Top Banner

1992 2012

20

Blyth

S potenm Vm mohu pedloit nov katalog na spolenosti Blyth s.r.o. Nov katalog pedkld nejen irokou nabdku produkt renomovanch znaek z oblasti ochrannch pracovnch prostedk, ale i adu novinek, kter spluj ta nejvy kritria pro ochranu zdrav pracovnk z hlediska hygieny a bezpenosti prce. Vm, e tento katalog Vm vznamn usnadn vbr produkt, kter pro ochranu zdrav svch pracovnk poadujete. Dovolte mi t, abych Vm touto cestou podkoval za dlouholetou spoluprci. Rok 2012 bude pro ns obzvl vznamn. Tento rok oslavme ji 20 let naeho psoben na eskm trhu. Vm, e toto vznamn jubileum ns opt posune dl a Vy nm zstanete i nadle vrni.

Blyth

S pozdravem, Ing. Bruno Kudrna I B K dmajitel spolenosti

Historie a souasnost spolenosti: Datum zaloen: 1992 ji psobme 20 let na eskm trhu. Spolenost zaloil Ing. Bruno Kudrna s dlouholetm ragbyovm kamardem z Walesu R.W. Blyth, kter v t dob vedl spolenost W.A. Blyth, kter byla zpotku na matkou. Zabvme se vrobou a distribuc vekerho sortimentu v oblasti ochrannch pracovnch prostedk. Navrhneme a vyrobme pracovn odvy dle poadavku vetn umstn loga. Dlouholet spoluprce s renomovanmi vrobci, kter je hodnocena na vysok rovni. V roce 2011 sputn zenho polohovanho skladu pomoc rovch kd pro lep a efektivnj zen logistiky. Cle spolenosti v oblasti OPP: neustl zvyovn kvality znalost obchodnho tmu, sniovn nklad zkaznkm, poskytovn komplexnho servisu, flexibiln a prun reakce na poadavky a v neposledn ad spolehlivost. Od roku 2005 jsme dritelem ISO 9001:2008, kter od t doby spn obhajujeme. Od roku 2006 jsme dritelem certifiktu garance kvality systmu BOZP a PO. Nabzme nhradn plnn, kter spluje podmnku uvedenou v 81 ods.2 psm. b/ zkona . 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znn pozdjch pedpis. www.blyth.cz Spustili jsme pro Vs v roce 2011 kompletn novou webovou prezentaci www.blyth.cz, kter je propojena s novm e-shopem. Clem je zlepit a zefektivnit komunikaci s naimi zkaznky a poskytovat ty nejaktulnj informace v oblasti ochrannch pracovnch prostedk. Nov e-shop obsahuje irok sortiment, kter se neustle mn a dopluje, tak aby kad spotebitel nael, co potebuje. V ppad, e nenajdete svou poadovanou ochrannou pomcku, tak nevhejte kontaktovat n prodejn tm ([email protected]), kter Vm zajist a pedlo cenovou nabdku.

Ochrana hlavy

314

Obsah

Ochrana o a oblieje

1536

Ochrana sluchu

3748

Ochrana dchacch orgn

4968

Ochrann pracovn rukavice

69106

Pracovn a ochrann odvy

107170

Pracovn a bezpenostn obuv

171200

Bezpenostn postroje

201206

Drogerie

207216

Ostatn doplky

217223

2

Ochrana hlavy

3

Ochrana hlavyJak se chrnit? Jak zvolit sprvnou ochrannou pilbu: identifikace rizika nebezpe pi prci nap. nrazy pi dopadu pedmt, kombinovan riziko (ochrana hlavy, sluchu, o nebo oblieje).

Ochrana hlavy

Ochrann pilba m ti funkce: Protipenetran funkci, kter brn pmmu proniknut pedmtu a tm inn chrn lebku ped vnjm porannm Funkci tlumie nraz - nrazy absorbuje pilba a vnitn postroj Funkci deflektoru - tvarovn pilby umouje odchlit dopadajc pedmt smrem od temene hlavy

