Top Banner
98

Calendarium 2013

Mar 25, 2016

Download

Documents

Stichting Lezen

Overzicht van leesbevorderingsactiviteiten en materialen.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Calendarium 2013
Page 2: Calendarium 2013

T E N G E L E I D E

Plezier in lezen begint al jong. Daarvan geeft ook de heer Daalmeijer in het

voorwoord van dit Calendarium blijk. Want is het niet heerlijk om weggekropen

in de bank te worden voorgelezen? Of om volledig meegenomen te worden

in de wereld van het verhaal als je leest of dat je wordt voorgelezen?

Voorlezen als basis voor de leesontwikkeling is van onschatbare waarde.

In 2013 besteedt Stichting Lezen samen met veel andere partijen volop

aandacht aan voorlezen. In het Jaar van het Voorlezen 2013 zullen er vele

activiteiten worden georganiseerd om de allerjongsten en hun ouders en ver-

zorgers te enthousiasmeren. Maar ook voorlezen voor tieners en volwassenen

krijgt de aandacht. Ga voor meer informatie naar jaarvanhetvoorlezen.nl.

In Nederland gebeurt er in 2013 ook verder veel op het gebied van lezen en

leesbevordering. Stichting Lezen biedt u met dit Calendarium een inspirerend

overzicht van organisaties en projecten die zich met leesbevordering bezig-

houden. Mocht u meer informatie zoeken, dan bent u van harte welkom op

leesplan.nl of op onze website, lezen.nl, medio 2013 geheel vernieuwd.

Gerlien van Dalen

Directeur Stichting Lezen

Page 3: Calendarium 2013

S T I C H T I N G L E Z E N :

P A R T N E R I N L E E S B E V O R D E R I N G

De missie van Stichting Lezen is het streven naar een sterke leescultuur,

onder het motto ‘lezen en laten lezen’. De doorgaande leeslijn is het uit-

gangspunt: kinderen en jongeren moeten ononderbroken in aanraking

komen met de rijkdom aan verhalen en gedichten.

Als landelijk kenniscentrum stimuleert Stichting Lezen – ook in financiële

zin – vernieuwende initiatieven, methodieken en instrumenten op het

gebied van leesbevordering en literatuureducatie en stemt bestaande

initiatieven op elkaar af. Ook het stimuleren van wetenschappelijk onder-

zoek en het verspreiden van onderzoeksresultaten behoort tot het werk

van Stichting Lezen.

bestuur

E.H. Schuyer, voorzitter

drs. C.G.J. Nagtegaal, penningmeester

drs. T.R.S. Al

drs. H.M.B. Franssen

mw. P. Loerts

mw. C.A. Spierenburg

participanten

Koninklijke Nederlandse Boekverkopersbond

Nederlands Uitgeversverbond

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

Vereniging Openbare Bibliotheken

ECI B.V.

Het bestuur heeft met ingang van 1 september 1998

dr. D.H. Schram benoemd tot bijzonder hoogleraar voor

de door Stichting Lezen ingestelde leerstoel Leesgedrag

bij de Faculteit der Letteren aan de Universiteit Utrecht.

Per 1 oktober 2006 is de leerstoel verplaatst naar

de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Page 4: Calendarium 2013

I N H O U D

voorwoord 5

publicaties stichting lezen 7

activiteiten 19

friesland 40

materialen 43

prijzen 61

theater/festivals 72

websites 79

adressen 89

Page 5: Calendarium 2013

Deze 24e editie van het Calendarium wordt gratis verzonden naar

alle gemeenten, bibliotheken, uitgevers, boekhandels, dagbladen,

lokale omroepen en instanties die zich inzetten voor leesbevordering.

De projecten die recentelijk mogelijk zijn gemaakt met inhoudelijke en/of

financiële steun van Stichting Lezen, zijn met aangegeven.

De vermelde prijzen zijn een indicatie. Voor de precieze prijs, inclusief

eventuele btw-, porto- en reiskosten kunt u contact opnemen met de

desbetreffende organisatie.

Page 6: Calendarium 2013

V O O R W O O R D

‘Het goede boek – je kunt het zomaar kopen

Je neemt het mee, je zet het in een kast

Het zal je nimmer voor de voeten lopen

Maar legt, zodra je wilt, een wereld open

En daarin ben je dan zijn eregast’.

Drs. P. (‘Het goede boek’)

Beter kan het eindeloze plezier van lezen eigenlijk niet worden samengevat.

Zo herkenbaar, midden in de roos. Zelf heb ik het geluk gehad dat mijn ouders

mij op jonge leeftijd – we gaan dan terug naar de jaren vijftig van de vorige

eeuw – hebben gestimuleerd om te gaan lezen. En dat deed ik dan ook,

urenlang in mijn kamertje. Ik verslond vooral de boeken van Pim Pandoer en

Arendsoog en Witte Veder. Onverschrokken helden uit mijn Schiedamse

jeugd. De boeken haalde ik bij de bibliotheek aan de Lange Haven. Muisstil

was het daar. Als je hoestte, keek de bibliothecaresse in haar zwarte satijnen

jurk je streng aan.

‘Pim Pandoer zag de brede Boulevard de Magenta voor zich liggen: wazig,

eindeloos lang, schemerig en maar spaarzaam verlicht. Pim Pandoer gaf gas.

Ha meneer de Onzichtbare! Nu zal het gauw met je afgelopen zijn. Voor mij,

Pim Pandoer, ben je nu al zichtbaar. Ik weet wie je bent. Je gaat er aan!’

Uit ‘Pim Pandoer zet Parijs op stelten’

Deze avontuurlijke jongenslectuur is voor mij onmiskenbaar de basis geweest

voor een leven lang lezen. En nu, tientallen jaren later, heb ik nog dagelijks

diezelfde aangename leeshonger. Het grootste verschil met vroeger: ik kan

mijn favoriete boeken, tijdschriften of kranten tegenwoordig ook digitaal

lezen op de pc, e-reader of tablet. En vanuit mijn luie stoel zijn er honderden

e-books te downloaden via de e-portal van de bibliotheek. Met een paar

muisklikken zijn ze binnen handbereik en – nog belangrijker – voor iedereen

toegankelijk!

Er gebeurt in Nederland ongelooflijk veel op het gebied van leesbevordering.

Het Calendarium 2013 bewijst dat. Ik hoop dat door deze uitgave heel veel

mensen zullen ontdekken wat ik al sinds mijn kindertijd weet: lezen verrijkt

je leven.

Joop J. Daalmeijer

Voorzitter Raad voor Cultuur

Page 7: Calendarium 2013
Page 8: Calendarium 2013

contactpersoon

telefoon

e-mail

P U B L I C A T I E S S T I C H T I N G L E Z E N

Diverse publicaties voor verschillende doelgroepen. Het tijdschrift Lezen en

de onderzoekspublicaties in de Stichting Lezen-reeks zijn te downloaden via

www.lezen.nl. Publicaties waar Kunst van Lezen achter staat zijn te down -

loaden via www.kunstvanlezen.nl. Onderzoekspublicaties in de Stichting

Lezen/Eburon-reeks zijn te bestellen bij uitgeverij Eburon.

Desirée van der Zander

020-6230566

info@lezen.nl

lezen

Het tijdschrift over leesbevordering en literatuureducatie.

Lezen wordt uitgegeven door Stichting Lezen en verschijnt

één keer per kwartaal, in een oplage van 14.000 exem-

plaren en wordt gratis verspreid onder professionals die

werken met kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Aanmelden kan via de website www.lezen.nl.

leesmonitor.nu, het magazine

Het magazine biedt zicht op de actuele leescultuur en

werpt wetenschappelijk licht op het belang van lezen,

de drijfveren om te lezen, hoeveel er wordt gelezen, hoe

leesvaardig we zijn en digitalisering. Er wordt ingegaan

op de vraag waarom het zo belangrijk is positieve lees -

ervaringen te creëren en hoe we dat via leesbevorderende

activiteiten doen.

projectpublicaties

lezen in de klas 11/12 – 2010

Bewaarbrochure met informatie over diverse landelijke

leesbevorderingsprojecten van culturele instellingen

voor het voortgezet onderwijs.

handleiding leesomgeving – 2012

Lezen gaat het best in een goede leesomgeving.

Om scholen aan te moedigen een echte leesomgeving in

te richten voor hun leerlingen hebben Stichting Lezen en

Passionate Bulkboek een ontwerpwedstrijd voor de beste

leesomgeving uitgeschreven.

Page 9: Calendarium 2013

jeugdliteratuur in de onderbouw van

het voortgezet onderwijs – 2010

Special van het tijdschrift Didaktief over de inzet van

jeugdliteratuur in de basisvorming.

boekenbendes – 2010

In samenwerking met Sardes is een draaiboek voor

het opzetten van naschoolse boekenclubs uitgewerkt.

meer lezen, beter in taal – 2011

Brochure van Kees Broekhof van Sardes met argumenten

om kinderen meer plezier in lezen te laten beleven

(Kunst van Lezen).

bibliotheek op de basisschool – 2011

Een invoeringsmodel voor bibliotheken op basisscholen.

Een landelijk overdraagbaar model (Kunst van Lezen).

het plezier in lezen staat voorop – 2011

Handleiding voor de organisatie van leesbevorderings-

netwerken (Kunst van Lezen).

werken aan netwerken – 2011

In de brochure wordt ingegaan op het strategisch belang

van leesbevorderingsnetwerken (Kunst van Lezen).

schoolBiEB ’s-hertogenbosch – 2011

In deze brochure wordt beschreven wat de schoolBiEB-

formule inhoudt en hoe concreet wordt gewerkt aan de

totstandkoming van schoolbibliotheken (Kunst van Lezen).

jeugdliteratuur in de onderbouw van het voortgezet

onderwijs – 2010

Special van het tijdschrift Didaktief over de inzet van

jeugdliteratuur in de basisvorming.

lezen in het vmbo – 2008

Special van het tijdschrift Didaktief over de prijswinnende

projecten van de prijsvraag ‘Lezen in het vmbo’.

lang leve de literatuur! – 2007

Brochure met een selectie van succesvolle literaire

projecten voor het primair onderwijs en de onderbouw

van het voortgezet onderwijs van het landelijk netwerk

consulenten literatuur.

8 P U B L I C A T I E S S T I C H T I N G L E Z E N

Page 10: Calendarium 2013

het nationale voorleeswedstrijdpakket– 2011/2012

Alle benodigdheden om op school een voorleeswedstrijd

te organiseren.

onderzoekspublicaties in de stichting lezen-reeks

de schoolschrijver – 2012

Een project waarbij een kinderboekenschrijver geduren-

de een half schooljaar te gast is op een basisschool met

als doel het bevorderen van de belangstelling voor litera-

tuur en het vergroten van het plezier in taal- en lees -

onderwijs. Cubiss heeft in opdracht van Stichting Lezen

onderzoek gedaan naar de effecten voor de leerlingen,

leerkrachten en school. In deze rapportage worden de

resultaten van dit onderzoek beschreven.

Marianne Hermans en Lonneke Jans

wie leest heeft de wereld binnen handbereik – 2011

Verslag van het onderzoek naar de specifieke behoeftes

van docenten in het vmbo voor ondersteuning om het lezen

te stimuleren.

DUO Market Research en de CED-Groep

voorlezen in gezinnen in nederland – 2011

Empirisch onderzoek naar de stand van zaken van

voor lezen in de thuissituatie.

Elizabeth Duursma

on reading in de digital age – 2010

Literatuurstudie over theorieën rond digitaal lezen.

Winnaar Stichting Lezen scriptieprijs 2010.

Elli Bleeker

wie niet lezen wil moet schrijven – 2010

Onderzoek naar de relatie tussen schrijven en lezen van

literatuur in het basisonderwijs. Eervolle vermelding

Stichting Lezen scriptieprijs 2010.

Elma Lammers

digitaal literair lezen – doen we het al? – 2010

Een eerste inventarisatie van het digitale literaire

leesgedrag.

Niels Bakker

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

P U B L I C A T I E S S T I C H T I N G L E Z E N 9

Page 11: Calendarium 2013

mijn leukste, spannendste, coolste, vetste… boek! – 2010

Verslag van het onderzoek naar de (voor)leesvoorkeuren

van leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs.

Tiny la Roi

er was eens… – 2010

Onderzoek naar de veronderstelde leesbevorderende wer-

king van het vertellen van verhalen aan en door kinderen.

Maartje Johanna van Berge

kennis van literaire conventies bij kinderen

in de basisschoolleeftijd – 2010

Inventarisatie van Engelstalig empirisch wetenschappe-

lijk onderzoek naar literaire conventies bij kinderen.

Karen Ghonem-Woets

literaire competentie in groep 3 tot en met 8 – 2009

Een samenvatting van bovengenoemd onderzoek.

help, de woorden en zinnen ontglippen me! – 2009

Een literatuuronderzoek naar het lezen van literaire

teksten in een digitaal tijdperk.

Niels Bakker

elke dag boekendag! – 2009

Verslag van een onderzoek naar het voorlezen van

prentenboeken in groep 1 en 2.

Karen Ghonem-Woets

positie jeugdliteratuur in het voortgezet onderwijs

– 2009

Onderzoek naar de positie van jeugdliteratuur in het

voortgezet onderwijs.

DUO Market Research

leesbevordering in het basisonderwijs – 2009

Onderzoek naar de positie van leesbevordering in het

basisonderwijs.

Oberon

wereldliteratuur in het curriculum – 2007

Een onderzoek naar de plaats die literatuur inneemt

binnen het vak culturele en kunstzinnige vorming.

Marianne Hermans

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

10 P U B L I C A T I E S S T I C H T I N G L E Z E N

Page 12: Calendarium 2013

lezen graag! – 2007

Een onderzoek naar leesbevordering op pabo’s en roc’s

in opdracht van Stichting Lezen.

Margriet Chorus

lezen we nog? – 2007

Een inventarisatie van het belangrijkste onderzoek op het

gebied van lezen en leesbevordering van de afgelopen

tien jaar. Deze inventarisatie is in opdracht van Stichting

Lezen gemaakt en is een aanvulling op een eerdere

inventarisatie uit 1995.

Nienke de Vries

de relatie tussen literatuur lezen en creatief

schrijven – 2006

Er bestaat een positieve relatie tussen literair lezen en

creatief schrijven bij jongeren. Het lezen van literatuur en

het schrijven van creatieve teksten zijn nauw verwante

vaardigheden: beide activiteiten doen een beroep op de

verbeelding. Bovendien is kennis van genres, die kenmer-

kend is voor literair competente lezers, van belang voor

het schrijven van creatieve teksten.

Tanja Janssen, Hein Broekkamp en Eva Smallegange

wat maakt een studietekst geschikt voor vmbo -

leerlingen? – 2006

Onderzoek naar de invloed van tekst- en lezerskenmerken

op begrip en waardering van vmbo-leerteksten. De centrale

vraag hierbij is geweest hoe ervoor gezorgd kan worden

dat vmbo-leerlingen meer plezier beleven aan de teksten

en daarbij de tekstinhoud goed begrijpen en onthouden.

Jentine Land, Ted Sanders en Huub van den Bergh

als jongeren lezen – 2005

Onderzoek naar de vraag of er verband bestaat tussen

leesattitude en persoonlijkheidsontwikkeling. De belang-

rijkste bevindingen zijn samengevat in deze publieksuit-

gave van het academische proefschrift; deze bevat ook

een didactisch model voor het aanleren van gedifferenti-

eerde vormen van reflectie in relatie tot het lees- en litera-

tuuronderwijs op scholen voor voortgezet onderwijs.

Walter Schlundt Bodien en Fransje Nelck da Silva Rosa

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

P U B L I C A T I E S S T I C H T I N G L E Z E N 11

Page 13: Calendarium 2013

overgangsliteratuur voor bovenbouwers? – 2005

De literaire adolescentenroman biedt leerlingen veel

mogelijkheden tot identificatie en reflectie én een hoge

mate van realisme. Juist daardoor kan de adolescenten-

roman een vloeiende overgang van jeugdliteratuur naar

volwassenenliteratuur bewerkstelligen.

Janetta de With

een boekenwurm van zeven maanden door

bookstart – 2004

Een overzicht van de opzet en uitvoering van Bookstart,

een leesbevorderingsprogramma in Groot-Brittannië.

Marjolein Steendijk

elektronische boeken in de vroegschoolse educatie – 2004

In dit onderzoek is nagegaan of prentenboeken, onder-

steund door multimedia, geschikt zijn om de taalontwik-

keling te stimuleren bij kinderen die achterblijven.

Maria Verhallen, Adriana Bus en Maria de Jong

lezen doen we samen! – 2004

Vertaling van uitkomsten van wetenschappelijk onder-

zoek naar lezen en leesgedrag en de praktijk van lees-

bevordering van alledag.

Christine Lemaire

leesbegrip, leesplezier en de friese taalnorm – 2003

Een onderzoek naar de invloed van de Friese taalnorm op

leesbegrip en leesplezier.

Bernadet de Jager

emotionele betrokkenheid bij jeugdliteraire teksten

– 2003

Verslag van een verkennend onderzoek naar het verband

tussen leesplezier en identificatiemogelijkheden bij veer-

tienjarigen in het beroepsonderwijs in Nederland (vmbo)

en Vlaanderen (tso/bso).

Ineke Guldemond

het schoolvak nederlands opnieuw onderzocht – 2003

Samenvatting van vakliteratuur van 1998-2002 over

literatuur- en leesonderwijs.

Martine Braaksma en Eva Breedveld

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

12 P U B L I C A T I E S S T I C H T I N G L E Z E N

Page 14: Calendarium 2013

de attractie van boek en computerspel – 2002

Weergave van 25 jaar onderzoek naar de diverse aspecten

van leesgedrag, met name bij scholieren, waarin systema-

tisch boek en computerspel met elkaar zijn vergeleken.

Saskia Tellegen, Lianne Alink en Pieter Welp

begrijpend lezen – 2002

Onderzoek naar de invloed van strategiegebruik, lees -

motivatie, vrijetijdslezen en andere factoren op het

begrijpend lezen van eerste- en tweedetaalleerders in

de middenbouw van het primair onderwijs.

Willy van Elsäcker

tekst, begrip en waardering – 2002

Literatuurstudie naar het effect van tekstkenmerken op

het begrip en de waardering van informerende teksten

bij kinderen en tieners.

