Top Banner

Click here to load reader

ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlama

Apr 09, 2017

ReportDownload

Education

OKLU ORTAM PROJES HAZIRLAMA

OKLU ORTAM PROJES HAZIRLAMA

OKLU ORTAM PROJES HAZIRLAMA SRECDEERLENDRMEUYGULAMAGELTRMETASARIMANALZoklu ortam projesi hazrlama aamalar

Sre ilk olarak, problem durumunun belirlenmesi ve hemen ardndan ilgili analizlerin yaplmas ile balamaktadr. Analiz aamas, kendi ierisinde gereksinim analizi ve n-son analizi olmak zere ikiye ayrlr.Gereksinim analizi, problem durumunun zm yollarn bulma ve oluturmada sistematik bir ara olarak tanmlanabilir.n-son analizi ise, belirlenen zm yollar arasndan en uygun olann seebilmek iin farkl kombinasyonlar halinde kullanlabilecek bir yn teknik olarak tanmlanmaktadr.

Tasarm aamasnda, analiz aamasndan elde edilen veriler ve alnan kararlar gz nne alnarak oklu ortam projesinin planlamas yaplr. Hedeflere nasl daha iyi ulalaca belirlenir.

Bu aamada genel olarak aada ki etkinlikler yer alr.Projenin etkinlik zaman izelgesinin hazrlanmas,Projenin tasarlanmas srecinde yer alacak takmn yelerinin oluturulmas ve grevlerinin tanmlanmasProje tasarm plannn gelitirilmesiretimsel erevenin ayrntl bir biimde ele alnmasretimsel ierie uygun arayz tasarm hakknda kararlar alnmas Konu alan uzmanlar ile oklu ortam projesinin ieriinin doruluu hakknda incelemeler yaplmas Tasarm aamas iin standartlarn belirlenmesiTm deerlendirme yntemleri iin geerlik-gvenirlik analizlerinin yaplmas

Gelitirme ve uygulama aamasnda, tasarlama srecinde elde edilen gelitirme standartlar uygulanmaktadr.Proje ierisinde kullanlan tm tasarm elemanlarnn gelitirildii bu aamalarda, proje takmna yeni bireylerin katlmas gerekmektedir. Bylece bu aamada ki birok etkinlii dzgn bir ekilde koordine etmek olanakl hale getirilebilir.oklu ortam projesine, projenin konusuna bal olarak, yer alacak proje takm yeleri ; Proje yrtc Yaratc direktrretim tasarmcs Deerlendirme uzman Konu alan uzman Performans analistiGrafik tasarmcs Sponsorlar

11111111

Proje yrtcs, projenin insan kaynaklarn, planlamasn ve tm srelerini ynetir.retim tasarmcs, konu alan uzmanyla birlikte alarak retim materyallerinin tasarmna ilikin grsel senaryo tasarm yapar. Ayrca , oklu ortam projesinin tm retimsel srelerini tasarlar.Konu alan uzman, ieriin doruluunu gzden geirerek retim tasarmcsna ierik hakknda geri bildirim salar. Grafik tasarmcs, oklu ortam projesinin genel arayz grn kararlar alarak proje ierisinde kullanlacak tasarm elerini tasarlar ve gelitirir.

Yaratc direktr, insan-bilgisayar ara yznn gelitirilmesi iin retim tasarmcs ve grafik tasarmcs ile birlikte alr. Ayn zamanda grsel senaryo taslaklarnn ve tasarm gelerinin tasarmna yardm eder.Deerlendirme uzman, oklu ortam projesinin deerlendirme plannn ve aralarnn gelitirilmesinde ve gzden geirilmesinde etkin rol oynar.Performans analisti, var olan ve olmas istenen performans durumlarnn tanmlanmasn yapar.Sponsorlar, proje takm ile birlikte oklu ortam tasarm sreciyle ilgili tm kararlarn alnmasnda rol oynarlar. Ayn zamanda maddi manevi kaynaklar sunarlar.

Deerlendirme aamasnda, tasarmn hem sre hem rn asndan etkililiinin deerlendirilmesiyle ilgili kararlarn alnd ve uyguland aamadr. Deerlendirme aamasnda sre deerlendirmeden ok rn deerlendirmeye odaklanlmaktadr.Deerlendirme aamas ,oklu ortam projesi iin hem srecin salkl bir ekilde yrtlmesini hem de projenin ortaya kmasndan sonra ki uygulamalar iin salkl kararlar alnmasn salamaktadr.

