Top Banner
Prenta Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje
35

Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Oct 08, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

 

 

   

Prenta Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ 

 

 

 

Käyttöohje

Page 2: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    1 

 

Sisällysluettelo 

1  Johdanto ....................................................................................................................................... 3 

1.1  Varoitukset ............................................................................................................................ 4 

1.2  Käyttörajoitus ........................................................................................................................ 4 

1.3  Vastuun rajoitus .................................................................................................................... 5 

1.4  3D‐tulostimen osat ................................................................................................................ 6 

1.5  Liittäminen sähköverkkoon ................................................................................................... 9 

1.6  Laitteen sijoittaminen ........................................................................................................... 9 

2  Laitteen käyttöönotto ................................................................................................................ 10 

2.1  Pakkauksen purkaminen ..................................................................................................... 10 

2.2  Esivalmistelut....................................................................................................................... 10 

2.2.1  Käyttöpaneeli ............................................................................................................... 10 

2.2.2  Tulostuspöydän kalibrointi kuljetuksen ja siirtämisen jälkeen .................................... 13 

2.2.3  Tulostusmateriaalin lataaminen .................................................................................. 15 

2.2.4  Tulostusmateriaalin poistaminen suuttimesta ............................................................ 16 

2.3  Simplify3D ‐tulostusohjelman asennus ............................................................................... 16 

3  Käyttäminen ja tulostaminen ..................................................................................................... 22 

3.1  Kiinneaine ............................................................................................................................ 22 

3.2  Tulostaminen muistikortilta ................................................................................................ 23 

3.3  Tulostimen käyttö ulkoisella ohjelmistolla .......................................................................... 24 

3.4  Kaksivärisen tulosteen teko ................................................................................................ 24 

3.5  Kappaleen poistaminen tulostuspöydältä työn loputtua ................................................... 26 

4  Tulostimen huoltaminen ............................................................................................................ 27 

4.1  Lasinen tulostusalusta ......................................................................................................... 27 

Page 3: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    2 

 

4.2  Tulostuspöydän säätäminen / vakaaminen ........................................................................ 27 

4.3  Johteiden/akselien ylläpito ................................................................................................. 29 

4.4  Filamentin syöttölaite ja suutin ........................................................................................... 29 

4.5  Suutinten korkeussäätö ....................................................................................................... 30 

4.6  Suutinten XY‐suuntainen kalibrointi ................................................................................... 30 

4.7  Tukkeutuneen suuttimen puhdistaminen ........................................................................... 31 

5  Yleisimmät ongelmat ja niiden selvittäminen (trouble shooting) ............................................. 32 

5.1  Filamentin syöttölaitteen ongelmat .................................................................................... 32 

5.2  Tulosteen kiinnittymisongelmat .......................................................................................... 32 

5.3  Kerrossiirtymä ..................................................................................................................... 32 

5.4  ”Def / Dec” .......................................................................................................................... 33 

5.5  Yleiset tulostuslaatuun liittyvät ongelmat .......................................................................... 33 

5.6  Simplify3D ohjelmiston tuki ................................................................................................ 33 

5.7  Yhteystiedot ja käyttäjätuki................................................................................................. 33 

 

   

Page 4: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    3 

 

1 Johdanto 

Kiitos, kun valitsit suomalaisen Prenta 3D‐tulostimen! 

Käytössäsi on nyt suomalaisen Prenta Oy:n Suomessa valmistama 3D‐tulostin. Lue tämä käyttöohje 

huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja oikeaoppisen käytön.  

Käyttöohjeessa käsitellään Prenta Duo ‐sarjan 3D‐tulostimien käyttöä, ohjelmistoa sekä mahdollisia 

virhetilanteita ja niiden ratkaisuja. Säilytä tämä ohje helposti saatavilla laitteen lähellä. Käyttöohjeen 

kuvat saattavat poiketa omistamastasi laitteesta, koska kuvat ovat yleismallisia kaikille Duo‐sarjan 

3D‐tulostimille.  

Prenta Oy varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän ohjeeseen  ja siinä esiteltyyn  laitteeseen  ilman 

erillistä ilmoitusta.  

Mikäli  olet  epävarma  laitteen  käytön  tai  toiminnan  suhteen  tai  löydät  epäjohdonmukaisuuksia 

käyttöohjeesta, ota yhteyttä laitteen valmistajaan saadaksesi lisätietoja. 

Yhteystiedot: 

Prenta Oy Aakkulantie 32 36220 Kangasala puh. 050 310 1100 [email protected] www.prenta.fi www.prenta.fi/shop 

   

Page 5: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    4 

 

1.1 Varoitukset 

Käytössä ovat seuraavat varoitusmerkit: 

    

Sähköiskuvaara  Puristumisvaara  Kuuma osa 

 

Duo‐sarjan 3D‐tulostimissa on kuumat suuttimet  ja tulostusalusta,  jotka voivat aiheuttaa vakavia 

vahinkoja  huolimattomasti  käytettynä.  Laitteessa  on  vaakatasossa  liikkuva  tulostuskelkka  ja 

pystysuunnassa  liikkuva  tulostuspöytä.  Laitteen  liikkuvat  osat  saattavat  aiheuttaa  käytön  aikana 

puristumisvaaran. 

Laite  on  suunniteltu  muovipohjaisten  3D‐kappaleiden  valmistamiseen  pursottamalla  (FFF‐

tekniikka). Laitetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Älä käytä laitetta terveyttä tai omaisuutta 

vahingoittavien  tuotteiden  valmistamiseen.  3D‐tulostettujen  tuotteiden  käyttö  proto‐  ja 

lopputuotteina on käyttäjän omalla vastuulla.  

Muun kuin Prenta Oy:n valtuuttaman henkilön tekemät muutokset laitteeseen rajoittavat laitteen 

takuuta. Älä aseta 3D‐tulostimen sisään mitään ylimääräistä. Älä peitä toiminnassa olevaa laitetta 

äläkä  sulje  tulostuskammion  etu‐  tai  yläaukkoa.  Suljetun  kammion  kohonnut  lämpötila  voi 

vaurioittaa laitteen muoviosia. Ainoastaan alumiinikomposiittilevystä valmistettu Duo XL SE ‐malli 

on suunniteltu suljettavaksi. Duo‐ sekä Duo XL –mallien etuaukkoon voidaan asentaa valmistajan 

toimittama sormisuoja. 

 

1.2 Käyttörajoitus 

Laitetta ei  suositella alle 16‐vuotiaiden käytettäväksi  ilman  laitteeseen perehtyneen  täysi‐ikäisen 

henkilön  läsnäoloa.  Laitetta  ei  tule  käyttää  päihdyttävien  aineiden  vaikutuksen  alaisena  tai 

toimintakyvyn muuten ollessa alentunut. 

Page 6: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    5 

 

1.3 Vastuun rajoitus 

Prenta Oy ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä tai käyttäjän 

huolimattomuudesta. Toiminnassa olevaa laitetta ei saa jättää valvomatta.   

