Top Banner
Fotbal v okrese Hradec Králové ...mezi nejmladšími nadějemi připadlo prvenství Černilovu Předměřice n. L. - Ve sportovní hale Předměřice se uskutečnil Veolia Okresní halový fotbalo- vý přebor mladších elévů, kde startovalo 18 týmů ve čtyřech skupinách, z nichž nejlepší kvarteto postoupilo do závě- rečného finále. Prvenství vy- bojoval díky lepšímu vzájem- nému zápasu Černilov, stříbro FC Nový Hradec, bronz Slavia Hradec a na „bramborové“ příčce skončily Stěžery. Nejlepším střelcem se stal Benjamín Andrýs (FC Nový Hradec), který se do černého trefil devětkrát. Celkově střelci zaznamenali ve 38 utkáních 107 gólů, takže byla k vidění řada opravdu pěkných akcí s čas- tým zakončením. Jednotlivé kolektivy obdržely diplomy, trojice týmů „na bedně“ cel- kem 45 medailí i poháry a všechny celky ještě převzaly sladké ceny od OFS Hradec. Slavnostní vyhlašování na závěr celodenního klání pro- vedli předseda OFS Hradec Martin Zbořil, člen VV OFS Hradec Martin Novotný a členka komise mládeže OFS¨Hradec Radka Kozlovská. Jednotlivé zápasy, které sledo- valo na 300 diváků, řídili roz- hodčí Lukáš Šlezingr, Jakub Ludvík a Aleš Vavřina z Hrad- ce Králové. Střelci jednotlivých týmů: Černilov: 8 branek Palma, 1 Lankaš, Rejnková; Nový Hra- dec: 9 Andrýs, 7 Buchvald, 1 Bičiště; Slavia Hradec: 8 Kyn- čl, 2 Laksar, 1 Kalina, Hen- drich; Stěžery: 7 Procházka, 4 Chvojka, Klouček; Malšovice: 2 Klempíř, Šťastný; Kobylice: 2 Novotný; FC Hradec 2004: 2 Pospíšil, Rutsch; Stěžery B: 5 Kober, 2 Jeřábek, 1 Špicar; FC Hradec 2005: 2 Fejgl, Chudý, 1 Bubeníček, Sláma; Kunčice: 2 Šolc, 1 Zeman; Třebeš dívky: 5 Fejglová; FC Hradec žákyně: 1 Šábrtová, Sedláčková; Třebeš: 1 Farrag; Předměřice: 5 Čer- vinka, 4 Feko, 1 Ruml; Roudni- ce: 3 Koutník, 2 Šolc, 1 Petira; Černilov B: 1 branka Vrabec; Dohalice a Nový Hradec B: do černého se netrefil nikdo. Výsledky - skupina A: Stě- žery B - Dohalice 6:0, FC Hradec 2005 - Slavia Hradec 2:1, Kunči- ce - Stěžery B 0:0, Dohalice - FC Hradec 2005 0:3, Kunčice - Sla- via Hradec 0:2, Stěžery B - FC Hradec 2005 1:1, Slávia Hradec - Dohalice 4:0, FC Hradec 2005 - Kunčice 0:2, Slavia Hradec - Stěžery B 2:1, Dohalice - Kunči- ce 0:1. Pořadí: 1. Slavia Hradec (skóre 9:3) 9 bodů, 2. Kunčice (3:2) 7, 3. FC Hradec 2005 (6:4) 7, 4. Stěžery B (8:3) 5, 5. Dohalice (0:14) 0. Skupina B: Stěžery - Roud- nice 3:0, Předměřice - Černilov B 5:0, Černilov B - Stěžery 1:6, Roudnice - Předměřice 2:1, Černilov B - Roudnice 0:4, Stě- žery - Předměřice 4:4. Pořadí: 1. Stěžery (skóre 13:5) 7 bodů, 2. Roudnice (6:4) 6, 3. Předměřice (10:6) 4, 4. Černilov B (1:15) 0. Skupina C: Nový Hradec B - Třebeš 0:1, FC Hradec žákyně - Třebeš dívky 0:1, Černilov - Třebeš 1:0, Nový Hradec B - FC Hradec žákyně 0:2, Černilov - Třebeš dívky 1:0, Třebeš - FC Hradec žákyně 0:0, Třebeš dív- ky - Nový Hradec B 9:0, FC Hradec žákyně - Černilov 0:1, Třebeš dívky - Třebeš 0:0, Nový Hradec B - Černilov 0:2. Pořadí: 1. Černilov (skóre 5:0) 12 bodů, 2. Třebeš dívky (5:1) 7, 3. Třebeš (1:1) 5, 4. FC HK žákyně (2:2) 4, 5. Nový Hradec B (0:9) 0. Skupina D: Malšovice - Ko- bylice 1:1, FC Hradec 2004 - No- vý Hradec 0:4, Kobylice - Nový Hradec 1:3, Malšovice - FC Hradec 2004 2:2, FC Hradec 2004 - Kobylice 2:0, Nový Hradec - Malšovice 2:1. Pořadí: 1. Nový Hradec (skóre 9:2) 9 bodů, 2. FC HK 2004 (4:6) 4, 3. Malšovice (4:5) 2, 4. Kobylice (2:6) 1. Finále o 1. až 4. místo: Slavia Hradec - Nový Hradec 0:5, Stě- žery - Černilov 1:4, Nový Hradec - Černilov 0:1, Slavia Hradec - Stěžery 1:1, Stěžery - Nový Hra- dec 0:3, Černilov - Slavia Hradec 1:2. Konečné pořadí: 1. Černilov (skóre 6:3) 6 bodů, 2. Nový Hra- dec (8:1) 6, 3. Slavia Hradec (3:7) 4, 4. Stěžery (2:8) 1. (ld) Veolia halové okresní přebory Hradecka v Předměřicích nad Labem: Starším elévům vévodili fotbalisté z Nového Hradce... Předměřice n. L. - Ve sportovní hale Předměřice se uskutečnil Veolia Okresní halový fotbalo- vý přebor starších elévů, kde startovalo 14 týmů ve třech skupinách, z nichž nejlepší trio postoupilo do závěrečného fi- nále. Prvenství vybojoval FC Nový Hradec, stříbro Sokol Stěžery a bronz SK Bystřian Kunčice. Nejlepším střelcem se stal Petr Gábor (SK Bystřian Kun- čice), jenž se do černého trefil devětkrát. Celkově střelci za- znamenali ve 29 utkáních 76 gó- lů, takže byla k vidění řada opravdu pěkných akcí s čas- tým zakončením v podání mla- dých adeptů fotbalu. Jednotli- vé kolektivy obdržely diplomy, trojice týmů „na bedně“ do- hromady 45 medailí i poháry a všechny celky ještě převzaly ceny od OFS Hradec. Slavnostní vyhlašování na závěr celodenního klání pro- vedli zástupce společnosti Veo- lia Josef Karabinoš, předseda OFS Hradec Martin Zbořil a členka komise mládeže OFS Radka Kozlovská. Jednotlivé zápasy, které sledovalo na 300 diváků, řídili rozhodčí Lukáš Šlezingr, Jakub Ludvík a Aleš Vavřina z Hradce Králové. Střelci jednotlivých týmů - Nový Hradec: 6 branek Karel, 5 Leden, 2 Dostálová; Stěžery: 6 Tuček, 3 Formánek, 1 Kotlář, Tichý; Kunčice: 9 Gábor, 1 Jir- ka; Předměřice: 3 Souček, 1 Šimůnek, Satranský, Feko; Stěžery B: 1 Smetiprach, Tušic; Myštěves: 1 Haluza, Ponocný; Dohalice: 6 Vávro, 2 Šaroun, 1 Jedličková; Roudnice: 2 Rejl, 1 Černý; Černilov: 2 Šmied, 1 Kadaník; Malšovice: 3 Mihul- ka, 1 Zub; Černilov B: 2 Novot- ný, Jukl, Žídková; FC Hradec žákyně: 1 Marinoffová, Lič- manová; Třebeš: 2 Jedlička; Třebeš dívky: 2 Fejglová, 1 branka Seidlová. Výsledky - skupina A: Stě- žery B - Předměřice 0:0, Nový Hradec - Myštěves 3:0, Dohalice - Stěžery B 2:1, Předměřice - Nový Hradec 1:3, Dohalice - Myštěves 4:1, Stěžery B - Nový Hradec 0:4, Myštěves - Předmě- řice 0:3, Nový Hradec - Dohali- ce 1:1, Myštěves - Stěžery B 1:1, Předměřice - Dohalice 2:2. Po- řadí: 1. Nový Hradec (skóre 11:2) 10 bodů, 2. Dohalice (9:5) 8, 3. Předměřice (6:5) 5, 4. Stěžery B (2:7) 2, 5. Myštěves (2:11) 1. Skupina B: Černilov - Mal- šovice 0:1, Třebeš 2002 - Roud- nice 1:2, Kunčice - Černilov 2:0, Malšovice - Třebeš 2002 2:0, Kunčice - Roudnice 2:0, Černi- lov - Třebeš 2002 2:1, Roudnice - Malšovice 0:1, Třebeš 2002 - Kunčice 0:3, Roudnice - Černi- lov 1:1, Malšovice - Kunčice 0:2. Pořadí: 1. Kunčice (skóre 9:0) 12 bodů, 2. Malšovice (4:2) 9, 3. Černilov (3:5) 4, Roudnice (3:5) 4, 5. Třebeš 2002 (2:9) 0. Skupina C: Stěžery - FC Hradec žákyně 2:2, Černilov B - Třebeš dívky 2:0, FC Hradec žákyně - Třebeš dívky 0:3, Stě- žery - Černilov B 2:1, Černilov B - FC Hradec žákyně 3:0, Tře- beš dívky - Stěžery 0:3. Pořadí: 1. Stěžery (skóre 7:3) 7 bodů, 2. Černilov B (6:2) 6, 3. Třebeš dívky (3:5) 3, 4. FC HK žákyně (2:8) 1. Finále o 1. až 3. místo: Nový Hradec Kunčice 0:0, Nový Hradec – Stěžery 2:1, Kunčice – Stěžery 1:3. Konečné pořadí: 1. Nový Hradec (skóre 2:1) 4 body, 2. Stěžery (4:3) 3, 3. Kunčice (1:3) 1. (ld) Skřivany sází na mladé Do mužstva hrajícího III. třídu v sezoně nastoupilo pět dorostenců Hradec Králové – Michal Ma- tějka, Milan Prokůpek, Martin Trutnovský, Ondřej Brzek, Mi- chal Hösch. To je výčet doros- tenců Slavoje Skřivany, kteří v této sezoně nastoupili za tým mužů v Albron III. třídě. Nejmladšímu z nich, Brzkovi, je teprve patnáct let. Podob- ným doplňováním kádru do- spělých se může pochlubit jen málokterý klub. „V mužské soutěži je hra rychlejší a tvrdší. Na druhou stranu člověk si může se spolu- hráči více přihrát míč,“ podo- týká osmnáctiletý Michal Ma- tějka, jenž začal hrát v A týmu zkraje probíhajícího ročníku. Stejně starý Milan Prokůpek prožil debut mezi dospělými v šestnácti. „Letos hraji pravi- delně. Nastoupil jsem snad na všech postech. Vypadá to ale, že bych se mohl usídlit ve středu zálohy. Doufám, že se do bu- doucna budu stále zlepšovat. Chci ze sebe vyždímat maxi- mum,“ má jasno talentovaný hráč, jehož už v jednom zápase III. třídy zdobila na ruce kapi- tánská páska. Do klubové po- kladny za to pak musel přispět stokorunou. Třetí do party, Martin Trut- novský, je ještě o rok mladší. Svoji premiéru za dospělé oku- sil již v patnácti. Letos má ode- hráno o něco méně než Matějka s Prokůpkem, neboť ho často limitovala zranění. Několik startů za skřivanské áčko mají v tomto ročníku i šestnáctiletý Michal Hösch a o rok mladší Ondřej Brzek. „Chtěl bych vyzdvihnout právě Ondru. Už ve svém věku je to pro mě pan hráč. Pokud mu zdraví vydrží, bude z něj v bu- doucnu určitě jedna z největ- ších opor týmu,“ říká na adresu svého spoluhráče Milan Pro- kůpek. Celek Slavoje Skřivany je po podzimní části druhé nejnižší soutěže dvanáctý. „Je to špatné, poněvadž jsme chtěli být v horních patrech tabulky,“ prozrazuje Matějka. „Začátek sezony byl podle mě úspěšný, ke konci podzimu se nám už moc nedařilo,“ doplňuje Trut- novský. „Hlavní příčinu našeho po- stavení vidím v koncovce. V tomto směru jsme s patnácti gó- ly nejhorším mužstvem soutě- že,“ reaguje Prokůpek a dodá- vá: „Byl bych rád, kdybychom se na jaře posunuli alespoň do středu tabulky.“ Samotný dorost Skřivan hra- je krajskou soutěž skupiny C a po půlce sezony je na druhém místě s odstupem jediného bo- du za vedoucí Libání. (pt) Výběr OFS U10 zahájil halovou ligu úspěšně Dvůr Králové n. L., Hradec Králové - První kolo zimní ha- lové fotbalové ligy výběrů OFS U10 (ročník 2002) se ko- nalo ve sportovní hale Dvůr Králové nad Labem, kde si mladé naděje výběru OFS Hradec vedly úspěšně. OFS Hradec Králové repre- zentovali fotbalisté: Patrik Slezák, Daniel Čížek (oba SK Třebechovice p. O.), Michaela Fejglová (Sokol Třebeš), Jan Karel (FC Nový Hradec Krá- lové), Václav Dvořák, Vojtěch Kříž, Vojtěch Řezáč, Tomáš Divíšek (vš. FK Chlumec nad Cidlinou), Aleš Loskot, Do- minik Veselý, Jan Bednář, Matěj Jaška (vš. FC Olympia Hradec Králové). O komentář k jednotlivým zápasům byli požádáni trené- ři výběru Jan Vrabec a Mar- tin Zbořil: OFS Hradec Králové - OFS Náchod 1:0. „Vstup do utkání byl poznamenán naší nervo- zitou, což se projevilo v kon- covce, kde jsme byli zbytečně zbrklí. Vypracovali jsme si několik šancí, ale gólově se nemohli prosadit. Jediný gól utkání dal v 8. minutě Honza Karel. Směrem dozadu hrál tým zodpovědně a soupeře do žádné větší šance nepustil. Po závěrečném hvizdu rozhod- čího jsme se mohli radovat z premiérové výhry v letošním ročníku zimní halové ligy.