Top Banner
Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
32

Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Dec 29, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Dipersembahkan oleh:

Activas Management Consulting Group

Page 2: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

JPJ akan menjalankan sistem penggredan IM untuk membaharui PIM bermula pada tahun 2014 ini.

Selaras dengan objektif JPJ untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan Institut Memandu di Malaysia, semua IM adalah digalakkan untuk mendapatkan persijilan ISO 9001:2008 sebagai langkah permulaan supaya layak untuk membaharui Permit IM selama 5 tahun.

Bagi IM yang tiada Persijilan ISO 9001, PIM Cuma boleh dibaharui maksima 3 tahun sahaja!

Page 3: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Cemerlang 90-100% (5 Tahun)

• Objektif setiap kriteria dinilai dicapai dengan cemerlang •Pematuhan sepenuhnya kepada arahan serta peraturan yg ditetapkan •Mempunyai tadbir urus korporat yang baik dan boleh dicontohi •Melaksanakan penambahbaikkan bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan •Boleh dijadikan penanda aras bagi institut memandu lain •Tidak pernah digantung permit oleh JKPIM dalam tempoh 5 tahun sebelumnya

•LAYAK UNTUK DIPERBAHARUI PERMIT SELAMA 5 TAHUN JIKA MEMPUNYAI PERSIJILAN ISO 9001:2008

Sangat Baik 81-89% (4 Tahun)

• Objektif setiap kriteria dinilai dicapai •Pematuhan arahan serta peraturan yg ditetapkan •Pelaksanaan mempunyai standard yang ditetapkan •Mempunyai tadbir urus korporat yang baik •Usaha penambahbaikan boleh ditambah baik ke tahap cemerlang •Tidak pernah digantung permit oleh JKPIM dalam tempoh 5 tahun sebelumnya •LAYAK UNTUK DIPERBAHARUI PERMIT SELAMA 4TAHUN JIKA MEMPUNYAI PERSIJILAN ISO 9001:2008

Baik 76-80% (3 Tahun)

• Sebahagian daripada Objektif setiap kriteria yang dinilai tidak dicapai •Mematuhi sebahagian daripada arahan serta peraturan yg ditetapkan •Pelaksanaan kadang kala memenuhi semua standard yang ditetapkan •Mempunyai tadbir urus korporat yang kurang konsisten •Usaha penambahbaikan boleh ditambah baik ke tahap yang lebih tinggi (baik/cemerlang) •Tidak pernah digantung permit oleh JKPIM dalam tempoh 5 tahun sebelumnya •LAYAK UNTUK DIPERBAHARUI PERMIT SELAMA 3 TAHUN

Page 4: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Memuaskan 70-75% (2 Tahun)

• Sebahagian besar daripada Objektif setiap kriteria yang dinilai tidak dicapai •Tidak mematuhi sebahagian besar daripada arahan serta peraturan yg ditetapkan •Pelaksanaan tidak memenuhi semua standard yang ditetapkan •Mempunyai tadbir urus korporat yang kurang konsisten •Tidakan susulan harus diambil untuk menambah baik ke tahap yang lebih tinggi (baik/cemerlang) •LAYAK UNTUK DIPERBAHARUI PERMIT SELAMA 2 TAHUN

Kurang Memuaskan 64-69% (1 Tahun)

• Sebahagian besar daripada Objektif setiap kriteria yang dinilai tidak dicapai • Tidak mematuhi hampir semua arahan serta peraturan yg ditetapkan • Pelaksanaan tidak memenuhi semua standard yang ditetapkan • Tidak mempunyai tadbir urus korporat • Tidakan susulan harus diambil untuk menambah baik ke tahap yang lebih tinggi • LAYAK UNTUK DIPERBAHARUI PERMIT SELAMA 1 TAHUN

Bawah 64% (6 Bulan)

• Tidak memcapai hampir semua Objektif setiap kriteria • Tidak mematuhi hampir semua arahan serta peraturan yg ditetapkan • Pelaksanaan tidak memenuhi semua standard yang ditetapkan • Tidak mempunyai tadbir urus korporat • Tidakan susulan harus diambil untuk menambah baik ke tahap yang lebih tinggi • LAYAK UNTUK DIPERBAHARUI PERMIT SELAMA 6 Bulan (Tempoh Percubaan)

Page 5: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

ISO 9001 Seragamkan Pentadbiran & operasi

Kelayakan melanjutkan Permit selama 5 Tahun

Kepuasan Pelanggan dapat diukur

Memberi keyakinan kepada Bank untuk pinjaman jangka panjang

Imej syarikat Meningkat – Internaltional Recognized Certification!

