Top Banner
OSA1INT 1. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a 912/2013/EU rendeletre. Az adatlap 1 hitelesített példánya megőrzendő! Az intézmény OM azonosítója Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak tanév Nyitóadatok tanév Az adatszolgáltató intézmény felelős vezetőjének A kitöltő neve neve beosztása beosztása telefonszáma telefonszáma aláírása aláírása Működési mód működő új, újra működik megszűnt szünetelő Megszűnt jogutód nélkül. Irányítószám Település Utca/tér/út Házszám Gyakorló intézmény felsőoktatási intézmény gyakorló óvodája, iskolája pedagógusképzési külső gyakorlóhelyek A kérdőív kitöltésére fordított idő perc Kitöltési idő (a01g27) OSA1INT 2014/2015 2015.10.01 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmény tevékenységéről Megszűnt jogutóddal. A jogutód intézmény OM azonosítója Kitöltők adatai ( a01g03) Szervezet (a01g07 Székhely ( a01g05) Intézmény ( a01g04) 1 Név 2015/2016 Ezen adatlap sorszáma Bélyegző Kelt
62

Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

Jul 07, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 1. oldal

Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!

Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!

Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a 912/2013/EU rendeletre.

Az adatlap 1 hitelesített példánya megőrzendő!

Az intézmény OM azonosítója

Az adatszolgáltatás dátuma

Beszámolási időszak tanév

Nyitóadatok tanév

Az adatszolgáltató intézmény felelős vezetőjének A kitöltő

neve neve

beosztása beosztása

telefonszáma telefonszáma

aláírása aláírása

Működési mód működő új, újra működik

megszűnt szünetelő

Megszűnt jogutód nélkül.

Irányítószám Település

Utca/tér/út Házszám

Gyakorló intézmény felsőoktatási intézmény gyakorló óvodája, iskolája

pedagógusképzési külső gyakorlóhelyek

A kérdőív kitöltésére fordított idő perc

Kitö

lté

si id

ő

(a0

1g

27

)

OSA1INT

2014/2015

2015.10.01

Adatszolgáltatás a köznevelési intézmény tevékenységéről

Megszűnt jogutóddal. A jogutód intézmény OM azonosítója

Kitö

ltő

k a

da

tai (a

01

g0

3)

Sze

rve

ze

t (a

01

g0

7)

Szé

kh

ely

(a

01

g0

5)

Inté

zm

én

y (a

01

g0

4)

1

Név

2015/2016

Ezen adatlap sorszáma

BélyegzőKelt

Page 2: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 2. oldal

Az adatlap neve:

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Összesen db

OS

A11M

UV

Ala

pfo

kú m

űvészeto

kta

tás

10

Adatlap-s

ors

zám

Nevelé

si ta

nácsadás

Szakért

ői biz

ottsági te

vékenység

OS

A9N

EV

E

7

Szakképzés

OS

A8B

ES

Z

OS

A5S

ZA

K

Logopédia

i ellá

tás

OS

A10S

ZBA kitöltött adatlapok lajstroma

OS

A1IN

T

OS

A2F

ELH

OS

A4T

AN

U

52 3 4

Inté

zm

ény (

székhely

)

Fela

date

llátá

si hely

Tanuló

8 9

Page 3: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 3. oldal

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

Sikeres

szakmai

vizsgát

Sikeres

érettségi

vizsgát

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

Konduktív pedagógiai ellátás

Óvoda

Osztályok,

csoportok száma

összesen

ebből nők

1

Gyermekek, tanulók nyitó létszáma

Fő munkaviszony keretében

pedagógus munkakörben

alkalmazottak nyitóállománya

tett tanulók száma

Nem pedagógus

munkakörben dolgozók

nyitólétszáma

Összesen ebből nőkÖsszesenleányok

gyógypeda-

gógiai

nevelésben,

oktatásban

résztvevők

felnőttokta-

tásban

résztvevők

Összesen

ebből

Osztályterem,

szaktanterem

/csoportszoba

összesen

11

Összes feladatel-

látási helyek

száma

Gimnázium

Nevelési tanácsadás

Alapfokú művészetoktatás

Kollégium

a01t01

Általános iskola

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

és gondozás

Logopédiai ellátás

Szakértői bizottsági tevékenység

Szakiskola

Speciális szakiskola

Szakközépiskola

Gyógytestnevelés

Összesen (s01+s02+…+s07)

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Fejlesztő nevelés - oktatás

Fejlesztő nevelés

Page 4: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 4. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Videokamera

Fénymásoló

Projektor (mobil és fixen telepített együtt)

Egyéb technikai eszközök száma összesen

Videomagnó

lézernyomtató

Nyomtatók száma összesen

ebből

tintasugaras nyomtató

multifunkciós (fénymásolásra, szkennelésre, faxolásra alkalmas) nyomtatók

ebből CRT monitorok száma

LCD monitorok száma

grafikai programcsomagok

Monitorok száma összesen

PC III. (három éves színvonalnál régebbi, öt éves színvonalnál újabb)

PC IV. (több mint öt éves színvonalnak megfelelő), egyéb be nem sorolt számítógép

Aktív tábla (fixen telepített, illetve mobil együtt)

jogtiszta szerver operációs rendszerek összesen (s14+s15+s16+s17)

személyi számítógépeken futó jogtiszta operációs rendszerek összesen (s19+s20+s21+s22)

ebből

Novell Netware operációs rendszerrel

ebből

Mac OS operációs rendszerrel

ebből

Számítógépek összesen (s02+s03+s11)

hálózati szerverek összesen

oktatási célra használt munkaállomás

ebből

jogtiszta felhasználói programok összesen (s24+s25+s26+s27)

LINUX operációs rendszerrel

PC II. (egy - három éves színvonalnak megfelelő)

a01t02 Darabszám

1

Technikai eszközök nyitóadatai

ebből

egyéb felhasználói programok

egyéb operációs rendszerrel

fejlesztő eszközök

egyéb operációs rendszerrel

Jogtiszta szoftverek száma összesen (s13+s18+s23)

adminisztratív célú munkaállomás

hordozható számítógépek összesen

ebből

ebből

PC I. (legfeljebb egy éves színvonalnak megfelelő)

iskolában használt összes munkaállomás (s04+s05+s06+s07)

közösségi célra használt munkaállomás

ebből

LINUX operációs rendszerrel

irodai programcsomagok

Microsoft Windows operációs rendszerrel

Microsoft Windows operációs rendszerrel

Page 5: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 5. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ebből

Kölcsönzések száma

Könyvtári olvasók (tanulók) száma, fő

Helyben használati eset

ebből

hanganyag (hanglemez, kazetta, CD), db

Könyvtári egységek értéke, ezer Ft

ebből tanuló számára kölcsönzött tartós tankönyv, kötet

Periodika-féleség, db

mozgókép (videokazetta, videodiszk), db

számítógépes multimédia anyag, db

Állomány

nyitóadataiból

nemzetiségi

2

összesítő táblázatForgalom a

beszámolási

időszakban

4

Gyarapodás a

beszámolási

időszakban

3

könyv, kötet

a01t05

1

Állomány

nyitóadatai

Könyvtár adatai összesen

Könyvtári egységek

elektronikus dokumentum, db

ebből

tankönyv, kötet

idegennyelvű könyv, kötet

ebből tartós tankönyv, kötet

ebből nemzetiségi könyv, kötet

Page 6: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 6. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

bontás átadás

1 4 5

Növekedés Csökkenés

ebből ebből

7

bővítés

össze-

sen

6

Tornaszoba

Tornaterem

tankonyha

taniroda

tanudvar

tanbolt

demonstrációs terem

ebből saját

eb

l

tangazdaság

Saját úszómedence

Iskolai gyakorlati képzés helyszínei összesen

Tanári munkaszoba, szertár

Sportpálya

ebből saját

eb

l

iskolai tanműhely

Iskolai tanműhelyi képzési helyek

Iskolán kívüli tanműhelyi képzési helyek

Iskolán kívüli tanműhely

szakmai gyakorlóterem

szakmai laboratórium

össze-

sen új

2 3

a01t03Helyiségek/ képzési

helyek száma

Osztályterem

Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai

gyógypedagógiai célra használteb

l

szükség-csoportszoba

eb

l

gyógypedagógiai célra használt

Óvodai csoportszoba

szükségterem

Szaktantermek

Oktatási helyiségek összesen (s01+s04+s07+s08+s09)

Egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség

Tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem

ebből saját

Napközis szoba/tanulószoba

Kollégiumi hálószoba

Page 7: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 7. oldal

1

2

1

2

3

4

5

ebből nő 6

7

8

Teljes munkaidős

Óraadó

7

Pedagógus álláshelyek száma

Fejlesztő

nevelés-

oktatásban

foglalkoztatott

13

Kollégiumban

Pedagógiai

szakszolgá-

latnál

9

Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint,

oktatási szintenként - összesítő táblázat

Speciális szakiskolában

Részmunkaidős

ebből nő

Összesen (s01+s03+s05)

ebből nő (s02+s04+s06)

Összesen

1

a01t60Pedagógus álláshelyek nyitóállománya

ebből nő

ebből betöltetlen pedagógus álláshelyek nyitóállománya

a01t06

1-4.

évfolyamon

tanít

közismereti

64

szakmai

tárgyat

Összesen

(o01+o02+…+

o13)

11 12 14

Szakiskola,

szakközépiskola

szakképző

évfolyamán

középiskolai

végzettséghez

kötött nem

felsőfokú szakmát

5-8. évfo-

lyamon (ált.

iskolában,

gimn.-ban)

tárgyat

3

Felsőfokú

szakképesíté-

sért tanulókat

Gimnázium, szakközépiskola 9-

12(13). évfolyamán, szakiskola

szakmai előkészítő, ill.

szakképző (középiskolai

végzettséghez nem kötött

szakma) évfolyamán

8 101 2

Óvodában

foglalkoztatott

5

közismereti

Alapfokú

művészet-

oktatásban

szakmai

Page 8: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 8. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

40-44 éves

ebből nő

50-54 éves

45-49 éves

1

a01t07Fő munkaviszony keretében,

pedagógus munkakörben alkalmazott

pedagógusok számának

nyitóállománya életkor és nem szerint,

oktatási szintenként - összesítő

táblázat

25-29 éves

ebből nő

Ko

rcso

po

rt

ebből nő

ebből nő

30-34 éves

ebből nő

35-39 éves

ebből nő

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

ebből nő

55-59 éves

60-64 éves

ebből nő

ebből nő

Több mint 64 éves

ebből nő

Összesen (s01+s03+s05+...+s19)

ebből nő (s02+s04+s06+...+s20)

Pedagógiai

szakszolgá-

latnál

Összesen

(o01+o02+

…+o13)

5-8. évfo-

lyamon (ált.

iskolában,

gimnázium-

ban)

Óvodában

foglalkozta-

tott

Szakiskola,

szakközépiskola

szakképző

évfolyamán

középiskolai

végzettséghez

kötött nem

felsőfokú

szakmát

Felsőfokú

szakképesí-

tésért

tanulókat

tanít

Gimnázium,

szakközépiskola 9-

12(13). évfolyamán,

szakiskola szakmai

előkészítő, ill. szakképző

(középiskolai

végzettséghez nem kötött

szakma) évfolyamán

közismereti szakmai

tárgyat

Alapfokú

művészet-

oktatásban

Kevesebb mint 25 éves

1-4.

