Top Banner
T.V. 100 50 75 75 50 25 125 125 100 75 25 50 75 Regato de Fraga 100 75 50 25 Trsf 150 100 125 100 75 125 100 125 100 75 75 75 50 50 75 100 125 150 125 T.V. 75 25 50 25 50 50 50 75 100 25 Rego Riovao de Transf. T.V. 100 125 150 150 125 75 100 125 150 150 125 100 50 75 100 75 50 25 50 75 Transf. 150 125 100 75 75 125 100 150 100 75 100 150 125 100 75 Rego da Cova de San Pedro Rego Rego de Seixeda Rego T.V. 25 50 100 50 100 75 50 75 100 175 150 125 100 125 100 75 125 100 75 50 75 100 75 Transf. T.V. 50 75 75 50 25 25 50 25 50 75 50 25 50 25 25 Rego Transf. Transf. 150 175 125 150 75 100 125 125 100 150 125 100 75 75 25 50 75 50 25 50 75 50 50 75 100 125 100 75 100 125 75 50 75 100 Transf. Transf. 75 50 75 Folgueiras Rego das 125 125 100 75 75 100 San Pedro Rego Fonte Ouro do Pega Senra O Espiño Fontenla Vilanova Tarabelo de Arriba O Tarabelo de Abaixo Lácere A Lamela Fontoira Regato de Maior A Regueira Douro 5tR /XJUtV 5tR Concello de Bergondo Os Tornos VEIGUE (Santa Comba) 0(,5É6 Ameixeiral SADA OSEDO 62f(,52 Concello de Cambre Concello de Bergondo Concello de Oleiros Concello de Oleiros Concello de Oleiros CARNOEDO 6DQWR $QGUp 6DQ 0DUWLxR (San Nicolao) MONDEGO 6DQ ;LiQ 6DQWD 0DUtD 6DQ ;LiQ 6DQ ;LiQ 0267(,5Ð1 Cirro Chan da Aldea San Pedro Campo da Cruz 2 4XLQWiQ A Fraga Agra A Lamela A Lagoa Carta /iFHUH O Valo 3LxHLUR 7RUUyQ 7DLEy )RUWLxyQ 4XLQWiQ Seixo Campo das A Pereira Beloi Sada de Arriba Pazos )RQWiQ Souto &LPiV Machado A Granxa 9HUWtQ Souto Vello A Esperela Xan Amigo Osedo Vilar Castelo A Fraga O Castro Seixeda 7UDVtQ 0DQGtQ Campo de Sar Costa Alborelle Coiro Riovao Sada Samoedo Mantas O Carballo O Chan da Aldea Fonte Grande 0XtxR GR 9HQWR Souto de Igrexa Tumbadoiro $ &DxRWD 2 3p GR 0XtxR 0RVWHLUyQ Serra O Tarabelo 2 (VStULWR 6DQWR $V 9DOtDV A Valexa O Vilar Valexa Leiriñas Monte de Taibo As Garbeiras A Revolta O Calzudo A Valía Os Castros A Xesteira O Espiño Monte das Monxas O Valo O Piñeiro Cartagazas O Patelo Pedra da Fonte Arroleiro Illós A Lagoa A Telleira Lamela Chousa Vella Castros Monte de Taibo O Cercado Pazo de Meirás As Matas Arnela A Fraga Ríos A Poula Coteses Monte da Lixandra Monte dos Cotos O Pinar O Casteliño Os Cabidos Seixo O Cambio A Aveliña O Palomar O Campón Monte do Covelo Monte do Castro A Eira Casa do Río Costa do Castro A Revolta Grelas de Abaixo Grelas de Arriba Os de Salto Zapata O Carballal Monte Trasín Plateiro Os Cardales A Lavandeira Gabia do Castro A Xesteira A Revolta As Lixelas A Agra A Lagoa Coto do Garrido Monte do Sabio Río Bedro Toural Fondal de Lubre A Besta O Coto Monte de Lácere Os Barrosos As Cañotas Agra de Coiro O Coto As Brañas Mazas A Solera A Revolta A Costa de Tepe (VSLxHLUR Salto Fonte Sobre da Vila Pereiros O Pinar Os Barros Figueiras Fiunchedo Regueira Torrente Padrexa Agra A Chaburra Lixelas As Corredoiras A Agra O Casteliño Vilabranca Loureiro Mazón Vista Alegre Teixoeira Cantalarrana Viñal Ameixeiras Filgueiras As Brañas Urbanización Fortiñón 5tR da Barreira 5tR Douro 5tR da Loba 5tR da *iQGDUD *iQGDUD Rego de Miodelo Rego Maior Rego do Casal Rego de Carril Maior + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Cacharrete Soutilo As Lamelas A Fonte A Pedreira ROCHAS FILONIANAS ROCHAS ÍGNEAS ÁCIDAS XISTOS E METAVULCÁNICAS ROCHAS METAMÓRFICAS DEPÓSITOS DETRÍTICOS DEPÓSITOS CENOZOICOS DA IDADE CUATERNARIA SADA PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL ANGEL L. MONTEOLIVA DIAZ, ARQUITECTO CÓDIGO DE PLANO: MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. MARZO 2017 DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 1 / 20.000 IM-07 LITOLÓXICO INFORMACIÓN DO MEDIO FÍSICO ESCALA:
1

