Top Banner
Kiadja az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja 2016. február– március II. 2. szám Olvashatóság javítása: ctrl+ egérgörgő Tartalom : Meghívó Szakmai Napokra 2. oldal ; Közérdekű 9. oldal ; Vezetőknek 11. oldal; Verseny- kiírások GYMS megye 11. oldal; Versenykiírások KE megye 29. oldal; Hasznos progra- mok 36. oldal; Pályázatok 37. oldal; Elérhetőségeink 42. oldal Február - böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő melege Sok hó s jégnek előjele, Gyertyaszentelő hidege Kora tavasznak előhírnöke. Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál, S ha nem talál, akkor bizony csinál. Ha derűs a Román napja, Ég áldását bőven adja.
42

Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

Mar 03, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

Kiadja az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja

2016. február– március II. 2. szám

Olvashatóság javítása: ctrl+ egérgörgő

Tartalom :

Meghívó Szakmai Napokra 2. oldal ; Közérdekű 9. oldal ; Vezetőknek 11. oldal; Verseny-

kiírások GYMS megye 11. oldal; Versenykiírások KE megye 29. oldal; Hasznos progra-

mok 36. oldal; Pályázatok 37. oldal; Elérhetőségeink 42. oldal

Február - böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava

Március böjt máshava, böjtmás hava

Gyertyaszentelő melege

Sok hó s jégnek előjele,

Gyertyaszentelő hidege

Kora tavasznak előhírnöke.

Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál,

S ha nem talál, akkor bizony csinál.

Ha derűs a Román napja,

Ég áldását bőven adja.

Page 2: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

2

MEGHÍVÓ

Pedagógiai Szakmai Napok 2016. március 18 - március 23.

Győr-Moson-Sopron megye

A Győri Pedagógiai Oktatási Központ tisztelettel meghívja Önt

és intézménye pedagógusait a 2016. március 18 - 23-án megrende-

zésre kerülő Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatára.

Helyszínek:

Plenáris előadások és szekciófoglalkozások

Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája,

Győr, Bem tér 20-22.

Bemutató órák

a mellékelt táblázat alapján (lsd. lejjebb)

A programokon való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az intézményeknek kiküldött regisztráci-

ós adatlap (Excel) kitöltésével lehet. A fájlt kérjük, az [email protected] címre küldjék vissza.

Jelentkezési határidő: 2016. március 9. (Tájékoztatjuk , hogy a jelentkezési határidőn túl beérkezett

jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.)

2016. március 18.

Regisztráció 12.30-13.00

Plenáris előadások

13.00-13.20 A köznevelés aktuális kérdései, feladatai, a POK szakmai munkája

előadó: Némethné Fülöp Terézia főosztályvezető, Győr i POK

13.20-13.40 A szaktanácsadás szerepe az intézmények életében

előadó: Mosolits Lászlóné intézményfejlesztési referens, Győr i POK

13.40-14.00 A minősítés és a tanfelügyelet aktualitásai

előadó: Bódi Judit intézményfejlesztési referens, Győr i POK

14.00-14.10 Az érettségi aktuális jogszabályi környezete

előadó: Dr . Reiner -Tóth Viktória pedagógiai referens, Győri POK

14.10-14.30 Az eTwinning bemutatása

előadó: Kalocsa Ibolya, az eTwinning nagykövete

Szekciófoglalkozások: 15.00-15.45 és 16.00-16.45 (A szekciók kétszer kerülnek megszervezésre.)

Téma Szekcióvezető

A konfliktuskezelés gyakorlata az iskolá-

ban

moderátor: Némethné Józsa Ágnes intézményfejlesztési r eferens

előadó: Bacsó Ágnes szaktanácsadó

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellá-

tása

moderátor: Takács Miklós pedagógiai referens

előadó: Reiger Andrea szaktanácsadó

Minősítés és tanfelügyelet pedagógusok-

nak – szakértői szemmel

moderátor: Baloghné Kobán Terézia pedagógiai r eferens

előadó: Tóth Margit Kornélia PEM PSZE szakér tő

Page 3: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

3

A szaktanácsadói munka tapasztalatai

moderátor: Pethő Zsoltné pedagógiai referens

Az egyéni szaktanácsadás lehetőségei a pedagógus szakmai fejlődésében

előadó: Popper Ágnes szakatanácsadó

A tematikus szaktanácsadás szerepe az intézményfejlesztésben

előadó: Pap Adr ienn szaktanácsadó

Az óvodai szaktanácsadás tapasztalatai

előadó: Kebeleiné Németh Magdolna szaktanácsadó

A lemorzsolódás veszélyének kitett tanu-

lókkal való foglalkozás moderátor és előadó: Mosolits Lászlóné intézményfejlesztési referens

Tehetséggondozás: „Jó gyakorlatok” a

tehetségazonosítás, tehetséggondozás

terén

moderátor: Imre Már ia továbbképzési r eferens

A "Mórika" táncos tehetséggondozó program (óvoda)

előadó: Szrnka Anna szaktanácsadó

Tehetségműhely felépítése (általános iskola)

előadó: Nagyné Suba Tünde szaktanácsadó

Egyéni fejlesztési tervek készítésének módszerei előadó: Gellért Tünde

szaktanácsadó

Érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátása

moderátor: Dr . Reiner -Tóth Viktória pedagógiai referens

előadó: Kalmárné Bakó Gizella hatósági ügyintéző, GYMS Megyei

Kormányhivatal

Az országos mérési eredmények intézmé-

nyi hasznosítása

moderátor: Bódi Judit intézményfejlesztési referens előadók: Halász

Enikő, Németh Györgyi szaktanácsadók

Diákönkormányzat moderátor: Dr. Muli Orsolya pedagógiai referens

előadó: Rátz Ottó szaktanácsadó

Önértékelés, szervezetfejlesztés a min-

dennapokban

moderátor: Sásdi Lilla, pedagógiai referens

előadó: Mézes József, szakér tő, szaktanácsadó, igazgató

Bemutató órák

2016. március 21-23

Pedagógus

neve Intézmény neve Pontos cím Dátum kezdete

Foglalkozás/óra témája,

érintett évfolyam

Nádasné Er-

dei Andrea Hermann Alice Óvoda

Sopron, István bíró u.

1/A. 2016.03.22. 8.00 óra

Húsvét: Játék, rajzozás,

mintázás, kézimunka,

verselés, mesélés, ének-

zene, énekes játék.

Nagyné Suba

Tünde

Mosonmagyaróvári

Bolyai János Általános

Iskola, Informatikai és

Közgazdasági Szakkö-

zépiskola

Mosonmagyaróvár,

Szent István k. u. 6.

alsó tagozat

(tornaterem)

2016.03.21. 8.55 óra

Testnevelés: váltóver-

seny utánzó járásokkal

(2. b)

Répásiné Haj-

nal Csilla

Győri Váci Mihály

Általános Iskola

Győr, Váci Mihály u.

1-3.

(7. terem)

2016.03.22. 8.00 óra Drámajátékok

(4. évf.)

Nyergesné

Kovacsics

Anikó

Győri Váci Mihály

Általános Iskola

Győr, Váci Mihály u.

1-3.

(116. terem)

2016.03.22. 9.00 óra Kooperatív játékok a

tanórákon

Page 4: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

4

Pedagógus

neve Intézmény neve Pontos cím Dátum kezdete

Foglalkozás/óra témája,

érintett évfolyam

Kropfné

Knipp Mária

Oktatási Hivatal Győri

Pedagógiai Oktatási

Központ

Győr, Türr István utca

5.

2016.03.23

.

15.00

óra

A drámapedagógiai eljárá-

sok tanórai alkalmazása (alsó tagozat)

Petőczné

Krétay Edit

Győri Váci Mihály Ál-

talános Iskola

Győr, Váci Mihály u.

1-3. (iskolai könyvtár)

2016-

.03.23. 8.55 óra

Szövegfeldolgozás BTMN-

es tanulókkal (3 fő harmadik osztályos

tanuló)

Kalmárné

Koszonits

Klára

Bolyai János Általános

Iskola, Informatikai és

Közgazdasági Szakkö-

zépiskola

Mosonmagyaróvár,

Régi Vámház tér 6. (18. terem)

2016-

.03.21.

11.45

óra

Az összetett mondatok –

gyakorlás és ismétlés (8. évf.)

Szívósné Vá-

sárhelyi Zsu-

zsanna

Kazinczy Ferenc Gim-

názium

Győr, Eötvös tér 1. (5. terem)

2016.03.21

.

11.40

óra

Gyakorlati írásbeliség (11. évf.)

Németh Györ-

gyi

Écsi Petőfi Sándor Ál-

talános Iskola és AMI

Écs, Kossuth u. 41. (term. tud. szaktante-

rem)

2016-

.03.21.

12.45

óra

Síkidomok, sokszögek (7. évf.)

Grábics Éva

Győri Szolgáltatási

SZC Kossuth Lajos

Középiskolája, Szakis-

kolája, Kollégiuma

Győr, Kossuth Lajos

utca 7. (207. terem)

2016.

03.21.

10.50

óra

Trigonometrikus egyenletek, (felnőttek középiskolájának

nappali tagozata, 12. R osz-

tály)

Pirkáné Maro-

si Andrea

Győrújbaráti II. Rákó-

czi Ferenc Általános

Iskola

Győrújbarát, Veres

Péter u. 98. (F7 terem)

2016-

.03.22. 8.20 óra

Földesurak és jobbágyok (5. évf.)

Kazóné Kar-

dos Melinda

Győri Műszaki SZC

Pattantyús-Ábrahám

Géza Ipari Szakközép-

iskolája

Győr, Ikva út 70. (B21 terem)

2016-

.03.22. 8.00 óra

Társadalom és életmód a

dualizmus korában (11. évf.)

Greksza Tün-

de

Soproni Széchenyi Ist-

ván Gimnázium

Sopron, Templom

utca 26. 206. tanterem

2016.03.23

.

14.30

óra

A szocializmus válsága Ma-

gyarországon (13. N.)

Hatos Hajnal-

ka Csilla

Győri Műszaki SZC

Jedlik Ányos Gépipari

és Informatikai Közép-

iskolája és Kollégiuma

Győr, Szent István u.

7. (12. terem)

2016.03.22

.

12.40

óra

Die lebenswerteste Stadt,

Globalisierung, Generation Y

(10. évf.)

Page 5: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

5

Rátz Ottó Rábatamási Móra Fe-

renc Általános Iskola

Rábatamási, Szent

István u. 47.

2016.03.

21. 9.45 óra

Hazai tájakon - alföldjeink,

dombvidékeink - rendszere-

zés, játékos gyakorlás (8. évf.)

Nánainé Ko-

zári Erika

Öttevényi Általános

Iskola Öttevény, Fő utca 143.

2016-

.03.21. 8.55 óra

Hazai tájakon (5. évf.)

Gecsei Edit

Csornai Általános Isko-

la és Alapfokú Művé-

szeti Iskola

Csorna, Árpád u. 2 2016.

03.21 14.30 óra Irodalom és informatika

Szabóné Sári

Zsuzsanna

Mosonmagyaróvári

Kossuth Lajos Gimná-

zium

Mosonmagyaróvár,

Gorkij u. 1. 30-as te-

rem

2016.03.

23. 9.40 óra

Redoxifolyamatok (9. évf.)

Pálfalvi A.

János

Révai Miklós Gimnázi-

um és Kollégium Győr, Jókai út 21.

2016.03.

22. 8.55 óra

"Tiszta forrás" – a magyar-

ság népzenéje (9. évf.)

Siposné Rét-

falvi Edina

Soproni Szakképzési

Centrum, Fáy András

Közgazdasági Üzleti és

Postai Szakközépisko-

lája

Sopron, Teleki Pál

utca 26 (tornaterem)

2016-

.03.23. 11.45 óra

Egészségkultúra, prevenció

– köredzés (10. évf.)

Fülöp Ferenc

Liszt Ferenc Zenei

Alapfokú Művészeti

Iskola Kálvária úti te-

lephelye

Győr, Kálvária út 20. (a portához közeli

hangversenyterem)

2016-

.03.22. 10.00 óra

képességfejlesztés, tehetség-

gondozás – egyéni óra

Dr. Tolnay

Imre

Győri Tánc- és Képző-

művészeti Általános

Iskola, Szakközépisko-

la és Kollégium

Győr, Szabolcska u. 5. 2016-

.03.23. 8.00 óra Az illúziókeltés stílustana

Gellért Tünde Grácia Alapfokú Művé-

szeti Iskola Győr, Puskás T. u. 8.

2016-

.03.22. 17.00 óra

egyéni óra: képességfejlesz-

tés, tehetséggondozás

Farkasné Kris-

tóf Zsuzsanna

GYMS Megyei Peda-

gógiai Szakszolgálat

Győri Tagintézménye

Győr, Török István u.

36. (előadóterem)

2016-

.03.22. 8.00 óra

A beilleszkedési, tanulási,

magatartási nehézséggel

küzdő (BTMN) valamint a

sajátos nevelési igényű

(SNI) tanulók szakérői véle-

ményében szereplő méltá-

nyosságok, mentességek

gyakorlati kivitelezési lehe-

tőségei az ált. vagy középis-

kolában

Bemutató órák folytatása

2016. március 21-23

Pedagógus

neve Intézmény neve Pontos cím Dátum kezdete

Foglalkozás/óra témája,

érintett évfolyam

Szeretettel várunk minden kollégát!

Page 6: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

6

MEGHÍVÓ

Pedagógiai Szakmai Napok

2016. március 21 - március 23.

Komárom-Esztergom megye

A Győri Pedagógiai Oktatási Központ tisztelettel meghívja Önt és intézménye pedagógusait a 2016.

március 21-23-án megrendezésre kerülő Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatára

Helyszínek:

Plenáris előadások és szekciófoglalkozások

Bárdos László Gimnázium, Tatabánya, Gál István lakótelep 701.

