Top Banner
CONSILIUL PROFESORAL 14.10.2014
29

CONSILIUL PROFESORAL

Jan 03, 2016

Download

Documents

marshall-monroe

CONSILIUL PROFESORAL. 14.10.2014. ORDINEA DE ZI:. Discutarea și validarea Raportului general privind starea și calitatea învățamântului în anul școlar 2013/2014 Validarea planului managerial pentru anul școlar 2014/2015 - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: CONSILIUL PROFESORAL

CONSILIUL PROFESORAL

14.10.2014

Page 2: CONSILIUL PROFESORAL

ORDINEA DE ZI:

• Discutarea și validarea Raportului general privind starea și calitatea învățamântului în anul școlar 2013/2014

• Validarea planului managerial pentru anul școlar 2014/2015• Validarea tematicii ședințelor Consiliului profesoral și

Consiliului de administrație pentru anul școlar 2014-2015• DIVERSE:- Sancțiuni acordate elevilor- Alte probleme.

Page 3: CONSILIUL PROFESORAL

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE „TRAIAN VUIA”

ORGANIZARE:PERSONAL DIDACTICPERSONAL DIDACTIC AUXILIAR:- CONTABIL- ADMINISTRATOR- INFORMATICIAN- SECRETARIAT- LABORANT- BIBLIOTECARPERSONAL NEDIDACTIC: ÎNGRIJITOARE, MECANICI, FOCHIST, PAZNIC

Page 4: CONSILIUL PROFESORAL

ELEVII NOȘTRI

Nivel

Elevi inscrisi

la inceput de an

Elevi ramasi la sfarsitul anului

Elevi promovati iunie

Elevi promova

ti toamna

Repetenți iunie 2014

Repetenți toamna

TOTAL PROMOVATI (% din elevii

ramasi)

TOTAL PROMOVATI

toamna

Din care: Promovati pe

medii:Corigenti la:

Cu situatia scolara

neincheiata (inclusiv corigenti)

Elevi sanctionati

TotalElevi

exmatriculati

Elevi cu notele scazute la purtare

Total Total Total Total Total Total5-

6.99

7-8.99

9-10 1 obiect 2 obiecte Total Total Pt absente

note

intre

9.99 si 7

note

sub 7

din care

pt absen

te

alte motiv

e

IX 96 94 40 60 29 5 97,9 42,6 28 10 2 7 11 18 120 0 34 43 43 0

X 114 106 61 93 9 4 93,0 57,5 31 30 0 10 9 12 80 0 36 22 21 1

XI 192 183 144 183 0 0 95,3 78,7 87 57 0 15 5 6 163 3 122 13 16 9

XII 153 150 144 148 0 2 98,0 96,0 58 85 1 25 24 4 140 1 85 12 29 13

IX-X 210 200 101 153 38 9 95,2 50,5 59 40 2 17 20 30 200 0 70 65 64 1

XI-XII 345 333 288 331 0 2 96,5 86,5 145 142 1 40 29 10 303 4 207 25 45 22

TOTAL 555 533 389 484 38 11 96,0 73,0 204 182 3 57 49 40 503 4 277 90 109 23

Page 5: CONSILIUL PROFESORAL

SITUAȚIA ȘCOLARĂPROMOVABILITATE

IUNIE

Total elevi: 533• Elevi promovați: 389• Elevi corigenți: 106• Elevi repetenți: 38

SEPTEMBRIE• Elevi promovați: 484• Elevi repetenți: 11TOTAL REPETENȚI AN ȘCOLAR: 49