DEPÓSITOS CENOZOICOS ROCHAS ÍGNEAS ÁCIDAS · T.V. 100 50 75 75 25 50 125 125 100 75 25 50 75 Regato de Fraga 100 75 50 25 Trsf 150 100 125 100 75 125 100 125 100 75 75 75 50 50

Oct 19, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DEPÓSITOS CENOZOICOS ROCHAS ÍGNEAS ÁCIDAS · T.V. 100 50 75 75 25 50 125 125 100 75 25 50 75 Regato de Fraga 100 75 50 25 Trsf 150 100 125 100 75 125 100 125 100 75 75 75 50 50

T.V.

100

50

75

75

5025

125

125

100

75

25

50

75

Rega

tode

Frag

a

100

75

50 25

Trsf

150

100

125

100

75

125

100 125

100

75

7575

50

50

75

100

125

150

125

T.V.

75

25

50

25

50

50

50

75

100

25

Rego

Riovao

de

Transf.

T.V.

100

125

150

150

125

75

100125

150

150

125

100

50

75

100

75

50

25

50

75

Transf.

150

125

100

75

75

125

100

150

100

75100

150

125

100

75

Rego

da

Cov

a

de

San

Pedr

o

Rego

Rego

deSe

ixed

a

Rego

T.V.

25

50

100

50

100

75

50

75

100

175

150

125

100

125

100

75

125

100

75

50

75

100

75

Transf.

T.V.

50

75

75

50

25

25 50

25

50

75

50

25

50

25

25

Rego

Transf.

Transf.

150

175

125

150

75

100

125

125

100

150

125

100

75

75

25

50

75

50

25

50

75

50

50

75

100

125

100

75

100

125

75

50

75

100

Transf.

Transf.

75

50

75

Folg

ueira

s

Rego

das

125

125

100

75

75

100

San

Pedro Rego

Font

e

Our

o

do

Pega

Senra

O Espiño

Fontenla

Vilanova

Tarabelo de Arriba

O Tarabelo de Abaixo

Lácere

A Lamela

Fontoira

Regato

de

Maior

ARegueira

Douro

Río

LugrísRío

Bastiagueiro

Concello de Bergondo

Os Tornos

VEIGUE(Santa Comba)

MEIRÁS

Ameixeiral

SADA

OSEDO

SOÑEIRO

Concello de Cambre Concello de Bergondo

Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

CARNOEDO(Santo André)

(San Martiño)

(San Nicolao)

MONDEGO(San Xián)

