Top Banner

of 12

Gabioni - Specifikacija i Ugradnja

Mar 02, 2016

Download

Documents

Jovo Bozovic

WERKOS

Gabioni - Specifikacija i Ugradnja
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • www.werkos.com

  WERKOS d.o.o. ZA INENJERING U GRADITELJSTVU

  CENTRALA POSLOVNICE 31 000 Osijek,Ribarska 1 Zagreb M.Amrua 11 tel +385 (0)1 4886 499 fax 4873 906 [email protected] tel +385 (0)31 228 700 Split Bihaka 2a tel +385 (0)21 314 072 fax 314 076 [email protected] fax +385 (0)31 228 701 Rijeka Dolac 7 tel +385 (0)51 322 157 fax 322 156 [email protected] [email protected] Vukovar J.J.Stossmayera blok 21a tel +385 (0)32 450 014 fax 450 016 [email protected]

  GABIONI

  SPECIFIKACIJE I UGRADNJA

  Oznaka:

  Datum:

  QEI-07-35

  2001.

 • SPECIFIKACIJE I UGRADNJA GABIONA

  2

  OPIS GABIONA

 • SPECIFIKACIJE I UGRADNJA GABIONA

  3

  SADRAJ: 1. PROIZVOD .........................................................................................4 2. TEHNIKA SPECIFIKACIJA .....................................................................4 3. PROIZVODNJA I KONTROLA KVALITETE ...................................................6 4. DOBAVA, SKLADITENJE I MANIPULACIJA ................................................6 5. MACCAFERRI GABIONI-OPENITO ..........................................................7 6. PROJEKTIRANJE STRUKTURA OD GABIONA I RENO MADRACA ......................7 7 VRSTOA GABIONA I RENO MADRACA ...................................................7 8. PRAKTINOST UGRADNJE .....................................................................8 9. ODRAVANJE I POPRAVCI .....................................................................8 10. TRAJNOST.........................................................................................8 13. TEHNIKA ISPITIVANJA...................................................................... 12 14. BIBLIOGRAFIJA................................................................................. 12

 • SPECIFIKACIJE I UGRADNJA GABIONA

  4

  1. PROIZVOD

  Ovaj opis se odnosi na gabione, koji su izraeni od heksagonalne mree izraene od teko pocinane ice promjera f 2.4, 2.7 i 3.0 mm, za privremene ili trajne konstrukcije. Gabioni koji se izrauju s PVC oblogom kao dodatnom zatitom, izraeni su od ice galvanizirane galfanom*.

  Pocinanje legurom Galfan produlje trajnost konstrukcije 4 puta u odnosu na materijale s obinim pocinanjem.

  Proizvodi se primjenjuju za izradu potpornih zidova, armiranje tla, oblogu kanala, regulacije voda i zatitu od erozije.

  Projektiranje i izvoenje mora biti u skladu s Tehnikim Uvjetima projekta i smjernicama iz ovog opisa

  *Galfan 95% cink, 5% aluminij i mimetal

  2. TEHNIKA SPECIFIKACIJA OPIS 2.1 Maccaferri gabioni su koevi izraeni od heksagonalne mree od teko pocinane ice

  ili ice galvanizirane galfanom s PVC-U plastifikacijom, s dvostrukim zavojem ice koji omoguuje lokalizaciju oteenja i sprjeava daljnje paranje mree.

  2.2 ica je ili pocinana u skladu s BS 443: 1982 (1990) ili obraena galfanom* (Prilog

  1.) u skladu s ASTM A 856/A856M:1997 prije presvlaenja s PVC-U (Tablica 2.) 2.3 Gabioni su dostupni u velikom rasponu standardnih veliina, kao to je definirano

  u Tablici 1. Nestandardne veliine dostupne su prema posebnoj narudbi za posebne projektne zahtjeve.

  2.4 Detalji ice upotrebljene za raspon kombinacija standardne mree/ice i za spajanje

  na gradilitu, takoer su dane u tablicama. Ostale dimenzije su dostupne na poseban zahtjev.

  2.5 Runa spajalica SC-50 je mehanika sprava za spajanje prstenova od nehrajueg

  elika ili Flex-C prstenova od pocinanog elika, za oformljenje gabionskih koeva. Prstenovi od nehrajueg elika oznake 11SS40 su proizvedeni u promjeru od 3.05 mm, a nehrajui elik je proizveden u skladu s ASTM A313 tip 302 klasa I. Pocinani prstenovi oznake 11GS40 proizvedeni su ice velike vlane vrstoe, obloene sa 280 g/m2 cinka, promjera 3.05 mm, u skladu s ASTM A90 i A76E klasa II.

