порядке исключения, приниматься на работу лица, достигшие пятнадцати лет (ст. 188);

· испытание не устанавливается при приеме на работу лиц, не достигших восемнадцати лет (ст. 26);

· запрещается временный перевод на другую работу лиц в возрасте до восемнадцати лет без их согласия (ст. 33);

· сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) — 24 часа в неделю (ст. 51).

Также следует отметить, что лицам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день (ст. 6 Закона Украины «Об отпусках»). При этом следует иметь в виду, что ежегодные отпуска полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы в первый год работы на данном предприятии по желанию такого работника предоставляются в удобное для него время. Кроме того, отметим, что лицам в возрасте до восемнадцати лет замена всех видов отпусков денежной компенсацией не допускается и одновременно запрещается непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности в течение рабочего года лицам в возрасте до восемнадцати лет.

Як самому заробити гроші

ОХРАНА ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В отношении охраны труда несовершеннолетних необходимо знать, что не допускается привлечение несовершеннолетних к труду на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы, согласно Предельным нормам поднятия и перемещения тяжелых вещей несовершеннолетними, утвержденным приказом “Министерства здравоохранения Украины от 22 марта 1996 года № 59, а также Перечню тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещено применение труда несовершеннолетних, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Украины от 31 марта 1994 года № 46: Несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра.

Нужно помнить, что предварительные медицинские осмотры при приеме на работу проводятся с целью допуска к работе лиц в возрасте до 21 года и установления физической и психофизиологической годности этих лиц к работе по конкретно определенной профессии, специальности, должности, предотвращения заболеваний и несчастных случаев, выявления заболеваний (инфекционных и др.), предоставляющих угрозу заражения работников, выпускаемой продукции. Кроме того, в соответствии с Положением о медицинском осмотре работников определенных категорий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 31 марта 1994 года № 45, собственник или уполномоченный им орган предприятия (учреждения, организации) независимо от формы собственности и вида деятельности обеспечивают организацию и проведение ежегодных обязательных медицинских осмотров лиц в возрасте до 21 года.

Порядок трудового и профессионального обучения несовершеннолетних профессиям, связанным с тяжелыми работами и работами с вредными или опасными условиями труда, определяется Положением об обучении несовершеннолетних профессиям, связанным с тяжелыми работами и работами с вредными или опасными условиями труда, утвержденным приказом Госнадзорохрантруда от 30 декабря 1994 года № 130 (в редакции приказа Госнадзорохрантруда от 15 декабря 2003 года № 244).

По материалам «Энциклопедии работника кадровой службы»

Page 8: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

8

История древних веков не оставила достаточно полных сведений о том, когда возникли банки, какие операции они выполняли, что стало побудительным мотивом их развития.

Первые банки по мнению ряда ученых, возникли в условиях мануфактурной стадии развития капитализма и появились впервые в некоторых городах Италии,

В е н е ц и и , Генуе в ХIV – XV веках. Банк как особый и н с т и т у т т о в а р н о г о х о з я й с т в а п о я в и л с я , у т в е р ж д а е т эта группа специалистов,

не в связи с развитием товарно-денежных отношений на ранней стадии товарного хозяйства, а в тот период, когда нужна была сеть специальных учреждений, регулирующих денежное обращение и выполняющих кредитные операции.

Другая часть специалистов считает, что банки возникли в более ранний период при феодализме, так как уже в античном и феодальном хозяйстве появилась потребность в банках как посредником в платежах.

Что же представляет собой банк? Само слово «банк» не отражает его суть. Оно

происходит от итальянского «banko» означает «стол». Первые банкиры стали ясно себе представлять:

накапливать огромные денежные средства, лежащие без движения, неразумно, непроизводительно. Денежные богатства можно использовать и получать существенную выгоду, отдавая их во временное пользование либо открывая самостоятельные торговые и ремесленные предприятия.

Предоставление банковской ссуды сопровождалось изыманием высоких процентов, уровень которых доходил до 36% годовых. Чрезвычайно дорого стоили кредиты в Киевской Руси. Во времена Ярослава Мудрого была установлена предельная ставка не выше 20 процентов годовых. Однако эта ставка могла возрастать до 40 процентов, если ссуда выдавалась на короткое время.

В современном представлении банк – это крупное кредитное учреждение, это такая ступень развития денежного хозяйства, при котором кредитные, денежные и расчетные операции стали концентрироваться в едином центре. Признаком банка является и то, что кредит в своей основе становится платным. Ссудный процент – платы за кредит, не только покрывает

расходы банка, но и обуславливает производительное использование заемщиком ресурсов, предоставленных ему во временное пользование.

В современных условиях деятельность банков чрезвычайно многообразна, они осуществляют различные виды операций. Банки не только организуют денежный оборот и кредитные отношения. Через них осуществляются финансирование всех сфер экономической деятельности, купля-продажа ценных, бумаг, управление имуществом и капиталом. Банк – это посредник между товаропроизводителями, скорее продавец, чем производитель. В отличие от предприятий, банки производят не просто товар, а товар особого рода в виде денег, платежных средств.

Каждый коммерческий банк является элементом банковской системы. Банковская система независимой Украины начинает свою жизнедеятельность с 1991 года. Тогда же, в мае 1991 года был создан Национальный банк Украины. Сегодня банковская система – это одна из наиболее развитых сфер национальной экономики. Ныне банковский бизнес становится все более гибким, мобильным. Он активно воздействует на экономическую жизнедеятельность о б щ е с т в а , п р е д п р и я т и й , каждого из нас.

В Днепропетровской области свои услуги населению оказывают 11 юридически самостоятельных банков, 96 филиалов и 1052 безбалансовых отделений. Из года в год растет объем предоставленных юридическим лицам и населению кредитов. Прочно вошли в нашу жизнь безналичные расчеты с использованием пластиковых карточек. Активно внедряется в области и Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП), которая относительно дешевая, надежно защищена и дает возможность жителям региона оплачивать за товары и услуги с помощью смарт-карточек, не используя при этом наличные деньги.

Приоритеты дальнейшего развития банковской системы области, как и всей Украины, связаны с решением задач современного этапа реформирования экономики и необходимостью обеспечения высоких темпов экономического роста.

Нина Ефремова,профессор Днепродзержинского государственного

технического университета, кандидат экономических наук

Мій Банк

Современный банк и его исторические вехи

Page 9: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

9

П е р с о н а л ь н и й комп’ютер в наш час є нагальним обладнанням в будь-якій сфері людської діяльності. Принаймні пакет офісних додатків (найпоширене п р о г р а м н е з а б е з п е ч е н н я ) п о в с я к д е н н о використовується в у

підготовці документів, проведенні розрахунків, підготовці до конференцій, тощо.

Сучасна молодь має хист до опанування комп’ютером через мотивовані для його віку заняття ― комп’ютерні ігри, Інтернет, ICQ. Чи бачить дитина перспективи використання персонального комп’ютера в майбутній професії, чи може передбачити обсяг знань інформаційних технологій що необхідні сучасному фахівцю.

Школа дає змогу опанува-ти всі основні програмні за-соби без яких н е м о ж л и в е існування осо-бистості у су-часному інфор-м а ц і й н о м у

Інформаційні технології

МИКОЛА КУЗІЧЕВметодист з інформаційних

технологій міського методичного Центру управління освіти та

науки Дніпропетровської міської ради, старший викладач ДНУ

Чи треба опановувати комп’ютер?

1 1 23

2

3 44

5

6

Кросворд По горизонталі1. Програма для створення інформації та внесення змін до неї2. Пристрій введення інформації3. Набір літер та символів у тексті, обмежений ліворуч пропуском, а праворуч

пропуском або розділовим знаком.4. Пристрій для відображення інформації5. Одиниця вимірювання інформації, яка дорівнює 1099511627776 байтам6. Пристрій, який керує іншими пристроями ПК та виконує арифметико-

логічні операції.По вертикалі1. Програма підтримки одного з пристроїв ПК2. Графічний об’єкт, який показує місце у тексті у текстовому редакторі.3. Набір символів у тексті, розташований від лівого до правого поля сторінки

на одній лінії4. Назва функції в електронних таблицях, яка повертає найбільше зі значень

в указаному діапазоні.Відповіді ви знайдете у наступному номері

суспільстві. Завдання що стоять перед старшокласни-ком ― як найш-видше визначи-тись з напрямком подальшої про-фесійної освіти, і, таким чином, по-глиблювати знання відповідних цьому вибору розділів інформатики.

В рубриці «Інформаційно-комунікаційні технології в економіці» з номера в номер ми будемо розглядати приклади використання інформаційних технологій у банківській сфері, науці, маркетингу, менеджменті, на виробництві, в засобах масової інформації. В статтях рубрики ви знайдете:

• поради фахівців;• приклади та рішення економічних, фінансових,

правових задач для розв’язання засобами персональ-ного комп’ютера;

• життєві ситуації від професійних програмістів, аналітиків, систем них адміністраторів, маркетологів, менеджерів з продажу, кадрового забезпечення;.

• цікаві задачі, ребуси кросворди, завдання. Плекаємо надію, що і пізнавальні, і навчальні, і

розважальні матеріали стануть вам у нагоді, закладуть фундамент вашого майбутнього.

Page 10: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

10

Одним из примеров, который наглядно демонстрирует использование персонального

компьютера в решении повседневных экономических задач, является транспортная

задача.

Решением этой задачи занимаются торговые органи-зации, предприятия, компании, которые распределяют свою продукцию в разные концы одного города, в разные города или страны. Проблема заклю ча ет ся в рациональном использова нии транспорта при перевозках товаров. Можно конечно провезти товар и через «Тридевятое царство», однако при этом надо не забыть и просчитать возможные убытки, нанесенные

компании: лишний расход бензина, дополнительная оплата труда водителя, потеря времени.

В этой статье мы рассмотрим задачу, приближенную к реальной.

Сельскохозяйствен ные предприятия КСП “Нижнеднепровский”, КСП “Колос”, Агрофирма “Наукова”, КСП “Заря”, КСП “Верный путь” с производственными возможностями 300, 240, 170, 120, 320ц поставляют мясо на мясокомбинаты «Диана», «Юбилейный», «Березка», «Алан» с потребностями соответственно: 240, 115, 280, 370ц мяса (Рис.1).

Предположим, что все 5 предприятий и 4 мясокомбината входят в одну корпорацию.

Корпорации выгодно как можно больше сократить расходы на транспортировку сырья. Очевидно — чем больше расстояние, тем

дороже перевозка единицы товара. Так, например стоимость перевозки единицы товара с КСП “Заря” на мясокомбинат “Диана” в три раза больше чем на мясокомбинат “Алан”. Стоимость перевозки единицы продукции с предприятий в пункты распределения при-ведена в таблице 1.

Проверить соответствие данных можно, сравнив Рисунок 1 и с данными в Таблице1.

Інформаційні технологіїТранспортная задача

КСП “Нижнеднепровский”

Агрофирма “Наукова”

Диана

Юбилейный

КСП “Колос”

БерезкаКСП “Заря”

Алан КСП “Верный путь”

(Рис. 1)

Потребители Диана Юбилейный Березка Алан

Поставщики Объем 240 260 280 370 1150

КСП “Нижнеднепровский” 300 1 3 4 7

Общ

ий о

бъем

мяс

а,

необ

ходи

мог

о дл

я пр

оизв

одст

ва к

олба

с:

КСП “Колос” 240 6 1 3 8Агрофирма “Наукова” 170 3 6 6 4

КСП “Заря” 120 4 6 4 1

КСП “Верный путь” 320 5 2 1 5

Общий объем производства мяса 1150

Табл. 1

Page 11: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

11

В рассматриваемой задаче количество произведенного мяса равно количеству, необходимому для производства колбас. Общий объем производства мяса указан в ячейке А10, а общий объем мяса, необходимого для производства колбас — G4, и равен 1150ц. В противном случае для решения задачи надо было бы ввести фиктивный КСП (в случае недостатка мяса) или фиктивный мясокомбинат (в случае избытка мяса).

