Top Banner
Nunarsuup kaarfanut TIKILLUARIT Velkommen til verdens top TILBUD JULI AUGUST SEPTEMBER
64

Duty Free | Jul. - Sep. 2010

Mar 25, 2016

Download

Documents

KNI a/s

Duty Free Kangerlussuaq / Narsarsuaq, Pilersuisoq
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 1

Nunarsuup kaarfanut

tikilluarit Velkommen til verdens top

TILBUDJuli

auGuSt

SEPtEMBEr

Page 2: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2 dutyfree.gl 2010

imai / indhold

Er fremstillet og udgivet af:KNI a/s

Grafisk produktion: KNI a/s MarketingLayout: pal@kni.glTryk: SP3Foto & illustrationer: KNI a/s MarketingOplag: 1000

oqaLUTTUaaqqaT /LæsearTIkLerViinnit silarsuaat ..................................... 4sydafrikas fagre VinVerden ............10klimaforandringer ..............................16kalaallit nunaata sermersua .......18Qaannamik angalaneQ ......................20kajak sejlads .............................................22umimmaat .....................................................24moskusokser .............................................25opskriften ....................................................26

NIoqqUTIT /proDUkTerdaMEParfuME ...................................... 34hErrEParfuME ..................................... 38hudPlEJE & MakEuP ......................... 42rødviNE ...................................................... 44roSéviNE .................................................... 47hvidviNE ..................................................... 47SPirituS ....................................................... 50øl & SodavaNd .................................... 53ChokoladE & Slik ............................. 54toBakSvarEr .......................................... 62divErSE ........................................................ 63

Juli

tilb

ud

aug

ust t

ilbud

Sept

embe

r tilb

ud

side 25

Page 3: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 3

aSaSara aNGalaSoqneriuppugut kataloogip uuma misis­suataar nissaa piffissaqarfigilaarsinnaas­sagit. Qularinngilara nioqqutissat qiner­neqarsinnaasut pissanganartuutissagitit akillu akikigissagitit. danmarkimi aammalu kalaallit nunaanni pisiniarfinnut naleqqiul­lugit, akigititagut appasinnerupput, kiisalu aamma kastrup­imi timmisartut mittarfis­suanni air greenland­illu timmisartorsuani unammillerluarsinnaa suupput.

akitsuuteqanngitsunik nioqquteqarfitsinni sapinngisaq tamakkerlugu pisisartutsinnut pissutsit pitsaanerpaatikkumallugit aam­malu nioqqutissat qiniataarneqarsinnaa sut assi giinngitsut sapinngisamik amerlassuse­qarnissaat pissanganartuunissaallu sulissu­tigiuarpagut.

neriuppugut aamma nukinnguteqarnak eqqissillutillu angerlarsimaffinni qarasaa­siat atorlugu www.dutyfree.gl­imi nioq­qutissaatigut misissuataarsinnaassagitit pisiniarlutillu.

nioqqutissallu pisiatit kangerlussuakkuu­leruit narsarsuakkuuleruilluunniit ti guin­narian ngorlugit – piareersimatinneqassap­put.

angalaneq niuerniarnerusarpoq – naak danmarkimut/danmarkimiit timmisartor­suaq aqqutigalugu sinerissamiit sinerissa­mulluunniit timmisartumut kingullermut ilaallutit tikillutillu ingerlaqqinniaraluaruil­luunniit, narsarsuarmi kangerlussuarmilu

akitsuuteqanngitsunik nioqquteqarfimmi niuerniarnissaq tamatigut angumerisinnaa­vat. pisatannillu tunniussininni allatut im­maqa ilisimatinneqarsimagaluaruilluunniit, tamanna eqqortuuvoq.

aqqusaarnermilu piffissaqariaruit, akun­nittarfiup illorsuartaata ilaani tammajuit­suerniarnermik immikkoortoqarfipput aammalu pisiniarfipput, isumaqarpugut iserfigissallugit periarfissaqartariaqartutit – taakkunanimi aamma tunissutissaqqissunik kiisalu kalaallit nunaanniit immikkut ilisar­naatinik naammattoorsinissannut periarfis­saqarputit.

kærE rEJSENdEVi håber, at du vil tage dig tid til at kigge dette katalog igennem. Vi er sikker på, at du vil finde udvalget spændende og pri­serne billige. Vore priser er stadig billigere end butikspriserne i danmark og grønland, ligesom vi også er konkurrencedygtige med priserne i kastrup og ombord på air greenland´s atlantfly.

Vi forsøger til stadighed at gøre både forhol­dene i vore duty­free butikker så optimale som muligt for vore kunder, og udvalget så

varierende og spændende som muligt.Vi håber også, at du har taget dig tid til at kigge på www.dutyfree.gl, hvor du i ro og mag kan sidde hjemme ved computeren og kigge udvalget igennem og lave din bestil­ling. Varerne vil du få udleveret ved gen­nemrejse i enten kangerlussuaq og narsar­suaq – nemt og billigt.

at rejse er at handle – og du kan altid nå at handle i vore duty­free butikker i narsar­suaq og kangerlussuaq, også selvom du an­

kommer fra kysten med sidste maskine eller skal af sted ud til kysten med første maskine i forbindelse med danmarks­maskinens af­gang/ankomst.

Har du lidt ekstra tid til overs ved gennem­rejse, hvorfor så ikke benytte dig af mulig­heden for at besøge både vores souvenir­afdeling i lufthavnsbygningen og vores butik – her vil du også kunne finde gode ga­vemuligheder og specialiteter fra grønland.

Page 4: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

Jacqueline Jensen-imit

Silarsuarmi viinnit nunaanni, Sydafrika kisiartaalluni viinninik nioqqusiornermik ukiut 351-it sioqqullugit aallartitsinernik ulluliisinnaavoq.

1652-imi nakorsaq Jan van riebeeck Sydafrika-mut tikimmat, viinninik narsaat siullerpaaq pilersippaa. industri miki-sunnguuvoq aallarterlaaq, kialuunniit takorluunngisaannarsimavaa silarsuarmi viinninik nioqqusiortut annersaasa arfineq-marlorilissagaat.

Jan van riebeeck-i nunaqqatinilu peqatigalugit hollandsk østindiske

kompagni-mit niuertarfiuteqarfimmik pilersitsiartoqullugit aallartinneqarput, tassani Europamiit kangia qiterlermut uterlugulu kompagniip angallataasa ingerlaarnerannut taqussanik nutaanik pilersuisussanngorlugit. viinnequtit ikkuppai isumaqarami nakorsaatit pit-saasuusut. taamanikkut vitamininik ami-gaateqarneq peqqutaalluni angallatini nappaalaso qarpoq. februaarip aappaani 1659-imi van riebeeck-ip oqaatsit tusaa-masat ukuusut ullorsiutiminut allappai: "ullumi, Naalagaq qujanarsili, viinni viinnissamik Cape-mik siullermeerluni sananeqarpoq." vitamininik pissarsiffissaq

nassaarineqarpoq. kingusinnerusukkut viinninik nioqqusiorneq annertusiar-torpoq, tamannalu aatsaat franskit pro-testanerit frankrige-mi katuullit oqaluf-fianit malersorneqartut, holland-imut qimaanerisa kingorna pivoq. taassuma kingorna, viinninik nioqqusiortarnermin-nik aamma kulturiminnik nassataqarlutik Cape town-imut ingerlaqqipput.

atugarissaarnermi atugarliornermi-lu viinnissanik naatitsineqtaamanikkut viinninik nioqqusiornis-samut viinnissanik naatitsiniarnermut sanilliullugu, diamantinik kuultinillu

sydafrikaviinnit silarsuaat alianaatsoq

ukiuaaluit ingerlaneranni viinnit sydafrikameersut nunat assigiinngitsut akornanni silarsuarmi pitsaanerpaat ilaattut tusaamasan ngorsimapput. silaannaa viinninik naatitsiffiullaqqissoq, viinninik nioqqusiullaqqissut aammalu oqaluttuarisaa­neq pissanganartoq tassaapput ullumikkut sydafrikap iluatsitsilluarsimaneranut tunuliaqutaasut.

Page 5: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 5

ujaasinerit aammalu ulluinnarni nunap angallavikkuminaatsup naasorissaa-nissamut piuminarsarniarneranut sor-suutigisat malunnarnerupput. viinnit Europamut siulliit nassiunniartarneri angallassissutissanik ajornartorsiuteqar-titsingaatsiarput. 1800-kkut naalernerini viinnit kumaannit viinnequtit naqqaniit nerillugit viinninik narsaatit nungun-neqarput. Sydafrikamiulli uniinnanngillat, 1900-kkunnilu viinninik naatitsisarneq ingerlanneqaqqilerpoq. 1970-ikkunni viinninik nioqqusiorneq pimoorun-neqaleruttorpoq, nioqqutilli silarsuarmi inuiaqatigiinnit sydafrikap nioqqusiaan-

nik pisiaqarumajunnaarnerat peqqutaal-luni nassiussorneqarneq ajorput.

1992-imi apartheid-ip atorunnaarsinne-rata kingorna viinnit Sydafrikameersut silarsuarmi saqqummertalerput. Pitsaal-luinnartuupput, Sydafrikamiillu viinnit imavissuup akianiittutulli nunani mak-kunani Chile-p, australiap, argentinap aammalu Californiap viinniisulli pitsaati-gisutut pilertortumik akuerisaapput.

Western Cape

Page 6: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

6 dutyfree.gl 2010

Jan van Riebeeck

pinotage – sydafrikap inuiattut viin-nissaat Sydafrikami viinninik nioqqusiorneq, Cape-provinsimi Western Cape-p ilaani tyskland-itut angitigisumi, 100.000 hektar-imik annertutigivoq. Sydafrikap viinninik pigisaqarfii ækvator-imi allorniusaq sanimukartoq 32 Chili-mi, argentinami australiamilu viinneqarfiit pitsaanerpaat nalaannisut inissisimavoq. Nuna tamakkerlugu frankrige tyskland-ilu ataatsimoornerattulli annertutigivoq.