Mematuhi peraturan2 JPJ

Proper dokumentasi & Kebolehkesanan rekod2

Pre-requisite untuk menceburi bidang Bisness lain

Page 6: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
Page 7: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Ditubuhkan pada tahun 2003 oleh Mr CLChan

Merupakan syarikat consultant yang berdaftar dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad bagi menjalankan tugas untuk memberi perkhidmatan latihan dan juruperunding kepada SMI Malaysia

Specialized dalam bidang ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, GMP & HACCP

Page 8: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Menjalankan Certification Audit bersama dengan certification body (UKAS Lead Auditor)

Berpengalaman - Pernah memberikan consultancy kepada Metro Driving Academy dan menjalankan audit Certification SSDC Melaka

Mempunyai 11 Associate Consultants di seluruh Malaysia

Page 9: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
Page 10: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
Page 11: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Module Program

1 Latihan pengenalan ISO 9001 kepada ISO Team

2 Menubuhkan Manual Kualiti and SOP

3 Pelaksanaan sistem ISO 9001 di Institut masing-masing

4 Menjalankan Internal Audit untuk memastikan sistem adalah diikuti

5 Management Review untuk mengenalpasti bahagian2 yang boleh diperbaiki lagi (Continual Improvement)

6 Certification Body Audit (UKAS)

Page 12: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Activas Proposal

◦ Memandangkan PIMA adalah berazam untuk membantu ahli-ahlinya bagi memperbaiki lagi sistem pengurusan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan, special package adalah ditawarkan:

◦ Consultancy + Audit Fee* + Travelling = All in 1 Package

Page 13: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

OPTION A: Fully On-site Approach

◦ Seorang Consultant akan dilantik untuk memberikan consultancy untuk semua Module di institut masing-masing.

◦ Seperti normal consultancy project

Page 14: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

OPTION A: Fully On-site Approach

Total member sign up Total Fee

1-40 members sign up

RM 18,000

41-75 members sign up

RM 18,000 RM 17,500

76 -100 members sign up RM 18,000 RM 17,000

101 and above members sign up

RM 18,000 RM 16,000

Page 15: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

OPTION B: Semi On-site Approach

◦ Module 1,2 & 4 akan dianjurkan di salah satu Lecture Hall ahli PIMA di negeri-negeri tertentu. Setiap institut memandu akan menghantar wakil-wakilnya untuk menghadiri latihan module-module.

◦ Untuk Module 3 & 5, seorang Consultant akan dilantik untuk memberi consultancy di institut2 yang berkaitan.

Page 16: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

OPTION B: Semi On-site Approach

Total member sign up Total Fee

1-40 members sign up

RM 15,000

41-75 members sign up

RM 15,000 RM 14,500

76 -100 members sign up RM 15,000 RM 14,000

101 and above members sign up

RM 15,000 RM 13,000

Page 17: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

OPTION C: Group-On Approach

◦ Semua Module project adalah dianjurkan di salah satu Lecture Hall ahli PIMA di negeri-negeri tertentu. Setiap institut memandu akan menghantar wakil-wakilnya untuk menghadiri latihan module-module.

◦ Selepas latihan dijalankan, wakil-wakil tersebut akan menggunakan SOP dan borang-borang ISO di institut mereka sendiri. Assignment akan diberikan supaya progress dapat dipantau.

◦ Contoh berjaya = CIDB & KFC Holding project

Page 18: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

OPTION C: Group-On Approach

Total member sign up Total Fee

1-40 members sign up

RM 12,000

41-75 members sign up

RM 12,000 RM 11,500

76 -100 members sign up RM 12,000 RM 11,000

101 and above members sign up

RM 12,000 RM 10,000

Page 19: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Untuk Auditing Fee* kepada institut memandu di Sabah & Sarawak

◦ Perbelanjaan Air Ticket, Hotel dan Taxi akan dikira secara purata dan ditanggung oleh semua institut di Sabah & Sarawak.

Page 20: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
Page 21: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
Page 22: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
Page 23: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
Page 24: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
Page 25: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
Page 26: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
Page 27: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
Page 28: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Setiap institut yang berdaftar akan diberikan suatu Pendrive yang mengadungi: ◦ Softcopy QM, SOP dan borang-borang standard ◦ Training program untuk Pengenalan ISO 9001 dan

Internal Auditor bernilai RM 3,000

Page 29: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Ahli-ahli PIMA yang berdaftar boleh meminta bantuan e-service secara online untuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan ISO 9001.

Activas akan memberi sokongan melalui email secara PERCUMA!!

Page 30: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group
Page 31: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Adakah ISO 9001 banyak documentasi dan susah dijalankan? ◦ 1 Quality Manual, 6 SOP ◦ Standard forms

Siapa yang diperlukan untuk menjalankan ISO? ◦ Operasi ◦ Admin & HR ◦ Quality Management Representative (QMR)

Berapa lama diperlukan untuk certification? ◦ 4 bulan adalah paling sesuai

Page 32: Dipersembahkan oleh: Activas Management Consulting Group

Terima Kasih !!

Semoga berjaya untuk mencapai

ISO 9001:2008