Top Banner
1
90

CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

Nov 19, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

1

Page 2: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

CAWANGAN PULAU PINANG

KL AIRPORT SERVICES SDN BHD

2

Page 3: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

3

Page 4: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENGENALAN LOKASI

SYARIKAT

LGK

KUL ( ibupejabat)

KCH

BKIPEN

IPH

4

Page 5: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

NO 1, BLOCK A, KARGO TERMINAL UDARA KEDUA

LTAB , BAYAN LEPAS , 11900, P.PINANG.

Email : [email protected]

Website : http:// www.klas.com.my

LOKASI SYARIKAT

Kakitangan Kargo : 68 orang

Keluasan : 4,900 Meter persegi

KL AIRPORT SERVICES SDN BHD

5

Page 6: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PERKHIDMATAN SYARIKAT

KARGO

PENGENDALIAN DARAT

PERKHIDMATAN PELANGGAN

PENYELENGGARAAN PESAWAT

PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN PERALATAN (FEM)

INTEGRATED LOGISTICS SERVICES (ILS)

JABATAN KESELAMATAN, KAWALAN, KESIHATAN & PERSEKITARAN.

6

Page 7: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

KL AIRPORT SERVICES SDN BHD

CARTA ORGANISASI 2015/16

GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER(Mohd Rani Hisham Shamsudin)

GROUP HEAD -HUMAN CAPITAL

(Azliza Abdul Rahman)

GROUP INTERNAL AUDIT DRB-HICOM

HEAD -INTERNAL AUDIT

(TBA)HEAD , RISK

MANAGEMENT(Navarajan Subramaniam)

HEAD OF PENANG STATION

( Sebastian Lok)

HEAD OF GROUND HANDLING

(Md Yusaini)

HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT

(Alex Cheong)

HEAD OF FINANCE , KLAS GROUP OF COMPANIES

(Aidil Afandy)

HEAD OF HUMAN RESOURCE

(Wan Anita Wan Mohamed)

HEAD OF PROCUREMENT & CONTRACT

(Tan Hoe Boon)

HEAD OF AIRCRAFT MAINTENANCE &

ENGINEERING(Zulkifly Ujang)

HEAD OF INFLIGHT CATERING

(P. Narayanaswamy)

HEAD OF INFORMATION SERVICES

(Mustafidee Hidayab)

HEAD OF COMMERCIAL SUPPORT

(Woo Kam Weng)

HEAD OF OPERATIONS(MD YUSAINI)

HEAD OF KUCING STATION

(A Rahim Ujang)

HEAD OF AIRFREIGHT LOGISTIC AND

ENGINEERING SUPPORT(Vacant)

HEAD OF CARGO (Abd Wahab)

HEAD OF AIRFREIGHT SALES AND MARKETING

(Vacant)

HEAD OF KLIA 2(Pauline Chang)

HEAD OF KOTA KINABALU STATION

(Rezal Sapawi)

HEAD OF LANGKAWI STATION

(Shahril Afandi)

HEAD OF SAFETY, SECURITY, HEALTH &

ENVIROMENT (Mr Mohan)

HEAD OF FACILITIES & EQUIPMENT

MAINTENANCE(Kamarudin Abdullah)

HEAD OF QUALITY, COMPLIANCE & HMS(Hazlin Morah Abas)

7

Page 8: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

ADMINISTRATIVE ASSISTANT(TBA)

HR OFFICER( Nurhida

Ismail)

CARGO EXECUTIVE(Mohd Joehairi Ibrahim)

GH SUPERVISOR

(Husin Samsudin)

GH SUPERVISOR(Harvinder

Kaur)

GH SUPERVISOR

(Marsitah Suid)

CARGO SUPERVISOR( Mohamed Hazli)

AG SECURITY DEPUTY

CONTROLLER(Iszaham Ismail)

SAFETY OFFICERSSHE

(Rushen Dhiran)CARGO SUPERVISOR

(Radzman)

GH SUPERVISOR(Mohd Yatim Kamaruddin)

GH SUPERVISOR(Ya’akub Yusuff)

CARGO SUPERVISOR(Ahmad Hairy)

PENANG STATION EXECUTIVE(Asrul Shahril Md Abd Rashid)