“ OFS Hradec Králové - OFS Rychnov nad Kněžnou 5:0. „Nejlepší výkon na tomto turnaji jsme podali právě s výběrem OFS Rychnov. Toto utkání se nám vydařilo po všech stránkách. Rozhodující byla naše gólová produktivita v úvodu. Nejprve ve 2. minutě dal Matěj Jaška první gól utkání, ve 3. minutě přidal uklidňující druhý gól Vojta Řezáč a ve 4. minutě zvýšil již na 3:0 Dan Čížek. V dalším průběhu utkání jsme hráli s chutí a předváděli pěkné ak- ce. V 9. minutě zvýšil Aleš Loskot na 4:0 a gólovou tečku udělal v 11. minutě Patrik Sle- zák, který upravil na koneč- ných 5:0.“ OFS Hradec Králové - OFS Jičín 1:3. „Byl to zápas do té doby neporažených týmů na tomto turnaji. V úvodu jsme byli lepším týmem a je jen vel- ká škoda, že jsme se gólově ne- prosadili po šancích, které jsme si vypracovali. Za to nás soupeř potrestal a ve 4. minutě se po našem nedůrazu v obra- ně ujal vedení. Nás tento gól nezlomil a v dalším průběhu jsme se snažili o vyrovnání, ale do žádných větších šancí nás dobře hrající soupeř ne- pustil. V 9. minutě po rychlém protiútoku zvýšil Jičín na 2:0. Nám tento zápas střelecky vů- bec nevyšel. Dva góly padly v závěru utkání, kdy nejprve ve 13. minutě přidal soupeř třetí gól. Nám se podařilo střelecky prosadit až ve 14. minutě, kdy na 1:3 snížil Matěj Jaška. Dob- ře hrající výběr OFS Jičín si vedení již uhlídal a radoval se ze zasloužené výhry.“ OFS Hradec Králové - OFS Trutnov 1:0. „Do posledního utkání na tomto turnaji jsme šli s cílem vyhrát. Vypracova- li jsme si opět několik vylože- ných šancí, ale gólově se ne- prosadili. Když už se zdálo, že utkání skončí remízou, vzal na sebe v poslední minutě zodpovědnost Aleš Loskot a chytrou střelou překonal brankaře výběru OFS Trut- nov. Ve zbývajícím čase jsme si již výhru pohlídali a mohli jsme se radovat z těsné, ale zasloužené výhry.“ Zaznamenáno do bloku - závěrečné hodnocení trené- rů Jana Vrabce a Martina Zbořila: „Po dvou příprav- ných zápasech jel nově tvořící se výběr OFS Hradec Králové U10 na první kolo zimní ha- lové ligy. Na sraz dorazili všichni nominovaní, tak jsme byli zvědavi, jak si tato parta povede. Za přístup k jednotli- vým utkáním a za předvede- nou hru po celý turnaj musí- me celý tým pochválit. Jsme rádi, že za tak krátkou dobu se vytvořila dobrá parta. Podě- kování také patří oddílům FK Chlumec nad Cidlinou, FC Olympia Hradec Králové, SK Třebechovice, Sokol Třebeš a FC Nový Hradec za zajištění účasti kluků na tomto turnaji a rodičům hráčů za poskytnu- tí dopravy i podporu po celý turnaj.“ (ld) MLADÍ FOTBALISTÉ SLAVOJE SKŘIVANY – vlevo Milan Prokůpek, ne- sen je Michal Matějka, vpravo Martin Trutnovský. Foto: Deník/ Petr Tomeš FK ČERNILOV, mladší elévové, přeborník OFS Hradec Králové ve Veolia okresním halovém přeboru v kopané. Foto: Lubomír Douděra FC NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ, starší elévové, přeborník OFS Hradec Krá- lové ve Veolia okresním halovém přeboru. Foto: Lubomír Douděra 8 SPORT HRADECKA čtvrtek 1. prosince 2011 deník
1

Fotbal v okrese Hradec Králové

Oct 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
01_12.VLP_VC_HRADE_HP_08Fotbal v okrese Hradec Králové
...mezi nejmladšími nadjemi pipadlo prvenství ernilovu Pedmice n. L. - Ve sportovní hale Pedmice se uskutenil Veolia Okresní halový fotbalo- vý pebor mladších elév, kde startovalo 18 tým ve tyech skupinách, z nich nejlepší kvarteto postoupilo do záv- reného finále. Prvenství vy- bojoval díky lepšímu vzájem- nému zápasu ernilov, stíbro FC Nový Hradec, bronz Slavia Hradec a na „bramborové“ píce skonily Stery.
