Top Banner
19

Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM,...

Feb 03, 2018

Download

Documents

hoangkiet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi
Page 2: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

1

2013 Yılı Türkiye Elektrik Piyasasına Genel Bakış Türkiye’nin brüt elektrik enerjisi tüketimi 2012 yılında 242,4 milyar kWh olarak gerçekleşirken 2013 yılında bir önceki yıla göre %1,3 artarak 245,5 milyar kWh, elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre %0,1 azalarak 239,3 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Elektrik tüketiminin 2020 yılında yüksek senaryoya göre yıllık yaklaşık %6.9 artışla 392 TWh'e, baz senaryoya göre ise yıllık ortalama %5,5 artışla 357,4 TWh'e ulaşması beklenmektedir. 2013 yılında sisteme toplam 6.985 MW'lık yeni santral eklenmiş olup ülke kurulu gücü 64.044 MW seviyelerine ulaşmıştır.

2013 yılında elektrik üretiminin, %43,8'i doğal gazdan, %25,4'ü kömürden, %24,8'i hidrolikten, %2'si sıvı yakıtlardan ve %4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiştir.

2013 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin Kurulu gücü içerisinde EÜAŞ %37,1, üretim şirketleri %42,8, yap-işlet santralleri %9,5, otoprodüktörler %5,4, yap-işlet-devret santralleri %3,6 ve işletme hakkı

devredilen santraller %1,5'lik paya sahiptir.

44%

25%

25%

2% 4%

Doğal Gaz Kömür Hidrolik Sıvı Yakıt Yenilenebilir Kaynaklar

37%

43%

10% 5% 4% 1%

EÜAŞ Üretim Şirketleri

Yap-İşlet Santralleri Otoprodüktör

Yap-İşlet-Devret Santralleri İşletme Hakkı Devredilen Santraller

Page 3: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

2

Elektrik piyasasının serbestleştirilmesi hedefi doğrultusunda, eski 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda olduğu gibi 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile de yeni üretim yatırımlarının özel sektör tarafından yapılması öngörülmüştür. Elektrik piyasasında rekabeti esas alan şeffaf bir piyasanın oluşturulması ve bu suretle yatırım ortamının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)'ın kurulması çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak: <http://www.enerji.gov.tr/

Page 4: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

3

CLK Enerji, özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından dağıtım ağının iyileştirilmesi, yeni tesislerle geliştirilmesi, daha hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi amacıyla bir dizi projeyi

hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Bugün, perakende satış ve dağıtımını üstlendiği Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Isparta, İstanbul Avrupa Yakası, Sivas, Tokat, Yalova ve Yozgat'ta tüketicilere kesintisiz ve

kaliteli hizmet sunmak için çalışıyor.

Page 5: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

4

CLK AKDENİZ, Antalya, Burdur ve Isparta illerinden oluşan bölgemizde tüketicilerimize perakende elektrik satışını gerçekleştiriyor.

CLK BOĞAZİÇİ, İstanbul Avrupa Yakası'nda perakende elektrik satış faaliyetlerini yürütüyor.

CLK ÇAMLIBEL, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinden oluşan bölgemizde tüketicilerimize perakende elektrik satışını gerçekleştiriyor.

CLK ULUDAĞ, Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinden oluşan bölgemizde perakende elektrik satış faaliyetlerini yürütüyor.

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM, Dünya'nın önde gelen turizm merkezlerinden Antalya ile Isparta ve Burdur illerinde yaklaşık 1,7 milyon aboneye sürekli ve kesintisiz hizmet veren Akdeniz

Elektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor.

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi Elektrik Dağıtım, 4,6 milyon abone ve dağıtımını yaptığı yıllık 24,2 milyar kWh elektrik ile Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım şirketi olarak

İstanbul Avrupa Yakası'nda faaliyet gösteriyor.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM, Sivas, Yozgat ve Tokat illerini kapsayan Çamlıbel Elektrik Dağıtım, yaklaşık 860 bin aboneye 2,7 milyar kWh elektrik dağıtımı gerçekleştiriyor.

