Top Banner
Beestachtig goede verhalen Drie korte Urban Fantasy-verhalen van Ilona Andrews, Patricia Briggs en Sharon Hallmanns … inclusief alvast een sneak preview van Witte kaarten, het vijfde boek over de Anderen van Anne Bishop! De Fontein
155

Beestachtig goede verhalen - Uitgeverij De Fontein · 2017-06-01 · Beestachtig . goede verhalen . Drie korte Urban Fantasy-verhalen van . Ilona Andrews, Patricia Briggs . en Sharon

Feb 23, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Beestachtig

  goede verhalen

  Drie korte Urban Fantasy-verhalen van

  Ilona Andrews,

  Patricia Briggs

  en Sharon Hallmanns

  … inclusief alvast een sneak preview van Witte kaarten,

  het vijfde boek over de Anderen van Anne Bishop!

  De Fontein

 • Ilona Andrews – Rozengeur en manezwijn

  Oorspronkelijke titel Of Swine and Roses

  Vertaald en uitgegeven met toestemming van Ilona Andrews, in samenwerking met

  het Nancy Yost Literary Agency.

  Copyright © 2009 Ilona Andrews

  Copyright © 2017 voor deze e-bookuitgave: Uitgeverij De Fontein, Utrecht

  Vertaling Lia Belt

  Patricia Briggs – Davids ster

  Oorspronkelijke titel The Star of David

  Vertaald en uitgegeven met toestemming van Hurog, Inc, in samenwerking met

  Lennart Sane Agency AB

  Copyright © 2008 by Hurog, Inc

  Copyright © 2017 voor deze e-bookuitgave: Uitgeverij De Fontein, Utrecht

  Vertaling Willeke Lempens

  Sharon Hallmanns – De doos van Pandora

  Copyright © 2016 Sharon Hallmanns

  Copyright © 2017 voor deze e-bookuitgave: Uitgeverij De Fontein, Utrecht

  Anne Bishop – Leesfragment Witte kaarten

  Oorspronkelijke titel Etched in Bone

  Oorspronkelijke uitgever ROC, an imprint of New American Library, a division of

  Penguin Group (USA) LLC

  Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met Lennart Sane Agency AB

  Copyright © 2017 Anne Bishop

  Copyright © 2017 voor deze e-bookuitgave: Uitgeverij De Fontein, Utrecht

  Vertaling Valérie Janssen

  ISBN 9789026143533

  ISBN e-book 9789026143540

 • Over Ilona Andrews

  Ilona Andrews is het pseudoniem van schrijversechtpaar

  Ilona en Gordon. Ze wonen met hun kinderen, honden en

  paarden in Texas. Hun boeken Op de grens en Tussen twee

  vuren spelen zich af in De Grens, de dunne reep land die de

  scheidslijn vormt tussen onze wereld en zijn magische te-

  genhanger.

  ‘Rozengeur en manezwijn’ is een kort verhaal over een

  varken, een meisje, wat magie en de meest verschrikkelijke

  eerste date ooit.

 • 3

  Rozengeur en manezwijn

  Alena haalde diep adem. ‘Ik ga niet met Chad Thurman uit.’

  Er viel een oorverdovende stilte in de eetkamer. Haar

  moeder kreeg een peinzende uitdrukking op haar gezicht.

  Ongetwijfeld was ze al overtuigende, logische en gewichtige

  argumenten ten gunste van de date aan het bedenken. Voor

  Alena’s moeder was een ‘nee’ gewoon een ‘ja’ dat wel zou

  komen als je maar even naar haar luisterde.

  Tante Ksenia, die naast haar moeder zat, keek haar vol

  afgrijzen aan. Dat was geen verrassing. Bij tante Ksenia

  draaide alles om plicht aan de familie. Vanuit die hoek viel

  geen steun te verwachten.

  Staand achter Ksenia’s stoel keek neef Boris naar het

  gezicht van zijn moeder, en vervolgens paste hij zijn eigen

  gezichtsuitdrukking aan tot een masker van neerbuigende

  afkeuring. Als hij het ooit voor elkaar kreeg om zelf na te

  denken, zou hij waarschijnlijk spontaan buiten westen

  raken.

  Alena keek over de tafel. Haar oudere zus Liz leek

  verontrust; ze beet op haar onderlip. Haar man Vik vond

  de situatie kennelijk nogal komisch, want zijn mondhoeken

  kropen omhoog in een half onbewuste glimlach. Alena

  zette zich mentaal schrap en keek naar haar vader, die tegen

  de muur geleund stond. Alexander Koronovs ogen gaven

  heel duidelijk aan dat hij niet blij was. Het was alsof ze

  recht in een storm staarde.

  ‘Je...’ begon Ksenia.

 • 4

  Maar haar moeder stak een hand op. ‘Waarom niet?’

  vroeg ze rustig.

  Alena wist precies wat er nu zou komen: al haar pro-

  testen zouden worden ontmanteld als een oude klok die

  radertje voor radertje uit elkaar werd gehaald. Maar ze had

  geen keus. Ze moest in elk geval probéren zich hiertegen te

  verzetten. ‘Ik mag hem niet.’

  Haar moeder stond op, haalde een soepbord uit de kast,

  vulde het met water en zette het op tafel. Ze legde haar

  vingertop op het wateroppervlak en prevelde één scherp

  woord. Het water stroomde omhoog en vormde zich om

  tot een beeltenis van Chad in al zijn glorie. ‘Kun je wat

  specifieker zijn?’ vroeg ze. ‘Wat staat je precies niet aan

  hem aan?’

  Terwijl Alena naar hem keek, moest ze toegeven dat er

  uiterlijk niets mis was met Chad. Er was zelfs een heleboel

  goed aan hem. Hij was lang en fraai gebouwd, en zijn

  schouders waren breed en gespierd. Hij zag er sterk en

  solide uit. Capabel. Zijn rode haar was heel kort geknipt, en

  op de een of andere manier had hij niet de overgevoelige

  huid die de meeste rossige mensen wel hadden. Op

  zichzelf, zonder uitdrukking, zou je zijn gezicht zelfs knap

  kunnen noemen. Maar Chad had iets, iets in zijn ogen en de

  koppige stand van zijn kin, wat ‘rotzak’ uitstraalde, en het

  was luider dan woorden.

  De stad, en dan vooral het Oude Centrum, was al sinds

  jaar en dag in territoria van de prominente magische

  families verdeeld. Het was gebruikelijk dat de zonen van

 • 5

  plaatselijke families samenschoolden om hun gezamenlijke

  buurt tegen buitenstaanders te verdedigen voordat ze zich

  met een eigen carrière gingen bezighouden. De meeste

  jongens deden daaraan mee. Het was een soort overgangs-

  rite, maar Chad nam het echt serieus.

  ‘Hij is...’ Alena zweeg. Chad was niet dom. Integendeel,

  hij was soms behoorlijk sluw. Vorige week nog hadden hij

  en zijn maten een ongelukkige jongen van een rivali-

  serende familie op hun territorium gesnapt. Ze hadden die

  knul in elkaar kunnen slaan en het daarbij kunnen laten,

  maar nee, Chad had zijn lievelingsknechtje Marky een paar

  hondsdolle mormels laten oproepen, en die hadden de

  jongen het uitgebrande pakhuis aan River Street in gejaagd.

  Hij had niet genoeg magie gehad om door Marky’s illusie

  heen te kijken, maar hij had in zijn paniek wel mentaal

  contact gelegd met zijn familie, schreeuwend dat hij werd

  aangevallen door een roedel wilde beesten. Chad en zijn

  trawanten waren voor de deur blijven zitten totdat de vrien-

  den van die jongen aankwamen om hem te redden, en toen

  beweerden ze dat die het grondgebied van de Thurmans

  waren binnengedrongen. De rivaliserende familie had een

  boete moeten betalen.

  Chad was niet dom en hij zou zich best goed redden in

  het leven. Hij had alleen geen enkele belangstelling voor

  wat Alena te zeggen had, en zij had geen belangstelling

  voor wat hij te doen had.

  ‘Hij is wreed en gevaarlijk,’ zei ze uiteindelijk.

 • 6

  ‘Je bent een Koronov,’ zei haar vader. ‘De Thurmans

  respecteren ons. Hij zal je met geen vinger aanraken zonder

  jouw toestemming. En als hij dat wel doet, heb jij míjn

  toestemming om te doen wat nodig is.’

  Geen toestemming hebben zou haar niet bepaald

  tegenhouden, maar het leek haar niet zo slim om dat nu

  hardop te zeggen.

  ‘Jullie zijn samen opgegroeid,’ voerde haar moeder aan.

  ‘Dat is nu juist het probleem! Jullie willen dat ik uitga

  met een jongen die ik al ken sinds hij zeven was en ik vier.

  Ik heb hem zijn snot zien afvegen aan het haar van een

  klein kind. Toen ik vijf was, maakte hij mijn slee kapot door

  ermee van de stenen trap in Butcher Street te gaan, en toen

  heb ik hem ermee op zijn kop geslagen.’

  ‘Dus je wilt niet met hem uit omdat hij twaalf jaar ge-

  leden je slee kapot heeft gemaakt?’ vroeg haar moeder lang-

  zaam.

  Alena ontspande haar kaakspieren. ‘Nee, mam, ik wil

  niet met hem uit omdat hij tuig is. Net als de rest van zijn

  familie. Waar moeten we het in vredesnaam met elkaar over

  hebben? Hij heeft amper de middelbare school afgemaakt.

  We hebben niets met elkaar gemeen!’

  ‘Jullie zijn allebei jong en aantrekkelijk,’ antwoordde haar

  moeder.

  Alena deinsde achteruit. ‘Wil je soms dat ik me

  prostitueer?’

  De wenkbrauwen van haar moeder kropen omhoog. ‘Je

  hoeft niet zo melodramatisch te doen. Hij is een knappe

 • 7

  jongen.’ Ze knikte naar de waterige beeltenis. ‘Het is alleen

  maar natuurlijk dat er een zekere aantrekkingskracht tussen

  jullie bestaat. Eigenlijk denk ik dat je voor de vorm protes-

  teert.’

  Alena verslikte zich bijna. ‘Aantrekkingskracht? Hoezo?

  Mam, hij loopt rond met boksbeugels in allebei zijn

  broekzakken!’

  ‘Je gaat,’ zei haar vader.

  Haar moeder wierp hem een waarschuwende blik toe.

  ‘Weet je nog dat we het afgelopen maandag hadden over

  het kopen van een auto? Dat jij vond dat het tijd werd dat

  we je als een volwassene behandelden?’

  Alena aarzelde. Deze plotselinge wending bracht haar

  van haar stuk. ‘Ja?’

  Haar moeder glimlachte. ‘Weet je wat het verschil is

  tussen volwassenen en kinderen? Zelfdiscipline. We wíllen

  niet naar ons werk, we wíllen geen klusjes doen en we

  wíllen geen onaangename beslissingen nemen, maar we

  doen het toch, omdat we ons bewust zijn van de gevolgen

  als we het niet doen. Aangezien je zeventien bent, zal ik je

  als een volwassene behandelen en er geen doekjes om

  winden. Onze familie is nooit rijk geweest, zoals je weet,

  maar je grootvader was een zeer gerespecteerd man. Veel

  families zijn hem gunsten schuldig. Hij had een zekere

  invloed. Toen hij overleed, is een deel van die invloed ook

  overleden.’

  Dat wist Alena al. In hun buurt waren bruiloften en be-

  grafenissen voor de volwassenen gelegenheden om bij el-

 • 8

  kaar te komen en zaken te bespreken. Ze zaten urenlang

  om de tafel, nipten van drankjes en schreven contracten en

  formules op servetten tot lang nadat de maaltijd afgelopen

  was. Toen opa overleed, kwamen er bijna driehonderd

  mensen naar zijn uitvaart. De meesten bleven niet lang. Ze

  betuigden hun respect, zeiden een paar woorden tegen haar

  ouders en haastten zich de deur weer uit. Het verlies aan

  invloed voor hun familie was zo duidelijk dat zelfs Alena

  het had opgemerkt.