Bemutató órák a mellékelt táblázat alapján

A programokon való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az intézményeknek kiküldött Excel

adatlap kitöltésével lehet. A fájlt kérjük, az [email protected] címre küldjék vissza.

Jelentkezési határidő: 2016. március 9.

(Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési határidőn túl beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.)

A Pedagógiai Szakmai Napok programja:

2016. március 21.

Regisztráció 12.30-13.00

Plenáris előadások

13.00-13.20 A köznevelés aktuális kérdései, feladatai, a POK szakmai munkája

előadó: Némethné Fülöp Terézia főosztályvezető, Győr i POK

13.20-13.40 A szaktanácsadás szerepe az intézmények életében

előadó: Mosolits Lászlóné intézményfejlesztési referens, Győr i POK

13.40-14.00 A minősítés és a tanfelügyelet aktualitásai

előadó: Bódi Judit intézményfejlesztési referens, Győr i POK

14.00-14.10 Az érettségi aktuális jogszabályi környezete

előadó: Dr . Reiner -Tóth Viktória pedagógiai referens, Győri POK

14.10-14.30 Az eTwinning bemutatása

előadó: Kalocsa Ibolya, az eTwinning nagykövete

Téma Szekcióvezető

1. A konfliktuskezelés gyakorlata az iskolá-

ban

moderátor:

Némethné Józsa Ágnes intézményfejlesztési referens

előadó: Bacsó Ágnes szaktanácsadó

2. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellá-

tása

moderátor: Takács Miklós pedagógiai referens

előadó: Reiger Andrea szaktanácsadó

3. Minősítés és tanfelügyelet pedagógusok-

nak – szakértői szemmel

moderátor: Szabóné Kis Judit pedagógiai r eferens

előadó: Barna Katalin PEM PSZE szakér tő

Page 7: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

7

Bemutató órák

2016. március 21-23.

Pedagógus

neve

Intézmény ne-

ve Pontos cím Dátum

Óra/

foglalkozás

kezdete

Óra/foglalkozás témája,

érintett évfolyam

Szrnka Anna Dorogi Zrínyi

Ilona Óvoda

Dorog, Hősök

tere 2. 2016.03.23. 8.15 óra

folyamatos napirend, játékba

integrált ének-zene, néptánc

Pányiné Seges-

di Nóra

Kertvárosi Álta-

lános Iskola

Verebély úti

telephelye

Tatabánya,

Verebély u. 1.

számítástechnika

terem

2016.03.22. 9.55 óra

A meseszerkesztő szoftver

használata – informatika

(4. évf.)

Jungerné Pőcze

Gabriella

Oroszlányi Hu-

nyadi Mátyás

Általános Iskola

Oroszlány, Hava-

si Márton u. 1-3.

A/2. terem

2016.03.22. 10.30 óra

Keith Lye: A kék bolygó c.

ism. terj. szöveg feldolgozása –

olvasásóra

(3. évf.)

Csúzyné

Harasztosi Juli-

anna

Eötvös József

Gimnázium és

Kollégium

Tata, Tanoda tér

5.

II. em. 49. terem

2016.03.22. 14.00 óra Szövegértési gyakorlás

(9. évf.)

Somodiné

Nyoma Katalin

Óvárosi Általá-

nos Iskola Béke

úti telephely

Tatabánya; Béke

u. 1.

kémia szaktante-

rem

2016.03.22. 8.55 óra Százalékszámítás

(6. évf.)

4.A szaktanácsadói munka tapasztalatai moderátor: Pethő Zsoltné pedagógiai referens

A szaktanácsadás általános tapasztalatai

előadó: Valicsné Glodán Erzsébet szaktanácsadó

Az egyéni szaktanácsadás lehetőségei a pedagógus szakmai fejlődésében

előadó: Orbánné Hancz Ágnes szaktanácsadó

A tematikus szaktanácsadás szerepe az intézményfejlesztésben

előadó: Polyóka Tamás szaktanácsadó

Az óvodai szaktanácsadás tapasztalatai

előadó: Láposiné Fr itz Anna szaktanácsadó

5. A lemorzsolódás veszélyének kitett ta-

nulókkal való foglalkozás

moderátor és előadó:

Mosolits Lászlóné intézményfejlesztési referens

6. Tehetséggondozás: „Jó gyakorlatok” a

tehetségazonosítás, tehetséggondozás terén

moderátor: Imre Már ia továbbképzési r eferens

A "Mórika" táncos tehetséggondozó program (óvoda)

előadó: Szrnka Anna szaktanácsadó

Projektek a tehetségfejlesztésben (általános iskola)

előadó: Kocsisné Jenei Er ika szaktanácsadó

7. Az országos mérési eredmények intéz-

ményi hasznosítása

moderátor: Bódi Judit intézményfejlesztési referens

előadók: Beckerné Neuberger Mar ianna, Greilinger Judit szakta-

nácsadók

8. Diákönkormányzat moderátor: Dr . Muli Orsolya pedagógiai referens

előadó: Pethes Zoltán szaktanácsadó

9. Önértékelés, szervezetfejlesztés a min-

dennapokban

moderátor: Sásdi Lilla, pedagógiai referens

előadó: Mézes József szakér tő, szaktanácsadó, igazgató

Page 8: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

8

Fazekas József Tatabányai Ár-

pád Gimnázium

Tatabánya, Fő tér

1.

42. terem

2016.03.22. 13.30 óra A Rákosi-rendszer jellemzői-

nek összefoglalása

Valicsné

Glodán Erzsé-

bet

Bárdos László

Gimnázium

Tatabánya, Gál I.

ltp.701.

216. terem

2016.03.22. 12.40 óra Új szöveg feldolgozása

(9. évf.)

Polyóka Tamás Tatabányai Ár-

pád Gimnázium

Tatabánya Fő tér

1.

68. terem

2016.03.22. 11.20 óra A vízburok földrajza – össze-

foglalás (9. d osztály)

Slezsák Zsolt Feszty Árpád

Általános Iskola

Komárom, Csil-

lag ltp 16.

9. terem

2016.03.23. 14.00 óra

Fizika szakköri foglalkozás -

az Öveges fizikaverseny me-

gyei döntőjének tapasztalatai,

feladatai (7-8. évf.)

Kocsiné Jenei

Erika

Dózsakerti Váci

Mihály Általá-

nos Iskola

Tatabánya,

Dózsakert u. 17.

28. terem

2016.03.23. 8.40 óra Tápanyagok (8. évf.)

Gyürki Zoltán Vaszary János

Általános Iskola

Tata, Országgyű-

lés tér 4.

16. terem

2016.03.22. 9.00 óra Vízi közlekedés – munkálko-

dás

Gaál Szabolcs Kőkúti Általá-

nos Iskola

Tata, Kőkút köz

2. 2016.03.23. 15.00 óra

A lerohanások oktatásának a

felépítése általános iskolás

korú kézilabdázóknál

Szeretettel várunk minden kollégát!

Page 9: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

9

Röviden

Megjelentek a miniszteri döntés alapján egyszerűsített és csökkentett admi-

nisztrációt tartalmazó, 2016. évi tanfelügyeletet és önértékelési feladatokat

is szabályozó, módosított Tanfelügyeleti és Önértékelési Kézikönyvek

Az Oktatási Hivatal közzétette honlapján a mi-

niszteri döntés alapján egyszerűsített és csökken-

tett adminisztrációt tartalmazó, 2016. évi tanfel-

ügyeletet és önértékelési feladatokat is szabályo-

zó, módosított Tanfelügyeleti és Önértékelési Ké-

zikönyveket. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés

(tanfelügyelet) és az intézményi, vezetői és peda-

gógus önértékelés feladata és célja, hogy a peda-

gógusok, az intézményvezetők, valamint az intéz-

mények értékelésén keresztül támogassa a neve-

lési-oktatási intézmények szakmai fejlődését.

Az Oktatási Hivatal a tanfelügyeleti és önértékelési

rendszer bevezetésének a tapasztalataira építve, az

EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának

iránymutatásai alapján, együttműködve a Nemzeti

Pedagógus Kar és a köznevelési ágazat szakmai

szervezeteivel javaslatot tett az intézményi önérté-

kelési és tanfelügyeleti rendszer egyszerűsítésére,

az érintett szereplők adminisztrációs terheinek

csökkentésére. A tanfelügyeleti látogatásokkal és a

pedagógusok önértékelési feladataival járó terhek

felülvizsgálatát és a szakmai egyeztetéseket követő-

en az oktatásért felelős miniszter döntött a tanfel-

ügyeleti és önértékelési eljárások módosításáról,

amelyek már a 2016. évi önértékelések és tanfel-

ügyeleti eljárásokban alkalmazásra kerülnek, ezzel

is támogatva az egyszerűbb eljárásrend alkalmazá-

sát és az adminisztrációs terhek csökkentését.

A korábbi eljárásrendi szabályokhoz képest válto-

zás, hogy a pedagógusok önértékelését nem két,

hanem ötévente kell majd elvégezni. A pedagógus

önértékelésekor az érintett pedagógus végzi az ön-

értékelést, amelyhez információt adnak a munkatár-

sai által kitöltött kérdőívek, amelyekből az eddigi-

ekhez képest már elegendő lesz akár kettő, az intéz-

ményvezető és az érintett pedagógus által kiválasz-

tott egy-egy pedagógus felkérése is. A pedagógus és

vezető önértékelésekor főszabály szerint nem kerül

már sor szülői, a középfokú intézmény, kollégium

tekintetében pedig a tanulói kérdőívek kitöltésére.

Ez alól kivétel lehet az, amikor a köznevelési intéz-

mény szülői vagy diákszervezete kifejezetten igény-

li és kezdeményezi a pedagógusok esetében a kér-

dőívek kitöltését.

Az eddigiekben a pedagógus és a vezető önértékelé-

sének hangsúlyos eleme volt az önértékelt kollégá-

val való interjú elkészítése. Változás, hogy az inter-

jú kérdéseinek feltételére csak abban az esetben van

szükség, amennyiben azok új információval szol-

gálhatnak a pedagógusról.

A fenti változások mellett néhány esetben módosul-

tak, egyszerűsödtek az önértékelés szülői, vezetői

kérdőívei, amelyeket az Önértékelési Kézikönyvek

mellékletében találhatnak meg.

Csökkennek az eljárásokban résztvevő mesterpeda-

gógus szakértők adminisztrációs terhei is. A 2016.

évi tanfelügyeleti látogatások során a szakértőknek

nem kell majd elkészíteniük és feltölteniük az Okta-

tási Hivatal által működtetett informatikai felületre

a tanfelügyeleti látogatás ütemezését és tartalmát

összefoglaló forgatókönyvet, valamint a tanfelügye-

let részletes eredményének rögzítésére szolgáló

adatgyűjtő lapot (korábban jegyzőkönyvet).

Page 10: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

10

Ezek helyett az informatikai felületre a szakértőknek

egy rövid (1-2 oldalas), egyszerű jegyzőkönyvet kell

majd csak feltölteniük, így a látogatás napja kevésbé

lesz feszített, az adminisztráció mennyisége csök-

ken, több idő marad a lényegi, szakmai kérdésekre.

Ezen kívül a pedagógussal és a vezetővel történő

interjú-kérdések számát a szakértő csökkentheti, ki-

egészítheti attól függően, hogy melyik értékelendő

területről van még szüksége további információra.

A módosítások átvezetését az Oktatási Hivatal az

Önértékelési és a Tanfelügyeleti kézikönyvekben

elvégezte, a módosított kézikönyvek az Oktatási Hi-

vatal honlapján hozzáférhetőek.

Tanfelügyeleti kézikönyvek (módosított, harmadik

kiadás)

Önértékelési kézikönyvek (módosított, második ki-

adás)

Azzal összefüggésben, hogy a tanfelügyeleti ellenőr-

zés, valamint a Pedagógus I. minősítő vizsga és a

Pedagógus II. minősítési eljárás is a pedagógus

kompetenciákra épül, az oktatásért felelős miniszter

döntött arról is, hogy azon pedagógusok esetében,

akik az elmúlt két évben vagy az idei évben Pedagó-

gus I. minősítő vizsgán, Pedagógus II. minősítési

eljáráson, vagy olyan minősítési eljáráson vettek/

vesznek részt, amelynek része volt a Pedagógus II.

fokozatnak megfelelő minősítő eljárás (vagy tanfel-

ügyeleti vizsga), illetve a Pedagógus II. fokozatnak

megfelelő minősítő eljárásra épült a minősítése, a

minősítés naptári évében, illetve az azt követő

legalább három naptári évben nem kerül sor pe-

dagógusként történő tanfelügyeleti látogatására.

Arról, hogy a 2016. évben mely minősítésekhez kap-

csolódóan nem történik meg a pedagógiai-szakmai

ellenőrzés, az intézményvezetők részletes tájékozta-

tást kapnak az Oktatási Hivataltól.

A fenti változásokról az érintett köznevelési intéz-

ményeket, a tanfelügyeleti tervből törölt pedagógu-

sokat és a szakértőket az Oktatási Hivatal elektroni-

kus levélben értesítette. Az Oktatási Hivatal által

működtetett önértékelési, tanfelügyeleti elektronikus

felületek módosítása folyamatban van, hamarosan

értesítjük az intézményeket a fentiek szerint módosí-

tott elektronikus felületek megnyitásáról.

Forrás: oktatas.hu

Az oktatásért felelős miniszter nyilvános felhívása a tankönyvek fejlesztésére

Az emberi erőforrások minisztere nyilvános felhívást tett közzé tankönyvek fejlesztése céljából.

A miniszter a felhívás eredményeként az iskolák részére megrendelhető tankönyvekkel kívánja elősegíteni

a minőségében és tartalmában is megújított tantervi szabályozást, ezen keresztül a nemzeti köznevelés

megújulását. Tovább itt.

Digitális Témahét

Az Oktatási Hivatal a Digitális témahét iskolai megszervezésével kapcsolatban konferencia sorozatot szer-

vezett. A Győri Pedagógiai Oktatási Központ által lebonyolított rendezvényére február 24-én (szerda), 13-

14 óra között került sor a Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskolában. A Di-

gitális témahétről itt. A győri Digitális Témahétről tartott tájékoztató átdolgozott prezentációja itt.