Joke Bos-Aanen, Ted Sanders en Leo Lentz

tekstbegrip en tekstwaardering op het vmbo – 2002

Inventariserend onderzoek naar tekstkenmerken die

bijdragen aan de kwaliteit van studieboekteksten, in dit

geval geschiedenismethoden voor het vmbo.

Jentine Land, Ted Sanders, Leo Lentz en Huib van der Bergh

uitleengegevens als marketinginformatie – 2001

Onderzoek naar een marktgerichte indeling van vraag

en aanbod van bibliotheekleners op basis van uitleen -

gegevens.

Jaap Boter

voorlezen – 2000

Een oriënterend onderzoek naar het voorleesgedrag

thuis bij allochtone en autochtone leerlingen van groep 7

en 8 van vijf Amsterdamse basisscholen.

Yolanda Kaufmann

nieuwe media en lezen – 2000

Een literatuurstudie naar leesgedrag en nieuwe media

die ingaat op het effectieve gebruik van deze media in

het onderwijs.

Mascha van de Ven

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

P U B L I C A T I E S S T I C H T I N G L E Z E N 13

Page 15: Calendarium 2013

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

auteur

prijs

14 P U B L I C A T I E S S T I C H T I N G L E Z E N

leesgedrag van vmbo-leerlingen: een profielschets –

2000

Aan de hand van leesmotivatie, leesaandacht en leesbele-

ving wordt het leesgedrag van vmbo-leerlingen besproken.

Saskia Tellegen en Mirjam Lampe

voorlezen en jeugdboeken in de curricula

van de pabo’s – 1998

Onderzoek naar de plaats van (voor)lezen op de pabo.

Martha E. Otter en Harry Paus

zoveel lezen we niet – 1995

Een inventarisatie van en literatuurstudie over de onder-

zoeken naar lezen en leesgedrag, waarbij de determinan-

ten, instituties en onderzoeksmethoden aan de orde

komen.

Karlijn Piek

onderzoekspublicaties in destichting lezen/eburon-reekste bestellen bij uitgeverij eburon, delft: www.eburon.nl

over ouders en leesopvoeding– 2012

Kinderen die actieve leesbegeleiding krijgen presteren

beter op school. Als ouders lezen vergroten ze daarmee

de kans dat hun kinderen later boeken lezen uit het seri-

euze/literaire genre. Daarnaast heeft het boekenaanbod

een positief effect op de onderwijscarrière van kinderen.

Leesopvoeding heeft dus een positieve invloed op het

schoolsucces en de culturele competenties van kinderen.

Natascha Notten

waarom zou je (nu) lezen? verschijnt in 2012

Bundeling van bijdragen aan het gelijknamige Stichting

Lezen-congres.

Dick Schram

geraakt door prentenboeken – 2011

Effecten van het gebruik van prentenboeken op de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kleuters.

Aletta Kwant

€ 23,00

Page 16: Calendarium 2013

auteur

prijs

redactie

prijs

auteur

prijs

auteur

prijs

auteur

prijs

redactie

prijs

auteur

prijs

P U B L I C A T I E S S T I C H T I N G L E Z E N 15

zo doen wij dat nu eenmaal – 2011

Literatuuropvattingen op open protestants-christelijke

basisscholen.

Erna van Koeven

€ 24,95

de stralende lezer – 2011

Bundeling van bijdragen aan het IGEL-congres zomer 2010,

over de functies van literatuur en de mogelijkheden en

obstakels van literair lezen in het onderwijs en de biblio-

theek en in relatie tot het digitale tijdperk.

Frank Hakemulder

€ 29,95

prentenboeken lezen als literatuur – 2010

Een structuralistische benadering van het concept literaire

competentie voor kleuters.

Coosje van der Pol

€ 24,95

de computer leest voor – 2009

Bevindingen over het gebruik van interactieve computer-

boeken in kleuterklassen.

Daisy J.H. Smeets en Adriana G. Bus

€ 9,50

zwakke lezers, sterke teksten? – 2009

Effecten van tekst- en lezerskenmerken op het tekstbegrip

en de tekstwaardering van vmbo-leerlingen.

Jentine Land

€ 19,50

reading and watching. what does the written word

have that images don’t? – 2009

Bundeling van bijdragen aan het gelijknamige congres.

Dick Schram

€ 12,50

het oog van de meester – 2008

Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van havo-

en vwo-leerlingen in de tweede fase van het voortgezet

onderwijs.

Theo Witte

€ 39,95

Page 17: Calendarium 2013

redactie

prijs

auteur

prijs

auteur

prijs

redactie

prijs

auteur

prijs

16 P U B L I C A T I E S S T I C H T I N G L E Z E N

lezen in het vmbo – 2008

Verzameling essays en beschouwingen over het lees -

gedrag van vmbo-leerlingen.

Dick Schram

€ 27,50

het verhaal achter de lezer – 2007

Wie zijn boekmijders en wie boekliefhebbers? Word je als

lezer geboren of bepalen je ouders, vrienden en docenten

dat? Hoe vind je een boek naar je smaak? Allemaal vragen

die aan de orde komen. Er worden niet alleen problemen

en oorzaken beschreven, maar ook aanbevelingen gedaan

voor de praktijk van leesbevordering.

Cedric Stalpers

€ 9,50

de casus bazar – 2007

Zijn leesbevorderingsprogramma’s effectief in het ver -

beteren van de leeshouding en uiteindelijk het intensiveren

van het leesgedrag? In deze studie staat de effectiviteit

van een aantal modules van Bazar, een leesbevorderings-

project voor het vmbo, centraal. De resultaten geven aan

dat zelfs een relatief kortlopende interventie (een module

van zes weken) een positief effect kan hebben op de lees-

attitude van leerlingen.

Mia Stokmans

€ 19,50

lezen in de lengte en lezen in de breedte. de door-

gaande leeslijn in wetenschappelijk perspectief – 2007

Bundeling van bijdragen aan het gelijknamige congres

dat Stichting Lezen in samenwerking met de Faculteit der

Letteren van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit

van Amsterdam heeft georganiseerd.

Dick Schram en Anne-Mariken Raukema

€ 29,50

over grenzen. de adolescentenroman in het

literatuuronderwijs – 2006

Stand van zaken rond de adolescentenroman in het

literatuuronderwijs en voorbeeldanalyses van boeken voor

adolescenten en volwassenen.

Helma van Lierop- Debrauwer en Neel Bastiaansen-Harks

€ 18,50

Page 18: Calendarium 2013

auteur

prijs

auteur

prijs

auteur

prijs

auteur

prijs

auteur

prijs

P U B L I C A T I E S S T I C H T I N G L E Z E N 17

lezen en leesgedrag van adolescenten en

jongvolwassenen – 2002

Een bundeling van de bijdragen aan het congres in mei

2002, over geletterdheid bij adolescenten en jongvolwas-

senen.

Anne-Mariken Raukema, Dick Schram en Cedric Stalpers

€ 24,50

waarom is lezen plezierig? – 2002

Afsluitende en integrale publicatie van 25 jaar onderzoek

naar aspecten van het leesgedrag van kinderen en jongeren.

Saskia Tellegen en Jolanda Frankhuisen

€ 18,-

informatiegebruik door lezers – 2002

Een literatuurstudie naar de wijze waarop lezers zich laten

informeren over het actuele boekenaanbod en naar de rol

die de sociale omgeving, de media, de boekhandel, de biblio-

theek en het internet spelen in het proces van boekkeuze.

Suzanne Kelderman en Susanne Janssen

€ 15,-

leesbevordering door ouders, bibliotheek en school

– 2002

Studie naar de betekenis en de effectiviteit van de school

(voortgezet onderwijs), de bibliotheek en de ouders en

hun onderlinge afhankelijkheid in het proces van lees -

bevordering.

Gerbert Kraaykamp

€ 17,-

lezen en leesbevordering in een multiculturele

samenleving – 2000

Een bundeling van de bijdragen aan het gelijknamige

congres in mei 2000; over geletterdheid bij jonge allochtone

en autochtone lezers, intercultureel literatuuronderwijs en

zo meer.

Dick Schram, Anne-Mariken Raukema en Jémeljan

Hakemulder

€ 20,42

Page 19: Calendarium 2013
Page 20: Calendarium 2013

organisatie

website

telefoon

e-mail

datum

organisatie

website

telefoon

e-mail

datum

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

A C T I V I T E I T E N

Gesorteerd op datum

cpnb top 100Bekendmaking van de 100 bestverkochte boeken van 2012.

Stichting Collectieve Propaganda van het

Nederlandse Boek (cpnb)

www.cpnb.nl

020-6264971

info@cpnb.nl

10 januari

maand van de spiritualiteitDeze maand staan boeken centraal die spreken over zingeving. In 2013

is het thema 'Stilte'. Jan Mulder is de auteur van het essay dat tijdens de

campagne wordt uitgebracht.

Stichting cpnb i.s.m. Trouw, kro en Happinez

www.maandvandespiritualiteit.nl

020-6264971

info@cpnb.nl

12 t/m 26 januari

dolfje weerwolfje tegen pestenLandelijke campagne: welke klas en welk kind schrijft het beste anti-

pestplan, geholpen door Dolfje Weerwolfje?

Uitgeverij Leopold

www.dolfjeweerwolfje.nl

Merel Ooms

06-55742050

m.ooms@leopold.nl

Bovenbouw primair onderwijs

20 januari t/m 27 april

Page 21: Calendarium 2013

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

datum

locatie

organisatie

website

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

locatie

poëzieweekIn de Poëzieweek worden bestaande initiatieven tot één campagne gebundeld.

De Gedichtendag start de week in Nederland én Vlaanderen. Op het afsluitend

poëziefestival wordt de winnaar van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd

bekendgemaakt, de opvolger van Ramsey Nasr als Dichter des Vaderlands

wordt ingehuldigd en de VSB Poëzieprijs uitgereikt.

Stichting cpnb, i.s.m. Poëzieclub, Poetry international,

Stichting Lezen Vlaanderen, Stichting Lezen Nederland,

Poëziecentrum, Wintertuin en Stichting cpnb

www.gedichtendag.com of www.poezieweek.com

Esther Scholten

020-6264971

info@cpnb.nl

21 januari t/m 6 februari

O.a boekhandels, bibliotheken en scholen in Nederland

en Vlaanderen

het nationale voorleesontbijt Het startschot van De Nationale Voorleesdagen. In de kinderopvang en op

basisscholen wordt voorgelezen. Er zijn speciale ‘vip-ontbijten’.

Stichting cpnb

www.denationalevoorleesdagen.nl

020-6264971

info@cpnb.nl

Voorschoolse periode, onderbouw primair onderwijs

23 januari

Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen,

bibliotheken en boekwinkels.

20 A C T I V I T E I T E N

Page 22: Calendarium 2013

de nationale voorleesdagen Campagne ter bevordering van het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet

lezen. Primair gericht op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ook de

onderbouw van het basisonderwijs is uitgenodigd om mee te doen.

Stichting cpnb i.s.m. Stichting Lezen

www.denationalevoorleesdagen.nl

020-6264971

info@cpnb.nl

Voorschoolse periode, onderbouw primair onderwijs

23 januari t/m 2 februari

Les- en speelsuggesties, juryposter met voorleestips en

afbeeldingen van de prentenboeken van het jaar, vinger-

poppetje voor bibliotheekleden, folders, affiches en

vertelplaten, mini-editie van Prentenboek van het jaar met

dvd.

Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen,

bibliotheken en boekwinkels.

14e gedichtendag nederland envlaanderen

Jaarlijks hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Voor het eerst is

Gedichtendag de opening van de Poëzieweek waarin poëzie-evenementen

hun krachten bundelen met als thema ‘muziek’.

Stichting Poetry International en Stichting Lezen Vlaanderen

www.gedichtendag.com

Jan Coerwinkel

010-2822777

info@poetry.nl

31 januari

Meer dan 400 locaties in Nederland en Vlaanderen

organisatie

website

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

materiaal

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

datum

locatie

A C T I V I T E I T E N 21

Page 23: Calendarium 2013

de voorleesexpressVrijwilligers introduceren het voorleesritueel in taalarme gezinnen.

De voorlezer komt een half jaar lang wekelijks bij het gezin thuis en geeft

ouders handvatten om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

Platform VoorleesExpress

www.voorleesexpress.nl

Geertje Lucassen

030-7600424

platform@voorleesexpress.nl

Voorschoolse periode, onderbouw primair onderwijs

Voorjaarsseizoen: januari – juli

Najaarsseizoen: september – februari

dag van de literatuurLiteratuurfestival voor scholieren uit de tweede fase. Door een combinatie

van gevestigde schrijvers, jong schrijftalent, singer-songwriters, verfilmde

boeken en workshops, bewijst deze dag dat literatuur niet saai en stoffig is.

Passionate Bulkboek

www.dagvandeliteratuur.nl

Marten de Paepe

010-2762626

info@dagvandeliteratuur.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs

14 maart

€ 17,50 inclusief programmamagazine

de weddenschap Leesbevorderingscampagne voor het vmbo. Drie bekende Nederlanders

dagen vmbo-leerlingen uit om, net als zij doen, in zes maanden tijd drie

boeken te lezen. Deelnemers maken kans op een prijs. Meedoen kan zowel

klassikaal als individueel.

Stichting Lezen

www.deweddenschap.nl

Peter van Duijvenboden

020-6230566

19 september 2012 tot 20 maart 2013

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

kosten

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

datum

22 A C T I V I T E I T E N

Page 24: Calendarium 2013

week van het christelijke boekEen actieperiode waarin in de christelijke boekhandels extra aandacht wordt

gegeven aan christelijke boeken.

www.bcbplein.nl en www.leesenluister.nl

Els de Jong-van Gurp

0341-270000

els@bcbplein.nl

14 t/m 23 maart

boekenweekDe 78e Boekenweek heeft als thema: Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden.

Tijdens de Boekenweek, met voorafgaand het boekenbal, vinden in het hele

land activiteiten plaats i.s.m. boekhandel en bibliotheek. Als afsluiting

organiseert Tilburg een publieksevenement.

Stichting cpnb

www.boekenweek.nl

020-6264971

info@cpnb.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

16 t/m 24 maart

Het boekenweekgeschenk van Kees van Kooten (gratis

bij aankoop van ten minste € 12,50 aan Nederlandstalige

boeken), het boekenweekessay (€ 2,50), een cadeau-

uitgave van de bibliotheek en het boekenweekmagazine

(gratis verkrijgbaar bij boekhandel en bibliotheek).

lezen centraal: voorlezen vanzelfsprekend

Lezen Centraal, het jaarlijkse congres van Stichting Lezen staat dit keer in

het teken van 2013 het Jaar van het Voorlezen. Er wordt gewerkt aan een

feestelijke, inspirerende maar ook informatieve bijeeenkomst over voorlezen.

Vanaf eind januari staat het definitieve programma op de website.

Stichting Lezen

www.lezencentraal.nl

Desirée van der Zander

020-6230566

€ 135,-

voorschoolse periode, primair en voortgezet onderwijs

19 maart onder voorbehoud

Stadsschouwburg Amsterdam onder voorbehoud

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

datum

organisatie

website

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

materialen

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

prijs

doelgroep

datum

locatie

A C T I V I T E I T E N 23

Page 25: Calendarium 2013

boekenweek live!Een literaire talkshow waarin middelbare scholieren in de studio in gesprek

gaan met een schrijver over zijn/haar boek binnen het boekenweekthema.

Via internet kunnen de deelnemers de uitzending volgen in de bibliotheek.

Hoofdbestanddeel van de show is de uitvoering van opdrachten naar aanlei-

ding van het (gratis) boek dat centraal staat.

Stichting cpnb, i.s.m. Stichting Lezen

www.boekenweek.nl

020-6264971

info@cpnb.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs

20 maart

wereld vertel dagInternationale campagne ter bevordering van het vertellen van verhalen aan

kinderen én volwassenen. In elke provincie van Nederland zijn vele verhalen-

vertellers actief om diverse doelgroepen en leeftijden te bereiken.

Stichting Vertellen en werkgroep Wereld Vertel Dag

www.wereldverteldag.nl

Melanie Plag

06-81436200

info@wereldverteldag.nl

Primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs

20 maart

prentenboek van het jaar 2014Bekendmaking van het Prentenboek van het Jaar, evenals de Prentenboek

Top Tien voor De Nationale Voorleesdagen 2014.

Stichting cpnb

www.denationalevoorleesdagen.nl

020-6264971

info@cpnb.nl

Voorschoolse periode, onderbouw primair onderwijs

Medio maart

organisatie

website

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

organisatie

website

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

24 A C T I V I T E I T E N

Page 26: Calendarium 2013

vier de lente met kikker!Landelijke campagne in boekhandels en bibliotheken, op scholen en

kinderdagverblijven. Vier de lente met Kikker, van Max Velthuijs.

Uitgeverij Leopold

www.kikkertiendaagse.nl

Merel Ooms

06-55742050

m.ooms@leopold.nl

Voorschoolse periode

Maart t/m april

leesvertelwedstrijd fodokDove kinderen, finalisten van verschillende cluster 2-scholen, vertellen in

gebarentaal over een boek en lezen daaruit voor. De Leesvertelwedstrijd

wordt georganiseerd door de Stichting Woord & Gebaar.

FODOK

www.fodok.nl

Mariën Hannink

030-2948679

info@fodok.nl

Voorschoolse periode, primair onderwijs, voortgezet

onderwijs

13 april

De Flint, Amersfoort

week van het luisterboekCampagne om het luisterboek, voor volwassenen en kinderen, te promoten.

De bekendmaking van de winnaar van de Luisterboek Award, voor de beste

voorlezer, vormt de start van de campagne.

Stichting cpnb

www.weekvanhetluisterboek.nl

Esther Scholten

020-6264971

info@cpnb.nl

22 t/m 28 april

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

datum

A C T I V I T E I T E N 25

Page 27: Calendarium 2013

verteltassenMaak van het voorlezen een bijzonder, interactief moment dat kinderen op

verschillende vlakken stimuleert. Ontdek hoe je zelf een verteltas rond

(prenten)boeken kan maken en gebruiken, voor nog meer voorleesplezier!

