Top Banner
Bikboekje 2012 Groningen-Friesland-Drenthe Kunstprojecten voor het primair onderwijs
32

Bik-boekje 2012

Mar 07, 2016

Download

Documents

Bik-boekje 2012. Think Bik.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Bikboekje 2012Groningen-Friesland-Drenthe

  Kunstprojectenvoor het primair onderwijs

 • 2012 uitgave Bikopleiding, Hanzehogeschool, Minerva Contact: bikvanhetnoorden@live.nlj.a.m.van.schijndel@pl.hanze.nl

  Vormgeving Julia de Jong / www.juliaja.nlEindredactie Hanny van Schijndel, Eline StalmanTekst en beeld Caroline Babendererde, Yvonne Blaauw, Elzemien Brouwer, Stefan Kirschbaum, Michiel Rasker, Eline Stalman

  Informatie en bemiddeling www.beroepskunstenaarsindeklas.nl Contact: bik@kunstencentrumgroep.nl

  Wil je dit bikboekje digitaal?Ga dan naar: thinkbik.blogspot.com

 • InhoudsopgaveInhoud

  Contact30

  Eline StalmanIllustrator / beeldend kunstenaar

  26

  Michiel RaskerComponist / geluidsontwerper

  22

  Stefan KirschbaumSlagwerker / musicus

  18

  Elzemien BrouwerZangeres / dirigent

  14

  Yvonne BlaauwInstallatie / conceptueel kunstenaar

  10

  Caroline BabendererdeMusicus / violiste

  6

  VoorwoordHanny van Schijndel

  4

 • Voorwoord

  Soms hoor je de stilte en soms bruist en borrelt het...

  Lentefiedels, lentekriebels, overal is geluid en van alles kun je muziek maken. Je eigen lijf, je handen, je stem Je bent je eigen instrument! Een kikkervis op straat, je droomwereld in beeld, de galm van Groningen, een zangeres in de kerk. Klassiek met Armin van Buuren, Vivaldi, composities van kin-deren, vioolmuziek in de klas. Techno, Latin, House. Fascinerende beelden in het donker, intrigerende voorwerpen met een eigen leven In alles schuilt een verhaal, muzikaal n beeldend. De school swingt de pan uit!

  Deze nieuwe projecten zijn tot stand gekomen tijdens de Bikopleiding 2011-2012. Caroline Babendererde, Yvonne Blaauw, Elzemien Brouwer, Stefan Kirsch-baum, Michiel Rasker en Eline Stalman zijn begeleid door het Bikteam van het Noorden: Anne Stoer, Marie-ke Satter, Elly van den Brand en Hanny van Schijndel. Gastdocenten stelden hun expertise ter beschikking en de betrokken cultuurcordinatoren leverden een belangrijke bijdrage.

 • 10 jaar Bik

  Tien jaar lang hebben we kunstenaars begeleid op weg naar een carrire als kunstenaar in de klas. De Bik als toegevoegde waarde voor cultuureducatie in het primair onderwijs, waar ruimte is voor kunstbeleving, experiment en samenwerking. We hebben partners gevonden in de culturele omgeving van de school en voor het onderwijs is de Bik een begrip geworden. De Bikopleiding staat voor professionaliteit en het unieke creatieve proces.

  We wensen onze nieuwe bikers veel succes!

  Hanny van SchijndelStudieleider Bikopleiding, Hanzehogeschool MinervaGroningen, Friesland, Drenthe

  Bik & cultuureducatie

  Kunst prikkelt de fantasie en het voorstellingsvermo-gen van kinderen en doet een beroep op lle intelligen-ties.

