Top Banner
BL111NO Utgave 03.2014 Original bruksanvisning Bruksanvisning Byggeheis For material- og persontransport
68

Bruksanvisning · 2021. 2. 4. · Generelt BL111NO Utgave 03.2014 5 / 68 Bruksanvisning 2 Generelt 2.1 Informasjoner om bruksanvisningen Denne bruksanvisningen er en vesentlig hjelp

Feb 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • BL111NO Utgave 03.2014 Original bruksanvisning

  Bruksanvisning

  Byggeheis For material- og persontransport

 • Innholdsfortegnelse

  Bruksanvisning 2 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

 • Innholdsfortegnelse

  BL111NO Utgave 03.2014 3 / 68 Bruksanvisning

  1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse ............................................................................................... 3 2 Generelt ................................................................................................................... 5

  2.1 Informasjoner om bruksanvisningen ............................................................................ 5 2.2 Forkortelser ................................................................................................................. 7 2.3 Informasjoner om maskinen ........................................................................................ 8 2.4 Navn og adresse til produsenten ................................................................................. 8 2.5 Informasjoner om opphavs- og varemerkerettigheter .................................................. 9 2.6 Informasjoner til den som driver heisen ....................................................................... 9 2.7 Formålsbestemt bruk ................................................................................................ 10

  Krav til monteringspersonale ................................................................................................ 11 2.7.1 Betjeningspersonell .............................................................................................................. 11 2.7.2 Ikke-formålsbestemt bruk ..................................................................................................... 11 2.7.3

  3 Generelle sikkerhetsinformasjoner..................................................................... 12 3.1 Resterende farer ....................................................................................................... 12 3.2 Sikkerhetsanvisninger for betjeningspersonellet........................................................ 13 3.3 Sikkerhetsanvisninger for transport ........................................................................... 14 3.4 Sikkerhetsanvisninger for driften ............................................................................... 15 3.5 Sikkerhetsanvisninger for vedlikehold, reparasjoner og feilretting ............................. 16 3.6 Sikkerhet ved arbeider på elektrisk utrustning ........................................................... 18 3.7 Kontroller .................................................................................................................. 19

  4 Teknisk beskrivelse.............................................................................................. 20 4.1 Funksjonsbeskrivelse ................................................................................................ 20 4.2 Maskinutstyr .............................................................................................................. 22

  Koblingsboks bakkestasjon .................................................................................................. 23 4.2.1 Styring på bakkestasjonen .................................................................................................... 23 4.2.2 Styring på etasjene ............................................................................................................... 24 4.2.3 Heiskurvstyring ..................................................................................................................... 25 4.2.4 Heiskurvstyring med etasjeforvalg (ekstrautstyr) .................................................................. 26 4.2.5 Nødtelefon ............................................................................................................................ 27 4.2.6 Heiskurvbelysning ................................................................................................................. 28 4.2.7 Takluke ................................................................................................................................. 28 4.2.8 Dører til heiskurven/inngjerdingen ........................................................................................ 29 4.2.9

  Dokument- og verktøykasse ............................................................................................. 30 4.2.104.3 Komponenter som tilbehør ........................................................................................ 31

  Skyvedør med elektrisk rampe ............................................................................................. 31 4.3.1 Løftetravers ........................................................................................................................... 31 4.3.2 Kuldepakke ........................................................................................................................... 32 4.3.3 Fangteststyring ..................................................................................................................... 32 4.3.4

  4.4 Tekniske data ........................................................................................................... 33 Drifts- og omgivelsesbetingelser........................................................................................... 33 4.4.1 Hastigheter ............................................................................................................................ 34 4.4.2 Elektriske tilkoblingsdata ...................................................................................................... 34 4.4.3 Monteringshøyde .................................................................................................................. 35 4.4.4 Innstigningshøyde (terskelhøyde)......................................................................................... 35 4.4.5 Emisjon ................................................................................................................................. 35 4.4.6 Vibrasjoner i heiskurven ....................................................................................................... 35 4.4.7 Mast ...................................................................................................................................... 36 4.4.8 Data med heiskurv 2,0 m × 1,4 m ......................................................................................... 37 4.4.9

  Data med heiskurv 2,6 m × 1,4 m .................................................................................... 38 4.4.10 Data med heiskurv 3,2 m × 1,4 m .................................................................................... 39 4.4.11

 • Innholdsfortegnelse

  Bruksanvisning 4 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Monteringsplattform .......................................................................................................... 39 4.4.12 Løftetravers ....................................................................................................................... 39 4.4.13

  5 Drift ........................................................................................................................ 40 5.1 Sikkerhet ved driften ................................................................................................. 40 5.2 Igangsetting .............................................................................................................. 42

  Sikkerhetskontroll før arbeidet begynner .............................................................................. 42 5.2.15.3 Betjening av tilganger til heiskurven.......................................................................... 43

  Skyvedører på bakkestasjonen og heiskurven ..................................................................... 43 5.3.1 Etasjeskyvedør ..................................................................................................................... 46 5.3.2 Etasjefløydør ......................................................................................................................... 46 5.3.3

  5.4 Betjening av styringene ............................................................................................ 47 Styring på bakkestasjonen .................................................................................................... 47 5.4.1 Styring på etasjene ............................................................................................................... 47 5.4.2 Heiskurvstyring ..................................................................................................................... 48 5.4.3 Heiskurvstyring med etasjeforvalg [ekstrautstyr] .................................................................. 49 5.4.4

  5.5 Stans i nødssituasjoner ............................................................................................ 50 5.6 Arbeidsavbrytelse – arbeidsslutt ............................................................................... 51

  6 Feil - diagnose - reparasjon ................................................................................. 52 6.1 Diagnosesystem (ekstrautstyr) ................................................................................. 53 6.2 Feiltabell ................................................................................................................... 54 6.3 Utbedre feil ............................................................................................................... 56

  Fasevender ........................................................................................................................... 56 6.3.1 Motorene gir ikke full effekt: .................................................................................................. 56 6.3.2 Kontrollampe for overbelastning lyser .................................................................................. 56 6.3.3 Døren til heiskurven eller døren til inngjerdingen / etasjedøren kan ikke åpnes .................. 57 6.3.4 Heiskurv kjørt for høyt opp .................................................................................................... 57 6.3.5 Heiskurv kjørt for langt ned ................................................................................................... 58 6.3.6 Frekvensomformeren har blitt koblet fra ............................................................................... 59 6.3.7 Heiskurven oppdager ikke den valgte etasjen ...................................................................... 60 6.3.8 Fanginnretningen har utløst .................................................................................................. 61 6.3.9

  6.4 Redning av personer/heiskurv .................................................................................. 63 Generell oppførsel ved redning/feil ....................................................................................... 63 6.4.1 Redning av heiskurven ......................................................................................................... 64 6.4.2 Redning av innelåste personer ............................................................................................. 66 6.4.3 Forlat heiskurven over monteringsbroen. ............................................................................. 67 6.4.4

  6.5 Reparasjoner ............................................................................................................ 68

  7 Kassering av maskinen ........................................................................................ 68

 • Generelt

  BL111NO Utgave 03.2014 5 / 68 Bruksanvisning

  2 Generelt

  2.1 Informasjoner om bruksanvisningen Denne bruksanvisningen er en vesentlig hjelp for en vellykket og farefri drift av maskinen. Bruksanvisningen inneholder viktige informasjoner for en sikker, sakkyndig og økonomisk drift av maskinen. Ved å følge den, får du hjelp til å unngå farer, og til å øke påliteligheten og levetiden til maskinen. Bruksanvisningen må alltid være tilgjengelig ved maskinen, og må leses og brukes av enhver person som utfører arbeider med / på maskinen, f.eks.:

  − Betjening, feilretting under arbeidet, deponering av drifts- og hjelpestoffer,

  − Montering, service ( vedlikehold, pleie, reparasjoner) og / eller transport.

  Ved lesingen av denne anvisningen vil du støte på en rekke illustrasjoner og symboler, som skal lette navigasjonen i og forståelsen av disse anvisningene. Nedenfor er de forskjellige betydningene forklart.

  Tekstvisninger Betydning Fet skrift Fremheving av spesielt viktige ord /

  setningsdeler • Opplisting 1 Angir opplistinger

  − Opplisting 2 Angir opplistinger (Klamme) Posisjonsnummer Anvisning av handling Personellets anvisninger for

  handling skjer alltid i kronologisk rekkefølge

  For å gjøre teksten bedre lesbar, er for det meste hankjønnsformer brukt ved tiltale. Tiltalen gjelder selvfølgelig begge kjønn. Illustrasjoner De brukte illustrasjonene refererer til en konkret maskintype. For andre maskintyper, har de evt. kun en skjematisk karakter. De grunnleggende funksjonene og betjeningen endrer seg ikke ved dette.

 • Generelt

  Bruksanvisning 6 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  De symbolene som brukes i bruksanvisningen har følgende utseende og den etterfølgende betydningen

  Symbol for arbeidssikkerhet Dette symbolet finner du ved alle sikkerhetshenvisninger hvor det er fare for personers liv og helse. Ta hensyn til disse henvisningene og gå forsiktig frem!

  Advarselstrinn Følge Sannsynlighet

  FARE Død / alvorlig personskade truer umiddelbart

  ADVARSEL Alvorlig personskade mulig

  FORSIKTIG Lett personskade mulig FORSIKTIG Materiell skade mulig

  Henvisning om forsiktighet står på steder der det gis spesielle opplysninger, hhv. påbud og forbud, for å forebygge og hindre skader på maskinen.

  Merk står på steder hvor det henvises til økonomisk bruk av maskinen, til riktig arbeidsforløp.