Onderwijsservice vzw

www.onderwijsservice.be

Inne Frencken

0032-037603101

info@onderwijsservice.be

Voorschoolse periode, onderbouw primair onderwijs

24 april, 9.00 tot 12.30

€ 45,-

Hogeschool Sint-Lieven, Sint Niklaas

read2me! Read2Me! is een voorleeswedstrijd voor brugklassers met een landelijke

finale.

Cubiss

www.cubiss.nl

Marijke Trienekens

013-4656119

Onderbouw voortgezet onderwijs (basisvorming)

April

speciale uitgave i.s.m. nationaalcomité 4 en 5 mei

Ter gelegenheid van de nationale herdenking op 4 mei geeft een auteur een

voordracht. 5 mei licht een politicus het thema toe van de Nationale Viering

van de bevrijding. Deze teksten verschijnen op 5 mei in een speciale uitgave.

Stichting cpnb i.s.m. Nationaal Comité 4 en 5 mei

www.cpnb.nl

Just Enschedé

020-6264971

info@cpnb.nl

5 mei

Nieuwe Kerk, Amsterdam

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

kosten

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

datum

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

datum

locatie

26 A C T I V I T E I T E N

Page 28: Calendarium 2013

schmidtweekJaarlijkse week rondom het werk van Annie M.G. Schmidt. Om Jip en Janneke,

Pluk, Floddertje e.v.a. levend te houden onder de huidige generatie!

Uitgeverij Querido

www.anniemgschmidt.nl

Thea Otte

020-5511241

t.otte@querido.nl

Onderbouw primair onderwijs

15 t/m 26 mei

voorleeswedstrijd pabo’s Landelijke voorleeswedstrijd voor pabo’s. Studenten lezen in een schoolronde,

regionale rondes en tijdens de landelijke finale voor uit cultuurhistorische

kinder- en jeugdboeken. Project in het kader van Kunst van Lezen.

Stichting Lezen i.s.m. het Sectorinstituut Openbare

Bibliotheken, Kunst van Lezen, de Provinciale Service -

organisaties en stichting entoen.nu

www.voorleeswedstrijdpabo.nl

Agnes van Montfoort

020-6230566

Pabostudenten uit alle leerjaren

Voorrondes voor 1 maart; landelijke finale op 28 mei

Draaiboek, poster, oorkonde, ballonnen

Trofee en boekenbonnen

de nationale voorleeswedstrijdLandelijk voorleesproject waarbij na plaatselijke en regionale voorrondes

twaalf provinciale kampioenen voorlezen uit hun favoriete boek tijdens de

nationale finale in muziekcentrum Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht.

Stichting Lezen i.s.m. Openbare Biblio theken

www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

Agnes van Montfoort

020-6230566

Groep 7 en 8 van het basisonderwijs

Finale op 29 mei

Spelregelboek, poster, oorkonde

Trofee en boekenbonnen

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

datum

materiaal

prijs

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

datum

materiaal

prijs

A C T I V I T E I T E N 27

Page 29: Calendarium 2013

klassefilmIn Klassefilm, het landelijke educatieve filmprogramma voor primair onder-

wijs, wordt jaarlijks een boekverfilming voor de jeugd opgenomen. Zoals

Dolfje Weerwolfje, auteur Paul van Loon, een film van Joram Lürsen.

EYE Filmmuseum

www.klassefilm.nl en www.eyefilm.nl

Anouk Werensteijn

020-7582360

educatie@eyefilm.nl

Primair onderwijs

Oktober t/m juni

€ 1,95 per leerling

Filmtheaters

juni – maand van het spannendeboek

Het thema van dit 25-jarig jubileum is: 25 jaar spannende boeken. Op de

Avond van het Spannende Boek worden de winnaar van De Gouden Strop en

de Schaduwprijs bekendgemaakt.

Stichting Collectieve Propaganda van

het Nederlandse Boek (cpnb)

www.maandvanhetspannendeboek.nl

020-6264971

info@cpnb.nl

Algemeen

1 t/m 30 juni

Geschenkboekje door Loes den Hollander (boekhandel).

Gratis bij aankoop van € 12,50 aan Nederlandstalige

boeken.

Boekhandels en bibliotheken

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

kosten

locatie

organisatie

website

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

materialen

locatie

28 A C T I V I T E I T E N

Page 30: Calendarium 2013

letterenloopDe Letterenloop staat voor hardlopen met schrijvers, journalisten, cabaretiers,

mensen uit het boekenvak, lezers en andere enthousiaste hardlopers.

Met de Letterenloop wordt geld opgehaald voor Run4Schools.

Letterenloop

www.letterenloop.nl

Esther Koning

023-5277330

letterenloop@sportsupport.nl

Vanaf 4 jaar

2 juni

Stichting SportSupport Kennemerland,

Generaal Spoorlaan 2a, Haarlem

manuscriptaManuscripta is de feestelijke opening van het nieuwe boekenseizoen en

blikt vooruit op in het najaar te verschijnen boeken d.m.v. presentaties,

interviews met auteurs, ludieke acts etc.

Stichting cpnb

www.manuscripta.nl

020-6264971

info@cpnb.nl

31 augustus en 1 september

christelijke kinderboekenmaandExtra aandacht voor christelijke kinderboeken en auteurs in scholen,

boekhandels en bibliotheken.

Werkgroep Christelijke Kinderboeken

www.christelijkekinderboekenmaand.nl en

www.christelijkekinderboeken.nl

Els de Jong-van Gurp

0341-270000

els@bcbplein.nl

Primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs

21 september t/m 31 oktober

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

locatie

organisatie

website

telefoon

e-mail

datum

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

A C T I V I T E I T E N 29

Page 31: Calendarium 2013

kinderboekenweekTwaalf dagen lang wordt aandacht besteed aan boeken voor kinderen van

0–12 jaar. In 2013 is het thema van de kinderboekenweek ‘Klaar voor de

start! Over sport en spel’. Op 2 oktober is het Kinderboekenbal, de officiële

landelijke opening.

Stichting cpnb

www.kinderboekenweek.nl

020-6264971

info@cpnb.nl

Voorschoolse periode, primair onderwijs

2 t/m 13 oktober

Kinderboekenweekgeschenk, gratis bij besteding van

ten minste € 10,- aan Nederlandstalige kinderboeken.

Boekhandels, bibliotheken, scholen

kinderboekenmarktEen markt met een uitgebreide keuze aan boeken: van prentenboek tot

young adult en van verhalend tot informatief. Daaromheen een programma

van workshops, muziek, signeersessies, schrijversoptredens en andere

activiteiten.

Stichting Kinderboekenmarkt

www.kinderboekenmarkt.nl

Hetty Looman

070-3882412

kinderboekenmarkt@xs4all.nl

Voorschoolse periode, primair onderwijs, voortgezet

onderwijs

13 oktober, 11.00 – 17.00 uur

Atrium, stadhuis Den Haag

muisweekMuis is weer jarig! En dat vieren we ook dit jaar weer in alle boekhandels,

bibliotheken en kinderdagverblijven. Want wie wil er niet spelen, lachen en

zingen met Muis?

Uitgeverij Leopold

www.muisfeest.nl

Merel Ooms

06-55742050

Voorschoolse periode

1 t/m 7 november

organisatie

website

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

materialen

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

datum

30 A C T I V I T E I T E N

Page 32: Calendarium 2013

nederland leestEen speciale editie van een markant boek in de Nederlandse literatuur gratis

uitgedeeld aan leden van de openbare bibliotheken. De bibliotheken zullen

de lezers uitnodigen met elkaar in discussie te gaan.

Stichting cpnb i.s.m. Stichting Lezen

www.nederlandleest.nl

020-6264971

info@cpnb.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie

1 t/m 30 november

nederland leest live!Een literaire talkshow waarin middelbare scholieren in de studio in

gesprek gaan met een schrijver wiens werk past bij het centrale boek van

de campagne. Via internet kunnen de deelnemers de uitzending volgen in de

bibliotheek. Hoofdbestanddeel van de show is de uitvoering van opdrachten

die door leerlingen gemaakt zijn naar aanleiding van het (gratis) boek dat

centraal staat.

Stichting cpnb i.s.m. Stichting Lezen

www.nederlandleest.nl

020-6264971

info@cpnb.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs

Medio november

lezen met baby’s, dreumesen enpeuters

Presentaties passend bij het Jaar van het Voorlezen over effecten van voor -

lezen bij nul- tot vierjarigen. Verdieping van thema’s: interactief voorlezen aan

baby’s, dreumesen en peuters, voorleesontwikkeling en boekkeuze, prenten-

boeken zonder tekst. Aansluitend bij BoekStart.

Bureau Leesbevordering & Taalstimulering 0–6 jr en

Kinderboekenweb

www.ellyvanderlinden.nl en www.kinderboekenweb.nl,

Elly van der Linden en Lea Kessels

06-15442063 en 06-55783052

ellyvanderlinden@planet.nl en lea@kinderboekenweb.nl

Voorschoolse periode

organisatie

website

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

organisatie

website

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

A C T I V I T E I T E N 31

Page 33: Calendarium 2013

cps academie

www.academie.cps.nl

033-4534303

infodesk@cps.nl

woordenschat, zo doe je dat! (groep 1 t/m 3)

Een beperkte woordenschat is vaak de oorzaak van taal-

achterstand. Kinderen met een grote woordenschat kop-

pelen nieuwe woorden sneller aan bestaande kennis en

leren vlotter lezen. Het opbouwen van een woordenschat

is meer dan woorden aanleren. Ontdek hoe u dit proces

spelenderwijs kunt stimuleren.

Leraren van groep 1 t/m 3, interne begeleiders, remedial

teachers en taal-leescoördinatoren.

woordenschat, zo doe je dat! (groep 4 t/m 8)

Woordenschat speelt een grote rol in het schoolsucces

van leerlingen. Tijdens deze interactieve training leert u

hoe u dat in de midden- en bovenbouw goed en effectief

kunt aanpakken.

Leraren van groep 4 t/m 8, interne begeleiders, remedial

teachers en taal-leescoördinatoren

de stiep educatief

www.stiep-educatief.nl

Ria van Adrichem

0181-404782

info@stiep-educatief.nl

leesclubs voor laaggeletterden en senioren

Doel van de leesclub is laaggeletterden verschillende

genres en tekstsoorten met verwerkingsopdrachten aan

te bieden. Hierdoor ontwikkelen laaggeletterden eigen

leesvoorkeuren. Uit onderzoek blijkt dat deze elementen

helpen bij het sneller en beter leren lezen.

Ook voor senioren die geen dikke moeilijke boeken meer

kunnen of willen lezen is een leesclub een reden om te

blijven lezen, de deur uit te gaan en tot gesprekken te

komen met leeftijdgenoten.

Afhankelijk van de plaats (kan op eigen roc of bibliotheek)

en grootte van de groep.

website

telefoon

e-mail

doelgroep

doelgroep

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

prijs

32 A C T I V I T E I T E N

Page 34: Calendarium 2013

leeskring met voorlezen voor anderstalige

volwassenen

Doel van voorlezen in de leeskring is tweeledig:

activeren van luister- en spreekactiviteiten en om laag -

opgeleide anderstaligen kennis te laten maken met ver-

schillende genres en tekstsoorten. Hierdoor ontwikkelen

anders taligen hun luister- en spreekvaardigheden en

indirect hun leesgedrag.

Anderstalige volwassenen

leeskring met voorlezen voor (groot)ouders en hun

(klein)kinderen

Doel van voorlezen in de leeskring voor (groot)ouders

en hun (klein)kinderen is meervoudig: taal activeren van

baby’s, peuters en hun (groot)ouders; luisteren en

spreken activeren van kinderen en hun (groot)ouders en

om hen kennis te laten maken met voorlezen, verschil-

lende voorleesvormen en tekstsoorten.

Anderstalige volwassenen en hun (klein)kinderen

käss produkties

www.kassprodukties.nl

Marja Käss

06-44198592

kass08@xs4all.nl

cross-over en wees gelukkig!

Voor elke leerling het juiste boek; haalbaar of illusie?

De grenzen tussen jeugdliteratuur en volwassenen -

literatuur worden verkend (en verlegd) aan de hand van

adolescentenromans. Een genre dat doorgaans niet

voorkomt op de leeslijst.

Bovenbouw voortgezet onderwijs

Hele jaar

lekker literair! culinair cultureel podium onder

de bomen

Iets te vieren, een lustrum van de leeskring of een ander

hoogtepunt? Op een bijzondere plek met je favoriete auteur

aan tafel. Feestelijk eten en een gesprek met de schrijver.

Käss Produkties i.s.m. BlauwOog Producties

www.kassprodukties.nl en www.maartjetaartje.nl

Hele jaar

doelgroep

doelgroep

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

organisatie

website

datum

A C T I V I T E I T E N 33

Page 35: Calendarium 2013

lezendeRwijs

Diverse workshops, schrijf-, lees- en verteltheaterprojec-

ten. Aan de hand van poëzie en (jeugd)literatuur maken

mensen een (beeld)verhaal of voorstelling. De projecten

worden op maat gemaakt en zijn inzetbaar binnen ckv.

Voortgezet onderwijs

Hele jaar

(jeugd)literatuur in beeld

Al jarenlang worden boeken verfilmd en bewerkt voor

theater. In dit lees- en kijkproject komt die combinatie

literatuur en andere kunstdisciplines (ckv) aan bod.

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

docenten, studenten pabo

Hele jaar

kinderboekenmuseum, jeugd -literatuur, tentoonstellingen

In het Kinderboekenmuseum ontdek, beleef en maak je de mooiste verhalen.

Red het literaire luilekkerland Papiria van Inktvraat, stap in de wereld van

Kikker en droom weg met je lievelingsboek.

Kinderboekenmuseum

www.kinderboekenmuseum.nl

Maaike Kramer

070-3339666

Voorschoolse periode, primair onderwijs, onderbouw

voortgezet onderwijs

Tot 3 jaar gratis, 4 t/m 18 jaar € 6,-, volwassenen € 7,50

Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 LM Den Haag

doelgroep

datum

doelgroep

datum

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

kosten

locatie

34 A C T I V I T E I T E N

Page 36: Calendarium 2013

letterkundig museum, literatuur,tentoonstellingen

Het Letterkundig Museum brengt een ode aan het Nederlandse literaire

erfgoed. Sta oog in oog met schrijvers in de Nationale Schrijversgalerij en

dwaal door 1000 jaar literatuur in Het Pantheon.

Letterkundig Museum

www.letterkundigmuseum.nl

Maaike Kramer

070-3339666

info@letterkundigmuseum.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

Tot 3 jaar gratis, 4 t/m 18 jaar € 6,-, volwassenen € 7,50

Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 LM, Den Haag

jaar van het voorlezen2013 is uitgeroepen tot Jaar van het Voorlezen onder het motto wij gaan

voorlezen. Twaalf maanden lang wordt er van alles georganiseerd rondom

voorlezen, zodat iedereen kan ervaren dat voorlezen leuk en waardevol is:

voor baby’s, jonge kinderen, tieners én voor volwassenen.

De Leescoalitie: Stichting Lezen, Stichting Lezen en

Schrijven, Stichting CPNB, SiOB

www.jaarvanhetvoorlezen.nl

Desirée van der Zander

020-6230566

het nieuwe schrijvenWorkshoppakket voor bovenbouw havo/vwo over literatuur in al haar ver-

schijningsvormen: van het theater tot de strip, van de literaire blog tot de

popmuziek. De workshops worden gegeven door jonge schrijvers.

Literair Productiehuis Wintertuin

www.wintertuin.nl/educatie/het-nieuwe-schrijven/

Nine Hoog Antink

024-3231904

educatie@wintertuin.nl of info@wintertuin.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

A C T I V I T E I T E N 35

Page 37: Calendarium 2013

jonge schrijversavondEen literaire talkshow met de jonge schrijvers van nu. De avond wordt

afgesloten met het Jonge Schrijversbal.

Maurice Seleky met ondersteuning van de Stichting CPNB

Maurice Seleky

info@cpnb.nl

multatuli huisRondleidingen, stadswandelingen en lezingen op maat over Multatuli, zijn

leven, schrijfstijl en opvattingen (kolonie en fairtrade, rechten van arbeiders

en vrouwen, zijn band met de vrijmetselarij, en met zijn levensfilosofie).

Vooraf overleg over thema.

Multatuli Huis

www.multatuli-museum.nl

Klaartje Groot

020-6381938

info@multatuli-museum.nl

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwassenen

€ 5,- per persoon met een minimum van vijf,

schoolklassen € 25,-.

kinderzwerfboek – neem me mee,lees me… en laat me weer zwerven

Kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten.

Kinderen mogen ze meenemen om te lezen om daarna weer te laten zwerven.

De zwerftocht kan worden gevolgd op de website.

Nationaal Fonds Kinderhulp

www.kinderzwerfboek.nl

Nicole Boterkooper

06-30640450

info@kinderzwerfboek.nl

Primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs

organisatie

contactpersoon

e-mail

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

36 A C T I V I T E I T E N

Page 38: Calendarium 2013

scholierenpeiling: nieuwspersoon,nieuwsitem, nieuwswoord van hetjaar

Nieuws in de klas organiseert jaarlijks met een groot aantal scholen de

scholierenpeiling van het nieuwsitem, de nieuwspersoon en het nieuwswoord

van het jaar. Discussieer met leerlingen over het belang van nieuwsgebeur-

tenissen en de berichtgeving.

Nieuws in de klas

www.scholierenpeiling.nl

Chris van Hall

020-4309192

info@nieuwsindeklas.nl

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs

school der poëzie

www.schoolderpoezie.nl

Sarien Zijlstra

020-3307817

info@schoolderpoezie.nl

amsterdam die grote stad

Met een speciaal samengesteld boekje gaan jonge

Amsterdammers met docenten van de School der Poëzie

langs verschillende plekken. Zij maken kennis met erfgoed,

gebouwen en poëzie en schrijven daar een gedicht over.

boekvrienden

Jongeren uit het vmbo leren voorlezen van rijmpjes en

kindergedichten. Op een basisschool in de buurt worden

zij vaste voorleespartners. Kan ook als maatschappelijke

stage worden aangemerkt.

Onderbouw primair onderwijs, onderbouw voortgezet

onderwijs

kasteeljuweel

Muiderslot en School der Poëzie organiseren jaarlijks

een poëziewedstrijd voor scholieren vmbo/havo/vwo. Zij

schrijven gedichten en dragen die voor bij een beelden-

tentoonstelling in de tuinen en op de vestingwallen van

het Muiderslot.