 • 6Caroline BabendererdeMusicus / violiste

  Op 6-jarige leeftijd ben ik met viool spelen begonnen. Na mijn studietijd in Groningen en Antwerpen koos ik het or-kestvak. Altijd op zoek naar inspiratie en uitdaging, heb ik in diverse orkesten in binnen- en buitenland gewerkt. Op dit moment speel ik in het symfonieorkest NNO en het kamerorkest Van Wassenaerconsort. Ik nodig kinderen uit in mijn muzikale wereld en wil hen de magie van muziek laten beleven.

  caroline.babendererde@home.nl | 0650234174

 • 7Mijn viool

  Ik speel verschillende muziekstukken op mijn viool voor de kinderen en vraag welke emoties mijn muziek bij hen oproept. Luisteren, voelen, zien en ervaren staan centraal. Ik laat zien en vertel wat de muziek met mij doet en wat muziek voor mij betekent. De kinderen mogen ook zelf op de viool spelen. Welke rol speelt muziek in jouw leven?

  Mijn muziek, mijn passie

  groep 1 t/m 6 | 1 x 45 min

 • De wereld van een orkestOntmoet het NNO

  Ik speel viool en vertel over mijn werk als orkestviolist. De kinderen bereiden zich voor op een bezoek aan het NNO. Wat zou je willen weten? We maken een repetitie mee, we zien het symfonieorkest aan het werk, kijken achter de schermen n we ontmoeten de musici. Dan gaan we zelf aan de slag. Aandacht, concentratie en natuurlijk goed luisteren Het is vooral spannend om samen te musice-ren!

  groep 3 t/m 8 | 2 x 60 min + 1 x 90 min

  8

 • LentefiedelsSpelen met Vivaldi

  In vier lessen werken we aan een muzikale uitvoering. De lente van Vivaldi staat centraal. We onderzoeken de op-bouw van deze compositie. De kinderen bespelen diverse instrumenten, begeleid door mijn vioolspel. Kinderen le-ren improviseren n ze arrangeren hun eigen lentegeluid! Ook mogelijk i.s.m. koordirigent Elzemien Brouwer. Koor en orkest komen samen en dan beleven de kinderen hoe het is om een cht concert te geven voor publiek op een bijzondere locatie!

  2

  groep 5 t/m 8 | 3 x 60 min + 2 x 75 min

  9

 • Yvonne BlaauwInstallatie / conceptueel kunstenaar

  In mijn werk onderzoek ik de alledaagse realiteit. Niets is wat het lijkt. De meest vanzelfsprekende dingen zijn soms het meest mysterieus. Ik maak installaties, objecten en fo-tos. Ik wil kinderen kennis laten maken met hedendaagse kunst. Kunst kan meer zijn dan een voorwerp dat je mooi of lelijk vindt. Voor mij is kunst een communicatiemiddel. Een manier om elkaar beter te leren begrijpen.

  10

  www.yvonneblaauw.com | yvonne.blaauw@gmail.com | 0614127776

 • Een raar apparaatEen nutteloze uitvinding?!

  Kinderen maken kunstobjecten van allerlei voorwerpen uit de kringloop. Als je twee voorwerpen met elkaar verbindt, ontstaat er een multifunctionele uitvinding. We kijken naar de Japanse Chindogu, een uitvinding die op het eerste ge-zicht handig lijkt, maar geen enkel praktisch nut heeft. Kunnen nutteloze dingen waarde of betekenis hebben? On-derzoek, inventief spel, construeren met materiaal n een piepklein beetje filosofie staan centraal in deze workshop.

  11

  groep 3 t/m 8 | 1x 90 min

 • Het museumcollectiefEen samengesteld gebouw

  Het Groninger Museum bestaat uit verschillende onder-delen, ontworpen door vier architecten met elk hun eigen visie en stijl. Hoe gaat dat eigenlijk, samenwerken met an-dere kunstenaars? Na een architectuurrondleiding door het Groninger Museum bouwen kinderen in groepjes hun eigen installatie. Ze werken met allerlei materialen. De groepjes architecten reageren op elkaar tijdens het bouwen. Kinde-ren ontdekken verrassende resultaten tijdens dit proces.

  groep 3 t/m 8 | 2x 90 min, 1x 120 min

  12

 • Stel je voor...Op een onbewoond eiland

  Je gaat naar een onbewoond eiland. Je mag drie voorwer-pen uitkiezen. Wat neem je mee? Voorwerpen die cht bij jou passen en die iets over jou vertellen. Kinderen tekenen voorwerpen die veranderen in donkere silhouetten. In het schimmenspel zien we die voorwerpen tot leven komen. Kinderen verbeelden, beschrijven en verwoorden hun fan-tasie. Denken, tekenen, toneelspelen en dichten. Alles komt samen in een voorstelling over het imaginaire leven op een onbewoond eiland. Ook i.s.m. Eline Stalman.

