Top Banner
Farming - voćarski modul Lecturer: DAMIR LUČIĆ, PM za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Date: 24.11.2016
15

Farming - voćarski modul - seeita.orgseeita.org/?1. Damir Lucic - PA Farming.pdf · Voćarsko poduzeće Oduvijek se znalo da je voćarstvo najprofitabilnija grana poljoprivrede.

Feb 05, 2018

Download

Documents

dinhnhan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Farming - voarski modul

  Lecturer: DAMIR LUI, PM za voarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

  Date: 24.11.2016

 • Faktori uspjenosti voara?

  0. Trite: Ureenost trita, kupovna mo, mogunosti izvoza, fleksibilnost administracije

  1. Odabrana kultura: voarstvu i vinogradarstvo se moe mijenjati po izboru sorata (velika

  prilika!)

  2. Prikladnost ekosistema odabranoj kulturi: jabuka u Srbiji ima 100% vei potencijal uroda i

  kvalitete

  3. Odabrana tehnologija ekosistemu: sustav radnji i implementacija znanja za veu

  produktivnost

  4. Stupanj mehaniziranosti: vii stupanj vea efikasnost i jeftinija proizvodnja

  5. Dostupnost jeftinog kapitala: mogunost investiranja u tehnologije, nove sadnje, zamjene

  vonjaka, mehanizacija, ulaganja u informatizaciju, organizaciju, ...

  6. Dostupnost vanjskih novih znanja i informacija: omoguuje dugorono planiranje profitabilne

  proizvodnje

  7. Dostupnost unutranjih informacija: kakva je tono efikasnost proizvodnji sada -> ostvaruje

  mogunost pravoremenog reagiranja i povlaenje ispravnih koraka

  8. Monitoring proizvodnje: praenje tehnologije, praenje tetnika, agroklimatologije, vremenske

  prognoze, kvalitete proizvoda, organizacije radova, profitabilnosti.

  9. Dostupnost i cijena materijala potrebnih za proizvodnju: velik problem u dostupnosti FFS i

  visoke cijene kod novih lanica EU i ne-lanica EU

  10. Stupanj organizacije poljoprivrednika i njihov nastup na tritu: organiziranje u kooperative,

  cehovska udruenja i slino kao sredstvo snanijeg nastupa na tritu i kao sredstva pritiska na

  kreatore legislative - politiku

 • Voarsko poduzee

  Oduvijek se znalo da je voarstvo najprofitabilnija grana

  poljoprivrede. Da, ali kakva?

  PRIMJER: Gospodarstvo s 200 ha vonjaka, 50 ha

  vinograda i vinarijom

  ORGANIZACIJA:

  Razine organizacije i to koga zanima?

  1. Vlasnika: a) Profit, b) Trokovi, c) Oekivani urod i

  kvaliteta (prihod)

  2. Poslovoa: a) Ostvarenje planova, b) Organizacija

  proizvodnih resursa (radnici, strojevi, ...

  3. Agronomi: a) Mogunost praenja faktora

  proizvodnje (agroklimatologija, tetnici, fenologija,

  prognoza vremena, ...), b) Dostupnost resursa za

  pravovremenu agrotehniku.

  4. Voditelji grupa: a) Koji su radnici na raspolaganju za

  pojedine operacije, b) Norme - plae

  5. Radnici: a) Koliko je neki posao teak i koliko je

  plaen

 • PODATAK

  INFORMACIJA

  ODLUKA

  PROFIT

  iz polja

  iz Farminga

  od vlasnika

  PROFIT

 • Pantheon Farming

  Gospodarenje informacijama

  Pantheon je ERP (enterprise recource planning) program s 20 godina iskustva i desecima

  tisua korisnika. On tvrtkama omoguuje da se vidi u svakom trenutku kakva mu je

  krvna slika.

  Pantheon Farming je na toj platformi napravljen program koji se dodatno bavi

  tehnolokim procesima poljoprivredne proizvodnje.

  to to znai?

  1. Pregled ciklusa proizvodnje i pregled njegove uspjenosti

  2. Pregled procesa koja se odvijaju na pojedinom ciklusu i praenje trokova radova i

  materijala

  3. Omoguuje pregled cijene kotanja na osnovni konkretnih podataka

  4. Omoguuje jednostavne unose podataka o poslovima i materijalima koji je osnova

  svake poljoprivrede: neki ih dre u glavi (Pouzdanost? Ovisnost o ovjeku?), neki na

  papiru (Pouzdanost? Ovisnost o ovjeku? Mogunost analiza?), a neki u bazama

  podataka (Pouzdanost! Mogunost analiza!)