K dispozici je tak vbr psluenstv, kter poskytuje ochranu oblieje a sluchu. Evropsk normy a jejich vznam: EN397 - Technick podmnky pro ochrann prmyslov pilby (na kad pilb mus bt oznaeno vytlaenm nebo titnm slem: stvajc evropsk normy, nzev nebo referenn oznaen identifikace vrobce, tvrtlet a rok vroby, typ pilby, velikost i velikostn rozsah). Pokyny nebo doporuen pro pravu, sestaven, uvn, dezinfekci, drbu a skladovn jsou uvedeny v nvodu k pouit. EN812 - Technick podmnky pro lehk prmyslov pilby (nrazov epice pro prmysl). Za dnch okolnost nesmj bt pouity jako nhrada za ochrann prmyslov pilby!!! EN60079-10 - Prosted nebezpe vbuchu. EN166 - Plat pro vechny druhy individuln ochrany o proti nebezpe pokozen zraku, s vjimkou jadernho zen, rentgenovho zen, laserovho zen a infraervenho zen, emitovanch z nzkoteplotnch zdroj. Vznam symbol: S: zven pevnost: ocelov kulika o prmru 22 mm pi rychlosti 5,1 m/s F: nzk nrazov energie : ocelov kulika o prmru 6 mm pi rychlosti 45 m/s B: stedn nrazov energie: ocelov kulika o prmru 6 mm pi rychlosti 120 m/s A: vysok nrazov energie: ocelov kulika o prmru 6 mm pi rychlosti 190 m/s 3: odolnost proti kapalinm (kapiky nebo rozstik) 4: odolnost proti velkm prachovm sticm 5: odolnost proti plynu a jemnm prachovm sticm 8: odolnost proti zkratu elektrickm obloukem 9: odolnost proti rozstiku roztavenho kovu a prniku horkch pevnch ltek T: stice o vysok rychlosti pi extrmnch teplotch N: odolnost proti zamlen okulr K: odolnost proti pokozen povrchu jemnmi sticemi (proti pokrbn) EN352/3 - Nastaviteln chrnie u pipojen k prmyslovm ochrannm pilbm. SNR.. H.. M.. L.. Pi stanoven prmrnho tlumen chrnie sluchu se objevuj hodnoty vyjden v decibelech H, M, L, kter pedstavuj prmrn tlumen sluchovho chrnie v souvislosti s vysokmi, stednmi, nzkmi frekvencemi. Vdy je uvedena i hodnota SNR (Standard Noise Reduction), kter uruje prmrn tlumen chrnie v celm frekvennm spektru. m vt hodnota SNR, tm vy vkon mulovch chrni v irm rozsahu frekvenc. Logo na pilbu a bezpenostn kiltovku: V dnen dob je nutn bt vude vidt a my Vm to splnme. Monost umstn loga na jakoukoliv pilbu. Je to jedna z nejlevnjch reklam na trhu.

4

Logo na pilbu a bezpenostn kiltovky

Kd: Nzev: Popis:

A0300100x JSP MK2 EN397 vyrobena z polyethylenu (HDPE) elektrick izolace do 440 V 6bodov textiln hlavov k

Ochrana hlavy

Kd: Nzev: Popis:

A0301900x JSP MK3 EN397 vyrobena z polyethylenu (HDPE) elektrick izolace do 440 V 6bodov textiln k

Kd: Nzev: Popis:

A0300200x JSP MK2 s drkem na lampu EN397 vyrobena z polyethylenu (HDPE) elektrick izolace do 440 V 6bodov plastov k drk na lampu

Kd Kd: Nzev: N Popis: Pop

A0302000x JSP MK7 EN397 velice komfortn pilba vtrac otvory nastaviteln velikost pomoc ozubenho psku 6bodov textiln k

5

PSLUENSTV K PILBM JSP: Kd Nzev PopisEN352-3, SNR 26 dB, v kombinaci s pilbou JSP MK2 a MK3 EN352-3, SNR 28 dB, v kombinaci s pilbou JSP MK7 nutno zakoupit k mulovm chrnim sluchu AEJ020 a AEJ030 pro pilby MK2, MK3, MK7 barva zornku ir, acettov zornk, k pilb MK2 a MK3 barva zornku zelen, acettov zornk, k pilb MK2 a MK3 polykarbontov tt ir dl. 20 cm bez drku, nutno dokoupit drk ttu drtn tt dl. 20 cm bez drku, nutno dokoupit drk ttu dl. 20 cm, bez drku, nutno dokoupit drk ttu drk ttu PC, acett, drtn na pilby MK2 a MK3 hlavov plastov k pro pilbu MK2 monost v kombinaci s MK2, MK3, MK7