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan Uludağ Elektrik Dağıtım, yaklaşık 2,7 milyon abonemize yılda 10,8 milyar kWh elektrik dağıtımı

gerçekleştiriyor.

CLK Enerji Ortaklığı Toptan Elektrik Satışı A.Ş., 2011 yılında Limak Holding, Cengiz Holding ve Kolin İnşaat A.Ş. ortaklığında kurulmuş ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında

Toptan Elektrik Satış Lisansı alarak faaliyetlerine başlamıştır. CLK Enerji Ortaklığı Toptan Elektrik Satışı A.Ş.'nin amacı, kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu şekilde üretilen elektrik

enerjisini düşük maliyetli olarak müşterilerine sunmaktır.

CLK

EN

ERJİ

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK

(İstanbul Avrupa Yakası)

CLK ULUDAĞ ELEKTRİK

(Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova)

CLK AKDENİZ ELEKTRİK

(Antalya, Burdur, Isparta)

CLK ÇAMLIBEL ELEKTRİK

(Sivas, Tokat, Yozgat)

Page 6: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

5

4 bölge,11 il ve 10 milyonu aşan abone sayısı, yılda 43 milyar kWh’lık dağıtım kapasitesiyle

sektörünün

lideri CLK Enerji,

Türkiye’ deki her 4 kişiden birinin hayatında yer buluyor.

Page 7: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

6

Şirketimiz CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş., 13.12.2012 tarihinde İstanbul Ticaret

Sicili memurluğu nezdinde tescil edilmek suretiyle kurulmuş ve Enerji Piyasası Düzenleme

Kurumu’ndan aldığı “tedarik lisansı” kapsamında elektrik piyasasında faaliyet gösteren bir

anonim şirkettir.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, dağıtım ve perakende satış

faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesinin zorunlu hale gelmesiyle, hâlihazırda

İstanbul Avrupa Yakası için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş

görevli tedarik şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimiz, yaklaşık 4,6 milyon abonesine İstanbul Avrupa Yakası’nda görevli tedarik şirketi

sıfatıyla Kurul tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri üzerinden hizmet veriyor

olmasının yanı sıra, bölge sınırlaması olmaksızın serbest tüketici niteliğine sahip tüketicilerle

ikili anlaşma yaparak indirimli tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satışı yapabilmektedir.

Şirketimiz, perakende elektrik satışı ve sonrasındaki faaliyetlerinde daha kaliteli hizmet

sunabilmek amacıyla devamlı çalışarak değişim ve dönüşümünü sürdürmektedir.

Page 8: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

7

Genel Müdürümüzün Mesajı

CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. müşterilerimize kaliteli hizmet ve değer

yaratmada yeni bir dönem başlatmış bulunuyor. Gücümüzün kaynağının müşterilerimizden,

köklü deneyimlerimizden, genç, aktif ve farkındalığı yüksek bir ekipten geldiğini biliyor ve bu

bilinç ile hareket ediyoruz.

Liberalleşen pazarın; müşteriler, sektör ve Türkiye için yeni değer ve fırsatlar yaratacağına

inanıyoruz. Bu yeni değer ve fırsatları yaratabilecek şirketler bugün; pazarı, rekabeti ve

müşterilerin ihtiyaçlarını anlayabilen, doğru değerlendirebilen ve buna uygun planları bugün

hayata geçirenlerden olacaktır. Bugünkü stratejilerimiz, yarını nasıl oluşturacağımızı

belirleyecektir. Bu nedenle, CLK Boğaziçi Elektrik; geleceğin vizyonunu bugüne getirmek için

kapsamlı bir dönüşüm içindedir.