Page 7: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    6 

 

1.4 3D‐tulostimen osat 

Tässä kappaleessa on esitelty muutamat erityishuomiota vaativat osat. 

1. Suuttimet  6.    Tuulettimet 

2. Tulostuspöytä  7.    Käyttöpaneeli 

3. Moottorit  8.    Kelatelineet 

4. Elektroniikka  9.    Filamentin syöttöputket 

5. Suutinkelkka  10.   Aktiivihiilisuodattimet (vain Duo XL SE ja 

SE+) 

3

5

6

1

4

27

99 

10 

8

Page 8: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    7 

 

 

1. Suuttimet 

Suuttimien lämpötila on tulostusprosessin aikana yli 200 °C. Älä koske suuttimiin, mikäli ne eivät ole 

täysin jäähtyneet. Tulostimeen on asennettu 0,4mm kokoiset suuttimet, mutta halutessa laitteen 

saa tehdasasennettuna myös erikokoisilla suuttimilla. Kysy lisää osoitteesta [email protected]

Kuuma suutin voi aiheuttaa palovamman! 

 

2. Tulostuspöytä 

Tulostuspöydän lämpötila on tulostusprosessin aikana 30 – 100 °C. Älä koske tulostuspöytään, ellei 

se ole täysin jäähtynyt.  

  Kuumasta tulostuspöydästä voi saada palovamman! 

 

3. Moottorit 

Laitteen moottorit  saattavat  lämmetä  hieman  laitteen  ollessa  toiminnassa. Moottorit  liikuttavat 

hihnoja.  Älä  koske  moottoreihin  tai  hihnoihin  tulostusprosessin  aikana.  Näin  vältät 

puristumisvaaran. Moottorit voivat toimiessaan pitää eri taajuuksilla vinkuvaa ääntä. Tämä on täysin 

normaalia. 

 Puristumisvaara! Hihnan ja hihnapyörän väliin joutuviin sormiin voi syntyä vakavat vammat! 

 

4. Elektroniikka 

Laitteen  elektroniikkaan  ei  tule  koskea  laitteen  ollessa  kytkettynä  sähköverkkoon.  Laitteen 

elektroniikan huolto ja korjaus tulee suorittaa Prenta Oy:n hyväksymässä huoltoliikkeessä. 

Page 9: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    8 

 

  Elektroniikka sisältää kuumenevia komponentteja! 

5. Suutinkelkka 

Suutinkelkkaan ei tule koskea laitteen ollessa toiminnassa.  Huomioi kuumat suuttimet! 

  Puristumisvaara! Palovamman vaara! 

 

6. Tuulettimet 

Älä estä tuulettimien vapaata pyörimistä rikkoutumisvaaran vuoksi. Suutinkelkan etupuolella olevat 

tuulettimet  jäähdyttävät  suutinkomponentteja.  Tuuletin  käynnistyy,  kun  suutin  asetetaan 

lämpenemään  tai  suutin  on  yli  50‐asteinen.  Älä  sammuta  laitetta,  ennen  kuin  suuttimet  ovat 

jäähtyneet  alle  50  asteeseen  ja  tuulettimet  ovat  pysähtyneet!  Älä  käytä  tulostinta,  mikäli 

tuulettimet eivät toimi! Seurauksena voi olla suuttimen tukkeutuminen ja koneen vaurioituminen. 

Suutinkelkan takana oleva tuuletin on kappalejäähdytin, joka jäähdyttää pursotetun materiaalin ja 

auttaa  hankalien  muotojen  tulostamisessa.  Kappalejäähdyttimen  toimintaa  ohjataan 

tulostusohjelman  asetuksilla.  Ota  huomioon  eri  tulostusmateriaalien  rajoitukset 

kappalejäähdyttimen käytössä. 

Elektroniikkatuuletin sijaitsee laitteen elektroniikkatilassa ja käy aina, kun laitteen virta on kytketty. 

XL  SE  ja  XL  SE+  mallien  aktiivihiilisuodatinten  tuulettimet  pyörivät  myös  aina  virran  ollessa 

kytkettynä.  

7. Käyttöpaneeli 

Käyttöpaneeli on esitelty luvussa 2.2.1. 

8. Kelatelineet 

Kelatelineet myydään erikseen. Kysy lisää osoitteesta [email protected].  

9. Filamentin syöttöputket 

Page 10: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    9 

 

 

10. Suodattimet 

Suodattimet ovat vakiovarusteena ainoastaan XL SE sekä XL SE+ ‐malleissa. Suodattimet suositellaan 

vaihdettaviksi noin kolmen kuukauden välein.  

 

1.5 Liittäminen sähköverkkoon 

Laite liitetään sähköverkkoon maadoitettuun pistorasiaan mukana toimitetulla verkkojohdolla. 

 

1.6 Laitteen sijoittaminen 

Sijoita  laite tukevalle  ja tasaiselle alustalle. Ohjauselektroniikan  jäähdytysilman sisäänmenoaukot 

sijaitsevat laitteen pohjassa vasemmassa etureunassa. Pohjassa olevat kumitassut pitävät laitteen 

pohjan  muutaman  millimetrin  irti  alustasta.  Varmista,  että  jäähdytysilma  pääsee  esteettä 

virtaamaan laitteen alle. Jätä laitteen taakse 30 cm tilaa jäähdytysilman poistumista varten. 

Laitetta tulee säilyttää  ja käyttää normaalissa huoneenlämmössä (noin +22°C). Älä sijoita  laitetta 

suoraan  auringonpaisteeseen  äläkä  tuuletusikkunan,  lämmityslaitteen  tai  ilmankostuttimen 

välittömään läheisyyteen. Älä sijoita laitetta tilaan, jossa on tai jossa syntyy paljon pölyä. Tulostinta 

sijoittaessa on hyvä ottaa huomioon, että toiminnassa ollessaan se tuottaa jonkin verran melua. 

Page 11: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    10 

 

2 Laitteen käyttöönotto 

 

2.1 Pakkauksen purkaminen 

Prenta  3D‐tulostin  on  pakattu  kuljetustukien  avulla  pahvilaatikkoon.  Ennen  laitteen  nostamista 

varmista  silmämääräisesti,  ettei  kuljetuksessa ole  aiheutunut  vaurioita.  Poista  ensin  kuljetustuet 

pakkauksen  yläkulmista  ja  nosta  tulostin  pakkauksen  liitteenä  toimitetun  ohjekuvan  mukaisista 

pisteistä pois kuljetuslaatikostaan. Älä nosta laitetta sen kattolevystä tai lämmityspöydästä. Duo‐ 

ja Duo XL ‐malleissa nostokohdat ovat laitteen etuaukon keskikohta sekä takareunan nostoaukko, 

Duo  XL  SE  ja  Duo  XL  SE+  ‐malleissa  nostoaukot  ovat  laitteen  päädyissä.  Aseta  laite  tasaiselle  ja 

tukevalle alustalle ja poista kuljetuksessa käytetty panta (nippuside) suutinkelkan oikealta puolelta. 