1 A03006000 Mulov chrnie sluchu AEJ020 2 A03006001 Mulov chrnie sluchu AEJ030 A03005000 Adaptr pro chrnie sluchu JSP

Ochrana hlavy

3 A03007000 Potnk nylon 4 A03008000 Brlov hled A03009000 Brlov hled 5 A03013001 PC tt 6 A03014000 Drtn tt A03015000 Svesk tt GW5 7 A03010000 Drk ttu A03011000 Nhradn hlavov k 8 A03016000 Podbradn psek Standard

1

2

3

4

5

6

7

8

6

Kd: Nzev: Popis:

A0200100x Centurion Vision EN166, EN397 vsuvn ir hled pilba z ABS materilu elektrik izolace do 440 V (schvleno tak do 1000 V) 1000 0 dodaten testovno pro pouit do zny 1 a 2 s nebezpem vbuchu SNM 1, SNM 2 - dle poadavk mezinrodnch i eskch norem

Ochrana hlavy

TESTPSLUENSTV K PILB CENTURION: Kd1 2 A02002000 A02003000 A02004000 3 4 5 A02005000 A02006000 A02007000

Nebezpe vbuchu

NzevMulov chrnie sluchu S41CE Nhlavn textiln k Standard S33/3 Potn psek Drk ttu S54CE Brlov tt S578 Celoobliejov tt S580

PopisEN352/3, SNR 25 dB, k pilb Vision, barva modr k pilb Vision potn psek nylon S31N, k pilb Vision k pilb Vision nhradn brlov tt k pilb Vision dl. 100 mm nhradn tt k pilb Vision dl. 150mm

1 3

2

4

5

7

Kd: Nzev: Popis:

A0400200x LAS S17 EN397 polyetylnov fasetov pilba s prodlouenm ztylkem 6-ti bodov plastov uchycen nhlavnho ke elektrick izolace do 1000 V

Ochrana hlavy

Kd: K Nzev: N Popis: P

A0400400x LAS S14 EN397 polyetylnov fasetov pilba s prodlouenm ztylkem elektrick izolace do 1000 V 4 bodov textiln uchycen nhlavnho ke

Kd: Nzev: Popis:

A05001000 Peltor lesnick komplet EN397, EN352-3, EN1731 drtn tt V4C sluchtka H31P3K300 ochrana je pilba z uml hmoty ABS elektrick izolace do 440 V vha 665 g

PSLUENSTV K PILBM PELTOR: KdA05003000 A05004000 A05005000

NzevMulov chrnie sluchu H31P3K300 Drtn tt Plachetka

PopisEN352/3, SNR 28 dB

Barvaoranov ern oranov

Termn dodnna obj. na obj. na obj.

8

Indiktor signalizuje, kdy je as na vmnu pilby. Peltor TM Uvicator TM Senzor

Ochrana hlavy

Kd: Nzev: Popis:

A0500700x Peltor G2000 CUV EN397 do -30 oC materil ABS stabilizovan proti vlivu ultrafialovho zen signalizuje kdy je nutn pilbu vymnit!!! odvtrn umouje voln proudn vzduchu 4 bodov textiln hlavov k

NOV

INKA

Kd: K Nzev: Nze N Popis: Pop Pop

A0500900x Peltor G 3000NUV EN397 ABS plast stabilizovan proti vlivu ultrafialovmu zen indiktor signalizujc as na vmnu pilby optimalizovan odvtrn s vtm potem vtracch otvor mkce obl design zabraujc zachycen st pilby za vtve hmotnost 310 g

PSLUENSTV K PILBM PELTOR: TOR: KdC09004000

NzevPeltor Optime I H510P3E Peltor Optime II H520P3E Peltor Optime III H540P3E

Popislehk lut mulov chrni sluchu s pnou plnnmi tsncmi poltky, hmotnost 180 g, vhodn pro pouit v prmyslu stedn vkonn mulov chrni sluchu, s kapalinou a pnou plnnmi tsncmi poltky, hmotnost 240 g, tlum dobe i nzk frekvence, vhodn pro hlun prosted vysoce vkonn mulov chrni sluchu, s dvojitou stnou mul, hmotnost 295 g, tlum vborn v celm rozsahu frekvenc

