Top Banner
34

Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

Sep 04, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama
Page 2: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK, Kranjčevićeva 16, 44000 SISAK

web adresa: www.hgk.hr; e-mail: [email protected] tel: 044/522-583; fax: 044/521-531

Baze podataka

Registar poslovnih subjekata | Očevidnik nekretnina i pokretnina | Registar posrednika i imenik agenata | Registar hrvatskih izvoznika | Burza robe i usluga | Burza otpada

SADRŽAJ:

USLUGE HGK 3

NAJAVE 6

OBAVIJESTI 9

EU NATJEČAJI 15

PUBLIKACIJE HGK 17

ODRŽANO 19

GOSPODARSKA VIJEĆA 19

STRUKOVNE GRUPE 21

JAVNE OVLASTI 23

SAJMOVI 24

MEĐUNARODNI POSLOVI 26

EDUKACIJE, SEMINARI 27

EU PROJEKTI 30

Page 3: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

USLUGE HGK

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 3

UUUSSSLLLUUUGGGEEE HHHGGGKKK Za vas pratimo i analiziramo zakonodavnu regulativu. U suradnji s vama, utječemo na prijedloge i izmjene zakona. Dajemo vam pravne informacije i pomažemo da uklanjate administrativne barijere. Lobiramo za vas na međunarodnoj razini:

UDRUŽENJA I ZAJEDNICE

Utječite na izmjene zakona i propisa kroz strukovna udruženja, zajednice i grupacije (50 udruženja, 50 grupacija i 29 zajednica). Putem stručnih službi HGK i predstavni-ka udruženja surađujete s državnim institucijama u izradi propisa i kreiranju različi-tih dokumenata (300 na godinu).

ZATRAŽITE PRAVNE INFORMACIJE

Za vas pratimo i analiziramo zakone, pripremamo zakonske prijedloge i pomažemo u njihovim izmjenama (2011. – 2015. HGK je uputila 1859 mišljenja kreatorima eko-nomske politike).

Obrazac za postavljanje upita za pravne informacije

INTERNACIONALNO ZASTUPANJE INTERESA I MEĐUNARODNO LOBIRANJE

Artikuliramo vaše interese na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini (HGK je članica brojnih međunarodnih asocijacija – Eurochambres, međunarodnih komora ICC, mediteranskih komora ASCAME). Lobiramo putem naših predstavništava u Bru-xellesu i Moskvi te članstva u pojedinim gospodarskim udruženjima.

POMOĆ PRI GOSPODARSKIM I POTROŠAČKIM SPOROVIMA

Pomažemo pri izvansudskom rješavanju poslovnih i potrošačkih sporova, što je jefti-nije i brže od redovnog suđenja.

Pronalazimo tržišta i poslovne partnere. Za vas analiziramo ciljana tržišta. Organi-ziramo izložbe i sajmove, poslovne sastanke i B2B razgovore. Informiramo vas o inozemnim tenderima, educiramo o mogućnostima koje pružaju europski fondovi:

NOVA USLUGA: PODUZETNIK-IZVOZNIK (POTPORA ZA NOVA TRŽIŠTA)

Za vas pronalazimo potencijalne inozemne poslovne partnere – naša nova usluga je Poduzetnik-izvoznik (pružamo vam indvidualiziranu potporu za izlazak na nova tržiš-ta i pronalaženje novih inozemnih partnera). Pošaljite nam zahtjev za popisom izrav-nih kontakata potencijalnih partnera, za informacijama i analitičkim prikazima gos-podarstava ciljanih tržišta i/ili za prilagođenim detaljima o otvorenim javnim natje-čajima.

INFORMACIJE O STRANIM TRŽIŠTIMA

Pružamo vam informacije i analizu gospodarsko-političke situacije na inozemnim tr-žištima za koje ste zainteresirani. Predlažemo vam potencijalna tržišta za plasman vaših roba i usluga.

Page 4: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

USLUGE HGK

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4

UUUSSSLLLUUUGGGEEE HHHGGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE

Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama u zemlji i ino-zemstvu (2015. godine HGK je organizirala nastupe na 144 sajma na kojima je sudje-lovalo 2470 tvrtki). Za vas organiziramo poslovne sastanke i poslovne razgovore s potencijalnim domaćim i inozemnim partnerima (2015. godine HGK je organizirala 163 poslovne delegacije sa 1572 sudionika).

NOVA USLUGA: MEĐUNARODNI NATJEČAJI (TENDERI.HR)

Informacije o inozemnim javnim natječajima (tenderima), nakon što odaberete ro-bu ili usluge koje nudite, stižu izravno u vašu e-poštu.

POTVRDE, OVJERE I ATA KARNETI

Pružamo vam informacije o izvoznoj i uvoznoj dokumentaciji i inozemnom porez-nom sustavu. Umrežavamo vašu tvrtku na ciljanom tržištu. Posredujemo pri izradi viza za poslovne partnere naših članica. Izdajemo potvrde i certifikate potrebne za vašu internacionalizaciju.

HGK je ovlaštena za izdavanje niza dozvola i potvrda potrebnih za međunarodnu tr-govinu i transport (dozvole, cjenici i vozni redovi).

FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Educiramo vas o mogućnostima financiranja iz EU fondova. Imate ideju za projekt i treba Vam pomoć u razradi projektne ideje, proračunu, pisanju samog projekta i po-moć oko pripreme natječajne dokumentacije? Pretražite našu Bazu EU projekata poslovnih savjetnika s više od 500 EU projekata poslovnih savjetnika i pronađite konzultanta prema svojim potrebama i potrebama svojeg projekta.

NOVA USLUGA: VAUČER MOJ EU-PROJEKT

Natječaj za jednokratnu dodjelu po 10.000 kuna članicama HGK za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz EU fondova. Prijaviti se mogu isključivo članice koje zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti prema pojedinim fondovima EU. Sufinanciramo vam izradu prijavne dokumentacije (izrada poslovnog plana, investicijske studije, studije izvodljivosti, marketinškog plana, pripremu prija-vnih obrazaca i/ili prikupljanje potrebne popratne dokumentacije).

KATALOG INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Identificiramo ulagačke mogućnosti i promoviramo investicijski potencijal RH. Naj-opsežnija baza podataka investicijskih projekata prikupljenih kroz nacionalnu mrežu županijskih gospodarskih komora.

EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Nacionalni smo koordinator Europske poduzetničke mreže EEN, koja pomaže malim i srednjim tvrtkama da maksimalno iskoriste EU tržišta.

Page 5: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

USLUGE HGK

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 5

UUUSSSLLLUUUGGGEEE HHHGGGKKK PROJEKTI I AKCIJE

Promoviramo vas i putem projekata od nacionalne važnosti: Kupujmo hrvatsko, Hr-vatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko, Invest in Croatia, Godišnje nagrade Zlatna ku-na za najuspješnije tvrtke, Akcija Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku, Riba Hr-vatske – jedi što vrijedi, Drvo je prvo, Vina Croatica – vina mosaica.

Kako izvoziti, uploviti u poduzetničke vode ili jednostavno na jednom mjestu imati uvid u najveću poslovnu bazu podataka: od poslovnih subjekata, investicijskih i EU projekata do baze roba i usluga. Najveći broj strukovnih edukacija, ispita i certifi-kata – provjerite kako.

SEMINARI, KONFERENCIJE I EDUKACIJE

Za vas kontinuirano organiziramo seminare, konferencije i edukacije na različite te-me (u 2015. godini organizirane su 753 edukacije na kojima je sudjelovalo 28415 po-duzetnika).

STRUKOVNE EDUKACIJE, ISPITI I CERTIFIKATI

Uz niz ostalih, HGK provodi i specijalizirane strukovne edukacije: besplatni HACCP seminari, edukacija i certifikat za prehrambene i ugostiteljske tvrtke koji im pomaže pri kontroli opasnosti u preradi ili posluživanju hrane; stručni ispit za agenta posre-dovanja u prometu nekretnina...

REGISTRI I IMENICI

Nudimo uvid u brojne baze podataka, imenike i upisnike: Registar posrednika i imenik agenata u prometu nekretnina; Registar hrvatskih izvoznika; Baza poslovne i tehnološke suradnje u EU; Registar poslovnih subjekata (njih više od 90.000); Burza roba i usluga; Partnerstva na EU projektima; Javni komisionari; Upisnik o iz-davanju i distribuciji tiska; Burza otpada.

OVRŠENE NEKRETNINE I POKRETNINE

Pregledajte očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečaj-nom postupku.

ONLINE KATALOG HRVATSKIH PROIZVODA

Namjera nam je putem Kataloga upoznati naručitelje roba i usluga, posebno investi-tore i projektante, s kvalitetnim i cijenom konkurentnim proizvodima koji se proiz-vode u Hrvatskoj. Podatke u Katalog unose hrvatske tvrtke sukladno Uvjetima koriš-tenja koje su ujedno i odgovorne za točnost unesenih podataka. Katalogom želimo ostvariti povećanje udjela hrvatskih proizvoda u sustavu javne nabave te posebno povećati udio malih i srednjih poduzetnika poštujući pri tome načela slobode kreta-nja roba i usluga. Vjerujemo da će Vam Katalog pomoći u poslovanju i olakšati pris-tup potrebnim informacijama kao i ponuditeljima. Hrvatske tvrtke pozivamo na stje-canje znakova Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko. Saznajte kako steći pravo upo-rabe znakova.