  2

  groep 3 t/m 8 | 6x 90 min

  13

 • Elzemien BrouwerZangeres / dirigent

  Ik hou van zingen! Zingend presenteer ik mijzelf aan de kinderen. Ik nodig hen uit om dat ook te doen. Als zange-res en dirigent wil ik mensen speels overhalen hun stem op eigen wijze te gebruiken. Zingen is leuk en leerzaam; een krachtig instrument in het basisonderwijs. D kracht van zingen vind ik dat het mensen met elkaar verbindt. Dat wil ik kinderen ook graag laten ervaren.

  14

  www.zangstudiobrouwer.nl | zangstudio@hotmail.com | 0614162321

 • Zing dan!

  Zingen is een middel om je te uiten. Net zo gewoon als pra-ten of schrijven. Om zich die taal eigen te maken, doen de kinderen allerlei bewegingspelletjes en stemoefeningen. Al doende leren ze een nieuw lied. Luisteren, imiteren, bewegen en improviseren zijn de ingredinten van deze workshop. Zingen is gewoon, nee, zingen is bijzonder en ongewoon leuk! Doe mee en ZING DAN!

  15

  Zingen doe je zo

  groep 1 t/m 8 | 1x 60 min

 • De galm van GroningenBeleef het met jouw stem!

  Klinkt je stem anders in de klas dan in het trappenhuis van de school? Hoe komt dat? Genspireerd door de werkwijze van componist Merlijn Twaalfhoven gaan de kinderen experimenteren met hun stem en de galm op een bijzondere locatie; een kerk, fa-briek, stationshal... Door te reageren op elkaar, de ruimte en de galm ontstaat een unieke compositie ter plekke. Die nemen we op!

  16

  groep 7/8 | 3 x 60 min

 • LentefiedelsVan binnen naar buiten

  We gaan zingend naar buiten in een feestelijke optocht. Ook figuurlijk worden de kinderen uitgedaagd om zingend naar buiten te treden. De kinderen maken een compositie genspireerd op De vier jaargetijden (lente) van Antonio Vivaldi. Hoe klinkt bij jou de lente? Eigen rapteksten wor-den geschreven en ingestudeerd. Dit project is ook moge-lijk i.s.m. violiste Caroline Babendererde. De finale is een heus concert in een kerk of andere locatie voor publiek!

  217

  groep 5/6 en 7/8 | 5 x 60 min

 • Stefan KirschbaumSlagwerker / musicus

  Ik ben slagwerker en paukenist bij het Noord Nederlands Orkest. Ik bespeel meerdere instrumenten, in diverse mu-ziekstijlen en ben altijd op zoek naar kippenvelmomenten! Dat wil ik graag met anderen delen. Tijdens mijn work-shops is iedereen actief betrokken, met verschillende slag-werkinstrumenten kun je zonder voorkennis toch samen muziek maken. Ik wil kinderen spelenderwijs muziek leren beluisteren, maken n beleven. Samen toewerken naar een unieke muzikale groepservaring is mijn uitdaging.

  18

  www.slagwerkfabriek.nl | kirsche79@web.de | 0634485405

 • Aan de SLAGmet slagwerk en orkest

  Als slagwerker van een symfonieorkest geef ik in de klas een korte demonstratie. Ik introduceer mijn instrumenten en daarna gaan de kinderen zelf aan de slag. Met behulp van grafische notatie kruipen de kinderen in de huid van een orkestmusicus en een dirigent. De kinderen leren verschillende ritmes door middel van bodypercussion en drummen op prullenbakken in een drumcirkel. Luisterend, naspelend en vooral samenspelend gaan we op zoek naar onze eigen groove.