évfolyamon

Speciális szakiskolában

közismereti szakmai

tárgyat

foglalkoztatott

Fejlesztő

nevelés-

oktatásban

13

Kollégium-

ban

12

Page 9: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 9. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

16 17

PhD fokozattal rendelkezik

szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják

ebbőlszakmai tájékozódásra alkalmas angol

nyelvtudással rendelkezik

felnőttoktatásban (is) foglalkoztatott

idegennyelv-tudással rendelkezik

Pedagógus k

épesítés

Középfokú végzettségű óvodapedagógus

Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb

felsőfokú végzettségű

Általános iskolai tanár

Tanító speciális képesítéssel

Tanító

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus

Középiskolai tanár

a01t08

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb

felsőfokú végzettségű

nemzetiségi nevelésben - oktatásban (is)

foglalkoztatott

gyógypedagógiai nevelésben - oktatásban (is)

foglalkoztatott

Gyógypedagógus

Szakoktató

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező szakmai

tárgyra képesített

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező középfokú

végzettségű

Fő munkaviszony keretében, pedagógus

munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus

képesítés és munkakör szerint (fő) -

összesítő táblázat

Összesen (s01+s02+…+s12)

1092 76

Intézményve

zető

1

össze-

sen

11

Intézményve

zető-

helyettes

Tagintézmény-

vezető,

Intézmény-

egység-vezető

8

összesenből

össze-

sen

belépő

242321 22

tartósan távol

ebből

GYES,

GYED

20

Pszicho-

lógus

12

pálya-

kezdő

Összes

(o01+o02+

…+o18)

15 19143 54

nyugdíjas

egyéb

Konduk-

tor

13

Fejlesztő

peda-

gógus

Gyógy-

testne-

velő

Könyv-

táros-

tanár

Egyéb

Szakmai

gyak.okt.

végző

Nyelv-

tanár,

Test-

nevelő,

Ének-

zene

tanár

Gyógypedagógus

logopé-

dus

Tagintézmény-

vezető-

helyettes,

Intézmény-

egység-vezető-

helyettes

Óvodai

csop.

fogl.

Osztály-

tanító

Szakos

tanítást

végző

Kollégiu-

mi

nevelő-

tanár

ebből

18

Page 10: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 10. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

összesen ebből nő

1 2

A beszámolási időszakban további képesítésért tanult

Pedagógus munkakörben alkalmazottak részvétele a

pedagógus munkát segítő képzésben, támogatott

továbbképzésben a beszámolási időszakban

a01t5425 évesnél fiatalabb

3 4

főiskolai szakirányú továbbképzésben vett rész

második vagy további (azonos szintű) képesítésért tanult

(egyetemen v. főiskolán)

25 - 34 éves 35 - 49 éves 49 évesnél idősebb

összesen ebből nőösszesen ebből nőEbből nő

9

összesen ebből nőÖsszesen

7 8 105 6

OKJ képzésben vett részt

egyetemi szakirányú továbbképzésben vett részt

ebből

ebből

szakvizsgára felkészítő képzésben vett részt

osztatlan képzésben vett részt

végzettségi szintet emelő alap vagy kiegészítő képzésben vett

részt

alapképzésben vett részt

téma

szerint

szaktárgyi elméleti

Tanfolyami továbbképzésen vett részt

szerve-

zés

szerint

pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény által

szervezett

nemzetközi egyezmény keretében szervezett

önerőből vállalt

felsőoktatási intézmény által szervezett

költség-hozzájárulással támogatott

módszertani

mesterképzésben vett részt

60 órás

költség-hozzájárulással támogatott

30 órás

költség-hozzájárulással részben támogatott

költség-hozzájárulással részben támogatott

kedvezmény

szerint

önerőből vállalt

kedvez-

mény

szerint

90 órás

időtar-

tam

szerint

120 órás

Az összesenből

távozott az

intézményből

GYES-en,

GYED-en

van

informatikai

egyéb, általános témájú

11 12

Page 11: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 11. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

mesterképzésben végzett

osztatlan képzésben végzett

a01t55

OKJ végzettséget szerzett

PhD fokozatot szerzett

első egyetemi alapképesítést szerzett

informatikai képesítést szerzett

második főiskolai/egyetemi alapképesítést szerzett

főiskolai szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett

egyetemi szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett

szakvizsgát tett

alapképzésben végzett

ebből egyetemi szintű képesítést szerzett

főiskolai szintű képesítést szerzett

ebből ECDL képesítést szerzett

vezetőképzésben képesítést szerzett

legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát tett

A beszámolási időszakban képesítést szerzettek száma összesen

(létszám, fő)

25 évesnél fiatalabb 25 - 34 éves 35 - 49 éves

összesen ebből nő összesen ebből nő összesen ebből nő

7 8 9 10 11 12

távozott az

intézményből

GYES-en,

GYED-en van

49 évesnél idősebb

Összesen Ebből nő

Az összesenből

összesen ebből nő

5 6

További képesítést szerzett, pedagógus munkakörben

alkalmazottak a beszámolási időszakban

ebből

1 2 3 4

Page 12: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 12. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

a01t38

Pedagógus munkakörben tartósan távol

lévők helyettesítésére alkalmazott

pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint

(fő) - összesítő táblázat

Óvodai

csop.

fogl.

Osztály-

tanító,

szakos

tanítást

végző

Nyelv-

tanár,

Test-

nevelő,

Ének-

zene

tanár

Egyéb

Összes

(o01+o02

+…+o04)

pálya-

kezdőnő

1 2 3 4 5 6 7

Peda

góg

us k

épe

sítés

Középiskolai tanár

Tanító speciális képesítéssel

Általános iskolai tanár

Tanító

Gyógypedagógus

Középfokú végzettségű óvodapedagógus

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus

Szakoktató

Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb

felsőfokú végzettségű

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb

felsőfokú végzettségű

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező középfokú

végzettségű

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező szakmai

tárgyra képesített

Összesen (s01+s02+…+s12)

nyugdíjas

egy tanévnél,

nevelési évnél

rövidebb időre

foglalkoztatott

8

ebből

PhD fokozattal rendelkezik

eb

l

szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják

Page 13: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 13. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Egyéb, általános képzés 23

Összesen (s01+s02+s03+…+s23) 24

a01t88

Pedagógusok száma szakiskolákban, szakközépiskolákban az OKJ szakmacsoport szerinti

csoportosításában, nyitóadatok

- (összesítő táblázat)Szakmai előkészítő, pályaorientáció,

szakmai és szakmacsoportos

oktatásban oktatók

Szakképző évfolyamon oktatók Pedagógusok száma összesen

Összesen nő Összesen nő Összesen nő

1 2 3 4 5 6

Egészségügy

Szociális szolgáltatások

Oktatás

Művészet, közművelődés, kommunikáció

Gépészet

Elektrotechnika-elektronika

Informatika

Vegyipar

Építészet

Könnyűipar

Faipar

Nyomdaipar

Közlekedés

Környezetvédelem-vízgazdálkodás

Közgazdaság

Ügyvitel

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Vendéglátás-turisztika

Egyéb szolgáltatások

Mezőgazdaság

Élelmiszeripar

Közszolgálat

Page 14: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 14. oldal

a01t90

Pedagógusok száma (fő) a

tantárgyfelosztás óraszáma alapján,

nyitóadatok - összesítő táblázat

Tanórai foglalkozások óraszámaebből

túlórában

foglalkoz-

tatottak

száma

Legfeljebb

10 11-15 16-21 22 23 24 25 26

27 vagy

többÖsszesen

(o01+o02+

…+o09)órában foglalkoztatottak száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eg

b f

og

lalk

ozá

so

k ó

ras

ma

0

órá

ba

n f

og

lalk

ozta

tott

ak s

ma

1

3 4

1 2

2 3

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9 10

10 11

11 vagy több 12

Összesen (s01+s02+…+s12) 13

ebből túlórában foglalkoztatottak száma 14

Page 15: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 15. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Összesen (s02+s03+…+s37)

Munkaügyi, személyzeti előadó

Pedagógiai előadó (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak)

Ügyviteli dolgozó

Ügyintéző

Gazdasági dolgozó

Konyhai dolgozó, étkeztetésben foglalkoztatott

Gyógytornász

Pedagógiai szakértő (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak)

Pedagógiai felügyelő

Oktatástechnikus

Úszómester

Rendszergazda

Ápoló

Hangszerkarbantartó vagy jelmez és viselet-táros

Műszaki vezető

Szakmacsoportos képzésben vezető

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Laboráns

Pedagógiai asszisztens

Dajka

Gondozónő és takarító

7 8

Titkár (óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, egyéb titkár)

1 2 3 4 5 6

a01t65 Nem pedagógus munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat

Teljes munkaidős RészmunkaidősTeljes és részmunkaidős

összesen

Megbízásos jogviszony

(megbízási szerződés)

Összesen Összesen Nő Összesen Nő Összesen

Kisegítő dolgozó

Számítógép-rendszerprogramozó

Könyvtáros technikus

Ügyviteli gépkezelő

Könyvtáros asszisztens

Műszaki dolgozó

Számítógép-kezelő

Pedagógus

szakképzettséggel

rendelkező teljes

munkaidős

Pedagógus

szakképzettséggel

rendelkező részmunkaidős

Pedagógus

szakképzettséggel

rendelkező teljes és

részmunkaidős összesen

Pedagógus

szakképzettséggel

rendelkező megbízásos

jogviszony (megbízási

szerződés)

Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő

9 10 11 12 13 14 15 16

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Szociális munkás

Page 16: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA1INT 16.oldal

1

2

3

4

5

6Összesen (s01+s02+…+s05)

Kutatótanár

Mesterpedagógus

Pedagógus II.

Pedagógus I.

8 9 10 11 12

Gyakornok

Teljes

munkaidős

Rész-

munkaidős

Összesen

(o07+o08)

1 2 3 4 5 6 7

Teljes

munkaidős

Rész-

munkaidős

Összesen

(o01+o02)

Teljes

munkaidős

Rész-

munkaidős

Összesen

(o04+o05)

a01t98

Pedagógus munkakörben

foglalkoztatottak végzettség,

munkaidő, illetve pedagógus

fokozatok szerint, nyitóadatok

- összesítő táblázat

Fő munkaviszonyban alkalmazott pedagógusok Tartósan távol lévők helyettesítésére

alkalmazott pedagógusok

Alapfokozatú végzettségű Mesterfokozatú végzettségűAlap- és mesterfokozatú végzettségű

összesenAlap-

fokozatú

végzettségű

Mester-

fokozatú

végzettségű

Összesen

(o10+o11)

Page 17: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 1. oldal

Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!

Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!

Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a 912/2013/EU rendeletre.

Az adatlap 1 hitelesített példánya megőrzendő!

Az intézmény OM azonosítója

Az adatszolgáltatás dátuma

Beszámolási időszak tanév

Nyitóadatok tanév

Kelt Bélyegző

Név

Óvoda Pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások formái

Általános iskola Szakértői bizottsági tevékenység

Szakiskola Nevelési tanácsadás

Speciális szakiskola Logopédiai ellátás

Gimnázium Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

Szakközépiskola Fejlesztő nevelés

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

Alapfokú művészetoktatás Konduktív pedagógiai ellátás

Kollégium Gyógytestnevelés

Pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások

Működő Új, újra működik

Megszűnt, szünetelő A feladatellátás szünetel?

KIR feladatellátási hely azonosító

A feladatellátási hely címe

Irányítószám Település

Utca/tér/út Házszám

Telefon , ,

Email

Székhely

Tagintézmény

Telephely Kapcsolódó székhely / tagintézmény feladatellátási lap sorszáma

Óvoda napi nyitvatartási ideje (órákban) óra

A feladatellátási helyen egységes óvoda-bölcsődei intézményegység található

A feladatellátási helyen - nem egységes óvoda-bölcsődében - 3 évesnél fiatalabb gyermeket is nevelnek

Egy gyermekre jutó átlagos nm2 az óvodai csoportszobában

T e r v e z e t

Modemes Bérelt vonali Kábel televíziós

ISDN ADSL Műholdas

A feladatellátási hely nyilvános internet-elérési ponttal rendelkezik IGEN

NEM

IGEN

NEMGyó

gyte

st-

ne

ve

lés

(a0

2g2

4)

Inte

rne

t

(a0

2g2

3)

a02g25

Fe

lad

ate

llátá

s (

a0

2g

01

)

Van-e a feladatellátási helyen gyógytestnevelési ellátás?

Internet-hozzáférés típusa:

Telefax

Típus

Fo

rma

(a

02

g0

6)

a02g15

Ezen adatlap sorszáma

2015/2016

Te

lep

he

ly (

a0

2g

02

)

Fejlesztő nevelés-oktatás

……………………………………

Állapot

OSA2FELH

2014/2015

2015.10.01

Adatszolgáltatás a feladatellátásról

…………………………………………………………………………….