(Santa María)

(San Xián)

(San Xián)

MOSTEIRÓN

Cirro

Chan da Aldea

San Pedro

Campo da Cruz

O Quintán A Fraga Agra

A Lamela

A Lagoa

Carta

Lácere

O Valo

Piñeiro

Torrón

Taibó

Fortiñón

Quintán

Seixo

Campo das

A Pereira

BeloiSada de Arriba

PazosFontán

Souto

Cimás

Machado

A GranxaVertínSouto Vello

A Esperela

Xan Amigo

Osedo

Vilar

Castelo

A Fraga

O Castro

Seixeda

Trasín

Mandín

Campo de Sar

Costa

Alborelle

Coiro

Riovao

Sada

Samoedo

Mantas

O Carballo

O Chan da Aldea

Fonte Grande

Muíño do Vento

Souto de IgrexaTumbadoiro

A Cañota

O Pé do Muíño

Mosteirón Serra

O Tarabelo

O Espírito Santo

As Valías

A Valexa

O Vilar

Valexa

Leiriñas

Monte de Taibo

As GarbeirasA Revolta

O Calzudo

A Valía

Os Castros

A XesteiraO Espiño

Monte das Monxas

O Valo

O Piñeiro

Cartagazas

O Patelo

Pedra da Fonte

Arroleiro

Illós

A Lagoa

A Telleira

Lamela

Chousa Vella

Castros

Monte de Taibo

O Cercado

Pazo de Meirás

As Matas

Arnela

A FragaRíos

A Poula

Coteses

Monte da Lixandra

Monte dos Cotos

O Pinar

O Casteliño

Os Cabidos

Seixo

O Cambio

A Aveliña

O Palomar

O Campón

Monte do Covelo

Monte do Castro

A Eira

Casa do Río

Costa do Castro

A Revolta

Grelas de Abaixo

Grelas de Arriba

Os de Salto

ZapataO Carballal

Monte Trasín

Plateiro

Os Cardales

A Lavandeira

Gabia do Castro

A Xesteira

A Revolta

As Lixelas

A Agra

A Lagoa

Coto do Garrido

Monte do Sabio

Río Bedro

Toural

Fondal de Lubre

A Besta

O Coto

Monte de Lácere

Os Barrosos

As Cañotas

Agra de Coiro

O Coto

As Brañas

Mazas

A Solera

A RevoltaA Costa de Tepe

Espiñeiro

Salto

Fonte

Sobre da Vila

Pereiros

O Pinar

Os Barros

Figueiras

Fiunchedo

Regueira

Torrente

Padrexa

Agra

A Chaburra

Lixelas

As Corredoiras

A Agra

O Casteliño

Vilabranca

Loureiro

Mazón

Vista Alegre

Teixoeira

Cantalarrana

Viñal

Ameixeiras

Filgueiras

As Brañas

UrbanizaciónFortiñón

Río

da

Barre

ira

Río

Douro

Río

da

Loba

Ríoda

Gándara

Gándara

Rego

de

Miodelo

Rego

Mai

orRegodo

Casal

Rego

de

Carril

Mai

or

+ +

+ +

+

+

+

+

+ +

+

++

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ ++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Cacharrete

Soutilo

As Lamelas

A Fonte

A Pedreira

ROCHAS FILONIANAS

ROCHAS ÍGNEAS ÁCIDAS

XISTOS E METAVULCÁNICAS

ROCHAS METAMÓRFICAS

DEPÓSITOS DETRÍTICOS

DEPÓSITOS CENOZOICOS

DA IDADE CUATERNARIA

SADA

PLAN XERAL DE

ORDENACIÓN

MUNICIPAL

ANGEL L. MONTEOLIVA DIAZ, ARQUITECTO

CÓDIGO DE PLANO:

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

MARZO 2017DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

1 / 20.000

IM-07

LITOLÓXICO

INFORMACIÓN DO MEDIO FÍSICO

ESCALA:

AutoCAD SHX Text
Punta Tordeira
AutoCAD SHX Text
Praia de Portela
AutoCAD SHX Text
Punta do Cirro
AutoCAD SHX Text
Punta do Castelo
AutoCAD SHX Text
Praia de San Pedro
AutoCAD SHX Text
Punta Gavoteiro
AutoCAD SHX Text
Punta Pereirós
AutoCAD SHX Text
Punta de San Mamede
AutoCAD SHX Text
Barreiro
AutoCAD SHX Text
Portella
AutoCAD SHX Text
O Pinar
AutoCAD SHX Text
A Granxa
AutoCAD SHX Text
As Gobernas
AutoCAD SHX Text
O Couto
AutoCAD SHX Text
Lorbé
AutoCAD SHX Text
Pena Roxa
AutoCAD SHX Text
A Ortiga
AutoCAD SHX Text
As Gobernas
AutoCAD SHX Text
A Braña
AutoCAD SHX Text
Lugrís
AutoCAD SHX Text
A Besta
AutoCAD SHX Text
Praia de
AutoCAD SHX Text
Cirro
AutoCAD SHX Text
Piringuel
AutoCAD SHX Text
Lodeira
AutoCAD SHX Text
Punta Lavadoira
AutoCAD SHX Text
Punta de Lourido
AutoCAD SHX Text
Ensenada de Lourido
AutoCAD SHX Text
Punta de Armenteiro
AutoCAD SHX Text
OCÉANO ATLÁNTICO
AutoCAD SHX Text
A Besta
AutoCAD SHX Text
As Brañas
AutoCAD SHX Text
Peredo
AutoCAD SHX Text
Punta Arnela
AutoCAD SHX Text
Pena da Herba
AutoCAD SHX Text
Praia de
AutoCAD SHX Text
Morazón
AutoCAD SHX Text
Punta de Fontán
AutoCAD SHX Text
O Rueiro
AutoCAD SHX Text
Covo
AutoCAD SHX Text
Pousada
AutoCAD SHX Text
O Pazo
AutoCAD SHX Text
Riodaloba
AutoCAD SHX Text
Rabuñeiro
AutoCAD SHX Text
A Rabadeira
AutoCAD SHX Text
Condes
AutoCAD SHX Text
Monte dos
AutoCAD SHX Text
As Chousas
AutoCAD SHX Text
Perouteiro
AutoCAD SHX Text
Monte de Pose
AutoCAD SHX Text
Os Castros
AutoCAD SHX Text
Montes de Miraflores
AutoCAD SHX Text
A Edreira
AutoCAD SHX Text
O Piñeiro
AutoCAD SHX Text
Condús
AutoCAD SHX Text
Obra de Paño
AutoCAD SHX Text
Armuño
AutoCAD SHX Text
Espírito Santo
AutoCAD SHX Text
(Lubre)
AutoCAD SHX Text
Espírito Santo
AutoCAD SHX Text
(Cecebre)
AutoCAD SHX Text
O Caño
AutoCAD SHX Text
Couto
AutoCAD SHX Text
O Campo do Souto
AutoCAD SHX Text
O Campo da Vila
AutoCAD SHX Text
Iñas
AutoCAD SHX Text
Fiobre
AutoCAD SHX Text
Dornas
AutoCAD SHX Text
Campo Galán
AutoCAD SHX Text
A Viña
AutoCAD SHX Text
Ruadama
AutoCAD SHX Text
Campo de Leis
AutoCAD SHX Text
Sanín
AutoCAD SHX Text
Riomaior
AutoCAD SHX Text
Corral da Eirexe
AutoCAD SHX Text
Guinlle
AutoCAD SHX Text
O Outeiro
AutoCAD SHX Text
Cangas
AutoCAD SHX Text
Bergondiño
AutoCAD SHX Text
As Leiras
AutoCAD SHX Text
Cruz de Sar