Voortgezet onderwijs

Muiderslot

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

doelgroep

locatie

A C T I V I T E I T E N 37

Page 39: Calendarium 2013

landkoffers

Wat neem je mee als er brand uitbreekt of welke cd’s

moeten mee naar dat onbewoonde eiland? Denk daar

over na, stop je dierbaarste, vreselijkste, mooiste herin-

nering in een koffer, en maak daar een gedicht bij. Dit

project wordt afgesloten met een PoëzieRevue

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs

utrecht domstad

Met een speciaal samengesteld boekje gaan jonge

Utrechters met docenten van de School der Poëzie langs

verschillende plekken. Zij maken kennis met erfgoed,

gebouwen en poëzie en schrijven daar een gedicht over.

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs

kunst van lezen Omdat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen voldoende in aanraking komt

met de wereld van het boek, heeft het ministerie van OCW het programma

Kunst van Lezen geïnitieerd. Het ministerie heeft Stichting Lezen en Sector-

instituut Openbare Bibliotheken opdracht gegeven het programma te coör-

dineren. Tot 2016 stelt het kabinet jaarlijks bijna 3 miljoen euro beschikbaar.

De openbare bibliotheek vervult een spilfunctie in de uitvoering van het

programma. Kunst van Lezen kent vier programmalijnen:

• BoekStart in Nederland

• de Bibliotheek op school Primair en Voortgezet Onderwijs

• kennismaking cultuurhistorische canon is onderdeel van de Bibliotheek

op school, pijler collectie

• landelijk dekkende voorziening van netwerken

Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

www.kunstvanlezen.nl

Adriaan Langendonk

020-6230566 of 070-3090222

auteurslezingenSSS regelt lezingen en schoolbezoeken van auteurs in het hele land.

Stichting Schrijvers School Samenleving

www.sss.nl

Remco Scheenjes

020-6234923

doelgroep

doelgroep

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

38 A C T I V I T E I T E N

Page 40: Calendarium 2013

why i love this book.comOp whyilovethisbook.com vertellen lezers/schrijvers in video’s van 1 minuut

waarom een boek bijzonder is. We komen op locatie met de Whyilovethisbook

Camper/Studio, om boekentipvideo's te maken met bezoekers, scholieren,

klanten, etc.

Why i love this book.com

www.whyilovethisbook.com

Marc Barteling

06-21238670

marc@whyilovethisbook.com

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwassenen

Afhankelijk van de doelgroep, toepassing, duur en aantal

BoekStart BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar

en hun ouders. Ouders worden aangemoedigd om samen met hun baby te

genieten van het lezen van boeken en worden gestimuleerd om naar de

openbare bibliotheek te gaan. Daarnaast werkt de kinderopvang in samen-

werking met de bibliotheek aan een goed voorleesklimaat. BoekStart maakt

deel uit van het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen.

Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

www.boekstart.nl

Marijke Bos

020-6230566

Voorschoolse periode, volwassenen

Gehele jaar

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

datum

A C T I V I T E I T E N 39

Page 41: Calendarium 2013

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

kosten

F R I E S L A N D

tomke Het Tomke-project is een Fries lees- en taalbevorderingsproject met

materialen en activiteiten voor peuters, ouders en leidsters.

Afûk

www.tomke.nl

Carolien Hoekstra

058-2343070

c.hoekstra@afuk.nl

Voorschoolse periode

fries aanbod voor de nationalevoorleesdagen

Tijdens De Nationale Voorleesdagen kunnen kinderopvang, peuterspeel -

zalen, scholen en bibliotheken het Friese prentenboek van het jaar op

www.itfryskeberneboek.nl downloaden. Ook beschikbaar: verhalen voor

oudere kinderen, een audioboek en een boekenlijst.

Stichting It Fryske Berneboek / Tresoar

www.itfryskeberneboek.nl of www.tresoar.nl

Lysbert Bonnema

058-7890789

l.bonnema@tresoar.nl

Voorschoolse periode, primair onderwijs

23 januari t/m 2 februari 2013

gratis

Page 42: Calendarium 2013

organisatie

website

contactpersoon

e-mail

telefoon

doelgroep

datum

kosten

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

prijs

friese vertelkofferVoorleessessies met de Vertelkoffer en Verteljas door Friese schrijvers/ver-

tellers en plaatselijke vertellers op verzoek van scholen, peuterspeelzalen

en kinderopvang en bibliotheken. Doel: het (voor)lezen en vertellen in het

Fries te stimuleren.

Tresoar

www.tresoar.nl of www.itfryskeberneboek.nl

Lysbert Bonnema

b.reitsma@tresoar.nl en l.bonnema@tresoar.nl

058-7890789

Voorschoolse periode, primair onderwijs, onderbouw

voortgezet onderwijs

Oktober 2012 tot en met juli 2013

€ 175,- per dagdeel met verteller

Verschillende plaatsen in Friesland

friese voorleeswedstrijdKinderen tussen 8 en 12 jaar doen op school mee aan de Friese voorlees-

wedstrijd. Schoolkampioenen strijden in de finale om het Fries Voorlees-

kampioenschap.

Tresoar

www.tresoar.nl en www.itfryskeberneboek.nl

Binne Reitsma

058-7890789

b.reitsma@tresoar.nl

Primair onderwijs

1 februari t/m 15 juni 2013 (De finale van de Voorlees -

wedstrijd wordt begin juni gehouden. De wedstrijd is een

onderdeel van het Vertel- & Voorleesfestival dat van 1 tot

15 juni georganiseerd wordt.)

Zilveren Kampioensspeld 2013 voor de Friese Voorlees-

kampioen

F R I E S L A N D 41

Page 43: Calendarium 2013

nationale gedichtendagActiviteiten in verband met de Friese poëzie in het kader van de Nationale

Gedichtendag.

Tresoar

www.tresoar.nl, www.sirkwy.nl.

Theo Kuipers, Teake Oppewal

058-7890789

t.kuipers@tresoar.nl

31 januari

42 F R I E S L A N D

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

datum

Page 44: Calendarium 2013

M A T E R I A L E N

abimo uitgeverij

www.abimo.net

Elly Simoens

0032-037603106

elly@abimo.net

Primair onderwijs

avi

Maak lezen leuk, thuis én op school. De allereerste

avi-app bevat integrale boeken, de audioversie, onder-

steuning bij moeilijke woorden, een ruime keuze aan

spelletjes en verwerkingsopdrachten.

BOE!kids: een fantasierijke avi-reeks met een

vleugje magie

Beginnende lezers worden vaak niet geboeid door AVI-

boekjes. De fantasierijke AVI-reeks BOE!kids is daarom

uniek. De zes bijzondere personages beleven telkens een

avontuur met een magisch tintje…

€ 8,95

samenlezen

Met samenleesboeken wordt het fijne van het zelf

lezen met het gezellige van het voorlezen gecombineerd.

Ontdek de frisse samenleesboeken van Spik en Spek die

daarbij helpen!

€ 8,95

nbd biblionVerschillende uitgaven van boeken en tijdschriften gericht op literatuur en

leesbevordering, voor verschillende doelgroepen.

NBD Biblion

www.nbdbiblion.nl

070-3377733

Voorschoolse periode, primair onderwijs, onderbouw

voortgezet onderwijs

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

kosten

organisatie

website

telefoon

doelgroep

Page 45: Calendarium 2013

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

kosten

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

datum

organisatie

website

telefoon

doelgroep

datum

boekieboekie-tijdschriftBoekieBoekie is hét tijdschrift voor iedereen die van lezen, schrijven en

tekenen houdt, maar speciaal voor kinderen van 8-13 jaar. BoekieBoekie

verschijnt 4 keer per jaar, boordevol verhalen, gedichten en strips.

Stichting BoekieBoekie

www.boekie-boekie.nl

Jet Manrho

010-4767381

Primair onderwijs

Vanaf € 7, 95, abonnement € 6,95, inclusief de Boekie-

Boekie-agenda

cinop – bouwstenen voor leesbevordering

In opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo voert cinop een vervolg-

project uit gericht op leesplezier en leesbevordering voor studenten in de

mbo-opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent. Bouwstenen:

• voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties is een toolkit

beschikbaar

• opleidingsteams kunnen deelnemen aan pilots voor de inzet van

Biebsearch

• voor opleidingsteams en bibliotheken is een gratis docentengids

beschikbaar.

www.cinop.nl

Joke Koopman

06-12441897

Opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent

Looptijd project 2012 en 2013

lessuggesties bij de boekenweek Samen met de cpnb verzorgt Stichting Lezen lessuggesties bij de boeken-

week, deze zijn te downloaden. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag

via de website. Goed te combineren met Boekenweek live!

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse

Boek (cpnb) i.s.m. Stichting Lezen

www.boekenweek.nl en www.cpnb.nl

020-6264971

Bovenbouw voortgezet onderwijs

16 t/m 24 maart

44 M A T E R I A L E N

Page 46: Calendarium 2013

lessuggesties bij nederland leest Samen met de cpnb verzorgt Stichting Lezen een scholierenwebsite bij het

Nederland Leest-boek. Een aanvulling op de scholiereneditie die de biblio-

theken beschikbaar hebben. Goed te combineren met Nederland Leest live!

Stichting cpnb i.s.m. Stichting Lezen

www.nederlandleest.nl en www.cpnb.nl

020-6264971

Bovenbouw voortgezet onderwijs

cubiss

Cubiss

www.cubiss.nl/educatieproducten

Ingrid de Jong

013-4656700

de ongelooflijk bijzondere boekeneter

Een project gebaseerd op een bijzonder boek. Een variatie

aan activiteiten gaat in op de persoonlijke smaak van de

leerlingen met betrekking tot boeken.

Onderbouw primair onderwijs

€ 153,- excl. btw

gids in boekenland

Leerlingen gaan met elkaar in gesprek over boeken en

worden elkaars gids bij het maken van keuzes. Ze maken

kennis met verschillende genres en hoe ze deze kunnen

herkennen.

Bovenbouw primair onderwijs

€ 175,- excl. btw

kilometerlezen

Een multimediaal project voor groep 6 waarin kinderen

elkaar stimuleren zo veel mogelijk ‘leeskilometers’ te

maken die toegang geven tot een leesquiz.

Bovenbouw primair onderwijs

€ 82,15 excl. btw (plus licentiekosten per groep, € 11,30)

organisatie

website

telefoon

doelgroep

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

kosten

doelgroep

kosten

doelgroep

kosten

M A T E R I A L E N 45

Page 47: Calendarium 2013

la bocca della verita

Het project daagt leerlingen uit hun leesvoorkeur door te

geven aan de Mond van de Waarheid. Leerlingen leren de

gelezen boeken op waarde te beoordelen.

Bovenbouw primair onderwijs

€ 220,80 excl. btw

leesavatar

Leesbevordering op de digitale snelweg! Leerlingen

maken een eigen avatar en laten hun leesvoorkeuren aan

iedereen zien.

Bovenbouw primair onderwijs

Licentie niet Brabantse bibliotheek: € 23 per klas,

licentie Brabantse bibliotheek: € 18 per klas

rode draad

Een gestructureerd en systematisch leesbevorderings-

programma dat ingezet wordt bij de samenwerking

tussen bibliotheek en onderwijs.

Primair onderwijs

schrijversblok!

Met de webquest Schrijversblok! gaan leerlingen aan

de slag met opdrachten rondom het maken van een boek.

Ze lezen verschillende boeken en gaan o.a. op internet

op zoek naar inspiratiebronnen.

Bovenbouw primair onderwijs

€ 32,50 excl. btw

skatewise!

De boekenserie Skatewise! is de inspiratiebron voor dit

project. Leerlingen worden uitgedaagd na te denken over

een aansprekende situatie. Leren beargumenteren a.d.h.v.

informatie uit verschillende media is een belangrijk doel.

Bovenbouw primair onderwijs

€ 49,- excl. btw

vergeten oorlog

Lespakket over minder bekende aspecten van de Tweede

Wereldoorlog. Een samenwerkingsproject van Schrijvers

van de Ronde Tafel, Cubiss en uitgeverij Leopold.

www.vergetenoorlog.nl

Koffer is te bestellen via www.cubiss.nl/educatieproducten

doelgroep

prijs

doelgroep

prijs

doelgroep

doelgroep

kosten

doelgroep

kosten

website

verkrijgbaar bij

46 M A T E R I A L E N

Page 48: Calendarium 2013

doelgroep

doelgroep

prijs

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

kosten

doelgroep

kosten

voortouw

Een gestructureerd en systematisch leesbevorderings-

programma dat ingezet wordt bij de samenwerking

tussen bibliotheek en voorschoolse instellingen.

Voorschoolse periode

whodunnit?

Een multimediaal klassenbezoek voor brugklassers aan

de bibliotheek. Leerlingen maken kennis met de biblio-

theek en leren informatie te beoordelen en in de juiste

context te plaatsen d.m.v. het oplossen van een moord.

Onderbouw voortgezet onderwijs

€ 337,50 excl. btw

de stiep educatief

Stichting De Stiep Educatief

www.stiep-educatief.nl

Ria van Adrichem

0181-404782

beeldverhalen

De Stiep Educatief heeft beeldverhalen in verschillende

genres, vormgeving en formaten. Met minimale lees -

inspanning wordt lezen gestimuleerd, terwijl ook een

eigen leessmaak wordt ontwikkeld. Bij de beeldverhalen

zijn ook verwerkingsopdrachten beschikbaar.

Volwasseneneducatie kse niveau 1, cef a1, lees- en

schrijfpleinen in bibliotheken

Beeldverhalen variërend van € 3,75 tot € 9,-

makkelijk lezen voor (jong)volwassenen

De Stiep Educatief geeft boeken uit die gemakkelijk lezen.

De laatste uitgave, ‘De laatste hand’, is in de traditie van

Baantjer. In 2012 verschijnt nog ‘Een goede buur’: een

vrouw die haar wereld ineen ziet storten, merkt dat goede

buren onmisbaar zijn.

(Jong)volwassenen, niveau kse niveau 1 / 2, cef a1-a2,

op weg naar 1f

Leesboeken variërend van € 3,75 tot € 12,-

M A T E R I A L E N 47

Page 49: Calendarium 2013

digitalige boekenEen handleiding voor het ontwerpen van digitalige boeken voor en door

kinderen.

Digitalige Boeken

www.digitaalprentenboek.nl

Femke Woudstra

040-2485155

Primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs

€ 49,50 inclusief verzendkosten

eye filmmuseum

EYE filmmuseum

www.eyefilm.nl

Anouk Werensteijn

020-7582360

avonturen in het donker

Avonturen in het donker is een lessenreeks over film voor

het primair onderwijs. Het pakket bevat een serie lessen

over basisthema’s van film, waarin ook opdrachten over

boekverfilmingen zijn opgenomen.

www.avontureninhetdonker.nl

Primair onderwijs

Vanaf € 75,-

boek en film

EYE heeft in samenwerking met Stichting Lezen lesmate-

rialen ontwikkeld voor primair en voortgezet onderwijs

die filmeducatie en literatuuronderwijs verbinden.

www.filmeducatie.nl

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs

Vanaf € 9,95

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

kosten

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

website

doelgroep

kosten

website

doelgroep

kosten

48 M A T E R I A L E N

Page 50: Calendarium 2013

fodokDe fodok is een landelijke organisatie die voorziet in informatievoorziening,

belangenbehartiging en lotgenotencontact voor ouders van dove kinderen.

Een van onze activiteiten is leesbevordering ten behoeve van dove kinderen/

jongeren.

www.fodok.nl

Mariën Hannink

030-2948679

info@fodok.nl

Voorschoolse periode, primair onderwijs, voortgezet

onderwijs

fodok-keuzelijst

Verzamelingen van korte beschrijvingen van een groot

aantal kinder- en jeugdboeken die zijn geselecteerd op

toegankelijkheid voor dove kinderen en jongeren met

een taalachterstand.

www.fodok-keuzelijst.nl

Keuzelijsten in boekvorm € 10,- plus verzendkosten

lezen = leuk! óók voor dove en slechthorende

kinderen – met of zonder ci

Informatie en tips voor ouders waardoor zij het lees -

plezier en de leesvaardigheid bij hun kinderen in de

basisschoolleeftijd kunnen helpen ontwikkelen en

stimuleren.

Brochure

€ 4,-

lezen = cool! hoe krijg je dove pubers – met of

zonder ci – aan het lezen?

Informatie en tips voor ouders.

Brochure

€ 2,50

een zwembad aan taal; hoe dove volwassenen goede

en enthousiaste lezers werden.

Dove lezers aan het woord.

Brochure

€ 3,-

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

verkrijgbaar

kosten

materiaal

kosten

materiaal

kosten

materiaal

kosten

M A T E R I A L E N 49

Page 51: Calendarium 2013

lezen leuker maken voor dove en slechthorende

kinderen en jongeren

Met of zonder CI. Ervaringen en tips van leerlingen,

ouders en leerkrachten.

Dvd fodok, 2012.

€ 5,-

samen werken aan lezen!

Tips voor ouders, met veel foto’s en weinig tekst.

fodok, 2012.

Brochure

€ 2,50 en leden € 2,-

sprookjes voor dove kinderen 1 & 2

Sprookjes 1 bevat Hans en Grietje en De Gelaarsde Kat in

Nederlandse gebarentaal, Roodkapje en Assepoester in

gesproken Nederlands met ondersteunende gebaren.

Sprookjes 2 bevat De Kikkerkoning, Tafeltje Dek Je, Sneeuw-

witje, Het Lelijke Jonge Eendje en Gelukkige Hans.

Dvd

Sprookjes 1 € 12,- en Sprookjes 2 € 13,-

Verder werkt de fodokmee aan de door Van Tricht uit -

geverij uitgegeven Troef-reeks, boeken voor lezers met

een achterstand in de Nederlandse taal, zoals dove en

anderstalige kinderen en jongeren, zie www.vantricht.nl.

Boek

Ongeveer € 11,-

kinderboekenwinkel de boekenberg

www.boekenberg.nl

Jos Walta

040-2456261

Primair onderwijs

boekenberglesbrief

In de lesbrief wordt voor ieder leerjaar een bekroond boek

en een themaboek uitgewerkt. De lesbrief biedt ook een

uitgewerkte openingsactiviteit.

