Top Banner
1/7 ContiTech Antriebssysteme GmbH Philipsbornstraße 1, D-30165 Hannover Tehnička servisna telefonska linija +49 (0)511 938 -5178 E-Mail: frank.wissbroecker@ptg.contitech.de www.contitech.de/aam Sadržaj ove štampane informacije je neobvezan i isključivo služi kao informacija. Tvrtka ContiTech AG ne preuzima jamstvo vezano uz ovo pismeno. Jamstvo za neposredne ili direktne štete bilo koje vrste, zahtjeve za nadoknadu štete, posljedične štete bilo koje vrste i iz bilo kojeg pravnog razloga, koji bi mogli nastupiti uporabom informacija iz ove štampanje informacije, je isključeno. © 2008 by ContiTech AG, Hannover. Sva prava pridržana. ContiTech: Stručni savjeti za zamjenu zupčastog remena • Detaljne upute za Ford Focus 2,0 l 16 V sa šifrom motora EDDB, EDDC, EDDD • ContiTech pokazuje kako se mogu izbjeći greške kod zamjene remena Pri zamjeni zupčastog remena često dolazi do presudnih pogrešaka. Kako bi se osigurala glatka zamjena remena, monteri skupine ContiTech Power Transmission Group pružaju detaljne savjete za montažu. Korak po korak ovdje eksperti tvrtke ContiTech objašnjavaju pravilnu zamjenu na vozi- lu Ford Focus 2,0 l. 16 V sa šifrom motora EDDB, EDDC, EDDD. Proizvođač preporučuje provjeru te prema potrebi zamjenu zupčastog remena i zatezača na 160 000 km ili nakon deset godina. Savjet: U isto vrijeme kao i zupčasti remen treba zamijeniti zatezač i pumpu za vodu novim dijelovima. Pumpa za vodu ne pogoni se zupčastim remenom, već preko klinastog rebrastog remena, no kod ovog motora ona je montirana iza sklopa zupčastog remena, dok je skretni valjak zupčastog remena pričvršćen na pumpu za vodu. Otkaže li kasnije pumpa za vodu, iznova treba ponovno izvršiti sve korake, jer Ford u tom slučaju ne dozvoljava daljnju uporabu rabljenog zupčastog remena. Pumpu za vodu stoga obavezno treba zamijeniti u kompletu, kako bi se spriječili nepotrebni dodatni troškovi uslijed naknadnog otkazivanja pumpe. Vrijeme rada je 2,2 sati. Mehaničarima je za zamjenu potreban sljedeći poseban alat: 1. Alat za zabravljenje bregastog vratila OE (303-376) 2. Alat za zabravljenje koljenastog vratila OE (303-574) 3. Protudržač OE (205-072) Pripremni radovi: Identificirajte vozilo pomoću koda motora. Odspojite akumulator vozila. Ne okrećite koljenasto i bregasto vratilo dok je zupčasti remen skinut. Ako nije drugačije opisano, motor okrećite u normalnom smjeru okretanja (desno). Motor okretati isključivo na koturu koljenastog vratila i ne na drugim zupčanicima.
7

ContiTech: Stručni savjeti za zamjenu zupčastog remena

Oct 21, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TI CT_PTG_Ford_Focus_hr.inddTehnika servisna telefonska linija +49 (0)511 938 -5178 E-Mail: frank.wissbroecker@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam
Sadraj ove štampane informacije je neobvezan i iskljuivo slui kao informacija. Tvrtka ContiTech AG ne preuzima jamstvo vezano uz ovo pismeno. Jamstvo za neposredne ili direktne štete bilo koje vrste, zahtjeve za nadoknadu štete, posljedine štete bilo koje vrste i iz bilo kojeg pravnog razloga, koji bi mogli nastupiti uporabom informacija iz ove štampanje informacije, je iskljueno. © 2008 by ContiTech AG, Hannover. Sva prava pridrana.
ContiTech: Struni savjeti za zamjenu zupastog remena • Detaljne upute za Ford Focus 2,0 l 16 V sa šifrom motora EDDB, EDDC, EDDD • ContiTech pokazuje kako se mogu izbjei greške kod zamjene remena
Pri zamjeni zupastog remena esto dolazi do presudnih pogrešaka. Kako bi se osigurala glatka zamjena remena, monteri skupine ContiTech Power Transmission Group pruaju detaljne savjete za montau. Korak po korak ovdje eksperti tvrtke ContiTech objašnjavaju pravilnu zamjenu na vozi- lu Ford Focus 2,0 l. 16 V sa šifrom motora EDDB, EDDC, EDDD.
Proizvoa preporuuje provjeru te prema potrebi zamjenu zupastog remena i zatezaa na 160 000 km ili nakon deset godina.
