Top Banner
KATOWICE Styczeń 2016 PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU Dr inż. Leon KURCZABINSKI Ekspert PIE ochrona powietrza Ekspert UNECE
33

dr inż. Leon Kurczabiński, Paliwa węglowe dla wysokosprawnych ...

Jan 11, 2017

Download

Documents

ĐăngDũng
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • KATOWICE

  Stycze 2016

  PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH

  URZDZE GRZEWCZYCH MAEJ MOCY

  ZALECENIA JAKOCIOWE

  PROGNOZA PODAY I POPYTU

  Dr in. Leon KURCZABINSKI

  Ekspert PIE ochrona powietrza

  Ekspert UNECE

 • WGIEL W POLITYCE ENERGETYCZNEJ

  POLSKI

  do roku

  2030/2050

  (projekt rzdowy z sierpnia 2015)

 • ZUYCIE WGLA W POLSCE -2012/2015

  CAKOWITE ZUYCIE WGLA KAMIENNEGO ENERGET. 58 - 64 mln t/r

  CAKOWITE ZUYCIE WGLA BRUNATNEGO 64 - 66 mln t/r

  _________________________________________________________

  EKWIWALET ok 58 mld m3 GAZU ZIEMNEGO

  _________________________________________________________

  ENERGETYKA ZAWODOWA ENERGIA ELEKTRYCZNA + CIEPO

  (34)38 42 mln t WGIEL KAMIENNY

  64 - 66 mln t WGIEL BRUNATNY

  ELEKTROCIEPOWNIE I CIEPOWNIE NIEZAWODOWE I PRZEMYSOWE

  ENERGIA EL + CIEPO + CIEPA WODA

  12,5 16,5 mln t - WGIEL KAMIENNY

  0,1 mln t WGIEL BRUNATNY

  DROBNI UYTKOWNICY, W TYM GOSPODARSTWA DOMOWE(BEZ CIEPA SIECIOWEGO)

  11,5 12,5 mln t - WGIEL KAMIENNY

 • POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2050

  PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI ELEKTRYCZN

  ROK 2015 2030 2050

  TWh 158,8 206,8 222,9

  WK MT/r ~33,0 ~32,0 ~27,0

  WB MT/r ~67,0 ~44,0 ~11,0

  PRZYSZE POTRZEBY = ekwiwalent > 25 mln t / r wgla

  PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPO

  ROK 2015 2030 2050

  PJ 357,8 374,7 309,8

  WK MT/r ~15,0 ~14,0 ~12,0

  WB MT/r ~3,5 ~2,5 ~1,0

  71 76 % Z WGLA KAMIENNEGO

 • WGIEL KAMIENNY ENERGETYCZNY

  PRODUKCJA 2014/2015

  MT/r Q (MJ/kg) St (%)

  OGEM ~58

  MIA [0-10(20) mm] 50,26 17-27 0,4-1,8

  S. GRUBE [>25 do 200mm] 4,34 22-31 0,3-1,3

  S. REDNIE [>5 do 30mm] 3,4 22-31 0,3-1,3

  KWALIFIKOWANE PALIWA ~ 0,6-0,8 24-26 0,4-1,0

  WGLOWE

  Na bazie sortymentw rednich, miaowych i grubych

 • SEKTOR DROBNYCH ODBIORCW

  W POLSCE

  GOSPODARSTWA DOMOWE

  ROLNICTWO

  POZOSTALI ODBIORCY

 • GOSPODARSTWA DOMOWE

  LICZBA GOSPODARSTW W POLSCE 13 852,8 tys*

  ILO IZB/POMIESZCZE 52 900 tys

  POWIERZCHNIA UYTKOWA 1 012 888,8 tys m2

  STRUKTURA ZUYCIA ENERGII W GOSPODARSTWACH

  DOMOWYCH

  [%]ENERGIA ELEKTRYCZNA 12,3

  CIEPO SIECIOWE 22,0 (w tym 16,8% to WK)

  GAZ ZIEMNY 17,0

  LPG 3,0

  L.OLEJ OPAOWY 0,6

  WGIEL KAMIENNY 29,0

  WGIEL BRUNATNY 0,45

  KOKS 0,70

  ENERGIA ODNAWIALNA 14,5 (w tym drewno 14,45%)

  rdo: GUS 2012-2015

 • (W.Bujalski, B.Regulski , 2014)

 • DROBNI ODBIORCY - GOSPODARSTWA DOMOWEZUYCIE GWNYCH SUROWCW ENERGETYCZNYCH

  WGIEL KAMIENNY 11,5 12,5 mln t/r (15?)

