Top Banner
EOQ MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉVKÖNYVE Budapest 2020
156

EOQ MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET …

Mar 24, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Az EOQ MNB Egyesületet a következ cégek és szervezetek támogatják:
Platina fokozatú támogató: HungaroControl Zrt. TRIGO C.E.E. Kft. WESSLING Hungary Kft.
Arany fokozatú támogató: Hamburger Hungaria Kft.
Knorr-Bremse Vasúti Járm Rendszerek Hungária Kft.
Ezüst fokozatú támogató: GS1 Magyarország Nonprofit Kft. HÓDAGRO Zrt.
Macher Zrt. Magyar Suzuki Zrt. MIRELITE MIRSA Zrt. MVM Zrt. PICK Szeged Zrt. WIL-ZONE Tanácsadó Iroda
Bronz fokozatú támogató: Béres Gyógyszergyár Zrt. Birla Carbon Hungary Kft. Continental Automotive Hungary Kft. DEKRA Certification Kft. Electrolux Lehel Htgépgyár Kft. ÉMI-TÜV SÜD Kft. HNS Mszaki Fejleszt Kft. HUNGERIT Zrt. ISO 9000 Fórum Egyesület KALOPLASZTIK Manyag és Gumiipari Kft. Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
ÓAM Ózdi Acélmvek Kft. Rail Cargo Hungaria Zrt. Rosenberger Magyarország Kft. ROTO ELZETT CERTA Kft. SÁG-Épít Zrt. SGS Hungária Kft. TUTTI Élelmiszeripari Kft. VAMAV Vasúti Berendezések Kft.
Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó György (Vice Presidents) Takács János Ügyvezet elnök (Executive President): Dr. Boross Ferenc Ügyvezet titkár (Executive Secretary): Várkonyi Gábor EOQ-képvisel (EOQ Representative): Dr. Molnár Pál Székhely: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Telefon: Titkárság: 212 8803 Telefax: Titkárság: 212 7638 Levélcím: 1530 Budapest, Pf. 21 Honlap: https://eoq.hu e-mail: info@eoq.hu Adóigazolási szám: 18007985 2 41 Bankszámla: 11713005-20136631 OTP Budapest, 1055 Budapest, Nyugati tér 9.
Összeállította: Dr. Molnár Pál Mszaki szerkeszt: Dr. Boross Ferenc
Megtalálható az EOQ MNB Egyesület honlapján: https://eoq.hu/emlek/20evk.pdf és készült 200 példányban
HU ISSN 1417 572X
2020 . év i ÉVKÖNYV
T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Az EOQ és az IAQ 2020. évi tevékenysége ................................ 4
II. Az EOQ MNB 2020. évi tevékenysége ...................................... 12
III. Az EOQ MNB 2021. évi központi munkaprogramja ................... 33
IV. A Szakbizottságok 2020. évi tevékenysége és 2021. évi munkaprogramja ........................................................................ 36
M01. 2020. évben megtartott központi és részvételi díjas rendezvények ............................................................................. 60
M02. A 2020. évben megtartott tanfolyamok ....................................... 61
M03. Az EOQ MNB 2020. évi összefoglaló elszámolása ..................... 62
M04. A 2021. évre tervezett központi és részvételi díjas rendezvények ............................................................................. 63
M05. A 2021. évre tervezett továbbképz tanfolyamok ....................... 64
M06. A 2021. évre tervezett Pódiumbeszélgetések ............................... 66
M07. Az EOQ MNB választott tisztségviseli ..................................... 67
M08. Az EOQ MNB kitüntetettjei ....................................................... 74
M09. Minségdíjas magyarországi cégek és szervezetek ...................... 78
M10. EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkez magyarországi szakemberek névsora és címjegyzéke.......................................... 89
M11. Az EOQ teljes jogú tagszervezetei .............................................118
M12. EOQ tagszervezetek és partnerek ...............................................119
M13. Az EOQ és más nemzetközi minségügyi szervezetek 2021. évi nagyobb rendezvényei ................................................120
M14. Jogi tagok névsora .....................................................................121
M15. Egyéni tagok névsora .................................................................126
M17. Az EOQ MNB Felügyel Bizottságának Mködési Szabályzata ....155
4
Az Európai Minségügyi Szervezet (EOQ) belga törvények alapján mköd autonóm, non-profit szövetség. Az EOQ a teljes jogú önálló nemzeti tagszervezetek (FMO-k) koordináló és együttmködésüket segít európai interdiszciplináris nemzetközi szervezete a minségirányítás területén.
Az EOQ-t 1956-ban alapították. Tanácsa jelenleg 28 európai teljes jogú nemzeti minségügyi szervezetbl áll, melyek országaikat képviselik a minségügy területén (M11 melléklet).
Teljes jogú tagjain kívül az EOQ tagokat, valamint a társult regionális és egyetemi EOQ partnereket az M12 melléklet tartalmazza.
Az EOQ vezet tisztségviseli 2020-ban:
Elnök (President): Torolf Paulshus (Norvégia)
Els alelnök (First Vice-President): Anni Koubek (Ausztria)
Leköszön elnök (Past President): George Georgiades (Ciprus)
Alelnökök (Vice-Presidents): Avelino Brito (Spanyolország)
An Kint (Belgium)
Patrick Mongillon (Franciaország)
Maxim Protasov (Oroszország)
Pedro Saraiva (Portugália)
Claudia Welker (Németország)
2020-ban az EOQ – a nemzeti képviselk részvételével a Tanácsülést is magában foglaló – 1 Közgylését és 3 Informális Meetingjét a következk szerint online tartotta meg:
133. EOQ Közgylés, 2020. június 16.
EOQ Informális Meeting, 2020. szeptember 16. és 17.
EOQ Informális Meeting, 2020. október 15.
A 133. EOQ Közgylésen Takács János, az EOQ MNB Egyesület alelnöke vett részt, amelyen többek között elfogadták az EOQ 2020. évi tagdíjakat a korábbiak szerint, valamint a 2019. évi munkaprogram végrehajtásáról szóló és a kapcsolódó pénzügyi beszámolót. Jóváhagyták az EOQ új ftitkárának jelölését a svéd Ulf Gustavsson személyében. Elfogadták az EOQ új Alapszabályát, amelyet a vonatkozó belga törvény szerint készítettek el. Ezen a Közgylésen a f témákat még az EOQ stratégiájának végrehajtása, valamint az EOQ 2 új harmonizált követelményrendszerének elfogadása jelentették:
EOQ CoS 31000:2020 Requirements for Risk Managers
5
EOQ CoS 27000:2020 Requirements for ISMS Management Personnel
Új társult tagként felvételre került a brit Chartered Quality Institute (CQI), mivel a teljes jogú tagság megítélésénél akadályt jelentett a CQI által mködetett IRCA (International Registered Certified Auditor). Napirendre került az EOQ PRU új megnevezése „EOQ Competence Center” (EOQ Kompetencia Központ), valamint a „Quality Innovation 2020” projekt is, melynek koordinátora az Excellence Finland, és amelyben az EOQ MNB Egyesület aktívan vesz részt.
A pandémiás helyzet miatt egy évvel elhalasztották a 64. EOQ Kongresszust, amely 2020. június 16-17-én terveztek megtartani. A program és az eladók tekintetében lényegi változás nem várható. Ennek megfelelen az EOQ 2022-ben júniusban vagy októberben tervezi megtartani 65. Kongresszusát Moszkvában vagy Kalinyingrádban, amirl a végleges döntés 2021 elején várható.
A 2020. szeptember 16-án és 17-én Dr. Molnár Pál, EOQ MNB elnök és Takács János EOQ MNB alelnök részvételével megtartott EOQ Informális Meetingen a következ témák kerültek napirendre:
Az EOQ elfogadott hosszú távú stratégiájának megvalósítása.
Egy új EOQ projekt „European Quality Trademark (EQTM) elkészítése.
Az EOQ új honlapjának bemutatása és véglegesítése.
Meghatározták az ezekkel kapcsolatos feladatok következ lépéseit is.