Verkrijgbaar vanaf 1 september 2013

€ 12,50 (gratis bij bestelling van de uitgewerkte boeken)

materiaal

kosten

materiaal

kosten

materiaal

kosten

materiaal

kosten

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

datum

kosten

50 M A T E R I A L E N

Page 52: Calendarium 2013

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

materiaal

kosten

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

website

contactpersoon

telefoon

de voorleesschool

Boekenpakket met bijbehorende werkwijze om vanuit de

basisschool het voorlezen en samenlezen thuis te stimu-

leren. Met workshops voor de ouders.

taalstimulering en ouderbetrok-kenheid tolk voor taalontwikke-ling!

tolk versterkt het taalaanbod van ouders. tolk werkt met films over de

maandthema’s van het peuter-/kleuteronderwijs en kijkvragen. Enthousias-

meert ouders voor dagelijkse gesprekken, vertellen/voorlezen, liedjes zingen

en rijmen.

KLIK-Onderwijsondersteuning

www.tolkinfo.nl

D.C. Verheijden-Lels

076-5659896

Voorschoolse periode, primair onderwijs

2 werkboeken voor gebruik en dvd's met 20 films

€ 149,50 per uitgave

makkelijk lezen/dyslexie/lees -bevordering/leesonderwijs

(Web)winkel met leesondersteunende materialen, o.a. voor leerkrachten,

ouders, logopedisten, laaggeletterden; ook voor boekenliefhebbers.

Makkelijklezenboeken, letterstempels, leeslinialen, woordspelen, ex-libris-

sen, vakliteratuur over dyslexie en leesonderwijs. Activiteiten en work-

shops: zie site.

Leesletters

www.leesletters.nl

Elseline Knuttel

078-6310380

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, volwassenen

nieuws in de klas

www.nieuwsindeklas.nl

Chris van Hall

020-4309192

M A T E R I A L E N 51

Page 53: Calendarium 2013

kranten lezen

Kranten lezen moet je leren! De opdrachtenbundel Kranten

lezen gaat uitgebreid in op de inhoud van de krant. Er is

veel aandacht voor de verschillende tekstsoorten in de

dagbladen.

Voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie

Gratis

www.nieuwsindeklas.nl/lesmateriaal/kranten-lezen

mediawijzer met de krant

Mediawijzer met de krant geeft een beeld van de werking

van media. Wie zijn de afzenders, wat is de boodschap?

Doel is het stimuleren van een kritisch mediabewustzijn

bij leerlingen.

Voortgezet onderwijs, volwassenenonderwijs

Gratis

www.nieuwsindeklas.nl/lesmateriaal/

mediawijzer-met-de-krant

nieuwsquiz

Maandelijks stelt Nieuws in de klas een actualiteitenquiz

samen met twaalf actuele nieuwsvragen (over kranten-

koppen, spotprenten, etc.). Zo wordt de nieuwskennis

van leerlingen en hun begrip van krantenteksten struc -

tureel getest.

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwasseneneducatie

Gratis

nieuwsservice/bezorgdienst voor docenten

Docenten kunnen landelijke of regionale nieuwstitels twee

weken kosteloos laten bezorgen op school. Alle verschil-

lende dagbladen kunnen gelijktijdig bezorgd worden of

gespreid over het hele jaar.

Gratis

nieuwsservice/bezorgdienst voor leerlingen

Docenten kunnen kosteloos bij alle leerlingen in het VO

twee weken lang nieuwstitels naar keuze laten bezorgen.

Voortgezet onderwijs

Gratis

doelgroep

kosten

verkrijgbaar bij

doelgroep

kosten

verkrijgbaar bij

doelgroep

kosten

kosten

doelgroep

kosten

52 M A T E R I A L E N

Page 54: Calendarium 2013

M A T E R I A L E N 53

nieuws maken

Deze opdrachtenbundel voor leerlingen in het VO fun-

geert als een handleiding voor de totstandkoming van

een journalistieke nieuwsproductie.

Voortgezet onderwijs

Gratis

www.nieuwsindeklas.nl/lesmateriaal/nieuws-maken

normen en waarden

Normen en waarden met de krant laat je nadenken aan de

hand van de actualiteit. Bepaal aan de hand van nieuws-

berichten de achterliggende waarden die gelden voor

bepaalde normen.

Voortgezet onderwijs

Gratis

praktijkboek

In deze uitgebreide praktijkboeken PO komen aspecten

van nieuwsberichtgeving aan bod. Van het lezen van kop-

pen en artikelen tot werken met foto’s. Er zijn versies voor

groep 5/6 en 7/8.

Primair onderwijs

Gratis

workshop taal-woordschatEen interactieve module boordevol praktische tips en activiteiten voor

ouders om taalverwerving en leesplezier bij hun kind(eren) te stimuleren in

dagelijkse situaties.

OUDERS & COO

www.ouders.net

Ingrid Medema

0343-513434

Voorschoolse periode

doelgroep

kosten

verkrijgbaar bij

doelgroep

prijs

doelgroep

kosten

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

Page 55: Calendarium 2013

kijk en leesDe reeks Kijk en Lees bestaat uit zes grappige, hardcover stripboekjes voor

beginnende lezers in groep 3 en 4, oplopend in leesniveau: avi Start tot en

met avi e4.

Plan A uitgevers

www.kijkenlees.nl

Michiel van de Vijver en Gerben Valkema

024-3564825

Onderbouw primair onderwijs

€ 7,50 tot € 9,95 per deel

literatuur zonder leeftijdLiteratuur zonder leeftijd is grensverleggend en verkent, in verschillende

artikelen, de traditionele grenzen. De publicatiereeks over kinder- en jeugd-

literatuur verschijnt drie keer per jaar in een boekje (circa 160 pagina’s).

Stichting IBBY sectie Nederland

http://duijx.net/ibby/

Toin Duijx

Instellingen € 45,-, particulieren € 32,-,

studenten € 24,25

uitgeverij de inktvis

www.inktvis.nl

Elseline Knuttel

078-6310380

info@inktvis.nl

kokkel reeks

Spannende, makkelijke boeken. Stoer én toegankelijk

voor kinderen die moeite hebben met lezen, zoals

dyslectische kinderen, kinderen met taal- en/of spraak-

moeilijkheden, dove en slechthorende kinderen.

Bovenbouw primair onderwijs

€ 12,95 per deel

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

kosten

organisatie

website

contactpersoon

kosten

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

54 M A T E R I A L E N

Page 56: Calendarium 2013

doelgroep

materiaal

kosten

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

schakel-reeks

Samen te lezen gedichten en verhaaltjes voor beginnende

lezers, aansluitend bij Veilig Leren Lezen en Connect-lezen,

een leesinterventie voor zwakke lezers. Gratis ondersteu-

nende info via www.inktvis.nl.

Onderbouw primair onderwijs

Samenleesboeken

€ 14,50 per deel

fringo leesbevorderingsprojectfringo is een leesbevorderingsproject in spelvorm dat jaarlijks in de maan-

den januari en februari plaatsvindt. fringo wordt samengesteld voor leer-

lingen van de groepen 5, 6 en 7 van het basisonderwijs.

Uitgeverij de LeesmeesterS

www.fringo.nl

Peter Homan en Fake Groeneveld

072-5895791

fringo@quicknet.nl

Bovenbouw primair onderwijs

Leerling € 2,75 en docent € 35,-

uitgeverij eenvoudig communiceren

www.eenvoudigcommuniceren.nl

Marianne Verhallen

020-5206070

info@eenvoudigcommuniceren.nl

basic-krant

Binnen- en buitenlands nieuws, artikelen over sport, vrije

tijd, gezondheid en entertainment, en informatie over de

profielen - in eenvoudige taal. Leuk en leerzaam voor

leerlingen van het vmbo.

Onderbouw voortgezet onderwijs

Instellingsabonnement: € 69,50; groepsabonnement

vanaf 15 exemplaren € 24,50 per exemplaar per schooljaar

M A T E R I A L E N 55

Page 57: Calendarium 2013

basiskrant

Binnen- en buitenlands nieuws, artikelen over sport, vrije

tijd, gezondheid en entertainment, en leuke weetjes voor

kinderen – in eenvoudige taal. Plezier in lezen staat voorop.

Bovenbouw primair onderwijs

Verschijnt 10 keer per jaar

Instellingsabonnement: € 69,50; groepsabonnement

vanaf 15 exemplaren € 24,50 per exemplaar per schooljaar

boekenserie beeldboek

Op verzoek van docenten ontwikkeld. Een zeer eenvoudige

serie boordevol foto’s voor beginnende (jong)volwassen

lezers. Leesniveau: a1/a2. Daarna kunnen ze overstappen

op (iets) moeilijkere boeken.

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie

€ 10,-

boekenserie boekenboeien

Met deze boekenserie gaan leerlingen beter lezen en

presteren ze beter op school. De twintig jongerenromans

zijn toegankelijk en spannend en bevatten bij elkaar alle

schooltaalwoorden van de basislijst vmbo.

Bovenbouw primair onderwijs, onderbouw voortgezet

onderwijs

€ 6,95; ook op schoolabonnement verkrijgbaar

boekenserie leeslicht

Veelzijdige, unieke boekenserie in gewone taal – voor

volwassenen. Met vereenvoudigd werk van Herman Koch,

Marjan Berk, Kader Abdolah, Kluun, Yvonne Kroonenberg,

Simone van der Vlugt en vele anderen.

www.leeslicht.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs

€ 5,- tot € 13,50

boekenserie misdadig

Ideaal voor minder vaardige lezers, door de begrijpelijke

taal en doordat de spanning hun aandacht vasthoudt!

Met vereenvoudigde thrillers van Chris Rippen, René

Appel, Charles den Tex en Thomas Ross.

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwassenen

€ 8,50 tot € 10,-

doelgroep

datum

kosten

doelgroep

kosten

doelgroep

kosten

website

doelgroep

kosten

doelgroep

kosten

56 M A T E R I A L E N

Page 58: Calendarium 2013

okee-krant

Binnen- en buitenlands nieuws, leuke weetjes, praktische

verhalen en een rubriek met contactadvertenties. Abon-

nees kunnen hierin gratis een advertentie plaatsen.

Volwasseneneducatie

Verschijnt 10 keer per jaar

Instellingsabonnement € 69,50;

particulier abonnement €44,50

PrO-krant

Binnen- en buitenlands nieuws, artikelen over sport, vrije

tijd, gezondheid en entertainment, en informatie over de

arbeidsmarkt - in eenvoudige taal. Leuk en leerzaam voor

leerlingen in praktijkonderwijs.

Voortgezet onderwijs

Verschijnt 10 keer per schooljaar

Instellingsabonnement: € 69,50; groepsabonnement,

vanaf 15 exemplaren € 24,50 per exemplaar per schooljaar

boekenserie reality reeks

Lezen is leuk, ook als je er niet goed in bent, met deze

spannende verhalen in eenvoudig Nederlands. Actuele

jongerenonderwerpen, zoals discriminatie, loverboys en

drankmisbruik. Gratis verwerkingsopdrachten voor leer-

lingen!

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs

€ 12,50

boekenserie wereldverhalen

Wereldberoemde verhalen in eenvoudig jasje. Iedereen

kent deze verhalen van film of tv. Maar wie heeft ze ook

gelezen? Leesniveau a2.

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwassenen

€ 14,50

werkze, krant voor het aka-beroepsonderwijs

Goed kunnen lezen is belangrijk om een baan te vinden

en houden. Deze krant stimuleert de leesvaardigheid van

AKA-leerlingen en informeert hen over stages, solliciteren

en werken. Gratis verwerkingsmateriaal.

Voortgezet onderwijs

Groepsabonnement vanaf 15 exemplaren € 24,50 per

exemplaar per schooljaar

doelgroep

datum

kosten

doelgroep

datum

kosten

doelgroep

kosten

doelgroep

kosten

doelgroep

kosten

M A T E R I A L E N 57

Page 59: Calendarium 2013

boekenserie schaduwreeks

Deze superspannende boeken kan geen jongere weg -

leggen! De jonge hoofdpersonen komen terecht in bijna

onmogelijke situaties. Met aansprekende titels als Mes-

scherp, SMS Moord en De Terrorist.

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs

€ 13,50

start!-krant, de begrijpelijkste krant van nederland

Maandkrant met binnen- en buitenlands nieuws, artikelen

over gezondheid, sport en vrije tijd en entertainment.

Bedoeld voor nt1- en nt2'ers, ouderen en dyslectici.

Volwassenen

Instellingsabonnement: € 69,50; groepsabonnement

vanaf 15 exemplaren € 24,50 per exemplaar per schooljaar

start!-krant weekeditie

Aanvullend op een groepsabonnement op de Start!-krant.

Een wekelijkse digitale editie met actueel nieuws en een

aantal tekstbegripvragen.

Volwassenen

Instellingsabonnement: € 225,- per schooljaar, alleen te

bestellen naast een groepsabonnement op de Start!-krant

van minimaal 15 exemplaren.

boekenserie thuisfront

Is er thuis iets mis? Dan heeft dat veel impact op het

leven van jongeren. Deze boekenserie gaat over tieners

die mede door de situatie thuis in de problemen komen.

Komen ze tot een oplossing?

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs

€ 15,-

doelgroep

kosten

doelgroep

kosten

doelgroep

kosten

doelgroep

kosten

58 M A T E R I A L E N

Page 60: Calendarium 2013

kinderschrijflabKinderen leren hoe een boek tot stand komt, koppelen het lezen en schrijven,

hoe leuk het is om te schrijven, te illustreren én verhalen te lezen. Kinderen

maken een boek, kinderschrijflab.nl drukt het boek!

Uitgeverij Zwijsen BV

www.kinderschrijflab.nl

Caro Werst

013-5838855

kinderschrijflab@zwijsen.nl

Primair onderwijs

€ 9,95

troef-reeksLeesboeken voor taalzwakke jongeren (dove jongeren, jongeren in het

speciaal onderwijs, vmbo'ers, isk'ers e.a.) die aansluiten bij hun belevings-

wereld. Onderwerpen als schulden, drankgebruik, vriendschappen. Met

lesmateriaal/verwerkingsopdrachten.

Van Tricht uitgeverij

www.vantrichtuitgeverij.nl

Annemarie Birnie

0570-649618

info@vantricht.nl

Bovenbouw primair onderwijs, onderbouw voortgezet

onderwijs

€ 11,- per exemplaar, serieprijs: 20% korting.

lees mij! Een crossmediale combinatie van een website, een serie filmpjes en literaire

activiteiten gericht op havo-/vwo-leerlingen.

Viewpoint Productions i.s.m. Stichting Lezen

www.leesmij.nu

Valerie Schuit

020-6363678

info@leesmij.nu

Bovenbouw voortgezet onderwijs

Lespakket gratis, promotiemateriaal € 6,75

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

M A T E R I A L E N 59

Page 61: Calendarium 2013

werkgroep christelijke kinder-boeken

Eén actieboek en gratis prentenboek, werkmap basisschool (leesbevorderende

suggesties en verwerking van het jaarthema voor basisscholen), cd bij jaar-

thema en muziekboek, boekenlegger en poster met gedicht en promotie -

materiaal.

Werkgroep Christelijke Kinderboeken

www.christelijkekinderboeken.nl

els@bcbplein.nl of info@bcbplein.nl

Primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs

vanaf € 3,95

why i love this book.comOp whyilovethisbook.com vertellen lezers en schrijvers in video’s van 1 minuut

waarom een boek zo bijzonder is. Er zijn boekentips voor en door alle leeftijden.

De boekentipvideo’s zijn beschikbaar voor website, project, etc.

www.whyilovethisbook.com

Marc Barteling

06-21238670

marc@whyilovethisbook.com

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwassenen

Afhankelijk van de doelgroep, toepassing, duur en aantal.

woutertje pieterse prijs Lesmateriaal bij alle met de Woutertje Pieterse Prijs bekroonde boeken.

Auteurs: Van Duin en Van Hest; financiering: Stichting Lezen/Leesgoed;

bijbehorend affiche; mooi jubileumboek met nuttige informatie over de

bekroonde boeken

Stichting Woutertje Pieterse Prijs

www.woutertjepieterseprijs.nl

Marjolein van Putten

020-4272713

wpp@woutertjepieterseprijs.nl

Voorschoolse periode, primair onderwijs, onderbouw

voortgezet onderwijs

Gratis

60 M A T E R I A L E N

organisatie

website

e-mail

doelgroep

kosten

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

Page 62: Calendarium 2013

P R I J Z E N

publieksprijs voor het christelijkboek

Verkiezing van het beste oorspronkelijk Nederlandse christelijke boek van

het jaar. Samenwerking van BCB, Nederlands Dagblad en EO Visie.

BCB,

www.leesenluister.nl en www.bcbplein.nl

Els de Jong-van Gurp

0341-270000

els@bcbplein.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs

14 maart

€ 1.000,- en fotokunstwerk

stichting collectieve propagandavan het nederlandse boek (cpnb)

020-6264971

info@cpnb.nl

www.cpnb.nl

de best verzorgde boeken 2012

Een vakjury stelt een collectie van maximaal 33 boeken

samen die excelleren door hun ontwerp en/of technische

uitvoering.

www.bestverzorgdeboeken.nl

Just Enschedé

22 februari

dioraphte jongerenliteratuur prijs

Jaarlijkse prijs voor jongerenliteratuur in Nederland en

Vlaanderen, opgesplitst in een vakjury- en een publieks-

prijs. De vakjuryprijs wordt toegekend aan een oorspron-

kelijk Nederlandstalig boek en een vertaald boek.

I.s.m. met Stichting Lezen.

www.djp2013.nl of www.jongerenliteratuurprijs.org

Bovenbouw voorgezet onderwijs, volwassenen

5 maart

17 april

€ 15.000,- per prijs

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

prijsuitreiking

prijzengeld

telefoon

e-mail

website

website

contactpersoon

prijsuitreiking

website

doelgroep

nominaties

prijsuitreiking

prijzengeld

Page 63: Calendarium 2013

film by the sea publieksprijs

Tijdens het festival Film by the Sea (13 t/m 22 september)

wordt voor de 3e keer deze publieksprijs voor de beste

boekverfilming uitgereikt.

www.filmbythesea.nl en www.cpnb.nl

Gijs Schunselaar

20 september

gouden lijst

Prijzen voor de best geschreven kinderboeken van het

voorafgaande jaar (2012) bekroond voor de leeftijdscate-

gorie 12-15 jaar; zowel het best vertaalde boek als het

beste, oorspronkelijk Nederlandstalige boek krijgt een

Gouden Lijst toegekend.

