Top Banner
Sa tulong ng DILG Field Officer, ang LnB ay: 1. Pupulungin ang lahat ng Punong Barangay at ipapaalam ang programa tungkol sa Barangay BuB sa nasasakupang lugar bago matapos ang Pebrero 2016. 2. Ipapaalala sa mga Punong Barangay na: Maglista ng mga panukalang proyekto; Isumite sa DILG ang listahan ng mga proyekto. Punong Barangay A. Isagawa ang mga sumusunod bago matapos ang Pebrero 2016: 1. Dumalo sa dialogue sa bayan/lungsod na ipapatawag ng LnB; 2. Tawagin ang mga miyembro ng BDC para ipaalam ang Barangay BuB; 3. Magsagawa ng planning workshop kasama ang mga miyembro ng BDC para tukuyin ang mga priority projects. B. Isagawa ang mga sumusunod bago matapos ang Marso 2016: 1. Magsagawa ng barangay assembly para pa-aprubahan ang mga priority projects; 2. Sagutan ang AIP Form No. 5 na naglalaman ng mga proyektong aprubado ng barangay assembly; at 3. Isumite ang AIP Form No. 5 sa DILG bago matapos ang ika-31 ng Marso 2016. GABAY
2

GABAY - downloads.caraga.dilg.gov.phdownloads.caraga.dilg.gov.ph/lgrc/brochures/BBUB brochure briefer tagalog.pdf · ipapaalam ang programa tungkol sa Barangay BuB sa nasasakupang

Dec 28, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Sa tulong ng DILG Field Officer, ang LnB ay: 1. Pupulungin ang lahat ng Punong Barangay at

  ipapaalam ang programa tungkol sa Barangay BuB sa nasasakupang lugar bago matapos ang Pebrero 2016.

  2. Ipapaalala sa mga Punong Barangay na: ☐ Maglista ng mga panukalang proyekto; ☐ Isumite sa DILG ang listahan ng mga

  proyekto.

  Punong Barangay

  A. Isagawa ang mga sumusunod bago matapos ang Pebrero 2016:

  1. Dumalo sa dialogue sa bayan/lungsod na ipapatawag ng LnB;

  2. Tawagin ang mga miyembro ng BDC para ipaalam ang Barangay BuB;

  3. Magsagawa ng planning workshop kasama ang mga miyembro ng BDC para tukuyin ang mga priority projects.

  B. Isagawa ang mga sumusunod bago matapos ang Marso 2016:

  1. Magsagawa ng barangay assembly para pa-aprubahan ang mga priority projects;

  2. Sagutan ang AIP Form No. 5 na naglalaman ng mga proyektong aprubado ng barangay assembly; at

  3. Isumite ang AIP Form No. 5 sa DILG bago matapos ang ika-31 ng Marso 2016.

  GABAY

 • Paggamit ng proseso ng BuB sa barangay

  Paglahok ng mga residente sa pagpa-

  plano at pagba-budget

  Pagtitiyak na ang mga plano ng gobyerno

  ay naaayon sa pangangailangan ng mga

  mamamayan

  Kalahok sa pagbubuo ng plano at pagtukoy sa proyektong popondohan sa ilalim ng Barangay BuB

  Ang Ugnayan ng Barangay at Simbahan (UBAS) at iba pang organisadong grupo ay tutulong sa pagmomonitor ng pagpapatupad ng mga proyekto

  Sa 2017:

  Ang mauunang barangay ay pipiliin ayon sa sumusunod na batayan:

  12,000 barangays

  ₱ 1,000,000

  30,036 barangays

  Programa sa pagpapaunlad ng

  kakayahan

  LAHAT NG 42,036 BARANGAY

  Barangay Development Council (BDC)

  Mabawasan ang epekto ng kahirapan sa pamamagitan ng

  mabuting pamamalakad

  Aktibong pakikilahok ng mamamayan sa pagpa-patupad ng proyekto

  Palakasin ang barangay bilang “frontline agency”

  ng pamahalaan

  Barangay Assembly