Savjet: U isto vrijeme kao i zupasti remen treba zamijeniti zateza i pumpu za vodu novim dijelovima. Pumpa za vodu ne pogoni se zupastim remenom, ve preko klinastog rebrastog remena, no kod ovog motora ona je montirana iza sklopa zupastog remena, dok je skretni valjak zupastog remena privršen na pumpu za vodu. Otkae li kasnije pumpa za vodu, iznova treba ponovno izvršiti sve korake, jer Ford u tom sluaju ne dozvoljava daljnju uporabu rabljenog zupastog remena. Pumpu za vodu stoga obavezno treba zamijeniti u kompletu, kako bi se sprijeili nepotrebni dodatni troškovi uslijed naknadnog otkazivanja pumpe.
Vrijeme rada je 2,2 sati.
Mehaniarima je za zamjenu potreban sljedei poseban alat: 1. Alat za zabravljenje bregastog vratila OE (303-376) 2. Alat za zabravljenje koljenastog vratila OE (303-574) 3. Protudra OE (205-072)
Pripremni radovi: Identificirajte vozilo pomou koda motora. Odspojite akumulator vozila. Ne okreite koljenasto i bregasto vratilo dok je zupasti remen skinut. Ako nije drugaije opisano, motor okreite u normalnom smjeru okretanja (desno). Motor okretati iskljuivo na koturu koljenastog vratila i ne na drugim zupanicima.
2/7
Tehnika servisna telefonska linija +49 (0)511 938 -5178 E-Mail: frank.wissbroecker@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam
Sadraj ove štampane informacije je neobvezan i iskljuivo slui kao informacija. Tvrtka ContiTech AG ne preuzima jamstvo vezano uz ovo pismeno. Jamstvo za neposredne ili direktne štete bilo koje vrste, zahtjeve za nadoknadu štete, posljedine štete bilo koje vrste i iz bilo kojeg pravnog razloga, koji bi mogli nastupiti uporabom informacija iz ove štampanje informacije, je iskljueno. © 2008 by ContiTech AG, Hannover. Sva prava pridrana.
Obratite panju na sve zatezne momente proizvoaa vozila. Vozilo sprijeda dignite i poduprite, kako biste rasteretili prednji leaj motora. Demontaa: spremnik zalihe servoupravljaa (nemojte otpuštati crijeva), remen agregata, kompenzacijski spremnik rashladnog sredstva (crijeva ne treba otpustiti), remenica pumpe za vodu, gornji i donji poklopac kuišta upravljakog sklopa, prednji leaj motora, pritom poduprite motor. Pripazite na središnji poklopac kuišta upravljakog sklopa, svjeice, lim za toplinsku zaštitu, crijevo za odzraivanje koljenastog vratila i poklopac ventila (pripazite na redoslijed otpuštanja! otpuštajte vijke izvana prema unutra unakrsnim slijedom.)
Demontaa – Remen bregastog vratila: 1. Namjestite upravljaka vremena na OT oznaku prvog cilindra.
2. Alat za zabravljenje bregastog vratila – OE (303-376) namjestite na bregasto vratilo (sl. 1 i 2).
sl. 1 sl. 2
Tehnika servisna telefonska linija +49 (0)511 938 -5178 E-Mail: frank.wissbroecker@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam
Sadraj ove štampane informacije je neobvezan i iskljuivo slui kao informacija. Tvrtka ContiTech AG ne preuzima jamstvo vezano uz ovo pismeno. Jamstvo za neposredne ili direktne štete bilo koje vrste, zahtjeve za nadoknadu štete, posljedine štete bilo koje vrste i iz bilo kojeg pravnog razloga, koji bi mogli nastupiti uporabom informacija iz ove štampanje informacije, je iskljueno. © 2008 by ContiTech AG, Hannover. Sva prava pridrana.
3. Umetnite alat za zabravljenje koljenastog vratila - OE (303-574). Pritom odvrnite zaporni vijak sa sklopa motora zavrnite alat za zabravljenje (sl. 3 i 4). Pripazite na oznaku na remenici koljenastog vratila (sl. 5).
sl. 3 sl. 4
4. Odvijte vijak zatezaa kako biste otpustili zupasti remen/zateza. Za otpuštanje unutarnjeg šesterobrida zatezaa okreite u smjeru kazaljke na satu.
5. Skinite remenicu koljenastog vratila.
4/7
Tehnika servisna telefonska linija +49 (0)511 938 -5178 E-Mail: frank.wissbroecker@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam
Sadraj ove štampane informacije je neobvezan i iskljuivo slui kao informacija. Tvrtka ContiTech AG ne preuzima jamstvo vezano uz ovo pismeno. Jamstvo za neposredne ili direktne štete bilo koje vrste, zahtjeve za nadoknadu štete, posljedine štete bilo koje vrste i iz bilo kojeg pravnog razloga, koji bi mogli nastupiti uporabom informacija iz ove štampanje informacije, je iskljueno. © 2008 by ContiTech AG, Hannover. Sva prava pridrana.
