Top Banner
BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNY s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. - 16. listopadu 2017 | Velké Bílovice Seminární hotel Akademie Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno Pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP České lékařské komory
16

BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

Feb 03, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYs doprovodnou výstavou zdravotnickétechniky a farmacie

15. - 16. listopadu 2017 | Velké BíloviceSeminární hotel Akademie

Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

Pod záštitou

� České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

� České lékařské komory

Page 2: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé!

Dovolte, abych Vás srdečně pozval již na jubilejní 10. ročník Brněnských neurochirurgických dnů. Opět se bude konat v pěkném prostředí hotelu Akademie ve Velkých Bílovicích ve dnech 15.-16.11. 2017. Tématem letošního setkání bude cévní neurochirurgie a hydrocefalus.

Součástí programu bude mezinárodní sympózium za účasti významných představitelů evropské neurochirurgie. Podařilo se nám také zajistit zajímavého hosta z oblasti mimo neurochirurgii.

Součástí Brněnských neurochirurgických dnů bude jako obvykle i sesterská sekce.

Na setkání se těší

Martin Smrčka a kolektiv Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU.

Page 3: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE

STŘEDA 15. 11. 2017, LÉKAŘSKÁ SEKCE

10:00-13:30 Registrace

13:30 Zahájení

13:30 – 14:15 Rozhovor se vzácným hostem Ing. Jiří Maršálek, významný brněnský podnikatel, developer a sportovec

14:30 – 16:00 I. BLOK PŘEDNÁŠEK – International symposium

Předsednictví: Smrčka M.

1 . Spinal dural AV fistulas Rohde V. Neurosurgical Department Göttingen, Germany

2. Spinal dural AV fistulas Vukič M. Neurosurgical Department Zagreb, Croatia

3. Conus medullaris AVM Smrčka M. Neurosurgical Department Brno, Czech Republic

4. High flow by-pass Gruber A. Neurosurgical Department Linz, Austria

16:00 – 16:30 Přestávka

Page 4: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE

16:30 – 18:00 II. BLOK PŘEDNÁŠEK

Předsednictví: Přibáň V., Netuka D.

5. Vliv armády na kariéru H.C. Netuka D. Neurochirurgická klinika, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

6. Management prasklých aneurysmat v těhotenství – kazuistika a přehled literatury Přibáň V.1, Šlauf F.2 1Neurochirurgická klinika, FN Plzeň 2Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň

7 . Chronický subdurální hematom jako pozdní komplikace EC-IC bypassu Košťál P.1 , Přibáň V.2, Fiedler J.1 1Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. 2Neurochirurgická klinika UK v Praze, LF v Plzni

8. Klip basilar tip aneurysmatu v asystolii u pacienta se stimulátorem srdečním pro SSS Košťál P.1,5, Šnorek M.2, Vlasatý L.3, Bohatý R.3, Štěrba L.4, Fiedler J.1,5

1Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. 2Kardiologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. 3ARO Nemocnice České Budějovice a.s. 4Radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. 5Neurochirurgická klinika UK v Praze, LF v Plzni

9 . Choroba Moyamoya a subarachnoidální krvácení Jurák L., Suchomel P. Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

10. Neobvyklé nálezy při karotické endarterektomii Hobza V. et al. Neurochirurgická klinika, FN Hradec Králové

Page 5: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

11. Strategie neurochirurgické léčby supratentoriálních kavernomů způsobujících epilepsii Brichtová E., Brázdil M., Kočvarová J., Doležalová I., Pažourková M., Jančálek R. Neurochirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno

12. Potenciál intraoperační CT angiografie v chirurgickém řešení mozkových aneurysmat Suchomel P., Buchvald P., Frohlich R., Jedlička J., Šebek F. Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE

Page 6: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE

ČTVRTEK 16 .11. 2017

9:30 – 10:45 III. BLOK PŘEDNÁŠEK

Předsedající: Kolarovszki B., Mraček J.

13. Chirurgická liečba hydrocefalu- skratové výkony vs endoskopia. Kazuistiky Mišovič J., Koleják K. Neurochirurgická klinika UKF FN Nitra

14. Naše první zkušenosti s telemetrickým senzorem implantovaným při léčbě hydrocefalu přímo do drenážního systému Vacek P., Štěpánek D. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice v Plzni, Neurochirurgická klinika

15. Migrace distálního katétru cystoatriálního shuntu do srdce – kazuistika Vybíhal V.1, Hovorka E.1, Dobrovolný J.1, Poloczek M.2, Felšöci M.2, Kala P.2, Keřkovský M.3, Smrčka M.1 1Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno 2Interní kardiologická klinika, LF MU a FN Brno 3Klinika radiologie a nukleární medicíny, LF MU a FN Brno

16. Ventrikuloatriální shunty v léčbě hydrocefalu Vybíhal V.1, Felšöci M.2, Sova M.1, Lednová M.1, Hovorka E.1., Dobrovolný J.1, Smrčka M.1, Keřkovský M.3 1Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno 2Interní kardiologická klinika, LF MU a FN Brno 3Radiologická klinika, LF MU a FN Brno