Nejlepším stelcem se stal Benjamín Andrýs (FC Nový Hradec), který se do erného trefil devtkrát. Celkov stelci zaznamenali ve 38 utkáních 107 gól, take byla k vidní ada opravdu pkných akcí s as- tým zakonením. Jednotlivé kolektivy obdrely diplomy, trojice tým „na bedn“ cel- kem 45 medailí i poháry a všechny celky ješt pevzaly sladké ceny od OFS Hradec.
Slavnostní vyhlašování na závr celodenního klání pro-
vedli pedseda OFS Hradec Martin Zboil, len VV OFS Hradec Martin Novotný a lenka komise mládee
OFS¨Hradec Radka Kozlovská. Jednotlivé zápasy, které sledo- valo na 300 divák, ídili roz- hodí Lukáš Šlezingr, Jakub
Ludvík a Aleš Vavina z Hrad- ce Králové.
Stelci jednotlivých tým: ernilov: 8 branek Palma, 1 Lankaš, Rejnková; Nový Hra- dec: 9 Andrýs, 7 Buchvald, 1 Biišt; Slavia Hradec: 8 Kyn- l, 2 Laksar, 1 Kalina, Hen- drich; Stery: 7 Procházka, 4 Chvojka, Klouek; Malšovice: 2 Klempí, Šastný; Kobylice: 2 Novotný; FC Hradec 2004: 2 Pospíšil, Rutsch; Stery B: 5 Kober, 2 Jeábek, 1 Špicar; FC Hradec 2005: 2 Fejgl, Chudý, 1 Bubeníek, Sláma; Kunice: 2 Šolc, 1 Zeman; Tebeš dívky: 5 Fejglová; FC Hradec ákyn: 1 Šábrtová, Sedláková; Tebeš: 1 Farrag; Pedmice: 5 er- vinka, 4 Feko, 1 Ruml; Roudni- ce: 3 Koutník, 2 Šolc, 1 Petira; ernilov B: 1 branka Vrabec; Dohalice a Nový Hradec B: do erného se netrefil nikdo.
Výsledky - skupina A: St- ery B - Dohalice 6:0, FC Hradec 2005 - Slavia Hradec 2:1, Kuni-
ce - Stery B 0:0, Dohalice - FC Hradec 2005 0:3, Kunice - Sla- via Hradec 0:2, Stery B - FC Hradec 2005 1:1, Slávia Hradec - Dohalice 4:0, FC Hradec 2005 - Kunice 0:2, Slavia Hradec - Stery B 2:1, Dohalice - Kuni- ce 0:1. Poadí: 1. Slavia Hradec (skóre 9:3) 9 bod, 2. Kunice (3:2) 7, 3. FC Hradec 2005 (6:4) 7, 4. Stery B (8:3) 5, 5. Dohalice (0:14) 0.
Skupina B: Stery - Roud- nice 3:0, Pedmice - ernilov B 5:0, ernilov B - Stery 1:6, Roudnice - Pedmice 2:1, ernilov B - Roudnice 0:4, St- ery - Pedmice 4:4. Poadí: 1. Stery (skóre 13:5) 7 bod, 2. Roudnice (6:4) 6, 3. Pedmice (10:6) 4, 4. ernilov B (1:15) 0.
Skupina C: Nový Hradec B - Tebeš 0:1, FC Hradec ákyn - Tebeš dívky 0:1, ernilov - Tebeš 1:0, Nový Hradec B - FC Hradec ákyn 0:2, ernilov - Tebeš dívky 1:0, Tebeš - FC Hradec ákyn 0:0, Tebeš dív-
ky - Nový Hradec B 9:0, FC Hradec ákyn - ernilov 0:1, Tebeš dívky - Tebeš 0:0, Nový Hradec B - ernilov 0:2. Poadí: 1. ernilov (skóre 5:0) 12 bod, 2. Tebeš dívky (5:1) 7, 3. Tebeš (1:1) 5, 4. FC HK ákyn (2:2) 4, 5. Nový Hradec B (0:9) 0.