Bovenbouw primair onderwijs, onderbouw voortgezet

onderwijs

€ 1.500,- per prijs

de gouden strop

De prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige

thriller, in 2013 voor de 28e keer uitgereikt. Ook wordt

de winnaar van de Schaduwprijs, de prijs voor het beste

Nederlandstalige debuut, bekendgemaakt. I.s.m. het

Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs.

www.degoudenstrop.nl

30 mei

De Gouden Strop: € 10.000,- en een sculptuur van

Marianne van den Heuvel; Schaduwprijs: € 1.000,- en

een zeefdruk van Dick Bruna

gouden en zilveren griffels

Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek worden de

best geschreven kinderboeken van het voorafgaande jaar

(2012) bekroond.

Primair onderwijs

Begin juni bekendmaking Zilveren Griffels;

1 oktober prijsuitreiking en bekendmaking Gouden Griffel

€ 1.500,- voor de Gouden Griffel

Kinderboekenbal 2013

website

contactpersoon

prijsuitreiking

doelgroep

prijzengeld

website

prijsuitreiking

prijzengeld

doelgroep

prijsuitreiking

prijzengeld

locatie

62 P R I J Z E N

Page 64: Calendarium 2013

gouden en zilveren penselen en gulden palet

De mooist geïllustreerde kinderboeken van het vooraf-

gaande jaar worden bekroond. Voor het Gulden Palet

komt uitsluitend het werk van buitenlandse illustratoren

in aanmerking. Voor een Gouden Penseel uitsluitend het

werk van Nederlandse illustratoren.

Primair onderwijs

Juni

Eind september

Gouden Penseel: € 1.500,-; Gulden Palet: € 1.500,-

gouden tulp

Prijs voor het beste informatieve boek van 2012. Een vak-

jury van boekverkopers bekroont maximaal tien non-fictie-

titels van uiteenlopende genres. Hieruit wordt de Gouden

Tulp gekozen.

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs

16 t/m 24 februari

€ 10.000,- en een sculptuur van Jeroen Henneman

nederlandse kinderjury

In maart wordt de Kinderjury feestelijk geopend door de

Senaat (6–9 en 10–12 jaar) te installeren. Ieder jaar kiezen

kinderen het mooiste kinderboek uit het voorgaande jaar.

Daarnaast kent de Senaat de Pluim van de Senaat toe.

Primair onderwijs

6 maart t/m 17 mei

19 juni

nationale onderwijsprijs 2011-2013Tweejaarlijkse landelijke onderwijsprijs met voorrondes in alle provincies.

Honderden scholen nemen deel. Speciale aandacht voor ‘leesprojecten’.

Deze worden verzameld t.b.v. Stichting Lezen. De nationale voorleeskampioen

presenteert, samen met Jochem van Gelder.

Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP)

www.onderwijsprijs.nl

Drs. C.M. Koppers

0487-512311

info@inop.nl

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs

18 oktober 2012 t/m 5 februari 2013 (provinciale rondes)

28 maart

€ 14.000,-(totaal)

doelgroep

nominaties

prijsuitreiking

prijzengeld

doelgroep

datum

prijs

doelgroep

stemperiode

prijsuitreiking

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

nominaties

prijsuitreiking

prijzengeld

P R I J Z E N 63

Page 65: Calendarium 2013

taalunie toneelschrijfprijsDe Taalunie Toneelschrijfprijs wordt elk jaar uitgereikt aan een schrijver van

een oorspronkelijk Nederlandstalig toneelstuk. Met deze prijs wil de Taalunie

de opvoering van Nederlandstalig toneel en de Nederlandstalige toneelschrijf-

kunst stimuleren.

Nederlandse Taalunie, Nederlands Theaterinstituut,

Vlaams Fonds voor de Letteren

www.taalunieversum.org

Martijn Nicolaas

070-3469548

Oktober

November

€ 10.000,-

passionate bulkboek

er was eens

Er Was Eens is een verhalenwedstijd en wil jongeren

op een speelse manier leren omgaan met literatuur.

Leerlingen binnen het vmbo nemen klassikaal deel aan

workshops. Het winnende project wordt ‘uitgegeven’.

www.erwaseens.nu

Gino van Weenen

010-2762626

info@erwaseens.nu

Onderbouw voortgezet onderwijs

1 januari t/m juni (slotdag)

Theater Zuidplein, Rotterdam

de inktaap

Jongeren worden geconfronteerd met de keuze die de

jury's van de drie 'grote' literaire prijzen hebben gemaakt:

de Gouden Boekenuil, AKO Literatuurprijs en de Libris

Literatuur Prijs. Het favoriete boek wint tijdens de slotdag

De Inktaap 2013.

Hanna Vlaming

010-2762626

inktaap@passionatebulkboek.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs

1 oktober 2012 t/m 5 maart 2013, prijsuitreiking: 5 maart

De Singel, Antwerpen

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

nominaties

prijsuitreiking

prijzengeld

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

locatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

locatie

64 P R I J Z E N

Page 66: Calendarium 2013

P R I J Z E N 65

jonge jury

Leesbevorderingsproject voor jongeren van 12 tot 16 jaar.

Zij lezen jeugdboeken en brengen een stem uit op hun

favoriete titels. De vijf boeken met de meeste stemmen

worden genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury,

uitreiking tijdens de Dag van de Jonge Jury.

www.jongejury.nl

Renée den Breems

010-2762626

info@jongejury.nl

Onderbouw voortgezet onderwijs

1 september 2012 t/m 17 april 2013

17 april

Circustheater Scheveningen

prentenboek van het jaar

Bekendmaking van de 10 nominaties voor het Prenten-

boek van het jaar voor De Nationale Voorleesdagen 2013.

Voorschoolse periode

Medio mei

write now!

Schrijfwedstrijd voor jongeren tussen de 15 en 24 jaar.

Jongeren kunnen hun teksten insturen bij een van de

regionale voorronden. Winnaars worden geselecteerd

voor de grote finale, waar het grootste schrijftalent wint.

www.writenow.nu

Gino van Weenen

010-2762626

info@writenow.nu

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

April en mei voorronden in Nederland, Vlaanderen en

Suriname

prijsuitreiking Finale juni

MacBook t.w.v. 1500 euro, begeleiding literair agent

Sebes & Van Gelderen, optredens Geen Daden Maar

Woorden Festival

Theater Gouvernestraat Rotterdam (finale)

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

duur

prijsuitreiking

locatie

doelgroep

prijsuitreiking

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

voorrondes

datum

prijzengeld

locatie

Page 67: Calendarium 2013

66 P R I J Z E N

kinderboekwinkelprijsDe Samenwerkende Kinderboekwinkels geven jaarlijks een prijs aan een

boek dat door de jury’s onterecht overgeslagen is.

Samenwerkende Kinderboekwinkels

Marianne van Eeuwijk

040-2456261

Jaarlijks wisselend per winkel

Eind november

stichting boekieboekie

www.boekie-boekie.nl

Jet Manrho

010-4767381

kunstkwast@boekie-boekie.nl

kunstKwast 2013Hou je van tekenen, schilderen of knutselen en wil je met je werk in Boekie -

Boekie staan? Doe mee met de KunstKwast 2013. Teken, schilder of knutsel

een (zelf)portret. Aanmelden voor 1 februari.

Primair onderwijs

1 mei

25 mei

De winnaar van de BoekieBoekie-KunstKwast ontvangt

een oorkonde en zijn/haar werk wordt geplaatst in het

BoekieBoekie-tijdschrift en in de BoekieBoekie-agenda

2014.

LantarenVenster, Rotterdam

schrijfPrijs 2013 de vos houdt jeaan het lijntje…

BoekieBoekie presenteert de langstlopende schrijfwedstrijd! Tot 2019 vind

je in de e-BoekieBoekie elke maand een nieuw vossenavontuur. Pak je pen!

Jouw verhaal over Reinaert de Vos mag niet ontbreken.

schrijfprijs@boekie-boekie.nl

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs

Maandelijks via social media

Oorkonde en publicatie werk in e-BoekieBoekie of

BoekieBoekie-tijdschrift

organisatie

contactpersoon

telefoon

locatie

datum

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

nominaties

prijsuitreinking

prijzengeld

locatie

e-mail

doelgroep

prijsuitreiking

prijzengeld

Page 68: Calendarium 2013

P R I J Z E N 67

stArt awardDe stArt Award is de BoekieBoekie-prijs voor studenten en debutanten van

de kunstacademie. Je dingt mee door een serie illustraties te maken bij een

gedicht en/of verhaal. Insturen voor 7 januari 2013

www.poem-express.com

startaward@boekie-boekie.nl

Volwasseneneducatie

1 februari

23 maart

Oorkonde en beker

Kröller-Müller Museum

academica literatuurprijs Prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige fictiedebuut voor Neder-

landse en Vlaamse auteurs. Combinatie van vakjuryprijs en lezersprijs. Bekend-

making winnaar en uitreiking van de prijs in tweede helft september 2013.

Stichting DordtLiterair (v/h Stichting Perspektief ) en

Organisatie Academica Literatuurprijs

www.academicaliteratuurprijs.nl

Tineke de Waard-de Jong

078 - 6390571

info@academicaliteratuurprijs of tineke@dordtliterair.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

Januari

Half september

Diligentia Theater te Den Haag

gouden ganzenveerDe Academie De Gouden Ganzenveer kent jaarlijks de prijs toe aan een

persoon die of een instituut dat een belangrijke bijdrage levert aan de

Nederlandse geschreven cultuur.

Stichting de Gouden Ganzenveer

www.goudenganzenveer.nl

Annechien Visser

020-4752053

Volwassenen

6 januari

25 april

Gouden Ganzenveer, plus lidmaatschap Academie

Amsterdam

website

e-mail

doelgroep

nominaties

prijsuitreiking

prijzengeld

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

nominaties

prijsuitreiking

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

nominaties

prijsuitreiking

prijs

locatie

Page 69: Calendarium 2013

68 P R I J Z E N

ako literatuurprijsDe AKO Literatuurprijs is de bekroning voor het beste Nederlandstalige

literaire boek in de categorieën fictie en non-fictie. In aanmerking komen

boeken die verschenen zijn tussen 1 juli van het jaar van de prijsuitreiking

en 1 juli van het voorgaande jaar.

Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie

www.akoliteratuurprijs.nl

Jeroen Kans

06-81153722

secretaris@akoliteratuurprijs.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

31 augustus

27 september

28 oktober

€ 50.000,-

libris literatuur prijsDe Libris Literatuur Prijs is de prijs voor de beste nieuw verschenen

oorspronkelijk Nederlandstalige literaire roman voor volwassenen van het

afgelopen kalenderjaar.

Stichting Literatuur Prijs

www.librisliteratuurprijs.nl

Patty Voorsmit

020-6279549

Volwassenen

11 maart

6 mei

€ 65.000,-

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

tiplijst

toplijst

prijsuitreiking

prijzengeld

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

nominaties

prijsuitreiking

prijzengeld

Page 70: Calendarium 2013

P R I J Z E N 69

mr. j.c. bloem-poëzieprijsUitreiking 6e J.C. Bloemprijs (beste tweede dichtbundel van 2011 en 2012).

Onder leiding van juryvoorzitter Gerdi Verbeet zullen de genomineerde en

prijswinnende dichters voordragen. Bloemgedichten zullen op muziek ten

gehore gebracht worden.

Stichting Mr. J.C. Bloem-poezieprijs

www.jcbloemstichting.nl

Cees Duine

0521-362570

info@jcbloemstichting

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

Februari

20 april

€ 2500,-

Rams Woerthe Steenwijk

c. buddingh’-prijs voor nieuwenederlandstalige poëzie

Jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut van het voor-

gaande jaar. De uitreiking vindt ieder jaar plaats in juni, tijdens het Poetry

International Festival Rotterdam.

Stichting Poetry International

www.poetry.nl

Jan Coerwinkel en Correen Dekker

010-2822777

info@poetry.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

Medio april

Medio juni

€ 1200,-

Poetry International Festival Rotterdam, Rotterdamse

Schouwburg

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

nominaties

prijsuitreiking

prijzengeld

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

nominaties

prijsuitreiking

prijzengeld

locatie

Page 71: Calendarium 2013

poem expressDe Poem Express is een internationaal kunst- en poëzieproject voor kinderen.

Kinderen spelen met taal, luisteren naar gedichten in verschillende talen,

stoeien met ritme en maken een gedichtenposter. Insturen voor 1 mei 2013.

Stichting Poem Express

www.poem-express.com

Liesbeth Eshuis

010-8208760

info@poem-express.com

Primair onderwijs

Half mei

15 juni

Oorkonde en beker, werk van de winnaar wordt

gepubliceerd

Rotterdamse Schouwburg tijdens Poetry International

vsb poëzieprijs 2013De VSB Poëzieprijs is de belangrijkste prijs in het Nederlandstalige taal-

gebied. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de vooravond van Gedichtendag.

Stichting VSB Poëzieprijs i.s.m. Poetry International

www.vsbpoezieprijs.nl

Femke Essink

06-52691670

info@vsbpoezieprijs.nl

Eind oktober 2012

30 januari

€ 25.000,-

70 P R I J Z E N

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

nominaties

prijsuitreiking

prijzengeld

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

nominaties

prijsuitreiking

prijzengeld

Page 72: Calendarium 2013

P R I J Z E N 71

26e woutertje pieterse prijsJaarlijkse prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige jeugdboek

(voor alle leeftijden). De jury bestaat dit jaar uit Hanneke Groenteman

(voorzitter), Jaap Friso, Kees ’t Hart, Vanessa Joosen en Leentje van Wirdum.

Stichting Woutertje Pieterse Prijs

www.woutertjepieterseprijs.nl

Marjolein van Putten

020-4272713

wpp@woutertjepieterseprijs.nl

Voorschoolse periode, primair onderwijs, onderbouw

voortgezet onderwijs

7 maart

€ 15.000,-

Theater/café De Balie te Amsterdam

werkgroep christelijke kinderboeken

www.christelijkekinderboeken.nl

Annemarie Prins

0341-270000

info@prinssleurink.nl of info@bcbplein.nl

eigenwijsprijs 2013

Jaarlijkse kinderjuryprijzen voor het beste christelijke

boek. Twee leeftijdscategorieën: 4–8 jaar en 9–12 jaar.

Van 1 februari tot 30 april kan er gestemd worden.

Primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs

Half mei

Half juni

€ 350,- en originele foto bij jaarthema, van fotograaf

Gertjan Koelmans

Lees- & Luisterbeurs

het hoogste woord

Vakjuryprijs voor het beste christelijke kinderboek.

Primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs

Half mei

€ 1000,-

Lees- & luisterbeurs

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

prijsuitreiking

prijzengeld

locatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

nominaties

prijsuitreiking

prijzengeld

locatie

doelgroep

prijsuitreiking

prijzengeld

locatie

Page 73: Calendarium 2013

T H E A T E R / F E S T I V A L S

ajaa dans-theaterReis naar het verre Oosten. Alle kinderen reizen mee met dit kleurige, fleurige

dansante spel. Vreemde en Nederlandse talen, gebruiken, attributen.

AAJA Dans-Theater

http://members.home.nl/fw.schelling/

W. en F. Schelling

0165-532153

fw.schelling@home.nl

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs

aaja dans-theaterDans en muziek uit Bretagne, geestig en interessant verhaal met daarbij

een onderhoudende Powerpointpresentatie over de prachtige kostuums en

coiffes en cultuur uit Bretagne. Hoe ontstaat de prachtige Bretonse coiffe?

AAJA Dans-Theater

http://members.home.nl/fw.schelling/

W. en F. Schelling

0165-532153

fw.schelling@home.nl

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs, vol-

wassenen

€ 80,- p.u. excl. reis- en verblijfkosten

vlaggetjesfeestVlaggetjesfeest is een voorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar. Het is

geïnspireerd op het boekje Nog 100 nachtjes slapen. De voorstelling is te

boeken vanaf 1 januari 2013.

Figurentheater Ennadien

www.ennadien.nl

Ennadien Blink

035-8871163

ennadien@ennadien.nl

Voorschoolse periode, onderbouw primair onderwijs

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

Page 74: Calendarium 2013

T H E A T E R / F E S T I V A L S 73

jeugdtheater van niks & van allesVoorstellingen bij: taal- en leesbevordering, kinderboekenweek, etc.

Doelen: educatie, eigenheid, zelfontplooiing en creativiteit. Mogelijkheden:

maatwerk, peuter-/kleuterwerk, workshops, dansdagen mime & bewegings-

theater en bovenbouwvoorstellingen. Thema’s o.a.: lezen, boerderij, vriendschap,

seizoenen, verkeer, verschillen, tellen, verliezen, boeken, familie etc.

www.vanniksenvanalles.nl

Janine Vriens

013-5093612

info@niksenvanalles.nl

totaaltheater: bos vol helden

Twee zussen ontdekken in een geleend boek een geheime

brief, niet voor hen bestemd. Is alles wat je leest waarheid?

Zijn verhalen echt, gedroomd of gefantaseerd? We nemen

de kijkers (7 t/m 12 jaar) mee op natuuravontuur, in een

tent, met grappige taalvondsten, mimisch theater en een

schrijfwedstrijd.

Bovenbouw primair onderwijs

Vanaf € 300,-

Reizend op scholen, instellingen, bibliotheek, bos,

theaters etc.

jeanny keurlings vertelt…Jeanny Keurlings vertelt… sprookjes, mythen en sagen, volksverhalen,

griezelverhalen, prentenboekverhalen.

Kinderboekwinkel de Boekenberg

www.boekenberg.nl

Jeanny Keurlings

040-2456261

Primair onderwijs

€ 150,- per voorstelling

literair productiehuis wintertuin

www.wintertuin.nl

M. Hoefnagel

024-3231904

info@wintertuin.nl

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

prijs

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

Page 75: Calendarium 2013

de geest moet waaien

Festival voor het gesproken woord, met gerenommeerde

schrijvers en dichters, debutanten en jonge talenten.

