Top Banner
En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago Lecina Sanmartín
161

En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

Mar 21, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago Lecina Sanmartín

Page 2: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

Fotografies: Joaquín Montón Lecumberri Edició: M. Carmen Asensio Castell Imprès a Catalunya GRAFISMAR, S.A. Ramón Turró, 100-104, 3r, portes 6 i 7 Tel.: 93 225 08 89 08005 BARCELONA Dipòsit Legal: .........

Page 3: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra
Page 4: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

5

Presentació

El Comitè d'Avaluació Externa constituït l’any 2001, per a dur a terme l'avaluació institucional de l'Escola Universitària Politècnica de Barcelona, format per representants aliens a la UPC, de l'àmbit acadèmic, del professional, experts en metodologia i una estudiant recent titulada, recollia al seu informe final que: "la titulació té un elevat prestigi, així com un gran reconeixement professional i social, d'acord amb la satisfactòria qualitat docent del professorat. Té una gran connexió amb l'exterior, amb capacitat i imatge per a generar recursos" i seguia: "les diferents prestacions del personal

d'administració i serveis són molt satisfactòries" L'informe del Comitè d'Avaluació destaca com a "molt positives les acciones portades a terme en relació amb la gestió, remodelació i adequació d'espais i en l'atenció als estudiants", així mateix destaca l'esforç realitzat pel Centre en infrastructura, en equipament i en l'aplicació de noves tecnologies en l'àmbit de la docència i la gestió. En aquesta direcció s’ha continuat treballant tot al llarg del curs 2002/03, dotant al centre d’aules i seminaris adequats. Potenciar els convenis de cooperació educativa, les pràctiques en empreses i les relacions amb l'exterior, són recomanacions del Comitè extern, a la qual cosa es continua donant resposta des de el centre. Mantenir la política del Centre en relació amb la seva implicació en els aspectes docents col·laborant amb els Departaments, sostenir i augmentar l'esforç realitzat per a l'aplicació de noves tecnologies i potenciar la investigació creant grups de treball estables i incentivant la seva participació en projectes competitius, són, junt al fet de reforçar llaços amb el teixit empresarial potenciant la subscripció de contractes d'investigació i la prestació de serveis tècnics i científics, les recomanacions que el Comitè d'Avaluació extern, abans esmentat, formula en referència a la marxa del Centre. El curs 2002-2003 s’ha tancat amb la molt bona i desitjada noticia de l’aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, del Segon Cicle d’Enginyeria en Organització Industrial, especialitat Edificació. En aquest projecte dedicarem esforços i il·lusions per a la seva implantació en la que serà l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.

Francisco Javier Llovera Sáez

Director

Page 5: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

7

Índex 1. Estructura de l'organització

Ubicació...............................................................................................................13 Equip Directiu.......................................................................................................14 Òrgans de govern i comissions..............................................................................15 Departaments amb docència a l'Escola..................................................................25 Professorat de l'Escola .........................................................................................28 Personal de l'Escola .............................................................................................30 2. Curs acadèmic

Plans d'estudi.......................................................................................................37 Curs d'Introducció.................................................................................................42 Organització docent ..............................................................................................43 Dades numèriques ...............................................................................................62 Resultats acadèmics.............................................................................................72 Formació continuada .......................................................................................... 100

3. Pla estratègic de l'Escola

Acaba un període i en comença un altre .............................................................. 105 4. Serveis de l'Escola

Biblioteca........................................................................................................... 111 Serveis informàtics ............................................................................................. 117 Laboratoris i tallers ............................................................................................. 121 Oficina d'Atenció a l'Estudiant ............................................................................. 151 Altres serveis ..................................................................................................... 154

5. L'Escola i la societat

Relacions internacionals ..................................................................................... 159 Relacions amb l'empresa .................................................................................... 161 Relació amb els titulats ....................................................................................... 167 Activitats culturals............................................................................................... 169 Delegació d'Estudiants........................................................................................ 174 Associacions d'estudiants ................................................................................... 175

Page 6: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra
Page 7: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

11

1. Ubicació 2. Equip Directiu 3. Òrgans de govern i comissions 4. Departaments amb docència a l'Escola 5. Professorat de l'Escola 6. Personal de l'Escola

Page 8: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

13

1. Ubicació

L'Escola Universitària Politècnica de Barcelona (EUPB) de la Universitat Politècnica de Catalunya es troba al Campus Sud de la Zona Universitària de Pedralbes. L'adreça postal és: Av. Dr. Marañón, 44-50

08028 - Barcelona

Telèfon: 93 401 63 00 Fax: 93 401 77 00

El lloc web és: http://www.eupb.upc.es L’adreça electrònica és: informació@eupb.upc.es

Page 9: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

14

2. Equip Directiu El director és la màxima autoritat executiva de l'EUPB, en té la representació i executa els acords dels òrgans col·lectius de govern de l'Escola. L'Equip Directiu, nomenat pel director, té funció directiva i de govern. Està format per: Francisco Javier Llovera Sáez Director Joan Antoni Torrent i Torrent Subdirector d'Ordenació d'Estudis Vicenç Gibert i Armengol Subdirector de Gestió i Afers Econòmics Carles Serrat i Piè Cap d’estudis d’Arquitectura Tècnica Amparo Núñez Andrés Cap d'estudis d'Enginyeria Tècnica en Topografia Jordi Fernández Gimeno Coordinador 2n. cicle i activitats interdepartamentals Pedro Sarró García Coordinador d’Activitats Culturals Francesc Pañella Brustenga Responsable d'Extensió Universitària Joaquín Montón Lecumberri Secretari acadèmic

Page 10: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

15

3. Òrgans de govern Estructura

Junta d'Escola

C. Permanent

C. Docent

C. de Serveis C. Biblioteca C. Norm. Lingüística

C. Avaluació Acad.

Director

Equip Directiu

Page 11: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

16

Junta d'Escola La Junta d'Escola és l'òrgan col·legiat de màxima representació del centre i exerceix en el seu àmbit les màximes funcions de normativa interna, control i expressió de la posició i les aspiracions de l'Escola. MEMBRES NATS Equip Directiu Director Francisco Javier Llovera Sáez Subdirectors Joan A. Torrent i Torrent Vicenç Gibert i Armengol Cap d’Estudis d’AT Carles Serrat i Piè Cap d’Estudis d’ETT Amparo Núñez Andrés Coordinador de 2n. cicle i activitats interdep. Jordi Fernández Gimeno Coordinador Activitats Culturals Pedro Sarró García Secretari acadèmic Joaquín Montón Lecumberri Ex-director Francesc de P. Jordana Riba Administradora Francesca Arteman Rosell Representants dels departaments i seccions departamentals Composició Arquitectònica Ramon Graus Rovira Construccions Arquitectòniques II Domingo Rodríguez (fins abril) Francesc Jordana i Riba (des d’abril) Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica Sergio González López Expressió Gràfica Arquitectònica II Rafael C. Pérez González (fins gener) Julio A. Iglesias Prieto (des de gener) Física Aplicada Carlota E. Auguet Sangrá Matemàtica Aplicada I Juan José Rodríguez Jordana Organització d'Empreses Jordi Vilajosana Béjar

Page 12: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

17

MEMBRES ELECTES Representants dels departaments (fins desembre) Construccions Arquitectòniques II Angel Corral Miquel Rafael Marzo Lafuente Judith Ramírez Casas Enginyeria del Terreny Mercedes Sanz Conde Expressió Gràfica Arquitectònica II Celia Lladó Cuffí Pere Mon Taillant Rogelio Fernández Losada Matemàtica Aplicada I Carles Serrat Piè (fins el maig) Francesc Panyella Brustenga (des de maig) Organització d'Empreses Francisco Javier Llovera Sáez (fins el maig) Elena Castellà López Representants dels departaments (des de desembre) Construccions Arquitectòniques II Alejandro Falcones de Sierra Eduard Hernando Taló Jaime Laborda Cotarelo Joan Ramon Rosell Amigó Enginyeria del Terreny Mercedes Sanz Conde Expressió Gràfica Arquitectònica II Celia Lladó Cuffí Rogelio Fernández Losada Matemàtica Aplicada I Francesc Panyella Brustenga Organització d'Empreses Elena Castellà López César Gallofré Porrera Amadeo Busquets Cuevas

Page 13: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

18

Professors Sac Únic (fins desembre) Luciano del Álamo Díaz Jacint Bacs Folch Alejandro Falcones de Sierra Angelina Peñaranda Ayllón Joan Ramon Rosell Amigó Professors Sac Únic (des de desembre) Luciano del Álamo Díaz Angel Corral Miquel Jaume Guixà Mora Benet Meca i Acosta Angelina Peñaranda Ayllón Judith Ramírez Casas Representants d'unitats funcionals Unitats funcionals de l'EUPB Albert Prades i Valls (fins desembre) Juan Carlos López López (des de desembre) Unitats funcionals de titularitat mixta Sara M. Laborda Cotarelo Representants del personal d'administració i serveis PAS funcionari Araceli García Martínez PAS laboral Juan Antonio Román Muñoz Representants dels estudiants Fins desembre 2002 Arquitectura Tècnica Alejandro Canals Recoder Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra Manel Rodríguez Masague Enrique Velásquez Barrio Josep Tubau Santaeulalia Enginyeria Tècnica Topogràfica Vanesa Alba Moreno Marta Paniagua Puigbert Mónica Conejo Izquierdo

Page 14: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

19

Des de desembre 2002 Arquitectura Tècnica Victor Balbastre Luna Xavier Castañeda Marina Xavier Castañer Blanco Vanessa de Castro Cerdà Emilio Gutierrez Ylla Noelia Peña Balibrea Oriol Planavila Serra Nuria Porta Escolano Francesc Prat Serra Graciela Inés Tachdjian Enginyeria Tècnica Topogràfica Mónica Conejo Izquierdo Luis Alejandro Lara Cañavate Marta Paniagua Puigbert

Page 15: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

20

Comissió Permanent La Comissió Permanent és un òrgan representatiu de la Junta d'Escola amb funcions executives MEMBRES NATS Director Francisco Javier Llovera Sáez

Secretari Joaquin Montón Lecumberri

Subdirectors Joan A. Torrent i Torrent Vicenç Gibert i Armengol Cap d’Estudis d’AT Carles Serrat i Piè Cap d’Estudis d’ETT Amparo Núñez Andrés Coordinador de 2n. cicle i activitats interdepartamentals Jordi Fernández Gimeno MEMBRES ELECTES Representants dels departaments Carlota Auguet Sangrà Julio A. Iglesias Prieto (des de desembre) Francesc Jordana i Riba (des d’abril) Rafael Carlos Pérez González (fins desembre) Domingo Rodríguez Fernández (fins abril) Professors Sac Únic Elena Castellà López (fins desembre) Amadeo Llopart Egea (des de desembre) Francesc Panyella Brustenga (des de desembre) Mercedes Sanz Conde Representant d'unitats funcionals Sara Laborda Cotarelo (des de desembre) Albert Prades i Valls (fins desembre)

Page 16: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

21

Representants del personal d’administració i serveis Araceli García Martínez Representants dels estudiants Fins desembre de 2002: Mónica Izquierdo Conejo Enrique Velásquez Barrio Josep Tubau Sataeulalia Des de desembre de 2002: Vanessa de Castro Cerdà Mónica Izquierdo Conejo Francesc Prat Serra

Page 17: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

22

Comissió Docent La Comissió Docent és un òrgan de la Junta d'Escola, amb funcions executives i de control, l'àmbit de la qual és l'ensenyament a l'Escola MEMBRES Equip Directiu Director Francisco Javier Llovera Sáez (president)

Subdirector Antoni Torrent i Torrent Cap d’Estudis d’AT Carles Serrat i Piè Cap d’Estudis d’ETT Amparo Núñez Andrés Coordinador de 2n. cicle i activitats interdepartamentals Jordi Fernández Gimeno

Administradora Francesca Arteman Rosell (secretària) Representants del personal acadèmic Elena Castellà López (des de desembre) Rogelio Fernández Losada Francesc Jordana i Riba (des de desembre) Angelina Peñaranda Ayllón (des de desembre) Juan José Rodríguez Jordana (fins desembre) Joan Ramon Rosell Amigó (fins desembre) Representats dels estudiants Fins desembre de 2002: Vanesa Alba Moreno Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Francesc Prat Serra Manel Rodríguez Masague Des de desembre de 2002: Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Mónica Izquierdo Conejo Oriol Planavila Serra Francesc Prat Serra

Page 18: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

23

Comissió d'Avaluació Acadèmica La Comissió d'Avaluació Acadèmica és l'òrgan de l'EUPB encarregat de l'avaluació de l'activitat docent dels departaments i de la tasca dels professors assignats a l'Escola. MEMBRES Equip Directiu Director Francisco Javier Llovera Sáez (president)

Secretari acadèmic Joaquín Montón Lecumberri (secretari) Representants del personal acadèmic Luciano del Álamo Díaz Jacint Bachs Folch (fins desembre) Angel Corral Miquel César Gallofré Porrera (des de desembre) Eduardo Hernando Taló (des de desembre) Celia Lladó Cuffí (des de desembre) Rafael C. Pérez González (fins desembre) Judith Ramírez Casas (fins desembre) Angelina Peñaranda Ayllón Representants dels estudiants Noelia Peña Balibrea Marta Paniagua Puigbert

Page 19: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

24

Comissió de Biblioteca

President: Joaquín Montón Lecumberri

Secretària: Dolors Delclós de Semir Personal acadèmic (fins desembre): Sergio González López Celia Lladó Cuffí Albert Prades i Valls Personal acadèmic (des de desembre): Jaume Guixà Mora Benet Meca i Acosta Judith Ramírez Casas Personal d'Administració i Serveis: Juan Antonio Tomán Muñoz (fins desembre) Araceli García Martínez (des de desembre) Estudiants: Xavier Castañeda Marina Convidada: Cesca Arteman Rosell Comissió de Normalització Lingüística President: Joaquín Guarch Rey (fins desembre) Vicenç Gibert Armongol (des de desembre) Personal acadèmic: Judit Ramírez Casas (fins desembre) Joan Ramon Rosell Amigó (des de desembre) Jordi Vilajosana Béjar Personal d'administració i serveis: Imma Suy Martínez (fins desembre) Juan Antonio Román Muñoz (des de desembre) Estudiant: Mónica Conejo Convidada: Cesca Arteman Rosell Comissió de Serveis President: Vicenç Gibert Armengol Personal acadèmic: Angel Corral Miquel (des de desembre) Alejandro Falcones de Sierra Celia Lladó Cuffí (fins desembre) Pere Mon Taillant (fins desembre) Judith Ramírez Casas (des de desembre) Personal d'administració i serveis: Joan Leiva Navarro (fins desembre) Juan Antonio Román Muñoz (des de desembre) Estudiants: Fins desembre de 2002: Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea J.P. Luceño Des de desembre de 2002: Victor Balbastre Luna Noelia Peña Balibrea

Page 20: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

25

4. Departaments amb docència a l'Escola Els departaments que fan docència a l'EUPB són set. Us detallem les persones responsables durant el curs acadèmic 2002-2003: Composició Arquitectònica (CA) Edifici P. Campus Sud UPC Av. Dr. Marañón, 44-50, 3a. planta - 08028 Barcelona Tel.: 93 401 62 76. Fax.: 93 401 62 76 http://www.upc.es/cda Director Pere Hereu i Payet Secretària Maribel Rosselló i Nicolau Cap de la secció a l'EUPB Ramon Graus i Rovira Construccions Arquitectòniques II (CAII) Edifici P. Campus Sud UPC Av. Dr. Marañón, 44-50, 1a planta - 08028 Barcelona Tel.: 93 401 62 86. Fax.: 93 401 62 35 Director Domingo Andrés Rodríguez Fernández (Fins el 05/03/03) Francesc de Paula Jordana Riba (Des del 22/04/03) Secretaria Mireia Bosch Prat (Fins el 21/05/03) Delfina Berasategui Berasategui (Des del 22/05/03) Secció Departamental de Construcció Director: Jaume Espuga Bellafont Secció Departamental d'Estructures Director: Rafael Marzo Lafuente Secció Departamental d'Instal·lacions Director: Javier Azpiazu Monteys Secció Departamental de Materials Director: Francesc de P. Jordana Riba Àrea de Personal, Economia i Secretària del Departament: Josefina Arribas Vinuesa Àrea d’Atenció als Estudiants, Informació i Projectes Fi de Carrera: Maite Fornt Pardos Àrea de Recerca, Transferència de Tecnologia i Qualitat: Olga Martín García Àrea de Planificació i Docència: Mercedes Noguera Martínez

Page 21: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

26

Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (ETCG) Edifici P. Campus Sud UPC Av. Dr. Marañón, 44-50, planta soterrani - 08028 Barcelona Tel.: 93 401 63 05. Fax.: 93 401 57 12 Director: Antonio Gens Solé Secretari: Pere Prat Català Cap de la Secció a l'EUPB Sergio González López Expressió Gràfica Arquitectònica II (EGAII) Edifici P. Campus Sud UPC Av. Dr. Marañón, 44-50, segona planta - 08028 Barcelona Tel.: 93 401 62 90 Fax.: 93 401 62 75 Director Rafael C. Pérez González (fins 24/01/03) Julio A. Iglesias Prieto (a partir 24/01/03) Secretari Jacint Bachs Folch (fins 16/07/02) Jordi Xiqués Triquell (a partir 14/02/03) Unitat docent de Dibuix Conceptual Coordinador: Guillermo Menéndez Rodríguez Unitat docent de Representació i Interpretació Gràfica del Projecte Coordinador: Benito Meca Acosta Unitat docent de Sistemes de Representació Coordinador: Ramon Badía Serrahima Unitat docent de Topografia i Replantejaments Coordinadora: Mª Antonia Alsina Oliva Unitat docent d'Oficina Tècnica I Coordinador: Pedro Sarró García Unitat docent d'Oficina Tècnica II Coordinador: Rogelio Fernández Losada Secretària de departament: Neus Rodríguez Ferreiro Física Aplicada (FA) Edifici P. Campus Sud UPC Av. Dr. Marañón, 44-50. 08028 Barcelona Tel.: 93 401 62 64. Fax.: 93 401 77 00 http://www-fa.upc.es/eupb Director Alfons Albareda Tiana Secretari Carlota E. Auguet Sangrá Cap de la Secció a l'EUPB Carlota E. Auguet Sangrá

Page 22: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

27

Matemàtica Aplicada I (MAI) Edifici P. Campus Sud UPC Av. Dr. Marañón, 44-50. 08028 Barcelona Tel.: 93 401 17 41. Fax.: 93 401 77 00 http://www-ma1.upc.es/ Director Joan de Solà-Morales Rubió Secretari Antoni Guillamon Grabolosa Cap de la Secció a l'EUPB: Joan Josep Rodríguez Jordana Organització d'Empreses (OE) Edifici P. Campus Sud UPC Av. Dr. Marañón, 44-50. 08028 Barcelona Tel.: 93 401 62 79. Fax: 93 334 89 60 http://doe.upc.es/ Director Joan Mundet Hiern Secretari Rafael Pastor Moreno Cap de la secció a l'EUPB Jordi Fernández Gimeno Unitat docent de Pressupostos, Control d'Obres i Valoracions Responsable: Jordi Vilajosana Béjar Unitat docent de Dret de la Construcció Responsable: Jordi Fernández Gimeno Unitat docent d'Economia de la Construcció Responsable: Daniel Pérez Guerra Unitat docent de Planificació i Organització Responsable: Elena Castellà López Unitat docent de Prevenció Riscs Laborals Responsable: Francisco Javier Llovera Sáez Unitat docent de Peritacions i Taxacions Responsable: Sara M. Laborda Cotarelo

Page 23: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

28

5. Professorat de l'Escola Els professors que fan possible la docència de les assignatures dels dos ensenyaments que es fan en aquesta Escola són els següents: Abad Puente, Jesús OE Abat Dinarés, Jaume OE Agea Tomás, José FA Aguirre López, Joaquín OE Álamo Díaz, Luciano del OE Alsina Oliva, M. Antonia EGAII Amorós Brotons, David CAII Amorós Casas, Antonio CAII Andrés Baroja, M. Begoña OE Andrés Rico, Gonzalo EGAII Anguera Sempere, Enrique EGAII Armengou Marsans, Lluís M. OE Arricivita Calvet, Angel M. CAII Auguet Sangrà, Carlota E. FA Aulesa Caro, Vanessa CAII Avila Montes, Susana MAI Azpiazu Monteys, Antonio OE Azpiazu Monteys, Javier CAII Bachs Folch, Jacint EGAII Badía Serrahima, Ramón EGAII Baldich Aragó, Ana CAII Baringo Sabater, Pedro OE Bartoll i Navas, Joan ETCG Batlle Beltrán, Marta EGAII Berasategui Berasategui, Delfina CAII Borbón Sanllorente, Manuel CAII Bordonau Farrerons, Josep EETRO Borràs Sesma, Juan Francisco OE Bosch González, Montserrat CAII Bosch Prat, Mireia OE Bruguera Padró, Montserrat MAI Buill Pozuelo, Felipe ETCG Bujalance López, Alberto CAII Busquets Cuevas, Amadeo CAII Caballero Mestres, Antonio CAII Cacho Herrero, José Ma. OE Camí Babra, Enric FA Canosa Reboredo, Santiago EGAII Capdevila Gaseni, Enrique CAII Capella Llovera, Joaquim CAII Carbajal Navarro, Carlos CAII Casado Martínez, Inmaculada CAII Casanovas Boixareu, Francesc X. CAII Castellà López, Elena OE Castellví Gironés, Pedro Juan FA

Ciriano Gutiérrez, Jaime CAII Cisneros Sorolla, Fernando EGAII Coll Bertrán, Josep OE Corral Manuel de V., Ignacio de ETCG Corral Miquel, Àngel CAII Costa Sanjurjo, Pere OE Cuatrecasas de Querol, Jordi OE Dalmau Pons, Inés OE Embuena Aparicio, Minerva CAII Esquinas Dessy, Jesús EGAII Esteve i Ibars, M. Soledad ETCG Falcones de Sierra, Alejandro CAII Fernández Borras, José Antonio CAII Fernández Gimeno, Jordi OE Fernández Losada, Rogelio EGAII Fernández Matalonga, Fèlix EGAII Ferré Font, Jaume EGAII Ferrer Biosca, Albert MAI Ferrer Roca, Ricard OE Figueras Quesada, Blanca EGAII Gallofré Porrera, Cèsar EGAII Garrido Galera, Victor FA Gaspar Fabregas, Katia CAII Gay Albadalejo, Ramon EGAII Gibert Armengol, Vicenç CAII Gispert Irigoyen, Gustavo de EGAII Gómez Soberón, José Manuel CAII González González, Pedro CAII González López, Sergio ETCG Graus Rovira, Ramon CA Grima Cintas, Pere EIO Guarch Rey, Joaquín CAII Gueilburt Talmazán, Luis EGAII Guerra Caseiro, Lidia OE Guillamón Grabulosa, Antoni MAI Guixà Mora, Jaume OE Heredia Campmany-Gaudet, Enric CAII Hernando Talo, Eduardo CAII Hernanz Hernanz, Justo CAII Hierro Manzanares, Milagros CAII Iglesias Prieto, Julio Ángel EGAII Jané Calleja, Enric OE Jesús Palau, Manuel de EGAII Jordana Riba, Francesc CAII Laborda Cotarelo, Jaime CAII

Page 24: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

29

Laborda Cotarelo, Sara M. OE Lacasta Palacio, Ana FA Lamaison Urioste, Rafael EE Lladó Cuffí, Celia Margarita EGAII Llimona Bonfill, Josep OE Llopart Egea, Amadeo OE Llovera Ciriza, Miguel OE Llovera Sáez, Francisco Javier OE Loewe Baranguer, Sonia OE López Bravo, Rogelio ETCG López López, Juan Carlos OE Lorente Monleón, Sandokán CAII Marañón González, Rafael C. EGAII Martínez Benjamín, Juan José FA Martínez Navarro, Jordi OE Martínez Santafé, M. Dolores FA Marzo Lafuente, Rafael CAII Mauri Piñol, Juan EGAII Meca Acosta, Benet EGAII Menéndez Rodríguez, Guillermo EGAII Mitjana Riera, Margarida MAI Mon Taillant, Pedro EGAII Montón Lecumberri, Joaquín CAII Montserrat García, Ricard OE Motjer Cercero, Pedro CAII Muñoz López, Manuel OE Núñez Andrés, M. Amparo ETCG Ochoa Fernández, Demetrio OE Olona Casas, Joan CAII Panyella Brustenga, Francesc MAI Paricio Casademunt, Antoni CAII Pascual Mo, Jordi CAII Pavón Garcia, Susana CAII Pedragosa Radua, Josep Lluís OE Peñaranda Ayllón, Angelina FA Pérez Guerra, Alfonso CAII Pérez Guerra, Daniel OE Pino González, David FA Piñero Castañé, M. Rosa EGAII Poudevida Font, José M. OE Prades i Valls, Albert ETCG Puelles Viguera, Jesús EGAII Puerta Coll, Xavier MAI Puig Batalla, Jordi OE

Puig Rota, Ramon EGAII Ramírez Casas, Judith CAII Ramírez Piscina M., Laureano FA Riera Martorell, Ana M. EGAII Riquer Permanyer, Felipe OE Roca de Viñals I., José L EGAII Rodero de Lamo, Lourdes EIO Rodríguez Cantalapiedra, Inma FA Rodríguez Fernández, Domingo A. CAII Rodríguez Jordana, Joan Josep MAI Rodríguez Martín, Manuel MAI Rodríguez Mondelo, Pedro M. OE Rosell Amigó, Juan Ramón CAII Rosell Colomina, Jaume CA Rosselló Nicolau, Maribel CA Rubio Cerdá. M. Amparo ETCG Ruiz Gandullo, Javier EGAII Ruiz Mérida, Francisco CAII Sanz Conde, Mercedes ETCG Sarquella Brugat, Manuel EGAII Sarró García, Pedro EGAII Segú Núñez, Alfred OE Sentís Valls, José M. EGAII Serrà Martín, Isabel CAII Serra Santasusagna, Joan EGAII Serrallonga Gasch, Antoni MAI Serrat Piè, Carles MAI Solé Parellada, Francesc OE Soriano Llobera, Juan Manuel OE Tamayo Tello, Victor H. OE Tapia Gómez, Ana M. ETCG Terrés de Ercilla, Fernando OE Torrent Torrent, Joan Antoni MAI Tre García, Francisco Javier ETCG Unzeta López, Mariano OE Vargas Padró, Marta Ma. OE Vicente Capdevila, Antonio M. CAII Vidal Domènech, Juan CAII Vilà Dalmau, Benito EGAII Vilajosana Béjar, Jordi OE Vivancos Azor, José Miguel CAII Xiqués Triquell, Jordi EGAII Zalabardo Bosch, Inmaculada OE

CA: Composició Arquitectònica CAII: Construccions Arquitectòniques II EE: Enginyeria Electrònica EIO: Estadística i Investigació Operativa ETCG: Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica

EGAII: Expressió Gràfica Arquitectònica II FA: Física Aplicada MAI: Matemàtica Aplicada I OE: Organització d'Empreses

Page 25: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

30

6. Personal de l'Escola Administradora del centre Cesca Arteman Rosell Negociat Gestió Acadèmica Cap del negociat: Núria Pradas Alonso Secretaria Mercedes Arribas Martínez (des del 15/10/02) Olga Elías Martí Laura Gil Marín Juan Carlos Hurtado Merino (des del 17/03/03) Montserrat Martín Díaz (fins el 24/12/02) M. Teresa Rierola Rigau Concepción Sanjuán Viñas Negociat Gestió Econòmica Cap del negociat: Araceli García Martínez Secretaria de Direcció Secretària del director Immaculada Pérez Guerrero Suport a l'Equip Directiu: M. Carmen Asensio Castell Maite Company Montory Susana Morente Gil Tècnica en Gestió Acadèmica M. Mar Vílchez Simón Oficina d'Atenció a l'Estudiant Isabel Martínez Hernández Serveis informàtics Responsable: Sílvia Torres Cobas Operadors: Delfín Cerezo Cámara Jordi Solé Esteve Daniel Crespo Rodríguez Biblioteca Cap de Biblioteca: M. Dolors Delclòs de Semir Ajudants de Biblioteca: Remei García Martínez Immaculada Suy Martínez

Page 26: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

31

Auxiliars de Biblioteca: José M. Duque Corchete Pilar Moreno Alburquerque Consergeria Conserge: Tomás Martí Domingo Al matí: Alberto García Garrido Pere Giménez Palleiro Vicente Ricart Sanz (des de l’1/12/2002) Francisco Rubio Parellada (fins a l’1/12/2002) A la tarda: Responsable: Bartolomé Jurado Díaz Juan Antonio Román Muñoz Antonio Marsal Gazulla Manteniment Responsable: Joaquín Costán Lucea Silveri Pastor Comas Jesús Vallejo Ballestero Laboratori de Materials: Tècnics: Joan Leiva Navarro Antònia Navarro Ezquerra Laboratori d’Edificació: Tècnics: Rodrigo Lazcano Hormaechea Guillem Serra Muns (fins el 5/04/2002) Ivan Lleixà Alsina (des del 26/09/2002) Departaments Departament de Construccions Arquitectòniques II Secretaria: Josefina Arribas Vinuesa Olga Martín García Mercedes Noguera Martínez (des de l’1/06/02) Atenció a l'estudiant: Maite Fornt Pardos Departament Expressió Gràfica Arquitectònica II Secretària: Neus Rodríguez Ferreiro Departament Organització d'Empreses Secretaria: María Ferres Redondo

Page 27: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra
Page 28: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

35

1. Plans d'estudi 2. Curs d'Introducció 3. Organització docent 4. Dades numèriques 5. Resultats acadèmics 6. Formació continuada

Page 29: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

37

1. Plans d'estudi Us comentem, tot seguit, una sèrie d'aspectes que es necessiten conèixer per tal de poder interpretar i entendre les dades que trobareu més endavant. Titulacions A l'Escola s'imparteixen dues titulacions: ­ Arquitectura Tècnica ­ Enginyeria Tècnica Topogràfica Els plans d’estudi de les dues titulacions que s’imparteixen a l’EUPB tenen definits una sèrie de blocs curriculars, és a dir, grups d’assignatures que s’avaluen de forma conjunta i global mitjançant el procediment anomenat avaluació curricular. Aquest procediment és el que dóna validesa administrativa a les notes que ha obtingut l’estudiant. El bloc curricular inicial dels plans d’estudi s’anomena Fase Selectiva perquè s’ha de superar en les condicions que estableix l’apartat de Permanència de la Normativa Acadèmica General, per poder continuar els estudis. La fase selectiva, tant d’Arquitectura Tècnica om d’Enginyeria Tècnica Topogràfica està constituïda per un quadrimestre (el primer període lectiu dels plans). Fora del bloc curricular de Fase Selectiva, els plans d’estudi tenen definits més bloc curriculars, integrats per la resta d’assignatures del pla d’estudi, llevat de les assignatures de lliure elecció. Tot seguit es mostra com s’estructuren els plans d’estudi dels dos ensenyaments en blocs curriculars:

Bloc curricular AT ETT BC1 1A 1A BC2 1B + 2A 1B BC3 2B + 3A 2A BC4 3B + 4A 2B BC5 Optatives 3A BC6 PFC 3B BC7 Optatives BC8 PFC

Els estudiants han de ser avaluats curricularment quan han cursat totes les assignatures que componen un bloc curricular i també quan han esgotat el termini per superar la Fase Selectiva, encara que no hagin cursat la totalitat d’assignatures. Els mecanismes per efectura l’avaluació curricular estan definits al Reglament de les Comissions d’Avaluació Curricular de l’Escola

Page 30: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

38

Assignatures obligatòries d'Arquitectura Tècnica Fase Selectiva 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B

Fonaments Matemàtics de l’Arquitectura Tècnica

Fonaments de Mecànica

Coneixements de Construcció i Materials

Dibuix Conceptual

Física Aplicada

Economía Aplicada

Materials d’Origen Petri

Construcció de Tancaments i Acabats

Representació i Interpret. Gràfica del Projecte

Arquitectura, Construcció i Ciutat

Estadística Aplicada

Materials d’Origen no Petri i Ceràmics

Construcció d’Estructures Tradicionals i Equips

Estructures I Sistemes

de Representació

Estructures II Topografía i

Replantejaments

Aspectes Legals de la Construcció.