Для решения нашей транспортной задачи необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Может ли количество отправленного мяса быть больше или меньше произведенного?

2. Может ли количество полученного мяса быть больше или меньше необходимого для переработки?

3. Можно ли использовать дробные значения единиц перевозимого товара?

4. Возможна ли перевозка мяса в обратном направлении?

Ответы на эти вопросы должны быть отрицательными, тогда все мясо будет вывезено и доставлено в полном соответствии с запросами мясокомбинатов.

Для решения средствами электронных таблиц создадим Таблицу 2:

Інформаційні технології

В формулах это выглядит так:

Ячейка Формула Ячейка Формула

В13 : =СУММ(C13:F13) C12 : =СУММ(C13:F17)

В14 : =СУММ(C14:F14) D12 : =СУММ(D13:D17)

В15 : =СУММ(C15:F15) E12 : =СУММ(E13:E17)

В16 : =СУММ(C16:F16) F12 : =СУММ(F13:F17)

D17 : =СУММ(C17:F17)

Значения должны совпадать с потребностями мясокомбинатов, а в сумме по строкам — с производственными возможностями КСП:

Оформим ответы на вопросы в виде выражений:

Ссылка Ограничение

1. $B$5:$B$9 = $B$13:$B$17

2. $C$4:$F$4 = $C$12:$F$12

3. $C$13:$F$17 = целое

4. $C$13:$F$17 >= 0

В ячейках C13:F17 можно установить любые значения — они в процессе решения будут заменены электронной таблицей на искомые. Внесенные значения в сумме по строкам — реально отправленный с каждого КСП груз, в сумме по строкам — груз, реально полученный каждым мясокомбинатом.

A B C D E F

11 Потребители Диана Юбилейный Березка Алан

12 Поставщики Факт 5 5 5 5

13 КСП “Нижнеднепровский” 4 1 1 1 1

14 КСП “Колос”4 1 1 1 1

15 Агрофирма “Наукова” 4 1 1 1 1

16 КСП “Заря” 4 1 1 1 1

17 КСП “Верный путь” 4 1 1 1 1

18 Транспортные расходы: 78 18 17 18 25

Табл. 2

=СУММ(C13:C17)

=СУММ(C13:F13)

Если умножить стоимость перевозки мяса с каждого КСП на мясокомбинат «Диана» на соответствующие значения веса перевезенного мяса и полученные произведения сложить, то в результате получим стоимость перевозок на мясокомбинат «Диана».

Page 12: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

12

Аналогично вычисляется стоимость перевозок на остальные мясокомбинаты.

В формулах это выглядит так:

Ячейка Формула

С18 : C13*C5+C14*C6+C15*C7+C16*C8+C17*C9

D18 : D13*D5+D14*D6+D15*D7+D16*D8+D17*D9

E18 : E13*E5+E14*E6+E15*E7+E16*E8+E17*E9

F18 : F13*F5+F14*F6+F15*F7+F16*F8+F17*F9

Сумма этих значений и даст общую стоимость перевозок, которую занесем в соответствующую ячейку:

Ячейка Формула

B18 : =СУММ(C18:F18)

Все перечисленные выше выражения дают возможность вычислить минимальное значение общей стоимости перевозок, используя средство ПОИСК РЕШЕНИЯ (Меню Сервис).

Установим адрес целевой функции в ячейку В18 (где находится сумма всех транспортных расходов). Отметим, что вычисляется минимальное значение функции. В поле Изменяя ячейки устанавливаем адреса ячеек в которых указываются предполагаемые объемы перевозок (в нашем случае единицы в ячейках $C$13:$F$17).

И м е н н о значения в этих ячейках — количество перевезенного с конкретного КСП на ко н к р е т н ы й мясокомбинат, должны соответствовать оптимальной схеме перевозок за минимальную цену.

При этом должны быть учтены ранее приведенные ограничения*.

После выполнения вычислений средство ПОИСК РЕШЕНИЯ вносит в ячейки C13:F17вместо введенных нами предполагаемых значений объемов

перевозок те значения, которые требуют минимальных затрат

A B C D E FПотребители Диана Юбилейный Березка Алан

12 Поставщики Факт 240 260 280 370

13 КСП “Нижнеднепровский” 300 240 20 0 40

14 КСП “Колос” 240 0 240 0 0

15 Агрофирма “Наукова” 170 0 0 0 170

16 КСП “Заря” 120 0 0 0 120

17 КСП “Верный путь” 320 0 0 280 40

18 ВСЕГО: 2100 240 300 280 1280

Інформаційні технології

Page 13: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

13

Тема: “Що і для чого вивчає економічна наука, її місце серед інших наук”

Мета уроку: розкрити сутність економіки як суспільної науки про раціональний вибір при обмежених ресурсах, показати необхідність для сучасної людини володіти основними економічними знаннями, а також зв’язок економіки з іншими науками.

Економічні поняття: економіка, виробництво, розподіл, споживання, мікроекономіка, макроекономіка, потреби, ресурси, виробнича та невиробнича сфери.

Завдання: учні зможуть- давати визначення економіки,- пояснювати зв’язок економіки з іншими науками,- пояснювати роль економіки в житті людини,- брати участь в мозковому штурмі.

План:1. Знайомство з різними визначеннями поняття

“економіка”.2. Роль економіки в житті людини.

Хід уроку

Питання учням: Як ви вважаєте, чи є ви – школярі – учасниками економічного життя суспільства?

Вступне слово вчителя.Основні думки:- все, про що ви дізнаєтесь, не зробить вас банкіром

або маркетологом;- все починається з основ;- людина постійно стикається з поняттями: “інфляція”,

“бюджетний дефіцит”, “податки”, “ринкова ціна”, тощо – що вони означають?

- в економіці немає однозначних відповідей; економісти часто не згодні один з одним (Б.Шоу “Навіть якщо зібрати разом всіх економістів у світі, вони не зможуть домовитися.

Що ж таке економіка?Існує декілька визначень цього поняття. Розглянемо їх.

І. Економіка – це сукупність відносин між людьми в сфері виробництва, розподілу та споживання праці. яка відповідає даному ступіню розвитку суспільства.

Обговоримо:Е к о н о м і к а

п о є д н у є н е з р и м и м и зв’язками все с у с п і л ь с т в о . Люди вступають в певні економічні відносини. В цих діях можна виділити наступні стадії:

- виробництво – створення продукту, послуги або проведення робіт;

- розподіл – відбувається, як правило, обмін результатів виробництва на гроші (продаж) або іншу продукцію;

- споживання – кінцеве використання результатів виробництва.

П р о ц е с и виробництва, розподілу та споживання, що регулярно повторюються, називаються циклом виробництва.

Головна постать економіки – людина.

В и р о б н и ц т в о , розподіл та споживання економічного продукту відбувається в різних межах та масштабах. В зв’язку з цим виділяють

Макроекономіку – на рівні національного господарства країни і взаємодії економіки окремих держав між собою; вивчає питання про те, як швидко розвивається економіка, який обсяг виробленого продукту, який сукупний дохід, тощо;

ГАННА БІЛА,голова методичного об’єднання вчителів економіки м. Дніпропетровська, методист регіонального центру моніторингу освіти Дніпропетровського національного університету, вчитель економіки НВК ліцею №100 м. Дніпропетровська

Вчимося багатіти

Урок як мистецтво

Світова економіка

Економіка регіону країни

Економіка підприємства

Особиста та сімейна економіка

МІКРОЕКОНОМІКАМАКРОЕКОНОМІКА

ЄДИНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

Page 14: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

14Мікроекономіку – на рівні окремих підприємств, родин,

людей; наука про виробників та споживачів; вивчає зв’язки, які впливають на вибір окремих людей, підприємств і суспільства в цілому.

Економіка – це господарський комплекс, який включає галузі та види виробництва та невиробничої сфери.

Виробнича сфера – власне матеріальне виробництво (промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво).

Невиробнича сфера – створює послуги, інформацію, духовний продукт (освіта, культура, мистецтво, медицина, побутове обслуговування, тощо).

ІІ. Кожна людина в своєму житті має постійно робити вибір. Вони не можуть купити все, що заманеться.

Завдання учням: Уявіть собі, що кожен з вас є директором нашої школи. На

рахунку школи – 30000 гривень. Попереду – літні канікули, і ви хочете використати ці гроші з максимальною користю

для школи. Як би ви витратили ці кошти?

Цю вправу можна провести методом мозкового штурму або як роботу в малих групах.

Н а п р и к л а д , учні вважають, що необхідно

- встановити новий комп’ютерний клас - 20000 грн.,

- відремонтувати актовий зал – 10000 грн.,- купити інвентар в спортивний зал – 3000 грн.,- купити апаратуру для шкільного ансамблю – 5000 грн.,- встановити стипендії для кращих учнів – 3000 грн.,

тощо.Варіантів, як краще витратити гроші, може бути безліч.

Але за умовою вправи, маємо тільки 30000 грн. Учням доводиться робити вибір. Кожен вважає, що його рішення вірне.

Необхідно зробити наголос на тому, що кожна людина приймає рішення в залежності від своїх уподобань, потреб.

Потреби – це необхідність в певних речах, бажання володіти ними, почуття нестачі при їх відсутності. Потреби людей безмежні.

Але існує ліміт ресурсів – речей, які використовуються для задоволення потреб.

Питання учням:- Чи може англійська королева купити будь-що?- Чи може футбольний клуб “Реал” купити всіх

кращих гравців в світі?- Чи можуть такі багаті держави як США, Японія або

Канада дозволити собі купити все, що хочуть мешканці їх країн? (кожен рік найбільш сильні дебати викликає питання, як витрачати гроші платників податків)

- Хто є найбагатшою людиною в світі? (Білл Гейтс) Чи може він купити все, що заманеться?

Економіка – це суспільна наука, яка описує і аналізує вибір суспільства при обмежених ресурсах для задоволення потреб.

В останній час з’явилося нове слово – “економікс”. Економікс – це дослідження поведінки людей в процесі виробництва, розподілу та споживання матеріальних благ та послуг.

Питання учням (ця вправа може бути проведена мозковим штурмом або як п’ятихвилинне есе):

навіщо мені вивчати економіку?

При обговоренні можуть бути такі думки:

- бути успішним,- з р о з у м і т и

економічні процеси і жити повнокровним життям,

- заробляти більше грошей,

- зробити кар’єру,- вміти приймати

рішення в сфері бізнесу,- м о ж л и в і с т ь

висловлювати свою думку з приводу економічного розвитку життя, тощо.

Заповніть в зошиті підсумкову таблицю:

Домашнє завдання:

1) Відповідний розділ в підручнику, записи в зошиті;

2) Знайти відповідь на питання: що означає слово “економіка”?

3) створити схему “Зв’язок економіки з іншими науками”. Пояснити.

Вчимося багатіти

Економічна наука в житті окремої

людини

Вміння орієнтуватися в сфері бізнесу

Раціональна поведінка в споживанні та використанні індивідуальних заощаджень

Прийняття доцільних рішень при виборі сфери зайнятості

Page 15: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

15

Вокруг только и говорят об экономике, словно в мире нет ничего интереснее нее. Газеты, радио, телевидение переполнены словами «экономическое положение», «экономические трудности», «экономический и финансовый кризис», «все зависит от экономики». Разве действительно все в нашей жизни есть экономика или то, что связано с экономикой? Ведь человеку больше всего нужны счастье, любовь, радость, удовольствие. При чем же здесь экономика?

Да и само слово «экономика» какое-то странное. Повсюду его употребляют, а о чем речь идет – не очень-то поймешь. Вот, скажем, дома, в школе, на улице, в селе, в городе – где, собственно, эта экономика? Что это: деньги, магазины, заводы? Многие люди считают, что экономика относится только к бизнесу и еще к рынку, ее даже стали называть рыночной. Но ведь самые разные товары покупают в магазинах, а не на рынке. Или магазин – это тоже рынок? Выходит, не так просто понять, где же собственно экономика, или она вся в ларьках, или где-то спрятана. Давайте же попробуем разобраться с этой самой экономикой.