Ugradnja – Remen bregastog vratila: 1. Otpustite vijke kotura bregastog vratila. Pritom obavezno upotrijebite protudra – OE (205-072) (sl. 7). Provjerite upravljaka vremena pri demontai (toke od 1 do 3) te ih prema potrebi podesite.
6. Zatim moete skinuti zupasti remen (sl. 6).
sl. 6
sl. 7
Tehnika servisna telefonska linija +49 (0)511 938 -5178 E-Mail: frank.wissbroecker@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam
Sadraj ove štampane informacije je neobvezan i iskljuivo slui kao informacija. Tvrtka ContiTech AG ne preuzima jamstvo vezano uz ovo pismeno. Jamstvo za neposredne ili direktne štete bilo koje vrste, zahtjeve za nadoknadu štete, posljedine štete bilo koje vrste i iz bilo kojeg pravnog razloga, koji bi mogli nastupiti uporabom informacija iz ove štampanje informacije, je iskljueno. © 2008 by ContiTech AG, Hannover. Sva prava pridrana.
2. Ugradite nove komponente. Pritom pazite na to da kod zatezaa pridrna poluga (sl. 8) pravilno nalijee u lijeb limene oplate (sl. 9, 10, 11).
sl. 8 sl. 9
sl. 10
3. Poloite zupasti remen na kotur koljenastog vratila, poevši u smjeru suprotno kazaljci sata. Pri polaganju nemojte savijati zupasti remen! Zupasti remen mora biti vrsto zategnut na vlanoj strani izmeu zupanika!
sl. 11
Tehnika servisna telefonska linija +49 (0)511 938 -5178 E-Mail: frank.wissbroecker@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam
Sadraj ove štampane informacije je neobvezan i iskljuivo slui kao informacija. Tvrtka ContiTech AG ne preuzima jamstvo vezano uz ovo pismeno. Jamstvo za neposredne ili direktne štete bilo koje vrste, zahtjeve za nadoknadu štete, posljedine štete bilo koje vrste i iz bilo kojeg pravnog razloga, koji bi mogli nastupiti uporabom informacija iz ove štampanje informacije, je iskljueno. © 2008 by ContiTech AG, Hannover. Sva prava pridrana.
4. Zategnite zupasti remen zatezaem u smjeru kazaljke na satu dok se ne centriraju oznake zatezaa (sl. 12, 13, 14). Vijak zatezaa sa zateznim momentom 25 Nm.
5. Ponovno ugradite remenicu koljenastog vratila. Pritom upotrijebite protudra! Kod zatezanja primijenite zatezni moment od 115 Nm.
6. Uklonite alat za zabravljenje i zategnite vijke izlaznog bregastog vratila i ulaznog bregastog vratila zateznim momentom od 68 Nm.
sl. 12 sl. 13
Tehnika servisna telefonska linija +49 (0)511 938 -5178 E-Mail: frank.wissbroecker@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam
Sadraj ove štampane informacije je neobvezan i iskljuivo slui kao informacija. Tvrtka ContiTech AG ne preuzima jamstvo vezano uz ovo pismeno. Jamstvo za neposredne ili direktne štete bilo koje vrste, zahtjeve za nadoknadu štete, posljedine štete bilo koje vrste i iz bilo kojeg pravnog razloga, koji bi mogli nastupiti uporabom informacija iz ove štampanje informacije, je iskljueno. © 2008 by ContiTech AG, Hannover. Sva prava pridrana.
7. Motor okrenite s dva obrtaja u smjeru okretanja motora. Postavite motor na mrtvu toku cilindra 1. Umetnite alate za zabravljenje bregastog vratila i koljenastog vratila. Ako se alat za zabravljenje ne moe umetnuti, podesite upravljaka vremena. Iznova provjerite napetost zupastog remena.
8. Odstranite alat za zabravljenje te iznova zavrnite zaporni vijak (24 Nm) u blok motora. Odstranite pridrni alat i montirajte dijelove u obrnutom redoslijedu u odnosu na demontau.
9. Ugradnja: Poklopac glave cilindra (vijci 1. razine 2 Nm, 2. razine 7 Nm), svjeice, gornja zaštita zupastog remena (10 Nm) s donjom zaštitom zupastog remena (7 Nm), remenica pumpe za vodu (24 Nm), remen agregata. Vijci leaja motora (vijci 48 Nm; matice 80 Nm, vijci draa motora 50 Nm) i leaj motora.
10. Dokumentirajte zamjenu originalnog zupastog remena ContiTech na priloenoj naljepnici i nalijepite ju u prostor motora (sl. 15).
sl. 15