Page 6: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

NAJAVE

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 6

POZIV NA RADIONICU O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I

FINANCIRANJA TERORIZMA

HGK Županijska komora Sisak u suradnji s Hr-vatskom zajednicom računovođa i financij-skih djelatnika i Društvom ekonomista, raču-novođa i financijskih djelatnika Sisak organizi-ra radionicu o mjerama za sprječavanje pra-nja novca i financiranja terorizma, u srijedu, 13. travnja 2016. godine, u 9.30 sati u ŽK Si-sak, Kranjčevićeva 16.

Radionica je namijenjena ovlaštenim računo-vođama, knjigovođama, poreznim savjetnici-ma i revizorima, odvjetnicima, javnim biljež-nicima, posrednicima u prometu nekretnina, mjenjačima, trgovcima plemenitim metala i umjetninama, kao obveznicima provođenja mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i ot-krivanje pranja novca. Naime, obveznici pri-mjene Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma dužni su u skladu s čl. 49. spomenutog Zakona svake godine proves-ti stručno osposobljavanje i izobrazbu. Svi po-laznici dobit će potvrdu kao dokaz o prisust-vovanju stručnom osposobljavanju i izobrazbi za 2016. godinu.

Cijena je radionice 450 kuna (s PDV-om) za prvog, te 350 kuna za svakog sljedećeg sudio-nika iz iste tvrtke. Zainteresirani za radionicu mogu se prijaviti najkasnije do 11. travnja po-punjenom online prijavnicom ili prijavnicom u pratećim dokumentima, na e-mail dkrnjaic @hgk.hr, na fax: 044/521-531 ili telefonom 044/524-117.

ZAVRŠNA RADIONICA ZA NEZAPOSLENE STARIJE OD 50 GODINA U OKVIRU PROJEKTA AGE IS EFFECTIVE

U HGK Županijskoj komori Sisak 15. travnja 2016. godine u 9 sati održat će se završna ra-dionica za nezaposlene osobe starije od 50 godina, a u okviru projekta Starost je učinko-vita – razvoj i implementacija inovativne me-

todologije za razvoj ljudskih resursa i jačanje zapošljavanja starijih osoba (Age is Effective).

Cilj je radionice poboljšati zapošljivost i dopri-nijeti većoj participaciji ljudi starijih od 50 go-dina na tržištu rada. Na ovaj način nastoji se pomoći starijim osobama da se lakše snalaze u novim promijenjenim okolnostima na tržiš-tu rada te da se na taj način lakše zaposle.

Potreba za navedenom edukacijom proizlazi iz izrazito negativnih trendova na tržištu rada, što je pokazala nedavno provedena analiza. Uz jaku depopulaciju, Sisačko-moslavačka žu-panija suočava se i s problemom starenja sta-novništva, što kao posljedicu ima velik broj starijih nezaposlenih osoba, kao jedne od naj-ugroženijih skupina na tržištu rada.

Nositelj je projekta Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA (Zaklada za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja PRIZ-MA) iz Maribora, a partneri su u projektu Raz-vojna agencija Sisačko-moslavačke županije SIMORA, HGK Županijska komora Sisak i Eko-nomski institut Maribor.

Vrijednost projekta financiranog iz Europsko-ga socijalnog fonda jest 189.704,30 eura, od čega 5,04 posto iznosa sufinanciraju projektni partneri. Projekt je započeo 17. veljače 2015. godine, trajat će 17 mjeseci, a njegov je cilj osnaživanje kompetitivnih sposobnosti starije radne snage na tržištu rada i poticanje njiho-va zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj župa-niji. Projekt uključuje transnacionalnu razmje-nu iskustava i ostvarenje inovativne metodo-logije za razvoj ljudskih resursa te osnaživanje zapošljavanja starije radne snage.

Više informacija o projektu možete pronaći na www.ageiseffective.eu.

Za dodatne informacije obratite se u ŽK Sisak, Kristini Grabovica, tel: 044/522-322 ili e-mail: [email protected].

Page 7: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

NAJAVE

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 7

EUROPSKI DAN POSLODAVACA: OKRUGLI STOL „MEĐUGENERACIJSKA

SURADNJA I RAZVOJ KARIJERE“

U okviru obilježavanja Europskog dana poslo-davaca, Područni ured Sisak Hrvatskog zavo-da za zapošljavanje organizira okrugli stol „Međugeneracijska suradnja i razvoj karije-re“, koji će se održati u četvrtak, 14.travnja 2016. godine u 10 sati u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu u Sisku, Ulica kralja Tomislava 15.

Na okruglom stolu bit će govora o međuge-neracijskoj suradnji i razvoju karijere, o poti-cajnim mjerama za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba i osoba 50+ te o projektu „Starost je učinkovita“.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „ 3D TVORNICA BUDUĆNOSTI“

Završna konferencija projekta „3D tvornica budućnosti“ održat će se 15. travnja 2016. u 10 sati u hotelu Panonija, u Sisku.

Nositelj projekta je Tehnička škola Sisak, a partneri u projektu su Sisačko-moslavačka žu-panija, Tehnička škola Kutina, Elektrotehnič-ka i prometna škola Osijek, Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar, Srednja strukovna ško-la Velika Gorica i HZZ Područni ured Sisak.

KUPUJMO HRVATSKO - HRVATSKI PROIZVOD ZA HRVATSKI TURIZAM

Hrvatska gospodarska komora nastavlja svoju dugogodišnju nacionalnu akciju, ovoga puta kroz specijalizirani projekt „Kupujmo hrvat-sko – Hrvatski proizvod za hrvatski turizam“, koja će biti održana 21. i 22. travnja 2016. u dvorani Žatika u Poreču.

Prošlogodišnja turistička sezona je bila iznim-no uspješna prema pokazateljima broja turis-tičkih noćenja i ostvarenog prihoda. Broj no-ćenja je iznosio 71,6 milijuna što čini poveća-nje od 7,7% u odnosu na godinu ranije te je ostvaren prihod u iznosu od 8 milijardi eura. Slijedom navedenog, želja nam je na jednom mjestu okupiti i povezati proizvođače doma-ćih proizvoda i pružatelja usluga s turističkim sektorom, te mu dati značaj kao važnom dis-tribucijskom kanalu za hrvatske proizvode.

Više informacija o prijavama za akciju Kupuj-mo hrvatsko potražite OVDJE ili u ŽK Sisak, Aneta Radoš, telefon: 044/510-028 ili e-mail: [email protected].

ICC SEMINAR „OSNOVE POSLOVANJA S AKREDITIVIMA – OD SIGURNE

REALIZACIJE POSLA DO FINANCIRANJA“

ICC Hrvatska u suradnji s Hrvatskom gospo-darskom komorom i Zagrebačkom bankom poziva vas na seminar „Osnove poslovanja s akreditivima – od sigurne realizacije posla do financiranja“, 21. travnja 2016., u Hrvat-skoj gospodarskoj komori (Rooseveltov trg 2, Zagreb), s početkom u 9 sati (Vijećnica, 1. kat).

Više informacija o seminaru potražite OVDJE.

Page 8: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

NAJAVE

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 8

DAN HRVATSKIH PRIJEVOZNIKA

Sektor za promet i veze pod pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastruk-ture organizira „Dan hrvatskih prijevoznika“ u Poreču od 12. do 13.05.2016. godine.

Stručni skup će svečano otvoriti ministar po-morstva, prometa i infrastrukture Oleg But-ković i predsjednik HGK Luka Burilović.

Dan hrvatskih prijevoznika u cestovnom pro-metu prilika je za povezivanje svih sudionika cestovnog prijevoza u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Na stručnom skupu okupiti će se predstavnici prijevoznika u putničkom i teretnom prometu kao i stručnjaci – predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Inspek-cije cestovnog prometa, Ministarstva unutar-njih poslova-Odjela za sigurnost cestovnog prometa, Ministarstva financija, Centra za vo-zila Hrvatske, Hrvatskih cesta, Hrvatskih auto-cesta, Fakulteta prometnih znanosti te aktua-lizirati teme poput Zakona o prijevozu u cest-ovnom prometu, Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i ure-đajima za bilježenje u cestovnom prometu, carinskim procedurama, poreznoj politici te optimiziranju prijevozničkih procesa i smanji-vanju troškova.

HRVATSKI GOSPODARSTVENICI NA SAJMU ŠLJIVE U GRADAČCU

HGK Županijska komora Sisak i ove godine or-ganizira zajednički nastup hrvatskih gospo-darstvenika na 43. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije od 24. do 28. kolovoza 2016. godine u Gradač-cu, BiH.

Ova najstarija specijalizirana manifestacija u BiH nastala je 1969. godine kao tzv. Sajam šljive, ali je do danas prerasla u poljoprivredni događaj međunarodnog karaktera koji privla-či brojne izlagače i posjetitelje.

