Top Banner
EDUKACJA W TEATRZE POLSKIM Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie ul. Kazimierza Karasia 2 00-327 Warszawa tel. (centrala) +48 22 826 92 71 www.teatrpolski.waw.pl www.bip2.teatrpolski.waw.pl EDUKACJA W TEATRZE POLSKIM
18

Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

Jan 11, 2017

Download

Documents

phungthuan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

Edukacjaw TEaTrzEPolskim

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

ul. Kazimierza Karasia 200-327 Warszawatel. (centrala) +48 22 826 92 71www.teatrpolski.waw.plwww.bip2.teatrpolski.waw.pl

Edukacjaw TEaTrzE

Polskim

Page 2: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

Edukacja w TEaTrzE

Polskim

z amiasT wsTęPu

i warszTaTy / szkoŁa widzÓw

Mama, tata i ja, czyli nasz zespół teatralny – warsztaty dla rodzinAkademia Dojrzałego Twórcy – warsztaty literackie dla seniorów

Od słowa do słowa – warsztaty teatralne dla licealistówLekcja teatru – warsztaty dla nauczycieli

Poranki filozoficzne dla dzieci – warsztaty filozoficzne dla dzieci

ii sPoTkaNia i dyskusjE

Premiery studenckie – spotkania i seminaria dla studentówInspiracje – spotkania dla nauczycieli

Wyzwania tłumacza – projekt naukowo-artystycznyFora dyskusyjne – cykl debat towarzyszących premierom

Teologia teatru – panele dyskusyjne o związkach teatru z religią

3

5781116

2023252729

spis treści

Page 3: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

sz aNowNi PańsT wo, drodz y widzowiE Od początku mojej dyrekcji, od pięciu lat, realizuję marzenie o „nowym” Teatrze Polskim, pozytywnie kojarzonym z ciekawą ofertą, klasycznym i jednocześnie wyszukanym repertuarem oraz wysoką jakością produkcji teatralnych, uzupełnionych licznymi wydarzeniami towarzyszącymi. Rok po roku możecie Państwo śledzić efekty tych działań. Myślę, że nie musimy się ich wstydzić. Teatr Polski jest instytucją, której podstawowym zadaniem jest produkcja spektakli. Pracuję też jednak nad tym, by nasz Teatr zyskał nowe oblicze, by był centrum kultury w najszerszym i najlepszym tego słowa znaczeniu. Widzę w nim przestrzeń dla różnorodnych działań i różnych grup odbiorców, mających zróżnicowane potrzeby. Teatr jest też przecież miejscem edukacji – kulturalnej, ale i społecznej.

W tym sezonie, po raz pierwszy, przygotowaliśmy dla Państwa wydawnictwo, które ułatwi zapoznanie się z bogatą i różnorodną ofertą edukacyjną Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Mam nadzieję, że znajdą Państwo coś dla siebie, dla swoich dzieci, a może dla rodziców i dziadków. Serdecznie zachęcam do skorzystania z naszych propozycji.

Do zobaczenia w Teatrze Polskim!Andrzej Seweryn

zamiasT wsTęPu

3

Page 4: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

warszTaTy szkoŁa widzÓw

jesteś widzem? bądź twórcą!

Szkoła widzów - program edukacyjny Teatru Polskiego w Warszawie. Zadanie współfinansowane z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Edukacja, Edukacja kulturalna i dotacji celowej Województwa Mazowieckiego.

Page 5: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

7verte > 7

Udział w warsztatach to okazja do wspólnego spędzenia czasu w niecodziennej scenerii, daleko od codziennych problemów i wcielenia się w zupełnie niecodzienne role. Mama, tata i dziecko staną się aktorami, reżyserami, scenografami – stworzą zespół teatralny, którego zadaniem będzie przygotowanie spektaklu. Wykonanie zadania możliwe będzie dzięki współpracy, umiejętności słuchania siebie nawzajem i wsparciu instruktorek oraz ekspertów z zespołu Teatru Polskiego.