STATION EXEC CUM TRAINER

( Selene Phang Phei Sean)

ACCOUNT OFFICER

( SitiNurhidayah)

Head of Penang Station(Lok Seow Wah)

OPERATION EXECUTIVE KESSB

(Ravichandran)

CARTA ORGANISASI STESEN

PULAU PINANG

8

Page 9: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PELANGGAN SYARIKAT

AIR HONG KONG UNITED PARCEL

SERVICE

FEDERAL EXPRESSCATHAY PACIFIC

AIR ASIATIGER AIRWAYS

JETSTARSILK AIR

9

Page 10: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENUBUHAN & PENGENDALIAN

KUMPULAN

10

Page 11: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENGENALAN LOGO &

MOTO NILAI-NILAI KUMPULAN

OREN Semangat berpasukan

COKELAT Semangat jati diri

MERAH Semangat berani mencuba dan berusaha

DITUBUHKAN : 02 MAC 2015

MOTO : POSITIF DAN KREATIF MENJANA INOVATIF

AHLI : 5 ORANG ( TERMASUK 1 FASILITATOR )

11

Page 12: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

KELULUSAN PENUBUHAN

KUMPULAN

02 MAC 2015

12

Page 13: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

CARTA ORGANISASI KUMPULAN“POSITIF DAN KREATIF MENJANA

INOVATIF”

EN. HAIRY

AHLI

EN.RIDHUAN

AHLI

EN.HAZLIFACILATOR

EN.ABU HASSAN

AHLI

EN. FAIZAL

KETUA KUMPULAN

EN.DINO DAHLAN

AHLI

13

Page 14: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PERATUSAN KEHADIRAN

MESYUARAT

MINIT MESYUARAT

Komunikasi Panggilan MesyuaratDi Kalangan Ahli Kumpulan.

1. Telefon

2. Email

3. WhatsApp

96%

14

Page 15: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

MESYUARAT & AKTIVITI

KUMPULAN

ANALISA PROJEK

15

Page 16: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PERANCANGAN DAN ANALISA

PROJEK

16

Page 17: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

TEMA DAN SANDARAN PROJEK

9 PRINSIP “HMS (HICOM MANAGEMENT SYSTEM)”S

IST

EM

‘P

UL

L”

PE

NG

HA

PU

SA

N

PE

MB

AZ

IRA

N

FL

EK

SIB

ILIT

I

PE

NG

EL

UA

RA

N Y

AN

G

SE

IMB

AN

G

PIA

WA

IAN

KU

AL

ITI

TE

RB

AIK

SE

TIA

P M

AS

A

PENGURUSAN SECARA VISUAL

PENGLIBATAN DAN PEMBANGUNAN PEKERJA SECARA MENYELURUH

PERANCANGAN JANGKA PANJANG

17

Page 18: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

RAJAH KITARAN PDCA

.

PLAN PERANCANGAN

• mengenal pasti masalah

• memilih masalah

• menganalisis masalah

• mengumpul data / analisis

DO

PELAKSANAAN

•cadangan penyelesaian

• persembahan pengurusan

• pelaksanaan projek

• uji cuba/cadangan

CHECK

PERIKSA

• penilaian projek /analisa

• pencapaian projek

ACT

TINDAKAN

• tindakan penyeragaman

• pemantauan

18

Page 19: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

19

CARTA PERBATUAN PROJEK

ICC KUMPULAN INOCAP

MAR 15—SEP 16

MAR -15 APR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AUG-15 SEP-15

Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aktiviti Tindakan PERANCANGAN PELAKSANAAN

Penubuhan

kumpulan

Semua

ahli

Mesyuarat Semua

ahli

Pemilihan

tajuk projek

Semua

ahli

Kululusan

ketua

jabatan

HAZLI,

Kerja

Pertukanga

n

Hairy

Ridhuan/A

bu

Proses

mengecat Abu

Ridhuan

Penyediaan

montaj &

slide

Faizal

Hairy

Penyediaan

unfirom

Faizal

Penyediaan

replika

Ridhuan

Persembah

an

Semua

ahli

Page 20: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

TERMINOLOGI

DONKEY SLAVE NOTOC DOLLY DGR

AVI

Bil Istilah Penerangan

1DONKEY SLAVE

Jentera yang digunakan bagi memudahkan pergerakan kargo digudang

2ROLLER DOLLY

Merupakan alat yang di gunakan untuk mengerakkan ULD di atasDolly

3DOLLY

Peralatan pengangkutan yang digunakan bagi membawa kargo dariatau ke dari / ke pesawat.