  Haar moeder ging door. ‘Je vader was de adviseur van je

  opa. Daarom heeft de familie zo veel in zijn onderwijs

  geïnvesteerd. Het was nooit de bedoeling dat hij je opa zou

  opvolgen. Die rol was weggelegd voor oom Rufus, maar

  helaas overleed hij ook.’

  Haar moeder keek even verontschuldigend naar tante

  Ksenia voordat ze verderging. ‘De andere families in de

  buurt zijn zich hiervan bewust. Ze azen op onze zakelijke

  belangen, vooral op onze investeringen in watercom-

  municatie. Om niet failliet te gaan, hebben we een grote

  geldlening nodig om de kosten van je opa’s begrafenis te

  dekken en een paar kleinere schulden af te lossen, waarna

  we weer sterk en financieel zeker zullen lijken. Al onze

  zakelijke bankrekeningen lopen bij de SunShine Bank. Weet

  je wie het meerderheidsbelang bij die bank heeft?’

  Alena schudde haar hoofd.

  Haar moeder ging genadeloos door. ‘De Thurmans. Je

  kunt dus uitgaan met Chad Thurman, zonder verdere ver-

  plichtingen kan ik eraan toevoegen, of je kunt zijn uitnodi-

 • 9

  ging afslaan, de Thurmans beledigen en onze kans op die

  lening om zeep helpen. Niemand hier zal je dwingen. We

  laten de keus helemaal aan jou.’

  Alle protesten bleven in Alena’s keel steken. Ze slikte.

  Elke cel in haar lichaam verzette zich tegen het idee, maar

  als ze nu weigerde, zou ze wel een heel verwend, egoïstisch

  nest lijken. Als het dan zo belangrijk was en de toekomst

  van haar familie ervan afhing... Alena zou alles doen om te

  voorkomen dat ze in de afgrond stortten.

  ‘Ik ga wel,’ zei ze zachtjes.

  ‘Dank je,’ zei haar moeder.

  Het was allemaal Dennis’ schuld, overpeinsde Alena terwijl

  ze de kleren in haar kast bekeek. Dennis Mallot en zij

  waren ongeveer een jaar met elkaar omgegaan, altijd in het

  openbaar. Ze hadden nog niets lichamelijks met elkaar

  gedaan zoals zoenen of hand in hand lopen, maar ze

  spraken af, wandelden door River Street, wisselden roddels

  uit en vertelden elkaar hoe hun ouders hen nog steeds

  behandelden als kinderen. Ze waren vrienden. Zij was een

  nerd, een intelligente meid, en hij was een vreemde, stille

  jongen.

  Hun families vonden het niet erg. De Koronovs en de

  Mallots stonden heel dicht bij elkaar op de sociale ladder,

  allebei solide families met wortels in het Oude Centrum en

  een goede magische achtergrond. Met uitzondering van opa

  en oom Rufus hadden alle Koronovs goed kunnen leren en

 • 10

  waren ze gaan studeren, terwijl de meeste Mallots de kost

  verdienden met geneeskundige magie.

  Alles verliep heel aardig, maar toen kreeg haar vader het

  heldere idee om Alena een jaar naar een kostschool te

  sturen om haar ‘uit te dagen’. Tweehonderd tieners, opeen-

  gepakt op een campus zonder toegang tot de buitenwereld,

  hadden behoorlijk wat zwaar sociaal drama opgeleverd. Na

  bijna een jaar getuige te zijn geweest van stormachtige

  relatiebreuken en gebroken harten gevolgd door zwermen

  van eindeloze roddels, was Alena klaar voor een echt

  vriendje. Niet een soort-van vriendje zoals Dennis, maar

  echte hoteldebotel-verliefdheid. Zodra ze weer thuis was,

  kocht ze een jurk in een donkerrode wijnkleur die er

  absoluut geen twijfel over liet bestaan dat ze een jonge

  vróúw was. Ze krulde haar donkere haar, deed make-up op

  en trok misdadig hoge hakken aan, en ging toen naar haar

  oude school om bij te praten met haar vrienden.

  Dennis was bijna flauwgevallen. Zelfs nu nog grijnsde ze

  bij die herinnering: hij was met open mond en uitpuilende

  ogen tegen de muur gezakt. Het was het meest tevreden-

  stellende moment van haar leven geweest, een triomf. Alles

  aan haar had uitgestraald: ‘Ja oké, ik ben een nerd, maar ik

  kan er best aardig uitzien als ik wil. Zie je wat je hebt

  gemist?’

  Dennis had haar de volgende morgen gebeld om haar

  uit te nodigen voor het Meibal, een enorm schoolfeest met

  eten, bands en magische shows waar alle recente geslaagden

 • 11

  en oud-leerlingen naartoe kwamen. Iedereen ging erheen.

  Ze had ja gezegd.

  En toen was het de avond van het feest. Perfect haar?

  Check. Make-up? Check. Dezelfde rode jurk? Check.

  Naaldhakken? Check. Dennis...

  Dennis kwam niet opdagen. Alena bleef naar buiten

  lopen, zich afvragend waarom hij zo laat was, maar met het

  idee dat hij er zo wel aan zou komen. En toen had Chad

  Thurman haar gezien. Hij liep langs, zag haar en duikelde

  bijna voorover op de stoep. Ze had hem zeker verrast.

  Dennis was helemaal niet komen opdagen. Volgens de

  roddels was hij dronken geworden met zijn maatje Jeremy.

  Alena had zich met haar perfecte make-up en sexy jurk zo

  dom en hol gevoeld. Zo stom en zielig.

  De Mallots kregen in niet mis te verstane bewoordingen

  te horen dat de belediging aan hun familie niet zou worden

  vergeten en dat Dennis niet meer welkom bij hen was.

  Maar nu was Chad Thurman naar voren gestapt om

  misbruik te maken van haar pech, en de familie duwde haar

  maar al te graag de deur uit en zijn armen in. En het

  probleem was dat als Chad haar leuk vond, niemand anders

  meer met haar uit zou willen. Chad had het soort reputatie

  waardoor rivalen snel dekking zochten. Maar toch zou ze

  het doen. Haar familie had die lening nodig.

  Alena koos een leuke spijkerrok uit, niet te kort en niet

  te lang, een witte boerenkiel en nieuwe blauwe schoenen

  met een maar iets lagere hak dan haar rode. Ze trok de

  outfit aan en bekeek zichzelf in de spiegel: favoriete blouse,

 • 12

  favoriete rok, splinternieuwe schoenen. De date zou al

  waardeloos genoeg zijn. Nu zou ze zich in elk geval op haar

  gemak voelen in haar lievelingskleren.

  De deurbel ging en haar moeder riep: ‘Alena!’

  Ze zuchtte en stapte de gang in. Chad stond op de

  stoep, met een bos rode rozen in de ene hand en een fles

  dure wodka in de andere. De bloemen waren voor haar

  moeder en de wodka voor haar vader. De Thurmans waren

  immers een oude familie die wist hoe het hoorde.

  ‘Veel plezier,’ zei haar moeder vriendelijk.

  De moed zonk Alena in de schoenen. Ze had niet vaak

  voorspellende visioenen, maar op dat moment wist ze

  absoluut zeker dat deze date niet goed zou aflopen.

  Buiten bleef Chad nog even staan, met een doodserieus

  gezicht. Ze had die uitdrukking eerder gezien, meestal

  wanneer hij een of andere strijdstrategie voorbereidde. ‘Je

  ziet er heel mooi uit,’ zei hij zachtjes. Zijn blik bleef bij haar

  borsten hangen.

  ‘Bedankt.’ Alena glimlachte. ‘Jij ook.’

  Hij zag er echt goed uit in zijn spijkerbroek en zwarte T-

  shirt.

  Ze staarden elkaar opgelaten aan.

  ‘Ik dacht dat we naar de film konden,’ zei hij uiteindelijk.

  ‘Klinkt goed. Wat voor film?’

  ‘Er draait een vechtfilm van Kitai Empire. Gonzo de

  Speerdrager.’ Chad keek haar aan alsof hij verwachtte dat ze

  hysterisch zou reageren.

 • 13

  ‘Ik ben gek op historische drama’s,’ zei ze. Die film

  klonk in elk geval veelbelovend.

  ‘Mooi zo.’ Hij bood haar zijn arm aan.

  Alena legde haar handen om zijn onderarm en besefte

  dat dit de eerste keer ooit was dat ze een jongen aanraakte

  op een date. Bijna zuchtte ze spijtig, maar ze wist het te

  onderdrukken. Ze had gezegd dat ze zou gaan. Het had

  geen zin om er nu over te klagen.

  Ze liepen door de straat naar de bioscoop. Chad staarde

  recht voor zich uit, met zijn kaken op elkaar geklemd.

  Na ongeveer vijf minuten voelde de stilte beladen. ‘Heb

  je de laatste tijd nog leuke boeken gelezen?’ vroeg ze,

  gewoon om maar iets te zeggen.

  ‘Ik lees niet veel,’ antwoordde Chad.

  ‘Films?’

  ‘Ik heb Marauder III gezien,’ zei hij. ‘Goeie film.’

  Dit ging lekker soepel, zeg. ‘Wat vond je er goed aan?’

  ‘Weet ik niet.’

  Chad Thurman – geen groot redenaar.

  ‘Wacht even.’ Chad stapte bij haar weg en blafte een

  jongen aan de overkant van de straat toe: ‘Hé! Hé, wie ben

  jij, verdomme?’

  De jongen bleef staan. ‘Ik moet een pakketje afleveren

  bij mijn oom. Wie ben jij, verdomme?’

  Chad beende naar hem toe. ‘Wie is je oom?’

  Hij had zeker vijf minuten nodig om uit te vogelen wie

  wie was en wie het recht had om waar te zijn. De eerste

  minuut keek Alena naar haar voeten, toen keek ze naar de

 • 14

  lucht, en toen telde ze de spijlen van het lange ijzeren hek

  langs de weg over de heuvels. De hele stad bestond uit de

  ene heuvel na de andere, met helemaal onderaan River

  Street.

  Chad kwam op een drafje naar haar terug. ‘Maak je geen

  zorgen,’ zei hij. ‘We komen niet te laat.’

  Ze knikte alleen. Hoe eerder dit achter de rug was, hoe

  beter.

  Ze spraken verder niet op weg naar de bioscoop.

  Vlak voordat ze het oude gebouw bereikten, werden ze

  weer tegengehouden, deze keer door de magere Marky met

  zijn donkere ogen. Hij en Chad overlegden op gedempte

  toon met elkaar totdat Chad hem de mond snoerde. ‘Dat

  gezeik ook altijd. Ik doe het zelf wel.’ Marky verbleekte en

  ging ervandoor. Chad draaide zich naar Alena om alsof er

  niets was gebeurd en troonde haar mee naar binnen. Hij

  bood aan popcorn en fris voor haar te halen, maar dat sloeg

  ze af.

  De film was afgrijselijk. Lang, saai, raar en totaal

  onlogisch. Met een titel als Gonzo de Speerdrager had ze ge-

  vechten verwacht, misschien wat acrobatiek en Kitai-vuur-

  magie, maar nee, het was een verhaal over een of andere

  middeleeuwse Kitai-ambtenaar die werd verleid door de

  vrouw van zijn baas. Of misschien verleidde hij haar. De

  film leek uit de ene lange conversatie na de andere te be-

  staan, en na een tijdje was ze de draad volledig kwijt.

  Chad staarde met een grimmig gezicht naar het scherm.

  Het leek erop dat hij de film ook niets vond.

 • 15

  Na ongeveer een halfuur overwoog Alena de zaal uit te

  lopen. Maar Chad had de entreekaartjes betaald. Stel dat hij

  beledigd was? Ze kon de stem van haar moeder nu al in

  haar hoofd horen: ‘Je hoefde alleen maar een film van twee

  uur te doorstaan, een film waarop iemand je had getrak-

  teerd. Was dat nou echt zo moeilijk?’