Page 18: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 2. oldal

6

gyógypedagó-giai

tanterv szerint

tanulók összesen

nemzetiségi

nevelésben -

oktatásban

résztvevők

Intranetre

kapcsolt

pedagógus

munkaállo-

mások száma

9

Internet

kapcsolattal

rendelkező

osztálytermek és

szaktanter-mek

száma

73

Számítógépet

használó

tanulók száma

Internetet

oktatási célra

használó

tanárok száma

21 8

WIFI eszközökkel

lefedett

osztálytermek

száma

Számítógépek

nyitóállománya

összes

számítógépből

internetkapcso-

lattal rendelkező

számítógépek

száma

a02t19Számítógép-

és internet-

használat,

nyitóadatok

Interaktív táblával

és hozzá tartozó

munkaállomás-

sal felszerelt

tantermek száma

Informatikai

képesítéssel,

ismeretekkel

rendelkező

tanárok száma

4 5

Összesen 1

1

Gyermekek,

tanulók száma

összesen

ebből

5

integrált

gyógypedagó-giai

képzésben

tanulók száma

összesen

2 6

a szakképző

évfolyamokon

tanulók

Férőhelyek

száma

2

1 2

Csoportszoba/

termek száma

4

5

3

Tornaszoba

Tornaterem

Tanév eleji létszám

2Szaktanterem

1

1

a02t48

Összesítő táblázat - gyermekek,

tanulók száma feladatellátási

helyenként

ebből leány

Kollégium

4

Általános iskolában és 6 és 8 évfolyamos

gimnáziumban a 8. évfolyamot eredményesen

végzettek (továbblépők)

Osztálytermek/óvodai

csoportszobák /férőhelyek

nyitóállománya

Osztályterem/csoportszoba

a02t13

Előző tanév végi létszám (beszámolási

időszak)

1

felnőttoktatási

tanterv szerint

tanulók összesen

3

43

4

2Óvoda-bölcsődei csoportokban elhelyezett

2 éves gyermekek száma

1

Nyitólétszám

Óvoda-bölcsődei csoportok száma

Óvo

da

-bö

lcsőd

ei

csop

ort

okba

n

a 2

éve

sekke

l

fogla

lkozó

óvodapedagógusok száma

dajkák száma

5

a02t76Egységes óvoda-bölcsődei

intézményegységek adatai

kisgyermeknevelők száma

3

Page 19: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 3. oldal

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

Nappali rendszerű oktatás összesen (s04+s11) (a04t16 alapján)

Nappali rendszerű oktatás (nem gyógypedagógiai tanterv szerinti

osztályok) (s05+s06+…+s10) (a04t16 alapján)

nem több mint 9 fős

26-28 fős

Felnőttoktatás összesen (a04t16 alapján)

Évfolyamok

8 9 10 11 13

Összes

óvodai

csoport,

iskolai

osztály

a02t53

Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának nyitóadatai -

feladatellátási helyenként

Összesen

Összevont

osztály,

vegyes

életkorú

óvodai

csoport12

Nappali rendszerű oktatás (gyógypedagógiai tanterv szerinti osztályok)

(s12+s13+…+s17) (a04t16 alapján)

10-20 fős

21-25 fős

14 15 162 3 4 75 6

10-20 fős

29-34 fős

Gyermekek, tanulók száma összesen

1

a02t75Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai az adott feladatellátási helyen

összesen (az a04t18 tábla alapján) - összesítő táblázat

ebből

ebből

29-34 fős

legalább 35 fős

ebből

1

Összesen (s03+s18) (a04t16 alapján)

ebből

26-28 fős

nem több mint 9 fős

21-25 fős

1

legalább 35 fős

4 5 62 3

ebből

nappali rendszerű oktatásban

felnőttoktatásban

Összesen

7 8 9 10 11

Össze-

senből lány

13

Évfolyamok

12 1614 15

Page 20: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 4. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ebből

Fejlesztő

peda-

gógus

Gyógy-

testne-velő

16 17

gyógypedagógiai nevelésben - oktatásban (is)

foglalkoztatott

nemzetiségi nevelésben - oktatásban (is)

foglalkoztatott

felnőttoktatásban (is) foglalkoztatott

nyugdíjas

Összesen (s01+s02+…+s12)

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező középfokú

végzettségű

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb

felsőfokú végzettségű

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező szakmai

tárgyra képesített

Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb

felsőfokú végzettségű

Szakoktató

18 19 2015 2410 115

tartósan távol belépő

nőössze-

sen

ebből

GYES,

GYED

21 22 23

össze-

sen

pálya-

kezdő

Egyéb

Összes

(o01+o02

+…+o18)

Kollégiumi

nevelő-

tanár

Könyv-

táros-

tanár

Konduk-

tor logopé-

dus

Pszicho-

lógus

összesenből

Osztály-

tanító

Szakos

tanítást

végző

Szakmai

gyak.okt.

végző

Nyelv-

tanár,

testnevelő,

ének-zene

tanár

Óvodai

csop.

fogl.

Intézményv

ezető

Intézmény-

vezető-

helyettes

Gyógypedagógus

egyéb

6 7 8 9 141312

Gyógypedagógus

Fő munkaviszony keretében, pedagógus

munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus

képesítés és munkakör szerint (fő)

3 4

Tagintézmény-

vezető,

Intézmény-

egység-vezető

Tagintézmény-

vezető-

helyettes,

Intézmény-

egység-vezető-

helyettes

Általános iskolai tanár

Középfokú végzettségű óvodapedagógus

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus

Tanító speciális képesítéssel

1 2

Tanító

a02t62

Pedagógus k

épesít

és

Középiskolai tanár

idegennyelv-tudással rendelkezik

ebbőlszakmai tájékozódásra alkalmas angol

nyelvtudással rendelkezik

PhD fokozattal rendelkezik

szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják

Page 21: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 5. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Összesen (s01+s03+s05+…s19)

ebből nő (s02+s04+s06+…+s20)

ebből nő

Több mint 64 éves

60-64 éves

ebből nő

55-59 éves

ebből nő

50-54 éves

ebből nő

45-49 éves

ebből nő

40-44 éves

ebből nő

35-39 éves

ebből nő

30-34 éves

ebből nő

ebből nő

25-29 éves

1 2

ebből nő

14

Ko

rcso

po

rt

Kevesebb mint 25 éves

3 4 5 6

1-4.

évfolyamon

9 10 11 127 8

tárgyat

tanít

Alapfokú

művészetok-

tatásban

Felsőfokú

szakképesí-

tésért

tanulókat

Kollégiumban

Pedagógiai

szakszolgá-

latnál

5-8. évfo-

lyamon (ált.

iskolában,

gimnázium-

ban)

Speciális szakiskolában

Gimnázium, szakközépiskola 9-

12(13). évfolyamán, szakiskola

szakmai előkészítő, ill.

szakképző (középiskolai

végzettséghez nem kötött

szakma) évfolyamán

Szakiskola,

szakközépiskol

a szakképző

évfolyamán

középiskolai

végzettséghez

kötött nem

felsőfokú

szakmát

Óvodában

foglalkoztatott

a02t61

Fő munkaviszony keretében, pedagógus

munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya életkor és nem

szerint, oktatási szintenként

Összesen

(o01+o02+…+

o13)

közismereti szakmai közismereti szakmai

tárgyat

foglalkoztatott

Fejlesztő

nevelés-

oktatásban

13

Page 22: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 6. oldal

1

2

3

4

5

ebből nő 6

7

8

1

2

1

2

3

4

5

6

4

Egyéni tanácsadásban részesültek

száma

Továbbtanulási,

pályaválasztási

tanácsadás,

beszámolási időszak

3

Általános

iskola

a02t85Egyéb

Csoportos tanácsadások száma

a02t86

Összesen

Konduktív pedagógiai

ellátottak száma korév

szerint, beszámolási

időszak

Középfokú

iskola

ebből nő (s02+s04+s06)

1 2

ebből leány

1 2

Összesen

(o01+o02+o03)

Részmunkaidős

1 2 3 4 1410 11 128

tanít

Gimnázium, szakközépiskola 9-

12(13). évfolyamán, szakiskola

szakmai előkészítő, ill.

szakképző (középiskolai

végzettséghez nem kötött

szakma) évfolyamán

6 75

Pedagógiai

szakszolgá-

latnálÓvodában

foglalkoztatott

1-4.

évfolyamon

5-8. évfo-

lyamon (ált.

iskolában,

gimnáziumban)

Szakiskola,

szakközépiskola

szakképző

évfolyamán

középiskolai

végzettséghez

kötött nem

felsőfokú szakmát

Felsőfokú

szakképesíté-

sért tanulókat

Alapfokú

művészet-

oktatásban

tárgyat

Speciális szakiskolában

Óraadó

Összesen

(o01+o02+…+

o13)

közismereti szakmai közismereti szakmai

tárgyat

Kollégiumban

9

Fejlesztő

nevelés-

oktatásban

foglalkoztatott

13

Összesen (s01+s03+s05)

a02t59

Teljes munkaidős

Pedagógusok

nyitóállománya

munkaidő szerint,

oktatási szintenként

ebből nő

3 évesnél fiatalabb

3 - 5 éves

ebből nő

6 - 10 éves

11 - 14 éves

15 éves és idősebb

Összesen (s01+s02+…+s05)

Page 23: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 7. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Hit- és erkölcstant oktató

Történelmet oktató

Óvodapedagógus

Kémiát oktató

Biológiát oktató

Művészettörténetet oktató

Technikát oktató

Földrajzot oktató

Környezetismeretet oktató

Informatikát oktató

Ének-zenét oktató

Rajz és műalkotások elemzését, vizuális kultúrát oktató

Képző- és iparművészeti ágon oktatók

Szín- és bábművészeti ágon oktatók

Erkölcstant oktató

Testnevelést oktató

Egyéb

Ala

pfo

sze

tokta

s k

ere

tén

be

lül

Zeneművészeti ágon oktatók

Táncművészeti ágon oktatók

Spanyol nyelvet oktató

Ebből

nyugdíjasnemzetiségi

nyelven oktató

egyéb idegen (nem

nemzetiségi)

nyelven oktató

4

képesítés nélkül

Nemzetiségi nyelvet és irodalmat oktató

Angol nyelvet oktató

Tanító

Francia nyelvet oktató

Olasz nyelvet oktató

Egyéb nyelvet oktató

Német nyelvet oktató

Latin nyelvet oktató

Orosz nyelvet oktató

Hon- és népismeretet oktató

Magyar nyelvet és irodalmat oktató

Nemzetiségi nyelvet oktató

Matematikát oktató

Társadalmi ismereteket oktató

Emberismeretet oktató

Filozófiát oktató

Állampolgári ismereteket oktató

Természetismeretet oktató

Fizikát oktató

Könyvtárhasználatot oktató

Számítástechnikát oktató

Tánc és drámát oktató

Mozgóképkultúrát oktató

Szakmai gyakorlati tantárgyat az iskolában oktató

Pályaorientációt, szakmai alapozást oktató

Szakmacsoportos alapozó tantárgyat oktató

Háztartástant, életvitelt oktató

Szakmai elméleti tantárgyat oktató

Szakmai gyakorlati tantárgyat az iskolán kívül oktató

Szakmai orientációs tantárgyat oktató

nőÖsszesen

a02t10

1 2 3 65 7

Összesen (s02+s03+…+s51)

Fő munkaviszony keretében, pedagógus

munkakörben alkalmazott szakos tanítást

végző pedagógusok nyitóállománya az oktatott

tantárgyak szerint, tanító és óvodapedagógus

beosztásban dolgozók nyitóállománya

Page 24: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 8. oldal

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

könnyített testnevelésben résztvevők

ebből

ebből leány

2

Veszélyeztetett

Félnapos óvodás

Diáksport egyesület tagja

a02t11Összesen résztvevő

tanulók száma

Kiszűrt tanulók (gyermekek) összesen (s02+s03+s04)

a02t15

Tandíj-fizetési kötelezett

a02t12

Szakmai gyakorlat időtartamára díjazásban részesülő tanulók

Gyakorlati képzés időtartamára adott kedvezményes étkezés

Útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára, beszámolóra utazásra

Térítésidíj-fizetési kötelezett

kedvezményesen étkező

Iskolai sportkör

Összes étkező

térítés nélkül étkező

otthont nyújtó ellátásban részesülő

ebből

Résztvevő tanulók

számaa02t56

Fejlesztő foglalkozás

Gyermek- és diákjóléti nyitóadatok

Tehetséggondozó foglalkozás

Felzárkóztató foglalkozás

Délutáni egyéb foglalkozás

Saját elhelyezéséről gondoskodó (szüleinél, rokonoknál, albérletben lakó stb.)