Zwieńczeniem trzymiesięcznych cotygodniowych spotkań będzie pokaz spektaklu na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego.

mama, TaTa i ja, czyli

Nasz zEsPÓŁ TEaTralNy

zajęcia integracyjno-teatralne dla rodzin z dziećmi między 7 a 12 rokiem życia

zajęcia prowadzą:Magdalena Mróz

Anna Skuratowiczoraz aktorzy Teatru Polskiego

Page 6: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

8 9

Literatura daje właściwie nieograniczone możliwości opisywania świata – i przez tysiące lat istnienia wytworzyła niezliczone gatunki i sposoby opowiadania, od powieści do sonetu, od operowego libretta po kronikę. W toku jednych warsztatów nie da się, rzecz jasna, nawet zbliżyć do całego tego bogactwa. Nie da się również nauczyć w ekspresowym tempie pisania ani kronik, ani sonetów. Można jednak zapuścić „czytelnicze sondy” i badać różnorodne sposoby opowiadania.

Gdyby w literaturze chodziło o „co?”, najpiękniejszym wierszem miłosnym byłoby lakoniczne: „Zosia kocha Stasia”. W literaturze chodzi jednak o „jak?”, o to, jak słowa przenoszą sensy między piszącym a czytającym, jakie wzbudzają w nim emocje, myśli, potrzeby. Pisarstwo jest sztuką – szlachetnej, ale jednak – manipulacji, która ma swoje zasady, reguły, wypracowane przez pokolenia metody wpływania na człowieka, biorącego książkę do ręki…

Będziemy je zgłębiać zarówno jako czytelnicy, otwierający się na inne sposoby wyrazu, jak i piszący, próbujący form, do których wcześniej może nie sięgaliśmy.

akadEmia dojrzaŁEGo

TwÓrcy

zajęcia literackie dla seniorów

przewodnikami i towarzyszami podróży po literaturze będą Jacek Dehnel i kilkoro zaproszonych przez niego poetów i prozaików

iNformac jE Pr ak T yczNE

terminy spotkań: soboty w godzinach 10.00–13.00 od 8 października do 3 grudnia 2016 oraz pokaz kończący warsztaty 9 grudnia w godzinach wieczornych

Rodziny zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o przygotowanie wspólnej pracy pisemnej lub plastycznej w dowolnej formie pt. „Nasz wspólny czas”. Prace opatrzone imionami, nazwiskami, wiekiem dzieci oraz numerem telefonu i adresem e-mail proszę składać w Kasie Głównej Teatru Polskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 (vis-à-vis Kościoła św. Krzyża) lub przesłać na adres e-mail: [email protected]

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września br.

Lista rodzin zaproszonych do udziału w warsztatach zostanie ogłoszona do dnia 26 września.

udziaŁ w warszTaTach jEsT bEzPŁaTNy

Więcej informacji na stronie www.teatrpolski.waw.pl.

mama, TaTa i ja, czyli Nasz zEsPÓŁ TEaTralNy

verte > 9

Page 7: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

10 11

iNformac jE Pr ak T yczNE

terminy spotkań: poniedziałki w samo południe od 3 października do 5 grudnia 2016

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o przygotowanie próbki twórczości literackiej (maksymalnie 3 wiersze lub 3 strony prozy) i dziesięciozdaniowej wypowiedzi pisemnej na temat ulubionego wiersza/tomu poezji lub twórczości wybranego poety. Teksty opatrzone imieniem, nazwiskiem autora oraz numerem telefonu i/lub adresem e-mail proszę składać w Kasie Głównej Teatru Polskiego przy ul. Kra-kowskie Przedmieście 6 (vis-à-vis Kościoła św. Krzyża) lub przesłać na adres e-mail: [email protected]

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września br.

Lista osób zaproszonych przez Panów Jacka Dehnela i Dyrektora Andrzeja Seweryna na warsztaty zostanie ogłoszona do 29 września.

udziaŁ w warszTaTach jEsT bEzPŁaTNy

Więcej informacji na stronie www.teatrpolski.waw.pl.

akadEmia dojrzaŁEGo TwÓrcy

Zajęcia teatralne dla licealistów to propozycja nie tylko dla osób zainteresowanych teatrem, to również warsztaty dla każdego kto chciałbym świadomie posługiwać się słowem. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak mówić „żeby nas słyszano”, „żeby nas rozumiano”, „żebyśmy byli chętnie słuchani”. W programie zajęć pojawią się ćwiczenia objaśniające, jak świadomie kontrolować oddech i głos, jak nimi operować, jak udoskonalić dykcję, słyszalność, ekspresję mowy i jej wiarygodność, słowem jak mówić pięknie. A także jak kształtować występ, okazywać emocje, prezentować energię, jak posługiwać się mową niewerbalną.