Sydafrika viinnissanik assigiinngitsunik 78-inik peqarpoq, tassani annertuner-paartaat europameersuupput ilisima-neqarnerpaasut. ukiumut, tyskland-ip katersinermini iluanaarutigisartagaasa annertussusaat ataatilaarlugu, 10 mio. hektoliiterit missiliorlugit viinninik nioq-qusiortoqartarpoq. Nunami viinninik nioqqutissiortut katillugit 3999-inik amerlassuseqarput.

Siullermik viinnissaq qaamasoq Chenin Blanc siaruarsimanerusimavoq. ukiunili kingullerni viinnissani qaamasuni Sauvignon Blanc-imit Chardonnay-imiillu qaangerneqarsimavoq. viinnissat naatin neqartartut 56%-ii qaamasuupput, aappaluttullu 44%-iullutik.

qupp.10-mi nangissaaq

1961-imi Sydafrika kunngiitsuuffittut suaa-rutigineqarpoq. innuttaasut 49 mio.-it sinni-laaqqavaat, ukiunilu 100-ni quleriaatinngor-simallutik. Cape-p provinsiani viinneqarfimmi inuit 5 mio.-nit missiliortut najugaqarput. Siul-lermik viinninik nioqqusiorneq qaqortumik amilinnit ingerlanneqarnerusimavoq, maan-nakkulli viinnit arlaqartut afrikap inoqqaavinit nioqqusiarineqartut saqqummertalerput.

Sydafrikami najugaqartut 79%-i afrikamiuup-put, 9,6%-ii qaqortumik amillit, 8,9%-i taartu-mik amillit aammalu 2,2%-i indiamiuullutik/asiamiuullutik.

Nunami aqqanilinnik pisortatigoor-tumik oqaasilimmi kulturikkullu

assigiin ngissitaartumi, viinninik nioqqusiornerup inunnik

assigiimmik soqutigisalinnik pitsaalluinnartumillu nioq-

qutimik pilersitsinissamut katersuuffiuvoq.

Ullumikkut Sydafrikamiviinnit silarsuaat

Page 7: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 7

ilinnut naleqquppa? i Club vino arbejder vi på at finde frem til gode kvalitetsprodukter med relationer til vinens forunderlige verden. disse pro-dukter kan købes på vores hjemmeside så længe lager haves.

vi ønsker desuden at fremme vinkulturen i Grønland gennem forskellige til tag.

læs mere om klubben og dens aktiviteter på www.clubvino.gl.

viinnit silarsuaannut attuumassuteqar-titsilluta, viinnit nioqqutissiarineqarner-mikkut pitsaasut ujartortuarlugit Club vino-mi suliatsinnik ingerlatsivugut. Nioq qutissallu taakkua toqqorsivitsinni pigitillugit, nittartagarput iserfigalugu pi-siarineqarsinnaapput.

kiisalu aamma suliniutit assigiinngitsut aqqutigalugit, kalaallit Nunaanni viinnit pillugit piorsarsimassuseq siuarsarusup-parput.

klubbe aammalu sammitittagai pillugit annertunerusumik atuarsinnaavatit, una iserfigalugu www.clubvino.gl.

er det noget for dig?

Page 8: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

8 dutyfree.gl 2010

Cabernet Sauvignon viinnissani aappa-luttuni nuannarineqarnersaavoq. Shiraz siuariartortuuvoq, australiamilu frankri-gemilu ilaquttaminiit allaanerusumik immikkut ittumik malunnaateqarluni.

Sydafrikap viinnit silarsuaannut tunnius-saa tassaavoq viinnissaq Pinotage. Sydaf-rikamiumit professor a.J. Perol-imit viin-nissat Pinot Noir-i aammalu hermitage kinguaassiortinneratigut pilersitaalluni. 1925-mi suliani aallartippaa, 1959-imilu viinnip siulliup ”viinnit nutaat”-nik unam-misitsinermi sattalluni saqqummersin-neqarnerani ajugaanerani ilungersuutaa iluatsilluarpoq. ukiuni arlaqartuni viin-nissaq Pinotage arajutsineqarsimavoq,

1990-ikkunnilu Sydafrikamiit nioqqutis-sat viinnillu nassiunneqarnissaannut ammaanneqaramik, aatsaat iluamik pingaartinneqalerpoq.

Viinneqarfiit nalissaqanngitsutSydafrikami Cape-provinsi najugas-saqqissuuvoq, pinngortitaq kusanarluin-nartoq, nunap ilaa naggorilluinnartoq, qooqqut qorsooqqissut qaqqanik uiguleriinnik avatangersimasut. Cape-mi qeqertaasami viinneqarfiit immikkoortui imaq akullersuup silaannaanik silaan-naqarput, aasaanerani panerluni kiattoq ukiuuneranilu siallertarluni. Piffinnili arlaqartuni imerterinissaq pisariaqar-tinneqartarpoq. kujataata sineriaani

nillataarneruvoq, aasaanerani 20-t 22-llu gradit akornanni kiattarluni, viinneqar-finnili Paarl-imi Stellenbosch-imilu 25-t 40-llu gradit akornanni nikerartarluni. Cape-provinsip avataanut ingerlaaraanni kiatsikkiartortarpoq. Nunarsuup affaata kujallermi ukiup kaajallakkiartornera kalaallit Nunaata paarlattuaniippoq, ukiarsariartulernerani februaarimi marsi-milu viinnissat katersorneqartarput. viinneqarfinni ukiuunerani sila qulit aqqaneq-marlullu akornanni kiattarpoq siallertarlunilu.

viinneqarfiit ilisimaneqarnerusut ilaat naatsumik allaaserineqarneri aaku...

Page 9: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 9

Constantia, Cape town-ip kujataa-niittoq, Cape-provinsimi illoqarfiit pingaarnersaat, Sydafrikami viinninik pigisaqarfinni pisoqaanersaavoq. viinnequtit siullersaat tamaani ikkun-neqarput. Piffimmi tassani viinninik nioqqusiorfiit tallimaannaapput, pin-gaarnertullu ataaseq, klein Constantia kinguleqqanut viinni tungusunnittoq nunani assigiinngitsuni ileqqulersuu-titut inissisimalerpoq, piffimmullu alutornarsisitsilluni.

Paarl viinneqarfiuvoq alla ilisimaneqar-toq, Cape town-imit biilinik akunnerup affaanik ingerlalluni ungasitsigisumi avannaani-kippasissumi inissisimasoq. viinneqarfiit ilisarnarluartut soorlu Nederburg aammalu Plaisir de Merle tassani aamma inissisimapput. qanga viinnissat qaamasut silaannaap issaa-sannera peqqutigalugu naasarput, piffissalli ingerlanerani viinnissat aap-paluttut sammineqarneruleriartorput.

Stellenbosch Cape town-imut qanit-tunnguami inissisimavoq, viinnilu pigisarqarfittut siuttuusutut isigineqar-luni. Sydafrikap viinniinik akimaner-saanik nioqqusiortartut arlaqartut tamaani inissisimapput. Stellenbosch illoqarfiuvoq ilisimatusarfik, kisiannili viinninik takornarianit aamma ornin-neqartarpoq. illut arlaqartut nunasiaa-gallarnertulli suli taamak isikkoqarput, silaannaalu allanngorartorsuunngilaq.

Franschoek, drakenstein qaqqaanit unguneqarsimavoq, ulloq naale-raangat anorimut nillataartumut takkuttartumut qooqqumi inissisima-nermigut oqquusumiittoq. Pinot Noir viinnissat aappaluttut qaamasullu maani naalluarsinnaalluinnarput, viin-ninillu qaamasunik qappiortartunillu pitsaalluinnartunik nioqqusiaqarpoq. franskinik nuunnernik pigisaqarfik malunnaateqarpoq, neriniartarfee-raqarlunilu franskisut atilinnik, igaffiilu mamarluinnartunik nerisassiaqarlutik.

Western Cape

Page 10: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

10 dutyfree.gl 2010

sydafrikasfagre vinverden

Af Jacqueline Jensen

på få år har sydafrikanske vine opnået et internationalt ry for kvalitet i verdensklasse. et klima perfekt til dyrkning af vin, dygtige vinmagere og en spændende historie er bag-grunden for sydafrikas succes i dag.

Page 11: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 11

Page 12: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

12 dutyfree.gl 2010

Som det eneste vinland i verden, kan Sydafrika sætte en præcis dato for vinin-dustriens fødsel for 351 år siden.

da lægen Jan van riebeeck kom til Sydafrika i 1652 plantede han den første vinmark. det var den spæde start på en industri, som ingen drømte om skulle blive verdens syvende største producent af vine.

Jan van riebeeck var sendt ud af hol-landsk østindiske kompagni for sammen med et par håndfulde landsmænd at oprette en handelsstation, som kunne forsyne kompagniets skibe med frisk proviant på deres vej til og fra Europa til det fjerne østen. han plantede vinstokke, fordi han mente, det var god medicin. dengang var der udbredt sygdom om-bord på grund af vitaminmangel. den 2. februar 1659 noterede van riebeeck i sin dagbog de berømte ord: "i dag, takket være vorherre, blev vin lavet for første gang af Cape-druer." En vitaminkilde var fundet. Egentlig kom der først senere skik på den spirende vinproduktion tak-ket være franske protestanter, som var forfulgt af den katolske kirke i frankrig og derfor havde søgt asyl i holland. herfra fortsatte de til Cape town og bragte deres vinmageri og -kultur med sig.

Vindyrkning i med- og modgangdatidens søgen efter diamanter og guld samt den daglige kamp for at tæmme den

Jan van Riebeeck

Sydafrikasvinverden i dag

Sydafrika blev erklæret en republik i 1961. Befolkningstallet er på lidt over 49 mio. og er tidoblet på 100 år. der bor cirka fem mio. men-nesker i Cape-provinsen, hvor vi-nområderne ligger. vinindustrien var tidligere domineret af de hvide immigranter, men efterhånden er flere vinmærker dukket op, som er fremstillet af landets oprindelige afrikanske befolkning.

