Top Banner
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΜΕΡΟΣ-66) 66.1 Για τους σκοπούς του παρόντος µέρους, αρµόδια αρχή είναι η αρχή που ορίζεται από το κράτος µέλος, στην οποία ένα πρό- σωπο υποβάλλει αίτηση για την έκδοση άδειας συντήρησης αεροσκαφών. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΤΜΗΜΑ Α Α∆ΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 66.Α.1 Πεδίο εφαρµογής α) Η παρούσα ενότητα θεσπίζει τις απαιτήσεις για την έκδοση άδειας συντήρησης αεροσκαφών και τις προϋποθέσεις ισχύος και χρήσης της για αεροπλάνα και ελικόπτερα των παρακάτω κατηγοριών: Κατηγορία Α Κατηγορία Β1 Κατηγορία Β2 Κατηγορία C β) Οι κατηγορίες Α και Β1 υποδιαιρούνται σε υποκατηγορίες σχετικές µε τους συνδυασµούς των αεροπλάνων, ελικοπτέρων, στροβιλοκινητήρων και εµβολοφόρων κινητήρων. Οι υποκατηγορίες είναι: Α1 και Β1.1 Στροβιλοφόρα Αεροπλάνα Α2 και Β1.2 Εµβολοφόρα Αεροπλάνα Α3 και Β1.3 Στροβιλοφόρα Ελικόπτερα Α4 και Β1.4 Εµβολοφόρα Ελικόπτερα 66.Α.10 Εφαρµογή Η αίτηση για άδεια συντήρησης αεροσκαφών ή για τροποποίηση στην εν λόγω άδεια πρέπει να συνταχθεί στο έντυπο 19 του EASA και κατά τρόπο που έχει καθοριστεί από την αρµόδια αρχή και να υποβληθεί σε αυτήν. Η αίτηση για τροποποίηση άδειας συντήρησης αεροσκαφών υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια συντήρησης αεροσκαφών. 66.Α.15 ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης Ο αιτών για άδεια συντήρησης αεροσκαφών πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. 66.Α.20 ∆ικαιώµατα α) Με την επιφύλαξη της συµµόρφωσης µε το στοιχείο β), ισχύουν τα ακόλουθα δικαιώµατα: 1. Η άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Α επιτρέπει στον κάτοχο να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία µετά από προγραµµατισµένη ελάσσονα συντήρηση γραµµής και απλή αποκατάσταση βλάβης, εντός των ορίων των καθη- κόντων που καθορίζονται ρητά στην εξουσιοδότηση. Τα δικαιώµατα πιστοποίησης περιορίζονται σε εργασίες που ο κάτο- χος της άδειας έχει προσωπικά εκτελέσει σε φορέα του µέρους-145. 2. Η άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Β1 επιτρέπει στον κάτοχο να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία µετά από συντήρηση, συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης της δοµής του αεροσκάφους, του προωθητικού συστήµατος, καθώς και των µηχανικών και ηλεκτρικών συστηµάτων. Στα δικαιώµατα περιλαµβάνεται επίσης η αντικατάσταση αντικα- ταστάσιµων κυκλωµάτων ηλεκτρονικών µονάδων, η οποία απαιτεί απλούς ελέγχους προκειµένου να αποδειχθεί η λειτουρ- γικότητά τους. Η κατηγορία Β1 περιλαµβάνει αυτόµατα τη σχετική υποκατηγορία Α. 3. Η άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Β2 επιτρέπει στον κάτοχο να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία µετά από συντήρηση σε ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήµατα. 4. Η άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας C επιτρέπει στον κάτοχο να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία µετά από συντήρηση βάσης σε αεροσκάφη. Τα δικαιώµατα ισχύουν για ολόκληρο το αεροσκάφος σε φορέα του µέρους- 145. 28.11.2003 L 315/74 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL
78

Easa Part 66 El

Apr 04, 2015

Download

Documents

Ilias Aggelou
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

L 315/74

EL

28.11.2003

(-66) 66.1 , , .

66..1 ) : 1 2 C ) 1 , , . : 1 1.1 2 1.2 3 1.3 4 1.4

66..10 19 EASA . .