О происхождении слова «экономика»Слово это древнегреческое и в переводе означает «умение

вести домашнее хозяйство». Все дело в том, что более двух тысяч лет тому назад древние греки вели хозяйство в основном домашним способом. Каждый дом, двор старались обеспечить себя всем необходимым для жизни. Такое хозяйство историки называют натуральным.

Конечно, и в те далекие времена уже существовал рынок, люди покупали и продавали товары, происходил обмен. Но все же многие предметы первой необходимости создавались в своем домашнем хозяйстве. За многие годы существования домашнего хозяйства люди вырабатывали правила хозяйствования. Вот эти правила и были названы вначале экономией, а потом – экономикой. Экономией же теперь называют бережливость.

С тех пор очень многое изменилось. Домашнее хозяйство все еще остается, но основные средства существования людей создаются, производятся не дома, а на предприятиях. Хлеб пекут в пекарнях, одежду шьют на фабриках, машины изготовляют на заводах, даже воду и тепло доставляют на дом в готовом виде. А вот название «экономика» осталось. Но теперь оно применяется в ином значении, чем у древних греков. Ныне под экономикой понимают хозяйство в самом широком смысле этого слова. И домашнее хозяйство, и хозяйство фирмы, и хозяйство города, даже целого государства – все это экономика. Экономика включает производство, строительство, транспорт, торговлю, обслуживание населения. А раз торговлю, то и деньги, ведь покупать товары приходится за деньги.

Какую роль играет экономика в жизни людей

С хозяйством, как хорошо известно, связаны большие хлопоты. Оно требует внимания, заботы, ухода. Зачем же, спрашивается, человеку, людям нужно брать на себя груз

этих забот, заниматься хозяйством, экономикой? Не проще ли жить весело и беззаботно без экономики?

Оказывается, что так не получается и не может получиться. Человеку, людям, всему человеческому обществу нужны определенные условия и средства существования, без которых невозможна сама жизнь. Частично, как мы хорошо знаем, эти средства и условия создает природа, окружающая нас естественная среда. Она дарит нам воздух, свет, тепло, воду. Это так называемые бесплатные блага. Поэтому наряду с экономикой надо думать, заботиться об экологии, природе, обеспечивающей нас многим необходимым для жизни.

Но человеку недостаточно тех средств, жизненных благ, которые он получает от природы. Ведь ягодами, грибами, дикими плодами все человечество не прокормишь и в шкуры диких зверей всех людей не оденешь. В пещерах жить стало неуютно, хочется иметь благоустроенную квартиру. На диких лошадях ездить можно, но в автомобиле лучше, удобней и безопасней. Греться можно у костра, но не будешь же все время разводить костер.

Людям нужна пища, одежда, жилье, транспорт, лекарства, книги, телефон, телевизор и еще многое, чего не может им дать в нужном виде и в достаточном количестве природа. Все, что нужно человеку, людям для жизни, в чем они нуждаются, в экономике называют потребностями. Многочисленные потребности людей, которые непрерывно возрастают количественно, становятся разнообразнее, способна удовлетворить только экономика, хозяйственная деятельность. Так что экономика есть главное условие и основной источник обеспечения жизни людей.

Экономика нужна не только каждому человеку и семье. Без нее нельзя объединить множество людей в одном большом городе, ибо для этого надо иметь городское хозяйство. Без экономики не способно существовать и государство. Общество, так как экономика удовлетворяет государственные, общественные потребности в безопасности, защите своих граждан, в заботе о тех, кто не способен сам зарабатывать, производить средства существования.

Задание для усвоения. Ознакомившись с ролью экономики в целом, попробуй написать или рассказать о значении экономики в твоей личной жизни и в жизни твоей семьи. Какие потребности вы удовлетворяете с помощью экономики? Нужна ли вам государственная экономика: где и каким образом вы ее используете, в чем она вам помогает? Какое место будет занимать экономика в твоей будущей жизни?

Экономика и счастьеЛюди хотят жить все лучше и богаче. А это означает, что их

потребности, запросы, интересы необходимо удовлетворять

Економіка - це цікавоСамо слово «економика» какое-то

странное...

Page 16: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

16во все большей и большей степени. Появляются новые и новые потребности. У кого уже есть телефон, тому уже нужен радиотелефон, имеющий телевизор желает приобрести видеосистему, вместо квартиры из двух комнат хочется иметь трехкомнатную. Люди все больше нуждаются в знаниях, культурных ценностях, общении, транспортных средствах, укреплении здоровья, в занятии спортом, в путешествиях. Они хотят в то же время трудиться, зарабатывать деньги. У каждого свои желания, свое представление о радостях, о счастливой жизни.

Кому же надлежит обеспечивать лучшее удовлетворение потребностей людей в многочисленных товарах, благах, услугах? Как сделать людей счастливыми, приносить новые и новые радости в их дом? Главную роль в решении этой очень сложной задачи должна играть экономика. К сожалению, она во многих случаях не справляется успешно с этой задачей. Нынешняя экономика в целом и в том числе экономика, окружающая тебя и твою семью, приносит людям не только радость, но и множество огорчений. Мы не получаем от хозяйства то, что хотели бы получить и должны получать. А это свидетельствует о необходимости улучшать состояние экономики, добиваться ее подъема.

Конечно, счастье приносит не только экономика. Наша радость и удовлетворенность зависят от отношения к нам других людей, от их любви и уважения, от своего собственного поведения. Экономика создает материальную основу жизни и в том числе материальные источники духовной жизни. А это уже очень многое. Если материальные блага сочетаются с высокой нравственностью, честностью людей, заботой о других, душевным отношением к людям, то и возникает настоящее счастье.

Задание для усвоения. В чем ты видишь связь экономики с радостью и счастьем? Чем ты недоволен в экономике вашей семьи, школы, города с точки зрения полноты удовлетворения твоих запросов, а также нужд других людей? Не считаешь ли ты, что экономика несправедливо дает другим больше счастья, чем тебе?

Почему и зачем люди участвуют в экономической деятельности

Мы уже знаем, что экономика призвана обеспечивать жизнь людей необходимыми им благами. Но экономические блага, как известно, не падают с неба, их надо создавать, производить или приобретать за деньги. А производство благ требует участия людей, их труда. Многое в экономике приносит земля, растительный и животный мир, многое делают машины. Но без усилий со стороны людей, без их экономической деятельности невозможно получить. Изготовить то, что требуется для жизни. Поэтому человек не может быть только потребителем экономических благ, он вынужден производить их, участвуя в экономической деятельности.

Что побуждает человека вкладывать в экономику собственный труд? Если человек сам создает то, что нужно ему и его семье, то он участвует в трудовой деятельности, чтобы произвести необходимые предметы, вещи, товары. Но чаще люди не производят, а покупают то, что им нужно. Увы, для этого нужны деньги, а их приходится

зарабатывать собственным трудом. Так что участие человека в экономической деятельности неизбежно. Понятно, что высказанное утверждение относится, прежде всего, к людям. Которые способны трудиться, ведь малые дети, престарелые не могут участвовать в труде в полной мере.

Интересно, что многие люди приобщаются к трудовой, экономической деятельности не только ради производства нужных вещей и получения денег. Интересная, творческая деятельность приносит людям удовлетворение, многие испытывают внутреннюю потребность в ней. Такие люди трудятся с желанием, с удовольствием, с радостью, труд им не в тягость.

Задание для усвоения. Есть ли у тебя желание участвовать в экономической деятельности и в какой именно? Чем вызвано это желание? Узнай у своих родителей, бабушек и дедушек, почему они трудятся сейчас или трудились в прошлом. Перечисли, что дает людям их собственная экономическая деятельность. Всякий ли труд приносит одинаковое удовлетворение тем, кто желает, хочет трудиться? Почему некоторые люди не любят трудиться, предпочитают наблюдать за трудом других и даже возлагать на них собственные трудовые обязанности?

Экономика – хозяйство и экономика – наукаДо сих пор мы говорили об экономике как о хозяйстве,

создающем экономический продукт для удовлетворения жизненных потребностей людей. Но экономикой называют не только хозяйство, а и науку о хозяйстве, изучающую экономическое процессы и отношения между людьми, участвующими в хозяйственной деятельности. Это наука о производстве и потреблении, о рынке, о труде, о доходах и расходах, о деньгах и ценах, о финансах, банках и о многом другом, что связано с экономикой и экономическими отношениями.

Экономическая наука объясняет то, что происходит в экономике. Экономические знания дают возможность людям, семьям, предпринимателям, руководителям предприятий и фирм, органам управления территориальным хозяйством, правительству страны грамотно вести дело, своевременно решать возникающие экономические проблемы. Кроме того, экономическая наука позволяет глубже понять, что происходит в экономике, знать, что нас ждет в будущем.

Экономике посвящено много книг, учебников. Сейчас экономическую науку стали изучать в школах, она вошла как самостоятельный предмет в школьные учебные программы. Предмет «экономика» очень близок к таким школьным дисциплинам как экономическая география, история, природоведение, математика, информатика.

Задание для усвоения. Зайди в книжные магазины, в библиотеку школы и другие библиотеки, поинтересуйся, какие имеются в них книги по экономике. Может быть, ты возьмешь почитать или купишь такую книгу. Возможно, книги по экономике уже есть в вашей семейной библиотеке. Вспомни, какие сведения из экономики тебе уже известны благодаря изучению природоведения, истории, географии, других предметов.

По материалам книги Райзберг Б.А. «Экономика вокруг нас»

Економіка - це цікаво

Page 17: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

17

11 класЗадачі

Кожна задача оцінюється кількістю балів, яке вказано у дужках. До кожної задачі необхідно привести розв’язок з поясненнями. Задачі, які не містять розв’язку оцінюються у 0 балів.

Задача 1 (10 балів)У двох країнах виробляються тільки продукти харчування

та одяг. У таблиці наведені виробничі можливості цих двох країн (виробництво вимірюється в одиницях).

Визначити:А) Яка альтернативна вартість одягу, виражена в

продуктах харчування, в країні А.Б) Яка альтернативна вартість одягу, виражена в продуктах

харчування, в країні Б.В) Якщо між країнами А та Б починається процес

вільної торгівлі, то яка країна буде експортувати продукти харчування, а яка одяг.

Г) Якщо між країнами існує взаємовигідний обмін, а курс валют становить 1 г. о. країни А = 10 г. о. країни Б, то яким буде діапазон внутрішніх цін на одяг країни А, при тому, що країна Б пропонує продукти харчування за ціною 100 г. о. країни Б за одиницю.

Задача 2 (15 балів)Внаслідок збільшення ставки податку на 10% реальний

ВВП зменшився на 200 млн. грн. На яку суму потрібно збільшити державні закупки щоб повністю нейтралізувати падіння виробництва, якщо чисті податки дорівнювали 25% ВВП, гранична схильність до споживання = 0,75.?

Задача 3 (5 балів)До 1 січня 2004 року в Україні існувала прогресивна

система оподаткування. Зокрема податкові платежі із заробітної плати розраховувалися за такою шкалою:

Місячний сукупний оподатковуваний

дохідСтавка та розмір платежу

До 17 грн. Не оподатковується17,01 - 85 грн. 10% суми доходу, який

перевищує розмір 17 грн.85,01 - 170 грн. 6,80 грн+15% суми доходу, який

перевищує розмір 85 грн.170,01 - 1020 грн. 19,55 грн.+20% суми доходу, який

перевищує розмір 170 грн.1020,01 - 1700 грн. 189,55 грн.+30% суми доходу,

який перевищує розмір 1020 грн.1700,01 грн. 393,55 грн.+40% сумидоходу,

який перевищує розмір 1700 грн.A) Розмір заробітної плати за якої обсяг платежів за

старою та новою системою оподаткування буде однаковий.Б) Побудуйте на одній координатній площині графіки

залежності між доходом та податковими відрахуваннями за старою та новою системами оподаткування в Україні.

