Top Banner
Elektrické řízené akumulátorové nářadí
16

Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Dec 18, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Elektrické řízenéakumulátorové nářadí

Page 2: Elektrické řízené akumulátorové nářadí
Page 3: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Strana 1

ww

w.m

int.euAkumulátorové EC nářadíŘada QX

Přesnost• Uzavřený regulační obvod systému se snímačem momentu a úhlu je srdcem nářadí. Ten umožňuje precizní měření

kroutícího momentu a přesné, vysledovatelné výsledky. Všechny nástroje řady QX měří utahovací moment přímo pomocí vychýlení torzních snímačů utahovacího momentu. Utahovací moment je tedy přímo měřen, nikoliv odvozován, jako je tomu u jednodušších proudově řízených nástrojů. Všechny šroubováky řady QX jsou tedy plně způsobilé k dokumentaci šroubového spoje. Splňují požadavky normy VDI 2647.

Ovládání• Modul s multifunkčním displejem umožňuje rychlé nastavení parametrů a poskytuje obsluze nářadí přímou zpět-

nou vazbu při každém zašroubování.• Nářadí řady QXC a QXX nabízí osm programovatelných konfi gurací momentu, úhlu a otáček šroubováku. Může

tak vlastně nahradit až osm jiných nástrojů, přispívá tedy k přehlednému montážnímu pracovišti.

Pohodlí• Celistvé, lehké a po ergonomické stránce vyvážené. Montážní pracovník může pracovat efektivněji.• Napájení z akumulátoru. Nářadí řady QX je připraveno pro bezpečný a přitom fl exibilní provoz.

Komunikace• Výhody bezdrátové komunikace nástrojů QXX prostřed-

nictvím komunikačního modulu (PCM) přímo vybízejí k zapojení nářadí a montážní linky v sofi stikované výrobní sítě.

• Správa dat, řízení procesů a přizpůsobení konfi gurací v reálném čase skrze Ethernetové rozhraní, platformu Fieldbus nebo I/O výstupy.

Hospodárnost• Nářadí série QXN je ekonomickou variantou bez

displeje či bezdrátového modulu a pouze s jednou programovatelnou konfi gurací.

• S řadou QXC jsou pak nástroje vybaveny displejem a nabízejí k uložení a použití až 8 programovatelných konfi gurací.

• Řada QXX předkládá celou paletu funkcí, poskytuje osm konfi gurací a možnost jejich výběru bezdrátově pomocí připojených periferních zařízení jako např. zásobníku bitů, skeneru, signálu z nadřízeného systému apod.

• Paleta nářadí QX s násobičem je určena pro velké utahovací momenty. Tím umožňuje sledovat parametry utahování i při vysokých hodnotách momentu a stoprocentně je dokumentovat. Funkční rozsah nástrojů řady QXC a QXX je plně dostupný.

Produktivita budoucích generacíNovátorská řada QX zcela jasně dokazuje, jak inteligentní nářadí může výrazně zlepšit výrobní postupy díky zabezpečení procesu, pohodlí obsluhy a datové komunikaci. Současně tyto nástroje poskytují vyšší produktivitu, nižší náklady a vysokou kvalitu výrobků během montáže - a to vše za velmi atraktivní cenu.

Page 4: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Strana 2

ww

w.m

int.e

uAkumulátorové EC nářadíŘada QX

Preciznost:Snímač momentu a úhlu

Efektivita:Rozšířený modul napájení

Dlouhá životnost:Bezkartáčový DC motor

Všestrannost:8-krokové programování

Jistota:Žádné seřizování šroubováku

Řízení výkonu:Digitální procesor

Řízení:Multifunkční displej (QXX/QXC)

Komunikace:Inteligentní rádiový modul (QXX)