66..15 18 .

66..20 ) ), : 1. , . -145. 2. 1 , , , . , . 1 . 3. 2 . 4. C . 145.

28.11.2003

EL

L 315/75

) : 1. - / -145. 2. , . 3. , () (-) .

66..25 ) , , . -147 . ) . , .

66..30 ) : 1. 1.2 1.4: i) , , ii) , , , iii) , -147. 2. 2 1.1 1.3: i) , , ii) , , , , iii) -147. 3. C, , : i) 1.1, 1.3 2 -145, 1.2 1.4 , ii) 1.2 1.4 -145, 1.2 1.4 , 4. C, , : 1 2 -145, 1 2 , 5. C : , , . ) , IV . ) , 1 2 , .

L 315/76

EL

28.11.2003

) , / . / , , . / . / . ) ), , . , .

66..40 ) , , , 66..120. ) . ) / .

66..45 / ) , -145 -147. , . / , -145 147. ) ), 1, 2 C . ) ), 1, 2 C -147 . ) 1 2 66..20 ). . ) C III . C 66..30, ), 5), 1 2. . ) , ) ), . . 1 2 C -147, . ) ), , 1, 2 , , . 1. . 2. , . , 1, .

28.11.2003

EL

L 315/77

3. : i) 1 C: ii) 2 C: ) ), , , 1, 2 C , , 3 . , , 66..30, ), 5, 1 2: 1. 1, 2 C 1, 2 C. 2. III . -147, . 3. . 66..70 ) , , 66..300. ) , , . , 66..300. ) , . 66..100 , . 66..200 , .

L 315/78

EL

28.11.2003

66..05 . 66..10 ) , , , . . ) . ) . . 66..15 . , . 66..20 ) , , , . ) : 1. , , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. . ) ), 1. 5. . ) ), 6. . ) ), 7 8 . 66..25 ) , , 11 . ) , , .

28.11.2003

EL 66..30

L 315/79

10 3 . .

66..100 ) 19 EASA , 19 EASA . ) / , 1. ) , . .

66..105 145 ) -145 , . ) -145 66..100 ) ). , .

66..110 ) 66..100 66..105, , 19 EASA. ) 66..100 66..105, . . ) 66..100 , . ) 66..105 , 145 19 EASA .

66..115 19 EASA / , , . .

L 315/80

EL

28.11.2003

66..120 ) 19 EASA , -145 . ) , 66..500. 66..500, . ) : 1. ' . 2. -145 - , , 66..155 , . .

66..200 ) , . . ) . ) I II . ) III . ) . . ) . . ) , . ) . . ) . .

66..300 ) H 66..70 66..305 66..310, . ) .

28.11.2003

EL

L 315/81

66..305 , 66 (-). . 66..310 , , (-). , . 66..25 ). 66..400 ) 66..405. ) . 66..405 ) I . ) , . , . ) ), I . ) , . , 66..500 , , : 1. / . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. .

L 315/82

EL

28.11.2003

1. , 1, 2 C , 1 2 (1, 2 3) . C 1 2. : 1 . : . , . . 2 . . : . , , . , . , . . 3 . . : . . . , , . . , . 2. 66 . : 1 : (-) (-) 1 : () (-) B2

1 2 3 4

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

28.11.2003

EL

1 : (-) (-) 1 : () (-) B2

L 315/83

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X

X X X

X X X X

X X

L 315/84

EL

1. A 1 B2

28.11.2003

1.1 , , , , , , , , , , , . 1.2 ) , , , , , . ) . , . . . . 1.3 ) . ) , , /. ) , , .

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2. A 1 B2

2.1 : , , . . : , . . 2.2 2.2.1 , , . . , : , , .

1

1

1

1

2

1

28.11.2003

EL

A 1 B2

L 315/85

, . (). 2.2.2 : , ( ). : (/ ). : . , . , . 2.2.3 ) , , , , (, ), , . ) , . . . : , ( ). 2.2.4 ) . ) , , . . , : Bernulli, . 2.3 ) : : , Fahrenheit Kelvin. . ) , . : , . . . 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1

L 315/86

EL

A 1 B2

28.11.2003

: . , . , , , , . , , . 2.4 () , . : , , , . . 2.5 : , , , . : , , , , Doppler. 2 2 2 2

3. A 1 B2

3.1 : , , , . , . 3.2 : . , Coulomb. , , . 3.3 , : , , , , , , , , .