 • Generelt

  BL111NO Utgave 03.2014 7 / 68 Bruksanvisning

  2.2 Forkortelser Følgende forkortelser kan være brukt inne i bruksanvisningen. maks. maksimal min. minimal min. minutter osv. og så videre evt. eventuelt f.eks. for eksempel ml milliliter mm millimeter °C grader Celsius °F grader Fahrenheit ft. Fot ft/m fot per minutt m/min meter per minutt inch tommer etc. et cetara lb. Pund lbf.-ft pund per fot kg kilogram l liter Gal. gallons Kp. kilopond

  Nm Newtonmeter km/h kilometer per time mph Miles per hour inkl. inklusive evt. eventuelt dvs. det vil si vedr. vedrørende r. f. relativ fuktighet ca. cirka Ø diameter ® registrert varemerke © Copyright TM varemerke (handelsnavn) % prosent ‰ promille dB (A) støytrykknivå LWA støyeffektnivå > større enn < mindre enn ± pluss minus

 • Generelt

  Bruksanvisning 8 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  2.3 Informasjoner om maskinen

  Maskintype MULTILIFT P18

  Utstyrsnummer 31M00_________

  Byggeår Se typeskilt Dokumentasjon versjon 03/2014

  2.4 Navn og adresse til produsenten GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG Mertinger Straße 60 86663 Asbach-Bäumenheim Tlf.: +49 906 9809-0 Faks: +49 906 9809-50 E-post: info@geda.de Web: www.geda.de Salgs- og kundeserviceadresse: Avdeling Bergkamen Avdeling Gera GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG Avdeling nordvest Marie-Curie-Straße 11 59192 Bergkamen-Rünthe Tlf. +49 2389 9874-32 Faks. +49 2389 9874-33

  GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG Avdeling øst Ernst-M.-Jahr-Straße 5 07552 Gera Tlf. +49 365 55280-0 Faks. +49 365 55280-29

  Avdeling USA Avdeling Russland GEDA USA, LLC 1151 Butler Road USA 77573 League City, Texas Tlf. +1(713) 621 7272 Faks. +1(713) 621 7279 Web: www.gedausa.com

  GEDA RUS, LLC Yaroslavskoe shosse 42 129337 Moskva Russisk føderasjon Tlf. +7(495) 663 24 48 Faks. +7(495) 663 24 49 Web: www.geda-ru.com

  Avdeling Tyrkia GEDA MAJOR IS VE INSAAT MAKINALARI SAN. TIC. LTD. STI. Semsettin Günaltay Cad. No:224 A Blok K:2 D:5 Tüccarbasi/Erenköy TR-34734 Istanbul/Türkiye Tlf.: +90 (216) 478 2108 Faks: +90 (216) 467 3564 Web: www.ultimate-eur.com

  http://www.geda.de/http://www.geda.com.tr/

 • Generelt

  BL111NO Utgave 03.2014 9 / 68 Bruksanvisning

  2.5 Informasjoner om opphavs- og varemerkerettigheter All dokumentasjon er beskyttet i henhold til loven om opphavsrett. Videreformidling og mangfoldiggjøring av dokumentasjonen, også i utdrag, samt en videre utnyttelse og meddelelse av innholdet er ikke tillat. under forutsetning av at det ikke er skriftlig godkjent. Brudd på dette er straffbart og forplikter til skadeserstatning. Alle rettigheter til kommersiell utnyttelse av varemerke er forbeholdt GEDA.

  2.6 Informasjoner til den som driver heisen bruksanvisningen er en vesentlig del av maskinen. Den som driver maskinen skal sørge for at betjeningspersonellet gjør seg kjent med disse retningslinjene. Den som driver maskinen skal komplettere bruksanvisningen med driftsanvisninger basert på eksisterende nasjonale forskrifter om ulykkesvern og miljøvern. Dette inkluderer informasjoner om plikt til overvåkning og varsling med hensyn til særlige driftsmessige forhold som f.eks. arbeidsorganisering, arbeidsprosesser og beskjeftiget personell. Ved siden av de forpliktende forskriftene om ulykkesvern og arbeidervern som gjelder i brukerlandet, skal også anerkjente fagtekniske regler for sikkert og fagmessig arbeide følges. Den som driver maskinen må forplikte betjeningspersonellet til å bruke personlig verneutstyr i den utstrekning lokale bestemmelser krever det. Førstehjelpsutstyr (førstehjelpsskap osv.) skal oppbevares innen rekkevidde! Den som driver / bruker maskinen må ikke foreta endringer, på- eller ombygninger som kan redusere sikkerheten til maskinen, uten å ha innhentet godkjenning fra produsenten! Dette gjelder også montering og justering av sikkerhetsinnretninger, samt for sveising på bærende konstruksjonsdeler. De reserve- og slitedelene som skal brukes, må tilfredsstille de tekniske kravene som er fastlagte fra GEDA. Dette er garantert ved bruk av originale reservedeler. De aktivitetene som er beskrevet i denne håndboken skal kun utføres av kvalifisert og / eller opplært personell. Ansvaret til personellet for betjening, vedlikehold og reparasjon, må fastlegges nøyaktig! Lovbestemt minstealder for personellet må følges!

 • Generelt

  Bruksanvisning 10 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  2.7 Formålsbestemt bruk GEDA Multilift P18 er en tannstangheis for midlertidig bruk på byggeplasser, • som kun skal brukes av instruert og autorisert personale på

  byggeplassen. • som er beregnet for transport av materialer og personer, som kan

  forlate heiskurven på monterte og sikrede overganger (etasjesikringsdører)

  • som kan brukes inntil en vindhastighet på 72 km/t (≈ vindstyrke på 7-8 iht. Beauforts skala).

  • ved høyere vindhastigheter skal heiskurven parkeres nede på bakken og settes ut av drift.

  Vær oppmerksom på og følg informasjonene i kapittel 4.4 «Tekniske data». Enhver annen bruk som går utover dette, er å betrakte som ikke formålsbestemt. Kun den som driver/bruker maskinen har ansvar for skader som oppstår som resultat av dette. Dette gjeller også for endringer på maskinen som blir utført på egen hånd. Med til formålsmessig bruk hører overholdelse av drifts- og vedlikeholdsbetingelsene foreskrevet av produsenten (bruksanvisning). hensyn til mulige forutsigbare feilaktige handlinger av andre personer. at det tas hensyn til respektive nasjonale forskrifter.

  GEDA Multilift P18 er egnet for midlertidig bruk på byggeplasser. For andre brukssteder eller -formål, må det innhentes skriftlig godkjenning fra produsenten.

 • Generelt

  BL111NO Utgave 03.2014 11 / 68 Bruksanvisning

  Krav til monteringspersonale 2.7.1Maskinen må bare monteres, betjenes og vedlikeholdes av fagfolk som basert på sin utdannelse eller kunnskap og praktiske erfaring garanterer for en sakkyndig håndtering, og som er informert om farene som er forbundet med bruken av heisen. Disse personer må være oppnevnt av entreprenøren for montering, demontering og vedlikehold.

  Betjeningspersonell 2.7.2Maskinen må kun betjenes av personer som basert på sin utdannelse eller kunnskap og praktisk erfaring garanterer for sakkyndig håndtering. Disse personene må være oppnevnt til betjening av entreprenøren. være instruert i samsvar med dette og være informert om farene. være kjent med bruksanvisningen. ta hensyn til nasjonale regler. Skader eller feil må omgående meddeles eieren.

  Ikke-formålsbestemt bruk 2.7.3• GEDA MULTILIFT P18 er ikke beregnet for permanent montering. • GEDA 2 MULTILIFT P18 må ikke monteres frittstående

  (uten forankring). • Personer uten opplæring på maskinen, som ikke er kjent med

  bruksanvisningen eller barn må ikke betjene GEDA MULTILIFT P18. Følger av ikke formålsbestemt bruk av utstyret Fare for brukers eller tredjepersons liv og helse. Skader på maskinen og andre materielle verdier.

 • Generelle sikkerhetsinformasjoner

  Bruksanvisning 12 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  3 Generelle sikkerhetsinformasjoner Maskinen er konstruert og bygget i henhold til nyeste tekniske standarder og anerkjente sikkerhetstekniske regler. Likevel kan det ved bruken oppstå farer for personalet eller andre, eventuelt skader på maskinen og andre eiendeler, f.eks. hvis maskinen:

  − blir betjent av personell som ikke er utdannet eller opplært for det, − blir brukt ikke-formålsbestemt, − blir montert, betjent og vedlikeholdt usakkyndig.

  Vær oppmerksom på plasserte henvisnings- og varselsskilt! Følger dersom det ikke tas hensyn til sikkerhetsanvisningene Dersom det ikke tas hensyn til sikkerhetsanvisninger kan det medføre fare både for personer så vel som miljø og maskin. Hvis det ikke tas hensyn til dette kan det føre til tap av alle krav om skadeserstatning.

  3.1 Resterende farer Selv om alle sikkerhetsbestemmelser blir fulgt, vil det alltid være igjen enkelte resterende farer under bruken av maskinen. Alle de som arbeider på eller med maskinen, må kjenne til disse farene og følge de anvisningene som skal hindre at disse resterende farene fører til ulykker eller skader.

  Forsiktig − Ikke fjern sikkerhetsetiketter, og erstatt sikkerhetsanvisninger som

  er blitt uleselige. − Fare ved arbeider på det elektriske anlegget. − Fare grunnet feil betjening (ignorering av bruksanvisningen). − Fare på grunn av last som ikke er ordentlig sikret, faller ned. − Fare grunnet drift av maskin som ikke er vedlikeholdt.

 • Generelle sikkerhetsinformasjoner

  BL111NO Utgave 03.2014 13 / 68 Bruksanvisning

  3.2 Sikkerhetsanvisninger for betjeningspersonellet

  Bruksanvisningen må alltid være innenfor rekkevidde på bruksstedet for maskinen. Bruk kun maskinen i teknisk perfekt stand, på en formålsbestemt, sikkerhets- og farebevisst måte og under hensyn til denne bruksanvisningen! Spesielt feil som kan redusere sikkerheten må rettes omgående! I tillegg kan maskinen bare brukes dersom alle sikkerhetsinnretninger er til stede og virker som de skal! Kontroller maskinen minst en gang per arbeidsdag for ytre skader og mangler! Endringer som oppstår (inkludert endringer i hvordan maskinen oppfører seg), må straks meldes til ansvarlig avdeling / person. Maskinen må i så fall stanses omgående og sikres! Ansvaret for de forskjellige aktivitetene innenfor rammen av drift, vedlikehold og reparasjoner for maskinen, må fastlegges nøyaktig og overholdes. Bare slik kan feil handlinger, spesielt i faresituasjoner, unngås. De relevante forskriftene for ulykkesvern samt alle de generelle anerkjente sikkerhetstekniske og arbeidsmedisinske reglene skal følges. Brukeren er forpliktet til å bruke personlig verneutstyr, i den utstrekning de stedlige bestemmelsene krever det. Ved alle arbeider som vedrører drift, omstilling eller innstilling av maskinen samt sikkerhetsinnretningene for den, må det tas hensyn til prosedyrer for å slå maskinen på og av, samt nødstopp i henhold til bruksanvisningen.

 • Generelle sikkerhetsinformasjoner

  Bruksanvisning 14 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  3.3 Sikkerhetsanvisninger for transport

  Meld med en gang fra om transportskader og / eller manglende deler til leverandøren. Bruk hjelm, vernesko og vernehansker ved transportarbeider! Gå aldri inn under svevende last! For transporten til monteringsstedet må du kun bruke egnet, standardisert og godkjent løfteutstyr (gaffeltruck, kran) og festemidler (rundslynger, løftestropper, festevaiere, kjettinger). Ta hensyn til den maksimale lasten ved valg av løfteutstyr og festemidler! Mål og vekter finner du i kapittelet Tekniske data (4.4). Utstyret må bare lastes opp og transporteres når det er omhyggelig . demontert, pakket inn og surret fast. Pass alltid på at maskinen blir transportert uten slag og støt. Følg piktogrammene på innpakningen. Fest kun til de merkede festepunktene. Last som skal transporteres, må alltid sikres mot å falle eller å velte!