 • SPECIFIKACIJE I UGRADNJA GABIONA

  5

  Tablica 1. Standardne veliine gabiona i jumbo gabiona

  KOD Veliina (m) Z8/2.4

  8x10 Z8/2.7(1)

  6x8,8x10,10x12

  Z8/3.0(1) 6x8,8x10,10x1

  2

  P8/2.7(1) 6x8,8x10,10x12

  1,5 x 1,0 x 1,0 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 2,0 x 1,0 x 1,0 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 3,0 x 1,0 x 1,0 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4,0 x 1,0 x 1,0 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 1,5 x 1,0 x 0,5 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 2,0 x 1,0 x 0,5 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 3,0 x 1,0 x 0,5 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4,0 x 1,0 x 0,5 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 3,0 x 2,0 x 0,5 - 4(2) - 4(2) 4,0 x 2,0 x 0,5 - 4(2) - 4(2) 5,0 x 2,0 x 0,5 - 4(2) - 4(2) 6,0 x 2,0 x 0,5 - 4(2) - 4(2) 3,0 x 2,0 x 1,0 - 4(2) - 4(2) 4,0 x 2,0 x 1,0 - 4(2) - 4(2)

  (1) Mrea je dostupna u rolama 25/50 x 2 m i 25/50 x 3 m za sve navedene kodove (2) Dostupna u Werkosu. Ostale prema posebnoj narudbi. Tablica 2. Openita specifikacija ice

  Tip ice Minimalni dijametar eline jezgre

  (mm)

  Minimum cinka ili galfana za

  pocinanje (g/m2)

  Minimalni dijametar s PVC oblogom

  (mm) Glavni 2,70 (0,06) 260 3,70 Krajevi i porubi 3,40 (0,08) 275 4,40 Spajanje 2,20 (0,06) 240 3,20

  Tip ice Minimalni dijametar eline jezgre

  (mm)

  Minimum cinka ili galfana za

  pocinanje (g/m2)

  Minimalni dijametar s PVC oblogom

  (mm) Glavni 3,00 (0,06) 275 4,00 Krajevi i porubi 3,90 (0,08) 290 4,90 Spajanje 2,40 (0,06) 260 3,40

 • SPECIFIKACIJE I UGRADNJA GABIONA

  6

  3. PROIZVODNJA I KONTROLA KVALITETE 3.1. Detalji vezani za proizvodnju heksagonalne mree dani su u poglavlju 4. 3.2. Tijekom proizvodnje odrezani krajevi su mehaniki obrubljeni sa icom veeg

  promjera od debljine ice mree. Slika 1. Detalji poruba mree

  3.3 Krajevi panela mree gabiona i dijafragme porubljeni su na gornjim rubovima na

  nain opisan u toki 3.2. 3.4 Madraci su sloeni i spakirani na paletama za isporuku. Madraci proizvedeni od

  mree kod P8/2.7 su proizvedeni sa zasebnim dijafragmama. 4. DOBAVA, SKLADITENJE I MANIPULACIJA

  4.1. Gabioni i Reno madraci se dopremaju na gradilite u buntovima teine do 800 kg, ovisno o veliini elemenata i specifikaciji mree.

  4.2. Proizvodi se trebaju uskladititi na mjestu udaljenom od gradilinog prometa kako bi se izbjegao rizik sluajnog oteenja, i trebaju ostati spakirani u buntovima do trenutka ugradnje.

  4.3. Naljepnica s oznakom broja certifikata, imenom proizvoaa, brojem are i brojem proizvoda je nalijepljena na svaki bunt.

  4.4. Buntovima se mora manipulirati s panjom, kako bi se izbjeglo oteenje obloge ice. Pojedinani elementima moe se manipulirati i runo.

 • SPECIFIKACIJE I UGRADNJA GABIONA

  7

  PROJEKTNI PODACI 5. MACCAFERRI GABIONI-OPENITO

  5.1. Projektiranje gabionskih zidova se bazira na principima prorauna gravitacijskih potpornih zidova, odnosno hidraulikim proraunima, gdje je to primjenjivo.. Dodatna doputenja mogu se napraviti uzimajui u obzir efekt iane mree.

  5.2. Gustoa ispunjenih gabiona moe se generalno uzeti kao 60% gustoe krutih materijala. Vea vrijednost moe biti prikladna pod odreenim okolnostima, ali je njen odabir odgovornost projektanata i nadzora koji moraju osigurati da e ta gustoa biti postignuta na gradilitu.

  5.3. Veliina zrna kamenog materijala za ispunu je izmeu 100 i 200 mm, od vrstog, izdrljivog lomljenog ili prirodnog kamena.

  5.4. Gabionski zidovi mogu biti konstruirani s minimalnim radijusom zakrivljenosti od 25 m, bez modifikacija na gabionskoj strukturi.