Tarkista  suutinkelkan  (XY‐kelkka)  liikkeet  käsin  liikuttamalla  kelkkaa  sivu‐  ja  syvyyssuunnassa. 

Varmista esteetön liikkuvuus ja jokaisessa ääriasennossa pitäisi kuulua rajakytkimen naksahdus. 

 

2.2 Esivalmistelut 

Varmista,  että  tulostin  on  tasaisella  ja  tukevalla  alustalla.  Tarkista,  että  tulostimen  sisällä  ei  ole 

pakkausmateriaaleja tai muita ylimääräisiä esineitä. Kytke virtajohto laitteen takana olevaan ATX‐

virtalähteen  liitäntään  ja  pistorasiaan  230  V.  Paina  tulostimen  päävirtakytkin  ON‐asentoon 

virtalähteestä. Tulostimeesi syttyy nyt valot, ja käyttöpaneeli käynnistyy.  

2.2.1 Käyttöpaneeli 

Tulostimen  toimintoja  ohjataan  käyttöpaneelin  säätönupilla.  Pyörittäminen  siirtää  valintaa 

hakemistorakenteessa ylös tai alas ja nupin painaminen tekee valinnan. Punainen painike on RESET‐

painike, joka käynnistää tulostimen uudelleen ja sammuttaa kaikki toiminnot. Käytä tätä vain, mikäli 

olet varma, että haluat käynnistää tulostimen uudelleen ja näin keskeyttää mahdollisen käynnissä 

olevan tulostustyön. Paikka muistikortille sijaitsee käyttöpaneelin vasemmassa laidassa. 

Page 12: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    11 

 

2.2.1.1 Perusnäyttö 

 

1. 1‐suuttimen lämpötila 

2. 2‐suuttimen lämpötila 

3. Tulostuspöydän lämpötila 

4. Ajonopeuden kerroin (25‐500 %) 

5. Tulostimen puskurissa olevat käskyt 

6. Tulostimen tilasta kertova rivi 

7. Tulostinpään sijainti X‐, Y‐ ja Z‐

suunnissa 

8. Työssä käytetyn filamentin määrä 

9. SD‐muistikortin tila 

10. Kappalejäähdyttimen tuulettimen 

pyörimisnopeus 

 

 

    

7

8

9

10 

Page 13: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    12 

 

2.2.1.2 Käyttöpaneelin hakemistorakenne 

Perusnäyttötilassa  säätönupin  pyörittäminen 

vaihtaa  näytön  käyttötuntinäkymälle,  josta 

näkee tulostimella ajetun ajan sekä käytetyn 

tulostusmateriaalin  määrän.  Päävalikkoon 

pääset  perusnäyttötilasta  painamalla 

säätönuppia  kerran.  Valikkorakenteessa 

liikutaan  pyörittämällä  nuppia  myötä‐  tai 

vastapäivään. Valinta vahvistetaan säätönuppia painamalla. 

Back = paluu aiempaan valikkonäkymään. 

Quick settings Home All = Kaikki akselit ajetaan kotiasentoon (vasen etunurkka, ensin X, sitten Y ja lopuksi Z) Z babystep = Z‐akselin hienosäätö, ajon aikana säätö  Speed Multiplier = Tulostusnopeuden kerroin Flow Multiplier = Langan syötön kerroin Change filament = Langan vaihto kesken ajon Preheat PLA = Esilämmitys molemmille suuttimille 190°C, pöytä 60°C Preheat ABS = Esilämmitys molemmille suuttimille 240°C, pöytä 110°C Cooldown = Jäähdytystila, sammuttaa molemmat suuttimet ja pöydän Disable stepper = Sammuttaa moottoreista virran, minkä jälkeen voit siirtää käsin tulostuspäätä   Print File Print File = Avaa muistikortin sisällön. Valitse .gcode‐tiedosto tulostamista varten. Tulostus alkaa painamalla säätönuppia.  Position Home All = Kaikki akselit kotiasentoon Home X = X‐akseli kotiasentoon Home Y = Y‐akseli kotiasentoon Home Z = Z‐akseli kotiasentoon X Pos. Fast = Suutinten siirto X‐akselin suuntaisesti 1 mm ‐ 10 mm kerrallaan X position = Suutinten siirto X‐akselin suuntaisesti 0,1 mm kerrallaan Y Pos. Fast = Suutinten siirto Y‐akselin suuntaisesti 1 mm ‐ 10 mm kerrallaan Y position = Suutinten siirto Y‐akselin suuntaisesti 0,1 mm kerrallaan Z Pos. Fast = Tulostuspöydän nosto tai lasku 1 mm ‐ 10 mm kerrallaan Z position = Tulostuspöydän nosto tai lasku 0,1 mm kerrallaan Extr. Position = Filamentin moottoriajo (toimii vain suuttimen ollessa lämmin) 

Page 14: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    13 

 

 Extruder Bed temp. = Tulostuspöydän lämpötila Temp. 1 = 1‐suuttimen lämpötila Temp. 2 = 2‐suuttimen lämpötila Turn extr. 1 off = Sammuta 1‐suutin Turn extr. 2 off = Sammuta 2‐suutin Select extr. 1 = Valitse 1‐suutin aktiiviseksi  Select extr. 2 = Valitse 2‐suutin aktiiviseksi Extr. Position = Filamentin moottoriajo (toimii vain suuttimen lämpötilan ollessa yli 150°C)  Fan speed Fan speed = Kappalejäähdyttimen nopeus (tuuletin suutinkelkan takana) Set Fan 25 % = Kappalejäähdyttimen nopeus, teho 25 % maksimista Set Fan 50 % = Kappalejäähdyttimen nopeus, teho 50 % maksimista Set Fan 75 % = Kappalejäähdyttimen nopeus, teho 75 % maksimista Set Fan Full = Kappalejäähdyttimen teho maksimissa Ignore M106 cmd = Kappalejäähdyttimen ohittaminen  SD Card Print file = Kappaleen tulostus (tiedoston oltava .gcode muodossa ja valmiiksi käsitelty viipalointiohjelmalla (repetier host / Simplify 3D) Delete file = Tiedoston poistaminen Pause print = Tulostus tauolle, tulostuksen jatkaminen  Stop print = Tulostuksen keskeytys  Debugging  Ei tarvetta säätää laitteen toimiessa, sisältää Duon firmwaren tietoja  Configuration Laitteen parametrien säädöt; ei tarvetta säätää laitteen toimiessa  2.2.2 Tulostuspöydän kalibrointi kuljetuksen ja siirtämisen jälkeen 

On  erittäin  tärkeää  tulostuksen  onnistumisen  takaamiseksi,  että  laitteen  kalibrointi  tarkistetaan 

kuljetuksen ja laitteen siirtämisen jälkeen. Tarkista, että tulostusalusta on tyhjä ja tulostuspöydän 

lasilevy  on  tukevasti  paikoillaan.  Tulostuspöydän  korkeuskalibrointiin  on  kaksi  vaihetta:  pöydän 

pistemäinen  hienosäätö  ja  pöydän  korkeuden  pääsäätö.  Pistemäinen  hienosäätö  suoristaa 

tulostusalustan ja pääsäätöruuvilla säädetään tulostusalustan etäisyys suuttimista. 