• Velmi přesné snímání utahovacího momentu pro optimální způsob šroubování

• Dokumentované výsledky• Pokročilé strategie jako řízení/

monitorování utahovacího momentu/úhlu

• Až 8-mi krokové programovatelné šroubovací strategie

• Plně dokumentovatelné, uchování až 1200 výsledků utažení

• Řízení utahovacího momentu/úhlu navzájem kombinovatelné

• Žádný displej (pouze řada QXN), žádné nastavování

• Šroubovací program je uložen v nástroji, obsluha jej nemůže změnit

• Nastavování pomocí USB kabelu

• Žádné uhlíkové kartáče, které se mohou opotřebovat a zanášet motor

• Účinný magnetický pohon navrže-ný pro více jak jeden milión cyklů

• Vysoce přesné ovládání pohonu pro spolehlivé utažení

• Sledování utahovacího momentu, úhlu a proudu; přenášení výsledků utažení

• Ovládání DC motoru pomocí programovatelných sad parametrů (moment, úhel, otáčky)

• Napěťová modulace Li-Ion akumu-látoru pro optimální výkon

• Displej pro zobrazení výsledků a pro programování

• Až osm programovatelných konfi -gurací

• Uchovávání až 1.200 utahovacích cyklů

• Bezdrátový přenos výsledků utaho-vání prostřednictvím komunikační-ho modulu (PCM)

• PCM modul přenáší údaje rozhra-ním Ethernet, Fieldbus nebo I/O

Page 5: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Strana 3

ww

w.m

int.euAkumulátorové EC nářadíŘada QX

Technologie pro budoucnost

Precizní planetová převodovkapro špičkovou spolehlivost

Volitelný výstupní hřídelRychloupínání 1/4“, čtyřhran 1/4“nebo čtyřhran 3/8“

Vysoce jasné LED světlos programovatelnou dobou zapnu-tí/vypnutí (pouze pistolová prove-dení)

Bezkontaktní spínača přepínač pro dlouhou životnost

Ergonomický tvarpohodlný, lehký a dobře vyvážený

Odolný nárazuvzdorný krytchrání displej před poškozením

Dvě kapacity 20V akumulátorupro velkou výdrž a mobilitu nástroje

Podsvícený displej pro rychlé zobrazení a přesnou zpětnou vazbu obsluze (modely QXX a QXC)

Robustní bezkartáčkový stejnosměrný motor testo-vaný pro více jak milión cyklů

Volitelně bezdrátová komu-nikace pro řízení procesu šroubování I/0 výstupy a pro sběr dat (pouze QXX modely)

Patentovaný snímačpro vysledovatelné záznamy

USB port pro snadnéprogramování a přenos dat

Page 6: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Strana 4

ww

w.m

int.e

uAkumulátorové EC nářadíŘada QXN

Výhodná vstupenkaS řadou QXN získáte výhodnou vstupenku do světa řízených a monitorovaných šroubovacích systémů. Právě ona nabízí jeden utahovací program (konfi guraci), který lze sestavit až z osmi různých kroků, přičemž řízení utahovacího momentu nebo úhlu jsou vzájemně kombinovatelné. Výsledky utahování jsou ukládány v nástroji a lze je přenášet pomocí USB kabelu. Pro snížení vstupních nákladů není tato modelová řada vybavena displejem. K dispozici v ceno-vě atraktivní sadě s akumulátorem a nabíječkou.

* vnitřní šestihran(1) Hmotnost a délka uvedeny bez akumulátoru. Akumulátor k dispozici jako samostatná položka.

Technické údaje řady QXNTechnické údaje (změny vyhrazeny)

QXN2PT04PQ4 0,8–4 1500 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4* USB kabelQXN2PT04PS4 0,8–4 1500 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4 USB kabelQXN2PT04PS6 0,8–4 1500 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8 USB kabelQXN2PT08PQ4 1,6–8 1150 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4* USB kabelQXN2PT08PS4 1,6–8 1150 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4 USB kabelQXN2PT08PS6 1,6–8 1150 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8 USB kabelQXN2PT12PQ4 2,4–12 750 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4* USB kabelQXN2PT12PS4 2,4–12 750 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4 USB kabelQXN2PT12PS6 2,4–12 750 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8 USB kabelQXN2PT18PQ4 3,6–18 500 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4* USB kabelQXN2PT18PS6 3,6–18 500 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8 USB kabel

Akumulátorový šroubovák řady QXN (pistolové provedení)

