Top Banner
4

becotek depoluarea atmosferei

Feb 07, 2016

Download

Documents

Alexandra Ioana

depoluarea atmosferei
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: becotek depoluarea atmosferei
Page 2: becotek depoluarea atmosferei

Activitate: producerea pieselor din alamă pentru industria de rulmenţi;

Materie primă: deşeuri de alamă provenite de la alte turnătorii sau din producţia proprie;

Sursa de poluare: pulberi de la prelucrarea alamei (Zn 70%, Cu 1,5 %), abur, gaze reziduale (CO, SO2, NO, COV, CO2) provenite de la cele 5 cuptoare electrice cu inducţie şi de la cele 9 maşini de turnare centrifugală;

Page 3: becotek depoluarea atmosferei
Page 4: becotek depoluarea atmosferei

Deşeul este depozitat în saci big- bags puşi pe EURO paleţi, în magazia de materii prime în incinta halei de producţie.

Firma, utilizând instalaţiile de purificare, nu depăşeşte limitele de poluare atmosferică impuse de către legislaţie.