B) Чи призведе нова система оподаткування до погіршення добробуту малозабезпечених громадян України? Відповідь обґрунтуйте.

ТЕТЯНА НІКОЛЕНКО, вчитель-методист,редактор рубрики “Економічні олімпіади”

Цікава економіка в задачах та розв’язках

Економічні олімпіади

Якісні зміни, що відбуваються в соціально-політичному та економічному житті України, зумовлюють необхідність поширення економічних знань серед населення, особливо серед молоді. Тому викладання основ економіки в школах, гімназіях та ліцеях вже стало нормою нашого життя, а економічні знання викликають певний інтерес серед учнів. Вже 9 років поспіль кращі учні міста Дніпропетровська та Дніпропетровської області беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з економіки.

Сьогодні ми знайомимо Вас з деякими задачами із програми обласних олімпіад.

До уваги читачів презентуємо першу частину задач та їх розв`зок зі збірника «Цікава екноміка в задачах та розв`язках. Олімпіадні завдання» (Укладачі: асистент Ніколаєв Т.Г.,доцент Волкова В.В., доцент Огліх В.В., викладач Дзюба І.М. кафедри економічної кібернетики ДНУ).

Сподіваємось, що подальше знайомство з цікавими олімпіадними завданнями відкриє для багатьох з Вас нові можливості.

Країна А Країна Б

МожливістьВиробництво

продуктів харчування

Виробництво одягу Можливість

Виробництво продуктів

харчування

Виробництво одягу

А 0 32 А 0 24Б 5 24 Б 4 18В 10 16 В 8 12Г 15 8 Г 12 6Д 20 0 Д 16 0

Page 18: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

18

Розв’язок задач

Задача 1A) Альтернативна вартість одягу, яка виражена в

продуктах харчування в країні А дорівнює 20/32=5/8.Б) Альтернативна вартість одягу, яка виражена в продуктах

харчування в країні Б дорівнює 16/24=2/3

B) Якщо між країнами А і Б починається процес вільної торгівлі, то країна А буде е к с п о р т у в а т и одяг, а країна Б буде експортувати п р о д у к т и харчування.

Г) Країна А, що має меншу а л ь т е р н а т и в н у вартість одягу, буду експортувати його. При цьому країна Б погодиться імпортувати одяг тільки у випадку, коли ціна імпортного одягу буде менше ціни одягу, що виробляє країна Б.

Т а к и м чином, ціна о д и н и ц і одягу буде дорівнювати від 5/8 до 2/3 ціни одиниці п р о д у к т і в харчування.

З урахуванням ціни 100 г. О. Продуктів

харчування в країні Б, маємо діапазон цін на одяг в країні А в грошових одиницях країні Б:

Від 5/8*100 г. о. країни Б до 2/3*100 г. о. країни Б.Діапазон внутрішніх цін на одяг в країні А з урахуванням

курсу валют 1 г. о. країни А = 10 г. о. країни Б діапазон цін складе від 50/8 до 20/3.

Задача 2ВНП у перший рік дорівнюєY1 = C1 + I1 + X1C1 = C1 + MPC(Y1 - t1Y1) = C1 + MPCY1(1 - t1)Y1 = C1 + MPCY1(1 - t1) + I1 + G1 + X1Y1 = (C1 + I1 + X1) / (1-MPC(1 - t1))Аналогічно, ВНП у другому році дорівнює: Y2 = (C2 + I2 + X2) / (1 - MPC(1 - t2))З умов задачі, у другому році змінюються тільки державні

закупівлі, тому

C2 = C1 = C; I2 = I1 = I; X1 = X2 = X; t1 = t2 = t.Y2 - Y1 = (C + I + G2 + X) / (1 - MPC(1 - t)) - - (C + I + G1 + X) / (1 - MPC(1 - t)) == (G2 - G1) / (1 - MPC(1 - t))(G2 - G1) = (Y2 - Y)(1 - MPC(1 - t))=

200(1 - 0,75(1 - 0,35)) = 102,5

Необхідно збільшити на 102,5 млн. грн.

Задача 3З 1 січня 2004 року., згідно зі Законом України “Про

податок з доходів фізичних осіб”, існуюча прогресивна система оподаткування змінилась на фіксоване оподаткування в розмірі 13% від доходів громадян.

Розмір заробітної плати за який обсяг податкових платежів за старою та новою системою оподаткування буде однаковий необхідно шукати в діапазоні 170,01-1020 грн., оскільки 170*0,13=22,1>19,55 грн. та 1020*0,13=132,6<189,55 грн.

Нехай х - частка зарплати, яка перевищує 170 грн., тоді 19,55+0,2х=0,13(170+х) х=36,4 грн.

Отже для тих людей у яких заробітна плата становить 170+36,43=206,43 грн. все одно чи сплачувати податки за старою системою чи за новою, прибутковий податок становитиме 206,43*0,13=26,84 грн.

За даними графіка, нова система оподаткування могла стати вигідною лише для громадян, оподаткований дохід яких становить вище 206,43 грн. Причому чим вищі ці доходи - тим менший обсяг податку на доходи буде сплачено. Це безумовно с п р и я т и м е виведенню частини доходів громадян України із тіньового сектора і тим самим збільшаться податкові надходження до бюджету.

Для людей із зарплатою до 206,43 грн., нова система оподаткування могла призвести тільки до збільшення податкових відрахувань.

Економічні олімпіади

Page 19: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

19Спробуй свої силиЗавдання міської олімпіади 2004-2005 р.р.

9 клас І. Тестові завдання (20 балів)У кожному завданні оберіть одну вірну відповідь, яка

оцінюється в 1 бал.

1. Вкажіть, яку потребу ви задовольнили, придбавши парасольку в дощову погоду:

A. Матеріальну, особисту, першочергову; Б. Духовну, особисту, перспективну;B. Духовну, колективну, поточну;Г. Матеріальну, суспільну, другорядну.

2. Плата за використання праці має назву:

А. Рента;Б. Заробітна плата; В. Дивіденд; Г. Прибуток.

3. Вкажіть, яке з тверджень є правильним:

A. У зв’язку із подорожчанням зерна його пропозиція на ринку зменшилась;

Б. На ринку апельсинів зріс попит як результат підвищення цін на мандарини;

B. Величина попиту на автомобілі зросла у зв’язку з підвищенням цін на бензин;

Г. Величина пропозиції товару не залежить від його ціни.

4. Вкажіть, що є номінальною вартістю монети:

A. Вартість матеріалу, з якого зроблена монета; Б. Вартість товару, який можна за неї придбати;B. Витрати на її виробництво; Г. Зазначена на ній сума.

5. Яка з подій характерна для ринкової економічної системи:

A. Уряд встановив вищий рівень допомоги по безробіттю;

Б. Врожай, зібраний у поточному році, був розподілений вождем племені так само, як і в минулому;

B. Велика кількість виробників збанкрутувала в цьому році через неврожай

Г. Уряд встановив планові завдання для виробників сільськогосподарської продукції.

6. Яке з визначень поняття “гроші” вважається більш правильним і узагальнюючим?

A. Дійсні гроші - це золото, вільно конвертована валюта, коштовності;

Б. Гроші - це все те, що сприяє обміну;B. Гроші - особливий товар - загальний еквівалент; Г. Гроші - це національні валюти різних країн.

7. Визначте, як вчинить Віктор, максимізуючи загальну корисність, якщо він отримує 10 додаткових одиниць корисності від споживання останньої шоколадки і 20 додаткових одиниць корисності від споживання останньої порції морозива. Ціна шоколадки 2 гри., порції морозива - 5 грн.

А. Споживатиме більше шоколадок і менше морозива; Б. Споживатиме більше морозива і менше шоколадок;В. Залишить споживання без змін;Г. Споживатиме більше і шоколадок, і морозива.8. Визначте, яку теорію розробив А. Сміт:A. Теорія абсолютних переваг у міжнародній торгівлі; Б. Теорія капіталістичної експлуатації;B. Теорія державного регулювання економіки;Г. Теорія порівняльних переваг у міжнародній торгівлі.

9. Яка з комбінацій включає тільки різні фактори виробництва:

А. Вугілля, шахта, шахтар;Б. Приміщення ресторану, кухар, офіціант; В. Офіс фірми, менеджер з персоналу, ксерокс; Г. Комп’ютер, офіс фірми, програміст.

10. Проблема обмеженості ресурсів існує для:

A. Бідних людей в бідних країнах; Б. Всіх людей в бідних країнах;B. Бідних людей в усіх країнах; Г. Всіх людей в усіх країнах.

11. Зсуви кривої виробничих можливостей відбуваються, коли:

A. Зменшуються обсяги виробництва одних товарів на користь збільшення виробництва інших;

Б. Коли фактори виробництва, що раніше не були цілковито використані, тепер використовуються на межі потенційних можливостей;

B. Збільшуються або зменшуються виробничі ресурси, технологічні можливості;

Г. Зменшуються або збільшуються обсяги виробництва.

12. Визначте, на основі якої кривої можна побудувати криву індивідуального попиту на товар:

A. Кривої Енгеля; Б. Кривої Лаффера;B. Кривої Лоренца;Г. Кривої “ціна-споживання”.

13. Постачання залізної руди металургійному заводу - це приклад:

A. Спеціалізації виробництва; Б. Кооперації виробництва;B. Комбінування виробництва; Г. Концентрації виробництва.

Page 20: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

2014. Визначте рівноважну ціну, якщо вас не влаштовує

ціна 1 грн. 10 коп. за кілограм, за якою продають картоплю всі продавці на ринку, і вам вдалося домовитися з продавцем та придбати 3 кг картоплі за 3 грн.

A. 1 грн. 00 коп.; Б. 3 грн. 00 коп.;B. 1 грн. 10 коп.;Г. Визначити неможливо.

15. Яким чином підвищення мита на каву вплине на ринок вершків та чаю:

A. Зросте попит на чай та вершки;Б. Зменшиться попит на чай та вершки;B. Зросте попит на чай, зменшиться попит на вершки;Г. Зменшенню попиту на чай та збільшенню - на

вершки.

16. Якщо ціна на мандарини зменшується, тоді зростаюча кількість мандаринів, що купується, призводитиме до:

А Зменшення граничної корисності мандаринів; Б. Збільшення загальної корисності на один мандарин; В. Зменшення загальної корисності мандаринів; Г. Збільшення граничної корисності мандаринів.

17. Визначте, що відбудеться з кривою виробничих можливостей, якщо в умовній країні всі верстати будуть замінені на більш продуктивні:

A. Не зміниться;Б. Зсунеться ліворуч;B. Зсунеться праворуч;Г. Стане вертикальною лінією.

18. Вкажіть, на який з наведених товарів еластичність попиту за ціною буде найбільшою:

А.Шкарпетки;Б. Хліб;В. Мобільний телефон;Г. Зубна паста.

19. Розподіл економічних ресурсів за допомогою черг може мати місце:

А. Тільки в традиційній економіці;Б. Як в традиційній, так і в ринковій; В. Тільки в командній економіці; Г. Як у командній, так і у змішаній економіці.

20. Вкажіть, яку залежність ілюструє закон спадної граничної корисності:

А. Зменшення граничної корисності блага при збільшенні доходу споживача;

Б. Зменшення граничної корисності блага при зменшенні обсягів його споживання;

В Зменшення граничної корисності блага при зростанні ціни на нього;

Г. Зменшення приросту задоволення при збільшенні обсягів споживання певного блага.

II. Завдання “Вірно-невірно” (15 балів)Оберіть варіант відповіді вірно чи ні (1 бал) та обґрунтуйте

свою думку (2 бали). Повна відповідь оцінюється у 3 бали.

1. Якщо гранична корисність зменшується, то і загальна корисність зменшується,

2. Крива попиту відображає, що при зниженні ціни зростає обсяг попиту.

3. Збільшення доходів споживачів призведе до збільшення попиту на всі товари.

4. Якщо доходи споживачів зростуть, то споживання хліба збільшиться.