Gestió Urbanística

Construcció d’Estructures de Formigó Armat i Equips

Seguretat i Prevenció

Estructures de Formigó

Armat

Patologia de la Construcció

Instal·lació de Fluids

Oficina Técnica I

Coordinador de Seguretat

Pressupostos i Control de Costos

Instal·lacions Electromecàniques

Qualitat a l’Edificació

Planificació i Organització d’Obres

Oficina Técnica II

Projecte de fi de Carrera

Page 31: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

39

Assignatures optatives

Línia A

Valoracions immobiliàries Perícia asseguradora Perícia forense Gestió immobiliària Projecte de seguretat

Línia B

Patologia , recàlcul, i diagnosi Projectes tècnics Noves tècniques de construcció Manteniment a l’edificació Projecte de seguretat

Línia C

Projecte d’interiors Funció i formes de representació d’espais interiors Corrents estètiques. Mètodes gràfics creatius Espai interior i la seva ordenació respecte a l’exterior Projecte de seguretat

Línia D

Àmbit Jurídic de la Prevenció, Fonaments de les Tècniques de Millora de les Condicions de Treball i Aspectes Generals sobre Administració i Gestió Empresarial. Seguretat en el Treball i Tècniques afins en Prevenció. Higiene Industrial i Medicina en el Treball.

Sense assignar a cap línia

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals i Altres Actuacions en Matèria de Prevenció. Ergonomía i Psicosociologia Aplicada Projecte de Seguretat Acústica Arquitectònica, Aïllament Acústic i Tèrmic Projectes d’Instal·lacions d’Energia Solar, Tècnica i Fotovoltàica Historia de la Construcció a Catalunya Alternatives Energètiques en Edificació Construccions Industrialitzades Geotècnia Recursos Humans Organització en la Indústria de la Construcció 3D Espai Visual Projecte d’Instal·lacions d’Interiorisme Procediments i Tècniques de Gestió i Control de Qualitat L’Aixecament Arquitectònic Anàlisi Estructural Matemàtica Financera Aplicacions Estadístiques Electrònica i Edificació Fonaments de Programació

Page 32: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

40

Assignatures obligatòries d'Enginyeria Tècnica Topogràfica (les fletxes indiquen l'ordre d'estudi recomanat) Fase Selectiva 1B 2A 2B 3A 3B

Mètodes Matemàtics I

Física I Geometria Mètrica i Descriptiva

Instruments Topogràfics I

Geomorfologia Cartografia I

Física II Sistemes de Representació

Informàtica Aplicada a la Topografia

Dret i Ordenació del Territori

Mètodes Matemàtics II

Instruments Topogràfics II

Cartografia II

Tècniques de Posic. Global i Navegació

Projeccions Cartogràfiques

Topografia Aplicada a l'Enginyeria I

Fotogrametria Analítica i Digital

Cartografia III Mètodes Topogràfics I

Estadística i Ajust d'Observacions

Fonaments de Fotogrametria

Fonaments de Geofísica

Mètodes Topogràfics II

Fotogrametria Analítica

Fonaments de Sistemes d'Informació Geogràfica

Geodèsia Teledetecció

Topografia Aplicada a l'Enginyeria II

Fotogrametria Digital

Ampliació del Càlcul

Cadastre Astronomia Geodèsica

PFC

Page 33: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

41

Assignatures optatives

Línia 1 Topografia i Aplicacions a l'Enginyeria

Instrumentació i Metrologia Industrial Topografia Subterrània Topografia Hidrogràfica Introducció a l'Obra Civil Aixecaments Especials

Línia 2 Cartografia i Sistemes d'Informació

Sistemes d'Informació Geogràfica Projectes Cartogràfics Cartografia Matemàtica Producció Cartogràfica

Línia 3 Fotogrametria i Teledetecció

Fotogrametria Terrestre Tractament d'Imatges a Fotogrametria Projecte de Teledetecció Laboratori de Fotogrametria

Línia 4 Sistemes de Posicionament i Navegació

Tècniques Geodèsiques Sistemes de Navegació Cartografia Matemàtica Navegació i Sistemes d'Informació

Assignatures sense perfil definit

Economia i Gestió d'Empreses Tècniques Mediambientals Geodèsia Física Mètodes Numèrics

Page 34: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

42

2. Curs d'Introducció A partir del curs 1997/98 l'EUPB ha adoptat la modalitat d'accés semestralitzat per als estudis d'Arquitectura Tècnica. L'accés semestralitzat consisteix en el desglossament de l'oferta de places del primer quadrimestre dels estudis d'Arquitectura Tècnica en dos blocs: un que inicia l'activitat docent al setembre (370 estudiants) i un altre que la inicia al febrer (80 estudiants). Els estudiants poden triar entre aquestes dues opcions en el moment de la preinscripció. El valor afegit d'aquesta proposta és la d'oferir als estudiants que adoptin la fórmula d'iniciar el primer quadrimestre al febrer, la possibilitat de fer, durant el quadrimestre anterior (setembre), un curs d'introducció als estudis d'Arquitectura Tècnica, de 18 crèdits i d'inscripció voluntària, que els permeti reforçar els coneixements que tradicionalment presenten més dificultats en aquests estudis, tenir una visió de conjunt dels estudis que volen iniciar i consolidar uns hàbits d'estudi adequats al sistema acadèmic de la universitat. Una vegada realitzat el curs, als estudiants que el superin se'ls podran reconèixer els 18 crèdits com a crèdits de lliure elecció, quan hagin superat la fase selectiva. El curs consta de quatre matèries que inclouen aspectes bàsics, instrumentals, d'informació i d'orientació, relatius a l'Arquitectura Tècnica:

- Introducció a les Matemàtiques i les Seves Aplicacions - Principis bàsics de Tecnologia Edificatòria - Introducció als Sistemes de Representació Gràfica - Elements de Física Aplicada

Es van matricular 58 estudiants. Per procedències acadèmiques, un 88% d'estudiants provenia de formació professional (FP, mòduls, cicles formatius de grau superior), un 10% provenia de batxillerat LOGSE i COU, i un 2% d'altres procedències. El 63,8% dels estudiants matriculats van aprovar el curs d'introducció. Van superar la fase selectiva d'Arquitectura Tècnica a la primera convocatòria un 72,3% dels estudiants que, provenint del curs d'introducció, van començar els estudis d'Arquitectura Tècnica el febrer 2003 i van ser avaluats el juliol 2003.

Page 35: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

43

3. Organització docent A continuació detallem l'organització docent tant d'Arquitectura Tècnica com d'Enginyeria Tècnica Topogràfica en els dos quadrimestres, indicant quins han estat els professors que han impartit la docència, quants grups hi ha hagut i el nombre d'estudiants matriculats. En cursiva trobareu els professors coordinadors de cada assignatura. Si trobeu un coordinador amb l'afegit "(sd)" significa que és el coordinador però no ha realitzat docència en el quadrimestre en qüestió; i "Mat." reflecteix el nombre d'estudiants matriculats. Arquitectura Tècnica Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors Introducció a les Matemàtiques i Aplicacions (MA I) 58 1 Montserrat Bruguera Antoni Guillamon

Principis Bàsics de la Tecnologia Edificatòria (CA II) 58 1 José A. Fernández Vicenç Gibert

Introducció als Sistemes de Representació Gràfica (EGA II) 58 1 Ramon Badía Ramon Gay

Elements de Física Aplicada (FA) 58 1 Enric Camí Immaculada Rodríguez

26150 – Fonaments Matemàtics de l’Arquitectura Tècnica (MA I) 424 5 Montserrat Bruguera 183 3 Antoni Guillamon

Francesc Panyella Francesc Panyella F. Xavier Puerta F. Xavier Puerta Juan José Rodríguez Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez Antoni Serrallonga Antoni Serrallonga

Page 36: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

44

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 26151- Fonaments de Mecànica (FA) 403 5 José Agea 159 3 José Agea

Carlota Auguet (sd) Carlota Auguet Enric Camí Enric Camí Pere Castellví Pere Castellví Víctor Garrido Victor Garrido Ana Maria Lacasta Laureano Ramírez Angelina Peñaranda Laureano Ramírez

26152 – Coneixements de la Construcció i Materials (CA II) 384 5 Angel Arricivita 154 3 Angel Arricivita Delfina Berasategui Delfina Berasategui

Alberto Bujalance Alberto Bujalance Joaquim Capella Joaquim Capella Jaime Ciriano Jaime Ciriano Àngel Corral Àngel Corral Vicenç Gibert Jordi Pascual Jordi Pascual Juan Vidal

26153 – Dibuix Conceptual (EGA II)

421 5 Enrique Anguera 214 3 Enrique Anguera

Ramon Badia Ramon Badia Ramon Gay Ferran Cisneros Julio A. Iglesias Ramon Gay Manuel de Jesús Julio A. Iglesias Celia Lladó Manuel de Jesús Juan Mauri Celia Lladó Guillermo Menéndez Guillermo Menéndez Pere Mon M. Rosa Piñero M. Rosa Piñero Ana Maria Riera Ana Maria Riera

26154 – Física Aplicada (FA)

332 4 José Agea 309 3 José Agea Carlota Auguet Enric Camí Pere Castellví Pere Castellví Víctor Garrido Víctor Garrido Ana M. Lacasta Angelina Peñaranda Angelina Peñaranda David Pino

Page 37: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

45

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 26155 – Economia Aplicada (OE) 318 4 Luciano del Álamo 267 3 Luciano del Álamo

Daniel Pérez Daniel Pérez

26156 – Representació i Interpretació Gràfica del Projecte (EGA II)

387 4 Enrique Anguera 328 4 Santiago Canosa Santiago Canosa Félix Fernández Félix Fernández Rafael C. Marañón Rafael C. Marañón Benet Meca Benet Meca Manuel Sarquella Manuel Sarquella Josep M. Sentís Josep M. Sentís Joan Serra Joan Serra

26157 – Materials d’Origen Petri (CA II)

18 1 Amadeo Busquets 219 3 Amadeo Busquets Judith Ramírez (sd) José A. Fernández Pedro González Judith Ramírez

26158 – Construcció de Tancaments i Acabats (CA II)

362 4 Antoni Caballero (sd) 308 3 Antoni Caballero Alfonso Pérez Alfonso Pérez José Miguel Vivancos José Miguel Vivancos

26159 – Construcció d’Estructures Tradicionals i Equips (CA II)

368 4 Marta Batlle 344 4 Marta Batlle Montserrat Bosch Montserrat Bosch Antoni Caballero Joaquim Capella Judith Ramírez

26160 – Sistemes de Representació (EGA II)

94 4 Ramon Badia 257 4 Ramon Badia (sd) Ramon Gay Ramon Gay Joan Mauri Joan Mauri Pere Mon Pere Mon Ramon Puig Ramon Puig Ana Maria Riera

Page 38: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

46

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 26161 – Estructures I (CA II) 160 4 Ana Baldrich 298 4 Ana Baldrich

E. Carlos Carbajal E. Carlos Carbajal Jaime Laborda Jaime Laborda Susana Pavón Susana Pavón

26162 – Materials d’Origen no Petri i Ceràmics

142 4 Immaculada Casado 290 4 Angel Arricivita

J. Antonio Fernández Immaculada Casado Joaquin Guarch J. Antonio Fernández Joaquin Montón Joaquin Guarch Antonio M. Vicente Joaquin Montón

26163 – Estadística Aplicada (MA I)

341 4 Susanna Avila 345 4 Susanna Avila Albert Ferrer Albert Ferrer Juan Jose Rodríguez Carles Serrat Carles Serrat Joan Antoni Torrent Joan Antoni Torrent

26164 – Arquitectura, Construcció i Ciutat (CA)

193 4 Jaume Rosell 159 4 Ramon Graus Maribel Rosselló Jaume Rosell Maribel Rosselló

26165 – Estructures II

241 4 Ana Baldrich 172 4 Ana Baldrich Francisco Ruiz Francisco Ruiz Isabel Serrà Isabel Serrà

26166 – Aspectes Legals de la Construcció. Gestió Urbanística (OE)

290 4 Antonio Azpiazu 180 4 Antonio Azpiazu

Juan Fco. Borrás Juan Fco. Borrás Jordi Fernández Jordi Fernández

Page 39: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

47

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 26167 – Construcció d’Estructures de Formigó Armat i Equips (CA II) 180 4 Joaquim Capella 210 4 José Manuel Gómez

Eduard Hernando Eduard Hernando Javier Ruiz Javier Ruiz

26168 – Topografia i Replantejaments (EGA II)

341 4 M. Antonia Alsina 209 3 M. Antonia Alsina Gonzalo Andrés Gonzalo Andrés Ramon Badia Joan Mauri Ramon Gay Ana Maria Riera Ana Maria Riera Jordi Xiqués Jordi Xiqués

26169 – Instal·lacions de Fluids (CA II)

194 3 Antonio Amorós 222 3 Javier Azpiazu Javier Azpiazu Justo Hernanz Enrique Capdevila

26170 – Estructures de Fomigó Armat (CA II)

133 3 Vanesa Aulesa 174 3 Vanesa Aulesa Rafael Marzo Rafael Marzo Pere Motjer Pere Motjer

26171 – Patologia de la Construcció (CA II)

204 3 Manuel Borbón 231 3 Manuel Borbón Mireia Bosch Mireia Bosch Domingo Rodríguez Joan Olona

26172 – Seguretat i Prevenció (OE)

345 4 M. Lidia Guerra 196 3 M. Lidia Guerra Jaume Guixà Jaume Guixà

Enrique Jané Enrique Jané

26173 – Oficina Tècnica I (EGA II)

300 3 Jesús Esquinas 196 3 Jacint Bachs Blanca Figueras Jesús Esquinas Julio A. Iglesias Blanca Figueras Jesús Puelles Jesús Puelles Pedro Sarró Pedro Sarró

Benet Vilà Benet Vilà

Page 40: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

48

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 26174 – Coordinador de Seguretat (OE) 456 6 Jesús Abad 224 4 Jesús Abad

Jaume Abat Jaume Abat César Gallofré César Gallofré Jordi Martínez Jordi Martínez Pedro Sarró Fernando Terrés

26175 – Pressupostos i Control de Costos (OE)

86 3 M. Begoña Andrés 180 3 M. Begoña Andrés Pedro Baringo Pedro Baringo Jordi Cuatrecasas Jordi Cuatrecasas Felipe de Riquer Jordi Puig Jordi Vilajosana (sd) Felipe de Riquer Jordi Vilajosana (sd)

26176 – Instal·lacions Electromecàniques (CA II)

214 3 David Amorós 234 3 David Amorós Javier Azpiazu Javier Azpiazu (sd) Justo Hernanz Enrique Capdevila

26177 – Qualitat a l’Edificació (CA II)

196 3 Kàtia Gaspar 197 3 Kàtia Gaspar Milagros Hierro Milagros Hierro Francesc Jordana Francesc Jordana

26178 – Planificació i Organització d’Obres (OE)

42 3 Elena Castellà 65 3 Elena Castellà César Gallofré César Gallofré Amadeo Llopart Amadeo Llopart Josep Poudevida Josep Poudevida Imma Zalabardo Imma Zalabardo

26179 – Oficina Tècnica II (EGA II)

188 3 Rogelio Fernández 274 3 Rogelio Fernández Jaume Ferré Jaume Ferré Benet Vilà Benet Vilà

Page 41: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

49

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 26180 – Valoracions Immobiliàries (OE) 12 2 José M. Cacho 20 2 José M. Cacho Jordi Fernández (sd) Jordi Fernández (sd) Demetrio Ochoa Demetrio Ochoa

26181 – Perícia Asseguradora (OE)

28 2 Sara M. Laborda 21 2 Sara M. Laborda

26182 – Perícia Forense (OE)

21 2 Joaquin Aguirre 24 2 Joaquin Aguirre Sara M. Laborda Sara M. Laborda Francisco Javier Llovera Francisco Javier Llovera Manuel Muñoz Manuel Muñoz

26183 – Gestió Immobiliària (OE)

27 2 Jordi Vilajosana 23 2 Jordi Vilajosana

26184 – Projecte de Seguretat (A) (OE)

33 2 César Gallofré 16 2 Lluís M. Armengou Benet Meca César Gallofré

26185 – Patologia, Recàlcul i Diagnosi (CA II)

181 3 Minerva Embuena 144 3 Minerva Embuena Joan Ramon Rosell Enrique Heredia Joan Ramon Rosell (sd)

26186 – Projectes Tècnics (CA II)

95 3 Xavier Casanovas 127 3 Xavier Casanovas Alejandro Falcones Alejandro Falcones Joaquin Guarch

26187 – Noves Tècniques de la Construcció (CA II)

100 2 Marta Batlle 138 2 Marta Batlle Montserrat Bosch Montserrat Bosch Antoni Paricio Antoni Paricio

Page 42: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

50

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 26188 – Manteniment a l’Edificació (CA II) 156 3 Àngel Corral 154 3 Àngel Corral

Vicenç Gibert Vicenç Gibert Jordi Pascual Jordi Pascual

26189 – Projecte de Seguretat (B) (CA II)

86 2 Javier Azpiazu (sd) 128 4 Mireia Bosch Mireia Bosch Joaquim Capella

26190 – Projecte d’Interiors (EGA II)

41 1 Ferran Cisneros 34 1 Ferran Cisneros

26191 – Funció i Formes de Representació dels Espais Interiors (EGA II)

36 1 Pere Mon 41 1 Pere Mon

26192 – Corrents Estètiques. Mètodes Gràfics Creatius (EGA II)

22 1 Rafael C. Marañón 38 1 Rafael C. Marañón José L. Roca

26193 – Espai Interior i la seva Ordenació respecte a l’Exterior (EGA II)

20 1 Blanca Figueras 43 1 Blanca Figueras José L. Roca

26194 – Projecte de Seguretat (C) (EGA II)

29 1 Jacint Bachs (sd) 33 1 Jacint Bachs Rogelio Fernández José L. Roca Benet Vilà

26195 – Àmbit Jurídic de la Prevenció. Fonaments de les Tècniques de Millora de Condicions de Treball i Aspectes Generals sobre Adm. i Gestió Empresarial (OE)

20 2 Jesús Abad Luciano del Álamo Francisco Javier Llovera Jordi Martínez Marta Vargas

Page 43: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

51

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 26196 – Seguretat en el Treball i Tècniques Afins en Prevenció (OE)

19 2 Lluís M. Armengou Miguel Llovera Juan Carlos López Josep Lluís Pedragosa Victor H. Tamayo

26197 – Higiene Industrial i Medicina en el Treball (OE) 34 2 Ricard Ferrer Josep Llimona Pedro Rodríguez Mariano Unzeta

26199 – Organització Industrial i d’Empreses i Gestió de Recursos Humans (OE)

6 1 Jordi Fernández (sd) 11 1 Jordi Fernández (sd) Ricard Montserrat Ricard Montserrat

26200 – Electrònica i Edificació (EE)

16 1 Josep Bordonau 37 1 Josep Bordonau Rafael Lamaison Rafael Lamaison

26201 – Fonaments de Programació (MA I)

18 1 Albert Ferrer 29 1 Albert Ferrer

26202 – Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals i Altres Actuacions en Matèria de Prevenció (OE)

2 1 Ines Dalmau 28 1 Ines Dalmau Sonia Loewe Miguel Llovera Juan Carlos López Juan Carlos López Victor H. Tamayo Victor H. Tamayo

26203 – Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (OE)

19 1 Pedro Rodríguez 27 1 Pedro Rodríguez

Page 44: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

52

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 26204 – Projecte de Seguretat (NA) (OE)

7 1 Jaume Guixà 19 1 Jaume Guixà

26205 – Acústica Arquitectònica. Aïllament Acústic i Tèrmic (FA)

10 1 Carlota Auguet 7 1 Carlota Auguet (sd) Angelina Peñaranda

26206 – Projecte d’Instal·lacions d’Energia Solar, Tèrmica i Fotovoltaica (FA) 22 1 Alejandro Falcones Immaculada Rodríguez

26207 – Història de la Construcció a Catalunya (CA)

12 1 Ramon Graus 9 1 Ramon Graus Jaume Rosell (sd) Jaume Rosell (sd)

26208 – Alternatives Energètiques en Edificació (CA II)

15 1 Antoni Caballero 23 1 Antoni Caballero

26209 – Construccions Industrialitzades (CA II)

12 1 E. Carlos Carbajal

26210 – Geotècnia (CA II) 12 1 Javier Azpiazu (sd) Sandokan Lorente

26211 – Recursos Humans (OE)

2 1 Fco. Javier Llovera (sd) 14 1 Fco. Javier Llovera (sd) Alfred Segú Alfred Segú

26212 – Organització en la Indústria de la Construcció (OE)

2 1 Amadeo Llopart

Page 45: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

53

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 26213 – 3D Espai Virtual

301 Gustavo de Gispert

26214 – Projecte d’Instal·lacions d’Interiorisme (EGA II) 10 1 Jesús Esquinas

26216 – L’Aixecament Arquitectònic (EGA II) 6 1 Santiago Canosa

26217 – Anàlisi Estructural (CA II)

9 1 Vanesa Aulesa 9 1 Vanesa Aulesa Sandokan Lorente Sandokan Lorente Rafael Marzo Rafael Marzo (sd)

26220 – Aplicacions Estadístiques (EEO) 31 1 Pere Grima Lourdes Rodero

Page 46: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

54

Enginyeria Tècnica Topogràfica Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 27101 - Mètodes Matemàtics I (MA I) 75 1 Montserrat Bruguera 49 1 Montserrat Bruguera Antoni Guillamon

27102 - Física I (FA)

73 1 Ana M. Lacasta 41 1 Ana M. Lacasta David Pino David Pino Immaculada Rodríguez Immaculada Rodríguez (sd)

27103 - Geometria Mètrica i Descriptiva (ETCG)

75 1 Marisol Esteve 17 1 Marisol Esteve

27104 - Instruments Topogràfics I (ETCG)

77 1 Marisol Esteve 54 1 Marisol Esteve M. Amparo Rubio Fco. Javier Tre Ana M. Tapia Fco. Javier Tre

27105 - Cartografia I (ETCG)

75 1 Rogelio López 38 1 Rogelio López M. Amparo Rubio

27106 – Geomorfologia (ETCG)

73 1 Joan Bartoll 30 1 Joan Bartoll

27107 - Mètodes Matemàtics II (MA I)

48 1 Margarida Mitjana 40 1 Antoni Guillamon Margarida Mitjana

Page 47: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

55

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 27108 - Física II (FA) 50 1 Ana Lacasta (sd) 40 1 Ana Lacasta (sd) David Pino David Pino Laureano Ramírez Laureano Ramírez

27109 - Sistemes de Representació (EGA II)

37 1 Ferran Cisneros 19 1 Ferran Cisneros

27110 - InstrumentsTtopogràfics II (ETCG)

57 1 Fco. Javier Tre 24 1 Fco. Javier Tre

27111 - Cartografia II (ETCG)

47 1 Rogelio López 17 1 Rogelio López Mercedes Sanz

27112 - Informàtica Aplicada a la Topografia (EGA II)

46 1 Gustavo de Gispert 41 1 Gustavo de Gispert

27113 - Dret i Ordenació del Territori (OE)

42 1 Pere Costa 13 1 Pere Costa

27114 - Ampliació de Càlcul (MA I)

43 1 Margarida Mitjana 52 1 Margarida Mitjana

27115 - Fonaments de Fotogrametria (ETCG)

61 1 Felipe Buill

Page 48: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

56

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 27116 - Astronomia Geodèsica (ET CG) 59 1 Albert Prades

27117 - Mètodes Topogràfics I (ETCG)

62 1 M. Amparo Núñez M. Amparo Rubio

27118 - Cartografia III (ETCG)

63 1 Amparo Rubio Mercedes Sanz

27119 - Estadística i Ajust d'Observacions (MA I)

34 1 Juan José Rodríguez 42 1 Juan José Rodríguez

27120 – Cadastre (OE)

48 1 Pere Costa

27121 – Geodèsia (ETCG) 62 1 Sergio González

27122 - Mètodes Topogràfics II (ETCG) 69 1 M. Amparo Núñez M. Amparo Rubio

27123 - Fotogrametria Analítica (ETCG) 52 1 Felipe Buill M. Amparo Rubio

Page 49: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

57

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 27124 – Teledetecció (ETCG)

53 1 Albert Prades

27125 - Fonaments Sistemes d'Informació Geogràfica (ETCG) 50 1 Mercedes Sanz Ana M. Tapia

27126 - Fonaments de Geofísica (FA) 49 1 M. Dolores Martínez Immaculada Rodríguez (sd)

27127 - Tècniques de Posicionament Global i Navegació (ETCG)

44 1 Sergio González

27128 - Fotogrametria Analítica i Digital (ETCG)

46 1 Felipe Buill

27129 - Topografia Aplicada a l'Enginyeria I (ETCG)

53 1 Ignacio de Corral

27130 - Projeccions Cartogràfiques (ETCG)

45 1 Sergio González

27131 - Topografia Aplicada a l'Enginyeria II (ETCG) 46 1 Ignacio de Corral

Page 50: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

58

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 27132 - Fotogrametria Digital (ETCG)

54 1 Albert Prades

27136 - Tècniques Mediambientals (FA) 13 1 Ana Lacasta Inmaculada Rodríguez

27137 - Topografia Subterrània (ETCG)

28 1 Ana M. Tapia

27138 - Introducció a l'Obra Civil (ETCG)

27 1 Ana M. Tapia

27139 - Aixecaments Especials (ETCG) 27 1 Ana M. Tapia

27140 - Instrumentació i Metrologia Industrial (ETCG) 13 1 Fco. Javier Tre

27141 - Topografia Hidrogràfica (ETCG) 27 1 Ana M. Tapia

27142 - Sistemes d'Informació Geogràfica (ETCG)

10 1 Amparo Núñez (sd) Mercedes Sanz

Page 51: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

59

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 27143 - Projectes Cartogràfics (ETCG)

5 1 Amparo Núñez (sd) Mercedes Sanz

27144 - Cartografia Matemàtica (MA I) 8 1 Juan José Rodríguez

27145 - Projecte de Teledetecció (ETCG)