 • Generelle sikkerhetsinformasjoner

  BL111NO Utgave 03.2014 15 / 68 Bruksanvisning

  3.4 Sikkerhetsanvisninger for driften

  Bruk maskinen kun i teknisk perfekt stand, sikkerhets- og farebevisst og med hensyn til bruksanvisningen. Ved avbrytelse av arbeidet slås maskinen av med hovedbryteren og sikres mot gjeninnkobling ved hjelp av en hengelås. Maskinen skal prinsipielt sikres mot uautorisert bruk (gjøres strømløs)! I situasjoner som kan bety en fare for betjeningspersonalet eller maskinen, kan maskinen stanses ved å trykke på NØDSTOPP-knappen. Stans maskinen og kjør den ned ved vindhastigheter > 72 km/t (45 mph). (Vindstyrke 7-8, vinden brekker grener på trær, og gjør det vanskelig å gå!) Personer må ikke oppholde seg under maskinen. Ikke lagre gjenstander under maskinen. På lastestedene må det fra og med 2,0 m fallhøyde være anbrakt fallvern, som forhindrer at personer kan falle ned. (montere etasjesikringsdørene.)

  Personer som kjører med maskinen skal følge plattformførerens anvisninger. Fremfor alt må de ikke stige ut på og over medbrakte materialer.

 • Generelle sikkerhetsinformasjoner

  Bruksanvisning 16 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  3.5 Sikkerhetsanvisninger for vedlikehold, reparasjoner og feilretting

  Betjeningspersonellet må informeres om gjennomføring av spesial- eller vedlikeholdsarbeider før de begynner. Foreskrevne frister for periodiske kontroller/inspeksjoner skal overholdes. Området for vedlikehold skal sikres i stor omkrets hvis det er nødvendig! Før alle vedlikeholdsarbeider skal maskinen generelt

  − lastes av, − slås av med hovedbryteren.

  (Vent i fem minutter til frekvensomformeren er utladet.) Alle vedlikeholds- og vedlikeholdsarbeider er kun tillatt med avslått hovedbryter. Manuelle inngrep i maskinen kan føre til alvorlige ulykker, og er derfor forbudt. Hvis det er nødvendig å slå på maskinen under slike aktiviteter, så må dette kun skje ved å overholde spesielle sikkerhetstiltak.

  Ytterligere informasjoner om vedlikehold / vedlikeholdsfrister / service finner du i vedlikeholdsanvisningen. Hvis maskinen er slått helt av for disse aktivitetene, må den sikres mot å bli slått på igjen utilsiktet: • Trykk NØDSTOPP-tasten, • Lås hovedbryteren med en bøylelås og • Monter et varselsskilt på koblingsskapet (hovedbryteren). Feil som kan påvirke sikkerheten må rettes omgående. For å gjennomføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeider er det absolutt nødvendig med et verkstedsutstyr som er tilpasset arbeidene. Ved vedlikehold i store høyder, må det brukes fallsikringer! Alle håndtak, gelendere og heiskurven må holdes ren for smuss. Ved arbeid under heiskurven må denne sikres med egnede midler (skyv inn sperreanordningen).

 • Generelle sikkerhetsinformasjoner

  BL111NO Utgave 03.2014 17 / 68 Bruksanvisning

  Maskinen, og her spesielt tilkoblinger og skrueforbindelser, må rengjøres for olje, driftsmidler, smuss og pleiemidler før arbeidet med vedlikeholdet/reparasjonen begynner. Det må ikke brukes noen aggressive rengjøringsmidler. Ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må løste skrueforbindelser alltid skrus til igjen med de nødvendige dreiemomentene! Sikkerhetsanordninger må ikke forandres, fjernes, omgås eller forbikobles. Hvis det er nødvendig å demontere sikkerhetsinnretninger ved vedlikehold eller reparasjoner, må sikkerhetsinnretningene monteres og kontrolleres umiddelbart etter at vedlikeholds- og reparasjonsarbeidene er avsluttet! Det må ikke foretas endringer, påbygging eller ombygging av maskinen. Dette gjelder også installasjon og innstilling av sikkerhetsinnretninger som f.eks. endebrytere. Henvisnings- og varselsskilt som er skadet eller fjernet samt sikkerhetspåskrifter må erstattes omgående. Det må sørges for en sikker og miljøvennlig deponering av drifts- og hjelpestoffer samt av utskiftede deler (se også kapittel 7)

  De sikkerhetstiltakene som er beskrevet ovenfor, gjelder også for aktiviteter i forbindelse med retting av feil.

 • Generelle sikkerhetsinformasjoner

  Bruksanvisning 18 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  3.6 Sikkerhet ved arbeider på elektrisk utrustning

  Ved feil på det elektriske anlegget for maskinen, må denne straks stanses med hovedbryteren og sikres med en lås! Arbeider på den elektriske utrustningen til maskinen kan bare utføres av elektrikere i henhold til de reglene som gjelder for elektrotekniske installasjoner! Bare elektrikere kan få tilgang til de elektriske komponentene til maskinen, og utføre arbeider på dem. Hold koblingsskapet alltid låst, så lenge det ikke er under oppsikt. Det må aldri arbeides på spenningsførende deler! Anleggsdeler hvor inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider blir utført, må gjøres strømløse. Driftsorganer som er bruk til utkoblingen, må sikres mot å kobles til igjen utilsiktet og på egen hånd (fjern sikringer, blokker skillebrytere osv.). De frakoblede elektriske komponentene må først kontrolleres for at de er spenningsfrie, deretter jordes og kortsluttes, samt isoleres fra komponenter i nærheten som kan stå under spenning. Hvis det er nødvendig å utføre arbeider på spenningsførende komponenter (kun i unntakstilfeller), må en annen person være til stede som i nødsfall kan betjene NØDSTOPP-knappen eller hovedbryteren. Bruk kun spenningsisolerende verktøy! Det må kun benyttes originale sikringer med foreskrevet strømstyrke! Defekte sikringer må ikke repareres eller brokobles. Sikringer skal kun skiftes ut mot sikringer av samme type. Endringer på programmet til styringen kan svekke den sikre driften. Alle programendringer krever godkjenning av produsenten. Ved reparasjoner må man passe på at ingen konstruktive egenskaper blir endret slik at sikkerheten reduseres. (f.eks. kryp- og luftstrekninger, samt avstander må ikke reduseres ved isoleringene). Det må garanteres en perfekt jording av det elektriske systemet ved et jordledningssystem.

 • Generelle sikkerhetsinformasjoner

  BL111NO Utgave 03.2014 19 / 68 Bruksanvisning

  3.7 Kontroller

  GEDA MULTILIFT P18 er en maskin i henhold til EU-maskindirektiv 2006/42/EU. En kopi av samsvarserklæringen er trykket i denne bruksanvisningen. Kontroller etter montering → monteringsanvisning Følgende kontroller er allerede gjennomført ved fabrikken: • Dynamisk kontroll med 1,25 ganger nyttelast. • Elektriske kontroller i henhold til EN 60204 • Funksjonskontroller. Periodiske kontroller: (se også vedlikeholdsanvisning) Kontroll før igangsetting, periodiske kontroller og mellomkontroller må gjennomføres i henhold til nasjonale forskrifter.

  GEDA anbefaler at det foretas en kontroll som gjentas hvert år. Ved økt belastning (f.eks ved drift i flere skift), må det foretas kontroller med kortere intervaller. Resultatene av de periodiske kontrollene kan protokollføres i vedlegget til vedlikeholdsanvisningen.

 • Teknisk beskrivelse

  Bruksanvisning 20 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  4 Teknisk beskrivelse

  4.1 Funksjonsbeskrivelse GEDA MULTILIFT P18 er en loddrett montert tannstangheis, som brukes til midlertidig bruk på byggeplasser for transport av materiale og maks. 20 personer. Man kan gå inn på og forlate heiskurven via monterte og sikrede overganger. • Heisen er utrustet med en 2,50 m høy bakkeinngjerding. • Basisenheten kan forlenges med 1,5 m lange mastedeler inntil en

  maks, monteringshøyde på 100 m. • Maskinen er utstyrt med en overbelastningsinnretning. Denne kobler

  ut kjørebevegelsen i begge retninger hvis nyttelasten overskrides og den røde overlastlampen lyser på heiskurvstyringen.

  • På heiskurven er det skyvedører som er låst. For å gå inn i heiskurven må døren til inngjerdinge eller etasjedøren og døren til heiskurven åpnes. En dør til heiskurven kan bare åpnes hvis heiskurven står foran tilsvarende dør til inngjerdingen eller etasjedøren.

  • For montering av byggeheisen hører også sikkerhetsinnretningene for laste- og lossestedene (etasjesikringsdører) med.

  • Alle stoppesteder som ligger høyere oppe har en etasjesikringsdør, med manuelle skyvedører eller adgang-fløydører, som er låst. Etasjesikringsdørene kan kun åpnes når heiskurven befinner seg på dette stoppestedet.

  • Start av kjøringen med heiskurven er kun mulig når døren til inngjerdingen, alle etasjesikringsdører og dører til heiskurver er lukket.

  • Byggeheisen kobles inn på nøkkelbryteren til bakkestyringen. • Med taleanlegget i heiskurven er det mulig å ta opp kontakt til

  bakkestasjonen.

 • Teknisk beskrivelse

  BL111NO Utgave 03.2014 21 / 68 Bruksanvisning

  Styring er mulig fra heiskurven, fra bakkestasjonen og fra etasjene. Unntak: Under monteringen er kun monteringsstyringen aktiv, alle andre styresteder er utkoblet, kun NØDSTOPP-bryteren er i funksjon. For fangtesten er kun fangteststyringen aktiv, alle andre styresteder er utkoblet, kun NØDSTOPP-bryteren er i funksjon.

  MULTILIFT P18 kan monteres med eller uten avstand til vegg, alt etter hvilke skyvedørsutføring på etasjesiden (med eller uten rampe) til heiskurven. Heiskurvdøren angir også hvilke etasjeinnretninger (med skyvedører eller fløydører) som skal brukes.

 • Teknisk beskrivelse

  Bruksanvisning 22 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  4.2 Maskinutstyr

  1 = Brystvern 2,50 m med skyvedør 7 = Heiskurv 2 = Sokkel med basismast 8 = Skyvedør heiskurv 3 = Bryterboks bakkestasjon 9 = Mastforlengelse 4 = Kabelboks for flatkabel 10 = Heiskurvstyring 5 = Styring på bakkestasjonen 11 = Smøreinnretning 6 = Slede med drift og fangbremse

  1

  2

  4

  6

  7

  3

  8

  5

  9 9

  11

  10

 • Teknisk beskrivelse

  BL111NO Utgave 03.2014 23 / 68 Bruksanvisning

  Koblingsboks bakkestasjon 4.2.1 1 = Hovedbryter

  2 = Stikkontakt (bakkestyring) 3 = Stikkontakt (rød) for

  etasjestyring (eller blindplugg under monteringen)

  4 = Stikkontakt for losseinnretning 5 = Nettledning 6 = Slepekabel

  Styring på bakkestasjonen 4.2.21 = NØDSTOPP- knapp 2 = OPP-tast

  (oppkjøring til øverste etasje) 3 = NED-tast

  (nedkjøring til bakkestasjonen) 4 = Etasjestopptast

  (heiskurven stopper på neste etasje) 5 = Nøkkelbryter heis PÅ/AV 6 = Kontrolllampe driftsklar

  (lyser ved innkoplet nøkkelbryter (5)) 7 = Talemodul

  8 = Stikkontakt [svart/7-polet] for skyvedørsovervåkning av inngjerdingen 9 = Tilførselsledning med plugg [16-polet] til koblingsskapet til bakkestasjonen.