A 2020. október 15-én Dr. Molnár Pál, EOQ MNB elnök részvételével megtartott EOQ Informális Meetingen az új EOQ projekt „European Quality Trademark (EQTM) részletes ismertetése és a megvalósítás egyes feladatai kerültek napirendre a következk szerint:
Az új EOQ projekt „European Quality Trademark (EQTM) helye és pozíciója a többi megkülönböztet európai termékjelöléshez.
Az EQTM megpályázásának és elnyerésének tervezett folyamata.
Az EOQ és nemzeti tagszervezetek feladat- és bevételmegosztása.
Az EQTM projekt elterjesztése az Európai Bizottság részére (magyar javaslat).
A nemzeti tagszervezetek részvételének feltételei.
A kapott tájékoztatás alapján a nemzeti tagegyesületek, így az EOQ MNB Egyesület 2021. 01. 31-ig jelentkezhetnek be az els körben résztvevnek. Magyar javaslatra a résztvevi kör bvítésére 2021. 11. 30-ig még lesz lehetség.
A korábbiak szerint folytatódik 2020-ban a sikeres nemzeti és nemzetközi „Minség-Innováció” projekt, melyben Magyarország 2013. év óta aktív résztvev.
A korábban nagyszámú és aktív EOQ Szakbizottságok és Szekciók 2020-ban sem mködtek.
6
A legnagyobb és legsikeresebb EOQ projekt továbbra is az EOQ Minségügyi Szakértk Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere a PRU (Personal Registration Unit) – a 2020. év végén a következ 30 érvényes harmonizált követelményrendszerekkel és tanúsítási eljárásokkal rendelkezett:
EOQ Minségügyi Operátor
EOQ Minségügyi Asszisztens
EOQ Minségirányítási Megbízott*
EOQ Minségügyi Szakért *
EOQ Minségügyi Rendszermenedzser*
EOQ Minségügyi Auditor*
EOQ Integrált Minségügyi és Környezeti Rendszermenedzser
EOQ Integrált Minségügyi, Környezeti, Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági Rendszermenedzser
EOQ TQM Menedzser*
EOQ TQM Felülvizsgáló*
EOQ Minségirányítási Rendszer Tanácsadó és Környezetirányítási Rendszer Tanácsadó*
EOQ Minségirányítási Rendszer Vezet Tanácsadó és Környezet- irányítási Rendszer Vezet Tanácsadó*
EOQ Minségügyi Menedzser az Egészségügyben*
EOQ Minségügyi Rendszermenedzser a Szolgáltatási Szektorban
EOQ Minségügyi Rendszermenedzser a Közigazgatásban
EOQ Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser*
EOQ Élelmiszerbiztonsági Auditor*
EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser*
EOQ Információbiztonsági Auditor*
EOQ Projekt Menedzser
EOQ Folyamat Menedzser*
EOQ Kockázatkezel Menedzser*
EOQ Energiairányítási Megbízott*
Magyarországon eddig 21 minsítés harmonizált követelmény-rendszere és tanúsítási eljárása (*-al jelölve) került honosításra és sikeres bevezetésre, de a tanúsítványok kiadása 2012 második félévétl kezdve – az EOQ szabályok és elírások betartása mellett – nemzeti hatáskörbe került.
A Nemzetközi Minségügyi Akadémia (IAQ) egy független, önfenntartó, nem profitorientált és nem kormányzati szervezet, amelyet a világ legelismertebb minségügyi szakemberei alkotják. Az IAQ tagjait (az akadémikusokat) a világ különböz régióiból megközelíten arányos létszámban választják, megközelíten 1/3 – 1/3 arányban Ázsiából, Amerikából, valamint az Európa – Közel Kelet – Afrika régióból. Egyénileg pályázni az akadémiai tagságra nem lehetséges, a jelölteket eredményeik és érdemeik alapján IAQ tagok jelölik akadémiai tagságra. Jelenleg mintegy 134 fs tagság 44 ország legkiválóbb minségügyi szakértibl tevdik össze. A tagok sokoldalú személyes közremködésükkel segítik a minség tudományosan megalapozott fejlesztését. Az Akadémia segíti a regionális és a nemzeti minségügyi szervezetek munkáját. Jelenleg a fejleszt munkák elssorban a kormányzat, a vállalatirányítás, az innováció, az egészségügy és az oktatás minségügyi feladatainak megoldására irányulnak, amely szakterületeken ún. gondolkodó mhelyek (Think Tanks) mködnek.
Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB Egyesület elnöke az IAQ Igazgató Tanácsának elnökeként vett részt és vezette le a 2020-ban megtartott online IAQ üléseket. Az Igazgatótanács ülésére 2020. április 27-én, a Közgylésekre 2020. május 7- én, 2020. július 21-én és 2020. október 23-án került sor. Az IAQ Közgyléseken az aktuális feladatok, az új tagok székfoglaló eladásai és számos más napirendi pont mellett megvitatták az IAQ stratégiájának végrehajtását, továbbá az IAQ átdolgozott Alapszabályát, amit Liz Keim, az IAQ soros elnöke irányít.
2020-ban egy csaknem egyéves folyamat eredményeként lezárult az IAQ tisztségviselinek jelölése, majd az IAQ tagok általi megválasztása a 2021-2023 évi választási periódusra. A kiválasztást, a jelölést és a választást lebonyolító IAQ Jelöl Bizottság elnöke Dr. Molnár Pál volt, melynek tagjai Dr. Marcos Bertin, Argentína, Dr. Noriaki Kano, Japán, Janak Mehta, India és Dr. Gregory Watson, USA/Finnország voltak. A többlépcss jelölés és meghallgatás eredményeképpen az IAQ tagsága az IAQ elnökének „Európa – Amerika – Ázsia” idrendnek megfelelen a japán Shinichi Sasakit választotta meg, aki a Toyota Motor Corporation korábbi ügyvezet alelnöke volt és 2014-tl a JUSE (Japán Tudósok és Mérnökök Egyesülete) elnöke. Az ezredfordulóig
8
Választási periódus
Az IAQ tisztségvisel-választás eredménye a 2021-2023 évi választási periódusra.a következ:
Function Nominees
President elect Acn. Lars Sorqvist, Sweden
Acn. Yukihiro Ando, Japan
Acn. Raul Molteni, Argentina
Acn. Blanton Godfrey, USA
Acn. Pedro Saraiva, Portugal
VP Communication Acn. Lotto Lai, Hong Kong
VP Conference Acn. Pedro Saraiva, Portugal
VP Examination Acn. N. Ramanathan, India
VP Publication Acn. Grace Brannan, USA
9
Shinichi Sasaki, az IAQ megválasztott elnöke 2020. október 25-én megtartott székfoglaló online eladásának kiemelt témái a következk voltak:
A Toyota gyökerei és a Toyota Minség fejldése
A Toyota eldje 1924-ben kifejlesztett egy G-típusú szövszéket, ami a Toyota Termelési Rendszer (TPS) alapjának tekinthet, ugyanis ha a gép hibát észlelt, automatikusan leállt. 1935-ben kifejlesztették a G1 tehergépkocsit, aminek azonban nagyon sok minségi problémája volt. 1937-ben létrejött a Toyota Motor Ipari Vállalat. Ebbl az idbl eredeztethet a Toyota vev- centrikussága: ez többek között azt is jelentette, hogy Kiichiro Toyoda elnök is nem egyszer a teherautó alá feküdt, hogy kiderítse a meghibásodás okát. A begyjtött adatok és információk alapján személyesen tette meg a szükséges intézkedéseket a tervezés (dizájn), illetve a gyártás hibátlan mködése érdekében.
Megalkotta és a gyakorlatban meg is valósította a Toyota Termelési Rendszer (TPS) alapelvét a gépjármiparban: „Határidre szállíts kiváló minség termékeket a vevk számára, alacsony áron”. Ennek a következ alapelemeit dolgozták ki és valósították meg a gyakorlatban:
1. J.I.T. (Just-In-Time), a veszteség és hulladék kiküszöbölése; az alkatrészt pedig akkor kell adni az elvárt mennyiségben, amikor a dolgozónak arra szüksége van.
2. JIDOKA (intelligens automatizáció, a rendellenességek gépi észlelése): Soha ne állíts el hibás terméket! Hiba vagy a berendezés meghibásodása esetén haladéktalanul le kell állítani a gyártó vonalat.
