Top Banner

of 27

Creació de blocs

May 30, 2018

ReportDownload

Documents

pink-lady

 • 8/9/2019 Creaci de blocs

  1/27

  Iniciaci als usos educatiusdels blocs dinternet

  IES Gabriela Mistral - Abril 2010Formadora: Beatriz Papaseit Fernndez

 • 8/9/2019 Creaci de blocs

  2/27

  INDEX

  1. Introducci 2

  1.1. El concepte de web 2.0 i la web social 2

  1.2. Qu s un bloc? 3

  1.3. Caracterstiques i vocabulari bsic dun bloc. 3

  2. Els blocs educatius: qu hi ha a la xarxa? 5

  2.1 Per qu vull crear un bloc? Finalitat i objectius 5

  2.2. Tipus de blocs educatius. 5

  2.3. Alumnes i professors: com poden interaccionar-hi? 9

  2.4. Tipus dactivitats densenyament-aprenentatge 9

  3. Ens hi atrevim? 10

  3.1 On i amb qu el creem? Les plataformes ms habituals. 10

  3.2 Creaci dun bloc: estructura bsica: 11

  3.2.1 Creaci dun bloc A Blogger pas a pas: 11

  3.2.2 Creaci dun blog a Wordpress pas a pas. 20

  4. Ampliaci: cm millorar el nostre bloc educatiu? 23

  4.1 Rbrica per avaluar el bloc dun/s alumne/es1 25

  1

  Adaptat de la rbrica proposada pel professor Mario Nez Molina aDigizen: Un blogfresor aprendiendo

 • 8/9/2019 Creaci de blocs

  3/27

  Iniciaci als usos educatius dels blocs dinternetIES Gabriela Mistral

  2

  1. Introducci

  1.1. El concepte de web 2.0 i la web social

  El terme Web 2.0 va nixer al 1999 tot i que no va tenir ress fins al 2004quan es va popularitzar arran de la primera conferncia sobre Web 2.0patronitzada pel grup americ OReilly Media.

  El terme sha de contrastar amb el terme Web 1. 0 i fa referncia atotes aquelles aplicacions de la xarxa global que faciliten el treballcooperatiu, la interoperabilitat i el compartir informaci de manerainteractiva dins tota xarxa. La diferncia entre un i altre terme es pot

  entendre millor contrastant aplicacions com Netscape amb Google,lEnciclopdia Britnica en lnea amb wikipedia o mp3.com amb Napster,per citar alguns exemples. En les primeres, lusuari s el recipient final delservei mentre que en les segones lusuari pot ser-ne creador o, en tot cas,mitjanant lalta interactivitat del servei, pot fer molt ms que noms agafarinformaci.

  Fig. 1 Enciclopdia Britnica Fig. 2 Wikipedia

  Els serveis de web socials sn un aspecte de la Web 2.0 i es refereixen atotes aquelles aplicacions o serveis que construeixen i estableixen xarxes

  socials entre usuaris mitjanant els seus interessos comuns. Les webs socialspermeten als usuaris compartir reflexions, idees, activitats o interessos.Exemples de web socials sn Facebook, Twitter,MySpace o, particularment aEspanya, Tuenti.

 • 8/9/2019 Creaci de blocs

  4/27

  Iniciaci als usos educatius dels blocs dinternetIES Gabriela Mistral

  3

  Fig. 3 Facebook Fig. 4MySpace

  1.2. Qu s un bloc?

  La paraula blog ve de weblog, s a dir, duna bitcola a la web.Les caracterstiques del bloc sn que s un lloc web que sactualitzaregularment i on les entrades apareixen en ordre cronolgicament invers.Lautor del bloc hi pot publicar text, imatges, enllaos, vdeos o so entredaltres elements multimdia i pot oferir la possibilitat a la resta dusuaris defer comentaris a les seves publicacions.

  1.3. Caracterstiques i vocabulari bsic dun bloc.

  Els blocs poden tenir aspectes molt diferents i cada autor/usuaridecideix quins elements hi han daparixer. Tot i aix, tots els blocs tenen unapart principal de contingut que s on lautor hi publica cronolgicamentarticles, imatges, vdeos o algun altre element multimdia i que apareix enordre cronolgic invers (el ms recent amunt i el ms antic a sota). A bandadaix els blocs poden tenir elements com:

  Un arxiu histric de totes les entrades/publicacions. Una llista denllaos Un sistema per a que els altres usuaris comentin les entrades o el

  contingut publicat per lautor del bloc Un sistema de subscripci RSSAquest sn alguns dels termes utilitzats ms sovint dins del mn dels blocs:

  Blogosfera: espai virtual dels blocs; lespai on escomuniquen els creadors i usuaris deblocs

  Configuraci (Settings): s lestructura principal del bloc. A la

  configuraci es poden determinarelements com el ttol del bloc, ladescripci, lidioma, els permisos perveure o publicar articles,

  Enlla (link): Referncia dins dun hypertext a unaltre document o recurs

 • 8/9/2019 Creaci de blocs

  5/27

  Iniciaci als usos educatius dels blocs dinternetIES Gabriela Mistral

  4

  Enlla permanent (permalink):Un enlla permanent s una URL quepermet accedir a una entrada del bloc o

  dun frum en particular.

  Entrada (post): sn els articles o el text que es vapublicant a la part principal del bloc

  Etiqueta (tag): una etiqueta s una paraula clau quesutilitza per anomenar un trocdinformaci en particular.