Összesen (feladatellátási hely nappali tanuló létszám összege) (s08+s10+s11)

Szociális ösztöndíjban, ill. szociális támogatásban részesülő tanulók

Externátust igénybevevő

ebből térítéses

Kollégiumban lakó

A szervezett tanórán kívüli foglalkozások nyitóadataiCsoportok száma

Résztvevő tanulók

számaPedagógus óra

2

Szakkör, érdeklődési kör

1

2

gyógytestnevelésben résztvevők

testnevelés alól felmentettek

Művészeti csoport

1

2 3

Csoportok száma Pedagógus óraNem kötelező (választható) tanórai foglalkozások nyitóadatai

Napközi

Énekkar

ebből leány

3

Gyermekek, tanulók

száma összesen

Önképzőkör

1

Gyógytestnevelés, nyitóadatok

1

Page 25: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 9. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

8

Felsőfokú szakmai végzettséget adó OKJ

szakképesítést szerzett

összesen

ebből

leány

eb

l nem magyar állampolgár

ebből magyar nemzetiségű

Összesen (s01+s02+…+s18)

35-39 éves

40 éves vagy idősebb

30-34 éves

28 éves

29 éves

27 éves

26 éves

25 éves

24 éves

22 éves

23 éves

21 éves

19 éves

20 éves

17 éves

18 éves

973

15 éves

651 2

leány

A beszámolási

időszakban képesítést

szerzett tanulók

életkor szerint -

összesítő táblázat

16 éves

a02t52

ebből

4

ebből

Középiskola utolsó évfolyamához vagy

érettségihez nem kötött szakképesítést szerzett

Középiskola utolsó évfolyamához vagy

érettségihez kötött nem felsőfokú

szakképesítést szerzett

Éle

tko

r

Érettségi bizonyítványt szerzett

összesen

ebből

leányszakiskolai képesítéssel

rendelkező

összesenösszesenleány

Page 26: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 10. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számának alakulásaebből

ebből

kettős

állampolgá-rok

száma

ebből

4

21

11

9

10

7

8

5

6

3

4

Összesen 1

Magyarország 2

Gyermekek, tanulók száma a

lakóhely országa szerint,

nyitóadatokTanulók

száma

összesen

1 2 3

nem magyar,

illetve kettős

állampol-gárok

száma

a02t09

Horvátország

Szlovénia

Szlovákia

Szerbia

Ukrajna

Románia

Összesen

7 8 9 10 11 20131 2 3 4 5 6

kettős állampolgár

Évfolyamok

leány

másik, súlyosabb sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő feladatellátási helyre átirányított

Gyermekek, tanulók száma a beszámolási időszak kezdetén1

a02t29

a02t14

Magyarországon tanuló nem

magyar, illetve kettős

(magyar és egyéb)

állampolgárságú tanulók

országonként, nyitóadatok

12

1

2

magyar

nemzetiségű

menedékjogot

kérő, menekült,

menedékes

a szabad

mozgás és

tartózkodás

jogát Mo.-on

gyakorolja

1917 18

bevándorolt vagy

letelepedett

jogállású, ill. Mo.

területén való

tartózkodásra

jogosító

engedélye van

Összesen

Gyermekek,

tanulók

száma

1514 16

3

4

5

6

7

8

9

Összes növekedés (s11+s13+s15)

ebből 9 éves vagy idősebb

Nyitóadatok (s01-s10+s16)

12

15

16

17

18

nem sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő feladatellátási helyre átirányított

tanulmányait befejezte az adott feladatellátási helyen

kimaradt, korhatárt elérte

fejlesztő nevelés-oktatásra javasolt

13

14

11

10Összes csökkenés (s02+s03+s04+…s09)

Egyéb helyről jött

ve

ke

s

egyéb okból távozott

Csö

kke

s

Csak sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő feladatellátási helyről ide íratott

ebből előző évben óvodába járt

Nem sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő feladatellátási helyről ide íratott

ebből előző évben óvodába járt

másik, enyhébb sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő feladatellátási helyre átirányított

másik, azonos típusú sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő feladatellátási helyre átirányított

Page 27: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 11. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

halmozottan

hátrányos helyzetű

8

hátrányos helyzetű

7

Szakiskola

Speciális szakiskola

Gimnázium

Szakközépiskola

otthont nyújtó ellátási

formában részesülő

egyéb okból SNI

gyermek, tanuló

(beszédfogyatékos,

pszichés fejlődési zavar)

Összesenleány

Óvoda

54

enyhe értelmi fogyatékos

testi, érzékszervi, autizmus

spektrum zavar,

középsúlyos értelmi

fogyatékos, halmozottan

fogyatékos

a02t50

3

Kollégiumban elhelyezett gyermekek, tanulók számának

nyitóadatai a feladatellátás típusa szerint

1 2

Általános iskola

Összesen (s01+s02+…+s08)

Gyógypedagóiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő

nevelés-oktatás, fejlesztő nevelés

Nem köznevelésben részesülő (hallgató)

kiegészítő nemzetiségianyanyelvi kétnyelvűPedagógusok száma

összesen

32

ebből

nevelési, oktatási forma szerint tanítók

a02t42

Nemzetiségi horvát

Nemzetiségi szlovák

Nemzetiségi szlovén

Nemzetiségi görög

Romani

Nemzetiségi örmény

Nemzetiségi lengyel

Nemzetiségi német

Nemzetiségi román

Nemzetiségi bolgár

Nemzetiségi ruszin

Nemzetiségi szerb

Nemzetiségi ukrán

Beás

Összesen (s01+s02+s03+…+s14)

Nemzetiségi nyelvszakos pedagógusok, óvodapedagógusok

száma a nevelés, oktatás formája szerint, nyelvenként,

nyitóadatok

51 4

nyelvoktató

ebből a lakhatást a fenntartó/intézmény fedezi

Externátusi ellátásban részesített

rendszeres

gyermekvédelmi

kedvezményben

részesülő

Ebből

96

eb

l Tandíjas

Térítési díjas

Page 28: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 12. oldal

5 éves 1

Összesen (s01+s02) 3

ebből

1 2 3 4

6 éves 2

a02t84Fejlesztő nevelés keretében ellátott

gyermekek korév szerint,

csoportok száma, nyitóadatok

Gyermekek száma

Csoportok száma

összesenÖsszesen

leányokcsak egyéni

foglalkozás

keretében ellátottak

3 4

Gyermekek száma

Összesen

ebből

csak egyéni

foglalkozás

keretében ellátottak

Csoportok száma

összesen

3 éves

1

2

3

leányok

1 2

5 éves

Összesen

4 éves

4

a02t72Gyógypedagógiai tanácsadás, korai

fejlesztés, oktatás és gondozás

keretében ellátott gyermekek korév

szerint, csoportok száma,

nyitóadatok

Kevesebb mint egy éves

1 éves

2 éves

5

6

7

41 2 3

a02t73Fejlesztő nevelés-oktatás keretében

ellátott tanulók korév szerint,

csoportok száma, nyitóadatok

leányok

Tanulók száma

Összesen

ebből

egyéni fejlesztő

nevelés-oktatás

keretében

1

3

2

4

5

6

Összesen

14

10

19

15

16

17

18

13

Csoportok száma

összesen

10 éves

11 éves

7

8

9

11

23 éves

6 éves

fejle

sztő

nevelé

s-o

kta

tás

7 éves

8 éves

9 éves

12

20 éves

17 éves

21 éves

22 éves

19 éves

12 éves

13 éves

14 éves

18 éves

15 éves

16 éves

Page 29: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 13. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

óra

a0

2g

08

Könyvtári olvasók (tanulók) száma, fő

Kölcsönzések száma

ebből tanuló számára kölcsönzött tartós tankönyv, kötet

eb

la

02

g0

9

A könyvtár települési könyvtári feladatot is ellát

A könyvtár nyitvatartási ideje heti

Könyvtári egységek értéke, ezer Ft

Helyben használati eset

hanganyag (hanglemez, kazetta, CD), db

eb

l

ebből nemzetiségi könyv, kötet

ebből tartós tankönyv, kötet

Periodika-féleség, db

elektronikus dokumentum, db

eb

l

számítógépes multimédia anyag, db

mozgókép (videokazetta, videodiszk), db

tankönyv, kötet

idegennyelvű könyv, kötet

könyv, kötet

Forgalom a

beszámolási időszakban

1 2 3 4

Gyarapodás a

beszámolási időszakban

a02t77 Könyvtár adatai

Állomány

nyitóadatai

Állomány

nyitóadataiból nemzetiségi

Könyvtári egységek

Page 30: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 14. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ebből

ebből

a02t82

egy tanévnél,

nevelési évnél

rövidebb időre

foglalkoztatott

8

Pedagógus munkakörben tartósan távol

lévők helyettesítésére alkalmazott

pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint

(fő) nőEgyéb

Összes

(o01+o02+

…+o04)

Óvodai

csop. fogl.

Osztály-

tanító,

szakos

tanítást

végző

Nyelv-tanár,

Testnevelő,

ének-zene

tanár

pálya-

kezdő

6 7

Pedagógus k

épesít

és

Középiskolai tanár

4 531 2

Tanító

Általános iskolai tanár

Gyógypedagógus

Tanító speciális képesítéssel

Középfokú végzettségű óvodapedagógus

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus

Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb

felsőfokú végzettségű

Szakoktató

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező szakmai

tárgyra képesített

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb

felsőfokú végzettségű

Összesen (s01+s02+…+s12)

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező középfokú

végzettségű

nyugdíjas

PhD fokozattal rendelkezik

szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják

Page 31: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 15. oldal

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Szociális munkás

Összesen Nő

9 10 11 12 13 14 15 16

Pedagógus

szakképzettséggel

rendelkező teljes

munkaidős

Pedagógus

szakképzettséggel

rendelkező részmunkaidős

Pedagógus

szakképzettséggel

rendelkező teljes és

részmunkaidős összesen

Pedagógus

szakképzettséggel

rendelkező megbízásos

jogviszony (megbízási

szerződés)

Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő

Ügyviteli gépkezelő

Műszaki dolgozó

Számítógép-kezelő

Számítógép-rendszerprogramozó

Könyvtáros technikus

Könyvtáros asszisztens

Kisegítő dolgozó

Ügyviteli dolgozó

Összesen (s02+s03+…+s37)

Gazdasági dolgozó

Munkaügyi, személyzeti előadó

Konyhai dolgozó, étkeztetésben foglalkoztatott

Ügyintéző

Pedagógiai szakértő (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak)

Pedagógiai előadó (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak)

Oktatástechnikus

Gyógytornász

Pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

Gondozónő és takarító

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Hangszerkarbantartó vagy jelmez és viselet-táros

Úszómester

Szakmacsoportos képzésben vezető

Ápoló

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

Szabadidő-szervező

Laboráns

Titkár (óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, egyéb titkár)

Dajka

1 2 3 4 5 6 7

Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen

a02t57

Nem pedagógus munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok

Teljes munkaidős Részmunkaidős

Teljes és

részmunkaidősök

összesen

Megbízási jogviszony

(megbízási szerződés)

Összesen

Page 32: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 16. oldal

3

4

5

3

4

5

6

ebből

túlórában

foglalkoz-

tatottak

száma

órá

ba

n f

og

lalk

ozta

tott

ak s

ma

0

1

6

7

8

16-21

3

2

2 4 5 6 7

Összesen

(o01+o02+

…+o09)