  1

  4

  2 3

  6

  5

  2

  3

  5 1

  6 8 9

  7

  4

 • Teknisk beskrivelse

  Bruksanvisning 24 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Styring på etasjene 4.2.3Med NØDSTOPP-knappen (1) kan kjørekurven stoppes til enhver tid. Med denne styringen kan heiskurven kjøres ned til bakkestasjonen. 1 = NØDSTOPP- knapp (går ikke i lås) 2 = OPP -tast 3 = NED -tast 4 = Etasjestopptast

  (heiskurven stopper på neste etasje) 5 = Stikkontakt [rød / 7-polet] for etasjestyringer som

  ligger høyere (eller blindplugg på den øverste etasjestyringen)

  6 = Tilførselsledning med plugg [7-polet] til etasjestyringer som ligger nedenfor.

  Blindstikket blir alltid stukket om fra bryterskap til kabelboks til øverste etasjestyring.

  1

  2

  3 5

  4

  6

 • Teknisk beskrivelse

  BL111NO Utgave 03.2014 25 / 68 Bruksanvisning

  Heiskurvstyring 4.2.4 1 = NØDSTOPP- tast 2 = Nøkkelbryter

  Venstrestilling = montering (kun heiskurvstyringen er aktiv)

  Høyrestilling = drift (Heiskurvstyring, bakkestyring og etasjestyring er aktive)

  3 = Kontrollampe driftsklar Permanent lys

  Heis driftsklar langsomt blinkende lys

  Manglende fett i smøreinnretning raskt blinkende lys

  Overtemperatur motor eller overtemperatur bremsemotstand

  4 = Kontrollampe overlast 5 = OPP- tast 6 = NED- tast 7 = Etasjestopptast

  Heiskurv stopper i den neste etasjen / Tilbakestillingstast for heiser med frekvensomformer

  13 = Visning av kjøreretningen og ved etasjestopp til den aktuelle etasjen 14 = Visning diagnosesystem (ekstrautstyr) 15 = Arbeidsstikkontakt 230 V/50 Hz

  1 2 3 4

  5

  6

  7

  13 14

  15

 • Teknisk beskrivelse

  Bruksanvisning 26 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Heiskurvstyring med etasjeforvalg (ekstrautstyr) 4.2.5 1 = NØDSTOPP- tast 2 = Nøkkelbryter Venstrestilling = montering (kun heiskurvstyringen er aktiv)

  Høyrestilling = drift (Heiskurvstyring, bakkestyring og etasjestyring er aktive)

  3 = Kontrollampe driftsklar Kontinuerlig lys heis driftsklar Langsomt blinklys fettmangel smøreinnretning Raskt blinkende lys overtemperatur motor eller

  overtemperatur bremsemotstand 4 = Kontrollampe overlast 5 = Etasjeforvalgtast for etasje 1 [OPP- tast ved montering] 6 = Etasjeforvalgtast for etasje 0 [NED- tast ved montering] 7 = Etasjestopptast heiskurv stopper i den neste etasjen /

  Tilbakestilling- tast ved heiser med frekvensomformer 8 = Etasjeforvalgstaster for etasje 2 til 9 9 = Etasjeforvalgstaster for etasje 10 til 19 (etasje 10 + etasjetast 1 til 9) 10 = Etasjeforvalgstaster for etasje 20 til 29 (etasje 20 + etasjetast 1 til 9) 11 = Starttast etter etasjevalget 12 = Etasjeforvalgsindikator 13 = Visning av den aktuelle posisjonen med pil for kjøreretning 14 = Visning diagnosesystem (ekstrautstyr) 15 = Arbeidsstikkontakt 230 V/50 Hz

  8

  1 2 3 4

  6

  5

  7 9 10 11

  12 13

  14 15

 • Teknisk beskrivelse

  BL111NO Utgave 03.2014 27 / 68 Bruksanvisning

  Nødtelefon 4.2.6Taleinnretningen for nødvarsling består av en talemodul på bakkestyringen og en talemodul ved heiskurvstyringen. Hvis personer er innelåst i heiskurven, kan de ta kontakt med bakkepersonalet via kommunikasjonsanlegget. Kommunikasjonsanlegget har kontakt med bakkestasjonen.

  Ved oppkoblet nettforsyning til bakkeapparatet bruker taleanlegget nettet, hvis strømmen skulle bli borte sørger et internt batteri for driftsberedskapen. For å betjene hver enkelt talemodul finnes en VARSLINGS- tast (rød) og en TALE- tast (svart). Oppbygging av en taleforbindelse Trykk den røde

  VARSLINGS-tasten (1) og hold den til du for kontakt med noen på den andre enden.

  Hold den svarte TALE- tasten (2) trykket for

  å snakke med noen på den andre enden (sende egen melding).

  Etter at du har sendt din melding slipper du den svarte TALE-tasten (2) for å motta en melding fra den andre enden.

  1 2

  2

  1

 • Teknisk beskrivelse

  Bruksanvisning 28 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Heiskurvbelysning 4.2.7 Heiskurvbelysningen (1) lyser

  alltid så lenge hovedbryteren er innkoblet.

  Takluke 4.2.8For transport av materiale som er lenger enn heiskurven (f.eks. rør), kan en luke på heiskurven åpnes. Løsne skrue (2) og ta den ut. Sving deksel (1) oppover.

  FORSIKTIG Kollisjonsfare Du må absolutt passe på, at materiale på siden ikke stikker ut i kjøreveien.

  1

  1

  2

 • Teknisk beskrivelse

  BL111NO Utgave 03.2014 29 / 68 Bruksanvisning

  Dører til heiskurven/inngjerdingen 4.2.9Skyvedører kan kun åpnes, når heiskurven (stoppet av etasjeendebryter) står foran etasjeinnretningen eller nede på bakkestasjonen (stoppet av endebryter) på bakken. Det er kun mulig å åpne skyvedøren, som står foran tilgangen til bakkeinngjerdingen eller en etasjesikringsdør. Vertikal skyvedør med motvekt 1 = Midlere gripelist (1) 2 = Nedre gripelist (2)

  Vertikal skyvedør med rampe 3 = Hendel for å åpne /

  lukke fra utsiden

  Rampen må ligge sikkert på bunnen til etasjen eller overgangsplaten til etasjesikringsdøren.

  Hendelen (3) må ettersom monteringsituasjonen til etasjedøren monteres på venstre eller høyre side.

  3

  1

  2

  2

 • Teknisk beskrivelse

  Bruksanvisning 30 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Nødopplåsing for skyvedøren til inngjerdingen Stikk trekantnøkkelen (1) ved

  nødopplåsing inn i hullet på utsiden av skyvedøren og drei den mot høyre.

  Drei nøkkelen tilbake etter opplåsingen.

  Trekantnøkkelen befinner seg i dokument- og verktøykassen.

  Dokument- og verktøykasse 4.2.10Dokument- og verktøykassen (1) inneholder: • Trekantnøkkel til opplåsing av

  heiskurv- skyvedøren. Med trekantnøkkelen kan også koblingsskapene og nødopplåsingen til skyvedørene åpnes eller låses.

  Dokument- og verktøykassen skal inneholde. • Bruksanvisning til maskinen • Reservedelslister • Koblingsskjemaer • Driftsinstrukser til eieren • Redningsplan til eieren

  1

  1

 • Teknisk beskrivelse

  BL111NO Utgave 03.2014 31 / 68 Bruksanvisning

  4.3 Komponenter som tilbehør

  Skyvedør med elektrisk rampe 4.3.1 Den elektriske rampen betjenes via en inn- og utvendig styring. 1 = Dreiebryter styring PÅ / AV 2 = Lukke- tast 3 = Åpne- tast

  Løftetravers 4.3.2

  Løftetravers til å løfte basisenheten med en kran.

  Bæreevne = maks. 3000 kg

  1

  2

  3

 • Teknisk beskrivelse

  Bruksanvisning 32 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Kuldepakke 4.3.3 Ved temperaturer under −20 °C må ikke utstyret lenger brukes. Kuldepakken overvåker omgivelsestemperaturen og slår av kjørebevegelsen i OPPOVER- retning ved for lave temperaturer slik at det bare er mulig å kjøre ned til bakkestasjonen.

  Fangteststyring 4.3.4

  Fangkontrollstyringen må ikke brukes under drift eller montering av heisanlegget. Denne styringen er utelukkende til fangtest hhv. frikjøring hvis heiskurven står for lavt. Benyttelse av fangkontrollstyringen er kun tillatt for sakkyndige personer!

 • Teknisk beskrivelse

  BL111NO Utgave 03.2014 33 / 68 Bruksanvisning

  4.4 Tekniske data

  Drifts- og omgivelsesbetingelser 4.4.1

  Maskinen kan kun settes i drift dersom de følgende drifts- og omgivelsesbetingelsene er oppfylte: Temperaturområde: minimal −20 °C

  maksimal +40 °C Vindhastighet: Drift / vedlikehold / service maksimalt 72 km/h Montering maksimalt 45 km/h Værforhold: Ikke tordenvær med fare for lynnedslag.

  Ved ekstreme værforhold kan det også være nødvendig å innstille / forby drift av maskinen, selv innefor de angitte drifts- og vedlikeholdsbetingelsene. For eksempel når man har en kombinasjon av sterk frost og storm. Operatøren må utarbeide tilsvarende regler for dette. Atmosfære: Persontransport: Sammensetningen av atmosfæren må være egnet for at personer kan oppholde seg i den. Spesielt må man hindre en reduksjon i oksygenkonsentrasjonen ved fortrengning eller forbruk. De lovbestemte grenseverdiene for konsentrasjoner av skadelige stoffer / aerosoler eller støv på arbeidsplasser, må ikke overskrides. Materialtransport: Ved materialtransport må det ikke oppstå konsentrasjoner av aggressive/korrosive stoffer, samt av (eksplosjonsfarlig) fin støv. Hvis dette ikke kan utelukkes helt, må korrosjonsvernet eller funksjonsdyktigheten til de elektriske komponentene kontrolleres regelmessig og evt. skiftes ut. Fint støv må fjernes.

 • Teknisk beskrivelse

  Bruksanvisning 34 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Hastigheter 4.4.2 Løftehastighet Drift 32 m/min. Montering 10 m/min. Fanginnretning FV36 (MULTILIFT P18 inntil 1500 kg Utløsningshastighet ca. 55 m/min. FV45 (MULTILIFT P18 inntil 2000 kg Utløsningshastighet ca. 55 m/min. Tung akselerasjon i heiskurven ved NØDSTOPP < 1 g

  Elektriske tilkoblingsdata 4.4.3 Basisenhet Driftsspenning 400 V / 50 Hz / 3Ph/PE Nettsikring 3 × 32 A Kapslingsgrad IP 54 (NEMA 3)

  Drivverk Effekt 2 × 7,5 kW Spenning 380 V / 65 Hz Strømforbruk 2 × 16,5 A Innkoplingstid (ED) S1 (100 %)

 • Teknisk beskrivelse

  BL111NO Utgave 03.2014 35 / 68 Bruksanvisning

  Monteringshøyde 4.4.4Vertikal montering maks. 100 m Høyere oppbygninger må etterspørres hos produsenten.