7 1 Juan José Martínez Albert Prades (sd)

27146 - Laboratori de Fotogrametria (ETCG) 11 1 Felipe Buil

27147 - Tractament d'Imatges a Fotogrametria (ETCG) 14 1 Albert Prades

27148 - Tècniques Geodèsiques (ETCG)

15 1 M. Amparo Núñez

27150 - Cartografia Matemàtica (MA I) 10 1 Juan José Rodríguez

27151 - Navegació i Sistemes d'Informació (ETCG) 20 1 M. Amparo Núñez

Page 52: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

60

Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 27152 – Geodèsia Física (FA ) 9 1 Immaculada Rodríguez 27153 - Mètodes Numèrics (MA I)

7 1 Albert Ferrer

27154 - Economia i Gestió d'Empreses (OE) 26 1 Luciano del Álamo (sd) Pere Costa

27155 – Fotogrametria Terrestre (ETCG)

8 1 Felipe Buill

27156 – Producció Cartogràfica (ETCG)

8 1 Ignacio de Corral Amparo Núñez (sd)

27157 – PFC dirigit (ETCG) 46 1 Ignacio de Corral Amparo Núñez

27159 - Tractament de Dades GPS (ETCG) 28 1 Sergio González

Page 53: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

61

Assignatures de lliure elecció ofertades per l’Escola Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Mat. Grups Professors Mat. Grups Professors 50040 – Mercats de Capitals a Espanya (OE)

24 1 Juan Manuel Soriano

50427 – Direcció i Gestió Medioambiental (OE) 14 1 Luciano del Álamo Josep Coll

50526 – Introducció a l’Estudi de l’Obra d’Antoni Gaudí (EGA II)

30 1 Luis Gueilburt 34 1 Luis Gueilburt Benet Meca Benet Meca

51010 – Llenguatge Gràfic dels Materials (EGA II)

44 1 Rafael Marañón 25 1 Rafael Marañón

51011 – Imatges i Maquetisme Virtual (EGA II)

27 1 Gustavo de Gispert 25 1 Gustavo de Gispert

51157 – Comunicació (OE)

26 1 Pere Costa 32 1 Pere Costa

51158 – English for contract administration and management in construction (MA I)

10 1 Joan Antoni Torrent

57159 – Ètica professional i empresarial (OE)

18 2 Francisco Javier Llovera Francesc Solé

Page 54: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

62

4. Dades numèriques ARQUITECTURA TÈCNICA Aquestes estadístiques estan elaborades amb dades corresponents al maig de 2002 Demanda dels estudis Demanda 1a. opció Matriculats insatisfeta Juliol 551 389 162 Febrer 57 79 0

Demanda dels estudis al juliol

71%

29%

Matriculats

Demanda insatisfeta

Demanda dels estudis al febrer

100%

0%

Matriculats

Demanda insatisfeta

Page 55: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

63

Evolució de la demanda en 1a. opció als darrers anys 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 Mes de juliol 628 520 553 551 Mes de febrer 88 90 110 57

Evolució mes de juliol

628520 553 551

0100200300400500600700800900

1000

99/00 00/01 01/02 02/03

Evolució mes de febrer

88 90

110

57

0

25

50

75

100

125

150

99/00 00/01 01/02 02/03

Page 56: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

64

Evolució de la nota de tall en els darrers tres anys Juliol PAU FP Curs 1999-2000 6,17 7,50 Curs 2000-01 6,08 7,26 Curs 2001-02 5,84 7,58 Curs 2002-03 5,82 7,70 Febrer PAAU FP Curs 1999-2000 6,29 7,09 Curs 2000-01 6,06 7,00 Curs 2001-02 6,49 7,00 Curs 2002-03 6,82 6,83

Evolució notes de tall juliol

6,17 6,08 5,84 5,82

7,50 7,26 7,58 7,70

01234

56789

10

99-00 00-01 01-02 02-03

PAAU

FP

Evolució notes de tall febrer

6,29 6,066,49 6,827,09 7,00 7,00 6,83

01

234

567

89

10

99-00 00-01 01-02 02-03

PAAU

FP

Page 57: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

65

Nombre d'estudiants matriculats curs 02/03 a) Pla 2002 Fase Selectiva Fase no Selectiva Total Quadrimestre de tardor 439 1372 1811 Quadrimestre de primavera 266 1525 1791

b) Pla 96 Fase no Selectiva Quadrimestre de tardor 374 Quadrimestre de primavera 239

Estudiants matriculats

374

239

0

100

200

300

400

FNS

Tardor

Primavera

Estudiants matriculats

439

1372

266

1525

0

500

1000

1500

2000

FS FNS

Tardor

Primavera

Page 58: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

66

Evolució del nombre d'estudiants matriculats en els darrers tres anys a) Pla 2002 Tardor Primavera Curs 2002-2003 1811 1791

b) Pla 96 Tardor Primavera Curs 1999-2000 1483 1527 Curs 2000-2001 1815 1767 Curs 2001-2002 2004 1947 Curs 2002-2003* 374 239

* Dades dels estudiants que no es varen adaptar al pla 2002

Estudiants matriculats

1483

18152004

374

15271767

1947

239

0

500

1000

1500

2000

2500

99-00 00-01 01-02 02-03

TardorPrimavera

Estudiants matriculats

1811

1791

1780

1785

1790

1795

1800

1805

1810

1815

02-03

Tardor

Primavera

Page 59: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

67

Evolució dels titulats en els darrers anys Pla 89 Pla 96 Pla 2002 Totals Curs 1999-2000 417 29* - 446 Curs 2000-2001 428 135 - 563 Curs 2001-2002 259 229 - 488 Curs 2002-2003 ** 240 58* 298

* 1a. promoció ** Pla extingit

Estudiants titulats

446

563

488

298

0

100

200

300

400

500

600

99-00 00-01 01-02 02-03

Page 60: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

68

ENGINYERIA TÈCNICA TOPOGRÀFICA Aquestes estadístiques estan elaborades amb dades corresponents al maig de 2002. Demanda dels estudis Demanda 1a. opció Matriculats insatisfeta Nombre estudiants 45 77 0

Evolució de la demanda en primera opció dels darrers anys Estudiants Curs 1999-2000 70 Curs 2000-2001 64 Curs 2001-2002 60 Curs 2002-2003 45

Estudiants matriculats

7064 60

45

0

20

40

60

80

99-00 00-01 01-02 02-03

Demanda dels estudis

100%

0%

Matriculats

Demanda insatisfeta

Page 61: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

69

Evolució de la nota de tall en els darrers anys PAAU FP Curs 1999-2000 5,91 6,82 Curs 2000-2001 5,93 6,44 Curs 2001-2002 5,34 6,80 Curs 2002-2003 5,12 6,42

Notes de tall de PAAU

5,91 5,935,34 5,12

0

2

4

6

8

10

99-00 00-01 01-02 02-03

Notes de tall d'FP

6,826,44

6,806,42

0123456789

10

99-00 00-01 01-02 02-03

Page 62: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

70

Nombre d’estudiants matriculats curs 02/03 Pla 97 Fase Selectiva Fase no Selectiva Total Quadrimestre de tardor 78 194 272 Quadrimestre de primavera 57 191 248

Evolució del nombre d'estudiants matriculats en els darrers anys Pla 97 Tardor Primavera Curs 1999-2000 152 148 Curs 2000-2001 206 196 Curs 2001-2002 241 223 Curs 2002-2003 272 248

Estudiants matriculats

78

194

57

191

0

50

100

150

200

250

FS FNS

TardorPrimavera

Estudiants matriculats

152

206

241

272

148

196223

248

0

50

100

150

200

250

300

99-00 00-01 01-02 02-03

Tardor

Primavera

Page 63: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

71

Evolució dels titulats en els darrers anys Pla 88 Pla 97 Totals Curs 1999-2000 38 0 38 Curs 2000-2001 35 5* 40 Curs 2001-2002 34 15 49 Curs 2002-2003 ** 21 21 * 1a. promoció ** Pla extingit

Estudiants titulats

38 40

49

21

0

10

20

30

40

50

60

99-00 00-01 01-02 02-03

Page 64: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

72

5. Resultats acadèmics Us presentem les dades més rellevants referents al rendiment acadèmic dels estudiants durant el curs 2002-2003. Millors expedients De tots els titulats durant el curs, els expedients amb millor nota final de carrera són els següents: Arquitectura Tècnica - Pla 96 - 1r. quadrimestre Primer: Barrachina Rodríguez, Daniel Nota final: 8,58 Segon: Casas Fontsere, Alex Nota final: 8,44 Tercer: Jurado Oller, Verónica Nota final: 8,36 Arquitectura Tècnica - Pla 96 – 2n. quadrimestre Primer: Merino Juez, Oscar Nota final: 8.779 Segon: Mata Bellot, Rafael Nota final: 8,767 Tercer: Lecha Gallardo, Maria Amparo Nota final: 8,518 Arquitectura Tècnica - Pla 2002 – 1r. quadrimestre Primer: Jimenez Martínez, Javier Nota final: 8,42 Segon: Ortiz López, Laura Nota final: 7,70 Tercer: Rodríguez Olle, Enric Nota final: 7,63 Arquitectura Tècnica - Pla 2002 – 2n. quadrimestre Primer: Torres Caballe, Gerard Nota final: 8,309 Segon: Aragones Balboa, Judit Nota final: 8,280 Tercer: Juarez Rosello, Francisco Nota final: 8,259 Enginyeria Tècnica Topogràfica - Pla 97 - 1r. quadrimestre Primer: Garriga Feixat, Aibert Nota final: 8,85 Segon: Calaf Veciana, Francesc Nota final: 8,74 Tercer: Batet López, Adrià Nota final: 8,17 Enginyeria Tècnica Topogràfica - Pla 97 - 2n. quadrimestre Primer: Busca Suau, Elisenda Nota final: 8,983 Segon: Ibarz Roger, Merce Nota final: 8,353 Tercer: Herrero Arcusa, Ruben Nota final: 8,102 Seguidament detallem quins són els noms dels estudiants que han obtingut el títol.

Page 65: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

73

Titulats Arquitectura Tècnica Pla 96 Adelantado Pérez, Juan Jose Claveras Casares, Josep M. Agulló Arnabat, Joan Josep Combalia Colomer, Ignasi Albareda Tiana, Valenti Compte Espuelas, Marta Alcala Pérez, David Corominas Bernis, Jaume Alcolado Guillen, María del Corominas Navarro, Jordi Alonso García, Lidia Corredor Ibáñez, Luis Álvarez Masdeu, Albert Cortes Huertas, Ramiro Andreu Vera, Olga Cortes Martorell, Pedro José Anteportamlatín Martín, Mireia Cortina Martínez, Antonio Antón Godia, Carlos Xabier Cosano Bravo, Yolanda Arias Barbosa, Iván Cuberta Crespiera, Magi Armadas Roca, Esther Cunill Heras, Ricard Artigas Alenta, Ester Dalmau Alsina, Saida Astasio Hidalgo, Javier Dolz Latorre, Mónica Atalaya Ruz, Cristina Dot Pérez, Xavier Atienza Manresa, Thais Droguet Roig, Maria Agnes Aullón Ruiz, Cristina Emeric Edo, Marc Bahi Pruneda, Olivia Encinas Ortega, Laura Baixauli Garreta, Silvia Enríquez Almiñana, Joan Manel Ballester Torrents, Miquel Espín Atalaya, Elena Barrachina Rodriguez, Daniel Esteller Cifré, Estibaliz Barrios Silva, Jorge Esteve Roig, Daniel Bartrolí Sendon, Marta Febas Fernández, Elena Benedito Agramunt, Loreto Felguera Fernández, Ruben Boada Xairo, Salvador Fernández Calles, Juan Manuel Bonache Albacete, José Fernández de Castro, Vanessa Borruel López, Juan José Fernández Oncala, Fernando Brenes Borrallo, Yolanda María Ferrer Amell, Joan Bureu Delmas, Jordi Manuel Ferrer Lluch, Mercè Calvo de Felipe, Jordi Figueras Llort, Albert Cambres Giralt, Meritxell Florencio Chavero, Laura Camenforte López, Alberto Floriach Vives, Jaume Campos Sánchez, Andrés Fons Amer, Mateu Campoy Garzón, María José Fradejas Ufano, Carolina Canals Uño, Joan Fraile Antolín, Rafel Cansino Parrilla, Jordi Franco Franco, Pedro José Carmona Triviño, Santiago Fuertes Lacasa, Jordi Carulla González, David García Fernández, Mª Covadonga Casas Fontsere, Alex García Juvé, Oriol Casas Roca, Cristina García Miralles, Montserrat Cassa Rubio, Anna García Miralles, Nuria Castañer Blanco, Xavier García Parra, Fidel Castillo Salvo, María Rosa García Reig, Josep Catalán Arbos, Miquel Garrofe Bonet, Eduard Cavero Marquina, Iván Gil Trani, Raquel Cerdà Esteller, Ignacio Giné Espuny, Isabel Cerveró Pérez, Raul González García, Antonio Chaguaceda Casado, Victor González Lazaro, Iván

Page 66: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

74

Granados Corsellas, Daniel Munuera Fernández, Xavier Grau Calvo, Montserrat Muro Fernández, Alexandre Guerrero Fernández, Ivan Nadal López, Concepción Guirado Estiarte, María Teresa Nevot Lloret, Hector Hernández Baz, Marta Novelles Serena, Jordi Hernández Zamarreño, Daniel Núñez Garrido, Esmeralda Hidalgo Mora, Juan de Dios Oliver Calvo, Robert Inglada Bertrán, Rosa Ortega Pittaluga, David Isart Riera, Pere Ortiz López, Jordi Jardiel Asensio, Laura Otero Palleres, Marta Jiménez Sapes, Montserrat Pascual Cantero, Miguel Jurado Oller, Verónica Peiró Larrode, María Isabel Lecha Gargallo, María Amparo Pérez Avilés, Mª Antonia Lladó Jiménez, Anna Pérez García, José Ramon Llagostera Serradell, Gloria Pérez Martínez, Francisco José Llaneras Banus, Jeroni Pérez Montes, Alberto Llaurado Sanahuja, Meritxell Pérez Robles, José Luis Llibre Baraldes, David Pineda Prats, Josep López de Freitas, Gisela Pinel Plaza, Carlos López Esplugas, David Pla Villabona, Marta López Lupiañez, Laura Planas Ferrer, Emma Lorente Puchades, Alvaro Carles Planavila Serra, Oriol Lozano Ibáñez, Ramon Puigbo Cortacans, Jesus Lumeras Molina, Isabel Pujol Albarracín, Jordi Marsal Llacuna, María Teresa Puyal Hernández, José Ramon Martí Capella, Oriol Quiñones Martínez, Alfredo Martí Durán, José María Ràfols Jiménez, Angel Luis Martín García, Emilio Ramos Barranco, Laura Martínez Barroso, Pedro Ramos Montosa, María Carmen Martínez Bendaña, Victor Redondo Carpio, María Isabel Martínez Bigas, Albert Rodríguez Ramos, Daniel Martínez Castro, Sandra Rodríguez Tortosa, Daniel Martínez Culebras, Jorge Roig Ferra, Miguel Martínez Murillo, Antonio Roig Moreno, Jordi Martínez Rubio, Francisco Ruiz Cubero, Roberto Martínez Sánchez, Sara Ruiz Gutiérrez, Elena Mata Bellot, Rafael Ruiz Hernéndez, Juan Manuel Méndez Prieto, Ignacio Ruiz Mendia, Iván Merino Juez, Oscar Ruiz Ruiz, Antoni Mestre Alonso, Cecilia Sabariego García, Ana Belen Mingueza Pladevall, Noemi Sáiz Sellart, Esther Mir Torrents, Carlos Samper Villar, Estela Molina Bove, Marc Samperiz Alos, Clara Molina Moraira, Jordi Sanagustín Gómez, Sandra Molins Sala, María Sánchez Anguera, Ruben Montells Bartoli, Jordi Sánchez Cargentey, Martín Montes Martinez, Fernando Sánchez García-Consu, Fernando Montiel Rodrigo, Cristina Sánchez Llado, Francisco Moral Sáez de, Laura Sánchez Rodriguez, Daniel Moreno Sánchez, Rosario Sánchez Sanchez, Patricia Moure Martín, David Sancho Fortuny, Jordi Muñoz Beltrán, Federico Sanmartí Martínez, Ramon Muñoz Ruiz, Joan Santiago Medina, Albert

Page 67: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

75

Santiago Trigueros, Marta Torralbo Gómez, Cesar Santos Vivas, Trinidad Torrent Amoros, Mireia Sarri Torras, Mercè Tous Coll, Marc Segura Gata, Hector Traserra Clotet, Irma Serra Avizanda, David Treich Ulldemolins, Montserrat Serra Canals, Francesc Vacares Rodríguez, Juan Francisco Serrano Hidalgo, Jonatan Valeri Comas, Gabriel Simon Rivera, Jesus Valls Ochoa, Ferran Sola Camins, Xavier Valls Puig, David Sola Moya, José Luis Vázquez Corral, Lorena Solé Sànchez, Antonio Vegas Vázquez, Ana Sotomayor Serrano, Jorge Velasco Saucedo, Daniel Suárez de la Vega, Manuel Velásquez Barrio, Enrique Subira Solé, Jordi Vera Roldán, Daniel Suriol Llenas, Nuria Vilagines Serra, Pere Talavera Cano, Francisco Jose Villarreal Tolchinsky, Juan Manuel Tallon Lara, David Vizuete Prieto, Oliver Tarres Salva, Albert Zapater Casas, Raul Tenoira Martínez, Raul Zuñiga Gonzalo, Cristina Pla 2002 Aleixandre Monterde, Mercè Mariano Della, Andres Aragonés Balboa, Judit Martín Espinosa, David Arcarons Camps, Ignasi Martínez Amigo, Jordi Arias Soler, Joaquim Martínez Fernández, Oscar Barcelo Garau, Miguel Martínez Llorente, Carlos Belmonte Gálvez, Joaquin Melchor Robledo, Laura Bigorra Baches, Maria del Roser Merino Gonzalez, Oscar Cabanas Ruiz, Silvia Mila Mila, Sandra Casadevall Martin, Gemma Miralles Banque, Alexandre Castellnou Blanco, Jordi Moll Bonet, Joan Manel Claret Ayora, Roser Moreno Lasalle, Roger Colom Prats, Elisabeth Olaria Bayo, Maribel Costa Marrodan, Sergi Ortiz López, Laura Cuellar Mitjans, Andrea Plana Domínguez, Estela Cugat Perez, Lidia Pozo Varea, Carlos Delso Martínez, Luis Alberto Puchades Rosales, Javier Esperón Aiello, Iñigo Ramiro Sánchez, Vicente Jesus Febrer Torrens, Joan Ramon Velasco, Joan Fernández Barrabes, Sergio Recoder Roses, Francesc Ferrer Climent, Alejandro Rodríguez Navas, Oscar García de la Plaza, Francisco José Rodríguez Ollé, Enric García Sánchez, Francisco Sánchez Cano, Benita Hernández Recio, José Emilio Serra Vila, Nuria Ibáñez Castello, María Elvira Sicilia Benito, Alberto Jiménez Martínez, Javier Soler Vallespir, Jordi Albert Juárez Roselló, Francisco Sule Carreras, Francesc Juncosa Bonfill, Gemma Torres Caballe, Gerard Lleonart Gasull, Arnau Valera Cantón, Abel López Almagro, Pamela Vallvé Marín, Daniel

Page 68: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

76

Titulats Enginyeria Tècnica Topogràfica Pla 97 Agis Benejam, Emilio Rafael Fibla Guitart, Rafel Álvarez Pérez, Felix José Garriga Feixat, Aibert Batet Soler, Anna Maria Guillaumes Isern, Ricard Batet López, Adrià Herrero Arcusa, Ruben Bordas Massalle, Montserrat Ibarz Roger, Mercè Busca Suau, Elisenda Jauma Blume, Astrid Calaf Ramírez, Xavier Martín López, Marta Calaf Veciana, Francesc Matamala Polo, Carles Camps Casas, Marc Pitarque Cerezo, Eduardo Esteve Sillue, Daniel Sabio Delgado, Javier Ferrer Cervelló, María del Carmen

Page 69: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

77

Projectes Final de Carrera A continuació relacionem els Projectes Final de Carrera que han estat presentats durant el present curs acadèmic. ARQUITECTURA TÈCNICA Convocatòria octubre 2002 Títol: Projecte de reforma i urbanització de la Torre del Rei, Lleida Autors: López Esplugas, David Bureu Delmas, Jordi Tutor: Meca Acosta, Benito Títol: César Martinell i Brunet i la cooperativa de Falset - Priorat Autora: Treich Ulldemolins, Montserrat Tutors: Meca Acosta, Benito Gueilburt, Luis Títol: L'Escola i la Casa del Mestre de la Colònia Güell: estudi històric i gràfic Autors: Molina Bové, Marc Nadal López, Concepció Tutors: Meca Acosta, Benito Gueilburt, Luis Títol: Estudi de façanes dels carrers Reixach, Aranyo i Monturiol (28 façanes) a la

Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló Autors: Traserra Clotet, Irma Ferrer Amell, Joan Tarrés Salva, Albert Tutors: Meca Acosta, Benito Gueilburt, Luis Títol: Estudi d'adequació tèrmica de tancaments Autor: Agulló Arnabat, Joan Josep Tutor: Gibert Armengol, Vicenç Títol: Desarrollo de la obra del edificio de talleres y cocheras del Sistema Trambaix Autora: Martínez Castro, Sandra Tutors: Hernando Taló, Eduardo Muñoz Soria, Gemma Títol: Pràctica d'obra edifici plurifamiliar amb 67 vivendes, 8 locals comercials i 70

places d'aparcament situat a Abrera Autor: Puigbó Cortacans, Jesús Tutor: Espuga Bellafont, Jaime Títol: Seguiment de les obres d'ampliació de la residència per a la tercera edat "Bell

Repòs" de Súria, Barcelona Autor: Sotomayor Serrano, Jorge Tutor: Caballero Mestres, Antonio

Page 70: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

78

Títol: Projecte bàsic i d'execució Cap Bufala-Canyet a Badalona (Barcelona) c/ Martí i

Pujol, 521-527. Autor: Valls Ochoa, Ferran Tutor: Jesús Palau, Manuel de Títol: Projecte d'urbanització del polígon industrial "Pla Parcial Mas la Campaneria”

del municipi de Torelló. Autor: Muñoz Beltrán, Federico Tutor: Ferré Font, Jaume Títol: Dos edificios plurifamiliares aislados - 32 viviendas y garajes. Autor: Muñoz Ruiz, Joan Tutor: Fernández Borrás, José Antonio Títol: Desenvolupament del projecte d'execució del recinte firal a Viladecans, des

d'un despatx professional Autora: García Miralles, Núria Tutor: Corral Miquel, Angel Títol: Pràctica d'obra: construcció d'un complex industrial (3 naus) a Ca N'Estella,

Sant Esteve Sesrovires. Autor: Mir Torrents, Carlos Tutora: Berasategui Berasategui, Delfina Títol: Estudi del Mas al Montseny. Mas La Cortada Autors: Peiró Larrode, Isabel Emeric Edo, Marc Tutor: Canosa Reboredo, Santiago Títol: Levantamiento arquitectónico y estudio fisico-constructivo de la Masia

Vallforners - T.M. Tagamanent Autors: Ràfols Jiménez, Àngel Luis Pérez Montes, Alberto Tutors: Canosa Reboredo, Santiago Serra Santasusagna, Joan Títol: Estudi físic de l’Església de Santa Eugènia del Relat Autora: Ferrer Lluch, Mercè Tutors: Serra Santasusagna, Joan Canosa Reboredo, Santiago Títol: Estudi físico-constructiu amb aixecament de plànols. Estudi històric i estat de

conservació de les Esglésies romàniques de St. Pere de Castellfollit del Boi i St. Vicenç de Fontanelles.

Autors: Serra Canals, Francesc Figueras Llort, Albert Tutors: Serra Santasusagna, Joan Canosa Reboredo, Santiago Títol: Estudi històric i anàlisi constructiu de l'estat de conservació de l'edifici de

l'Ajuntament d'Arenys de Mar Autor: Suárez de la Vega, Manuel Tutor: Paricio Casademunt, Antoni

Page 71: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

79

Títol: Anàlisi constructiu del Centre Cultural i Teatral "La Massa" de Vilassar de Dalt Autor: Boada Xairo, Salvador Tutor:: Paricio Casademunt, Antoni Títol: L'Hôtel Particulier: de la geometría a la construcción. Estudio del Hôtel Boschet

(1732) y Clausonnettes (1745) de Beaucaire, Francia Autors: Jiménez Sapes, Montserrat Adelantado Pérez, Juan José Tutors: Rosell Colomina, Jaume Graus Rovira, Ramon Títol: La construcció als anys 60: L'edifici de la "Escuela Técnica de Aparejadores" Autora: Mestre Alonso, Cecilia Tutors: Graus Rovira, Ramón Rosell Colomina, Jaume Títol: Confecció catàleg de façanes amb factor de risc de l'Eixample (Barcelona) Autors: Corredor Ibáñez, Luís Pascual Cantero, Miguel Tutors: Jordana Riba, Francesc Gibert Armengol, Vicenç Títol: Estudi evolutiu de les inspeccions de les façanes de l'Eixample amb factor de

risc. Autor: Martínez Rubio, Fco. Javier Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Jordana Riba, Francesc Títol: Confecció de catàleg de façanes amb factor de risc (Eixample) Autors: Méndez Prieto, Ignasi Tenoira Martínez, Raúl Tutors: Jordana Riba, Francesc Gibert Armengol, Vicenç Títol: La implantación de un nuevo mantenimiento Autora: Pérez Avilés, Mª Antonia Tutor: Gibert Armengol, Vicenç Títol: Estudi de la previsió d'edificabilitat al municipi de Sant Cugat del Valles Autor: Oliver Calvo, Robert Tutor: Vilajosana Béjar, Jorge Títol: Valoració de la inversió i la seva rentabilitat en una promoció immobiliària a

Mollerussa. Autor: Garrofé i Bonet, Eduard Tutor: Vilajosana Béjar, Jorge

Títol Estudio de mercado de viviendas de obra nueva de Barcelona Autora: Samperiz Alos, Clara Tutor: Ochoa Fernández, Demetrio Títol: Auditorias internas de empresas de construcción

Page 72: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

80

Autor: Tallón Lara, David Tutor: Abad Puente, Jesús Títol: Práctica de obra: Parcelas 14 y 15 de Santa Coloma de Cervelló Autor: Hidalgo Mora, Juan Tutor: Baringo Sabater, Pedro Títol: El coordinador de seguretat Autors: Calvo de Felipe, Jordi Serrano Hidalgo, Jonatan Tutor: Guixà Mora, Jaime Títol: Seguretat i higiene a l'obra Autor: Ballester Torrents, Miquel Tutor: Guixà Mora, Jaime Títol: Introducció de l'activitat preventiva en una serralleria d'alumini Autor: Álvarez Masdeu, Albert Tutora: Guerra Caseiro, María Lidia Títol Implantació de les normes ISO 9001-2000 a l'empresa: Coter SA de

Construccions Autora: Guirado Estiarte, M. Teresa Tutors: Ramírez Casas, Judith Gaspar Fábregas, Katia Títol: Viabilitat d'implantació d'ascensors en l'edificació existent Autores: Benedito Agramunt, Loreto Fernández de Castro, Vanessa Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Jordana Riba, Francesc Títol: Implantació de la norma ISO-9000 a una empresa promotora-constructora Autora: Vázquez Corral, Lorena Tutor: Jordana Riba, Francesc Títol: Estudi de la gestió dels espais de la EUPB. Autora: Saiz Sellart, Esther Tutor: Gibert Armengol, Vicenç Títol Instal·lació d'un sistema de captació d'energia solar tèrmica i fotovoltaica Autor: Llaneras Banus, Jeroni Tutores: Rodríguez Cantalapiedra, Inmaculada Bosch González, Montserrat Títol: Aplicació de l'energia solar tèrmica i fotovoltaica amb objectius pedagògics a la

xarxa d'escoles solars: "La Comunitat Virtual" Autora: Martínez Sánchez, Sara Tutores: Rodríguez Cantalapiedra, Inmaculada Bosch González, Montserrat Títol: Instalación de sistema de captacion de energía solar (térmica y fotovoltaica) en

el IES Manuel Zafra, según la nueva ordenanza solar en Barcelona Autor: Nevot Lloret, Héctor

Page 73: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

81

Tutores: Rodríguez Cantalapiedra, Inmaculada Bosch González, Montserrat Títol: Escoles de L'Hospitalet de Llobregat Autors: Santos Vivas, Trinidad Cortina Martínez, Antonio Tutors: Rodríguez Fernández, Domingo Lacasta Palacio, Ana Maria Títol: Estudio constructivo de un campo de molinos de viento y su impacto

medioambinetal Autor: Pérez Martínez, Fco. José Tutor: Hernanz Hernanz, Justo Títol: Diagnosis, propuesta de rehabilitación y cambio de uso de la Torre Ignacio