Sydafrikas befolkning består af 79% afrikanere, 9,6% hvide, 8,9% farvede og 2,5% indere/asiater.

i et land hvor der er 11 officielle sprog og store kulturforskelle, samler vinproduktionen folk om en fælles interesse for at skabe et unikt, nationalt kvalitetsprodukt.

Page 13: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 13

vilde natur og omdanne en del af den til landbrug, overskyggede til en vis grad dyrkning af vindruer til vinfremstilling. de første spæde forsøg på at eksportere vin til Europa havde store vanskelighe-der med transporten. i slutningen af 1800-tallet blev vinmarkerne ødelagt af vinlus, som åd vinstokkene nedefra. Men sydafrikanerne gav ikke op, og i 1900-tal-let kom der atter gang i vindyrkningen. i 1970’erne tog vinfremstillingen for alvor form, men produkterne nåede ikke ud af landet på grund af verdenssamfundets boykot af sydafrikanske varer.

ved apartheidstyrets ophør i 1992 be-gyndte vinene fra Sydafrika at strømme ud til omverdenen. kvaliteten var i top, og vine fra Sydafrika blev lynhurtigt anerkendt på niveau med vine fra andre oversøiske lande som Chile, australien, argentina og Californien.

pinotage – den sydafrikanske nationaldrue Sydafrikas vinproduktion strækker sig over et areal på 100.000 hektar i We-stern Cape-området i Cape-provinsen, der er på størrelse med tyskland. de sydafrikanske vindistrikter ligger ved 32 breddegrad syd for ækvator på linje med de bedste vinområder i Chile, argentina og australien. hele landet er nogenlunde på størrelse med frankrig og tyskland tilsammen.

Sydafrika har 78 forskellige druesorter, hvoraf størsteparten er de kendte euro-pæiske. Årsproduktionen af vin er cirka 10 mio. hektoliter, hvilket svarer til lidt under tysklands høstudbytte. der er i alt 3999 vinproducenter i landet.

oprindeligt var det den hvide Chenin Blanc-drue, som dominerede overalt.

Western Cape

Page 14: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

14 dutyfree.gl 2010

de senere år er den blevet indhentet af de hvide druesorter Sauvignon Blanc og Chardonnay. der dyrkes 56% hvide og 44% røde druer.

Cabernet Sauvignon er den mest po-pulære røde drue. Shiraz er på vej frem og har sit eget udtryk, som er noget an-derledes end dens australske og franske slægtning.

Sydafrikas selvstændige bidrag til vinver-denen er Pinotage-druen. den er skabt af sydafrikaneren, professor a.J. Perol, der krydsede druesorterne Pinot Noir og hermitage. han startede sit arbejde

i 1925, og anstrengelserne kronedes i 1959, da den første vin blev præsenteret blindt og løb af med førstepladsen i en konkurrence blandt "unge vine". i mange år var Pinotage-druen overset, og den blev først rigtig værdsat i 1990’erne, da der blev åbnet for eksporten af varer og vine fra Sydafrika.

en perlerække af vindistrikterCape-provinsen er Sydafrikas smørhul med en smuk natur, et fantastisk frodigt landskab med bjergkæder, der om-kranser grønne dale. vinregionerne på Cape-halvøen har Middelhavsklima med varme, tørre somre og rigeligt med regn

om vinteren. kunstvanding er dog nød-vendig flere steder. Mod syd langs kysten er det køligere og omkring 20 til 22 gra-der om sommeren, mens temperaturen i vindistrikterne Paarl og Stellenbosch kan svinge mellem 25 og 40 grader. Når man bevæger sig mod nord i Cape-provinsen, bliver det gradvist varmere. På den sydlige halvkugle er årstiderne modsat Grønlands, og vinen høstes i februar og marts måned i den lune sensommer. vintervejret i vinområderne er regnfuldt med 10 til 12 grader.

her følger en kort beskrivelse af nogle af de mest kendte vindistrikter...

Page 15: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 15

Constantia, som ligger syd for Cape town, hovedstaden i Cape-provinsen, er Sydafrikas ældste vinregion. det var her de første vinstokke blev sat i jorden. der er kun fem vinhuse i dette område, og især et af dem, klein Con-stantia med dets søde dessertvin, har fået international kultstatus og kastet glans over området.

Paarl er en anden kendt vinregion, som ligger en halv times kørsel nordvest fra Cape town. her ligger flere kendte vinhuse som Nederburg og Plaisir de Merle. i gamle dage var det hvide druesorter, som groede her på grund af det milde klima, men efterhånden er der kommet mere fokus på de røde druesorter.

Stellenbosch ligger ganske tæt på Cape town, og regnes for den føre-nde vinregion. det er hjemstedet for mange berømte vinhuse, som laver nogle af Sydafrikas fornemste vine. Stellenbosch er en universitetsby, men tiltrækker også vinturister. Mange gamle huse er bevaret i kolonistilen, og der er en særlig afslappet atmosfære.

Franschoek ligger i en dal omkranset af drakenstein-bjergene, som yder læ for en kølig vind, der ofte kommer sidst på dagen. Pinot Noir-druen i rødt og hvidt trives fantastisk godt her, og der findes fremragende producenter af hvide vine samt eksklusive skumvine. regionen er præget af de franske im-migranter og rummer mange spæn-dende små restauranter med franske navne og et raffineret køkken.

Western Cape

Page 16: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

Global opvarmning og Grønlandklimaforandringer og global opvarmning er hotte emner over hele verden, og det er ikke mindst relevant i forhold til grønland, da indlandsisen ofte nævnes i forbindelse med debatterne om de globale temperaturstigninger. frosset ferskvand er bundet i form af millioner af kubik­meter is i grønland, og samlet set rummer landet 10 pro­cent af verdens samlede ferskvandsreserver.

KlimaforandringerGrønlands is smelter

Page 17: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 17

Udledning af drivhusgasser og kul-dioxiddet springende punkt i klimadebatten er spørgsmålet om, hvorvidt de stigende temperaturer er naturlige eller menneske­forårsaget. med andre ord om den men­neskeskabte udledning af drivhusgasser og kuldioxid medvirker til at øge de globale temperaturer eller ej. men i dag betvivler selv flere og flere klimaskeptikere ikke læn­gere, at mennesket spiller en rolle i den globale opvarmning. og til dato er over 180 lande tiltrådt fn’s kyoto­protokol, der sigter mod at reducere den industrielle udledning af kuldioxid, som man mistænker for at for­stærke den globale opvarmning.

Den smeltende grønlandske isHvis temperaturerne bliver ved med at sti­ge, er det et nærliggende spørgsmål, hvor

meget klodens ismasser så påvirkes. fange­re ved Qaanaaq siger, at havisen er 1 meter tyndere i dag end den har været før. Øst­grønlændere ser mindre is fra polarhavet end tidligere hen, og glaciologer så vel som turistguider fortæller, at gletsjerfronter vis­se steder i landet trækker sig tilbage år efter år. det gælder ikke mindst den unesco­fre­dede isfjordved ilulissat, som har trukket sig næsten 10 km tilbage i løbet af 2001­2004. om der smelter mere is, end der dannes på ny, er det spørgsmål videnskaben koncen­trerer sig om at besvare nu. og de seneste undersøgelser og studier viser, at grønland pt. rent faktisk mister mere indlandsis, end der dannes påny.

arktiske ferskvandsreserver i fareBåde videnskabsfolk og ikke­fagfolk retter fokus mod den 2,85 millioner km3 store

indlandsis, som på lang sigt kan smelte som følge af de stadigt stigende temperaturer. Hvis det sker, vil verdenshavene stige med 6­7 meter. tidshorisonten for det scenario lyder på nogle hundrede eller flere tusinde år afhængig af hvilke forskere man spørger.

stadig masser af is at semens der stadig hersker tvivl om den ha­stighed, isens størrelse aftager med og den komplekse sammenhæng af årsager til temperaturstigningerne, så er en ting sik­kert: ny is vil stadig dannes på indlandsisen, og der er endnu masser af is at beundre i grønland de næste mange generationer. spørgsmålet er bare i hvor store mængder...

Page 18: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

18 dutyfree.gl 2010

Nunarsuup kissakkiartornera kalaallit Nunaallusilarsuarmi sammineqarnerpaat tassaap­put silap allanngoriartornera nunarsuullu kissakkiartornera, minnerunngitsumillu pis­sutsit tamakkua kalaallit nunaannut attuu­massuteqarput, nunarsuarmimi kiassutsip qaffakkiartorneranik oqallinnermi sermer­suup aakkiartornera oqaatigineqartarpoq.

kalaallit nunaanni sermersuaq tassaavoq imeq qerinikoq kubikmiiterit milliuunillit arlaqartunik annertussusilik, taamaalillunni

Kalaallit Nunaata Sermersua aappoq

nunarsuarmi erngup annertussusaat ataat­simut katillugit 10 %­eralugu.

kissatsittoornermi gassit aammalu kuldioxid-nik aniatitsinerit

silamik oqallinnerni eqqartorneqarner­paanut apeqqutaavoq, kissakkiartorneq namminerisamik imaluunniit inunnit pin­ngortinneqartoq. allatut oqaatigalugu inuit pilersitaanik kissattoornermi gassit aam­

malu kuldioxid aniatinneqartut nunarsuup kissakkiartorneranut sunniuteqaqataaner­sut imaluunniit naamik.

kisiannili ullumikkut silamik qulartut amer­liartorput inuit nunarsuarmi kissakkiar­tornermut sunniuteqarneranik qularutigi­unnaarpaat. ulloq manna tikillugu nunat 180­it sinnerlugit fn­ip kyoto­mik isumaqa­tigiissusiaannut ilanngupput, taasuma isu­maqatigiissutip suliffeqarfissuit kuldioxid­

Page 19: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 19

mik aniatitsineranik apparsaaniarnermik anguniagaqarpoq, tamakkuupopummi nu­narsuup kissakkiartorneranut annertusaa­sutut pasineqartut.

kalaallit Nunaata sermersuata aakkiartornerakissakkiartornera ingerlaannassappat, nu­narsuup sermersui qanoq annertutigisumik sunnerneqassanersut apeqqutit qanin­nersarivaat. Qaanaami piniartut oqaatigaat, ullutsinni imap sikua 1 miiterimik pisarner­miniit saannerusoq. tunumiut siullermer­niit sikuiuitsumiit sikunik annikinnerusunik naammattoorsisarput, glaciologit takorna­rianillu nassuiaassisut oqaluttuaraat, ukiut ingerlanerani piffiit ilaanni sermersuit ilum­mukaariartuinnartut.

minnerunngitsumik ilulissani sermersuup kangerlua unesco­mit eqqissisimatitaasoq,

ukiuni 2001­imiit 2004­mut 10 kilumiite­risut annertutigisumik ilummukariartorsi­mavoq.

maannakkut siku pilersinneqarnermiit an­nertunerusumik aakkiartornersoq ilisima­tusartut akissuteqarfiginiarlugu pimoo­rullugu sulissutigaat. kalaallit nunaanni piffissami matumani ilumut sermersuaq pilersitsinerminiit sukkanerusumik aakkiar­tortoq misissuinerit kingulliit takutippaat.