  Innstigningshøyde (terskelhøyde) 4.4.5Innstigningshøyde 0,45 m Innstigningshøyde med kabelvogn 0,87 m

  Emisjon 4.4.6Støytrykknivå < 78 LPA

  Vibrasjoner i heiskurven 4.4.7 Formeltegn a = Effektivverdi til ikke vurdert akselerasjon aw = Effektivverdi til frekvensvurdert akselerasjon etter ISO 2631-1:1997 awx = aw i m/s² for x-retning med frekvensvurdering Wd awx = aw i m/s² for y-retning med frekvensvurdering Wd awx = aw i m/s² for z-retning med frekvensvurdering Wk horisontal retning x Retning dør til heiskurven horisontal retning y på tvers til x-retning vertikal retning z Kjøreretning Driftstilstand frekvensvurderte svingningsakselerasjon aw

  awx awy awz Kjøring oppover / nedover 0,03 -1,1 m/s² 0,03 -1,1 m/s² 0,15 -0,5 m/s²

 • Teknisk beskrivelse

  Bruksanvisning 36 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Mast 4.4.8 Det skal utelukkende benyttes originale GEDA-mastdeler.

  Lengde 1,5 m

  Vekt 44,4 kg

  Tiltrekningsmoment (øyeskruer)

  150 Nm (nøkkelbredde 24 mm)

  Første masteforankring ≤ 8 m

  Vertikal avstand masteforankringer

  ≤ 10 m

  Vertikal avstand slepekabelføringer

  ≤ 6 m

  Maks. utkraging mastlengde

  Drift Montering (maks. 500 kg)

  2,0 m 9,5 m

 • Teknisk beskrivelse

  BL111NO Utgave 03.2014 37 / 68 Bruksanvisning

  Data med heiskurv 2,0 m × 1,4 m 4.4.9 Lasteevne Drift 2000 kg / 14 personer

  1920 kg + 1 1840 kg + 2 1760 kg + 3 1680 kg + 4 1600 kg + 5 1520 kg + 6 1440 kg + 7 1360 kg + 8 1280 kg + 9 1200 kg + 10 1120 kg + 11 1040 kg + 12 960 kg + 13 880 kg + 14

  Montering 500 kg

  Mål Heiskurv 2,6m × 1,4m Bakkeinngjerding (utvendig) 2,58 m × 2,4 m × 2,70 m Heiskurv (innvendig) 2,0 m × 1,36 m × 2,19 m (l × b × h) Skyvedører: Lysåpning dørbredde 1,36 m Lysåpning dørhøyde 2,02 m Vekt Basisenhet med heiskurv 2300 kg

 • Teknisk beskrivelse

  Bruksanvisning 38 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Data med heiskurv 2,6 m × 1,4 m 4.4.10 Lasteevne Drift 2000 kg / 18 personer

  1920 kg + 1 1840 kg + 2 1760 kg + 3 1680 kg + 4 1600 kg + 5 1520 kg + 6 1440 kg + 7 1360 kg + 8 1280 kg + 9 1200 kg + 10 1120 kg + 11 1040 kg + 12 960 kg + 13 880 kg + 14 800 kg + 15 720 kg + 16 640 kg + 17 560 kg + 18

  Montering 500 kg

  Mål Heiskurv 2,6 m × 1,4 m Bakkeinngjerding (utvendig) 3,16 m × 2,4 m × 2,70 m Heiskurv (innvendig) 2,58 m × 1,36 m × 2,19 m (l × b × h) Skyvedører: Lysåpning dørbredde 1,36 m Lysåpning dørhøyde 2,02 m Vekt Basisenhet med heiskurv 2600 kg

 • Teknisk beskrivelse

  BL111NO Utgave 03.2014 39 / 68 Bruksanvisning

  Data med heiskurv 3,2 m × 1,4 m 4.4.11 Lasteevne Drift 2000 kg / 20 personer

  1920 kg + 1 1840 kg + 2 1760 kg + 3 1680 kg + 4 1600 kg + 5 1520 kg + 6 1440 kg + 7 1360 kg + 8 1280 kg + 9 1200 kg + 10 1120 kg + 11 1040 kg + 12 960 kg + 13 880 kg + 14 800 kg + 15 720 kg + 16 640 kg + 17 560 kg + 18 480 kg + 19 400 kg + 20

  Montering 500 kg

  Mål Heiskurv 3,2 m × 1,4 m Bakkeinngjerding (utvendig) 3,74 m × 2,4 m × 2,70 m Heiskurv (innvendig) 3,16 m × 1,36 m × 2,19 m (l × b × h) Skyvedører: Lysåpning dørbredde 1,36 m Lysåpning dørhøyde 2,02 m Vekt Basisenhet med heiskurv 2840 kg

  Monteringsplattform 4.4.12Bæreevne 120 kg Vekt 40 kg

  Løftetravers 4.4.13Bæreevne 3000 kg Vekt 37,0 kg

 • Drift

  Bruksanvisning 40 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  5 Drift

  Heisen må bare betjenes av en kompetent person som entreprenøren har oppnevnt. Denne personen må være fortrolig med bruksanvisningen, ha tilstrekkelig erfaring og må være informert om farene ved omgang med heiser. Betjeningspersonale, se kap. 2.7.2

  5.1 Sikkerhet ved driften • Sikkerhetsanvisningene i kapittel 3 skal også tas hensyn til. • Ta hensyn til utstyrets bæreevne. Lasten må fordeles jevnt på heiskurven. Heiskurven skal alltid lastes slik at laste- og lossetilgangene samt styrestedet forblir frie. Lasten skal plasseres sikkert, materiale som kan skli eller velte, må sikres. Det får kjøre med personer, samtidig som andelen av transporterte materialer reduseres tilsvarende (se kapittel 4.4.9). Maskinen er utstyrt med en overbelastningsinnretning. Denne kobler ut kjørebevegelsen i begge retninger hvis nyttelasten overskrides og en rød varsellampe lyser på heiskurvstyringen. • På lastestedene må det fra og med 2,0 m fallhøyde være anbrakt

  fallvern, som forhindrer at personer kan falle ned. (montere etasjesikringsdørene.)

  • Heisen må prinsipielt sikres mot uautorisert bruk! - Ved arbeidets slutt/under pauser skal den manuelle styringen oppbevares på et sikkert sted, hhv. hovedbryteren slås av og sikres med hengelås.

  • Dersom en opplastet heiskurv på grunn av en feil blir stående fast mens den er i drift, er betjeningspersonen forpliktet å berge lasten. - La aldri en opplastet heiskurv bli stående uten oppsyn!

  • Betjeningen skjer utenfor fareområdet eller fra heiskurvstyringen. følg anvisningene til betjeningspersonen. ikke stig over materialer som bringes med. • Drift av heisen må innstilles ved:

  − Temperaturer under −20 °C. − skader eller andre feil. − manglende gjentatt kontroll (se kap. 3.7).

 • Drift

  BL111NO Utgave 03.2014 41 / 68 Bruksanvisning

  FARE Livsfare I tilfelle brann må heisen ikke benyttes.

  FARE Livsfare Knusing gjennom heiskurven. Opphold innenfor inngjerdingen må aldri forekomme under driften. Ved arbeider innenfor inngjerdingen, må hovedbryteren være slått av og sikres mot å bli slått på.

  ADVARSEL Fall- og snublefare Vær oppmerksom på høye kanter og gjenstander på gulvet når du stiger inn i / forlater heiskurven.

 • Drift

  Bruksanvisning 42 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  5.2 Igangsetting Drei hovedbryteren (i koblingsskapet til bakkestasjonen)

  i stilling «I» [ON]. Drei nøkkelbryteren på bakkestyringen i stilling 1. Sett nøkkelbryteren på heiskurvstyringen på Drift.

  Skyvedøren til heiskurven og bakkeinngjerdingen må lukkes.

  Sikkerhetskontroll før arbeidet begynner 5.2.1Gjennomfør prøvekjøring med tom heiskurv og kontroller at

  − hele kjøreveien til heiskurven er fri. − dørlåsene fungerer riktig

  (se kapittel 5.3.1 til 5.3.3). Heiskurven må straks stoppes, dersom

  − en NØDSTOPP-knapp trykkes. − det kjøres mot den øvre endebryter-påkjøringsbøylen eller sleden

  har nådd mastenden. − det kjøres mot NED-endebryteren.

  Heiskurven må ikke kjøre, hvis

  − nøkkelbryteren på heiskurvstyringen blir slått av. − en skyvedør på heiskurven er åpen. − døren til inngjerdingen er åpen. − en etasjesikringsdør er åpen − en NØDSTOPP-knapp er blitt trykt.

 • Drift

  BL111NO Utgave 03.2014 43 / 68 Bruksanvisning

  5.3 Betjening av tilganger til heiskurven

  Skyvedører på bakkestasjonen og heiskurven 5.3.1

  Skyvedører til bakkeinngjerdingen eller heiskurven skal bare være mulig å åpne, når heiskurven står på bakkestasjonen eller foran en etasjesikringsdør. Vertikal skyvedør med motvekt

  Åpne Ved hjelp av midtre gripelist (1)

  skyves skyvedøren oppover til anslag.

  Lukke Ved hjelp av den nederste

  gripelisten (2) skyves skyvedøren nedover til den er låst.

  1

  2

  1

  2

 • Drift

  Bruksanvisning 44 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Vertikal skyvedør med rampe Åpne / lukke innenfra: Åpne eller lukk døren

  forsiktig på gripelisten (2).

  Rampen heves / senkes automatisk ned.

  Åpne / lukke utenfra: Åpne eller lukk skyvedøren med

  hendelen (3).

  Kontroll Rampen må ligge sikkert på bunnen til etasjen eller overgangsplaten til etasjesikringsdøren.

  3

  2

  3

 • Drift

  BL111NO Utgave 03.2014 45 / 68 Bruksanvisning

  Alternativ for skyvedør med rampe Skyvedøren med rampe på heiskurven kan leveres med elektrisk drev. Den elektrisk drevne skyvedøren kan betjenes fra heiskurven og etasjen. Begge styresteder kan aktiveres eller slås av uavhengige av hverandre. Innvendig styring skyvedør 1 = Innvendig styring PÅ/AV Åpne Trykk tasten (2) og hold den til skyvedøren

  er blitt åpnet. Lukke Trykk tasten og hold den til skyvedøren er

  blitt lukket.

  Utvendig styring skyvedør 1 = Utvendig styring PÅ/AV Åpne Trykk tasten (2) og hold den til skyvedøren

  er blitt åpnet. Lukke Trykk tasten (3) og hold den til skyvedøren

  er blitt lukket.