Pazarın gelişmesi ile birlikte, müşterilerin, daha iyi hizmet, daha avantajlı fiyat ve hayatlarını

kolaylaştıracak fayda sağlayan çözümlere kavuşacaklarını düşünüyoruz. Sektörde verimlilik

artacak, etkin maliyet yönetimi önem kazanacaktır. Markalaşma ve hizmet kalitesi de daha

fazla öne çıkacaktır.

İçinde bulunduğumuz sektör geliştikçe, rekabet de gelişecektir. Geleceği tahmin etmek ve

avantajlı bir konuma sahip olmak iyi bir öngörü ve doğru bir strateji gerektirir. Gerçek

anlamda stratejik olmanın, rekabet avantajını sadece bir özelliğe indirgemek değil bunu

sürekli olarak yenileyebilen kurumsal bir kimliğe dönüştürmek olduğuna inanıyoruz.

Dinamik ve hızlı dönüşümle rekabet yeteneği yaratmak; daha az ürün odaklı ama daha çok

müşteri ve deneyim odaklı olmayı hedefliyoruz.

Bize stratejik üstünlük getirecek en önemli unsurun, şirketimizin müşteri deneyimlerinde

mükemmel bir değişim yaratma yollarını geliştirmesi ve bunu şirket genelinde bir yeteneğe

dönüştürmesi olduğuna inanıyoruz.

CLK Boğaziçi, faaliyet alanında lider bir şirket olma yolunda; sektöre, rekabet ortamına yeni

açılımlar sağlayan, müşterileri, piyasa ve Türkiye için yeni değerler yanında örnek bir model

oluşturma bilinci ile bugünden geleceği inşa etmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

İbrahim GÜMÜŞLÜ

CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Genel Müdürü

Page 9: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

8

ŞİRKET BİLGİLERİ

MERSİS No / TicaretSicil No : İstanbul-845978

Ticaret Unvanı : CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Merkez Adresi :

Abdülhak Hamit Caddesi, No:19, 34437, Taksim-

Beyoğlu/İSTANBUL

Merkez Telefon ve Faks : 0 212 311 36 00- 0 212 361 86 44

İnternet sitesi adresi : ww.clkbogazici.com

Vergi Dairesi : Beyoğlu

Vergi Numarası : 1790617537

Taahhüt Edilen Sermaye : 284.243.248,00 TL

Ödenen Sermaye (Rakam ile) : 284.243.248,00 TL

Ödenen Sermaye (Yazı ile) :

İkiyüzseksendörtmilyonikiyüzkırküçbinikiyüzkırksekiz

TürkLirası

KURUMSAL BİLGİLER 1. ŞİRKET SERMAYE YAPISI VE 2013 YILINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

31.12.2013 tarihi itibariyle, Şirketimizin tek ortağı olan BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende

Satış Hizmetleri A.Ş., Şirketin 284.243.248 TL’lik sermayesinin tamamına sahiptir.

Şirket sermaye yapısında 2013 yılında meydana gelen değişiklikler ise şöyledir:

Şirketimizin sermayesi 1.000.000TL iken, 27.05.2013 tarihinde ticaret sicil memurluğu

nezdinde tescil edilen 25.05.2013 tarihli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı oluru ile

284.243.248 TL’ye yükseltilmiştir. Yine, Şirketimizin sermayesinin tamamı TEDAŞ’a ait iken

28.05.2013 tarihli hisse satış sözleşmesi ile bu defa tamamı BEDA Enerji Dağıtım ve

Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin sahipliğine geçmiştir. Şirketimizde imtiyazlı pay

bulunmamaktadır. Beher hissenin oy hakkı eşittir.

Page 10: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

9

2. YÖNETİM KURULU ve İMZA YETKİLİLERİ

Yönetim Kurulumuz 31.12.2013 tarihi itibariyle 6 kişiden oluşmaktadır: Ekrem Cengiz

(Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Cengiz (Yönetim Kurulu üyesi), Sezai Bacaksız (Yönetim

Kurulu başkan yardımcısı), Batuhan Özdemir (Yönetim Kurulu üyesi), Celal Koloğlu

(Yönetim Kurulu başkan yardımcısı) ve Bilal Cantekin Dinçerler (Yönetim Kurulu üyesi).