Portabella Autores: Zúñiga Gonzalo, Cristina Ramos Montosa, M.Carmen Tutor: Rosell Amigó, Juan Ramón Títol: DEPLA. Diagrama de esfuerzos y deformada de estructura planas Autor: Sánchez Anguera, Rubén Tutor: Marzo Lafuente, Rafael Títol: Metodologia de treball pel seguiment d'obres Autor: Solá Moya, Jose Luis Tutors: Llopart Egea, Amadeo Ramírez Casas, Judith Títol: Les places dures de Barcelona com a base per al projecte bàsic de

remodelació del casc antic de Sant Pere de Riudebitlles Autor: Sancho Fortuny, Jordi Tutora: Esteve Ibars, Maria Soledad Convocatòria febrer 2003 Tìtol: Estudi de l’Església romànica de Sant Miquel d’Olèrdola Autores: Dalmau Alsina, Sandra Jurado Oller, Verònica Tutors: Canosa Reboredo, Santiago Serra Santasusagna, Joan Títol: Aixecament i estudi del Mas “Elbellit” Autors: Casas Fontsere, Alex Barrachina Rodríguez, Daniel Tutors: Canosa Reboredo, Santiago Xiquès Triquell, Jordi Títol: Estudio físico-constructivo de dos Iglesias del Bages: St. Martí de Mura y Santa

María de Viladelleva. Autors: Torralbo Gómez, César

Page 74: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

82

Santiago Trigueros, Marta Tutors: Canosa Reboredo, Santiago Serra Santasusagna, Joan Títol: Aixecament arquitectònic i estudi físico constructiu del Mas El Dot Autors: Martí Capella, Oriol Molins Sala, Maria Tutor: Canosa Reboredo, Santiago Títol: Aixecament arquitectònic: Sant Jaume de Marganet, Sta. Maria de Talamanca. Autores: Ginè Espuny, Isabel Armadas Roca, Esther Tutors: Canosa Reboredo, Santiago Serra Santasusagna, Joan Títol: Pràctica d’obra edifici plurifamiliar entre mitgeres de 12 habitatges situat al

Camí Ral, 530-534 de Mataró Autor: Dot Pérez, Xavier Tutor: Bach Folch, Jacinto Títol: Desarrollo de proyecto de obra situada en la calle San Quintín, 22 Autor: Borruel López, Juan José Tutors: Borbón Sanllorente, Manuel Rodríguez Fernández, Domingo Títol: Proyecte d’execució d’un edifici de jutjats a Mollet del Vallés. Autor: Ortiz López, Jordi Tutor: Bachs Folch, Jacinto Títol: Rehabilitació i addició de dues plantes soterrani del mercat municipal de Sant

Adrià del Besós Autors: Martínez Bitas, Albert Fernández Calles, Juan Manuel Tutor: Fernández Losada, Rogelio Títol: Proyecte executiu d’un edifici d’oficines per a un laboratori farmacèutic Autora: López Lupiañez, Laura Tutors: Puig Rota, Ramón Badía Serrahima, Ramón Títol: Instal.lació solar per a producció d'ACS a edifici plurifamiliar de vivendes Autor: Santiago Medina, Albert Tutor: Capdevila Gaseni, Enrique Títol: Modificación de una instalación en un club deportivo para su adaptación a la

energía solar Autor: Moure Martín, David Tutor: Capdevila Gaseni, Enrique Títol: Aplicación informática para el reglamento de seguridad contra incendios en

establecimientos industriales Autor: Vera Roldán, Daniel Tutors: Capdevila Gaseni, Enrique Guillamón Grabolosa, Antoni

Page 75: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

83

Títol: Desarrollo e implantación de las técnicas fotovoltaica y domótica en una

vivienda unifamiliar Autora: Montiel Rodrigo, Cristina Tutor: Capdevila Gaseni, Enrique Títol: Proyecto de saneamiento del barrio de Arraño Autora: García Fernández, Ma. Covadonga Tutor: Azpiazu Monteys, Javier Títol: Estudi de viabilitat de l'ampliació de la zona industrial de Malgrat de Mar Autor: Pineda Prats, Josep Tutor: Vilajosana Béjar, Jorge Títol: Estudi de viabilitat de l'aprofitament privat de la remodelació de la Presó Model

de Barcelona Autor: Vallvé Marín, Daniel Tutor: Vilajosana Béjar, Jorge Títol: Estudi de viabilitat d'una unitat d'actuació d'habitatge a la ciutat d'Igualada Autor: Montells Bartoli, Jordi Tutor: Vilajosana Béjar, Jorge Títol: Estudio de mercado inmobiliario de obra nueva de los municipios de Badalona,

Santa Coloma de Gramanet y Sant Adrià del Besós Autora: Núñez Garrido, Esmeralda Tutor: Ochoa Fernández, Demetrio Títol: Valoración de inmuebles vi nculados a explotación económica Autor: Martín García, Emilio Tutor: Ochoa Fernández, Demetrio Títol: Implantación práctica de la prevención en una constructora armenia Autor: Quiñones Martínez, Alfredo Tutora: Loewe Baranguer, Sonia Títol: Pla d'autoprotecció del Centre de Convencions Internacional de Barcelona Autora: Mingueza Pladevall, Noemí Tutor: López López, Juan Carlos Títol: Construcción de un pabellón triple polideportivo Autora: Ortiz López, Laura Tutor: Baringo Sabater, Pedro Títol: Construcción de una nave industrial Autora: Cabanas Ruiz, Sílvia Tutor: Baringo Sabater, Pedro Títol: Seguimiento económico de obra: edificio plurifamiliar de 30 viviendas y 40

plazas de parking. Población de Ripollet Autor: Guerrero Fernández, Ivan Tutor: Llopart Egea, Amadeo Títol: Estudi, diagnosi i proposta d'intervenció del Casino Espanyol de Rubí

Page 76: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

84

Autors: Torrent Amorós, Mireia Sánchez Cargentey, Martí Tutor: Rosell Amigó, Juan Ramón Títol: Diagnosi o proposta d'intervenció de l'edifici "Masia dels Comtes de Cervelló" Autores: Atienza Manresa, Thais Artigas Alenta, Ester Tutor: Rosell Amigó, Juan Ramón Títol Estudio comparativo de pinturas y tratamientos superficiales para la

restauración de fachadas según lesiones y causas Autor: Munuera Fernández, Xavier Tutors: Rosell Amigó, Juan Ramón Navarro, Antonia Títol: Viviendas prefabricadas sostenibles Autors: Arias Barbosa, Ivan Camenforte López, Alberto Tutora: Bosch González, Montserrat Títol: Edifici de set plantes per a habitatges, locals comercials, despatxos i tres

plantes soterrani per a aparcaments Autor: Vilaginés Serra, Pere Tutora: Berasategui Berasategui, Delfina Títol: Viabilitat d'implantació d'ascensors Autor: Claveras Casares, Josep M. Rodríguez Ollé, Enric Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Jordana Riba, Francesc Títol: Viabilitat d'implantació d'ascensors en edificació existent Autors: Ruíz Gutierrez, Elena Fernández Oncala, Fernando Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Jordana Riba, Francesc Títol: Viabilitat d'implantació d'ascensors en edificació existent Autors: Ruíz Cubero, Roberto Corominas Navarro, Jordi Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Jordana Riba, Francesc Títol: Catàleg de façanes de l'Eixample amb factor de risc Autors: Vegas Vázquez, Ana Barrios Silva, Jorge Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Jordana Riba, Francesc Títol: Organització del manteniment des del projecte Autor: Isart Riera, Pere Tutor: Gibert Armengol, Vicenç

Page 77: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

85

Títol: El pla de gestió de residus: anàlisi de la seva aplicació en obres de construcció (fases de fonaments i estructures)

Autora: Bahi Pruneda, Olivia Tutors: Jordana Riba, Francesc Sagrera, Albert Títol: Implantació de la Norma ISO-9001-2000 en una empresa constructora Autora: Jardiel Asensio, Laura Tutors: Ramírez Casas, Judith Jordana Riba, Francesc Títol: Código técnico de la edificación y calidad Autors: Sánchez Sánchez, Patricia Jiménez Martínez, Javier Tutors: Jordana Riba, Francesc Gaspar Fábregas, Katia Títol: Implantació d'un sistema de qualitat ISO 9001:2000 en una empresa

constructora Autora: Grau Calvo, Montserrat Tutors: Jordana Riba, Francesc Gaspar Fábregas, Katia Títol: Estudi de l'estat de conservació i manteniment d'un pla pilot de la via pública de

Mataró Autors: Martínez Barroso, Pedro Roig Moreno, Jordi Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Jordana Riba, Francesc Títol: Estudi i anàlisi d'un edifici amb estructura i tancament exterior prefabricat i/o

industrial Autora: Inglada Bertrán, Rosa Tutor: Paricio Casademunt, Antoni Títol: Técnicas constructivas bajo rasante, pantallas de contención Autor: Franco Franco, Pedro José Tutor: Paricio Casademunt, Antoni Títol: Projecte de desenvolupament de la reforma i ampliació del CEIP "Joan

Bruguera" de Girona Autor: Novelles Serena, Jordi Tutora: Pavón García, Susana Títol: Rehabilitació i canvi d'ús de la "Casa Pedemonte" Autora: López de Freitas, Gisela Tutor: Corral Miquel, Angel Títol: Seguimiento y análisis de un edificio socio-cultural en la Plaza Sortidor Autor: Hernández Zamarreño, Daniel Tutora: Berasategui Berasategui, Delfina Títol: Desenvolupament d'una pràctica de projecte d'un edifici entre mitgeres Autora: Planas Ferrer, Emma

Page 78: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

86

Tutor: Fernández Borrás, José Antonio Títol: Rehabilitació i canvi d'ús de la Masia "Mas Planas" Autora: Suriol Llenas, Núria Tutors: Vivancos Azor, José Miguel Vivancos Azor, Ramón Títol: Reforma i consolidació de la Casa Consistorial de Badalona Autor: Talavera Cano, Francisco José Tutors: Vivancos Azor, José Miguel Vivancos Azor, Ramón Títol: Proyecto de ejecución de edificio destinado a hotel, locales y aparcamiento en

Narón ,Galicia. Autors: Rodríguez Ramos, Daniel Ruíz Hernández, Juan Manuel Tutora: Batlle Beltrán, Marta Títol: Projecte d'execució d'un aparcament soterrani a la Plaça de la Pastoreta de

Reus. Tutors: Hernando Talo, Eduardo Muñoz Soria, Gemma Autor: Martí Durán, Josep M. Convocatòria maig 2003 Títol: Estudio de viabilidad de residencia turística en el municipio de Andratx,

Mallorca Autor: Mariano Della, Andrés Tutor: Vilajosana Béjar, Jorge Títol: Transformación de un proyecto de seguridad con una normativa de prevención

antigua a la normativa actual. Ejemplo: "proyecto de seguridad de la rehabilitación del Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)".

Autor: Velásquez Barrio, Enrique Tutors: Guixà Mora, Jaime López López, Juan Carlos Títol: Prácticas en empresa constructora Autora: Cugat Pérez, Lidia Tutors: Zalabardo Bosch, Inmaculada Poudevida Font, José Maria Títol: Construcció i arquitectura als anys 50-60: Escola d'Alts Estudis Mercantils de

Barcelona Autors: Montes Martínez, Fernando Cortés Martorell, Pere Tutors: Rosell Colomina, Jaume Graus Rovira, Ramon Títol: La Torre Bellesquard

Page 79: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

87

Autors: Granados Corsellas, Daniel Pinel Plaza, Carlos Tutor: Meca Acosta, Benito Títol: Rehabilitació i ampliació de nau industrial i el seu entorn per passar a ús lúdico-

cultural situada a Alella (El Maresme) Autor: Martínez Llorente, Carlos Tutor: Meca Acosta, Benito Títol: Levantamiento arquitectónico del Claustro y Sala Capitular de la Iglesia de

Santa Ana Autors: Cervero Pérez, Raul Cunill Heras, Ricard Tutors: Canosa Reboredo, Santiago Serra Santasusagna, Joan Títol: Projecte d'execució d'un hotel de tres estrelles ubicat al carrer Primer de Maig

cantonada amb carrer Miquel Torelló i Bages de Molins de Rei Autors: García Parra, Fidel Ramos Barranco, Laura Tutor: Fernández Losada, Rogelio Títol: Rehabilitación y cambio de uso de la Masia Can Ramoneda (Esplugues s. XV) Autora: Samper Villar, Estela Tutor: Borbón Sanllorente, Manuel Títol: Seguiment d'obra d'edifici plurifamiliar aïllat en el Passeig Maragall, 293 Autora: Espín Atalaya, Elena Tutor: Busquets Cuevas, Amadeo Títol: Qualitat ambiental al sector de la construcció Autora: Sarri Torras, Mercè Tutors: Jordana Riba, Francesc Gaspar Fábregas, Katia Títol: Pla d'implantació d'ascensors a Collblanc i Torrassa Autores: Olaria Bayo, Maribel Cuellar Mitjans, Andrea Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Jordana Riba, Francesc Títol: Rehabilitación edificio PB+4 entre medianeras en la calle Gran de Gracia, 152-

154 de Barcelona Autor: Zapater Casas, Raúl Tutor: Corral Miquel, Angel Títol: Rehabilitació i canvi d'ús de l'edifici "Can Cartro" Tutor: Corral Miquel, Angel Autora: Alonso García, Lidia Títol: Proyecto de ejecución de un edificio entre medianeras Autors: Brenes Borrallo, Yolanda Serra Avizanda, David Tutor: Falcones de Sierra, Alejandro

Page 80: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

88

Títol: Desarrollo de obra en el barrio del Polvorín, edificios con estructura

prefabricada (fase 3). Autor: Martínez Murillo, Antonio Tutor: Paricio Casademunt, Antoni Títol: Diagnosi i proposta d'intervenció del Mas "Albafull" situat a Reus Autor: Tous Coll, Marc Tutor: Rosell Amigó, Juan Ramón Títol: Desarrollo de un proyecto de una nave industrial y complejo de oficinas Autor: Esperon Aiello, Iñigo Tutora: Aulesa Caro, Vanesa Títol: Desenvolupament de projecte de Centre Tecnològic AGM (fases: moviment de

terres, fonamentació, estructura) Autor: Carulla González, David Tutor: Caballero Mestres, Antonio Títol: Desenvolupament d'un projecte d'instal·lacions amb energia solar tèrmica i

fotovoltaica per a un edifici de vivendes plurifamiliar a Badalona Autor: Rodríguez Tortosa, Daniel Tutor: Caballero Mestres, Antonio Títol: Adaptación del complejo Cambrils Park para el aprovechamiento de energías

renovables Autor: Campos Sánchez, Andrés Tutora: Bosch González, Montserrat Títol: Desenvolupament de la gestió i coordinació d'un edifici plurifamiliar entre

mitgeres de 8 vivendes i apartament privat Autora: Pla Villabona, Marta Tutor: Fernández Borrás, José Antonio Títol: Práctica de obra: construcción de un edificio de 17 viviendas y 40 plazas de

aparcamiento, situado en la calle Chapí núm. 39-43 de Barcelona Autora: Hernández Baz, Marta Tutora: Berasategui Berasategui, Delfina Títol: Estudio urbanístico supresión barreras arquitectónicas y propuesta de mejora

de diversas zonas de Hospitalet de Llobregat Autors: Ruíz Mendia, Ivan Merino Juez, Oscar Tutors: Capella Llovera, Joaquim Bosch Prat, Mireia Convocatòria juliol 2003 Títol: Projecte de rehabilitació d'edifici fabril sense ús definit Autor: Febrer Torrens, Joan Tutora: Bosch González, Montserrat

Page 81: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

89

Títol: Proyecte rehabilitació de dos edificis de principi de s. XX a la ciutat de Mataró Autors: Martínez Amigó, Jordi Juncosa Bonfill, Gemma Recoder Roses, Francesc Tutora: Bosch González, Montserrat Títol: Seguimiento de obra: carrer Consolat de Mar, 15 Autor: Villarreal Tolchinsky, Juan Manuel Tutora: Bosch González, Montserrat Títol: Control económico y colaboración en la dirección de obra situada en la calle

Sant Eusebi, 48-50 esquina calle Brusi Autora: Salinas Gascón, Miriam Tutor: Borbón Sanllorente, Manuel Títol: Desarrollo de un proyecto de ejecución de un edificio Autor: Barceló Garau, Miguel Ttutor: Borbón Sanllorente, Manuel Títol: Desenvolupament de l'obra d'ampliació i reforma de l'Institut d'Ensenyament

Secundari Miquel Bosch i Jover (Artés) Autor: Catalán Arbos, Miquel Ttutor: Borbón Sanllorente, Manuel Títol: Projecte de rehabilitació i canvi d'ús de l'edifici (escola) situat al carrer Gran de

Gracia, 190-192 Autors: Llauradó Sanahuja, Meritxell Combalia Colomer, Ignasi Tutors: Guarch Rey, Joaquín Montón Lecumberri, Joaquín Títol: Seguiment d'obra de la fase de façanes i cobertes del Centre Internacional de

Convencions a Barcelona CCIB-Forum 2004 Autor: Costa Marrodan, Sergi Tutors: Guarch Rey, Joaquín Montón Lecumberri, Joaquín Títol: La fusta com element estructural en la construcció i anàlisis d'un cas pràctic Autor: Llibre Baraldes, David Tutors: Montón Lecumberri, Joaquín Guarch Rey, Joaquín Títol: Estudi històrico-artístic de les ermites de Sant Cristòfol de Cabrils i de Sant

Bartomeu de Cabanyes (Orrius) el Maresme Autor: Lleonart Gasull, Arnau Tutors: Berasategui Berasategui, Delfina Serra Santasusagna, Joan Títol: Edifici de l'Intitut Francès de J.A. Coderch. Arquitectura i construcció Autora: Lumeras Molina, Isabel Tutors: Graus Rovira, Ramon Rosell Colomina, Jaume Castañer Blanco, Xavier

Page 82: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

90

Titol: El paper del tancament de façana als gratacels americans de Mies Van der

Rohe (1948-69) Autora: Andreu Vera, Olga Tutors: Rosell Colomina, Jaume Graus Rovira, Ramon Títol: Las bodegas del Garraf de Gaudí: estudio histórico y gráfico Autor: Felguera Fernández, Rubén Tutors: Meca Acosta, Benito Títol: Estudi històric i gràfic de la Fonda, la Casa del Metge, la Torre d'Aigües i

vivendes a Pin i Soler Autors: Fernández Barrabés, Sergio Torres Caballé, Gerard Tutors: Meca Acosta, Benito Gueilburt, Luis Títol: Pla de seguretat i salut per a construcció d'edifici per a 12 habitatges, local i

garatge situat a Lleida Autor: Segura Gata, Héctor Tutors: Fernández Gimeno, Jorge Títol: Proposta de Chech-List per la realització d'una auditoria de PRL, per fases

constructives Autor: Juarez Roselló, Francisco Tutors: Abad Puente, Jesús Títol: Ampliació i modificació del Pla d'Autoprotecció de l'any 1996 Autor: Ramon Velasco, Joan Tutor: Abad Puente, Jesús Títol: El sector de la construcció a Europa des del punt de vista acadèmic,

professional i empresarial Autor: Alcala Pérez, David Tutors: Torrent Torrent, Joan Antoni Títol: Estudis de les atribucions dels aparelladors i arquitectes tècnics: La facultat de

projectar Autor: Cerda Esteller, Ignasi Tutors: Falcones de Sierra, Alejandro Títol: El arquitecto técnico, como perito de daños catastróficos. El consorcio de

compensación de seguros Autora: Serra Vila, Núria Tutors: Muñoz López, Manuel Títol: Pericia privada y forense: el arquitecto técnico como asesor Autora: Casas Roca, Cristina Tutors: Muñoz López, Manuel Títol: Instal·lacions de fluids. Texte interactiu Autores: Anteportamlatinam Martín, Mireia Claret Ayora, Roser

Page 83: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

91

Tutor: Azpiazu Monteys, Javier Títol: Texte interactiu d'instal·lacions electromecàniques i equips Autores: Roig Ferra, Miguel Chaguaceda Casado, Víctor Tutor: Azpiazu Monteys, Javier Títol: Estudio viabilidad almacenaje automatizado materiales de construcción Autor: Vázquez Casado, Carlos Tutors: Llopart Egea, Amadeo Azpiazu Monteys, Javier Títol: Domotització d'una vivenda unifamiliar Autor: Bonache Albacete, Josep Tutor: Bordonau Farrerons, Josep Títol: Documento para la docencia de las instalaciones de detección y extinción de

incendios, ascensores, domótica, telecomunicaciones y alarma y robo Autor: Floriach Vives, Jaume Tutors: Falcones de Sierra, Alejandro Títol: Equips de protecció individual Autor: Arias Soler, Joaquim Tutors: Armengou Marsans, Lluís Títol: Maquinaria de movimiento de tierras en la construcción: conceptos, procesos,

seguridad, economia y mercado Autor: Antón Godia, Carlos Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Títol: Estudi i pla de seguretat i salut en el treball d'obres de construcció (rehabilitació

del Teatre l'Amistat) Autora: García Miralles, Montserrat Tutor: López López, Juan Carlos Titol: Estudio y valoración de un inmueble ligado a explotación económica (I.L.L.E)

Hotel de tres estrellas en Barcelona Autor: Ferrer Climent, Alejandro Tutor: Ochoa Fernández, Demetrio Títol: Estudio de mercado inmobiliario de 4 municipios de la comarca del Alt

Penedès: Vilafranca, Sant Sadurní, Els Monjos y La Granada Autora: Aullón Ruíz, Cristina Tutor: Ochoa Fernández, Demetrio Títol: Negociació i acord entre ajuntament i empresa privada, referit a una permuta

de terrenys situats al municipi de Premià de Mar (Barcelona) Autor: Miralles Banqué, Alexandre Tutors: Vilajosana Béjar, Jorge Títol: Estudi viabilitat d'una promoció inmobiliària de 42 habitatges a Rubí Autor: Moreno Lasalle, Roger Tutors: Vilajosana Béjar, Jorge

Page 84: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

92

Títol: Creació d'un gabinet tècnic immobiliari integral i estudi de viabilitat sobre 23.800 m2 de sostre edificable al municipi de Lloret de Mar a Girona

Autora: Melchor Robledo, Laura Tutor: Vilajosana Béjar, Jorge Títol: Intervenció i canvi d'ús a la zona industrial de "Can Bertrand" a St. Feliu de

Llobregat Autors: Castellnou Blanco, Jordi García Juvé, Oriol Tutors: Caballero Mestres, Antonio Títol: Proyecto rehabilitación vivienda tipo "casa de cos" con concepción bioclimática,

instalación solar térmica para ACS Autor: González Lázaro, Iván Tutors: Caballero Mestres, Antonio Títol: Projecte d'execució d'un conjunt d'habitatges plurifamiliars que formen part del

desenvolupament d'una urbanització situada a Mallorca Autora: Colom Prats, Elisabeth Tutors: Caballero Mestres, Antonio Títol: Desenvolupament del seguiment d'obra de la Torre AGBAR Autora: Lecha Gargallo, María Amparo Tutors: Caballero Mestres, Antonio Títol: Seguiment d'obra: construcció de 45 habitatges i 45 places d'aparcament de

protecció oficial al carrer Martorelles de Torre Baró Autor: Valeri Comas, Gabriel Tutor: Caballero Mestres, Antonio Títol: Desarrollo de proyecto rehabilitación de la Masia Can Serra (cambio de uso

propuesta de ampliación y urbanización solar) Autors: Cansino Parrilla, Jordi Velasco Saucedo, Daniel Tutors: Montón Lecumberri, Joaquín Guarch Rey, Joaquín Títol: Desarrolllo de un proyecto de ejecución Autor: Puyal Hernández, Ramón Tutora: Berasategui Berasategui, Delfina Títol: Escoles de l'Hospitalet de Llobregat Autor: Pérez Robles, Jose Luis Tutors: Peñaranda Ayllon, Angelina Títol: Gestión integrada en empresas constructoras Autora: López Almagro, Pamela Tutors: Jordana Riba, Francesc Gaspar Fábregas, Katia Títol: Estudi de l'estat de conservació i manteniment de la via pública de Mataró Autores: Ibáñez Castello, María Elvira Plana Domínguez, Estela Tutors: Gibert Armengol, Vicenç

Page 85: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

93

Jordana Riba, Francesc Títol: Catàleg de façanes amb factor de risc a Ciutat Vella Autors Simón Rivera, Jesús Cassà Rubio, Anna Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Jordana Riba, Francesc Títol: Viabilitat d'implantació d'ascensors en edificació existent en Mataró-Rocafonda Autores: Cosano Bravo, Yolanda Compte Espuelas, Marta Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Jordana Riba, Francesc Títol: Una ciutat en estudi, l'Hospitalet Autor: Planavila Serra, Oriol Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Títol: CD multimèdia sobre qualitat a la construcció Autor: Molina Moraira, Jordi Tutors: Jordana Riba, Francesc Gaspar Fábregas, Katia Títol: Viabilitat d'implantació d'ascensors en edificació existent Autors: Solé Sánchez, Antonio Martínez Bendaña,Víctor Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Jordana Riba, Francesc Títol: Confecció de catàleg de façanes de patis interiors oberts amb factor de risc de

l'Eixample (Barcelona) Autors: Martínez Fernández, Oscar García de la Plaza Ochovo, Francisco José Tutors: Gibert Armengol, Vicenç Jordana Riba, Francesc Títol: Desarrollo de un proyecto de ejecución de un edificio escolar en St. Jaume dels

Domenys Autor: Pujol Albarracin, Jordi Tutors: Falcones de Sierra, Alejandro Títol: Proyecto técnico de adaptación a PMR de la estación de metro Gavarra linea 5 Autor: Mata Bellot, Rafael Tutors: Falcones de Sierra, Alejandro Títol: Rehabilitació i canvi d'ús de la Masia "Can Balandrich" situada a Girona Autora: Atalaya Ruz, Cristina Tutors: Falcones de Sierra, Alejandro Títol: Práctica de obras de 3 grupos de 4 viviendas unifamiliares adosadas en Avda.

Catalunya (Arenys de Mar) Autora: Dolz Latorre, Mónica Tutor: Busquets Cuevas, Amadeo

Page 86: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

94

Títol: Desenvolupament d'unes pràctiques d'obra en fase d'acabats d'un hotel de tres estrelles situat al carrer Consell de Cent núm. 371

Autor: Cortes Huertas, Ramiro Tutor: Vivancos Azor, José Miguel Títol: Desenvolupament d'obra: edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 18 habitatges

i aparcament. c/ Balmes (Sabadell) Autor: García Reig, Josep Tutor: Vivancos Azor, José Miguel Títol: Desarrollo y seguimiento de la ejecución de tres viviendas unifamiliares

aisladas en Arenys de Munt Autor: Martínez Culebras, Jorge Tutors: Carbajal Navarro, Carlos Pavón García, Susana Títol: Estudi d'un Centre Cívic. Modificació i ampliació d'un projecte existent Autora: Baixauli Garreta, Silvia Tutor: Marañón González, Rafael Títol: Análisis y estudio de las fachadas de Barcelona Autores: Milà Milà, Sandra Aleixandre Monterde, Mercè Tutor: Fernández Losada, Rogelio Títol: Projecte de reforma i ampliació de l'antiga seu de Correus Autor: Vacares Rodríguez, Juan Francisco Tutor: Ferré Font, Jaume Títol: Rehabilitació i canvi d'ús de Masia catalana "Corones" situada a Campdevànol

(Ripollès) per a edifici turístic i de lleure Autor: Corominas Bernís, Jaume Tutor: Ferré Font, Jaume Títol: Projecte bàsic i executiu d'un pabelló poliesportiu a la ciutat de Lleida Autora: Sabariego García, Anna Tutor: Vilà Dalmau, Benito Títol: Proyecte executiu d'edifici de vivendes i local comercial Autor: Albareda Tiana, Valentí Tutor: Sarró García, Pedro Títol: Proyecto de rehabilitación y ampliación de la finca "Justaní Moreions" casa de

campo, granja ubicada en Manacor, Baleares Autor: Fons Amer, Mateu Tutor: Meca Acosta, Benito Títol: Seguimiento de 13 viviendas unifamiliares adosadas en St. Cugat Autor: Hernández Recio, José Emilio Tutor: Meca Acosta, Benito Títol: Adecuación de vivienda unifamiliar para personas disminuidas físicas Autora: Campoy Garzón, M. José Tutora: Batlle Beltrán, Marta

Page 87: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

95

Títol: Desenvolupament d'una pràctica de projecte de dos edificis pertanyents a un

complex residencial Autor: González García, Antonio Tutora: Batlle Beltrán, Marta Títol: Pràctica d'obra: construcció de la nova escola bressol de Sant Salvador de

Guardiola Autora: Marsal Llacuna, M. Teresa Tutora: Batlle Beltrán, Marta Títol: Proyecto de ejecución de una nave industrial Autora: Llagostera Serradell, Gloria Tutora: Serrà Martín, Isabel Títol: Diagnosi y proposta d'intervenció d'un edifici de planta soterrani, p. baixa i

quatre plantes pis, situat al carrer Nou de la Rambla, núm.36, de Barcelona Autors: Lozano Ibáñez, Ramon Carmona Triviño, Santiago Tutor: Rosell Amigó, Juan Ramón Títol: Proyecto de rehabilitación de la Masia "Can Cabanyes" Autor Sánchez Rodríguez, Daniel Tutor: Rosell Amigó, Juan Ramón Títol: Projecte d'execució d'un edifici plurifamiliar d'un total de 33 vivendes localitzat a

Sant Pere de Ribes Autors: Rodríguez Navas, Oscar Martín Espinosa, David Tutor: Gallofré Porrera, César Títol: Projecte executiu d'unes instal·lacions esportives Autors: Enríquez Almiñana, Joan Manel Lorente Puchades, Álvaro Tutors: Llopart Egea, Amadeo Gallofré Porrera, César Títol: Aixecament físico-constructiu de l'Església de Santa Maria del Pi Autors: Pérez García, José Ramón Fradejas Ufano, Carolina Tutors: Canosa Reboredo, Santiago Xiqués Triquell, Jordi Títol: Levantamiento físico-constructivo de la Iglesia Santa Maria del Pi Autores: Otero Palleres, Marta Redondo Carpio, María Isabel Tutors: Canosa Reboredo, Santiago Xiqués Triquell, Jordi Títol: Aixecament arquitectònic i estudi físico-constructiu de l'Església de Santa María

d’lliors Autor: Valls Puig, David Tutor: Canosa Reboredo, Santiago

Page 88: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

96

Títol: Levantamiento arquitectónico y estudio físico-constructivo de la Masía "La Matavera"

Autors: Valera Cantón, Abel Ramiro Sánchez, Vicente Jesús Tutors: Canosa Reboredo, Santiago Roselló Nicolau, M.Isabel Títol: Levantamiento arquitectónico y estudio físico-constructivo de la Masía

"Pigallem sector oeste" Autors: Cambres Giralt, Meritxell Solà Camins, Xavier Sánchez García-Consuegra, Fernando Febas Fernández, Elena Tutors: Canosa Reboredo, Santiago Roselló Nicolau, M.Isabel Títol: Estudi revestiments interiors i les tècniques constructives i d'acabat del segle

XVIII i inicis XIX a Barcelona Autor: Arcarons Camps, Ignasi Tutora: Roselló Nicolau, Maribel Títol: Aixecament arquitectònic i estudi físico-constructiu del monestir de Sant Ponç

de Corbera Autores: Sánchez Cano, Benita Aragonés Balboa, Judit Tutors: Canosa Reboredo, Santiago Serra Santasusagna, Joan Títol: Transformació d'un edifici existent i el seu entorn (hostatgeria de la Mare de

Déu de la Salut), en un centre d'estudi i potenciació arqueològic Autor: Ortega Pittaluga, David Tutor: de Jesús Palau, Manuel Títol: Pràctica d'obra d'edifici d'habitatges Torredemer Autor: Astasio Hidalgo, Javier Tutor: Torrent Torrent, Joan Antoni Títol: Pràctica d'obra d'edifici d'habitatges, locals i aparcament, situat al carrer Pere

IV, núm. 234-252, cantonada c/ Bilbao núm.121-123 Autor: Esteve Roig, Dani Tutor: Torrent Torrent, Joan Antoni Títol: Pràctica d'obra per a la formació de l'estructura dels blocs 6,7, 8,9 i 10 a la cra.