Model

Akumulátorový úhlový utahovák řady QXN

QXN2AT05PQ4 1,0–5,0 1213 1,14 552 9,2 20V 1/4* USB kabelQXN2AT10PS6 2,0–10 936 1,18 525 12,5 20V 3/8 USB kabelQXN2AT15PS6 3,0–15 600 1,18 525 12,5 20V 3/8 USB kabelQXN2AT18PQ4 3,6–18 500 1,27 542 13 20V 1/4* USB kabelQXN2AT18PS6 3,6–18 500 1,27 542 13 20V 3/8 USB kabelQXN2AT27PS6 5,4–27 330 1,68 552 17 20V 3/8 USB kabel

Akumulátorový úhlový utahovák řady QXN pro vyšší momenty

QXN5AT20PS06 4,0–20 1045 2,04 577,7 13,1 40V 3/8 USB kabelQXN5AT30PS06 6,0–30 775 2,18 581,8 17,2 40V 3/8 USB kabelQXN5AT30PS08 6,0–30 775 2,18 581,8 17,2 40V 1/2 USB kabelQXN5AT35PS06 7,0–35 640 2,18 581,8 17,2 40V 3/8 USB kabelQXN5AT35PS08 7,0–35 640 2,18 581,8 17,2 40V 1/2 USB kabelQXN5AT40PS08 8,0–40 545 2,27 586,1 21,6 40V 1/2 USB kabelQXN5AT80PS08 12,0–80 375 2,27 586,1 21,6 40V 1/2 USB kabel

KomunikaceUtahovacímoment

N.m

Otáčky

min-1

Hmotnost(1)

kg

Délka(1)

mm

Osovávzdál. mm

Napětí(aku)

V

Výstup.čtyřhran

palec

Page 7: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Strana 5

ww

w.m

int.euAkumulátorové EC nářadíŘada QXC

VšestrannostŘada QXC nabízí cenově výhodné řešení pro řízené a monitorované utahování - šroubováky této řady dokáží pracovat s 8 různými utahovacími programy. Každý z programů lze navíc konfi gurovat až v osmi krocích. Řízení utahovacího momentu nebo jen jeho monitorování lze vzájemně kombinovat. Údaje o utahování jsou ukládány v nástroji a lze je přenášet prostřednictvím USB kabelu. Nářadí řady QXC je vybaveno displejem, který zobrazuje výsledné hodnoty a prostřednictvím něhož lze zadávat parametry šroubovacího programu. Volba programu se provádí pomocí tlačítek pod displejem.

* vnitřní šestihran(1) Hmotnost a délka uvedeny bez akumulátoru. Akumulátor k dispozici jako samostatná položka.

Technické údaje řady QXCTechnické údaje (změny vyhrazeny)

QXC2PT04PQ4 0,8–4 1500 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4* USB kabelQXC2PT04PS4 0,8–4 1500 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4 USB kabelQXC2PT04PS6 0,8–4 1500 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8 USB kabelQXC2PT08PQ4 1,6–8 1150 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4* USB kabelQXC2PT08PS4 1,6–8 1150 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4 USB kabelQXC2PT08PS6 1,6–8 1150 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8 USB kabelQXC2PT12PQ4 2,4–12 750 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4* USB kabelQXC2PT12PS4 2,4–12 750 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4 USB kabelQXC2PT12PS6 2,4–12 750 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8 USB kabelQXC2PT18PQ4 3,6–18 500 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4* USB kabelQXC2PT18PS6 3,6–18 500 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8 USB kabel

Akumulátorový šroubovák řady QXC (pistolové provedení)

Model

Akumulátorový úhlový utahovák řady QXC

QXC2AT05PQ4 1,0–5,0 1213 1,14 552 9,2 20V 1/4* USB kabelQXC2AT10PS6 2,0–10 936 1,18 525 12,5 20V 3/8 USB kabelQXC2AT15PS6 3,0–15 600 1,18 525 12,5 20V 3/8 USB kabelQXC2AT18PQ4 3,6–18 500 1,27 542 13 20V 1/4* USB kabelQXC2AT18PS6 3,6–18 500 1,27 542 13 20V 3/8 USB kabelQXC2AT27PS6 5,4–27 330 1,68 552 17 20V 3/8 USB kabel