5. Товар, який погано зроблений, відноситься до категорії низькоякісних товарів.

III. ЗадачіКожна задача оцінюється кількістю балів, яке вказано у

дужках. До кожної задачі необхідно привести розв’язок з поясненнями. Задачі, які не містять розв’язку, оцінюються у 0 балів.

Задача 1 (5 балів). Перше яблуко надає хлопцю задоволення, яке він оцінює у 28 ютилів. Кожне наступне яблуко надає додаткове задоволення на 2 ютилі менше, ніж попереднє. Починаючи з якого яблука сукупне задоволення від споживання яблук буде зменшуватися?

Задача 2 (10 балів). Молокозаводу доступні дві технології. По першій він стерилізує молоко жирністю 3,7%, яке поставляється йому, і розливає його в пакети по 1 кг, маючи на кожний пакет 70 коп. прибутку. За другою технологією завод виробляє з цього молока вершки жирністю 10% і молоко жирністю 1%, маючи на 1 кг вершків 2 грн. прибутку, а на 1 кг нежирного молока - 30 коп. Виробництво лімітовано обмеженими поставками сирого молока навколишніми фермерами. Яка з двох технологій вигідніше молокозаводу.

Задача 3 (20 балів). На ринку жовтих шариків присутні три групи покупців. Попит першої групи на шарики описується функцією P = 5 – 0,25Q, другої: P=10-0,5Q, третьої: P = 8-0,5Q. Відомо, що ринкова пропозиція шариків задана функцією Q=6P.

Урядом було введено потоварний податок на виробника у розмірі t=4 гри. Наскільки змінилася кількість пропозиції шариків?

Задача 4 (15 балів). Фірма збирається 1 січня придбати станок, використання якого збільшить її прибуток в 1-й рік експлуатації на 110 тис. грн., у 2-му році - на 121 тис. грн., в 3-му році - на 133,1 тис. грн. В наступні роки приросту прибутків чи збитків, що пов’язані з цим станком, нема. Зростання прибутку фірма отримає наприкінці кожного року. Ставка банківського відсотку складає 10% річних. Визначити максимальну ціну, що компанія згодна заплатити за станок.

Відповіді та рішення у наступному номері

Спробуй свої сили

Page 21: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

21

ЛЮБОВ ГАВРИЛЕНКО, заступник директора з науково-методичної роботи Криворізької гімназії №95, вчитель вищої категорії, вчитель – методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

Атестація всім на радість

Варіант завдання для державної підсумкової атестації

з економіки в письмовій формі

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ1. Комплементарними називають товари, які...А. Замінюють один одного при споживанні.Б. Доповнюють один одного при споживанні.В. Задовольняють тільки фізіологічні потреби

людини.Г. Задовольняють тільки духовні потреби людини.Комплементарні товари – це товари, що

доповнюють один одного і тим самим роблять можливим їх споживання. Вони наче супроводжують один одного; потреба в таких товарах одночасно збільшується або одночасно зменшується. Наприклад:диск і плеєр, м’ясо і соус.

2. До головних питань економіки належать…А. Як виробляти? Для кого виробляти? З якою

метою виробляти?Б. Що виробляти? Як виробляти? З якою метою

виробляти?В. Що виробляти? Як виробляти? Для кого

виробляти?Г. Як забезпечити виробництво ресурсами? Які

технології застосувати для виробництва? Хто буде споживачем готової продукції?

Саме ці проблеми вважаються головними, тому, що вони стосуються всіх економічних систем різних країн і в різні часи. Крім того, всі інші проблеми є похідними від них ,адже три головні проблеми стосуються мети виробництва та засобів її досягнення; ці проблеми постають перед усією економікою і перед кожним окремим виробнико.

3. Теорія раціональної поведінки споживача допускає, що раціональний споживач намагається максимізувати…

А. Середню корисність.Б. Граничну корисність.В. Загальну корисність.Г. Різницю між загальною і граничною корисністю.

Раціональна поведінка споживача зумовлюється його здатністю поводитися в світі товарів і послуг саме так, щоб домогтися максимальної корисності, зважаючи на свою купівельну спроможність.

4. Функція пропозиції – це…А. Залежність обсягу пропозиції від попиту на

даний товар.Б. Залежність обсягу пропозиції від цін на ресурси

для виробництва даного товару.В. Залежність обсягу пропозиції від цін на даний

товар.Г. Залежність цін даного товару від обсягу

пропозиції.Досвід господарювання засвідчує, якщо ціна буде

вищою, то виробник готовий запропонувати більшу кількість товару, тобто обсяг його пропозиції зростає саме тоді, коли зростає ціна.

5. Зростання доходів споживачів приведе до...А.Зменшення покупок виробів з натурального

хутра.Б.Збільшення пропозиції виробів з натурального

хутра.В.Збільшення попиту на вироби з натурального

хутра.Г.Збільшення пропозиції виробів з штучного хутра.Доходи споживачів відносяться до нецінових

факторів попиту. Зростання доходів дозволяє споживачам купляти більше товарів за незмінних цін.

6. Фондова біржа – це...А. Організація, яка сприяє купівлі-продажу

цінних паперів. Б. Акціонерне товариство, яке випускає акції.В. Інвестиційна компанія. Г. Кредитна установа.Фондова біржа – це організаційна форма ринку

цінних паперів, де продають і купують облігації й акції провідних компаній країни, а також відомих закордонних корпорацій.

1. Розрахуйте чистий прибуток, якщо виручка від реалізації складає 500 грн.; витрати виробництва – 450 грн.; ставка оподаткування прибутку – 10%.

А.45. Б.0. В.5. Г.10.Чистий прибуток – це величина менша від

бухгалтерського прибутку на величину податкових відрахувань, тобто Prч = TR – TC – Tx;

Pr = 500 – 450 – (50 х 0,1) = 45 2. До складу сукупних витрат не належать...А. Чистий експорт. Б.Орендна плата.В.Державні витрати. Г.Інвестиції.

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

Page 22: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

22До складу сукупних витрат належать витрати

домогосподарств, державні витрати, інвестиції, чистий експорт , а орендна плата входить до складу сукупних доходів.

3. Природний рівень безробіття – це…А. Сума рівнів фрикційного і структурного

безробіття.Б. Сума рівнів структурного і циклічного

безробіття. В. Сума рівнів фрикційного і циклічного

безробіття.Г. Сума рівнів сезонного і циклічного безробіття.Ринкова економіка не може існувати без того, щоб

частина працездатного населення була поза роботою, тобто частково безробіття є природним явищем. У частині, в якій безробіття пов’язано зі зміною місця роботи працівників за власним бажанням (фрикційне) та з постійною структурною перебудовою виробництва (структурне), його не можна уникнути.

1. Продаж Національним банком України облігацій призведе до...

А. Збільшення грошової маси, падіння відсоткових ставок.

Б. Збільшення грошової маси, зростання відсоткових ставок.

В. Скорочення грошової маси, падіння відсоткових ставок.

Г. Скорочення грошової маси, зростання відсоткових ставок.

Продаючи облігації Нацбанк скорочує пропозицію грошей, а це призводить до збільшення відсоткової ставки.

2. Якщо сальдо торгівельного балансу країни Подолянія від’ємне і становить 24,1 тис. гр. од., а надходження від експорту – 216,9 тис. гр. од., то виплати за імпорт складають...

А.192,8тис.гр. од. Б. 341,0 тис. гр. од. В.216,9 тис.гр. од.Г. 241,0 тис. гр. од.Сальдо торгівельного балансу дорівнює різниці

між надходженнями від експорту і імпорту, звідси надходження за імпорт складуть: 216,9 тис.гр.од. – (-24,1 тис.гр.од.) = 241 тис. гр.од.

1. Крива попиту на товар задана виразом: Qd = 260 – 4P , а крива пропозиції – Qs = 140 + 2P. Виконайте наступні завдання:

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

а) визначте рівноважну ціну і кількість; б) побудуйте графіки попиту і пропозиції. в) опишіть ситуацію, яка виникне на ринку, якщо

держава введе фіксовану ціну на товар розміром 10гр.од., проілюструйте графічно.

Розв’язання:а) для визначення рівноважної ціни необхідно

прирівняти Qd і Qs: 260 – 4P = 140 + 2P 120 = 6Р Р = 20; для визначення рівноважної кількості необхідно

значення Р підставити в рівняння Qd і Qs:або Qе = 260 – 4 х 20; Qе =180;б) для побудови графіків складаємо таблицю:

Р 10 20 30Qd 220 180 140Qs 160 180 200

в) якщо держава введе фіксовану ціну на товар 10 гр.на од., то

Qd = 260 – 4 х 10 = 220, а Qs = 140 + 2х10 = 160, тобто Qd > Qs на ринку виникає дефіцит.

Атестація всім на радість

Page 23: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

23Економічна географія світу

Сидя у себя на кухне и обгладывая куриную ножку», мы частенько обсуждаем глобальные проблемы человечества, промахи политиков, экономические просчеты правительств разных государств…

Но, к большому сожалению, подавляющее большинство из нас является в этих вопросах дилетантами и имеет в своем багаже в разной степени забытый школьный курс «Экономической географии мира». А порассуждать хочется и хочется не просто повторять или выслушивать расхожие и банальные мнения. Для глубоко интересующихся существуют серьезные аналитические статьи в серьезных журналах и серьезные аналитические программы на телевидении. А для их понимания нам иногда не хватает элементарных школьных или иначе базовых знаний по географии. Бытует представление, что география - это наука только о том, ЧТО и ГДЕ. География же сейчас учит отвечать на вопрос ПОЧЕМУ, то есть видеть причинно-следственные связи тех или иных событий или явлений.

В этом цикле статей мы постараемся осветить те вопросы, которые по разным причинам остались за рамками школьного курса экономической географии. И начнем со знакомства с понятием «геополитика».

Геополитика как наука сложилась во второй половине ХХ века, на основе политической географии. Ее основателями были швед Рудольф Челлен и англичанин Хэлфорд Макиндер. Смысл этой дисциплины сводится к утверждению: многие закономерности в развитии государств, народов, культур, цивилизаций и религий предопределяются в огромной степени географическими, пространственными факторами. Иными словами — “география как судьба”. Зачинателями науки было сделано основополагающее открытие о тесной и не осознававшейся ранее связи структуры государства с производством и ландшафтом. В Советском Союзе геополитика отрицалась как «буржуазная» наука и долгое время была под запретом, так как в 30-40 –ых годах термин «геополитика» был в значительной степени дискредитирован тем, что его узурпировали германские национал-социалисты.

Лишь постепенно и особенно в последние десятилетия интерес к геополитике стал пробуждаться вновь. В настоящее время преподавание этой науки является общеобязательным во всех высших учебных заведениях Запада, готовящих будущих руководителей государств и ответственных аналитиков. Обязательной дисциплиной является геополитика и в высших военных учреждениях развитых стран.

Геополитика — наука, которая заставляет мыслить масштабно, мыслить веками, континентами и народами. И если кому-то она может показаться слишком абстрактной, это впечатление обманчиво. Именно благодаря внимательнейшему и скрупулезному учету геополитических закономерностей, стратегам западной цивилизации, удалось добиться таких впечатляющих успехов. И в этом анализе они учитывали все факторы — экономический потенциал, и религиозную этику, западную философию индивидуализма и эффективность рынка.

В основе геополитики лежит деление всех государств и культур на два типа — сухопутные и морские. Это — первый закон геополитики (закон противостояния морской и сухопутной цивилизации). Геополитики заметили, что морские цивилизации, культуры, основанные на мореплавании, чаще всего имеют рыночную экономическую систему и тяготеют к демократическому укладу в политике. Сухопутные державы, напротив, отдают предпочтение нерыночной (плановой или частично плановой) экономике и ограниченной демократии или вообще иерархическому устройству общества.