Az 1960-as években legördült a szerelszalagról az els Toyota Crown gépkocsi, ami után a vállalat gyors fejdésnek indult. Az alkalmazottak száma megkétszerezdött, a termelési volumen pedig a hétszeresére ntt. A minség javulása azonban nem tartott lépést a volumen bvülésével, a megnövekedett termelékenység ellenére sem. Sok új munkatársat vettek fel ugyan, de elmaradt az alapos, mindenre kiterjed szakképzésük. Hiányosságok mutatkoztak a menedzserek képességeit és tapasztalatait illeten is, továbbá gyenge volt a horizontális kommunikáció és koordináció. A problémákra adott válaszként kidolgozták a "beépített minség" és a „tulajdonosi szemlélet” koncepcióját, miszerint 'az ellenrzés lényege nem magában az ellenrzésben vagy felügyeletben rejlik'. Egy brosúra – amelyet 1962-ben minden munkatárshoz eljuttattak – azt tartalmazta, hogy a minséget már a folyamaton belül létre kell hozni, amiért minden alkalmazott tulajdonosi felelsséggel tartozik.
10
Az 1960-as években az egész vállalatra kiterjeden bevezették a TQC (teljes kör minségszabályozás) rendszert, amely forradalmasította a tudományos üzleti menedzsmentet, lehetvé téve a kitn minség, olcsó gépjármvek kifejlesztését és gyártását. Ekkor újabb válság köszöntött be: a Japánon kívüli, tengerentúli termelés felfutása és a mszaki bonyolultság növekedése miatt a Toyota Termelési Rendszer (TPS) elveszítette korábbi progresszív szerepét, és már nem volt képes teljesíteni az eredeti funkcióit: ezért a "beépített minség tulajdonosi szemlélettel párosulva" csupán szlogen maradt. A morális válság jeleiként megszorítások léptek életbe és növekedett az igazolatlan hiányzások száma. Ekkor a szakemberek figyelme – brit javaslatra – a szabványosított munkafeltételek és új oktatási módszerek felé fordult. Olyan munkafeltételeket kellett teremteni, amelyek között a dolgozók könnyebben és hatékonyabban tudták teljesíteni a feladataikat. Az elmélyült továbbképzés és oktatás lehetvé tette azt is, hogy a dolgozó – a szükséges ismeretek birtokában – maga dönthesse el, hogy jól vagy hibásan végezte el a feladatát. Megnövekedett továbbá a vezetk és az ellenrök feladatköre: k bizonyos mértékig átvették a vevk szerepét a munkások elismerése, illetve elmarasztalása területén. Az új felhívás így fogalmazódott meg: "Beépített minség minden egyes folyamatba".
Nagy kihívásként jelentkezett például a htvíz csöpögése és az ún. zápor- próba elkerülhetsége. A víz szökését számos tényez okozhatja, így a gumi tömítés elégtelensége, illetve a hegesztési hiányosságok. Nem volt könny a gyökérokok azonosítása és azok kiküszöbölése, hiszen itt kb. 800 folyamatról, és 2000 munkaelemrl van szó, amelyeket egyesével kell láthatóvá tenni (vizualizálás) és megvizsgálni. Javulás nyilvánvalóan csak úgy érhet el, ha az egyes dolgozók maradéktalanul és hibátlanul végzik el a saját munkájukat.
Az új kihívásokra adott válaszként megszületett a JKK (Ji Kotei-Kanketsu), ami lehetvé teszi minden egyes dolgozó bevonását és elszámoltathatóságát a minség és a javítás területén (a tulajdonosi szemlélet továbbfejlesztése). A gyártástechnika (Production Engineering, PE) feladata, hogy kell idben hatékony és magas színvonalú támogatást nyújtson a gyártás elkészít folyamatához és a berendezésekhez, valamint az új üzemekhez a tervezés, a gyártás és a telepítés, továbbá a kipróbálás szakaszától kezdve az egyre jobb autók elállításához.
A JKK és a PE elemei: a folyamatok, a bellük összetevd munkaelemek, továbbá azok bírálati kritériumai és a szükséges feltételek a bírálati kritériumok teljesítéséhez. Az viszont már túl kés, ha csak az utolsó ellenrzés során találják meg a hibát. A vizsgálatokat célszer minden munkafolyamat után
11
elvégezni. Az öntést követ lyukképzdés elkerülésére például célszer megfelel eszköz-követelményeket és termékstruktúrát alkalmazni. Mivel sem technikailag, sem gazdasági szempontból nem könny a JKK alkalmazása minden folyamatra, a minségbiztosítás szempontjából a felügyeleti tevékenység koordinálása lehet célravezet. Ez azt jelenti, hogy a hibára leginkább hajlamos folyamatoknál minden esetben végre kell hajtani az ellenrzést, és az azonosított problémákat ki kell javítani. Az összes befolyásoló tényez kezelésére megfelel intézkedéseket kell hozni.
2007-re a Toyotánál megvalósult a "Beépített minség tudományos módszerekkel", így a látható gyártási folyamat helyett (munkaelemek, az alkatrészek összeszerelése, ellenrzés) eltérbe került a „láthatatlan hivatalos munka", vagyis az anyagok felhasználásának alapos elkészítése a célértéknek megfelelen, az értékelések elvégzése, a verifikálás, majd végezetül az anyagok megrendelése és beszerzése. A JKK így továbbfejldött a kevésbé látványos háttérmunka irányába. A kitzött célok elérése érdekében egyre nagyobb szerepet kap az egységesítés és a szabványosítás.
2010 a nagy visszahívások éve volt, ami igen nagymértékben eltérbe helyezte a változó társadalmi és vevi elvárások kielégítésének szükségességét, párhuzamosan a biztonsági elírások szigorú megkövetelésével. Ez az, ami lehetvé teszi a Toyota termékek biztonságos és nagy lelki nyugalommal való felhasználását. A Toyota nem hagyhatja figyelmen kívül a vevi igényeket, bárhol is lépjenek fel azok a világon, mert ezek az igények forradalmasítják a munkafolyamatokat és biztosítják a szükséges szervezeti kapacitás elérését. A világméret igényekkel való lépéstartás megköveteli az állandó és szünet nélküli folyamatos javítást.
12
1. A 2020. évi els Közgylés
Közgylésünket a Kormány 102/2020. (IV. 10.) Kormány rendelete alapján elektronikus hírközl eszköz igénybevételével hirdettünk meg.
Idpont: 2020. május 13. volt az elzetesen meghirdetett hivatalos idpont, amit a pandémiás helyzet miatt módosítottuk az elektronikus meghirdetés szabályai miatt:
2020. április 30-án feltettük a Közgylés anyagait honlapunkra, meghirdettük honlapunkon és kiküldtük teljes tagságunknak a közgylés meghívóját
2020. május 22-én délben lezártuk a szavazás lehetségét és összesítettük a megküldött szavazatokat.
Hely: Az EOQ MNB honlapja titkosított és azonosított kapcsolattal.
Az elektronikus hírközl eszközök használatával lebonyolított Közgylés jogszabályi háttere és lebonyolítása
A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Kormány rendelete elhárította az akadályokat a Közgylés elektronikus megtartásával kapcsolatban annak ellenére, hogy alapító okiratunk nem tartalmazza ennek lehetségét. A rendelet következ rendelkezések betartását írja el:
- a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellzhet és a határozat tervezetét a tagokkal közölni kell,
- elektronikus hírközl eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan meg kell határozni az igénybe vehet elektronikus hírközl eszközöket és informatikai alkalmazásokat, továbbá meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját,
- a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,
- a jogi személy erre kijelölt vezet tisztségviselje vezeti le a döntéshozó szerv ülését és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzkönyvét,
- a jegyzkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközl eszköz útján részt vev tagok adatait,
- a tagok kapjanak a meghozott döntésekrl tájékoztatást.
Esetünkben a következ lépésekre került sor:
- A közgylési meghívóval kiküldésre kerültek a biztonságos webterületen elhelyezett közgylési beszámoló anyagok és a szavazólap elérhetsége.
- A meghívó kiküldését a szavazási id alatt még háromszor megismételtük a nem szavazó tagoknak/képviselknek.
- A szavazólapon név, e-mail cím és lakáscím megadásával biztosítottuk a tag/képvisel azonosíthatóságát.
