Top Banner
4. setkání pracovníků ORP v oblasti 4. setkání pracovníků ORP v oblasti regionálního rozvoje se zástupci kraje a regionálního rozvoje se zástupci kraje a CEP CEP 2. BLOK 2. BLOK Centrum evropského projektování Centrum evropského projektování Krajský úřad KHK Krajský úřad KHK 2. 7. 2010 2. 7. 2010
19

CEP Hradec Králové regionální rozvojová agentura

Jan 21, 2016

Download

Documents

Rune

4. setkání pracovníků ORP v oblasti regionálního rozvoje se zástupci kraje a CEP 2. BLOK Centrum evropského projektování Krajský úřad KHK 2. 7. 2010. CEP Hradec Králové regionální rozvojová agentura. Na minulém setkání (18.12.2009): Databáze investičních příležitostí - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 4. setkn pracovnk ORP v oblasti regionlnho rozvoje se zstupci kraje a CEP

  2. BLOK Centrum evropskho projektovn

  Krajsk ad KHK 2. 7. 2010

 • CEP Hradec Krlovregionln rozvojov agenturaNa minulm setkn (18.12.2009):

  Databze investinch pleitostDotan strategie KHK 201013Hodnocen (evaluace) PRK 200810Vymezen hospodsky slabch oblast kraje

 • CEP Hradec Krlovregionln rozvojov agenturaNa dnenm setkn:

  Program rozvoje kraje 2011 13Vymezen venkova v krajiMonitoring PRK a POVRegionln inovan strategie Regionln inovan fond

 • Program rozvoje KH kraje 2008 - 2010PRK krtkodob program rozvoje kraje vychzejc z dlouhodobho konceptu Strategie rozvoje Krlovhradeckho kraje 2008 2015

  PRK obsahuje konkrtn opaten a aktivity k uplatovn regionln politiky a regionlnho rozvoje KHK v nvaznosti na SRK a prioritn oblasti rozvoje kraje

  Je tvoen vdy na 2 - 3 roky, souasn PRK na roky 2008 2010

  PRK nesupluje dl oborov koncepce je zasteujcm dokumentem a e oblasti, kter nejsou pokryty oborovmi koncepcemi a plny

 • Program rozvoje KH kraje 2011 - 2013Zkladn vchodiska zpracovn novho PRK 2011 - 13:

  Zapracovn vstup z monitoringu a evaluace PRK 2008 2010 (struktura specifickch cl, tvrd a mkk projekty,)

  Vazba na Dotan strategii KHK 2010 2013

  Dkladn projednn s odbory K, politickou reprezentac, vbory, KKS, Hospodskou komorou, RRLZ, RVVI ad.

 • Program rozvoje KH kraje 2011 - 2013Harmonogram tvorby PRK 2011 - 2013

 • Program rozvoje KH kraje 2011 - 2013Priority, specifick cle a opaten:

  Priorita 1 Podnikn a zamstnanost 5 cl, 9 opaten

  Priorita 2 Lidsk zdroje 6 SC, 13 opaten

  Priorita 3 Venkov a zemdlstv 4 SC, 8 opaten

  Priorita 4 Infrastruktura 4 SC, 9 opaten

 • Program rozvoje KH kraje 2011 - 2013

  PRK rozpracovv specifick cle SRK ve 4 prioritch do rovn opaten.

  Struktura opaten:Popis opatenPklady monch aktivit Nvrh indiktor (KHK, OP, ostatn)Monosti financovn (zdroje KHK, EU, ostatn)

 • Vymezen venkovaPstupy k vymezen venkova v KHK (v rmci PRK a POV)

  Varianty pedloeny na VRRCR - nor 2010 (8 variant), kvten 2010

  Varianty pedstaveny k diskuzi na vborech

  Semin k rozvoji venkova - 13.5.2010

  Vstava Venkovy a venkovan (3.-14.5.2010)

 • Semin Rozvoj venkova v Krlovhradeckm krajiUskutenil se 13.5.2010, astnili se zejmna starostov a zstupci obc v kraji, probhla iv diskuse

 • Vymezen venkova v KH kraji od roku 2011 (PRK + POV)

  VRRCR 16.6.2010:

  Venkovsk obec je definovna jako obec s potem obyvatel do 2 000 obyvatel.