  Nee, mam. Natuurlijk niet, mam.

  Het had geen zin. Ze zat in de val.

  Eindelijk was de film afgelopen. Alena stond op en

  volgde Chad zwijgend naar buiten.

  Op de stoep kreeg Chads gezicht weer een uitdrukking

  van serieuze concentratie. De film was een totale flop

  geweest, en nu moest hij de schade zien te beperken. Ze

  vroeg zich af wat zijn volgende zet zou zijn.

  Hij leidde haar naar Lion Park, waar marmeren

  leeuwenstandbeelden een enorme fontein van drie ver-

  diepingen bewaakten. Natuurlijk. De ijssalon. Chad volgde

  het oude datinghandboek: na de film, hoe verschrikkelijk

  die ook was geweest, zou hij haar nu op ijs trakteren.

  Ze liepen zwijgend door.

  ‘Die film was ruk,’ zei hij.

  ‘Ja.’

  Weer een stilte. Dit ging helemaal niet goed.

  Chad bleef plotseling staan. Ze keek in dezelfde richting

  als hij en zag de ijssalon. Er hing een bordje gesloten op de

  deur.

  Chad keek bijna alsof hij pijn had. Even had ze echt

  medelijden met hem. Hij besefte dat verbale verleiding te

 • 16

  hoog gegrepen voor hem was, en de naam van haar familie

  maakte het onmogelijk om haar gewoonweg vast te grijpen

  en in haar borsten te knijpen, wat hij het liefst zou doen.

  Sterker nog, dertien jaar van gedeelde jeugd zorgden voor

  een hoop herinneringen, en die herinneringen hingen nu als

  een ondoordringbare barrière tussen hen in.

  ‘Weet je nog toen je me een paar jaar geleden van de

  ponton duwde?’ vroeg ze ineens.

  Chad keek haar aan.

  ‘Mijn moeder had gezegd dat ik daar niet mocht

  zwemmen, omdat de fabriek stroomopwaarts van de

  ponton afval in de rivier dumpte, maar ik ging toch mee. Ik

  had een zwarte jurk met rode en gele stippen aan. Jij duwde

  me van die ponton af, en ik voelde iets raars onder mijn

  voet. Toen ik het water uit klom, duwde je mijn vriendin-

  netje Sveta erin. Dat blonde meisje? Ze had een wit T-shirt

  aan. Je duwde haar in het water, en toen ze bovenkwam,

  kwam er een lijk achter haar omhoog.’

  Ze herinnerde het zich nog levendig: een bleek lichaam

  dat omhoog kwam drijven in troebel water met de kleur

  van thee. Sveta had gegild en gegild. Zelfs toen de politie

  een deken bij haar omsloeg, maakte ze nog zachte, gillende

  geluidjes, alsof er iets defect was in haar borstkas.

  Er glansde een lichtje in Chads ogen. ‘Ja, dat weet ik

  nog. Hij was een magiër van de plaatselijke academie. Hij

  was met zijn zatte kop ’s nachts in de rivier gesprongen en

  opengelegd door de propeller van een boot.’

 • 17

  Alena knikte. ‘Jij had me waarschijnlijk boven op dat lijk

  geduwd.’

  Chad glimlachte breed.

  Ze staarde vol ongeloof naar die grijns. Hij vond dit

  grappig. Zij had er naderhand nog een maand nachtmerries

  over gehad, en hij vond het grappig.

  Nu had ze er genoeg van. Alena hief haar kin. ‘Moet je

  horen. De film was slecht, het ijsje is niet doorgegaan en we

  hebben het maar niet eens meer over mijn kapotte slee of

  dat lijk. Bedankt dat je me mee uit hebt genomen, maar nu

  wil ik graag naar huis.’

  Er trok een donkere schaduw over Chads gezicht. Hij

  rechtte zijn schouders. ‘Oké,’ zei hij uiteindelijk.

  Ze liepen de heuvel af naar de rivier. Alena had haar

  best gedaan, echt. Ongetwijfeld zou iedereen heel teleur-

  gesteld zijn omdat ze geen klik had gehad met Chad. Maar

  om nu in het park naast hem te gaan zitten terwijl hij over-

  peinsde hoe hij zo snel mogelijk handtastelijk kon worden,

  dat trok ze niet. Vooral niet na die zelfingenomen glimlach.

  Ze gingen de hoek om naar River Street. Nog drie

  straten, de heuvel op, en dan was ze thuis.

  Een hees gejank van woede galmde door River Street.

  Alena bleef staan.

  Er kwam met een luid gegil iets kleins achter het stenen

  pakhuis vandaan rennen. Een tel later schoten Marky en

  Pol, twee van Chads intelligentste trawanten, de hoek om

  en renden erachteraan.

 • 18

  De gedaante zwenkte naar links en kwam op hen af.

  Alena tuurde ernaar. Een varken! Een bruin, harig

  varkentje. Wat was dit nu weer...

  ‘Ik vermoord die klootzak,’ grauwde Chad.

  Ze keek hem aan, ervan overtuigd dat ze hem verkeerd

  had verstaan.

  Hij stormde op het varkentje af. Het beestje schoot naar

  rechts, en Chad botste tegen Marky op. De kleinere jongen

  stuiterde van Chad af als een rubberen bal van een muur.

  Chad draaide zich abrupt om, met een gezicht dat

  verwrongen was van woede.

  O god, hij wil echt dat varken vermoorden.

  O nee. Nee, dat laat je. Een date was nog tot daaraan toe,

  maar als hij dacht dat ze erbij bleef staan terwijl hij kleine

  dieren vermoordde, stond hem een grote verrassing te

  wachten. Zij moest dat beest vangen voordat hij het deed.

  Het varken kwam recht op haar af, haast vliegend over

  het asfalt.

  Tien meter.

  Vijf.

  Drie.

  Ze sprong het beest tegemoet. Het varken zwenkte naar

  links. Haar vingertoppen streken langs zijn ruige haar en

  toen was hij weg, rennend voor zijn leven langs de straat.

  Ze zou hem op haar hoge hakken nooit kunnen inhalen.

  Nieuwe schoenen of het leven van een varkentje? Ze

  had nog geen seconde nodig om te beslissen, trok haar

  schoenen uit en rende achter het varken aan. Achter zich

 • 19

  hoorde ze het zware klossen van de laarzen van de drie

  jongens.

  Ze vlogen langs drie huizenblokken. Het varken maakte

  een wijde bocht naar links en rende het oude voetbalveld

  op waar ze tennisbanen gingen aanleggen. Ha! Nu kon hij

  nergens meer naartoe: er stond een hek van drie meter

  hoog om het veld om te voorkomen dat ballen bij het

  appartement ernaast terechtkwamen. Alena wist nog wat te

  versnellen en schoot het veld op.

  Waar was hij gebleven?

  Vanuit haar ooghoeken ving ze beweging op. Daar was

  hij. Het beest was tegen een berg rode klei op geklauterd

  waarmee de aannemer het veld egaliseerde en zat er nu

  bovenop, besmeurd met oranje stof.

  Alena rende op haar tenen naar hem toe en probeerde er

  vriendelijk en niet bedreigend uit te zien. Het varken keek

  haar met behoedzame ogen aan. Voorzichtig begon ze

  tegen de berg op te klimmen.

  ‘Hier, beestje.’ Van haar panty was na het rennen over

  de stoep niets meer over en de poederige rode klei wurmde

  zich tussen haar tenen door omhoog. ‘Ik doe je niks.’

  Het varken loerde naar haar, maar bleef zitten. Ze was er

  bijna. Bíjna.

  Ze stak haar hand uit, heel langzaam.

  Achter zich hoorde ze de lage stem van Chad: ‘Voor-

  zichtig...’

  Voorzichtig, hij kon haar wat. Hij kreeg dat varken niet.

  Alena boog zich naar voren tot ze bijna op handen en

 • 20

  knieën zat, met haar gezicht op gelijke hoogte met de snuit

  van het varken. Droevige bruine ogen keken haar aan

  vanuit een donzige snoet.

  ‘Niet bang zijn,’ fluisterde ze. ‘Chad krijgt je niet.’

  Ze boog zich stukje bij beetje verder naar voren, met

  haar uitgestoken handen reikend naar het harige bruine

  lijfje.

  Het beest gilde en rende de berg klei af.

  ‘Shi– chips!’ Alena rechtte met een ruk haar rug, maar

  daardoor raakte ze uit evenwicht. Ze wiebelde op de top

  van de berg, wapperend met haar armen als een boven-

  maatse ooievaar die wilde opstijgen.

  De klei brokkelde af onder haar voeten. Ze graaide om

  zich heen, op zoek naar iets om vast te grijpen, maar haar

  uitzicht op de lucht werd vervangen door een uitzicht op

  de flat en Alena gleed zijdelings van de helling af totdat

  haar gezicht tegen het groene voetbalgras klapte.

  Het duizelde haar. Ze schudde haar hoofd en ging

  zitten. Ze had een brede veeg oranje klei over haar zij: van

  de resten van haar panty omhoog over haar spijkerrok en

  ooit witte blouse, helemaal tot aan haar haargrens.

  Vanuit haar ooghoeken zag ze Chad en zijn tuig om de

  heuvel heen komen, tot stilstand komen en met open mond

  naar haar staren. Ze krabbelde overeind. Haar linkerzij

  prikte. Haar rechterenkel deed pijn.

  In de verte probeerde het varken zich gillend door een

  gat in het hek te wurmen.

 • 21

  De verbazing op Chads gezicht maakte plaats voor een

  roofdierachtig masker van voldoening. ‘Hij zit vast!’

  Ze renden er als een meute dolle honden achteraan.

  Alena zette de achtervolging in. Ze lagen op haar voor,

  maar zij maakte zich er zo veel zorgen om dat haar angst

  haar vleugels gaf en ze hen aan het eind van het veld

  inhaalde.

  Met een heldhaftige krachtsinspanning perste het varken

  zich door het gat. Plukken bruine vacht bleven aan het hek

  hangen. Chad vloekte. Pol rende naar de poort in het hek

  en begon te prutsen met het stuk ijzerdraad waarmee het

  dichtzat.

  Het varken was het pad naar het voetbalveld over en

  rende nu naar de oude houten trap naar beneden, terug

  naar River Street. Links stond een enorme gele flat en

  rechts een rij oude schuren met grijze golfplaten daken. De

  bovenkant van de trap bevond zich ongeveer op gelijke

  hoogte met die daken.

  Het varken keek naar links en naar rechts, ging een paar

  passen achteruit en maakte een sprong naar het eerste dak.

  Zijn hoefjes klepperden op de golfplaten.

  Eindelijk kreeg Pol de poort open en renden de jongens

  het pad op. Het varken deinsde voor hen achteruit. Het had

  de rand van het dak bereikt en kon nergens meer naartoe.

  Chad schatte de afstand tussen de trap en de schuur in.

  ‘Jij bent te zwaar,’ zei Marky. ‘Dat dak begeeft het. Laat

  mij maar...’

 • 22

  Chad was te zwaar, maar Alena niet. Ze nam een

  aanloop en sprong. De golfplaten kraakten, maar ze hielden

  het. Stapje voor stapje liep ze naar het varken toe. Vanuit

  haar ooghoeken zag ze Chad, Marky en Pol de trap af

  komen rennen.

  Stapje. Nog een stapje.

  Het varken dook in elkaar. Hij had lange rode krassen

  over zijn flanken van het hek rondom het voetbalveld

  waaraan hij zich bij zijn ontsnapping had opengehaald.

  ‘Het is al goed,’ zei ze tegen het beest. ‘Het is al goed.

  Het komt allemaal goed.’ Haar voeten deden pijn van het

  rennen op haar panty. Er schoot een lukrake gedachte door

  haar hoofd: dit kon toch niet echt zijn? Ze zette het van

  zich af, bukte zich en greep het varken vast.

  Hij verzette zich niet. Hij keek haar alleen maar met

  grote donkere ogen aan, en ze dacht een merkwaardig

  droevige blik in de diepten ervan te zien...