1

1

1

1

2

2

1

2

2

28.11.2003

EL

A 1 B2

L 315/87

3.4 : , , , , , . 3.5 : , , , , . . . , . . 3.6 Ohm, Kirchoff. , . . 3.7 / ) . . , , , . . , . . Wheatstone. ) . , , , . , , . . Wheatstone.

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

L 315/88

EL

A 1 B2

28.11.2003

3.8 I, ( ). . . , . 3.9 / . , , , , , , . , . . . , . . 3.10 ) . . . . . . . . ) , , , , , , , , . .

2

2

2

2

2

2

2

2

28.11.2003

EL

A 1 B2

L 315/89

3.11 / Faraday. . . : , , . . . : , , , . Lenz . , . . . 3.12 / () . . . , , . , . . 3.13 () : , , , . , , , , , . / . / .

2

2

2

2

1

2

2

L 315/90

EL

A 1 B2

28.11.2003

3.14 (R), (C) (L) L, C R , . L, C R. , , . , . 3.15 . . . , , . . . , , , , . . 3.16 , : , , , . 3.17 () . . , . . . 3.18 () , : , . . : , , .

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

28.11.2003

EL

4. A 1 B2

L 315/91

4.1 4.1.1 ) . . . (), (LED), , , . . ) , , . : , . , , . : , , , , , . : , , , , . : (), (LED), Shottky, , , , , Zener. 4.1.2 T ) . . . ) . , . . 2 1 2 2 2 2

L 315/92

EL

A 1 B2

28.11.2003

. : (A, B, C). : , , . : , push-pull, , , -. 4.1.3 ) / . ) . : , , , . : , (), (IR), . . 4.2 . 4.3 ) : , , , . / : , , , , . ) : , , , , , , , , . , : , , , , , , . , , . 2 1 1 2 2 1

28.11.2003

EL

5. A B1.1 B1.3 B1.2 B1.4 B2

L 315/93

5.1 . 5.2 : , . , . 5.3 , . , , . 5.4 , , ARINC, . 5.5 ) , . , . ) . 5.6 ) [ (bit), (byte), , , (CPU), (IC) RAM, ROM, PROM]. ( ). ) . , , . . . . , .

1

2

2

3

1

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

L 315/94

EL

A B1.1 B1.3 B1.2 B1.4 B2

28.11.2003

5.7 . : , , , . 5.8 . . , . 5.9 , , , . 5.10 . . . . , , . . 5.11 , , (LED) (LCD). 5.12 . , . 5.13 , .

2

2

2

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

28.11.2003

EL

A B1.1 B1.3 B1.2 B1.4 B2

L 315/95

5.14

2

2

2

:

EMC

EM

HIRF

/

5.15 /

2

2

2

/ (Built In Test Equipment) ( ) :

ACARS ARINC , .

ECAM .

EFIS .

EICAS .

FBW .

FMS .

GPS .

IRS .

TCAS .

: .

L 315/96

EL

6. A 1 B2

28.11.2003

6.1 ) , . . ) , , . 6.2 ) , . . ) , , . 6.3 6.3.1 , ) , , , . . ) / . . 6.3.2 . , . . . . . 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

28.11.2003

EL

A 1 B2

L 315/97

6.3.3 , . . . . 6.4 ) . () , , . ) . . , . 6.5 6.5.1 , . . 6.5.2 , : , , . : , . : . : , . , . 6.5.3 , , , , , , , , .

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

L 315/98

EL

A 1 B2

28.11.2003

6.5.4 : , . 6.6 ) . ) : , , , . 6.7 , , . 6.8 , , , . . 6.9 . , , , , . , . 6.10 . , . . Bowden. . 6.11 , . . . , , , , , , , .