Issittumi erngit sillimmatit ulorianartorsiortutilisimatusartut ilinniagaqanngitsullu ser­mersuaq 2,85 millioner km3 annertutigisoq, siunissami kissakkiartorneq annertusiartor­toq ilutigalugu aakkiartornissaa nakkutigi­lerpaat. taamatut pisoqassappat, silarsuup imaa 6­7 miiterisut portutigisumik qaffas­saaq. ilisimatusartut kikkut aperinerlugit

apeqqutaatillugu, tamanna ukiut hundere­de­t imaluunniit tusinde­tit ingerlanerani aatsaat pissaaq.

suli sermersuit annertoqisut takussaapputsermersuup qanoq sukkatigisumik aak­kiartorneranik aammalu silap kissakkiar­torneranut suut peqqutaarpiarnersut suli nalornisinneqarpoq, mannali qularisas­saanngilaq: sermersuarmi suli nutaanik sikunik pilersitsisoqartassaaq, kalaallillu nunaani kinguaariinni arlaqartuni suli ser­mersuarnik alutorsaatissanik peqarpoq. apeqqutaaginnassaaq qanoq annertutigis­sanersut...

Page 20: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

20 dutyfree.gl 2010

Qaannaamik angalaneqQaannap pinngorfianiit misigisaqarneq

Page 21: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 21

Inuit nassaavat Qajaq inuit isumassarsiarisaraat. ukiut tuusintillit arlaqartut ingerlanerini issittup imartaani qaannamik ingerlaartoqartar­poq. misilittakkat, inuit piffissap ingerlane­rini piginnaasaligaat, ullutsinni qaannanik sanasartut qajartortartullu isumassarsior­figiinnarinngilaat. taamaattumik kalaal­lit nunaanni, silarsuarmi nunanut allanut sanilliullugu, qajartornissaq naapertuun­neruvoq.

Tumi qajartorneq kalaallit nunaani immakkut qajartornis­saq misilittagaqarnissamik pisariaqar­titsivoq kalaallit nunaani immakkut qa­jartornissami misilittagaqarnissamik, naapertuuttunik piareersarnissanik aam­malu eqqortunik atortoqarnissamik pisa­riaqartitsivoq. kinngugaanni imaq nil­lertupilussuuvoq naakkittaattuullunilu. taamaattumik atisat eqqortut ataqatigiis­saartullu atornissaat pingaaruteqarpoq. tørdragt­it atorneqassapput imaluunniit våddragt­it anorak­tørdragt­italerlugit ator­neqarsinnaallutik. ati salli kisimik apeq­qutaanngillat, aapparisamik imaluun­

niit namminermik annaassiniarnermik, sumiissusersiorsinnaa neq aammalu ulittar­nerup tinittarnerullu ilisimanissaat pingaa­ruteqarluinnarpoq.

attartornissamut periarfissat link-illukalaallit nunaani illoqarfinniit annerit amer­lanerit imaani qaannanik atortussanillu attartornissamut periarfissanik pitsaasunik neqerooruteqarput. angalatitsisartut ilaasa kalaallit nunaata kangerluini ima luunniit tatsini ulluinnarmik angalaartitsisarput. immikkuullarissumik qaannamik misigi­saqarniarlutit imaluunniit qaannamik su­linngiffeqarniarlutit pilersaaruteqaruit, an­gallatsitsivinnut paasiniaagit.

Page 22: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

22 dutyfree.gl 2010

oplevelser i kajakkens hjemland kajakken – eller qajaq som den hedder i grønland – er en vaskeægte inuit­opfindel­se. gennem flere tusinder af år har kajakro­ere padlet i arktiske farvande. de erfaringer, inuitterne har tilegnet sig gennem tiden, har mere end inspireret nutidens kajakde­signere og ­roere. derfor findes der næppe noget andet sted i verden, hvor det er mere passende at ro kajak end i grønland.

kajaksejlads i Østgrønland Havkajak i Grønland kræver erfaringHavkajaksejlads i grønland kræver en god portion erfaring, passende forberedelser og

det rette udstyr. Vandet er koldt og ubarm­hjertigt, hvis først man er kæntret. derfor gælder det om at have den rette kombina­tion af tøj på. gerne en hel tørdragt eller en kombination af en våddragt og en anorak­tørdragt. men påklædning alene gør det ikke; grundigt kendskab til makkerredning, selvredning, navigation og tidevand er også et must.

Udlejningsmuligheder og linksde fleste større byer i grønland tilbyder gode udlejningsmuligheder af havkajakker og udstyr. nogle turoperatører arrangerer

Kajaksejlads

også guidede dagsture i grønlandske fjorde eller omkring skærgårdsøer. forhør dig hos dit rejsebureau, hvis du planlægger særlige kajakoplevelser eller en decideret kajakfe­rie.

Opfundet af inuitter

Page 23: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 23

Sïku, meaning “ice” in Greenlandic, is meticulously handcrafted in small batches with pure, crystal-clear Greenlandic glacier ice which is up to 60,000 years old, resulting in a surprisingly crisp, clear vodka with an exceptionally clean, smooth finish. What The Experts Say:• Recipient of the prestigious Santé Gold Star Award from

Santé, the Magazine for Restaurant Professionals, 2005 and 2006

• Selected as “the best of the best” for the readers of the prestigious Steinway & Sons Owners’ Magazine, winter 2005/06

• Rated 9/10 by the Good Life Magazine vodka connoisseurs

info@sikuvodka.com www.sikuvodka.com

Sïku is Ice. Look Into It.

Page 24: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

24 dutyfree.gl 2010

kalaallit Nunaanni nunamiutani an-nerpaaqkalaallit nunaanni umimmak nunamiu­tani annersaavoq. kangerlussuarmut timmi sartumik tikikkiartornermi umim­maat a taatsimoortukkaat arlaliusut, kan­gerlussuup nunataani angalaartartut, ilaat immikkuullarissumik iluatsitsinikkut takusinnaavatit. timmisartumiit ujaqqatut kajortutut isikkoqarsinnaapput – ingerlaa­lerpatali nalunarunnaassaaq umimmaasut, 400 kiilut tungaanut oqimaassusillit.

kangerlussuarmi umimmaatuumasut angisuut taakku qanimut ta­kunissaanut periarfissaqarniarlutit

kangerlussuup timmisartoqarfia qi­mangaartariaqanngilat. umimmannik takusassarsiorluni angalaarnermut peqa­taanissaq tassani kajuminnarneruvoq. uki­uaaluit qaangiupput angutiviaq kisermaaq Willy mittarfittaani takuneqarnissaanut periarfissaq alutornartoq. tamannali mas­sakkut periarfissaanngilaq, tassami Willy imaluunniit umimmaqataat mittarfittaanut isersinnaanngillat. kangerlussuup katersu­gaasiviani Willyp atugai pillugit annertune­rusumik paasisaqarsinnaavutit.

Nersut umittooqumimmak toqqaannartumik nutserlugu tassaavoq ”den langskæggede” (umittooq). umimmaallu ”umii” takisuut taakkuupput

Umimmaatkalaallit atorluarsinnaasaat. umimmaammi meqqui ilorpasinnerit, qiviut, atorlugit aki­marpasissunik kusanartulianut aammalu atisalianut sananeqartarput.

Page 25: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 25

Det største landpattedyr i Grønlandmoskusoksen er det største landpattedyr i grønland. Ved indflyvningen til kangerlus­suaq kan du være heldig at få et unikt glimt af en af de mange moskusflokke, der færdes i området. fra flyet kan det ligne store brun­lige stenknolde – lige indtil de begynder at flytte på sig, så ved man, at det er moskus­okser på op til 400 kilo.

Moskusokser ved kangerlussuaqdu skal ikke langt væk fra lufthavnsområdet i kangerlussuaq, før der er gode mulighe­

der for at se de store dyr lidt tættere på. det mest oplagte er at tage på en moskussafari. en lidt mere spektakulær mulighed var for år tilbage at se den ensomme tyr Willy på selve landingsbanen. dette er heldigvis ikke længere en mulighed, idet hverken Willy el­ler hans artsfæller har adgang. på kanger­lussuaq museum kan du få flere oplysnin­ger om Willys skæbne.

Den langskæggede okseumimmak, det grønlandske navn for mo­

Moskusokser

skusokse, betyder direkte oversat ”den langskæggede”. og det er blandt andet moskusoksens lange ”skæg”, grønlænderne kan udnytte. for af moskusoksens inderste lag pels, uldlaget, fremstilles et væld af eks­klusivt kunsthåndværk og beklædning.

Page 26: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

26 dutyfree.gl 2010

Neqip issera pigiinnarniarlugu, neqi nil-

lataartitsivimmi arriitsumik aasserneqassaaq..