Skupina D: Malšovice - Ko- bylice 1:1, FC Hradec 2004 - No- vý Hradec 0:4, Kobylice - Nový Hradec 1:3, Malšovice - FC Hradec 2004 2:2, FC Hradec 2004 - Kobylice 2:0, Nový Hradec - Malšovice 2:1. Poadí: 1. Nový Hradec (skóre 9:2) 9 bod, 2. FC HK 2004 (4:6) 4, 3. Malšovice (4:5) 2, 4. Kobylice (2:6) 1.
Finále o 1. a 4. místo: Slavia Hradec - Nový Hradec 0:5, St- ery - ernilov 1:4, Nový Hradec - ernilov 0:1, Slavia Hradec - Stery 1:1, Stery - Nový Hra- dec 0:3, ernilov - Slavia Hradec 1:2. Konené poadí: 1. ernilov (skóre 6:3) 6 bod, 2. Nový Hra- dec (8:1) 6, 3. Slavia Hradec (3:7) 4, 4. Stery (2:8) 1. (ld)
Veolia halové okresní pebory Hradecka v Pedmicích nad Labem:
Starším elévm vévodili fotbalisté z Nového Hradce... Pedmice n. L. - Ve sportovní hale Pedmice se uskutenil Veolia Okresní halový fotbalo- vý pebor starších elév, kde startovalo 14 tým ve tech skupinách, z nich nejlepší trio postoupilo do závreného fi- nále. Prvenství vybojoval FC Nový Hradec, stíbro Sokol Stery a bronz SK Bystian Kunice.
Nejlepším stelcem se stal Petr Gábor (SK Bystian Kun- ice), jen se do erného trefil devtkrát. Celkov stelci za- znamenali ve 29 utkáních 76 gó- l, take byla k vidní ada opravdu pkných akcí s as- tým zakonením v podání mla- dých adept fotbalu. Jednotli- vé kolektivy obdrely diplomy, trojice tým „na bedn“ do- hromady 45 medailí i poháry a všechny celky ješt pevzaly ceny od OFS Hradec.
Slavnostní vyhlašování na závr celodenního klání pro- vedli zástupce spolenosti Veo- lia Josef Karabinoš, pedseda OFS Hradec Martin Zboil a lenka komise mládee OFS Radka Kozlovská. Jednotlivé zápasy, které sledovalo na 300 divák, ídili rozhodí Lukáš Šlezingr, Jakub Ludvík a Aleš Vavina z Hradce Králové.
Stelci jednotlivých tým - Nový Hradec: 6 branek Karel, 5 Leden, 2 Dostálová; Stery: 6 Tuek, 3 Formánek, 1 Kotlá, Tichý; Kunice: 9 Gábor, 1 Jir- ka; Pedmice: 3 Souek, 1 Šimnek, Satranský, Feko; Stery B: 1 Smetiprach, Tušic; Myštves: 1 Haluza, Ponocný; Dohalice: 6 Vávro, 2 Šaroun, 1 Jedliková; Roudnice: 2 Rejl, 1 erný; ernilov: 2 Šmied, 1 Kadaník; Malšovice: 3 Mihul- ka, 1 Zub; ernilov B: 2 Novot-
ný, Jukl, ídková; FC Hradec ákyn: 1 Marinoffová, Li- manová; Tebeš: 2 Jedlika; Tebeš dívky: 2 Fejglová, 1 branka Seidlová.
Výsledky - skupina A: St- ery B - Pedmice 0:0, Nový Hradec - Myštves 3:0, Dohalice - Stery B 2:1, Pedmice - Nový Hradec 1:3, Dohalice - Myštves 4:1, Stery B - Nový Hradec 0:4, Myštves - Pedm- ice 0:3, Nový Hradec - Dohali- ce 1:1, Myštves - Stery B 1:1, Pedmice - Dohalice 2:2. Po- adí: 1. Nový Hradec (skóre 11:2) 10 bod, 2. Dohalice (9:5) 8, 3. Pedmice (6:5) 5, 4. Stery B (2:7) 2, 5. Myštves (2:11) 1.
