Top Banner

Click here to load reader

Człowiek, komputer i Internet. W cyfrowym świecie

Mar 31, 2016

ReportDownload

Documents

Niniejsza broszura została przygotowana z myślą o osobach, które stykają się z cyfrowym światem po raz pierwszy. Przedstawia wiedzę w pigułce i może stanowić początek przygody z komputerem. Znajdą tutaj Państwo najważniejsze informacje z zakresu funkcjonowania Internetu, zasobów w nim dostępnych, ale przede wszystkim nieograniczonych możliwości jakie daje Internet.

 • W CYFROWYMWIECIE

  CZOWIEK, KOMPUTER I INTERNET

 • Czowiek, komputer i Internet Jak poczy si z Internetem?

  Przegldarka Mozilla Firefox.

  Jak zapyta, aby znale ?

  Serwery www

  Jak publikowa w sieci?

  Zasoby

  ePUAP i nie tylko.

  Google Maps i Google Earth

  Nauka w sieci eLearning

  Email

  Tablice ogosze

  Bezpieczestwo w sieci

  Niezabezpieczone sieci

  Aktualizacje

  Zakupy w sieci Allegro Ebay

  Jak zaoy i obsugiwa konto PayPal?

  Sie spoecznociowa

  YouTube

  Skrty klawiaturowe

  4

  6

  6

  8

  9

  9

  10

  12

  15

  16

  17

  19

  19

  21

  21

  22

  24

  24

  26

  27

 • Niniejsza broszura zostaa przygo-towana z myl o osobach, ktre stykaj si z cyfrowym wiatem po raz pierwszy.Przedstawia wiedz w piguce i moe stanowi pocztek przygody z komputerem.

  Znajd tutaj Pastwo najwaniejsze informacje z zakresu funkcjono-wania Internetu, zasobw w nim dostpnych, ale przede wszystkim nieograniczonych moliwoci jakie daje Internet.

  WSTP

 • 4CZOWIEK, KOMPUTER I INTERNET

  Komputer skada si z kilku elementw. Gwne z nich to: waciwy komputer czyli tzw. jednostka centralna, monitor i klawiatura. Do tego zestawu mona podczy dodatkowe urzdzenia tzw. peryferia, ktre uatwiaj obsug komputera, a take zwikszaj jego moliwoci. S to np. myszka wspomagajca klawiatur, drukarka, projektor multimedialny.

  Na najbardziej prostej jednostce centralnej komputera znajdziemy przycisk, ktrym wczamy komputer, przycisk restartu systemu, wysuwan szuflad na pyty CD/DVD oraz porty USB (do podczenia pamici zewntrznej przenonej typu PenDrive i innych urzdze peryferyjnych).

  Informacje i dane pomidzy komputerami mona przenosi za pomoc pyt CD lub DVD, a take PenDrivw. I wanie taki komputer suy nam do pracy, nauki, zabawy, dokonywania oblicze i komunikacji.

  Kady nowo zakupiony komputer posiada tzw. system operacyjny, z ktrych najbardziej znany jest chyba Windows. Zawiera on podstawowe programy, ktre umoliwiaj nam wykonywanie rnych dziaa np. przegldanie stron internetowych, pisanie pros-tych tekstw. Istnieje wiele dodatkowych programw zarwno bezpatnych, jak i te patnych, ktre uytkownik samodzielnie moe zainstalowa na swoim komputerze. Moe to by program do pisania i edycji dokumentw, arkusze kalkulacyjne do wyko-

 • 5Obecnie najpopularniejszymi dostpnymi w Internecie usugami s:

  Ostatnio bardzo popularne stay si:

  World Wide Web strony internetowe www;wyszukiwarki moliwo wyszukiwania za ich pomoc materiaw i informacji;e-mail usuga, dziki, ktrej moemy przesya listy, dokumenty, zdjcia itp. pomidzy uytkownikami;portale spoecznociowe Facebook, Twitter, Google +;rozmowy internetowe Skype.

  sklepy i aukcje internetowe,gry online,bankowo internetowa,telewizja i radio internetowe.

  nywania najrniejszych oblicze, zestawie i wykresw, programy do przygotowania prezentacji multimedialnej. Najbardziej znanym patnym pakietem zawierajcym takie programy jest Microsoft Office. Mona znale take jego darmowy odpowiednik Open Office. Zawsze w ramach naszych zainteresowa i potrzeb moemy dokupi pro-gramy o konkretnym profilu: finansowo-ksigowe, edytory zdj, programy graficzne, gry komputerowe itp.