Materiał literacki do pracy będą stanowić zarówno krótkie utwory poetyckie jak i całe sztuki teatralne.

Zajęcia odbywają się w cyklu rocznym i zakończą się pokazem krótkiego spektaklu przygotowanego pod okiem instruktorki.

od sŁowa do sŁowa

zajęcia teatralne dla licealistów

zajęcia prowadzą: Ewa Sokół-Malesza

oraz aktorzy Teatru Polskiego

verte > 11

Page 8: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

12 13

iNformac jE Pr ak T yczNE

terminy spotkań: poniedziałki w godzinach 17.00–20.00 od 10 października 2016

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są przygotow-anie kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej na temat swoich teatralnych zainteresowań. Spośród autorów tekstów wybrane osoby zostaną zaproszone na przesłuchanie.Teksty opatrzone imieniem, nazwiskiem autora, datą urodzenia i nazwą szkoły oraz numerem telefonu prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected]

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września br.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostanie ogłoszona do 3 października.

udziaŁ w warszTaTach jEsT bEzPŁaTNy

Więcej informacji na stronie www.teatrpolski.waw.pl.

od sŁowa do sŁowa

Wielowątkowy kurs teatralny dotykający wszystkich aspektów obecności teatru w szkole od rozmowy z uczniami o obejrzanym spektaklu przez analizę i naukę recytacji poezji aż po przygotowanie przedstawienia na potrzeby apelu okolicznościowego. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych instruktorów teatru i dramy, pedagogów teatru oraz aktorów z zespołu Teatru Polskiego w Warszawie będą odbywały się od października do lutego w wybrane piątki i soboty – zakończą się obroną własnego projektu przygotowanego przez uczestników pod okiem instruktorów.

lEkcja TEaTru warsztaty teatralne dla nauczycieli

konsultacja programowa projektu: Natalia Fijewska-Zdanowska /

Fundacja Artystyczna MŁYN

verte > 13

Page 9: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

14 15

iNformac jE Pr ak T yczNE

czas trwania: październik 2016 – luty 2017 zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu w piątki w godzinach 17.00–20.00 oraz w soboty w godzinach 10.00–13.00

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o przygotowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat swojej motywacji do udziału w warsztatach. Teksty wraz z CV prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected] do 20 września br.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym zostaną powiadomione o tym drogą mailową do 29 września.

udziaŁ w warszTaTach jEsT bEzPŁaTNy

Więcej informacji na stronie www.teatrpolski.waw.pl.

lEkcja TEaTru

Cykl spotkań edukacyjnych realizowanych od 2014 roku wspólnie z Pracownią Filozoficzną EUREKA mający na celu zachęcenie dziecka do samodzielnego myślenia oraz dodawanie mu odwagi w zadawaniu trudnych pytań i w domaganiu się odpowiedzi na nie od nas – dorosłych. Uczestnicy warsztatów dyskutują na zadane tematy ucząc się werbalizowania myśli, argumentowania swojego zdania czy reagowania na wypowiedź rozmówcy. Prowadzącym zajęcia filozofkom towarzyszą aktorzy Teatru Polskiego Marta Alaborska i Wojciech Czerwiński, którzy prezentują fragmenty książek stanowiące przyczynek do dyskusji.

Dzięki rozbudzonej podczas zajęć potrzebie filozofowania dzieci otrzymują narzędzia, które pozwalają im lepiej nazwać i zrozumieć otaczający świat, a tym samym budować swoje poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, w kontaktach z dorosłymi, a także w grupie rówieśniczej.

PoraNki filozoficzNE

w Polskim

warsztaty filozoficzne dla dzieci

zajęcia prowadzą:Joanna Imienowska

Agata Kłocińska-Lach

verte > 15

Page 10: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

16

sPoTkaNia i dyskusjE

iNformac jE Pr ak T yczNE

terminy zajęć: soboty dwa razy w miesiącu w godzinach:10:00 grupa 6–8 lat11:00 grupa 9–10 lat12:00 grupa 11–13 lat

Informacje o terminach, tematach spotkań oraz biletach i o Karcie Młodego Filozofa uprawniającej do udziału we wszystkich Porankach znajdują się na stronie internetowej www.teatrpolski.waw.pl