17. Využitie transkraniálnej dopplerovskej sonografie v rámci indikácie drenážneho výkonu u novorodencov s hydrocefalom Kolarovszki B.1, Richterová R.1, Maťašová K.2, Opšenák R.1, Zibolen M.2 1Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM, Martin, Slovenská republika 2Neonatologická klinika JLF UK a UNM, Martin, Slovenská republika

Page 7: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

18. Clopidogrel na neurochirurgickém pracovišti Mraček J., Dostál J., Mork J., Valeš J., Přibáň V. Neurochirurgická klinika, FN Plzeň

19. Možnosti následné intenzívní péče pacientů po kraniocerebrálních traumatech a netraumatických mozkových krváceních Bonaventura J., Němec M., Vrzal F., Tvarůžek J. Následná intenzívní péče, Nemocnice sv. Zdislavy VAMED Mediterra

10:45 - 11:15 Přestávka

11:15 – 12:45 IV. BLOK PŘEDNÁŠEK

Předsedající: Šteňo A., Bačinský P.

20. Změny ve WHO klasifikaci tumorů CNS po revizi 2016 Křen L. Ústav patologie, LF MU a FN Brno

21. Možnosti vizualizácie mozgových ciev pomocou power-Doppler módu navigovaného 3D-ultrazvuku Šteňo A., Liška M., Bízik I., Šteňo J. Neurochirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava

22. Komplikace po operacích adenomu hypofýzy Misiorzová E., Starý M. Městská nemocnice Ostrava, p.o.

23. Raritní případ metastázy adenokarcinomu prostaty zachycené v pouzdře chronického subdurálního hematomu Hrabovský D. Neurochirurgická klinika, FN u sv. Anny v Brně

PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE

Page 8: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

24. Operačné riešenie schwanómu v C segmente - kazuistika Sloboda T., Rusnák R., Korol O. Ústredná vojenská nemocnica SNP- FN Ružomberok Katolická univerzita Ružomberok - Fakulta zdravotníctva Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

25. Traumatická spondylolistéza v krčnej oblasti Bačinský P., Rosival R., Filko P. Neurochirurgia FNsP Žilina

26. Klinické výsledky prednej krčnej diskektómie a fúzie: prospektívna štúdia so sledovaním 1 rok Opšenák R.¹, Kolarovszki B.¹, Benčo M.¹, Richterová R.¹, Snopko P.¹, Hanzel R.¹ ¹Neurochirurgická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava, Univerzitná nemocnica Martin

27. Postihnutie krčnej chrbtice pri reumatoidnej artritíde Opšenák R.¹, Kolarovszki B.¹, De Riggo J.¹, Benčo M.¹, Snopko P.¹, Varga K.¹, Hanko M.¹ ¹Neurochirurgická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava, Univerzitná nemocnica Martin

12:45 Zakončení konference

PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE

Page 9: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

PROGRAM SESTERSKÉ SEKCE

STŘEDA – 15. 11. 2017

10:00 – 12:00 Registrace

12:00 Zahájení

12:00 – 13:15 I. BLOK PŘEDNÁŠEK

Předsedající: Mičudová E., Rolková S.

1. Ošetřovatelský proces u pacienta s AV malformací Dvořáková P., Kopřivová E. Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

2. Choroba Moyamoya a subarachnoidální krvácení Nováková L., Dědičová Z. Neurocentrum JIP, Krajská nemocnice Liberec

3. Historie hydrocefalu Kratochvílová J., Králová K. Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

4. Hydrocefalus z pohledu sestry na jednotce intenzivní péče Zelinková V., Herníková S. Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

5. Chceš být sestrou? Mičudová E. Náměstkyně NLZP FN Brno

13:15 – 13:30 Přestávka

13:30 - 14:15 Rozhovor se vzácným hostem Ing. Jiří Maršálek, významný brněnský podnikatel, developer a sportovec

Page 10: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

14:45 – 16:30 II. BLOK PŘEDNÁŠEK

Předsedající: Pajtlová M., Vykydalová L.

6. Normotenzní hydrocefalus Binderová J., Berková V. Neurochirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

7. Pacienti s normotenzním hydrocefalem a jejich neuropsychologický profil Procházková K. Oddělení klinické psychologie, FN Brno

8. Technika zavádění shuntu při karotické endarterektomii Valentová J., Šandová M. Neurochirurgické oddělení, nemocnice České Budějovice a.s.

9. Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii - kazuistika Tolknerová P., Votánková P. Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.