10 11

ebből túlórában foglalkoztatottak száma 14

1

13Összesen (s01+s02+…+s12)

Eg

b f

og

lalk

ozá

so

k ó

ras

ma

9

10

11 vagy több

10

11

12

2

7

8

9

27 vagy

több23 24 25 26 11-15 22

8 9

órában foglalkoztatottak száma

1

a02t87

Pedagógusok száma (fő) a

tantárgyfelosztás óraszáma alapján,

nyitóadatokLegfeljebb

10

Tanórai foglalkozások óraszáma

Page 33: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 17. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Egyéb, általános képzés 23

Összesen (s01+s02+s03+…+s23) 24

Pedagógusok száma szakiskolákban, szakközépiskolákban az OKJ

szakmacsoport szerinti csoportosításában, nyitóadatok

Mezőgazdaság

Élelmiszeripar

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Vendéglátás-turisztika

Egyéb szolgáltatások

Közgazdaság

Ügyvitel

Közlekedés

Környezetvédelem-vízgazdálkodás

Faipar

Nyomdaipar

Építészet

Könnyűipar

Vegyipar

Informatika

Gépészet

Elektrotechnika-elektronika

Oktatás

Művészet, közművelődés, kommunikáció

Egészségügy

Szociális szolgáltatások

a02t89

1 42

Szakmai előkészítő, pályaorientáció,

szakmai és szakmacsoportos

oktatásban oktatók

Szakképző évfolyamon oktatók

Összesen nő Összesen nő

3

Közszolgálat

6

Pedagógusok száma összesen

Összesen nő

5

Page 34: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA2FELH 18. oldal

1

2

3

kedvezményesen étkező 4

otthont nyújtó ellátásban részesülő 5

6

1

2

3

4

5

6

Tartósan távol lévők helyettesítésére

alkalmazott pedagógusok

Alap-

fokozatú

végzettségű

Mester-

fokozatú

végzettségű

Összesen

(o10+o11)

10 11 12

Alap- és mesterfokozatú végzettségű

összesen

Teljes

munkaidős

Rész-

munkaidős

Összesen

(o07+o08)

7 8 96

térítés nélkül

ebből nevelésbe vett

ebből

a02t97

Pedagógus munkakörben

foglalkoztatottak végzettség,

munkaidő, illetve pedagógus

fokozatok szerint,

nyitóadatok

Gyakornok

Pedagógus I.

Pedagógus II.

Mesterpedagógus

Kutatótanár

Összesen (s01+s02+…+s05)

Teljes

munkaidős

1

Rész-

munkaidős

Összesen

(o01+o02)

Alapfokozatú végzettségű Mesterfokozatú végzettségű

Teljes

munkaidős

Rész-

munkaidős

Összesen

(o04+o05)

2 3 4 5

Fő munkaviszonyban alkalmazott pedagógusok

Összes étkező

11 12 138 141 2 3 4 5 76 9 10

a02t96

Étkeztetésben részesülő

gyermekek, tanulók száma,

nyitóadatokÉvfolyamok

Összesen

Page 35: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 1. oldal

Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!

Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!

Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a 912/2013/EU rendeletre.

Az adatlap 1 hitelesített példánya megőrzendő!

Az intézmény OM azonosítója

Az adatszolgáltatás dátuma A feladatellátási hely adatlapjának sorszáma

Beszámolási időszak tanév

Nyitóadatok tanév

Bélyegző

Nappali rendszerű képzés Felnőttoktatási tanterv

Munkarend nappali

esti

levelező

más, sajátos munkarend

Gimnázium

4(5) évfolyamos

6 évfolyamos

8 évfolyamos

IGEN

NEM Általános képzés / Szakképzés

szakképző évfolyamok

Hídprogram HÍD I program

A tanterv besorolása szintek és programok szerint

HÍD II program

Nyelvi előkészítő évfolyam Arany János Programban (is) részt vesz

Két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évfolyama

Nemzetiségi középiskola előkészítő évfolyama

Kelt

Gyógypedagógiai tanterv szerint - külön csoportban, osztályban - nevel, oktat sajátos

nevelési igényű gyermeket, tanulót

A t

anuló

k t

ante

rve (

a0

4g

10

)

Gyógypedagógiai jellege

Előkészítő évfolyamot

(is) szervez

OSA4TANU

2014/2015

2015.10.01.

2015/2016

Adatszolgáltatás az egy tanterv szerint tanulók létszámáról

……………………………………

Ezen adatlap sorszáma

Ezen adatlap neve

általános képzés, szakmai előkészítő oktatás, pályaorientáció,

szakmai és szakmacsoportos alapozás

Page 36: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 2.oldal

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22kettős állampolgárok száma

ebből

a04t67Érettségi bizonyítványt szerzett

4

ebből leányidei évi május-júniusi

vizsgaidőszakban

ebből leány

1 2

Összesen előző évi október-

novemberi vizsgaidő-

szakban

ebből

leány

szakiskolai

képesítéssel

rendelkező

A beszámolási időszakban sikeres rendes érettségi vizsgát tett

tanulók életkor szerint

ebből

Érettségi vizsgán megjelentek

1

1 évet járt óvodába

2 évet járt óvodába

3 vagy több évet járt óvodába

sikeresen vizsgázott

legalább egy tárgyból emelt szintű érettségit tett

ebből

A rendes érettségi vizsga eredményei a beszámolási időszakbana04t49

ebből

javító, pótló érettségi vizsgát tett

1 2 3

összesen

16 éves

17 éves

15 éves

Éle

tkor

18 éves

19 éves

21 éves

20 éves

23 éves

22 éves

25 éves

24 éves

27 éves

26 éves

29 éves

28 éves

35-39 éves

30-34 éves

Összesen (s01+s02+s03+…+s18)

40 éves vagy idősebb

nem magyar állampolgár

ebből magyar nemzetiségű

a04t17Tankötelesek beiskolázási nyitóadatai

Iskolába lépő gyermekek (s02+s03+s04)

Összesenebből

tanköteles (május 31-ig a 6. életévét betöltötte)

június 1. és augusztus 31. között töltötte be a 6. életévét

szeptember 1-jén a 6. életévét még nem töltötte be

nem az érettségi évében(korábban) végezte el az utolsó

évfolyamot

ebből

2 3

Page 37: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 3.oldal

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

térítési díjas

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

tandíjas

gimnáziumból jött

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte

fela

dat-

ellá

tási

he

ly típ

ust

válto

tt

eb

l

Összevont osztály,

vegyes életkorú

óvodai csoport

Összes óvodai

csoport, iskolai

osztály

Összesen

1 2 3 4 5

sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat integráltan nevelő,

oktató óvodai csoport, iskolai osztály

Összes óvodai csoport, iskolai osztály

ebből egész napos iskolai oktatásban az osztályok száma

1610 13 14 15

Évfolyamok

11 128 96 7

Évfolyamok

1 2 3 14

Összesen

13105 6 7 11 1294 8

Össze-

senből lány

15

eredményesen végzett, de ismétel

a04t16

eb

l

utolsó éves

nyelvoktatás alól felmentett

Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai

Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának nyitóadatai

(ez a tábla nem a tanulók létszámát tartalmazza)

szakközépiskolából jött

szakiskolából, speciális szakiskolából jött

évfolyamismétlésre utasított

ebből sajátos nevelési igényű

Gyermekek, tanulók száma

leány

más településről bejáró

egy idegen nyelvet tanulók száma

kettő idegen nyelvet tanulók száma

egész napos iskolai oktatásban részesül

váltakozó (de-du) oktatásban részesül

összevont osztályba járó

évfolyamismétlő (s14+s15)

magántanuló

otthont nyújtó ellátásban részesülő

eb

l

nyelvoktatásban nem részesül

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók

leány

a04t18

három vagy több idegen nyelvet tanulók száma

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő

napközis tanuló

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő

Page 38: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 4.oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ebből

a nyelvet második,

ill. további

nyelvként tanulja

16

ebből

az első nyelv két

tanítási nyelvű

az első nyelv

nyelvi előkészítő

18176 7 12 139 102 3 5

Angol

két tanítási nyelvű

nyelvi előkészítő

5 vagy több órában

8

két tanítási nyelvű

5 vagy több órában

nyelvi előkészítő

3 - 4 órában

kevesebb, mint 3 órában

nyelvi előkészítő

két tanítási nyelvű

két tanítási nyelvű

nyelvi előkészítő

5 vagy több órában

3 - 4 órában

5 vagy több órában

kevesebb, mint 3 órában

3 - 4 órában

két tanítási nyelvű

nyelvi előkészítő

5 vagy több órában

Nye

lv

kevesebb, mint 3 órában

3 - 4 órában

3 - 4 órában

kevesebb, mint 3 órában

Német

kevesebb, mint 3 órában

Évfolyamok

Összesen

Tantervi órakeretben első és további

idegen nyelvet tanulók száma

nyelvenként és évfolyamonként, két

tanítási nyelvű és nyelvi előkészítő

oktatás, nyitóadatok

a04t20

1 14 15114 19

Vendég-

tanulók

száma

Page 39: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 5.oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Nyelvoktató

nemzetiségi roma/cigány -beás

nemzetiségi roma/cigány -romani

nemzetiségi roma/cigány -beás

Anyanyelvű

nemzetiségi roma/cigány -romani

Kétnyelvű

nemzetiségi roma/cigány -beás

nemzetiségi roma/cigány -romani

nemzetiségi örmény

nemzetiségi német

nemzetiségi román

nemzetiségi ruszin

nemzetiségi német

nemzetiségi román

nemzetiségi horvát

nemzetiségi szlovák

nemzetiségi szlovén

nemzetiségi ruszin

nemzetiségi örmény

nemzetiségi lengyel

nemzetiségi görög

nemzetiségi szerb

nemzetiségi ukrán

nemzetiségi bolgár

összesen

gyermekek, tanulók

számából nyelvi

előkészítő osztályba,

csoportba járók

18

Osztályok,

csoportok

száma

16

Vendégtanu-

lók száma

17

Nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő

gyermekek, tanulók , illetve osztályok,

csoportok száma, nyitóadatok

nemzetiségi német

nemzetiségi görög

nemzetiségi ukrán

nemzetiségi szerb

nemzetiségi ruszin

nemzetiségi lengyel

Összesen

1514

a04t37

Gyermekek, tanulók száma évfolyamonként

136 7 1210 111 2

nemzetiségi bolgár

nemzetiségi szlovén

nemzetiségi román

nemzetiségi szlovák

8

nemzetiségi horvát

54 93

nemzetiségi horvát

nemzetiségi görög

nemzetiségi bolgár

nemzetiségi ukrán

nemzetiségi szerb

nemzetiségi szlovén

nemzetiségi szlovák

nemzetiségi lengyel

nemzetiségi örmény

Page 40: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 6.oldal

1

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Óvodai nevelésre vonatkozó adatok

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12

13

Bölcsődében maradó gyermekek száma

Családi napköziben ellátottak száma

a04t95

Felmentett gyermekek száma

Óvodakötelezettségüket külföldön teljesítő gyermekek száma

A szakértői bizottság szakértő véleménye alapján fejlesztő

nevelésben teljesíti óvodakötelezettségét

súlyos betegség, tartós gyógykezelés miatt

Gyermekek száma

1

Óvodában elhelyezett gyermekek száma

köznevelési szerződés alapján ellátott gyermekek száma

önkormányzattal óvodai feladatellátásra kötött megállapodás

alapján ellátott gyermekek száma

felvett körzeten kívüli gyermekek száma.

