Top Banner

of 32

C2 Statutul As

Mar 01, 2018

Download

Documents

Sergiu Helciug
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  1/32

  Statutul asistentului

  social

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  2/32

  Pot f asisteni sociali urmtoarelepersoane:

  Cetenii romni; cetenii statelor membre ale Uniunii

  Europene, ai celorlalte state din SpaiulEconomic European i ai ConederaieiElveiene;

  cetenii statelor tere cu care omaniaare acorduri bilaterale de reciprocitatei care au reedina temporar saupermanent !n omania"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  3/32

  #itlul de asistent social poate fdeinut de:

  persoana care a obinut diploma de licen !n

  cadrul unei instituii de !nvmnt superior cuspeciali$are !n domeniu, orma de lun% durat, &ani, acreditat conorm le%ii;

  persoana care deine diploma de absolvire a uneiinstituii de !nvmnt superior cu speciali$are !ndomeniu, orma de scurt durat, ' ani, acreditatconorm le%ii;

  persoana care deine diploma de asistent socialec(ivalat conorm le%ii; persoana care deine diploma de asistent social

  eliberat sau recunoscut !n unul dintre statele

  membre ale Uniunii Europene, !n unul dintrestatele a ar innd S a iului Economic Euro ean ori

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  4/32

  )sistentul social pune !n practiccunotinele, normele i valorile asisteneisociale pentru a interveni si a acordaasistena persoanelor sau comunitilor, lacererea acestora sau ori de cte ori situaia

  o impune" )sistentul social particip activ la

  elaborarea si aplicarea politicilor sociale !ndomeniu, strate%iilor si planurilor deaciune la nivel local, *udeean, naional siinternaional, promovnd bunstareasocial"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  5/32

  s s en u soc a es oar nprincipal urmtoarele tipuri %enerale

  de activiti:

  +dentifc se%mentul de populaie ce ace obiectulactivitilor de asisten social; identifc si evaluea$ problemele socioumane dintro

  anumita re%iune, comunitate sau localitate;

  de$volta planuri de aciune, pro%rame, msuri,activiti proesionali$ate i servicii speciali$atespecifce domeniului;

  sensibili$ea$ opinia public i o inormea$ cu privirela problematica social;

  stabilete modalitile concrete de acces la prestaii siservicii speciali$ate de asisten social pe ba$aevalurii nevoilor;

  de$volta pro%rame de cercetare tiinifc si ormare

  proesional"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  6/32

  VALORILEVALORILE

  )sistentul social respect valorilesi principiile etice reeritoare la

  urni$area serviciilor de calitate,*ustiia social, demnitatea iunicitatea persoanei, autonomia

  persoanei, de$voltarea relaiilorumane i de$voltarea proesionalpermanent, !n vederea creterii

  calitii interveniei sociale"

  http://ca.lita.tii/http://ca.lita.tii/
 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  7/32

  )sistentul social !i poate desuraactivitatea !n re%im salarial sauindependent, cu drept de liber

  practic:

  !n sectorul public, !n conormitate cu prevederile -e%ii

  nr" .'/011' 2 Codul muncii, cu modifcrile ulterioare,si ale -e%ii nr" 344/3555 privind Statutul uncionarilorpublici, republicat, cu modifcrile ulterioare;

  !n sectorul privat, cu respectarea prevederilor -e%ii nr"

  .'/011', cu modifcrile ulterioare, a prevederilorre%ulamentelor societii sau or%ani$aiei respective

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  8/32

  social i condiiile de exercitare a

  profesiei

  6ormarea asistentului social sereali$ea$ !n cadrul instituiilor de

  !nvmnt superior acreditate conormle%ii, speciali$ate !n asisten social,orme de !nvmnt universitar de

  scurt durat i de lun% durat"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  9/32

  social i condiiile de exercitare a

  profesiei

  Proesia de asistent social poate fe7ercitat de persoana care !ndeplinete

  cumulativ urmtoarele condiii:8 este cetean roman sau cetean al altui stat,8 are studii de specialitate !n asisten social

  8 este !nre%istrat !n e%istrul naional alasistenilor sociali din omania;8 nu se %sete !n incompatibilitate

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  10/32

  Formarea iniial a asistentuluisocial i condiiile de exercitare a

  profesiei

  )sistentul social !i poate desuraactivitatea numai dup aprobarea cererii de

  !nscriere ca membru !n Cole%iu" )probareacererii duce !n mod automat la !nre%istrarea !ne%istrul naional al asistenilor sociali dinomania i la eliberarea avi$ului de e7ercitare

  a proesiei"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  11/32

  Formarea iniial a asistentuluisocial i condiiile de exercitare a

  profesiei

  9ocumentele necesare aprobrii cererii sunt:8 una dintre diplomele descrise mai sus;