PoraNki filozoficzNE w Polskim

Page 11: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

19

Specjalne pokazy spektakli Teatru Polskiego poprzedzone seminarium, którego kontynuacją – już po świadomym, „przygotowanym” obejrzeniu przedstawienia – jest dyskusja na jego temat. Jak deklaruje kurator cyklu, dr Michał Mizera, „to oferta dla wszystkich niespokojnych duchów; dla niepokornych, ambitnych i dociekliwych. Zwłaszcza dla tych, dla których teatr jest istotnym miejscem poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania. Chcemy bowiem wspólnie wydobyć na jaw fascynujące zagadki tych tajemniczych tekstów i zastanowić się jak zapisane w nich problemy brzmią dzisiaj”.

PrEmiEry sTudENckiE

spotkania i seminaria dla studentów

verte > 19

Page 12: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

20 21

Na jbliższ a PrEmiEr a sTudENck a

27 października 2016, Scena Kameralna, g. 19.30„Krapp i dwie inne jednoaktówki” Samuel Becketta / reż. Antoni Libera

Cykl jest realizowany we współpracy z Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Na premiery studenckie obowiązują bilety w cenie 15 zł, które uprawniają również do udziału w seminarium wprowadzającym w tematykę premiery (z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy pod adresem: [email protected]).

Więcej informacji na stronie www.teatrpolski.waw.pl.

PrEmiEry sTudENckiE

Zajęcia dla nauczycieli szkół średnich mające na celu przekazanie im konkretnych narzędzi do pracy z uczniami. Każde spotkanie będzie się składało z trzech części: rozmowy na temat wystawianego (i przeczytanego uprzednio) tekstu, obejrzenia przedstawienia i wreszcie rozmowy na temat samego spektaklu. Tym samym nauczyciel będzie miał szansę przygotować się zarówno do lekcji poświęconej literaturze, jak i zajęciom na temat analizy dzieła teatralnego.

iNsPiracjEspotkania dla nauczycieli poświęcone spektaklomz repertuaru Teatru Polskiego

warsztaty prowadzi dr Michał Mizera z Wydziału „Artes Liberales”

Uniwersytetu Warszawskiego

verte > 21

Page 13: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

22 23

iNformac jE Pr ak T yczNE

terminy i tematy najbliższych spotkań:2 października (niedziela) godz. 15.00 – Zygmunt Krasiński, Irydion30 października (niedziela) godz. 15.00 – Stanisław Wyspiański, Wesele27 listopada (niedziela) godz. 15.00 – Pierre Corneille, Cyd11 grudnia (niedziela) godz. 15.00 – William Szekspir, Król Lear

Ilość miejsc jest ograniczona. Na każde spotkanie obowiązują osobne zapisy. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: [email protected] w terminie do 7 dni przed planowanym spotkaniem (uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału i szczegółowe wytyczne do lektury).

udziaŁ w warszTaTach jEsT bEzPŁaTNy

Więcej informacji na stronie www.teatrpolski.waw.pl.

iNsPiracjE

Wspólne działanie artystyczno–naukowe Teatru Polskiego i Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego porównujemy, zderzamy, sprawdzamy na żywo te same fragmenty dzieł w różnych polskich i zagranicznych przekładach. Patrzymy, który z przekładowców co przeinaczył: co wyciągnął, co ukrył, czego nie chciał lub nie mógł widzieć. Pytamy, dlaczego pewne dzieła wybrzmiewają sensownie w przekładach, a inne trzeszczą jak słoma. Starcia odbywają się na scenie (proscenium), na wybiegu lub na stole. Biorą w nich udział aktorzy i aktanci: specjaliści i amatorzy – wszyscy ci, którym arcydzieła literatury zalazły za skórę.

wyzwaNia TŁumacza

projekt naukowo-artystyczny

mistrz merytoryczny cyklu – profesor Krzysztof Rutkowskisekretarz – Jan Podniesiński

verte > 23

Page 14: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

24 25

iNformac jE Pr ak T yczNE

terminy najbliższych spotkań:17 października 2016 / Sofokles 7 listopada 2016 / Witold Gombrowicz19 grudnia 2016 / Anna Achmatowa

Spotkania odbywają się w Café Teatr (wejście główne od ulicy Karasia) o godzinie 18.00.

wsTęP wolNy! bEz koNiEczNości rEzErwowaNia miEjsc

Więcej informacji na stronie www.teatrpolski.waw.pl

wyzwaNia TŁumacza

Cykl publicznych debat towarzyszących premierom Teatru Polskiego do udziału, w których zapraszamy gości reprezentujących wszelkie dziedziny kultury, sztuki i nauki.