4

DGR

Benda yang merbahaya yang boleh memudaratkan keselamatan , kesihatan & pencemaran alam sekitar yang terkandung di dalam

buku " DGR"

5 AVI Benda yang hidup atau bernyawa

20

Page 21: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

GERAK KERJA KUMPULAN

Aktiviti Hazli Hairy Ridhuan Abu Faizal

Mengenal pasti masalah X X X X X

Memilih masalah X X X X X

Menganalisa masalah X X X X

Mengumpul data X X X

Menganalisa data X X X X

Menganalisis sebab X X X X •

Pengumpulan data X X X

Cadangan penyelesaian X X X X X

Persembahan pengurusan X X X X X

Pelaksanaan projek X X X X X

Pelaksanaan ujicuba & pengumpulan data X X X X

Penilaian projek dan analisa X X

Pencapaian projek X X X X

Tindakan penyeragaman X X X X X

Pemantauan X X X X X

21

Page 22: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

22

Page 23: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

23

Page 24: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

Bil Masalah yang disenarai pendek R1

R2

R3

R4

R5

Jumlah

1 Perbezaan berat kargo 2 3 3 2 3 13

2 Kehilangan kargo 3 3 2 2 2 12

3 Kakitangan lewat datang kerja 2 1 1 1 1 6

4 Kerosakan doli 2 2 1 1 1 7

5 Kerosakan roller dolly yang kerap 5 4 5 5 5 24

6 Kekurangan pallet kayu di gudang 2 2 1 2 2 9

7 Memandu forklift dan tracktor tidak mengikut prosedur

yang tidak betul.

2 2 2 1 1 8

8 Kegagalan memberitahu kargo ejen tentang ketibaan

kargo

1 1 2 1 3 8

MENGENAL PASTI MASALAH

(BRAINSTORMING)

24

Page 25: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENYENARAIAN MASALAH

BIL. TAJUK PENCADANG RESPOND

1

Kerosakan roller dolly yang kerap

Ridhuan 24

2 Perbezaan berat kargoFaizal 13

3

Kehilangan Kargo Abu 12

4

Kekurangan pallet kayu di gudang Abu 9

25

Page 26: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

“Dolly Pallet”

26

Page 27: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

Pengubahsuaian Dolly Mesra Forklift

TAJUK PROJEK

1. Mengelakkan kerosakan “Roller Dolly” yang tinggi

2. Mengurangkan kos pembaikkan roller dolly

27

Page 28: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

28

Page 29: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

KAEDAH 5W +1H

29

Page 30: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

APAKENAPA

BILA

DIMANA

BAGAIMANA

Apa itu “Dolly”?

Dolly adalah alat penunda yang di gunakan untuk

menunda pallet atau kontena

SIAPA

30

Page 31: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

MASALAH YANG DIHADAPI BAGI PENGGUNAAN

OPERASI

Reka bentuk dolly tersebut tidak begitu sesuai bagi tujuan operasi ketika

proses pemindahan ULD dari dolly ke ‘slave pallet’

31

Page 32: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

APA

KENAPA

BILA

DIMANA

BAGAIMANA

Kenapa ia digunakan?

Alat pengangkut pallet atau kontena cargo & bagasi

SIAPA

32

Page 33: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

APA

KENAPA

DIMANA

BILA

SIAPA

BAGAIMANA

Di mana ia di gunakan?

Di gunakan di gudang kargo & Apron

33

Page 34: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

Bila ia di gunakan?

Sesudah siap cargo yang di built up

dan sedia untuk di tunda ke pesawat

APA

KENAPA

DIMANA

SIAPA

BILA

BAGAIMANA

34

Page 35: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

Siapa yang menggunakannya?