  Met een enorm geraas stortte het dak in.

  Alena viel de duisternis in, met het varken stevig tegen

  haar borst gedrukt. Haar pijnlijke voeten raakten iets hards.

  Plotseling was er niet meer genoeg lucht. Hoestend en

  proestend besefte ze dat ze in een berg kolen was geland

  die hier voor de winter was opgeslagen.

  Buiten klonk een knal, en toen werd de deur uit de

  scharnieren gerukt en scheen er schel licht naar binnen.

  Chad stond daar met een stiletto in zijn hand. ‘Goed

  gedaan,’ zei hij. ‘Heel goed gedaan.’

 • 23

  Alena kwam bibberig overeind, met het beest tegen zich

  aan gedrukt.

  ‘Geef me dat varken,’ zei Chad.

  Haar stem klonk mat. ‘Nee.’

  ‘Geef me dat verrekte varken,’ grauwde hij.

  Iets binnen in haar brak als glas. Magie stroomde door

  haar heen, razend door haar aderen. Toen Marky

  achteruitdeinsde, wist ze dat haar ogen lichtgroen gloeiden.

  ‘Nee,’ grauwde ze terug. De magie zwol in haar op en

  brak los.

  De schuur ontplofte. Kolen kletterden tegen de wanden

  en gingen dwars door het zachte hout heen. Ze deed een

  pas naar voren. Chad sprong op haar af, maar werd als een

  pop opzij gesmeten.

  Dat was haar gave. Ze had niet zoiets elegants als het

  vermogen van haar vader om van kilometers afstand heel

  precies een locatie te bepalen en de eerste, wankele verbin-

  ding te leggen waarna de bouw van een watercommuni-

  catielijn mogelijk werd. Haar magie was ook niet zo com-

  plex als het vermogen van haar moeder om vanuit haar ge-

  heugen volmaakte afbeeldingen te reconstrueren.

  Nee, Alena’s kracht was eenvoudig en bruut, zoals die

  van haar grootvader. Ze deed nog een trillende pas naar

  voren. Pol trok een mes en haalde ermee uit in een poging

  door de onzichtbare magische cocon heen te komen. Ze

  liet haar magie het mes uit zijn hand rukken. Het schoot

  langs haar heen en zonk tot aan het heft in de naastgelegen

 • 24

  schuur. De magie raakte Pol ook, en hij vloog over het

  asfalt.

  Zo’n simpele magie, eigenlijk. Als Alena een voorwerp

  niet binnen twee meter om zich heen wilde hebben, ging

  het voor haar aan de kant.

  Zilveren strepen schoten in een doorlopende tornado

  van magie om haar heen, als heldere voetafdrukken van

  haar kracht.

  Chad was om haar heen gelopen en versperde de weg

  naar de trap. ‘Alena...’

  ‘Aan de kant,’ zei ze.

  Hij bleef nog een tel staan, met zijn handen met witte

  knokkels om de trapleuning geklemd, maar toen stapte hij

  opzij. Strompelend en bibberend beklom ze de trap en liep

  door naar het steile pad en het houten hekje om haar huis.

  Als in een droom opende ze het poortje, liep over het

  paadje tussen de rijen rozenstruiken en beklom de drie

  treden naar de veranda.

  Ze zag haar spiegelbeeld in het keukenraam. Haar hele

  linkerkant zat onder de oranje klei. Al het andere was zwart

  van het kolenstof. Haar haar hing in wilde, smerige pieken

  om haar gezicht. Haar ogen gloeiden met een groen licht.

  Zelfs het varken in haar armen leek wel beter te weten dan

  zich te verzetten. Het beest, besmeurd met een mengeling

  van klei, kolenstof en zijn eigen bloed, hield zich heel

  rustig.

  Ze keek naar haar benen. Haar panty hing aan flarden en

  er zaten lange schrammen op haar blote voeten.

 • 25

  Vanavond zou de hele buurt weten wat er was gebeurd.

  Alena snufte, haalde haar sleutel uit haar zak en opende

  de deur.

  De familie was net aan tafel gaan zitten voor het

  avondeten. Toen ze haar zagen, verstarden ze. Alena keek

  van de open mond van tante Ksenia naar het stomverbaas-

  de gezicht van haar vader en toen naar haar moeder, die

  met een pan aardappelpuree in de ene hand en een houten

  lepel in de andere was verstild. Toen strompelde ze langs

  hen heen naar haar kamer.

  Ze keken haar na. Niemand zei iets.

  In haar kamer deed ze de deur op slot, ging de

  badkamer in en liet zich op de vloer zakken. Haar magie

  doofde uit. Tranen sprongen in haar ogen.

  Ze liet het varken los, en het deinsde voor haar

  achteruit.

  ‘Dit was mijn lievelingsblouse,’ zei ze tegen het beestje

  terwijl ze met de rug van haar hand haar tranen wegveegde.

  ‘Die troep gaat er nooit meer uit. En ik weet niet eens

  waarom ze achter je aan zaten.’

  Alena ging op haar knieën zitten, tilde het varken weer

  op en zette het in de badkuip. ‘En jij zit onder de schram-

  men. Kijk dan, je bloedt. We moeten die wonden uitspoe-

  len, anders gaan ze misschien ontsteken.’

  Ze draaide de kraan open en begon voorzichtig de klei

  en het kolenstof van de flanken van het varken te spoelen.

  ‘Dit zou allemaal niet zijn gebeurd als die idioot me niet

  had laten zitten. Die stomme zak. Weet je hoe verrot dat

 • 26

  voelde? Ik voelde me zó klein.’ Ze stak haar vinger en duim

  op, met amper ruimte ertussen, en toen pakte ze een stuk

  zeep en zeepte er de rug van het varken mee in. ‘En Dennis

  stelde niet eens wat voor als vriendje. Hij had niet eens

  door dat ik een meisje was. Ik wilde heus niet dat hij de

  hele tijd aan me zat of me onder bossen bloemen bedolf of

  zo. Alleen maar een kleine indicatie dat hij me mooi vond

  of dat hij me in elk geval als een vrouw zag zou al leuk zijn

  geweest. Maar wat krijg ik? Ik krijg Chad Thurman, die naar

  mijn tieten staart en kleine dieren wil afslachten. Dat is toch

  niet eerlijk?’

  Ze spoelde het varken af en bekeek zijn flanken. Niet al

  te erg. Het beestje had alleen wat ondiepe schrammen aan

  het avontuur overgehouden.

  ‘Je bent wel een geluksvarkentje. Al je strijdlittekens zijn

  ondiep.’ Ze snufte en knipperde de tranen weg die nog

  steeds door haar verdediging wilden breken en een

  overstroming wilden veroorzaken. ‘Als ik klaar ben, doen

  we er een zalfje op om je beter te maken. En ik snap echt

  wel dat je geen woord begrijpt van wat ik zeg. Ik had nooit

  verwacht dat ik nog eens in mijn eigen badkamer mijn

  problemen over een varken zou uitstorten.’

  Ze zweeg even en keek hulpeloos naar het beestje. ‘Maar

  ik heb verder niemand om mee te praten. En als ik niet

  praat, denk ik dat ik instort. En dat wil ik niet, want dan

  krijgt mijn familie medelijden met me.’

 • 27

  Alena pakte een handdoek. ‘Ik zal je wat vertellen over

  Chad. Je moet toch weten voor wie je bent weggerend. Het

  begon allemaal met een slee...’

  Een kwartier later waren de wonden van het varken

  behandeld met een zalfje met kaneelgeur en was Alena

  uitgepraat. Ze zette het varken op de badkamervloer en

  begon zich uit te kleden. ‘Ik denk dat ik je voor je eigen

  veiligheid beter nog even hier kan houden,’ zei ze terwijl ze

  in de badkuip stapte. ‘Totdat Chad zijn dromen van

  varkensmoord opgeeft, bedoel ik. Ik kan mijn vader

  waarschijnlijk wel zo’n schuldgevoel aanpraten dat hij een

  soortement van hok voor je bouwt.’

  Ze pakte de douchekop en draaide de kraan open. ‘Dus

  ik...’

  Het varken begon te schokken. Zijn bruine vacht

  bochelde, rekte op, hij groeide als een snel opgeblazen

  ballon, verbleekte, en ineens was hij een naakte man. Heel

  even staarden ze elkaar in volkomen shock aan. Alena ving

  een glimp op van brede schouders, een jong gezicht en

  donkere, intense ogen onder bruine wenkbrauwen. De man

  stak zijn hand op, sprak een bezwering uit en verdween.

  Dat was te veel. De douchekop viel uit Alena’s hand.

  Haar knieën knikten. Ze liet zich in de badkuip zakken en

  barstte in tranen uit.

  Iemand klopte op de deur. Alena stak haar hoofd dieper

  onder het kussen.

 • 28

  Haar moeder duwde de deur open en kwam binnen met

  een dienblad. ‘Dit duurt nu al drie dagen,’ zei ze. ‘Ik begrijp

  wel dat je niet beneden wilt komen voor het avondeten met

  de familie, maar je kunt niet op één boterham per dag

  leven.’

  Eén boterham per dag was prima geweest, dacht Alena.

  Zo hoefde ze in elk geval geen vragen van Boris en haar

  zus af te weren.

  Haar moeder zette het dienblad neer en kwam naast

  haar op bed zitten. ‘Wil je erover praten?’

  Alena schudde haar hoofd.

  Haar moeder tuitte haar lippen. ‘Dit is niet wat je vader

  en ik in gedachten hadden. Als we hadden geweten dat het

  zo zou lopen, zou ik je nooit de deur uit hebben gelaten.

  Misschien helpt het als je weet dat het verhaal nog niet de

  ronde heeft gedaan. Iedereen heeft het erover dat de

  Thurmans grote problemen hebben. Op de een of andere

  manier hebben ze een van de patriciërfamilies beledigd, een

  van de echt machtige families. Ik snap niet eens hoe ze

  daarmee in contact zijn gekomen; het moet via hun bank

  zijn gegaan. Volgens de roddels moeten de Thurmans een

  enorme afkoopsom betalen om een vete af te wenden. Ze

  liquideren nu hun investeringen om aan cash te komen.’

  Alena keek op. ‘Dus die date was helemaal voor niks?’

  ‘Het lijkt erop.’

  Natuurlijk. Misschien was ze vervloekt.

  Er werd aangebeld.

 • 29

  ‘Ik ben zo terug.’ Haar moeder schoof het dienblad naar

  haar toe. ‘Eet op. Alsjeblieft.’

  Alena keek ernaar. Friet en een stukje gebraden kip. Het

  was in elk geval geen karbonade. Ze zou nooit meer

  varkensvlees aanraken, zelfs niet als ze verhongerde.

  Haar moeder verscheen weer in de deuropening. ‘Kom.’

  Haar toon liet geen ruimte voor discussie.

  Alena zuchtte en stond op. Wat nu weer?

  Ze volgde haar moeder naar de gang beneden. De

  buitendeur stond open. Haar vader stond op de veranda,

  met een bijna gepijnigde gezichtsuitdrukking die ze nog

  nooit bij hem had gezien. Haar moeder gaf haar een zetje

  en duwde haar de deur uit en het zonlicht in.

  ‘Daar is ze,’ hoorde Alena haar vader zeggen, en toen

  stapte hij langs haar heen naar binnen en sloot de voordeur

  achter zich.

  Alena knipperde met haar ogen tegen de zon en zette

  haar hand erboven.

  Brede schouders, donkere ogen, bruin haar.

  ‘Jij!’

  Hij knikte. ‘Ja.’

  Haar wangen werden heel warm.

  Hij was een jaar of twintig en bijna een kop groter dan

  zij. Zelfs met dat wijde groene T-shirt was het duidelijk dat

  hij gespierd was, maar zijn brede schouders en borstkas

  liepen taps toe naar smalle heupen en lange benen die er

  heel fraai uitzagen in die spijkerbroek en laarzen. Hij stond

  in een natuurlijk sierlijke houding, lichtvoetig en op de een

 • 30

  of andere manier elegant, ondanks zijn nogal warrige haar.