Page 6: CONSILIUL PROFESORAL

15-6.99

7-8.99

9-10

273197

1

Promovabilitate pe tranşe de medii

Page 7: CONSILIUL PROFESORAL

1 obiect2 obiecte

3 obiecte4 obiecte

> 4 obiecte

57

49

0 00

Elevi corigenţi pe număr de obiecte

Page 8: CONSILIUL PROFESORAL

Nota 1034%

Note între 9.99 - 7

50%

Note sub 716%

Note la purtare

Page 9: CONSILIUL PROFESORAL

Absenteism

Absenteism Total an Total an motivate

Clasa a IX-a 15539 4610

Clasa a X-a 17374 7820

Clasa a XI-a 18233 11660

Clasa a XII-a 13147 8055

Total 64.293 32.145

Page 10: CONSILIUL PROFESORAL

EXAMENUL DE BACALAUREATPromovabilitate Vară – Serie curentă

Elevi

Nr Total Nr Promovati Nr. Respinsi

77 26 51

34%

66%

Elevi promovați

Nr promovatiNr. respinsi

Page 11: CONSILIUL PROFESORAL

Promovabilitate vară – Serie curentă repartizată pe clase

NR. CRT. CLASA

NR. TOTAL

NR. PROMOVABILITA

TE

NR.

RESPINȘI

Procent promovabilit

ate1 XII A 12 7 5 58,33%2 XII B 11 5 6 45,45%3 XII C 10 2 8 20,00%4 XII D 12 7 5 58,33%5 XII E 17 2 15 11,76%6 XII F 7 3 4 42,86%7 XII G 8 0 8 0,00%

TOTAL 77 26 51 33,77%

XII A; 58,33%

XII B; 45,45%XII C;

20%

XII D; 58,33%

XII E; 11,76%

XII F; 42,86%

Promovabilitatea pe clase - Seria curentă

Page 12: CONSILIUL PROFESORAL

Promovabilitate pe materii – Vara, seria curentă

Nr. crt. DisciplinaNr.

total

Elevipromov

ați

Elevirespinș

i

Procent promovabili

tate1 Limba Română 77 64 13 83,12%

2 Matematică Mate-Info 23 20 3 86,96%

3 Matematică Tehnic 54 46 8 85,19%

4 Informatică MI C/C++ 17 13 4 76,47%

5

Anatomie și fiziologie

umană, genetică și ecologie

umană

3 1 2 33,33%

6Biologie

vegetală și animală

52 13 39 25,00%

7 Fizică TEH 5 2 3 40,00%

Limba R

omână

Matemati

că Mate

-Info

Matemati

că Te

hnic

Informati

că MI C

/C++

Anatomie

și fizio

logie uman

ă, ge

netică

și eco

logie uman

ă

Biologie ve

getal

ă și a

nimală

Fizică

TEH

64

2046

131

13 2

13

3

8

4 2

39

3

Promovabilitate pe materii - Vară seria curentă

Elevipromovați

Elevirespinși

Page 13: CONSILIUL PROFESORAL

Promovabilitate Toamnă – Corigenți

EleviNr Total Nr Promovati Nr. Respinsi

51 3 48

6%

94%

Elevi promovați

Nr promovatiNr. respinsi

Page 14: CONSILIUL PROFESORAL

Promovabilitate toamnă – Serie curentă repartizată pe clase

NR. CRT.

CLASA

NR. TOTAL

NR. PROMOVABILITATE

NR. RESPINȘI

Procent promovabili

tate

1 XII A 11 3 8 27,27%

2 XII B 14 2 12 14,29%

3 XII C 14 4 10 28,57%

4 XII D 8 2 6 25,00%

5 XII E 19 6 13 31,58%

6 XII F 18 5 13 27,78%

7 XII G 17 5 12 29,41%

TOTAL   101 27 74 26,73%

XII A; 27,27%

XII

B; 14,29%

XII C; 28,57%

XII

D;