  Gospodarstwa domowe 9,5 10 mln t/r

  Rolnictwo ~1,5 mln t/r

  Pozostali odbiorcy ~0,9 mln t/rOFERTA SEKTORA GRNICZEGO SPRZEDA KRAJOWA

  SORTYMENTY GRUBE 4,5 5,5 mln t/r 4,06

  SORTYMENTY REDNIE 2,5 3,4 mln t/r 3,11

  W tym KPW 0,6 0,8 mln t/r (popyt: 1,4 mln t)

  MIAY

  MUY 0,9 mln t/r

  IMPORT:

  SORTYMENTY GRUBE I REDNIE: 3 4 mln t/r

  CIEPO SIECIOWE - 175 000 TJW TYM ZUYCIE WGLA ok. 7 mln t/r

 • GAZ ZIEMNY

  ZUYCIE 3,9 mld m3/r

  361 m3/mieszk. przedostatnie miejsce w UE

  ILO GOSPODARSTW POD. DO GAZU 7 154 tysW tym: OGRZEWANIE 1 451 % (~10%)

  ZASTPIENIE WGLA GAZEM ZIEMNYM: dodatkowo ok. 9 mld m3/r

  DREWNO OPAOWE (EN. ODNAWIALNA)

  ZUYCIE ok. 8 mln m3/rEKWIWALENT ok. 4,5 mln t/r wysokojakociowego wgla

 • rdo: Ministerstwo rodowiska

 • PALIWA WEGLOWE DLA

  WYSOKOSPRAWNYCH URZDZEN

  GRZEWCZYCH NAEJ MOCY

 • DZIAANIA I PROPOZYCJE PIE (listopad 2012)

  - jako wgla zakres i parametry optymalne

  (L.Kurczabiski, K.Kubica, K. Wodarczyk)

  -propozycja wymaga jakociowych dla kotw c.o.

  opalanych wglem, instalowanych w ramach PONE

  (K.Kubica)

  -zaoenie Platformy PPUGPS

  KONSULTACJE:

  MINISTERSTWO RODOWISKA (parametry emisyjne

  kotw norma 303-5-2012)

  SEKTOR GRNICTWA - MINISTERSTWO GOSPODARKI

  (jako wgla)

 • EFEKT

  TRZY ROZPORZDENIA MINISTRA GOSPODARKI (NOWELIZACJA

  USTAWY z 27.08.2006/ Dz.U.z 2014 po1728) w sprawie:

  Wymaga jakociowych dla paliw staych

  Sposobu pobierania prbek paliw staych

  Metod badania prbek paliw staych

  WADY:

  nie rozwizuje jednoznacznie spraw jakoci wgla dla sektora

  komunalnego (MUY, NIESORT)

  podniesie ceny wgla na kopalni

  PO NOTYFIKACJI , NIE ZAAKCEPTOWANA, OPROTESTOWANA

  USTAWA ANTYSMOGOWA Ustawa z 10.09.2015 poz. 1593, o

  zmianie ustawy Prawo ochrony rodowiska

  PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA RP wesza w ycie z dniem 12

  listopada 2015.

  O polityce ciepowniczej i rodzaju paliw decyduj Samorzdy

  Ustawa nie eliminuje wgla ale zaostrza rygory co do jakoci i

  technologii spalania.

 • OFERTA DLA PONE

  KWALIFIKOWANE PALIWA

  WGLOWE

  +

  NISKOEMISYJNE KOTY

  RETORTOWE LUB ZASYPOWE

  (IV, V KLASA)

 • KWALIFIKOWANE PALIWA WGLOWE

  PALIWA PRODUKOWANE NA BAZIE

  WYSOKOJAKOCIOWYCH WGLI KAMIENNYCH

  O POWTARZALNYCH PARAMETRACH

  FIZYKOCHEMICZNYCH

  SPENIAJCYCH WYMAGANIA

  TECHNOLOGICZNE I EMISYJNE

  NISKOEMISYJNYCH KOTOW RETORTOWYCH I

  ZASYPOWYCH (w tym IV i V klasy)

 • Paliwo i rodzaj

  technologii

  Warto opaowa

  MJ/jedn.

  Sprawno

  wytwarzania

  %

  Cena jednostkowa

  paliwa brutto*)

  PLN/jedn.

  Roczny koszt

  ogrzewania

  PLN/rok

  Energia

  elektryczna

  100 0,561 PLN/kWh 14 025

  (9 540 nocna)

  Olej opaowy 42,1 MJ/kg

  - 36.2 MJ/dm3

  0,9 2250 PLN/m3 6 215

  Gaz ziemny 36 MJ/m3 0,95 0,226 PLN/kWh 5 947

  Wgiel Orzech

  Koty tradycyjne

  28 MJ/kg 0,5 850 PLN/t 5 464

  Drewno opaowe 18 MJ/kg 0,4 230 PLN/m3 3 680

  EKORET koty

  niskoemisyjne

  26 MJ/kg 0,85 900 PLN/t 3 665

  EKO-FINS koty

  niskoemisyjne

  25 MJ/kg 0,80 550 PLN/t 2 475

  MUY (0-1,0 mm) 10-22 MJ/kg 0,2-0,3 90 - 390 PLN/t 4 050-5 020

  Roczne koszty ogrzewania domu o powierzchni 200 m2 (1800 h/r)rdo: Leon Kurczabioski

  *) cena brutto, bez akcyzy, na skadzie opaowym

 • 0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  1600

  Koty tradycyjne Koty retortowe

  Em

  isja

  : kg

  / r

  ok

  Rys1. Porwnanie rocznej emisji z tradycyjnych kotw wglowych i nowoczesnych kotw retortowych opalanych EKORETEM lub EKO-FINSEM. Kotownia o mocy N = 25 kW ( dom o

  powierzchni 200 m2)