Sajam šljive prilika je da poljoprivredni proiz-vođači i prerađivači hrane i pića predstave prednosti i dostignuća u ovoj gospodarskoj grani. Na sajmu će se, uz proizvođače šljive, predstaviti i proizvođači sjemenskog i sadnog materijala, voća i povrća, mesa i mesnih pre-rađevina, mlijeka i mliječnih proizvoda, bezal-koholnih i alkoholnih pića, poljoprivredne mehanizacije i alata, gnojiva i zaštitnih sred-stava te proizvođači ambalaže namijenjene prehrambenim proizvodima.

Ovogodišnji će sajam, osim izložbenog, imati i tradicionalne popratne sadržaje, ocjenjivanje kvalitete rakije te brojna stručna savjetovanja i predavanja iz sektora poljoprivrede i pre-hrambene industrije.

Sajam šljive održava se na oko 13.000 kva-dratnih metara izložbenog prostora.

Više informacije o sajmu možete pronaći na www.gradacackisajam.com.ba.

Za detaljnije informacije o predstavljanju hr-vatskih gospodarstvenika na sajmu Šljive u Gradačcu obratite se u ŽK Sisak, Senadi Prpić, telefon: 044/524-114 ili elektronsku poštu: [email protected].

Page 9: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

OBAVIJESTI

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 9

IIIssspppiiittt zzzaaa pppooogggrrreeebbbnnniiikkkeee

Temeljem članka 18. i članka 19. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) te temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj ospo-sobljenosti za zanimanje pogrebnik (NN 134/15) Hrvatska obrtnička komora pro-vodi ispite o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik u ispitnom razdob-lju siječanj – ožujak 2016.

OBAVIJEST O ISPITNOM ROKU

Informacije o ispitnim rokovima te prijavama na ispit potražite OVDJE.

LITERATURA ZA PRIPREMU ISPITA

UPLATA NAKNADE ZA ISPIT I LITERATURTU:

Naknada za polaganje ispita u iznosu od 1.500,00 kuna, odnosno 1.730,00 kn (ako želite da Vam se pošalje literatura za pripremu ispita), uplaćuje se na IBAN račun Hrvatske obrtničke komore:

HR69 2340 0091 1001 74539, poziv na broj odobrenja 6010 - navesti OIB kandidata koji polaže ispit

Svrha doznake: Uplata ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

U korist računa: HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA Ilica 49, OIB 96583527575

Za sve dodatne informacije:

HOK, Odjel za organizaciju rada cehova

Tel: 01/4806-619 (Ana Vukmanić)

Tel: 01/4806-666 (centrala)

Prijavnica za ispit pogrebnik

Smjernice za korištenje literature

Više informacija potražite OVDJE.

Za dodatne informacije obratite se u ŽK Sisak, Dragoslavu Krnjaiću, na telefon: 044/ 524-117, 091/511-5221 ili na e-mail: [email protected].

Page 10: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

OBAVIJESTI

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 10

ZZZbbboooggg ddduuullljjjeeeggg ttteeessstttiiirrraaannnjjjaaa ppprrrooolllooonnngggiiirrraaajjjuuu ssseee rrroookkkooovvviii

zzzaaa SSSEEEPPPAAA rrreeefffooorrrmmmuuu ppplllaaatttnnnoooggg sssuuussstttaaavvvaaa

Provedba SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima) projekta u Hrvatskoj u teh-ničkom smislu predstavlja djelomičnu reformu platnog sustava budući da projektom trebaju biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama.

Zbog potrebe za dodatnim testiranjima, prolongiraju se ranije definirani nacionalni rokovi migracije. Svi poslovni subjekti tako se trebaju prilagoditi za uvođenje i prih-vat novih formata platnih transakcija do 6. lipnja 2016. (prethodni rok je bio 1. trav-nja 2016.) kada se uvodi novi format zbrojnog naloga za prijenos. Umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja sve će banke zaprimati kreditne transfere (platne naloge) u novom XML formatu (poruka pain 001.001.03.)

Također, 1. veljače 2017. (prethodni rok je bio 1. listopada 2016.) izravno terećenje odvija se prema novim pravilima pa tako umjesto postojećeg izravnog terećenja, kojeg danas u pravilu potrošač ugovara s bankom, potrošač suglasnost za izravno terećenje svojeg računa daje primatelju plaćanja.

"Nacionalni odbor za platni promet 24. veljače 2016. donio je odluku o prolongiranju rokova za izvršavanje kreditnih transfera i izravnog terećenja u kunama po SEPA pra-vilima. Istovremeno su prihvaćene i izmjene pravila za SEPA sheme", objasnio je član Nacionalnog odbora za platni promet (NOPP) i koordinator Hrvatskog SEPA Foruma (HSF) Dražen Mršić iz HGK. Izmijenjena pravila i pripadajuća dokumentacija su objav-ljeni na www.sepa.hr.

Hrvatski SEPA forum, čiji članovi su Hrvatska narodna banka, Hrvatska udruga banaka, Ministarstvo financija, FINA i Hrvatska gospodarska komora, a kojim predsjedava HGK, nastavit će sa svojim aktivnostima na promociji SEPA platnih usluga i upoznava-nju korisnika platnih usluga s izmjenama u platnom prometu koje donose SEPA pravi-la za plaćanja u kunama i eurima. Do sada je HSF organizirao 55 radionica širom Hr-vatske, a nastavit će se s organizacijom dodanih radionica za gospodarstvenike.

Page 11: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

OBAVIJESTI

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 11

PROVEDBA UREDBE O DRVU (EUTR) NA HRVATSKOM TRŽIŠTU

Uredba Europske unije o drvu br. 995/2010 (EUTR - EU Timber Regulation) je dokument kojim se želi spriječiti stavljanje u promet nezakonito posječene drvne sirovine u Europskoj uniji. Cilj je da u Uniju ulaze samo drvni proizvodi proizvedeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemlje proizvođača.

Uredba je donesena 20. listopada 2010. godine, a njena primjena počela je 3. ožujka 2013. Primje-na Uredbe na hrvatskom tržištu regulirana je Zakonom o provedbi Uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva (NN 54/13), kojeg je Hrvatski sabor donio 25. travnja 2013., a datumom pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska preuzela je obveze za provođenje Zakona i uredbi. Sukladno Uredbi zabranjuje se plasiranje nezakonito po-sječene drvne sirovine i proizvoda koji su od nje napravljeni, a prvi puta se stavljaju na EU tržiš-te.

U uredbi su propisane tri ključne obaveze:

1. Zabranjeno je prvi puta plasirati nezakonito posječenu drvnu sirovinu i proizvode koji su od nje napravljeni na EU tržište;

2. EU poduzetnici - oni koji prvi puta plasiraju drvnu sirovinu i proizvode od drva na EU tržište - imaju obavezu provoditi "dubinsko snimanje".

3. Trgovci - oni koji kupuju ili prodaju drvnu sirovinu i proizvode od drva koji su već plasirani na unutarnje tržište - imaju samo obavezu čuvanja informacija o svojim dobavljačima i kupcima kako bi se lakše pratio put drvne sirovine.

Ovim zakonodavstvom obuhvaćeni su drvna sirovina i proizvodi od drva koji potječu iz EU ili su uvezeni u EU. Primjenjuje se na širok asortiman drvne sirovine i proizvoda od drva, ali ne na sve. Cjelovit popis proizvoda koji su obuhvaćeni zakonom može se pronaći u Uredbi br. 995/2010 ob-javljenoj u Službenom listu Europske unije. Na stranicama Ministarstva poljoprivrede nalaze se dodatni dokumenti, EUTR brošura i Vodič koroz EUTR.

Dodatne informacije: HGK ŽK Sisak, Gordana Kotenko-Aleksić, 044/524-700, [email protected] i Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, 01/6443 201.

OBAVIJEST TVRTKAMA IZ SEKTORA GRADITELJSTVA: OBVEZA UPISA U NOVE IMENIKE OVLAŠTENIH VODITELJA GRAĐENJA I OVLAŠTENIH VODITELJA RADOVA

Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narod-ne novine, br. 78/15.) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. propisana je obveza ustrojavanja novih imenika ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova u Hrvatskoj komori in-ženjera građevinarstva. Navedenim Zakonom propisana je i obveza ustrojavanja Evidencije vodi-telja projekta i Evidencije voditelja radova - tehničara odgovarajuće struke.

Ovime obavještavamo članove Komore i druge osobe koje ispunjavaju uvjete za upis u imenik vo-ditelja građenja, imenik voditelja radova, evidenciju voditelja projekta i evidenciju voditelja radova - tehničara odgovarajuće struke da je Komora izvršila sve tehničke i pravne pretpostavke, te se od 1. veljače 2016. mogu podnositi zahtjevi za upis u nove imenike odnosno evidencije.

Page 12: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

OBAVIJESTI

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 12

Posebno skrećemo pozornost na prijelaznu odredbu Zakona o komori arhitekata i komorama inže-njera u graditeljstvu i prostornom uređenju prema kojem osobe koje su po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjavale uvjete za voditelja građenja i voditelja radova stječu pravo upisa u Komoru ako u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona odnosno do 25. travnja 2016. podnesu zahtjev za upis u imenik ovlaštenih voditelja gra-đenja ili imenik ovlaštenih voditelja radova Komore (stečena prava).

