Top Banner
Dopravné lietadlá Michal Magna, 3.C
13

Dopravné lietadlá

Mar 15, 2016

Download

Documents

Dopravné lietadlá. Michal Magna, 3.C. Lietadlo ako pojem. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Dopravné lietadlá

Dopravné lietadlá

Michal Magna, 3.C

Page 2: Dopravné lietadlá

Lietadlo ako pojem Lietadlo je lietajúce zariadenie,

ktoré je schopné pohybu v atmosfére nezávisle od zemského povrchu, prekonávaním tiaže interakciou s atmosférou, ktoré je aspoň čiastočne riaditeľné, schopné vzletu zo zemského povrchu v letovej konfigurácii a opakovane použiteľné po pristátí.

Page 3: Dopravné lietadlá

Delenie dopravných lietadiel Delenie dopravných

lietadiel podľa doletovej vzdialenosti :

na krátke trate (do 930 km)

na stredné trate (930 - 2780 km)

na dlhé trate (nad 2780 km)

Page 4: Dopravné lietadlá

Časti lietadla Sú to hlavne: drak – tvorí základnú konštrukciu

obsahujúcu: riadiaci systém pristávacie zariadenie (podvozok) energetické systémy - hydraulika,

vzduchový systém pohonná (hnacia) jednotka - motor

s propulzorom (napr. piestový motor s vrtuľou, turbínový motor s výstupnou dýzou)

avionika - letecké senzory, prístroje a palubné počítače (vrátane zbraňových)

Page 5: Dopravné lietadlá

Pohonná jednotka Hnacia jednotka(obr. č. 2)

lietadla alebo pohonná jednotka lietadla je zariadenie, ktoré dodáva lietadlu energiu potrebnú na prekonanie odporu vzduchu a na získanie doprednej rýchlosti. Je to sústava jedného alebo viacerých motorov s príslušenstvom na zástavbu do draku vrátane vrtule pri vrtuľových jednotkách, schopná vyvolať ťah pre pohon lietadla nezávisle od ostatných pohonných jednotiek.

Page 6: Dopravné lietadlá

Spaľovacia turbína(prúdový motor)

Spaľovacia turbína je tepelný stroj, ktorého pracovnou látkou sú spaliny vzniknuté spaľovaním paliva v spaľovacej komore. Vstreknuté palivo sa spaľuje so vzduchom, ktorý sa predtým stláča v kompresore. Spaliny pri prechode turbínou odovzdávajú jej lopatkám svoju kinetickú energiu.

Page 7: Dopravné lietadlá

Konštrukcia turbíny

Page 8: Dopravné lietadlá

Avionika Avionika (z francúzskeho

avioniqe, avion - lietadlo, éqiper - vybavenie) zahŕňa všetky systémy na palube lietadla umožňujúce let na lietadle.

V súčasnosti je rozpočet na vývoj palubnej elektroniky najväčším podielom na vývoji lietadla.

Page 9: Dopravné lietadlá

Lietadlo sa svojimi avionickými systémami stáva lietajúcim senzorom s automatickým riadením, kde vo väčšine situácií pilot zdanlivo zodpovedá za úlohu dohľadu a poistky pre krízové situácie

Page 10: Dopravné lietadlá

Rozdelenie avioniky Z hľadiska určenia jednotlivých

systémov je možné ich rozdeliť na systémy umožňujúce:

riadiť let, orientovať sa v priestore, kontrolovať priestor okolo lietadla, komunikovať s okolím, Zdroje napájania elektrickou

energiou: Systémy prežitia posádky: Prístrojové vybavenie: Špeciálne systémy

Page 11: Dopravné lietadlá

Autopilot Autopilot je automatické zariadenie,

ktoré zabezpečuje automatický let lietadla po zvolenej trajektórii a trase. Autopilot je počítačom riadený systém, ktorý aktívne zasahuje do riadenia lietadla, a tým môže priamo lietadlo riadiť. Jednoduché autopiloty majú hlavne funkciu stabilizácie letu a udržanie horizontálneho letu v nastavenom kurze. Modernejšie autopiloty umožňujú let po vopred naprogramovanej trase s určenou krivkou, alebo s korekciou z pozemných stanovísk.

Page 12: Dopravné lietadlá

Teória letu

Page 13: Dopravné lietadlá

Ďakujem za pozornosť