Top Banner

of 30

Distilasyon Unlocked

Apr 14, 2018

ReportDownload

Documents

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  1/30

  Y.T.U Prof.Dr.Mualla ner Ayrma lemleri/Distilasyonwww.kimyamuhendisi.com

  1

  KTLE TRANSFER VE UYGULAMALARI(MASS TRANSFER AND ITS APPLICATION)L faz: genelde younluu yksek olan faza denir.V faz: genelde younluu dk olan faza denir.Sv ekstraksiyonunda ise rafinat genelde L faz, ekstrat ise V faz olarak alnr.

  Operasyon V faz L fazDistilasyon Buhar SvGaz absorpsiyonu veya nem giderme Gaz SvAdsorpsiyon Gaz veya sv KatSv-sv ekstraksiyon Ekstrat RafinatKat-sv ekstraksiyon Sv KatKristalizasyon Ana zelti KristallerKurutma Gaz Nemli kat

  DSTLASYONBuhar sv dengesi:Kaynama noktas diyagramlar

  ekil 1 Doymu Buhar Ve Doymu Sv Erileri

  Scaklk

  (C)

  .a

  e

  Doymu buhar erisi

  Doymu sv erisi

  A bileeninin mol kesri

  x=0.2 y=0.5

  .c

  .b

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  2/30

  This Blank Page has been intentionally inserted by Estelar

  PDF Security Removal Demo Version.

  Buy Now the Full Version of Estelar PDF Security Removal

  Software and performunlocking unlimited PDF files

  without any watermarks.

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  3/30

  Y.T.U Prof.Dr.Mualla ner Ayrma lemleri/Distilasyonwww.kimyamuhendisi.com

  3

  1. maddenin bileimi ok geni bir aralkta deiiyorsa,2. ayrma sklkla yaplmas gerekiyorsa,3. malzemeler az miktarda retiliyorsa,4. ana rn ok fazla safszlk ieriyorsa

  n0:kaba beslenen mol miktarn:belirli bir zamanda kapta kalan svnn mol miktary,x:sv ve buhar bileimlerinA: kapta bulunan A bileeninin mol miktar

  nA : x.n

  Eer dn miktarnda sv buharlayorsa ydn=dnAd nA =d(x.n)=dnx+ndx=ydn

  AV

  x

  x

  n

  n

  ynnxnxn

  n

  n

  xy

  dx

  n

  dn

  ).(..

  ln

  101100

  0

  11

  0

  1

  0

  +=

  =

  =

  )(10

  nn : distile olan miktar

  AVy :distile olan miktarn ortalama bileimi.

  Daha basit bir eitlik ideal karm iin karlabilir. Relatif uuculuun scaklkladeimedii kabul edilir.

  BB

  AAAB

  xy

  xy

  /

  /= (*).

  B

  AAB

  B

  A

  x

  x

  y

  y=

  Karm nA mol A ve nB mol B den oluuyorsa;(1) nA / nB = xA /xBEer dn mol buharlarsa Adaki deiim(2) yA dn=d nA(3) yB dn=d nB

  1,2,3 ifadelerini (*) denkliinde yerine koyarsak;

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  4/30

  This Blank Page has been intentionally inserted by Estelar

  PDF Security Removal Demo Version.

  Buy Now the Full Version of Estelar PDF Security Removal

  Software and performunlocking unlimited PDF files

  without any watermarks.

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  5/30

  Y.T.U Prof.Dr.Mualla ner Ayrma lemleri/Distilasyonwww.kimyamuhendisi.com

  5

  FBBBFD

  XXBX

  ByX

  ByX

  xV

  Fx

  V

  Fxx

  V

  Fx

  V

  Fy

  yVVFF

  xVFVF

  VFLxLVF

  BF

  DF

  DF

  .).1(..

  .

  ).(

  ,.....

  0

  +=+=

  =+

  +=

  =+=

  1 mol besleme (ikili bir karm) ve finde mol kesri olarak beslemenin buharlaanksmn gsterdiini f=(F/V)

  1-f:sv olarak ayrlan mol kesri

  f

  xx

  f

  fy

  f

  xx

  Fx

  V

  Fx

  V

  Fy

  xfyfxxF

  V

  yF

  V

  x

  F

  FBFBD

  BF

  BF

  +

  =

  +=+=

  +=

  +=

  ).1

  (

  ).1

  1(.).1(

  ).1(.).1(.

  0

  0

  RFLAKS LE SREKL DSTLASYON

  ekil 4 Riflaks le Srekli Distilasyon

  V

  F

  Qc

  QR

  QFDL

  B

  Rektifikasyonksm

  Syrma ksm

  VL

  VL

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  6/30

  This Blank Page has been intentionally inserted by Estelar

  PDF Security Removal Demo Version.

  Buy Now the Full Version of Estelar PDF Security Removal

  Software and performunlocking unlimited PDF files

  without any watermarks.

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  7/30

  Y.T.U Prof.Dr.Mualla ner Ayrma lemleri/Distilasyonwww.kimyamuhendisi.com

  7

  3.

  D

  D

  xxy

  xLxDyV

  ==

  +=

  01

  0011 ..

  Dnnnn

  Dnnnn

  xDxLyV

  xDxLyVxLyV

  ...

  ............

  11

  110011

  =

  ===

  ++

  ++

  4. Dn

  n

  n

  nn x

  V

  Dx

  V

  Ly ..

  11

  1++

  + +=

  D

  LR n= DVL nn = +1 ( iki nolu eitlik )

  D

  n

  n

  n

  nn x

  V

  Dx

  V

  DVy ..