Vilamajor del terme municipal de Llinars del Vallés Autor: Ruíz Ruíz, Antoni Tutor: Corral Miquel, Angel Títol: Desenvolupament de la construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb

1 local + 4 vivendes al carrer Sant Josep, 25 de Mataró Autor: Delso Martínez, Luís Alberto Tutor: Corral Miquel, Angel Títol: Cambio de uso de un edificio para un hotel Autor: Esteller Cifre, Estíbaliz

Page 89: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

97

Tutor: Cisneros Sorolla, Fernando Títol: Desenvolupament del projecte d'execució d'instal·lacions esportives a Tiana

(Barcelona) Autors: Pozo Varea, Carlos Sicilia Benito, Alberto Tutors: Hernando Talo, Eduardo Azpiazu Monteys, Javier Títol: Assaig i error Autor: Sánchez Lladó, Xavier Tutor: Llopart Egea, Amadeo Títol: Concepto y aplicación de la fibra de carbono Autor: Belmonte Galvez, Joaquín Tutor: Borbón Sanllorente, Manuel Títol: La façana convencial i la seva problemática. La solució anglosaxona (cavity

wall) i la continuitat de les envoltants estructural, tèrmica impermeabilitzant Autor: Sulé i Carreras, Francesc Tutor: Capella Llovera, Joaquim Títol: Desenvolupament d'obra "Escola bressol El Tabalet" situat a Francesc Macià

cantonada carrer Alarona, Mataró Autor: García Sánchez, Francisco Tutors: Capella Llovera, Joaquim Bosch Prat, Mireia Títol: Estudi de supressió de barreres arquitectòniques a la ciutat d'Hospitalet de

Llobregat Autors: Bigorra Baches, Roser Vizuete Prieto, Oliver Tutors: Bosch Prat, Mireia Capella Llovera, Joaquim Títol: Criteris de disseny i càlcul d'estructura d'un edifici de vivendes plurifamiliar.

Elaboració de fulls de càlcul per al dimensionat d'elements Autora: Cuberta Crespiera, Magi Tutora: Serrá Martín, Isabel Títol: Seguiment d'obra: Dos edificis de vivendes, locals comercials, pàrquing i

traster. UA 1 de Badalona del sector A3 Autor: Merino González, Oscar Tutor: Fernández Borrás, José Títol: Desarrollo de la obra de 65 viviendas, locales comerciales y aparcamiento Vera

Parc Alella Autora: Florencio Chavero, Laura Tutor: Fernández Borrás, José

Page 90: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

98

ENGINYERIA TÈCNICA TOPOGRÀFICA Convocatòria octubre 2002 Títol: SIG de las Cuevas y Simas del Parque Natural del Garraf Autors: Matamala Polo, Carlos Fibla Guitart, Rafel Tutora: Núñez Andrés, Amparo Títol: El mètode de posicionament cinemàtic en temps real (RTK). Fiabilitat.

Aplicacions Autor: Batet López, Adrià Tutors: González López, Sergio Gracia, Carlos Títol: Observació i ajust d’una xarxa de vèrtex a la ciutat de Girona Autors: Camps i Casas, Marc Guillaumes Isern, Ricard Tutors: de Corral Manuel de Villena, Ignacio Núñez Andrés, Amparo Títol: Aixecament topogràfic urbà del Barri Vell de Girona i aplicació a un SIG de

períodes de retorn d’inundacions Autors: Alvarez Pérez, Fèlix Josep Pitarque Cerezo, Eduardo Tutors: de Corral Manuel de Villena, Ignacio Núñez Andrés, Amparo Convocatòria febrer 2003 Títol: Sistema d’informació arquitectònica Autor: Calaf Veciana, Francesc Tutors: Buil Pozuelo, Felipe Núñez Andrés, Amparo Títol: Aplicació d’un SIG al parc Natural de Sant Llorenç de Munt i la Serra de l’Obac Autores: Bordas Massallé, Montserrat Ferrer Cervelló, Carme Tutora: Núñez Andrés, Amparo Convocatòria maig 2003 Títol: Calibració de càmeres digitals Autora: Jaumà Blume, Astrid Tutors: Prades i Valls, Albert Buil Pozuelo, Felipe

Page 91: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

99

Títol: Sistema de información geográfica de Alaior (GEOGRAF) Autor: Agis Benejam, Emilio Tutora: Núñez Andrés, Amparo Convocatòria juliol 2003 Títol: Trabajos Topogràficos necesarios para la construcción de un túnel ferroviario Autor: Sabio Delgado, Javier Tutora: Tapia Gómez, Ana Títol: Aixecament topogràfic i estudi de millora d’un tram de la A-1411 Autor: Esteve Sillué, Daniel Tutora: Rubio Cerdá, Ma. Amparo Títol: SIG catastral de la finca de Comilla Autora: Batet Soler, Anna Tutores: Sanz Conde, Mercedes Núñez Andrés, Amparo Títol: Calibració d’una càmera semimètrica i una de digital Autora: Buscà Suau, Elisenda Tutors: Buil Pozuelo, Felipe Rodríguez Jordana, Juan José Títol: SIG sobre la catalogación de monumentos de la ciudad de Barcelona aplicado a la difusión por internet Autors: Herrero Arcusa, Rubén Calaf Ramírez, Xavier Tutora: Núñez Andrés, Amparo Títol: Model tridimensional de la Casa Viçens Autores: Ibarz Roger, Mercè Martín López, Marta Tutor: Buil Pozuelo, Felipe

Page 92: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

100

6. Formació continua Les activitats de formació que es realitzen a l'Escola són: Programes de màsters: ­ Master en Direcció i Administració d’Empreses de la Construcció ­ Master en Gestió Immobiliària ­ Master en Prevenció de Riscos Laborals

­ Especialitat Seguretat ­ Especialitat Ergonomia

­ Master en Tecnologies de l’Edificació. ­ Master en Valoració de Bens i Taxació de Danys

Page 93: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra
Page 94: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

103

1. Acaba un període i en comença un altre

Page 95: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

105

1. Acaba un període i en comença un altre La planificació estratègica de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovada pel Claustre General de febrer de 1995, recollia la necessitat de promoure l’establiment d’objectius de millora de la qualitat acadèmica i l’impuls de plans estratègics per part de les unitats estructurals. L’Escola Universitària Politècnica de Barcelona va elaborar una proposta de planificació estratègica per al període 1998-2002 que va constituir un exercici d’anàlisi del passat i el present del centre, del seu entorn i dels aspectes que caldria reforçar i corregir en els propers anys, i es van proposar un seguit d’objectius i accions per tal de preveure un futur que respongués a les necessitats de la societat a la qual té el compromís de donar servei. La concreció de l’avanç experimentat per a cada objectiu de l’acord, es va validar per part de la comissió per al tancament final, i segons la documentació, la valoració global es va aproximà al 90% de l’assoliment dels objectius definits originalment al Pla Estratègic de l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona. Amb el nou període, l’equip de govern de la Universitat, ha posat de relleu que a més d’estar immersa en les transformacions socials que ara ens esperen, la universitat també viu un moment de canvi intern. La Llei orgànica d’universitats i la Llei d’universitats de Catalunya, que exigeixen una profunda revisió dels nostres estatuts, i, sobretot, la definició i la posterior incorporació a l’espai europeu de l’educació superior, obren un temps de transformacions radicals que no solament afectaran l’estructura dels estudis i de les professions associades, sinó també aspectes més conceptuals, com ara el pas de la “formació per a tota la vida” a “la formació al llarg de la vida”. Per respondre a aquests reptes, que hem d’entendre com a oportunitats, calen accions derivades d’una curosa planificació, que se sustenti fonamentalment en quatre eixos: la preeminència dels objectius acadèmics, el compromís social, el bon govern i l’atenció a les persones. És sobre aquesta base que des del centre es comença a preveure la nova Planificació Estratègica, i és per això que l’Escola està preparant les propostes d’objectius que s’hauran de compartir amb tota la comunitat, per donar resposta a la nova situació i a les noves realitats de la societat.

Page 96: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra
Page 97: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

109

1. Biblioteca 2. Serveis informàtics 3. Laboratoris i tallers 4. Oficina d'Atenció a l'Estudiant 5. Altres serveis

Page 98: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

111

1. Biblioteca

Objectius i línies d’actuació: Formació d’usuaris ­ S’han introduït a les sessions d’acollida les

següents millores: ampliació de l’exercici pràctic i enquesta amb preguntes de valoració de coneixements adquirits.

­ S’han realitzat les següents sessions de

formació amb la col·laboració de professors:

­ Fonts de documentació en Patrimoni Arquitectònic per a estudiants de PFC ­ Fonts d’informació en domòtica per a usuaris de 2n cicle. ­ Sessions a mida per a professors i

PAS referent a recursos d’informació en seguretat i higiene del treball i base de dades Aranzadi.

La Factoria de Recursos Docents S’ha realitzat una sessió informativa a l’Escola referent a La Factoria, que inclou: una demostració en l’ús de les eines per a la preparació de material docent. En aquesta presentació s’ha repartit un qüestionari per tal de millorar el servei amb l’opinió dels professors. S’ha fet difusió de les novetats bibliogràfiques de la Factoria i s’ha elaborat una pàgina web d’aquest fons S’han incrementat les consultes i activitats dels usuaris. Serveis bibliotecaris bàsics i de recerca ­ S’ha posat en funcionament el servei de la base de dades Suscrinorma AENOR, que

conté la col·lecció completa de les normes UNE ­ S’ha ofert per al PAS de l’Escola el servei de Difusió Selectiva de la Informació, DSI,

relatiu a matèries preseleccionades per ells mateixos . ­ S’ha distribuït entre els usuaris de la Biblioteca una enquesta de satisfacció sobre els

serveis bibliotecaris, durant el període del 28 d’abril al 23 de maig: enquestes lliurades 202, retornades 183

­ S’ha continuat amb el projecte dels bibliotecaris temàtics i s’ha elaborat l’arbre de matèries augmentant els recursos electrònics

Page 99: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

112

­ S’ha reunit la Comissió de Biblioteca de l’Escola. Els temes tractats entre altres han estat: Base de dades Suscrinorma / La Factoria / Pressupost 2003 / Proposta d’objectius 2003 / Oferta de sessions de formació

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques i de recerca ­ S’han revisat les cites bibliogràfiques de les assignatures d’Arquitectura Tècnica i

Topografia de la guia docent. ­ S’ha adquirit bibliografia per a la Llicenciatura de segon cicle de l’EPSEB ­ S'ha incrementat el nombre de revistes en coparticipació amb els Departaments de

l'Escola. ­ S’ha incrementat la col·lecció de Cultura i Humanisme amb el següent fons:

- Assaig: biografies / memòries / diaris / converses amb... - Novel·la en català i castellà. - Literatura i guies de viatge.

Equipaments i millores ­ S'ha renovat part de l’equipament informàtic de la Biblioteca:

- 9 PC model Compaq Evo D510 CMT - 1 gravadora de CD de marca LGx48 - 2 monitors plans per al taulell de préstec model LG1510M 15” Multimedia

­ S’ha redistribuït i millorat els espais de l’Àrea d’Autoaprenetatge i de La Factoria Biblioteca Digital de la UPC (BDUPC) ­ S’ha introduït la bibliografia de la guia docent d’Arquitectura Tècnica i Topografia al

portal de les Biblioteques de la UPC: Bibliotècnica. ­ S’han introduït exàmens de l’assignatura de Interpretació Gràfica del Projecte a

Bibliotècnica. ­ S’ha elaborat una pàgina web de la col·lecció de Cultura i Humanisme. ­ S’ha incrementat en qualitat i quantitat els Sumaris de revistes entrats a la base de

dades del CBUC. ­ S’han millorat els continguts del web de la Biblioteca i s’ha ampliat la difusió de

recursos i serveis Biblioteca i integració en els projectes culturals de la UPC ­ S’han fet les següents exposicions:

- Fons de Cultura i Humanisme de la Biblioteca. - Literatura Marítima, exposició itinerant organitzada per la Facultat de Nàutica. - Músiques del Món, llibres i cds procedents de la BC Terrassa. - Novel·la de viatges amb fons procedents de l’ EUP Manresa

­ S’ha cooperat amb l’Escola en el concurs de PFCs del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics (CAATB)

­ S’ha col·laborat en la recollida de material escolar per als nens de l’Índia per fer arribar a la Fundació Vicenç Ferrer.

­ S’ha organitzat una exposició de llibres i revistes referent a bioconstrucció i arquitectura sostenible amb motiu de la diada de Sant Jordi.

Page 100: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

113

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional ­ El personal de la Biblioteca ha realitzat diferents cursos de formació i ha participat en

jornades i reunions de treball Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos ­ S’ha participat en l’avaluació del programa Paideia del Servei de Biblioteques de la

UPC. S’han elaborat propostes per desenvolupar i incorporar al programa. ­ S’han elaborat diversos procediments per a una millora dels processos que es

realitzen a la Biblioteca: - Acollida de becaris - Bases de dades de La Factoria - Fons d’Humanisme i Cultura - Gestió de la Secció de Catàlegs de Productes Industrials - Introducció als diagrames de flux - Procés Tècnic de la col·lecció de revistes.

A continuació us detallem una sèrie d’estadístiques dels nostres serveis Dades estadístiques de setembre 2002 a agost 2003 Total visitants ...................................................................................................226.069 Total préstecs.....................................................................................................14.376 Noves adquisicions .......................................................................................1.572 vols. Total revistes vives.................................................................................................. 124 Nombre total d'exemplars de llibres ......................................................................21.287 Nombre total títols de revistes .................................................................................. 332 Préstecs i retorns Préstecs Retorns Setembre 2002 1.230 665 Octubre 2002 1.828 1.459 Novembre 2002 1.580 1.093 Desembre 2002 1.568 1.187 Gener 2003 815 751 Febrer 2003 1.174 640 Març 2003 1.819 1.328 Abril 2003 1.164 916 Maig 2003 1.640 1.230 Juny 2003 862 840 Juliol 2003 696 305 Agost 2003 0 0 TOTAL 14.376 10.414

Page 101: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

114

Reserves i préstecs interns entre biblioteques UPC Reserves Préstecs interns Setembre 2002 68 54 Octubre 2002 143 86 Novembre 2002 131 68 Desembre 2002 117 34 Gener 2003 40 24 Febrer 2003 80 57 Març 2003 117 93 Abril 2003 49 47 Maig 2003 127 54 Juny 2003 27 20 Juliol 2003 4 11 Agost 2003 0 0 TOTAL 903 548

Prèstecs i retorns

0250500750

1.0001.2501.5001.7502.000

set-

02

oct-

02

nov-

02

des-

02

gen-

03

feb-

03

mar

ç-03

abril

-03

mai

g-03

juny

-03

jul-0

3

Préstecs

Retorns

Reserves i Préstecs interns

0

25

50

75

100

125

150

set-

02

oct-

02

nov-

02

des-

02

gen-

03

feb-

03

mar

ç-03

abr-

03

mai

g-03

juny

-03

jul-0

3

ReservesPréstecs interns

Page 102: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

115

Préstec per tipus d'usuari 1r i 2n cicle 3r cicle PAC PAS Altres Total

Octubre 2002 0 0 0 1 0 1 Novembre 2002 0 0 0 0 0 0 Desembre 2002 0 0 0 2 0 2 Gener 2003 0 0 0 6 0 6 Febrer 2003 944 48 154 3 25 1174 Març 2003 1449 86 263 0 21 1819 Abril 2003 885 85 155 1 38 1164 Maig 2003 1350 65 196 1 28 1640 Juny 2003 598 39 199 0 26 862 Juliol 2003 282 49 340 4 21 696 Agost 2003 0 0 0 0 0 0 Setembre 2003 858 34 183 5 15 1095 TOTAL 6366 406 1490 23 174 8459

Préstecs

75%

2%0%

18%

5%

1r i 2n cicle3r cicle

PAC

PAS

Altres

Visitants i ocupació de la biblioteca Visitants Ocupació % Setembre 2002 11.174 51,57 Octubre 2002 33.280 60,99 Novembre 2002 21.613 57,49 Desembre 2002 20.322 53,40 Gener 2003 17.376 62,20 Febrer 2003 13.626 43,04 Març 2003 26.047 56,96 Abril 2003 20.694 62,30 Maig 2003 27.202 62,09 Juny 2003 19.090 51,94 Juliol 2003 15.645 46,97 Agost 2003 0 0 TOTAL 226.069 55,35

Page 103: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

116

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

set-

02

oct-

02

nov-

02

des-

02

gen-

03

feb-

03

mar

ç-03

abril

-03

mai

g-03

juny

-03

julio

l-03

0

10

20

30

40

50

60

70

Visitants Ocupació %

Page 104: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

117

2. Serveis informàtics

L'objectiu dels Serveis Informàtics de l’EUPB és donar suport a l'activitat docent, de recerca i de gestió de l'Escola. Aules informàtiques ­ Manteniment dels 107 equips. ­ Renovació de 74 equips a Pentium IV 1,8

MHz / 512 MB. ­ Instal·lació d’un nou escàner HP ScanJet

4400 C. ­ Instal·lació d’una nova gravadora de CD-

ROM. ­ Actualització de tots els equips a Windows

2000. ­ Ampliació del nombre d’adreces d’Internet

accessibles des de qualsevol equip de les aules. ­ Creació d’una nova unitat de xarxa accessible des de tots els equips. ­ Configuració de la desconnexió i apagada en Windows 2000 ­ Configuració de equips per a l'automatrícula. ­ 255 Actuacions. Connexions a xarxa de dades i veu ­ Canvi de la connexió de xarxa local de l’escola a la troncal de la UPC que amplia

l’ample de banda de 10 MegaBytes a 1 GigaByte. ­ Ampliació i renovació de l’electrònica amb 3 nous commutadors de 48 ports i 1 de

16 ports. ­ Suport i configuració de la nova xarxa sense fils de la sala d’autoaprenentatge de la

biblioteca de l’escola que donen accés a 15 punts d’accés mòbil. ­ Instal·lació de 50 punts nous fixos d’accés a las xarxa. ­ Configuració d’equips. ­ 145 Actuacions. Correu Electrònic ­ Configuració dels clients que es fan servir per consultar els missatges des de les

estacions de treball. ­ Implantació del sistema de quotes de correu. ­ Altes i manteniment dels comptes de correu electrònic d'estudiants, PAC, PAS i

personal vinculat a al Escola així com comptes institucionals: - 2.545, primer quadrimestre - 2.492, segon quadrimestre

­ Manteniment de les llistes de distribució existents. ­ 140 Actuacions.

Page 105: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

118

Difusió dels serveis oferts ­ Actualització dels tríptics amb informació dels serveis oferts als estudiants. ­ Realització de documentació personalitzada amb els serveis oferts als professors de

nou ingrés a l'Escola. ­ Actualització de la informació de la pantalla informativa de les aules informàtiques

amb informació dels Serveis Informàtics per als estudiants i professors. ­ Difusió de la novetats de serveis oferts mitjançant correu electrònic i web. ­ 37 Actuacions. Equips PAS i professors ­ Instal·lació i configuració de 62 equips procedents de les aules informàtiques per a la

seva reutilització en departaments, laboratoris, etc. ­ Instal·lació i manteniment del programari i maquinari dels equips. ­ 490 Actuacions. Gestió de reserves d'aules informàtiques ­ Nombre de reserves i/o anul·lacions primer quadrimestre: 58. ­ Nombre de reserves i/o anul·lacions segon quadrimestre: 73. Intranet ­ Realització de fotografies digitals als estudiants nous. ­ Creació dels fitxers d’altes i actualització d’estudiants, grups i professors del Campus

digital. ­ Suport als usuaris en l’ús de la intranet i resolució dels problemes d’accés al servei. ­ Millores en les vistes de les bases de dades Lotus Notes. ­ 145 Actuacions. Servidors ­ Actualització de 3 servidors. ­ Instal·lació i configuració d’un nou servidor de reserva de Webmail. ­ Instal·lació i configuració d’un nou servidor de DNS intern de l’Escola. ­ Instal·lació de programes en servidors accessibles des de xarxa. ­ Manteniment i actualització dels comptes dels usuaris i grups:

- 2.834 comptes en servidors NT - primer quadrimestre. - 2.662 comptes en servidors NT - segon quadrimestre. - 2.675 comptes en servidors Novell - primer quadrimestre. - 2.662 comptes en servidors Novell - segon quadrimestre.

­ 124 Actuacions. Suport administració ­ Creació del CD "Això és bàsic 2003" que inclou la guia docent, informació de l'EUPB,

Normativa Acadèmica de la UPC, programes i utilitats informàtiques. ­ Actualització i manteniment de bases de dades.

Page 106: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

119

­ Conversió de les bases de dades a Access 2000. ­ 80 Actuacions. Suport PAC-PAS ­ Actualització de dades per a la correcció de exàmens mitjançant la lectora òptica. ­ Resolució de consultes i documentació. ­ 650 Actuacions. Web ­ Manteniment de la informació de la web. ­ Creació de un nou sistema personalitzat de consulta del nom d’entrada a la intranet

per a estudiants. ­ Ampliació del contingut amb la informació del segon cicle. ­ Creació d’un programa en PHP que permet agilitar el manteniment d’horaris. ­ 202 Actuacions. Accessos a la web de l’Escola de setembre 2002 a agost 2003 Mes Accessos Setembre 2002 2.245.443 Octubre 2002 1.792.761 Novembre 2002 2.798.228 Desembre 2002 2.262.845 Gener 2003 2.326.265 Febrer 2003 2.473.245 Març 2003 2.837.745 Abril 2003 1.607.060 Maig 2003 2.914.361 Juny 2003 2.024.698 Juliol 2003 1.977.644 Agost 2003 553.282

Accessos

0

500.0001.000.000

1.500.0002.000.000

2.500.0003.000.000

3.500.000

Set

02

Oct

02

Nov

02

Des

02

Gen

03

Feb

03

Mar

ç 03

Abr

il 03

Mai

g 03

Juny

03

Julio

l 03

Set

03

Page 107: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

120

Resum del nombre d’actuacions per serveis: Aules informàtiques 255Connexions a xarxa de dades i veu 145Correu electrònic 140Difusió dels serveis oferts 37Equips PAS i professors 490Gestió de reserves d'aules informàtiques 131Intranet 145Servidors 124Suport administració 80Suport PAC-PAS 650Web 202 Gràfic del nombre d’actuacions per serveis

Servidors5%

Suport administració3%

Suport PAC-PAS28%

Web8%

Correu electrònic 6%

Connexions a xarxa de dades i veu

6%

Aules informàtiques11%

Difusió dels serveis oferts

2%

Equips PAS i professors20%

Gestió de reserves d'aules informàtiques

5%

Intranet 6%

Page 108: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

121

3. Laboratoris i tallers

LABORATORI DE CARTOGRAFIA Responsable:

Prades i Valls, Albert Professors col·laboradors:

Buill Pozuelo, Felipe de Corral, Ignacio González López, Sergio López Bravo, Rogelio Núñez Andrés, María Amparo Sanz Conde, Mercedes

que pertanyen al Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica. Material: ­ Quatre estacions de treball amb programari relacionat amb la cartografia, la

teledetecció i el tractament digital d'imatge ­ Una tauleta digitalitzadora DIN-A0 ­ Un escàner A4 DuoScan d’Agfa Recerca: El Laboratori participa en la continuació del projecte comú amb el Laboratori de Fotogrametria consistent en la implementació de rutines que permetin la realització d’alçats de diferents elements arquitectònics. Transferència tecnològica: ­ Conveni amb Aigües del Prat S.A. consistent en el disseny i implementació d’una

base de dades per a la gestió de la xarxa de clavagueram del Prat de Llobregat. Cap de Projecte: Sergio Gonzàlez.

­ Conveni amb el Departament de Polít ica Territorial i Obres Públiques consistent en la

implementació d’una base de dades per a la gestió de les parades d’autobusos de les comarques de les Terres de l’Ebre i el Segrià. Cap de Projecte: Albert Prades.

­ Conveni amb l’empresa INSTOP S.L consistent en la implementació d’un programa

per realitzar canvis de sistemes de referència geodèsics. ­ Serveis relacionats amb la topografia i la cartografia per a diferents empreses i

particulars.

Page 109: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

122

­ Instal·lació d’una estació de referència GPS, enmarcada en el projecte IBEREF, amb registre de dades contínu i transmissió de dades en temps real via GSM.

Treballs fi de carrera: Des del Laboratori de Cartografia s'han dirigit 3 treballs fi de carrera amb un total de 5 estudiants.

Page 110: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

123

LABORATORI D'EDIFICACIÓ

Docència El Laboratori d’Edificació cobreix aspectes docents, de recerca i de transferències de tecnologia en l’àrea de Construcció. En l’actualitat, imparteix docència pràctica per a l’assignatura de Construcció I. Els alumnes realitzen unes pràctiques on treballen aspectes de comportament i d’execució de diferents elements constructius a escales reduïdes. Aquesta pràctica eina docent és valorada molt positivament, per l’estudiant, donat l’ajut que representa i que tot treballant aprèn a entendre, el per què de diferents processos constructius. Aquests treballs són la base de l’exposició i

premis “Dragados” als millors exponents constructius. La participació, tot i sent fluctuant, ha estat de 250 estudiants Personal integrant Responsables: Vicenç Gibert i Armengol

Francesc Jordana i Riba Professors: Judith Ramírez i Casas

Kàtia Gaspar Fàbregues Delfina Berasategui y Berasategui

Àngel Corral Miquel Alberto Bujalance Jordi Pascual Mo

Joaquim Cristià Miranda Joan Vidal Domènech Docència de pràctiques: Elaboració de maquetes a escala reduïda de detalls constructius, processos edificadors, elements constructius, etc. Pràctiques sobre medi ambient i sostenibilitat. Altres activitats: ­ Exposició de maquetes dels models edificatoris, segons criteris de medi ambient.

Page 111: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

124

Recerca i transferència de tecnologia El Laboratori d’Edificació va obtenir el juliol de 2002, la CERTIFICACIÓ ISO 9001, atorgada per BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI) sota l’acreditació d’ENAC (a Espanya) i UKAS (al Regne Unit), (únic laboratori de la UPC que el té) en la realització de: ­ Projectes i direccions d’obra d’intervenció en edificis existents (diagnosi i

rehabilitacions integrals). ­ Projectes i direccions d’obra nova. ­ Gestió i control de qualitat en l’edificació. ­ Gestió i manteniment d’edificis.