AutoCAD SHX Text
Bergondo
AutoCAD SHX Text
San Sidre
AutoCAD SHX Text
Vilanova
AutoCAD SHX Text
Lubre
AutoCAD SHX Text
(San Xoán)
AutoCAD SHX Text
(San Salvador)
AutoCAD SHX Text
Bergondo
AutoCAD SHX Text
A Campiña
AutoCAD SHX Text
Cepeira
AutoCAD SHX Text
O Mato
AutoCAD SHX Text
Fondal
AutoCAD SHX Text
Fonseca
AutoCAD SHX Text
(San Vicente)
AutoCAD SHX Text
MORUXO
AutoCAD SHX Text
As Cepreiras
AutoCAD SHX Text
Campo Galán
AutoCAD SHX Text
A Rega
AutoCAD SHX Text
O Casal
AutoCAD SHX Text
A Mouroa
AutoCAD SHX Text
A Ermida
AutoCAD SHX Text
Mont*n Alto
AutoCAD SHX Text
Monte de Augarios
AutoCAD SHX Text
A Fraga
AutoCAD SHX Text
Mont*n Baixo
AutoCAD SHX Text
A Xiroca
AutoCAD SHX Text
O Regueiro
AutoCAD SHX Text
Fapabe
AutoCAD SHX Text
Monte Babío
AutoCAD SHX Text
Monte de Sta. Marta
AutoCAD SHX Text
Montes da Longueira
AutoCAD SHX Text
A Burata
AutoCAD SHX Text
O Bando
AutoCAD SHX Text
A Torre
AutoCAD SHX Text
O Lugar
AutoCAD SHX Text
O Río
AutoCAD SHX Text
Reboredo
AutoCAD SHX Text
Castro de
AutoCAD SHX Text
A Fraga
AutoCAD SHX Text
Montes de Reboredo
AutoCAD SHX Text
A Rega
AutoCAD SHX Text
Agras do Convento
AutoCAD SHX Text
Cubos
AutoCAD SHX Text
A Graña
AutoCAD SHX Text
O Caño
AutoCAD SHX Text
Carrís
AutoCAD SHX Text
Lavandeira
AutoCAD SHX Text
Regueira
AutoCAD SHX Text
Reboredo
AutoCAD SHX Text
Convento
AutoCAD SHX Text
Punta Corbeiroa
AutoCAD SHX Text
Praia de Gandarío
AutoCAD SHX Text
Punta de
AutoCAD SHX Text
Costa de Ouces
AutoCAD SHX Text
Mesoiro
AutoCAD SHX Text
Casal
AutoCAD SHX Text
Silvoso
AutoCAD SHX Text
A Lagoa
AutoCAD SHX Text
Fraga Chan
AutoCAD SHX Text
Tatín
AutoCAD SHX Text
Cornide
AutoCAD SHX Text
Monte Moruxo
AutoCAD SHX Text
Gandarío de
AutoCAD SHX Text
Arriba
AutoCAD SHX Text
Moruxo
AutoCAD SHX Text
OUCES
AutoCAD SHX Text
(San Xoán)
AutoCAD SHX Text
Corbeoira
AutoCAD SHX Text
Gandarío
AutoCAD SHX Text
A Pereira
AutoCAD SHX Text
Cambade
AutoCAD SHX Text
Roibales
AutoCAD SHX Text
Praia das Delicias
AutoCAD SHX Text
Praia Nova
AutoCAD SHX Text
Monte Maruxo
AutoCAD SHX Text
Bos
AutoCAD SHX Text
Monte de Iñás
AutoCAD SHX Text
Perguiza
AutoCAD SHX Text
Monte de Almuño
AutoCAD SHX Text
O Castro
AutoCAD SHX Text
Revolta
AutoCAD SHX Text
Barbeito
AutoCAD SHX Text
Leiras
AutoCAD SHX Text
Muíño Vello
AutoCAD SHX Text