Yönetim Kurulu’nda 2013 yılında meydana gelen değişiklikler ise şöyledir:

28.05.2013 tarihinde Abdülkadir Köker, Erol Ünal, Müjdat Ekin ve Tülay Aktaş’ın Yönetim

Kurulu üyeliklerinden ayrılmaları ile boşalan üyeliklere Ekrem Cengiz, Sezai Bacaksız,

Batuhan Özdemir ve Naci Koloğlu atanmışlar; aynı tarihte Naci Koloğlu’nun istifası ile

boşalan üyeliğe Celal Koloğlu atanmışlar; 04.11.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul

Toplantısı’nda ise Yönetim Kurulu üye sayısı altıya yükseltilmiş ve yeni üyeliklere Ahmet

Cengiz ve Bilal Cantekin Dinçerler atanmışlardır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret

Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek tam ehliyetli 6 (Altı) üyeden oluşan bir yönetim

kurulu tarafından yürütülür. Bu üyelerden ikisi Şirketimizin %100 ortağı BEDA Enerji

Dağıtım ve Perakende Hizmetleri Anonim Şirketi’nin ortaklarından Cengiz İnşaat Sanayi ve

Ticaret A.Ş. tarafından, ikisi Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, ikisi Kolin İnşaat

Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aday gösterilen arasından seçilen yönetim kurulu

üyesi olmalıdır. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi içinde A, B ve C grubu olmak üzere üye

grupları oluştururlar. Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adayları arasından seçilen

Yönetim Kurulu Üyeleri A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret

A.Ş. adayları arasından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri,

Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adayları arasından seçilen Yönetim Kurulu

Üyeleri C Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri’ni oluştururlar.

Yönetim Kurulu düzenli olarak ve şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir

defadan az olmamak şartıyla ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın

toplanmaktadır.

31.12.2013 tarihi itibariyle Şirket imza yetkilileri, Celal Koloğlu, Bilal Cantekin Dinçerler,

Batuhan Özdemir, Sezai Bacaksız, Ekrem Cengiz, Ahmet Cengiz, İbrahim Gümüşlü, Bülent

Şişman, Kubilay Kaplan, Sinan Öktem, İsmail Ergüneş’dir.

Page 11: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

10

3. GENEL KURULLAR VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimiz faaliyetlerine 2013 yılı içinde başlamış olup; 04.11.2013 tarihinde Şirket

merkezinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Şirket Ana

Sözleşmesi’nin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesi, “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6.

Maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 11. maddesi, “Görev Süresi” başlıklı 13. maddesi,

“Şirketin Temsil ve İlzamı” başlıklı 17. maddesi, “Çağrının Şekli ve Gündem” başlıklı 22.

maddesi ve “Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi” başlıklı 24. Maddesinde değişiklikler

yapılmış; Şirket unvanımız “Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.” iken “CLK Boğaziçi

Elektrik Perakende Satış A.Ş.” olarak değiştirilmiş; Şirketin “Genel Kurul Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında İç Yönerge”si kabul edilmiş; Yönetim Kurulu üye sayısı 6 (altı)ya

çıkarılarak yeni üyeliklere Ahmet Cengiz ve Bilal Cantekin Dinçerler’in seçilmelerine karar

verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 26.11.2013 tarihli Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak Şirketin Kurumsal

İnternet Sitesi’nde ilan edilmiştir.