Barvalut

C09011000

zelen

C09012000

Blyth katalog 2011

Dec 01, 2014

ReportDownload

Documents

blythcz

1992 2012

20

Blyth

S potenm Vm mohu pedloit nov katalog na spolenosti Blyth s.r.o. Nov katalog pedkld nejen irokou nabdku produkt renomovanch znaek z oblasti ochrannch pracovnch prostedk, ale i adu novinek, kter spluj ta nejvy kritria pro ochranu zdrav pracovnk z hlediska hygieny a bezpenosti prce. Vm, e tento katalog Vm vznamn usnadn vbr produkt, kter pro ochranu zdrav svch pracovnk poadujete. Dovolte mi t, abych Vm touto cestou podkoval za dlouholetou spoluprci. Rok 2012 bude pro ns obzvl vznamn. Tento rok oslavme ji 20 let naeho psoben na eskm trhu. Vm, e toto vznamn jubileum ns opt posune dl a Vy nm zstanete i nadle vrni.

Blyth

S pozdravem, Ing. Bruno Kudrna I B K dmajitel spolenosti

Historie a souasnost spolenosti: Datum zaloen: 1992 ji psobme 20 let na eskm trhu. Spolenost zaloil Ing. Bruno Kudrna s dlouholetm ragbyovm kamardem z Walesu R.W. Blyth, kter v t dob vedl spolenost W.A. Blyth, kter byla zpotku na matkou. Zabvme se vrobou a distribuc vekerho sortimentu v oblasti ochrannch pracovnch prostedk. Navrhneme a vyrobme pracovn odvy dle poadavku vetn umstn loga. Dlouholet spoluprce s renomovanmi vrobci, kter je hodnocena na vysok rovni. V roce 2011 sputn zenho polohovanho skladu pomoc rovch kd pro lep a efektivnj zen logistiky. Cle spolenosti v oblasti OPP: neustl zvyovn kvality znalost obchodnho tmu, sniovn nklad zkaznkm, poskytovn komplexnho servisu, flexibiln a prun reakce na poadavky a v neposledn ad spolehlivost. Od roku 2005 jsme dritelem ISO 9001:2008, kter od t doby spn obhajujeme. Od roku 2006 jsme dritelem certifiktu garance kvality systmu BOZP a PO. Nabzme nhradn plnn, kter spluje podmnku uvedenou v 81 ods.2 psm. b/ zkona . 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znn pozdjch pedpis. www.blyth.cz Spustili jsme pro Vs v roce 2011 kompletn novou webovou prezentaci www.blyth.cz, kter je propojena s novm e-shopem. Clem je zlepit a zefektivnit komunikaci s naimi zkaznky a poskytovat ty nejaktulnj informace v oblasti ochrannch pracovnch prostedk. Nov e-shop obsahuje irok sortiment, kter se neustle mn a dopluje, tak aby kad spotebitel nael, co potebuje. V ppad, e nenajdete svou poadovanou ochrannou pomcku, tak nevhejte kontaktovat n prodejn tm ([email protected]), kter Vm zajist a pedlo cenovou nabdku.

Ochrana hlavy

314

Obsah

Ochrana o a oblieje

1536

Ochrana sluchu

3748

Ochrana dchacch orgn

4968

Ochrann pracovn rukavice

69106

Pracovn a ochrann odvy

107170

Pracovn a bezpenostn obuv

171200

Bezpenostn postroje

201206

Drogerie

207216

Ostatn doplky

217223

2

Ochrana hlavy

3

Ochrana hlavyJak se chrnit? Jak zvolit sprvnou ochrannou pilbu: identifikace rizika nebezpe pi prci nap. nrazy pi dopadu pedmt, kombinovan riziko (ochrana hlavy, sluchu, o nebo oblieje).

Ochrana hlavy

Ochrann pilba m ti funkce: Protipenetran funkci, kter brn pmmu proniknut pedmtu a tm inn chrn lebku ped vnjm porannm Funkci tlumie nraz - nrazy absorbuje pilba a vnitn postroj Funkci deflektoru - tvarovn pilby umouje odchlit dopadajc pedmt smrem od temene hlavy