Page 11: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

11

2016. évi jogszabályok

Vezetőknek

A 2016-ban megjelent oktatási jogszabályok

jogszabály tartalom közl.

szám

25/2016. (II. 25.)

Korm. rendelet

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék mó-

dosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,

valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről

és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogo-

sító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módo-

sításáról

24

5/2016. (I. 22.) Korm.

rendelet

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.

(VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályza-

tának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításá-

ról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

9

Az Oktatási és Kulturális Közlönyök tartalomjegyzéke itt. Magyar Közlöny online; Más közlönyök;

Megjelent!

Megjelentek és az Oktatási Hivatal honlapján

(www.oktatas.hu ) elérhetőek a 2015. évi Or-

szágos kompetenciamérés iskolákra vonatko-

zó és tanulói adatai.

Az Országos kompetenciamérés igazi

KÖZszolgáltatás. Eredményeit, információit nem

csak a pedagógiai szakma szereplőinek

(tanároknak, osztályfőnököknek, iskolaigazga-

tóknak, iskolafenntartóknak, oktatási szakértők-

nek, kutatóknak és a köznevelési rendszer irányí-

tóinak) szánja, hanem minden az iskolák, illetve

a köznevelés iránt érdeklődő állampolgárnak.

Mindezt a teljes nyilvánosság előtt, mindenki

számára publikus, elérhető módon teszi. Az in-

formációkhoz bárki hozzájuthat az

www.oktatas.hu elektronikus oldalon.

Tovább >>

Az infografika: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/okm2015_infografika_print.pdf

Page 12: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

12

Az eTwinning bemutatkozik

Mi az eTwinning?

Az eTwinning az európai iskolák közössége. Olyan fe-

lületet biztosít a részt vevő európai országokban működő oktatási intézmények munkatársai (tanárok, óvo-

dapedagógusok, igazgatók, könyvtárosok) számára, ahol kommunikálhatnak és együttműködhetnek egy-

mással, közös projekteket indíthatnak, továbbá megoszthatják egymással ismereteiket, azaz röviden: átélhe-

tik, milyen Európa legérdekesebb oktatási közösségének a tagja lenni, és részt vehetnek annak életében.

Az eTwinning program európai iskolák Információs és Kommunikációs Technológiák segítségével folyta-

tott együttműködési tevékenységeit támogatja azáltal, hogy technikai segítséget, eszközöket és szolgáltatá-

sokat nyújt az iskoláknak. Ezzel megkönnyíti az iskolák számára rövid vagy hosszú távú partnerségek ki-

alakítását és működtetését bármilyen tantárgyi területen.

Hogyan működik?

Az eTwinning portál (www.etwinning.net) a program legfontosabb találkozási pontja és munkafelülete. A

28 nyelven elérhető portálnak ma már több mint 360 000 regisztrált felhasználója van, felületén jelenleg

több mint 8000, két vagy több európai iskola részvételével létrehozott projekt fut. A portál eszközöket szol-

gáltat a programban részt vevő tanárok számára projektpartnerek kereséséhez, projektek létrehozásához,

ötleteik megvitatásához és az általuk megismert jó gyakorlatok cseréjéhez. Emellett lehetővé teszi európai

iskolák munkatársai számára, hogy az eTwinning portál felületén keresztül elérhető testreszabott eszközök

segítségével azonnal hozzálássanak a közös munkához.

Az Európai Bizottság eLearning progamjának legfőbb alprogramjaként 2005-ben elindított eTwinning

program jelenleg az Erasmus+ részeként működik. Az eTwinning Központi Szolgáltatópontját a European

Schoolnet (Európai Iskolahálózat) működteti. A European Schoolnet 33 európai ország oktatási minisztéri-

umának nemzetközi partnersége, melynek célja az oktatás fejlesztése az európai iskolák, tanárok és diákok

számára. Az eTwinning program működését nemzeti szinten 35 Nemzeti Szolgáltatópont támogatja.

Az eTwinning Magyarországon

A magyar Nemzeti Szolgáltatópont feladatait 2016. január 1-től az Oktatási Hivatal látja el. Aktuális ma-

gyar eTwinning hírekről értesülhetnek a www.etwinning.hu oldalon is, ugyanitt technikai problémákhoz is

lehet segítséget kapni. A magyar Szolgáltató Pont rendszeresen szervez ingyenes, akkreditált továbbképzé-

seket kezdő etwinningezők számára, valamint lehetőséget nyújt arra, hogy érdeklődő pedagógusok hazai és

nemzetközi projektpartner kereső találkozókon vehessenek részt.

Aktuális pályázati lehetőség az e3 program, amelyre 2016. február 29-ig jelentkezhetnek pedagógusok

egyénileg és csoportosan is. A projekt célja egy eTwinning Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztve-

vők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak, folyamatos szakmai támogatás mellett. A műhelymunka

eredményeként részletesen kidolgozott eTwinninges jó gyakorlatok, megvalósítható projektminták jönnek

létre, a nyertesek pedig nemzetközi projektpartner kereső találkozón vehetnek részt. Tovább információ itt.

Page 13: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

13

eTwinning a Nyugat-dunántúli Régióban

A régióhoz tartozó három megyében 45 pedagógus regisztrált 32 oktatási intézményből. A magyarországi

regisztrált iskolák száma 1500, a pedagógusoké 3196 a legfrissebb statisztikák szerint. Megállapítható te-

hát, hogy az eTwinning program lehetőségei

a régió iskolái és tanárai számára még nagy-

részt ismeretlenek és kihasználatlanok. Ez

különösen sajnálatos, ha figyelembe vesz-

szük, hogy a program által nyújtott vala-

mennyi lehetőség, képzés, verseny és segít-

ség ingyenes.

Az eTwinning program magyarországi kép-

viseletében jelenleg hét nagykövet segíti az érdeklődők munkáját. A nagykövetek olyan gyakorló pedagó-

gusok, akik tapasztaltak projektek megvalósításában, nemzetközi intézményi együttműködések koordinálá-

sában. Mindezt a tapasztalatot, valamint a programmal kapcsolatos információkat osztják meg ebben a tan-

évben is régiójukban.

eTwinning nagykövet a régióban

Német és orosz nyelv szakos középiskolai tanárként 2012-ben lettem a Nyugat-

Dunántúl regionális eTwinning nagykövete. 1995 óta tanítok német nyelvet Fertő-

dön, a Porpáczy Aladár Középiskolában. 2007-ben ismerkedtem meg az

eTwinning nyújtotta lehetőségekkel, azóta folyamatosan veszünk részt diákjaim-

mal projektekben, amelyek közül négy a magyarországi eTwinning projektek ver-

senyén első helyezést ért el. E programon keresztül találtam rá iskolánk valameny-

nyi partnerére két sikeres Comenius Iskolai Együttműködések pályázatunkhoz is,

melyek sok tanulónknak tették lehetővé, hogy elutazzanak európai partneriskoláinkhoz. A projekttevékeny-

ségek terén szerzett tapasztalataimat felhasználva az a célom, hogy régiómban minél több pedagógust meg-

ismertessek az eTwinning nyújtotta lehetőségekkel, és segítsek nekik projektjeik elindításában.

További információval állok kollégáim rendelkezésére, egyeztetés után szívesen tartok munkaközösségek,

érdeklődő kollégák vagy tantestület számára tájékoztatót. Szeretném, hogy minél több gyermek és fiatal

megtapasztalja az európai társakkal végzett közös munka örömét.

Kalocsa Ibolya

Email: [email protected]

Page 14: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

14

TANULMÁNYI VERSENYEK

Győr-Moson-Sopron megyében

Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központ aktuális információi a 2015/2016. tanévi megyei

és országos szintig felmenő tanulmányi versenyekről. A hivatal a 2015/2016-os tanévben 19 féle megyei

és országos szintig felmenő, tanulmányi verseny szervezésében vesz részt.

A tanév hátralévő időszakában (2016. március 14-től) az alábbi versenyek szervezése történik!

(Rákattintva arra az oldalra lép, melyen a versenykiírás van.)

Megyei kiírású versenyek:

Gerencsér Éva megyei magyar nyelvi tanulmányi verseny a 4. évfolyamos tanulók számára

Berzsenyi Dániel megyei középiskolai kollégiumi szavalóverseny a 9-13. évf. tanulók számára

Barsi Ernő megyei népdaléneklési verseny az 1-4., 5-6. és 7-8. évfolyamos tanulók számára

Országos kiírású versenyek

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny az 5., 6., 7. és 8. évfolyamos tanulók számára

Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny a 7. és 8. évfolyamos tanulók számára

Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny az 5. és 6. évfolyamos tanulók számára

Balogh János Kárpát-medencei környezet- és egészségvédelmi csapatverseny a 6–8. évfolyamos tanu-

lók számára

„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny a 9-13. évfolyamos tanulók számára

Mikola Sándor országos tehetségkutató fizikaverseny a 9. és 10. évfolyamos tanulók számára

Versenyek Ugrás a KE megyei versenyek kiírásához

Page 15: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

15

44. „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny a 9–13. évfolya-

mos tanulók számára

A tanulók két kategóriában versenyeznek: gimnáziumok tanulói; szakképző iskolák

(szakközépiskolák, szakiskolák) tanulói. A versenyen a 9–12., illetve a 13. évfolyam, (a 2015/2016-os tan-

évben még nem érettségizett) tanulói vehetnek részt. A verseny négy fordulóból (iskolai, megyei írás-

beli és szóbeli, valamint országos) áll.

Fordulók:

I. forduló: iskolai, 2016. március végéig: a helyi szokásoknak megfelelően.

II. forduló: megyei írásbeli: 2016. április 21. (csütörtök) 14 óra

helyszínek: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

(Győr és környéke, Mosonmagyaróvár és környéke, Csorna és környéke tanulói részére)

Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégium (Sopron és környéke, Kapuvár és környéke

tanulói részére)

A verseny anyaga nyelvismereti, nyelvhelyességi és nyelvhasználati feladatokból áll.

III. megyei szóbeli: 2016. május 12. (csütörtök) 14 óra

helyszín: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

A megyei forduló feladata egy háromperces beszédmű elkészítése megszabott idő

alatt (kb. 20 perc), majd ennek előadása az elkészített vázlat alapján. A beszédmű té

máját és műfaját a helyszínen tudják meg a tanulók.

IV. forduló: országos 2016. október 14-16.

helyszín: Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola, Szakközépiskola, Kollé-

gium és AMI

A központilag értesített kategóriánkénti legjobb 2-2 megyei és 2-2 győri tanuló számára.

Nevezési határidő:

2016. április 8., „Győri POK” típusú nevezési adatlapon az iskolai fordulót követően iskolánként és

kategóriánként 2-2 tanuló nevének felterjesztése az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központba, Gesztesi-

Gross Péter intézményfejlesztési referens ímél címére: [email protected]

Nevezési díj: A területi fordulóig tör ténő részvételér t nevezési díj nincs.

Eredeti kiírás: A http://www.oh.gov.hu honlapon található.

A versenybizottság elnöke: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom szaktanács-

adó, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium ; 9021 Győr, Eötvös tér 1. (96/526-060, 526-066, 70/391-

1163. ímél: [email protected])

24. Teleki Pál országos földrajz–földtan verseny a 7. és 8. évfolyamos tanulók számára

Honlapcímek: http://www.mtte.hu http://www.foldrajzitarsasag.hu; http://www.tbuvar.hu.

A tanulók két kategóriában (7. és 8. évfolyam) versenyeznek. A verseny három fordulóból (iskolai,

megyei, országos) áll. Fordulók:

I. forduló: iskolai; 2016. január 28. (csütörtök) 15 óra. A központi feladatlapokat a verseny előtt 2

nappal az MTT e-mail-ben megküldi az iskola igazgatójának. A központi feladatlap 100 pontos, megoldá-

sának időtartama 90 perc (segédeszköz nem használható). A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján

az iskola versenybizottsága javítja és értékeli.

Page 16: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

16

A megyei fordulóba jutott tanulók névsorát a későbbiekben megadott honlapcímen tesszük közzé

2016. február 26-tól.

II. forduló: megyei; 2016. április 2. (szombat) 10-12 óra. Helyszín: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium

és Kollégium. A honlapunkon közzétett (a megyei fordulóba nevezett) kategóriánkénti legjobb 20-25 tanuló

számára központi írásbeli feladatlap kitöltéséből áll.

III. forduló: országos; 2016. május 6–8. Helyszín: Eger , Eszterházy Károly Főiskola. A központilag

értesített kategóriánkénti első helyezett megyei tanulók számára írásbeli, szóbeli feladatokból és terepgya-

korlatból áll. Részletese témaköre az eredeti kiírásban olvasható.

A Verseny fordulóin az iskolai tananyag ismeretének készség szintű alkalmazása mellett kérdések szerepel-

hetnek Teleki Pál életéről, a TermészetBúvár cikkeiről és a Filmdzsungel portálon ingyenesen elérhető ter-

mészetfilmekről (http://filmdzsungel.tv/).

A verseny anyaga az iskolai fordulóra:

7. évfolyamos tanulók részére: Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján közzétett kerettan-

tervek alapján, a 2012-es NAT-nak megfelelően: Alapismeretek

Természetismeret 5. és 6. osztályos tananyagából: tájékozódás a térképen és a valóságban; a Föld és

a Világegyetem; Felszíni és felszín alatti vizek; Hegyvidékek és dombvidékek

Földrajz 7. osztályos tananyagából: A szilárd Föld anyagai és folyamatai; földrajzi övezetesség alap-

jai

Tananyagon kívül: Filmdzsungel filmek, http://filmdzsungel.tv/

Ajánlott tankönyvek: Természetismeret tankönyv 5. FI-505020501; Természetismeret tankönyv 6. FI-

505020601; Földrajz 7. FI 506010701; Földrajz 7. AP-071306; Földrajz 7. MS-2609; ehhez kapcsolódva:

Földrajz 7. kieg. MS-2979; Földrajzi atlasz.