Вторым геополитическим законом является закон стратегических блоков. Он гласит, что логика истории диктует н е о б х о д и м о с т ь р а с ш и р е н и я т е р р и т о р и й , входящих в состав л и б о е д и н о г о государства, либо с т р а т е г и ч е с ко г о блока нескольких г о с уд а р с т в , д л я т о г о , ч т о б ы соответствовать меняющимся историческим условиям и оставаться конкурентоспособным. Это закон иначе формулируется так: “от городов-государств — через государства-территории — к государствам-континентам”. Такая территориальная, военная и экономическая интеграция — очевидный факт политической истории всего ХХ века. В нынешних условиях ни одно национальное государства не может обеспечить своей независимости, экономической, военной и культурной самостоятельности, если оно не будет участвовать в каком-нибудь из крупных стратегических блоков. Мы наблюдаем это в процессах интеграции американского континента в единый таможенный союз, в создании Европейского Союза и т.д. В этом вопросе — в выборе блока — важную роль играют не только силовые или материальные факторы, но и близость культур, религий и национальных традиций.

Итак, геополитический подход (комплексный подход) учитывает самые разные факторы: и материальные, и военные, и религиозные, и культурные, и экономические.

Светлана Иванова, учитель географии СШ №16 г. Днепродзержинск

От куриной ножки до геополитики

Page 24: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

24

ИРИНА ЗЫРЯНОВА,заведующая лабораторией новых информационных технологий в образовании Днепропетровской средней школы №31, учитель-методист высшей категории

Потребности. Возможности. Выбор. (урок-игра)

С деньгами можешь купить жилище, но не дом. С деньгами можешь купить часы, но не время.

С деньгами можешь купить кровать, но не покой. С деньгами можешь купить книгу, но не культуру. С деньгами можешь купить врача, но не здоровье.

С деньгами можешь купить положение, но не уважение.

Выбирай сам… Китайская народная мудрость

Цель урока: актуализация полученных знаний в курсах школьной экономики и информатики, профилизация образования старшеклассников, воспитание конкурентоспособной личности в современных условиях, развитие научно-творческого подхода в осуществлении предложенных заданий.

Участники: ученики 9-го класса, приглашенные гости, учитель

Оборудование: компьютеры, магнитофон, графопроектор,

мультимедийный проектор.Реквизит: папка с заданиями, плакаты с темой урока,

интересными высказываниями по теме игры.Ведущий: (зачитывает эпиграф и объявляет тему

урока) Приглашаем вас, уважаемые гости, в путешествие в мир экономической информатики.

П р и су т с т ву ю щ и м с ка з оч н и ка м предлагается зачитать свои произведения. Например:

Жил когда–то король Безхозяйственник, и было у него огромное королевство. В этом королевстве было много экономических ресурсов, но люди не знали такой науки, как экономика, и поэтому работа стояла, а время шло. И тогда король решил собрать всех мудрецов мира для помощи.

Приехали мудрецы, но толку от них не было. Один говорил, что нужно экономические ресурсы отдать ему, другой обвинял во всем короля. Король

прогнал всех и опять стал думать. И вдруг к нему пришла девушка по имени Благо. Она сказала, что для решения проблемы надо знать экономику. Благо помогла королю. «Пусть люди занимаются тем, чем хотят, и тогда воцарится порядок», - сказала девушка. Король последовал ее совету.

Теперь в стране был порядок. Каждый человек работал. Король был счастлив, что есть такая наука ЭКОНОМИКА, которая поможет правильно вести хозяйство!

И еще пример:Жила на свете королева, которую звали Потребность,

и было у нее четыре дочери: Духовная, Материальная, Физическая и Интеллектуальная. Все они умели делать что-то одно: Духовная очень любила общение, Материальная любила финансы и распоряжалась бюджетом семьи, Физическая любила готовить и угощать своими превосходными блюдами всю семью, а самая младшенькая Интеллектуальная была из всех своих сестёр самая умная и образованная. Решила королева найти себе новое государство и править им мудро. И пошли они странствовать по свету, наткнулись на страну, в которой царил полный хаос: люди не уважали друг друга, воровали, были необразованные.

И сказала Потребность своим дочерям: «Вы у меня хороши каждая в одной сфере деятельности, внесите в эту страну свои изменения».

И все дочери принялись за дело. Духовная построила театры, примирила всех людей, и стали они жить в мире и дружбе. Материальная ввела в страну экономику, деньги. Благодаря этому люди перестали воровать, а

покупали то, что им нужно, друг у друга. Физическая научила людей готовить разные вкусные блюда. А самая младшая построила школы, научила людей житейской мудрости, знаниям. И с тех пор живут люди в этой стране счастливо.

Может и в современном мире есть такое государство, где

Потребность и ее дочери живут в мире и дружбе...

Продовження у наступному номері

1

ПРОГНОЗЯ предлагаю вам виртуальный компас,

который будет помогать определить направления движения жизненными просторами. А экономические знания

и компетенции станут надежными ориентирами на выбранном вами пути.

Економіка+інформатика

Page 25: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

25

ЭКОНОМИКА В СУДЬБАХ И ЛИЦАХ

У мерчандайзинга тоже было своё детство - и свой «папа»…

…которого вначале все считали самым бездарным продавцом…

…А потом он, бездарный продавец Фрэнк Вулворт, стал миллионером, придумав ценники, распродажи, скидки и множество всяческих приемов, без которых нынешняя торговля немыслима.

Наша справка: Мерчандайзинг - комплекс мероприятий, производимых в торговом зале и направленных на продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки

...Более века назад в магазинах цена на товарах не указывалась. Товар молчал, а вот продавцам приходилось много общаться. И не всегда — с точки зрения продажи или покупки товара — удачно. Обе стороны одного процесса как бы находились по разные стороны огромной баррикады, весьма часто не могли понять друг друга, даже разговаривая на одном языке. Покупатель нервничал, стесняясь поинтересоваться ценой, и часто просто сбегал, унося с собой деньги, которые должны были остаться в кассе. Продавец оценивал платежеспособность покупателя «на глаз» и не всегда умел уговорить клиента на покупку…

От страха и безысходности – к идее…

Фрэнк Вулворт родился в деревне и до 21 года двигался по замкнутому кругу: огород-хлев-рынок. Потом сбежал в город Ланкастер, штат Пенсильвания. Не имея образования и профессии, устроился продавцом в небольшой магазинчик. Хозяин постоянно упрекал парня в никчемности и профнепригодности, а молчаливый застенчивый Фрэнк только вздыхал и краснел... Он настолько стеснялся посетителей, что с ним даже случались нервные припадки, один из которых едва не стоил ему жизни.

То были времена, когда продавцы, преисполненные сознанием собственной значимости, возвышались за

прилавком, почти прикрывая спинами товары. Покупатели показывали на товар, спрашивали позволения посмотреть-потрогать, и лишь тогда его доставали с полки. Такой порядок казался незыблемым, но Фрэнк никак не мог под него подстроиться. Чтобы компенсировать неумение рассказывать о товарах, он придумал… менять их выкладку на полках и в витрине.

Это раздражало хозяина, считавшего подобное поведение отлыниванием от работы…

…Но однажды Фрэнка осенило: спастись от страха и отчаяния можно, прикрепив к каждой вещи бумажку с указанием цены, до которой ему разрешено торговаться. До гениальности просто он поступил и с мелким товаром — вывалил на стол и написал: «Все за пять центов»…

…Так появившийся от отчаяния ценник стал поистине революционным изобретением, хотя Вулворт в тот момент не осознавал его историческим. Он скукожился за прилавком, ожидая, что покупатели будут возмущаться пренебрежением и хамством продавца, не желавшего лично общаться с клиентами. Но покупатели не оскорбились. Более того — обрадовались. Полная информация о цене сделала их гораздо смелее и активнее. Залежавшийся товар был раскуплен за несколько часов. Так Фрэнк Вулворт интуитивно вывел формулу, которой и поныне пользуются все универсальные магазины мира: цена на товар должна быть так же доступна взгляду покупателя, как и сам товар. Окрыленный успехом, Фрэнк Вулворт ушел от хозяина, завял денег и открыл небольшой магазинчик.

“Король пятицентового товара”

А потом Фрэнк открыл еще один магазин — в Филадельфии, предварительно вычислив любимый маршрут прогулок горожан и арендовал здание именно там. Эта торговая точка за год с небольшим позволяла Фрэнку заработать более миллиона долларов. Все товары в магазине свободно лежали на прилавках, и каждый покупатель мог потрогать и оценить их, не ощущал давления продавца. Так более ста лет назад рождалась американская система самообслуживания. И главной фишкой торговли было обязательное наличие большой группы товаров по одной

цене — 5 центов. Многие магазины Вулворта так и назывались Five Cent Market. Сеть Wоо1wогth в 1886 г. состояла уже из семи пятицентовых магазинов. В 1895г. их количество достигло 28, а через пять лет — 59.

С ростом бизнеса Вулворт совершенствовал методы и формы продажи и обслуживания покупателей. Он разработал собственную стратегию, противоречащую негласным законам тогдашней торговля. Во-первых, он размещал товары на витринах с указанием цены (с десяток лет подобное новшество не внедряли другие продавцы, не признавая за ценником права на жизнь). А выкладку товаров Фрэнк менял каждые две недели. Во-вторых, он платил своим работникам гораздо

Економіка в долях та обличчах

МАРИНА ОЛЕГОВНА РАДЧЕНКО,

старший преподаватель

кафедры экономики предприятия

Днепропетровского университета экономики

и права

Page 26: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

26меньше, чем другие хозяева, зато и не требовал от них того, что требовали другие. Вулворт охотно нанимал совершенно неквалифицированных и неопытных работников, не заставлял их уговаривать покупателей приобретать товары. Прилавок и касса располагались в глубине магазина. Клиентов обслуживал лишь один продавец, в чьи обязанности входило

у п а к о в а т ь п о к у п к у , о б я з а т е л ь н о улыбнуться и поблагодарить покупателя. В-третьих, Вулворт п о с т о я н н о у с т р а и в а л д е ш е в ы е р а с п р о д а ж и , как только замечал, что

спрос на определенный товар падает, и это тоже было в диковинку, поскольку прежде инициатором удешевления товара всегда выступал покупатель, а продавец, так и быть, соглашался. Теперь же получалось наоборот — и все были в выигрыше. В-четвертых, Вулворт специализировался на мелочах, выигрывая за счет оборотов, помноженных на распродажи за пять или десять центов. Оставив в прошлом образ растяпы-неудачника, Вулворт не переставал поражать окружающих своим коммерческим чутьем, одним из первых в мире он стал практиковать заключение эксклюзивных договоров с поставщиками,

отказавшись от услуг посредников. При этом он всегда платил наличными, что делало его особо привлекательным в глазах поставщиков. Однажды, увидев, что перочинные ножи пользуются спросом, Фрэнк отправился к производителям и договорился о льготной цене на крупную оптовую партию. В следующий раз он закупил елочные игрушки на $25 тыс. Рождество в те годы праздновалось с куда меньшим размахом, нежели сейчас, и украшения не пользовались большим спросом. Но Фрэнк пустил товар по дешевке, и игрушки моментально раскупили. При этом он умел считать каждый цент: ругал работников за использование дорогой

оберточной бумаги, настаивал на жесточайшей экономии освещения и угля для отопления.

Вулворт сформулировал основополагающие принципы, которым должны были следовать во всех магазинах его разрастающейся сети, с предельной четкостью и простотой. Их было всего три:

· Надо определить, какой товар у конкурирующего магазина является наиболее ходовым, и продавать его в два раза дешевле, непременно выставляя товар с ценником в витрине.

· Витрина - главный элемент магазина. В ней должны быть выставлены вещи по 10 и 25 центов. Прилавок и касса располагаются в глубине магазина. Покупателей обслуживает один продавец.

· Даже если у вас нет конкурентов, хотя бы раз в неделю выставляйте на продажу тот же товар, что и в ближайшем магазине.