  Subst.organiczne

  Pozostae

  Py

  NO x

  SO2

  CO

  EFEKT EKOLOGICZNY

  ROCZNA REDUKCJA EMISJI

  1264 kg / rok

  a z uwzgldnieniem emisji CO2

  7164 kg / rok

 • PALIWA WGLOWE W SEKTORZE KOMUNALNYM

  KOTY ZASYPOWEWGIEL KAMIENNY ENERGETYCZNY

  SORTYMENTY GRUBE

  SORTYMENTY REDNIE

  WYSOKOJAKOCIOWE SORTYMENTY MIAOWE Z UDZIAEM

  klasy 0-1,0 mm

 • KWALIFIKOWANE PALIWA WGLOWE

  ok. 0,8 (1,4) mln ton/rokEKORET, EKOFINS, EKOSORT,

  JARET, RETOPAL, ROKITA

  TYP WGLA 31, 32.1

  KOTY NISKOEMISYJNE

  PALIWA GROSZKOWEUZIARNIENIE mm 8 25, 5-31,5

  WARTO OPAOWA MJ/kg min 24 (26)

  ZAWARTO POPIOU Ar % 4 10

  ZAWARTO SIARKI Str % < 0,6 (1,0)

  ZAWARTO WILGOCI Wtr % < 10 (15)

  SPIEKALNO RI < 10 (20)

  TEMPERATURA MIKNIENIA POPIOU Ta 0C * > 1250

  PALIWA MIAOWEUZIARNIENIE mm 0 20/0 31,5

  ZAWARTO ZIAREN < 0,5 mm - % * < 15

  WARTO OPAOWA MJ/kg min 24 (25)

  ZAWARTO POPIOU Ar % 4 12

  ZAWARTO SIARKI Str % < 0,6 (1,0)

  ZAWARTO WILGOCI Wtr % < 12 (20)

  SPIEKALNO RI * < 20 (25)

  TEMPERATURA MIKNIENIA POPIOU Ta 0C * > 1250

 • SORTYMENTY REDNIE

  ok. 3,4 mln ton/rok

  GROSZEK, GROSZEK I, GROSZEK II

  TYP WGLA* 31 33

  UZIARNIENIE mm 8 31,5; 16 31,5; 8 20

  WARTO OPAOWA MJ/kg (24) 26 31,5

  ZAWARTO POPIOU Ar % 4 12

  ZAWARTOC SIARKI Str % 0,4-0,8 (1,3)*

  ZAWARTO WILGOCI Wtr %

 • SORTYMENTY GRUBEok. 4,34 mln ton/rok

  KSY, KOSTKA, ORZECH, ORZECH I, ORZECH II

  TYP WGLA 31 33

  UZIARNIENIE mm 63200 25-80 40-80 25-50

  WARTO OPAOWA MJ/kg 28-31,5 26-31,5 26-31,5 26-31,5

  ZAWARTO POPIOU Ar % 2,5 7 3 8 3 8 3 8

  ZAWARTO SIARKI Str % 0,3 0,6 0,3 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6

  ZAWARTO WILGOCI Wtr % 3-8 3 8 3 8 3 8

  SEKTOR KOMUNALNY, MAE KOTOWNIE KOTY RUSZTOWE STAE I ZASYPOWE

  WARTO OPAOWA MJ/kg min 22

  ZAWARTO POPIOU Ar %

 • SORTYMENTY MIAOWE

  ok. 52 mln ton/rokw tym ok. 8,5 mln ton z zawartoci siarki < 0,6 %

  MIA IA, MIA IIATYP WGLA* 31 33

  UZIARNIENIE - mm 0-31,5; 0 (10)20

  WARTO OPAOWA MJ/kg (16)19 27*

  ZAWARTO CZCI LOTNYCH - Vdaf %* 28 - 38

  ZAWARTO POPIOU Ar % 6* 30(36)

  ZAWARTO SIARKI Str % 0,3* 1,3 (1,8)

  ZAWARTOC WILGOCI Wtr %* < 15

  ENERGETYKA, CIEPOWNICTWO, PRZEMYS

  KOTY Z PALENISKAMI: PYOWYMI, FLUIDALNYMI, RUSZTOWYMI

 • CENY WGLA DLA SEKTORA

  KOMUNALNEGO

  FCA (KOPALNIA) ODBIORCA FINALNY

  300 z/t na kopalni 800 900 z/t na skadzie opaowym

 • http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KTTa8WyHbv3wvM&tbnid=2HuRtITUPv7y5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,396099,przygotowania-do-projektu-zgazowania-wegla-w-zlozu.html&ei=EEuMU9vACYrZPPCrgcgN&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNGx7sT4TV9QTO4lzNEM6NhLZWxcTQ&ust=1401789330932843

 • DZIKUJ ZA UWAG

  lejot1206@outlook.com

  l.kurczabinski@khw.pl

  mailto:lejot1206@outlook.commailto:l.kurczabinski@khw.pl