Gulerødde-t uanitsullu isui piikkit qeqqasigullu

avillugit, taamaaleriarlugit kissarsuummut 200°-

mut kissartigisumut minutsini 20-ni kajorsarneqas-

sapput. umimmak igami angisuumi kajorsarneqas-

saaq. Gulerødde-t uanitsullu qalappata igamut

ikineqassapput.

iga imermik immerneqassaaq neqip qeqqa

tikillugu. Neqi akunnerup aappaata affaa tikillugu

qalaartilaarneqassaaq, qalaartilaarnerani qappior-

tinneqassaaq, taamaalilluni sukujuujarneqassalluni.

taassuma kingorna qasilitsut ilivitsukaat, timian-it

enebær-illu akulerunneqassapput.

qangatut Umimmak siataq / Gammeldags muskossteg

oPSkriftEN

akussat: ingredienser:Umimmammik siatassaq / Moskussteg

Gulerødder / GulerødderUanitsoq / LøgPunneq / Smør

Qasilitsut qernertut ilivitsukaat / Hel sort peber EnebærTimian

Neqi akunneq ataaseq aappaatalu affaa tikillugu

qalaateruusaarneqaqqissaaq. Neqi qaqiguk,

fond-ilu nakkarteriarlugu naammalernissaanut

kinersarneqassaaq.

taratsumik qasilitsunillu mamarsaaserneqassaaq.

Nerisassiat tyttebær-ilerlugit, nammineq sanaanik

agurkesalat-ilerlugit, naatsialerlugit miseqqerlugillu

sassaalliunneqassapput.

Stegen tøes langsomt op i køleskab, så saften

bevares. Skær enderne af gulerødder og løg,

som halveres og brunes i ovnen i 20 min. ved

200°. Moskusstegen brunes i en stor gryde, når

gulerødder og løg er færdige, kommes de gryden

til stegen. hæld vand i gryden, så stegen er halv

dækket. lad stegen simrer i 1½ time, undervejs

summer man fonden dvs. urenheder i fonden

fjernes. herefter tilsættes hel sort peber, timian og

enebær. Stegen simrer nu videre i ca. 1 til 1½ time.

tag stegen op, sigt fonden og jævn saucen til

passende konsistens. den tilsmages med salt og

peber.

retten serveres med tyttebær, hjemmelavet

agurkesalat, samt hvide kartofler og saucen.

Page 27: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 27

Grønlands Rejsebureau – vi gør drømme til virkelighed

grb.dk · grb.gl · greenland-travel.com

KØBENHAVNWilders Plads 13 ABox 19041403 København KTlf +45 33 13 10 11info@grb.dk

COPENHAGENWilders Plads 13AP.O.Box 1904DK-1403 Copenhagen K

NUUKBox 3303900 NuukTlf +299 34 85 85nuuk@grb.gl

ILULISSATBox 10013952 IlulissatTlf +299 94 75 40ilulissat@grb.gl

SISIMIUTBox 3293911 SisimiutTlf +299 86 75 38sisimiut@grb.gl

Page 28: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

28 dutyfree.gl 2010

santa rita heroes, rosé Shiraz75 cl. ataaseq / pr. fl.

graHam Beck Shiraz/ cab.sauv 75 cl.pingasut / ta´3 for

Juli tilbud

lakridskonfekt 400 g.poortaq / pr. pakke

50,-spar 14,­

all stars slik 1000 g. poortaq / pr. pose

55,-spar10,­

20,-spar 8,­

159,-spar 72,­

30,-spar 15,­

royal pilsner 6x 33.cl. arfinillit / ta´6 for

Bacardi superior 100 cl.ataaseq / pr. fl.

89,-spar 20,­

Page 29: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 29

santa rita heroes, rosé Shiraz75 cl. ataaseq / pr. fl.

Juli tilbud

249,-

199,-

grØnlandsk kaffesæt tunissutissaqqissut /Gaveæske

grØnlandsk kaffesæt imigassartai / spiritus 3x50 cl.

Page 30: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

30 dutyfree.gl 2010

toBlerone gold 400 g.ataaseq / pr. stk

antHon Berg Creamy mint300 g.poortaq / pr. pakke

m&m´s scuBes Chokolade, imal./eller peanutsMarluk / ta´2 for

august tilbud

otard tri-pack 3x33 cl.poortaq / pr. pakke

39,-spar 10,­

55,-spar 21,­

45,-spar 10,­

329,-spar 40,­

glen deVeron 10 år.highland singleataaseq / pr. fl.

149,-spar 20,­

Page 31: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 31

siku Vodka1 l.ataaseq / pr. fl.

paula Syrah, Malbec imal./eller Chardonnay.pingasut / ta´3 for

160,-spar 32,­

179,-spar 20,­

tuBorg 33 cl.arfinillit / ta´6 for

35,-spar 10,­

Page 32: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

32 dutyfree.gl 2010

249,-

199,-

grØnlandsk kaffesæt tunissutissaqqissut /Gaveæske

grØnlandsk kaffesæt imigassartai / spiritus 3x50 cl.

Page 33: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 33

guldBamser, imal./eller ferskner 500 g. Marluk / ta´2 for

spar 35,-captain morgan Black ataaseq / pr. fl.

Waipara Hills Sauvignon blanc75 cl. ataaseq / pr. fl.

september tilbud

renault carte noire 50 cl. ataaseq / pr. fl.

174,-spar 25,­

99,-spar 20,­

79,-spar 20,­

45,-spar 15,­

camelot 2003Shiraz, Cab/sauvignon imal./eller Zinfandel75 cl.pingasut / ta´3 for

229,-spar 38,­

Page 34: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

34 dutyfree.gl 2010

daMEParfuMEBoss – FemmeBody lotion 200 ml 165,-deodorant Spray 150 ml 199,-Eau de Parfume 50 ml 295,-Shower Gel 200 ml 165,-

Boss – WomanBody lotion 150 ml 155,-deodorant roll on 50 ml 135,-Eau de toilette 50 ml 339,-Shower Gel 150 ml 135,-

Calvin Klein – EuphoriaBody lotion 200 ml 225,-Eau de toilette 50 ml 285,-Shower Gel 200 ml 165,-

Clinique – HappyBody Wash 200 ml 155,-Parfume Spray 150 ml 260,-

DKNY – Be Deliciousdeodorant Spray 100 ml 169,-Eau de toilette 50 ml 249,-

Dolce & Gabbana – Light BlueBody Cream 200 ml 190,-deodorant Stick 75 g 140,-Eau de toilette 50 ml 235,-Shower Gel 200 ml 160,-

Elizabeth Arden – 5th Avenuedeodorant Cream 40 ml 99,-deodorant Spray 150 ml 129,-

Page 35: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 35

Elizabeth Arden – Green TeaBath and Shower Gel 200 ml 69,-

Elizabeth Arden – With Love Hilary DuffEau de Parfume 50 ml 255,-

Estée Lauder – Pleasures

Body and Shower Gel 150 ml 159,-Body lotion 250 ml 235,-Eau de Parfum Spray 50 ml 259,-

Gucci – EnvyBody lotion 200 ml 180,-deodorant Spray 100 ml 219,-

Gucci – Envy MeBody lotion 200 ml 195,-Eau de toilette 50 ml 399,-Shower Gel 200 ml 175,-

Gucci – RushBody lotion 200 ml 180,-deodorant Spray 75 ml 159,-Eau de toilette Spray 50 ml 339,-

Gucci – Rush 2Eau de toilette Spray 50 ml 339,-Shower Gel 75 ml 155,-

Hugo – Deep RedBody lotion 150 ml 155,-deodorant roll-on 50 ml 135,-Eau de Parfum Spray 150 ml 265,-Eau de toilette 50 ml 230,-Shower Gel 150 ml 135,-

Page 36: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

36 dutyfree.gl 2010

Les Grands Chaisde france

Hugo – Pure PurpleBody lotion 150 ml 175,-deodorant Spray 150 ml 135,-Shower Gel 150 ml 115,-deo stick 115,-

Hugo – WomanBody lotion 150 ml 155,-Eau de toilette 50 ml 185,-Shower Gel 150 ml 135,-

Jennifer Lopez – StillBody lotion 200 ml 140,-Shower Gel 200 ml 135,-

Lacoste

deodorant roll on 50 ml 135,-Eau de toilette 50 ml 230,-Shower Gel 150 ml 135,-

Lacoste – Hot Playdeodorant Stick 75 g 135,-

Lacoste – InspirationBody lotion 150 ml 165,-deodorant Spray 150 ml 125,-Shower Gel 150 ml 125,-

Lancome – Bocagedeodorant Spray 125 ml 85,-deodorant Stick 75 g 85,-

Lancome – HypnoseBody lotion 200 ml 245,-deodorant Spray 125 ml 205,-Eau de toilette 50 ml 355,-

Page 37: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 37

Lancome – MiracleBody lotion 200 ml 209,-Eau de Parfume vapo 50 ml 329,-

Lancome – Miracle ForeverBody lotion 200 ml 245,-Eau de Parfume 50 ml 395,-

Laura BiagiottiBody Cream 150 ml 179,-deodorant roll on 50 ml 149,-Eau de toilette 50 ml 220,-Shower Gel 150 ml 149,-

Paco Rabanne – Ultraviolet WomanBody lotion 200 ml 170,-deodorant Spray 100 ml 140,-Eau de toilette 50 ml 245,-Shower Gel 200 ml 150,-

Van Gils – Tendenza for HerBody lotion 200 ml 135,-deodorant roll-on 50 ml 135,-deodorant Spray 150 ml 135,-

Eau de toilette 40 ml 350,-Shower Gel 200 ml 125,-

Page 38: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

38 dutyfree.gl 2010

hErrEParfuMEBoss – Bottleddeodorant Spray 150 ml 139,-deodorant Stick 75 g 130,-

Boss – Elementsafter Shave 50 ml 175,-deodorant Spray 150 ml 130,-deodorant Stick 75 g 130,-Eau de toilette 50 ml 220,-Shower Gel 200 ml 135,-

Boss – Elements Aquaafter Shave 50 ml 175,-deodorant Spray 150 ml 130,-deodorant Stick 75 g 130,-Eau de toilette 50 ml 220,-Shower Gel 200 ml 135,-