8. évfolyamos tanulók részére: A Nemzeti Erőforrás Minisztér ium honlapján közzétett 2007-es NAT

alapján készült kerettantervek szerint (régi tankönyvek).

Alapismeretek:

Természetismeret 5. és 6. osztályos tananyagából: időjárási ismeretek, az éghajlati övezetesség; tájéko-

zódás a térképen és a valóságban; a Föld és a Világegyetem; a Föld, a Föld felszíne, a felszín változásai,

domborzat

Földrajz 8. osztályos tananyagból: Európa természeti, társadalmi, gazdasági földrajza (7-8. osztály)

Tananyagon kívül: Filmdzsungel filmek, http://filmdzsungel.tv/

A verseny anyaga a megyei fordulóra:

7. évfolyamos tanulók részére: Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján közzétett kerettan-

terv alapján, a 2012-es NAT-nak megfelelően:

Földrajz 7. osztályos tananyagból: a szilárd Föld anyagai és folyamatai, földrajzi övezetesség alapjai,

gazdasági alapismeretek, Afrika és Amerika földrajza.

Tananyagon kívül:

A TermészetBúvár c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei; 2015. 3. 4. 5. 6, 2016.1. számaiból. Teleki

Pál élete és munkássága: letölthető: www.mtte.hu, Filmdzsungel filmek, http://filmdzsungel.tv/

Az ajánlott tankönyvek: (kiegészítő, érdekességei is): Földrajz 7. FI 506010701; Földrajz 7. AP-

071306; Földrajz 7. MS-2609; ehhez kapcsolódva: Földrajz 7. kieg. MS-2979U; Földrajzi atlasz.

8. évfolyamos tanulók részére: A Nemzeti Erőforrás Minisztér ium honlapján közzétett 2007-es NAT

alapján készült kerettantervek szerint (régi tankönyvek).

Page 17: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

17

Európa természeti, társadalmi, gazdasági földrajza (7-8. osztály), Magyarország természeti földrajza (a

Természetismeret tantárgyon belül tanult alapvető tájismerettel és névanyaggal), Természetbúvár folyóirat

„Hazai tájakon” cikkei (2015/3., 4., 5., 6. 2016/1.), Teleki Pál élete és munkássága (www.mtte.hu),

Filmdzsungel filmek, http://filmdzsungel.tv/

Nevezési határidők:

2015. december 15. (iskolai fordulóra), az iskolai fordulóban azok az iskolák vehetnek részt, amelyek

az MTT honlapján megjelenő http://www.mtte.hu/hu/content/teleki-p%C3%A1l-verseny-201516 Excel

dokumentum kitöltésével és elküldésével a [email protected] e-mailen regisztráltak!

2016. február 19., (megyei fordulóra), a megadott ponthatár t elér t tanulók esetében az alábbi két

dolgot kell beküldeni az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központba:

1. A „Győri POK” típusú nevezési adatlapon az iskolai fordulót követően iskolánként/kategóriánként a

legjobb 3-3 tanuló nevezhető, akiket az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központba kell felterjeszteni

Gesztesi-Gross Péter intézményfejlesztési referens ímél címére: [email protected]

2. A felterjesztett tanuló(k) dolgozatát postai úton is be kell küldeni az OH Győri Pedagógiai Oktatási

Központba, Gesztesi-Gross Péter intézményfejlesztési referensnek címezve.

Nevezési díj: A megyei fordulóig tör ténő részvételér t nevezési díj nincs. Eredeti kiírás: A központi

honlapcímén található. A versenybizottság elnöke: Nánainé Kozári Erika biológia és földrajz szaktanács-

adó, Öttevényi Általános Iskola, 9153 Öttevény, Fő u. 143. (96/485-023, 20/238-8399; ímél:

[email protected])

24. Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny az 5. és 6. évfolya-

mos tanulók számára

Központi honlapcímek: http://ww.kaankaroly.hu és http://tbuvar.hu/. A tanulók két kategóriában (5. és 6.

évfolyam) versenyeznek. A verseny három fordulóból (iskolai, megyei, országos) áll.

Fordulók:

I. forduló: iskolai; 2016. február 26. (péntek) 14 óra

Az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központ a versenyre nevezett iskoláknak az iskolai forduló anya

gát a forduló napján 10 óráig az iskola központi ímél címére küldi meg. Az iskolák a feladatlapok

sokszorosítását az igényeknek megfelelően végzik el, majd a fenti időpontban a résztvevőkkel meg

íratják. A feladatlapok javítása a forduló után az ímélen kiküldött javítókulcs alapján történik.

II. forduló: megyei; 2016. április 15. (péntek) 10 óra

helyszín: Győr , Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

A tanulók központilag készített feladatlapot töltenek ki. Javítás alatt a tanulók terepgyakorlaton vesznek

részt.

III. forduló: országos; 2016. május 20–22.

helyszín: Mezőtúr , Mezőtúr i Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola Általános Is-

kola és Óvoda. A döntő írásbeli-, szóbeli fordulóból és terepgyakorlatból áll. A szóbeli fordulón kiselő-

adás keretében a versenyző öt percben beszámol a lakókörnyezete vagy tágabb környezete (megyéje,

régiója) tájváltozásairól, átalakulásáról, például: hazai erdőink, tájkép, élővilág, őshonos növények és

állatok, életmód, foglalkozás, illetve a környezetvédelmi hagyományokról, akciókról, megfigyelésekről

vagy kutatásokról. Demonstrációként felhasználható: fotó, videofilm, számítógépes prezentáció. Az or-

szágos forduló része a poszter verseny. Témája: Az éghajlatváltozás hazai hatásai.

Page 18: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

18

A verseny tartalma: A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, kör-

nyezetismereti, biológiai, földrajzi, erdőkkel kapcsolatos alapismeretek, vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi

környezet élővilágának bemutatásával. Az ott végzett megfigyelések bővítése a verseny keretében szerve-

zett terepgyakorlat tapasztalataival, továbbá a Duna- Dráva Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park

alapvető ismerete.

A verseny alapirodalma:

A tankönyvjegyzékben található, a természetismeret, a környezetismeret követelményeihez kapcsolódó

tartalom. Kaán Károly élete és munkássága a verseny honlapján közzétett életrajz alapján. Ajánlott iroda-

lomként a TermészetBÚVÁR című lap 2015. 3-4-5-6. és a 2016. 1-2. számaiban lévő poszterek, virágka-

lendárium, útravaló, a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park leporelló valamint a meg-

jelölt írások. A versenyre való felkészítésben segít a versenybizottság által kiadott „Kaán Károly Termé-

szet-és Környezetismereti Verseny” című tanári segédanyag (megrendelhető: dr. Krizsán Józsefnétől: E-

mail: [email protected])

Nevezési határidő:

2016. február 12., (iskolai fordulóra), az iskola indulási szándékát és a kategór iánkénti részt vevő

tanulók számát a [email protected] címre kell megküldeni az OH Győri Pedagógiai Oktatá-

si Központba, Gesztesi-Gross Péter intézményfejlesztési referensnek.

2016. március 7., (megyei fordulóra) „Győri POK” típusú nevezési adatlapon az OH Győr i Pedagó-

giai Oktatási Központba, az iskolai fordulót követően a legjobb helyezést elért kettő 5. és kettő 6. évfolya-

mos tanulót lehet nevezni Gesztesi-Gross Péter intézményfejlesztési referens címére: Gesztesi-

[email protected]. Nevezési díj: A megyei fordulóig tör ténő részvételér t nevezési díj nincs.

Eredeti kiírás: A http://ww.kaankaroly.hu honlapon található.

A versenybizottság elnöke: Nánainé Kozár i Er ika biológia- földrajz szaktanácsadó, Öttevényi Általá-

nos Iskola; 9153 Öttevény, Fő u. 143. ( 96/485-023, ( 20/238-8399 ímél: [email protected]

Központi honlapcím: http://simonyi.mnyt.hu. A tanulók négy kategóriában (5., 6., 7. és 8. évfolyam)

versenyeznek. A verseny három fordulóból (iskolai, megyei, országos) áll.

Fordulók: (A fordulók előzetesen tervezett időpontjai)

I. forduló: iskolai; 2015. november 25. (szerda) 14 óra

Az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központ a versenyre nevezett iskoláknak az iskolai forduló anyagát a

forduló napján 10 óráig az iskola központi ímél címére küldi meg. Az iskolák a feladatlapok sokszorosí-

tását az igényeknek megfelelően végzik el, majd a fenti időpontban a résztvevőkkel megíratják. A feladat-

lapok javítása a forduló után az ímélen kiküldött javítókulcs alapján történik. A megyei fordulóba jutott

tanulók névsorát a későbbiekben megadott honlapcímen tesszük közzé 2016. január 8-tól.

II. forduló: megyei; 2016. március 19. (szombat) 10 óra. Helyszín: Győr , Gyárvárosi Általános Isko-

la

A honlapunkon közzétett kategóriánkénti legjobb 20-25 tanuló számára központilag készített feladatlap

kitöltéséből és a tollbamondásszöveg megírásából áll.

III. forduló: országos; 2016. május 28. (szombat) 10 óra. Helyszín: ELTE (Gólyavár), Budapest,

Múzeum körút 4-6.

19. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny az 5., 6., 7. és 8. évfolya-

mos tanulók számára

Page 19: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

19

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptantervnek és a Kerettantervnek az évfolyamonként megha-

tározott, a verseny honlapján is olvasható követelményeire épül. Az 1. forduló anyaga a megelőző évfo-

lyam tantervi követelményein alapul.

A versenyhez való felkészüléshez ajánljuk a tantervi követelményeknek megfelelő magyar nyelvi tanköny-

veket, valamint A magyar helyesírás szabályai 11. vagy 12. kiadását (Akadémiai Kiadó). A 2015/2016-os

tanévben a versenyanyag csak olyan szabályok alkalmazását és példák leírását kéri, amelyek nem külön-

böznek a helyesírási szabályzat 11. és 12. kiadásában. Ha a tanuló olyan szót vagy szabályt ír le, amely

megváltozott a 12. kiadásban, akkor elfogadjuk, akár a 11., akár a 12. kiadás szerint írja.

Mintafeladatokat a verseny honlapján ( http://simonyi.mnyt.hu )az Anyanyelv-pedagógia folyóirat 2015/1.

számában megjelent ( http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=553 ) és a 2015/4. számában

megjelenő cikkben, valamint a versenyhez készült segédkönyvekben lehet találni.

Nevezési határidők:

2015. október 30. (iskolai fordulóra), az iskola indulási szándékát és a kategór iánkénti részt vevő ta-

nulók számát a [email protected] címre kell megküldeni az OH Győri Pedagógiai Oktatási

Központba, Gesztesi-Gross Péter intézményfejlesztési referensnek.

2015. december 23. (megyei fordulóra), a 82 pontos vagy azt meghaladó ponthatár t elér t tanulók ese-

tében két dolgot kell beküldeni az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központba.

1. A pontszámuk alapján felterjesztett tanulók adataival kitöltött Excel összesítő táblázatot. Ezt az iskolai

forduló anyagával küldjük ki. A kitöltött táblázatot a [email protected] címre kell meg-

küldeni az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központba, Gesztesi-Gross Péter intézményfejlesztési refe-

rensnek.

2. A pontszámuk alapján felterjesztett tanuló(k) dolgozatát is be kell küldeni az OH Győri Pedagógiai Ok-

tatási Központba, Gesztesi-Gross Péter intézményfejlesztési referensnek címezve.

Nevezési díj: A megyei fordulóig tör ténő részvételér t nevezési díj nincs. Eredeti kiírás: A verseny

központi honlapján található. A versenybizottság elnöke: Gecsei Edit Magdolna, magyar nyelv és irodalom

szaktanácsadó; Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 9300 Csorna, Árpád út 2.( 96/261-

238, ( 30/9940-285, ímél: [email protected])

Page 20: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

20

Mikola Sándor országos tehetségkutató fizikaverseny a 9. és 10. évfolyamos

tanulók számára

A központi információk honlapcímei: http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

http://www.berze.hu/mikola/index.htm

A tanulók négy kategóriában versenyeznek:

I. gimnázium 9. évfolyam

II. gimnázium 10. évfolyam

III. szakközépiskola 9. évfolyam

IV. szakközépiskola 10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei

Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanterv szerint 9. vagy 10. évfolyamra

jár. Elfogadjuk a jelentkezését azoknak a 11. évfolyamos tanulóknak is, akik 0. (illetve nyelvi előkészítő)

évfolyam miatt a fizika tanulását egy évfolyammal később kezdték. A középiskolák utolsó két évfolya-

mára járó diákok, valamint általános iskolások nem indulhatnak a versenyen.

A verseny három fordulóból (iskolai, megyei, országos) áll.

Fordulók:

I. forduló: iskolai 2016. február 9. (kedd) 14-17 óra

A tanulók az első fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg. A forduló

feladatlapját az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központ ímélen küldi meg 2016. február 9-én 10 óráig a

nevezett iskolák ímél címére.

Az iskola a központilag készített írásbeli feladatlapokat a titkosság szabályait betartva sokszorosítja,

majd megíratás után javítja. Ebben a fordulóban bármilyen írott vagy nyomtatott segédeszköz, valamint

zsebszámológép használható. A feladatok megoldását az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központ másnap

délelőtt 10 óráig küldi ki, illetve letölthető lesz a verseny honlapján.

II.forduló: megyei 2016. március 22. (kedd) 14-17 óra

helyszín: Győr , GYMSZC Jedlik Ányos Gépipar i és Informatikai Középiskola és Kollégium

A második fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben

a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható. A második fordulóra

a nevezési feltételeknek megfelelt tanulók automatikusan résztvevői a megyei fordulónak! A 2. for-

dulóra érkező diákok kitöltve hozzák magukkal a verseny honlapjáról letölthető, A/3-as méretű,

kettéhajtott nevezési lapot.