Espiríto Santo
AutoCAD SHX Text
A Aldea de
AutoCAD SHX Text
Arriba
AutoCAD SHX Text
As Margaridas
AutoCAD SHX Text
O Casal
AutoCAD SHX Text
Babío
AutoCAD SHX Text
Rois
AutoCAD SHX Text
Saioso
AutoCAD SHX Text
Cortés
AutoCAD SHX Text
Covas
AutoCAD SHX Text
Miodelo
AutoCAD SHX Text
(Santa Mariña)
AutoCAD SHX Text
ROIS
AutoCAD SHX Text
Cerveiros
AutoCAD SHX Text
O Atrio
AutoCAD SHX Text
O Arado
AutoCAD SHX Text
Os Vilares
AutoCAD SHX Text
Souto Brabo
AutoCAD SHX Text
Teixueira
AutoCAD SHX Text
Loural
AutoCAD SHX Text
Gándara
AutoCAD SHX Text
Galea
AutoCAD SHX Text
Cameleiros
AutoCAD SHX Text
BABÍO
AutoCAD SHX Text
(Santa Marta)
AutoCAD SHX Text
Torre
AutoCAD SHX Text
O Real
AutoCAD SHX Text
Agra de Aba
AutoCAD SHX Text
A Rochela
AutoCAD SHX Text
O Cubo
AutoCAD SHX Text
Agra da Pedra
AutoCAD SHX Text
As Patiñas
AutoCAD SHX Text
O Regueiro
AutoCAD SHX Text
Fornos
AutoCAD SHX Text
O Tarrio
AutoCAD SHX Text
Tope
AutoCAD SHX Text
Gándara
AutoCAD SHX Text
Pinar do Río
AutoCAD SHX Text
Milleira
AutoCAD SHX Text
(Santa María)
AutoCAD SHX Text
SERANTES
AutoCAD SHX Text
(San Xulián)
AutoCAD SHX Text
Xarela
AutoCAD SHX Text
Rochela
AutoCAD SHX Text
Agra de Aba
AutoCAD SHX Text
As Pezocas
AutoCAD SHX Text
Porta da Viña
AutoCAD SHX Text
Fontaiña
AutoCAD SHX Text
Agra Pequena
AutoCAD SHX Text
As Rías
AutoCAD SHX Text
O Pereiro
AutoCAD SHX Text
O Vieiro
AutoCAD SHX Text
Punxeiros
AutoCAD SHX Text
Punxeiro
AutoCAD SHX Text
Aba
AutoCAD SHX Text
Lugrís
AutoCAD SHX Text
A Besta
AutoCAD SHX Text
Río de Campo
AutoCAD SHX Text
Maianca
AutoCAD SHX Text
Broño
AutoCAD SHX Text
A Costa
AutoCAD SHX Text
Lourido Pequeno
AutoCAD SHX Text
Lourido Grande
AutoCAD SHX Text
A Proba
AutoCAD SHX Text
DORNEDA
AutoCAD SHX Text
(San Martiño)
AutoCAD SHX Text
(San Cosme)
AutoCAD SHX Text
MAIANCA
AutoCAD SHX Text
O Couto
AutoCAD SHX Text
Arillo
AutoCAD SHX Text
O Real
AutoCAD SHX Text
Arillo
AutoCAD SHX Text
Vila Clara
AutoCAD SHX Text
Os Galgos
AutoCAD SHX Text
Abeleiras
AutoCAD SHX Text
A Revolta
AutoCAD SHX Text
As Abelleiras
AutoCAD SHX Text
A Igrexa
AutoCAD SHX Text
A Chancela
AutoCAD SHX Text
Piollosas
AutoCAD SHX Text
As Medorras
AutoCAD SHX Text
Rialta
AutoCAD SHX Text
Monte das Abeleiras
AutoCAD SHX Text
Sifontes
AutoCAD SHX Text
Abeleiras
AutoCAD SHX Text
Xaz