Pekerja kargo & Aircraft HandlingAPA

KENAPA

DIMANA

SIAPA

BILA

BAGAIMANA

35

Page 36: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

Bagaimana ia digunakan?

Di tunda menggunakan tractor ke pesawat

APA

KENAPA

DIMANA

BILA

SIAPA

BAGAIMANA

36

Page 37: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

Impak Kepada Pelanggan ,Syarikat dan Tempat

Kerja Sekiranya Projek Tidak Dilaksanakan

Pelanggan Syarikat Tempat Kerja

1. Penggunaan tenaga kerja

kerja yang tidak

sepatutnya dengan

permasalahan yang

berkaitan.

2. Menerima tekanan

daripada pihak atasan dan

juga para pelanggan.

3. Kurang motivasi di

kalangan kakitangan.

1.Tidak memenuhi

permintaan pelanggan.

2. Penggajian ke atas

tenaga kerja yang tidak

sepatutnya.

3. Terpaksa menangung

kos.

4. Keuntungan syarikat

berkurangan.

5. Imej terjejas.

1.Kesan pemasaran

terjejas.

2.Menerima produk

yang tidak berkualiti.

3.Menanggung

kerugian akibat

kerosakan ULD

.

4.Tiada keyakinan dan

kepercayaan dari

para pelanggan.

5. Imej terjejas.

37

Page 38: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

38

Page 39: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

RAJAH ISHIKAWA

Roller dolly kerap rosak

semasapemindahan

ULD

KAEDAHBAHAN

PERSEKITARANMANUSIA

MESIN

Cuaca (5)

Permukaan

jalan (4)

Tiada kualiti

penyelenggaraan(

8)Jenis bahan

digunakan

Kualiti rendah

(5)

Sikap (5)

Kurang

pemantauan

( 5)

Roller rosak

(10)

Kecuaian (6)ULD rosak (9)

Kargo jatuh (9)

Latihan (6)

Kehendak

pelanggan (9)

39

Page 40: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

VARIFIKASI MASALAH

Faktor Sebab Paling

Mungkin

Penerangan Analisa Dan

Pemerhatian

Status

PE

LA

NG

GA

N

Mempercepatkan

proses kerja

Pelanggan

lebih mudah

cepat

mendapatkan

barangan.

Boleh berlaku

kerosakan pada

kargo atau ULD

40

Page 41: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

VARIFIKASI MASALAH

Faktor Sebab Paling

Mungkin

Penerangan Analisa Dan

Pemerhatian

Status

Ma

nu

sia

Kecuaian Semua staff perlu

lebih memahami

standard.

Semua staff

perlu ada

tanggungjawab

Sikap Tidak

bertanggungjawab

Penerangan telah

diberikan

41

Page 42: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

VARIFIKASI MASALAH

Faktor Sebab Paling

Mungkin

Penerangan Analisa Dan

Pemerhatian

Status

Ka

ed

ah

Pemantauan Tiada

pemerhatian

yang lebih serius

Pemerhatian perlu

lebih efektif dan

teliti

Latihan Perlu ada sesi

latihan dan

penerangan

Telah diberikan

42

Page 43: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

VARIFIKASI MASALAH

Faktor Sebab Paling

Mungkin

Penerangan Analisa Dan

Pemerhatian

Status

Pe

rse

kita

ran

Cuaca Hujan dan

panas

menyebabkan

roller berkarat.

Perlu lebih

penjagaan.

Keadaan permukaan

jalan

Permukaan

jalan yang tidak

rata dan

berlubang.

Cara pemanduan

yang lebih berhati

hati

43

Page 44: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

Faktor Sebab Paling

Mungkin

Penerangan Analisa Dan

Pemerhatian

Status

BA

HA

N

BE

KA

LA

N

Tiada Kualiti

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan perlu

berkala

Mudah rosak

dan tercabut

Bahan yang digunakan Bahan yang lebih

berkualiti digunakan

Mudah

berkarat

VARIFIKASI MASALAH

44

Page 45: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENGESAHAN PUNCA MASALAH YANG