  Zijn huid was gebruind van de zon, en bij het zien van zijn

  gezicht bloosde ze nog harder. Zijn ogen waren donker als

  pure chocolade, en straalden intelligentie uit. Hij was niet

  per se knap, maar hij was beslist aantrekkelijk en heel

  mannelijk.

  En hij had haar naakt gezien. Nadat ze hem door het

  Oude Centrum achterna had gerend, hem tegen haar borst

  had gedrukt, een kwartier met hem had rondgelopen en

  hem toen haar levensverhaal had verteld.

  ‘Hoi,’ zei hij.

  ‘Hoi,’ herhaalde Alena, die wenste dat ze door de

  veranda heen kon zakken.

  Hij harkte met zijn hand door zijn haar. ‘Dit is een stuk

  ongemakkelijker dan ik had verwacht.’

  Zij zou hem niet tegenspreken.

  Hij streek weer met zijn hand door zijn haar. Er

  glinsterde iets aan zijn hand: een ring. Haar gechoqueerde

  brein had drie hele seconden nodig om te begrijpen wat ze

  zag. Een zegelring. Een patriciër. O god. Deze jongen was

  lid van een van de families van magische zwaargewichten.

  ‘Ik ben Duncan. Zou je een keer met me uit willen?’

  vroeg hij.

  Alena deinsde achteruit. Hij had medelijden met haar.

  ‘Ik hou niet van liefdadigheid.’

  Duncan zette een stapje achteruit. ‘O. Ik snap het, ge-

  zien de omstandigheden. Nou, als je een keer wel in een

  liefdadige bui bent, ik heb je vader mijn nummer gegeven...’

 • 31

  ‘Ik bedoel dat je niet met me uit hoeft te gaan omdat je

  medelijden met me hebt.’ Ze viel bijna flauw van haar eigen

  heldenmoed.

  ‘Médelijden?’

  ‘Ja. Ik heb mijn hart bij je uitgestort. Je zult me wel een

  belachelijke, hysterische nitwit vinden. Maar eigenlijk kost

  het me al mijn wilskracht om hier te blijven staan en met je

  te praten in plaats van gillend weg te rennen.’

  ‘Het heeft mij zo ongeveer al mijn wilskracht gekost om

  je mee uit te vragen,’ zei Duncan. ‘Ik bedoel, ik was een

  várken. Misschien is er nog wel een waardelozere manier

  om kennis te maken met een mooi meisje, maar ik zou niet

  weten welke. Ik ben hier juist degene die belachelijk is. Ik

  ben een Klasse II pyro.’

  Alena knipperde met haar ogen. Een Klasse II pyro-

  magiër. Hij kon binnen een paar tellen een hele stadswijk in

  brand steken.

  ‘Ik ben goed opgeleid, maar toch liep ik zó een valstrik

  in van drie rotjochies die ik geblinddoekt en met één hand

  op mijn rug gebonden zou moeten kunnen verslaan. Het is

  maar goed dat het zomervakantie is, anders zou mijn

  bureau op de academie vol liggen met varkensoren.’ Hij

  gromde diep in zijn keel.

  ‘Hoe ben je...’

  ‘Een vriend van me was door een roedel wilde honden

  een pakhuis in deze buurt in gejaagd,’ legde hij uit. ‘Toen

  zijn familie hem vervolgens ging ophalen, liepen ze in een

  hinderlaag. Een hondsdolle hond wordt geclassificeerd als

 • 32

  een imminent-gevaarillusie. Die zijn verboden. Ik kwam

  kijken of er nog sporen van de illusie te vinden waren,

  volgde het residu van de magie naar de bron en liep zó die

  valstrik in. Ter verdediging kan ik aanvoeren dat het een

  heel goede valstrik was, een korte-afstands-transmutatie-

  mijn van militaire klasse. Ik weet niet hoe Chad en zijn

  trawanten eraan zijn gekomen, want burgers mogen zo’n

  wapen helemaal niet bezitten. En hoewel het niet verboden

  is om je familieterritorium te verdedigen, gaat het leggen

  van valstrikken en het oproepen van imminent-gevaar-

  illusies veel te ver. Chad wist dat hij in de problemen zou

  komen door wat hij had geflikt, en toen ze mij eenmaal

  zagen, zei hij tegen die kleinere knul...’

  ‘Marky,’ zei Alena.

  ‘Zei hij tegen Marky dat hij mijn keel moest door-

  snijden.’

  Ze sloeg haar armen over elkaar. ‘Hij is gek geworden.’

  ‘Hij wist dat de transmutatiemagie uiteindelijk zou

  uitwerken en dat hij geen schijn van kans tegen me zou

  maken in mijn menselijke gedaante. Het was een stuk

  gemakkelijker om me uit te schakelen terwijl ik nog een

  varken was. Gelukkig voor mij hadden Marky en zijn

  vriendje daar allebei de ballen niet voor. Kennelijk besloot

  Chad me toen zelf te vermoorden, maar ik besloot me niet

  gewillig naar de slacht te laten leiden. En de rest weet je.

  Toen de effecten van de transmutatiemijn eenmaal

  uitgewerkt waren, teleporteerde ik mezelf naar huis en ben

  ik teruggegaan met de cavalerie. Als militaire mijnen afgaan

 • 33

  laten ze een spoor achter dat zelfs een idioot kan volgen.

  We hebben de Thurmans bij de strot. Die domme stunt

  kost ze hun financiële zekerheid, en als ze zich heel netjes

  gedragen willen wij misschien zo vriendelijk zijn om geen

  aanklacht tegen ze in te dienen.’ Duncan deed dat met zijn

  haar nog een keer. ‘Luister, ik weet dat we elkaar niet onder

  de allerbeste omstandigheden hebben leren kennen. En

  niemand wil liever dan ik vergeten dat ik een varken was.’

  ‘Wat doe je hier dan?’ En waarom ging haar hart zo

  idioot tekeer?

  Duncan glimlachte. Hij had een oogverblindende

  glimlach; zijn hele gezicht lichtte ervan op en ze kon niet

  anders dan teruglachen. ‘Heel eerlijk gezegd krijg ik je niet

  meer uit mijn hoofd. Ik heb het geprobeerd. Ik zei tegen

  mezelf: “Wat ga je dan tegen haar zeggen? Oink-oink? Ze

  lacht je vierkant uit.” Maar ik moest het gewoon proberen.

  Dus hier ben ik.’ Hij spreidde zijn armen. ‘Ga met me uit,

  Alena. Alsjeblieft?’

  Wat had ze te verliezen?

  Alena haalde diep adem. ‘Oké.’

  Toen hij weer glimlachte, viel ze bijna in katzwijm. Hij

  pakte haar hand, tilde hem naar zijn lippen en drukte er

  zachtjes een kus op. Er ging een lichte huivering door haar

  heen.

  ‘Gaan we naar de film?’ vroeg ze.

  ‘Echt niet.’

  ‘Wat dan?’

  ‘Vissen,’ zei hij.

 • ‘Vissen?’

  Hij knikte. ‘In de bioscoop kun je niet met elkaar praten.

  We gaan in mijn boot zitten, cola uit een koelbox drinken,

  naar de rivier kijken en kletsen. Elkaar leren kennen. En als

  je het eng vindt om aas aan je haak te doen, dan kan ik...’

  Ze snoof. ‘Ik vis al sinds mijn zevende in die rivier.

  Probeer jij me nou maar bij te houden.’

  Hij grijnsde. ‘Deal. Bedankt dat je mijn leven hebt gered,

  trouwens.’

  ‘Graag gedaan.’ Alena stapte naar hem toe en kuste hem

  op zijn wang. Ze had geen idee waar ze het lef vandaan

  haalde; ze deed het gewoon.

  ‘Waar was dat voor?’ vroeg hij zachtjes. Zijn ogen waren

  donker en warm als fluweel.

  ‘Omdat je zo’n dapper varkentje bent,’ liet ze hem

  weten.

 • Lees meer van Ilona Andrews

  Aan de ene kant heb je onze magieloze wereld, die het Broze genoemd wordt; aan de andere kant vind je het Zonderling, waar magie juist alles bepaalt. Twee werelden die naast elkaar bestaan, als spiegelbeelden van elkaar. Waar ze elkaar raken, overlappen ze een klein stukje en vormen ze de Grens, een smalle strook land waarin magie en techniek naast elkaar bestaan. In die wereld-tussen-werelden wonen de Grenzers, buitenbeentjes die als enigen beide werelden kunnen bezoeken, maar in geen van beide thuishoren…

  Op de grens | De Grens-serie boek 1 | paperback, 368 blz. ISBN 978 90 261 3989 5 | ISBN e-book 978 90 261 3990 1

  Tussen twee vuren | De Grens-serie boek 2 | paperback, 464 blz. ISBN 978 90 261 4108 9 | ISBN e-book 978 90 261 4109 6

 • Over Patricia Briggs

  Patricia Briggs woont met haar man, kinderen en een kudde

  paarden in Washington State. Ze heeft met haar boeken

  meerdere keren de top van de New York Times-bestsellerlijst

  gehaald. In haar boeken Onder de maan, In het bloed en Ziel

  van ijzer speelt de 26-jarige garagehoudster-slash-coyote

  Mercy Thompson de hoofdrol.

  In ‘Davids ster’ lezen we iets meer over de achtergrond

  van David Christiansen, die een bijrol speelt in Onder de

  maan. Een hartverwarmend verhaal over hoe moord en

  misleiding een familie dichter bij elkaar kan brengen…

 • 37

  Davids ster

  ‘Ik heb ze zelf gescreend!’ snauwde Myra. ‘Heb je er wel-

  eens aan gedacht dat die knaap van jou misschien niet het

  engeltje is waar jij hem voor aanziet?’

  Stella zette haar bril af en legde hem op haar bureau. ‘Ik

  geloof dat wij allebei beter even wat afstand kunnen nemen.

  Neem jij de rest van de middag maar vrij.’ Voor ik je een

  hengst verkoop. Iemand als Devonte veranderde niet zo snel –

  niet zonder goede reden.

  Myra opende haar mond, maar bij het zien van Stella’s

  blik sloot ze hem weer. Zwijgend beende ze naar haar

  bureau en pakte haar jas en tas. De deur viel met een klap

  achter haar dicht.

  Zodra ze weg was klapte Stella de dossiermap open en

  bekeek de foto’s van de plaats delict opnieuw. Het waren

  kopieën: ongetwijfeld had Clive, haar broer de rechercheur,

  een paar regels moeten overtreden om ze haar te kunnen

  sturen. Niet dat hij daar ooit moeite mee had gehad: niet

  toen hij vijf was en niet als volwassen vent van tegen de

  vijftig (en dus oud genoeg om beter te weten).

  Ze streek even over de foto’s en sloot de map toen

  weer. Er zat een geel plakbriefje met een telefoonnummer

  op de voorkant – meer niet. Clive hoefde er geen naam op

  te zetten: haar broertje wist dat haar ook zou opvallen wat

  hij had gezien.

  Ze pakte de telefoon en toetste het nummer snel in, om

  zichzelf niet de kans te geven terug te krabbelen.

 • 38

  Het kazerneterrein was geheel verlaten, waardoor Davids

  kantoor er stil en somber uitzag. De jongens waren allemaal

  op kerstverlof naar hun familie.

  Zijn huurlingen waren gespecialiseerd in live retrieval, het

  bevrijden van mensen uit ontvoeringen, gijzelingen en

  andere levensbedreigende situaties. Meestal was dat een

  kwestie van ‘binnenvallen en wegwezen’, een paar weken

  werk op zijn hoogst. Hij brandde zijn vingers liever niet aan

  het grijze gebied van de zogenaamde ongeratificeerde strijd

  of zelfs een heuse oorlog, waarbij je mensen moest doden

  enkel omdat iemand je dat opdroeg. In zijn branche had je

  nog steeds gewoon de goeieriken en de slechteriken – als

  dat niet zo was, nam hij zo’n klus gewoon niet aan. Hun

  reputatie was zo goed dat ze nooit om werk verlegen zaten.