A második forduló eredményei a verseny központi honlapjain fognak szerepelni:

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

http://www.berze.hu/mikola/index.htm

A második fordulóból a harmadik fordulóba évfolyamonként legfeljebb az első 50-50 megfelelő szintű

dolgozatot írt diák jut be.

Page 21: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

21

III. forduló: országos 2016. május 1-3.

helyszín: 9. évfolyamos tanulók részére: Gyöngyös, Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Szak-

iskola és Kollégium

10. évfolyamos tanulók részére: Pécs, Leőwey Klára Gimnázium

A 3. fordulóra (döntő) nevezni a versenyt rendező gimnáziumok honlapján lehet.

A harmadik forduló első része elméleti, melyben számolást igénylő feladatok, problémák megoldására

kerül sor. A második, gyakorlati részben egy mérési feladatlap alapján megvalósítandó eszközhasználat,

és erről a mérési jegyzőkönyv elkészítése az elvárás. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáb-

lázatok és zsebszámológép használható.

A döntőn az elméleti és mérési fordulókon elérhető maximális pontszámok aránya 2:1.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

9. évfolyam, 1. forduló:

Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása.

Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás. Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, len-

dület fogalma, lendület-megmaradás, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kény-

szererő, súlyerő, súrlódási jelenségek. A lejtőn mozgó tömegpont vizsgálata.

2. forduló:

A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:

Közegellenállási erő. Hooke törvénye. Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési,

nyújtási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas, forgási. Munkatétel.

Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája és energetikája.

3. forduló:

A 9. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:

Teljesítmény. Tömegvonzás, bolygómozgás. Egyenletesen változó körmozgás kinematikája, dinamikája.

Pontszerű és merev test egyensúlya.

10. évfolyam, 1. forduló:

A 9. évfolyam tematikája, valamint

Ferdehajítás. Forogva haladás kinematikája. Folyadékok és gázok mechanikája: hidrosztatikai nyomás,

Pascal törvénye, felhajtóerő, felületi feszültség, kontinuitási egyenlet, áramlásokat leíró Bernoulli-

egyenlet.

Mivel a továbbhaladás a második évfolyamon nem egységes az egyes iskolákban, az egyik példa választ-

ható lesz. Az egyik az első, a másik a második témakör csoporthoz illeszkedik.

Vagy: Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hő-

tan I. és II. főtétele.

Vagy: Elektrosztatika: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus, munkaszámítás homogén

elektromos térben, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája,

vezetők elektrosztatikus térben, kapacitás fogalma, kondenzátorok kapcsolása.

Page 22: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

22

2. forduló:

A 9. évfolyam tananyaga. A 10. évfolyam 1. fordulójának közös része, és a választható hőtan vagy elekt-

rosztatika tematika, valamint

Vagy: Körfolyamatok. Az elektrosztatika alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak,

fluxus. Szuperpozíció. Munkaszámítás homogén elektromos térben. Síkkondenzátor.

Vagy: Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje.

3. forduló:

A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1-2. fordulójának összes tematikája.

Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások

című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tan-

könyvek és feladatgyűjtemények.

Nevezési határidők:

2016. január 10. (iskolai fordulóra) a verseny pécsi honlapján http://www.leoweypecs.hu/mikola/

default.html lehet nevezni. A nevezés iskolánként, az egyes kategóriákban induló diákok számának meg-

adásával történik. Meg kell adni iskolánként a versenyen induló lányok számát is (statisztikai okokból).

2016. március 1. (megyei fordulóra), a második fordulóra az a diák nevezhető a verseny pécsi honlapján,

aki az első forduló feladatlapját legalább 50 %-os eredménnyel teljesítette. A 2. fordulóra való nevezés

során adják meg a továbbjutott diákok és felkészítő tanáraik névsorát, valamint az iskolai (1.) fordulón

elért pontszámot.

A 2. fordulóra nevezni a verseny pécsi honlapján lehet 2016. március 1.-ig: http://www.leoweypecs.hu/

mikola/default.html

Nevezési díj: nincs. Eredeti kiírás: A verseny központi honlapján található.

A verseny megyei szervezője: Gesztesi-Gross Péter intézményfejlesztési referens, OH Győri Pedagógiai

Oktatási Központ, 9024 Győr, Türr István u. 5. ( 06 30/682-2393)

ímél: [email protected]

A versenybizottság elnöke: Bólyáné Lehotai Katalin fizika szaktanácsadó, GYMSZC Pattantyús- Áb-

rahám Géza Ipari Szakközépiskola

9024 Győr, Ikva u. 70. ( 96/429-033, ( 20/259-7131)

ímél: [email protected]

Page 23: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

23

12. Barsi Ernő megyei népdaléneklési minősítő verseny az 1-4., 5-6., 7-8. és

9-13. évfolyamos tanulók számára

1. A verseny pedagógiai céljai:

a zenei anyanyelv megismertetése, megszerettetése, gyakorlatba ültetése;

Kodály Zoltán és Bartók Béla örökségének őrzése és továbbadása;

a szülőföld, s a tájegységek népzenei kultúrájának megismertetése;

gyűjtőmunkára ösztönzés, nevelés;

személyiségfejlesztés, az identitás-tudat elmélyítése;

előadókészség fejlesztése, tehetséggondozás;

értékközvetítés, zenei ízlésformálás.

2. A verseny kategóriái:

A versenyt négy életkori és három műfaji kategóriában kizárólagosan azok számára szervezzük, akik nem

tanulnak művészeti iskolában.

I. életkori kategória: 1–4. évfolyamos tanulók

II. életkori kategória: 5–8. évfolyamos tanulók

III. életkori kategória: 7-8. évfolyamos tanulók

IV. életkori kategória: 9–13. évfolyamos tanulók

I. műfaji kategória: szóló

II. műfaji kategória: kisegyüttes (maximum 4 énekes)

III. műfaji kategória: énekegyüttes-népdalkör (5-10 énekes)

3. A verseny jellege, részei: gyakor lati

4. A verseny fordulói: A verseny három fordulóból (iskolai, területi és megyei döntő) áll.

Fordulók:

I. forduló: iskolai 2016. január végéig (a helyi szokásoknak megfelelően)

II. forduló: területi helyszínek időpontok felelősök

Sopron és környéke Sopron, Soproni Gárdonyi Géza

Általános Iskola

2016. március 18.

(péntek) 14.30 óra

Makkos Ágnes

[email protected]

Kapuvár és környéke Kapuvár, Kapuvári Térségi Álta-

lános Iskola (Pátzay)

2016. március 18.

(péntek) 9 óra

Lukovits Györgyi

[email protected]

Mosonmagyaróvár és kör-

nyéke

Mosonmagyaróvár,

Fehér Ló Közösségi Ház

2016. április 1. (péntek)

9 óra

Keresztény Gyula

[email protected]

Csorna és környéke Csorna, Csornai Általános Iskola

és AMI

2016. április 8. (péntek)

9 óra

Szabó Rita

[email protected]

Győr és környéke Győr, Révai Miklós Gimnázium

és Kollégium

2016. április. 15.

(péntek) 9 óra

Pálfalvi A. János

[email protected]

III. forduló: megyei

Győr, NYME Apáczai Csere

János Kara, Dr. Barsi Ernő Dísz-

terem, Győr, Liszt Ferenc. u. 42.

2016. április 22.

(péntek) 9 óra

Pálfalvi A. János

[email protected]

Page 24: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

24

5. A területi és megyei fordulókról történő továbbjutás feltételei a továbbjutott versenyzők értesíté-

sének módja határideje: A szakmai zsűr i szóbeli ér tékelése és minősítése alapján jutnak a szólisták,

együttesek és népdalkörök a megyei döntőbe.

6. A nevezés módja, nevezési határideje: 2016. február 12. A nevezéseket, az iskolai fordulókat köve-

tően, „Győri POK” típusú adatlapon a területi versenyek helyszínfelelős szakmai-szervezői részére kell

megküldeni. Kérjük a nevezési lapon pontosan jelöljék meg a kategóriákat, az előadni kívánt csokrok ösz-

szeállítójának és a felkészítő tanár nevét, (aki, nem feltétlenül az adott iskola szaktanára).

A „Győri POK” típusú nevezési adatlap az utolsó oldalon található!

7. Nevezési díj: A versenyen tör ténő részvételér t nincs nevezési díj.

8. A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

Dr. Barsi Ernő népdalgyűjtései

Felsütött a nap az égre – magyar népdalok Rosonczy-Kovács Mihály válogatásában

Magyar Népzenei Antológia

Válaszúti hegy aljába – Kallós Zoltán gyűjtései

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv

Bodza Klára, Paksa Katalin, Vakler Anna: Magyar népi énekiskola I–IV.

Népdalgyűjtemények (Gyöngyvirág, Százszorszép, Tiszán innen, Dunán túl, Tulipán)

Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtései

Barsi Ernő: Tanácsok népdalcsokrok összeállításához (elektronikus változat 1997)

9. A fordulók feladatainak rövid ismertetése:

Minden kategóriában és fordulóban érvényes, hogy az előadások ne legyenek túl hosszúra szerkesztettek,

ajánlásunk szerint az ideális időintervallum 4-5 perces csokrokat jelenthet. Versenyünkön az énekesek

csak hangszeres kíséret nélkül szerepelhetnek.

A műsorok összeállításához javasoljuk, hogy a népdalokat

azonos tájegységről válogassák,

saját tájegységük népdalaiból állítsanak össze csokrokat,

illetve legyen a témaválasztás a témakörhöz tartozó népdalcsokor.

10. A verseny díjai: A területi fordulón arany, ezüst, bronz okleveleket, majd a megyei döntőn, minősítő

oklevelet és emlékérmet kapnak a legjobb előadók.

11. A versenyrendező neve, címe, elérhetősége: OH Győri Pedagógiai Oktatási Központ, 9022 Győr,

Türr István u. 5.

A versenybizottság elnöke: Pálfalvi A. János mester fokozatú ének-zene szaktanácsadó,

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 9021 Győr, Jókai u. 21.

(96/315-399, 30/262-9139) e-mail: [email protected]

Page 25: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

25

16. Balogh János Kárpát-medencei környezet- és egészségvédelmi csapat-

verseny a 6–8. évfolyamos tanulók számára

Központi honlapcím: www.bem-iskola.hu

A verseny két fordulóból (megyei, országos) áll.

A 3 fős csapatverseny tagjait az iskola 6., 7. vagy 8. évfolyamos tanulói alkothatják szabadon megválaszt-

va. A csapattagok legalább egyike 8. osztályos legyen, hogy a kémiában tanultakat is hasznosítani tudják.

Fordulók:

I. forduló: megyei, 2016. március 23. (szerda) 14 óra, helyszín: Győr, Révai Miklós Gimnázium és

Kollégium. A versenyző csapatok a meghirdetők által kiküldött feladatlapot oldanak meg. A megyei döntő

eredményéről a résztvevők 2016. április 15-ig értesítést kapnak.

II. forduló: országos, 2016. június 3-4., helyszín: Budapest, Várkert bazár és a Kőbányai Bem József

Általános Iskola. Az országos döntőre a legjobb teljesítményt nyújtott 10-15 csapat juthat be.

A döntőbe jutott csapatok előzetes feladatai:

Egy környezet-egészségvédelmi képzőművészeti alkotás készítése későbbiekben megadott szempont alap-

ján. Felkészülés egy lakóhelyi környezet-egészségügyi probléma, illetve megoldásának csapatmunkában

történő bemutatására. Előadási idő 6 perc. A döntő írásbeli, szóbeli, számítógépes és gyakorlati feladatok-

ból áll. A döntőbe jutott csapatok oklevelet és felkészítőikkel együtt ajándékot kapnak.

A verseny témakörei: a talaj, a víz, és a levegőszennyeződés, a hulladékok és a zaj, a globális környe-

zeti problémák, a környezetszennyezés okozta egészségügyi problémák, a környezeti ártalmak megelőzésé-

nek illetve csökkentésének módjai.

A felkészüléshez ajánlott irodalom:

Balogh János életrajza: http://baloghjanos.weebly.com/; Természetismeret, biológia, kémia 6.-7.-8. osztály

(környezet-egészségvédelmi tartalmak); Egészségtan 8. osztály

Honlapok: www.lelegzet.hu www.humusz.hu, www.tudatosvasarlo.hu, www.eduvital.net, www-

.eletestudomany.hu

Nevezési határidő: 2015. december 11. A megyei fordulóra jelentkező iskolánként egy csapat nevezését

a verseny országos elnökének kell megküldeni levélben, faxon vagy ímélben. A verseny országos elnökei:

Nagyné Horváth Emília és Tóth Géza, Kőbányai Bem József Általános Iskola, 1101 Bp. Hungária-krt. 5.-7. (/

Tel. /Fax: 06/1/261-6786, ímél: [email protected]

A nevezéskor az iskola nevét, címét, elérhetőségét és a felkészítő tanár nevét kell feltüntetni. Nevezési díj:

nincs. Eredeti kiírás: A verseny központi honlapján www.bem-iskola.hu található.

A verseny megyei szervezője: Dr. Váradiné Marczali Piroska biológia szaktanácsadó, Révai Miklós

Gimnázium és Kollégium, 9021 Győr, Jókai u. 21. ( 96/315-399, 30/505-8678 ímél:

Page 26: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

26

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. kategóriába tartoznak a 9. évfolyam tanulói.

I.a. kategór iába tar toznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen

nem volt heti 2-nél több kémiaórája.

I.b. kategór iába tar toznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen

több mint heti 2 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat

emelt kémia óraszámmal).

I.c. kategór iában versenyezhetnek a vegyipar i, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói,

amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

II. kategóriába tartoznak a 10. évfolyam tanulói.

II.a. kategór iába tar toznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során össze-

sen nem volt heti 4-nél több kémiaórája.

II.b. kategór iába tar toznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során össze-

sen több mint heti 4 kémia órája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tago-

zat emelt kémia óraszámmal).