Akumulátorový úhlový utahovák řady QXC pro vyšší momenty

QXC5AT20PS06 4,0–20 1045 2,04 577,7 13,1 40V 3/8 USB kabelQXC5AT30PS06 6,0–30 775 2,18 581,8 17,2 40V 3/8 USB kabelQXC5AT30PS08 6,0–30 775 2,18 581,8 17,2 40V 1/2 USB kabelQXC5AT35PS06 7,0–35 640 2,18 581,8 17,2 40V 3/8 USB kabelQXC5AT35PS08 7,0–35 640 2,18 581,8 17,2 40V 1/2 USB kabelQXC5AT40PS08 8,0–40 545 2,27 586,1 21,6 40V 1/2 USB kabelQXC5AT80PS08 12,0–80 375 2,27 586,1 21,6 40V 1/2 USB kabel

KomunikaceUtahovacímoment

N.m

Otáčky

min-1

Hmotnost(1)

kg

Délka(1)

mm

Osovávzdál. mm

Napětí(aku)

V

Výstup.čtyřhran

palec

Page 8: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Strana 6

ww

w.m

int.e

u

* vnitřní šestihran(1) Hmotnost a délka uvedeny bez akumulátoru. Akumulátor k dispozici jako samostatná položka.

Technické údaje řady QXX

Akumulátorové EC nářadíŘada QXX

Plná funkčnostŘada QXX zabezpečuje plnou funkčnost řízeného a monitorovaného montážního nářadí. Nabízí 8 utahovacích pro-gramů, každý z nich lze konfi gurovat až v osmi krocích. Řízení utahovacího momentu nebo jen jeho monitorování lze vzájemně kombinovat. Údaje o utahování jsou ukládány v nástroji a lze je přenášet jak prostřednictvím USB kabelu tak i bezdrátově pomocí IC-PCM komunikačního modulu. Šroubováky řady QXX jsou vybaveny displejem, který zobrazuje výsledné hodnoty a který umožňuje zadávat parametry šroubovacího programu. Volba některého z osmi programů se provádí pomocí tlačítek pod displejem anebo bezdrátově skrze komunikační modul. S modelovou řadou QXX se tak otevírají všechny možnosti bezdrátové komunikace.

Technické údaje (změny vyhrazeny)

QXX2PT04PQ4 0,8–4 1500 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4* Bezdrátově nebo USBQXX2PT04PS4 0,8–4 1500 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4 Bezdrátově nebo USBQXX2PT04PS6 0,8–4 1500 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8 Bezdrátově nebo USBQXX2PT08PQ4 1,6–8 1150 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4* Bezdrátově nebo USBQXX2PT08PS4 1,6–8 1150 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4 Bezdrátově nebo USBQXX2PT08PS6 1,6–8 1150 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8 Bezdrátově nebo USBQXX2PT12PQ4 2,4–12 750 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4* Bezdrátově nebo USBQXX2PT12PS4 2,4–12 750 0,91 208,3 20,3–26,0 20V 1/4 Bezdrátově nebo USBQXX2PT12PS6 2,4–12 750 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8 Bezdrátově nebo USBQXX2PT18PQ4 3,6–18 500 0,91 215,4 20,3–26,0 20V 1/4* Bezdrátově nebo USBQXX2PT18PS6 3,6–18 500 0,91 212,0 20,3–26,0 20V 3/8 Bezdrátově nebo USB

Akumulátorový šroubovák řady QXX (pistolové provedení)

Model

Akumulátorový úhlový utahovák řady QXX

QXX2AT05PQ4 1,0–5 1213 1,14 552 9,2 20V 1/4* Bezdrátově nebo USBQXX2AT10PS6 2,0–10 936 1,18 525 12,5 20V 3/8 Bezdrátově nebo USBQXX2AT15PS6 3,0–15 600 1,18 525 12,5 20V 3/8 Bezdrátově nebo USBQXX2AT18PQ4 3,6–18 500 1,27 542 13 20V 1/4* Bezdrátově nebo USBQXX2AT18PS6 3,6–18 500 1,27 542 13 20V 3/8 Bezdrátově nebo USBQXX2AT27PS6 5,4–27 330 1,68 552 17 20V 3/8 Bezdrátově nebo USB