  19

  groep 3-8 | 1 x 60 min / 90 min

 • School meets NNOTribute to Armin van Buuren 2012

  Spelenderwijs verkennen we de verschillende facetten van het samen musiceren. De kinderen bezoeken een repetitie van het Noord Nederlands Orkest. Vooraf beluisteren en ontleden we samen een stuk uit de repetitie en oefenen we een vereenvoudigde versie op slagwerkinstrumenten. Tij-dens de repetitie van het NNO herkennen de kinderen de muziek, waar we in de klas mee hebben gewerkt. Op deze manier leren kinderen luisteren naar muziek!

  groep 5-8 | 1 x 90 min / 2 x 60 min

  20

 • Top 40 RemixJouw eigen versie

  Naar welke muziek luister je graag? Wat hoor je dan? We werken met de bouwstenen melodie, harmonie en ritme en maken gebruik van verschillende muziekstijlen. Hoe klinkt een technoversie of latinversie van jouw favoriete popnum-mer? De klas kiest een top40 nummer, dat analyseren we, we componeren onze eigen versie en oefenen deze in. Uit-eindelijk spelen de kinderen op instrumenten tijdens een live optreden hun eigen remix! Het project is samen met geluidsontwerper Michiel Rasker ontwikkeld.

  2

  groep 5-8 | 4 x 60 / 90 min

  21

 • Michiel Rasker Componist / geluidsontwerper

  Ik ben componist, geluidsontwerper en producer, afgestu-deerd aan de Academie voor Popcultuur. Ik run een studio aan huis. Mijn specialiteit is toegepaste muziek, bijvoor-beeld voor film, reclame en pozie. Daarnaast maak ik au-tonoom werk en geef ik les aan kinderen en volwassenen. In mijn workshops probeer ik kinderen uit te dagen in hun creativiteit en ze mee te nemen in de inspirerende wereld van de muziekproductie.

  www.michielrasker.nl | michielrasker@gmail.com | 0628884675

  22

 • Bik Beats Studio op school

  In deze turbo-workshop gaan we aan de slag met een ei-gen mini-productie. Er wordt een kleine muziekstudio op-gebouwd op school. We gaan componeren, opnemen en produceren met behulp van de computer. We maken ge-bruik van traditionele instrumenten en muziektheorie tot de nieuwste software en modern gemak. Met ideen van de kinderen bouwen we een eigen compositie. Op de beamer wordt het proces zichtbaar gemaakt. De muziek wordt pro-fessioneel gemixt en op cd afgeleverd.

  groep 3 t/m 8 | 1 x 90 / 120 min

  23

 • Soundspace Medialab Muziek en geluidsontwerp bij nieuwe media

  We gaan geluiden ontwerpen en muziek componeren bij een thema, film, toneelstuk, verhaal of gedicht. Er wordt een studio opgebouwd. Door middel van moodboards, sto-ryboards, onconventionele geluiden, samples, en (virtuele) instrumenten worden ideen omgezet naar passende com-posities. Deze wordt vervolgens gemonteerd en gemixt. Kinderen worden bewuster van de relatie tussen geluid en beeld of andere (nieuwe) media en ze leren hoe ze zelf-standig muziek kunnen maken met behulp van software op de computer en Ipad.

  groep 3 t/m 8 | 3 x 90 / 120 min

  24

 • 2Smash UpTop 40 Remix

  We maken een remix van een momenteel populair num-mer. We bestuderen, interpreteren en ontleden onderdelen uit de muziek. Met behulp van moderne techniek, muziek-software, opname- en studioapparatuur maken de kinderen met traditionele, onconventionele en virtuele instrumenten zelf een nieuwe compositie. Ze leren hoe de basiselemen-ten ritme, harmonie en melodie met elkaar de muziek vor-men. De remix komt op cd welke tijdens een knallende live-performance wordt gepresenteerd. Dit project is sa-men met Stefan Kirschbaum ontwikkeld.