II.c. kategór iában versenyezhetnek a vegyipar i, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanu-

lói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

III. kategóriába tartoznak a 9. és 10. évfolyam olyan szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulói, akik

1 vagy 2 évig tanulják a kémiát.

Fordulók:

I. forduló: iskolai; 2016. február 11. (csütörtök) 14-16 óra

A versenyre nevezett iskolák az OH Győri Pedagógiai Oktatási központ által 2016. február 8-ig ímélben

küldött, központilag készített írásbeli feladatlapokat a titkosság szabályait betartva sokszorosítják, a részt-

vevőkkel megíratják, és a javítókulcs alapján javítják. A feladatlap két részből áll: elméleti feladatok,

amely a tanulók elméletben elsajátított ismereteinek készségszintű alkalmazását hivatottak mérni, számos

ábrával, grafikon-értelmezéssel, gyakorlati példákkal, számolási feladatok, amelyek a mindennapi élettel,

gyakorlattal kapcsolatosak, a matematikai eszközhasználat, az olvasás-szövegértés és a kémiai ismeretek

kombinációi.

A megyei fordulóba jutott tanulók névsorát a későbbiekben megadott honlapcímen tesszük közzé

2016. február 26-tól.

II. forduló: megyei, 2016. március 10. (csütörtök) 9-14 óra 9-1130-ig elmélet, majd 1130-1400-ig gyakorlat

Helyszín: Győr , Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. A megyei fordulóba jutott tanulók számára

központilag készített feladatlap és laborgyakorlat megoldásából áll.

III. forduló: országos, 2016. április 22-24. Helyszín: Szeged, Szegedi Tudományegyetem

A döntő 3 napos, írásbeli feladatlapból és laboratóriumi gyakorlati feladatból, valamint szóbeli döntőből

áll.

Page 27: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

27

14. Berzsenyi Dániel megyei középiskolai kollégiumi szavalóverseny a 9-13.

évfolyamos tanulók számára

1. A verseny pedagógiai céljai:

a magyar anyanyelv ápolása, szeretetének erősítése; a versolvasás, szavalás népszerűsítése; nyelvhasz-

nálat iránt érzett felelősségtudat mélyítése; az autentikus kortárs költészet megismerése; személyiségfej-

lesztés, az identitás-tudat elmélyítése; előadókészség fejlesztése, tehetséggondozás; kollégiumközi kap-

csolatok ápolása.

2. Kategóriák nincsenek.

3. A verseny jellege, részei: szóbeli (szabadon választható és kötelező költemények hiteles előadásai)

4. A verseny fordulói: Kollégiumi és megyei fordulóból áll.

Forduló:

I. forduló: kollégiumi, 2016. február közepéig. A helyi szokásoknak megfelelően.

II. forduló: megyei, 2016. április 11. (hétfő) 14 óra

helyszín: Mosonmagyaróvár , Gulyás Lajos Kollégium

A megyei döntőn egy kötelezően kijelölt és egy, a tanuló, illetve felkészítő tanára által szabadon válasz-

tott verset kell előadni. A kötelezően előadott vers: Mészely József Útnyomok című kötetében megtalál-

ható „Anyanyelvem” című költemény.

5. A nevezés módja, nevezési határideje: 2016. március 11., „Győri POK” típusú nevezési adatlapon

az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központba, Gesztesi-Gross Péter intézményfejlesztési referens

ímélcímére: [email protected] A versenyre kollégiumonként 2 fővel lehet nevezni.

A „Győri POK” típusú nevezési adatlap az utolsó oldalon található!

6. Nevezési díj: A versenyen tör ténő részvételér t nincs nevezési díj.

7. A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: Mészely József költő

Anyanyelvem című költeménye. Ezen kívül hasznos megismerni a költő egyéb műveit is. Továbbiakban

célszerű az interneten megtalálható neves előadóművészek által interpretált költeményeket meghallgatni,

illetve megnézni.

8. A fordulók feladatainak rövid ismertetése: Az iskolai és megyei fordulón egy szabadon választható

költeményt kell előadni. A megyei fordulóra a szabadon választható költeményen kívül, egy az alábbiakban

közölt „kötelező” költeményt is elő kell adni.

9. A verseny díjazása: a megyei fordulón a legjobb 8 tanuló oklevélben, míg az első három helyezett

tanuló könyvjutalomban részesül.

10. A versenyrendező neve, címe, elérhetősége: OH Győri Pedagógiai Oktatási Központ, 9022 Győr ,

Türr István u 5. versenybizottság elnöke: Fehérvári Zsuzsanna, kollégiumi szaktanácsadó, Kossuth

Zsuzsanna Leánykollégium 9023 Győr, Szigethy Attila u. 65-67. ( 96/507-702, ( 20/5220-419 ímél:

[email protected].

Page 28: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

28

28. Gerencsér Éva megyei magyar nyelvi tanulmányi verseny a 4. évfolya-

mos tanulók számára

1. A verseny pedagógiai céljai:

a helyesírási készség és jártasság fejlesztése, tehetséggondozás;

a nyelvhasználat tudatosságának elősegítése;

helyesírási kompetencia mérése, fejlesztése;

anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat erősítése.

2. A verseny kategóriái: kategór iák nincsenek

3. A verseny jellege, részei: A verseny minden fordulóján írásbeli feladatlapot töltenek ki a résztvevő

tanulók.

4. A verseny fordulói:

A verseny három fordulóból (iskolai, területi, megyei) áll. Fordulók:

I. forduló: iskolai , 2016. január közepéi

A helyi szokásoknak megfelelően.

II. forduló: területi, 2016. március 3. (csütörtök) 14 óra

helyszínek: – Győr, Audi Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

– Mosonmagyaróvár, Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola

– Csorna, Csornai Általános Iskola és AMI

– Sopron, Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola

III. forduló: megyei, 2016. április 7. (csütörtök) 14 óra

helyszín: Győr , Audi Hungar ia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

5. A területi és megyei fordulókról történő továbbjutás feltételei a továbbjutott versenyzők értesítésé-

nek módja határideje: A területi fordulók eredménylistáját és megyei fordulóba jutott tanulók név-

sorát a későbbiekben megadott honlapcímen, vagy ímélen tesszük közzé 2016. március 18-tól.

6. A nevezés módja, nevezés határideje: 2016. január 29., a „Győri POK” típusú nevezési adatlapon

az

OH Győri Pedagógiai Oktatási Központba, Gesztesi-Gross Péter intézményfejlesztési referens ímélcímére:

[email protected]

A területi fordulóba iskolánként az évfolyam 2 legjobb tanulója nevezhető be, illetve párhuzamos évfolya-

mok esetén iskolánként maximum 4 tanuló nevezhető!A „Győri POK” típusú nevezési adatlap az utolsó

oldalon található!

7. Nevezési díj: A versenyen tör ténő részvételér t nincs nevezési díj.

8. A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny témakörei:

A mondatok a beszédben és az írásban

A szavak a mondatban

Szótan, helyesírás

Page 29: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

29

A verseny anyaga:

A 3. évfolyamos tantervi anyag alkalmazásszintű ismerete, valamint a 4. évfolyamos tananyag időarányos

tudása. A tanult nyelvtani anyag kapcsán felmerülő helyesírási szabályok alkalmazása. Nyelvi-logikai fel-

adatok. A felkészüléshez a forgalomban lévő általános iskolai 3. és 4. évfolyamos nyelvtan tankönyvek

használhatók.

9. A fordulók feladatainak rövid ismertetése: A területi és megyei fordulókon - egyaránt központilag

készített- magyar nyelvtan, helyesírási, nyelvhelyességi feladatokat oldanak meg a tanulók. A területi és

megyei forduló feladatlapja két részből áll. Az első rész egy meghatározott szöveg tollbamondása, míg a

második rész nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási feladatokat tartalmaz.

10. A verseny díjai: A területi és megyei fordulón a legjobb 8 tanuló oklevélben, míg a megyei fordu-

lón

az első három helyezett tanuló könyvjutalomban részesül.

11. A versenyrendező neve, címe, elérhetősége: OH Győri Pedagógiai Oktatási Központ, 9024 Győr ,

Türr István u. 5. (06 30/682-2393) web: www.oktatas.hu; e-mail: [email protected]

A versenybizottság elnöke:

Kropfné Knipp Mária megyei szaktanácsadó, Audi Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, 9028

Győr, Bácsai u. 55., ( 96/331-126, ( 30/288-8019 ímél: [email protected]

TANULMÁNYI VERSENYEK

Komárom-Esztergom megyében

Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központ aktuális információi a 2015/2016. tanévi megyei

és országos szintig felmenő tanulmányi versenyekről. A hivatal a 2015/2016-os tanévben 13 féle országos

szintig felmenő, tanulmányi verseny szervezésében vesz részt.

A tanév hátralévő időszakában (2016. március 14-től) az alábbi versenyek szervezése történik!

Országos kiírású versenyek (rákattintva a versenyk iírás oldalára ugrik )

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny az 5., 6., 7. és 8. évfolyamos tanulók számára

Balogh János Kárpát-medencei környezet- és egészségvédelmi csapatverseny a 6–8. évfolyamos tanulók

számára

„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny a 9-13. évfolyamos tanulók számára

Mikola Sándor országos tehetségkutató fizikaverseny a 9. és 10. évfolyamos tanulók számára

Versenyek

Ugrás a GYMS megyei

versenykiírások elejére

Page 30: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

30

19. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny az 5., 6., 7. és 8. évfolya-

mos tanulók számára

Központi honlapcím: http://simonyi.mnyt.hu . A tanulók négy kategóriában (5., 6., 7. és 8. évfolyam)

versenyeznek. A verseny három fordulóból (iskolai, megyei, országos) áll.

Fordulók: (A fordulók előzetesen tervezett időpontjai)

I. forduló: iskolai; 2015. november 25. (szerda) 14 óra. Az OH Győr i Pedagógiai Oktatási Központ a

versenyre nevezett iskoláknak az iskolai forduló anyagát a forduló napján 10 óráig az iskola központi ímél

címére küldi meg. Az iskolák a feladatlapok sokszorosítását az igényeknek megfelelően végzik el, majd a

fenti időpontban a résztvevőkkel megíratják. A feladatlapok javítása a forduló után az ímélen kiküldött javító-

kulcs alapján történik.

A megyei fordulóba jutott tanulók névsorát a későbbiekben megadott honlapcímen tesszük közzé

2016. január 8-tól.

44. „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny a 9–13. évfolyamos tanulók

számára

A tanulók két kategóriában versenyeznek: gimnáziumok tanulói; szakképző iskolák

(szakközépiskolák, szakiskolák) tanulói. A versenyen a 9–12., illetve a 13. évfolyam, (a 2015/2016-os tan-

évben még nem érettségizett) tanulói vehetnek részt.

A verseny fordulói: iskolai, megyei írásbeli és szóbeli, valamint országos.

Fordulók:

I. forduló: iskolai; 2016. március végéig: A helyi szokásoknak megfelelően.

II. forduló: megyei; 2016. április 26. (kedd) 14 óra. Helyszínek: Tata, Eötvös József Gimnázium és Kollé-

gium. A verseny anyaga nyelvismereti, nyelvhelyességi és nyelvhasználati feladatokból áll.

A megyei forduló feladata egy háromperces beszédmű elkészítése megszabott idő alatt (kb. 20 perc), majd

ennek előadása az elkészített vázlat alapján. A beszédmű témáját és műfaját a helyszínen tudják meg a tanulók.

III. forduló: országos; 2016. október 14-16. Helyszín: Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos Gimnázium és

Szakképző Iskola, Szakközépiskola, Kollégium és AMI. A központilag értesített kategóriánkénti legjobb 2-

2 megyei tanuló számára.

Nevezési határidő:

2016. április 8. „Győri POK” típusú nevezési adatlapon az iskolai fordulót követően iskolánként és

kategóriánként 2-2 tanuló nevének felterjesztése az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központba, Mészáros

Hedvig pedagógiai referens ímél címére: [email protected]

Nevezési díj: A területi fordulóig tör ténő részvételér t nevezési díj nincs. Eredeti kiírás: A http://

www.oh.gov.hu honlapon található. A versenybizottság elnöke: Csúzyné Harasztosi Julianna magyar

nyelv és irodalom szaktanácsadó, Eötvös József Gimnázium és Kollégium, 2890 Tata, Tanoda tér 5. ( 34/-

587-560; ( 30/402-9076 ímél: [email protected])

Page 31: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

31

II. forduló: megyei; 2016. március 19. (szombat) 10 óra. Helyszín: Tatabánya, Ker tvárosi Általános

Hadsereg utcai telephelye. (volt Kölcsey)

A honlapunkon közzétett kategóriánkénti legjobb 20-25 tanuló számára központilag készített feladatlap ki-

töltéséből és a tollbamondásszöveg megírásából áll.

III. forduló: országos; 2016. május 28. (szombat) 10 óra. Helyszín: ELTE (Gólyavár), Budapest,

Múzeum körút 4-6.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptantervnek és a Kerettantervnek az évfolyamonként megha-

tározott, a verseny honlapján is olvasható követelményeire épül. Az 1. forduló anyaga a megelőző évfo-

lyam tantervi követelményein alapul.

A versenyhez való felkészüléshez ajánljuk a tantervi követelményeknek megfelelő magyar nyelvi tanköny-

veket, valamint A magyar helyesírás szabályai 11. vagy 12. kiadását (Akadémiai Kiadó). A 2015/2016-os

tanévben a versenyanyag csak olyan szabályok alkalmazását és példák leírását kéri, amelyek nem külön-

böznek a helyesírási szabályzat 11. és 12. kiadásában. Ha a tanuló olyan szót vagy szabályt ír le, amely

megváltozott a 12. kiadásban, akkor elfogadjuk, akár a 11., akár a 12. kiadás szerint írja.