Dins l’àmbit de la recerca i la transferència de tecnologia el Laboratori d’Edificació realitza activitats en diferents àrees d’actuació: Dins l’edificació existent amb treballs de prediagnosis de grans àrees urbanes, diagnosis i estudis de lesions a tots els nivells (estructurals, façanes, cobertes, etc, en edificis d’habitatges, naus industrials.), projectes de rehabilitació i restauració en zones d’actuació preferent i d’altres. Pel que fa a manteniment; Estudis de viabilitat en la fase de projecte, programes de manteniment corrector (posada a zero), programes de manteniment preventiu, plans i estudis econòmics de manteniment, auditories de seguiment, etc. Desenvolupament de tasques dins la línia de qualitat, consistents en l’anàlisi, consultoria i auditoria d’empreses del sector, per la creació i certificació de sistemes de qualitat ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996. Línies d’investigació i sublínies ­ Modelització, Durabilitat i Manteniment en l’Edificació. (33059904)

Responsable: Vicenç Gibert i Armengol

Sublínies: Sistemes de Reforç d’Estructures. Estudi Històric i Anàlisi Constructiva del Parc d’Habitatges Edificats

­ Qualitat Total dels Processos de l’Edificació (33299901)

Responsable: Francesc Jordana i Riba Personal col·laborador: Rodrigo Lazcano Hormaechea Ivan Lleixà Alsina

Raül Bonavida Cesca Sánchez

Mar Soriano Treballs Fi de Carrera: Des del Laboratori d’Edificació s’han dirigit 29 treballs fi de carrera amb un total de 45 estudiants.

Page 112: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

125

Convenis: Client: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Títol: Projectes de viabilitat i implantació d’aparells elevadors en edificis

existents (1.500 edificis) Professors participants i col·laboradors. Francesc Jordana Vicenç Gibert Judith Ramírez Kàtia Gaspar Pere Isart Client: Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella) Títol: Catàleg de façanes amb factor de risc. Professors participants i col·laboradors:

Francesc Jordana Vicenç Gibert

Judith Ramírez Kàtia Gaspar

Àngel Corral Client: Ajuntament de Barcelona (ProEixample SA) Títol: Catàleg de façanes amb factor de risc dels patis d’interior d’illa. Professors participants i col·laboradors: Francesc Jordana Vicenç Gibert Judith Ramírez Kàtia Gaspar Àngel Corral Client: Ajuntament de Mataró Títol: Projectes de viabilitat i implantació d’aparells elevadors en edificis

existents (400 edificis) Professors participants o col·laboradors. Francesc Jordana Vicenç Gibert Judith Ramírez Kàtia Gaspar Client: Ajuntament de Mataró Títol: Projecte i pla integral de gestió i de manteniment de 5 edificis públics Professors participants i col·laboradors: Francesc Jordana Vicenç Gibert Judith Ramírez Kàtia Gaspar Pere Isart Client: Ajuntament de Mataró Títol: Auditoria i propostes de pla de millora de la xarxa viària de la Ciutat Professors participants i col·laboradors: Francesc Jordana Vicenç Gibert Judith Ramírez

Page 113: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

126

Kàtia Gaspar Alberto Bujalance Realització de catàleg de façanes de la zona de “Postulación ante la UNESCO de Valparaiso”, conjuntament amb “La Ilustre Municipalidad de Valparaiso (Chile)” i “La Universidad de Valparaiso (Chile)”. Publicacions: 2a edició de llibre en suport informàtic. Títol: Construcció (Coneixements bàsics) DL.B-12221-2002 Cursos: Proyecto Gualleco. Universidad de Talca Curs sobre la problemàtica actual de les grans àrees urbanes i fórmules d’intervenció en el patrimoni quotidià. Com a professor convidat: Vicenç Gibert i Armengol Curs de diagnosi i intervenció en façanes urbanes Professors: Vicenç Gibert i Armengol i Francesc Jordana i Riba Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona Altres activitats: Catalogació d’edificis i el seu estat de conservació d’una zona del centre històric de Mexico, D.F. Altres dades: Des del laboratori d’Edificació s’han comptabilitzat 107,99 punts PAR.

Page 114: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

127

LABORATORI DE FÍSICA

El Laboratori de Física té, d’una banda, caràcter docent, utilitzat per cobrir part de les necessitats en el camp experimental de les assignatures que la secció departamental de Física Aplicada imparteix a les dues titulacions de l'Escola, dins de les possibilitats tècniques i econòmiques. D’altra banda, part del material de què disposa el Laboratori de Física s’utilitza per fer amidaments tant per a la realització de treballs de fi de carrera com per a l'elaboració d’informes que es tramiten a través del CTT.

Pràctiques a Arquitectura Tècnica Al primer curs els estudiants han de cursar les assignatures de Fonaments de Mecànica i Física Aplicada. En aquestes dues assignatures s’haurien de fer pràctiques, però ni des de la EUPB ni des del departament de Física Aplicada no es posen els mitjans necessaris perquè això sigui factible garantint la qualitat de la docència. Pràctiques d'Acústica A tercer curs els estudiants poden cursar l’assignatura d'Acústica Arquitectònica. Aïllament acústic i tèrmic. Es fa una pràctica de mesura dels temps de reverberació per bandes d’octava. I un altra per trobar l’índex d’aïllament acústic i l’aïllament brut d’una paret, també per bandes d’octava. Pràctiques a Enginyeria Tècnica Topogràfica Les assignatures de primer curs son Física I i Física II, i s’imparteixen als dos quadrimestres. Els estudiants realitzen tres pràctiques obligatòries, i han de lliurar un informe complert de cada pràctica. Pràctiques de Física I - Lents convergents. Miralls. - Llei de Hooke. Associació de molles. - Superposició de moviments harmònics simples. Figures de Lissajous. Interferències. Pràctiques de Física II Pràctiques d’ordinador:

­ Òrbites planetàries. ­ Línies de camp gravitatori.

Page 115: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

128

Pràctiques de laboratori: ­ Pèndol de torsió.

Pràctiques de Fonaments de Geofísica: Aquesta assignatura s’imparteix durant el segon quadrimestre. Els estudiants realitzen una pràctica obligatòria: Sismologia. Activitat Professional S’ha creat el Gabinet d'Acústica, adreçat a empreses constructores, consultings d'arquitectes i tècnics en exercici lliure de la professió. Els serveis que ofereix són els següents: ­ Estudis de condicionament i de aïllament acústic. ­ Mesures de nivell de soroll i elaboració d'informes. ­ Realització de mapes sònics. ­ Seminaris i cursos teòricopràctics.

Els mitjans de que disposa el Gabinet d'Acústica són els següents: ­ Sonòmetre integrador tipus 1 marca Rion, model NL-18, amb micròfon de

condensador de precisió, model UC-53A. ­ Filtre de bandes d’octava marca Rion, model NX-04. ­ Font de soroll rosa emès amb altaveu autoamplificat de 200 W, marca D.A.S.,

model ST-8A. ­ Ordinador portàtil TOSHIBA, 4070 CDS. ­ Calibrador tipus 4230 (94 dB-1000 Hz) ­ Sonòmetre integrador tipus 2 marca Brüel & Kjaer, model 2225.

Activitat de Recerca Línies i sublínies d'investigació: ­ Models físics aplicats a l'estat sòlid i la termodinàmica

Responsable: Ana María Lacasta

­ Sistemes fora de l’equilibri Responsable: Laureano Ramírez de la Piscina

Projectes de recerca: ­ Grup de recerca consolidat "Turbulència, Fluctuacions i Difusió", II Plà de Recerca de

Catalunya, Comissionat per a Universitats i Recerca, 1999SGR-00145 (2000-2001). ­ Xarxa europea “Patterns, noise and chaos”, TMR Network ERBFMRXCT96-0085,

European Commision. ­ Projecte “Dinámica no lineal bajo fluctuaciones”, DGI BFM2000-0624-C03-02 (2001-

2003). ­ Projecte “Tratamiento localizado de sólidos fuertemente correlacionados de baja

dimensionalidad: sólidos quasi-1D lader materials, estructuras tubulares de carbono

Page 116: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

129

y polímeros”, DGES PB98-1203 (1999-2002). ­ Projecte “Estudio de aspectos hidrodinámicos de problemas de combustión y

transporte de carga”, DGES PB98-0142-C04-01 (1999-2002). ­ Xarxa temàtica “Dinàmiques no-lineals d’autoorganització espacio-temporal",

Comissionat per a Universitats i Recerca, 2000XT-0005 (2001-2002) ­ Grup de recerca consolidat "Turbulència, Fluctuacions i Difusió", III Pla de Recerca

de Catalunya, Comissionat per a Universitats i Recerca, 2001SGR 00221 (2002-2005).

­ PHYNECS “Nonequilibrium Physics from Complex Fluids to Biological Systems”

Research Training Network. European Commision. HPRN-CT-2002-00312 (2002-2006).

­ Acció integrada “Análisis de calorímetros miniaturizados”, Ministerio de Educación y

Ciencia, HA1999-0887 (1999-2001). ­ Projecte “Amortiguamiento mediante materiales con memoria de forma”, Ministerio

de Ciencia y Tecnología, MAT2002-02945 (2002-2005). ­ Projecte “Autoorganización en sistemas complejos bajo fluctuaciones”, Ministerio de

Ciencia y Tecnología, BFM2003-07850-C03-02 (2003-2006).

Page 117: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

130

LABORATORI DEL FOC Responsable:

Juan Carlos López López La relació dels equips del laboratori són: ­ Equip de No combustibilitat UNE 23.102-

90 ­ Equip d’assaig cables elèctrics UNE

20.427-81 ­ Equip calibrador del cremador elèctric

UNE 23.728-90 ­ Equip calibrador del radiador elèctric UNE

23.729-90 ­ Equip calibració del plafó radiant ­ Radiador elèctric ref. 699-K ­ Radiador elèctric ref. 699-L ­ Cremador elèctric ­ Quadre de mesures elèctriques control UNE 23.721/729/102/487 ­ Milivoltímetre Norma de tres escales ­ Enregistrador potenciomètric de tipus gràfic 3 canals ­ Enregistrador potenciomètric de tipus gràfic d’un canal YOKOGAWA LR-102 ­ Estabilitzador de tensió d’entrada de corrent ­ Quadre de mesures elèctriques control UNE 23.723/5/8/9-90 ­ Ventilador aparell plafó radiant ­ Anemòmetre d’aletes ­ Cronòmetre 945478/60 minuts/cicle ­ Cronòmetre 30 minuts/cicle ­ Equip cabina REFO segons UNE 23.721-90 ­ Equip cabina fums UNE 23.723-90 ­ Equip VEPRO segons UNE 23.724-90 ­ Equip de goteig UNE 23-725-90 ­ Equip de plafó radiant UNE 23.726-90

El equips i materials de referència permetran analitzar el comportament davant la reacció al foc que han de tenir els materials i els elements de construcció, d’acord amb les indicacions de la Norma Bàsica de l’Edificació i del futur Codi Tècnic de l’Edificació. La reacció al foc d’un material indica la magnitud amb què aquest material pot afavorir el desenvolupament d’un incendi. Aquestes exigències de comportament davant el foc dels materials es defineixen fixant la reacció al foc que han d’assolir, d’acord amb la norma UNE 23.727-1990. Aquestes classes de materials es denominen: M0: No combustible M1: Combustible no inflamable M2: Combustible difícilment inflamable M3: Combustible mitjanament inflamable M4: Combustible fàcilment inflamable NC: Mes inflamable que M4. No classificable

Page 118: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

131

Aquest és un primer pas que ens permetrà en un futur, desenvolupar tasques d’investigació post-sinistral en els sinistres originats pel foc, mitjançant l’anàlisi de mostres dels materials afectats. Dins dels objectius d’aquest nou laboratori hi ha l’apropament de la teoria a la pràctica amb assaigs on el alumnes pugin veure i participar directament en el desenvolupament d’aquest procés, la qual cosa permetrà dotar als futurs professionals d’un ventall de coneixements que fins ara només es podien assolir des d’un punt de vista teòric. Per altra banda també permetrà donar suport la indústria del sector de seguretat contra incendis, realitzant assaigs de comportament de productes i materials davant el foc, així com també la investigació de possibles nous productes.

Page 119: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

132

LABORATORI DE FOTOGRAMETRIA Responsable:

Buill Pozuelo, Felipe Professors col·laboradors:

Prades i Valls, Albert González López, Sergio Núñez Andrés, Ma. Amparo

que pertanyen al Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica. 1 Becari. Material: ­ Sis estacions de treball amb programari relacionat amb la fotogrametria i el

tractament digital d'imatge ­ Dos tauletes digitalitzadores DIN-A0 ­ Tres tauletes digitalitzadores DIN-A3 ­ Un restituïdor analític estereoscópic PA2000 ­ Dos restituïdors analítics monoscópic ­ Un restituïdor digital Socet ­ Un restituïdor digital Photopol ­ Dos restituïdors digitals VSD ­ Dos restituïdors analògics B8 Recerca: Implementació d’un procés de reconstrucció d’imatge basat en el mètode de la màxima versemblança aplicat a les imatges digitals fotogramètriques per aconseguir millor qualitat en ortofotografia. Publicacions: ­ F. Buill, J.A.Gili, M. A. Núñez, J. Regot, J. Talaya "Aplicación del láser escáner

terrestre para levantamientos arquitectónicos, cartográficos e industriales" 5ª SEMANA GEOMÁTICA DE BARCELONA, Barcelona. 2003. Institut de Geomàtica - EUPB-COET Topografia.

­ F. Buill, N. Lantada, A. Núñez, F. Calaf "Sistema de información aplicado a la arquitectura" JORNADAS INTERNACIONALES de SIG”, Cáceres. Septiembre de 2003. Universidad de Cáceres.

Page 120: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

133

Docència: En aquest període s’han impartit les assignatures Laboratori de Fotogrametria i Fotogrametria Terrestre en el Laboratori de Fotogrametria. Projectes final de carrera: ­ Laia Gou Tomàs & Jaume Rigola Casanovas . Aixecament fotogramètric per

rectificació fotogràfica de l'aqüeducte de Tarragona. Tutors: Felipe Buill Pozuelo.

­ J. Mª. Fernández. Desarrollo de una página web para la realización de cálculos topográficos. Tutors: Felipe Buill Pozuelo.

­ Astrid Jaumà Blume. Mètodes per calibració de cámeres no mètriques . Tutors: Buill, F., Prades, A.

Page 121: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

134

LABORATORI D'INSTAL·LACIONS Responsable:

Javier Azpiazu Monteys Professorat: David Amorós Brotons Justo Hernanz Hernanz Relació de materials Fontaneria: ­ Expositor amb un muntatge dels elements

que componen la presa d'aigua dels edificis. ­ Expositor amb un muntatge de bateries de comptadors amb els seus corresponents

comptadors seleccionats. ­ Mòdul expositor amb un grup hidropneumàtic al seu interior amb diferents aixetes,

cisternes d'inodor i fluxors cedit per l'empresa Grohe. ­ Material vari, com ara claus de presa, claus de presa en càrrega, claus de retenció,

vàlvules reductores de pressió, vàlvules de seguretat, vàlvules antiariet. ­ Tipus de materials per a canalitzacions i tipologies d'unions plom PVC acer galvanitzat polietilè reticular coure polipropilè acer inoxidable polietilè polibutilè

cedit per l'empresa Filtube (acer inoxidable) i l'empresa Nirón (polipropilè). ­ Materials amb diferents punt i estats de corrosió. ­ Expositor amb les tipologies de vàlvules, aixetes, unions i fluxors. ­ Muntatge d'un grup de pressió amb el dipòsit d'acumulació, bomba d'impulsió, dipòsit

hidropneumàtic. ­ Bateria de comptadors cedida per l’empresa Nirón. ­ Bomba per a proves de pressió hidràulica Rothemberger. Gas: ­ Expositor amb un muntatge de la presa de gas i dels elements normalitzats

(allargadisses, claus de presa, plaques indicadores de la situació de la clau de ramal) que hi ha a les instal·lacions domèstiques de gas.

­ Peces de la instal·lació com ara passamurs normalitzats i beines de protecció. ­ Comptadors de gas, seccionats, reguladors de pressió. ­ Tipus de materials i unions d'acer, coure, polietilè reticulat i acer inoxidable. ­ Claus de tall (claus d'esfera) ­ Expositor amb una centralització de comptadors de gas. ­ Armari amb un conjunt de regulació.

Page 122: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

135

Incendis: ­ Materials que augmenten la resistència del foc, com ara unes mostres d'unes bigues

cobertes de morter de perlita i unes altres amb morter de vermiculita. ­ Materials en forma de mostra com ara la perlita i la vermiculita. ­ Expositor amb mostres de diferents detectors (iònics, tèrmics,..). ­ Instal·lació de detecció muntada i en funcionament, amb els detectors, la centraleta

de detecció, els indicadors d'acció i la sirena. ­ Un expositor amb boca d'incendis equipada. ­ Muntatge d'una columna seca cedida per l'empresa Fichet. ­ Terminals d'una instal·lació de ruixadors. ­ Polsadors i indicadors d'acció d'instal·lació d'alarma. ­ Extintors. Electricitat: ­ Exposició de diferents CGP. ­ Expositor amb un CPM, quadres de comptadors i un quadre provisional d'obra. ­ Expositor amb diferents quadres de comandament i protecció (ICP, diferencials,

PIAS, transformadors toroïdals i d'intensitat, portafusibles, rengleres de connexió). ­ Canalitzadors i conductors; expositor amb canalitzacions prefabricades metàl·liques. ­ Expositor amb caixa de derivació (metàl·liques, plàstiques i antideflagrant). ­ Expositor amb un muntatge de canalitzacions elèctriques prefabricades plàstiques,

cedit per l'empresa Unex. ­ Mostres de conductors elèctrics (unipolars, bipolars, tripolars, tetrapolars), rígids,

semirígids, flexibles. ­ Expositor de posada a terra (piques d'acer courejat, piques de zinc, elèctrodes en

malla i en piquetes, aparell mesurador de terra). ­ Material d’enllumenat cedit per Troll. ­ Equip Geyco per a amidaments d’aïllament, rigidesa dielèctrica i terres en

instal·lacions elèctriques. ­ Mòdul de mesura tipus T-20. Calefacció: ­ Muntatge d'una instal·lació de radiadors amb una caldera elèctrica ubicada en el

Laboratori de Física, propietat del Laboratori d'Instal·lacions, que funciona i se’n fan proves.

­ Expositor amb diferents tipus de calderes i escalfadors d’ACS i uns radiadors d'alumini i de fundició, cedits per l'empresa Saunier Duval.

­ Mostra d'un cremador mecànic d'una caldera de gasoil, totalment seccionat. ­ Mostra d'un vas d'expansió d'una instal·lació de calefacció. Aire condicionat: ­ Aparell d’aire condicionat tipus split cedit per Saunier Duval. La classe pràctica de laboratori Paral·lelament al curs lectiu, amb un sistema de grups reduïts de 25 alumnes, s'han organitzat pràctiques de laboratori. Es pretén potenciar aquestes pràctiques ja que és el banc de proves anterior a l'obra real. La selecció de les pràctiques està restringida per la disponibilitat del laboratori, el qual en el nostre cas es veu potenciat per un increment de la superfície, i per aportacions de més mitjans, per part d'empreses comercials amb les quals s'ha establert contacte per poder tenir material que, tecnològicament parlant, s'adapti a la realitat existent a les obres.

Page 123: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

136

La finalitat d'aquestes pràctiques és que l'alumne conegui i identifiqui els diferents materials amb els quals es pot fabricar tot tipus de peces que intervinguin a les instal·lacions, reconèixer la varietat d'accessoris i situar-los correctament dins de la instal·lació; familiaritzar-se amb els elements, amb la seva aplicació i el seu funcionament, i si és possible, tenir-los exposats mitjançant petits muntatges d'instal·lacions a escala 1:1 per poder palpar-les i veure com funcionen, cosa que no és possible sempre. Els alumnes van escollir el subgrup amb l'horari imposat, tant de matí com de tarda, ja que es realitzen en horari de classe. Per a aquestes pràctiques es va donar als alumnes uns guions pràctics de laboratori on es representaven unes figures i esquemes relacionats amb l'exposició i material de la pràctica en concret, que permet seguir les explicacions del professor de laboratori a la vegada que l'alumne pot anar prenent les anotacions que cregui més interessants d'una manera ràpida, sobre les peces o muntatges que es poden observar al laboratori, sobre les figures o esquemes del mateix guió, donant així una facilitat pel màxim aprofitament de la sessió. Actualment existeix la superfície i els mitjans necessaris per poder realitzar les següents sessions: 1. Pràctica de fontaneria 2. Pràctica de gas 3. Pràctica de prevenció d'incendis 4. Pràctica d'electricitat 5. Pràctica de posada a terra 6. Pràctica de calefacció, climatització, ACS Totes aquestes pràctiques s'han vist complementades amb mitjans audiovisuals per explicar la posada en obra de cada instal·lació, i, posteriorment, es plantejarà algun tipus d'exercici pràctic per poder ser avaluat i tingut en compte per a la qualificació final de l'alumne. Tal i com s'ha ressenyat anteriorment, cada grup de pràctiques de laboratori d'instal·lacions estava compost per 25 alumnes; tenint present que el total d'alumnes matriculats a les assignatures d'instal·lacions I i lI era de 440 això representava un total de 18 grups de pràctiques, els quals han passat cadascun sis vegades (una vegada per pràctica); en conseqüència això es tradueix en 108 sessions de pràctiques d'una hora de durada cadascuna aproximadament.

Page 124: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

137

LABORATORI DE MATERIALS

Les tasques de recerca i de transferència de tecnologia desenvolupades es poden agrupar en dues línies de recerca paral·leles, sota la direcció del professor Joan Ramon Rosell i Amigó: ­ Control de Qualitat en Construcció i del

coneixement dels materials ­ Diagnosi i Patologia en la Construcció

Personal integrant: Director del Laboratori: Joan Ramon Rosell i Amigó Tècnics del Laboratori: Joan Leiva i Navarro Antonia Navarro Ezquerra Sonia Ramos Hernández Personal docent: Joan Ramón Rosell i Amigó Angel Arricivita Calvet Amadeo Busquets Cuevas Jaime Ciriano Gutiérrez José Antonio Fernández Borrás Katia Gaspar Fàbregues Joaquim Guarch Rey Joaquin Montón Lecumberri Judith Ramírez Casas Antonio Vicente Capdevila Inma Casado Minerva Embuena Enric Heredia Personal de la UPC que ha col·laborat en diverses tasques: Joaquin Montón Lecumberri

Enric Vázquez i Ramonich

Page 125: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

138

Marilda Barra Susana Valls Angel Corral Miquel Carles Serrat Pié Ana Maria Lacasta Inmaculada Rodríguez

Activitats: En la línia del "Control de Qualitat i del coneixement dels materials" S0254 S'han efectuat assaigs i assessoraments en el camp del control de qualitat en

la construcció. C 4849 Conveni per a la realització de plans de colors de ciutats analitzant els colors

presents a les façanes dels edificis, estudiar la composició de morters vells presents a diferents obres, determinar l’adherència entre aquests morters vells i els de l’empresa i realitzar assessorament a obres. Akzo Nobel Coatings S.A.

C 3396 Conveni per a l'anàlisi de formigons per a determinar si contenen ciment

aluminós i creació de banc de dades i mostres. Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona

C 4725 Conveni d’investigació per al disseny i desenvolupament de tipus de

paviments amb resines de poliester. Inyetpavi, SL, Cray Valley Iberica, S.A.

C 4724 Conveni de recerca per al disseny i desenvolupament de tipus de paviments

continus conglomerats industrials. Pavindus, SA - Inyetpavi, SL - Bettor MBT, SA

En la línia de la "Diagnosi i Patologia de la Construcció” C 3398 Conveni per l'estudi analític dels materials que configuren el sistema

constructiu del Palau Güell de Barcelona. Diputació de Barcelona. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local

S 0254 S'han efectuat assaigs i assessorament en el camp de la diagnosi i patologia

de la construcció. Tot seguit es relacionen algunes de les empreses més representatives amb les quals hem col·laborat:

Diputació de Barcelona, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona ITEC. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya Estudi d’Arquitectura Guinovart-Toldrà Construcciones y Reformas Fernando Cano SPACE 2000 Beatconkret S.A. Aumedes-Embuena Domingo A. Rodríguez Inyetpavi S.L. Lexman S.L. Llorenç Miquel Arquitectes S.L. Industrial Olesa Victransa Nou-Bau Museu de Can Torrents de Sant Boi Fincas Turó

Page 126: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

139

Urduñederra-Urduña Ederra S.L. Construcciones e Instalaciones Rin S.A. Laboratori d’Edificació EUPB Gamarra & Garcia Labocat Inmobiliaria Valle Hermoso Actiu-Inmuebles S.L. ARQ Kasamar Museu d’Història de la Ciutat Gasulla Arquitectura y Asociados S.L. C.E-2 Arquitectures S.L. Carles Campanyà i Castelltort Promociones Protexa S.A. Conceptual Tecnològic S.L. G.P.O. PRS Gestió Integral d’Obres Intecasa Seneton S.A. Francisco Rosselló Borreda Troballars S.L. Copeco Hispania S.L. WBMS Arquitectura S.L. Roig Construcciones y Servicios Promotora Lagarejos Gomaran

A través d’aquestes empreses s’ha pogut participar en estudis d’edificis tant significatius com:

Edifici d’Aduanes d’Orduña (Biscaia) Hotel Alfa de Granollers Ermita de Olocao del Rey Hotel NH Numància Termes Romanes de Sant Boi Hotel Gran Marina al World Trade Center de Barcelona Palau Güell Tombes de Villa Madrid de Barcelona

Activitat docent Pràctiques de Materials de Construcció. Materials I 1A i Materials II 1B. El laboratori realitza, durant el curs, les següents activitats destinades a la impartició de les pràctiques:

­ disseny de les pràctiques ­ confecció d'apunts ­ preparació del material i de la maquinària necessària ­ suport a la impartició de les classes

Aquestes pràctiques les realitzen tots els alumnes de l'assignatura de forma obligatòria. S'imparteix a l'aula del laboratori docent, destinada a tal efecte, en grups d’uns 25 alumnes. Pràctiques de Patologia i Diagnosi. Línia d’intensificació B. El laboratori realitza durant el curs les següents activitats destinades a la impartició de les pràctiques:

­ preparació del material i les eines necessàries ­ suport a la impartició de les classes

Pràctiques de l’Experiència directa en la construcció del Dep. de Construccions Arquitectòniques I de l’ETSAB. Prof. responsable de l’assignatura Albert Casals El laboratori realitza durant el curs les següents activitats destinades a la impartició de les pràctiques:

­ preparació del material i les eines necessàries ­ impartició de les classes

Page 127: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

140

Aquestes pràctiques les realitzen tots els alumnes de l'assignatura i s'imparteixen al laboratori en grups d’uns 30 alumnes. Treballs de Doctorat El Laboratori ha col·laborat en el desenvolupament de diversos treballs de doctorat, en la seva fase experimental: Títol: Morteros reforzados con fibras vegetales (provisional) Tema: Elementos constructivos de mortero reforzado con fibras vegetales. Doctorant: Cesar Reyes Nájera Director de Tesi: Dr. Jaume Avellaneda (ETSAB) Títol: A determinar Tema: Tractaments conservatius de roques naturals i artificials Doctorant: Antonia Navarro Ezquerra Director de Tesi: Dr. Domingo Gimeno (Facultat de Geologia UB) Títol: A determinar Tema: Conglomerats amb ciment magnesià. Doctorant: Joan Ramon Rosell Amigó Director de Tesi: Dr. Enric Vázquez Ramonich (ETSECCPB) Treballs de Fi de Carrera El Laboratori ha col·laborat en el desenvolupament i guiatge de diversos TFC: Projecte de rehabilitació de la torre de la plaça de Sant Pol de Mar. Alumne: Lluís Torrent i Mas Tutor: Joan Ramón Rosell i Amigó. Estudi històric-constructiu i diagnosi de la Torre de Castell de la Mora. Alumne: Rafael Febrero Garcia Tutors: Joan Ramón Rosell i Amigó. Diagnosi i proposta d’intervenció d’un edifici de soterrani PB+IV situat al carrer Nou de la Rambla número 36 de Barcelona. Alumnes: Ramón Lozano Ibáñez i Santiago Carmona Triviño Tutor: Joan Ramón Rosell i Amigó. Projecte de rehabilitaciódela masia “Can cabanyes”. Alumne: Daniel Sánchez Tutors: Joan Ramón Rosell i Amigó. Diagnosi i proposta d’intervenció del Mas Albaful. Alumne: Marc Tous Coll Tutor: Joan Ramón Rosell i Amigó Rehabilitació i supressió de barreres arquitectòniques d’un centre parroquial. Alumne: Joan Canals Uño. Tutor: Joan Ramón Rosell i Amigó