Više o uvjetima i načinu upisa u odgovarajuće imenike i evidencije možete saznati u sljedećim do-kumentima:

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva Pravilnik o upisima Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih voditelja građenja Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih voditelja radova Evidencija voditelja projekta - zahtjev za upis Evidencija tehničara građevinske struke - zahtjev za upis

Upute i pojašnjenja vezana za upise u nove imenike i evidencije dostupna su OVDJE.

OD 1. SRPNJA 2016. OBVEZNO VERIFICIRANJE BRUTO TEŽINE KONTEJNERA PRIJE UKRCAJA NA BROD

Obveza verificiranja bruto težine kontejnera prije ukrcaja na brod stupa na snagu od 01. srpnja 2016. godine.

Za verificiranje bruto težine kontejnera i pravovremenu dostavu podataka/dokumenta o verificira-noj bruto težini brodaru odgovoran je krcatelj (entitet naznačen na teretnici - shipper). Kontejneri koji ne budu imali verificiranu (potvrđenu) bruto težinu neće biti ukrcani na brod.

Više informacija o navedenom kao i dodatni dokumenti (IMO Guidelines, Okružnica Hrvatskog re-gistra brodova i dokument s pitanjima i odgovorima u vezi ove problematike koji su pripremile re-levantne svjetske nevladine organizacije) nalaze se na web stranici Sektora za promet i veze HGK.

U KRALJEVINI BELGIJI OD 1. TRAVNJA 2016. PRIMJENA KILOMETARSKE TAKSE ZA KAMIONE NOSIVOSTI VEĆE OD 3,5 T

Na cjelokupnom teritoriju Kraljevine Belgije od 1. travnja 2016. započela je primjena kilometar-ske takse za kamione nosivosti veće od 3,5 t. U praksi to znači da će svako kamionsko vozilo mo-rati posjedovati kabinski uređaj (On Board Unit – OBU) koji obračunava taksu za pojedini kamion temeljem njegove bruto težine, (europskog) emisijskog razreda te tipa ceste kojom vozi. Podaci će u anonimnom i kriptiranom obliku biti poslani u obračunski centar koji će ispostaviti račun za ces-tarinu.

OBU je moguće nabaviti na dva načina:

Na servisnim točkama koje su raspoređene po Belgiji. Na tim punktovima nalaze se distributeri koji izdaju OBU spremne za upotrebu, nakon što vozač u njih unese podatke o kamionu i plati

Page 13: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

OBAVIJESTI

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 13

135 eura. Platiti je moguće kreditnim karticama, kreditnim karticama za vozila ili gotovinom. Zemljovid s lokacijama servisnih točaka nalazi se na stranici www.satellic.be.

Na mrežnoj stranici www.satellic.be. Moguće je odjednom naručiti i više OBU-a, uz plaćanje kreditnim karticama ili kreditnim karticama za vozila. Informacije je moguće dobiti i na besplatnom broju telefona 00800 72 83 55 42 (i iz inozemstva).

Sve informacije vezane uz kilometarsku taksu, praktična pitanja i najčešće upite mogu se pronaći na mrežnoj stranici Viapass, javnog poduzeća zaduženog za provedbu ove mjere, www.viapass.be, http://we.tl/9LmXrTodMC, a konkretna pitanja je moguće postaviti na [email protected].

OBAVIJEST O POJEDNOSTAVNJENOM POSTUPKU IZVOZA UZ UPORABU KOMERCIJALNIH ISPRAVA I PREGLED ROBE NA GRANICI NAKON 01. SVIBNJA 2016.

Novi Carinski zakonik Unije stupa na snagu 01.05.2016. te donosi puno promjena vezanih uz carin-ske procedure i postupke. Jedna od njih je u vezi pojednostavnjenog postupka izvoza uz uporabu komercijalnih isprava i pregled robe na granici nakon 01.05.2016.

Zbog kašnjenja procedure pripreme i donošenja provedbenih akata, Carinska uprava Republike Hr-vatske skreće pozornost osobama koje koriste pojednostavnjeni postupak izvoza temeljem komer-cijalnih isprava uz pregled na granici, da takav postupak neće moći biti korišten nakon 30. travnja 2016. godine.

Stoga se svim korisnicma pojednostavnjenog postupka izvoza temeljem komercijalne isprave uz pregled robe na granici predlaže da umjesto tog pojednostavnjenja prijeđu na korištenje pojednos-tavnjenog postupka kućnog carinjenja uz uporabu potpune izvozne (ECS) deklaracije (tzv. status ovlaštenog izvoznika).

U pratećim dokumentima nalazi se obavijest Carinske uprave RH o pojednostavnjenom postupku izvoza temeljem komercijalne isprave uz pregled robe na granici nakon 01.05. 2016.

REPUBLIKA SRBIJA PRISTUPA KONVENCIJI O ZAJEDNIČKOM PROVOZNOM POSTUPKU

U skladu s odlukom Zajedničkog odbora Konvencije o zajedničkom provoznom postupku, dana 01. veljače 2016. Srbija je pristupila Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku.

Ulaskom u Konvenciju, Srbija, u smislu primjene provoznih postupaka, dobiva status kakav imaju zemlje EFTA-e, te Turska i Makedonija čime se mijenja režim kretanja roba Zajednice preko Srbije.

To znači da se na kretanje roba Zajednice preko Srbije primjenjuju odredbe čl. 340.c stavka 2. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice (UPCZZ).

Ulazak Srbije u Konvenciju donosi novosti u rad naših carinskih službenika i ovlaštenih carinskih ot-premnika na graničnim prijelazima sa Srbijom .

Više informacija nalazi se na web stranici Carinske uprave RH na sljedećoj poveznici.

U pratećim dokumentima nalazi se obavijest Carinske uprave Republike Hrvatske o vrijednosti te-čaja Eura prema srpskoj nacionalnoj valuti.

Page 14: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

OBAVIJESTI

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 14

KRAJNJI ROK ZA OBVEZNE ENERGETSKE PREGLEDE 1. SIJEČNJA 2017. GODINE

Na temelju Zakona o energetskoj učinkovitosti velike tvrtke do 1. siječnja 2017. godine moraju dovršiti energetske preglede ili uvesti odgovarajući sustav upravljanja energijom. Zakonom o energetskoj učinkovitosti, koji je na snazi od 5. prosinca 2015. godine, obvezno je provođenje energetskog pregleda za pojedine Zakonom propisane kategorije tvrtki. Načelno je riječ o velikim tvrtkama, no njihova definicija u ovom Zakonu nije identična onoj u Zakonu o računovodstvu. Konkretno, to znači da u obveznu kategoriju mogu ući i mali i srednji poduzetnici ako zadovolje dva od tri zakonom propisana kriterija.

Do 1. siječnja 2017. godine svi obveznici kao dokaz započetog energetskog pregleda trebaju naves-ti neku od radnji koje su navedene u Pravilniku o obaveznim energetskim pregledima za velike tvrt- ke. Načelno, izostanak jednog od uvjeta propisanog Pravilnikom kao posljedicu može imati aktivi-ranje Zakonom propisanih prekršajnih odredbi. Izuzeće od provedbe energetskog pregleda mogu-će je uz uvjet uspostave odgovarajućeg sustava koji u svojem opsegu sadrži energetski pregled. Potpisani ugovor o uvođenju sustava ISO 50001 s jednom od certifikacijskih kuća dovoljan je dokaz o započetom postupku izrade energetskog pregleda u velikoj tvrtki, ali je procedure potrebno do-vršiti do 1. siječnja 2017. godine. Više informacija potražite OVDJE.

E-TRGOVCI U EU MORAJU U SVOJIM ONLINE DUĆANIMA ISTAKNUTI LINK NA PLATFORMU ZA RJEŠAVANJE SPOROVA OD 15. VELJAČE

Uredba (EU) br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform accessible to day to EU consumers and traders) primjenjuje se od 09. siječnja 2016.

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.

Uredba je izravno primjenjiva u državama članicama, pa i u Republici Hrvatskoj, bez obzira na kaš-njenje s donošenjem odgovarajućih provedbenih pravnih akata.

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS nalazi se u nastavku http://ec.europa.eu/odr.

Više informacija možete pročitati i u objavi za medije Europske komisije, koju možete učitati u ru-brici prateći dokumenti (u desnom stupcu na ovoj stranici).

Page 15: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

EU NATJEČAJI

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 15

EU NATJEČAJI ZA PODUZETNIKE

ZZZaaatttvvvooorrreeennniii PPPooozzziiivvviii nnnaaa dddooossstttaaavvvuuu ppprrrooojjjeeekkktttnnniiihhh ppprrriiijjjeeedddlllooogggaaa:::

„„„IIIzzzgggrrraaadddnnnjjjaaa ppprrroooiiizzzvvvooodddnnniiihhh kkkaaapppaaaccciiittteeetttaaa MMMSSSPPP iii uuulllaaagggaaannnjjjeee uuu

oooppprrreeemmmuuu“““ iii „„„UUUlllaaagggaaannnjjjeee uuu ppprrroooiiizzzvvvooodddnnnuuu ttteeehhhnnnooolllooogggiiijjjuuu MMMSSSPPP“““

U cilju pojednostavljenja procedura i stvaranja uvjeta da se veći broj poduzetnika može javiti na natječaje i iskoristiti EU sredstva koja su na raspolaganju za povećanje konkretnosti i jačanje gospodarstva, donesena je odluka o zatvaranju natječaja.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga pripremljenih prema postojećim uvjetima je bio 8. travnja 2016. godine.

