Top Banner
Funkcje zaokrągleń w MS Excel
29

Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Jul 14, 2015

Download

Education

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcje zaokrągleń w MS Excel

Page 3: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Szanowni Państwo,

W przypadku obliczeń czasami istnieje potrzeba zaokrąglenia wyniku w

odpowiedni sposób. W MS Excel istnieje całkiem pokaźny arsenał funkcji do

zaokrągleń. Poniżej przedstawiono wybrane z nich wraz z przykładami.

Tych, którzy chcieliby zapoznać się dokładniej z zagadnieniami związanymi

z arkuszem kalkulacyjnym, zapraszamy na kurs Excel, które realizujemy w

naszej firmie - na wszystkich poziomach zaawansowania.

Więcej informacji, ciekawostek oraz przykładów systematyzujących poznaną

wcześniej wiedzę, znajdą Państwo również w Strefie Wiedzy na stronie

Cognity.

Page 4: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR

Funkcja ta jest jedna z najczęściej stosowaną funkcją w

programie MS Excel. Jej główne zastosowanie to księgowość i

finanse. Działanie tej funkcji jest zgodne z regułami

matematycznymi – funkcja ZAOKR przyjmuje dwa

argumenty.

Argument pierwszy jest liczbą liczba, którą chcemy

zaokrąglić, natomiast drugi jest liczbą cyfr po przecinku, do

których ma być zaokrąglona wartość pierwszego argumentu.

Page 5: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR budowa funkcji

ZAOKR(liczba; cyfry)

Page 6: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR Argumenty

liczba – liczba, która powinna być

zaokrąglona

cyfry – liczba cyfr po przecinku

Page 7: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR Działanie

Jeśli liczba zaokrąglona ma być do n miejsc

po przecinku, to brana jest pod uwagę

n+1., Jeśli jest mniejsza od czterech to

liczba na n-tym miejscu jest przepisywana.

Jeśli nie to jest powiększana o jeden.

Page 8: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR Przykłady

ZAOKR(7483,384; 2) = 7483,38

ZAOKR(38,673674; 0) = 39

ZAOKR(4365,978; -3) = 4000

Page 10: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.DO.CAŁK

Zastosowanie tej funkcji umożliwia nam

otrzymanie liczby całkowitej, przy czym

otrzymany wynik jest największą liczbą

całkowitą mniejszą lub równą podanemu

argumentowi. Oznacza to, że funkcja

ZAOKR.DO.CAŁK zaokrągla liczbę w dół do

najbliższej liczby całkowitej.

Page 11: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.DO.CAŁK Budowa funkcji

ZAOKR.DO.CAŁK(liczba)

Page 12: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.DO.CAŁK Argumenty

ZAOKR.DO.CAŁK(liczba) liczba – liczba,

która powinna być zaokrąglona do liczby

całkowitej

Page 13: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.DO.CAŁK Działanie

Wynikiem działania funkcji jest największa

liczba całkowita mniejsza lub równa

argumentowi funkcji

Page 14: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.DO.CAŁK Przykłady

ZAOKR.DO.CAŁK(642,985) = 642

ZAOKR.DO.CAŁK (9,4523) = 9

ZAOKR.DO.CAŁK (64,421) = 64

Page 16: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.DÓŁ

Funkcja ta jest rozszerzeniem omawianej

wyżej funkcji ZAOKR.DO.CAŁK. Dodatkowo

pobiera ona argument w postaci liczby cyfr do

zaokrąglenia. Przy wprowadzenie liczby zero,

jako drugiego argumentu funkcji pozwala ona

otrzymać liczbę całkowitą.

Page 17: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.DÓŁ Budowa funkcji

ZAOKR.DÓŁ(liczba; cyfry)

Page 18: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.DÓŁ Argumenty

liczba – liczba, która powinna być

zaokrąglona

cyfry – liczba cyfr po przecinku

Page 19: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.DÓŁ Działanie

Jeśli liczba zaokrąglona ma być do n miejsc

po przecinku, to wszystkie liczby po n-tym

miejscu są ignorowane a pozostałe są

przepisywane.

Page 20: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.DÓŁ Przykłady

ZAOKR.DÓŁ(853,153; 1) = 853,1

ZAOKR.DÓŁ(639,452186; -2) = 600

ZAOKR.DÓŁ (2,9485; 0) = 2

Page 22: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.GÓRA

Główne zadanie tej funkcji to zwrócenie

wyniku, który jest większy lub równy

podanej liczbie. Jeśli liczba cyfr wynosi n,

to liczba na n-tym miejscu jest

powiększana o jeden.

Page 23: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.GÓRA Budowa funkcji

ZAOKR.GÓRA(liczba; cyfry)

Page 24: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.GÓRA Argumenty

liczba – liczba, która powinna być

zaokrąglona

cyfry – liczba cyfr po przecinku

Page 25: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.GÓRA Działanie

Jeśli liczba zaokrąglona ma być do n miejsc

po przecinku, to liczba na n-tym miejscu

jest zwiększana o jeden pod warunkiem, że

jest co najmniej jedna liczba na n+1

miejscu po przecinku.

Page 26: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Funkcja ZAOKR.GÓRA Przykłady

ZAOKR.GÓRA (76,423; 2) = 76,43

ZAOKR.GÓRA (8,562; 0) = 9

ZAOKR.GÓRA (534431,09; -2) = 53500

Page 27: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Przykłady wykorzystania funkcji zaokrągleń w MS EXCEL

ZAOKR

Funkcję ZAOKR można stosować do

zaokrągleń cen produktów.

Page 28: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Przykłady wykorzystania funkcji zaokrągleń w MS EXCEL

ZAOKR.DÓŁ

Funkcję ZAOKR.DÓŁ można stosować do

obliczenia liczby produktów, które mogą

zmieścić się w opakowaniu.

Page 29: Cognity kurs Excel - funkcja zaokr

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w organizowanym

przez nas kursie Excel zapraszamy do odwiedzenia strony

www.cognity.pl