  Tato varianta zohleduje pouze velikost obce dle potu obyvatel, nen brn zetel na hustotu osdlen, na statut obce a jin charakteristiky i ukazatele.

 • Hierarchie a vazby:1) Strategie rozvoje KHK 2007 - 152) Program rozvoje KHK 2011 133) Dotan strategie KHK 2010 134) Program obnovy venkova KHK

  EVALUACEMONITORING

 • Monitoring PRKpedbn vstupy Monitorovac zprvy 2009Indiktorov sestava provzn s Dotan strategi KHK, indiktory za operan programy nedostupn

  Dotan a grantov programy KHK:Odbor grant a dotac 41 titulOdbor PZ 2 titulyOdbor sociln 2 titulyORR (POV) 5 titul

  Celkem: dotace ve vi 310 381 189 K, 1989 spnch adatel

 • MonitoringProjekty v KHKfinancovan z prostedk EU:

  pedbn vstupy Monitorovac zprvy 2009

  Nzev programu Poet podpoench projektDotace z EU v KRegionln operan program NUTS II Severovchod 1223 038 029 429Program rozvoje venkova 557984 352 536Operan program Podnikn a inovace 1081 211 030 000Operan program ivotn prosted 1792 173 135 341Operan program Lidsk zdroje a zamstnanost 94906 686 326Operan program Peshranin spoluprce R - Polsko 137996 985 960Operan program Doprava 32 278 238 538Operan program Vzdlvn pro konkurenceschopnost 52311 113 622Integrovan operan program 405112 083 864Celkem OP (do 31.12.2009)1 65712 011 655 615

 • Monitoring POV KHKNvrh pipomnkovn a diskutovn s administrtory POV za ORP:

  Dotan titul 1 - Obnova a drba venkovsk zstavby a obansk vybavenosti

  Dotan titul 2 Komplexn prava veejnch prostranstv a mstnch komunikac, infrastruktura

  Dotan titul 3 Integrovan projekty venkovskch mikroregion

  Dotan titul 4 Dotace rok z vru

  Dotan titul 5 Vzdlvn a poradenstv voblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

 • Indiktory POVDotan titul 1 - Obnova a drba venkovsk zstavby a obansk vybavenosti

  Poet vybudovanch, zrekonstruovanch nebo opravench objekt ztoho:Poet kol a kolskch zazenPoet zdravotnch a socilnch zazenPoet kulturnch, tlovchovnch zazen, sportovi a hiPoet hasiskch zbrojnicPoet ostatnch objekt (obecn ady, multifunkn objekty,)

 • Indiktory POVDotan titul 2 Komplexn prava veejnch prostranstv a mstnch komunikac, infrastruktura

  Poet realizovanch projektPoet upravench veejnch prostranstv Dlka zrekonstruovanch/opravench mstnch komunikac (vetn chodnk)

  Dotan titul 3 Integrovan projekty venkovskch mikroregion

  Poet podpoench integrovanch projekt (spolench aktivit)

  Poet zapojench lenskch obc vintegrovanch projektech

 • Indiktory POVDotan titul 4 Dotace rok z vru

  Poet podpoench projekt

  Dotan titul 5 Vzdlvn a poradenstv voblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

  Poet podpoench vzdlvacch a poradenskch akc

  Poet prokolench osob

 • Dkujeme za pozornost

  RNDr. Zita Kuerov Ph.D.kucerova@cep-rra.cz, 495 817 803

  Ing. Ladislav Mlejnek mlejnek@cep-rra.cz, 495 817 814

  Centrum EP - Oddlen rozvojeRegioCentrum Nov PivovarEvropsk dm, Soukenick 54500 03 Hradec Krlovwww.cep-rra.czinfo@cep-rra.cz