  6. PROJEKTIRANJE STRUKTURA OD GABIONA I RENO MADRACA

  6.1. Projektiranje struktura od gabiona i reno madraca moe raditi samo za to kvalificirani inenjer.

  6.2. Veliina i raspodjela pritiska i otpora tla treba biti proraunata u skladu s vrijedeim metodama.

  6.3. Kao i za ostale potporne konstrukcije neophodne je odrediti faktore sigurnosti protiv principalnih modela sloma, za slijedee parametre:

  - globalnu stabilnost - prevrtanje - posmini pritisak - klizanje - unutarnju stabilnost -

  6.4 Obloge kanala, preljevi i druge hidrauline strukture mogu zahtijevati uzimanje u obzir habanja, uzgona, valove, probijanje, itd.

  6.5 Specifikacije mree treba biti odabrana tako da zadovolji traeni vijek trajanja konstrukcije.(Poglavlje 10.)

  7 VRSTOA GABIONA I RENO MADRACA

  7.1. Ukoliko su gabioni ugraeni u skladu s ovim izvjetajem, mrea ima adekvatnu vrstou da podnese sva optereenja koja proizlaze iz manipulacije, pozicioniranja i punjenja.

 • SPECIFIKACIJE I UGRADNJA GABIONA

  8

  7.2. Gabioni su permeabilni, i stoga ne dozvoljavaju poveanje hidrostatskog pritiska. Gabionske potporne strukture se projektiraju na nain da ne preuzimaju hidrostatiki pritisak.

  7.3. Ukoliko potporne strukture zadravaju kohezivne materijale npr. glinu, kretanje vode unutar tla moe izazvati izluivanje gline u gabionsku strukturu i blokirati prolaz vode. Kako bi se smanjio rizik rasta hidrostatskog pritiska iza zida, neophodne je izvesti drenani sloj iza gabionske strukture i/ili napraviti razdjelno-filtracijski sloj od geotekstila na kontaktnim povrinama gabiona i tla iza zida.

  7.4. Gabioni imaju odgovarajuu vrstou da omogue pred-punjenje i pozicioniranje kranom, kad je punjenje i manipulacija izvedena u skladu s preporukom proizvoaa i dobavljaa.

  8. PRAKTINOST UGRADNJE Ugradnja gabiona i Reno madraca je vrlo jednostavna u normalnim uvjetima na gradilitu. 9. ODRAVANJE I POPRAVCI Rutinsko odravanje nije uobiajeno; no ukoliko doe do oteenja mree, mrea moe biti popravljena zamjenom oteenog dijela. 10. TRAJNOST 10.1. Specifikaciju za svaki projekt mora biti odabrana tako da zadovolji traeni vijek

  trajanja konstrukcije.

  10.2. Vijek trajanja gabionske strukture ovisi o specifikaciji mree, trajnosti kamena i dugotrajno gledano, stabilnosti konsolidiranih masa materijala za ispunu, kao i o utjecajima kojima je konstrukcija izloena tijekom trajanja upotrebe.

  10.3. Pocinana ica sa i bez PVC-U obloge nee biti oteena kemikalijama koje se uobiajeno nailaze u tlima potpornih konstrukcija.

  10.4. Tijekom ugradnje ili vijeka trajanja strukture, moe doi do lokalnih oteenja PVC-U obloge. Dokazi iz referenci starih do 40 godina, indiciraju da takva oteenja ostaju lokalna i ne ire, tako da ne ugroavaju integritet strukture. Stoga, kada se koriste kod potpornih zidova suhe zemlje, mrea sa PVC-U oblogom, ima oekivani vijek trajanja do 120 godina.

  10.5. Kada se konstrukcija nalazi u morskoj vodi, agresivnim uvjetima npr. zagaenom okoliu ili kada se ne mogu tono odrediti utjecaji kojima e biti izloena, obavezno se koriste gabioni i reno madraci izraeni od mree s PVC-U oblogom.

  10.6. Vijek trajanja struktura upotrebljenih za obloge kanala, obalozatitu ili zatitu od erozije, takoer e biti izloeni habanju uzrokovanom velikom brzinom toka vode. U takvim sluajevima, kao i svim ostalima preporuuje se konzultacija s inenjeringom dobavljaa.

 • SPECIFIKACIJE I UGRADNJA GABIONA

  9

  UGRADNJA GABIONA 11. OPENITO Ugradnja gabiona i Reno madraca mora biti u skladu s ovim izvjetajem i uputstvima proizvoaa i dobavljaa. 12. PROCEDURA In- situ punjeni gabioni (Slike 2 do 6.) 12.1. Gabioni se otvaraju i slau na vrstoj podlozi.