„Skład osobowy” każdego spotkania, jest konstruowany tak, by poruszany problem przedstawić w sposób możliwie najbardziej szeroki, nieoczekiwany, a zatem inspirujący naszych widzów do własnych przemyśleń i poszukiwań.

fora dyskusyjNE

cykl debat towarzyszących premierom

verte > 25

Page 15: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

26 27

iNformac jE Pr ak T yczNE

terminy i tematy najbliższych spotkań:

7 października 2016, godz. 17:00, Café Teatrforum towarzyszące premierze spektaklu “MARANATHA...Przyjdź”

29 stycznia 2017, godz. 16:00, Foyer Sceny Kameralnejforum towarzyszące premierze spektaklu “Mrożek- Tryptyk”

wsTęP Na dEbaTy jEsT bEzPŁaTNy NiE obowiązujE rEjEsTracja miEjsc

Więcej informacji na stronie www.teatrpolski.waw.pl.

fora dyskusyjNE

Cykl spotkań o charakterze naukowo-artystycznym. Autorka projektu we współpracy z Januszem Majcherkiem, dramaturgiem Teatru Polskiego, podejmują publiczną próbę ukazania koncepcji teologii teatru na podstawie nauczania Jana Pawła II oraz analizują poszczególne elementy zdarzenia teatralnego w kontekście teologicznym, metafizycznym, antropologicznym i personalistycznym.

Spotkania podejmują refleksję nad sztuką teatralną i jej rolą w kształto-waniu wartości fundamentalnych dla naszej rzeczywistości. Gośćmi kolejnych paneli dyskusyjnych będą ludzie kultury i nauki, a także artyści czytający ważne teksty kultury i literaturę dramatyczną.

TEoloGia TEaTru

panele dyskusyjne o związkach teatru z religią

autorka projektu: Dr Anna Karoń-Ostrowska z Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie

oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

verte > 27

Page 16: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

28

iNformac jE Pr ak T yczNE

najbliższe spotkania:13 listopada 2016 – „Józef Tischner o Polsce”18 grudnia 2016 – „Filozofia dialogu w teatrze” 8 stycznia 2017 – „Twarz w dramacie”

Wszystkie spotkania odbywają się we Foyer Dużej Sceny (wejście od ulicy Karasia) w niedziele o godzinie 17.00.

wsTęP bEzPŁaTNy

Więcej informacji na stronie www.teatrpolski.waw.pl.

TEoloGia TEaTru

Cykl jest realizowany we współpracy z Centrum

Myśli Jana Pawła II.

Page 17: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim
Page 18: Edukacja w TEaTrzE Polskim Edukacja w TEaTrzE Polskim

33

Edukacja w TEaTrzE Polskim / w skrÓciE...

warszTaTy / szkoŁa widzÓw

Wyzwania tłumacza – projekt naukowo- -artystyczny

17 X / 7 Xi /19 Xii 2016

Mama, tata i ja, czyli nasz zespół teatralny – warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 8–12 lat

Akademia Dojrzałego Twórcy – warsztaty literackie dla seniorów

Od słowa do słowa – warsztaty teatralne dla licealistów

Lekcja teatru – warsztaty dla nauczycieli pragnących wykorzystywać teatr w swojej pracy w szkole

Poranki filozoficzne dla dzieci – warsztaty filozoficzne dla dzieci

Premiery studenckie – spotkania i seminaria dla studentów

Inspiracje – spotkania dla nauczycieli

Fora dyskusyjne – cykl debat towarzyszących premierom

Teologia teatru – panele dyskusyjne o związkach teatru z religią

8 X – 3 Xii 2016 3 X – 5 Xii 2016początek3 X 2016

X 2016 – ii 2017 24 iX – 10 Vi

2 X / 30 X / 27 Xi /11 Xii 2016

?????????????

pierwsza premiera27 X 2016

13 Xi / 18 Xii 2016 /8 i 2017

sPoTkaNia i dyskusjE