ANALZ AAMASIAnaliz aamas, gereksinimin belirlenebilmesi ve karlanabilmesi iin birtakm veri toplama srelerinin yrtld ve en uygun kararlarn alnd bir aamadr. Bu aamann baarl bir ekilde tamamlanabilmesi iin oklu ortam proje yrtcsnn aada verilen konulara ynelik gerekli zmlemeleri yapmas gerekmektedir;retim alannn ve retim gereksiniminin belirlenmesi retim gereksinimini karlamaya ynelik sistematik kararlarn alnmasHedeflerin yazlmasProje maliyet analizinin yaplmas

Analiz aamas;Gereksinim analizin-son analizi olmak zere ikiye ayrlmaktadr.

Gereksinim Analizi:

GereksinimVar Olan DurumOlmas stenen Durum

imek (2009) gereksinim tanmn var olan durum ile olmas istenen durum arasndaki boluk olarak tanmlamaktadr.

Eitim alannda 6 tr gereksinimden sz edilmektedir. bunlar; lte dayal DuyumsananAklanmKarlatrmalYordanmYaamsal

lte Dayal Gereksinim:Uzmanlar, meslek rgtleri ve ya yneticiler tarafndan nceden belirlenmi bir ltn nda var olan durum deerlendirildiinde ortaya kan gereksinim trdr.rnein; Biliim teknolojileri retmeni olmak isteyen bir bireyin herhangi bir niversitenin Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi blmnden mezun olmas gereklilii.

Duyumsanan Gereksinim:Bireylerin kiisel istekleri dorultusunda ortaya kan gereksinim trdr. Bu tr gereksinimler genelde bireylere yaplan istek anketleriyle belirlenir.

rnein; Bir ilkretim okulunda grev yapan birok farkl brantaki retmenlerin %80inin yabanc dil eitimi istemesi.

Aklanm Gereksinim:Bir grup renenin bir araya gelip belirli bir konuda eitim almay istemesiyle ortaya kan gereksinim trdr.

rnein; Frsatlar Arttrma ve Teknolojiyi yiletirme Hareketi (FATH) Projesinin okullarda etkili ve verimli bir ekilde uygulanabilmesi iin tm bran retmenlerinin, teknoloji entegrasyonu konusunda bir mesleki geliim etkinlii gereksiniminin ortaya kmas.

Karlatrmal Gereksinim:Benzer zellikleri paylaan kiilerin ya da kurumlarn sahip olduklar olanaklar arasndaki farkllklar belirleyerek belirli bir olanaktan yararlananlar ile o olanaa sahip olmayanlar arasnda yaplan karlatrmalara dayanan gereksinim trdr.

rnein; PISA 2006 raporuna gre lkemiz Fen okur yazarl alannda dier OECD lkelerinin birouna gre yeterli baary elde edememitir. Bu sebeple lkemiz eitim sisteminde fen okuryazarl konusunda yeni dzenlemeler yaplmas gereksinimi ortaya kmtr.

Yordanm Ya da Gelecee likin Gereksinimler:Gelecekteki olas farkl durumlara uyum salayabilmek iin nceden alnan planlanm kararlar ifade eden gereksinim trdr. rnein; Zorunlu eitimin sekiz yldan on yla kmas durumunda bu deiikliin ortaya karaca bina, eitim program ve retmen gibi gereksinimler.

Yaamsal Olay Tr Gereksinimler:Beklenmedik bir doal ykmn ya da acil bir durumun gerektirdii becerileri ngrp bireylerin yaamlarn devam ettirebilmeleri iin bu becerilerle donatlmalar gerekliliinden doan gereksinim trdr.rnein; Trkiyenin ar kayplar verdii 1999 depreminden sonra yrtlen planlama ve eitim almalar.

Eitim Gereksinimi Belirleme Sreleri1.PlanlamaVerilerin kimlerden toplanacanaVerilerin hangi yntemlerle toplanacanaVerilerin hangi analiz teknikleriyle analiz edileceklerineAnaliz edilen verilen nasl deerlendirileceine karar verilir.2.Verilerin ToplanmasPlanlama aamasnda karar verilen veri toplama aralaryla veriler toplanr.Toplanan veriler gruplanr ve dzenlenir.