  Format (Layout): lestructura formal del bloc. Des de la

  pgina de format es pot modificarlaparena visual del bloc

  Giny (gadget): aplicaci que es pot installar o activar deforma voluntria al bloc per incorporaruna funci determinada, com ara penjarun calendari, afegir informaciactualitzada sobre el temps, afegir unallista denllaos

  Panell (Dashboard): linterfcie de lusuari que organitza i

  mostra la informaci del blocPerfil dusuari (user profile): sn les dades personals introdudes per lautor

  del bloc

  Plantilla (template): Una plantilla s un marc programat ipreconfigurat per a mostrar i gestionar elformat del bloc i de les entrades.

  Podcast: gravaci dudio que es pot afegir a unbloc i a la qual lusuari shi pot subscriureper rebre linformaci actualitzadamitjanant un feed

  RSS (really simple syndication):Familia de formats web codificat ambXML. Aquest format permet subministrarinformaci dun canal a lusuari que shiha subscrit.

  Sindicaci: distribuci de continguts informatius duncanal original cap a un altre. Aquestaredifusi es fa mitjanant un Server com

 • 8/9/2019 Creaci de blocs

  6/27

  Iniciaci als usos educatius dels blocs dinternetIES Gabriela Mistral

  5

  RSS o Atom.

  2. Els blocs educatius: qu hi ha a la xarxa?

  2.1 Per qu vull crear un bloc? Finalitat i objectius

  Les caracterstiques intrnseques del bloc el fan molt til dins del mneducatiu. Aquests sn algunes de les raons per utilitzar blocs a laula:

  Un bloc admet contingut de tipologia molt diferent. Shi poden afegirtext, imatges, so, vdeos, combinacions de tots els anteriors i enllaosexterns entre daltres. s una plataforma molt flexible i dinmica que espot adequar molt fcilment als interessos del professor i de lalumne i

  que permet desenvolupar la capacitat multimdia, creativa idexpressi de lalumne. s molt til per lintercanvi didees ja que daltres usuaris hi poden fer

  comentaris i aportacions. s tamb possible crear un bloc collaboratiude gesti compartida. Aix vol dir que un grup dalumnes pot tenir laresponsabilitat de decidir i debatre el contingut que es publicar albloc. A ms, no s necessari estar al mateix lloc ni utilitzar el mateixordenador per fer-ho, fet que amplia latractiu i leficcia daquestaeina social.

  Linformaci sorganitza de manera cronolgica i temtica, demanera que s molt fcil accedir als continguts. La possibilitat de subscriures mitjanant un RSS a informacions que ensinteressen o incls dafegir un RSS al nostre bloc fa que actualitzarlinformaci per altres usuaris o estar al corrent nosaltres mateixos siguimolt ms senzill, efectiu i rpid.

  Relaci amb altres blocs i reds socials. Un dels avantatges ms gransdels blocs s la seva capacitat dinterconexi, destablir contactesamb altres llocs webs o blocs de contingut o caracterstiques similars idampliar el camp de coneixement.

  2.2. Tipus de blocs educatius.

  Hi ha una tipologia molt variada de blocs. Quan la finalitat o la temtica, elsblocs poden ser:

  Bloc de matria: bloc que el professor utilitza per afegir continguts dela matria que imparteix. Lautor pot ser el professor o els mateixosalumnes.

 • 8/9/2019 Creaci de blocs

  7/27

  Iniciaci als usos educatius dels blocs dinternetIES Gabriela Mistral

  6

  Fig. 5 Bloc de matria collaboratiu Fig. 6 Bloc de matria de professorhttp://pallaresworld.blogspot.com/ http://historiacontemporania.blogspot.com/

  Bloc daula: bloc collaboratiu en que els alumnes afegeixen elcontingut sobre aspectes educatius, de la seva aula, del seu institut

  Fig. 7 Bloc daulahttp://www.lospeces.bitacoras.com/

  Bloc de centre: el bloc sutilitza per afegir informaci i novetats sobre elcentre educatiu.

  Fig.8 Bloc de centrehttp://biblioteca-santjordi.blogspot.com/

 • 8/9/2019 Creaci de blocs

  8/27

  Iniciaci als usos educatius dels blocs dinternetIES Gabriela Mistral

  7

  Bloc de tutoria: Bloc per afegir continguts de tutoria. El blocpot ser collaboratiu, de manera que siguin els alumnes que hi posin elcontingut, de gesti compartida amb el professor o el professor potdecidir ser lnic gestor per penjar-hi el contingut.

  Fig. 9 Bloc de tutoriahttp://tutoria1g.wordpress.com/

  Bloc intercentre: bloc collaboratiu que normalment forma part dunprojecte per establir contacte amb daltres centres i compartir-hiinformaci

  Fig. 10 Bloc daula intercentre de gesti compartidahttp://www.tinglado.net/

  Quan al contingut i lautoria, els blocs poden ser:

  Bloc personal: bloc on lautor inclou una mena de diari personal o dereflexi personal sobre temes del seu inters.

 • 8/9/2019 Creaci de blocs

  9/27

  Iniciaci als usos educatius dels blocs dinternetIES Gabriela Mistral

  8

  Fig. 11 Bloc dun estudiant de 1r dESO Fig. 12 Bloc personalhttp://jbusquets1997.blogspot.com/ http://www.lavoltadels25.cat/

  Bloc collaboratiu: blocs de gesti compartida

  Fig. 13 Bloc collaboratiu Tres Tizashttp://trestizas.wordpress.com/

  Blocs corporatius: sn blocs per donar

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.