К 1900 г. торговый оборот компании достиг $5 млн, а спустя пять лет вырос втрое. В 1919 г. «империя мелочей» насчитывала более тысячи магазинов в США, Канаде и Англии. Состояние самого Вулворта составляло $65 млн..Он жил с семьей в роскошном особняке, удачно выдал замуж трех дочерей, обожал внучку Барбару. В качестве памятника своему благосостоянию, накопленному буквально «на медяках», и в благодарность судьбе в 1913-м Вулворт возвел в Нью-Йорке самый высокий в то время небоскреб -Wоо1wогth-build-ing. Смотровую площадку на са-мом верху «хра-ма торговли» ежедневно по-сещали тысячи человек, и прак-тически никто из них не уходил без покупки. В начале ХХ в. торговая сеть Wоо1wогth рас-кинулась по все-му миру. То были уже не «пятицен-товые» магазин-чики, а крупные супермаркеты - с их товарной наглядностью, доступностью цены и самостоятельностью покупателей.

И, наследуя Вулворту, мировая торговля, наконец, ощутила преимущества выведенной им формулы: общаться должны не продавец с покупателем, а товар с покупателем.

Только энергия их живого контакта творит чудеса….…И ещё – нежелание мириться с собственными страхами

и чьими-то заблуждениями, которые иногда могут выдаваться за жизненный и профессиональный опыт…

(по материалам Интернет-сайтов и журнала

«Власть денег»)

Економіка в долях та обличчах

Page 27: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

27

Вы хотите заниматься малым бизнесом? Это, безусловно, заслуживает уважения. И вас, возможно, посещают сомнения: сможете ли вы достичь успеха? Способны ли вы к ведению своего дела?

Наверняка, вы, глядя по сторонам, задавались вопросом: почему два человека, имея одинаковый стартовый капитал и живя в одном городе, уже через пару лет после начала своей деятельности имеют совсем разные результаты? Один из них за очень короткое время достигает небывалого успеха, а второй еле-еле сводит концы с концами или вовсе закрывает свое дело. Почему так? Почему определенные условия деятельности еще не залог получения определенного дохода? От чего зависит будущее бизнеса? И какая из наук научит достичь успеха — экономика или же психология?

Вы тоже находите это интересным? Тогда, для начала, немного экономической теории.

Опыт государств с развитой (или очень развитой) экономикой говорит о том, что малое предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие народного хозяйства, а также на решение социальных проблем, связанных с уменьшением уровня безработицы с одной стороны и удовлетворением потребностей всех слоев и

Можешь ли ты стать успешным бизнесменом?

Власна справаХто може здійснювати підприємницьку

діяльність в Україні?

Відповідно до статті 42 Конституції України «кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом».

Відповідно до статті 50 Цивільного кодексу України (ЦКУ) таке право має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Повну цивільну дієздатність має особа: яка досягла 18-річного віку (ст. 34 ЦКУ); яка вступила у шлюб до 18-річного віку, з моменту

реєстрації шлюбу (ст. 34 ЦКУ). Повну цивільну дієздатність фізична особа може отримати

після досягнення 16-річного віку: якщо вона працює за трудовим договором; якщо вона бажає займатися

підприємницькою діяльністю за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки з моменту державної реєстрації її як підприємця; а також особа з 14-річного віку,

якщо вона записана матір’ю або батьком дитини.

Крім того, право на безпосереднє здійснення підприємницької діяльності особа набуває лише з моменту її державної реєстрації як підприємця (ст. 50 ЦКУ) або юридичної особи (ст. 80 ЦКУ).

Цікаво, що бути учасником (засновником) юридичних осіб людина має право вже з 14-річного віку (ст. 32 ЦКУ).

В той же час заборонено підприємництво: — депутатам, посадовим і службовим особам органів

державної влади та органів місцевого самоврядування (ст. 42 Конституції України).

Десять складових успіху

На думку Джеймса Р. Пола, виконавчого директора «Коастал Корпорейшн», щоб стати успішним бізнесменом, необхідно володіти наступними 10 якостями. Перевірте себе - чи є у Вас ці якості.

1. Здатність до важкої р о б о т и - з в и ч а й н о ї , м о н о т о н н о ї , в а ж ко ї роботи.

2. Концентрація: Ви повинні вміти максимально використовувати свої сильні сторони.

3. Вміння генерувати ідеї: шукайте хороші ідеї так, як собака на прогулянці шукає, де б підняти ногу. Щоденно шукайте нові ідеї, нові методи, нові способи покращити справу, нові можливості росту: як підвищити продуктивність, як привабити нових клієнтів, як управляти витратами, як боротися з рутиною в роботі.

4. Гнучкість: гнучкість сприяє успіху.5. Здібність до адаптації: адаптуйтеся до змін обставин,

вчіться передбачати їх.6. Здібність переконувати: Ви повинні вміти доказати

іншим людям правильність власної ідеї.7. Почуття впевненості: вдалі бізнесмени просто

випромінюють це почуття.8. Баланс між стратегією і тактикою: навіть у

розповсюдженій роботі Ви повинні відчувати перспективу. 9. Вміння «показати товар обличчям»: вдалі бізнесмени

завжди використовують цю якість собі на користь.10. Прагнення до самовдосконалення: постійна робота

над собою і над станом справ фірми.

прослоек населения с другой. Малое предприятие, удачно занявшее свободную нишу в сфере производства товаров или услуг, может достичь значительных успехов, не конкурируя со своими более крупными «соседями».

Что самое интересное, несмотря на многолетний опыт существования малого бизнеса за рубежом, глубокоуважаемые теоретики и практики так до сих пор не определились и не пришли к общему мнению по поводу того, что же изначально является предпринимательством и кто такой предприниматель.

Американский ученый, профессор Роберт Хизрич определяет предпринимательство как процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предпринимателя — как человека, который затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым. Как показывает опыт, большинство неудач малых фирм связано с менеджерской неопытностью или профессиональной некомпетентностью собственников малых и средних предприятий.

Определение Хизрича - одно из многих более или менее конкретных, но от этого не менее научных. Но есть и то, что

Page 28: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

28 Власна справапримиряет ученых. Это мнение о личных качествах, которыми несомненно должен обладать человек, планирующий открыть свое дело. Ведь на самом деле заставляет задуматься то, что мы с вами видим каждый день вокруг себя.

Вспомните всех своих знакомых, которые имеют собственно е дело или же только собираются открывать бизнес. Их многое связывает, у них много общего, не так ли? Сейчас нас интересует то, какие они люди. Задумайтесь, что именно их объединяет, какие качества являются общими. Неужели только доброта, например, или аккуратность? Нет ли среди их черт предприимчивости и инициативно сти или ко м м у н и к а б е л ь н о с т и , о б а я н и я и у м е н и я располагать к себе людей? А если добавить к этому еще и определенные специальные знания… Ну как становятся Ваши знакомые похожими друг на друга?

Кэмпбелл Макконнелл и Стэнли Брю в своей книге называют определенные функции предпринимателя. По мнению ученых, предприниматель — это одновременно движущая сила производства и посредник, сводящий вместе все ресурсы для осуществления процесса. Можно выразиться иначе: предприниматель — это лицо фирмы, обращенное как наружу, к партнерам и клиентам, так и внутрь, к сотрудникам. В своей деятельности глава предприятия не должен забывать о рекламе и заботиться о создании и поддержании репутации фирмы для привлечения партнеров и связи с общественностью и обретению доверия.

Задача малого предпринимателя состоит в том, чтобы заинтересовать абсолютно всех своих сотрудников в конечном продукте деятельности. Как вы думаете, легко ли это для человека, не имеющего опыта межличностного общения и не владеющего элементарными принципами управления? Конечно, нет. И сколько бы помощников не имел глава фирмы, он обязан поддерживать тесную связь со своими подчиненными. Быть с сотрудниками тактичным и справедливым, не давать повода сомневаться в собственной компетенции, уверенно принимать адекватные решения, поощрять «кадры» за высказанные и, тем более, осуществленные идеи по улучшению производства и повышению его объемов и так далее. Если предприниматель придерживается подобных правил, то мы можем быть за него спокойны - успех ему гарантирован.

Ученые Макконнелл и Брю называют предпринимателя «новатором» — лицом, вводящим в обиход новые продукты, новые технологии или даже новые формы организации бизнеса. Также, по их словам, предприниматель — это

человек, идущий на риск. Вознаграждением за затраченные им время, усилия и способности могут оказаться заманчивые прибыли или убытки и, в конце концов, банкротство. Предприниматель рискует не только своим временем, трудом и деловой репутацией, но и вложенными средствами - своими собственными и своих компаньонов или акционеров. Но сами предприниматели признают, что, как ни странно, умение вовремя рискнуть часто приносит успех, а чрезмерная осторожность может стать причиной долгого застоя или потери партнеров.

Итак, можно говорить о следующих качествах, необходимых предпринимателю для успешной деятельности: компетентность и опыт наравне с инициативностью и прогрессивностью, дальновидность и умение вовремя рисковать. К тому же, практика показывает, что одного опыта предпринимательской деятельности и хватки в современном малом бизнесе недостаточно, необходимы специальные знания. Но естественно, что самыми яркими чертами предпринимателя должны все же быть решительность, уверенность в своих силах и даже некий управленческий талант, порядочность и честность.

Ну, с последними двумя пунктами в нашей стране туговато. Я не обвиняю ни в чем уважаемых бизнесменов, просто сказывается стереотип, рожденный в 80-90-е годы ХХ века. Поэтому именно на добропорядочности, надежности и благородстве следует делать акцент отечественным предпринимателям в борьбе за всеобщее доверие.

Но есть также то, без чего даже опытный удачливый предприниматель не может полноценно существовать на рынке. Это партнерские связи и отношения.

Любой предприниматель нуждается в эффективных партнерских связях: только в таком случае он может продуктивно действовать в рамках своего фрагмента целостного процесса. Идеальной является ситуация, когда все предприниматели образуют относительно изолированную от общего экономического процесса цепочку партнерских связей.

В условиях рынка от предпринимателя требуется умение — и даже предрасположенность — действовать в союзе

с другими предпринимателями и вести постоянный поиск наиболее эффективных партнерских связей, в ходе которого предприниматель слегка меняет направление своей деятельности.

Как мы видим, всякий предприниматель, таким образом, выступает в качестве делового человека, но не всякий деловой человек может быть предпринимателем, если речь идет о действительном феномене предпринимателя. Но в то же время: волков бояться — в лес не ходить. Да и кто из нас хоть раз не примерял

на себя головокружительные успехи представительных дам и джентльменов из новостных блоков? Вас привлекает предпринимательская деятельность? Вы готовы полностью посвятить себя этому неспокойному труду? Кто знает, может Ваше место как раз среди них. Единственное, что можно добавить, — дерзайте! И все у Вас получится.

Бондаренко Ольга, студентка ДНУ

Page 29: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

29Ділова англійська

По-перше, вчимо мову...

A letter to foreign partnerИсторически сложилось так, что одним из языков

международного общения стал английский. На нем можно писать письма в любую часть света, не рискуя быть непонятым.

Русско-английский разговорник со стандартным набором фраз вряд ли поможет вам завязать деловую переписку. А вот те статьи, которые будут публиковаться

из номера в номер под рубрикой «Ділова англійська» - это как раз то, что нужно. Э т и м ат е р и а л ы помогут овладеть п р е м уд р о с т я м и з а р у б е ж н о й переписки всякому, у кого за спиной - хотя бы школьный курс английского, а под рукой - хотя б ы к а р м а н н ы й словарь.

Вы найдете здесь практически полный спектр наиболее часто встречающихся фраз, употребляемых в различных ситуациях деловой переписки. Пользуясь ими как «паззлами», можно, выбрав необходимое в зависимости от конкретных обстоятельств, составить грамотное письмо любого содержания.

А теперь - вперед! И пусть эта рубрика станет вашим надежным спутником в мире международного предпринимательства, залогом успешного осуществления всех ваших проектов.