PALING MUNGKIN

Punca Masalah S M A R T Catatan

1. Roller rosak √ √ √ √ √ Di terima

2. ULD jatuh √ √ √ √ √ Di terima

3. Cargo jatuh √ √ √ √ √ Di terima

4. Cargo rosak √ √ √ √ √ Di terima

5. Tiada kualiti

penyelenggaran√ x x x x Di tolak

Carta SMART Principal

45

Page 46: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENYELESAIAN TERHADAP PUNCA

MASALAH

Masalah no 1:-

Untuk mengelakkan roller rosak

Roller rosak Roller yang di ganti

46

Page 47: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBELUM

PROJEK DIJALANKANBilah forklift yang digunakan untuk mengangkat ULD akan mengakibatkan

roller dolly kerap rosak dan kemek

47

Page 48: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEMASA

PROJEK DIJALANKAN

Keluasan slot untuk bilah foklift agak terhad dan hanya sesuai dengan

menggunakan forklift 7 tan

48

Page 49: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENYELESAIAN MASALAH No 1

Buat alur forkGanti Roller baru

49

Page 50: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENAMBAHBAIKAN DILAKUKAN PADA DOLLY

SEBELUMSELEPAS

“Dua Alur atau Slot” direka untuk memudahkan bilah “Forklift” masuk dan memindahkan

ULD dari dolly ketika aktiviti impot dilakukan sekaligus mengelakkan dari “Roller Dolly”

rosak.

BERJAYA

50

Page 51: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

2- ULD jatuh semasa proses pemindahan

3- Cargo jatuh semasa proses penundaan.

PENYELESAIAN TERHADAP PUNCA MASALAH

NO 2 & 3

51

Page 52: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

SELEPASSEBELUM

“Chain Lock” dicipta bagi penambahbaikan untuk menggantikan “Lock” yang sedia ada

yang kurang efisyen.

“Lock” yang lama mudah jatuh semasa proses penundaan ketika melalui jalan

perimeter.

PENAMBAHBAIKAN DILAKUKAN PADA DOLLY

BERJAYA

52

Page 53: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENYELESAIAN TERHADAP PUNCA MASALAH

NO 4

4 - Kargo rosak

53

Page 54: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENAMBAHBAIKAN DILAKUKAN PADA DOLLY

SELEPASSEBELUM

“Ring Brown Line” dipasang dibahagian tepi badan “dolly”.Tujuan ring dicipta adalah

untuk mencangkuk tali “brown line” dan menguncinya pada bahagian tepi ULD.Dengan

cara ini “brown line tidak akan melepasi bahagian atas dan kargo tidak rosak.

BERJAYA

54

Page 55: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

55

Page 56: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENYELESAIAN & PELAKSANAANSurat Permohonan Pelaksanaan Projek Dikemukakan dan Telah Diluluskan

56

Page 57: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

Ring Brown Line

Chain Lock

Alur atau SLOT

REKA BENTUK PENGUBAHANSUAIAN PROJEK

57

Page 58: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

KOS UNTUK MENYIAPKAN PROJEK

Tenaga kerja: 2org x 10hari / RM100 x 10 = RM 1000

Gas dan welding: 2 silinder gas + welding

RM600 + RM100 = RM700

Cat : 02 tin/ RM180 = RM180

Pelbagai/ lain-lain = RM100

Jumlah : = RM1980

58

Page 59: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PERLAKSANAAN IDEA

KREATIF & INOVATIF

59

Page 60: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

CADANGAN PENYELESAIANTINDAKAN PERTAMA

Perbincangan untuk mengenal pasti bahagian yang perlu diubahsuai bagi kerja-

kerja penambahbaikan.

60

Page 61: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

TINDAKAN PENYELESAIANTINDAKAN KEDUA

Penerangan kepada HOD sebelum projek bermula

61

Page 62: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

TINDAKAN PENYELESAIANTINDAKAN KETIGA

. Kerja kerja perlaksanaan projek bermula. Proses memotong dan mengeluarkan

bahagian-bahagian tertentu bagi tujuan penambahbaikan

62

Page 63: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

TINDAKAN PENYELESAIAN

Penghasilan projek yang hampir siap.Proses mengecat dilakukan selepas pemasangan

bahagian yang telah diubahsuai.