Akumulátorový úhlový utahovák řady QXX pro vyšší momenty

QXX5AT20PS06 4,0–20 1045 2,04 577,7 13,1 40V 3/8 Bezdrátově nebo USBQXX5AT30PS06 6,0–30 775 2,18 581,8 17,2 40V 3/8 Bezdrátově nebo USBQXX5AT30PS08 6,0–30 775 2,18 581,8 17,2 40V 1/2 Bezdrátově nebo USBQXX5AT35PS06 7,0–35 640 2,18 581,8 17,2 40V 3/8 Bezdrátově nebo USBQXX5AT35PS08 7,0–35 640 2,18 581,8 17,2 40V 1/2 Bezdrátově nebo USBQXX5AT40PS08 8,0–40 545 2,27 586,1 21,6 40V 1/2 Bezdrátově nebo USBQXX5AT80PS08 12,0–80 375 2,27 586,1 21,6 40V 1/2 Bezdrátově nebo USB

KomunikaceUtahovacímoment

N.m

Otáčky

min-1

Hmotnost(1)

kg

Délka(1)

mm

Osovávzdál.mm

Napětí(aku)

V

Výstup.čtyřhran

palec

Page 9: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Strana 7

ww

w.m

int.euAkumulátorové EC nářadíŘada QXX

Bezdrátová technologieŘada QXX nabízí nejen vynikající technologii šroubování, nýbrž i všechny funkce, které umožňují zařadit nářadí do systému řízeného utahování. Tedy nejen, že je možné nářadí naprogramovat pro osm různých utahovacích momentů, každý z nich přitom až v osmi různých krocích, ale prostřednictvím bezdrátové komunikace lze také šroubovák ovládat a nakonec výsledná data uložit a archivovat. Optimální přizpůsobení nářadí šroubovému spoji, externí výběr různých programů pomocí voliče bitů, PLC nebo skeneru, archivace dat ... Zkrátka - utahovací nářadí QXX zajišťuje vynikající úroveň produktivity a efektivity v moderní výrobě.

10:1Každý komunikační modul PCM může obsluhovat až 10 šroubováků QX-řady (bez připojených periferních zařízení).

Řízení technologického procesuPokud není bezdrátová komunikace v modelové řadě QXX využívána, lze utahovací data z nástroje získat prostřednic-tvím USB portu.

Volič bitů

Skener

PLC

Archivace dat

Sledování on-line

1:1Připojením periferních zařízení komunikuje modul PCM s jedním šroubovákem (1:1).

Page 10: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Strana 8

ww

w.m

int.e

uAkumulátorové EC nářadíKomunikační modul

Zdroj napájení

Připojení k nářadí

Software

Komunikační rozhraní

Volitelný Fieldbus

Protokoly

Tiskárny / zařízení

I/O

I/O napájení

Indikátory

84737-A499-PCM-5V (součástí dodávky)

100–240 V AC vstup – 5 V DC výstup

Bezdrátové připojení

ICS Connect-Software

Ethernet pro přístup k programu ICS

Ethernet/IP, DeviceNet, Interbus-S, Profibus, Profinet, Modbus-TCP

Open Protocol, Ethernet EOR, Serial EOR

Sériový port RS232, čtečka čárového kódu, tiskárna štítků

8 vstupů / 8 výstupů s přiřaditelným významem prostřednictvím ICS-softwaru

84737-A499-PCM-24V (součástí dodávky)100–240 V AC vstup – 24 V DC výstup

Zapnuto, Systém připraven,WiFi aktivní, Ethernet aktivní

10

IC-PCM-2-EU

Komunikační modulIC-PCM-2-EU

Komunikační modul (IC-PCM)

Software ICS Pro nastavení a parametrování šroubováků QX je vyžadován soft-warový balíček ICS, který je k dispozici jako COMM-KIT vč. USB kabelu. S balíčkem COMM-KIT získáte také jednu trvalou licenci pro instalaci do jednoho počítače.