Page 15: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    14 

 

 

Pistemäisen hienosäädön ruuvi. Duo 3kpl Duo XL, XL SE sekä XL SE+ 5kpl  

Pääsäätöruuvi 

Paina käyttölaitteen valintarullaa kerran ja selaa pyörittämällä valikkoon Position. Valitse toiminto 

painamalla valintarullaa. Selaa kohtaan Home Z ja paina valintarullaa. Nyt tulostuspöytä nousee ylös 

kohti kotiasentoaan ja pysähtyy saavutettuaan Z‐min ‐rajansa.  

Aseta  suuttimen  ja  pöydän  väliin  paperinpala  jota  pystyt  käsin  liikuttamaan  (esim.  puolikas A4). 

Pöydän  ollessa  Z‐min  ‐asennossa  paperin 

pitäisi  liikkua  suuttimen  ja  pöydän  välissä 

”nahkeasti”.  Pöydän  alapuolella  ovat 

tulostuspöydän säätöruuvit (Duo 3 kpl; Duo XL, 

XL  SE  sekä  XL  SE+  5  kpl),  joita  pyörittämällä 

pöydän  kulmat  nousevat  ja  laskevat.  Liikuta 

suutinkelkka  säätöruuvin  kohdalle  ja  kokeile 

paperilla,  onko  suutin  oikealla  korkeudella. 

Mikäli  paperi  liikkuu  suuttimen  ja  pöydän  välissä  ilman  vastetta,  suutin  on  liian  kaukana 

tulostuspöydästä. Mikäli paperi on täysin jumissa suuttimen ja pöydän välissä, suutin on liian lähellä 

tulostuspöytää. Säädä sama vastetuntuma jokaisen säätöruuvin kohdalle. Säädettyäsi kaikki ruuvit 

tee vielä tarkistuskierros jokaisen säätöruuvin kohdalla.  

Mikäli haluat säätää koko pöydän korkeutta pääsäätöruuvista, tee se vasta säädettyäsi ensin pöydän 

hienosäätöruuvit.  Tulostuspöydän  Z‐min  ‐pääsäätöruuvi  sijaitsee  tulostimen  takaseinässä 

Page 16: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    15 

 

tulostuspöydän vasemmalla puolella. Ruuvia kiristämällä myötäpäivään tulostuspöydän taso siirtyy 

alemmaksi eli poispäin suuttimista,  ruuvia aukaisemalla vastapäivään tulostuspöydän taso siirtyy 

ylemmäksi  kohti  suuttimia.  Tee  tämä  säätö  vasta  kun  olet  varma,  että  pöydän  pistemäinen 

kalibrointi on suoritettu ja paperin vastetuntuma on sama jokaisessa säätöpisteessä.  

 

2.2.3 Tulostusmateriaalin lataaminen 

HUOM! tulostusmateriaali tulee aina ladata ja poistaa suuttimen ollessa kuuma.  Duo ja Duo XL ‐

malleissa nosta filamentin syöttöputken pää irti suutinkelkasta. Laita materiaalikela kelatelineeseen 

ja  työnnä  tulostusmateriaali  filamentin  syöttöputkia  pitkin  suuttimelle  saakka  vielä  syöttämättä 

materiaalia  suuttimeen.  Duo  XL  SE  ja  SE+  ‐malleissa  avaa  tulostimen  kansi.  Lämmitä  1‐suutin 

(vasemmanpuoleinen  suutin)  käyttölaitteen  valikosta.  Mikäli  suuttimen  lämpötila  on  väärä 

käyttämällesi  materiaalille,  suutin  tukkeutuu 

helposti.  Paina valintarullaa kerran päästäksesi 

valikkorakenteeseen. Pyöritä rullaa siirtyäksesi 

kohtaan  Extruder  ja  valitse  painamalla  rullaa. 

Valitse  Temp.  1  ja  säädä  sen  lämpötila 

materiaalin  tulostuslämpötilaan  (tarkista 

sopiva  lämpötila  materiaalipakkauksesta). 

Vahvista  lämpötila‐asetus  painamalla  rullaa. 

Käyttölaite palautuu päänäyttöön 20 sekunnin 

kuluttua,  mutta  voit  myös  palata  takaisin 

päänäyttöön  Back‐valinnalla.  Odota,  että  1‐

suutin  lämpenee  asetettuun  lämpötilaan. 

Tämän jälkeen voit syöttää tulostusmateriaalin suuttimeen. Paina syöttölaitteen vipu sormella alas 

varmistaaksesi vapaan reitin tulostusmateriaalille. HUOM! Varo koskettamasta kuumaa suutinta 

tai  lämmityselementtiä  painaessasi  syöttölaitteen  vipua!  Varmista  suuttimen  täyttyminen 

työntämällä  filamenttia käsin suuttimen  läpi muutamia senttimetrejä.   Duo‐  ja Duo XL ‐malleissa 

työnnä  filamentin syöttöputki paikalleen suutinkelkkaan, XL SE  ja SE+  ‐malleissa sulje  tulostimen 

kansi.  

Page 17: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    16 

 

Ladattuasi  tulostusmateriaalin sammuta  lämpö suuttimilta, sillä suuttimen pitäminen  lämpimänä 

saa aikaan tulostusmateriaalin valumista. Lämmityksen saa sammutettua käyttöpaneelin valikosta 

kohdasta Extruder ‐> Turn Extruder 1 off. Suuttimen tuuletin pyörii ja jäähdyttää suutinta, kunnes 

sen lämpötila laskee alle 50 °C. Älä estä tuuletinta pyörimästä, yritä pysäyttää sitä manuaalisesti 

tai sammuta laitteen päävirtaa, ennen kuin tuuletin on pysähtynyt!  

Lämmityksen voi sammuttaa myös punaisella RESET‐painikkeella. Painike pysäyttää kaikki toiminnot 

ja poistaa kaikki tallentamattomat asetukset.  