1

2

1

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

2

2

28.11.2003

EL

7 A 1 B2

L 315/99

7.1 , , , . , , . 7.2 , . , , . , . 7.3 . . . . . 7.4 . 7.5 , , , . . , . 100 (Air Transport Association ATA). , ISO, AN, MS, NAS MIL. .

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

1

2

2

L 315/100

EL

A 1 B2

28.11.2003

7.6 , . . . , . , . 7.7 , . : . . . : . : , , , , . 7.8 , . . . 7.9 / . . . 7.10 . 7.11 , . . .

1

2

1

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

28.11.2003

EL

A 1 B2

L 315/101

7.12 , . , . , , -. 7.13 . . Bowden, . 7.14 7.14.1 . , . . 7.14.2 . . . 7.15 , , ) , . ) . . . 7.16 ) / : . ) . . -

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

L 315/102

EL

A 1 B2

28.11.2003

7.17

2

2

2

/ . , . . . /. : , . .

7.18 , , ) . . ) , . , . ) , , , . ) . ) . 7.19 ) RF. ) E . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2

28.11.2003

EL

A 1 B2

L 315/103

7.20 . . . / . . / / . . .

1

2

2

8.

A 1 B2

8.1 (ISA), . 8.2 . , , , , , , . : , , , (), , , , , , () . , , . : , , , , . , , , .

1

2

2

1

2

2

L 315/104

EL

A 1 B2

28.11.2003

8.3 , , . . , . . : , . . 8.4 , ( ).

1

2

2

1

2

2

9. A B1 B2

9.1 H . . Murphy. 9.2 . . . . . . 9.3 : . K . . . . , .

1

2

2

1

2

2

1

1

1

28.11.2003

EL

A B1 B2

L 315/105

9.4 /. : . . : . , . , , . 9.5 . . . . . 9.6 . . . . 9.7 . . . . 9.8 . . (.. ). . 9.9 . .

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

L 315/106

EL

10. A 1 B2

28.11.2003

10.1 (ICAO). (EASA). . O : 145, 66, 147 -. . 10.2 66 66. 10.3 145 145. 10.4 JAR-OPS : . . . () . 10.5 ) : EACS 23/25/27/29. . . 21: /. ) . . . (). . 10.6 - -.

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

28.11.2003

EL

A 1 B2

L 315/107

10.7 : ( ) ) . , 1 2 2

, , . . , . . : , , , .. ) . . (ETOPS), . , 2/3 . 1 1

11. , 1 B1.1 B2

11.1 11.1.1 : : . : -, ( ), ( ) (). , . - , -. , ( ), ( ), ( ) -. 1 2

L 315/108

EL

1 B1.1 B2

28.11.2003

, , . , . , . , ( ), , , , , . 11.1.2 , , , . Mach, Mach, , , , . . Mach. 11.2 ) . , , . : (fail safe), (safe life), (damage tolerance). . , , , , , , , , . . . . . ) : , , , , , , , , , , , , , , . 1 2 2 2 1 2

28.11.2003

EL

1 B1.1 B2

L 315/109

: , , . , , , . . : . 11.3 11.3.1 ( 52/53/56) . . . : , , . . 11.3.2 ( 57) . . , , /. 11.3.3 ( 55) . . 11.3.4 ( 55/57) . . 11.3.5 / ( 54) . . . 11.4 ( 21) 11.4.1 , , (APU) . 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

L 315/110

EL

1 B1.1 B2

28.11.2003

11.4.2 . . . , . 11.4.3 . , . . 11.4.4 . 11.5 / 11.5.1 ( 31) pitot : , , . : , , , , , . : . , . . 11.5.2 . ( 22). ( 23). ( 34). 11.6 ( 24) . . . . . . , , . . / .

1

3

1

3

1

3

1

2

1

1

1

3

28.11.2003

EL

1 B1.1 B2

L 315/111

11.7 ( 25) ) . , . ) . . . . . . . 11.8 ( 26) ) . . . ) . 11.9 ( 27) : , -, . . . . , . : , , , , . , , Mach, , . . / . 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2

L 315/112

EL

1 B1.1 B2

28.11.2003

11.10 ( 28) . . . , . . . . . 11.11 ( 29) . . . : , , . . . . . . 11.12 ( 30) , . : , . : , , . . . . 11.13 ( 32) , . : . . , , . . .