Page 128: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

141

Estudi comparatiu de pintures i tractaments superficials per a la restauració de façanes segons lesions i causes. Alumne: Xavier Munuera Fernández Tutor: Joan Ramón Rosell i Amigó Diagnosi i proposta d’intervenció de l’edifici “Masia dels Comtes de Cervelló”. Alumnes: Thaïs Atienza Manresa i Ester Artigas Alentà Tutor: Joan Ramón Rosell i Amigó Aixecament arquitectònic del claustre i sala capitular de l’esglèsia de Santa Ana Alumnes: Raúl Cervero i Ricard Cunill Tutor: Santiago Canosa Aixecament arquitectònic i estudi fisico-constructiu del monestir de Sant Ponç de Corbera Alumnes: Judit Aragonés i Berta Sanchez Tutors: Santiago Canosa i Joan Serra Projecte de rehabilitació i canvi d’ús de l’edifici (escola) situat al carrer Gran de Gràcia 190-192 Alumnes: Ignasi Combalia i Meritxell Llauradó Tutor: Joaquim Guarch Rehabilitació i canvi d’ús de l’edifici “Can Cartró” Alumne: Lidia Alonso Garcia Tutor: Angel Corral i Miquel Cursos de postgrau Participació en: Curs de Postgrau de la UPC "Diagnosi, reparació i manteniment d'edificis d'habitatges": Aparells i instrumentació per a la diagnosi en tractaments exteriors. Fundació Politècnica. Dep. Construccions Arquitectòniques I. ETSAB Director: César Díaz Gómez

Page 129: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

142

LABORATORI DE SEGURETAT I PREVENCIÓ Responsable:

Enric Jané Calleja Aspectes fonamentals: El Laboratori de Seguretat i Prevenció ha estat creat pensant en posar davant dels alumnes els materials contra incendis i els equips de proteccions individual com un complement indispensable de les explicacions teòriques que es desenvolupen en les diferents assignatures. La llei de prevenció de riscos laborals del any 1995 relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i salut dels treballadors, assenyala que els serveis de prevenció hauran de ser interdisciplinaris i hauran d’estar en condicions de proporcionar a l’empresa l’assessorament i el suport que necessiti segons els tipus de riscos que hi hagi. Els alumnes de la escola –futurs professionals- hauran de familiaritzar-se amb els diferents models d’equips de protecció individual i de protecció contra incendis existents en el mercat. El laboratori disposa diferents models de cascos de seguretat, ulleres panoràmiques, taps auditius, diferents tipus de màscares , calçat de seguretat...que donen una idea sobre els diferents EPI’s que existeixen en el mercat actual. Relació de material: ­ 15 cintes de vídeo relacionades amb temes de seguretat. Les cintes referenciades

són visionades. ­ Aparell de vídeo Sony VHS amb comandament a distància ­ Aparell de televisió Sony KVC 2523E ­ Multiprocessador ­ Maniquí amb roba de seguretat contra incendis EPI’s: ­ Tres cascos de seguretat ­ Dues pantalles transparents d'acetat ­ Dues ulleres panoràmiques ­ Dues pantalles de soldador ­ Dos taps auditius ­ Tres protectors auditius ­ Quatre cinturons de seguretat ­ Un portallàntia ­ Un cinturó portaeines ­ Un cinturó antivibratori

Page 130: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

143

­ Una màscara especial pintors ­ Una màscara antigàs ­ Un filtre antigàs ­ Una màscara antifums ­ Quatre parells de calçat de seguretat ­ Cinc ulleres de seguretat ­ Una plantilla d'acer ­ Dos davantals ­ Dotze parells de guants de seguretat de diferent tipus ­ Un manegot ­ Unes polaines Material contra incendis: ­ Diferents tipus de material de decoració amb tractament contra incendis ­ Dos segelladors d'escuma cel·lular ­ Diferents tipus de pintura intumescent ­ Tres llances contra incendis ­ Vuit vàlvules ­ Un proporcionador d'escuma ­ Un generador d'escuma ­ Un BIE de 25 mm ­ Un BIE de 45 mm ­ Tres mànegues contra incendis

­ Un extintor CO2 ­ Quatre extintors de pols ­ Un extintor de pols mòbil ­ Un plafó Pirelli amb diferents cables protegits ­ Una central d'alarma d'incendis ­ Dos detectors de fum ­ Un detector tèrmic ­ Un senyalitzador acústic ­ Un capçal detector ­ Una unitat de control ­ Dinou sprinklers d’ampolla i fusibles ­ Un control de càrrega ­ Nou difusors ­ Una vàlvula de descàrrega ­ Un extintor d'halon ­ Un extintor automàtic d'halon i accessoris ­ Vint-i-quatre cintes de vídeo ­ Una màscara d'escapament ­ Una manta ignífuga ­ Tres senyalitzadors ­ Un equip d'emergència ­ Divuit senyalitzadors (de perill, obligatorietat.)

Page 131: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

144

LABORATORI DE TOPOGRAFIA Responsable: F. Javier Tre García Becaris: Jordi Veciana Orpinell Material: 22 teodolits òptico-mecànics, 15 nivells de línia, 17 estacions totals, 1 ordinador personal, 20 cintes mètriques i els accessoris corresponents a l'esmentat material. Docència impartida: El Laboratori de Topografia és l'estructura de servei de les pràctiques de totes les assignatures dels ensenyaments d'Enginyeria Tècnica Topogràfica. Són usuaris d'aquests serveis la pràctica totalitat d'estudiants i professors dels ensenyaments, des de les assignatures inicials (instruments topogràfics, topografia, cartografia...) fins al projecte final de carrera.

Page 132: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

145

TALLER DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Responsable:

Santiago Canosa Reboredo Col·laboradors:

Joan Serra Santasusagna Gustavo de Gispert Irigoyen Delfina Berasategui Berasategui Maria Bel Roselló Nicolau Jordi Xiqués Triquell Convenis: S’ha ampliat el conveni subscrit amb el Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.

Prossegueixen els treballs sobre: El Patrimoni Romànic del Bages, en col·laboració amb l’agrupació “Amics de l’Art

Romànic del Bages” amb la finalitat de fer l’aixecament dels plànols del patrimoni romànic de la comarca del Bages així com determinar el seu actual estat de conservació.

L’estudi i catalogació de l’arquitectura rural al Collsacabra.

El treball d’investigació sobre El Mas al Montseny, en col·laboració amb el Museu

Etnològic del Montseny el El Grup d’Estudis de Família i Parentiu de la Universitat de Barcelona.

Treballs multidisciplinars: Amb la finalitat de promoure treballs en comú entre les diferents escoles i facultats, s’està col·laborant amb la Doctora Assumpta Serra i Clota del departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica en les excavacions que està fent en el primitiu Mas Serratosa, Vila i Domus de Todonyà. Docència: S’imparteix per primera vegada l’assignatura optativa “Aixecaments Arquitectònics” promoguda des del Taller de Patrimoni Arquitectònic. S’ha editat un CD d’ajut als estudiants que realitzen el projecte fi de carrera tutelats des del Taller de Patrimoni Arquitectònic Durant aquest curs, s’han tutelat 20 projectes final de carrera.

Page 133: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

146

Col·laboracions: Participació en el curs “Diagnosi i intervenció en façanes urbanes” organitzat pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Intervenció a l’assignatura optativa “Tècniques de Representació” de l’ETSAB. Beques: Des del Taller de Patrimoni Arquitectònic s’han concedit sis beques als estudiants que col·laboren en el conveni subscrit amb el Departament de Cultura. Crèdits de lliure elecció: Es continuen oferint crèdits de lliure elecció a través de treballs dirigits des del Taller de Patrimoni Arquitectònic. També, per finalitzar, s’ha de dir que, des del Taller, es mantenen col·laboracions puntuals amb els professors de la nostra escola que així ho han sol·licitat.

Page 134: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

147

ARXIU DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA I TALLER GAUDÍ ARXIU DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA

Responsable: Benet Meca Equip col·laborador: Luis Gueilburt Talmazán Responsable Acadèmic del Taller Gaudí. Biblioteca:

M. Dolors Delclos, Remei Garcia, Lluïsa Amat.

Factoria: Fidel Savat Albert Amenedo.

Per arribar als objectius marcats en el moment de la seva creació, com son ser un centre de treball, de consultes, de recerca, estar vinculat a altres arxius o centres de documentació, etc., hem tingut que establir les bases d’aquest Arxiu amb el personal especialitzat de la Biblioteca, i visitar l’organització d’altres arxius. A partir de la informació recollida, i tenint en compte tot el material recopilat de Projectes Finals de Carrera sobre patrimoni, hem definit:

L’abast i l’organització del fons documental.

El seu tractament: Catalogació, classificació i ubicació.

Les diferents formes de fer difusió. I s’ha començat a realitzar:

La catalogació i classificació. Logotip. La web de l’APAC.

Page 135: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

148

TALLER GAUDÍ Responsable:

Benet Meca Responsable Acadèmic:

Luis Gueilburt Col·laboradors:

Biblioteca: M. Dolors Delclos,

Remei Garcia, Lluïsa Amat. Factoria: Fidel Savat Albert Amenedo.

Línia d’investigació: 33050111-00 Gaudí i el Modernisme Català. L’Estil Arquitectònic i Artístic de 1900. Sublínia d’investigació: 33050111-01 Altres Arquitectes Codis Unesco: 330501 Disseny arquitectònic (vegeu 6201.01) 620101 Disseny arquitectònic (vegeu 3305.01) Equip Investigador: Mª Jesús Alonso Gavela. Llicenciada en Història. Catedràtica de l’Institut Lucia de

Medrano. Departament d’Història. Salamanca. Juan Bassegoda Nonell. Catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de

Barcelona. Director de la Real Càtedra Gaudí. UPC. Verònica L. Boccuni. Arquitecte. Professora de la Universitat Federico II de Nàpols.

(Itàlia).

Page 136: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

149

Alberto Estévez Escalera. Arquitecte. Universitat Internacional de Catalunya. Professor del Departament d’Arquitectura. Escola d’Arquitectura. Barcelona.

Carlos Flores. Arquitecte i Historiador. Madrid. Luis Gueilburt Talmazán. Escultor. Professor col·laborador del Departament

d’Expressió Gràfica Arquitectònica II, UPC Benet Meca Acosta. Arquitecte Tècnic. Professor Titular del Departament

d’Expressió Gràfica Arquitectònica II, UPC Jan Molema. Arquitecte. Facultat d’Arquitectura de Delft. Universitat de Delft.

Professor del Departament d’Arquitectura. Delft (Holanda). Eliseu Oriol Pagès. Llicenciat en Dret i Conseller de Treball a l’Ambaixada d’Espanya

a Washington. Giulio Pane. Arquitecte. Escola d’Arquitectura de Nàpols. Professor del Departament

d’Arquitectura. Universitat de Nàpols (Itàlia). Antonio Sama García. Llicenciat en Història. Director del Departament de

Restauració de Tapissos. Fundació Real Fàbrica de Tapissos. Madrid. Jos Tomlow. Enginyer. Hochschule Zittau/Görlitz. Fachbereich Bauwesen.

Universitat de Ciències Aplicades. Professor del Departament d’Edificació de l’Escola d’Arquitectura. Sttutgart (Alemanya).

Convenis i Col·laboracions: Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i la

Universitat Politècnica de Catalunya, a través del Taller Gaudí, per a l’aixecament de 30 edificis de la Colònia Güell. Es van dibuixar els Carrers Aranyó, Reixach i Monturiol, la Casa del Mestre i l’Escola, i la Masia de ca l’Ordal.

Amb l’Ajuntament de Barcelona amb motiu de l’Any Internacional Gaudí 2002. Amb la Universitat de Barcelona a través de l’Assignatura de Lliure Elecció i Cursos. Amb la Fundació Politècnica de Catalunya dintre de la Formació Continuada que

ofereix als professionals, a través dels seus Cursos i Masters. Escola d’Arquitectura de la Universitat de Belgrano de Buenos Aires, Argentina. Departament d’Arquitectura de la Facultat d’Arquitectura de la Universitat de Delft

(Holanda). Departament d’Arquitectura de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Internacional

de Catalunya. Departament d’Edificació de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat de Ciències

Aplicades d’Sttutgart (Alemanya). Departament d’Història de l’Institut Lucia de Medrano de Salamanca. Departament d’Arquitectura i Història de la Facultat d’Arquitectura de la Universitat

de Nápoles (Itàlia). Departament de Projectes de la Facultat d’Arquitectura de la Universitat Catòlica

d’Amèrica a Washington DC (EE.UU.). Facultat de l’Hàbitat de la Universitat Autònoma de San Luis Potosí (México). Universitat de Salamanca (Màster de Disseny d’Interiors). Real Càtedra Gaudí, UPC. Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Palma de Mallorca. Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Docència: Assignatura de lliure elecció quadrimestral “Introducció a l’estudi de l’obra d’Antoni

Gaudi”. Curs d’Especialització “Art i Artesania d’Antoni Gaudí”.

Page 137: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

150

Publicacions: Carmen Barranco, Luis Gueilburt, Benet Meca i Laura Ortiz, Col·legi de les Teresianes, de Gaudí -Història i Arquitectura-. Editorial STJ, Barcelona 2002 Any Gaudí. ISBN 84 95066 61 0, 82pp, 31cm. Projectes Fi de Carrera: De les propostes presentades pel Taller s’han dirigit 6 projectes. Altres activitats: Conferència "Gaudí y Jujol" a l’Exposició que sobre Jujol es va realitzar al Gran Hotel

de Palma de Mallorca. Septiembre 2002. Conferència en el Cicle de Tardor: “Ceràmica i Arquitectura Modernista” titulada Els

elements arquitectònics en ceràmica, desenvolupada en el Museu de Ceràmica del Palau de Pedralbes de Barcelona. Octubre 2002.

Article de la periodista Rosario Fontova d’El Periódico de Catalunya sobre el descobriment d’un “Mojón de la Finca Güell” per part d’uns estudiants matriculats a l’assignatura de lliure elecció “Introducció a l’estudi de l’obra d’Antoni Gaudí”. Novembre 2002.

Conferència titulada "Antoni Gaudí vida i obra" a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Febrer 2003.

Exposició “La ceràmica de Gaudí” amb motiu del Centenari de l’Autoritat Portuària de Castelló, del 9 al 27 d’abril de 2003 a l’Edifici Moruno del Grao de Castelló, amb el patrocini de ROCA Ceràmica, la col·laboració del Port de Castelló, del Taller Gaudí de l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona.

Conferència "Antoni Gaudí, origen i inspiració de la seva obra" a l’Escola d’Arquitectura de la Universitat de Belgrano-Buenos Aires. Agost 2003

Page 138: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

151

4. Oficina d'Atenció a l'Estudiant

Amb l’objectiu de donar una resposta àgil a les demandes relacionades amb els processos administratius i de relació amb l’equip directiu, per tal de facilitar les activitats no estrictament acadèmiques, i al mateix temps racionalitzar l’atenció al públic de la secretaria i de l’equip de suport a direcció, es va posar en marxa l’Oficina d’Atenció a l’Estudiant. La funció específica d’aquesta Oficina és atendre els estudiants quan es troben davant de qualsevol situació extraordinària de tipus acadèmic-administratiu. Les activitats que prèviament s’han contemplat com a específiques d’atendre des de l’Oficina

d’Atenció a l’Estudiant són: ­ Gestió administrativa dels convenis de cooperació educativa. ­ Gestió de les visites dels subdirectors:

- documentació motivada - temes discrecionals - horaris de visita ...

­ Recollida de documentació específica: - reconeixement de crèdits de lliure elecció per convenis de cooperació educativa - documentació de la via lenta en la fase selectiva

­ Centralització de serveis proposats per l’Escola. - informació i recepció de sol·licituds de l’opció de via lenta per als estudiants que

treballen i estan en fase selectiva - recollida de propostes de millores de gestió proposades pels estudiants

­ Accions encaminades a donar resposta a les situacions particulars físiques, psíquiques, laborals, etc., que dificultin el desenvolupament normal de l’activitat de l’estudiant.

­ Coordinació amb la delegació d’estudiants per recollir les demandes canalitzades a través de la mateixa delegació.

Durant aquest darrer curs per tal de millorar el servei en funció de les necessitats dels estudiants, es va planificar un període de seguiment de la percepció que tenen els estudiants que utilitzen l’esmentat servei. Procés de seguiment del servei de l’OAE: ­ Procediment: qüestionari específic d’opinió sobre el servei ­ Període previst: del 15 de gener al 15 de febrer ­ Estudi de resultats: recollida d’opinió i estudi de propostes ­ Compromís amb els resultats: publicitat i revisió de serveis

Page 139: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

152

Les dades: després de finalitzat el període de recollida de dades, els resultats han estat els següents: ­ de 698 enquestes lliurades, un 25,93 % (181 enquestes) no van ser retornades, per

tant comptem resultats sobre un total de 489 enquestes. ­ Les dades absolutes referents als temes motiu de les consultes a l’OAE i els %

corresponents són:

Temes de consulta Nombre % Dubtes referents a processos acadèmics 263 33,17 Convenis de Cooperació Educativa 189 23,83 Informació general 138 17,40 Altres 58 7,31 Via Lenta 52 6,56 Sol·licitud de crèdits per CCE 46 5,80 Per concertar visites amb els subdirectors 41 5,17 NS/NC 6 0,76 Total 793 100,00

­ De les 489 enquestes respostes, veiem que hi ha una proporció important d’usuaris

que s’hi adrecen per a més d’un tema. Alguns resultats concrets: El qüestionari era força senzill per facilitar que l’estudiant el completés sense gaire esforç. En referència a la pregunta: Coneixies els serveis de l’Oficina d’Atenció a l’Estudiant?

En referència a la pregunta: Has utilitzat sovint els serveis de l’Oficina?

Resposta Quantitat % afirmatiu 420 85,89 negatiu 69 14,11 altres 0 0 NS/NC 0 0 total 489 100,00

Resposta Quantitat % afirmatiu 320 65,44 negatiu 169 34,56 altres 0 0 NS/NC 0 0 total 489 100,00

Coneixies els serveis de l’Oficina d’Atenció a l’Estudiant?

0

100

200

300

400

500

afirmatiu negatiu altres NS/NC

Has utilitzat sovint els serveis de l’Oficina?

0

100

200

300

400

afirmatiu negatiu altres NS/NC

Page 140: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

153

En referència a la pregunta: La informació rebuda a l’Oficina t’ha estat útil?

En referència a la pregunta: Quins serveis més, penses que podria oferir l’Oficina?

En aquests resultats crida l’atenció que la majoria de respostes corresponen a l’opció - NS/NC (63,19%). Pel que fa a les respostes negatives d’aquest ítem, hem d’interpretar que ja els està bé amb els serveis que ofereix l’OAE, ja que pensen que “no en calen més”. Finalment s’han comptabilitzat com a “altres respostes” els que han fet propostes més o menys constructives en relació a altres serveis que podria oferir l’OAE, o bé per millorar els que ja ofereix. En base a aquests resultats s’haurà de fer la valoració corresponent per treure’n les conclusions que corresponguin, i fer les propostes necessàries per tal de millorar el servei en el sentit que es cregui convenient.

Resposta Quantitat % afirmatiu 462 94,48 negatiu 12 2,45 altres 14 2,86 NS/NC 1 0,20 total 489 100,00

Resposta Quantitat % cap més 57 11,66 altres 123 25,15 NS/NC 309 63,19 total 489 100,00

La informació rebuda a l’Oficina t’ha estat útil?

0

100

200

300

400

500

afirmatiu negatiu altres NS/NC

Quins serveis més, penses que podria oferir l’Oficina?

0

100

200

300

400

cap més altres NS/NC

Page 141: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

154

5. Altres serveis Bar / Restaurant: El bar de l’EUPB ha estat gestionat per l’empresa adjudicatària del concurs públic corresponent, Santa Marta de Cocinados, S.L. Aquesta empresa ha estat oferint els serveis de bar, restauració de menú i a la carta. Al mateix temps ha tingut l’adjudicació del servei de les màquines de venda automàtica de productes alimentaris i begudes, tant refrescos com begudes calentes. Des del centre s’ha fet el seguiment dels serveis i dels productes oferts mitjançant la Comissió de Serveis de la Junta d’Escola, per tal d’anar recollint el grau de satisfacció dels usuaris, així com els suggeriments de millora que es puguin aportar per part de totes les persones que formen els col·lectius del centre: estudiants, professors i personal d’administració i serveis. Papereria / Reprografia: La papereria i reprografia de l’EUPB està gestionada per l’empresa adjudicatària del concurs públic corresponent, que en aquest cas és Pedro Saldaña. Està oferint els serveis de venda de productes de papereria, llibreria, servei de reprografia, així com la producció dels materials acadèmics com ara apunts o materials per a les pràctiques realitzats pels professors, que faciliten l’aprenentatge dels estudiants. Al mateix temps té les màquines de fotocòpies unitàries de la biblioteca. Des del centre es fa el seguiment dels serveis i dels productes oferts mitjançant una comissió de seguiment dels serveis, dependent de la Junta d’Escola i formada per representants de tots els col·lectius d’usuaris: estudiants, professors i personal d’administració i serveis.

Page 142: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra
Page 143: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

157

1. Relacions internacionals 2. Relacions amb l'empresa 3. Relacions amb els titulats 4. Activitats culturals 5. Delegació d'Estudiants 6. Associacions d'estudiants

Page 144: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

159

1. Relacions internacionals Els estudiants de la nostra Escola que, durant el curs 2002/03, han anat a l'estranger a realitzar el seu treball fi de carrera són: ­ The Robert Gordon University - Aberdeen - UK Estudiant Treball Nota Bartrolí Sendón, Marta 9 Moral Saez de Tejada, Laura 9 Sanmartí Martínez, Ramon

Cristal-Join-Center, Projecte d’edifici per activitats d’oci, situat a l’entorn de l’estació de trens d’Aberdeen 9

­ École d’Architecture de Toulouse - França Estudiant Treball Nota Moll Bonet, Joan 7 Obach Esteban, Marta

Habiter la ville. Projecte d’edificació de 10 vivendes unifamiliars a Rabastens 7

­ Politecnico di Torino - Itàlia Estudiant Treball Nota

Alcolado Guillén, MªCarmen Il progetto di conoscenza della Capella dei SS.

10

Lladó i Jiménez, Anna Il Bosco come risorsa.Le construzioni nel Bosco.

10

­ Horsens Polytechnic-Dinamarca Estudiant Treball Nota Castillo Salvo, MªRosa 8 Encinas Ortega, Laura 8 Soler Vallespir, Jordi Albert

Residential multi-storey housing 8

Puchades Rosales, Javier Projecte de bloc de vivendes 7 Fuertes Lacasa, Jordi 9 Subirà Solé, Jordi

Projecte de bloc de vivendes per gent jove a Herming (Dinamarca) 9

­ North East Wales - UK Estudiant Treball Nota Droguet Roig, Mª Agnès Edifici d’oficines a Tanyfron 8 Sanagustín Gómez, Sandra Edifici d’oficines a Brymbo 7.5

Page 145: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

160

Universidad de Nacional Autónoma de México - Mèxic- Estudiant Treball Nota Fraile Antolín, Rafel 10 Hervas Vidales, Miquel

Proyecto de rehabilitación. Edificio calle Guatemala nº 20 10

­ Universidad Católica de Valparaiso –Xile- Estudiant Treball Nota Francesch Campí, Núria Romero Rico, Penélope

Gualleco, Patrimonio Cotidiano 7

Pel proper curs 2003-04 s’ha signat un nou conveni amb la Universitat Catòlica de Xile i s’han renovat els ja existents. S’ha realitzat la selecció d’estudiants pel curs 03-04 i per a les següents places:

­ 6 estudiants a Horsens Polytechnic (Dinamarca) ­ 3 estudiants a la Robert Gordon University d’Aberdeen (Escòcia) ­ 6 estudiants a la North East Wales Insitute for Higher Education (Gal.les) ­ 2 estudiants a l’Escola d’Arquitectura de Toulouse (França) ­ 2 estudiants a la Politecnico di Torino (Itàlia) ­ 3 estudiants a la Universidad Nacional Autónoma de México (Mèxic) ­ 5 estudiant a la Universidad Católica de Chile (Xile) ­ 2 estudiants al Perú.

Page 146: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

161

2. Relacions amb l'empresa Programa de Cooperació Educativa Segons les normes de contractació de la Comissió de Relacions Universitat-Empresa del Centre (CRUEC), aquest any s'han signat un total de 940 convenis de cooperació educativa: - 623 convenis d'estudiants de 2n. i 3r. curs per a treballar un màxim de 500 hores en una empresa durant el curs acadèmic comprès des del 16 de setembre de 2002 i el 15 de setembre de 2003. - 317 convenis d'estudiants amb 1 ó 2 assignatures i/o amb el treball fi de carrera per finalitzar, amb un màxim de 800 hores. - Amb un total de 280.386 hores contractades per a la totalitat dels convenis realitzats. Amb aquest sistema de contractació, l'estudiant pot gaudir d'una remuneració i, a més, formar-se professionalment en el seu camp d'estudi, aconseguint d'aquesta manera una experiència laboral que li serà molt útil per integrar-se definitivament al món del treball. Els estudis de seguiment d'aquests convenis de cooperació educativa han donat resultats molt satisfactoris per a ambdues parts, tant per a l'estudiant com per a l'entitat o empresa contractant, obtenint un percentatge del 98,7% d'empreses que consideren que l'experiència ha estat profitosa, i un 97,51% en què s'han aconseguit totalment els objectius esperats. Algunes de les entitats públiques i empreses que han realitzat convenis són: A. B. Arquitectes Associats, S.C.P. A3 Arquitectura Tècnica Acieroid S.A. Acsa Agbar Construcción, S.A. Adiel, S.A. Agora XXI, S.L. Ajuntament Castelldefels Ajuntament de Calaf Ajuntament de Castellar del Vallès Ajuntament de Castellbell i el Villar Ajuntament de Celrà Ajuntament de L´Hospitalet Ajuntament de Mataró Ajuntament de Soses Ajuntament Vilafranca del Penedès Alba AGC, S.A. Albas Huerva, S.L. Al-Batra 2000, S.L. Aldesa Construcciones, S.A. Almuzara Pérez, José Manuel Alonso Barriga, Josep A. Alsaga Taller de Interiorismo, S.L. Altdisseny, S.L.

Altipla, Serveis Topogràfics Alvarez Ruis, Alberto Alvarez Vidal, Montse Amidaments, S.L. Andreu Muñoz, Ramón Anfora 1, S.A. Ar 40, S.L. Arcivil, S.L. Arinsa, Arquitectura Integral y S.A., S.L. Arplan, S.C.P. Arq-Tec Suris Associats, S.L. Arquingest Arquitecnia i Enginyeria, S.L. Arquitectura Ing. y Const. Catalunya S.L. Artec Obras y Servicios, S.L. Art-Equip, S.L. Artigas i Buendia Arq. Ass., S.L. Asesoramiento de E. de Prefab., S.A. Assessors en Construcció OGV3, S.L. ATM Arquitectes, S.C.P. Augusta Catalonia, S.L. Aux. de la Cons. Orona, S.L. Bacardit i Companyia, S.L.

Page 147: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

162

Badia Armengol, Xavier Bahia Mar, S.A. Bailen 99, S.L. Balarq, S.L. Balsells, S.A. Barberà Estivill, Joan Bassols Antonietti, Pere Batet, Pons, Batet Arq. Associats, S.L. BCN Just Mouse, S.L. Bellavista Illa, Jaume Bennassar Vadell, Cristòfol BGC-Arquitectura i Engingeria, S.C. Binistar, S.L. Bitnar- Oliver, Arquitectes Blanc Gaona, Sergi Blanch Bachs, Lluís Blanch Rubio, Alberto Blasco Miguel, Jorge Bohera Abril, Helena Bonells Port, Joan Bosques Sánchez, Gabriel Cabestany Puertolas, Martí Cactu (Centre d’arq. i Coor. Tèc. Urbana) Cad , S.A. Camprubí Barris, Robert Camps Boixadera, Josep Caña y Caña Construcciones, S.L. Carrete Borràs, Josep Casals Coll, Ramón Casanovas & Eeltink, Arq. Ass., S.L. Casas Arquitectes, S.C.P. Casas Florenza, Josep Castellví Pane, F. Xavier Catalana de Construccions J.J.B.B. de C. Catalonia Comercial 2, S.L. CE-2 Arquitectures, S.L. Cels López , Francisco Ceràmica i Pedra Catalana, S.L. CMS Arquitectes, S.L. CNES. Pedro Fco. Ferra Tur, S.A. Codecsa, S.A. Coindur, S.L. Col·legi Arquitectes Taxadors, S.A. Col·legi d'Aparelladors de Barcelona Coll Amargant, Josep Coll i Giribert Arq., S.C.P. Comapa, S.A. Companys Ferran, Antoni Comsa, S.A. Construcció i Control, S.L. Construcciones A. Feu, S.A. Construcciones Alegria, S.L. Construcciones Baldo, S.A. Construcciones Cañizares, S.L.