Novi natječaji s pojednostavljenim procedurama i s većim mogućnostima za poduzetnike su u pripremi, a njihovo raspisivanje očekuje se krajem travnja ili početkom svibnja.

Sve konkretne informacije vezane uz nove natječaje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pravovremeno će objaviti na www.strukturnifondovi.hr.

Više informacija o otvorenim EU natječajima potražite OVDJE.

Page 16: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

EU NATJEČAJI

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 16

PPPLLLAAANNN OOOBBBJJJAAAVVVEEE EEEUUU NNNAAATTTJJJEEEČČČAAAJJJAAA

OOOPPP KKKooonnnkkkuuurrreeennntttnnnooosssttt iii kkkooohhheeezzziiijjjaaa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog ti-jela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okvi-ru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještava-nja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijal-nih prijavitelja.

Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podlo-žan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje PDP-ova uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za pra-ćenje.

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA

OOOPPP UUUčččiiinnnkkkooovvviiitttiii llljjjuuudddssskkkiii pppooottteeennnccciiijjjaaallliii

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Napomena: Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sa-drži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u tre-nutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA OPULJP

Page 17: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

PUBLIKACIJE HGK

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 17

U ovom dijelu donosimo Vam publikacije koje je izdala Hrvatska gospodarska komora odnosno Županijska komora Sisak.

ONLINE KATALOG HRVATSKIH PROIZVODA

Namjera nam je putem online Kataloga hrvatskih proizvoda upoznati naručitelje roba i usluga, po-sebno investitore i projektante, s kvalitetnim i cijenom konkurentnim proizvodima koji se proizvo-de u Hrvatskoj.

Podatke u Katalog unose hrvatske tvrtke sukladno Uvjetima korištenja koje su ujedno i odgovorne za točnost unesenih podataka. Katalogom želimo ostvariti povećanje udjela hrvatskih proizvoda u sustavu javne nabave te posebno povećati udio malih i srednjih poduzetnika poštujući pri tome na-čela slobode kretanja roba i usluga. Vjerujemo da će Vam Katalog pomoći u poslovanju i olakšati pristup potrebnim informacijama kao i ponuditeljima.

Hrvatske tvrtke pozivamo na stjecanje znakova Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko. Saznajte kako steći pravo uporabe znakova.

BILTEN JAVNE NABAVE

Na web stranici HGK objavljena je informacija o Biltenu javne nabave u Republici Hrvatskoj. Prva je to redovita stručna publikacija u Republici Hrvatskoj na temu javne nabave. Autori stručnih ra-dova su osobe koje imaju teorijsko i praktično iskustvo stečeno radom u javnim i sektorskim naru-čiteljima, Uredu za javnu nabavu, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Središ-njem tijelu za javnu nabavu, Uredu za državnu reviziju i privatnom sektoru iz RH i inozemstva.

Više informacija o Biltenu potražite OVDJE.

HGK ONLINE KATALOG PREVODITELJA

Zajednica za prevoditeljstvo HGK pripremila je online Katalog prevoditelja. Riječ je o Katalogu čla-nova Zajednice u obliku online baze podataka s profilima članova koji su prihvatili Kodeks etičkog poslovanja HGK te zatražili uvrštenje u Katalog, a sadrži opis njihova poslovanja, kvalifikacija i spe-cijalizacija. Članovi Zajednice koji su otvorili profil u Katalogu sami odgovaraju za kvalitetu usluge koju pružaju i snose odgovornost za ugovorene poslove s naručiteljima.

Naručitelji mogu jednostavnim pretraživanjem (http://prevoditelji.hgk.hr) doći do prevoditelja za različite jezične kombinacije i stručna područja. Također se može odabrati prevoditelje koji su ujedno i sudski tumači, lektori, audiovizualni prevoditelji, rade s prevoditeljskim informatičkim ala-tima ili su specijalizirani za konferencijsko (usmeno) prevođenje.

Page 18: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

PUBLIKACIJE HGK

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 18

KATALOG METALOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE U SMŽ TE VODIČ ZA POKRETANJE PODUZETNIČKE DJELATNOSTI

HGK Županijska komora Sisak izradila je elektronsku publikaciju Metaloprerađivačka industrija u Sisačko-moslavačkoj županiji s pregledom poslovanja ove djelatnosti i tvrtki koje djeluju u Sisačko-moslavačkoj županiji. Također, u ŽK Sisak izradili smo i Katalog prehrambene industrije u Sisačko – moslavačkoj županiji u elektronskom obliku, a kako bismo budućim poduzetnicima olakšali pokre-tanje poduzetničke djelatnosti izradili smo i kratki Vodič za pokretanje poduzetničke djelatnosti.

OBJAVLJENO OSMO IZDANJE „KATALOGA INVESTICIJSKIH MOGUĆNOSTI“

U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK), Ministarstvom pomorstva, prometa i in-frastrukture (MPPI), Centrom za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI), Hrvat-skom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG - BICRO) i Hrvatskom obrt-ničkom komorom (HOK), Agencija za investicije i konkurentnost (AIK) je objavila osmo ažurirano i dopunjeno izdanje „Kataloga investicijskih mogućnosti“.

Osmo izdanje Kataloga sadrži informacije o ukupno 67 konkretnih projekata za ulaganje širom Hr-vatske, od čega 38 javnih i 29 privatnih projekata iz različitih sektora gospodarstva: turizam (33 projekta), infrastruktura (9 projekata), energetika (7 projekata), industrija (6 projekata), socijalna skrb (2 projekta), visoka tehnologija (2 projekta), tehnološki inkubatori (5 projekata) i poslovne zo-ne (3 projekta).

Katalog se objavljuje na engleskom jeziku, a osmo izdanje možete preuzeti OVDJE.

Page 19: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 19

GOSPODARSKO VIJEĆE

GOSPODARSKO VIJEĆE ŽUPANIJSKE KOMORE SISAK

UU SSkkuuppššttiinnii HHGGKK ii ččeellnniiccii PPeettrrookkeemmiijjee,,

GGaavvrriilloovviiććaa ii PPPPSS--MMaajjuurraa

Na sjednici Gospodarskog vijeća ŽK Sisak, održanoj 24. ožujka 2016. go-dine, Nenad Zečević iz Petrokemije d.d., Miljenko Rospaher iz Gavrilović d.o.o. te Mladen Galeković iz PPS-Majur d.o.o. izabrani su za nove čla-nove skupštine Hrvatske gospodar-ske komore, koji će sljedeće četiri go-dine predstavljati i zastupati interese gospodarstvenika Sisačko-moslavač-ke županije u radu skupštine HGK.

Na sjednici je zajedno sa suradnicima potpredsjednikom Ivanom Škorićem i savjetnikom Davorkom Vidovićem, sudjelovao i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović. „Gospodarska kriza se ni u Sisačko-moslavačkoj županiji nije primakla kraju, o čemu svje-doči 18 tisuća nezaposlenih. Ipak, gospodarstvo ove županije nije u potpunosti lišeno pozitivnih pokazatelja. Raduje me da ovdje prevladavaju poduzetnici koji su poslovali s dobitkom, njih čak 63%“, rekao je Burilović te izrazio zadovoljstvo s novoizabranim članovima Skupštine koji će odluči-vati o radu ove institucije.

„Mi smo proizvodno-izvozno orijentirana županija u kojoj najveći dio čini prerađi-vačka industrija i kao veliki izvoznici za-pravo nismo u situaciji da se hvalimo ja-ko dobrim rezultatima. Prošle godine smo imali devizni suficit, oko 244 miliju-na dolara. Tvrtke koje prednjače su pet-rokemijska industrija i elektroničke kom-ponente iz Selk-a, no povećava se izvoz u prehrambenoj i drvnoj industriji.”, rekao je predsjednik Županijske komore Sisak Boris Mesarić i dodao kako su rezultati poslovanja u županiji negativni. „Unatoč tome što je 67 posto poduzetnika poslo-

valo s dobiti, a svega 37 posto s gubitkom, nažalost, financijski rezultati su 420 milijuna gubitaka. U našem gospodarstvu je zabrinjavajuće i što se povećava broj malih tvrtki, a bitno se smanjuje broj srednjih tvrtki. Velike tvrtke su otprilike na istoj razini, međutim, broj zaposlenih u naših 1757 tvrt-ki se, u odnosu na 2010. godinu, sa 17 tisuća zaposlenih smanjio na 15 tisuća zaposlenih, što je ve-oma zabrinjavajuće”, dodao je Mesarić.

Page 20: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 20

Činjenicu da na području ne samo Sisačko-moslavačke županije nego i cijele Hrvatske niz nekad velikih gospodarskih subjekata da-nas jedva preživljava ili više uopće ne postoji, predsjednik Burilović pojasnio je loše oda-branim vodstvom tvrtki. „Nije bitno vlasniš-tvo, državno ili privatno, nego kakvo je up-ravljanje. Očito je da smo imali krivu politiku postavljanja kadrova, da smo imali krizu up-ravljanja i to se mora promijeniti. Krajnje je vrijeme da se uozbiljimo i shvatim oda gos-podarstvo naše države i ove županije nije konkurentno i da moramo značajno nešto

promijeniti, ukoliko želimo naprijed“, zaključio je Burilović.