Yine 2013 yılı içinde, Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın

24.05.2013 tarihli olurları ile birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, “Şirketin

Sermayesi” başlıklı 6. maddesi ve “Pay Senetleri” başlıklı 8. maddesinde yapılan

değişiklikler 31.05.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

4. 2013 YILINA İLİŞKİN DİĞER ÖNEMLİ KURUMSAL BİLGİLER

Şirket’in Türk Ticaret Kanunu uyarıca oluşturulmuş aktif bir internet sitesi bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu ve elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli tüm bilgilere

internet sitesinde yer verilmektedir. Şirket’in web sitesi adresi www.clkbogazici.com/

olup, içeriği sürekli olarak güncellenmektedir.

Şirketimiz bağımsız denetime tabi olmamakla birlikte, grup şirketlerimizdeki uygulamalar

gereğince, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

tarafından Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak denetlenmektedir. Denetçi adresi ise

şöyledir: BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi, No:48, B Blok, Kat:9, Akaretler, Beşiktaş,

34357, İstanbul

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri

hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Şirketimiz CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile grup şirketlerimiz Boğaziçi Elektrik

Dağıtım A.Ş., Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin

bölgelerindeki serbest tüketicilerin diğer tedarikçi firmalar ile anlaşmalarını zorlaştırmak

suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiasını içeren

06.11.2013 tarihli bir başvuru üzerine, Rekabet Kurulunca 12.12.2013 tarih ve 2013 1-

109/İİ sayılı İlk İnceleme Raporunu hazırlanmış ve 19.12.2013 tarihli Kurul toplantısında

görüşülerek Şirketimiz hakkında ön araştırma yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda,

Page 12: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

11

Rekabet Kurulu uzmanlarınca Şirket merkezimizde incelemelerde bulunulmuş ve

kendilerine Şirketimizce açıklamalar yapılmıştır. Bu süreç sonunda hazırlanan 22.01.2013

tarih ve 2013-1-109/ÖA sayılı Ön araştırma Raporu Kurulca görüşülerek, 29.01.2014 tarih

ve 14-05/83-36 sayılı Kurul Kararı ile Şirketimiz hakkında soruşturma açılmasına ya da

geçici tedbir alınmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Page 13: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

12

Kurumsal Sorumluluk İlkelerimiz

CLK Boğaziçi olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi insana ve çevreye duyduğumuz saygı ve özveri çerçevesinde belirliyoruz. Yönetim anlayışımızın temelinde yatan sosyal sorumluluk anlayışımızı, şirket faaliyetlerimizin bütününde öne çıkarıyoruz. Faaliyetlerimizin yalnızca şirketimizi değil toplumu da etkilediğinin bilinci ile tüm paydaşlarımızla uyumlu, şeffaf ve güvene dayanan bir işbirliği sağlamak için çalışıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyor, güvenilirliği ve kaliteli hizmeti esas alıyoruz. Kurumsal sorumluluk çerçevesinde çalışanlarımızı yer alabilecekleri sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda yönlendiriyor, projelere onlarla birlikte destek veriyoruz. Daha sağlıklı bir sosyal yaşam için eğitim, kültür, sanat, bilim, spor ve sağlık faaliyetlerine çalışma arkadaşlarımızla birlikte destek oluyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ekonomik hayatı ve yaşam kalitesini yükseltmek için projeler üretiyoruz. Paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürerek, topluma karşı sorumluluklarımızı zamanında ve şeffaflık ilkesiyle yerine getiriyoruz. Çalışma enerjimizi ve gücümüzü destekleyen uyumlu bir çalışma ortamı yaratmayı ve bu ortamın sürekliliğini sağlamayı önemsiyoruz. Dünyayı seviyor ve onu koruyoruz. Yaşamın sürdürülebilirliği için faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel sonuçları duyarlılıkla yönetiyoruz.

Page 14: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

13

2013 Yılında CLK Boğaziçi Elektrik

2013 yılında CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ olarak 4,6 milyon müşterimize hizmet

verdik. Ülke ekonomisinin kalbinde Türkiye tüketiminin %8,4’ünü karşıladık.