13
- A szavazólap visszaküldésére több mint 15 napot adtunk.
- Dr. Boross Ferenc ügyvezet elnöke mint a web felületet kezelje (web admin, rendszergazda) begyjtötte a szavazatokat, az Elnökség tagjainak elküldte a szavazás részletes eredményeit elkészítette a Közgylés jegyzkönyvét.
- Az Elnökség által elfogadott szavazási eredmények a honlapunkra felkerültek és errl a tagság értesítést kapott.
A Közgylés anyagait Dr. Molnár Pál egyesületi elnök diasorozata foglalta össze. Az anyag tartalmazta az egyes nagyobb méret részletesen bemutatásra kerül dokumentumok elérhetségét is: https://eoq.hu/2020/kozgyul.pdf. A következkben a napirendi pontok sorrendjében tesszük közzé a Közgylés döntéseit.
A napirend elfogadása
A Közgylés napirendi pontjait itt nem soroljuk fel, mivel a napirendi pontok számozának megtartásával készült el a jegyzkönyv. A meghívót a következ dokumentum tartalmazza: http://eoq.hu/2020/kozgy20.pdf
01/2020. (V.13.) sz. Közgylési határozat: A kiküldött meghívóban szerepl napirendi pontokat a jelenlevk egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.
Közremköd tisztségviselk megválasztása
Dr. Boross Ferenc Mandátumvizsgáló és Szavazatellenrz Bizottság: Elnökség Jelöl Bizottság: Dr. Molnár Pál elnök Takács János az elkészít bizottság elnöke Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly tagok
02/2020. (V.13.) sz. Közgylési határozat: A Közgylés 125 igen, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a javasolt közremköd tisztségviselket.
Beszámoló a 2019. évben és az elmúlt 4 évben végzett munkáról, valamint a 2020. évre tervezett feladatokról
Dr. Molnár Pál, egyesületi elnök diasorozatban (http://eoq.hu/2020/kozgy20.pdf) ismertette az EOQ MNB 2019. évi és az elmúlt 4 évben végzett tevékenységeit és eredményeit, melyek részletesen az évkönyvekben megtalálhatók: https://eoq.hu/eoq-mnb-evkonyvek/
14
03/2020. (V.13.) sz. Közgylési határozat: A Közgylés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Molnár Pál elnöki beszámolóját a 2019. évben és az elmúlt 4 évben végzett tevékenységérl és a 2020. évre tervezett feladatokról.
Az Egyesület 2019. évi összefoglaló elszámolásának bemutatása
Dr. Molnár Pál egyesületi elnök diasorozata tartalmazta a 2019 évi elszámolást.
04/2020. (V.13.) sz. Közgylési határozat: A Közgylés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület 2019. évi összefoglaló elszámolását.
A Felügyel Bizottság elnökének jelentése
Dr. Szigeti Tamásnak a Felügyel Bizottság elnökének jelentése a közgylési anyagokkal együtt jelent meg: https://eoq.hu/2020/fb-jelentes.pdf
05/2020. (V.13.) sz. Közgylési határozat: A Közgylés 125 igen, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Szigeti Tamásnak, a Felügyel Bizottság elnökének jelentését.
A közhasznúsági jelentés ismertetése
Dr. Molnár Pál egyesületi elnök diasorozata ismertette a közhasznúsági jelentés értelmezését és a közgylési meghívó tartalmazta a jelentés elérhetségét: https://eoq.hu/emlek/kh19.pdf
06/2020. (V.13.) sz. Közgylési határozat: A Közgylés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az EOQ MNB Egyesület 2019. évi közhasznúsági jelentését.
Az Egyesület 2020. évi költségvetésének bemutatása
Dr. Molnár Pál egyesületi elnök diasorozata tartalmazta a 2020. évi költségvetés bemutatatását.
07/2020. (V.13.) sz. Közgylési határozat: A Közgylés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület 2020. évi költségvetését.
Javaslat az idén esedékes tisztségvisel-választás a pandémiás helyzet utánra való halasztásáról
Dr. Molnár Pál egyesületi elnök diasorozata tartalmazta az Elnökség javaslatát az idén esedékes tisztségvisel-választás a pandémiás helyzet utánra való halasztásáról.
08/2020. (V.13.) sz. Közgylési határozat: A Közgylés 125 igen, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a jelenlegi tisztségviselk hivatalának meghosszabbítását és az esedékes
15
A napirendi pontokra szavazatok elektronikus leadása
A biztonságos web területre 2020. április 30-án kihelyezésre került a szavazólap, majd 2020. május 22-én délben a szavazólap küldhetsége megszünt, de a szavazólap elérhetsége megmaradt: https://eoq.hu/2020/szavaz.htm
A szavazásra biztosított id alatt 126 tagunk/képviselnk küldte meg szavazatát. A GDPR értelmében a szavazatok részletes összesítését csak az Elnökségnek kapta meg. A jegyzkönyvbe a szavazatot leadóknak csak a neve és lakóhelyük települése került be:
1. Acsai Antalné dr Kobolka Lívia, Budapest; 2. Anwar Mustafa Dr., Budapest; 3. Bánfi Brigitta, Tata; 4. Becskeházi-Tar Judit, Budapest; 5. Berényi László Dr., Nyírtelek; 6. Berényi Vilmos, Esztergom; 7. Biacs Péter Ákos Dr., Budapest; 8. Bódis Zoltánné, Paks; 9. Bogdán András, Kaposvár; 10. Boross Ferenc Dr., Budapest; 11. Bozzai Zoltán, Gyr; 12. Budaházi Zsuzsanna, Sopron; 13. Czeglédi Sándor, Szolnok; 14. Csapkó István, Budapest; 15. Csendesné Dolinay Margit, Nagykanizsa; 16. Dávid Zoltán, Budapest; 17. Debreczeni Sándor, Paks; 18. Dózsa Zoltán, Gánt; 19. Drahovszky Zoltánné, Budapest; 20. Drégelyi-Kiss Ágota, Budapest; 21. Dudás Ferenc Dr., Budapest; 22. Edvy Zoltán, Pápa; 23. Erss Erzsébet, Szeged; 24. Eszesné Tóth Katalin, Szeged; 25. Fábián Zoltán, Szeged; 26. Felszeghi Sára Dr., Miskolc; 27. Frits Gábor, Ózd; 28. Galla Jánosné, Budapes; 29. Garai Lrinc, Budapest; 30. Gombás Péter, Debrecen; 31. Gdény Sándor, Debrecen; 32. Gyri Pál, Pécel; 33. Haiman Péterné, Nagykovácsi; 34. Hambachné Kaszner Zsuzsanna Dr., Esztergom; 35. Hannig Zsolt, Budapest; 36. Hercz Endre, Budapest; 37. Hervainé Szabó Gyöngyvér, Székesfehérvár; 38. Hollós Kamilló, Hódmezvásárhely; 39. Hortobágyi Ibolya, Budapest; 40. Horváth György, Budapest; 41. Horváth László, Szeged; 42. Horváthné Paál Judit, Siófok; 43. Juhász Tiborné dr., Budapest; 44. Kádasné Tarcza Margit, Tyukod; 45. Kassai Sándor, Szd; 46. Katonáné Bok Enik, Budapest; 47. Kis Pál Jen, Budakeszi; 48. Kiss Attila, Kecskemét; 49. Kocsis József, Nyergesújfalu; 50. Kosaras Csaba Gyárfás Dr., Budapest; 51. Kovács László, Üröm; 52. Kovács Oszkár dr.,. Budapest; 53. Körmendy Dezs, Budapest; 54. Kszegi József, Budapest; 55. Kövesi János Dr., Budapest; 56. Kreisz Balázs, Pilisvörösvár; 57. Kulcsár Ildikó, Dunakeszi; 58. Kurucz Attila Dr., Pázmándfalu; 59. Kurucz Mihály István, Budapest; 60. Lakat Károly, Budapest; 61. Lányi Gábor Dr., Budapest; 62. Lapis Balázs, Budapest; 63. Ledó Ferenc, Szentes; 64. Lukács Béla, Budapest; 65. Makk Áron, Székesfehérvár; 66. Makra Magdolna, Budapest; 67. Mesterházi Sándor, Kemenessömjén; 68. Mészárosné Merbler Éva Dr., Budapest; 69. Mezey Tamás, Budapest; 70. Mikó György, Budapest; 71. Molnár Dénes, Budapest; 72. Molnár Edina Ilona, Budapest; 73. Molnár Ingrid, Budapest; 74. Molnár Pál Dr., Budapest; 75. Moravcsikné File Katalin, Budapest; 76. Mótusz András Olivér, Gyr; 77. Nagy Attila dr., Tatabánya; 78. Nagy Tamás , Ferthomok; 79. Nagy Zoltán, Budapest; 80. Nótáros Mihály,. Sopron; 81. ri János, Budapest; 82. Palllóné dr. Kisérdi Imola, Ercsi; 83. Panyor Ágota Dr., Makó; 84. Pataki Pál Dr., Budapest; 85. Peles Ferenc Árpád Dr., Debrecen; 86. Polyák Tamás, Kiskunhalas; 87. Puskás László, Paks; 88. Ramháb Mária , Budapest; 89. Reizinger Zoltán, Budapest; 90. Reuss Pál Dr., Budapest; 91. Roszik Péter dr., Tata; 92.