Construcciones Cots y Claret, S.L. Construcciones Cour-89, S.A. Construcciones Curto, S.A. Construcciones e Instalaciones Rin, S.A. Construcciones Exisa, S.A. Construcciones Febo, S.A. Construcciones Riera, S.A. Construcciones Rubau, S.A. Construcciones Tomás Gracia, S.A. Construcciones y Obras Santana, S.L. Construcciones y Reformas Amador Construccions Bosch Pascual, S.A. Construccions Feroi, S.L. Construc. i Rehabilitacions Rodríguez L. Construccions La Clau, S.L. Construccions Mircar, S.L. Construccions Pai, SA Construccions Remoure, S.L. Construccions Valls Obres Contractes SA Constructora Coll Fòrmic 2000, S.L. Constructora Gazcue, S.L. Constructora Inmobiliaria, S.L. Constructora Pedralbes, S.A. Constructora Xedex, S.A. Constructora y Rehabilitadora Segla , S.A. Control Ingenios y Sistemas, S.A. Control, Servicios y Construcciones, S.A. Coordinació d’Obres i Serveis, S.A. Corbella Juan, Juan Cortacans Balada, Pedro Cortes Escoda, Juli Cotas Oct., S.A. Cuatrecasas de Querol, Jordi Davalos Errando, Jorge De Argila de Chopitea, Alfonso De Diego Gómez, Ricardo Dexo Associats, S.L. Díaz Garriga, Víctor DL2 Arquitectura, S.L. Doce Llagostera, José Mª Dolmen Catalunya Consulting Imm, S.L. Dòric Arquitectes, S.L. DSL Pro 1995, S.L. DSL Projectes, S.L. Duin, S.A. Durall Mallol, Luis Edelbau Europa, S.L. Edetco Girona, S.L. Edificaciones Maragall, S.A. Egea Jiménez, Ferran Eizaguirre Garaitagoitia, Xabier Elacinc, S.L. Elías Vilarelle, Fernando Elosegui Bach Gestión, S.L.

Page 148: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

163

Emil Palou Soler Enca Enginyeria, S.C.P. Endesa Distribución Electrica , S.L. Engimac Consultors, S.L. Enne Gestión Activa de Proyectos, S.L. Epsilon-4023, S.L. Equip Proservis, S.L. Escutia Mora, Daniel Estructuras Técnicas Hormigón 95, S.L. Estudi Alfa Arquitectes, S.L. Estudi Art, S.L. Estudi Hèlix, S.L. Estudi Tècnic i d’Enginyeria, S.C.P. Estudio de Arquitectura Herrera, S.A. Eurtec, S.L. Excover, S.A. Fadesa Inmobiliaria, S.A. Fahe Consulting, S.L. Falguera Valverde, Xavier FCC Construcción, S.A. Fercaber Construcciones, S.A. Fernández Morales, Alfred Ferran Mercadé, Josep Mª Ferran Vila, Estudi d’Arquitectura, S.L. Ferrer Martí, Jordi Ferreruela Legua, Vicente Ferriol Tarafa, Joaquim Ferrocarril Metropolità de Barcelona Ferrovial Servicios, S.A. Fomento y Rehabilitación 2010, S.L. Forcimsa Empresa Constructora S.A. Fors Martínez, Isabel Francesc Xairo i Associats, S.L. Fullana Carbonell, Gabriel G.C.A. (Arquitectes Associats), S.L. G.P.O. Ingeniería, S.A. Gabinet d’Arquitectura Vicenç Mutge Gabinet Tècnic Caldes, S.L. Gabinete de Ingenieria, S.A. Galan Santacana, Ignacio Galvany Vila, Ferran Gam, S.L. Garcés Iborra, Enric Garí Ricart, Joan Garrofé Arquitectes Tècnics, S.L. Gatell Enginyers, S.L. Gecoinsa Generalitat de Catalunya Genescà Ramon, Josep M. Geoconsulting Teccat, S.L.L. Geoinformaticos, S.L. Gepro XXI, S.L. Gerencia Integrada de Proyectos, S.L. Gestió d’Infrastructures I P. Viladecans

Gil Escuin, Manuel Angel Gil Ferrandiz, Alexandre Giralt Medina, Xavier Global Project A.G.S., S.A. GM Arquitectura i Gestió, S.L. Gómez Méndez, Javier González-Rojas Quera, Joaquin Gopse, S.L. Greccat Greco Rejillas Metalicas, S.L. Griera Cura, Antoni Joan Grup 4 Plus, S.L. Grupo Empresarial Ossorio, S.L. Grupo Lar Desarrollos Residenciales Grupo P.R.A., S.A. GTA Europa, S.A. GTP Arquitectos e Ingenieros, S.L. Guillen i Associats, S.L. Hernández Osuna, José Luis Herrero Trulla, Ramón Hotel Ciutat de Barcelona, S.L. Ibérica de Estudios , S.L. Icict, S.A. Idea Arquitectura i Enginyeria, S.L. Idom Ingeniería y Sistemas, S.A. Ignacio Comella-Arq. Ass., S.L. Informes y Proyectos, S.A. Infraplan Barcelona, S.L. Ing. Gestión y Urbanismo, S.A. Ingal, S.L. Ingeniería y Coordinaciones, S.A. Iñiguez-Llado, U.T.E. Institut Cartogràfic de Catalunya Institut Municipal d’Informàtica Itec J.G. & Asociados, S.A. Jacas García, IU Janer Queralto, Pere Jardinería Moix, S.L. Jaume Perramon i Assoc., S.L. Jaume Roviraso, S.L. Jaumejoan Vidal, Jordi Javier Pérez i Mónica More, Arquit. SCP Joresa 2000, S.L. J-T Ardèvol i Associats, S.L. Juan Mora, S.A. Juanola Consult Arquitectura Tecnología Klein Schvarcz, Jorge L-35 Arquitectos, S.A. L.M.R. Gestión, S.L. Laboratori G. D’Assaig i Investigacions Leopoldo Varas Corral Arquit. Técnica Linares Domènech, Josep Mª Llado-Iñiguez, Ute

Page 149: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

164

Lluís Taberner & Associats López Martín, Susana López-Mateos Moreno, José Manuel Luis Batalla, S.A. (Lubasa) Luis Pares, S.A. M.A.P. Arquitectes, S.L. Mancomunitat Municipis de L’A.M.B. Mapfre Industrial Mapfre Seguros Generales, S.A. Marball Arquitectes, S.L. Marí Soler, Joan Carles Maimón Casas, S.L. Martí Almestay, Jaume Martí Morera, Nacho Martínez Hernández, Ángel Mas Cardona, Miquel Mateo Arquitectura Metro-3, S.A. Millán Mata, Tomás Models Digitals del Terreny Moll Cosp, Clara Monforte & Pueyo Arquitectes A., S.L. Monterde Martínez, Aurelio Montgaver, S.L. Mora Castella, Josep Moreno Ortega, Oscar Moya Pulido, Carlos Multiservicios Mapfre, S.A. Muñoz Castellote, Carles Lluís N & V, S.C.P. Navarro Cardona, Salvador Necso Entrecanales Cubiertas Obiol-Moya y Asociados,S.L. Obres i Serveis Almar, S.L. Obres i Serveis SM-4, S.L. Obres urbanístiques Segle XXI, S.L. Octau, S.L. Olcina Blanes, Rafael Olivella, Xavier Oliver Juvé, Salvador Ordi Ros, Jaume Otmo, S.L. P & G Associats, S.C.P Palleja Salvado, Agustí Pastor Cañadas, Alfonso Pastor Sánchez, Jaime PB2, S.L. Pérez Asensio, Félix Pich Aguilera Arquitectos, S.L. Pirla Abad, Joaquín Pladein Pons-Julian, S.C.P. Projectes Externs, S.L. Projectes, S.A.

Proloc, S.L. Prom Valles 2000, S.L. Promafhe 94, S.L. Promociones Hábitat, S.A. Promociones J. Díaz Catalunya, S.A. Proyectos y Servicios, S.A. Prunes Feixas, Miguel Ángel Puig Rota, Ramón Puigcorbe Punzano, Joan Puigverd Obres i Serveis S.L..L. Pulido Civit, David Qualiberica, S.L. Qualitat Obres, S.L. Quatre-L´Arquitectura, S.L. R. Muñoz Alaman, S.L. Raja Borras, Miquel Recolons Viñas, S.L. Redwater, S.L. Reforgrimi, S.L. Rehabilitaciones Gaudí S.A.L. Residencial Urbemar, S.A. Risc Valor, S.A. Rius Alcaraz, Núria Rius, Planas, Álvarez, Arqs. Roca Marsinyach, Josep Mª Rodríguez Tozzi, S.C.P. Rosell Solsona, Carme RQP. Arquitectura S.L. Ruiz Gandullo, Luis Ignacio Ruiz Medina, Francisco S.A. Construcciones Edes Sacresa Terrenos Promociones, S.L. Sala Consultors, S.L. Sales Torrent, Xavier Sánchez Boti, Jesús Sara Bonet + Merce Majoral, Arqts. Serac, S.A. de Servicios Sertecnic, S.L. Servei de Prevenció Gaudí, S.L. Serveis d’Inf. Territorial Illes Balears, S.A. Seteinsa SGS Tecnos, S.A. Sierra Zomeño, Emiliano Silver Eagle de Obras y Promociones, SL. Sindreu Pedragosa, Santiago Sinescam Sion Tècnics, S.L. SOB Arquitectos, S.L. Sobre Masague, Pere Sociedad G. Aguas de Barcelona, S.A. Sorigue, S.A. Sostres & Arquitectura, S.L. Status Consultores Inmobiliarios Stil-Color del Valles, S.L.

Page 150: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

165

Structiva, S.L. Subirats Berenguer, S.A. Suma Arquitectes, SCP Sumasa Summa S.A. T.C.A., S.L. Taberner Vergesslich, Lluís Tan i Tan, S.L. Tau Ingeniería y Construcc. Espec.,S.A TDA Técnica, S.A. Tec-4 Technip Iberia, S.A. Técnica y Legalización, S.L. Técnica y Proyectos S.A. Tecnicasa, S.L. Tecnics G-3, S.L. Tenas Torres, Joan Teyco, S.L. Tingesa, S.L. Tío Sauleda, Jordi TMA Arquitectura, S.L. Toparc BCN, S.L. Toro Construcciones i Obras, S.L. Torregrosa Avilés, Roberto Torrents Alcoberro, Carme Torres Gil, Miguel Tort Arnau, Associats, S.L.

Tort Estefanell, Valentí Mª Tot Arquitectura, S.L. Toyser, S.A. Tra&s Arquitectura Traçat, S.L. Turton, Arquitectes Tècnics, S.L. Tyco Electrònics Amp España, S.A. Unat Projectes Cons. Management, S.L. Unión de Contratistas, S.A. Unitat Tècnica 22A, S.L. Valeri Consultors Associats, S.L Vallejo Bizcarro, Jordi Valls Casanovas, Joan Mª Valverde Matillas, Anna Valverde Perpiña, Manel Verdú Ravell, Miquel Vía Rural, S.L. Vías y Construcciones, S.A. Viladomat Arquitectura, S.L. Vilardell Marques, Mateu Villa-Reyes, S.A. Villoria Ferrer, Ricardo Villarreal Fernández, Xavier Vima Moreno, Antonio Luis Winterthur Ibérica A.E.I.E. Xairo Mimó, Francesc Zalduondo, Juan Enrique

Page 151: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

166

Evolució dels convenis en els darrers anys

Convenís Empreses Estudiants Hores Curs 96/97 390 214 287 125.343 Curs 97/98 708 326 457 222.132 Curs 98/99 978 442 618 317.420 Curs 99/00 916 433 603 302.959 Curs 00/01 915 453 582 276.237 Curs 01/02 900 458 579 270.117 Curs 02/03 940 427 576 280.386

Evolució nombre de convenis

0

200400

600

8001000

1200

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03

Evolució nombre d'estudiants

0

100

200

300

400

500

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03

Evolució nombre d'hores

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03

Page 152: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

167

3. Relacions amb els titulats

El dia 11 de desembre de 2002 es va celebrar, a la Sala d'Actes de l'EUPB, l'Acte Acadèmic de lliurament de Diplomes de la XII promoció de la titulació d'Arquitectura Tècnica Pla d'Estudis 89 i II promoció del pla d'estudis 1996, de la X i I promoció d'Enginyeria Tècnica en Topografia Pla d'Estudis 88 i 97 respectivament, del curs acadèmic 2000-2001; el lliurament del premis als millors Projectes de Fi de Carrera presentats durant el curs 2001/2002, d’acord amb la convocatòria de concurs organitzat pel COAATB

i l'EUPB. A l'acte varen assistir el vicerector de Docència i Extensió Universitària de la UPC, els presidents dels col·legis professionals i el director de l'empresa Dragados, Obras y Proyectos, S.A. Premi als millors projectes de fi de carrera del estudis d'Arquitectura Tècnica. Curs 2001/2002 El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona i l'Escola Universitària Politècnica de Barcelona, han posat en marxa ja fa uns anys, un conjunt d'accions destinades a facilitar la incorporació de l'estudiant d'arquitectura tècnica a la vida professional. Una d'aquestes accions, és el concurs per als millors Projectes de Fi de Carrera. Tot seguit es procedeix a llegir l'acta del jurat: Reunits a la Sala de Direcció l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona, a les 16.30 hores del dia 26 de novembre de 2002 els senyors: ­ Ramon Domènech Girbau, Arquitecte Tècnic. Director de B01 ARQUITECTES i

professor de Tecnologia de l’Escola EINA. ­ César Gallofré Porrera, Arquitecte Tècnic. Professor Titular de l’EUPB – UPC. ­ Jordi Pérez Pibernat, Arquitecte Tècnic. Director Tècnic de Catalunya i Balears de

FERROVIAL IMMOBILIÀRIA. com a jurat dels Premis als millors Projectes de Fi de Carrera del curs acadèmic 2001/2002, atorgats pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, determinen atorgar els següents premis: ­ Primer premi, dotat amb 1500 €, al projecte de fi de carrera La casa Pairal de

Valmanya, Casa Macià Per la seriositat del plantejament del Projecte de Fi de Carrera, rigor en el seu desenvolupament, i la qualitat tècnica d’una tasca tant pròpia de la nostra professió Autor: Héctor Limia Solans Tutors: Ramón Vivancos Azor J. Miguel Vivancos Azor

Page 153: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

168

­ Segon premi, dotat amb 900 €, al projecte de fi de carrera Locales comerciales de Interés Arquitectònico del Siglo XIX y Principios del Siglo XX en Barcelona

Perquè la documentació sistemàtica, seriosa i exhaustiva, aportada per aquest Projecte de Fi de Carrera, revaloritza el nostre patrimoni històric Autora: Maia Rios Cortés Tutor: Julio Iglesias Prieto ­ Tercer premi, dotat amb 600 €, al projecte de fi de carrera: Estudi bioclimàtic d’un

edifici d’oficines Per haver assumit el repte que representa l’arquitectura bioclimàtica, la gestió energètica, en el context mediambiental, en el que està immersa la nostra professió. Autora: Anna Julibert Foyo Tutor: Antoni Caballero Mestres El jurat vol fer constar, l’alt nivell i qualitat assolit per tots el projectes presentats al concurs, i en particular els històrics-gràfics, malgrat això, vol deixar pales que ha trobat a faltar projectes de recerca i desenvolupament propis de la construcció, i anima a les noves promocions a aprofundir en aquest aspectes. Així mateix es va fer lliurament de distincions als número 1 de les corresponents titulacions de l'EUPB, del curs acadèmic 2000-2001 ­ XII Promoció dels estudis d'Arquitectura Tècnica, Pla d'Estudis 89

Número 1 de la promoció: Marina Vila Pau ­ II Promoció dels estudis d'Arquitectura Tècnica, Pla d'Estudis 96

Número 1 de la promoció: Lidia Josefina Areste Balleste ­ X Promoció dels estudis d'Enginyeria Tècnica en Topografia, Pla d'Estudis 88

Número 1 de la promoció: Albert Camí Garcia

Page 154: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

169

4. Activitats culturals Les activitats culturals que s'han realitzat a l’Escola durant aquest curs s'han fet mitjançant la Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària i són les següents: • Actes acadèmics: ACTE DE BENVINGUDA DEL CURS ACADÈMIC 02/03 Dia: 10 de setembre de 2002 A càrrec de: l'Equip Directiu Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària ACTE ACADÈMIC DE LLIURAMENT DE DIPLOMES:

ESTUDIS D'ARQUITECTURA TÈCNICA ESTUDIS D'ENGINYERIA TÈCNICA EN TOPOGRAFIA PREMI A LES TRES MILLORS QUALIFICACIONS DE LES PROMOCIONS PREMI DE MAQUETES DRAGADOS PREMI ALS MILLORS PROJECTES FINAL DE CARRERA D'AT

Dia: 11 de desembre de 2002 Organitza: Direcció de l'EUPB Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària PLA DE TUTORIA DE L’ESTUDIANT Dia: 13 de maig de 2003 A càrrec de: Carles Serrat, Cap d’Estudis de l’EUPB i Enric Camí, Tutor Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària SESSIÓ INFORMATIVA DEL PLA D’ESTUDIS 2002 Dia: 27 de maig de 2003 Organitza: Equip Directiu Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària • Xerrades / Conferències GAUDÍ I JUJOL Dia: Setembre 2002 Lloc: Gran Hotel de Palma de Mallorca A càrrec: Benet Meca i Lluís Gueilburt, responsables del Taller Gaudí a l’EUPB SESSIÓ INFORMATIVA: CONEIX L’UNIVERS Dia: 15 d’octubre de 2002 A càrrec de: UNIVERS de la UPC Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària

Page 155: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

170

CERÀMICA I ARQUITECTURA MODERNISTA: ELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS EN CERÀMICA Dia: Octubre 2002 Lloc: Museu de Ceràmica del Palau Pedralbes de Barcelona A càrrec: Benet Meca i Lluís Gueilburt, responsables del Taller Gaudí a l’EUPB ELS CANVIS EN LA FUNCIÓ DOCENT DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI Dia: 19 de novembre de 2002 A càrrec de: Alfons Martinell Sempere, Catedràtic de Ciències de l’Educació de la

Universitat de Girona Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària SESSIÓ INFORMATIVA Dia: 26 de novembre de 2002 A càrrec de: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona Col·labora: Subdirecció d’Activitats Culturals i d’Extensió Universitària PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “ANTIGA TECNOLOGIA PER A UNA NOVA ARQUITECTURA. TALLER INTERNACIONAL A NÀPOLS, ITÀLIA” Dia: 10 de desembre de 2002 Realitza: Xavier Casanovas, Professor del Dep. CAII de l’EUPB – UPC Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària PRESENTACIÓ DELS ESTUDIS DE L’EUPB ALS INSTITUTS DE SABADELL Dia: 16 de gener de 2003 JORNADES PORTES OBERTES Professors encarregats de les sessions: * Francesc Panyella * Felipe Buil * Julio Iglesias * Pedro Sarró * Àngel Corral * Delfina Berasategui Dia: 11 de febrer de 2003 Organitza: Servei d'Informació, Imatge i Publicacions UPC Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària PRESENTACIÓ DELS ESTUDIS DE L’EUPB A TRIA VIA – ESPAI JOVE BOCA NORD Dia: 13 de febrer de 2003 PRESENTACIÓ DELS ESTUDIS DE L’EUPB A LES JORNADES TÈCNIQUES DE L’ESCOLA DE TREBALL DE BARCELONA Dia: 17 de febrer de 2003 SESSIÓ INFORMATIVA SÒCRATES. PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL: MOU-TE! Dia: 18 de febrer de 2003 A càrrec de: Servei de Relacions Institucionals i Internacionals UPC Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària

Page 156: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

171

TÈCNIQUES D’ENCOFRATS Dia: 27 de febrer de 2003 A càrrec de: Jordi García, responsable del departament tècnic de l’empresa

Encofrados Alsina Organitza: Marta Batlle, Coordinadora “Construcció E. Tradicionals i Equips” – Dep.

Construccions Arquitectòniques II Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària ANÀLISI HISTÒRICA I DIAGNOSI CONSTRUCTIVA: EL CAS DEL VAPOR DE SANTA PERPÈTUA DE MOGUDA Dia: 27 de febrer de 2003 A càrrec de: Josep Giner i Antoni Paricio Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària ANTONI GAUDÍ VIDA Y OBRA Dia: Febrer 2003 Lloc: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès A càrrec: Benet Meca i Lluís Gueilburt, responsables del Taller Gaudí a l’EUPB SESSIÓ INFORMATIVA ESCOLA VIRTUAL D’IDIOMES PER UNIVERSITARIS Dia: 4 de març de 2003 A càrrec de: EVIU Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària PRESENTACIÓ DELS ESTUDIS DE L’EUPB A L’INSTITUT DE LLEIDA Dia: 13 de març de 2003 PARTICIPACIÓ AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT Dies: 20 al 23 de març de 2003 SESSIÓ INFORMATIVA – LA FACTORIA Dia: 25 de març de 2003 A càrrec de: Ramon Martí i Cisco Villas Organitza: Biblioteca de l’EUPB – ICE de la UPC Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària PRESENTACIÓ DELS ESTUDIS DE L’EUPB A L’INSTITUT DE TÀRREGA Dia: 2 d’abril de 2003 ANTONI GAUDÍ, ORIGEN E INSPIRACIÓN DE SU OBRA Dia: Agost 2003 Lloc: Escuela de Arquitectura de la Universidad de Belgrano - Buenos Aires A càrrec: Benet Meca i Lluís Gueilburt, responsables del Taller Gaudí a l’EUPB

Page 157: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

172

• Exposicions: ANTIGA TECNOLOGIA PER A UNA NOVA ARQUITECTURA. TALLER INTERNACIONAL A NÀPOLS, ITÀLIA Dies: 4 al 13 de desembre de 2002 Realitza: Xavier Casanovas, Professor del Dep. CAII de l’EUPB – UPC Cristina Burgos, Juanjo García i Cristina Limiñana, estudiants de l’EUPB Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària TÈCNIQUES GRÀFIQUES I CONSTRUCTIVES DE GAUDÍ Dies: 10 de desembre de 2002 al 10 de gener de 2003 Lloc: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona Realitza: Estudiants de l’EUPB Organitza: Professors del Dep. de Construccions Arquitectòniques II de l’EUPB BANCO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS Dies: 20 al 27 de febrer de 2003 Realitza: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de

Sevilla Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària LA CERÀMICA DE GAUDI. A L’EDIFICI MORUNO DEL GRAO DE CASTELLÓN Dies: 9 al 27 d’abril de 2003 Realitza: Taller Gaudí Col·labora: Puerto de Castellón. Roca Ceràmica MAQUETES – PREMI DRAGADOS Dies: maig a juny de 2003 Participants: Estudiants de l’EUPB Organitza: Unitat Docent de Construcció i Subdirecció d'Activitats Culturals i

Extensió Universitària Col·labora: Dragados y Construcciones, S.A. • Activitats esportives i d'esbarjo: Dinar de NADAL Dia: 20 de desembre de 2002 Assistents: Professors i PAS de l'EUPB Organitza: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària Concert de NADAL Dia: 20 de desembre de 2002 Assistents: Professors i PAS de l'EUPB Organitza: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària

Page 158: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

173

Sopar de CLOENDA DE CURS Dia: 8 juliol de 2003 Assistents: Professors i PAS de l'EUPB Organitza: Direcció de l'EUPB

Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària CAMPIONATS INTERNS I UNIVERSITARIS Esports: futbol, futbol sala, bàsquet, squash, etc... Dies: Durant tot l'any acadèmic (de novembre a maig) Organitza: Club d'Esports Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària Sessions de Cinema Dia: Els dimarts del curs Assistents: Estudiants de l’EUPB Organitza: Delegació d’estudiants de l’EUPB Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària • Altres II ENCUENTRO CULTURAL DE ESCUELAS DE ARQUITECTURA TÉCNICA – LA OBRA DE ANTONI GAUDÍ Dia: 1 al 3 de novembre de 2002 Organitza: Universitat d’Alacant Col·labora: Subdirecció d'Activitats Culturals i Extensió Universitària ARTICLE A “EL PERIÓDICO DE CATALUNYA” del descobriment d’un “MOJÓN DE LA FINCA GÜELL”, per part d’estudiants de l’assignatura de lliure elecció “Introducció a l’obra de Gaudí” Periodista: Rosario Fontova. Novembre 2002 PROGRAMA DE TELEVISIÓ “CAMINS DE CULTURA” Emissió: CityTV Data: 18 de juliol de 2003 Producció: Fundació Castell de Foix Col·labora: Montserrat Bosch, professora del Dep. Construccions Arquitectòniques II COMISSIÓ DE LLENGUA I TERMINOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ És una comissió encapçalada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la que hi són representats tots els organismes, col·lectius professionals i universitats entorn a la construcció Participa: Maribel Rosselló, professora titular i representant de l’EUPB

Page 159: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

174

5. Delegació d'Estudiants La Delegació, un any més, ha estat un punt neuràlgic important. Amb la col·laboració inestimable tant d’estudiants d’Arquitectura Tècnica com d’Enginyeria Tècnica en Topografia s’han aconseguit fites importants, tant a nivell d’estudiants com d’Escola, ja que diversos membres de la Delegació participen activament en les Juntes d’Escola i en moltes de les comissions dins de l’EUPB. També és destacable la representació a nivell de la UPC (al Claustre General), on participen vuit dels nostres estudiants. A principi de curs s’escullen els càrrecs de la Delegació que queden determinats així:

­ Coordinador de la Delegació: Francesc Prat Serra (AT) ­ Coordinador d’AT: Manel Rodríguez Masaguer (AT) ­ Coordinadora d’ETT: Mónica Izquierdo Conejo (ETT) ­ Secretaria: Vanesa de Castro Cerdà (AT) ­ Tresorer: Guillem Comas Seró(AT)

Junt amb els membres actius de la Delegació s’han portat a terme les següents activitat: L’orla dels estudiants de l’últim curs; mirant l’oferta de preus i posant en contacte als estudiants i professors amb la casa de l’orla escollida. Les Sectorials: ­ Sectorial d’AT de Cartagena. ­ Sectorial de ETT d’Astúries.

El viatge de final de curs d’Arquitectura Tècnica i Topografia també es coordina desde la Delegació, així com les diverses comissions per finançar el viatge, que aquest any va tenir com a destí Turquia. S’atén a tots els alumnes en els problemes o dubtes que puguin tenir sobre els estudis d’Arquitectura Tècnica i d’Enginyeria Tècnica Topogràfica, amb la conseqüent resolució o orientació segons el cas (d’estudis, exàmens, canvis de pla...). Cal destacar el paper que va tenir la Delegació enfront del canvi de pla, informant a l’estudiant a través de campanyes. Es va col·laborar a festa de Sant Isidor (Dia del Topògraf) amb el servei de menjar i begudes, i amb la instal·lació d’un equip de música. Així que un any més, la valoració que podem treure del treball realitzat per la Delegació és molt positiva.

Page 160: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

175

6. Associacions d'estudiants CLUB D'ESPORTS ­ Relació de membres del Club d’Esports:

Victor Franco Laura Besolí Joan Miguel Galmes Candido Dacal Raul Carabantes Enrique Catalán Raul Rodríguez Miguel Angel Rodríguez Roger Passarrius Oscar Campos Daniel Perea

­ Relació d’equips participants a la lliga externa:

Futbol sala masculí EUPB-A Futbol sala masculí EUPB-B Futbol sala masculí EUPB-D Futbol sala masculí EUPB-E Futbol sala masculí EUPB-F Futbol sala masculí EUPB-G Voleibol femení EUPB Bàsquet masculí EUPB-A Bàsquet masculí EUPB-B Tennis taula masculí Tennis taula femení

­ Sant Isidor (Dia del Topògraf) Es varen organitzar una sèrie d’activitats esportives al polisportiu Fum d’Estampa, i val a dir que va tenir representació de tots els cursos de Topografia, destacant entre altres competicions, la que més èxit va tenir va ser la de futbol sala, com va sent habitual a l’escola. ­ X Trobada esportiva d’escoles d’Arquitectura Tècnica d’Espanya Durant el curs 2002/03, es va realitzar la trobada esportiva a Coruña, amb una participació bastant baixa per par de la EUPB. Aquest any esta previst que es faci a València durant la primavera. GEÒMETRES SENSE FRONTERES Geòmetres sense fronteres és una ONG (organització no governamental) disposada a canalitzar les inquietuds, projectes i il·lusions en el camp de la cartografia i topografia, destinades al desenvolupament de les zones menys afavorides del nostre planeta.

Page 161: En record a Domingo Andrés Rodríguez Fernández i Santiago ... · Xavier Castañeda Marina Vanessa de Castro Cerdà Raul González Morlans Noelia Peña Balibrea Francesc Prat Serra

176

La nostra tasca consisteix en dissenyar i realitzar els projectes que ens sol·licitin els òrgans i països necessitats de la Cooperació Internacional, comptant amb la disponibilitat que en aquell moment tinguin els nostres membres i amb el finançament tant d’organismes públics o privats del nostre país o del país receptor. D’altra banda, des de les respectives seus de GSF s’organitzen tot un seguit d’activitats per aconseguir fons per dur a terme aquests projectes en el moment que calgui. GSF està compost per estudiants i professionals de topografia de les diferents escoles universitàries del país. GSF a Catalunya es troba a la Delegació d’Estudiants de la EUPB. Al 26 d’abril varem celebrar San Isidoro, patró del Topògrafs, GSF va organitzar una cursa d’orientació al Parc de Collserola, amb la participació tant per part de l’alumnat com del professorat de l’escola. Viatge de cooperació a Bolívia durant el mesos de Juliol i Agost, dut a terme per dos dels membres de GSF.