Voordrachten, interviews, colleges, masterclasses, debat

en meer.

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

24–26 mei

Gratis tot € 15,- per programma

Diverse locaties in Arnhem

wintertuinfestival

Het grootste literatuurfestival van Nederland, met gere-

nommeerde schrijvers en dichters, debutanten en jonge

talenten. Voordrachten, interviews, colleges, masterclasses,

debat en meer.

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie

21–24 november

Gratis tot € 15,- per programma

Diverse locaties in Nijmegen

geen daden maar woorden festivalGeen Daden Maar Woorden Festival presenteert literatuur i.c.m. o.a. muziek,

film, dans en theater. Het resultaat is een vernieuwend festival dat zich op

de scheidslijn tussen kunst en uitgaan bevindt.

Passionate Bulkboek

www.gdmw.nl

Jolien Sanderse

010-2762626

info@gdmw.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

6 april Amsterdam, 1 mei Den Bosch,

begin oktober Rotterdam

Vanaf € 12,50

Melkweg, Verkadefabriek, Rotterdamse Schouwburg

doelgroep

datum

kosten

locatie

doelgroep

datum

kosten

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

data

kosten

locaties

74 T H E A T E R / F E S T I V A L S

Page 76: Calendarium 2013

poppentheater peterselie

www.peterselie.nl

Marjanne Peters

038-3334710

info@peterselie.nl

literaire poppenvoorstellingen

Voorstellingen voor kinderen, waarbij taal (en muziek)

een belangrijke rol spelen, o.a. Pien en de Wolf en Van de

Visser en zijn hebberige Vrouw.

Primair onderwijs

€ 375,- excl. btw

poppenvoorstellingen in het kader van

taalbevordering

Peterselie bewerkt jaarlijks het Prentenboek van het Jaar

tot een interactieve vertelvoorstelling met poppen, speci-

aal bestemd voor peuters en mensen met een beperking.

Voorschoolse periode

€ 325,- excl. btw

school der poëzie

www.schoolderpoezie.nl

Sarien Zijlstra

020-3307817

poëzierevue

Onder leiding van een docent van School der Poëzie

schrijven jongeren in schooltijd een gedicht en laten dat

zien en horen tijdens een PoëzieRevue in het theater.

info@schoolderpoezie.nl

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs

vers

vers is de landelijke poëziemanifestatie rond de vsb

Poëzieprijs voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Ieder jaar wordt met vers bij jongeren de aandacht

gevestigd op actuele Nederlandstalige poëzie. vers

wordt financieel mogelijk gemaakt door het vsbfonds.

vers@schoolderpoezie.nl

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwassenen

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

doelgroep

kosten

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

e-mail

doelgroep

T H E A T E R / F E S T I V A L S 75

Page 77: Calendarium 2013

76 T H E A T E R / F E S T I V A L S

amsterdamse boekennachtDe Amsterdamse Boekennacht wordt op en rond het Spui gehouden met

veel auteurslezingen, presentaties, discussies, de boekenmarkt en allerlei

andere evenementen. Dit jaar is het thema ‘Gouden tijd, zwarte bladzijden’.

Stichting Amsterdamse Boekennacht

www.boekennacht.nl

Annechien Visser

020-4752053

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

22 maart

boekids literair jeugdfestivalBoekids is hét literaire jeugdfestival voor iedereen vanaf 4 jaar, met een actief

programma vol lezen, dichten, muziek, tekenen en knutselen. Boekids vindt

plaats op 20 januari in Den Haag.

Stichting Boekids

www.boekids.nl

Moniek Ammerlaan

06-18516407

info@boekids.nl

20 januari

Primair onderwijs

€ 10,-

44e poetry international festivalrotterdam

Jaarlijks een van de grootste en meest toonaangevende poëziefestivals

wereldwijd. De beste dichters delen in de Rotterdamse Schouwburg hun

poëzie met een enthousiast en groeiend publiek tijdens voordrachten,

poëziespecials, film, theater, interviews en workshops.

Stichting Poetry International

www.poetry.nl

Jan Coerwinkel

010-2822777

info@poetry.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

11 t/m 15 juni

Dagkaarten à € 15,- (diverse kortingen),

voordelige passe-partouts

Rotterdamse Schouwburg

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

doelgroep

datum

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

datum

doelgroep

kosten

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

kosten

locatie

Page 78: Calendarium 2013

writers unlimited winternachtenfestival den haag

(On)bekende schrijvers gaan in tientallen programma’s met elkaar in gesprek,

over grenzen en culturen heen. Er klinkt muziek, films zijn gelinkt aan het

festivalthema en in de foyer heerst een internationale sfeer.

Stichting Winternachten

www.writersunlimited.nl

Gerda Roest

070-3650222

info@writersunlimited.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie

20 t/m zondag 23 januari

€ 10,- t/m € 27,50 (diverse kortingen)

Theater aan het Spui en Koninklijke Schouwburg, Den Haag

verteltheatervoorstellingen enverhalenvertellers

Ruim 40 theatrale vertelvoorstellingen gebaseerd op (jeugd)literatuur zoals:

Floddertje, De koning van Katoren, sprookjes van Annie M.G. Schmidt, Erik

of het klein insectenboek, De Brief voor de koning, Winnie de Poeh, Othello.

Theaterbureau Het Verteltheater

www.verteltheater.nl en www.verteller.nl

Ernst Weerstra

030-2723022

info@verteltheater.nl

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, volwassenen

Uitkoopsom voorstelling: vanaf € 325,- tot € 650,- excl.

reiskosten en excl. btw

T H E A T E R / F E S T I V A L S 77

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

kosten

locatie

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

Page 79: Calendarium 2013

zilt theaterwerkwww.zilttheaterwerk.nl

Henriëtte de Graaf

0317-316801

info@zilttheaterwerk.nl

kerst- en nieuwjaarsvoorstelling

Kerst- en nieuwjaarsvoorstelling. U gaat op reis met

bekende en onbekende verhalen uit de literatuur.

Het zijn verhalen ‘voor onderweg’ over levensthema’s.

U wordt meegenomen in een andere werkelijkheid:

een reis door verbeelding.

Volwassenen

November t/m januari

verteltheatervoorstellingen uit oude koffers

Omringd door oude koffers komen verhalen in interactie

met publiek.‘Reis rond de wereld’ is een kindervoorstel-

ling evenals ‘reis mee naar het land van de verbeelding’

en de kinderboekenweekvoorstelling. Ook voor voort -

gezet onderwijs met workshops.

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

datum

78 T H E A T E R / F E S T I V A L S

Page 80: Calendarium 2013

W E B S I T E S

www.cpsacademie.nlAanbod van trainingen, conferenties, workshops en coaching voor alle

professionals in het onderwijs.

CPS Uitgeverij

033-4534343

infodesk@cps.nl

www.debibliotheekopschool.nlDe Bibliotheek op school is een landelijk ontwikkelde aanpak die lokale

bibliotheken ondersteunt bij de samenwerking met het onderwijs. Op de

website is alle informatie bijeengebracht voor bibliotheken, onderwijs en

gemeenten.

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (siob)

Jan Plooij

plooij@siob.nl

070-3090222

Primair onderwijs

www.ellyvanderlinden.nl Informatie voor leesbevorderaars over trainingen (o.a. BoekStart) en werk -

vormen m.b.t. lezen in de voorschoolse periode. Leessuggesties voor baby’s,

dreumesen, peuters en kleuters.

Elly van der Linden, Bureau Leesbevordering & Taalstimu-

lering 0–7 jr

Elly van der Linden

06-15442063

ellyvanderlinden@planet.nl

Voorschoolse periode, onderbouw primair onderwijs

organisatie

telefoon

e-mail

organisatie

contactpersoon

e-mail

telefoon

doelgroep

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

Page 81: Calendarium 2013

www.filmeducatie.nl Op de website vindt u een uitgebreid aanbod van activiteiten en materialen op

het gebied van audiovisuele cultuur- en media-educatie; waaronder materialen

waarin de verbinding tussen literatuur en film wordt gelegd.

EYE Filmmuseum

www.filmeducatie.nl en www.eyefilm.nl

Anouk Werensteijn

educatie@eyefilm.nl

www.literatuuronderwijs.orgStartpagina over literatuuronderwijs met links, nieuws, een agenda en een

overzicht van onderzoek, tijdschriftartikelen en lesmateriaal. Elke twee

weken bovendien een column over actuele kwesties in het literuuronderwijs.

Nederlandse Taalunie

Martijn Nicolaas

070-3469548

info@taalunie.org

Voortgezet onderwijs

htno http://taalunieversum.org/onderwijs/onderzoek/

Nederlandse Taalunie, Stichting Lezen Nederland,

ILO Universiteit van Amsterdam, Universiteit Gent, SLO

Jeroen Devlieghere

070-3469548

jdevlieghere@taalunie.org

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, volwassenen

www.literairetijdschriften.org Een overzicht van Nederlandse, Vlaamse en Friese literaire tijdschriften met

informatie over het laatste nummer, een archief en de mogelijkheid om een

nummer te bestellen.

Nederlandse Taalunie, Nederlands Letterenfonds,

Vlaams Fonds voor de Letteren, CeLT

Martijn Nicolaas

070-3469548

info@taalunie.org

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

organisatie

website

contactpersoon

e-mail

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

80 W E B S I T E S

Page 82: Calendarium 2013

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

doelgroep

doelgroep

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

W E B S I T E S 81

nieuws in de klas

Chris van Hall

020-4309192

info@nieuwsindeklas.nl

www.dedigitalekrant.nl

Leerlingen moeten goed overweg kunnen met online

bronnen, waaronder nieuwswebsites. Met behulp van

deze opdrachtenwebsite kunnen leerlingen wegwijs wor-

den in de online nieuwsvoorziening door de dagbladen.

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs

www.krantenmaken.nl

Met www.krantenmaken.nl kunnen uw leerlingen ervaren

hoe een krant wordt gemaakt. Wat is nieuws, wat zet ik

waar op de pagina en hoe schrijf ik nieuwsartikelen.

Leerlingen maken op een laagdrempelige manier een

nieuwsproductie.

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwassenen

www.nieuwsmediaportal.nl

De Nieuwsmediaportal biedt een overzicht van de web -

sites van nieuwsmediabedrijven. Naast vrij toegankelijke

websites van de dagbladen kunt u ook toegang krijgen tot

de webarchieven van de dagbladen met een wachtwoord

van Nieuws in de klas.

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, volwassenen -

educatie

www.poezie-in-beweging.nlg Een educatieve, interactieve website. Het onderdeel ‘Maak een eigen gedicht’

bevat ruim 30 gestructureerde stappenplannen, waarmee verschillende dicht-

vormen kunnen worden uitgeprobeerd

Poëzie in Beweging (pib)

M. Feenstra en H. van der Hoek

020-6336560 of 020-6934702

postmaster@poezie-in-beweging.nl

Voortgezet onderwijs

Page 83: Calendarium 2013

82 W E B S I T E S

www.kunstvanlezen.nl Op de website is informatie te vinden over BoekStart, de Bibliotheek op

school PO en VO met de cultuurhistorische canon als onderdeel van de pijler

collectie en leesbevorderingsnetwerken. Tevens zijn zeven brochures over

deze programmaonderdelen te downloaden.

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen

Adriaan Langendonk

070-3090222 of 020-6230566

alangendonk@lezen.nl

www.leesplein.nlLeesplein biedt nieuws, acties en informatie over kinder- en jeugdboeken,

auteurs en alles wat met lezen te maken heeft voor kinderen van 0–18 jaar,

ouders en intermediairs.

Stichting Bibliotheek.nl

Myrna Vossen

070-3090100

myrna.vossen@bibliotheek.nl

Voorschoolse periode, primair onderwijs, voortgezet

onderwijs

www.dbnl.orgWebsite over de Nederlandse taal en literatuur. Bevat literaire teksten,

secundaire literatuur, biografieën, portretten en hyperlinks.

Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

René van Stipriaan

071-5121216

http://duijx.net/ibby/ibby bericht tweemaal per jaar over haar activiteiten. ibby houdt zich bezig

met kinder- en jeugdliteratuur. ibby streeft ernaar om kinderen van over de

hele wereld toegang te verschaffen tot boeken van grote literaire en artistieke

waarde.

Stichting IBBY sectie Nederland

Toin Duijx

IBBY-Nederland@planet.nl

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

organisatie

contactpersoon

telefoon

organisatie

contactpersoon

e-mail

Page 84: Calendarium 2013

W E B S I T E S 83

www.leesfeest.nlLeesfeest.nl bevordert het lezen door volwaardige, enthousiaste recensies

te schrijven voor kinderen. Er is kinderboekennieuws, een column van een

kinderboekenschrijver, voorproefjes van nog niet verschenen boeken en

kinderboekenschrijvers recenseren elkaars boeken.

Stichting Leesfeest

Marjolein van Dam

0342-492458

info@leesfeest.nl

Voorschoolse periode, primair onderwijs, onderbouw

voortgezet onderwijs

www.mennoterbraak.nlEen website met het volledige werk, de integrale correspondentie en alle

documenten (zoals teksten, afbeeldingen, archivalia) die betrekking hebben

op de schrijver en journalist Menno ter Braak (1902–1940).

Stichting Menno ter Braak

C. van Schendel

020-6224322

info@mennoterbraak.nl

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie

www.boekstart.nl BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar

en hun ouders. Ouders worden aangemoedigd om samen met hun baby te

genieten van het lezen van boeken en worden gestimuleerd om naar de

openbare bibliotheek te gaan. Daarnaast werkt de kinderopvang in samen-

werking met de bibliotheek aan een goed voorleesklimaat. BoekStart maakt

deel uit van het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Deze site is

sinds 2012 geheel op ouders van baby’s en peuters gericht.

Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

Marijke Bos

020-6230566

Ouders

www.boekstartpro.nl voor professionals

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

organisatie

contactpersoon

telefoon

doelgroep

website

Page 85: Calendarium 2013

www.leesplan.nl Deze website biedt een handvat om binnen een kinderopvanginstelling of

school (PO en VO) een structurele aanpak voor leesbevordering op te zetten.

De website omvat onder meer een uitgebreide projectenbank en een leesplan-

format. Leesplan.nl is een vervolg op de doorgaande leeslijn.

Stichting Lezen

Agnes van Montfoort, Roos Wolters

020-6230566

Professionals

stichting poetry international

010-2822777

info@poetry.nl

www.dichterinhetweb.nl

Interactieve website voor de bovenbouw van het voortge-

zet onderwijs waar gedichten van bekende Nederlandse

en buitenlandse dichters worden besproken.

Jan Coerwinkel en Correen Dekker

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie

www.poetryinternational.org

Omvangrijke online collectie internationale poëzie.

Duizenden gedichten in oorspronkelijke taal, Engelse

en deels ook Nederlandse vertaling, essays, interviews,

audio en video. Tweewekelijkse nieuwsbrief biedt nieuws

uit de wereld van de internationale poëzie en de laatste

uploads.

Jan Baeke

Bovenbouw voortgezet onderwijs, volwassenen

www.stichtingvertellen.nlWebsite met informatie en nieuws over het vertellen van verhalen, o.a. een

zoekmachine met vertellers in heel Nederland en een vertelagenda.

Stichting Vertellen

Esther Kornalijnslijper

06-54677298

info@stichtingvertellen.nl

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwasseneneducatie

organisatie

contactpersoon

telefoon

doelgroep

telefoon

e-mail

contactpersoon

doelgroep

contactpersoon

doelgroep

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

84 W E B S I T E S

Page 86: Calendarium 2013

www.woutertjepieterseprijs.nlU vindt hier o.a. juryrapporten, geluidsopnames en schriftelijke versies van

Woutertje Pieterse Lezingen, diverse uitvoeringen van 'Het Rooverslied'

(geluidsopnames en beeldopnames), foto’s van prijsuitreikingen en lestips

en een informatief boek (gratis te downloaden) bij bekroonde boeken,

dankzij Lira Fonds, Stichting Lezen en Leesgoed.

Stichting Woutertje Pieterse Prijs

Marjolein van Putten

020-4272713

wpp@woutertjepieterseprijs.nl

Voorschoolse periode, primair onderwijs, onderbouw

voortgezet onderwijs

www.leesmij.nu Een crossmediale combinatie van een website, een serie filmpjes en literaire

activiteiten gericht op havo-/vwo-leerlingen.

Viewpoint Productions i.s.m. Stichting Lezen

Valérie Schuit

020-6363678

info@leesmij.nu

Bovenbouw voortgezet onderwijs

uitgeverij eenvoudig communiceren

Marianne Verhallen

020-5206070

info@eenvoudigcommuniceren.nl

www.boekenboeien.nl

Website over de boekenserie BoekenBoeien. Leerlingen

gaan daarmee beter lezen en presteren beter op school.

De twintig toegankelijke, spannende jongerenromans

bevatten bij elkaar alle schooltaalwoorden van de basis-

lijst vmbo.

Bovenbouw primair onderwijs, onderbouw voortgezet

onderwijs

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

W E B S I T E S 85

Page 87: Calendarium 2013

www.eenvoudigcommuniceren.nl

Eenvoudig Communiceren biedt makkelijk te lezen boeken

en kranten voor de ruim 1,5 miljoen Nederlanders die

moeite hebben met lezen en schrijven. Op de site staan

docentenhandleidingen, de nieuwste titels, nieuws over

begrijpelijke taal en kunt u naar de webwinkel voor meer

informatie over alle producten.

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwassenen

www.gewonetaal.nl

De site van Eenvoudig Communiceren die meer is dan een

webwinkel! Hier vindt u informatie over onze publicaties,

met downloads van de eerste pagina's, informatie over

het leesniveau en informatie voor de doelgroep van de

publicaties.

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwassenen

www.leeslicht.nl

Een website in gewone taal over de boekenserie voor

volwassenen met vereenvoudigd werk van o.a. Herman

Koch, Marjan Berk, Kluun, Yvonne Kroonenberg, Suzanne

Vermeer en Kader Abdolah. De boekenserie won in 2009

de Nationale Alfabetiseringsprijs in de categorie Lees -

bevordering.