  11

  11

  ++

  ++ +

  =

  D

  n

  n

  n

  n xV

  Dx

  V

  Dy ..1

  11

  1

  ++

  + +=

  DLV nn +=+1 ( iki nolu eitlik ) )1( +=+= RDDRD

  Dnn

  D

  n

  nn

  x

  RD

  Dx

  R

  y

  xV

  Dx

  RD

  Dy

  .

  )1.(

  ).

  1

  11(

  ..)1(

  1

  1

  1

  1

  +

  +

  +

  =

  ++

  =

  +

  +

  +

  1.

  11

  ++

  +=+

  R

  xx

  R

  Ry Dnn st Operasyon Dorusu Denklemi

  Syrma Ksm

  ekil 6 Syrma Ksm

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  8/30

  This Blank Page has been intentionally inserted by Estelar

  PDF Security Removal Demo Version.

  Buy Now the Full Version of Estelar PDF Security Removal

  Software and performunlocking unlimited PDF files

  without any watermarks.

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  9/30

  Y.T.U Prof.Dr.Mualla ner Ayrma lemleri/Distilasyonwww.kimyamuhendisi.com

  9

  Beslemenindurumu

  Entalpi Qnundeeri

  Souk sv Hf< hL q>1Doygun sv Hf= hL q=1Buhar svkarm

  Hf> hL 0

  >

  Doygun sv 1 q=1

  VV

  LL

  =

  >

  Buhar sv karm 0

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  10/30

  This Blank Page has been intentionally inserted by Estelar

  PDF Security Removal Demo Version.

  Buy Now the Full Version of Estelar PDF Security Removal

  Software and performunlocking unlimited PDF files

  without any watermarks.

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  11/30

  Y.T.U Prof.Dr.Mualla ner Ayrma lemleri/Distilasyonwww.kimyamuhendisi.com

  11

  Mccabe theile diyagram ile teorik denge kademesi hesabnda izlenecek admlar.

  1. X0 , y1 ,zF hesab iin ktle dengesi2. x y diyagramnn izilii3. Riflaks oran ( R ) hesab4. XF yerini iaretle ve q yu iz5. XD iaretle ve q ile birletirerek st operasyon dorusunun iz6. XB yi iaretle ve alt operasyon dorusunu iz7. kademeleri iz8. ksm kondenser veya youturucu varsa toplam kademe saysndan bunlar

  kar

  Mccabe Theile Metodunda Tm Riflaks Ve Minimum Raf Says

  D

  LR n= 0=D =R ( distilatta younlaan buharn tmnn geri verilmesidir )

  DLV nn +=+1 1

  .1

  1+

  ++

  =+R

  xx

  R

  Ry Dnn

  0tan = 45= CKolonun her iki ksmndaki operasyon dorular diyagonal ile akr.

  ekil 7 Mccabe Theile Metodunda Tm Riflaks Ve MinimumRaf Says

  Bulunan rafsays istenenayrmay eldeetmek iinkullanlan en azraf saysdryA

  XA

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  12/30

  This Blank Page has been intentionally inserted by Estelar

  PDF Security Removal Demo Version.

  Buy Now the Full Version of Estelar PDF Security Removal

  Software and performunlocking unlimited PDF files

  without any watermarks.

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  13/30

  Y.T.U Prof.Dr.Mualla ner Ayrma lemleri/Distilasyonwww.kimyamuhendisi.com

  13

  Tm Kondenser ( Total Kondenser)

  ekil 9 Tm Kondenser

  Ksmi Kondenser ( Partial Kondenser )

  ekil 10 Ksmi Kondenser

  Bazen iki kondenser seri olarak balanr. lk kondenser riflaks salar. Sonu kondensersv rn salar.

  '''

  cba = st raf'aba = ksmi kondenser, distilasyon kolonuna ek teorik raf

  Raf Verimlilii ( Plate Efficiency )

  1. Tm verim ( Overall efficiency ): Tm kolon etkinlii gz nne alnr.2. Murphree verimi : tek raf verimi ile ilgilenilir3. Lokal verimlilik

  1 = (ideal raf says)/(gerek raf says)6: ideal kademe says tm verim %60 ise G.R.S = 6/0,60=10

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  14/30

  This Blank Page has been intentionally inserted by Estelar

  PDF Security Removal Demo Version.

  Buy Now the Full Version of Estelar PDF Security Removal

  Software and performunlocking unlimited PDF files

  without any watermarks.

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  15/30

  Y.T.U Prof.Dr.Mualla ner Ayrma lemleri/Distilasyonwww.kimyamuhendisi.com

  15

  60,0==

  ac

  abMurphree 60,0=M

  Bu verimlilii tm kolona uygulayabilmek iin gerek ye , xe denge erisi, efektif dengeerisi ( ye

  ,xe ) ile yer deitirir.

  ).(' yyyy eMe +=

  yn yn*

  Bir raftan ayrlan sv, raftaki ortalama sv ile ayn bileime sahip olabilir. Bu durumdalokal verimlilik;

  '1

  '

  ' 1''

  +

  +

  =

  nen

  nn

  yy

  yy

  'ny = n. Raftaki belli bir noktada ayrlan buharn bileimi

  =+'

  1ny ayn nktaya giren buharn bileimi'eny = ayn noktada sv ile dengede olan buharn bileimi

  Murphree ve lokal verimlilik arasndaki bantlar M ve' arasndaki iliki sv fazn

  karma derecesine ve buharn dier bir kademeye gemeden nce iyi karp

  karmadna baldr. Yaplan hesaplamalar buharn tm veya ksmen karmadurumunda ele geen verimlilik farklar ok az olmasna ramen sv karmasnnolmad durumda verimlilie etkisi byktr.

  ekil 11 Murphree Diagram

 • 7/30/2019 Distilasyon Unlocked

  16/30

  This Blank Page has been intentionally inserted by Estelar

  PDF Security Removal D