bejáró gyermekek száma

egyéb okból

ebből

a szülők kérésére magántanuló

nemzetiségi lengyel

nemzetiségi örmény

nemzetiségi ruszin

nemzetiségi bolgár

nemzetiségi ukrán

nemzetiségi szerb

nemzetiségi görög

nemzetiségi szlovén

nemzetiségi szlovák

nemzetiségi horvát

nemzetiségi román

Kiegészítő

nemzetiségi

nemzetiségi német

9 10 11 1812 13 14 15 16 173 4 5 6 7 8

Vendégtanu-

lók száma

összesen

gyermekek, tanulók

számából nyelvi

előkészítő osztályba,

csoportba járókÖsszesen

Osztályok,

csoportok

száma

2

1 2

Magántanulók száma, illetve a szünetelő tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulóka04t66

testi, érzékszervi fogyatékosság miatt

értelmi fogyatékosság miatt

egyéb fogyatékosság miatt

a04t37

Nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő

gyermekek, tanulók , illetve osztályok, csoportok

száma, nyitóadatokGyermekek, tanulók száma évfolyamonként

1

saját döntés alapján (tanköteles koron túli)

Tanulók ebből leány

Magántanuló összesen (s02+s03+s07+s08)

szakértői bizottsági javaslat alapján (s04+s05+s06)

Tanulói jogviszonya szünetel (s10+s11+s12+s13)

ebből

javítóintézetben

3. életévét augusztus 31-ig betöltötte

ebből

Magyar nyelvű

roma/cigány nevelés-

oktatás

Magyar nyelvű roma/cigány kulturális

nevelés/ nemzetiségi nevelés-oktatás

ebből

külföldi tanulmányok miatt

büntetés végrehajtási intézetben

Page 41: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 7. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

otthont nyújtó ellátásban részesülő tanulók száma

rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő tanulók

száma

ebből

Ara

ny J

ános K

ollé

giu

mi -

Szakis

kola

i

Pro

gra

m

otthont nyújtó ellátásban részesülő tanulók száma

ebből

Ara

ny J

ános K

ollé

giu

mi P

rogra

mA

rany J

ános T

ehets

éggondozó

Pro

gra

m

ebből

a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján rászoruló

tanulók száma

egyéb rászoruló tanulók száma

rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő tanulók

száma

tanulók száma összesen

felzárkóztató oktatásban résztvevő tanulók száma

15

felzárkóztató oktatásban résztvevő tanulók száma

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma

otthont nyújtó ellátásban részesülő tanulók száma

tanulók száma összesen

hátrányos helyzetű

halmozottan hátrányos helyzetű

tanulók száma összesen

egész napos iskolai oktatásban részesül

napközis tanuló

évfolyamismétlő

magántanuló

leány

ebből

más településről bejáró

hátrányos helyzetű tanulók száma

rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő tanulók

száma

1 2

a04t70

Arany János Programban részt vevő tanulók, nyitóadatok

rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő tanulók száma

97 83

ebből leány

ÉvfolyamokÖsszesen

4 10 11 13 14125 6

Összesen

8 9 1412

a04t64

Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen

Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek,

tanulók, nyitóadatok

1

Évfolyamok

4 115 6 7 10 1332

Page 42: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 8. oldal

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22

23

24

a04t71

Összesen (s01+s02+s03+…+s23)

Gépészet

Mezőgazdaság

Egyéb szolgáltatások

Egyéb, általános képzés

Élelmiszeripar

Közszolgálat

Ügyvitel

Nyomdaipar

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Vendéglátás-turisztika

Építészet

Könnyűipar

Faipar

Vegyipar

Közlekedés

Környezetvédelem-vízgazdálkodás

Elektrotechnika-elektronika

Informatika

Közgazdaság

Szociális szolgáltatások

Oktatás

28 éves

24 éves

26 éves

25 éves

1 2

Egészségügy

A tanulók száma a tanterv OKJ szakmacsoport szerinti

csoportosításában, nyitóadatok

Művészet, közművelődés, kommunikáció

a04t68

A beszámolási időszakban

sikeres szakmai vizsgát tett

tanulók életkor szerint, a

szakképesítés szintje szerint

Tanulók száma

összesenOsztályok száma

Éle

tko

r

15 éves

16 éves

17 éves

Összesen (s01+s02+s03+…+s18)

ebből nem magyar állampolgár

ebből magyar nemzetiségű

29 éves

35-39 éves

40 éves vagy idősebb

30-34 éves

27 éves

19 éves

20 éves

23 éves

22 éves

18 éves

21 éves

összesen ebből leány összesen ebből leány összesen ebből leány

nem OKJ - speciális

1 2

51-54 (55 új) 55 (régi)

összesen ebből leány

21

ebből leány

107 8 9

31 - 35

3 4 5 6

összesen

Page 43: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 9.oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

3 éves

4 éves

5 éves

Összesen (s02+s03+…+s32)

40 éves vagy idősebb

30-34 éves

26 éves

35-39 éves

27 éves

25 éves

9 éves

20 éves

24 éves

10 éves

18 éves

29 éves

28 éves

23 éves

22 éves

21 éves

19 éves

17 éves

16 éves

15 éves

14 éves

13 éves

12 éves

11 éves

13

8 éves

7 éves

1 2 3 4 105 6

a04t21Gyermekek, tanulók száma életkoruk

szerint, nyitóadatok

Összesen

Évfolyamok

7 148 9 11 12

3 évesnél fiatalabb

6 éves

Page 44: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 10.oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

28 éves

23 éves

25 éves

27 éves

29 éves

30-34 éves

40 éves vagy idősebb

22 éves

24 éves

4 éves

5 éves

6 éves

10 éves

7 éves

26 éves

9 éves

20 éves

19 éves

35-39 éves

Összesen (s02+s03+…+s32)

12 éves

14 éves

16 éves

18 éves

13 éves

15 éves

17 éves

11 éves

3 éves

1 2 3 4 1310

a04t63Leány gyermekek, tanulók száma

életkoruk szerint, nyitóadatok Évfolyamok

5 6 7 8 9

Összesen

1411 12

8 éves

21 éves

3 évesnél fiatalabb

Page 45: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 11. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ebből

tartózkodási helye nincs Magyarországon

14

Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Heves megyében

Hajdú-Bihar megyében

Csongrád megyében

1 2 3 4 98 10 12 13115 6 7

Évfolyamok

Összesen

Békés megyében

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Somogy megyében

Pest megyében

Nógrád megyében

Összesen (s02+s23)

Zala megyében

Veszprém megyében

ebből

Budapesten

Baranya megyében

Bács-Kiskun megyében

Külföldi lakóhely összesen (s24+s25)

Komárom-Esztergom megyében

tartózkodási helye van Magyarországon

a04t23

Vas megyében

Tolna megyében

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A gyermekek, tanulók számának nyitóadatai a szülő

(gondviselő) lakóhelye szerint

Fejér megyében

Győr-Moson-Sopron megyében

15

Magyarországi lakóhely összesen (s03+s04+…+s22)

ebből kettős

állampolgá-

rok száma

Page 46: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 12. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

12 137 8 9 10 11

ebből

tanulmányi követelményeit sikeresen teljesítette, de engedéllyel

évfolyamot ismételhet

nem lép tovább (s12+s13+s16+s17+s19)

eredményes javító vizsgát tett

tanulmányi időt rövidítő osztályozó vizsgát tett

mulasztás miatt tett osztályozó vizsgát

ebből

felmentés miatt tett osztályozó vizsgát

sajátos nevelési igényű tanulót ellátó helyre áthelyezés miatt

nem osztályozott

eredménytelen javító vizsgát tettek számából 3 vagy több

tárgyból elégtelen osztályzatot kapott

tanulmányi követelményeket nem teljesítette (pl. mulasztás miatt

nem osztályozható)

ebből

tovább lép (tanulmányait sikeresen befejezte) (s04+s06+s10)

ebből

tanulmányi követelményeit sikeresen teljesítette

ebből heti 10 órás oktatásban részesült

eredményes osztályozó vizsgát tett (s07+s08+s09)

eredménytelen javító vizsgát tett

eredménytelen osztályozó vizsgát tett (s14+s15)

ebből

felmentés miatt tett osztályozó vizsgát

mulasztás miatt tett osztályozó vizsgát

42 3 6

a04t22Tanulók száma a tanév végi eredményeik szerint a

beszámolási időszakban

Tanévvégi létszám (s03+s11)

5

Évfolyamok

14

Összesen

1

Page 47: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 13. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7

8

9

10

1 1 11

2 2 12

3 3 13

4 4 13

5 5 13

6 16

7 17

8

Biológia

Integrációs felkészítésben részt vevők

Óvodai fejlesztő programban részt vevő gyermekek

1 2

Képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók

a04t91

Különleges pedagógiai célok megvalósításához igazodó

oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók száma,

nyitóadatokÖsszesen

ebből

leányok

eb

l

igazolatlan nappal rendelkező gyermekek száma

Korév

3 évesnél

fiatalabb

1 2

összesenből

tankötelesek

száma

15

igazolatlan órával rendelkező tanulók száma

250 vagy több (igazolt vagy igazolatlan) mulasztott órával rendelkező

tanulók száma

igazolt mulasztott órával rendelkező tanulók száma

2 - 9 órát igazolatlanul mulasztók száma

eb

l

1-7 napot hiányzók száma

8-10 napot hiányzók száma

11 vagy több napot hiányzók

Gyermekek száma az előző nevelési év végén (augusztus 31)

a04t80

Óvodai feladatellátás esetén mulasztások, illetve igazolatlan

nappal rendelkező gyermekek száma a beszámolási

időszakban

30 - 50 órát igazolatlanul mulasztók száma

50 -nél több órát igazolatlanul mulasztók száma

eb

l

1 órát igazolatlanul mulasztók száma

10 - 29 órát igazolatlanul mulasztók száma

3 éves 4 éves

Tanköteles koron túl mulasztás miatt a tanulói jogviszony az előző tanév

folyamán megszűnt (tanulók száma)

5 éves 6 éves

eb

l

7 éves 8 éves

6 73 4 5

6 127 8 13 1410

Tanév végi létszám (a04t22 tábla alapján)

4 5 11

Összesen

8

91 2 3

a04t79Mulasztások, az igazolt és igazolatlan órával rendelkező

tanulók száma a beszámolási időszakban

Évfolyamok

Összesen

Mulasztás miatt az óvodai elhelyezés az előző nevelési év folyamán

megszűnt (gyermekek száma)Kémia

Informatika

Földrajz

Fizika

2 3

a04t83

Összesen

Matematika

Történelem

Tanulók ebből leány

1

Olasz

Olasz

Egyéb

Emelt szintű

oktatásban részt vevő

tanulók, nyitóadatok

Ének-zene

Testnevelés

Angol

Német

Francia

Olasz

Erkölcstan oktatásban részesülő tanulók

Hit- és erkölcstan oktatásban részesülő tanulók

Összesenebből

leányok

1 2

Normatív kedvezményre jogosult tanulók száma

a04t94Tankönyvellátásra vonatkozó tanulói

adatok, nyitóadatok

tartósan beteg

sajátos nevelési igényű

3 vagy több gyermekes családban él

rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesül

eb

le

bb

ől

teljes egészében igénybe vevők száma

részben igénybevevők száma

a normatív kedvezményt nem veszik

igénybe

Page 48: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA4TANU 14. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

a04t28

A gyermekek, tanulók fogyatékosság szerinti

nyitóadatai

Évfolyamok

ebből leányÖsszesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Enyhén értelmi fogyatékos

Középsúlyos értelmi fogyatékos

Nagyothalló

Siket

Gyengénlátó

Vak

Mozgásszervi fogyatékos

Beszédfogyatékos

Enyhén értelmi fogyatékos és gyengénlátó

Enyhén értelmi fogyatékos és vak

Enyhén értelmi fogyatékos és nagyothalló

Enyhén értelmi fogyatékos és siket

Enyhén értelmi fogyatékos és mozgásszervi fogyatékos

Enyhén értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavar

Középsúlyos értelmi fogyatékos és vak

Középsúlyos értelmi fogyatékos és siket

Középsúlyos értelmi fogyatékos és mozgásszervi

fogyatékos

Középsúlyos értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavar

Siket-vak

Autizmus spektrum zavar

Egyéb pszichés fejlődési

zavar

Súlyos tanulási zavar

Súlyos figyelem zavar

Súlyos magatartás-

szabályozási zavar

Összesen (s02+s03+s04+…+s24)

ebből

leányok

értékelés, minősítés alóli mentesítés

ebből idegen nyelvből

más tantárgyból

Page 49: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA5SZAK 1. oldal

Emberi Erőforrások Minisztérium OSAP 1410

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!

Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!

Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a 912/2013/EU rendeletre.

Az adatlap 1 hitelesített példánya megőrzendő!

Adatszolgáltatás a szakmai oktatás részvételi és vizsga adatairól

Ezen adatlap sorszáma

Az adatszolgáltatás dátuma A tanulók adatlapjának sorszáma

Ezen adatlap neve

Beszámolási időszak tanév

Nyitóadatok tanév

………………………………Kelt Bélyegző

OKJ szakképzés típusa régi típusú képzés

új típusú képzés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

tandíjas

évfolyamismétlő

Sza

kk

ép

es

íté

s a

zo

no

sít

ó s

ma

, m

eg

ne

ve

se

Ke

zd

ő s

za

kk

ép

si

év

foly

am

is

ko

lai

év

foly

am

a

ebből

csoportos formában

egyéni formában

első szakképesítésért tanul

Összesen (s15+s16+…+s20)

ebből

évfolyamismétlő

Ös

sze

s s

za

kk

ép

es

íté

s e

gy

ütt

tandíjas

OSA5SZAK

második szakképesítésért tanul

térségi integrált szakképző központ keretén belül működő

központi képzőhelyen, csoportos formában

iskolai tanműhelyben, csoportos formában

együtt

mű-

ködési

megálla

po-

dás a

lapjá

n

csoportos formában

2

Tanulók számának nyitóadatai a gyakorlati képzés helyszíne, formája és a

külső gyakorlati képzési hely gazdálkodási formája szerint

leány

a0

5g

17

a05t24

egyéni formában

isko

lai

……………………………

8 9

Évfolyamok

Az intézmény OM azonosítója

2015.10.01

2014/2015

2015/2016

3 4 5 6

Összes tanulóból

15

Költségve-

tési szerv,

intézmény

Nonprofit

szervezet,

intézmény

Jogi személyiséggel

gazdálkodási formában

Összesen

nem

rendelkező

vállalkozás

12 13

rendel-kező

vállalkozás

1410 117

1

1

csoportos formában

harmadik vagy további szakképesítésért tanul

együtt

-

működési

megálla

po-

dás a

lapjá

n

Összesen (s02+s03+…+s07)

isko

lai iskolai tanműhelyben, csoportos formában

térségi integrált szakképző központ keretén belül működő

központi képzőhelyen, csoportos formában

csoportos formában

első szakképesítésért tanul

harmadik vagy további szakképesítésért tanul

második szakképesítésért tanul

leány

isko

lán

kív

üli

tan

uló

-

sze

rző

-

sse

l

egyéni formában

isko

lán

kív

üli

tan

uló

-

sze

rző

-

sse

l

egyéni formában

Page 50: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA5SZAK 2. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

a05t27Szakmai vizsgázók és eredményeik a beszámolási időszakban

Tanulók száma ebből leány

1 2 3

Összes s

zakkép

esít

és e

gyü

tt

Megjelentek számaebből

Sikeres szakmai vizsgát tettebből

a szakképző évfolyamokat nem a beszámolási időszakban

(korábban) végezte

nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyamot végzett

érettségivel rendelkezik

első szakképesítést szerzett

második vagy további szakképesítést szerzett

Javító, pótló vizsgára utasított

Sza

kk

ép

es

íté

s a

zo

no

sít

ó s

ma

, m

eg

ne

ve

se Megjelentek száma

eb

l

Sikeres szakmai vizsgát tett

ebből

a szakképző évfolyamokat nem a beszámolási időszakban

(korábban) végezte

nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyamot végzett

érettségivel rendelkezik

Javító, pótló vizsgára utasított

első szakképesítést szerzett

második vagy további szakképesítést szerzett

Page 51: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA8BESZ 1. oldal

Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!

Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!

Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a 912/2013/EU rendeletre.

Az adatlap 1 hitelesített példánya megőrzendő!

Adatszolgáltatás a logopédiai ellátásról

A feladatellátási hely adatlapjának sorszáma

Az adatszolgáltatás dátuma

Ezen adatlap neve

Beszámolási időszak tanév

Nyitóadatok tanév

Kelt Bélyegző

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

a08t30

a08t69Logopédiai csoportok száma a

beszámolási időszakban

Logopédiai csoportok száma összesen

Összesen

1

2014/2015

8

5-8.

évfolyamra járó tanulók

egyéb

3-4.

2

2015/2016

1.9. v.

magasabbössze-

sen (o01

+ o02+

… o08)

119

OSA8BESZ

2015.10.01

Ezen adatlap sorszáma Az intézmény OM azonosítója

3 4 5 6 7 10 12

Dadogás

tónusos

klónusos és vegyes

plusz egyéb

Hadarás

Afázia

Megkésett és akadályozott beszédfejlődés

Pöszeség

általános

részleges

Orrhangzás

nyílt

zárt

Diszlexia, diszgráfia

Diszkalkulia

Diszfázia

Grafomotoros zavar

Diszfónia

Enyhe hallássérülés

óvodába

járó gyer-

mekek

Beszámolási időszakban

beszédjavításban részesültek

száma a beszédhiba típusa

szerint

Összesen (s01+s02+s03+…+s17)

Egyéb

ebből értelmi fogyatékos

beszéd-

hibája

megszűnt

intenzív

kezelés

összesenből Beszédjavítás-

ban nem

részesült, a

köv. évre

előjegyzett

1

óvodába

nem járó

gyer-

mekek

száma

Beiratkozott

2.

Page 52: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA9NEVE 1. oldal

Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!

Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!

Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a 912/2013/EU rendeletre.

Az adatlap 1 hitelesített példánya megőrzendő!

Adatszolgáltatás a nevelési tanácsadó tevékenységéről

A feladatellátási hely adatlapjának sorszáma

Az adatszolgáltatás dátuma

Ezen adatlap neve

Beszámolási időszak tanév

Nyitóadatok tanév

Kelt Bélyegző

tanévben és nyáron

tanévben teljes, nyáron csak ügyelettel vagy részlegesen

csak tanévben

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ezen adatlap sorszáma Az intézmény OM azonosítója

15

-16

éve

s

gyógypedagógiai intézménybe

vagy osztályba járó

gyógypedagógiai intézménybe

vagy osztályba járó

általános iskolai tanuló

17

éve

s é

s id

őse

bb

egyéb

ifjúsági osztály, csoport

szakiskolai tanuló

gimnáziumi tanuló

szakiskolai tanuló

magántanuló

Felnőtt (szülő, gondviselő stb.)

Összesen (s01+s02+…+s20)

szakközépiskolai tanuló

szakközépiskolai tanuló

gimnáziumi tanuló

magántanuló

gyógypedagógiai intézménybe

vagy osztályba járó

11

-14

éve

s általános iskolai tanuló

magántanuló6-1

0 é

ve

s általános iskolai tanuló

nem óvodás

3-7

éve

s óvodás

98

egyéb

összesen

(o01+o02+

…+o07)

3 éven aluli

10 11 12

leány helyi lakos beutalt

önkéntes

igény-

bevevő

egyéb

szakvéle-

mény

7

a09t31Beszámolási időszakban a

tanácsadót igénybevevők

megoszlása oktatási szintek

szerinttanulási

nehézség

magatartási,

beilleszke-

dési

nehézség

1 2

2015.10.01

2014/2015

2015/2016

A jelentkezés oka Ebből

OSA9NEVE

3 4 5 6

szervi

tünet

komplex

ártalom

képes-

ség,

tehetség

a0

9g

13 Nyitva tartás

Page 53: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA9NEVE 2. oldal

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Családterápiás gondozások 7

Családgondozás 8

9

a09t32 Gyermekek száma

1

Beszámolási időszakban beiskolázás miatt

fejlettségi vizsgálatban részesült gyermekek

Családok száma (s07+s08)

Csalá

dok

Gondozottak száma (s01+s02+…+s05)

Javasla

t

a09t33 Igénybevevők száma Az összes alkalom száma

1 2

Diagnosztika és tanácsadás (1-5 megjelenés)

Terápiás gondozási adatok a beszámolási

időszakban

(az iskolai fejlettségi vizsgálatok nélkül)

Összesen

Terápia, ill. gondozás (5-nél több megjelenés)

Terápiában és gondozásban részesültek a

beszámolási időszakban (t33s02o01 részletezése)

ebből lemorzsolódott

csoportosan

csoportosan

1

Összesen (s01+s02)

iskolai felvételre

óvodai nevelésre

szakértői bizottság elé

Összesen (s01+s02+s03)

a09t34

Gondozott

ak

pszichológiai

gondozások

egyénileg

pedagógiai

gondozások

egyénileg

orvosi gondozások

Page 54: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA10SZB 1. oldal

Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!

Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!

Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a 912/2013/EU rendeletre.

Az adatlap 1 hitelesített példánya megőrzendő!

Az intézmény OM azonosítója Ezen adatlap sorszáma

A feladatellátási hely adatlapjának sorszáma

Ezen adatlap neve

Az adatszolgáltatás dátuma

Beszámolási időszak tanév

Nyitóadatok tanév

Kelt Bélyegző

2015.10.01

2014/2015

2015/2014

OSA10SZB

Adatszolgáltatás a szakértői bizottság tevékenységéről

Page 55: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA10SZB 2. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Szakértői bizottság tevékenységét összefoglaló adatok a beszámolási

időszakban I.

eb

l

az első vizsgálaton megjelentek, illetve korábbi vizsgálat alapján sajátos nevelési igényűnek nem

minősített, ismételt vizsgálatra javasoltak (s04+s05+s08+s09+s10+s11+s12+s13)

eb

l

a vizsgálatra államigazgatási határozattal kötelezettek

javasoltak

gyógype-

dagógiai

csoportban,

intézményben

nevelt óvodás

integráltan

nevelt óvodás

gyógype-

dagógiai

csoportban,

intézményben

nevelt óvodás

nem sajátos

nevelési

igényű tanulók

sajátos nevelési igényű

integráltan

oktatott

gyógypeda-

gógiai

osztályban,

intézményben

ebből

magánokta-

tásra

javasoltak

gyermek

nem sajátos

nevelési

igényű óvodás

sajátos nevelési igényű

családban,

intézmény-

ben nevelt

5 éves és idősebb

tanulók

Középfokú

iskolába járókÖsszesen

általános iskolai oktatásban részesülő

a gyermek, tanuló jelenleg folyó nevelése, oktatása változatlan formájára javaslat

felülvizsgálatban részesítettek (s15+s16+…+s25)

eb

l

a gyermek, tanuló jelenleg folyó nevelése, oktatása változatlan formájára javaslat

gyógypedagógiai

óvodai csoportból,

iskolai osztályból,

intézményből

integráltan nevelt,

oktatott sajátos

nevelési igényű

gyermekek,

tanulók

gyógypedagógiai óvodai csoportba, iskolai osztályba, intézménybe javasoltak

óvodai csoportba, iskolai osztályba,

intézménybe javasoltak

javasoltak

egyéb

enyhébb

súlyosabb

egyéb (tanácsadásban részesített stb.)

folyamatos figyelemmel kísérésre javasolt gyermekek, tanulók száma

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztésre, oktatásra és gondozásra, fejlesztő nevelésre

javasoltak

korábbi vizsgálat alapján sajátos nevelési igényűnek nem minősített, ismételt vizsgáltra javasoltak

sajátos nevelési igényűnek minősített gyermekek, tanulók (s06+s07)

egyéni fejlesztő nevelés-oktatásra

fejlesztő nevelés-oktatásra

ebből integrált nevelésre, oktatásra javasolt gyermekek, tanulók

gyógypedagógiai óvodai csoportba, iskolai osztályba, intézménybe javasolt gyermekek, tanulók

1410 11 12 139

sajátos nevelési igényűnek nem minősített gyermekek, tanulók

1 2 3 4 5 6 7 8

nem sajátos

nevelési

igényű óvodás

óvodába nem

járó

sajátos nevelési igényű

integráltan

nevelt óvodás

a10t35

A bizottság által vizsgált (tanácsadásban részesített) gyermekek (s02+s14)