  Ved åpning av den elektriske rampen blir den ikke automatisk koblet ut av en endebryter. Slipp tasten når du har nådd ønsket posisjon.

  1

  2

  3

  2

  3

  1

 • Drift

  Bruksanvisning 46 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Etasjeskyvedør 5.3.2

  Etasjesikringsdører med skyvedør skal bare åpnes etter at lasterampen er klappet ut fullstendig.

  Åpne For å åpne trykkes spaken (1)

  i pilretningen, og skyvedøren (2) skyves opp.

  Lukke Skyv skyvedøren (2) igjen, inntil hendelen (1) smetter på plass

  nedover.

  Etasjefløydør 5.3.3

  Fløydører til stoppesteder kan kun åpnes når heiskurven befinner seg på dette stoppestedet.

  Åpne. Trekk kraftig i begge håndtakene

  (2) eller press fra heiskurven og åpne begge dørfløyene (1) mot bygningen/anlegget.

  Lukke Bruk håndtakene (2) til å lukke

  dørfløyene (1) i retning av heiskurven helt til låsen (3) smekker inn.

  1

  2

  1

  3

  2

 • Drift

  BL111NO Utgave 03.2014 47 / 68 Bruksanvisning

  5.4 Betjening av styringene

  Styring på bakkestasjonen 5.4.1 1 = NØDSTOPP- knapp Kjøring oppover Trykk OPP-knappen (2). Heiskurven kjører direkte til den øverste etasjen og stopper der.

  Kjøring nedover Trykk tasten NED (3) og slipp den. Heiskurven kjører nedover fra enhver etasje til bakkestasjonen.

  Etasjestopp Trykk kort på tasten Etasjestopp (4). Heiskurv stopper ved neste etasje.

  Styring på etasjene 5.4.21 = NØDSTOPP-tast (låser ikke) Kjøring oppover Trykk OPP-knappen (2). Heiskurven kjører direkte til den øverste etasjen og stopper der.

  Kjøring nedover Trykk tasten NED (3) og slipp den. Heiskurven kjører nedover fra enhver etasje til bakkestasjonen.

  Etasjestopp Trykk kort på tasten Etasjestopp (4). Heiskurv stopper ved neste etasje.

  2

  3

  5

  1

  4

  1

  2

  3

  4

 • Drift

  Bruksanvisning 48 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Heiskurvstyring 5.4.3 1 = NØDSTOPP- tast 2 = Nøkkelbryter (må ved drift være koblet til høyre) Kjøring oppover Trykk på tasten OPP (5) og

  slipp den. Heiskurven kjører direkte til den øverste etasjen og stopper der.

  Etasjeindikatoren (13) viser kjøreretningen og ved etasjestopp den aktuelle etasjen Kjøring nedover Trykk tasten NED (6) og slipp den Heiskurven kjører ned til bakkestasjonen og stopper der.

  Etasjestopp Trykk kort på tasten Etasjestopp (7). Heiskurv stopper ved neste etasje.

  1 2

  5

  6

  7

  13

 • Drift

  BL111NO Utgave 03.2014 49 / 68 Bruksanvisning

  Heiskurvstyring med etasjeforvalg [ekstrautstyr] 5.4.4 1 = NØDSTOPP- tast 2 = Nøkkelbryter (må ved drift være koblet til høyre) For etasje 1 til 9 Ved å trykke kort på en Måltast

  for etasje 1 til 9 (5/8) forhåndsvelges ønsket stoppested.

  Trykk Starttasten (11). Heiskurven kjører til valgt etasje og stopper der.

  For etasje 10 til 19 Ved å trykke tasten for etasje 10 til 19 (9) og Måltasten for etasje 1

  til 9 (5/8) forhåndsvelges ønsket stoppested. Trykk Starttasten (11). Heiskurven kjører til valgt etasje og stopper der. For etasje 20 til 29 Ved å trykke tasten for etasje 20 til 29 (10) og måltasten for etasje 1

  til 9 (5/8) forhåndsvelges ønsket stoppested. Trykk Starttasten (11). Heiskurven kjører til valgt etasje og stopper der. For bakkestasjonen Ved å trykke på måltasten for etasje 0 (6) forhåndsvelges

  bakkestasjonen. Trykk Starttasten (11). Heiskurven kjører til bakkestasjonen og stopper der. Etasjestopp Trykk kort på tasten Etasjestopp (7). Heiskurv stopper ved neste etasje.

  Kjøremålindikatoren (12) viser den forhåndsvalgte etasjen.

  Etasjeindikatoren (13) viser kjøreretningen og den aktuelle etasjen.

  8

  1 2

  6

  5

  7 9 10 11

  12 13

 • Drift

  Bruksanvisning 50 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  5.5 Stans i nødssituasjoner I situasjoner som utgjør en fare for betjeningspersonalet eller for heisen, kan heiskurven stanses ved å trykke på NØDSTOPP- knappen. En NØDSTOPP-knapp (1) finner du på styringen til bakkestasjonen og heiskurvstyringen.

  NØDSTOPP-slagknappen (1) er utstyrt med en sperremekanisme og forblir i funksjon til den låses opp igjen manuelt (vri rød knapp mot høyre og trekk tilbake).

  På de elektriske modulene til etasjesikringsdørene finnes det en Stopp- tast (3), som kan brukes til å stoppe kjøringen fra en hvilken som helst etasje. Denne stopptasten (3) sperres ikke, slik at det er mulig å kjøre videre med en gang etter stoppkommandoen.

  På styringen til bakkestasjonen befinner det seg en nøkkelbryter (2), som kan brukes til å slå av heiskurven. Etter innkobling er heiskurven igjen klar til kjøring.

  2

  1

  3

 • Drift

  BL111NO Utgave 03.2014 51 / 68 Bruksanvisning

  5.6 Arbeidsavbrytelse – arbeidsslutt Kjør heiskurven til bakkestasjonen og tøm den.

  Hvis det er fare for frost, kjøres heiskurven litt opp, slik at Ned-endebryteren blir frigjort. Slå av nøkkelbryteren på styringen til bakkestasjonen og trekk ut

  nøkkelen. Slå av hovedbryteren (stilling «0» [AV]) og

  sikre den med en hengelås. Trekk ut nettstøpselet.

 • Feil - diagnose - reparasjon

  Bruksanvisning 52 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  6 Feil - diagnose - reparasjon

  ADVARSEL Feilsøking og -utbedring må kun utføres av personale som er spesielt opplært og autorisert for dette. Før hver feilsøking skal lasteplattformen så vidt det er mulig kjøres helt ned og losses! Stans driften straks hvis det oppstår feil som setter driftssikkerheten i fare!

  FARE Elektrisk støt Før arbeider utføres på det elektriske anlegget til byggeheisen må hovedbryteren slås av og låses. Trekk også ut nettstøpselet for sikkerhets skyld. Før åpningen av bryterskapet til heiskurvstyringen må støpselet til slepeledningen trekkes ut!

  FARE Livsfare Fall ved feilsøking / feilretting i store høyder. Feilsøking / feilretting skjer til dels i store høyder. For å redusere faren for livsfarlig fall: Bruk fallsikringer i høyder på over 1,80 m. Bruk aldri deler av byggeheisen eller masten som stigehjelpemiddel. Benytt bare godkjente og tilstrekkelig stabile stigehjelpemidler. Ikke klatre uten sikring. Hold deg alltid fast med minst én hånd. Alle stigehjelpemidler og gelender må holdes frie for smuss.

 • Feil - diagnose - reparasjon

  BL111NO Utgave 03.2014 53 / 68 Bruksanvisning

  6.1 Diagnosesystem (ekstrautstyr) Diagnosesystemet (1) brukes til rask og enkel identifisering av koblingstilstandene til endebryterne. Etter inntasting av kjørekommandoen må kun den grønne dioden lyse. Er dette ikke tilfellet, må man kontrollere den tilsvarende funksjonen eller den tilsvarende endebryteren. Koblingstilstandene til LED-lampene grønn LED-lampe = som standard PÅ gul LED-lampe = som standard AV

  Betydning av LED-lampene / feilsøking via diagnosesystem 1 = Diagnosesystem OK / READY 2 = Lyser hvis NØDSTOPP- linjen er avbrutt.

  Hvis kun denne LED-lampen lyser er NØDSTOPP- linjen ved inngjerdingen (tilgangsdør, sperreinnretning) eller en av etasjesikringsdørene avbrutt.

  3 = Lyser hvis døren til heisekurven inn mot bygningen ikke er låst.

  4 = Lyser hvis døren til heisekurven inn mot inngjerdingen ikke er låst.

  5 = Lyser hvis NØDSTOPP betjenes i heisekurven.

  6 = Lyser hvis endebryteren OPPE eller NEDE betjenes.

  7 = Lyser hvis endebryteren til fanginnretningen betjenes. 8 = Lyser hvis endebryteren til monteringsvernet betjenes. 9 = Lyser hvis endebryteren til monteringsbro 1 betjenes. 10 = Lyser hvis endebryteren til monteringsbro 2 betjenes. 11 = Lyser hvis sikkerhetslåsen til monteringsbro 1 er åpen. 12 = Lyser hvis trekkraften ved slepekabelholderen er for stor. 13 = Brukes ikke 14 = Lyser hvis betjeningsskinnen til låsekammen er kjørt ut. 15 = Brukes ikke 16 = Brukes ikke 17 = Lyser hvis OPP- endebryteren betjenes. 18 = Lyser hvis NED- endebryteren betjenes. 19 – 22 = kan brukes alternativt 23 = Lyser når heisekurven er kjørt på kabelvognen. 24 = Brukes ikke

  POSITION

  1 = M A X . 2 0 0 0 k g / 2 00 = M A X . 1 0 0 0 k g / 4€

  1 132 143 154 165 176 187 198 209 21

  12 2411 2310 22

  1

 • Feil - diagnose - reparasjon

  Bruksanvisning 54 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  6.2 Feiltabell Nedenfor finner du mulige feil samt de tilsvarende tiltakene for utbedring.