10. Syndrom horní hrudní apertury Maňasová L., Bugdolová E. Neurochirurgie, Městská nemocnice Ostrava

11. Kontinuální EEG v intenzivní péči Moravčík B. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a FN Brno

12. Komplikace spinálního poranění Němcová K., Luckerová L. Klinika úrazové chirurgie LF MU a FN Brno

16:45 – 17:00 Přestávka

PROGRAM SESTERSKÉ SEKCE

Page 11: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

PROGRAM SESTERSKÉ SEKCE

17:00 – 18:30 III. BLOK PŘEDNÁŠEK

Předsedající: Luckerová L., Rolková S.

13. Péče o porty na neurochirurgii Květoňová R., Pajtlová M. Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

14. Péče o pacienta s FBSS Zemánková K., Kapustová L. Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

15. FBSS - kazuistika Kadlčková Z., Zemánková K. Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

16. Komunikace s agresivním pacientem Niessnerová G., Matějková M. Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

17. Sestřičko, já umírám, že? Pjajčíková J., Mazůrková L. Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

18. Fyzioterapie u CMP Gutterová J., Janíková I. Rehabilitační oddělení, FN Brno

18:30 Zakončení konference

Page 12: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

TÉMATA LÉKAŘSKÉ SEKCE

� Cévní neurochirurgie � Hydrocefalus � Varia

TÉMATA SESTERSKÉ SEKCE

� Cévní neurochirurgie � Hydrocefalus � Varia

DĚLKA PŘEDNÁŠKY:

8 minut + 2 minuty diskuze (lékaři) 13 minut + 2 minuty diskuze (sestry)

REGISTRAČNÍ POPLATEK:

� Lékaři 1.750 Kč � Sestry: 1.000 Kč

Možnosti úhrady: Hotově - na místě konání kongresu Fakturou - na základě zaslané přihlášky doplněné o fakturační údaje (název organizace, která fakturu uhradí, její IČ, DIČ, adresa, číslo účtu)

UBYTOVÁNÍ:

Kapacita hotelu a penzionu je rezervována, ale každý účastník si domlouvá a hradí ubytování sám. Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice tel. +420-519 364 111, e-mail: [email protected] www.hotelakademie.cz

Penzion Mlýn, Velké Bílovice, tel./fax +420-515 531 837 www.pensionmlyn.eu, e-mail: [email protected]

INFORMACE

Page 13: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

INFORMACE

Další možnosti ubytování najdete na: www.velkebilovice.cz/turistika/ubytovani

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte prosím: Olga Pazderková sekretariát Neurochirurgické kliniky LF MU a FN Brno tel. +420-532 233 746, fax +420-532 232 190 e-mail: [email protected]

Tento kongres je pořádán v souladu se stavovským předpisem ČLK č. 16 a bude ohodnocen kreditními body.

Sestry obdrží potvrzení o účasti.

Page 14: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

PARTNĚŘI

Page 15: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

Aesculap je registrovaná obchodní značka Skupiny B. Braun

B. Braun Medical s.r.o. | Divize AesculapV Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika

Tel. +420-271 091 111 | [email protected] www.bbraun.cz

Možnost bezdrátového měření intraventrikulárního tlaku a teploty

Reálná kontrola funkčnosti celého hydrocefalového systému (zkratu)

Čidlo je součástí rezervoáru, který si však také zachovává své klasické funkce

(punkce liqoru, palpace atd.)

TELEMETRIC SENSOR

PRVNÍ TELEMETRICKÉ IVP ČIDLO SOUČÁSTÍ SYSTÉMU

HYDROCEFALOVÉ DRENÁŽE

Okamžitá kontrola funkčnosti zkratu a okamžité změření intraventri-kulárního tlaku

Page 16: BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNYczech-neurosurgery.com/wp-content/uploads/2016/11/... · . 9 Neurointenzivní ošetřovatelská péče u pacienta po akutní karotické endarterektomii

AESCULAP AKADEMIE B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika Tel. +420-271 091 666 | Fax +420-271 091 652

[email protected]

www.facebook.com/AesculapAkademieCZSK

AESCULAP AKADEMIE - součást Skupiny B. Braun

Jsme součástí světové vzdělávací instituce Skupiny B. Braun. Koncern B. Braun patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Díky konstruktivnímu dialogu se zdravotníky vyvíjíme stále kvalitnější a bezpečnější výrobky a služby.

DIALOG - DEDICATED TO LIFE

Kurzy Aesculap Akademie se vyznačují prvotřídní kvalitou a jsou akreditovány příslušnými lékařskými společnostmi a mezinárodními lékařskými organizacemi.

Pořádáme semináře, konference a workshopy pro lékaře, nelékařské zdravotnické obory a zdravotnický management. Vědecká rada pak zaručuje důkladnou volbu řečníků a výběr témat.

Vědecká rada 2017 - 2019 Česká republika:prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBAprof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

MUDr. Lenka HobzováMUDr. Roman KantorMUDr. František Novák, Ph.D.MUDr. Ivan NovákPharmDr. Šárka Kozáková, MBAMgr. Ivana Kupečková, MBAMgr. Kateřina LisováMgr. Iva Otradovcová