 

2.2.4 Tulostusmateriaalin poistaminen suuttimesta 

Lämmitä valittu suutin materiaalin vaatimaan lämpötilaan. Duo ja Duo XL ‐malleissa nosta filamentin 

siirtoputkea ylös, jotta pääset käsiksi tulostusmateriaaliin, XL SE ja XL SE+ malleissa avaa tulostimen 

kansi. Paina syöttölaitteen vipu alas ja paina filamenttia käsin alaspäin niin, että suuttimesta valuu 

materiaalia.  Tämän  jälkeen  syöttölaitteen  vipu  alas  painettuna  vedä  tulostuslanka  ripeästi  ylös 

suuttimesta.  HUOM!  Mikäli  nostat  sulan  tulostuslangan  hitaasti  suuttimesta  ylöspäin, 

tulostusmateriaali venyy ja suutinputki voi tukkeutua. Pidä huolta, että materiaalista ei jää jäämiä 

(”hiuksia”) suutinkanavaan materiaalin poiston yhteydessä. Materiaalin vaatima tulostuslämpötila 

löytyy materiaalikelasta tai pakkauksesta. 

 

2.3 Simplify3D ‐tulostusohjelman asennus 

Parhaan  tulostuslaadun  ja  käytön  helppouden  takaamiseksi  Prenta  Oy  suosittelee  Simplify3D  ‐

tulostusohjelman käyttöä. Ohjelmiston voit ostaa kauttamme osoitteesta [email protected], jolloin 

Prenta Oy toimittaa laitteella toimivat tulostusasetusprofiilit. Simplify3D‐ohjelmisto sisältyy Duo XL 

sekä Duo XL SE 3D‐tulostimien toimitukseen (alkaen 08/2016). 

Tässä  ohjeessa  kuvataan  Simplify3D‐ohjaussovelluksen  asennusprosessi  Windows‐

käyttöjärjestelmään. Asennusprosessi voi poiketa esitetystä eri käyttöjärjestelmäversioissa. 

Page 18: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    17 

 

Avaa sähköpostiisi lähetetty Simplify3D ‐sovelluksen aktivointilinkki ja seuraa asennuksen ohjeita. 

 

Luo  käyttäjätunnus  Simplify3D:n  lähettämien  ohjeiden  mukaisesti.  Sähköposti  tulee  osoitteesta 

[email protected], tämä voi joskus eksyä roskapostikansioon. 

 

Page 19: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    18 

 

Lataa Simplify3D:n uusin versio tietokoneellesi. 

 

Valitse käyttöjärjestelmäsi ennen 

latausta. 

Latauksen jälkeen käynnistä 

asennusohjelma. 

 

 

 

 

 

Page 20: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    19 

 

Jatka asennusprosessi 

loppuun asti oletusarvoilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asennuksen loputtua kirjaudu aiemmin luomillasi 

tunnuksilla. 

 

Ohjelma aloittaa automaattisesti uuden tulostimen 

lisäämisen. Valitse listasta käytössäsi oleva tulostin, 

Duo tai Duo XL. Duo XL:n laiteprofiili soveltuu 

käytettäväksi myös XL SE sekä XL SE+ ‐malleissa.  

 

 

 

 

 

 

Page 21: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    20 

 

 

FFF‐tiedoston (tulostusasetustiedoston) 

voi tuoda ohjelmaan myös manuaalisesti.  

Valitse File / Import FFF Profile. Ruudulle 

avautuu tiedostonselausnäkymä. Etsi 

tulostimellesi sopiva .fff‐tiedosto. 

Tiedoston saat ladattua tietokoneellesi 

osoitteesta www.prenta.fi/foorumi 

osiosta 3D‐tulostimet ‐> Prenta Duo / Duo 

XL ‐> Ladattavat tiedostot. 

 

 

 

 

Tulostimen asetukset on nyt ladattu 

ohjelmaan. Paina Ok. 

 

Huom.  Muista  valita 

prosessinäkymässä  (Edit 

Process Settings)  aktiiviseksi 

profiiliksi  käyttämäsi 

tulostimen profiili. 

 

 

 

Page 22: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    21 

 

 

Oletuksena  syöttönopeuden  yksikkö  on 

mm/min,  mutta  Prenta  Oy  suosittelee 

käyttämään  yksikkönä  mm/s.  Voit 

muuttaa tämän asetusnäkymästä ”Tools ‐

> Options”. 

 

 

 

Asennus on nyt valmis. 

   

Page 23: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    22 

 

3 Käyttäminen ja tulostaminen 

Seuraavassa kuvataan tulostamiseen liittyvät vaiheet. 

3.1 Kiinneaine 

HUOM! Ennen tulostusta varmista, että tulostusalustalla on käytettävälle materiaalille soveltuvaa 

kiinneainetta!  Mikäli  kiinneainetta  ei  käytetä,  kappale  voi  irrota  tulostusalustasta  ja  saattaa 

aiheuttaa suuttimien ja niitä ympäröivien osien rikkoutumisen!  

Tulostusalustassa käytetään kiinneainetta,  jotta  tuloste 

kiinnittyy  siihen  riittävän  tiukasti.  Tällä  pyritään 

välttämään tulosteen irtoaminen kesken tulostamisen ja 

voimakkaasti lämpömuuttuvien materiaalien, kuten ABS 

ja nylon, muodonmuutokset tulostamisen aikana. Nämä 

materiaalit  saattavat  taipua  ylöspäin  tulostusalustasta 

(”warpata”), jos ne eivät kiinnity kunnolla. 

Lopputuloksen  kannalta  tulosteen  ensimmäisen  kerroksen  onnistuminen on  tärkeää,  sillä  se  luo 

tulosteen pohjan ja kiinnittää tulosteen alustaan. Ensimmäisen kerroksen tulee näyttää tasaiselta ja 

viivojen tulee olla litteät, puristetun näköiset, eikä niiden väliin saa jäädä rakoja. 

Prenta Oy suosittelee PLA:n tulostamiseen kiinneaineeksi hiuslakkaa. Lakoissa on suuria eroja,  ja 

parhaimmaksi on todettu L’Oréal Studio Line Fix&Style Spray vahvuus 8. Muita kiinneaineita PLA:lle 

ovat liimapuikko, Kapton‐teippi ja puuliima.  

ABS:n  kanssa  toimivia  kiinneaineita ovat ABS‐asetoniliuos,  3DLac  ‐niminen  spray‐kiinneaine  sekä 

lasiin liimattava erillinen BuildTak‐tartunta‐alusta. Nylonin kiinnitysaineeksi käy puuliima.  

Irrota lasilevy tulostuspöydältä ja levitä tai suihkuta kiinneaine lasille sen ollessa pois tulostimesta. 

Mikäli  kiinneainetta  levitetään  tai  suihkutetaan  lasilevyn  ollessa  tulostuspöydällä,  kiinneaine  voi 

levitä tulostimen muihin osiin ja näin aiheuttaa tulostimen toimintahäiriöitä. 