K dispozici je tak vbr psluenstv, kter poskytuje ochranu oblieje a sluchu. Evropsk normy a jejich vznam: EN397 - Technick podmnky pro ochrann prmyslov pilby (na kad pilb mus bt oznaeno vytlaenm nebo titnm slem: stvajc evropsk normy, nzev nebo referenn oznaen identifikace vrobce, tvrtlet a rok vroby, typ pilby, velikost i velikostn rozsah). Pokyny nebo doporuen pro pravu, sestaven, uvn, dezinfekci, drbu a skladovn jsou uvedeny v nvodu k pouit. EN812 - Technick podmnky pro lehk prmyslov pilby (nrazov epice pro prmysl). Za dnch okolnost nesmj bt pouity jako nhrada za ochrann prmyslov pilby!!! EN60079-10 - Prosted nebezpe vbuchu. EN166 - Plat pro vechny druhy individuln ochrany o proti nebezpe pokozen zraku, s vjimkou jadernho zen, rentgenovho zen, laserovho zen a infraervenho zen, emitovanch z nzkoteplotnch zdroj. Vznam symbol: S: zven pevnost: ocelov kulika o prmru 22 mm pi rychlosti 5,1 m/s F: nzk nrazov energie : ocelov kulika o prmru 6 mm pi rychlosti 45 m/s B: stedn nrazov energie: ocelov kulika o prmru 6 mm pi rychlosti 120 m/s A: vysok nrazov energie: ocelov kulika o prmru 6 mm pi rychlosti 190 m/s 3: odolnost proti kapalinm (kapiky nebo rozstik) 4: odolnost proti velkm prachovm sticm 5: odolnost proti plynu a jemnm prachovm sticm 8: odolnost proti zkratu elektrickm obloukem 9: odolnost proti rozstiku roztavenho kovu a prniku horkch pevnch ltek T: stice o vysok rychlosti pi extrmnch teplotch N: odolnost proti zamlen okulr K: odolnost proti pokozen povrchu jemnmi sticemi (proti pokrbn) EN352/3 - Nastaviteln chrnie u pipojen k prmyslovm ochrannm pilbm. SNR.. H.. M.. L.. Pi stanoven prmrnho tlumen chrnie sluchu se objevuj hodnoty vyjden v decibelech H, M, L, kter pedstavuj prmrn tlumen sluchovho chrnie v souvislosti s vysokmi, stednmi, nzkmi frekvencemi. Vdy je uvedena i hodnota SNR (Standard Noise Reduction), kter uruje prmrn tlumen chrnie v celm frekvennm spektru. m vt hodnota SNR, tm vy vkon mulovch chrni v irm rozsahu frekvenc. Logo na pilbu a bezpenostn kiltovku: V dnen dob je nutn bt vude vidt a my Vm to splnme. Monost umstn loga na jakoukoliv pilbu. Je to jedna z nejlevnjch reklam na trhu.

4

Logo na pilbu a bezpenostn kiltovky

Kd: Nzev: Popis:

A0300100x JSP MK2 EN397 vyrobena z polyethylenu (HDPE) elektrick izolace do 440 V 6bodov textiln hlavov k

Ochrana hlavy

Kd: Nzev: Popis:

A0301900x JSP MK3 EN397 vyrobena z polyethylenu (HDPE) elektrick izolace do 440 V 6bodov textiln k

Kd: Nzev: Popis:

A0300200x JSP MK2 s drkem na lampu EN397 vyrobena z polyethylenu (HDPE) elektrick izolace do 440 V 6bodov plastov k drk na lampu

Kd Kd: Nzev: N Popis: Pop

A0302000x JSP MK7 EN397 velice komfortn pilba vtrac otvory nastaviteln velikost pomoc ozubenho psku 6bodov textiln k

5

PSLUENSTV K PILBM JSP: Kd Nzev PopisEN352-3, SNR 26 dB, v kombinaci s pilbou JSP MK2 a MK3 EN352-3, SNR 28 dB, v kombinaci s pilbou JSP MK7 nutno zakoupit k mulovm chrnim sluchu AEJ020 a AEJ030 pro pilby MK2, MK3, MK7 barva zornku ir, acettov zornk, k pilb MK2 a MK3 barva zornku zelen, acettov zornk, k pilb MK2 a MK3 polykarbontov tt ir dl. 20 cm bez drku, nutno dokoupit drk ttu drtn tt dl. 20 cm bez drku, nutno dokoupit drk ttu dl. 20 cm, bez drku, nutno dokoupit drk ttu drk ttu PC, acett, drtn na pilby MK2 a MK3 hlavov plastov k pro pilbu MK2 monost v kombinaci s MK2, MK3, MK7