Voortgezet onderwijs, volwassenen

www.mijnabc.nl

Unieke nieuwssite in eenvoudig Nederlands voor jong en

oud! Onze krantenredactie plaatst wekelijks vers nieuws

en maandelijks een recept en liefdescolumn. Plus infor-

matie over hulp bij (leren) lezen en schrijven.

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwassenen

www.PrO-krant.nl

Nieuwssite van de PrO-krant voor jongeren in het praktijk-

onderwijs. Elke week nieuws in eenvoudige taal, informatie

over makkelijke boeken en leuke filmpjes! Met gratis les-

brieven.

Voortgezet onderwijs

doelgroep

doelgroep

doelgroep

doelgroep

doelgroep

86 W E B S I T E S

Page 88: Calendarium 2013

www.kinderschrijflab.nl Kinderen leren hoe een boek wordt gemaakt en hoe leuk het is om zelf te

schrijven, te illustreren én verhalen te lezen. Het legt een koppeling tussen

lezen en schrijven. Kinderen maken zelf een boek en met behulp van kinder-

schrijflab.nl wordt het echt gedrukt!

Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg

www.kinderschrijflab.nl

Caro Werst

013-5838855

kinderschrijflab@zwijsen.nl

Onderbouw primair onderwijs, bovenbouw primair

onderwijs

€ 9,95

www.christelijkekinderboeken.nlWebsite met informatie over Werkgroep Christelijke Kinderboeken,

besprekingen van kinderboeken. Categorieën: voorlezen, kinderen, jongeren,

informatieve boeken, kinderbijbels, prijzen Het Hoogste Woord en EigenWijs-

Prijs, gericht op kinderen, jongeren, ouders, onderwijs.

Werkgroep Christelijke Kinderboeken

Annemarie Prins

0341-270000

els@bcbplein.nl en info@prinssleurink.nl

Voorschoolse periode, primair onderwijs, voortgezet

onderwijs

www.whyilovethisbook.comWhyilovethisbook.com is de onafhankelijke website waar lezers en schrijvers

in filmpjes van 1 minuut vertellen waarom een boek voor hen bijzonder is.

Je vindt er boekentips uit het hart, voor alle leeftijden.

Why i love this book.com

Marc Barteling

06-21238670

marc@whyilovethisbook.com

Bovenbouw primair onderwijs, voortgezet onderwijs,

volwassenen

organisatie

website

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

kosten

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

W E B S I T E S 87

Page 89: Calendarium 2013

www.zeeuwsebibliotheek.nlVoor jongeren (vmbo, havo en vwo) samengestelde website met gedichten

en opdrachten. De website bevat meer dan 100 gedichten waarvan er onge-

veer 25 te beluisteren zijn. De gedichten zijn voorzien van achtergrondinfor-

matie over gedicht en dichter.

Zeeuwse Bibliotheek

Hannie Bruijnooge

0118-654317

h.bruijnooge@zeeuwsebibliotheek.nl

Voortgezet onderwijs

www.zilttheaterwerk.nlZILT theaterwerk verzorgt inspirerende cultuureducatieworkshops en speelt

verteltheatervoorstellingen. Maatwerk voor projecten en opening of afsluiting

studiedag.

ZILT theaterwerk

Henriëtte de Graaf

0317-316801

info@zilttheaterwerk.nl

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

doelgroep

organisatie

contactpersoon

telefoon

e-mail

88 W E B S I T E S

Page 90: Calendarium 2013

AAJA Dans-Theater

Basaltdijk 17

4706 DP Roosendaal

0165-532153

fw.schelling@home.nl

http://members.home.nl /

fw.schelling/

De Activiteit

Molenbuurt 24

1811 KD Alkmaar

0251-659680

h.dewaard@de-activiteit.nl

www.de-activiteit.nl

Afûk

Boterhoek 3

8911 DH Leeuwarden

058-2343070

c.hoekstra@afuk.nl

www.tomke.nl / www.afuk.nl

Autoped

Schiehavenkade 166

3024 EZ Rotterdam

010-4767381

jm@boekie-boekie.nl

www.boekie-boekie.nl

AKO Literatuurprijs

Herenweg 233

1934 BB Egmond aan den Hoef

06-81153722 / 072-5200499

secretaris@akoliteratuurprijs.nl

www.akoliteratuurprijs.nl

BCB, voor het christelijke boek

Postbus 291

3840 AG Harderwijk

0341-270000

els@bcbplein.nl /

info@prinssleurink.nl

www.bcbplein.nl

Bureau Leesbevordering &

Taalstimulering 0-7 jaar

Koningsvaren 27

5062 JA Oisterwijk

06-15442063

Ellyvanderlinden@planet.nl

www.ellyvanderlinden.nl

CINOP

Postbus 1585

5200 BP ’s-Hertogenbosch

06-12441897

info@cinop.nl / jkoopman@cinop.nl

www.cinop.nl

CPNB

Herengracht 166

1016 BP Amsterdam

020-6264971

info@cpnb.nl

www.cpnb.nl

CPS

Postbus 1592

3800 BN Amersfoort

033-4534343

j.hardy@cps.nl

www.cpsacademie.nl

Cubiss

Statenlaan 4

5042 RX Tilburg

013-4656700

educatie@cubiss.nl

www.cubiss.nl

De Stiep Educatief

Oranjelaan 16

3235 SV Rockanje

0181-404782

info@stiep-educatief.nl

www.stiep-educatief.nl

A D R E S S E N

Page 91: Calendarium 2013

90 A D R E S S E N

Digitalige Boeken

Molièrelaan 27

5629 PG Eindhoven

040-2485155

digitaligboek@gmail.com

www.digitaalprentenboek.nl

EYE Film Instituut

IJpromenade 1

1031 KT Amsterdam

020-7582360

educatie@eyefilm.nl

www.eyefilm.nl

Figurentheater Ennadien

Valeriaanstraat 51

3765 EJ Soest

06-50489210

ennadien@ennadien.nl

www.ennadien.nl

FODOK, Federatie van Ouders van

Dove Kinderen

Postbus 354

3990 GD Houten

030-2948679

m.hannink@fodok.nl /

info@fodok.nl

www.fodok.nl

Fonds voor de Letteren

Huddestraat 7

1018 HB Amsterdam

020-6235708

post@letterenfonds.nl

www.letterenfonds.nl

It Fryske Berneboek

Postbus 1311

8900 CH Leeuwarden

058-7890789

ynfo@tresoar.nl /

b.reitsma@tresoar.nl

www.itfryskeberneboek.nl /

www.tresoar.nl

Jan Swagerman

Postubs 1190

8001 BP Zwolle

038-4546436

info@janswagerman.nl

www.narrativecoaching.nl

Jeugdtheater de Krakeling

Nieuwe Passeerdersstraat 1

1016 XP Amsterdam

020-6253284

kassa@krakeling.nl

www.krakeling.nl

Jeugdtheater Van Niks & van Alles

Pastoor Van Beugenstraat 10 & 12

5061 CS Oisterwijk

013-5093612

info@vanniksenvanalles.nl

www.vanniksenvanalles.nl

Käss Produkties

Onder de Bomen 8

6871 CH Renkum

06-44198592

kass08@xs4all.nl

www.kassprodukties.nl

Kinderboekenmuseum

Prins Willem-Alexanderhof 5

2595 BE Den Haag

070-3339666

info@kinderboekenmuseum.nl

www.kinderboekenmuseum

Kinderboekenweb

Reumersweg 2

3912 AJ Rhenen

06-55783052

lea@kinderboekenweb.nl

www.kinderboekenweb.nl

Page 92: Calendarium 2013

A D R E S S E N 91

Kinderboekwinkel De Boekenberg

Kleine Berg 48

5611 JV Eindhoven

040-2456261

info@boekenberg.nl

www.boekenberg.nl

Kinderzwerfboek

Wismarstraat 7

7420 AC Deventer

06-30640450

info@kinderzwerfboek.nl

www.kinderzwerfboek.nl

Kijk en Lees

Spadestraat 4

6532 TW Nijmegen

024-3564825

info@kijkenlees.nl

www.kijkenlees.nl

KLIK-onderwijsondersteuning

4837 CD Breda

076-5659896

klik@onderwijsondersteuning.com

www.tolkinfo.nl / www.purejuniore.nl

Letterkundig Museum

Prins Willem-Alexanderhof 5

2595 BE Den Haag

070-3339666

info@letterkundigmuseum.nl

Literair Productiehuis Wintertuin

Van Beethovenstraat 4

6521 EN Nijmegen

024-3231904

publiciteit@wintertuin.nl /

info@wintertuin.nl

www.wintertuin.nl

Multatuli Genootschap

Korsjespoortsteeg 20

1015 AR Amsterdam

020-6381938

multatulihuis@gmail.com

www.multatulihuis-museum.nl

Nationaal Comité 4 & 5 mei

Nieuwe Prinsengracht 89

1018 VR Amsterdam

info@4en5mei.nl

Nationale Onderwijsprijs

Postbus 79

6650 AB Druten

0487-512311

info@inop.nl

www.onderwijsprijs.nl

NBD/Biblion

Postbus 437

2260 AK Leidschendam

070-3377733

info@nbdbiblion.nl

www.nbdbiblion.nl

Nederlandse Taalunie

Lange Voorhout 19

2514 EB Den Haag

070-3469548

info@taalunie.org

www.boekenzoeker.org /

www.literairetijdschriften.org

Nieuws in de klas

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam Zuidoost

020-4309192

info@nieuwsindeklas.nl

www.nieuwsindeklas.nl

Page 93: Calendarium 2013

92 A D R E S S E N

OUDERS & COO

Postbus 125

3970 AC

Driebergen

info@ouders.net

www.ouders.net

Passionate Bulkboek

Eendrachtsweg 21

3012 LB Rotterdam

010-2762626

info@passionatebulkboek.nl

www.passionatebulkboek.nl

Poëzie in Beweging

Oetewalerstraat 109

1093 ME Amsterdam

020-6336560 / 020-6934702

postmaster@poezie-in-beweging.nl

www.poezie-in-beweging.nl

Poppentheater Peterselie

Kalverhekkenweg 5

8261 VA Kampen

038-3334710

info@peterselie.nl

www.peterselie.nl

Platform VoorleesExpress

Auriollaan 71

3500 GD Utrecht

030-7600424

Platform@voorleesexpress.nl

www.voorleesexpress.nl

School der Poëzie

Postbus 11755

1001 GT Amsterdam

020-3307817

info@schoolderpoezie.nl

www.schoolderpoezie.nl /

www.versgedicht.nl

SKON

Sportlaan 1

4131 NN Vianen

0347-359500

mhelming@skon.nl

www.skon.nl

Stichting Amsterdamse

Boekennacht

p/a Kloveniersburgwal 75 D

1011 KA Amsterdam

020-4752053 / 020-6279931

a.visser@visserslatijn.com

www.boekennacht.nl

Stichting Bibliotheek.nl

Grote Marktstraat 43

2511 BH Den Haag

070-3090100

info@bibliotheek.nl

www.stichtingbibliotheek.nl /

www.leesplein.nl

Stichting Boekids

Postbus 984

2501 CZ Den Haag

070-4369159

info@boekids.nl

www.boekids.nl

Stichting De Gouden Ganzenveer

Kloveniersburgwal 75 D

1011 KA Amsterdam

020-4752053 / 020-6279931

a.visser@visserslatijn.com

www.goudenganzenveer.nl

Stichting Digitale Bibliotheek voor

de Nederlandse Letteren

Postbus 78

2300 AB Leiden

071-5121216

klapwijk@dbnl.org

www.dbnl.org

Page 94: Calendarium 2013

A D R E S S E N 93

Stichting Menno ter Braak

Keizersgracht 802

1017 ED Amsterdam

020-6224322

info@mennoterbraak.nl

www.mennoterbraak.nl

Stichting mr. J.C. Bloempoëzieprijs

Groenmarkt 153

3311 BD Dordrecht

078-6390571

info@academicadebutantenprijs.nl

www.academicadebutantenprijs.nl /

www.deletterenspreken.nl

Stichting Perspektief

Groenmarkt 153

3311 BD Dordrecht

078-6390571

info@deletterenspreken.nl

www.deletterenspreken.nl

Stichting Poetry International

Eendrachtsplein 4

3012 LA Rotterdam

010-2822777

info@poetry.nl

www.poetryinternational.org

Stichting Schrijvers School

Samenleving

Nieuwe Prinsengracht 89

1018 VR Amsterdam

020-6234923

info@sss.nl

www.sss.nl

Stichting Vertellen

Duin en Daelseweg 29

5391 ED Nuland

06-54677298

info@stichtingvertellen.nl

www.stichtingvertellen.nl

Stichting IBBY sectie Nederland

Buitenzagerij 60

1021 NR Amsterdam

020-6363708

IBBY-Nederland@planet.nl

http://duijx.net/ibby

Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs

voor fictie en non-fictie

Herenweg 233

1934 BB Egmond aan den Hoef

06-81153722

secretaris@akoliteratuurprijs.nl

www.akoliteratuurprijs.nl

Stichting Kinderboekenmarkt

Stationsweg 93

2518 BK Den Haag

070-3882412

kinderboekenmarkt@xs4all.nl

www.kinderboekenmarkt.nl

Stichting Leesfeest

Amersfoortsestraat 36

3772 CJ Barneveld

0342-492458

info@leesfeest.nl

www.leesfeest.nl

Stichting Letterenloop

Blekenbergstraat 27

2023 WG Haarlem

023-5277330

info@letterenloop.nl /

letterenloop@sportsupport.nl

www.letterenloop.nl

Stichting Literatuur Prijs

Henri Polaklaan 14

1018 CS Amsterdam

020-6279549

organisatie@librisprijs.nl

www.librisliteratuurprijs.nl

Page 95: Calendarium 2013

94 A D R E S S E N

Stichting VSB Poëzieprijs

Postbus 10819

1001 EV Amsterdam

06-52691670

fessink@vsbpoezieprijs.nl /

info@vsbpoezieprijs.nl

www.vsbpoezieprijs.nl

Stichting Winternachten

Postbus 63410

2502 JK Den Haag

070-3650222

info@writersunlimited.nl /

gerda@writersunlimited.nl

www.winternachten.nl

Stichting Woutertje Pieterse Prijs

Postbus 2256

2002 CG Haarlem

020-6763001

info@woordengebaar.nl

www.woordengebaar.nl

Stichting Woutertje Pieterse Prijs

Roetersstraat 6 III

1018 WC Amsterdam

020-4272713

wpp@woutertjepieterseprijs.nl

www.woutertjepieterseprijs.nl

Theaterbureau Het Verteltheater

Bouwstraat 55

3572 SP Utrecht

030-2723022

info@verteltheater.nl

www.verteltheater.nl /

www.verteller.nl

Tresoar

Postbus 2637

8901 AC Leeuwarden

058-7890789

info@tresoar.nl

www.tresoar.nl

Uitgeverij de Inktvis

Vleeshouwersstraat 17

3311 CS Dordrecht

078-6310380

info@inktvis.nl

www.inktvis.nl

Uitgeverij de LeesmeesterS

Tjipke Visserweg 18

1862 VD Bergen (NH)

072-5895791

fringo@quicknet.nl

www.fringo.nl

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Keizersgracht 213

1016 DT Amsterdam

020-5206070

info@eenvoudigcommuniceren.nl

www.eenvoudigcommuniceren.nl

Uitgeverij LeesmeesterS/Abimo

Europark Zuid 9

9100 Sint-Niklaas

0032-037603106

info@abimo.net

www.abimo.net

Uitgeverij Leopold

Singel 262

1016 AC Amsterdam

020-5511250

info@leopold.nl

www.leopold.nl /

www.kikkertiendaagse.nl

Uitgeverij Querido

Singel 262

1016 AC Amsterdam

020-5511241

t.otte@querido.nl

www.queridokinderboeken.nl /

www.anniemgschmidt.nl

Page 96: Calendarium 2013

A D R E S S E N 95

ZILT theaterwerk

Rondeel 21

6701 HA Wageningen

0317-316801

info@zilttheaterwerk.nl

www.zilttheaterwerk.nl

Uitgeverij Zwijsen

Hart van Brabantlaan 18

5038 JL Tilburg

013-5838855

kinderschrijflab@zwijsen.nl

www.kinderschrijflab.nl

Van Tricht Uitgeverij

Walstraat 3

7411 GJ Deventer

0570-649618

ambirnie@vantricht.nl /

info@vantricht.nl

www.vantrichtuitgeverij.nl

Viewpoint Productions

Cruquiusweg 111 C1

1019 AG Amsterdam

020-6363678

info@leesmij.nu

www.leesmij.nu /

www.viewpointdocs.com

Werkgroep Christelijke

Kinder boeken

Postbus 291

3840 AG Harderwijk

0341-270000

els@bcbplein.nl /

info@prinssleurink.nl

www.christelijkekinderboeken.nl

Why I love this book!

Postbus 51192

1007 ED Amsterdam

06-21238670

info@whyilovethisbook.nl

www.whyilovethisbook.com

Zeeuwse Bibliotheek

Postbus 8004

4330 EA Middelburg

0118-654317

h.bruijnooge@zeeuwsebiblio-

theek.nl

www.zeeuwsebibliotheek.nl

Page 97: Calendarium 2013

C O L O F O N

uitgave

Stichting Lezen

Nieuwe Prinsengracht 89

1018 vr Amsterdam

Telefoon 020-6230566

E-mail info@lezen.nl

Website www.lezen.nl

redactie

Stichting Lezen: Anouk Folstar

vormgeving

Ramona Dales, Lijn 1 Haarlem

druk

Zalsman BV, Zwolle

oplage

3450 exemplaren

verspreiding

bibliotheken nbd/Biblion bv

dagbladen Krant in de Klas

lokale omroepen olon

boekhandels Koninklijke Nederlandse Boekverkopersbond

gemeenten Stichting Lezen

Extra brochures zijn te bestellen

bij het bureau van Stichting Lezen.

Mocht uw organisatie in de loop van 2013 activiteiten

ontwikkelen op het gebied van leesbevordering en vermeld

willen worden in het Calendarium, neemt u dan contact op

met het bureau van Stichting Lezen.

Stichting Lezen kan geen volledigheid garanderen wat betreft het overzicht.

Het Calendarium biedt slechts een index en een korte beschrijving, de stichting

is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de inhoud van het gebodene.

Page 98: Calendarium 2013