  12.2. Prednja, stranja i bone stranice, te dijafragma se podiu u uspravan poloaj, kako bi se formirao ko.

  12.3. Gornji krajevi su osigurani debelom porubnom icom. Rubovi se meusobno spajaju sa prstenovima ili icom, poevi od vrha prema dolje. Prstenovi se stavljaju na svakih 20 cm duine, s runom ili pneumatskom spajalicom SC-50.

  12.4. Gabioni se postavljaju u nizu na ravnu podlogu i meusobno spajaju prije punjenja, na nain opisan u toki 15.3. Princip je da je bar jedan gabion prazan ispred gabiona koji se pune. (Slika 6. )

  12.5. Gabioni se pune odgovarajuim kamenom 50 do 75 mm iznad nivoa vrha mree, kako bi se omoguilo slijeganje uslijed vlastite teine.

  12.6. Kada se smatra za potrebno iz estetskih i drugih razloga, gabioni se mogu puniti s naprezanjem. Gabioni se napreu primjenom optereenja distribuiranog po cijelom krajnjem panelu gabiona, spojeno na prvu eliju, koja je ankerirana na poziciju.

  12.7. Gabioni sa izloenim licem se puni u treinama visine, gdje se na svakoj treini izvodi poprena ukruta icom, kako je prikazano na Slici

  12.8. Nakon punjenja, poklopac se zatvara i spaja sa prednjom, stranjom i bonim stranama, te dijafragmom prstenovima ili icom.

  12.9. Neophodno je potrebno da se svaki gabionski ko vee za susjedne gabione sa svih kontaktnih strana, na nain opisan u toki 15.3

  Pred-punjeni gabioni 12.10. Gabioni se konstruiraju na nain opisan u tokama 12.1.-12.3, 12.5, 12.7, i 12.8,

  ali sa dvostrukom petljom. Preporuuje se izrada neznatno veeg okvira unutar kojeg se prazni element moe rastegnuti.

  12.11. Nakon punjenja, horizontalni krajevi mree pri vrhu se ojaaju, ukoliko je zahtjevano s elinim ipkama promjera 20 mm, kako bi se zadrao oblik tijekom podizanja punog elementa. Nakon pozicioniranja, ipke se uklanjanju.

  12.12. Podizanje elemenata ija teina iznosi do 3,6 t/m3, vri se posebnim okvirom i sajlama za podizanje.

 • SPECIFIKACIJE I UGRADNJA GABIONA

  10

  Slika 2. Priprema gabiona

  Slika 3. Povezivanje gabiona icom i prstenovima

 • SPECIFIKACIJE I UGRADNJA GABIONA

  11

  Slika 4. Poprena ukruta i povezivanje poklopca gabiona

  Slika 6. Pozicioniranje i ispuna gabiona

 • SPECIFIKACIJE I UGRADNJA GABIONA

  12

  In-situ punjenje madraca 12.13. Madraci se otvaraju i slau na vrstoj podlozi

  12.14. Bone stranice i dijafragme se podiu u uspravan poloaj i meusobno povezuju na nain opisan u toki 16.3

  12.15. Madraci se postavljaju u konani poloaj i meusobno spajaju za susjedne elemente po svim kontaktnim rubovima

  12.16. Svaki odjeljak se ispunjava kamenom, krenuvi od dna pokosa prema gore, dok svi odjeljci nisu do kraja ispunjeni

  12.17. Nakon punjenja postavlja se poklopac koji se spaja sa bonim stranicama i dijafragmama po kontaktnim rubovima.

  13. TEHNIKA ISPITIVANJA Provedena su slijedea ispitivanja gabiona i Reno madraca Ispitivanja 13.1. Ispitan je proizvodni proces gabiona, kao i metode usvojene za kontrolu kvalitete..

  13.2. Izvrena je procjena podataka kako bi se odredila:

  - dimenzionalna tonost - vlana vrstoa Flex-C prstenova - kvaliteta pocinane ice - efekti tolerancije - vrstoa ice, mree i ispunjenih gabiona - kvaliteta materijala - kvaliteta plastifikacije - jednostavnost ugradnje - trajnost

  13.3. Izvreni su posjeti gradilitima kako bi se ocijenila praktinost, jednostavnost

  rukovanja i ugradnje pod razliitim uvjetima na terenu. 13.4. Ocijenjeni su i podaci iz studija vezanih za objekte na kojima su ugraeni gabioni

  i Reno madraci i koji su u upotrebi dui niz godina. Sustav upravljanja firme Maccaferri SpA je registriran i certificiran za sustav kvalitete UNI EN ISO 9002-1994, za proizvodnju gabiona i gabionskih struktura od strane Berau Veritas Quality Internal Italy (Broj certifikata 13388) 14. BIBLIOGRAFIJA BS 5390:1976(1984) Code of practice for stone masonery