  En tenzij de hel net losbrak, namen ze in december altijd

  vrij om bij hun familie te zijn. David liet hen nooit merken

  hoe moeilijk hij het daarmee had.

  Weerwolven hadden hun roedel nodig.

  En al bestond zijn roedel uit mensen… Ach, ze wisten

  wat hij was en vervulden die typische wolvenbehoefte van

  hem die maakte dat hij mensen nodig had om te bescher-

  men, broeders in hart en ziel. Een echte roedel zou hij

  nooit kunnen verdragen, daarvoor haatte hij te zeer wat hij

  was.

  Nee, hij kon het niet aan om met zijn eigen soort samen

  te moeten leven, maar dit hier was een uitstekende ver-

  vanging. Het hield hem scherp. Als zijn jongens er waren,

 • 39

  als ze een opdracht hadden, had zijn leven richting, een

  doel.

  Zijn kleinzoons hadden hem uitgenodigd voor het

  familiediner, maar hij had – zoals altijd – hun aanbod afge-

  slagen. Zijn zoons zag hij nog steeds regelmatig. Beiden

  hadden een tijdje deel uitgemaakt van zijn huurlingen-

  bestand, totdat dat leven zijn aantrekkingskracht had verlo-

  ren of de risico’s te groot werden voor mannen met groei-

  ende gezinnen. Maar met Kerstmis bleef hij altijd expres bij

  hen weg.

  Rusteloos begon hij te ijsberen. Er waren geen plannen

  om te smeden, niets kroms om recht te breien. Ten slotte

  opende hij de wapenkluis en haalde er een paar van de

  nieuwere geweren uit. Daar moest hij toch nog wat tijd in

  steken.

  Het uurtje schieten schoof zijn rusteloosheid even aan

  de kant, maar slechts tot hij de geweren weer achter slot en

  grendel legde. Hij moest een eind gaan rennen, dat was het!

  Toen hij als voorbereiding daarop zijn zakken begon

  leeg te maken, zag hij dat hij tijdens het schieten een

  telefoontje had gemist. Hij wierp een blik op het nummer

  en fronste omdat hij het niet herkende. De meeste van zijn

  klussen werden hem bezorgd door een tussenpersoon, die

  heus niet zo dom was om zijn mobiele nummer zomaar

  door te geven. Voordat hij kon beslissen of hij wel wilde

  terugbellen rinkelde zijn telefoon opnieuw – hetzelfde

  nummer.

  ‘Christiansen,’ blafte hij.

 • 40

  Er viel een lange stilte. ‘Papa?’

  Hij sloot zijn ogen, liet zich op zijn bureaustoel zakken

  en voelde een steek in zijn hart, terwijl zijn wolf worstelde

  met de man die wist dat zijn dochter hem haatte. Zij wilde

  hem niet meer zien, nooit meer. Ze was erbij geweest toen

  haar moeder overleed.

  ‘Stella?’ Hij kon niet bedenken wat haar ertoe bracht om

  bijna veertig jaar stilte te doorbreken. ‘Alles goed met je?

  Wat is er aan de hand?’ Was er iemand die hij voor haar

  moest doden, een gebouw dat ze wilde dat hij opblies, wat

  dan ook?

  Ze slikte hoorbaar.

  Hij dacht dat ze meteen weer ging ophangen.

  Maar toen ze opnieuw sprak, klonk haar stem monter en

  leek de broze pijn die dat eerste woordje had gekleurd er

  nooit te zijn geweest. ‘Ik vroeg me af of je iets voor me zou

  willen doen.’

  ‘Waar heb je me voor nodig?’ Hij stelde tevreden vast

  dat hij behoorlijk evenwichtig klonk. Altijd goed om te

  weten waar je je kop in steekt, dacht hij bij zichzelf. Hij had

  eigenlijk willen zeggen dat zij hem álles mocht vragen, maar

  wilde haar niet wegjagen.

  ‘Ik leid een bureau dat pleegkinderen plaatst,’ vertelde ze

  hem – alsof hij dat niet wist. Alsof haar broers haar nooit

  hadden verteld hoe hij hen uithoorde: hoe het met haar

  ging, wat ze allemaal deed. Hij hoopte dat ze nooit ont-

  dekte wat er was gebeurd met de ex die haar had gestalkt.

  Hij had hem niet gedood, hoewel zijn duidelijk merkbare

 • 41

  verlangen daartoe wel had geholpen om deze kerel ervan te

  overtuigen naar een andere staat te verhuizen.

  ‘Dat weet ik,’ zei hij, omdat ze op een antwoord leek te

  wachten.

  ‘Er is iets…’ Ze aarzelde. ‘Ach, misschien was dit toch

  niet zo’n goed idee.’

  Hij ging haar weer kwijtraken! Hij moest een keer diep

  ademhalen om de paniek uit zijn stem te verdrijven. ‘Vertel

  het me toch maar. Of heb je soms iets beters te doen?’

  ‘Dat herinner ik me nog!’ riep ze uit. ‘Dat deed je bij

  mam ook altijd. Als zij hysterisch met borden of boeken

  begon te gooien, ging jij zitten en zei: “Vertel het me

  maar.”’

  Wilde ze nu over haar moeder praten? Over die ene keer

  dat hij kalm had moeten blijven en hem dat niet was gelukt?

  Hij had pas ontdekt dat hij een weerwolf was toen het te

  laat was, nádat hij zijn eigen vrouw had vermoord en de

  minnaar die zij had genomen, terwijl hij voor God en

  vaderland aan het vechten was (die hem overigens beide in

  de steek hadden gelaten). Ze had gewacht op zijn thuis-

  komst om hem te kunnen vertellen dat ze bij hem wegging

  – een vergissing die ze niet eens meer had kunnen be-

  treuren. Hij daarentegen zou er misschien wel voor eeuwig

  spijt van hebben.

  Hij sprak er nooit over, met niemand. Alleen voor Stella

  zou hij dit doen – maar zij kende het verhaal al. Zij was

  erbij.

 • 42

  ‘Wil je het over je moeder hebben?’ vroeg hij. Zijn stem

  werd zwaarder, zoals altijd wanneer de wolf dicht aan de

  oppervlakte kwam.

  ‘Nee, dat is het niet,’ zei ze vlug. ‘Daar heeft het niets

  mee te maken. Het spijt me, dit was geen goed idee.’

  Ze ging ophangen! Hij sprak zijn moeizaam opgebouwde

  voorraad zelfbeheersing aan en dacht razendsnel na.

  Veertig jaar als jager en leider van een groep mannen

  hadden hem veel ervaring opgeleverd in het tussen de

  regels door lezen. Als hij het gegeven dat het hier om zijn

  dochter ging even opzij wist te zetten, kon hij deze situatie

  misschien nog redden.

  Ze had verteld dat ze een bureau voor pleegkinderen

  leidde, alsof dit van belang was voor de rest van wat ze

  wilde zeggen.

  ‘Gaat het over je werk?’ vroeg hij, terwijl hij koortsachtig

  probeerde te bedenken wat een maatschappelijk werkster

  met een weerwolf zou moeten. Juist. ‘Is er een…’ Stella

  sprak liever niet over weerwolven, had hij van Clive

  gehoord. Als er iets bovennatuurlijks speelde zou ze er dus

  zelf over moeten beginnen. ‘Is er iemand die je lastigvalt?’

  ‘Nee,’ zei ze, ‘dat is het niet. Het gaat om een van mijn

  jongens.’

  Stella was nooit getrouwd en had geen kinderen ge-

  kregen. Volgens haar broer kwam dat doordat ze genoeg

  mensen had om voor te zorgen.

  ‘Ah, een van de pleegkinderen.’

  ‘Ja, Devonte Parish.’

 • 43

  ‘Een van je speciale gevallen?’ vroeg hij. Zijn Stella had

  altijd zwervers mee naar huis genomen, dieren én mensen.

  De meeste had ze opgeknapt en daarna terug naar huis

  gestuurd, met een maaltijd achter de kiezen en waar nodig

  een pleister of verband; maar sommige had ze gehouden.

  Ze zuchtte. ‘Kom eens naar hem kijken, alsjeblieft. Kun

  je morgen?’

  ‘Ik zal er zijn,’ beloofde hij. Het zou hem een paar

  uurtjes kosten om toestemming te regelen bij de roedels in

  haar woonplaats. Reizen was niet gemakkelijk voor een

  weerwolf. ‘Waarschijnlijk ergens in de middag. Is dit het

  nummer waarop ik je kan bereiken?’

  In plaats van op het vliegveld een taxi te nemen, huurde hij

  er een auto. Het was misschien lastiger om een parkeer-

  plaats te vinden, maar het gaf hem ook meer bewegings-

  vrijheid en privacy. Als zijn dochter slechts een gunst van

  hem wilde, maar er nog niet aan toe was om ook de

  vredespijp met hem te roken, had hij daar liever geen

  chauffeur bij. Een getuige zou het hem lastiger kunnen

  maken zichzelf in toom te houden – en zijn kleine meisje

  mocht echt nooit meer zien hoe hij zijn zelfbeheersing

  verloor.

  Voor hij op weg ging, belde hij haar en hoorde aan haar

  stem dat ze nog steeds hevig twijfelde. ‘Moet je horen,’ zei

  hij ten slotte. ‘Ik ben er nu toch. Misschien moeten we

  gewoon eens met die jongen gaan praten. Waar zullen we

  afspreken?’

 • 44

  Hij zou haar overal hebben herkend, hoewel ze elkaar – op

  haar verzoek – sinds de avond dat hij zijn vrouw had ver-

  moord niet meer hadden gezien. Destijds was ze twaalf, nu

  was ze een volwassen vrouw met zilveren draden in haar

  zwarte kroeshaar. De laatste keer dat hij haar zag was ze

  nog een beetje rond en zacht geweest, zoals de meeste

  kinderen van die leeftijd; nu had ze geen greintje zachtheid

  meer, maar was ze mager en gespierd – net als hij.

  Maar hoe lang het ook geleden was, hij zou haar nooit

  voor een ander kunnen aanzien: ze had zijn ogen en haar

  moeders gezicht.

  Hij had gedacht dat zulke heftige pijn je letterlijk zou

  laten bloeden. Het beest in hem worstelde, zocht naar een

  vijand. Maar hij wist het te beteugelen voor hij langs de

  stoeprand stopte en het portier van het slot haalde.

  Ze droeg een bruinwollen broekpak, enkele tinten

  donkerder dan de koffie-met-melkkleurige huid die ze van

  haar moeder had. Zijn eigen huid was donker als de nacht,

  waardoor hij zich veilig kon schuilhouden in de schaduwen

  – waar hij en anderen zoals hij thuishoorden.

  Ze trok het portier open en stapte in.

  Hij wachtte met wegrijden tot ze haar gordel had

  vastgemaakt. Natte sneeuw spatte op vanonder zijn ban-

  den, maar zodra hij had ingevoegd was het wegdek schoon.

  Zolang zij zweeg, bleef hij maar gewoon rijden. Hij had

  geen idee waar hij naartoe moest, maar nam aan dat ze hem

  dat wel zou vertellen zodra ze eraan toe was. Zijn blik hield

 • 45

  hij strak op het verkeer gericht, om haar de tijd te gunnen

  hem eens goed te bestuderen.

  ‘Je ziet er jonger uit dan ik me herinner,’ zei ze ten slot-

  te. ‘Jonger dan ikzelf.’

  ‘Ik was rond de vijfendertig toen ik Veranderde. Voor

  de meeste weerwolven lijkt een uiterlijke leeftijd van onge-

  veer vijfentwintig te gelden.’ Daar dan: hij had het uitge-

  sproken, ze moest er maar mee doen wat ze wilde.

  Hij rook dat haar angst voor hem weer oplaaide. Als hij

  echt vijfentwintig was geweest had hij het nu misschien

  uitgejankt. Dit soort spanning was niet handig als je een

  weerwolf was. Hij ademde diep in door zijn neus om

  zichzelf te kalmeren – hij had haar angst verdiend.