16
Schmellné Gaál Alíz, Diósd; 93. Silye Angéla, Orosháza; 94. Simon Péter, Gyál; 95. Somodiné Hajdú Éva Mária, Budapest; 96. Sós János Zoltán, Tolna; 97. Sümegi Endre, Szécsény; 98. Szabados Györgyné Andor Éva, Budapest; 99. Szabó Erzsébet Dr., Budapest; 100. Szabó S. András, Budapest; 101. Szegedi Erzsébet, Budapest; 102. Szenes Katalin Dr., Budapest; 103. Szigeti Tamás Dr., Székesfehérvár; 104. Szilágyi Árpádné, Dunaújváros; 105. Szomor Ferenc László, Göd; 106. Takács János, Budapest; 107. Timár Imre, Budapest; 108. Tompa Lászlóné, Zalaegerszeg; 109. Tóth Attila, Budapest; 110. Tóth Csaba László, Budapest; 111. Tóth László, Budapest; 112. Tóthné dr. Veinperl Ilona, Budapest; 113. Török András, Budapest; 114. Török Bálint dr., Budapest; 115. Ujhelyi Zoltán, Pécs; 116. Urbán László Dr., Budapest; 117. Vajda László dr., Budapest; 118. Varga Béla György, Budapest; 119. Várkonyi Gábor, Budapest; 120. Vass Sándor, Budapest; 121. Veress Gábor Dr.,Veszprém; 122. Veress József, Budapest; 123. Vida Tímea, Pécs; 124. Vincze Róbert, Velence; 125. Wintermantel Balázs, Budapest; 126. Zalay Miklós, Vecsés
A 2020. november 11-re tervezett tisztújító Közgylést a rosszabbodó pandémiás helyzet miatt nem tartottuk meg.
2. A 2020. évi mködés összefoglaló ismertetése
Az EOQ MNB Egyesület a 2020. évben a különösen nehéz pandémiás helyzetben fenntartotta mködképességét, amiért minden aktív közremködnek külön köszönet jár. A számok természetesen jelentsen szerényebbek a korábbi évekhez képest. Összesen 39 rendezvényt tartottunk meg közel 1500 résztvevvel. Ezen belül 2 nagyobb konferencia (társszervezként) és 7 tanfolyam, illetve workshop, valamint 29 térítésmentes szakbizottsági rendezvény került megrendezésre.
Sikeresen lebonyolítottuk a „Minség-Innováció 2020” nemzeti és nemzetközi pályázatot. 6 pályázat nemzeti díjat nyert és 2 pályázat EOQ MNB elismer oklevelet kapott. A nemzetközi pályázaton 2013 óta most másodszor nem nyert magyarországi pályázat díjat vagy fdíjat, de összesen 6 finalista oklevelet adtak ki a nemzetközi megmérettetésre benyújtott nemzeti díjas magyarországi pályázatok színvonalának elismeréseként. Az Innovációs és Technológiai Misztérium 1,5 mFt támogatást nyújtott a projekt lebonyolításához.
2 millió forint összeg támogatást nyertünk el egyedi pályázat alapján a 2020. évi EOQ nemzetközi tagsági díjunk befizetéséhez a Innovációs és Technológiai Misztériumtól, ami közel teljes fedezetet nyújtott a 6160 EUR átutalásához.
A szakember-regisztráció keretében 2020-ban összesen 133 új, illetve megújított EOQ MNB tanúsítványt adtunk ki, ami az elz 2 évhez képest jelents csökkenést mutat. A szintentartó worshopok résztvevinek elégedettsége tovább növekedett 94-98%-ra, ami a második félévben az online lebonyolítás bevezetése következtében sem változott. A résztvevk által tartott ún. „kiseladások” színvonala folyamatosan tovább emelkedett. Ugyanakkor a tanúsítványok elismertsége, presztízse és értéke tovább ntt. A kiadott, illetve
17
A „Minség és Megbízhatóság” szakfolyóiratunk mind a 4 füzete idben összesen 456 oldalon jelent meg nyomtatottan és elektronikusan. Annak ellenére, hogy az olvasók száma a megyei és egyetemi könyvtárak emelked számú megrendelései következtében jelentsen bvült, a szakfolyóirat kiadása továbbra is veszteséges.
A tárgyévben is beigazolódott a Szakbizottságok száma 12-re csökkentésének helyessége. Az összevonások következtében gyenge Szakbizottság gyakorlatilag nincs, mivel mindegyik – különböz formában – valamilyen aktivitással tevékenykedik. Különösen sikeresnek nevezhet a több Szakbizottság közös gondozásában megszervezett „Pódiumbeszélgetések a Minségrl” sorozat, amelyek megtartására csak a tárgyév els hónapjaiban kerülhetett sor 2 alkalommal.
Elismerést érdemel a sokkal jobban áttekinthet és könnyebben használható 2 éve megújított honlapunk, melynek népszerségét jól mutatja a látogatók és a havonta letöltött lapok számának, valamint a letöltött átlagos adatmennyiségnek a növekedése.
A 2020. évi bevételeink érthet okokból jelentsen csökkentek az elmúlt évekhez képest 23 747 eFt összegre. Természetesen a kiadások is alacsonyabb szinten maradtak (25 654 eFt). A 2020. évet így 1 907 eFt veszteséggel zártuk. A „Minség és Megbízhatóság” szakfolyóirat veszteségét nem sikerült tovább csökkenteni, annak ellenére, hogy a lektorok 2020-ban már a csekély honoráriumot sem kapták.
A 2020. évi Közhasznúsági jelentés szerint az erforrás ellátottság, illetve a társadalmi támogatottság összesen 6 mutatója közül csak a következ kettt nem teljesítettük:
Az elz két lezárt üzleti év egybeszámított adózott eredménye ne legyen negatív.
Az 1% SZJA felajánlások összege érje el az összes bevétel 2%-át. Ez a mutató annak ellenére nem volt teljesíthet, hogy az EOQ MNB Egyesület kapta a magyarországi minségügyi szervezetek közül a legtöbbet (245 eFt-ot), míg a másik 3 szervezet összesen nem kapott ennyit (MMT 80 eFt-ot, ISO Fórum 40 eFt-ot és az SZKKE 28 eFt-ot).
Ezáltal teljes mértékben teljesültek a közhasznúsági státusz fenntarthatóságához szükséges követelmények (lásd: 2011. évi CLXXV. törvény [Ectv.] 32. §).
18
Az EOQ MNB 2021. évi fbb feladatai kissé szerényebbek a 2020. évi tervvel szemben:
− A jogi és az egyéni tagság stabilizálása, további támogató tagok megnyerése. − 3 központi, illetve részvételi díjas rendezvény rendezi, illetve társrendezi
feladatainak ellátása, továbbá legalább 50 szakbizottsági rendezvény lebonyolítása.
− A tervezett 15 továbbképz tanfolyam többségének színvonalas megtartása és néhány kisebb részvételi díjas rendezvény megtartása.
− A „Minség és Megbízhatóság” szakfolyóirat eddigiek szerinti kiadásának fenntartása.