Boss – In Motionafter Shave 40 ml 269,-deodorant Spray 150 ml 139,-deodorant Stick 75 g 130,-Eau de toilette 40 ml 319,-Shower Gel 150 ml 135,-

Boss – No. 1deodorant Spray 150 ml 139,-deodorant Stick 75 g 139,-

Boss – Selectionafter Shave 50 ml 225,-deodorant Spray 150 ml 159,-deodorant Stick 75 g 135,-Eau de toilette 50 ml 295,-Shower Gel 150 ml 155,-

Page 39: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 39

Caroline Herrera – Chic for Menafter Shave 100 ml 190,-deodorant Spray 150 ml 130,-deodorant Stick 75 g 125,-Shower Gel 200 ml 135,-David Beckham – Instinctafter Shave 50 ml 145,-Body Wash 200 ml 110,-deodorant Spray 150 ml 110,-Eau de toilette 50 ml 165,-

DKNY – Be Deliciousafter Shave 100 ml 249,-Eau de toilette 50 ml 239,-

Estée Lauder – Beyond Paradiseafter Shave 50 ml 295,-Eau de toilette 50 ml 215,-

Gant – AdventureShower Gel 150 ml 135,-

Hugoafter Shave 100 ml 269,-after Shave lotion 150 ml 265,-deodorant Spray 150 ml 139,-deodorant Stick 75 g 130,-Eau de toilette 100 ml 160,-Shower Gel 200 ml 135,-

Hugo – Dark Blueafter Shave 75 ml 269,-deodorant Spray 150 ml 130,-Eau de toilette Spray 75 ml 220,-after Shave 125 ml 349,-

Page 40: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

40 dutyfree.gl 2010

AU CHATEAU DE COGNAC DEPUIS 1795

www.otard.com

2 x ann 50x100.indd 2 20/05/05 9:17:50

Hugo – Energizeafter Shave 75 ml 299,-deodorant Spray 150 ml 139,-deodorant Stick 75 g 130,-Eau de toilette 75 ml 319,-Shower Gel 150 ml 135,-

Lacoste – Pour Hommeafter Shave 100 ml 270,-deodorant Stick 75 g 115,-Shower Gel 200 ml 115,-

Lacoste – Redafter Shave 75 ml 289,-

deodorant Stick 75 g 135,-Shower Gel 150 ml 135,-

Lancome – Hypnose Hommeafter Shave 75 ml 255,-deodorant Spray 150 ml 155,-deodorant Stick 75 g 135,-Eau de toilette 50 ml 309,-Shower Gel 200 ml 155,-

Lancome – Miracle Hommedeodorant Spray 150 ml 105,-

Paco Rabanne – Ultraviolet Manafter Shave 100 ml 195,-deodorant Spray 150 ml 140,-deodorant Stick 75 g 135,-Shower Gel 200 ml 145,-

Van Gils – Basic Instinctafter Shave 75 ml 160,-

Page 41: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 41

deodorant Spray 125 ml 145,-Eau de toilette 75 ml 205,-Shower Gel 200 ml 130,-

Van Gils – Tendenzaafter Shave 75 ml 165,-deodorant Spray 150 ml 149,-deodorant Stick 75 g 130,-Eau de toilette 75 ml 319,-

Van Gils – VGVafter Shave 50 ml 160,-Eau de toilette 50 ml 195,-Shower Gel 200 ml 130,-

Page 42: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

42 dutyfree.gl 2010

hudPlEJE & MakEuPClinique – Ansigts- og kropsplejeadvanced Stop Signs Cream 50 ml 220,-advanced Stop Signs Eye 15 ml 160,-all about Eyes 15 ml 165,-Comforting Cream Cleanser 150 ml 125,-deep Cleansing Emergency Mask 50 ml 155,-dramatically different Moisturizing Gel 125 ml 249,-facial Soap w/dish Extra Strength 150 g 120,-facial Soap w/dish Mild 150 g 120,-foaming Mousse Cleanser 125 ml 109,-Pore Minimizer instant Perfector 15 ml 130,-Pore Minimizer thermal active Skin 75 ml 225,-Pore Minimizer t-Zone Shine 15 ml 130,-repairwear day intensiv 50 ml 275,-repairwear intensive Eye 50 ml 175,-Superdefense triple action Moisturizer dry 50 ml 190,-Superdefense triple action Moisturizer fedt 50 ml 190,-take the day off Makeup remover 125 ml 99,95turnaround Concentrat 30 ml 229,-Water therapy firming Body Smoother lotion 200 ml 175,-

Elizabeth Arden – Ansigts- og kropspleje5th avenue Gel Cleaner 200 ml 129,-8 hour Cream 50 ml 130,-8 hour Cream intensive Body 200 ml 175,-8 hour hand Cream 75 ml 110,-

Clinique – Makeupairbrush Concealer fair (fv. 01) 130,-airbrush Concealer Medium (fv. 02) 130,-airbrush Concealer Neutral (fair fv. 04) 130,-Blush Powder (fv. aglow) 10 g 145,-Blush Powder (fv. Bashful) 10 g 145,-Blush Powder (fv. Peach) 10 g 145,-

Page 43: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 43 2_ballentines_100x50.indd 1 02/06/06 15:14

Blush Powder (fv. Plum) 10 g 145,-Blush Powder (fv. Posy) 10 g 145,-Cream Shaper for lips (fv. 5) 120,-high impact Mascara (Black fv. 01) 125,-lash doubling Mascara (Black fv. 01) 125,-lash doubling Mascara (Brown fv. 02) 125,-Naturally Mascara Jet (Black fv. 01) 125,-Pressed Powder Stay Neutral 140,-Soft finish Makeup Soft (Beige fv. 05) 140,-Superbalanced Makeup (Porcelain Beige) 140,-Superbalanced Makeup (Sunny fv. 11) 140,-Superbalanced Makeup (vanilla) 140,-Superbalm lip treatment 110,-Superpowder Matte (ivory) 140,-

Lancome – Makeupdéfinicils Noir 120,-Mascara fatale (Black) 130,-Mascara fatale (Brown) 130,-Mascara hypnose 130,-

Page 44: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

44 dutyfree.gl 2010

rødviNERødvine – Argentinatrapiche oak Cask 2005, Cab. Sauv. 75 cl 79,-

Rødvine – Australienangove's Coonawarra vineyard, Cab. Sauv. 75 cl 119,-angove's Mclaren vale vineyard, Shiraz 75 cl 89,-Bellingham, Cab. Sauv. 75 cl 79,-Bellingham, Merlot 75 cl 79,-Bellingham, Shiraz 75 cl 79,-Jacobs Creek, Shiraz/Cab. Sauv. 75 cl 74,-Penfold's koonunga hills, Shiraz 75 cl 79,-Penfold's thomas hyland, Shiraz 75 cl 79,-Peter lehmann, Barossa valley, Shiraz 75 cl 135,-Wild Coast, Shiraz/Cab. Sauv. 75 cl 54,-Wolf Blass, Gold labet, Shiraz 75 cl 139,-

Rødvine - CalifornienConcannon, Shiraz 75 cl 99,-E&J Gallo turning leaf, Cab. Sauv. 75 cl 79,-Glen Ellen, Cab. Sauv. 75 cl 69,-Grey fox, Cab. Sauv. 75 cl 55,-robert Mondavi, Private Selc, Cab. Sauv. 75 cl 89,-robert Mondavi, Private Selc, Pinot Noir 75 cl 129,-robert Mondavi, Private Selc, Zinfandel 75 cl 129,-Sonoma valley, Zinfandel 75 cl 129,-

Rødvine – ChileCasa lapostolle, Cuvee alexandre, Merlot 75 cl 149,-Castillero del diablo, reserve Privada 75 cl 59,-doña Paula Estate, 2005, Cab. Sauv. 75 cl 129,-doña paula Estate, Pinot Noir 75 cl 129,-El Campo valley Central, Cab. Sauv. 75 cl 59,-los Chaclos, Cab. Sauv./Carmenere 75 cl 49,-Santa rita, heroes 2006, Cab. Sauv. 75 cl 65,-

Page 45: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 45

Santa rita, heroes 2006, Merlot 75 cl 65,-Santa rita, Medalla real, Cab. Sauv. 75 cl 119,-Santa rita, Medalla real, Special Casa 75 cl 95,-Santa rita, reserva 2005, Cab. Sauv. 75 cl 59,-Santa rita, reserva 2006, Cab. Sauv. / Syrah 75 cl 59,-Santa rita, reserva 2006, Carmenere 75 cl 59,-Santa rita, reserva, Carmenere 75 cl 98,-terra andina reserva 2006, Cab. Sauv. 75 cl 89,-

terra andina reserva 2006, Carmenere 75 cl 89,-

Rødvine – FrankrigBaron d'arignac Carte d'or 75 cl 44,-Calvet reserve, des Princes 75 cl 59,-Château Cap de haut, haut-Medoc 75 cl 149,-Château de Seguin 75 cl 79,-Château de Seguin, Cuvee Prestige 75 cl 94,-Château la Grande, Chapelle 2005 Bordeaux 75 cl 65,-Chateauneuf de Pape Carmagnac 75 cl 159,-Chateauneuf de Pape reserve Beniot Xii 2002 75 cl 99,-Châteay d'arpaye 2006 75 cl 99,-Chemin des Papes, vieille en fut de Chene rhône 75 cl 64,-Cruse 6'éme Generation 2006 75 cl 115,-Cruse vdP de l'herault 75 cl 44,-Cruse vdP d'oc fontenoy, Cab. Sauv. 75 cl 49,-Cuvee Galilei, Saint Emillion 75 cl 79,-Gigondas duc de Mayreuil 75 cl 89,-Gigondas robert Grillou 75 cl 129,-lamarque Cos. de Nimes 75 cl 44,-louis Eschenauer, Cab. Sauv. 75 cl 49,-Paul Jaboulet aine 2006, Crozes hermitage 75 cl 149,-

Rødvine – ItalienBanfi 2006, Collepino toscana 75 cl 89,-Banfi Centine tosnaba 75 cl 59,-Brunello di Montalcino Banfi 75 cl 139,-Cantine veglio Barolo 75 cl 169,-Corte Zovo amarone 75 cl 159,-