  Feil Årsak Utbedring

  Grønn kontrollampe (1) lyser ikke

  Er strømpluggen koblet fra Nettsikringer Brudd på en fase Feil faserekkefølge Hovedbryteren er avslått Nøkkelbryter på bakkestyringen av Lyspæren er defekt Slepekabel på heiskurvstyringen koblet fra Er sikringene i koblingsskapet på bakkestasjonen i orden

  Sett inn strømpluggen Kontroller nettsikringen evt. skift ut / slå på Mål / korriger fasene Korriger faserekkefølgen på fasevenderen (se kapittel 6.3.1) Slå på hovedbryteren Slå på nøkkelbryteren Skift lyspære Sett slepekabelen inn under heiskurvstyringen Kontroll / retting

  Grønn kontrollampe (1) lyser Heiskurven kjører ikke

  NØDSTOPP-taste (på styrestedet) er trykt Døren til heiskurven er åpen Skyvedøren til inngjerdingen er åpen Etasjesikringsdør åpen Monteringsvernet er åpent Monteringsbroen er åpen Kjørt mot NØDENDE- endebryter Nøkkelbryteren på heiskurvstyringen er koblet inn på feil driftsmåte Fanginnretningen har grepet inn

  Lås opp NØDSTOPP-tasten Lukk døren til heiskurven Lukk skyvedøren til inngjerdingen Etasjesikringsdøren lukkes Hekt inn monteringsvernet oppe Lukk monteringsbroen og la sikringskrokene smekke to ganger i lås Se om heiskurven er kjørt for langt opp/for langt ned (kapittel 6.3.5 og 6.3.6) Still nøkkelbryteren på drift Løsne fanginnretningen (se kapittel 6.3.9)

  2 1

 • Feil - diagnose - reparasjon

  BL111NO Utgave 03.2014 55 / 68 Bruksanvisning

  Feil Årsak Utbedring Grønn kontrollampe

  (1) blinker langsomt Fettbeholderen til smøreinnretningen er tom

  Fyll fettbeholderen (se vedlikeholdsanvisning)

  Grønn kontrollampe (1) blinker raskt

  Overtemperatur til drivmotorene Overtemperatur til bremsemotstander (frekvensomformer)

  Vent til drivmotorene er avkjølt og heiskurven er tom. Reduser belastningen OBS! Kun mulig å kjøre oppover

  Heiskurven kjører kun OPP

  Fungerer NED-endebryteren Kontroller / skift ut NED-endebryteren

  Heiskurven kjører kun NED

  Fungerer OPP-endebryteren Avstanden til nærhetsbryteren for overvåkning av tannstengene er for stor

  Kontroller / skift ut OPP-endebryteren Still inn avstanden til tannstangen (3-5 mm)

  Rød kontrollampe (2) [overbelastning] lyser

  Overbelastningsvernet har løst ut

  Reduser lasten til kontrollampen (2) slukker (se kapittel 6.3.3)

  Motoren har ikke full effekt

  Spenningsfall på mer enn 10 % Velg tilførselskabel eller forlengelseskabel med større tverrsnitt (se kapittel 6.3.2)

  Heiskurv kjørt for høyt opp (se kapittel 6.3.5)

  OPP- endebryter defekt Feil på det elektriske anlegget

  Kontroller / still inn OPP- endebryteren evt. skift ut Kontroller anlegget

  Heiskurv kjørt for langt ned (se kapittel 6.3.6)

  NED- endebryter defekt Bremsens luftspalte er for stor Heiskurv overbelastet Feil på det elektriske anlegget

  Kontroller / still inn NED- endebryteren evt. skift ut Juster luftspalten Reduser belastningen Kontroller anlegget

  Dør til bakkeinngjerdingen/ heiskurven åpner ikke

  Heiskurven står ikke nøyaktig på bakkestasjonen / etasjen Bryteren / låsingen til døren er defekt

  Kjør heiskurven frem til døren til inngjerdingen / etasjen Nød-opplåsing av døren. Skift ut den defekte låsen/bryteren

  Heiskurven oppdager ikke den valgte etasjen

  Feil ved registrering av etasje- påkjøringsbøyle Sensor defekt eller avstand til påkjøringsbøylen er for stor

  Bruk en NED- tast til å utføre en referansekjøring til bakkestasjonen (se kapittel 6.3.8) Kontroller / still inn Sensor evt. skift ut

 • Feil - diagnose - reparasjon

  Bruksanvisning 56 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  6.3 Utbedre feil

  Fasevender 6.3.1Faserekkefølgen (dreieretning) kan endres på CEE- strømpluggen med fasevender. Sett skrutrekkeren på fasevenderen og drei

  to kontakt- pinner (1) med 180°.

  MULTILIFT P18 trenger et høyregående dreiefelt

  Motorene gir ikke full effekt: 6.3.2• Spenningsfall på mer enn 10 % av nominell spenning. • Velg tilførselskabel med høyere ledningstverrsnitt. Ved overbelastning kobler de innebygde termobryterne ut styrestrømmen. Etter en viss avkjølingstid kan arbeidet gjenopptas (reduser eventuelt lasten).

  Overoppheting / overlast flere ganger må unngås. - Ellers reduseres levetiden for motor / bremser.

  Kontrollampe for overbelastning lyser 6.3.3

  Heisen er utstyrt med en varselinnretning for overbelastning som hindrer kjøringen hvis den er overbelastet. Ved overbelastet heiskurv lyser en rød kontrollampe (1) på heiskurvstyringen

  Hvis den røde kontrollampen lyser Reduser lasten i heiskurven til kontrollampen slukker. - Først da kan

  du kjøre videre.

  1

  1

 • Feil - diagnose - reparasjon

  BL111NO Utgave 03.2014 57 / 68 Bruksanvisning

  Døren til heiskurven eller døren til inngjerdingen / 6.3.4etasjedøren kan ikke åpnes Døren til heiskurven eller døren til inngjerdingen / etasjedøren kan ikke åpnes når heiskurven ikke står foran døren til inngjerdingen eller en etasjedør, eller heiskurven ikke forsynes med spenning. Mulig årsak: • Manglende nettspenning eller styrespenning. • Heiskurv er kjørt for langt opp / for langt ned (se kapittel 6.3.5/6.3.6) • Låsekammen (1) til heiskurven betjener

  ikke opplåsingsbolten (2) til etasjedørene. • Defekt låsing (3) til en etasjedør.

  Heiskurv kjørt for høyt opp 6.3.5Heiskurvens nød-endebryter kan nå den øvre NØD-endebryterbøylen, hvis • etasje-endebryteren er defekt, • det er en feil på det elektriske anlegget. Tiltak: Betjen motorbremsen på håndutluftingsspaken (se kapittel 6.4.2)

  1

  2

  3

 • Feil - diagnose - reparasjon

  Bruksanvisning 58 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Heiskurv kjørt for langt ned 6.3.6Nød-endebryteren til heiskurven kan nå den nedre NØD-endebryterbøylen, hvis luftspalten til bremsen er for stor, NED-endebryteren på det nederste stoppestedet er defekt, det foreligger en feil på det elektriske anlegget, heiskurven er overbelastet. Tiltak: Sett på fangteststyringen på koblingsskapet til heiskurvstyringen

  (se også vedlikeholdsanvisningen). Trykk på OPP-tasten (1) fra utsiden av

  heiskurven. - Nå kjører heiskurven ut av NØDENDE-posisjonen.

  FORSIKTIG

  Trykk absolutt på «OPP»-tasten (1), da denne styringen gjør at nød-endebryteren overkobles. Ved feil betjening av de røde fangtesttastene løses motorbremsen og motoren kan sette seg hardt på fotdelen (fare for skade).

  Hvis denne effekten gjentar seg flere ganger, selv om heiskurven ikke er overbelastet, bør du la bremsen kontrolleres av en fagmann som eventuelt etterjusterer den.

  1

 • Feil - diagnose - reparasjon

  BL111NO Utgave 03.2014 59 / 68 Bruksanvisning

  Frekvensomformeren har blitt koblet fra 6.3.7 Anvisning om reset-tast En innledet kjørekommando blir slått av på grunn av en åpnet sikkerhetskrets (f.eks. NØDSTOPP-tast, NØDSTOPP-tast på etasjestyringen osv.). Etter innkobling igjen etter en NØDSTOPP-tast har løst ut, vil ikke heiskurven kjøre igjen. Hvis en kjørekommando blir gitt selv om frekvensomformeren står på feil, kjører ikke heiskurven. Kjørekommandoen venter i 10 minutter og kan igjen slettes med NØDSTOPP-tasten.

  FORSIKTIG Hvis det likevel gjennomføres en tilbakestilt på frekvensomformeren mens en kjørekommando gjenstår, sletter frekvensomformeren kjørekommandoen og heiskurven begynner å kjøre. Åpne koblingsskapet (1) på motsatt side av

  heiskurvstyringen.

  Lyser den røde LED- feilmeldingen (2) på frekvensomformeren, er den blitt koblet ut og må tilbakestilles før ny igangsetting. (Se også ekstern bruksanvisning ved dokumentene.

  2

  1

 • Feil - diagnose - reparasjon

  Bruksanvisning 60 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Reset- tast for frekvensomformeren Tasten (3) på heiskurvstyringen har en dobbeltfunksjon • → Etasjestopptast hvis heiskurven kjøres. • → Reset-tast for frekvensomformeren hvis heiskurven står. Trykk kort på Reset- tasten (3) for

  å tilbakestille frekvensomformeren. (Rød LED- feilmelding (2) kobler ut).

  Frekvensomformeren kan også tilbakestilles ved utkobling av nettspenningen (ca 5 minutter).

  Heiskurven oppdager ikke den valgte etasjen 6.3.8Kjører heiskurven forbi den valgte etasjen eller blir stående i den gale etasjen, må det utføres en tilbaketur ned til bakkestasjonen. Trykk tasten NED (1) på et styrested og slipp den. Heiskurven kjører nedover og blir stående på (gal) etasje 0. Resten av kjøreveien til bakkestasjonen må styres manuelt.

  Trykk tasten NED (1) på et

  styrested og hold den. Etter ca. 30 sek. kjører heiskurven sakte (12 m/min.) ned til bakkestasjonen og blir der stående på nederste endebryter. Nå kan heiskurven betjenes normalt igjen.

  Styring bakkestasjon

  Styring etasje

  Styring i heiskurv Styring med

  etasjeforvalg

  3

  1 1

  1

 • Feil - diagnose - reparasjon

  BL111NO Utgave 03.2014 61 / 68 Bruksanvisning

  Fanginnretningen har utløst 6.3.9Heisen er utstyrt med en fanginnretning som bremser ned heiskurven ved for høy hastighet. Etter at fanginnretningen har reagert er det ikke mulig å kjøre videre.

  Kjøring nedover er mekanisk blokkert av fanginnretningen, og kan først trykkes inn etter kort kjøring oppover! Løsne fanginnretningen (kun av en fagmann) Sett på fangteststyringen på stikkontakten i koblingsskapet til

  heiskurvstyringen (se også vedlikeholdsanvisningen). Trykk tasten OPP på fangteststyringen utenfor fareområdet og kjør

  opp ca. 20-30 cm. Etter frikjøring settes blindpluggen inn igjen og koblingsskapet til heiskurvstyringen lukkes. Ta av deksel (4) under

  koblingsskapet til heiskurvstyringen.

  (Innvendig sekskantnøkkel = 8 mm)

  ADVARSEL Livsfare Alle personer må forlate heiskurven, finn ut av årsaken til fanginnretnings-inngrepet, sikre heiskurven og reparer skaden før fanginnretningen løses igjen! Fanginnretningen må kun løsnes av en fagmann som er oppnevnt av entreprenøren, og som basert på sin utdannelse og praktiske erfaring, kan vurdere farene og bedømme om fanginnretningen er i en sikker stand.

  4

 • Feil - diagnose - reparasjon

  Bruksanvisning 62 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Løs sikringsmutteren (1) på

  fanginnretningen. Vri beskyttelseskappen (2) på

  fanginnretningen så langt mot venstre at endebrytervingen (3) smekker inn i sporet på beskyttelseskappen.