Page 24: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    23 

 

3.2 Tulostaminen muistikortilta 

Duo‐sarja  on  suunniteltu  käytettäväksi muistikortin  kanssa. Muistikortiksi  suositellaan  vähintään 

luokan  10  SD‐muistikorttia  tai  luokan  10  microSD‐muistikorttia  adapterilla.  Hitaammat  kortit 

saattavat hidastaa käyttöpaneelin toimintaa. Laitteen mukana toimitettavalta muistikortilta löytyy 

muutama  valmis  tulostuskelpoinen  tiedosto  (gcode).  Prenta  Oy  on  tuottanut  testitulosteet 

Simplify3D‐sovelluksella. Testitiedostot on valmisteltu PLA‐materiaaleille sopiviksi.  

Aseta SD‐muistikortti käyttölaitteeseen 

muistikortin kontaktiliuskat itseesi päin. 

Paina kortti pohjaan, ja käyttöpaneeliin 

aukeaa  muistikortin  tiedostorakenne. 

Mikäli  tiedostorakenne  ei  aukea 

automaattisesti,  selaa  käyttölaitteen 

valikosta kohtaan SD Card ja valitse sen 

alta Print File.  

  

HUOM!  Muistikortti  sisältää  alkuperäisen  geometrian  sisältävät  STL‐tiedostot  sekä 

tulostuskelpoiset gcode‐tiedostot. Vain gcode‐tiedosto voidaan tulostaa muistikortilta. 

Valitse  haluamasi  tiedosto  tulostettavaksi  painamalla  valintarullaa.  Tulostin  ajaa  itsensä 

kotiasentoon  sekä  käynnistää  suuttimen  ja  tulostuspöydän  lämmityksen.  Tulostus  käynnistyy 

suuttimen  lämpötilan  noustua  asetettuun  tavoitelämpöön  (tulostuspöydän  lämpötila  nousee 

mahdollisesti vielä työn aikana kohti tavoitelämpöä.) Tulostuksen loputtua tulostin ajaa X‐akselin 

kotiasentoon sekä sammuttaa automaattisesti suuttimen ja tulostuspöydän lämmityksen. 

 

Page 25: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    24 

 

3.3 Tulostimen käyttö ulkoisella ohjelmistolla 

Oman käyttöpaneelin lisäksi tulostinta voi käyttää tietokoneella Simplify3D‐ohjelmistolla, Repetier 

Host‐ohjelmistolla  sekä  muilla,  jotka  tukevat  3D‐tulostimien  suoraa  ohjaamista.  Tietokoneella 

ohjattaessa  Prenta  Oy  suosittelee  erillisen  PrentaServer‐lisälaitteen  hankkimista.  PrentaServer 

mahdollistaa  usean  tulostimen  ohjaamisen  langattoman  verkon  välityksellä.  Kysy  lisää 

[email protected]

 

3.4 Kaksivärisen tulosteen teko 

HUOM! Kaksiväristen tulosteiden onnistumiseksi on tärkeää, että tulostuspöydän korkeussäätö 

ja vakaaminen, suutinten korkeussäätö sekä suutinten XY‐kalibrointi on suoritettu! 

Kaksiväristä tulostustyötä varten tarvitset 

kaksi  .stl‐tiedostoa,  joissa  kappaleet  on 

mallinnettu  origoon  nähden  samaan 

sijaintiin.  Avaa  tiedostot  Simplify3D  ‐

ohjelmassa, ja mene ylävalikosta kohtaan 

Tools ‐> Dual Extrusion Wizard. 

Määritä  suuttimet,  eli  valitse,  kumpi 

suutin tulostaa kumman tiedoston. 

Page 26: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    25 

 

 

Klikkaa  Prepare  to  print  ja  valitse 

käytettävät  prosessit.  Kohdassa    Printing 

Mode valitse Sequental printing.  

 

Tarkista tulostusprosessi, tee tarvittavat esivalmistelut ja tulosta.  

 

Page 27: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    26 

 

3.5 Kappaleen poistaminen tulostuspöydältä työn loputtua 

Irrota  jäähtynyt  lasilevy  tulostuspöydältä 

poistamalla  sitä  paikoillaan  pitelevät  klipsit  ja 

vedä  lasilevy  ulos  tulostimesta.  Kappale  on 

helpoin irrottaa painamalla terävä veitsi tai muu 

terä  lasin  ja kappaleen väliin. Toinen vaihtoehto 

kappaleen  irrottamiseen  lasilta  on  napauttaa 

kappaletta pienellä vasaralla tai muulla esineellä. 

Varo  rikkomasta  lasia  kappaleen  poiston 

yhteydessä.  Kiinneainetta  on  hyvä  lisätä 

lasilevylle ennen seuraavaa tulostuskertaa. 

 

 

   

Page 28: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    27 

 

4 Tulostimen huoltaminen 

Tässä kappaleessa on kuvattu yleisimpiä tulostimen vaatimia huoltotoimenpiteitä.  

  

4.1 Lasinen tulostusalusta 

Lasisen  tulostusalustan  huoltotoimenpiteiksi  riittää  yleensä  pesu  lasin  ollessa  hyvin  likainen  tai 

vaihdettaessa kiinneainetta eri materiaalien tulostamisen välillä. Hiuslakka poistetaan vesipesulla, 

ABS‐liuos  asetonilla  ja  puuliima  liottamalla  ja/tai  kaapimalla.  Kiinnitteen  alle  voi  tulostuslasin 

suojelemiseksi  laittaa  esim.  lämmönkestävää  Kapton‐teippiä  tai  PLA:ta  tulostettaessa  myös 

maalarinteippiä,  joka  saattaa  olla  jo  yksistäänkin  riittävä  kiinnite  PLA‐tulosteelle.  Näin 

tulostusalustan puhdistaminen on helpompaa tulostustöiden jälkeen.  

 

4.2 Tulostuspöydän säätäminen / vakaaminen 

Tulostuspöydän vakaaminen ja pystysuuntainen nollataso (Z‐akseli) kannattaa tarkistaa aika‐ajoin 

ja  etenkin  kuljetuksen  jälkeen,  jotta  tulostaminen  onnistuu  hyvin.  Tulostuspöytää  säädetään 

laitteen  takaosassa  sijaitsevasta  pääsäätöruuvista  sekä  tulostuspöydän  alla  sijaitsevista 

hienosäätöruuveista.  Pääsäätöruuvilla  asetetaan  Z‐kotiasento  oikeaan  korkeuteen  ja 

hienosäätöruuveilla  säädetään  tulostuspöydän  suoruus.  Toimenpide  on  kuvattu  tarkemmin 

kohdassa 2.2.2.  

 

 

 

 

 

Page 29: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    28 

 

Tulostuspöydän korkeussäätö: 

Kytke laitteen virta päälle, ja aja tulostuspöytä kotiasentoon valikosta Position ‐> Home Z. 

Aseta pala paperia, esimerkiksi A4‐kopiopaperi, tulostuspöydän ja suuttimen väliin.  

Säädä tulostuspöydän korkeus sopivaksi pöydän takana vasemmalla sijaitsevasta 

säätöruuvista. Käännä säätöruuvista, kunnes paperi liikkuu pöydän ja suuttimen välissä, 

mutta tunnet kuitenkin pienen vastuksen.  Aja tulostuspöytä kotiasentoon säätöjen välissä. 