Page 46: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

46 dutyfree.gl 2010

don rudolfo Nero d'avola 75 cl 149,-i Castei amarone 75 cl 174,-Maseria trajone Nero d'avola 75 cl 49,-Maseria trajone Primitivo di Manduria 75 cl 49,-Palazzo amarone reserva 75 cl 239,-Pasqua amarone valp. Classico 75 cl 198,-Santedame, Chinati Classico 75 cl 89,-Sartori 2004, regolo ripasso 75 cl 89,-tomassi fiorato recioto valp. 75 cl 119,-

Rødvine – New ZealandMontana Classics, Cabernet/Merlot 75 cl 79,-Waipara hills, Pinor Noir 75 cl 139,-

Rødvine – Portugalherdade dos Grous 2006, vinho regional 75 cl 119,-

quinta do Pego, virgin vintage douro 75 cl 149,-

Rødvine – SpanienGran familia, rioja d. o. 75 cl 64,-Marques de riscal 75 cl 89,-Siglo Saco Crianza 75 cl 89,-Siglo Saco reserva 75 cl 94,-

Rødvine – SydafrikaBoschendal 1685 range Shiraz, Cab. Sauv. 75 cl 149,-Boschendal range 1685, Shiraz 75 cl 149,-Golden kaan Merlot 75 cl 54,-Golden kaan Pinotage 75 cl 49,-Graham Beck Shiraz, Cab. Sauv. 75 cl 89,-kendall Jackson vintners res., Cab. Sauv. 75 cl 149,-kendall Jackson vintners res., Pinot Noir 75 cl 149,-kendall Jackson vintners res., Zinfandel 75 cl 149,-klein Constantia Estate, Cab. Sauv. 75 cl 59,-Nederburg Manor house Select., Shiraz 75 cl 69,-Plaisir de Merle, Cab. Sauv. 75 cl 129,-Plaisir de Merle, Grand Plaisir 75 cl 99,-Plaisir de Merle, Shiraz 75 cl 129,-

Page 47: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 47

Rødvine – USAConcannon, Petit Shiraz 75 cl 99,-Concannon, Shiraz 75 cl 99,-E&J Gallo turning leaf, Cab. Sauv. 75 cl 79,-Grey fox, Cab. Sauv. 75 cl 55,-robert Mondavi Private Selection, Pinot Noir 75 cl 129,-

roSéviNERosé – ChileSanta rita 75 cl 65,-

Rosé – CalifornienGrey fox 75 cl 55,-

hvidviNEHvidvine – AustralienPeter lehmann Barossa valley, riesling 75 cl 69,-Wild Coast, Chardonnay Semillion 75 cl 54,-

Hvidvine – Chile Santa Maria, Sauv./Blanc 75 cl 179,-

Hvidvine – Frankrigarthur Metz, Pinot Gris 75 cl 94,-arthur Metz, Selection 2005, Muscat 75 cl 94,-Cruse de l'herault 75 cl 44,-Cruse d'oc fontenoy, Chardonnay 75 cl 49,-

Page 48: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

48 dutyfree.gl 2010

domaine Sainte, Marguerite, riesling 75 cl 89,-Marguerite 2004, Sylvaner 75 cl 109,-Marguerite 2005, Gewurztraminer 75 cl 119,-Marguerite 2006, riesling 75 cl 109,-Pouilly fume, le Champs des vignes Goul 75 cl 99,-Sancerre, Blanc Goulaine les lorys 75 cl 99,-Selection 2005, Pinot Gris 75 cl 94,-Selection 2006, Muscat 75 cl 94,-

Hvidvine – New ZealandMontana reserve, Sauv. Blanc 75 cl 159,-Waipara hills, Sauv. Blanc 75 cl 119,-

Hvidvine – Spanienrene Barbier, Chardonnay 75 cl 99,-

Hvidvine – SydafrikaBoschendal, favorites Chening Blanc 75 cl 69,-ivory, riesling 75 cl 54,-

Hvidvine – USAConcannon, Chardonnay 75 cl 99,-Gold Country, Colombard Chardonnay 75 cl 49,-Grey fox, Chardonnay 75 cl 55,-robert Mondavi, Private Sel., Chardonnay 75 cl 129,-robert Mondavi, Private Sel., fume Blanc 75 cl 89,-

Page 49: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 49

ChaMPaGNE/Brut & PortviNEChampagne/Brutlaurent-Perrier Brut 75 cl 349,-Cremant d'alsace 75 cl 99,-veuve Cliquot Seco 75 cl 299,-a. Metz Cremant d'alsace Blanc Brut 75 cl 99,-Graham Beck Brut 75 cl 139,-

PortvineCockbun's anno late Bottled vintage 2000 75 cl 129,-offley Baron 75 cl 169,-quinta do Pego 75 cl 269,-

Royal_Greenland_13x13cm.indd 1 28-07-2006 14:50:11

Page 50: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

50 dutyfree.gl 2010

SPirituSBitter1-Enkelt 100 cl 99,-arnbitter 50 cl 79,-fernet Branca 100 cl 159,-Gammel dansk 50 cl 59,-Gammel dansk 100 cl 99,-Jägermeister 50 cl 79,-Jägermeister 100 cl 135,-

Cognac/CalvadosCognac de luze X.o. 100 cl 389,-Courvoisier vSoP Exclusif 100 cl 299,-Courvoisier Xo 100 cl 699,-larsen Cognac vSoP 50 cl 149,-larsen Cognac vSoP 100 cl 249,-Martell vSoP 50 cl 199,-Martell vSoP 100 cl 299,-ranault Carte Noire 100 cl 329,-renault Carte Noire 50 cl 199,-Martell vSoP medaillon 100 cl 319,-

GinBeefeater london dry 50 cl 69,-Beefeater london dry 100 cl 109,-Bombay Sapphire Gin 50 cl 85,-Bombay Sapphire Gin 100 cl 139,-tanqueray No. ten 100 cl 235,-tanqueray Speciel dry Gin 100 cl 125,-

GrappaGrappa vina Nouva aquavitae 100 cl 159,-

Page 51: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 51

Likør/Sherry/VermouthBailey's Creme Caramel irish Cream 100 cl 169,-Bailey's Mint Chcolate irish Cream 100 cl 169,-Bailey's original irish Cream 50 cl 85,-Bailey's original irish Cream 100 cl 149,-Campari 100 cl 99,-Cointreau liqueur 50 cl 120,-drambuie 100 cl 189,-Galliano liquer 50 cl 99,-kahlua 100 cl 149,-

Southern Comfort 50 cl 85,-Southern Comfort 100 cl 129,-

RomBacardi apple 100 cl 115,-Bacardi limón 100 cl 119,-Bacardi razz 100 cl 119,-Captain Morgan Black 100 cl 95,-Malibu 50 cl 79,-

Snaps/Akvavito.P. anderson Snaps 100 cl 79,-aalborg Jubilæums akvavit 50 cl 55,- aalborg Jubilæums akvavit 100 cl 99,- aalborg taffel akvavit 50 cl 65,-aalborg taffel akvavit 100 cl 75,-

TequilaJose Cuervo Especial Gold 100 cl 149,-

Vodkaabsolut vodka 50 cl 55,-absolut vodka 100 cl 99,-Skyy vodka 100 cl 89,-Skyy vodka Melon 100 cl 89,-Smirnoff vodka Blue label 100 cl 109,-

Page 52: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

52 dutyfree.gl 2010

Smirnoff vodka Blue label 50 cl 59,-Smirnoff vodka red label 50 cl 59,-Smirnoff vodka red label 100 cl 99,-

Vodka – Shotsfisherman 100 cl 129,-

Whisky – BlendedBallantine's finest 50 cl 75,-Ballantine's finest 100 cl 125,-the famous Grouse 50 cl 79,-the famous Grouse 100 cl 125,-

Whisky – BourbonCanadian Club 100 cl 139,-

Whisky – IrishJameson irish Whiskey 100 cl 145,-Jameson twin Pack 100 cl 235,-tullamore dew finest, irish Whisky 50 cl 79,-tullamore dew finest, irish Whisky 100 cl 125,-

Whisky – Maltlaphroaig Collection 100 cl 439,-laphroaig quarter Cask 100 cl 299,-talisker 57 North 100 cl 499,-

Page 53: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 53

øl & SodavaNdØlCarlsberg (6-pack) 198 cl 45,-Ceres royal (6-pack) 198 cl 45,-Ceres royal Classic (6-pack) 198 cl 45,-Ceres royal Export (6-pack) 198 cl 45,-Ceres royal Pilsner (6-pack) 198 cl 45,-tuborg (6-pack) 198 cl 45,-

SodavandCoca Cola (6-pack) 198 cl 36,-Coca Cola light (6-pack) 198 cl 36,-fanta (6-pack) 198 cl 36,-faxe kondi (6-pack) 198 cl 36,-Pepsi Cola (6-pack) 198 cl 36,-Sprite (6-pack) 198 cl 36,-

Page 54: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

54 dutyfree.gl 2010

ChokoladE & SlikBlandetBlandade fruktklubbor 130 g 20,-haribo all Star Mix 500 g 29,-haribo all Stars 1000 g 64,-haribo Click Mix 725 g 49,-haribo Matador Mix 1000 g 49,-haribo Mini Mix Pose 250 g 39,-haribo Sport Mix 450 g 29,-haribo Stjerne Mix 1000 g 49,-haribo top Star Mix 730 g 45,-katjes travel Box Paletti family Mix 500 g 29,-Malaco Bubblizz 450 g 34,-Malaco familie Guf 500 g 35,-Malaco Godt & Blandet 550 g 29,-Pingvin travel Mix 700 g 58,-