63

Page 64: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PELAKSANAAN PROJEK

(FASA AKHIR)

64

Page 65: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

TINDAKAN PENYELESAIAN

HASIL PROJEK

Chain Lock

Alur atau SLOT

Ring Brown Line

65

Page 66: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENGESAHAN HASIL PROJEK

Pujian Daripada Syarikat Penerbangan

66

Page 67: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENYELESAIAN MASALAH SELEPAS PROJEK

DIJALANKAN

Kos kerosakan roller dolly berjaya dikurangkan dengan menggunakan

hasil projek iaitu “ dolly mesra forklift”

67

Page 68: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

KELULUSAN UNTUK MENCUBA DAN

MENGUJI HASIL PROJEKSurat kelulusan percubaan projek dan prosedur pengunaan “DOLLY MESRA FOKLIFT”

Pengujian projek dilaksanakan dengan membuat ;

1. Latihan cara pemasangan “Ring Brown Line”

2. Penerangan & latihan cara mengunakan “Dolly ICC”

68

Page 69: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

69

Page 70: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

LAWATAN SERTA PENERANGAN HASIL

PROJEK KEPADA CEO KLAS

70

Page 71: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

IMPAK DALAMAN PROJEK

Keselamatan – pada barangan dan orang yang melakukan kerja.

Kualiti – ketetapan masa dapat dipenuhi dan “downtime” dapat diatasi.

Kelemahan – tiada “defect” pada “dolly” dan barangan.

Kos – penjimatan berlaku apabila kurangnya pembelian alat ganti.

Moral – lebih mudah cekap dan berkesan.

Produktiviti-

Persekitaran – persekitaran kerja lebih bersih.

S – Safety / Keselamatan

Q – Quality / Kualiti

D – Defect / Kelemahan

C – Cost / Kos

M – Moral / Moral

P – Productivity / Produktiviti

E – Environment / Persekitaran

71

Page 72: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

HASIL & KESAN DARI PROJEK

Tiada risiko kargo tidak jatuh semasa

penundaan dari gudang ke pesawat

dengan adanya pemasangan

“Brown Line” pada dolly

S – Safety/Keselamatan

72

Page 73: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

HASIL & KESAN DARI PROJEK

Q- Quality/Kualiti

Ketetapan masa dapat dipenuhi dan “downtime”

dapat diatasi.

Kualiti kargo dapat dijaga sekaligus memenuhi

kehendak pelanggan.

Dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan

syarikat,

73

Page 74: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

HASIL & KESAN DARI PROJEK

D- Defect /Kelemahan

tiada “defect” pada “dolly” dan barangan

tiada “defect” pada pallet atau “container” syarikat penerbangan

74

Page 75: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

HASIL & KESAN DARI PROJEKC- Cost /Kos

Penjimatan berlaku apabila kurangnya

pembelian alat ganti pada “dolly”.

Kes kerosakkan pada ULD syarikat

penerbangan juga dapat dikurangkan.

Keuntungan syarikat akan bertambah.

75

Page 76: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

HASIL & KESAN DARI PROJEK

M- Moral

Lebih mudah cekap dan berkesan untuk

mengendalikannya.

Menjimatkan masa.

Mengelakkan kes kemalangan

Meningkatkan dan menjaga imej syarikat.

76

Page 77: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

HASIL & KESAN DARI PROJEKE- Environment / Persekitaran

Persekitaran kerja menjadi lebih

bersih dan selamat.

Keadaan menjadi lebih kemas dan

tersusun.

77

Page 78: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

Latihan & Penerangan Tentang Cara

Penggunaan Dolly Mesra Foklift

78

Page 79: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

Latihan & Penerangan tentang cara

penggunaan dolly mesra forklift

79

Page 80: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

FAEDAH & KESAN PERLAKSANAAN PROJEK

1. ‘Dolly’ menjadi lebih efisyen setelah diubah suai untuk kegunaan operasi.

2. Keselamatan kargo atau kontena menjadi lebih terjamin semasa proses

penundaan.

3. Kos pembaikan terutama pada ‘roller’ dapat dikurangkan pada kadar yang paling

minimun.

4. Sesuai digunakan kerana keadaan ‘dolly’ menjadi lebih mesra terhadap

penggunaan ‘forklift’.