3.Verilerin AnaliziPlanlama aamasnda karar verilen analiz teknikleriyle veriler analiz edilir.Analiz sonular yorumlanarak gereksinimler ortaya konulur. Gereksinimler ncelik srasna koyulur.4.Sonularn RaporlatrlmasPlanlama aamasnda karar verilen analiz teknikleriyle veriler analiz edilir. Analiz sonular yorumlanarak gereksinimler ortaya konulur.Gereksinimler ncelik srasna koyulur.

Veri Toplama Yntemleri1.Anket Uygulamas: Genellikle byk ve dank bir rneklem grubunun bir soruna ynelik bilgilerini, dncelerini ve tutumlarn almaya ynelik yaplan sormacalardr.2.Grme: nceden belirlenmi ve ciddi bir ama iin yaplan, soru sorma ve yantlama tarzna dayal karlkl ve etkileimli bir iletiim srecidir.3.Gzlem: Herhangi bir ortamda ya da kurumda olan davran dikkatlice izlemek ve ortamda sregelen konumalar ve szel olmayan davranlar sistematik olarak kaydetmektir.4.Dokman ncelemesi: Dokman inceleme, bir veri toplama arac olarak, aratrlmak istenen olgu ve ya kavramlar hakknda bilgi ieren yazl kaynaklarn analizi olarak tanmlanmaktadr.

n-Son AnaliziBelirlenen zm yollar arasndan en uygun olann seebilmek iin farkl kombinasyonlar halinde kullanlabilecek bir yn teknik olarak tanmlanmaktadr.n-Son analizi aamasnda;Hedef kitle analiziTeknoloji analiziGrev analiziKritik olay analizi Durum analiziHedeflerin belirlenmesi ve Uygun ortam seimi ilemleri yaplr.

1.Hedef Kitle AnaliziTemel olarak hedef kitlenin zelliklerinin incelenip, elde edilen bilgilerin deerlendirilmesi ve tasarm iin baz kararlara varlmas srecini ierir. Hedef kitle analizi ile hedeflenen renci grubunun; sosyal zellikleri, bilisel zellikleri, duyusal zellikleri ve fiziksel zellikleri belirlenerek hazrlanacak oklu ortamn bu zelliklere uygun bir biimde tasarlanmas amalanmaktadr. 2.Teknoloji Analizioklu ortam projesini hazrlayacak olan kiinin/grubun sahip olduu teknolojik ve fiziksel altyapnn ayrntl bir ekilde incelenmesi ve raporlatrlmas gerekmektedir. Ayrca hedef kitlenin, sahip olduu alt yaplar ile tutarllk gstermesi de gerekmektedir.

3.Grev AnaliziGrev analizi, davran oluturan gelerin aamal olarak sralanmas; bir performansn ya da ilemin kk ve retim asndan kullanl birimlere blnmesi sreci olarak tanmlanabilir. 4.Hedeflerin BelirlenmesiBelirlenen gereksinimler dorultusunda oluturulan eitim hedeflerinin saptanmas , ngrlen yeterlikleri kazandracak ieriin dzenlenmesi, eitsel srelerde ie koulacak retim stratejilerinin gelitirilmesi ve amalara ulama dzeyini deerlendirmeye dnk lme aralarnn hazrlanmas srelerini iermektedir.renme hedeflerinin yazmnda;Ak ve anlalabilir olmasna,llebilir olmasna ve renen odakl olmasna dikkat edilmelidir.

RENME HEDEFLER ALANLARI

RENME HEDEFLER ALANLARI

Ayrca stbili (Metabili) Alan; bilisel, duyusal ve psikomotor alanlarn hepsinin bir btn olarak dnlebilir.

5.Ortam AnaliziHedef kitlenin kazanmas istenen renme ktlarnn, hangi ortamlarda renene sunulmas gerektiinin, renme asndan en etkili ve verimli bir sonu getireceini belirlemek iin yaplan analizlerdir. lk olarak renme ktlarna uygun ortamlarn konu uzmanlar tarafndan eletirilmesi yaplr. Daha sonra seilen ortamn avantajlar-dezav