  5. Omoguuje povezivanja s drugim servisima (jedini takav trenutno na tritu

  agrosoftvera): Povezivanje s klopkama za tetnike, stanicama za agroklimatologiju,

  vremenska prognoza s preporukama za prskanja i mogunost planiranja poslova za

  svoju lokaciju!

 • Agroklimatologija

  Kako farmer usporeuje godine.

  Povezivanje sa stanicama iMetos. Sinkroniziranje podataka

  i rad samo s jednim farmerskim alatom PA Farmingom!

  Daljnje sinkronizacije tijekom 2017 godine i sa ostalim

  servisima: prognoza bolesti i slino.

  Ugraen je klimatoloki kalkulator koji na osnovu unesenih

  podataka analizira klimatoloke parametre:

  - Suma temperatura

  - Suma negativnih temperatura

  - Ukupno vrijeme vlaenja lista

  - Temperatura tla, itd

  Pretraivanje po periodima i grupiranje na 1 dan, 10 dana,

  mjesec dana i kompariranje po godinama.

  Daljnji razvoj na praenje fenologije uz pomo mikro

  kamere te opeg stanja uz pomo makro irokokutne

  kamere.

 • Praenje tetoina

  Povezivanje sa stanicama TrapView.

  Mogue implementacije i s drugim servisima.

  Primanje fotografija broja tetnika u Farming i automatsko

  brojanje.

  Sortiranje i grupiranje podataka omoguava trenutno

  uoavanje kretanje broja tetnika i daje povod za akciju u

  smislu planiranja prskanja.

  Kalkulator tetnika omoguava brzi pregled kritinih parcela

  po pitanju zasebnih tetoina i odreivanja mjera zatite.

  Fotografije tetnika se spremaju u bazi i mogue im je brzo

  pristupanje i pregled.

  Ovisno o feromonu koji se stavi mogue je pratiti velik broj

  tetoina koje se hvataju na feromonske zamke.

  Tijekom 2017. godine biti e mogue i praenje na

  svjetlosnim klopkama.

 • Prognoza vremena

  Trenutno se radi implementacija na servis meteoblue koji

  omoguava precizno odreivanje prognoze vremena za

  tonu eljenu lokaciju vonjaka/vinograda.

  Meteoblue je trenutno broj 1 u implementaciji prognoze

  vremena u poljoprivredi.

  Mogue je dostavljanje prognoze vremena za vie lokacija

  istovremeno, a aurira se svakih sat vremena kako bi imali

  maksimalnu preciznost i to po slijedeim parametrima:

  - Temperatura, C

  - Oborine

  - Vjerojatnost oborina

  - Vjetar, brzina i smjer

  - Relativna zrana vlanost

  - Evapotransiracija

  - Vlanost lista

  - Temperatura i vlanost tla na 10 cm dubine

  - Temperatura rosita

  Mogue je i naruivanje historijskih podataka koji su vrlo

  precizni i odgovaraju stvarno izmjerenim vrijednostima.

 • Sve na jednom mjestu, povezano i

  smislenoKritina je stvar imati sve podatke na jednom mjestu.

  Kada ih imamo na jednom mjestu tada ih moemo

  oblikovati, upotrebljavati i metodama analize davati

  predpripremljene podatke farmeru.

  Podaci o vremenskoj prognozi koja se svakih sat vremena

  aurira omoguuje automatsko planiranje poslova, odabir

  optimalnog vremena za prskanje s obzirom na oekivane

  padaline, solarno zraenje, relativnu zdranu vlanost ili

  vlanost lista.

  Podaci sa stanica za praenje klimatologije i tetnika

  omoguuje praenje kretanje tetnih faktora i upravljanje

  moguim tetnim posljedicama.

  Takoer prognozni modeli za bolesti nam omoguavaju da

  imamo jasnu predodbu o tetnom dogaaju koji se

  dogodio i na koji moramo reagirati.

  Ve sada smo povezani sa svijetom oko sebe. Pomozite

  nam da i vas poveemo! A budunost farmera je sasvim

  izgledna uz Pantheon Farming, uvijek pioniri u istraivanju

  boljih mogunosti za profitabilnu poljoprivredu.

 • Koliko e to da mi uzme vremena?

  Prosjean jedan dnevni unos na mobilnoj ne treba da uzme vie od 1-3 minute

 • Koliko e to da mi uzme vremena?

  Pregled osnovnih orua: kalkulator pesticida, pregled prognoze vremena,

  monitoring tetnika, ...

 • Koliko e to da mi uzme vremena?

  Pregled berbe, s vie unosnih podataka

 • Koliko e to da mi uzme vremena?

  Pregled berbe s manje unosnih podataka fleksibilnost Farminga

 • Analize

  Primjer: obraun plaa

  - Po radnim satima

  - Po ostvarenoj normi

  - Po ubranoj koliini

 • Pitanja?

  damirl@datalab.si