25%

XII E; 31,58%

XII F; 27,78%

XII G; 29,41%

Promovabilitatea pe clase - Seria curentă

Page 15: CONSILIUL PROFESORAL

Promovabilitate pe materii – Toamnă, seria curentă

Limba R

omână

Matemati

că Mate

-Info

Matemati

că Te

hnic

Informati

că MI C

/C++

Anatomie

și fizio

logie uman

ă, ge

netică

și eco

logie uman

ă

Biologie ve

getal

ă și a

nimală

Fizică

TEH

184

44

130

26 767

4

33

10

33

6 4

91

10

Promovabilitate pe materii - Vară

Elevipromovați

Elevirespinși

Nr. crt. Disciplina

Nr. total

Elevipromov

ațiElevi

respinși

Procent promovabilit

ate1 Limba Română 217 184 33 84,79%

2 Matematică Mate-Info 54 44 10 81,48%

3 Matematică Tehnic 163 130 33 79,75%

4 Informatică MI C/C++ 32 26 6 81,25%

5

Anatomie și fiziologie

umană, genetică și ecologie

umană

11 7 4 63,64%

6Biologie

vegetală și animală

158 6791

42,41%

7 Fizică TEH 14 4 10 28,57%

Page 16: CONSILIUL PROFESORAL

Promovabilitate pe materii – Toamnă, seria curentă

Nr. crt. Disciplina

Nr. total

Elevipromovaț

iElevi

respinși

Procent promovabili

tate1 Limba Română 101 61 40 60,40%

2 Matematică Mate-Info 25 13 12 52,00%

3 Matematică Tehnic 76 49 27 64,47%

4 Informatică MI C/C++ 16 7 9 43,75%

5

Anatomie și fiziologie umană,

genetică și ecologie umană

3 1 2 33,33%

6Biologie

vegetală și animală

77 30 47 38,96%

7 Fizică TEH 4 4 0 100,00%8 Fizică TE0 1 1 0 100,00%

Limba R

omână

Matemati

că Mate

-Info

Matemati

că Te

hnic

Informati

că MI C

/C++

Anatomie

și fizio

logie uman

ă, ge

netică

și eco

logie uman

ă

Biologie ve

getal

ă și a

nimală

Fizică

TEH

Fizică

TE0

0

20

40

60

80

100

120

61

13

49

7 1

30

4 1

40

12

27

9 2

47

0

Elevipromovați

Elevirespinși

Promovabilitate pe materii – Toamnă, seria curentă

Page 17: CONSILIUL PROFESORAL

Promovabilitate pe materii – Toamnă

Nr. crt. DisciplinaNr.

total

Elevipromov

ați

Elevirespinș

i

Procent promovabilit

ate1 Limba Română 189 132 57 69,84%

2 Matematică Mate-Info 47 29 18 61,70%

3 Matematică Tehnic 142 99 43 69,72%

4 Informatică MI C/C++ 29 20 9 68,97%

5

Anatomie și fiziologie umană,

genetică și ecologie umană

9 5 4 55,56%

6Biologie

vegetală și animală

141 64 77 45,39%

7 Fizică TEH 8 4 4 50,00%8 Fizică TE0 1 1 0 100,00%

9

Chimie anorganică

TEH Nivel I/II

1 1 0 100,00%0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

132

29

99

205

64

4 1 1

57

18

43

94

77

4

ElevipromovațiElevirespinși

Promovabilitate pe materii – Toamnă

Page 18: CONSILIUL PROFESORAL

PERSONALUL DIDACTICLa începutul anului în liceu au funcţionat 47 de profesori, dintre care nou

veniţi în unitate au fost 8 profesori.

47; 85%

8; 15%

Profesori nou-veniți

Profesori existenți

Profesori nou veniti

Page 19: CONSILIUL PROFESORAL

• Din 47 de profesori sunt: • 3 profesori debutanţi• 8 profesori cu definitivat • 5 profesori cu gradul II• 31 profesori cu gradul I 6%

11%

17%

66%

Grade didactice

Profesori debutanți Profesori cu grad IProfesori cu defini-tivatProfesori cu grad II

Page 20: CONSILIUL PROFESORAL

Din 47 de profesori 6 (12,76%) s-au înscris la grade didactice.

89%

2%4%

6%

Înscriere grade didactice

TOTALDEFINITIVATGRADUL IIGRAD I

Page 21: CONSILIUL PROFESORAL

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

• CONTABIL:- Gestionează alături de conducere bugetul unității- Realizează bilanțul și alte situații specifice- Întocmește ordine de plată- Urmărește derularea contractelor

• ADMINISTRATOR:- Se ocupă de buna întreținere a bazei materiale- Întocmește situații privind necesarul de materiale- Îndrumă personalul nedidactic

Page 22: CONSILIUL PROFESORAL

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

• INFORMATICIAN:- Administrează baza de date a elevilor- Întocmește situațiile privind alocațiile- Completează situații statistice- Asigură buna funcționare a sistemului informatic

• BIBLIOTECAR:- Coordonează activitatea în biblioteca școlii și participă la acțiunile

specifice

NR.CRT.