− Legfontosabb célunk továbbra is a közhasznúsági státusz megtartása.
3. Az EOQ MNB vezet szerveinek ülései
Az EOQ MNB Egyesület Elnöksége 2020-ban csak levelezés, telefonálási és pályázatértékel szinten mködött. Ennek keretében többek között a következ kiemelt témák kerültek napirendre:
A 2020. évi elektronikus Közgylés elkészítése és megszervezése.
az EOQ MNB Egyesület 2019. évi elszámolása, 2020. évi költségvetése a pénzügyi stabilitásának megrzése érdekében;
a 2019. évi mintegy 887 eFt eredmény értékelése;
az EOQ MNB tanfolyamok minsítése és a szakember-tanúsítás helyzetének kedvez alakulása, különös tekintettel a szintentartó workshopok és a tanúsítványok számára;
az EOQ MNB Egyesület taglétszámának alakulása és a tagsági díjak befizetési fegyelme;
a szakbizottsági tevékenységek koordinálása;
tájékoztató az EOQ és az IAQ üléseirl, valamint aktuális helyzetükrl;
együttmködés más hazai minségügyi társszervezetekkel.
Az EOQ MNB Egyesület Választmánya 2020-ban hivatalos ülést nem tartott.
4. EOQ MNB rendezvények
Az EOQ MNB Egyesület 2020-ban nemzetközi rendezvényt önállóan nem rendezett, de hathatósan közremködött a Lisszabonban megtartott 63. EOQ Kongresszus és a Sanghajban megtartott III. IAQ Minségügyi Világfórum értékelésében és az eladási kéziratok begyjtésében a „Minség és Megbízhatóság” számára.
19
Magyarországon az összesen mintegy 1500 résztvevvel megtartott 39 rendezvényen és tanfolyamon belül 3 nagyobb jelentség országos rendezvényt részben társrendezként és 7 tanfolyamot, illetve workshopot közel 300 (M01 és M02 melléklet), valamint a 29 szakbizottsági összejövetelt mintegy 1246 résztvevvel szervezett, illetve ezek szervezésében mködött aktívan közre. A szakbizottsági rendezvények kisebb része online formában került megtartásra, illetve elmaradt.
A 2020. év kiemelt rendezvénye az elektronikus Közgylés volt, amelyrl az Évkönyv e fejezetének 1. pontja ad részletes tájékoztatást.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékes vezetivel egyetértésben nem tartottuk meg a „Minség-Innováció 2020” pályázat nemzeti díjátadó rendezvényét, mely utóbbi a Finn Minségügyi Szervezet által koordinált nemzetközi pályázathoz kapcsolódott volna. A nemzeti díjas, az elismer és a nemzetközi finalista okleveleket elektronikusan küldtük ki nyerteseknek.
A szakbizottsági nagyrendezvények közül – a pandémiás helyzet miatt – nem tartottuk meg a betervezett „XVII. Minségmenedzsment az élelmiszergazdaságban 2020”, szakmai konferenciát és – társrendezként – a Hagyományos Termékeket Elállító Közösségek Világnapja, a TERRA MADRE szakmai rendezvényt sem. Elektronikusa került megküldésre a ”Közösségi Vándordíj”, amelyet az EOQ MNB Egyesület – az Agrárminisztérium stratégiai partnereként – 2012-ben alapított a hagyományos termékek érdekében kiemelked tevékenységet folytató közösségek elismerésére. A 2016-tól kezdve – így a 2020. évi díjat is – már az agrárminiszter adományozta a tárgyévben a következ 2 díjazott részére:
Néhai Kopasz Árpád – Posztumusz Miniszteri Díj a paprikás ételek és a magyar triflászkultúra gasztronómiai hagyományainak
ápolása, hazai és nemzetközi ismertségének növelése szolgálatában kiteljesedett életmvéért,
továbbá Nagy Józsefné – Miniszteri Díj
a Bodrogköz, ezen belül Cigánd gasztronómiai hagyományainak megrzése, népszersítése, a hagyományos tudás átadása terén végzett több évtizedes
fáradhatatlan munkásságáért.
A társrendezésben megvalósított konferenciák közül kiemelend a Budapesten megtartott XII. Lean Fórum és a Siklóson megrendezett ISO 9000 Fórum XXVII. Nemzeti Konferenciája.
20
5. EOQ MNB szakember-tanúsítás és -regisztrálás
A szakember-regisztráció és az EOQ tanúsítványok kiadása az Európai Minségügyi Szervezet továbbra is legsikeresebb projektje. Az EOQ MNB az eredményes részvétel ellenére – a megemelt licenc díjak és más adminisztratív nehézségek miatt – a szakember-tanúsítást és -regisztrációt a 2012. év második felétl nemzeti hatáskörbe vette, majd a 2020. évben is így mködtette, továbbra is betartva az EOQ harmonizált követelményrendszerét és eljárási szabályait.
Az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkez szakemberek számára ajánlatos – a lemondás lehetségének fenntartásával – az Egyesület tagjaivá lenni, akik tanúsítványukat – a nem-tagokhoz képest – nagyobb rugalmassággal újíthatják meg az elkövetkez 3 éves idtartamra.
A 2020-ban kiadott 133 EOQ MNB tanúsítvány 2019. évihez képest visszaesést mutat, ami elssorban a pandémiás helyzetre és az ezáltal elmaradt tanfolyamok jelents számára vezethet vissza. Ismételten megemlítend, hogy az újonnan kiadott, illetve megújított EOQ MNB auditori tanúsítványok száma továbbra is igen alacsony, ami azt jelenti, hogy az európai tendenciákkal szemben Magyarországon nagyon kevés az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkez minségügyi auditor. Ez azért különösen az EOQ MNB Minségügyi Rendszermenedzserek tekintélyes számához viszonyítva szembeszök. Ezért továbbra is minden lehetséges módon propagálni kell az EOQ harmonizált követelményrendszere szerint kialakított EOQ MNB auditori és vezet auditori képesítés elnyeit. Örvendetes és már néhány éve tartó tendencia, hogy a munkavédelmi auditori szakterületen kiadott auditori tanúsítványok száma viszont emelkedik. Szakmai elrelépést jelent az is, hogy a bels auditori tanúsítványok iránti érdekldés 2020-ban is érezhet volt, bár a betervezetten kihelyezett bels auditori tanfolyamok a pandémiás helyzet miatt nem valósultak meg.
Az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkez szakemberek érvényes jegyzékét az Évkönyv M10 melléklete tartalmazza, de a mindenkori új vagy megújított EOQ MNB tanúsítványt szerzk név- és címjegyzékét a „Minség és Megbízhatóság” egyes füzetei is közzé teszik. Az aktualizált jegyzék a kiadást követen belátható idn belül felkerül az EOQ MNB honlapjára is. A Magyarországon 2020-ban kiadott 133 új, illetve megújított EOQ MNB tanúsítvány megoszlása a következ:
TQM Felülvizsgáló 2
TQM Menedzser 3
Minségügyi Szakértk 2
Feketeöves Statisztikus 1
Nyomonkövetési Szakért 12
Az EOQ MNB 2020-ban a következ egyetemek által szervezett képzéseket, tanfolyamokat (beleértve a vonatkozó vizsgát) fogadta el EOQ MNB Képzési Központként és adta ki kérésükre a vonatkozó EOQ MNB tanúsítványt:
Ssz. Képzési Központ Tanfolyam
EOQ MNB Minségügyi Rendszermenedzser (Minségügyi Mérnök)
EOQ MNB TQM Menedzser
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet EOQ MNB Minségirányítási Megbízott
EOQ MNB Munkavédelmi és Munkabiztonsági Rendszermenedzser
EOQ MNB Munkavédelmi és Munkabiztonsági Megbízott
3.
Munkabiztonsági Auditor
EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser
Nyomonkövetési Szakért
A magyarországi nemzeti és egyes szakágazati minségdíjas cégek és szervezetek aktualizált jegyzékét az M08 melléklet tartalmazza.