Skupina B: ernilov - Mal- šovice 0:1, Tebeš 2002 - Roud- nice 1:2, Kunice - ernilov 2:0, Malšovice - Tebeš 2002 2:0, Kunice - Roudnice 2:0, erni- lov - Tebeš 2002 2:1, Roudnice -
Malšovice 0:1, Tebeš 2002 - Kunice 0:3, Roudnice - erni- lov 1:1, Malšovice - Kunice 0:2. Poadí: 1. Kunice (skóre 9:0) 12 bod, 2. Malšovice (4:2) 9, 3. ernilov (3:5) 4, Roudnice (3:5) 4, 5. Tebeš 2002 (2:9) 0.
Skupina C: Stery - FC Hradec ákyn 2:2, ernilov B - Tebeš dívky 2:0, FC Hradec ákyn - Tebeš dívky 0:3, St- ery - ernilov B 2:1, ernilov B - FC Hradec ákyn 3:0, Te- beš dívky - Stery 0:3. Poadí: 1. Stery (skóre 7:3) 7 bod, 2. ernilov B (6:2) 6, 3. Tebeš dívky (3:5) 3, 4. FC HK ákyn (2:8) 1.
Finále o 1. a 3. místo: Nový Hradec – Kunice 0:0, Nový Hradec – Stery 2:1, Kunice – Stery 1:3. Konené poadí: 1. Nový Hradec (skóre 2:1) 4 body, 2. Stery (4:3) 3, 3. Kunice (1:3) 1. (ld)
Skivany sází na mladé Do mustva hrajícího III. tídu v sezon nastoupilo pt dorostenc Hradec Králové – Michal Ma- tjka, Milan Prokpek, Martin Trutnovský, Ondej Brzek, Mi- chal Hösch. To je výet doros- tenc Slavoje Skivany, kteí v této sezon nastoupili za tým mu v Albron III. tíd. Nejmladšímu z nich, Brzkovi, je teprve patnáct let. Podob- ným doplováním kádru do- splých se me pochlubit jen málokterý klub.
„V muské souti je hra rychlejší a tvrdší. Na druhou stranu lovk si me se spolu- hrái více pihrát mí,“ podo- týká osmnáctiletý Michal Ma- tjka, jen zaal hrát v A týmu zkraje probíhajícího roníku.
Stejn starý Milan Prokpek proil debut mezi dosplými v šestnácti. „Letos hraji pravi- deln. Nastoupil jsem snad na všech postech. Vypadá to ale, e bych se mohl usídlit ve stedu zálohy. Doufám, e se do bu- doucna budu stále zlepšovat. Chci ze sebe vydímat maxi- mum,“ má jasno talentovaný hrá, jeho u v jednom zápase III. tídy zdobila na ruce kapi- tánská páska. Do klubové po- kladny za to pak musel pispt stokorunou.
Tetí do party, Martin Trut- novský, je ješt o rok mladší. Svoji premiéru za dosplé oku- sil ji v patnácti. Letos má ode- hráno o nco mén ne Matjka s Prokpkem, nebo ho asto
limitovala zranní. Nkolik start za skivanské
áko mají v tomto roníku i šestnáctiletý Michal Hösch a o rok mladší Ondej Brzek. „Chtl bych vyzdvihnout práv Ondru. U ve svém vku je to pro m pan hrá. Pokud mu zdraví vydrí, bude z nj v bu- doucnu urit jedna z nejvt- ších opor týmu,“ íká na adresu svého spoluhráe Milan Pro- kpek.
Celek Slavoje Skivany je po podzimní ásti druhé nejniší soute a dvanáctý. „Je to špatné, ponvad jsme chtli být v horních patrech tabulky,“
prozrazuje Matjka. „Zaátek sezony byl podle m úspšný, ke konci podzimu se nám u moc nedailo,“ dopluje Trut- novský.
„Hlavní píinu našeho po- stavení vidím v koncovce. V tomto smru jsme s patnácti gó- ly nejhorším mustvem sout- e,“ reaguje Prokpek a dodá- vá: „Byl bych rád, kdybychom se na jae posunuli alespo do stedu tabulky.“
Samotný dorost Skivan hra- je krajskou sout skupiny C a po plce sezony je na druhém míst s odstupem jediného bo- du za vedoucí Libání. (pt)
Výbr OFS U10 zahájil halovou ligu úspšn Dvr Králové n. L., Hradec Králové - První kolo zimní ha- lové fotbalové ligy výbr OFS U10 (roník 2002) se ko- nalo ve sportovní hale Dvr Králové nad Labem, kde si mladé nadje výbru OFS Hradec vedly úspšn.
OFS Hradec Králové repre- zentovali fotbalisté: Patrik Slezák, Daniel íek (oba SK Tebechovice p. O.), Michaela Fejglová (Sokol Tebeš), Jan Karel (FC Nový Hradec Krá- lové), Václav Dvoák, Vojtch Kí, Vojtch ezá, Tomáš Divíšek (vš. FK Chlumec nad Cidlinou), Aleš Loskot, Do- minik Veselý, Jan Bedná, Matj Jaška (vš. FC Olympia Hradec Králové).
