Top Banner
www.bk.com Giáo viên : Nguyễn Hữu Phát Trình bày : Nguyễn Trọng Khang Nguyễn Thị Trang Lớp : BMVA A18 – Kent International College Kế hoạch Digital Marketing Burger King Việt Nam
21

Digital marketing burger king (1)

Nov 12, 2014

Download

Education

khang8903

ke hoach digital marketing burger king viet nam 2013
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Giáo viên : Nguy n H u Phátễ ữ Trình bày : Nguy n Tr ng Khangễ ọ

Nguy n Th Trangễ ị L p : BMVA A18 – Kent International Collegeớ

K ho ch Digital Marketing ế ạBurger King Vi t Namệ

Page 2: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

L ch s ị ử• T p đoàn th c ăn nhanh ậ ứ

Burger King do hai nhà sáng l p David Edgerton và James ậMcLamore t o d ng nên. H ạ ự ọb t đ u s nghi p c a mình ắ ầ ự ệ ủch v i m t nhà hàng có tên g i ỉ ớ ộ ọInsta-Burger King khai tr ng ươvào ngày 4 tháng 12 năm 1954 t i Miami, bang Floria, Hoa Kỳ. ạVào năm 1989, nó đ c đ i tên ượ ổthành Burger King và tr nên ởn i ti ng trên toàn th gi iổ ế ế ớ .

Page 3: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Lịch sử

• Logo đ u tiên c a Burger King đ c g i là ầ ủ ượ ọ“Bun Halves” hình nh phóng tác t hai n a ả ừ ửc a m t chi c bánh, đ c s d ng t năm ủ ộ ế ượ ử ụ ừ1969. Logo th t đ n gi n g m ch ậ ơ ả ồ ữ “Burger King” màu đ k p gi a hai n a chi c bánh ỏ ẹ ữ ử ếsandwich. Sau đó hình nh logo đã đ c ả ượthay đ i hi n đ i h n . Vào cu i năm tài ổ ệ ạ ơ ốchính 2011, Burger King đã có h n 12.400 ơc a hàng t i 73 qu c gia, trong s này, 66% ử ạ ố ố

Mỹ và 95% thu c s h u t nhân và ho t ở ộ ở ữ ư ạđ ng v i ch s h u m i c a nó di chuy n ộ ớ ủ ở ữ ớ ủ ểđ n m t mô hình hoàn toàn nh ng quy n ế ộ ượ ềth ng m iươ ạ vào cu i năm 2013.ố

Page 4: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Hệ thống cửa hàng

Dach sách chu i c a hàng Burger King ỗ ửt i Tp HCMạ

Sân bay qu c t TP HCMố ế Burger King 26 – 28 Ph m H ng Thái , Q1 ạ ồ Burger King 347 Lê Văn Sỹ Burger King 152 Nguy n Văn Tr i Q Phú Nhu nễ ỗ ậ Burge King 283D – 285D Cách M ng Tháng 8ạ Burger King 883 Tr n H ng Đ o Q5ầ ư ạ Burger King 1B C ng Hòa Q Tân Bìnhộ

Page 5: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Khách hàng

• Đ i t ng khách hàng :ố ượ M i l a tu i ch y u là gi i ọ ứ ổ ủ ế ớ

tr và tr emẻ ẻ

Page 6: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Đ i th c nh tranhố ủ ạ

KFCLotteria Jollibee

Page 7: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Hình th c kinh doanhứ

Page 8: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Menu

Page 9: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Ch ng trình gi m giáươ ả

Page 10: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Chi n d ch s p t iế ị ắ ớ

Sản phẩm tập trung : loại hamburger Whopper nổi tiếng trên toàn thế giới và các loại sandwich . 100% thịt bò được nhập khẩu từ Úc và được nướng lửa nồng

Khách hàng mục tiêu : Những người trung niên và giới trẻ và trẻ em

Page 11: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Event

• T ch c cu c thi ăn ổ ứ ộHamburger

• Trong vòng 5 phút ai ăn nhi u ềhamburger nh t sẽ dành chi n ấ ếth ng .ắ

• Ph n th ng : 2 tri u đ ng và th ầ ưở ệ ồ ẻVip đ c gi m 30% trên 1 hóa đ n ượ ả ơtrong vòng 1 năm .

• Đăng ký tr c ti p t i các c a hàng ự ế ạ ửBurger King trên toàn thành ph .ố

Page 12: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

K ho ch Digital ế ạMarketing

Page 13: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Kênh triển khai

Page 14: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

SMS N u khách hàng nào nh n đ c ế ậ ượ

tin nh n t Burger King v i cú ắ ừ ớpháp “bk 50%” các b n sẽ đ c ạ ượgi m giá 50% trên t ng hóa đ n ả ổ ơkhi mua hàng (ch s d ng đ c ỉ ữ ụ ượ1 l n trên 1 hóa đ n ) .ầ ơ

Page 15: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

E-mail

Hình th c Email marketing hi n đang r t ph bi n đ i v i ứ ệ ấ ổ ế ố ớcác doanh nghi p vì nó giúp doanh nghi p qu ng bá r ng ệ ệ ả ộrãi thông tin và hình nh c a doanh nghi p và nó còn là ả ủ ệcách marketing ít t n chi phí nh ng v n mang l i hi u qu ố ư ẫ ạ ệ ảt t .ố

Page 16: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Social Media

Page 17: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

SEO

Page 18: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Viral Marketing

Page 19: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

Website

Page 20: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com

K t lu nế ậ

D án digital marketing này có th mang l i l i nhu n ư ể ạ ợ ậcho doanh nghi p vì nó h ng đúng đ n đ i t ng khách ệ ướ ế ố ượhàng và nhu c u ăn u ng thi t y u c a khách hàng .ầ ố ế ế ủ

H ng v m i l và phù h p v i ng i Vi t Nam .ươ ị ớ ạ ợ ớ ườ ệCác ch ng trình khuy n mãi và event có s c hút cao v i ươ ế ứ ớ

các ph n th ng h p d n .ầ ưở ấ ẫCh ng trình marketing online sẽ thu hút l n m t l ng ươ ớ ộ ượ

khách hàng và th ng hi u này sẽ đ c nhi u ng i bi t ươ ệ ượ ề ườ ếđ n .ế

Page 21: Digital marketing burger king (1)

www.bk.com