Yenilenen çağrı merkezimiz ile müşterilerimize daha hızlı, kaliteli hizmet vermeyi hedefledik.

2013 yılı istatistiklerine göre çağrı merkezimize gelen çağrıların % 89’u ticari kalite

hedeflerimiz doğrultusunda 30 saniye içerisinde cevaplandırılmıştır.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler sunabilmek için teknolojik

altyapı yenileme çalışmalarımıza başladık. Bu amaçla; son kullanıcı donanımlarının

standardizasyon projesi ile tüm çalışanlarımıza standart teknoloji ve konfigürasyon

standardını sağladık.

Abone-Net uygulamasının TEDAŞ’ın Ankara’daki lokasyon ve sisteminden CLK Boğaziçi’nin

kendi sunucularına taşınmasını tamamladık. TEDAŞ domainlerinin kaldırılması ve tüm

kullanıcıların CLK’nın domainine taşınması ile domain yerelleştirilmesi projesi

tamamlanmıştır.

İcra takibi için Yasal Takip Sistemi uygulamasının hayata geçirilmiştir. Bu sayede ilgili tüm

çalışanlar ve avukatlar icra davalarının takibini anlık olarak sistemden yapabilmektedirler.

Abone sözleşmelerinin dijital ortama taşınması ve dijital ortamdan takip edilmesi için Dijital Arşiv Projesi başlatılmıştır. Dosyaların taranması ve Doküman Yönetim Sistemine eklenmesi işlemlerine devam edilmektedir.

Değişen ve gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde

sağlayabilmek için Entegre Bilişim Sistemleri Projesi çalışmaları tamamlanma aşamasına

gelmiştir. Proje tamamlandığında sektörün bu güne kadar hayata geçmiş en büyük ve

entegre bilişim sistemleri projesi olacaktır.

Satış operasyon süreçlerimiz yeniden tanımlanmış, müşterilerimizin özellikleri ve ihtiyaçları

doğrultusunda yeni satış ve hizmet kanalları devreye alınmıştır.

Page 15: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

14

İnsan Kaynaklarımız

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; çalışana değer veren, değişime açık, çevreye, iş

sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarıyla uyumlu, çalışanlarının yaratıcılığından

güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde

kullanmaktır.

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan

kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim

ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması,

yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel

metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın temel hedefidir.

Page 16: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

15

İnsan Kaynakları Politikamızın Temel İlkeleri

İşe en uygun nitelikteki işgücünü seçmek ve işe almak, birlikte çalışmak için tercih edilen

şirket olmak,

İnsan kaynaklarının işe alım, eğitim, kariyer planlama gibi pek çok fonksiyonlarını

gerçekleştirebilmek için öncelikle tüm bu çalışmalara temel oluşturacak iş analizi ve görev

tanımı çalışmalarını yapmak,

Çalışanların performansını düzenli olarak takip etmek ve değerlendirmek, sistem ve süreçleri

düzenli olarak gözden geçirmek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak,

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek kişisel ve örgütsel fayda yaratmak için gerekli

olan eğitimleri almalarını sağlamak ve bunun için fırsat vererek gelişim ortamı sağlamak,

İşin niteliğindeki değişimlerde uyum sürecini hızlandırmak, görev tatminini yükseltmek ve

bunun için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak,

Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı

teşvik edecek sistemleri geliştirmek, insanlarda var olan yapma ve yararlı olma potansiyelini

harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi

birikimlerini ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirmek, yaratıcı fikir

sahiplerini tanımak ve takdir ve ödüllendirme yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı

ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en

etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak. Personelin, uzun vadede değer yaratacak

stratejiler oluşturmasını teşvik etmek,

Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alarak anket ve benzeri yollarla görüşlerini almak

ve yapılacak uygulamalara yön vermek. Pozitif bir disiplini benimseyen, kişilerin zevkle