  groep 3 t/m 8 | 4 x 90 / 120 min

  25

 • Eline StalmanIllustrator / beeldend kunstenaar

  In mijn werk probeer ik de toeschouwer mee te nemen in gedroomde werelden en verhalen. Mijn werk kenmerkt zich door een potische sfeer. Ik maak zowel autonoom als toe-gepast werk. In mijn educatieve projecten wil ik kinderen uitdagen om hun fantasie te gebruiken en te ontwikkelen. Ik kies hierbij voor eenvoudig, inspirerend materiaal dat de verbeelding prikkelt. Bij de gemaakte beelden ontstaan nieuwe verhalen en de kinderen verrassen zichzelf.

  www.elinestalman.nl | info@elinestalman.nl | 0618563116

  26

 • Dingen met een verhaalFantaseren bij gevonden voorwerpjes

  Ieder kind krijgt een klein voorwerp uit mijn kistje. De kin-deren associren en fantaseren een verhaal in n beeld bij het voorwerp. Dit beeld wordt getekend met houtskool en daarna afgemaakt met zwart en witte verf.In dit project zien en ervaren kinderen hoe je tot een ver-haal in beeld kunt komen. Alle voorwerpen om ons heen hebben een verhaal. En alles is mogelijk in een verhaal. De kinderen doorlopen allemaal hun eigen creatieve ontwerp-proces.

  groep 2 t/m 8 | 1 x 90 min

  27

 • Vreemde VervormselsVan krantenpapier en ijzerdraad

  We bezoeken het kikkerbeeld van Jan Steen in Groningen. Het beeld bestaat uit verschillende fases waarin een kikker verandert in een vreemd, onbekend dier. Het beeld is de inspiratiebron. De kinderen kijken naar het beeld en con-centreren zich op de vervorming. Door te vervormen met krantenpapier en ijzerdraad worden nieuwe diersoorten ge-creerd. Hierbij bedenken de kinderen een eigen identiteit en omschrijving. De kunstwerken zijn te bezichtigen op de Vreemdedierententoonstelling!

  groep 5 t/m 8 | 3 x 90 min

  28

 • Stel je voor...In je eigen droomwereld

  Hoe ziet jouw zelfbedachte wereld eruit? De kinderen wer-ken met gekleurd folie, structuren en stift op sheet aan een droomwereld. We projecteren de beelden op een groot wit doek in het donker en de kinderen spelen erachter met zelfgemaakte silhouetten. Spannend! Wat verandert er aan jou? En wat doe je in deze droom? De kinderen schrijven gedichten bij hun beelden. We sluiten af met een presen-tatie voor publiek. Dit project is ook mogelijk i.s.m. Yvonne Blaauw.

  groep 3 t/m 8 | 6 x 90 min

  29

 • 30

  Contact

  Eline Stalmanwww.elinestalman.nlinfo@elinestalman.nl06 18 56 31 16

  Michiel Raskerwww.michielrasker.nlmichielrasker@gmail.com06 28 88 46 75

  Stefan Kirschbaumwww.slagwerkfabriek.nlkirsche79@web.de06 34 48 54 05

  Elzemien Brouwerwww.zangstudiobrouwer.nlzangstudio@hotmail.com06 14 16 23 21

  Yvonne Blaauwwww.yvonneblaauw.comyvonne.blaauw@gmail.com06 14 12 77 76

  Caroline Babendererdecaroline.babendererde@home.nl06 50 23 41 74

  Onze projecten zijn in overleg aan te passen aan de wensen van de school. Ook ontwikkelen wij graag projecten op maat.

 • 31

  Onze projecten zijn in overleg aan te passen aan de wensen van de school. Ook ontwikkelen wij graag projecten op maat.

 • Het Bikboekje 2012 is mede mogelijk gemaakt door bovenstaande sponsoren

  beroepskunstenaarsindeklas.nl thinkbik.blogspot.com