O komentá k jednotlivým zápasm byli poádáni trené- i výbru Jan Vrabec a Mar- tin Zboil:
OFS Hradec Králové - OFS Náchod 1:0. „Vstup do utkání byl poznamenán naší nervo- zitou, co se projevilo v kon- covce, kde jsme byli zbyten zbrklí. Vypracovali jsme si nkolik šancí, ale gólov se nemohli prosadit. Jediný gól utkání dal v 8. minut Honza Karel. Smrem dozadu hrál tým zodpovdn a soupee do ádné vtší šance nepustil. Po závreném hvizdu rozhod- ího jsme se mohli radovat z premiérové výhry v letošním roníku zimní halové ligy.“
OFS Hradec Králové - OFS Rychnov nad Knnou 5:0.
„Nejlepší výkon na tomto turnaji jsme podali práv s výbrem OFS Rychnov. Toto utkání se nám vydailo po všech stránkách. Rozhodující byla naše gólová produktivita v úvodu. Nejprve ve 2. minut dal Matj Jaška první gól utkání, ve 3. minut pidal uklidující druhý gól Vojta ezá a ve 4. minut zvýšil ji na 3:0 Dan íek. V dalším prbhu utkání jsme hráli s chutí a pedvádli pkné ak- ce. V 9. minut zvýšil Aleš Loskot na 4:0 a gólovou teku udlal v 11. minut Patrik Sle- zák, který upravil na kone- ných 5:0.“
OFS Hradec Králové - OFS Jiín 1:3. „Byl to zápas do té doby neporaených tým na tomto turnaji. V úvodu jsme byli lepším týmem a je jen vel- ká škoda, e jsme se gólov ne- prosadili po šancích, které jsme si vypracovali. Za to nás soupe potrestal a ve 4. minut se po našem nedrazu v obra- n ujal vedení. Nás tento gól nezlomil a v dalším prbhu jsme se snaili o vyrovnání, ale do ádných vtších šancí nás dobe hrající soupe ne- pustil. V 9. minut po rychlém protiútoku zvýšil Jiín na 2:0. Nám tento zápas stelecky v- bec nevyšel. Dva góly padly v závru utkání, kdy nejprve ve 13. minut pidal soupe tetí gól. Nám se podailo stelecky prosadit a ve 14. minut, kdy na 1:3 sníil Matj Jaška. Dob- e hrající výbr OFS Jiín si
vedení ji uhlídal a radoval se ze zaslouené výhry.“
OFS Hradec Králové - OFS Trutnov 1:0. „Do posledního utkání na tomto turnaji jsme šli s cílem vyhrát. Vypracova- li jsme si opt nkolik vyloe- ných šancí, ale gólov se ne- prosadili. Kdy u se zdálo, e utkání skoní remízou, vzal na sebe v poslední minut zodpovdnost Aleš Loskot a chytrou stelou pekonal brankae výbru OFS Trut- nov. Ve zbývajícím ase jsme si ji výhru pohlídali a mohli jsme se radovat z tsné, ale zaslouené výhry.“
Zaznamenáno do bloku - závrené hodnocení trené- r Jana Vrabce a Martina Zboila: „Po dvou píprav- ných zápasech jel nov tvoící se výbr OFS Hradec Králové U10 na první kolo zimní ha- lové ligy. Na sraz dorazili všichni nominovaní, tak jsme byli zvdavi, jak si tato parta povede. Za pístup k jednotli- vým utkáním a za pedvede- nou hru po celý turnaj musí- me celý tým pochválit. Jsme rádi, e za tak krátkou dobu se vytvoila dobrá parta. Pod- kování také patí oddílm FK Chlumec nad Cidlinou, FC Olympia Hradec Králové, SK Tebechovice, Sokol Tebeš a FC Nový Hradec za zajištní úasti kluk na tomto turnaji a rodim hrá za poskytnu- tí dopravy i podporu po celý turnaj.“ (ld)
MLADÍ FOTBALISTÉ SLAVOJE SKIVANY – vlevo Milan Prokpek, ne- sen je Michal Matjka, vpravo Martin Trutnovský. Foto: Deník/ Petr Tomeš
FK ERNILOV, mladší elévové, peborník OFS Hradec Králové ve Veolia okresním halovém peboru v kopané. Foto: Lubomír Doudra
FC NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ, starší elévové, peborník OFS Hradec Krá- lové ve Veolia okresním halovém peboru. Foto: Lubomír Doudra
8 SPORT HRADECKA tvrtek 1. prosince 2011deník