Software ICS lze použít ke konfi guraci a nastavení jak ovladače v šroubováku QX tak i v IC-PCM modulu. Pomocí nejjednodušší licence NETWORK můžete provádět většinu nastavení. Další licence otevírají funkce jako Open Protocol, volitelný Fieldbus nebo připo-jení k databázi SQL.

Od jednoduchého až po celopodnikové síťové řešení je vše možné. Nadstavbový software společnosti MINT doplňuje program a rozšiřu-je konektivitu nářadí.

Software ICS Connect+ USB kabel

84737-COMM-KIT

Page 11: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Strana 9

ww

w.m

int.eu

Pokročilá softwarová řešení

MINT EOR - Zálohování dat

IPM-PG - Vizualizace

Kromě softwarové rodiny ICS je k dispozici také software pro speciální aplikace. Tato programová řešení usnadňují inte-grovat šroubovací systémy do jednotlivých výrobních procesů, čímž doplňují parametrizační rozmanitost balíčků ICS.

MINT EOR je specializovaný software, který fi guruje jako služba Open Protocol pro zápis výsledků utahování z řídících jednotek IC12 nebo PCM modulu do komerč-ně dostupné SQL databáze. Prostřednictvím fi remní sítě tak mohou být zapisována data z více řídících jednotek. Zálohování probíhá na pozadí i v případě, že jsou data-bázové servery restartovány. Program MINT EOR shro-mažďuje naměřená data řídících jednotek, i pokud dojde k selhání vnitropodnikové sítě.V rozšířené podobě je EOR program vybaven Front-endem, pomocí něhož lze zadávat a ukládat další data (jako např. načtená data ze skeneru). Databázové záznamy lze vyvo-lávat, v seznamu nahlížet a provádět jejich výstupy. Pro další uchování dat je možné seznamy i vytisknout. MINT EOR může být rozšířen podle individuálních požadavků uživatele a sloužit tak jako výborný doplněk softwarových balíčků ICS.

Softwarová báze IPM-PG nabízí celistvé řešení pro vizua-lizaci montážního postupu. Program přehledně zobrazuje šroubová spojení a jasně indikuje, která z nich jsou dotaže-ná správně a která nikoliv. V programu mohou být zároveň uloženy různé provozní pokyny důležité pro montážní postup včetně např. těch, který díl má být v dalším kroku použit či jaký nástrčný klíč má být pro dotahování vybrán. IPM-PG lze individuálně konfi gurovat a nastavit. Prostřednictvím Open Protocol program komunikuje s řídí-cími jednotkami řady IC12 nebo s modulem PCM, což umožňuje volit utahovací parametry v závislosti na jednot-livých montážních krocích.Opravy chybně zašroubovaných spojů mohou být prove-deny velmi snadno, jelikož IPM-PG uchovává poslední výsledky a po opětovném spuštění cyklu rovnou přeskočí na pozici, která má být opravena. Program taktéž podpo-ruje systém „Pick-to-light“, v němž jsou operátoři vizuálně naváděni, z jakého zásobníku mají dílec odebrat a kam jej namontovat. Prostřednictvím údajů z pozičního systému je možné realizovat i monitorování polohy.IPM-PG ukládá všechna důležitá data do SQL databáze. Jednotlivé sestavy či kroky mohou být zpětně vyvolány, proto bude každý montážní proces bezpečně a plně doku-mentován.Program IPM-PG se tímto stává ideálním doplňkem pro bezchybnou montáž utahovacím nářadím z rodiny QE, QM a QX.

SQL-DatenbankPC/Server

Ethernet

EC-Schrauber

Page 12: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Strana 10

ww

w.m

int.e

u

Odborníci na velké utahovací momentyNásobič momentu přenáší celou funkčnost a výhody montážních nástrojů řady QXC a QXX i na mohutná šroubová spojení. Nabízí celkem 8 utahovacích programů, každý z nich lze konfi gurovat až v osmi krocích. Řízení utahovacího momentu nebo jen jeho monitorování lze vzájemně kombinovat. Údaje o utahování jsou ukládány v nástrojích a lze je přenášet jak prostřednictvím USB kabelu tak i bezdrátově pomocí IC-PCM komunikačního modulu (řada QXX). Utahováky jsou vybaveny displejem, který zobrazuje výsledné hodnoty a který umožňuje zadávat parametry šrou-bovacího programu. Volba některého z osmi programů se provádí pomocí tlačítek pod displejem anebo bezdrátově skrze komunikační modul (řada QXX). Bezkonkurenční přesnost a dokumentovatelnost při dotahování vysokomomen-tových spojení se tak s touto produktovou řadou stává skutečností.