Nakon sjednice Gospodarskog vijeća predsjednik Burilović posjetio je kutinske tvrtke SELK d.d., Al-mos ljevaonica Kutina d.o.o. i Petrokemiju d.d. gdje je s vodećim ljudima navedenih tvrtki razgova-rao o aktualnim problemima s kojima se te tvrtke susreću u svom poslovanju, te o mogućnostima, načinima i konkretnim koracima kako navedene probleme riješiti.

Kutinska tvrtka SELK d.d. inače je dobitnik nagrade Zlatni ključ za najboljeg izvoznika u Austriju u 2012. godini. Osnovana je 1976. godine i proizvodila je kvarcne elektroničke satove, LED kompo-nente i sklopove. Tijekom 90-tih godina, kada su izgubljena tržišta i ugašena postojeća proizvodnja, tvrtka je u potpunosti privatizira-na te pridobiva poslovnog part-nera EPCOS iz Austrije s kojim do danas ostvaruje međusobnu su-radnju.

Almos ljevaonica Kutina d.o.o. je ljevaonica aluminijskog tlačnog lijeva u 100% privatnom vlasniš-tvu osnovana 2001. godine. Gotovo sve proizvode izvoze na zahtjevno tržište zemalja Europske unije, posebice u Njemačku i Austriju.

Petrokemija Kutina proizvodi visokovrijedne proizvode uz najmanji mogući štetni utjecaj na okoliš i lider je na tržištu mineralnih gnojiva u Hrvatskoj te je i značajan sudionik na regionalnom tržištu su-sjednih zemalja.

Page 21: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 21

STRUKOVNE GRUPE

SJEDNICA STRUKOVNE GRUPE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ŽK SISAK

RRaasspprraavvaa oo nnoovviimm pprraavviillnniicciimmaa uu ppooddrruuččjjuu

zzaaššttiittee nnaa rraadduu ii zzaaššttiittee oodd ppoožžaarraa

Strukovna grupa zaštite na radu i zaš-tite od požara ŽK Sisak održala je svoju četvrtu sjednicu 31. ožujka 2016. godi-ne. Predsjednik Tomislav Mrazovac predstavio je Pravilnik o pregledu i is-pitivanju radne opreme te Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine br. 16/2016.).

Posebno su skrenuli pozornost na produ-ženje periodičkih rokova pregleda i ispiti-vanja radnog okoliša, koji ne mogu biti duži od tri godine. O obavljenom pregledu i ispitivanju radnog okoliša potrebno je

sastavljati zapisnik čiji je sadržaj propisan. Zaključne ocjene zapisnika vlastoručno potpisuje osoba ovlaštenog poslodavca ili ovlaštene osobe koje ispunjavaju propisane uvjete za dobivanje ovlašte-nja, prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.

U drugom dijelu sjednice predavač Zvonko Orehovec govorio je o izbjegličkoj i progna-ničkoj krizi. Istaknuo je da je u 2015. godini broj izbjeglica i imigranata pristiglih u EU prešao milijun, a 3.600 ih je na tom putu poginulo ili nestalo. UNHCR očekuje da će se sličan priljev nastaviti i u 2016. godini. Prikazana su švedska iskustva po pitanju migracije stanovništva.

Govoreći o izbjegličkoj krizi, Slavko Bokan istaknuo je da se broj Sirijaca koji su pob-jegli uslijed građanskog rata popeo na više od 5 milijuna u ovoj godini, a još 7-8 miliju-na ljudi raseljeno je unutar Sirije.

Sa zdravstvene je strane istaknuto da sustavi zemalja primatelja izbjeglica imaju sposobnost brzo primjenjivati prikladne tretmane te da migrantska kriza nije ugrozila opću zdravstvenu zaštitu.

Page 22: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 22

STRUKOVNA GRUPA DRVNO-PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE ŽK SISAK

IIzzaabbrraannii kkaannddiiddaattii zzaa rraaddnnaa ttiijjeellaa UUddrruužžeennjjaa ddrrvvnnoo--

pprreerraađđiivvaaččkkee iinndduussttrriijjee HHGGKK

U HGK Županijskoj komori Sisak Strukovna grupa drvno-prerađivačke industrije ŽK Sisak održala je svoju sjednicu 7. travnja 2016. godine. Glavna je tema sastanka bio odabir kan-didata za radna tijela Udruženja drvno-prerađivačke industrije HGK.

U tijeku je izborni proces za radna tijela Udruženja za razdoblje 2016. - 2020. (predsjednik, zamjenik, potpredsjednici, članovi Izvršnog odbora, članovi Vijeća Udruženja). Tijek izbora kreće od stru-kovnih grupa na razinama županijskih komora koje će predložiti kandidate za pojedine funkcije između svojih članova tvrtki koje su registrirane za djelatnosti C16 – Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materi-jala i C31 – Proizvodnja namještaja.

Prije predlaganja kandidata za tijela Ud-ruženja, tijekom rasprave prisutnih članova, izdvojeni su problemi u poslovanju ove grane industri-je od kojih je glavni dobivanje količine trupaca dovoljne za kontinuiranu proizvodnju i njihova ras-podjela drvoprerađivačima putem ugovora s Hrvatskim šumama kao glavnim opskrbljivačem.

Članovi su međusobno predlagali kandidate za pojedina tijela, koji će biti uvršteni na kandidacijske liste za izbore, a glasanjem su i prihvaćeni. Cilj je uključiti što veći broj tvrtki u rad Udruženja s po-dručja Sisačko-moslavačke županije.

Page 23: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK

23

JAVNE OVLASTI

OOddrržžaannee ssjjeeddnniiccee PPoovvjjeerreennssttvvaa zzaa uusskkllaađđiivvaannjjee vvoozznniihh rreeddoovvaa

Povjerenstvo za usklađivanje voznih redova pri Županijskoj komori Sisak održalo je svoju treću sjednicu u srijedu, 2. ožujka 2016. radi postupka izvanrednog usklađivanja voznih re-dova za novu županijsku liniju Hrvatska Dubica-Sunja-Sisak i obrnuto.

Članovi Povjerenstva su u skladu sa člankom 5. stavkom 7. Pravilnika o dozvolama za obavljanje li-nijskog prijevoza putnika (NN,j 114/2015) razmotrili sve predložene vozne redove te donijeli Odlu-ku i Izvješće o Odluci Povjerenstva za usklađivanje voznih redova o provedenom postupku izvan-rednog usklađivanja voznih redova za novu županijsku liniju Hrvatska Dubica-Sunja-Sisak i obrnuto.

Odluka i Izvješće o Odluci Povjerenstva objavljeni su na internetskoj stranici Županijske komore Si-sak i dostavljeni svim zainteresiranim prijevoznicima u linijskom prijevozu putnika.

U HGK Županijskoj komori Sisak 14. ožujka 2016. godine je održana 4. sjednica Povje-renstva za usklađivanje voznih redova pri ŽK Sisak. Na sjednici su članovi Povjerenstva ra-zmotrili očitovanje Grada Siska na predlože-ne vozne redove prijevoznika Čazmatrans promet d.o.o. za novu županijsku liniju Hr-vatska Dubica – Sunja – Sisak i obrnuto te je-dnoglasno donijeli Odluku o izmjeni Odluke o provedenom postupku izvanrednog uskla-đivanja voznih redova za novu županijsku li-niju Hrvatska Dubica – Sunja – Sisak i obrnu-to.

U HGK Županijskoj komori Sisak 17. ožujka 2016. godine je održana 5. sjednica Povjerenstva za us-klađivanje voznih redova pri ŽK Sisak. Na sjednici su članovi Povjerenstva razmotrili predložene vozne redove i dostavljene prigovore prijevoznika te sastavili Izvješće o provedenom postupku us-klađivanja voznih redova za županijske linije na području Sisačko – moslavačke županije za 2016. godinu.

Page 24: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK

24

SAJMOVI

20. MEĐUNARODNI SAJAM GRADITELJSTVA GRAMES I SAJAM DOSTIGNUĆA U ELEKTROINDUSTRIJI DEMI

ŽŽKK SSiissaakk ii hhrrvvaattsskkii ggoossppooddaarrssttvveenniiccii jjeeddaannaaeessttuu ggooddiinnuu

zzaarreeddoomm nnaa bbaannjjaalluuččkkoomm ssaajjmmuu

HGK Županijska komora Sisak već godina-ma organizira zajedničke izložbe hrvat-skoga gospodarstva na sajmovima u Bos-ni i Hercegovini. Ove godine, jedanaesti put zaredom, organizira i zajedničku izlož-bu hrvatskoga gospodarstva na 20. Me-đunarodnom sajmu graditeljstva GRAMES i sajmu dostignuća u elektroindustriji DE-MI u Banja Luci od 15. do 19. ožujka 2016. godine.

