Top Banner

of 25

DART 2013 – en kort presentation - hb MELOTON musik dart.su@ , DART, 2014 DART 2013 – en kort presentation Anette Ihrelius (enhetschef) Mats Lundlv (datapedagog)....

Mar 10, 2018

ReportDownload

Documents

doankiet

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  DART 2013 en kort presentation

  Anette Ihrelius (enhetschef)Mats Lundlv (datapedagog)

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  DART kort historik

  Start 1988, som projekt, ett av flera dataresurs-center, samordnat av dv. Handikappinstitutet

  Multidisciplinrt team

  Permanentning 1992, KomP-projekt 95-97, integreras 1998, integrering i SU 1998

  Numera: Regionalt Kommunikations och dataresurscenter i Vstra Gtalandsregionen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,

  Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Organisation

  VO: neurologi, psykiatri, hab.

  RegionhabDART

  SU

  BUP

  DSBUS

  Barnneuro BarnlogopediATSjG

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Uppdragsgivare / samarbetsparterUppdragsgivare / samarbetsparter

  HabiliteringHabilitering

  SkolaSkola

  SyncentralSyncentral

  BoendeverksamhetBoendeverksamhetDaglig verksamhetDaglig verksamhet

  Universitet Universitet -- hgskolahgskola

  m.fl., mm m.fl., mm

  LSSLSS

  HkpHkp--rrelsenrrelsenbrukarbrukar--orgorg.. Hj.m.Hj.m.--fretagfretag

  Regionalt, nationellt, Regionalt, nationellt, internationelltinternationellt

  HjlpmedelscentralHjlpmedelscentral

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  DART - teamet

  Arbetsterapeuter Logopeder Pedagoger Tekniker Datalingvister Assistent

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  DARTs verksamhetsomrden

  KlientarbeteUtbildning och informationUtveckling och forskning

  FoU,projekt

  KlienterUtredningutprovning

  Utbildning information

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Kommunikation och AKK s mycket mer n tal!

  Picture Communication Symbols. Mayer-Johnson LLC

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  FN:s konvention om rttigheter fr personer med funktionsnedsttning www.sweden.gov.se/sb/d/10055/a/101918

  Handisam http://www.handisam.se/

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Etiska grundtankar

  Alla vill och behver kommunicera

  Frutsttning fr delaktighetoch demokratiska rttigheter

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Etiska grundtankar

  Vi kommunicerar alla fr att uppfylla olika behov och alla behver vi alltmer idag tillgng till IKT-verktyg och tjnster fr detta!

  Vilka behov?Vilka verktyg?Vilka tjnster?

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Utmaningar:

  Sttta barn och familjer tidigt vergngarna t ex barn till vuxen Samarbete / samverkan mnga

  aktrer

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  DARTs arbetsstt fr att mta behoven:

  Klientarbete Utbildning och information Utveckling och forskning

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Utbildning

  Undervisning Gteborgs Universitet Annonserade kurser Uppdragsutbildning

  Generella Klientinriktade

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Information

  Infoblad Utstllning TEMA: kostnadsfria informationstillfllen Telefonstd Hemsida www.dart-gbg.org med material

  och rapporter att hmta ner gratis! Facebook Studiebesk

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  www.dart-gbg.org

  Information om aktiviteter p DART Tips och material

  Information och rapporter om projekt inom omrdet kommunikation, AKK & datorstd

  Magisteruppsatser flera av intresse fr er p Taltjnst (under FoU)

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  FoU projekt Appar fr kommunikation ETNA (Informationsntverk hjlpmedel och tillgnglighet inom IKT, EU-proj.) Fjrrkommunikation fr personer med kommunikativa och kognitiva

  funktionsnedsttningar (doktorandprojekt) Kompis KomHit utvecklingsprojekt forskningsprojekt Tivoli Samtalsmatta och Parkinsons sjukdomNyligen avslutade projekt AEGIS - Accessibility Everywhere, Groundworks, Infrastructures, Standards

  (efterarbete, stort utvecklingsprojekt, EU) Lekbot AKKTIV frldrautbildning Textremsor med upplsning av talsyntes PRAGMA COGAIN Communication by Gaze Interaction (EU, ntverksprojekt) Messa med symboler Talking Mats Komm-A - Kommunikationsbok vid afasi

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Utredning / utprovning

  Remissmte

  Planeringsmte

  Anpassning/Utbildning Uppfljning

  Rapport/Rekommendationer

  Rapport/RekommendationerUtredning/utprovning (3)

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Problembaserad intervention metodik vid AKK

  1. Beskrivning av kommunikativa problem

  2. Kartlggning3. Problemfrklaring4. Prioritering5. Mlformulering6. Metodval7. Uppfljning/revidering

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  DART - VERSIKT PROBLEMBESKRIVNING

  UppfljningAnsvarig

  MetodPrioriteringoch ml

  Problem-frklaring

  ProblemResurser

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Frdelar

  Brukarens/familjens delaktighet i beslut och genomfrande

  Klargr behov av kartlggning behov av eventuella kartlggningsinstrument

  Enighet runt mlsttning och tgrder Effektivare genomfrandehantering Konkret och tydlig dokumentation

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Plan

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Utvrdering

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Kommunikativa rttigheter

  Begra (efterfrga) Avbja (sga nej) Frga Vlja Inleda samspel Bekrftelse och svar Veta vad som hnder Insatser fr att utveckla kommunikation Mjligheter och tillgng till andra kommunikationsvgar n tal God kommunikativ milj (ven samspel med jmnriga) Tilltalas vrdigt Ta del av samtal Fra meningsfulla samtal (sprkligt, kulturellt)

  ASHA (American Speech-Language-Hearing Association, versatt av SK, modifierat av Ferm)

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  Fler frgor:

 • www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 2014

  ulrika.ferm@vgregion.se 2012