Mintafeladatokat a verseny honlapján ( http://simonyi.mnyt.hu )az Anyanyelv-pedagógia folyóirat 2015/1.

számában megjelent ( http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=553 ) és a 2015/4. számában

megjelenő cikkben, valamint a versenyhez készült segédkönyvekben lehet találni.

Nevezési határidők:

2015. október 30. (iskolai fordulóra), az iskola indulási szándékát és a kategór iánkénti részt vevő ta-

nulók számát a [email protected] címre kell megküldeni az OH Győri Pedagógiai Oktatási

Központba, Mészáros Hedvig pedagógiai referensnek.

2015. december 23. (megyei fordulóra), a 82 pontos vagy azt meghaladó ponthatár t elér t tanulók ese-

tében két dolgot kell beküldeni az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központba.

1. A pontszámuk alapján felterjesztett tanulók adataival kitöltött Excel összesítő táblázatot. Ezt az iskolai

forduló anyagával küldjük ki. A kitöltött táblázatot a [email protected] címre kell megkül-

deni az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központba, Mészáros Hedvig pedagógiai referensnek.

2. A pontszámuk alapján felterjesztett tanuló(k) dolgozatát is be kell küldeni az OH Győri Pedagógiai Ok-

tatási Központba, Mészáros Hedvig pedagógiai referensnek címezve.

Nevezési díj: A megyei fordulóig tör ténő részvételér t nevezési díj nincs. Eredeti kiírás: A verseny

központi honlapján található.

A versenybizottság elnöke: Greilinger Judit magyar nyelv és irodalom szaktanácsadó, Ker tvárosi

Általános Iskola Hadsereg utcai telephelye, 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 111. ( 34/311-663, 70/770-5018

ímél: [email protected] )

Page 32: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

32

16. Balogh János Kárpát-medencei környezet- és egészségvédelmi csapat-

verseny a 6–8. évfolyamos tanulók számára

Központi honlapcím: www.bem-iskola.hu

A verseny két fordulóból (megyei, országos) áll.

A 3 fős csapatverseny tagjait az iskola 6., 7. vagy 8. évfolyamos tanulói alkothatják szabadon megválaszt-

va. A csapattagok legalább egyike 8. osztályos legyen, hogy a kémiában tanultakat is hasznosítani tudják.

Fordulók:

I. forduló: megyei 2016. március 23. (szerda) 14 óra

helyszín: Dorog, Dorogi Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskola Általános Iskola Zrínyi

Ilona Tagiskola

A versenyző csapatok a meghirdetők által kiküldött feladatlapot oldanak meg. A megyei döntő eredményé-

ről a résztvevők 2016. április 15-ig értesítést kapnak.

II. forduló: országos 2016. június 3-4.

helyszín: Budapest, Várker t bazár és a Kőbányai Bem József Általános Iskola

Az országos döntőre a legjobb teljesítményt nyújtott 10-15 csapatot juthat be.

A döntőbe jutott csapatok előzetes feladatai:

Egy környezet- egészségvédelmi képzőművészeti alkotás készítése későbbiekben megadott szempont

alapján. Felkészülés egy lakóhelyi környezet-egészségügyi probléma, illetve megoldásának csapatmun-

kában történő bemutatására. Előadási idő 6 perc. A döntő írásbeli, szóbeli, számítógépes és gyakorlati

feladatokból áll. A döntőbe jutott csapatok oklevelet és felkészítőikkel együtt ajándékot kapnak.

A verseny témakörei:

A talaj, a víz, és a levegőszennyeződés, a hulladékok és a zaj

A globális környezeti problémák

A környezetszennyezés okozta egészségügyi problémák

A környezeti ártalmak megelőzésének illetve csökkentésének módjai

A felkészüléshez ajánlott irodalom:

Balogh János életrajza: http://baloghjanos.weebly.com/

Természetismeret, biológia, kémia 6.-7.-8. osztály (környezet-egészségvédelmi tartalmak)

Egészségtan 8. osztály

Honlapok: www.lelegzet.hu www.humusz.hu, www.tudatosvasarlo.hu, www.eduvital.net, www-

.eletestudomany.hu

Nevezési határidő:

2015. december 11. A megyei fordulóra jelentkező iskolánként egy csapat nevezését a verseny országos

elnökének kell megküldeni levélben, faxon vagy ímélben. A verseny országos elnökei: Nagyné Horváth Emília

és Tóth Géza, Kőbányai Bem József Általános Iskola, 1101 Bp. Hungária-krt. 5.-7. (/Tel. /Fax: 06/1/261-

6786, ímél: [email protected]

Page 33: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

33

A nevezéskor az iskola nevét, címét, elérhetőség ét és a felkészítő tanár nevét kell feltüntetni.

Nevezési díj: nincs. Eredeti kiírás: A verseny központi honlapján www.bem-iskola.hu található.

A versenybizottság szervezője: Céher Edit tanárnő, Dorogi Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvű és

Sportiskola Általános Iskola Zrínyi Ilona Tagiskola 2510 Dorog, Bécsi u. 45. ( 33/509-570,

ímél: [email protected]

35. Mikola Sándor országos tehetségkutató fizikaverseny a 9. és

10. évfolyamos tanulók számára

A központi információk honlapcímei: http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

http://www.berze.hu/mikola/index.htm

A tanulók négy kategóriában versenyeznek:

I. gimnázium 9. évfolyam; II. gimnázium 10. évfolyam

III. szakközépiskola 9. évfolyam IV. szakközépiskola 10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei

Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanterv szerint 9. vagy 10. évfolyamra

jár. Elfogadjuk a jelentkezését azoknak a 11. évfolyamos tanulóknak is, akik 0. (illetve nyelvi előkészítő)

évfolyam miatt a fizika tanulását egy évfolyammal később kezdték. A középiskolák utolsó két évfolyamá-

ra járó diákok, valamint általános iskolások nem indulhatnak a versenyen.

A verseny három fordulóból (iskolai, megyei, országos) áll.

Fordulók:

I. forduló: iskolai 2016. február 9. (kedd) 14-17 óra

A tanulók az első fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg. A forduló fel-

adatlapját az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központ ímélen küldi meg 2016. február 9-én 10 óráig a ne-

vezett iskolák ímél címére. Az iskola a központilag készített írásbeli feladatlapokat a titkosság szabályait

betartva sokszorosítja, majd megíratás után javítja. Ebben a fordulóban bármilyen írott vagy nyomtatott

segédeszköz, valamint zsebszámológép használható. A feladatok megoldását az OH Győri Pedagógiai Ok-

tatási Központ másnap délelőtt 10 óráig küldi ki, illetve letölthető lesz a verseny honlapján.

II. forduló: megyei 2016. március 22. (kedd) 14-17 óra

helyszín: Oroszlány, Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola és Kollégium

A második fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben

a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható. A második fordulóra

a nevezési feltételeknek megfelelt tanulók automatikusan résztvevői a megyei fordulónak! A 2. for-

dulóra érkező diákok kitöltve hozzák magukkal a verseny honlapjáról letölthető, A/3-as méretű,

kettéhajtott nevezési lapot.

Page 34: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

34

A második forduló eredményei a verseny központi honlapjain fognak szerepelni:

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

http://www.berze.hu/mikola/index.htm

A második fordulóból a harmadik fordulóba évfolyamonként legfeljebb az első 50-50 megfelelő szintű

dolgozatot írt diák jut be.

III. forduló: országos 2016. május 1-3.

helyszín: 9. évfolyamos tanulók részére: Gyöngyös, Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Szak-

iskola és Kollégium

10. évfolyamos tanulók részére: Pécs, Leőwey Klára Gimnázium

A 3. fordulóra (döntő) nevezni a versenyt rendező gimnáziumok honlapján lehet.

A harmadik forduló első része elméleti, melyben számolást igénylő feladatok, problémák megoldására ke-

rül sor. A második, gyakorlati részben egy mérési feladatlap alapján megvalósítandó eszközhasználat, és

erről a mérési jegyzőkönyv elkészítése az elvárás. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytábláza-

tok és zsebszámológép használható.

A döntőn az elméleti és mérési fordulókon elérhető maximális pontszámok aránya 2:1.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

9. évfolyam

1. forduló:

Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása.

Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás. Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendü-

let fogalma, lendület-megmaradás, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kényszer-

erő, súlyerő, súrlódási jelenségek. A lejtőn mozgó tömegpont vizsgálata.

2. forduló:

A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:

Közegellenállási erő. Hooke törvénye. Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési, nyúj-

tási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas, forgási. Munkatétel. Mecha-

nikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája és energetikája.

3. forduló:

A 9. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:

Teljesítmény. Tömegvonzás, bolygómozgás. Egyenletesen változó körmozgás kinematikája, dinamikája.

Pontszerű és merev test egyensúlya.

10. évfolyam

1. forduló:

A 9. évfolyam tematikája, valamint

Ferdehajítás. Forogva haladás kinematikája. Folyadékok és gázok mechanikája: hidrosztatikai nyomás,

Pascal törvénye, felhajtóerő, felületi feszültség, kontinuitási egyenlet, áramlásokat leíró Bernoulli-

egyenlet.

Page 35: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

35

Mivel a továbbhaladás a második évfolyamon nem egységes az egyes iskolákban, az egyik példa választ-

ható lesz. Az egyik az első, a másik a második témakör csoporthoz illeszkedik.

Vagy: Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hő-

tan I. és II. főtétele.

Vagy: Elektrosztatika: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus, munkaszámítás homogén

elektromos térben, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája,

vezetők elektrosztatikus térben, kapacitás fogalma, kondenzátorok kapcsolása.

2. forduló:

A 9. évfolyam tananyaga. A 10. évfolyam 1. fordulójának közös része, és a választható hőtan vagy elektro-

sztatika tematika, valamint

Vagy: Körfolyamatok. Az elektrosztatika alapfogalmai: Coulomb -törvény, térerősség, erővonalak, flu-

xus. Szuperpozíció. Munkaszámítás homogén elektromos térben. Síkkondenzátor.

Vagy: Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje.

3. forduló:

A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1-2. fordulójának összes tematikája.

Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások

című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tan-

könyvek és feladatgyűjtemények.

Nevezési határidők:

2016. január 10. (iskolai fordulóra) a verseny pécsi honlapján http://www.leoweypecs.hu/mikola/

default.html lehet nevezni. A nevezés iskolánként, az egyes kategóriákban induló diákok számának meg-

adásával történik. Meg kell adni iskolánként a versenyen induló lányok számát is (statisztikai okokból).

2016. március 1. (megyei fordulóra), a második fordulóra az a diák nevezhető a verseny pécsi honlap-

ján, aki az első forduló feladatlapját legalább 50 %-os eredménnyel teljesítette. A 2. fordulóra való

nevezés során adják meg a továbbjutott diákok és felkészítő tanáraik névsorát, valamint az iskolai (1.)

fordulón elért pontszámot. A 2. fordulóra nevezni a verseny pécsi honlapján lehet 2016. március 1.-ig:

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

Nevezési díj: nincs. Eredeti kiírás: A verseny központi honlapján található.

A verseny megyei szervezője: Gesztesi-Gross Péter intézményfejlesztési referens, OH Győri Pedagógiai

Oktatási Központ 9024 Győr, Türr István u. 5. (06 30/682-2393) ímél: [email protected]

A versenybizottság elnöke: Gőgh Zoltán fizika- kémia szakos középiskolai tanár, Hamvas Béla Gimná-

zium és Szakképző Iskola 2840 Oroszlány, Kossuth Lajos út 2. ( 34/361-291) ímél: [email protected].

Ugrás a KE megyei versenykiírások elejére

Gesztesi-Gross Péter

intézményfejlesztési referens

Page 36: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

36

Hasznos

József Attila minden

műve József Attila minden műve

Szertár A Szertár egy kísérletező műhely és közösség. Tudomány, kissé másként.

Tanulóknak közlekedésbiztonsággal foglakozó oldal 1-12 évfolyamos iskolásoknak

Geogebra Matematika szoftver az oktatás minden szintjére

Stellárium Égbolt kutató oldal (angol nyelvű)

Fizpedia A BME TTK Fizikatanszéke által működtetett oldal. (több aloldallal, témával)

uCOS ingyenes weblapkészítő oldal

Redmenta Redmenta alkalmazással feladatlap készítő alkalmazás

Microsoft Office

Lens

körülvágja, feljavítja és olvashatóvá teszi a táblákról készült képeket és dokumentumo-

kat, majd menti őket a OneNote-ba (mobil alkalmazás)

Jó terv Órarend/Lecke terv kombinált naptár és emlékeztető. Ideális diákoknak és egyetemisták-

nak. (mobil alkalmazás)

Sound Editor Egyszerű hangszerkesztő

Mértékegység átvál-

tás

Át lehet váltani sokféle egységet: Hosszúság, terület, térfogat, tömeg (súly), szög, idő,

sebesség, nyomás, energia, munka, hőmennyiség, energia, vagy hő áramlási sebességét,

hőmérséklet, stb.

Gombák Az alkalmazás a Magyarországon is előforduló leggyakoribb gombaféléket mutatja be,

két fő csoportba bontva: ehető és mérgező gombák.

Periódusos rendszer

(kémia) Egy egyszerű periódusos rendszer. Van egy kereső funkció is.

Ady Endre váloga-

tott versei

Könnyen és egyszerűen olvashatod Ady Endre válogatott remekeit, offline is. Szép de-

sign, könnyű kezelés jellemzi az alkalmazást.

Versek

Az alkalmazás híres költők verseit tartalmazza, költőnként csoportosítva, keresési lehető-

séggel. Jelenleg négy nagy magyar költőnk, Ady Endre, Arany János, József Attila és

Petőfi Sándor ismertebb verseit olvashatjuk.

Metronóm

Ez az, amit minden zenész szüksége van. A metronóm. Meg lehet változtatni a BPM

(ütem per perc), és akkor válasszon egyet az előre definiált bárok. Ezen kívül testre szab-

hatja a bárok pontosan olyan, mint szeretné, és akkor lehet választani a hangot

Védett fajaink Magyarország védett és fokozottan védett növény- és állatfajai.