Akumulátorové EC nářadíŘada QX s násobičem

(1) Hmotnost a délka uvedeny bez akumulátoru. Akumulátor k dispozici jako samostatná položka.

QXX2PT500NPS12QXX2PT2000NPS16

QXX2PT1000NPS12

Technické údaje (změny vyhrazeny)

QXC2PT200NPS12 40-200 45 3,8 373 20V 3/4 USB kabelQXC2PT500NPS12 100-500 18 3,8 373 20V 3/4 USB kabelQXC2PT1000NPS12 200-1000 9 6,5 419 20V 3/4 USB kabelQXC2PT1350NPS16 270-1350 7 6,5 419 20V 1 USB kabelQXC2PT2000NPS16 400-2000 5 6,8 452 20V 1 USB kabel

QXX2PT200NPS12 40-200 45 3,8 373 20V 3/4 Bezdrátově nebo USBQXX2PT500NPS12 100-500 18 3,8 373 20V 3/4 Bezdrátově nebo USBQXX2PT1000NPS12 200-1000 9 6,5 419 20V 3/4 Bezdrátově nebo USBQXX2PT1350NPS16 270-1350 7 6,5 419 20V 1 Bezdrátově nebo USBQXX2PT2000NPS16 400-2000 5 6,8 452 20V 1 Bezdrátově nebo USB

Akumulátorový šroubovák řady QXC (pistolové provedení)

Akumulátorový šroubovák řady QXX (pistolové provedení)

Model Utahovacímoment

N.m

Otáčky

min-1

Hmotnost(1)

kg

Délka(1)

mm

Napětí(aku)

V

Výstup.čtyřhran

palec

Komunikace

Page 13: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Strana 11

ww

w.m

int.eu

Úhlové nářadí pro velké momentyÚhlová řada nářadí s násobičem momentu poskytuje výraz-ně lepší přístupnost v omezeném montážním prostoru než pistolová varianta. K dispozici je kompletní rozsah funkcí série QXX, tj. 8 programů, 8 kroků, řízení momentu i úhlu. Údaje o utahování jsou ukládány v nástrojích a lze je přenášet jak USB kabelem tak i bezdrátově pomocí IC-PCM modulu. Utahováky jsou vybaveny displejem, který zobrazuje výsledné hodnoty a zároveň umožňuje zadávat parametry šroubovacího progra-mu. Programy se volí tlačítky pod displejem anebo bezdrátově skrze komunikační modul.

Akumulátorové EC nářadíŘada QX s násobičem

QXX2A52T0594PS12

QXX5A72T1620PS16

QXX5A52T0880PS12

(1) Hmotnost a délka uvedeny bez akumulátoru. Akumulátor k dispozici jako samostatná položka.

Záchyty reakce pro řadu QX s násobičemPro optimální záchyt reakce utahovacího momentu jsou k dispozici různé tvary opěr. Standardně jsou utahováky dodávány se zalomeným tvarem záchytu. Ostatní provedení se vyrábí na zakázku.

Technické údaje (změny vyhrazeny)

QXX5A45T0180PS12 16-180 110 4,25 264 76,2 40V 3/4 BezdrátověQXX5A45T0270PS12 54-270 77 4,25 264 76,2 40V 3/4 BezdrátověQXX2A52T0396PS12 79-395 21 3,54 216 76,2 20V 3/4 BezdrátověQXX2A52T0594PS12 119-594 14 4,06 216 76,2 20V 3/4 BezdrátověQXX5A52T0880PS12 180-880 23 4,60 264 76,2 40V 3/4 BezdrátověQXX5A72T1080PS16 216-1080 19 5,97 264 76,2 40V 1 BezdrátověQXX5A72T1620PS16 324-1620 13 5,97 264 76,2 40V 1 Bezdrátově