1 A03006000 Mulov chrnie sluchu AEJ020 2 A03006001 Mulov chrnie sluchu AEJ030 A03005000 Adaptr pro chrnie sluchu JSP

Ochrana hlavy

3 A03007000 Potnk nylon 4 A03008000 Brlov hled A03009000 Brlov hled 5 A03013001 PC tt 6 A03014000 Drtn tt A03015000 Svesk tt GW5 7 A03010000 Drk ttu A03011000 Nhradn hlavov k 8 A03016000 Podbradn psek Standard

1

2

3

4

5

6

7

8

6

Kd: Nzev: Popis:

A0200100x Centurion Vision EN166, EN397 vsuvn ir hled pilba z ABS materilu elektrik izolace do 440 V (schvleno tak do 1000 V) 1000 0 dodaten testovno pro pouit do zny 1 a 2 s nebezpem vbuchu SNM 1, SNM 2 - dle poadavk mezinrodnch i eskch norem

Ochrana hlavy

TESTPSLUENSTV K PILB CENTURION: Kd1 2 A02002000 A02003000 A02004000 3 4 5 A02005000 A02006000 A02007000

Nebezpe vbuchu

NzevMulov chrnie sluchu S41CE Nhlavn textiln k Standard S33/3 Potn psek Drk ttu S54CE Brlov tt S578 Celoobliejov tt S580

PopisEN352/3, SNR 25 dB, k pilb Vision, barva modr k pilb Vision potn psek nylon S31N, k pilb Vision k pilb Vision nhradn brlov tt k pilb Vision dl. 100 mm nhradn tt k pilb Vision dl. 150mm

1 3

2

4

5

7

Kd: Nzev: Popis:

A0400200x LAS S17 EN397 polyetylnov fasetov pilba s prodlouenm ztylkem 6-ti bodov plastov uchycen nhlavnho ke elektrick izolace do 1000 V

Ochrana hlavy

Kd: K Nzev: N Popis: P

A0400400x LAS S14 EN397 polyetylnov fasetov pilba s prodlouenm ztylkem elektrick izolace do 1000 V 4 bodov textiln uchycen nhlavnho ke

Kd: Nzev: Popis:

A05001000 Peltor lesnick komplet EN397, EN352-3, EN1731 drtn tt V4C sluchtka H31P3K300 ochrana je pilba z uml hmoty ABS elektrick izolace do 440 V vha 665 g

PSLUENSTV K PILBM PELTOR: KdA05003000 A05004000 A05005000

NzevMulov chrnie sluchu H31P3K300 Drtn tt Plachetka

PopisEN352/3, SNR 28 dB

Barvaoranov ern oranov

Termn dodnna obj. na obj. na obj.

8

Indiktor signalizuje, kdy je as na vmnu pilby. Peltor TM Uvicator TM Senzor

Ochrana hlavy

Kd: Nzev: Popis:

A0500700x Peltor G2000 CUV EN397 do -30 oC materil ABS stabilizovan proti vlivu ultrafialovho zen signalizuje kdy je nutn pilbu vymnit!!! odvtrn umouje voln proudn vzduchu 4 bodov textiln hlavov k

NOV

INKA

Kd: K Nzev: Nze N Popis: Pop Pop

A0500900x Peltor G 3000NUV EN397 ABS plast stabilizovan proti vlivu ultrafialovmu zen indiktor signalizujc as na vmnu pilby optimalizovan odvtrn s vtm potem vtracch otvor mkce obl design zabraujc zachycen st pilby za vtve hmotnost 310 g

PSLUENSTV K PILBM PELTOR: TOR: KdC09004000

NzevPeltor Optime I H510P3E Peltor Optime II H520P3E Peltor Optime III H540P3E

Popislehk lut mulov chrni sluchu s pnou plnnmi tsncmi poltky, hmotnost 180 g, vhodn pro pouit v prmyslu stedn vkonn mulov chrni sluchu, s kapalinou a pnou plnnmi tsncmi poltky, hmotnost 240 g, tlum dobe i nzk frekvence, vhodn pro hlun prosted vysoce vkonn mulov chrni sluchu, s dvojitou stnou mul, hmotnost 295 g, tlum vborn v celm rozsahu frekvenc

Barvalut

C09011000

zelen

C09012000

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.