NR.VOLUME, UTILIZATORI, CARTI  

1. Numar volume existente la sfarsitul anului scolar 273002. Numar utilizatori inscrisi la sfarsitul anului 2573. Numar utilizatori activi in cursul anului scolar 1604. Numar utilizatori activi 1605. Numarul volumelor eliberate in cursul anului scolar 2006. Numar vizite in biblioteca in cursul anului scolar 2007. Numar carti introduse in programul de biblioteca 39658. Numar carti casate introduse 200

Page 23: CONSILIUL PROFESORAL

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

• SECRETARIAT:• SECRETAR ȘEF:- Este responsabil cu evidența personalului din unitate (contracte de

muncă, dosare de pensionare, REVISAL, STATOCT, SSIAS)- Se ocupă de salarizare - EDUSAL- Asigură înscrierea candidaților la examenul de bacalaureat- Completează actele de studii și întocmește registrele unice- Face parte din comisia de burse

Page 24: CONSILIUL PROFESORAL

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

• SECRETAR ȘI LABORANT: - Completare registre şi foi matricole și eliberarea actelor de studii

- Completare şi eliberare adeverinţe elevi şi cadre didactice

- Rezolvare şi trimitere situaţii

- Scrierea condicii pentru cadrele didactice

- Curierat și corespondență

- Comandarea şi distribuirea manualelor şcolare pentru clasele IX-X

- Evidenţa şi mişcarea elevilor în interiorul şi în afara unităţii de învăţământ- Relaţii cu publicul

În anul școlar 2013-2014 s-au înregistrat 1771 de intrări/ieșiri.

Page 25: CONSILIUL PROFESORAL

ANALIZA S.W.O.T. a Liceului Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia”- an școlar 2012-2013

PUNCTE TARI

- Participarea la programe de formare / dezvoltare profesională a cadrelor didactice;

- Participarea la conferințe, simpozioane;

- Publicarea de articole în lucrări de specialitate;

- Organizarea și participarea la concursuri școlare și proiecte educative;

- Existența unor parteneriate- cu Universitatea Politehnica București, cu Universitatea Româno- Americană, cu BRML.

Page 26: CONSILIUL PROFESORAL

Puncte slabe

• Insuficienta preocupare a cadrelor didactice pentru lucrul diferențiat la clase;

• Irelevanța rezultatelor obținute la testele predictive cauzată de dezinteresul elevilor având în vedere că nota nu este trecută în catalog;

• Slaba implicare a elevilor în activități extrașcolare și extracurriculare;

Page 27: CONSILIUL PROFESORAL

AMENINȚĂRI

- Lipsa unei baze materiale adecvate în vederea desfășurării activităților sportive;

- Lipsa de interes a elevilor față de orele de pregătire suplimentară organizate pentru pregătirea examenelor;

- Pentru învățământul obligatoriu manualele sunt insuficiente numeric, depăsite dpdv al conținutului și extrem de uzate;

- Slaba implicare a părinților în activitatea școlii;

- Starea materială precară a familiilor multor elevi

Page 28: CONSILIUL PROFESORAL

Oportunități

• Obținerea autorizării unor noi specializări și calificări și a unui nou nivel-Școala postliceală;

• Existența unei oferte bogate de cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice, atât la nivelul CCD, cât și la nivelul altor furnizori de formare

Page 29: CONSILIUL PROFESORAL

Direcții propuse

• IMPLICAREA INTREGULUI PERSONAL ÎN ACTIVITATEA DE PROMOVARE A IMAGINII LICEULUI ÎN SCOPUL CREȘTERII CIFREI DE ȘCOLARIZARE

• CONTINUAREA ACTUALELOR PARTENERIATE ȘI DEZVOLTAREA DE PROIECTE NOI

• IMPLICAREA COMITETULUI DE PĂRINȚI ÎN ACTIVITĂȚI ALE ȘCOLII