  8 documente medicale;8 certifcat de ca$ier *udiciar;8 declaraie pe propria rspundere ca nu se a!nsituaii de incompatibilitate cu statutul deasistent social"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  12/32

  Formarea iniial a asistentuluisocial i condiiile de exercitare a

  profesiei

  Cetenii statelor membre ale Uniunii Europene, aicelorlalte state din Spaiul Economic European i aiConederaiei Elveiene pot depune documentele

  ec(ivalente celor menionate, eliberate deautoritile competente din rile de ori%ine sau deprovenien"

  9ocumentele se pot depune att la sediul central

  al Cole%iului, cat si la sediile descentrali$ate aleCole%iului, din teritoriu, cu posibilitatea de a ftrimise si prin pot"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  13/32

  Formarea iniial a asistentuluisocial i condiiile de exercitare a

  profesiei Proesia de asistent social poate f e7ercitata

  independent, !n condiii de liber practic, de ctrepersoanele menionate mai sus care obin atestatul delibera practic"

  )sistenii sociali pot opta s !nfine$e cabineteindividuale, cabinete asociate sau societi civileproesionale, !n condiiile le%ii"

  9e la data !nre%istrrii !n e%istrul naional al asistenilorsociali din omnia, societile civile proesionale obin

  personalitate *uridic, cu condiia !ndeplinirii cerinelordin dreptul comun"

  Cabinetele individuale de asistenta sociala si cabineteleasociate de asistenta sociala !n desurarea activitii lor

  pot an%a*a colaboratori"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  14/32

  Formarea iniial a asistentuluisocial i condiiile de exercitare a

  profesiei

  Pentru obinerea atestatului de liber practic, asistentulsocial trebuie:

  s ac dovada c a practicat asistena social o perioadde cel puin . ani pn !n momentul depunerii cererii;

  s nu f ost %sit vinovat de Cole%iu !n ca$ul unoranc(ete privind practica de asisten social;

  s depun la Cole%iu: cererea !nsoit de curriculum

  vitae, o scrisoare de motivaie si recomandri din parteaa ' asisteni sociali"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  15/32

  ormarea n a a as s en u usocial i condiiile de exercitare a

  profesiei Cetenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat

  aparinnd Spaiului Economic European sau ai ConederaieiElveiene, care e7ercit proesia de asistent social !n unuldintre aceste state !n care sunt stabilii, sunt e7ceptai de lacerina dobndirii calitii de membru al Cole%iului, a avi$uluide e7ercitare a proesiei i a atestatului de liber practic

  atunci cnd desoar !n omania activitile specifceproesiei, !n conte7tul prestrii de servicii" )ceste persoanedepun la Cole%iu o declaraie reeritoare la serviciile prestatei documentul care atest e7ercitarea le%al a proesiei !nstatul !n care sunt stabilii, eliberat de autoritile competente

  ale acestui stat" Pe ba$a acestor documente, persoanelerespective sunt !nre%istrate automat !n e%istrul naional alasistenilor sociali din omania pe durata prestrii serviciilor"

  )sistentul social desoar tipurile %enerale de activiti, cuobli%aia respectrii metodolo%iei !n domeniu, precum i a

  normelor i valorilor eticii proesionale"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  16/32

  Drepturi i obligaii

  )sistentul social are dreptul:

  8 s contribuie la de$voltarea proesiei cu scopul dea rspunde !n mod adecvat nevoilor sociale;

  8 si apere proesia;8 s asi%ure creterea !ncrederii societii !n

  asistena social;8 sa fe desc(is noilor domenii de intervenie;8 la libera practica, potrivit le%ii;

  8 la aprarea si repre$entarea intereselorproesionale de ctre Cole%iu;8 la accesul inormaiilor privind e7ercitarea proesiei;8 la pre%tirea continu !n domeniul asistentei

  sociale"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  17/32

  Drepturi i obligaii

  )sistentul social este obligatsa pstre$e

  confdenialitatea !n le%tur cu situaiile,documentele i inormaiile pe care le deine !nscop proesional, cu respectarea le%islaiei !nvi%oare si a metodolo%iilor adoptate de ctreCole%iu"