Na sajmu GRAMES, koji spada među najveće specijalizirane sajmove u BiH te pripada me-đunarodnoj asocijaciji sajmova UFI, na ukupnoj površini od 8.000 četvornih metara unutarnjeg i 6.000 četvornih metara vanjskog prostora, sudjelovalo je više od 120 izlagača iz BiH, Srbije, Hrvat-ske, Slovenije, Švicarske, Austrije, Njemačke i Kine. Sajamski program obuhvaćao je građevinar-stvo, građevinsku opremu, inženjering, projektiranje, građevinske strojeve, elektroničku opremu i strojeve, informatiku, alate, inovacije, kućne priključke, grijanje, rasvjetu, klima uređaje.

Na izložbenom prostoru Hrvatske gospodarske komore veličine osamdesetak četvornih metara, svoje proizvode i usluge predstavili su: Kudumija trade d. o. o. Bjelovar, Genesis grupa d. o. o. Rije-ka, Dracomerx d. o. o. Solin, Kaeser kompressoren d. o. o. Zagreb.

Ovogodišnji sajam otvorila je zamjenica gradonačelnika Ba-nja Luke Jasna Brkić koja je naglasila da ova gospodarska manifestacija doprinosi raz-voju Banja Luke i otvara mo-gućnosti za oporavak u građe-vinarstvu, odnosno u područ-ju korištenja obnovljivih izvo-ra energije. Jačanje gospodar-skih odnosa sa susjednom dr-žavom kao važnim vanjskotr-govinskim partnerom, blizina

tržišta, nepostojanje jezične prepreke te već uspostavljena poslovna komunikacija, odnosno pre-poznatljivost naših tvrtki na ovim prostorima, samo su neki od razloga zbog kojih Županijska komo-ra Sisak organizira zajednički nastup hrvatskih tvrtki na ovom tržištu. Ranije potpisani Sporazum o suradnji između Privredne komore Republike Srpske Područne Privredne komore Banja Luka i HGK Županijske komore Sisak i ove je godine potvrdio dobru međukomorsku suradnju.

Page 25: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK

25

Tvrtka Dracomerx iz Solina sudje-lovala je prvi puta na sajmu GRA-MES te je iskazala zadovoljstvo i prednosti predstavljanja u orga-nizaciji Hrvatske gospodarske ko-more. „To je, prije svega, organi-zacija cjelokupnog nastupa na sajmu jer sve je jednostavnije i lakše preko Komore. Ona nas po-vezuje s potencijalnim tvrtkama-partnerima koje su nama intere-santne. Nastup na sajmovima svakako je jedna pozitivna pro-mocija jer kada sjedite zatvoreni u četiri zida, teško da ćete imati neku korist, tako da je svako po-javljivanje na tržištu dobrodošlo. Ozbiljnije širenje na tržište BiH ili na tržište cijele regije i EU jedan je od strateških planova naše tvrtke“, kazao je Nenad Gović, voditelj marketinga iz tvrtke Draco-merx Solin.

Posebna komisija banjalučkog velesajma dodijelila je nagrade i priznanja. Nagradu za nove proizvo-de u građevinarstvu Zlatna libela dobila je tvrtka Dracomerx d. o. o. Solin, a Županijska komora Si-sak dobila je nagradu za najorganiziraniji nastup na sajmu te dugogodišnji doprinos razvoju sajma.

Page 26: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK

26

MEĐUNARODNI POSLOVI

SUSRET PREDSJEDNIKA ŽK SISAK BORISA MESARIĆA I VELEPOSLANICE REPUBLIKE MAKEDONIJE DANIELE KARAGJOZOSKE

VVeelleeppoossllaanniiccaa RReeppuubblliikkee MMaakkeeddoonniijjee DDaanniieellaa

KKaarraaggjjoozzoosskkaa uu ppoossjjeettuu SSiisskkuu

Veleposlanica Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj Daniela Karagjozoska u ponedje-ljak, 4. travnja, službeno je posjetila Sisak. Tom prigodom sastala se s gradonačelnicom Kristinom Ikić-Baniček u Gradskoj vijećnici te s predsjednikom Županijske komore Sisak Bori-som Mesarićem i gospodarstvenicima.

Cilj je susreta bio unapređenje gospodarske suradnje s Makedonijom, odnosno upoznavanje gos-podarstva i potencijala grada Siska te mogućnosti za daljnju suradnju.

Veleposlanica je predstavila ekonomsku situaciju Makedonije, mjere koje provodi Vlada Makedo-nije s ciljem privlačenja novih investitora te je pozvala na gospodarsku suradnju na tržištima drugih zemalja. Daniela Karagjozoska istaknula je da su hrvatske tvrtke i njihovi proizvodi visoko ocijenjeni i traženi te je pozvala hrvatske tvrtke da se javljaju na raspisane natječaje u Makedoniji, dok je predsjednik Županijske komore Sisak Boris Mesarić, predstavio potencijale gospodarstva Sisačko-moslavačke županije i naglasio potrebu za jačanjem međunarodne suradnje.

Poslovnim susretima u Županijskoj komori Sisak prisustvovali su direktor Sisak projekata Julije Ka-tančević koji je predstavio aktualne projekte grada Siska, predstavnici gospodarstva Sisačko-mosla-vačke županije te Tehničke škole Sisak.

Page 27: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK

27

EDUKACIJE, SEMINARI

IZOBRAZBA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

SSeemmiinnaarr oo eekkoonnoommsskkii nnaajjppoovvoolljjnniijjoojj ppoonnuuddii uu ssmmiisslluu nnoovvee

DDiirreekkttiivvee EEUU ttee uupprraavvlljjaannjjuu bbaaggaatteellnnoomm nnaabbaavvoomm

HGK Županijska komora Sisak, u su-radnji s Lureti j d o o., 5. travnja 2016. godine organizirala je semi-nar Ekonomski najpovoljnija ponu-da u smislu nove Direktive EU te Up-ravljanje bagatelnom nabavom.

Svrha je seminara bila educirati polaz-nike o nadolazećim promjenama u su-stavu javne nabave zbog potrebe us-klađivanja hrvatskog zakonodavstva s novim direktivama u području javne nabave. Na seminaru je bilo riječi o ključnim promjenama koje se očekuju i za naručitelje i za ponuditelje, osobito

u dijelu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude koji se trenutno u Republici Hrvatskoj iznimno malo upotrebljava.

Predavačica je bila Katarina Depope Radman, nacionalna stručnjakinja za javnu nabavu, akreditira-na provoditeljica projekta u dijelu pripreme, provedbe i ostvarenja postupka javne nabave, treneri-ca i specijalistica u sustavu javne nabave.

Seminaru je prisustvovalo 26 polaznika među kojima su bili stručni izvršitelji iz malih i srednjih tvrt-ki te institucija.

Sudjelovanje na radionici priznaje se u redovito usavršavanje, a potvrda o pohađanju koju su dobili svi polaznici seminara služi za obnavljanje certifikata u skladu s Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/14).

Page 28: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK

28

PROVEDBA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

IIzzoobbrraazzbbaa ppoovvjjeerreenniikkaa zzaa ggoossppooddaarreennjjee oottppaaddoomm

U HGK Županijskoj komori Sisak od 24. do 26. veljače 2016. godine održan je novi krug izobrazbe povjerenika za gospodare-nje otpadom u suradnji s obrtom za infor-matiku i dizajn Marker iz Požege. Doga-đanju su prisustvovali djelatnici tvrtki, ob-razovnih i javnih ustanova.

NAPOMENA!

29. veljače 2016. godine Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Odluku o stav-ljanju IZVAN SNAGE Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br 20/2016).

Naime, u dogovoru s gospodarskim partnerima Ministarstvo zaštite okoliša i prirode odlučilo je iz-van snage staviti Program izobrazbe gospodarenja otpadom koji su morali proći povjerenici za ot-pad i njihovi zamjenici u tvrtkama i javnim ustanovama s više od 50 zaposlenika.

Procijenjeno je kako ta mjera neće podići kvalitetu gospodarenja otpadom te je stvorila trošak od oko 18,5 milijuna kuna za više od 3700 tvrtki i javnih ustanova. Analiza učinaka i troškova Progra-ma provedena je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK). Odluka o obustavi Pro-grama na snagu će stupiti idući tjedan.

„Edukacija o gospodarenju otpadom mora biti sveobuhvatna te se mora provoditi na svim razina-ma. Ideja o pokretanju programa izobrazbe gospodarenja otpadom je dobra. No, u ovom slučaju radi se o svojevrsnom parafiskalnom nametu, budući da je obveza definirana brojem zaposlenih a ne kriterijima opterećenja okoliša otpadom. Edukaciju o gospodarenju otpadom planiramo proves-ti na sustavniji i temeljitiji način“ – kazao je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović.

„Smatramo, na što smo ranije već i upozoravali, kako je potrebno na drugačiji način definirati kri-terije obveznika obrazovanja o postupanju s otpadom. Sigurno je da je obrazovanje gospodarskih subjekata o gospodarenju otpadom potrebno i Hrvatska gospodarska komora pružit će svu potreb-nu stručnu pomoć u prilagodbi i racionalnoj provedbi odredbi iz zakonodavnog okvira našim čla-nicama“ – rekao je potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore Tomislav Radoš istaknuvši da HGK stoji na raspolaganju Ministarstvu u smislu komunikacije s gospodarskim subjektima i defini-ranju novog programa obrazovanja.