A te játékod logikai játékok sokasága

Hello Water Color Rajzolás számítógéppel

Hello Color Pencil Hello Színes Ceruza program gyerekeknek

Office MIX

Az Office Mix a PowerPoint olyan ingyenes bővítménye, amelynek segítségével a pre-

zentációkból könnyedén interaktív órákat varázsolhat, és megoszthatja őket diákjaival és

kollégáival.(angol oldal!)

Page 37: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

37

F E L H Í V Á S

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Magyar Rendészettudományi Társaság, a Rendőrség Tudományos

Tanácsa és a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola művészet- és rajzpályázatot hirdet bűnmegelőzés

témakörben.

A pályázaton részt vehet: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala me-

gye tanintézeteinek 14-24 év közötti tanulói.

Pályázat feltételei: egyénileg és csoportosan is lehet pályázni;

alkalmazható módszerek: rajz, festmény,zsírkréta, egyéb, más

módszerekkel készített alkotás (számítógépes grafika, újságból kivá-

gott képekből készített mű, térbeli alkotás… stb.); a pályázó a felso-

rolt technikák valamelyikével mutassa be az internet veszélyeit; az alkotások két kategóriában (alsó tagozat

és felső tagozat) kerülnek elbírálásra.

Pályázat feltételei: egyénileg és csopor tosan is lehet pályázni;

alkalmazott módszerek: graffiti;

a pályázó egy A/3-as méretű, előre elkészített rajzban mutassa be graffiti munkáját; az alkotás témája vi-

dám és erőszakmentes legyen;

Benyújtási határidő: 2016. március 31. (csütörtök) 24.00 óra.

A Tanintézetek az összegyűjtött pályamunkákat a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola címére juttassák

el. (9900, Körmend, Alkotmány utca 5. szám.) A pályázó tanulók az alkotások hátoldalára írják rá nevüket,

életkorukat és jelöljék meg az oktatási intézmény nevét, címét!

Aktuális pályázatok

határidő Pályázat

2016.05.15

Az egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak / NTP-EFÖ-P-15

Pályázhat: Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú, 8-35 éves te-

hetséges magánszemélyek

http://www.emet.gov.hu

2016.03.18

VIII. Országos Lovas rajzpályázat

Pályázhat: óvodák, általános- és középiskolák

http://www.lovasudvarhaz.hu

2016.03.23

Építsd meg a Naprendszert!

Pályázhat: általános és középfokú oktatási intézmények tanulói és tanulócsoportjai

http://mobilplanetarium.com/

2016.04.04

Mutass jó példát! - rajzpályázat

Pályázhat: gyerekeknek, óvodáknak, általános és középiskoláknak, nevelőotthonoknak, gyerekcso-

portoknak

http://www.azutaboldogsaghoz.hu/rendezvenyek/palyazatok.html

Pályázatok

Page 38: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

38

Indul a második Pénz7

A pénzügyi tudatosságra nevelést segítik a Pénz7

programsorozat eseményei. Erre idén március 7. és

11. között kerül sor. A pedagógusokat ingyenes kur-

zusok is segítik a felkészülésben. Az idei rendez-

vénysorozat központi témája a pénzügyi tervezés és

a takarékosság lesz. Már lehet regisztrálni, alsósok-

tól a középiskolás korosztályig.

Idén március 7. és 11. között is-

mét megrendezik hazánkban a Pénz7 programsoro-

zat. A minden évben közel harminc ország részvéte-

lével megvalósuló

kezdeményezés

legfőbb célkitűzése,

hogy felhívja a fi-

gyelmet a pénz-

ügyek tudatos keze-

lésére. Mindezt

úgy, hogy a hétköz-

napi életben is

hasznosítható, gya-

korlatias pénzügyi-gazdasági ismereteket adjon át az

iskolás korosztálynak, s ezáltal hozzájáruljon a fiata-

labb generációk pénzügyi tudatosságának fejlődésé-

hez. A szervezők már várják az érdeklődő pedagó-

gusok és iskolák jelentkezését a programba.

A Magyarországon először tavaly megrendezett és

az EMMI által is támogatott tematikus hét rögtön az

első évben nemzetközi összehasonlításban is kiemel-

kedő eredményeket ért el: a programsorozathoz 660

általános és középiskola csatlakozott, s így több mint

90 ezer diákhoz – az Európa-szerte megszólított kö-

zönség egyharmadához – juthatott el a kifejezetten a

Pénz7 alkalmából kidolgozott, játékos formában

közvetíthető oktatási anyag. A tavalyi sikerekre tá-

maszkodva a szervezők, a Magyar Bankszövetség és

a Pénziránytű Alapítvány, az idén az eddigieknél is

színesebb programkínálattal várják az általános és

középiskolák jelentkezését.

Az idei rendezvénysorozat központi témája a pénz-

ügyi tervezés és a takarékosság lesz, erre az üzenetre

épül föl a Pénz7 komoly szakmai együttműködés

révén kidolgozott tananyaga, melynek fejlesztésében

a tapasztalt pedagógus csapat és pénzügyi szakértők

mellett az Oktatáskutató

és Fejlesztő Intézet is

részt vett.

A program keretében

megvalósuló iskolai tan-

órák a tavalyi három he-

lyett idén már négy kor-

csoportot szólítanak meg,

így az alsós, az 5-6.-os, a

7-8.-os, illetve a középis-

kolás korosztály is a saját igényeire szabott képzés-

ben részesül.

A pénzügyi-gazdasági témák átadására a program-

ban résztvevő iskolák tanárai ingyenes kurzusokon

készülhetnek fel, és – a Bankszövetség közreműkö-

désének köszönhetően – önkéntes pénzügyi szakem-

berek is támogatják az anyag tanórai feldolgozását.

A pedagógusok az alábbi weboldalon regisztrálhat-

ják iskolájukat a Pénz7 programsorozatába: http://

www.penz7.hu/regisztracio/tanar.

Honlap: http://www.penz7.hu/

(forrás: http://moderniskola.hu/2016/02/indul-masodik-

penz7/

Page 39: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

39

A Kortárs folyóirat a tavalyi nagy érdeklődést

keltő vetélkedő után az idén is irodalmi versenyt

hirdetett középiskolások számára. A háromfor-

dulós tanulmányi versenyre 3-4 fős csapatok

jelentkezhetnek március 20-ig.

A diákok feladata az I. fordulóban kortárs irodal-

mi művekről szóló kritika, ajánló közzététele egy

maguk létrehozta blogon. A II. forduló szintén on-

line zajlik, majd a döntőbe jutó csapatok szeptem-

berben Budapesten mérik össze tudásukat értékes

nyereményekért. Beküldési határidő: 2016. márci-

us 20-a.

Az első forduló a következő négy feladatból áll:

Válasszanak nevet csapatuknak, majd töltsék ki

(elektronikus formában) a Kortárs Irodalmi Ver-

seny regisztrációs lapját

(http://www.kortarsonline.hu/kortars-irodalmi-

verseny-regisztracio/).

Minden csapat hozzon létre egy blogot (javasolt

motor: wordpress.com, de bármilyen más típusú is

lehet) a kiválasztott csapatnévvel. A blog elérhető-

ségét mindenképpen küldjék el a szervezőknek e-

mailben a [email protected] Ez az e

-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll.

Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript

használatát. címre!

Válasszanak ki három kortárs (2000-ben vagy azt

követően megjelent) magyar szépirodalmi kötetet,

amelyekhez írjanak egyenként legalább 1000 le-

ütésből álló kritikát vagy ajánlót (2,5 cm-es margó,

12-es betűméret, Times New Roman betűtípus)!

Az elkészült szövegeket minden csapat töltse fel a

blogjára, és küldje is el a

[email protected].

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem

alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a Ja-

vaScript használatát. címre! Az elküldött e-mail

tárgyában ne felejtsék el feltüntetni a csapat nevét

és az aktuális forduló számát!

A csapat tagjai jelezzék vissza a Kortárs Online

által létrehozott eseményen (Kortárs Irodalmi Ver-

seny 2016), hogy részt kívánnak venni azon!

A II. fordulóba a szakmai zsűri döntése alapján a

legkreatívabb pályaműveket beküldő csapatok jut-

nak tovább. Az I. forduló eredményéről 2016. már-

cius 31-ig minden csapatot elektronikus úton érte-

sítenek.

Az érdeklődők felmerülő kérdéseiket a

[email protected] Ez az e-mail cím

a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekin-

téséhez engedélyeznie kell a JavaScript használa-

tát. címen tehetik fel.

Irodalmi verseny középiskolásoknak

Page 40: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

40

Díjazás

A benyújtott pályamunkákat egy 5 fős bizottság bírálja el 3 kategóriában (alsó tagozat, felső tagozat, graf-

fiti kategória).

Az alsó és felső tagozatos kategóriában is az 1-3 helyezett díjazásban ré-

szesül. Az I. helyezett 15.000 Ft, a II. helyezett 10.000 Ft, a III. helyezett

5.000 Ft értékű vásárlási utalványban részesül.

A graffiti kategória 1-3 helyezettje az alkotását a Körmendi Rendészeti

Szakközépiskola kijelölt 2 m x 240 cm nagyságú falán, illetve a 2 darab

5,8 x 240 cm nagyságú falain eredetben is elkészítheti, melyhez a festéket

a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola biztosítja.

A legjobbnak ítélt alkotásokból kiállítást szervezünk, mely a 2016. április

20-án rendezendő nemzetközi bűnmegelőzési konferencia keretében meg-

tekinthető a körmendi Batthyány Kastélyban.

A kiállítás teljes anyaga a 2015/2016-os tanév végéig a Körmendi Rendé-

szeti Szakközépiskolában tekinthető meg.

Te érted a pénzed?

Megjelent a Pénziránytű Alapítvány által kiadott, ingyenesen rendel-

hető Értem a pénzem című kiadvány, mely elsősorban a tízedikes,

tizenegyedikes és végzős középiskolásoknak jelenthet segítséget a

mindennapi élet pénzügyi döntései során. A tájékoztató füzet a bank-

számlanyitástól a korszerű pénzkezelésen át az egyszerűbb biztosítá-

sokig, a hétköznapi pénzügyek számos területével kapcsolatban nyújt

praktikus, közérthető információkat az olvasóknak.

Bővebb információ: http://www.penziranytu.hu/ertemapenzemfuzet

PontVelem Okos program: Osztálykirándulás tervező pályázat

A PontVelem Nonprofit Kft. osztálykirándulás-tervező pályázatot írt ki általános iskolások számára. A pá-

lyázat célja a pénzügyi tervezés folyamatának megismertetése a gyerekekkel. Részletes kiírás a honlapon.

Határidő: 2016. március 31.

Részletek itt:

http://palyazatmenedzser.hu/2016/01/29/osztalykirandulas-tervezo-palyazat-altalanos-iskolas-

osztalyoknak/

Page 41: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

41

2016. március 19-én Innovatív pedagógus konferenciát szerveznek a Microsoft Magyarország támogatásá-

val, melynek központi témája a tanárszerep/oktatás változása a XXI. században. A konferencia célja a pe-

dagógusok osztálytermi munkájának segítése az IKT-eszközökkel támogatott tanítást és tanulást segítő

módszerek gyakorlati bemutatásával.

A konferencia tervezett maximális létszáma 250 fő. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

(Kérjük, csak azok regisztráljanak, akik a teljes programon részt tudnak venni. Köszönjük!) Jelentkezni

kizárólag az alábbi online regisztrációs felület kitöltésével lehet:

https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032728299&culture=hu-HU.

Időpont: 2016. március 19. (szombat) 9.00 – 17.00 óráig. Helyszín: Széchenyi Zsigmond Vadászati Mú-

zeum, Nagy Endre Rendezvényterem, 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.

Forrás: http://moderniskola.hu/2016/02/16619/

Innovatív pedagógus konferencia

Page 42: Február böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március ......Február -böjt előhava, böjtelő hava, jégbontó hava Március böjt máshava, böjtmás hava Gyertyaszentelő

42

Kiadja az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja

9022 Győr, Türr István u. 5.

e-mail: pokgyor @oh.gov.hu URL: www.oktatas.hu

Felelős kiadó: Némethné Fülöp Terézia főosztályvezető. Szerkesztette: Endrődy József

([email protected]) tel 06 30/ 682-2346 . Győri POK HÍREK Kizárólag elektronikus for-

mában jelenik meg. A Győri POK HÍREK elődjének, az eHÍREK-nek korábbi változatai letölthetők:

innen. Az internetről letöltött képek elérhetőségét külön nem közöljük, rákattintva a forrásoldal megje-

Győri Pedagógiai

Oktatási Központ

Hivatalunk munkatársainak elérhetőségei:

FEL

Név Telefon Email

Némethné Fülöp Terézia

főosztályvezető

06 70-903-5468 [email protected]

Baloghné Kobán Terézia 06-30-595-9295 [email protected]

Bódi Judit Éva 06-30-456-4921 [email protected]

Dr. Muli Orsolya 06-30-682-2487 [email protected]

Dr. Reiner-Tóth Viktoria 06-30-682-2487 [email protected]

Endrődy József 06-30-682-2346 [email protected]

Gesztesi-Gross Péter 06-30-682-2393 [email protected]

Holperné Villányi Ildikó 06-30-639-6019 [email protected]

Hrubi Ferenc 06-30-682-2482 [email protected]

Imre Mária Erzsébet 06-30-983-3345 [email protected]

Kopácsiné Veisz Zsuzsanna 06-30-639-6019 [email protected]

Mészáros Hedvig 06-30-682-2402 [email protected]

Mosolits Lászlóné 06-70-451-8600 [email protected]

Némethné Józsa Ágnes 06-30-682-2353 [email protected]

Pethő Zsoltné 06-30-682-2346 [email protected]

Sásdi Lilla 06-30-595-9295 [email protected]

Szabóné Kis Judit 06-30-456-4921 [email protected]

Takács Miklós István 06-30-682-2402 [email protected]