  +nstituiile i or%anismele publice sau privateau obli%aia de a asi%ura condiiile necesare

  pentru pstrarea confdenialitii inormaiilori documentelor de ctre asistentul social"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  18/32

  Incompatibiliti i interdicii

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  19/32

  Incompatibiliti i interdicii

  Statutul asistentului social este incompatibil cu:8 desurarea oricrei activiti de natur s aduc

  atin%ere demnitii proesionale;

  8 olosirea cu bun tiin a cunotinelor saumetodelor proesionale !n deavoarea persoaneisau !n scop ile%al;

  8 apartenenta sau promovarea intereselor unorormaiuni politice ori %rupri scoase !n aara le%ii"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  20/32

  Incompatibiliti i interdicii

  Statutul asistentului social este incompatibil cu:8 desurarea oricrei activiti de natur s aduc

  atin%ere demnitii proesionale;

  8 olosirea cu bun tiin a cunotinelor saumetodelor proesionale !n deavoarea persoaneisau !n scop ile%al;

  8 apartenenta sau promovarea intereselor unorormaiuni politice ori %rupri scoase !n aara le%ii"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  21/32

  Relaiile asistentului social cu alispecialiti n domeniul asistenei

  sociale =n re$olvarea unor situaii comple7e, asistentul

  social colaborea$ cu specialiti din altecate%orii proesionale"

  =n domeniul asistenei sociale sunt implicaiatt asisteni sociali ca personal despecialitate, ct i alte cate%orii de personal cu

  ormare de nivel mediu a cror activitate estecoordonat de ctre asistenii sociali, care!ndeplinesc condiiile le%ii"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  22/32

  Relaiile asistentului social cu alispecialiti n domeniul asistenei

  sociale Cole%iul avi$ea$ coninutul pro%ramelor de

  pre%tire a persoanelor cu ormare de nivel mediu

  care lucrea$ !n domeniul asistenei sociale" Cole%iul colaborea$ cu instituiile de !nvmnt

  superior !n vederea adaptrii curriculei universitarela noile nevoi sociale, precum i la or%ani$area i

  desurarea practicii studenilor !n domeniu"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  23/32

  Principii etice

  Scopul principal al activitii asistentului socialeste acela de a asista persoanele saucomunitile aate !n nevoie, implicnduse !nidentifcarea, !nele%erea, evaluarea corect i

  soluionarea problemelor sociale" )sistenii sociali promovea$ principiile *ustiiei

  sociale, prev$ute !n actele normative cuprivire la asistena social i serviciile sociale"

  )sistenii sociali asi%ur e%alitatea anselorprivind accesul persoanelor asistate lainormaii, servicii, resurse i participarea

  acestora la procesul de luare a deci$iilor"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  24/32

  Principii etice

  )sistenii sociali respect i promovea$demnitatea individului, unicitatea i valoareafecrei persoane"

  )sistentul social nu trebuie s practice, s

  tolere$e, s acilite$e sau s colabore$e la nici oorma de discriminare ba$at pe ras, etnie, se7 iorientare se7ual, vrst, convin%eri politice saureli%ioase, statut marital, defcien f$ic sau

  psi(ic, situaie material si/sau orice altpreerin, caracteristic, condiie sau statut" )sistentul social spri*in persoanele asistate !n

  eorturile lor de asi identifca i clarifca scopurile,

  !n vederea ale%erii celei mai bune opiuni"

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  25/32

  Principii etice

  )sistenii sociali contribuie la consolidarea relaiilordintre persoane cu scopul de a promova, reace, meninei/sau !mbunti calitatea vieii persoanelor, amiliilor,%rupurilor, or%ani$aiilor i comunitilor"

  )sistenii sociali acionea$ cu onestitate iresponsabilitate a de benefciari, instituii ct si

  societate, !n concordanta cu normele deontolo%ice aleproesiei, adoptate de comunitatea proesionala prinCole%iu"

  )sistenii sociali trebuie s !i desoare activitatea

  numai !n aria de competen proesional determinatde califcarea i e7periena proesional" )sistenii socialiau obli%aia de ai !mbunti permanent cunotinele sideprinderile proesionale i de a le aplica in practic"

  )sistenii sociali contribuie la !mbuntirea i

  de$voltarea ba$ei de cunotine a proesiei"

  Colegiul Naional al Asistenilor

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  26/32

  Colegiul Naional al AsistenilorSociali

  Se !nfinea$ Cole%iul ca or%ani$aie proesional,ne%uvernamental, de interes public, apolitic, nonproft,

  cu personalitate *uridic, autonom i independent" Cole%iul are rolul de a repre$enta i de a ocroti la nivel

  local, *udeean, naional si internaional intereseleproesiei de asistent social"