  Internet to jak dotd najwiksza dostpna na caym wiecie sie komputerowa umoliwiajca wymian informacji i nieograniczon komunikacj. czy uytkownikw nie znajc granic. Przeomowym momentem dla Internetu z pewnoci by rok 1993 wprowadzajcy usugi World Wide Web (www), ktre miay uatwi dostp do rnorodnych zasobw informacji, a take systemw. Kady moe mie w Internecie swoje miejsce jako uytkownik np. tworzc stron internetow, blog lub posiadajc swj adres e-mail potrzebny do korzystania z poczty elektronicznej.

  Dzi przede wszystkim moemy zaoszczdzi czas korzystajc z rnorodnych usug za porednictwem Internetu. Mog to by szkolenia, zakupy, zaatwianie spraw urzdowych itp.

  W dowolnym miejscu moemy znale potrzebn nam informacj, sprawdzi tumaczenie sowa, porozmawia za darmo z rodzin i znajomymi, ktrzy znajduj si nawet w odlegych zaktkach wiata, a take szybko i bez zbdnych kolejek wysa list o dowolnej porze, a czas jego dostarczenia bdzie niezwykle krtki.

 • 6Informacje w sieci moemy odnale korzystajc ze stron www. Dostp do nich uzysku-jemy za pomoc odpowiedniej przegldarki. Istnieje wiele rodzajw przegldarek i tak np. Internet Explorer jest dostpny razem z systemem Windows, natomiast Firefox mona bezpatnie zainstalowa na swoim komputerze pobierajc program z Internetu. Narzdzie to umoliwia otwieranie wielu kart (kada karta umoliwia przegldanie jednej strony internetowej), ktre widzimy na pasku i moemy w dowolnej chwili przechodzi z jednej strony do drugiej.

  Korzystanie ze stron www polega na wywoaniu strony gwnej. Na stronie zazwyczaj s umieszczone odsyacze do innych miejsc. URL to adres internetowy, ktry po wpisaniu w przegldark pozwala otworzy stron.

  Adres internetowy skada si z: protokou, czyli jzyka, w ktrym komputer bdzie si komunikowa z serwerem adresu serwera, na ktrym znajduj si interesujce nas informacje.

  JAK POCZY SI Z INTERNETEM?

  PRZEGLDARKA MOZILLA FIREFOX HTTP://WWW.MOZILLA.ORG/PL/FIREFOX/NEW/

  Dotychczas istniej dwa sposoby podczenia Internetu do komputera. Moe si to odby poprzez kabel bd bezprzewodowo.

  Usugi te moemy zamwi u kadego operatora telefonii komrkowej i stacjonarnej lub telewizji kablowej. Ceny za usug s uzalenione od prdkoci przepywu danych. Aby uzyska dostp do Internetu naley zapozna si z ofertami firm oferujcymi swoje usugi, a nastpnie podpisa stosown umow.

  www.lazienki-krolewskie.pl

 • 7W adresach internetowych nie znajdziemy i nie uywamy polskich liter.

  Internet umoliwia nam rwnie przegldanie grafiki, zdj, filmw itp. i tu naley pamita o szanowaniu praw autora.

  Aby znale informacj na interesujcy nas temat wystarczy wpisa sowo klucz w wy-szukiwark, ktra zgodnie z naszym poleceniem przeszukuje zasoby internetowe. Im wicej podamy informacji, tym bardziej szczegowe otrzymamy wyniki wyszukiwania.

  Podczas korzystania z zasobw Internetu naley pamita o tym, e w Internecie kady moe publikowa. Jeli poszukujemy wiarygodnych informacji, naley sprawdzi, czy tekst jest podpisany przez autora, czy strona na ktrej zosta umieszczony jest wiarygodna itp.

  Typow wyszukiwarka internetow s Google.