6.1. Nemzeti Minség Díj (NMD)
A Nemzeti Minség Díjat utoljára 2012-es évre adták ki. Dr. Palkovics László, ITM miniszter kezdeményezésére 2020 elején a 4 hazai minségügyi szervezet (EOQ MNB Közhasznú Egyesület, ISO 9000 Fórum, Magyar Minség Társaság és a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület) a következkben állapodtak meg:
Felek a Nemzeti Minség Díj (NMD) újraindításával kapcsolatosan 2020. február 5-én tartott egyeztetésükön megfogalmazott közös szándékuk kinyilatkoztatásaként az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. kezdeményezésére szándéknyilatkozatot tettek:
1. A Felek kinyilatkoztatják szándékukat a Nemzeti Minség Díj újraindításáról, és egyhangúan támogatásukról biztosítják a kezdeményezést.
2. Felek kezdeményezik a hatályos a Nemzeti Minségi Díj alapításáról szóló 3/1996. (VI. 19.) ME rendelet módosítását, és javasolják új jogszabályi keret megalkotását az Innovációs és Technológiai Minisztérium égisze alatt.
3. Felek egyhangúlag elfogadják az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. koordináló szerepét a megújuló Nemzeti Minség Díj újraindításában.
4. A Felek elfogadják, hogy a megújuló Nemzeti Minség Díj alapja a mindenkori aktuális EFQM modell legyen. Ennek megfelelen egyetértenek abban, hogy 2020-ban már a közelmúltban kiadott új modellre épüljön a pályáztatás.
5. A Felek egyetértenek abban, hogy a pályázati rendszer újraindulásánál 12–20 fnyi, 30–55 év közötti, angol nyelvtudással, valamint lehetség szerint vezeti tapasztalatokkal rendelkez értékel dolgozzon, akiknek megfelel EFQM licensszel történ ellátásáról gondoskodni kell.
6. A Felek célszernek ítélik a korábbi a Nemzeti Minségi Díj Bizottság újbóli életre hívását. Ebben az aláíró Felek egy-egy, az Innovációs és Technológiai Minisztérium egy és 4 korábbi Nemzeti Minség Díjat nyert szervezet egy- egy képviselt delegál.
23
7. A Felek egyetértenek abban, hogy a 2020-as újraindulással még sikeresebb és népszerbb lehet a magyar gazdaság versenyképességéhez aktívan hozzájáruló Magyar Minség Díj pályázati rendszer.
A Nemzeti Minség Díj új neve Nemzeti Kiválóság Díj lett. Az Elkészít Bizottság, melynek tagja az EOQ MNB Egyesület részérl Dr. Molnár Pál, a tárgyévben elkészítette a következ – idközben hivatalosan – megjelent dokumentumokat:
ITM miniszteri rendelet a díjak és elismerések módosításáról.
Az innovációért és technológiáért felels miniszter 2/2021. (I. 14.) ITM utasítása a Nemzeti Kiválóság Díjról.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázata a 2021. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére.
Pályázati Felhívás a 2021. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére.
Pályázati Lap a Nemzeti Kiválóság Díj megpályázására.
Az elkészületek megkezddtek a Nemzeti Kiválóság Díj 2021. évi megpályáztatására.
6.2. Magyar Agrárgazdasági Minség Díj (MAMD)
A Magyar Agrárgazdasági Minség Díj pályázat célja azon hazai agrárgazdasági szervezetek (vetmagtermelk, növénytermesztk, állattenyésztk, takarmány- és élelmiszer-elállítók, erd- és vadgazdálkodási vállalkozások) országos szint elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a minségi munkavégzésnek, valamint az egyenletesen jó minség termékek elállításának. A pályázat szakmai elkészítésére és teljes kör szakérti lebonyolítására 2020-ban sem kaptak az alapkoncepciót kidolgozó EOQ MNB szakérti megbízást, de az EOQ MNB Egyesület képviselje (Dr. Molnár Pál) továbbra is részt vett a Díjbizottság munkájában. A pandémiás helyzet miatt 2020. évi pályázati kiírásra nem került sor.
6.3. Magyar Közigazgatási Minség Díj (MKMD)
A Magyar Közigazgatási Minség Díj pályázatot, melynek korábbi koncepcióját az EOQ MNB szakérti dolgozták ki és mködtetésében 2010-ig aktívan részt vettek, az illetékes minisztérium 2020-ban sem írta ki.
7. EOQ MNB Projektek
Finnország Államelnöke – a finn minségügyi partner-szervezet (Excellence Finland) kezdeményezése alapján – 2007-ben indította útjára a „Minség- Innováció” pályázatot. A kezdeményezés alapvet célja a versenyképesség
24
növelése és az életminség javítása a vevorientált minség fejlesztését szolgáló minség-innovációs teljesítmények nemzeti és nemzetközi elismerése által. Finnország sikeres kezdeményezéséhez azóta – felkérés alapján – csatlakozott: Baszkföld, Botswana, Csehország, Dél-Afrika, Észtország, India, Izrael, Kazahsztán, Kína, Lettország, Litvánia, Magyarország, Oroszország, Ruanda, Spanyolország, Svédország, Szváziföld, Szerbia és Zimbabwe.
Magyarország – az EOQ MNB Egyesület felkérésével és felkészítésével – már 2013-ban sikeresen bekapcsolódott a nemzetközi pályázatba: évente az összes pályázatok közel 10%-át magyarországi szervezetek nyújtották be, melyek közül 2013-ban 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban 2-2 pályázó, valamint 2017-ben és 2019-ben 1-1 pályázó nemzetközi díjnyertes lett. 2018-ban és 2020-ban – bár a tárgyévben 6 magyarországi pályázat is a döntbe került és finalista oklevelet kapott – de díjat nem sikerült nyerniük.
A „Minség-Innováció 2020” nemzeti és nemzetközi pályázatban való részvétel ezúttal is több elnnyel járt. A pályázatra való bejelentkezés – a bevezetett módosítások ellenére – továbbra is egyszernek bizonyult; a pályázati önértékelési kritériumok jól átláthatóak, logikusak; a nevezési díjtételek – amelyek a továbbjutó pályázatok nemzetközi zsrizésének költségeit is magukban foglalták – igen kedvezeknek mondhatók. A pályázatok kezelése kezdettl fogva bizalmas, csak a Díjnyertesek és az EOQ MNB Elismer Oklevélben részesülk kerülnek nyilvánosságra, ami számukra azután mindenképpen komoly elismerést és jelents marketing értéket biztosít.
A minség-innovációs pályázatokat – a minségfejlesztéshez és a fenn- tarthatósághoz kapcsolódóan – a következ kategóriákban lehetett benyújtani:
Nagyvállalatok
Potenciális innovációk (bármely kategóriában)
Az EOQ MNB Egyesület elnökségi tagjaiból álló nemzeti zsri pontozásos egyéni, majd összesített csoportértékelés alapján megállapította kategóriánként a nemzeti díjazottakat. Az eddigi nemzetközi és nemzeti „Minség-Innováció” díjat elnyert szervezeteket is az M08 melléklet tartalmazza.
Az EOQ MNB Egyesület Elnöksége – a díjazott pályázatok színvonalát nagyra értékelve úgy döntött, hogy mind a 6 nemzeti díjnyertestl bekéri a pályázatok angol nyelv változatát, és benyújtja azokat nemzetközi elbírálásra. A
25
felkérésnek valamennyi nemzeti díjas pályázó eleget tett. A Finn Minségügyi Szervezet által koordinált nemzetközi megmérettetés a következ 3 részbl állt:
A benyújtott pályázatok befogadásának elbírálása.
A Finn Minségügyi Szervezet által felkért szakértkbl álló Zsri konszenzusos pontozásos bírálata és az abból kialakított rangsor alapján kiválasztja a döntsöket (finalistákat).
A döntsöket (finalistákat) a résztvev Nemzeti Minségügyi Szervezetek egy-egy képviseljének pontozzák (a saját országból befogadott pályázatok értékelése nélkül) és az abból kialakított rangsor alapján a díjazottak megállapítása.
A 20 résztvev országban – ismét rekord közeli – mintegy 500 pályázat került elbírálásra az elzekben leírt módon. A döntbe 58 nemzeti díjas pályázat került. Az EOQ MNB Egyesület által benyújtott 6 magyarországi nemzeti díjas pályázat mindegyike bekerült a döntbe és elnyerte a finalista oklevelet.
