Top Banner
1 © Copyright by M. Kljajin 1 Elementi konstrukcija I Osovine i vratila dr. dr. sc sc. Milan . Milan Kljajin Kljajin, red. prof. u , red. prof. u tr tr . . zv zv. dr. dr. sc sc. . Željko eljko Ivandi Ivandić, docent , docent Mirko Mirko Karaka Karakašić, asistent , asistent Mato Mato Kokanovi Kokanović, asistent , asistent Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu · Zavod za strojarske konstrukcije © Copyright by M. Kljajin 2 Nepokretna puna osovina Okretna puna osovina
14

EK1 Osovine i Vratila

Apr 28, 2015

Download

Documents

Matea Hrgić

osovine
vratila
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: EK1 Osovine i Vratila

1

© Copyright by M. Kljajin 1

Elementi konstrukcija I

Osovine i vratila

dr. dr. scsc. Milan . Milan KljajinKljajin, red. prof. u , red. prof. u trtr. . zvzv..dr. dr. scsc. . ŽŽeljko eljko IvandiIvandićć, docent, docent

Mirko Mirko KarakaKarakaššiićć, asistent, asistentMato Mato KokanoviKokanovićć, asistent, asistent

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu · Zavod za strojarske konstrukcije

© Copyright by M. Kljajin 2

Nepokretna puna osovina

Okretna puna osovina

Page 2: EK1 Osovine i Vratila

2

© Copyright by M. Kljajin 3

Puno vratilo

Šuplje vratilo

© Copyright by M. Kljajin 4

Savitljivo vratilo

Savitljivo vratilo(1 – čelična žica, 2 - plosnati čelik, 3 –

zaštitna cijev

Page 3: EK1 Osovine i Vratila

3

© Copyright by M. Kljajin 5

Zarezno djelovanje i tok sila u osovinama i vratilima

(σf, τt – nazivna naprezanja; σk, τk– naprezanja prouzročena zareznim djelovanjem; E –

zarezi rasterećenja)

© Copyright by M. Kljajin 6

Nosivi rukavcia) cilindrični čelni rukavac; b) cilindrični unutarnji rukavac s ojačanjem; c)

cilindrični unutarnji rukavac; d) konični nepokretni rukavac; e) kuglasti pokretni ili nepokretni rukavac

Page 4: EK1 Osovine i Vratila

4

© Copyright by M. Kljajin 7

Prstenovi kao ojačanja vratilaa) stezni prsten; b) postavni prsten DIN 1705 sa dva za 135°pomaknuta

zatika s navojem; c) postavni prsten DIN 1705 s konačnim zatikom

© Copyright by M. Kljajin 8

Rukavci ručicaa) uvijčan s vijčanim nastavkom; b) uprešan; c) s konusom i vijčanim nastavkom

Page 5: EK1 Osovine i Vratila

5

© Copyright by M. Kljajin 9

Potporni rukavcia) s punom naležnom površinom; b) s prstenastom naležnom

površinom; c) s prstenastom naležnom površinom i lećastom potpornom pločom; d) kuglasti rukavac

© Copyright by M. Kljajin 10

Momenti savijanja u opasnim presjecima osovina i vratilaa) primjer s jednom silom; b) primjer s dvije sile

Page 6: EK1 Osovine i Vratila

6

© Copyright by M. Kljajin 11

Moment savijanja M ako sile djeluju u raznim ravninama (osovina i vratilo crtani su tako da su raščlanjeni u dijelovima izmeñu opisanih presjeka) Fx horizontalna

sila; Fy vertikalna sila; FA i FB reakcije u osloncima; Mx momenti sila Fx; Mymomenti sila Fy; 1···4 opasni presjeci

© Copyright by M. Kljajin 12

Tok okretnih momenata u vratilu

Page 7: EK1 Osovine i Vratila

7

© Copyright by M. Kljajin 13

Momenti Wf i Wt protiv savijanja i torzije, te momenti inercije If i /t raznih presjeka osovina i vratila

© Copyright by M. Kljajin 14

Dopuštena naprezanja na torziju i savijanje (N/mm2) za osovine i vratila (iskustvene vrijednosti)

Page 8: EK1 Osovine i Vratila

8

© Copyright by M. Kljajin 15

Osovina ili vratilo s jednakim naprezanjem na savijanje

© Copyright by M. Kljajin 16

Faktor utjecaja kvalitete površine bp ovisno o vlačnoj čvrstoći σM čelika

Page 9: EK1 Osovine i Vratila

9

© Copyright by M. Kljajin 17

Faktor oblika αkf kod vratila s različito oblikovanim prijelazom s većeg na manji promjer

© Copyright by M. Kljajin 18

Faktor oblika αkf kod vratila s utorom po obodu

Page 10: EK1 Osovine i Vratila

10

© Copyright by M. Kljajin 19

Faktor oblika αkf kod vratila s poprečnim provrtom

© Copyright by M. Kljajin 20

Faktor oblika αkf kod vratilaa) s naprešanom glavinom; b) sa zarezom s oštrim bridovima za uskočnike; c) s blagim prijelazima; d) s utorima za pero, odnosno

utorima za dosjedni klin

Page 11: EK1 Osovine i Vratila

11

© Copyright by M. Kljajin 21

Progib (ugib) osovine ili vratila i kosi položaj rukavca u ležaju

Progib (ugib) uklještenog glatkog štapa

© Copyright by M. Kljajin 22

Osovina ili vratilo zamišljeni rastavljeni, tako da postaju dvije konzole uklještene na mjestu djelovanja sile F

Page 12: EK1 Osovine i Vratila

12

© Copyright by M. Kljajin 23

Progib (ugib) osovine ili vratila kod konzolnog uležištenja

© Copyright by M. Kljajin 24

Uvijenje glatkog dijela vratila

Za proračun kuta uvijanja

stupnjevanog vratila

Page 13: EK1 Osovine i Vratila

13

© Copyright by M. Kljajin 25

Titranje osovine ili vratila zbog premještanja težištaa - elastična linija; b - amplituda elastične linije; m – masa montirana na vratilo; S0 – težište mase; Ff – centrifugalna sila; Ff’ – centrifugalna sila

nakon pola okretaja

© Copyright by M. Kljajin 26

Shematski prikaz različitih uležištenja osovina i vratilaa) okretno u ležajevima; b) obostrano uklješteno; c) konzolno

Page 14: EK1 Osovine i Vratila

14

© Copyright by M. Kljajin 27

Hvala na pozornosti

Slavonski Brod, 2008.