Если вы пишете своему партнеру впервые, вежливость требует начать с представления своей фирмы. Для начала опишите вкратце вашу организацию и те цели и задачи, которые она ставит перед собой в сфере международной деятельности, например:

Foundation, which was recently established under the name of <...>, aims to avail engineering community in all countries of the world of attractive and accessible

INTRODUCING YOUR FIRM КАК ПРЕДСТАВИТЬ СВОЮ ФИРМУ

ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ ПАРТНЕРУ

information on the state of the science and technology in the country.

Учреждение, которое было недавно создано под названием <...>, ставит своей целью поставлять научно-технической общественности всех стран мира информацию в привлекательной и доступной форме о состоянии науки и техники в стране.

The <firm“s паше> is a research and consultancy organization with a worldwide membership.

<Название фирмы> предст авляет собой

исследовательскую и консультативную организацию с широким представительством по всему миру.

The <…> Company established to satisfy its member needs in up-to-date high quality information on<…>.

Компания <...> была учреждена для удовлетворения нужд своих членов в современной и высококачественной информации по<...>.

As you may know, we are one of the largest firms in the country, producing <...> as well as <...>.

Как вы, возможно, знаете, мы - одна из крупнейших в стране фирм, производящих <...>, так же как и <...>.

Our Company is a branch of the <firm’s name>. Наша компания является ветвью (дочерним

предприятием, филиалом) <название фирмы>.

We are small but energetic group at the moment and we will be expanding in the nearest years.

Мы - маленькая, но энергичная группа в настоящее время, и собираемся расширять свою деятельность в ближайшие годы.

Page 30: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

30

***Затем не грех немного похвалить себя: It was one of the few firms, pioneering the <field>. Она была одной из первых немногих фирм в

<отрасль>.

It has been very successful in recent years in producing and selling…

Она в последние годы весьма преуспевала в производстве и продаже...

We pride ourselves on providing all our customers with the highest quality production and personalized service.

Мы гордимся тем, что обеспечиваем всех своих клиентов высочайшего качества продукцией и персональным обслуживанием.

***Поскольку в письме много о себе не расскажешь,

лучше, если у вас есть возможность выслать партнеру буклет с более подробной информацией о фирме:

So that you may know a little more about our Company, I am taking the liberty of enclosing a booklet which we have recently published, giving the history, organization and plans of our Company.

Для того, чтобы Вы смогли узнать немного больше о нашей компании, я беру на себя смелость вложить в конверт буклет, дающий представление об истории, структуре и планах нашей компании.

If you need any further information about our activities, please, do not hesitate to contact me.

Если Вам необходима дополнительная информация о нашей деятельности, не стесняйтесь, пожалуйста, обратиться ко мне.

Закончить это письмо лучше всего выражением надежд на плодотворное сотрудничество:

We consider this activity as one of extreme importance, not only to provide technology transfer, but to further under-standing and cooperation between our countries.

Мы рассматриваем эту деятельность как чрезвычайно важную не только в плане передачи технологий, но и в деле дальнейшего развития взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами.

We look forward to beginning the dialogue and then to expanding our increasingly beneficial relations.

Мы рассчитываем на начало диалога и, затем, на постепенное расширение наших взаимовыгодных связей.

I hope that the future will bring us closer collaboration.

Я надеюсь, что в будущем мы установим более тесное сотрудничество.

We would welcome the opportunity to co-operate with you.

Мы приветствуем возможность взаимодействия с вами.

We look forward to building close and cordial relations with your firm.

Мы рассчитываем установить тесные и сердечные взаимоотношения с вашей фирмой

А.Альбов «Письмо зарубежному партнеру»«A letter to foreign partner»

Ділова англійська

Page 31: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

31ПсихологіяКак построить свое Я

Сознаем мы это или нет, но каждый из нас носит в себе мысленный портрет самого себя. В этом портрете отражено наше представление о самом себе как о человеке, сформировавшееся на основе нашего собственного мнения о себе. А это мнение в большинстве с л у ч а е в с к л а д ы в а е т с я бессознательно, под впечатлением нашего опыта, успехов и неудач, а также на основании отношения к нам других людей. Из этих «кирпичиков» мы мысленно создаем образ собственного Я.

В дальнейшем все наши действия, чувства, поступки (даже способности) всегда согласуются с этим образом собственного Я.

Если человек вообразил себя «типичным неудачником» и искренне поверил в свою несчастную судьбу, он всегда найдет

Тайны лицаУмение определить по внешности характер человека,

предвидеть его поведение в различных жизненных ситуациях необходимо каждому. Это поможет вам быть объективным при оценке новых друзей и партнеров или правильно выбрать специальность с учетом непроявившихся пока склонностей.

Исследует связь между чертами лица и характером человека физиогномика – древняя наука, занимающаяся определением характера и судьбы человека по чертам лица.

При определении силы характера и воинственности человека обратим внимание в первую очередь на форму носа.

Выделяются три вида воинственности по ситуации, в которой человек склонен ее проявлять:

1) при самозащите, 2) при защите ближнего,3) агрессивность — неспровоцированная

воинственность.На способность к самозащите указывает

изгиб линии носа, расположенный непосредственно над его кончиком. Человек с выраженным проявлением этого признака будет упорно бороться за свои права при нападении или оскорблении. Он всегда противостоит попыткам вытеснить или сломить его (рис. 1)

Точка перегиба, расположенная посередине носа, говорит о способности к защите ближнего. (рис. 2). Такой человек склонен посвятить себя решению чужих проблем и защищать тех, кто стал жертвой нападения. Его возмущает любое посягательство на права других. Особое внимание проявляет к детям и слабым.

Если точка перегиба линии носа находится в верхней его части — это

причину провалить дело, даже при благих намерениях и наличии благоприятной возможности добиться успеха.

Представление о самом себе предопределяет особенности поведения личности.

Человек и не догадывается, что корень зла в созданном им самим ложном собственном образе.

Оказывается, представление о себе в самом деле можно изменить. Бесчисленные истории свидетельствуют о том, что никогда не поздно изменить образ собственного Я и, следовательно, начать новую жизнь.

Одна из причин трудностей, с которыми сталкивается человек, решивший изменить свои привычки, черты характера, образ жизни, состоит в том, что очень часто все усилия направляются на внешние обстоятельства, а не на сердцевину проблемы. Главное – изменить собственное представление о своей Личности. Как? Разговор об этом мы продолжим в следующем номере нашей газеты.

первый признак личности, склонной к проявлению агрессивности. Обладатель такого носа драчлив, неуживчив, склонен затевать ссоры. Умные и воспитанные люди такого рода склонны подвергать нападкам чужое мнение. Этот признак явно заметен у сварливых людей (рис. 3)

На любознательность указывает нос, вытянутый вперед, иногда слегка

вздернутый кверху (рис. 4). Эта черта характера заставляет человека задавать много вопросов, чтобы выведать чужие секреты. Обладатели этого признака часто становятся хорошими юристами или детективами.

Скрытность — качество, во многом противоположное любопытству. Его внешним признаком является широкий или расширяющийся к концу нос ( с м . р и с . 5 ) . Люди с хорошо

выраженным проявлением этого признака очень скрытны, что нередко сочетается с коварством.

На подозрительность указывает нос, опускающийся ниже основания

ноздрей. Когда человек касается своего носа, как показано на рис. 6, этим он выдает свою подозрительность, не сознавая, что дает подсказку физиогномистам. Такая форма носа указывает на способность быстро ориентироваться, умение проникать в мотивы и намерения других.

Марина Панасевич, психолог

Page 32: Gazeta "Ekonomicheskiy Kompas" November_2007

32

Дошка оголошень

«КОМПАС» інформує:Засновник: Крючкова Т.Н., свідоцтво серія КВ

№11991-862р від 21.11.2006 рГоловний редактор Тетяна Крючкова

Відповідальний редактор Олена Бондаренко, технічний редактор Елеонора Смородська,

коректор Людмила Поставна Поштова адреса: 51931, м. Дніпродзержинськ,

вул. Українська, 85, АЯ 866Тел. (80562)92-77-39, (8067)633-50-41,

(805692)6-74-20E-mail: kompas2007@list.ru, kompas_licey@mail.ru.

Відповідальність за достовірність інформації несе автор, відповідальність за достовірність

рекламного матеріалу несе рекламодавець, рукописи не рецензуються і не повертаються.

Тираж 10 000 екз. зам. № . Тираж надрукований в ВАТ “Видавництво “Зоря”,

49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 7

Буде «Дніпровській Економічний турнір – 2008»!Назва заходу: відкритий економічний турнір школярів Дніпропетровської областіУчасники: учні старших класів (9-10) загальноосвітніх навчальних закладів міста та областіФормат змагань: командa (3-4 учня) у супроводі керівника-вчителяТермін і місце проведення: березень 2008 року (неділя, один день), ДУЕПОрганізатори економічного турніру: Дніпропетровський університет економіки та права Дніпропетровський обласний інститут перепідготовки педробітників, Центр розвитку економічної освіти „Перспектива”.

Основна мета змагань:• зацікавити учнів у вивчені економіки та стимулювати розвиток творчого мислення;• навчити молодь формувати командний дух, співпрацювати у колективі та аргументовано захищати свою

думку;• познайомитись з сучасним ВУЗом України, яким є ДУЕП, та провідними вченими-економістами;• розвивати навички ведення наукових дискусій та удосконалювати комунікативні навички школярів.

Турнір проводиться в два етапи.1 етап – команди презентують себе, а потім змагаються між собою у формі інтерактивних економічних ігор.Журі оцінює результати 1 етапу і кращі 4 команди виходять у фінал.2 етап – проводиться у формі дебатів. Команди по черзі виступають у ролях Доповідача, Опонента, Рецензента, Спостерігача, обговорюючи одне з наступних питань:

1. Оцініть економічний потенціал та перспективи розвитку ринку туризму в Україні.2. Які проблеми заважають формуванню соціально-орієнтованої економіки в Україні?3. Чи є українська економіка конкурентоспроможною і які можливі шляхи підвищення її конкурентоспроможності? Які українські товари є конкурентоспроможними у світі?4. Яке практичне застосування має концепція еластичності у діяльності підприємств?5. Яким чином впливають глобалізаційні процеси на розвиток української економіки?6. Розкрийте сутність концепції сталого розвитку та як відбувається її реалізація в Україні.7. Які чинники визначають ціну творів мистецтва?8. Охарактеризуйте позитивні та негативні соціально-економічні наслідки безробіття.9. Чи існує зв‘язок між інфляцією та безробіттям?10. Розкрийте Ваші судження щодо вислову Л. Толстого «Надлишок зручностей життя знищує все щастя задоволення потреб».

Чекаємо надію економічної науки України на Турнірі!Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18

Дніпропетровський університет економіки та права, оф. 1205, кафедра менеджменту.Заявка подається в довільній формі до 20 січня 2008 р. письмово на цю адресу або електронно на адресу:

grons2006@yandex.ruРедакційна колективна передплата:

Періодичність виходу: 2 номери на місяць.Вартість: (місяць) -3 грн., (листопад-травень) -21грн., (грудень - травень) -18 грн.Заповнити:Передплатна квитанція

Абонемент на газету«Економічний путівник КОМПАС» (Передплатний індекс 96513)

Кількість комплектів __________на 2007-2008 навчальний рік по місяцях (підкреслити)

листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травеньКуди: __________________________________________________________ Iндекс адресаКому: __________________________________________________________ Навчальний заклад Прізвище,ініціалиНомери телефонів для зворотнього зв язку:_______________________________ Сплатити у відділенні ПриватБанку:Отримувач: ПП Крючкова Т.М., код 1968208963р/р 26004060151240 у Дніпродзержинській філії ПриватБанку МФО 305965 Загальна сума:____________________________________________________ Призначення платежу: «Передплата газети КОМПАС, без НДС»Надіслати: копію передплатної квитанції і копію квитанції про сплату за поштовою адресою 51931, м. Дніпродзержинськ, віл. Українська, 85, АЯ 866. або скановані копії цих документі за адресою kompas2007@list.ru з поміткою «Передплата». Тел. для довідок (80562)92-77-39, (805692)6-74-20, (8067)633-50-41