çalışabilecekleri değer odaklı kültür, güven ve iş ortamı yaratmaya çalışmak, çalışanların

motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı sağlayacak ortam sunmak. Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın

teşvik edildiği ‘Kurum kültürünün ve bilincinin’ oluşmasını sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimizde iş sağlığını ve güvenliğini sağlamaya ve doğal

çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için

sistemler geliştirmek, sağlık, güvenlik ve çevre bilincini arttırmak amacıyla ilgili merci ve

yönetimlerle işbirliği içinde olmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü

ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak,

Müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimseyerek müşterilerimizin ve potansiyel

müşterilerimizin gereksinimlerini belirlemek ve etkin bir şekilde yorumlayarak, fark yaratan

ve kaliteli hizmet sunmak.

Page 17: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

16

Eğitim Faaliyetlerimiz

Şirketlerin gelişerek büyümesi için iyi yetişmiş yaratıcı, üretici ve eğitilmiş insan gücüne

ihtiyacı vardır. Bu nedenle eğitim ve geliştirmenin, verimlilik üzerinde çok büyük bir etkisi

vardır.

Şirketimizde çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi, iş ve kişisel performanslarının

artırılmasına yönelik, eğitim ve gelişim ihtiyaçların analiz edilmesi, eğitim planlarının

oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin değerlendirilmesi şirketimizde eğitim ve gelişim

sürecine göre yönetilmektedir.

Mevzuat açısından her yıl tekrarlanması gereken, işin gereği alınması zorunlu eğitimler,

mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri teknik ekipman, gerekli araç-gereçlerle desteklenerek

ortamın güçlendirildiği ve zenginleştirildiği eğitim salonlarında ve tatbikat alanlarında

gerçekleştirilmektedir.

KADIN ERKEK TOPLAM

ÇALIŞAN SAYISI 37 67 104

14

11

9

12

58

1.BÖLGE

2.BÖLGE

3.BÖLGE

4.BÖLGE

GENEL MÜDÜRLÜK

Page 18: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

17

2013 Aralık sonu itibariyle personellerimizin aldığı eğitimler:

Personel Eğitim Durumu 2013

TEMEL İLKYARDIM

EĞİTİMİİDARİ 1 16 16

İLETİŞİM BECERİLERİ İDARİ 26 6 156

TARİFE YÖNETİMİ

UZLAŞTIRMA, MEVZUAT,

ANALİZ VE PLANLAMA İDARİ 25 3,5 87.5

ENERJİ TİCARETİ İDARİ 24 1 24

ORYANTASYON İDARİ 29 6 174

ISO 9001-2008 KALİTE

YÖNETİM SİSTEMİ

BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ İDARİ 1 4 4

TOPLAM 106 36,5 461.5

EĞİTİMİN KONUSU

KATILIMCI

GRUPLARIN

PROFİLİ

KATILIMCI

SAYISI

KİŞİ BAŞINA

EĞİTİM SÜRESİ

(SAAT)

TOPLAM EĞİTİM

SÜRESİ

(ADAMXSAAT)

4.4KİŞİ BAŞINA DÜŞEN EĞİTİM SAATİ

KADIN ERKEK TOPLAM

29

53

82

3 5 8

5 9

14

LİSANS,YÜKSEKLİSANS,DOKTORA

MESLEK YÜKSEKOKULU

MESLEK LİSESİ,LİSE VE ALTI

Page 19: Faaliyet Raporu - CK Boğaziçi · PDF fileElektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7,9 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM, Boğaziçi

Faaliyet Raporu 2013

18

Personelin Statüye Göre Dağılımı 2013

GENEL MÜDÜR

DİREKTÖR

MÜDÜR/MÜDÜR YARDIMCISI

YÖNETMEN

UZMAN

BÜRO PERSONELİ

6

7

21

3

1

7

15

15

28

1

1

7

21

22

49

4

TOPLAM

ERKEK

KADIN

32

37

34,5

KADIN

ERKEK

TOPLAM