  ‘Devonte wil met niemand praten: niet met mij, niet met

  iemand anders,’ zei ze. En toen, alsof die woorden een

  sluisdeur hadden opengezet, ging ze verder: ‘Je had hem

  moeten zien toen ik hem leerde kennen. Hij was tien, maar

  leek wel veertig. Hij had net zijn oma verloren, bij wie hij

  was opgegroeid. Hij keek me recht aan, stak zijn kin naar

  voren en zei tegen me dat hij een huis nodig had waar hij

  kleren en eten kreeg, zodat hij zich kon concentreren op

  school.’

  ‘Slimme jongen?’ vroeg hij.

  Ze was midden in het verhaal begonnen, een gewoonte

  van haar die hij helemaal was vergeten – tot nu toe dan.

  ‘Heel slim. Stil. Maar ook grappig.’ Ze maakte een

  bedroefd geluid en even was haar verdriet groter dan haar

  angst voor hem. ‘We screenen alle gezinnen en gaan er

 • 46

  regelmatig langs. Maar we zijn ook met te weinig – en

  sommige klootzakken weten ons erg lang voor de gek te

  houden. Bovendien duurt het even voor je de rotte appels

  gaat herkennen.

  ‘Als hij bij zijn eerste gezin had kunnen blijven was er

  niets aan de hand geweest. Hij woonde er zes jaar. Maar

  afgelopen najaar raakte de pleegmoeder onverwacht

  zwanger én werd haar man overgeplaatst voor zijn werk.’

  Ze hadden de jongen laten vallen als een oude bank die

  ze te lastig vonden om mee te verhuizen, dacht David. En

  hij voelde een golf van woede opkomen, voor deze jongen

  die hij niet eens kende. Hij slikte de emotie gauw weg – dat

  kon hij tegenwoordig, voor even dan. Als hij straks thuis

  was, moest hij echt een flink eind gaan rennen.

  ‘Ik had het net erg druk met een paar rechtszaken,

  waardoor het iemand anders was die hem in zijn nieuwe

  gezin plaatste,’ vervolgde Stella turend naar haar handen,

  waarmee ze een bruine map vastklampte. ‘Dat zou eigenlijk

  geen problemen moeten hebben opgeleverd. Dit gezin had

  al eerder pleegkinderen gehad en Devonte was een goede

  jongen, geen lastig type.’

  ‘Maar toch is er iets gebeurd?’ vroeg hij.

  ‘Volgens zijn pleegmoeder flipte hij opeens: begon met

  meubilair te gooien, dingen kapot te maken. Toen hij haar

  vervolgens bedreigde, greep zijn pleegvader in en sloeg hem

  buiten westen. Nu ligt Devonte in het ziekenhuis, met een

  gebroken pols en twee gebroken ribben, en weigert hij iets

  te zeggen.’

 • 47

  ‘En jij gelooft het pleeggezin niet.’

  Ze snoof verontwaardigd. ‘Vanbuiten zijn de Linnfords

  net dat koppel van The Brady Bunch: zij glimlacht en knikt

  wanneer hij spreekt, hij is een en al charme en bezorgd-

  heid.’ Ze snoof opnieuw en zei afgemeten: ‘Ik zou hen ook

  niet geloven als ze me niet steeds zo keurig te woord

  zouden staan. Ik ken Devonte. Hij wil gewoon zijn school

  afmaken, zodat hij een beurs kan aanvragen, gaan studeren

  en voor zichzelf zorgen.’

  Hij knikte nadenkend. ‘Maar waarom heb je mij dan

  gebeld?’ Hij wilde best met dit echtpaar gaan praten. Maar

  als dat alles was wat ze van hem wilde, had ze hem van zijn

  lang-zal-ze-leven niet gebeld, dacht hij. Daar had ze haar

  broers voor.

  ‘Vanwege de foto’s.’ Ze stak de map omhoog.

  Hij moest een paar blokken rijden voor hij een geschikte

  parkeerplek had gevonden. Hij zette de auto stil, maar liet

  de motor aan.

  Hij trok de zes foto’s los uit de paperclip aan de achter-

  kant van de map en spreidde ze voor zich uit. Zijn belang-

  stelling was meteen gewekt en hij wilde dat hij meer dan

  slechts een paar plaatjes had. Wat hij zag, was absoluut

  meer schade dan één doodgewone jongen kon aanrichten:

  het leken er eerder tien te zijn geweest, met voorhamers.

  De gaten in de muren zou iedereen hebben kunnen maken,

  maar die in het drie meter hoge plafond, het grote bureau

  dat in drie delen op zijn kant lag en de versplinterde antieke

  eiken stoel die een poot miste waren interessanter.

 • 48

  ‘De laatste keer dat ik zoiets zag…’ fluisterde Stella.

  Het was waarschijnlijk maar goed dat ze het niet kon

  opbrengen haar zin af te maken. David moest toegeven dat

  het enige dat in dit tafereel nog miste het bloed en de

  afgerukte ledematen waren.

  ‘Hoe oud is die Devonte?’

  ‘Zestien.’

  ‘Kun je me daar binnensmokkelen om de schade te

  bekijken?’

  ‘Nee, ze hebben het al laten repareren.’

  Zijn wenkbrauwen vlogen omhoog. ‘Hoe lang is dit dan

  geleden?’

  ‘Het was op de eenentwintigste, dus drie dagen.’ Ze

  maakte een vaag handgebaar. ‘Ja ja, ik weet het: meestal

  moet je zeker een maand op een aannemer wachten. Maar

  geld doet een hoop. En dat heeft deze vent genoeg.’

  Mm, dat was vreemd. ‘Waarom nemen ze dan een

  pleegkind in huis?’

  Voor het eerst keek ze hem recht in de ogen en knikte

  alsof hij het had begrepen. ‘Als ík hen had gescreend, had

  ik meteen onraad geroken. Rijkelui willen geen bastaardjes

  met een heftig verleden. En als ze dat wel willen, gaan ze

  naar China of Roemenië en adopteren daar een baby om

  tegen te kirren. Nee, als rijkelui een pleegkind in huis

  nemen dan hebben ze daar iets mee voor. Maar ja, wij zijn

  altijd wanhopig op zoek naar pleeggezinnen… en ik was

  niet degene die hen heeft goedgekeurd.’

 • 49

  ‘Je zei dat die jongen niets wil loslaten. Alleen niet tegen

  jou, of tegen iedereen?’

  ‘Iedereen. Sinds het is gebeurd heeft hij geen woord

  meer gezegd. Hij communiceert überhaupt niet meer.’

  In gedachten liep David een aantal van de mogelijk-

  heden na. ‘Is er, behalve de jongen zelf, nog iemand ge-

  wond geraakt?’

  ‘Nee.’

  ‘Zou je het erg vinden als ik nu naar hem toe ging?’

  ‘Nee, graag zelfs.’

  Op haar aanwijzingen reed hij naar het ziekenhuis.

  Toen hij de auto had neergezet en het portier wilde openen,

  greep ze hem bij zijn arm. Het was hun eerste aanraking.

  ‘Zou hij een weerwolf kunnen zijn?’

  ‘Misschien,’ gaf hij toe. ‘Zo’n ravage…’

  ‘Het was net ons huis,’ zei ze zonder hem aan te kijken –

  maar ook zonder haar hand van zijn arm te halen. ‘Ons

  huis, die avond.’

  ‘Maar als hij een weerwolf was, betwijfel ik of die

  meneer Linnford van jou hem had kunnen uitschakelen

  zonder zelf flink gehavend te raken. Misschien is Linnford

  wel de weerwolf.’ Dat zou mooi kloppen: de meeste weer-

  wolven die hij kende – zij die het overleefden – werden

  uiteindelijk rijk. Kinderen krijgen was echter lastiger. Mis-

  schien was dat de reden dat Linnford en zijn vrouw zich

  hadden opgegeven als pleeggezin.

  Stella knikte. ‘Dat dacht ik dus ook! Dat moet het zijn:

  Linnford is een weerwolf. Kun jij dat aan hem zien?’

 • 50

  Hij voelde een zware druk op zijn borstkas. Wat dapper

  van haar: ze had het enige monster dat ze kende erbij

  geroepen, om een ander monster aan te pakken. Het deed

  hem denken aan hoe ze tussen hem en de jongens in was

  gaan staan, om ze zo goed als ze kon te beschermen.

  ‘Laat me eerst met Devonte praten,’ zei hij, terwijl hij de

  grom uit zijn stem probeerde te houden en daar slechts

  matig in slaagde. ‘Dan kan ik me daarna op Linnford

  storten.’

  De gangen van het ziekenhuis waren versierd met lange

  slingers vol rode en groene lampjes. Kerstmis werd elk jaar

  nepper en leek steeds verder te staan van de kerstfeesten

  die David als kind had gevierd.

  Zijn dochter leidde hem kordaat naar de liften,

  onderweg knikkend naar enkele leden van het ziekenhuis-

  personeel.

  Hij haatte het dat zijn kinderen elk jaar ouder werden.

  Hij haatte het zilver in hun haren, dat hem er steeds weer

  aan herinnerde dat de tijd hen uiteindelijk allemaal van hem

  zou afpakken.

  In de lift ging ze zo ver mogelijk van hem af staan, alsof

  hij een wildvreemde was – of een monster. Nou ja, ze ren-

  de tenminste niet gillend voor hem weg.

  Met bitterheid valt niet te leven, wist hij. Zoals de

  meeste onaangename gevoelens maakte bitterheid de wolf

  in hem rusteloos. En rusteloze wolven waren gevaarlijk.

 • 51

  De verpleegkundige bij de balie naast de lift kende Stella

  ook en begroette haar met haar naam. ‘Meneer Linnford

  was hier nog, hij vroeg naar Devonte. Ik heb hem gezegd

  dat hij nog niet bij hem op visite mocht.’ Ze trok er een

  zuinige blik bij: ze nam het Stella blijkbaar kwalijk dat ze

  het deze man zo moeilijk had moeten maken. ‘Wat is dat

  toch een aardige man, dat hij nog steeds om die jongen

  geeft – na wat hij hen heeft aangedaan.’

  Ze overhandigde Stella een klembord, terwijl ze een licht

  nieuwsgierige blik op David wierp. Hij schonk haar zijn

  onschuldigste glimlach; zij glimlachte terug, waarna ze weer

  op het klembord keek dat Stella haar had teruggegeven.

  David kon het van hieraf lezen: Stella Christiansen en gast.

  Tja, zei hij tegen zichzelf, ze kon natuurlijk niet opschrijven

  dat hij haar vader was, terwijl zij er ouder uitzag dan hij.

  ‘Hij mag dan aardig zijn,’ reageerde Stella enigszins kil,

  ‘houd hem toch maar buiten de deur – totdat wij zeker

  weten wat er is gebeurd en waarom.’

  En ze beende weg in de richting van een dubbele deur,

  waarvoor een politieman op een houten stoel in een

  beduimelde paperbackversie van Stephen Kings Cujo zat te

  lezen. ‘Jorge,’ zei ze.

  ‘Stella.’ Hij drukte op een knop, waarna de deur voor

  hen openzwaaide.

  ‘Hij ligt in de beveiligde vleugel,’ vertelde ze David op

  fluistertoon terwijl ze kwiek doorstapte. ‘Niet dat die echt

  superveilig is trouwens. Jorge had jou nooit door mogen

  laten zonder je papieren te controleren.’

 • 52

  Alsof iemand tegen zijn Stella zou durven ingaan, dacht

  David. Als klein meisje al deed iedereen wat ze zei. Hij deed

  zijn best om niet naar haar te glimlachen: ze zou het toch

  niet begrijpen.