  Skru fast sikringsmutteren (1) igjen.

  Fanginnretningen må etter inngrep av fanginnretningen kontrolleres for skade. Kontrollen av en fagmann er beskrevet i vedlikeholdsanvisningen.

  1

  2

  3

 • Feil - diagnose - reparasjon

  BL111NO Utgave 03.2014 63 / 68 Bruksanvisning

  6.4 Redning av personer/heiskurv Det kan være nødvendig med en redning f.eks. • ved strømbrudd. • ved feil på det elektriske anlegget til heisen. • ved svikt av drev. • ved utløsning av fanginnretningen.

  ADVARSEL Hvis den heiskurvansvarlige ikke føler seg sikker og kvalifisert for å organisere og gjennomføre bergingsarbeidet, må en egnet tjeneste underrettes i tillegg. (redningstjeneste) varsles.

  Generell oppførsel ved redning/feil 6.4.1• Skaff deg et overblikk! • Forhold deg rolig og unngå overilte handlinger! • Undersøk omfattende og godt gjennomtenkt! • Er personer skadet? • Hva har ført til svikt av anlegget? • For å eventuelt frikoble frekvensomformeren må du trykke

  Reset-tasten (se kapittel 6.3.7) på heiskurvstyringen. • Bruk kommunikasjonsanlegget til å ta kontakt med bakkestasjonen

  og be om kontroll av nettforsyningen og sikringsautomaten i koblingsboksen til bakkestasjonen.

  • Dersom dette ikke gir noe resultat, må du gå frem som beskrevet i påfølgende avsnitt.

  Rekkefølgen for tiltakene kan / må kunne variere avhengig av den konkrete situasjonen, evt. avhengig av hva formannen / redningstjenesten bestemmer.

 • Feil - diagnose - reparasjon

  Bruksanvisning 64 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Redning av heiskurven 6.4.2Ved nødstilfelle kan en nå etasjen under ved å åpne motorbremsen. På denne måten kan de personene som er innelåst evt. slippe seg selv ut.

  ADVARSEL Utløsning av fanginnretningen ved en for rask senking. Heiskurven blir blokkert ved dette og må deretter løftes opp igjen. Slipp heisenheten kun langsomt ned.

  Ta begge hendlene (1) ut av

  holderen (bæreprofil til monteringsklaffen).

  Løsne trekantskruen (2). Skyv dekselplaten (3) til siden. Stikk hendelen (1) gjennom

  åpningen på sidedekselet og før den frem til bremseløftehendelen til motorbremsen.

  Kontroll av posisjonen til hendelen gjennom slisser (4). Luft motorbremsen gjennom

  samtidig, findosert trekking (i retning av midten til heiskurven) på begge hendlene.

  Heiskurven glir nedover.

  3

  2

  1

  1

  4

  4

 • Feil - diagnose - reparasjon

  BL111NO Utgave 03.2014 65 / 68 Bruksanvisning

  FORSIKTIG Bremsen blir svært varm. Senkehastighet ca. 1 m/min – 1,5 m/min. Avbryt senkingen minst 2 minutter ved hver 3-4 meter. Du kan bruke lengden masten som orienteringspunkt.

  Slipp begge hendlene (1) når neste etasje er nådd. Stans slik, at døren til heiskurven og etasjedøren står på lik høyde. Dersom den grønne kontrollampen til heiskurvstyringen lyser, kan heiskurven forlates normalt. Ellers må dørene låses opp Nødopplåsing av døren til heiskurven Se kapittel 4.2.9. Nødopplåsing av etasjesikringsdøren med fløydører For redning er etasjesikringsdøren utstyrt med en nødopplåsing. Ta trekantnøkkelen (5) ut av koblingsskapet til bakkeinngjerdingen

  og sett den inn i låsen til etasjesikringsdøren. Drei trekantnøkkelen til høyre

  med urviseren, til fløydørene lar seg åpne.

  Etter fullført redning: Fjern hendelen (1) sett den tilbake i holderen. Tilbakestill dekselplaten (3) og sikre den igjen med trekantskruen (2).

  5

 • Feil - diagnose - reparasjon

  Bruksanvisning 66 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  Redning av innelåste personer 6.4.3Det er ikke mulig å komme ut av heiskurven ved lufting av motorbremsen hvis f.eks. fangbremsen har løst ut.

  ADVARSEL Kontroller nå om deler av drivsystemet er brukket, skadet eller er funksjonsudyktig. I dette tilfelle må ikke fanginnretningen åpnes. Heisen må stoppes!

  Ta kontakt over kommunikasjonsmodulen med bakkestasjonen og

  diskuter videre tiltak. Evakueringen gjøre iht. redningsplanen.

  Eieren må opprette en redningsplan og oppbevare den godt synlig på heisen!

 • Feil - diagnose - reparasjon

  BL111NO Utgave 03.2014 67 / 68 Bruksanvisning

  Forlat heiskurven over monteringsbroen. 6.4.4

  Til nødredning kan monteringsbroen (ved siden av masten) låses opp fra utsiden. Sving sikkerhetslåsanordningen (1) ned

  mot urviseren.

  Åpne montasjebroen fra innsiden. Trekk monteringsplattformen mot

  deg ved dra den med høyre hånd etter gripelisten (3) og åpne sikringsklinken (2) med venstre hånd.

  Trykk gripelisten (3) langsomt utover og grip trekkbøylen (1) med den andre hånden.

  Slipp gripelisten (3) og slipp broen helt ned ved hjelp av

  trekkbøylen (1).

  Åpne monteringsbroen fra utsiden. Sikringsklinken på montasjebroen kan også åpnes fra utsiden. Trykk bunnbrettet (3) innover og

  trykk hendel (2) på sikringsklinken nedover.

  Ved åpnet sikkerhetslåseanordning (1) er styringen avbrutt. Etter bergingen / reparasjonen må montasjebroen stenges og sikkerhetslåsanordningen (1) svinges oppover.

  1

  3

  2

  1

  2

  3

  1

  2

 • Kassering av maskinen

  Bruksanvisning 68 / 68 BL111NO Utgave 03.2014

  6.5 Reparasjoner

  Reparasjonsarbeider må kun utføres av opplærte fagfolk, da det er nødvendig med spesiell fagkunnskap og særlige ferdigheter. Disse blir ikke formidlet i denne bruksanvisningen. Ved bestilling av reservedeler oppgis: Type Byggeår Fabrikknr. Driftsspenning Ønsket antall Typeskiltet befinner seg i heiskurven.

  Reservedeler må oppfylle produsentens tekniske krav! Benytt kun originale reservedeler fra GEDA. For service- eller reparasjonsarbeider, kontakt vår kundeservice: For adresser til salg kundeservice, se kapittel 2.4

  7 Kassering av maskinen Når maskinene har nådd slutten av sin levetid, skal de demonteres på faglig riktig måte og avfallbehandles iht. nasjonale bestemmelser. Ta hensyn til maskinens komponenter ved avfallsbehandling: • Tapp ut olje / fett og deponer det miljøvennlig. • Send metalldeler til gjenvinning. • Send plastdeler til gjenvinning. Anbefaling: Ta kontakt med produsenten eller la en fagbedrift sørge for forskriftsmessig deponering.

  1 Innholdsfortegnelse2 Generelt2.1 Informasjoner om bruksanvisningen2.2 Forkortelser2.3 Informasjoner om maskinen2.4 Navn og adresse til produsenten2.5 Informasjoner om opphavs- og varemerkerettigheter2.6 Informasjoner til den som driver heisen2.7 Formålsbestemt bruk2.7.1 Krav til monteringspersonale2.7.2 Betjeningspersonell2.7.3 Ikke-formålsbestemt bruk

  3 Generelle sikkerhetsinformasjoner3.1 Resterende farer3.2 Sikkerhetsanvisninger for betjeningspersonellet3.3 Sikkerhetsanvisninger for transport3.4 Sikkerhetsanvisninger for driften3.5 Sikkerhetsanvisninger for vedlikehold, reparasjoner og feilretting3.6 Sikkerhet ved arbeider på elektrisk utrustning3.7 Kontroller

  4 Teknisk beskrivelse4.1 Funksjonsbeskrivelse4.2 Maskinutstyr4.2.1 Koblingsboks bakkestasjon4.2.2 Styring på bakkestasjonen4.2.3 Styring på etasjene4.2.4 Heiskurvstyring4.2.5 Heiskurvstyring med etasjeforvalg (ekstrautstyr)4.2.6 Nødtelefon4.2.7 Heiskurvbelysning4.2.8 Takluke4.2.9 Dører til heiskurven/inngjerdingen4.2.10 Dokument- og verktøykasse

  4.3 Komponenter som tilbehør4.3.1 Skyvedør med elektrisk rampe4.3.2 Løftetravers4.3.3 Kuldepakke4.3.4 Fangteststyring

  4.4 Tekniske data4.4.1 Drifts- og omgivelsesbetingelser4.4.2 Hastigheter4.4.3 Elektriske tilkoblingsdata4.4.4 Monteringshøyde4.4.5 Innstigningshøyde (terskelhøyde)4.4.6 Emisjon4.4.7 Vibrasjoner i heiskurven4.4.8 Mast4.4.9 Data med heiskurv 2,0 m × 1,4 m4.4.10 Data med heiskurv 2,6 m × 1,4 m4.4.11 Data med heiskurv 3,2 m × 1,4 m4.4.12 Monteringsplattform4.4.13 Løftetravers

  5 Drift5.1 Sikkerhet ved driften5.2 Igangsetting5.2.1 Sikkerhetskontroll før arbeidet begynner

  5.3 Betjening av tilganger til heiskurven5.3.1 Skyvedører på bakkestasjonen og heiskurven5.3.2 Etasjeskyvedør5.3.3 Etasjefløydør

  5.4 Betjening av styringene5.4.1 Styring på bakkestasjonen5.4.2 Styring på etasjene5.4.3 Heiskurvstyring5.4.4 Heiskurvstyring med etasjeforvalg [ekstrautstyr]

  5.5 Stans i nødssituasjoner5.6 Arbeidsavbrytelse – arbeidsslutt

  6 Feil - diagnose - reparasjon6.1 Diagnosesystem (ekstrautstyr)6.2 Feiltabell6.3 Utbedre feil6.3.1 Fasevender6.3.2 Motorene gir ikke full effekt:6.3.3 Kontrollampe for overbelastning lyser6.3.4 Døren til heiskurven eller døren til inngjerdingen / etasjedøren kan ikke åpnes6.3.5 Heiskurv kjørt for høyt opp6.3.6 Heiskurv kjørt for langt ned6.3.7 Frekvensomformeren har blitt koblet fra6.3.8 Heiskurven oppdager ikke den valgte etasjen6.3.9 Fanginnretningen har utløst

  6.4 Redning av personer/heiskurv6.4.1 Generell oppførsel ved redning/feil6.4.2 Redning av heiskurven6.4.3 Redning av innelåste personer6.4.4 Forlat heiskurven over monteringsbroen.

  6.5 Reparasjoner

  7 Kassering av maskinen