BolcherCara Mints 200 g 24,-Coffe drops 280 g 24,-fazer Marianne (æske) 500 g 45,-fazer tyrkisk Peber (pose) 400 g 25,-fruit drops 200 g 24,-københavner Blanding 1000 g 55,-licorice drops 200 g 24,-Marianne æske 500 g 54,-Skoleskridt Pose 500 g 44,-tavener's Cara Mints 200 g 24,-tavener's Coffe drops 200 g 24,-tavener's fruit drop 200 g 24,-tavener's licorice drops 200 g 24,-tyrkisk Peber Pose 400 g 39,-Werther's original travel Bag 300 g 29,-

Page 55: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 55

Chokoladeafter dinner Sweet (10 stk) 210 g 48,-after Eight 400 g 45,-after Eight Nordic destination Pack 800 g 79,-anthon Berg Creamy Blackcurrant 300 g 49,-anthon Berg Creamy raspberry 300 g 48,-anthon Berg dack Chocolate 200 g 25,-anthon Berg Milk Chocolate 200 g 25,-anthon Berg Milk Chocolate w/Crunch 200 g 25,-anthon Berg Milk Chocolate w/hazelnuts 200 g 25,-anthon Berg Mint Chocolate 300 g 49,-Celebrations Pouch 450 g 94,-daim Bag 300 g 49,-dark velvet 149 g 54,-fazer fazermint 320 g 49,-ferrero rocher (æske) 375 g 86,-ferrero rocher Golden Edition 150 g 38,-freia firkløver 250 g 35,-Golden toffee 450 g 58,-hazelnit delight 230 g 38,-kinder Choco Box 200 g 58,-kinder Chocolate Big 400 g 55,-kinder raffaello (æske) 250 g 49,-kinder Schokobons Bag 320 g 54,-kinder Surprise 140 g 19,-Maltesers Xl Pouch 300 g 39,-Mars 6-pack 270 g 24,-Mars Celight 4-pack 160 g 24,-Marzipan delight 230 g 44,-Merci Crocant Box 400 g 69,-opera Mints Bag 350 g 38,-Petite orange (15 stk) 225 g 45,-raffaello æske 250 g 59,-ragusa (3stk) 150 g 24,-ragusa dark 400 g 59,-riesen Bag 400 g 39,-

Page 56: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

56 dutyfree.gl 2010

royal Selection tin 300 g 85,-toblerone Gold 400 g 55,-toblerone Gold 200 g 29,-toblerone tiny Bag 300 g 59,-toffifee Cobber Pack 400 g 55,-Wienernougat æske 250 g 48,-

ChokoladebarerBounty Minis 400 g 29,-funsize Mixed Minis 500 g 44,-Marcipan Bar (8 stk) 320 g 49,-Mars Mini 400 g 29,-Milky Way 400 g 29,-Snickers 6-pack 300 g 24,-Snickers Mini 400 g 29,-twix 5-pack 290 g 24,-twix Mini 400 g 29,-

Page 57: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 57

DiverseChuba Chups Pouch Bag " Best of" 300 g 42,-Chuba Chups, Best of 192 g 22,-Chuba Chups, Mega Chups 180 g 79,-dumle 3-pack 300 g 44,-dumle original 350 g 48,-Marshmallows 300 g 22,-

Gaveæskerdoggy Bag 359 g 89,-Elephant Box 259 g 78,-hello kitty Pez dispenser 1+7 60 g 36,-katjes travel Box Paletti family Mix 500 g 29,-katjes travel Box Salte fisk 500 g 29,-katjes travel Box tappsy 500 g 29,-kit kat Minis Bag 500 g 59,-kit kat travel Pack 540 g 59,-Malaco doggy Bag 359 g 80,-Malaco Elefant Suitcase 258 g 78,-Malaco treasure Box 371 g 59,-Pez interactic 8,5 g 35,-Pez racing Car 68 g 85,-Pez refill 8-pack 68 g 18,-Pez Sports Bag 185 g 39,-Smarties fun Bag 380 g 35,-Smarties travel Games 190 g 94,-Smarties twirling Princesses Single 170 g 34,-Smarties viewer topper Single 170 g 34,-toms Pingo Electric Car 225 g 85,-toms Pingo Jewel Box 225 g 95,-toms Pingvin travel Mix 700 g 55,-

HalspastillerBonbon (4-pack) 92 g 24,-fazer dumle Salmiakki 350 g 45,-Ga-Jol Blå (8-pack) 208 g 45,-Ga-Jol Gul (8 pack), sukkerfri 184 g 39,-

Page 58: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

58 dutyfree.gl 2010

Ga-Jol Sort (8-pack) 184 g 39,-lakrisal tube (10-pack) 260 g 39,-läkerol Cactus (4-pack) 92 g 24,-läkerol Cactus (4-pack) 92 g 20,-läkerol original (4-pack) 92 g 20,-läkerol Salvi (4-pack) 92 g 24,-

KaramellerMaoam fruit (10-pack) 220 g 15,-Meller Jumbo roll (6-pack) 228 g 29,-Mento karameller 700 g 48,-toms Golden toffee 450 g 55,-

LakridsBassett's lakridskonfekt 400 g 28,-Bassett's lakridskonfekt 1000 g 55,-djungelvrål 450 g 35,-haribo Skipper Mix 500 g 29,-heksehyl 400 g 25,-hollandse drop in tube 250 g 18,-katjes travel Box, Salte fisk 500 g 29,-lakrids figurer 400 g 29,-Malaco djungel vrål 450 g 29,-Malaco Skipper's Pibes 340 g 49,-Pingvin Salted licorice 310 g 35,-Pingvin Sweet licorice 310 g 35,-Salmiak rondos 500 g 34,-Salmiaki 350 g 49,-Skipper's Pipes 340 g 54,-toms heksehyl 400 g 25,-toms Pingvin Salted licorice 310 g 29,-toms Pingvin Sweet licorice 310 g 29,-van Slooten lakridsfigurer 400 g 25,-

M&M'sM&M's Chocolate 430 g 35,-M&M's Choko dispenser (2 stk.) 90 g 59,-

Page 59: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 59

M&M's lifestyle dispenser 125 g 86,-M&M's Mix Pouch 400 g 65,-M&M's original lunchbox 235 g 79,-M&M's Peanuts 430 g 35,-M&M's Scube Choko 160 g 35,-M&M's Scube Peanuts 160 g 38,-M&M's Soccer Game 125 g 149,-

PastillerPez interactive 8,5 g 35,-Mentos fruit Jumbo roll (6-pack) 228 g 29,-Mentos Mint Jumbo roll (6-pack) 228 g 29,-Mentos Strawberry fresh Jumbo roll (6-pack) 228 g 29,-Mentos Strawberry Yoghurt Jumbo roll (6 pack) 228 g 29,-Pastilles (3-pack) (orange, Bittersweet, Milk) 300 g 39,-Pez racing Car 68 g 74,-Pez refill (8-pack) 68 g 16,-Pez Sports Bag 185 g 39,-Pomegranate (4-Pack) 92 g 24,-tic tac Mint (6-pack) 96 g 25,-tic tac orange (6-pack) 96 g 25,-

TyggegummiBubblizz 450 g 34,-Classic's Big red (10-pack) 270 g 39,-hubba Bubba Bubble tape (3-pack) 168 g 35,-Mentos fruit Mix (75 stk) 110 g 29,-Mentos gum Cubes red fruit 100 g 29,-Mentos Gum Cubes Spearmint 100 g 29,-Mentos Gum Cubes tropical 100 g 29,-Mentos Gum Peppermint (75 stk) 110 g 29,-Mentos Gum Spearmint (75 stk) 110 g 29,-Stimorol fresh Zone Peppermint (3 x multipack) 58,5 g 25,-Stimorol fresh Zone Spearmint (3 x multipack) 58,5 g 25,-Stimorol fusion Strawberry/lime (3 x multipack) 58,5 g 25,-Stimorol original (5-pack) 70 g 20,-

Page 60: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

60 dutyfree.gl 2010

VingummiBassett's Soft vingummi 900 g 55,-Bassett's vingummi (kasse) 900 g 55,-Bassett's vingummi (pose) 400 g 29,-Car, Planes, trains & ferries 330 g 29,-fruity fish 500 g 29,-haribo ferskner 500 g 29,-haribo Guld Bamser 500 g 30,-haribo Nappar/Sutter 500 g 29,-haribo tropi frutti 500 g 30,-katjes travel Box tappsy 500 g 29,-Malaco Minisnabler kola 250 g 29,-Minisnablar kola 250 g 22,-Nordic Berries 120 g 49,-Soft Winegums 900 g 55,-tropi frutti 500 g 29,-truly Juicy Berries in love 400 g 35,-truly Juicy Exotic affairs 400 g 39,-truly Mix lucky fortunes 400 g 34,-truly Smoothy Party animals 260 g 35,-Winegums family Box 900 g 55,-

Page 61: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 61

Page 62: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

62 dutyfree.gl 2010

toBakSvarErCigaretterCecil filter 200 stk 175,-Cecil Plain 200 stk 175,-king's Blue 200 stk 175,-king's filter 200 stk 175,-king's original 200 stk 175,-look Gold 200 stk 175,-look Menthol original 200 stk 175,-lool original 200 stk 175,-Marlboro flip top 200 stk 175,-Marlboro light 200 stk 175,-Prince Golden taste 100 hB 200 stk 175,-Prince Golden taste hB 200 stk 175,-Prince highland taste hB 200 stk 175,-Prince Menthol taste hB 200 stk 175,-Prince rich taste 100 200 stk 175,-Prince rich taste hB 200 stk 175,-Prince rounded taste 100 200 stk 175,-Prince rounded taste hB 200 stk 175,-Prince Smooth taste hB 200 stk 175,-

TobakSweet dublin Mixture 100 g 55,-

Page 63: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

2010 dutyfree.gl 63

divErSESærlige gaveæskerGrønlandsk kaffesæt i gaveæske (udstyr) 199,-Grønlandsk kaffesæt i gaveæske (spiritus, 3 flasker) 150 cl 249,-

Page 64: Duty Free | Jul. - Sep. 2010

64 dutyfree.gl 2010

ingerlalluarisi!sinnattuaqilluarit

god rejse!du vil drømme dig tilbage

Have a nice trip!you´ll dream back