5. Meningkatkan keyakinan pelanggan syarikat dengan cara mengendalian yang

lebih selamat.

80

Page 81: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

PENGESAHAN PROJEK

Sebelum projek Selepas projek

81

Page 82: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

KOS PEMBELIAN ROLLER

Kebenaran mendapatkan harga pembelian roller daripada

“Procurement & Contract Department”

82

Page 83: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

KOS PENGUNAAN

SEBELUM

Jenis Barang Harga (seunit) Jumlah (RM)

Roller (1482 unit) @ 75

unit dolly

RM 25.00 RM 37,050.00

Pin Cotter (652 unit) RM 1.73 RM 1,127.96

Data setakat 12 bulan Jumlah RM 38,177.96

Dari May 2014 hingga April 2015, Kos pembaikan roller dolly

adalah seperti berikut:

83

Page 84: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

0

50

100

150

200

250

300

May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15PE

MB

ELIA

N R

OLLE

R &

PIN

CU

TTE

R

May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15

ROLLER (RM) 285 25 10 15 170 127 50 240 50 140 100 270

PIN CUTTER(RM) 76 12 30 143 65 40 5 60 105 10 30 70

GRAF KUANTITI PEMBELIAN ROLLER & PIN CUTTER

MAY 2014- APR 15

84

Page 85: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

7000.00

8000.00

May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15

JUM

LA

H (

RM

)

May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15

ROLLER (RM) 7125.00 625.00 1500.00 1625.00 4250.00 3175.00 1250.00 6000.00 1250.00 3500.00 1750.00 5000.00

PIN CUTTER(RM) 131.48 20.76 51.90 247.39 112.45 150.51 8.65 103.80 183.38 17.30 8.65 91.69

GRAF KOS PEMBELIAN ROLLER & PIN CUTTER

MAY 2014- APR 2015

85

Page 86: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

1400.00

1600.00

1800.00

2000.00

May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16

JUM

LA

H (

RM

)

May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16

ROLLER (RM) 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00

PIN CUTTER(RM) 0.00 0.00 131.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.32 0.00 0.00 0.00

GRAF PEMBELIAN ROLLER & PIN CUTTER

MAY 2015-APR 2016

(Impak Selepas Projek)

86

Page 87: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

IMPAK DARI PELAKSANAAN PROJEK

Selepas pelaksanaan projek dapat menjimatkan kos sebanyak 90%

RM 34,360.16

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

RM

38,177.96

RM

3,817.80

SEBELUM

SELEPAS

87

Page 88: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

KESIMPULAN PROJEK KUMPULAN

- Untuk mengurangkan kerosakan roller pada dolly

- Mengurangkan kos syarikat.

- Mengurangkan kerosakan pada ‘ULD’ dan kargo.

- Meningkat imej syarikat pada kacamata pelanggan.

- Memperkenalkan dolly yang mesra forklift.

- Menjadikan dolly yang lebih efisyen untuk kegunaan operasi.

88

Page 89: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

Kriteria Sebelum Selepas

Kerjasama 4 5

Disiplin 4 5

Tanggungjawab 4 5

Kreativiti 3 5

Pemahaman 4 5

No Kriteria Hazli Hairy Abu Faizal Ridhuan Purata

1. Kerjasama 4 4 4 3 4 4

2. Disiplin 4 4 4 4 4 4

3. Tanggung

jawab

4 4 4 4 4 4

4. Kreativiti 3 4 3 3 3 3

5. Pemahaman 4 3 3 4 3 4

0

1

2

3

4

5KERJASAMA

DISIPLIN

TANGGUNGJAWABKREATIVITI

PEMAHAMAN SEBELUM

SELEPAS

Kurang pengalaman

Cemerlang

1 3 542

SKALA

PENILAIAN AHLI SEBELUM &

SELEPAS

89

Page 90: CAWANGAN PULAU PINANG - MPC

SEKALUNG PENGHARGAAN

DAN

TERIMA KASIH

HEAD OF PENANG STATION

Mr.Sebastian Lok

KLAS HMS COORDINATOR

En.Labib Bin Naupal

Pihak Penganjur MPC

Juri MPC

90