1

3

1

3

1

3

2

3

28.11.2003

EL

1 B1.1 B2

L 315/113

11.14 ( 33) : , , , , . : , , . . 11.15 ( 35) . , , . . . 11.16 ( 36) . : / (APU), , , . . . . . 11.17 / ( 38) , , , . , . . 11.18 ( 45) . . . . ( ).

2

3

1

3

1

3

2

3

1

2

L 315/114

EL

28.11.2003

11. , : 2 1.2. 2 B1.2 B2

11.1 11.1.1 : : : -, ( ), () , . - , -. , ( ), ( ), ( ) -. , , . , . , . , ( ), , , , , . 11.1.2 : 11.2 ) . , , . : (fail safe), (safe life), (damage tolerance). . , , , , , , , , . . . . . 2 2 1 2

28.11.2003

EL

2 B1.2 B2

L 315/115

) : , , , , , , , , , , , , , , . : , , . , , , . . : . 11.3 11.3.1 ( 52/53/56) . . . : . . 11.3.2 ( 57) . . , , /. 11.3.3 ( 55) . . 11.3.4 ( 55/57) . . 11.3.5 ( 54) ) /. . . . /

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

L 315/116

EL

2 B1.2 B2

28.11.2003

11.4 ( 21)

1

3

. , . 11.5 / 11.5.1 ( 31) pitot : , , . : , , , , , . : . , . . 11.5.2 . ( 22). ( 23). ( 34). 11.6 ( 24) . . . . . , . 11.7 ( 25) ) . , . ) . . ( 2). . . . . 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2

28.11.2003

EL

2 B1.2 B2

L 315/117

11.8 ( 26) ) . . . ) . 11.9 ( 27) : , -, . . . : . . . . 11.10 ( 28) . . . . . . 11.11 ( 29) . . . : , . . . . 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

L 315/118

EL

2 B1.2 B2

28.11.2003

11.12 ( 30) , . : , , . . . 11.13 ( 32) , . : . . , , . . . 11.14 ( 33) : , , , , . : , , . . 11.15 ( 35) . , , . . . 11.16 ( 36) . : / (APU), , , . . . . . /

1

3

2

3

2

2

1

3

1

3

28.11.2003

EL

2 B1.2 B2

L 315/119

11.17 / ( 38) , , , . , . .

2

3

12. , 3 4 B1.3 B1.4 B2

12.1 . . . , . . Coriolis . , , . . . 12.2 . . . : , , . : . : . : . , . : , , . . .

1

2

2

3

L 315/120

EL

3 4 B1.3 B1.4 B2

28.11.2003

12.3 . . . , . . 12.4 . , . 12.5 ) . , , . : (fail safe), (safe life), (damage tolerance). . , , , , , , , , . . . . ) : , , , , , , , , , , , . , . . : , , . . . . . : , , .

1

3

1

3

2

2

1

2

28.11.2003

EL

3 4 B1.3 B1.4 B2

L 315/121

, , , . . : . 12.6 ( 21) 12.6.1 , . 12.6.2 . . . . 12.7 / 12.7.1 ( 31) pitot : , , . : , , , , , . : . HUMS. . 12.7.2 . ( 22). ( 23). ( 34). 12.8 ( 24) . , . . , . . , , . / . 12.9 ( 25) ) . 2 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 2

L 315/122

EL

3 4 B1.3 B1.4 B2

28.11.2003

, . . ) . , . . . 12.10 ( 26) . . . 12.11 ( 28) . . . , . . . . 12.12 ( 29) . . . : , , . . . . . . 1 3 1 3 1 3 1 1

28.11.2003

EL

3 4 B1.3 B1.4 B2

L 315/123

12.13 ( 30) , . : , . . . 12.14 ( 32) , . : . . , , . . , . 12.15 ( 33) : , , , , . : , , . . 12.16 ( 36) . : , , , . . . . .