5 év alatti

gyermek

egyéni fejlesztő nevelés-oktatásra

fejlesztő nevelés-oktatásra

sajátos nevelési igény megszüntetése

nem gyógypedagógiai óvodai csoportba, iskolai osztályba integrált nevelésre, oktatásra

javasoltak

sajátos nevelési igény megszüntetése

Page 56: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA10SZB 3. oldal

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Fejlesztő nevelés-

oktatás

a10t43

3

keretében ellátottak

magasabb összegű családi

pótlékot igénylők

a GYES meghosszabbítását

igénylők

fejlesztő nevelésben részesülők

A bizottság szervezésében rendszeres

fejlesztésben, tanácsadásban részesített

integrált óvodába, iskolába járók

korai fejlesztésben részesülők

Létszám

1

a10t36

Magánoktatottak kiegészítő foglalkoztatásban részesülők

A vizsgálaton megjelentek közül

Szakértői bizottság tevékenységét összefoglaló adatok a

beszámolási időszakban II.

ebből bentlakó

ebből bentlakó

ebből bentlakó

ebből bentlakó

ebből bentlakó

fogyatékosok ápoló gondozó otthonában való ellátás

A beszámolási időszakban gyógypedagógiai tanácsadásban, korai

fejlesztés, oktatásban és gondozásban, fejlesztő nevelés-

oktatásban, illetve fejlesztő nevelésben részesülők száma

Otthoni ellátás (s02+s03+s04+s05)

ellá

tás f

orm

ája

ebből

állami, önkormányzati intézményben való ellátás (s08+s09+s11+s13)

nem állami, nem önkormányzati (egyház, magán, alapítvány stb.)

intézményben való ellátás (s16+s17+s19+s21)

ebből

konduktív pedagógiai intézetben való ellátás

bölcsődében való ellátás

ebből bentlakó

Intézményes ellátás (s07+s15)

Fejlesztő nevelés

1 2

Gyógypedagógiai

tanácsadás, korai

fejlesztés, oktatás és

gondozás

ebből

szakértői bizottság részéről megbízás

beutalás gyógypedagógiai szolgáltató központba

beutalás konduktív pedagógiai intézetbe

beutalás egyéb intézménybe

Összesen ellátottak (otthoni és intézményes ellátás keretében)(s01+s06)

egyéb intézményben ellátott

ebből

bölcsődében való ellátás

konduktív pedagógiai intézményben való ellátás

fogyatékosok ápoló gondozó otthonában való ellátás

egyéb intézményben ellátott

Page 57: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA10SZB 4. oldal

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

pedagógus

97 8

a10t44 Összesen

(o02+o03+

…+o16)

Oligofrén Szurdó- Tifló

A bizottság fő munkaviszonyú

dolgozóinak száma képesítés

szerint a beszámolási időszak

végén

szakképesítésű

Tanulásban

akadályo-

zottak

pedagógiája

Értelmileg

akadályo-

zottak

pedagógiája

Autizmus

spektrum

pedagógiája

Összesen (s01+s02+s03)

5 6

a10t41

Vizsgáló

4

1

a fellebbezést elutasító II. fokú határozatok

a benyújtott fellebbezések

Beiskolázással összefüggő államigazgatási eljárások, panaszok száma a beszámolási

időszakbanEsetek száma

folyamatos figyelemmel kísérésre javasoltak

ebből a fellebbezésnek helyt adó II. fokú határozatok

A k

ijelö

lt iskola

i nevelé

sre

, okta

tásra

javasoltak

közül

a szülő által elfogadott javaslatok

a bizottsági kezdeményezésre hozott I. fokú beiskolázási határozatok

a panasz ügyek

lezá

ratlan

ügyek augusztus 1-ig döntés nem született

Váró

1

A bizottság rendelkezésére álló helyiségek adatai a beszámolási időszak

végén

2 3

1 2

Pszicho- Szomato-Konduktor

10 11 12 13

a10t51 Helyiségek számaEbből csak a

bizottság használja

Fő munkaviszony keretében foglalkoztatottak

(s02+s03)

részmunkaidőben foglalkoztatottak

Szakorvos

Egyéb

egyetem v.

főiskola

LogopédusPszicho-

lógus

Általános

iskolai tanárTanító

Egyéb

végzettségű

15 1614

ebből teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Page 58: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA10SZB 5. oldal

1. 2. 3. 4. 5. - 8. 9.-12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 1

4 2

5 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 - 14 9

15 vagy több 10

Összesen 11

3 12

4 13

5 14

6 15

7 16

8 17

9 18

10 19

11- 14 20

15 vagy több 21

Összesen 22

3 23

4 24

5 25

6 26

7 27

8 28

9 29

10 30

11 - 14 31

15 vagy több 32

Összesen 33

3 34

4 35

5 36

6 37

7 38

8 39

9 40

10 41

11 - 14 42

15 vagy több 43

Összesen 44

3 45

4 46

5 47

6 48

7 49

8 50

9 51

10 52

11- 14 53

15 vagy több 54

Összesen 55

x: A megfelelő fogyatékosság típusa írandó be.

Összes fogyaté

kossági típus

együtt

éves

Óvodai csoportba.…

.....…

……

……

……

….…

…x

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

…. éves

.….....…

……

……

……

….…

…x

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

Gyógypedagógia óvodába, iskolába,

csoportba áthelyezett (felvett)

gyermekek, tanulók száma életkori

bontásban

a10t58.…

.....…

……

……

……

….…

…x

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

Ebből korábban

elutasított, de ismételt

javaslatra áthelyezettek

száma

ÖsszesenElőkészítőbeévfolyamra

.….....…

……

……

……

….…

…x

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

éves

éves

éves

Page 59: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA11MUV 1. oldal

Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!

Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!

Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a 912/2013/EU rendeletre.

Az adatlap 1 hitelesített példánya megőrzendő!

Adatszolgáltatás az alapfokú művészetoktatásról

Az intézmény OM azonosítója Ezen adatlap sorszáma

A feladatellátási hely adatlapjának sorszáma

Ezen adatlap neve

Az adatszolgáltatás dátuma

Beszámolási időszak tanév

Nyitóadatok tanév

Kelt Bélyegző

Az oktatás csak az intézmény saját épületében folyik IGEN

NEM

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

egyéb iskolatípusban

eb

l

eb

l re

nd

sze

res isko

lai ta

nu

lmá

nya

ik s

ze

rin

t

Összesen

1

10 óránál igazolatlanul többet mulasztó tanulók száma az előző tanév folyamán

2015.10.01

Je

llem

k

(a1

1g1

4)

összesen

OSA11MUV

2014/2015

2015/2016

Tanulók számának nyitóadatai a rendszeres iskolai tanulmányaik szerint

a11t81Mulasztások, illetve igazolatlan órával rendelkezők száma a beszámolási időszakban

Tanulók száma a tanév végén

1

a11t45Létszám

2

Tanulók száma összesen (s06+s07+s12+s13)

18-22 éves

eb

l é

letk

or

sze

rin

t

5 éves és fiatalabb

23 éves vagy idősebb

6-17 éves

általános iskolai évfolyamra járók

középiskolai évfolyamra járók

nappali

rendszerű

okta

tásban

részesülő

nappali oktatásban részesülő (s08+s09+s10+s11)

általános iskolába járók

középiskolába járók

nappali tagozatos egyetemre, főiskolára járók

szakiskolába járók

egyéb

emelt szintű ének-zene tanterv szerint tanulók

nem nappali oktatásban részesülők

ebből leány

óvodás

eb

l

hátrányos helyzetű

halmozottan hátrányos helyzetű

ebből

sajátos nevelési igényű

ebből testi, érzékszervi, enyhe-, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve autista

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

tandíjas

térítési díjas

Page 60: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA11MUV 2. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Népzene összesen (s33:s49)

Jazz-zene összesen (s50:s58)

Elektroakusztikus zene összesen(s59:s61)

Kla

sszik

us z

en

e

20

Évfolyamok

Együtt (o04+o11+o16)1. 2. összesen 1. 2. 3. 4. Összesen1. 2. 3. 4.5. 6.

21 2217 18 19

Pedagógusok száma

összesen

ebből

zeneművészeti

főiskolát/egye-

temet végzettalapfokú továbbképzős Összesen

Hangszeres tanszakon tanulókból a B

tagozatos tanulók száma

Együtt (s02+s03+s04+s05)

Klasszikus zene összesen (s06:s32)

Előképző Alapfok Továbbképző

2 3 4

Zeneelmélet

Nagybőgő

Magánének

7 8 9 105 6 11 12 13 15 1614

tan

sza

k

Szolfézs

Kamarazene

Zenetörténet-zeneirodalom

Gordonka

Gitár

Tuba

Szaxofon

Fagott

Trombita

Furulya

Klarinét

Oboa

Összesen

a11t46

Fuvola

Csembaló

Harsona

Ütő

Hárfa

Zongora

Kürt

Orgona

Cimbalom

Harmonika

Hegedű

Brácsa

1

Zeneművészeti ágon tanulók és a tanárok

zeneművészeti ágak szerinti nyitóadatai

Page 61: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA11MUV 2. oldal

20

Évfolyamok

Együtt (o04+o11+o16)1. 2. összesen 1. 2. 3. 4. Összesen1. 2. 3. 4.5. 6.

21 2217 18 19

Pedagógusok száma

összesen

ebből

zeneművészeti

főiskolát/egye-

temet végzettalapfokú továbbképzős Összesen

Hangszeres tanszakon tanulókból a B

tagozatos tanulók száma

Együtt (s02+s03+s04+s05)

Előképző Alapfok Továbbképző

2 3 4 7 8 9 105 6 11 12 13 15 1614

Összesen

a11t46

1

Zeneművészeti ágon tanulók és a tanárok

zeneművészeti ágak szerinti nyitóadatai

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Ele

ktr

oakusztiku

s z

ene

pze

ne

Ja

zz-z

en

e

Jazz-szaxofon

Duda

Jazz-basszusgitár

Jazzgitár

Jazz-zongora

Jazz-trombita

Jazz-ének

Számítógépes zene tanszak

Jazz-harsona

Jazzdob

Jazzbőgő

Szintetizátor - keyboard tanszak

Szintetizátor tanszak

Hegedű

Furulya

Bőgő/cselló

Zenetörténet-zeneirodalom

Zeneelmélet

Tambura

Citera

Klarinét/tárogató

Tekerő

Népi ének

Brácsa

Néprajz

Koboz

Népzenei ismeretek

Szolfézs

Népi játék - népszokás

Page 62: Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az ...Osztályterem Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai ebből gyógypedagógiai célra használt ebből szükség-csoportszoba

OSA11MUV 3. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

pző

- é

s ip

arm

űvé

sze

ti á

gS

zín

- és b

áb-

művészeti á

g

1 3 5 64 181716

Összesen

Együtt (s02+s03+s04)

Makett- és papírtárgykészítő

Kerámia

Fémműves

Fatárgykészítő

Bőrműves

Bábkészítő

Színjáték tanszak

Bábjáték tanszak

Kézműves

Foto-video

Szobrászat

Grafika

Festészet

Néptánc tanszak

Modern-kortárs tánc tanszak

Balett tanszak

Táncművészeti ág összesen (s05:s08)

Képző- és iparművészeti ág összesen

(s09:s21)

Szín- és báb-művészeti ág összesen (s22:s23)

ncm

űvé

sze

ti á

g

Társastánc tanszak

2.

1913

ebből

művészeti

főiskolát/egye-

temet végzett

összesen

Évfolyamok

Együtt

(o04+o11+o16)

Továbbképző

Összesen

2 157 8 9 10 1411 12

Pedagógusok száma

Alapfok

2. 3. 4. 5. 3. 4.6. 1.

a11t47

1. 2. 1.

Tánc-, képző- és iparművészeti, szín-

és bábművészeti ágon tanulók és a

tanárok ágankénti nyitóadatai

összesen

Előképző

Tűzzománckészítő

Textilműves