AutoCAD SHX Text
Castro Dexas
AutoCAD SHX Text
Gándara
AutoCAD SHX Text
Abercovo
AutoCAD SHX Text
Cubo
AutoCAD SHX Text
Vilarcova
AutoCAD SHX Text
O Bosque
AutoCAD SHX Text
Pousada
AutoCAD SHX Text
Río
AutoCAD SHX Text
Bulleiro
AutoCAD SHX Text
Xubín
AutoCAD SHX Text
Barreira
AutoCAD SHX Text
Corralón
AutoCAD SHX Text
Canteiras
AutoCAD SHX Text
O Castro
AutoCAD SHX Text
Bosque do Conde
AutoCAD SHX Text
O Tarreo
AutoCAD SHX Text
O Río
AutoCAD SHX Text
Os Cubos
AutoCAD SHX Text
A Gándara
AutoCAD SHX Text
As Balsas
AutoCAD SHX Text
A Granxa
AutoCAD SHX Text
Agra de Pezoca
AutoCAD SHX Text
Perouteiro
AutoCAD SHX Text
(Sta. María)
AutoCAD SHX Text
OLEIROS
AutoCAD SHX Text
Alvarón
AutoCAD SHX Text
O Pastel
AutoCAD SHX Text
Sarro de Abaixo
AutoCAD SHX Text
A Raposeira
AutoCAD SHX Text
Os Vilares
AutoCAD SHX Text
Pavana
AutoCAD SHX Text
Sarro
AutoCAD SHX Text
Morzán
AutoCAD SHX Text
O Coroto
AutoCAD SHX Text
O Valiño
AutoCAD SHX Text
O Faro
AutoCAD SHX Text
Fontes
AutoCAD SHX Text
O Campamento
AutoCAD SHX Text
A Xesta
AutoCAD SHX Text
O Carballo
AutoCAD SHX Text
A Covada
AutoCAD SHX Text
A Pezoca
AutoCAD SHX Text
Oleiros
AutoCAD SHX Text
As Pedreiras
AutoCAD SHX Text
Monte do Castro
AutoCAD SHX Text
Travesa
AutoCAD SHX Text
A Cova
AutoCAD SHX Text
A Fontaíña
AutoCAD SHX Text
de Abaixo
AutoCAD SHX Text
de Arriba
AutoCAD SHX Text
O Cruce
AutoCAD SHX Text
Casal de Agra
AutoCAD SHX Text
Rúa da Lama
AutoCAD SHX Text
A Gándara
AutoCAD SHX Text
Enseada Garroteira
AutoCAD SHX Text
Praia Arnela
AutoCAD SHX Text
Porto de Sada
AutoCAD SHX Text
Gandarío
AutoCAD SHX Text
Chasqueiros
AutoCAD SHX Text
Costa de Maianca
AutoCAD SHX Text
Pino Gordo
AutoCAD SHX Text
Lodeiros
AutoCAD SHX Text
Castaños
AutoCAD SHX Text
A Xesteira
AutoCAD SHX Text
Carballeira
AutoCAD SHX Text
Monte das Valias
AutoCAD SHX Text
Agra
AutoCAD SHX Text
Ferveiros
AutoCAD SHX Text
As Rías
AutoCAD SHX Text
Lameiro
AutoCAD SHX Text
Os Campos
AutoCAD SHX Text
O Terreo
AutoCAD SHX Text
Agra de Santa Marta
AutoCAD SHX Text
A Fraga
AutoCAD SHX Text
Longueira
AutoCAD SHX Text
RÍA DE BETANZOS
AutoCAD SHX Text
OCÉANO ATLÁNTICO
AutoCAD SHX Text
RÍA DE BETANZOS
AutoCAD SHX Text
OCÉANO ATLÁNTICO
AutoCAD SHX Text
RÍA DE BETANZOS
AutoCAD SHX Text
Praia de Lourido
AutoCAD SHX Text
Praia de Armenteiro