  Dit gedeelte van het ziekenhuis rook naar bloed,

  wanhoop en ontsmettingsmiddel. En ook al waren de

  meeste van deze geuren oud, als er echt een nieuwe wolf in

  deze omgeving werd vastgehouden, zou die heel wat meer

  opschudding veroorzaken dan wat hij nu bemerkte. En een

  zestienjarige kon alleen maar een gloednieuwe wolf zijn: als

  ze nog jonger waren overleefden ze de Verandering bijna

  nooit. Hoe dan ook, onderhand zou hij een wolf toch

  moeten ruiken. Hun eerste conclusie was dus correct: dat

  joch van Stella was geen weerwolf.

  ‘Hangen er camera’s in zijn kamer?’ vroeg hij zacht.

  Ze hield even haar pas in. ‘Nee. Dat staat nog op de lijst

  van aanbevolen verbeteringen.’

  ‘Oké. En liggen hier nog meer lui?’

  ‘Momenteel niet,’ zei ze. ‘Dit ziekenhuis ligt niet in de

  buurt van bendeterritoria en volwassen criminelen worden

  op een andere afdeling verpleegd.’

  Ze stapte door een van de openstaande deuren; hij

  volgde haar en sloot de deur meteen achter hen.

  Het was geen privékamer, maar toch was het eerste bed

  leeg. In het tweede lag een jongen naar een van de raamloze

  muren te staren. Zijn gezicht was licht gehavend, een van

  zijn handen zat in het gips. De andere was met een dik

  plastic koord vastgemaakt aan een dikke stang die aan de

 • 53

  muurkant uit het bed stak. Beter dan handboeien, dacht

  David, maar niet veel.

  De jongen keek niet op toen ze binnenkwamen.

  Misschien was het zijn naam of het beeld dat het woord

  ‘pleegkind’ bij hem opriep, maar eerlijk gezegd had David

  gedacht dat Devonte zwart was. In plaats daarvan zag hij

  eruit alsof iemand wel zes verschillende rassen door elkaar

  had gehusseld – maar allemaal Euraziatisch, niet van het

  Duistere Continent. Er zat Indianen- of Aziatisch bloed in

  zijn ogen en die neus zou weleens Joods of Italiaans

  kunnen zijn. Zijn huid zag eruit alsof hij lang in de zon had

  gelegen, maar gezien de tijd van het jaar was het

  waarschijnlijker dat dit zijn gebruikelijke tint was:

  Mexicaans, Grieks of zelfs Indiaas.

  Niet dat het wat uitmaakte trouwens. Hij had allang

  gemerkt dat de tijd langzaam het proces afmaakte dat in

  Vietnam begonnen was: iemands huidskleur of godsdienst

  deden er tegenwoordig voor hem weinig meer toe. En zelfs

  als het wél zo was geweest… zijn dochter had hem om

  hulp gevraagd.

  Stella wierp een blik op haar vader. Omdat ze hem niet

  kende, wist ze ook niet of hij door Devontes demon-

  stratieve bokkigheid heen kon kijken – en de angst erachter

  kon zien. Aan zijn uitdrukkingsloze gezicht en kaarsrechte

  soldatenhouding kon ze niets afleiden. Ze had aardig wat

  mensenkennis, maar haar eigen vader kende ze niet meer.

  Ze had hem niet meer gezien sinds… die ene avond.

 • 54

  Omdat ze er een ongemakkelijk gevoel van kreeg, richtte ze

  haar aandacht maar gauw op de andere persoon in de

  ruimte.

  ‘Hé, jochie!’

  Devontes blik bleef strak op de muur gericht.

  ‘Ik heb iemand voor je meegebracht.’

  Haar vader wierp een onderzoekende blik op de jongen,

  keek toen op en ademde luid in door zijn neus. ‘Waar zijn

  de kleren die hij aanhad toen hij hier werd binnengebracht?’

  vroeg hij.

  Eindelijk had hij Devontes aandacht. Stella was zo blij

  met diens reactie dat haar antwoord even op zich liet

  wachten.

  Haar vaders oog viel op een kastje. Hij beende erheen

  en trok het deurtje open. Hij haalde er een plastic tas met

  kleren uit en zei, met opzet zo nonchalant mogelijk:

  ‘Linnford is vandaag naar je komen informeren.’

  Devonte werd muisstil.

  Stella wist niet precies waar dit naartoe ging, maar

  sprong er alvast tussen om te helpen. ‘Ik hoorde van de

  politie dat hij heeft besloten geen aangifte te doen. Ze

  brengen je straks naar een kamer met uitzicht. En morgen

  heb ik een vergadering over wat er met je gebeurt zodra je

  hier wordt ontslagen.’

  Devonte opende zijn mond maar sloot hem meteen

  weer.

  David stak zijn neus in de plastic tas en zei toen zacht:

  ‘Waarom ruiken jouw kleren naar vampier, knul?’

 • 55

  Devonte keek hem aan, met grote ogen van schrik.

  Opnieuw opende hij zijn mond.

  Ditmaal vermoedde Stella dat hij zweeg omdat hij

  daadwerkelijk niets kon uitbrengen. Ze was zelf ook best

  geschrokken van dat ‘vampier’. Maar ze zou waarschijnlijk

  ook niet in weerwolven hebben geloofd als haar vader er

  niet eentje was geweest. ‘Ik eh… heb jullie nog helemaal

  niet aan elkaar voorgesteld,’ mompelde ze. ‘Devonte, dit is

  mijn vader. Ik heb hem gebeld meteen nadat ik de foto’s

  van de plaats delict had gezien. Hij is een weerwolf.’ Als

  Devonte werkelijk problemen met vampiers had, was een

  weerwolf misschien zo erg nog niet.

  De treurige blauwgrijze stoel met de gescheurde

  kunstleren zitting die naast zijn bed had gestaan vloog vlak

  langs haar, in de richting van haar vader – die hem simpel-

  weg opving, waarna hij de jongen een belangstellende

  glimlach schonk. ’Je hebt hem zeker verrast, hè? Zo vaak

  tref je geen tovenaar.’

  ‘Tovenaar?’ piepte Stella (en ze baalde ervan hoe suf ze

  klonk).

  Haar vaders glimlach werd wat breder. Ze herinnerde

  zich die lach uit haar jeugd, wanneer zij of een van haar

  broers iets opvallend slims hadden gedaan. Maar ditmaal

  was hij voor Devonte bedoeld.

  Haar vader speelde een beetje met de stoel, die hij nog

  steeds vasthield. ‘De kracht van een heks concentreert zich

  op lichamen en gedachten, vlees en bloed. Een tovenaar

  heeft macht over de fysieke –’

 • 56

  Het lege bed knalde tegen de muur met het openstaande

  kastje. Het deurtje boog om, er verscheen een grote scheur

  in de dunne muur. Haar vader stond er veilig voor. Ze

  besefte nu pas dat hij eroverheen moest zijn gesprongen.

  Hij had de stoel nog steeds beet, maar zijn glimlach was nu

  een brede grijns. ‘Leuk geprobeerd, knul. Maar ik ben je

  vijand niet.’ Hij keek hoofdschuddend naar de klok aan de

  muur. ‘Ze moeten dat ding eens goed zetten. Weet jij hoe

  laat het is?’

  Er vloog geen meubilair meer door de kamer.

  Zuchtend haalde haar vader zijn mobieltje tevoorschijn

  en keek erop. ‘Halfzeven. Het is al donker buiten. Hoe erg

  heb je hem verwond met die stoel van de foto?’

  Devonte zat bijna te hyperventileren, maar Stella

  onderdrukte de neiging om naar hem toe te gaan. Ze

  hoopte dat haar vader wist wat hij deed. Ze rilde, ook al

  droeg ze haar favoriete wollen pak en was het behoorlijk

  warm in het ziekenhuis. Hoeveel zou er waar zijn van alle

  verhalen die ze over vampiers had gehoord?

  Devonte zuchtte diep. ‘Niet erg genoeg.’

  Zonder enige overgang vroeg haar vader hem: ‘Wie

  heeft je dat eigenlijk geleerd, om helemaal niets meer te

  zeggen als je een geheim moet bewaren?’

  ‘Mijn oma. Haar moeder heeft Dachau overleefd omdat

  de Amerikaanse troepen net op tijd kwamen – én omdat ze

  haar mond hield toen de Nazi’s informatie wilden.’

 • 57

  Haar vaders gezicht werd zachter. ‘Dappere vrouw. Was

  zij soms de zigeunerin? De meeste tovenaars hebben op

  zijn minst een beetje zigeunerbloed.’

  De jongen trok zijn schouders op en begon druk met

  zijn handen door zijn gezicht te wrijven.

  Stella herkende dit gebaar van wel honderd andere

  kinderen: hij probeerde niet in huilen uit te barsten.

  ‘Stella zei dat je een weerwolf bent.’

  Haar vader hield zijn hoofd schuin, alsof hij iets afwoog.

  ‘En Stella liegt niet.’ Geheel onverwacht zocht hij haar blik

  en hield hem vast. ‘Ik weet niet of we vanavond nog een

  vampier op bezoek krijgen – dat hangt er vanaf hoe erg

  Devonte hem heeft verwond.’

  ‘Haar,’ zei Devonte, ‘het was een zij.’

  Stella’s blik nog steeds vasthoudend verbeterde haar

  vader zich: ‘Haar. Je moet haar flink hebben toegetakeld,

  dat ze hier nog steeds niet is geweest. En dat betekent

  waarschijnlijk ook dat we geluk hebben en dat ze alleen is.

  Als er nog meer waren geweest hadden die zich gisteren of

  eergisteren al laten zien: ze kunnen het zich niet

  veroorloven Devonte in leven te laten met wat hij van hen

  weet. Als vampiers hun getuigen altijd gewoon hadden

  laten leven, zouden ze niet al zo lang bestaan.’

  ‘Niemand zou me hebben geloofd,’ prevelde Devonte.

  ‘Ze zouden me voorgoed hebben opgesloten.’

  Eindelijk liet haar vader Stella’s blik los en richtte zich

  weer op Devonte.

 • 58

  De jongen rechtte zijn rug onder de druk – Stella wist

  precies hoe hij zich voelde.

  ‘Is dat wat Linnford je heeft verteld, toen de buren

  kwamen kijken waar die herrie vandaan kwam?’ vroeg haar

  vader zacht. ‘Bewoners van luxe appartementen negeren

  vreemde geluiden niet zo gauw. Is dat waarom je met

  zoveel meubilair hebt gesmeten? Slim van je, knul.’

  Devonte knikte – en maakte zijn rug nog wat rechter

  onder Davids lof.

  ‘Maar de volgende keer dat je wordt aangevallen door

  een vampier en het lukt je niet hem te doden, moet je het

  van de daken schreeuwen. Misschien dat je voor de rest van

  je leven naar een psycholoog wordt gestuurd, maar de

  vampiers zullen je voortaan mijden als de pest. Dus… als

  ze vanavond niet komt, stap jij met je verhaal naar de

  krant.’ Hij wierp een blik op Stella, die knikte.

  ‘Ik ken wel wat journalisten,’ zei ze. ‘“Jongen Claimt

  Aanval door Vampier” – dat zou toch goed moeten zijn

  voor een paar forse koppen.’

  ‘Oké.’ Haar vader draaide zich weer naar haar. ‘Jij moet

  nu deze kamer uit gaan en hout voor ons zoeken: een stoel,

  een tafel, wat dan ook om een paar staken van te kunnen

  maken.’

  ‘En wijwater?’ opperde Devonte. ‘Misschien hebben ze

  hier wel een kapel.’

  ‘Slim,’ zei David. ‘Maar van wat ik heb gehoord, richt

  dat niet voldoende schade aan om er erg veel moeite voor

  te doen. Ga maar gauw, Stella – en wees voorzichtig.’

 • 59

  Ze wilde hem eigenlijk plagerig salueren, maar ver-

  trouwde hem daar nog niet goed genoeg voor, dus liet ze

  haar arm gauw weer zakken.

  Hij zag het toch, glimlachte en draaide zich toen weer

  naar Devonte. ‘En jij… jij gaat mij nu alles vertellen wat je

  van deze vampier weet.’

  Stella gluurde in de kamer