Akumulátorový úhlový utahovák řady QXX

Model KomunikaceUtahovacímoment

N.m

Otáčky

min-1

Hmotnost(1)

kg

Délka(1)

mm

Osovávzdál.mm

Napětí(aku)

V

Výstup.čtyřhran

palec

Page 14: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Strana 12

ww

w.m

int.e

uAkumulátorové EC nářadíŘada QX

Akumulátory

Všechny nástroje QX-řady IQV20 jsou kompatibilní s akumulátory BL2022 a BL2012. Zatímco model BL2022 vyniká vyšší kapacitou pro dlouhodobější provoz, model BL2012 je lehčí a usnadňuje přístup skrz útlé montážní prostory. Paleta QX-nástrojů řady IQV40 určená pro vyšší momenty benefi tuje z akumulátorů BL4011 nabízejících dlouhou provozní dobu.

Příslušenství

Návlekpistolového šroubováku

VP1-BOOT

Přídavná rukojeťVP1-A48

Horizontální závěsVP1-365

Závěs pro úhlový utahovákCPS2-A365

25 mm131996

43 mmGEA40-172

28 mm131995

48 mmGEA40-173

35 mm131997

56 mmGEA240-173

Návlek úhlové hlavy

Zásobník bitůIC-BIT-8

Zásobníknástrčných klíčů

IC-SOCKET-4

Kabel k zásobníkunástrčných klíčů (6m)

IC-10PIN-6M

Kabel k zásobníkubitů (5m)

IC-19PIN-5M

Kabel k zásobníkubitů (10m)

IC-19PIN-10M

ICS Connect-Software+ USB kabel

84737-COMM-KIT

IQ řada 12/20VNabíječkaBC1121-EU

IQV20 řada 20V / 5.0AhLi-Ion akumulátor; 0,69 kgBL2022

IQV20 řada 20V / 2,5AhLi-Ion akumulátor; 0,43 kgBL2012

nástrčných klíčů

Návlek na akuBL2012-BOOT(pro BL2012 a BL2005)

Návlek na akuBL2010-BOOT(pro BL2022, BL4011)

IQV40 řada 40VNabíječkaBC1161

IQV40 řada 40V / 2,5AhLi-Ion akumulátor; 0,69kgBL4011

852-669-1-BRKT

Pouzdra jsou navržena pro správný způsob odkládání utahovacího nářadí a zároveň je lze mnohostranně použít. Hluboká vybrání na přední straně zabraňují náhodnému spuštění nářadí. S volitelným držákem umožňují téměř libovolnou instalaci.

Držák pouzdra (volitelný) pro všechny velikosti pouzder vč. upevňovacího šroubu.

Odkládací pouzdra jsou určena pro pistolové provedení QX nářadí. Vyrobena z robustní nitril-butadien-kaučukové hmoty (NBR), odolná vůči olejům i průmyslovým mazivům a bez příměsi silikonu.

Kód.výr. Max. vnitřní Ø Vnější Ø Vybrání Výška Vhodná pro modely852-645-1 66 108 39 127 QXX/QXC/QXN2PT (vyjma řady s násobičem)

(Rozměry v mm)

Page 15: Elektrické řízené akumulátorové nářadí
Page 16: Elektrické řízené akumulátorové nářadí

Německo:

MINT GmbHIm Mittelfeld 1076135 KarlsruheGermanyTel.: +49-721-921323-0E-mail: [email protected]

Maďarsko:

MINT East Europe Kft.Köér u. 161103 BudapestHungaryTel.: +36-1-431-8936E-mail: [email protected]

Česká republika:

MINT Power Tools, s.r.o.Kutnohorská 11/57109 00 Praha 10Czech RepublicTel.: +420-272-703-546E-mail: [email protected]

© MINT 2018 CZE Změny a chyby vyhrazeny.

Katalog jako celek, resp. jeho části nebo výňatky z tohoto katalogu, jsou bez výslovného souhlasu vlastníka autorského práva zakázány publikovat, rozšiřovat nebo jiným způsobem uvádět do oběhu.

MINT_IR_QX_CZE_201808