1

3

2

3

2

3

1

3

13. , A 1 B2

13.1 ) : : : -, ( ), () , . 1

L 315/124

EL

A 1 B2

28.11.2003

- , -. : ( ), ( ), ( ). : , , . , , . ) , , , . Mach, Mach. ) . . 13.2 ) . ) . . . 13.3 ( 22) , . . : , . . . . 3 2 1 1 1

28.11.2003

EL

A 1 B2

L 315/125

. . : , , , , , . 13.4 / ( 23/24) , , , , . : (VHF) . (HF) . . . . (VOR). (ADF). (ILS). (LS). . (DME). (VLF/Omega). Doppler. RNAV. . (GPS), (GNSS). . , . (TCAS). . . , (ARINC). 13.5 ( 24) . . . .

3

3

L 315/126

EL

A 1 B2

28.11.2003

. . , , . . / . 13.6 ( 25) . . 13.7 ( 27) ) : , -, . . . . , . : , , . , , Mach, , . . ) : , . 13.8 ( 31) . . . . pitot . . . . Mach. / . . . . . . 2 2 1 3

28.11.2003

EL

A 1 B2

L 315/127

. . . . . . . . , . . . 13.9 ( 33) : , , , . : , , . . 13.10 ( 45) . . . . ( ). 2 3

14. A 1 B2

14.1 ) , , . ) (FADEC). 2 1

L 315/128

EL

A 1 B2

28.11.2003

14.2 / . . : , . . , . , . .

2

15.

A 1 B2

15.1 , , ewton, Brayton. , , , , , . , , . 15.2 , , , , , , , . . . , . , , , , , .

1

2

2

28.11.2003

EL

A 1 B2

L 315/129

15.3 . . . 15.4 . , . . : . : , , , . . 15.5 . 15.6 . -. . . 15.7 . , . . . 15.8 . 15.9 . . .

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

L 315/130

EL

A 1 B2

28.11.2003

15.10 , . 15.11 , (FADEC). . 15.12 , , . 15.13 . . . 15.14 / . : , . . . . . . . 15.15 . , . . 15.16 / . . . .

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

28.11.2003

EL

A 1 B2

L 315/131

15.17 . , , , , . 15.18 (APU) , , . 15.19 , , , , , , , , , , . 15.20 . 15.21 . . ( , ). , . / . (FOD). 15.22 A /.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

2

16. A 1 B2

16.1 , . , Otto Diesel. . . 16.2 . . - , .

1

2

1

2

L 315/132

EL

A 1 B2

28.11.2003

16.3 , , , . . . , . . . 16.4 16.4.1 , . . 16.4.2 , . 16.4.3 , (FADEC). . 16.5 , . , . , . . 16.6 , : , . , . 16.7 / . / . . . .

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

28.11.2003

EL

A 1 B2

L 315/133

16.8 . . . 16.9 , . 16.10 . . . . . . . 16.11 , , , , , , , , , , . 16.12 . . : , . 16.13 A /.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

2

17. A 1 B2

17.1 . / , , , . . , . . . .

1

2

L 315/134

EL

A 1 B2

28.11.2003

17.2 , . , , , . , , . . 17.3 : /. . . 17.4 . 17.5 . 17.6 . . , , , , . / . . 17.7 A .

1

2

1

2

2

1 1

2 3

1

2

28.11.2003

EL

L 315/135

1. 1.1. 1.2. , . 3 , 75 . 20 . 66, I, 7, 9 10. , . , . 66 , 75 %. 75 %, 75 % . , .

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

1.9.

1.10. . 1.11. 66, 66, 5 , 1.12. 90 , 147 , 30 . 1.12. 5 1.11 66 . 2. 2.1. 66, I 1 : 16 0 . 20 . 1 30 0 . 40 . 2 30 0 . 40 . 2.2. 2 : 30 0 . 40 . 1 50 0 . 65 . 2 50 0 . 65 . 2.3. 3 : 20 0 . 25 . 1 50 0 . 65 . 2 50 0 . 65 .

L 315/1362.4.

EL

28.11.2003

4 : A . 1 20 0 . 25 . 2 40 0 . 50 .

2.5.

5 / : 16 0 . 20 . B1.1 B1.3 40 0 . 50 . B1.2 B1.4 20 0 . 25 . 2 70 0 . 90 .