A nemzeti szint elismerések és a finalista oklevelek átadására a pandémiás helyzet miatt 2020-ban elektronikusan került sor.
A „Minség-Innovációs 2020” pályázat nemzetközi díjazottjainak gáláját – a tervek szerint – a pandémiás helyzet miatt halasztottan 2021. április 15-én – online tartják meg.
8. Hazai kapcsolatok
8.1. Minségügyi társszervezetek
Az EOQ MNB Egyesület 2020-ban a következ hazai minségügyi társszervezetekkel tartott fenn – a körülményekhez képest – szoros és eredményes munkakapcsolatot:
ISO 9000 Fórum
Magyar Minség Társaság
IFKA
KÖVET
26
Emberi Erforrás Minisztériuma
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Az EOQ MNB elnöke – felkérés alapján – tagja az illetékes minisztériumok által mködtetett:
a Nemzeti Minségi Díj Bizottságnak,
a Közigazgatási Minség Díj Bizottságnak (2020-ban nem ülésezett),
a VM HÍR Védjegy Bíráló Bizottságában (tiszteletbeli tag),
a Magyar Agrárgazdasági Minségi Díj Bizottságnak, valamint
Hungarikum Bizottság Agrár- és Élelmiszergazdasági Szakbizottságának.
8.3. Az EOQ MNB által nyújtott támogatások
Az EOQ MNB – rendelkezésére álló szkös anyagi lehetségeibl – tagdíjmentességet biztosított kizárólag nyugdíjból él tagjainak, valamint támogatást adott a Szájjal, lábbal festk részére. Ezen kívül közérdek közleményeket küldött körbe tagjainak a pandémiás helyzettel kapcsolatosan.
9. Az EOQ MNB kiadványai és honlapja
Az EOQ MNB folyamatosan biztosította a „Minség és Megbízhatóság” cím szakfolyóirata kiadásának szerkesztési és pénzügyi hátterét, amit a jogi tagok számottev köre támogat. Ennek eredményeképpen a folyóirat 2020-ban is igen magas szakmai színvonalon jelent meg közel 2000 példányban (nyomtatott és elektronikus kivitelben). Az elfizetk köre lényegében nem változott.
Az egyes füzetek a következ súlyponti témákkal foglalkoztak:
2020/1 Élelmiszergazdaság; Fenntarthatóság
Az EOQ MNB Egyesület Alapszabályában foglalt közhasznú tevékenysége körében 2016 végéig a tagsági díj ellenében térítésmentesen bocsátotta rendelkezésre a „Minség és Megbízhatóság” addig kéthavonta 360 oldalon, a 2017. évtl negyedévente összesen 400 oldalon (2020-ban összesen 456 oldalon) megjelen tudományos minségügyi szakfolyóiratát. A szakfolyóirat kiadása, ami a hazai és külföldi kéziratok begyjtésébl, a külföldi anyagok lefordításából, a szerkesztésbl, a tördelésbl és a nyomdai elkészítésbl áll,
27
valamint magában foglalja a postai terjesztést is, rendkívüli anyagi terhet jelent az EOQ MNB Közhasznú Egyesület számára. Pályázati támogatást eddig nem sikerült elnyerni, amire a jövben sem mutatkozik kilátás. Ugyanakkor a szakfolyóirat megszüntetése értékes szakismeretektl fosztaná meg az EOQ MNB Egyesület tagjait és az elfizetként érdekldést mutató más minségügyi szakembereket. A térítésmentesség megszüntetésével egyidejleg többlet- szolgáltatást tettünk lehetvé, amely szerint a szintén megküldésre kerül linken keresztül a 2006 óta a „Minség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban megjelent cikkek 25 témacsoportba sorolva a tagok és az erre elfizetk számára a szintén negyedévente megküldött második linken keresztül válik elérhetvé. A kiválasztott témacsoportok jelenleg a következk:
01. A minségmenedzsment helyzete és jövje
02. A minség oktatása és etikája
03. Innováció és minség
05. TQM, minségdíjak, önértékelés
07. CSR
11. Minségtechnikák és statisztikai módszerek, a minség fogalma
12. Beszállítók, ellátási lánc
13. Metrológia és megbízhatóság
15. Hazai és nemzetközi minségügyi esettanulmányok
16. Minség a gépjármiparban
17. Minség a gyógyszeriparban
19. Minség az építiparban
20. Minség az egészségügyben
23. Energiamenedzsment és karbantartás
25. Projektmenedzsment
28
Az Alapszabályban foglaltak szerint került 2020-ban összeállításra az elmúlt évben is az EOQ MNB Egyesület 2019. évi Évkönyve, amelyet csak azoknak az egyesületi tagoknak küldtük meg, akik azt külön kérték. Ugyanakkor az Évkönyvet az Egyesület honlapján – a korábbiakkal együtt –minden érdekld számára hozzáférhetvé tettük.
A KÖVET által kiadott „Lépések” füzetet a Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság igényt bejelent tagjai térítésmentesen kapják kézhez. Újabb formális (levélben vagy e-mailen) történ igénybejelentés esetén a füzetet – néhány hónapos idbeli csúszással – minden további érdekelt szakbizottsági tag megkaphatja.
Az EOQ MNB Egyesület 1998 óta – Dr. Boross Ferenc gondozásában – folyamatosan mködteti és rendszeresen fejleszti honlapját:
h t t p s : / / e o q . h u /
Az 1. ábra közértheten mutatja, hogy a honlap látogatottsága jelents, de sajnálatos módon a tárgyévben kisebb visszaesést mutat. A honlapon az emlékeztetk, a határozatok és a tervezett rendezvények programjának ismertetésén túlmenen megtekinthet az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkez szakemberek aktuális névsora is.
1. ábra: A honlap havi átlagos látogatószáma (1000 látogató/hó), a letöltött
lapok száma (1000 lap/hó) és adatforgalma (Gigabájt/hó)
AZ EOQ MNB Egyesület tagnyilvántartását az elmúlt évben sikerült elektronikus címekkel tovább bvíteni, melynek aktualizálása és teljes körvé tétele folyamatos feladatot jelent. A tagsági, valamint a hazai és nemzetközi partneri címjegyzék összességében jelenleg már közel 10 000 címet tartalmaz.
29
Az Amerikai Minségügyi Szervezetben (ASQ) az EOQ MNB Egyesület fenntartotta a társult tagságot, amelynek keretében értékes információkhoz jut. A megküldött folyóiratokból, szakanyagokból készült fordítások, referátumok a „Minség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban rendszeresen megjelennek. Egyesületünk továbbra is a következ szakfolyóiratokat kapja meg és hasznosítja (megjelenteti) azok kiválasztott cikkeit elvétve elször angol nyelven, majd magyar fordításban: Quality Progress (megjelenés: havonta); Quality Management Journal, Quality Engineering (megjelenés: negyedévente), The Quality Management Forum és Six Sigma Magazine (megjelenés: rendszertelenül).
A Nemzetközi Minségügyi Akadémiával (IAQ) – Dr. Molnár Pál, az Igazgató Tanács elnöki tisztségén keresztül – napi munkakapcsolat állt fenn. Az EOQ MNB Egyesület állította össze az IAQ 2020. évi tagnyilvántartását (Rosterét) és a Photo Gallery kiadványát elektronikus változatban, majd küldte szét az IAQ tagjainak. Az IAQ személyes részvétellel járó ülések helyett több online rendezvényt és ülést tartott, amelyeken az IAQ magyarországi tagjai (Lepsényi István, Dr. Molnár Pál és Takács János) vettek részt.
A Minségügyi Világszövetség (World Alliance for Quality, WAQ) 2020- ban végzett tevékenységét az Európai Minségügyi Szervezet (EOQ) koordinálta. Ebben a szervezetben az EOQ MNB Egyesület megalapítása óta aktív tag. E szervezet Titkárságát az Európai Minségügyi Szervezet, az Amerikai Minségügyi Társaság és az Ázsiai Minségügyi Szervezet a Nemzetközi Minségügyi Akadémia folyamatos közremködésével 3 évenkénti váltással mködteti. A WAQ Közgylést 2020-ban – a pandémiás helyzetre való tekintettel – nem tartott.
Az EOQ MNB Egyesület továbbra is társult