  Po wpisaniu danej frazy na ekranie pojawi si efekty wyszukiwania. Jeeli zainteresuje nas jaka strona, klikamy myszk w jej link (niebieski podkrelony tekst) i przegldamy jej zasoby.

  W wyniku wyszukiwania azienki krlew-skie w Warszawie otrzymalimy okoo 195000 wynikw w cigu 26 sekund.

  Zaproponowane przez wyszukiwark strony mog mie rny wygld graficzny. Jeeli uzyskany obraz jest mao czytelny, to moemy go powikszy uywajc rwnoczenie kombinacji klawiszy CTRL i +, a pomniejszy stosujc klawisze CTRL i -.

 • 8JAK ZAPYTA, ABY ZNALE?

  Istniej pewne zasady, ktre pomagaj uytkownikom w szybkim wyszukiwaniu potrzebnych informacji.

  ZAPYTANIE WYNIK WYSZUKIWANIA

  pojedyncze sowa:plan miasta

  wyszukiwarka zaproponuje nam wszystkie strony z wymienionymi sowami

  sowa w cudzysowie:plan miasta

  wyszukiwarka poda nam strony, w ktrych zapis bdzie dokadnie taki, jak w cudzysowie

  uycie wielkich liter:Morze Batyckie

  wszystkie wyszukane informacje bd zawieray podan fraz zapisan wielkimi literami

  + oraz -plan + miasta Polsce

  + oznacza, e dane sowo musi wystpi w wyszukanych informacjach- oznacza, e dane sowo nie musi wystpi w wyszukiwanych informacjach.

  AND:plan AND miasta

  wyszukiwarka zaproponuje nam strony z obydwoma podanymi wyrazami

  OR:plan OR miasta

  wyszukiwarka poda nam strony z jednym lub drugim wyrazem

  ?

 • 9SERWERY WWW

  JAK PUBLIKOWA W SIECI?

  Hosting polega na udostpnianiu zainteresowanym miejsca na serwerze w celu pub-likacji strony internetowej. Obecnie dostpnych jest wiele ofert bezpatnego i patnego hostingu. Jego jako uzaleniona jest od przestrzeni dyskowej (miejsca, jakie moemy zapeni danymi podane w MB/GB), dopuszczalnego transferu (iloci podanej w MB/GB, ktr uytkownicy mog pobra z naszej strony, ktry po przekroczeniu zablokuje nasz stron), z uptime (czasu, w jakim nasz serwer bdzie dziaa bez awarii).

  Bezpatny hosting nie jest wolny od reklam.

  Internet daje moliwo publikowania przernych treci, od tekstu po grafik, zdjcia itp. Moemy to zrobi za pomoc stron internetowych (http://pl.wix.com, http://wordpress.org) a take blogw (http://www.blogger.com). Zaznaczy swoj obecno w sieci moemy tworzc albumy zdj fotograficznych, ktrymi moemy si dzieli online z bliskimi (http://picasaweb.google.com, http://www.mojalbum.com.pl, http://www.flickr.com).

  Picasa Web Albums aby korzysta z programu naley si zarejestrowa na stronie, jeli mamy zaoone konto email na gmailu, to wystarczy jedno konto, aby korzysta ze wszystkich usug Google.

  Program jest bardzo intuicyjny w obsudze i sprawnie pozwala tworzy nam albumy. Za darmo mamy moliwo umieci 500 zdj.

 • 10

  ZASOBY

  Wybrane zasoby edukacyjne i nie tylko.

  Creative Commons a Google.Moemy nasze zapytanie opatrzy kryteriami filtrujcymi wyniki wedug typu licencji Creative Commons. Aby byo to moliwe wystarczy w Szukaniu zaawan-sowanym rozwin opcj Prawo do uytkowania.

  Europeana: http://www.europeana.euBiblioteka cyfrowa, muzeum i archiwum Europy. Wyszukiwarka jest zaopatrzona w opcj - wedug prawa autorskiego, co ogranicza list wynikw do utworw pochodzcych z domeny publicznej lub udostpnionych na licencji CC. Dostpne s tu ksiki, czasopisma, archiwa.

  Legalna kultura: http://legalnakultura.pl/plProjekt promuje korzystanie z legalnych rde kultury. Posiada wyznaczon po rejestracji stref