2.6.

6 : 50 0 . 65 . 1 70 0 . 90 . 2 60 0 . 75 .

2.7.

7 : 70 2 . 90 40 . 1 80 2 . 100 40 . 2 60 2 . 75 40 .

2.8.

8 : 20 0 . 25 . 1 20 0 . 25 . 2 20 0 . 25 .

2.9.

9 : 20 1 . 25 20 . 1 20 1 . 25 20 . 2 20 1 . 25 20 .

2.10. 10 : 30 1 . 40 20 . 1 40 1 . 50 20 . 2 40 1 . 50 20 . 2.11. 11 , : 100 0 . 125 . 1 130 0 . 165 . 2 . 2.12. 11 , : 70 0 . 90 . 1 100 0 . 125 . 2 . 2.13. 12 , : 90 0 . 115 . 1 115 0 . 145 . 2 .

28.11.2003

EL

L 315/137

2.14. 13 , : A . 1 . 2 130 0 . 165 . 2.15. 14 : A . 1 . 2 25 0 . 30 . 2.16. 15 : 60 0 . 75 . 1 90 0 . 115 . 2 . 2.17. 16 : 50 0 . 65 . 1 70 0 . 90 . 2 . 2.18. 17 : 20 0 . 25 . 1 30 0 . 40 . 2 .

L 315/138

EL

28.11.2003

1. . 1 , , . 1. : , , . 2. , . 3. . 4. . 5. . 2 , , , , . : 1, , : 1. , . 2. ( ) : ) , . ) . ) . ) . ) . ) . ) . ) . ) . ) . ) /. ) . ) . ) . ) / . 3. , . 4. . 5. , . 6. , : , , , , /, . 7. N ( ) MEL/CDL.

28.11.2003

EL

L 315/139

8. . 9. 2. 3 , , , / . : 1 2, , : ) , , , ) ) . 2. . 2.1. . . 1 . C, , 1.

(// ..) / / 2 / 1 /

1 C

1 C

1 C

1 C

B2

M / () /

3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1

1 1

L 315/140

EL

1 C 1 C 1 C 1 C

28.11.2003 B2

: / / /

1 3 3 3 3 3 2 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 3 3 3 2 3 3

1 1 1 1 1 1 1

1 3 3 3 2 3 3

1 1 1 1 1 1 1

1 3 3 3 2 3 3

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

28.11.2003

EL

1 C 1 C 1 C 1 C

L 315/141 B2

FADEC (APUs) A : - FADEC , / A

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 3 3 1 1

3

1

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3

1

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 3 3

L 315/142

EL

1 C 1 C 1 C 1 C

28.11.2003 B2

: 2.2. , : ) , , : , , , , , .., ) N ) N / , , . 3. , : 1. . 3 , . 120 3 75 1 2. 2. H . . 1 2 . 3. 1 2 . . 4. 75 %. 5. . 6. , . 4. , , . . . . / 2, . : ) 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3

28.11.2003

EL

L 315/143

) , , , , , , , , , .., ) ) / , , . .

L 315/144

EL

28.11.2003

IV -66 66. , . 50 % 147 .: : 1 2 3 4 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2

1 2 3 4 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 6 6 6 6 6 6 6

6

6 6

6 6 6

2 2 2 2

6 6 1 1 6

2 2 2 2 6 2

1 1 6 6 6 6 6

2 2 2 2 1 2 1 2

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 2 6 2 1

6 6 1 2 1

1

V 66 . 19 SA 66, 145 .

28.11.2003

EL

L 315/145

L 315/146

EL

28.11.2003

28.11.2003

EL

L 315/147

L 315/148

EL

28.11.2003

28.11.2003

EL

-66

L 315/149

1. 66. 2. , . , . () , 66 3. , , , , . 4. . 5. , 66, . . 6. 145 , , . 7. 66 145 , , . 8. 66, . 9. 8 , 145 . 10. 66 . 11. 26 EASA , 66, 66. 12. -66, , . 13. , , , . 14. 13, . 15. , . 16. , , .

L 315/150

EL

28.11.2003

28.11.2003

EL

L 315/151