Tulostuspöydän vakaaminen: 

Kytke laitteen virta päälle, laske tulostuspöytä alas ja lämmitä suuttimet 

pursotuslämpötilaan. Lämpötila riippuu käytössä olevasta filamentista.  

Paina syöttölaitteen vipua alas sormella työnnä filamenttia suuttimen läpi muutamia 

millimetrejä, kunnes materiaalia valuu suuttimesta. 

Nykäise filamentti vakaalla, ripeällä liikkeellä ulos suuttimesta. Poista valunut filamentti ja 

putsaa suutinten kärjet esimerkiksi talouspaperilla. Varo kuumia suuttimia ja 

lämmityselementtejä! 

Katkaise lämmitys, puhdista tulostuspöytä mahdollisista epäpuhtauksista ja aja 

tulostuspöytä kotiasentoon valikosta Position ‐> Home Z. 

Tulostuspöydän alapuolella on laitteen mallista riippuen kolme tai viisi säätöruuvia. Vie 

suutinkelkka käsin työntämällä jonkin ruuvin kohdalle ja aseta pala paperia, esimerkiksi A4‐

kopiopaperi, tulostuspöydän ja suuttimen väliin. Käännä säätöruuvista, kunnes paperi 

liikkuu pöydän ja suuttimen välissä, mutta tunnet kuitenkin pienen vastuksen.  Vie 

suutinkelkka vuorotellen jokaisen säätöruuvin kohdalle ja säädä etäisyys samaksi kuin 

ensimmäisen ruuvin kohdalla. Tee vielä tarkistuskierros! 

   

Page 30: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    29 

 

4.3 Johteiden/akselien ylläpito 

Tulostimen akselit tulee pitää liukkaina, jotta tulostimen kelkan liikkeet ovat tarkkoja ja esteettömiä. 

Merkittävä oire liian kuivista akseleista on tulosteen tasojen siirtyminen tulostamisen aikana. Käytä 

akselien voiteluun  silikonispraytä.  Levitä  spray pehmeällä  liinalla  tai  talouspaperilla,  älä  suihkuta 

sprayta  laitteen  sisään!  Pölyjen  pyyhintä  laitteesta  ennaltaehkäisee  toimintahäiriöitä  tulostimen 

akseleissa ja laakereissa. 

 

4.4 Filamentin syöttölaite ja suutin 

Filamentin  syöttölaite  ja  suutin 

ovat  suhteellisen  huoltovapaita, 

kun  niitä  käytetään  oikein.  Pidä 

huolta, että suuttimen lämpötila 

on sopiva filamentille. Ota myös 

huomioon,  että  jos 

tulostamisnopeus  on  suuri, 

filamentti  ei  ehdi  lämmetä 

riittävästi,  vaikka  lämpötila 

olisikin  tarpeeksi  korkea.  Tämä 

ilmenee syöttölaitteen ’hyppimisenä’, kun viileä filamentti ei mene suuttimeen niin nopeasti, kuin 

syöttölaite  sitä  yrittää  työntää.  Tällöin  suuttimen  lämpötilaa  pitää  nostaa  ja  mahdollisesti 

likaantunut syöttölaitteen rulla putsata. 

 

Syöttölaitteiden vivutSyöttörullat 

Suuttimet 

Lämmityselementit 

Page 31: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    30 

 

4.5 Suutinten korkeussäätö 

Suutinten  korkeussäätöä  varten  tarvitset 

kuusiokoloavaimen  (Duo  ja  Duo  XL  ‐malleissa 

2,5 mm, Duo XL SE ja SE+ ‐malleissa 1,5 mm)6. 

Ennen suuttimen korkeuden säätämistä  irrota 

filamentti  suuttimesta  ja  puhdista  suutin 

kohdan  4.8  ohjeiden  mukaisesti.  Löysää 

suuttimen kiristysruuvi tuulettimen yläpuolella 

olevasta  reiästä.  Nosta  suutin  yläasentoon  ja 

aja tulostuspöytä kotiasentoon valikosta Position ‐> Home Z. Laske suutin varovasti pöytää vasten, 

säädä  halutulle  korkeudelle  hiukan  irti  pöydän  pinnasta  ja  kiristä  ruuvi.  Tee  sama  toiselle 

suuttimelle.  Suutinten  korkeussäädön  jälkeen  voi  olla  tarpeellista  suorittaa  tulostuspöydän 

kalibrointi luvun 2.2.2 ohjeiden mukaan sekä XY‐kalibrointi seuraavan luvun ohjeiden mukaan.  

4.6 Suutinten XY‐suuntainen kalibrointi 

Suutinten  XY‐suuntaista  kalibrointia  varten  tulosta  laitteen  mukana  toimitetulta  muistikortilta 

tiedosto  sandwich_2color.gcode.  Mittaa  tulostamastasi  kappaleesta  geometrioiden  välinen  ero 

millimetreinä työntömitalla.  

Ensimmäisessä  kappaleessa 2‐suutin on  ‐1 mm 

eri  asemassa  sekä  X‐  että  Y‐akseleiden 

suuntaisesti  nykyiseen  offsetiin  verrattuna. 

Toisessa  kappaleessa  2‐suutin  on  +1  mm  eri 

asennossa sekä X‐ että Y‐akseleiden suuntaisesti 

nykyiseen offsetiin verrattuna. Kolmannessa kappaleessa 1‐ ja 2‐suuttimet ovat kalibroitu oikein, eli 

suuttimet ovat ns. samoissa koordinaateissa. 

Page 32: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    31 

 

Selaa  valikosta  kohtaan  Quick  settings  ‐> 

Configuration ‐ > Extruder. Valitse aktiiviseksi 2‐

suutin painamalla Select extr. 2. Säädä X‐Offset ja 

Y‐Offset  mittaustesi  mukaan.  (Vinkki!  Kirjoita 

tekemäsi  säädöt  muistiin  itsellesi.)  Tulosta 

sandwich_2color‐gcode uudestaan ja tarvittaessa 

toista mittaukset ja suutinten säädöt. 

Kun  suutinten  oikeat  asetukset  ovat  löytyneet,  tallenna  ne  valikosta  Configuration  ‐>  Store  to 

EEPROM.  

HUOM!  Mikäli  asetuksia  ei  tallenneta,  suutinten  paikkatiedot  eivät  tallennu  ja  asetukset 

nollautuvat, mikäli Reset‐nappia painetaan! 