  Cole%iul are sediul central in >ucureti" Cole%iul are o structura teritoriala stabilita prin

  re%ulamentul de or%ani$are si uncionare" Cole%iul se constituie din totalitatea asistenilor sociali

  din omania" )sistenii sociali au dreptul s adere i la alte orme deasociere proesional"

  Cole%iul are obli%aia de a publica anual !n ?onitorul@fcial al omaniei, Partea +, e%istrul naional al

  asistenilor sociali din omania"

  C l i l N i l l A i t il

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  27/32

  Colegiul Naional al AsistenilorSociali atribuii principale

  elaborea$ i adopt Codul deontolo%ic al asistentuluisocial, precum i %(idurile de bun practic !ndomeniu, pentru respectarea principiilor etice;

  propune ministerului de resort norme i re%lementri !ndomeniul asistenei sociale;

  coordonea$ i spri*in aplicarea re%lementarilor inormelor Cole%iului de ctre asistenii sociali,or%anismele publice i private !n omania;

  avi$ea$ si eliberea$ atestatul de liber practic alasistentului social;

  pre%tete pro%ramele de perecionare continu !ndomeniul asistenei sociale;

  eliberea$ avi$ele de e7ercitare a proesiei;

  repre$int, apar si promovea$ drepturile i intereselemembrilor la nivel local, na ional i interna ional;

  C l i l N i l l A i t il

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  28/32

  Colegiul Naional al AsistenilorSociali atribuii principale

  elaborea$ i adopt Codul deontolo%ic al asistentuluisocial, precum i %(idurile de bun practic !ndomeniu, pentru respectarea principiilor etice;

  propune ministerului de resort norme i re%lementri !ndomeniul asistenei sociale;

  coordonea$ i spri*in aplicarea re%lementarilor inormelor Cole%iului de ctre asistenii sociali,or%anismele publice i private !n omania;

  avi$ea$ si eliberea$ atestatul de liber practic alasistentului social;

  pre%tete pro%ramele de perecionare continu !ndomeniul asistenei sociale;

  eliberea$ avi$ele de e7ercitare a proesiei;

  repre$int, apar si promovea$ drepturile i intereselemembrilor la nivel local, na ional i interna ional;

  C l i l N i l l A i t il

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  29/32

  Colegiul Naional al AsistenilorSociali atribuii principale

  monitori$ea$ respectarea Codului deontolo%ic,re%lementarilor i normelor de ctre asistenii sociali,indierent de locul de munc, i aplic sanciunidisciplinare;

  colaborea$ cu ministere, instituii ale administraiei publice

  centrale i locale, instituii de !nvmnt i cercetare,or%ani$aii ne%uvernamentale, a%eni economici i altele;

  %estionea$ e%istrul naional al asistenilor sociali dinomania;

  stabilete cuantumul coti$aiei de membru i al ta7elorpentru dieritele sale servicii; colaborea$ cu or%anisme similare din alte ri !n probleme

  de interes comun"

  C l i l N i l l A i t il

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  30/32

  Colegiul Naional al AsistenilorSociali

  @r%anele de conducere ale Cole%iului sunt:8 Con%resul

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  31/32

  Colegiul Naional al AsistenilorSociali

  Calitatea de membru !ncetea$ !n urmtoarele situaii:8 la cerere;8 prin deces;8 in situaii de incompatibilitate i interdicii

  8 in situaiile de incompatibilitate intervenite ulteriorobinerii calitii de membru i nesoluionate in termende ' luni de la o !ntiinare de avertisment a Cole%iului"

  e%istrul naional al asistenilor sociali din omaniacuprinde evidena asistenilor sociali din omania, asocietilor civile proesionale, a cabinetelor individuale sia celor asociate de asisten social"

  Colegiul Naional al Asistenilor

 • 7/25/2019 C2 Statutul As

  32/32

  Colegiul Naional al AsistenilorSociali

  =nre%istrarea !n e%istrul naional al asistenilor sociali dinomania se ace o dat cu !nscrierea ca membru !n Cole%iufe la sediul central al Cole%iului, fe la sediiledescentrali$ate din teritoriu, fe prin pot sau prin potaelectronic"

  6inanarea activitii Cole%iului este reali$at dinurmtoarele surse:8 coti$aii ale membrilor;

  8 donaii i sponsori$ri;8 fnanri e7terne;8 alte surse, conorm le%ii"