Top Banner
Täsmäviljelyyn, eläinten paikantamiseen ja eläinten terveyden seurantaan liittyvä teknologia Mtech Digital Solutions Mikko Hakojärvi 31.10.2017
12

d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

Jul 17, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

Täsmäviljelyyn, eläinten paikantamiseen ja

eläinten terveyden seurantaan liittyvä teknologia

Mtech Digital Solutions

Mikko Hakojärvi

31.10.2017

Page 2: d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

Täsmäviljely– Pyrkimys parempaan

• Tavoite parantaa viljelykasvien kasvuoloja ja lopulta satoa• Uusien teknologioiden ja tekniikoiden käyttöä

• Informaatio avainasemassa• Tarvitaan enemmän ja tarkempaa tietoa kasvista sekä maasta• Antaa mahdollisuuden tehostaa ja kohdentaa viljelytoimenpiteitä

• Paikkakohtaisen satotiedon käyttäminen• Tietoa toteutuneesta sadosta on useassa tutkimuksessa käytetty

seuraavan kasvukauden lannoituksen tarkentamiseen• Saman pellon satokartoissa voi olla vuosien välillä suuri ero• Tutkimuksissa toteutetut lisätoimenpiteet eivät aina ole olleet välttämättä

taloudellisesti kannattavia

Page 3: d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

Satovaihtelu• Paikallinen vaihtelu

• Sato vaihtelee lohkon eri osissa

• Ajallinen vaihtelu• Sato vaihtelee vuosien välillä

• Vaihtelun huomioiminen viljelytoimenpiteissä

• Tarvitaan tietoa olemassa olevasta vaihtelusta

• Edellyttää tietoa vaihtelun syystä• Pitää pystyä vaikuttamaan vaihtelun

syyhyn ja kasvua rajoittavaan tekijään

Page 4: d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

Täsmäviljelykäytännössä

Havainnointi

Päätöksenteko

Toteutus

Page 5: d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

WebWisu - Tilan lohkot kartalla

• Tilan hallinnassa olevat lohkot näkyvät karttanäkymässä• Kasvukauden aikana jokaiselle lohkolle päivittyy

satelliittikuva aina satelliitin ottaessa kuvan• Satelliitti kuvasta näytetään kasvuston biomassaa ja

kasvukuntoa kuvaava kasvustoindeksi

Page 6: d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

WebWisu – Sääolot ja ennusteet

• Kasvukauden säätä voi seurata tilaa lähimpänä sijaitsevan ilmatieteen laitoksen säähavaintoaseman tietojen perusteella

• Tilalle voi myös ostaa havaintoasemien keräämän tiedon perusteella lasketun tarkemman säätiedon

• Sää tietojen perusteella lasketaan mm:• Kasvuennuste – viljojen kehitysaste• WisuEnnuste – kasvitautien esiintymisen riski• D-arvoennuste – nurmien sulavuuden ennuste

Page 7: d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

Eläinten paikantaminen• Käytössä:

• Eläinkamerat• Tunnistimet

• Tarjolla:• Sisäpaikannus• GPS-panta• Ohjattu nelikopterikuvaus

• Tulossa:• Virtuaalilasisovellukset• Automaattinen nelikopteripaikannus

Page 8: d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

SmartBow järjestelmäKorvamerkit Vastaanottimet

Page 9: d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

• Älypuhelimella pystyt katsomaan reaaliaikaisesti haluamasi lehmän sijainnin

• Eläinten ryhmittelymittaustulosten perusteella

• Kiima• Vähentynyt aktiivisuus• Märehtiminen

• Eläinten ajankäytön seuranta, esimerkiksi

• Ruokintapöydällä• Makuualueella• Odottamassa lypsyä

• Järjestelmää ei tarvitsekalibroida asenuksen jälkeen

SmartBow Käyttöliittymän näkymä

Page 10: d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

Eläinten terveyden seuranta

• Käytössä:• Lypsyrobottien data• Kameravalvonta

• Tarjolla:• Kiiman ja hedelmällisyyden seuranta• Eläimen askelmittari• Älykäs kaulapanta

• Tulossa:• Syötävät anturit• Oppivat terveysalgoritmit• Virtuaalilasisovellukset

Page 11: d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

Lähteet:

• Hautala, M., & Hakojärvi, M. (2011). An analytical C3-crop growth model for precision farming. Precision Agriculture, 12(2), 266-279.

• Hakojärvi, M., Hautala, M., Ristolainen, A., & Alakukku, L. (2013). Yield variation of spring cereals in relation to selected soil physical properties on three clay soil fields. European journal of agronomy, 49, 1-11.

• Hakojärvi, M., Hautala, M., & Alakukku, L. (2014). Testing the use of an analytical and mechanistic C3-biomass accumulation model for precision fertilization. Agricultural and Food Science.

• Hakojärvi, M. (2015). Challenges in real-time precision farming: a case study of modelling biomass accumulation. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0813-5

• Borchers, M. R., Chang, Y. M., Tsai, I. C., Wadsworth, B. A., & Bewley, J. M. (2016). A validation of technologies monitoring dairy cow feeding, ruminating, and lying behaviors. Journal of dairyscience, 99(9), 7458-7466.

• Kaufman, E. I., LeBlanc, S. J., McBride, B. W., Duffield, T. F., & DeVries, T. J. (2016). Association of rumination time with subclinical ketosis in transition dairy cows. Journal of dairy science, 99(7), 5604-5618.

Page 12: d u À ] o i o Ç Ç v U o ] v v ] l v u ] v i o ] v v À Ç v ... · r À } v v µ t v µ u ] v µ o À µ µ v v v µ o ] v v ] l v u ] v v < Ç W

Kiitos!Mistä haluaisit kuulla lisää?

• SmartBow• Eero Mäkipää• [email protected]

• WebWisu• Jani Kivipelto• [email protected]