 

4.7 Tukkeutuneen suuttimen puhdistaminen 

Suutin saattaa tukkeutua, jos esimerkiksi filamentin mukana kulkeutuu suuttimeen epäpuhtauksia 

tai  jos  tulostetaan  sopimattomalla  suuttimen  lämpötilalla.  Jos  filamentti  ei  enää  kulje  sujuvasti 

suuttimen läpi, kokeile puhdistaa suutin seuraavasti: 

1. Lämmitä suutin kuumaksi, noin 250 °C. Paina langansyötön vipua (ks. kappale 4.4), jotta 

filamentti pääsee kulkemaan vapaasti. Syötä filamenttia suuttimeen käsin painamalla. Jos 

tunnet langan virtaavan normaalisti suuttimen läpi, tukos saattaa olla poistunut jo tällä 

menetelmällä. Mikäli tulostamisessa on edelleen ongelmia, jatka kohtaan 2. 

2. Lämmitä suutin 250°C. Syötä nylon‐filamenttia suuttimen läpi ja sammuta suuttimen 

lämmitys. Anna suuttimen jäähtyä ja sen ollessa noin 100 °C nykäise filamentti 

voimakkaasti pois suuttimesta. Suuttimen jäähdyttyä tutki, näkyykö suuttimen läpi pieni 

reikä. Valo kajastaa reiän läpi, kun suuttimeen katsoo suoraan ylhäältä päin. Jos suutin 

vaikuttaa edelleen tukkoiselta, toista prosessi. 

Jos puhdistusoperaatio onnistuu hyvin, on poistetun filamentin päässä nähtävissä jopa suuttimen 

kärjen muoto ja kapea piikki osasta, joka tuli suuttimen reiästä. 

   

Page 33: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    32 

 

5 Yleisimmät ongelmat ja niiden selvittäminen (trouble shooting) 

5.1 Filamentin syöttölaitteen ongelmat 

Filamentin  syöttölaitteen  ongelmiin  liittyy  useimmiten  väärä  tulostuslämpötila  tai  tukkeentunut 

filamentinsyöttörulla.  Tarkista  oikea  tulostuslämpötila  ja  putsaa  likaantunut  syöttörulla. 

Ensimmäisen  tulostuskerroksen  liian  matala  tulostuskorkeus  voi  myös  vaikuttaa  syöttölaitteen 

ongelmalta, jos suutin on kiinni lasissa ja filamentti ei pääse ulos suuttimesta. Tässä tapauksessa tee 

tulostusalustan kalibrointi kohdan 2.2.2 ohjeiden mukaisesti. 

5.2 Tulosteen kiinnittymisongelmat 

Useimmiten ongelmat tulosteen kiinnittymisessä tulostuspöytään johtuvat tulostuspöydän väärästä 

lämpötilasta  tai  väärästä  tai  liian  vähäisestä  kiinneaineesta.  Jokaiselle  materiaalille  on  oma 

soveltuva kiinneaine, joita käsitellään käyttöohjeen luvussa 3.1. Kiinneaineen lisäksi tulostuspöydän 

oikea korkeus sekä lämpötila ovat tärkeitä seikkoja kappaleen kiinni pysymisessä. Tulostuspöydän 

ollessa  liian  korkealla  ensimmäinen  kerros  ei  tulostu  oikein,  ja  liian  lähellä  pöytää  oleva  suutin 

saattaa  työntää  tulosteen  irti  pöydästä.  Tulostuspöydän  korkeussäätö  on  käsitelty  tarkemmin 

luvussa 2.2.2.  

5.3 Kerrossiirtymä 

Tulostettavaan  kappaleeseen  ilmestyvä 

kerrossiirtymä  X‐  tai  Y‐suunnassa  viittaa  usein 

kappaleen  reunojen  nousuun  kesken  työn,  eli 

”warppaamiseen”. Kun tulostuspää törmää alustasta 

irti  nousseen  kappaleen  reunaan,  suutin  jää 

mahdollisesti jumiin ja joko siirtää lasilevyä tai siirtyy 

itse  väärään paikoituskoordinaattiin. Warppaamisen 

estämiseksi  kannattaa  tarkistaa  tulostuslämpötilat  sekä  mahdollisesti  vahvistaa  kappaleen 

tartuntaa  tulostusalustaan  esim.  Simplify3D:n  brim‐  tai  raft‐toiminnolla,  joka  lisää  tulosteeseen 

”apukerroksen” jolla kappale kiinnittyy tulostuspöytään suuremmalta alalta.  

Page 34: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    33 

 

5.4 ”Def / Dec” 

”Heater  decoupled”  ‐ilmoitus  (dec)  käyttöpaneelin  näytöllä  sekä  varoitusääni  viittaavat  aina 

lämmityselementin ongelmaan. Useimmiten vika on, etteivät suuttimet saavuta tavoitelämpötilaa 

tai kykene ylläpitämään sitä. Ongelma voi johtua esimerkiksi: 

rikkoontuneesta lämmityselementistä  

puutteellisesta lämmön noususta tietyn ajan sisällä 

yritetään tulostaa liian korkealla lämpötilalla kappalejäähdyttimen ollessa käynnissä  

laitteen päävirta ei ole päällä mutta käyttöpaneeli saa virtaa USB‐johdon kautta (esim. 

tietokoneesta) ja lämpöjä yritetään laittaa päälle.  

Keskeytä  tulostus  esimerkiksi  painamalla  punaista  RESET‐painiketta,  varmista  että  suuttimet 

lämpiävät ja aloita tulostus uudestaan. Korkeita lämpötiloja vaativien filamenttien tulostamisessa 

on järkevintä varmistaa jo kappaletta viipaloitaessa gcode‐muotoon, että kappalejäähdytin joko ei 

käynnisty ollenkaan tai että sen tehot ovat tarpeeksi alhaiset.  

Ilmoitus  ”def”  tarkoittaa  useimmiten  sitä,  että  laitteen  termostaatin  johto  on  vioittunut.  Tässä 

tapauksessa toimita laite valtuutettuun Prenta‐huoltoon.  

5.5 Yleiset tulostuslaatuun liittyvät ongelmat 

Kattavat ratkaisut erilaisiin tulostuslaadun ongelmiin löydät osoitteesta: 

https://www.simplify3d.com/support/print‐quality‐troubleshooting/  

5.6 Simplify3D ohjelmiston tuki 

Simplify3D ohjelmiston oma tuki sekä tutoriaalit löytyvät osoitteesta www.simplify3d.com  

5.7 Yhteystiedot ja käyttäjätuki 

Apua ja ohjeita saat sähköpostitse osoitteesta [email protected] 

 

Page 35: Duo Duo XL Duo XL SE Duo XL SE+ Käyttöohje109.70.162.61/wp-content/uploads/usermanual_fi_32019.pdfKäyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+ 3 1 Johdanto Kiitos, kun valitsit suomalaisen

Käyttöohje – Prenta Duo/XL/XL SE/ XL SE+    34 

 

                               

 Prenta Oy Aakkulantie 32 36220 Kangasala puh. 050 310 1100 [email protected]  www.prenta.fi www.prenta.fi/shop  facebook.com/prentaoy Instagram: @Prenta3D #Prenta3D #Prenta3D_prints