Top Banner

of 15

De markten van Morgen in Nieuwegein

Jan 23, 2016

ReportDownload

Documents

asta

De markten van Morgen in Nieuwegein. Donderdag 18 april. Inhoud. Markt van Morgen Het traject: korte terugblik Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingn Businessplan Uitgangspunten Marketing Organisatievorm & Begroting Taakverdeling Marktmanager. Markt van Morgen. - PowerPoint PPT Presentation

 • De markten van Morgen in Nieuwegein Donderdag 18 april

  Titel onderzoek

 • InhoudMarkt van Morgen Het traject: korte terugblikSterkten, zwakten, kansen en bedreigingn BusinessplanUitgangspunten Marketing Organisatievorm & BegrotingTaakverdelingMarktmanager

 • Markt van MorgenMarkt van Morgen =ambitie om de markten (nog) aantrekkelijker te makentoekomstbestendige markten met onderscheidend vermogen bedrijfsmatige aanpak: meer ondernemerschap, commercieel, flexibel

  Initiatief van Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Centrale VerenigingAmbulante Handel en Gemeente Nieuwegein (marktcommissie)

 • Het traject: korte terugblik1e START Wat zijn de verwachtingen van ondernemers, gemeente HBD en CVAH?

  Marktonderzoek naar profiel Nieuwegein, profiel bezoekers, huidigfunctioneren van de markten

  2e SWOT Van kansen voor de markt naar concrete acties

  Opstellen businessplan + marketingplan

  3e Concept businessplan Bespreken Uitgangspunten markten, organisatie en marketing nieuwe markten, economische haalbaarheid

  4e Businessplan Vastgesteld en vervolgtraject besproken

  5e Marktkooplieden Informeren en draagvlak bepalen

 • SWOT-analyse: sterkten en zwaktenSTERKTEN

  Markten worden gewaardeerd, grote tevredenheid consumenten Sterke lokale verzorgingsfunctie Markt vormt aanvulling op detailhandel Goede bestedingen op de markt Regelmatige bezoekers, trouw aan markt

  ZWAKTEN

  Verplaatsingen Betaald parkeren is ergernis Weinig tot geen wisselwerking met horeca Weinig reclame en acties (gebrek aan) Sanitaire voorzieningen

 • Kansen en bedreigingenKANSEN

  Vergrijzing? Efficinter(re) aanpak markten door bedrijfsmatige benadering Centrumontwikkelingen Nieuwegein meer bezoekers Identiteit per markt versterken & aanbod/marketing er op aanpassen Meer samenwerking met winkeliers (en horeca) Meer gezinnen naar de markt activiteiten/acties Jonge, enthousiaste ondernemers naar de marktBEDREIGINGEN

  Verplaatsingen 3 weekmarkten: consument geeft maar n keer geld uit Lege plekken op de markt, niet aaneengesloten opstelling Wegblijven nieuwe ondernemers markt (o.a. Vreeswijk) Afhankelijkheid bereikbaarheid van de tram

 • Uitgangspunten nieuwe markten Het goede behouden! Donderdagmarkt wellicht verlengen Veel aandacht voor marketing & identiteit van de markten Huidige klant (langer) vasthouden en nieuwe klantgroepen (gezinnen) binden Nadenken over juiste branchering (o.a. donderdagmarkt) Meer samenwerking tussen 3 markten Meer samenwerking en afstemming tussen de markt, horeca en winkeliers

 • Marketing: Strm Creative Marketing

 • MarketingIdentiteit de Geinmarkt: leuk & lekker

 • MarketingToepassingen marketingconcept

 • Mogelijke OrganisatievormHet stelsel zonder vergunningenHet organiseren van de warenmarkt kan zonder vergunningen; het College stelt wel een markt in, maar verleent geen vergunningen. De gemeente sluit een contract af met een rechtspersoon die de markt gaat organiserenRechtspersoon kan stichting, vereniging of commercile partij zijnOvergangsregeling na intrekken huidige vergunningenContract beschrijft taakverdeling kooplieden en gemeente

 • Titel onderzoekBegrotingTheoretisch kunnen er misschien nog wat kooplieden bijMaar liever sluitende realistische begrotingTotaal = 100% (inkomsten dinsdag, donderdag en zaterdag) 30% marktmanager 30% promotie 40% stroom, schoonmaak, administratie, onvoorzien

  Titel onderzoek

 • Taken gemeenteEen vlakke, egale en eenvoudig reinigbare bestratingEen locatie vrij van hindernissen en obstakelsStormvoorzieningen in de bestrating (verankering marktkramen)Toegankelijkheid marktlocatie, voor vracht- en verkoopwagens, ruime op- en afritten marktlieden, voldoende manoeuvreerruimte, bereikbaarheid individuele kramen bij op- en afbrekenBetrouwbare elektriciteitsvoorzieningen (verlichting, vriezen, koelen, betalen)Adequate afwatering (afvoeren afvalwater kramen en reiniging)Voldoende ruimte voor hulpdiensten (toegangswegen en marktlocatie)Sanitaire voorzieningen (toiletvoorzieningen voor marktondernemers, stromend water)

 • Onderlinge afspraken marktkoopliedenStandplaats schoon achterlatenVerzorgde presentatieMateriaalkeuze vrij maar moet voldoen aan de eisen van deze tijdOnderschrijven hyginecodeBij voorkeur elektronische betaalmogelijkheidMarktgeld is all-in (promo, energie, kortom: alles)Verlichting verplicht (als de omstandigheden daar aanleiding toe geven)Toewijzing plaats door marktmanagerOnderschrijven kaartsysteem (3 x gele kaart = ontbinden contract)Marktgeld per maand middels automatische overboeking/machtigingDuidelijke omschrijving te verkopen branche/producten

 • Marktmanager Komt in dienst en wordt betaald door de rechtspersoon Voert het businessplan uit Bewaakt kwaliteit van de markten Eerste aanspreekpunt voor ondernemers en gemeente Wordt gemachtigd om namens stichting betalingen te verrichten

  *