Odluka o zaustavljanju Programa ne znači da tvrtke i ustanove s više od 50 zaposlenika ne moraju imenovati povjerenike za otpad kako je propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, već su oslobođene obveze izobrazbe. Osobe koje su završile izobrazbu dobit će potvrdu Ministar-stva koja će i dalje ostati važeća. HGK podupire ovu odluku s ciljem smanjenja nameta za gospo-darske subjekte.

Program izobrazbe gospodarenja otpadom donio se prošle godine. Tvrtke i javne ustanove koje su zakonski dužne imenovati povjerenika za otpad i zamjenika morale su ishoditi i potvrdu Ministar-stva o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom koja se izdavala na pet godina.

Page 29: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK

29

OBAVIJEST

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će izdati potvrde svim polaznicima koji su završili Program izo-brazbe o gospodarenju otpadom do stupanja na snagu Odluke o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 20/2016).

Svi Programi izobrazbe o gospodarenju otpadom započeti prije stupanja na snagu Odluke o stavlja-nju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 20/2016) za-vršavaju se sukladno Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 77/ 2015).

SEMINAR U SURADNJI S DRUŠTVOM EKONOMISTA, RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA SISAK

IInnffoo ddaann HHBBOORR--aa uu ŽŽKK SSiissaakk

HGK Županijska komora Sisak u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak organizi-rala je Info dan HBOR-a 8. ožujka 2016. godine u Komori Sisak.

Tom su prigodom održani individualni poslovni razgovori sa šest poduzetnika, sadašnjim i potencijalnim korisnicima kreditnih sredstava HBOR-a. Uvjete fi-nanciranja HBOR-a predstavila je Dra-ženka Draženović Kostelac, voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Liku.

S ciljem upoznavanja poduzetnika s po-dručja Sisačko-moslavačke županije s HBOR-ovim povoljnim uvjetima financi-ranja, Info dani HBOR-a održavaju se jednom mjesečno u sisačkoj Komori (svakog drugog utorka u mjesecu). Ove poslovne susrete ŽK Sisak organizira treću godinu zaredom. Za dodatne informacije obratite se u ŽK Sisak, Dragoslavu Krnjaiću, na tele-fon: 044/524-117 ili na e-mail: [email protected].

OOddrržžaannaa jjaavvnnaa rraasspprraavvaa oo PPrroossttoorrnnoomm ppllaannuu SSMMŽŽ

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke žu-panije u suradnji sa Županijskom komorom Sisak organizirao je 14. ožujka 2016. godine jav-no izlaganje i raspravu o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Sisačko–moslavačke županije i Strateške studije o utjecaju na okoliš navedenih izmjena.

Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije donesen je 2001. godine, a 2010. donesene su prve iz-mjene plana. S novim izmjenama i dopunama, koje su predstavljene javnosti, Plan se usklađuje s novim zakonskim propisima i odredbama te prostorno planskim dokumentima višeg reda i zahtje-vima na razini države. Plan uzima u obzir razvojne i gospodarske potrebe gradova i općina u Župa-niji te je usklađen s dokumentima i studijama izrađenima za područje Sisačko-moslavačke župani-je.

Page 30: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK

30

HGK ŽK SISAK U PROJEKTU „RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA INOVATIVNE METODOLOGIJE ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I JAČANJE ZAPOŠLJAVANJA STARIJIH OSOBA (AGE is EFFECTIVE)“

OOddrržžaannaa eedduukkaacciijjaa ii iinnddiivviidduuaallnnoo ssaavvjjeettoovvaannjjee zzaa

nneezzaappoosslleennee ssttaarriijjee oodd 5500 ggooddiinnaa uu ookkvviirruu pprroojjeekkttaa

„„AAggee iiss EEffffeeccttiivvee““

U HGK Županijskoj komori Sisak od 14. do 18. siječnja 2016. godine održana je besplatna edukacija s individualnim savjetovanjem za nezaposlene osobe starije od 50 godina, a u ok-viru projekta Starost je učinkovita – razvoj i implementacija inovativne metodologije za raz-voj ljudskih resursa i jačanje zapošljavanja starijih osoba (Age is Effective).

Cilj je edukacije bio poboljšati zapošljivost i doprinijeti većoj participaciji ljudi starijih od 50 godina na tržištu rada. Na ovaj način nastoji se pomoći starijim osobama da se lakše snalaze u novim pro-mijenjenim okolnostima na tržištu rada te da se na taj način lakše zaposle.

Na edukaciji je bilo riječi o dobnoj segregaciji na tržištu rada i opće društvenoj klimi u poslovnim organizacijama, o analizi potreba pojedinca na tržištu rada i socijalizaciji, o kompetencijama poje-dinaca – iskustvo, kompetencije i mogućnosti učenja, zatim o cjeloživotnom učenju u promjeni osobnog i profesionalnog puta, o pozitivnim iskustvima na području promjene profesionalnog i osobnog života, o analizi individualnih pozicija u okolnostima promjena na tržištu rada, o stereoti

EU PROJEKTI

Page 31: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK

31

pima i diskriminaciji starije radne snage na tržištu rada, o međugeneracijskoj suradnji te dobrim praksama zapošljavanja starije radne snage.

Potreba za navedenom edukacijom proizašla je iz izrazito negativnih trendova na tržištu rada, što je pokazala nedavno provedena analiza. Uz jaku depopulaciju, Sisačko-moslavačka županija suoča-va se i s problemom starenja stanovniš-tva, što kao posljedicu ima velik broj starijih nezaposlenih osoba, kao jedne od najugroženijih skupina na tržištu ra-da.

Nositelj je projekta Fundacija za izbolj-šanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA (Zaklada za poboljšanje mogućnosti za-pošljavanja PRIZMA) iz Maribora, a part-neri su u projektu Razvojna agencija SI-MORA, HGK Županijska komora Sisak i Ekonomski institut Maribor. Vrijednost projekta financiranog iz Europskoga so-cijalnog fonda jest 189.704,30 eura, od čega 5,04 posto iznosa sufinanciraju projektni partneri. Projekt je započeo 17. veljače 2015. godi-ne, trajat će 17 mjeseci, a njegov je cilj osnaživanje kompetitivnih sposobnosti starije radne snage na tržištu rada i poticanje njihova zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Projekt uključuje transnacionalnu razmjenu iskustava i ostvarenje inovativne metodologije za razvoj ljudskih resursa te osnaživanje zapošljavanja starije radne snage.

Više informacija o EU projektu Age is Effective potražite na www.ageiseffective.eu.

HGK ŽK SISAK U PROJEKTU „RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA INOVATIVNE METODOLOGIJE ZA RAZVOJ

OOddrržžaannaa zzaavvrrššnnaa kkoonnffeerreenncciijjaa pprroojjeekkttaa „„RRaazzvvoojjeemm

ppaarrttnneerrssttvvaa ddoo ssmmaannjjeennjjaa nneezzaappoosslleennoossttii““

U HGK Županijskoj komori Sisak u pone-djeljak, 22. veljače 2016. godine održala se završna konferencija u okviru projekta Razvojem partnerstva do smanjenja neza-poslenosti. Na završnoj konferenciji pred-stavnicima medija i članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje SMŽ pred-stavljene su odrađene aktivnosti i postig-nuti rezultati projekta.

Opći je cilj projekta pridonijeti povećanju za-poslenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji pu-tem poboljšanja kapaciteta i učinkovitosti Lo-

kalnog partnerstva za zapošljavanje SMŽ kako bi se izgradilo efikasno i organizirano partnerstvo, kompetentno za razvoj lokalnih inicijativa koje će ostvariti pozitivne učinke u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Page 32: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

ODRŽANO

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK

32

Kapaciteti i učinkovitost LPZ SMŽ su se poboljšali kroz provedbu tri komponente aktivnosti:

1. operativno planiranje i unaprjeđenje internih procedura 2. edukaciju članova LPZ SMŽ za razvoj i upravljanje EU projektima, praćenje i evaluaciju 3. promotivne aktivnosti i uspostavu Info točke.

U okviru projekta osnovano je Tijelu za ko-ordinaciju i savjetovanje u pripremi i pro-vedbi projekata te Tijelo za praćenje Strate-gije (za razvoj ljudskih potencijala). Uspos-tavljena Info točka LPZ SMŽ uspjela je pri-donijeti važnosti, vidljivosti i prepoznatlji-vosti LPZ-a SMŽ te njegovoj dostupnosti javnosti kroz pružanje informacija, potica-nje suradnje i partnerstva te davanje smjer-nica o razvoju inicijativa u skladu s potreba-ma u Sisačko – moslavačkoj županiji.

Nositelj je projekta Područni ured Sisak Hr-vatskog zavoda za zapošljavanje. Partner u projektu je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., dok su članovi LPZ-a SMŽ, među ostalim i Županijska komora Sisak, suradnici u projektu. LPZ SMŽ broji 27 članova.

Projekt se provodio na području Sisačko-moslavačke županije i trajao je 12 mjeseci, od 26. veljače 2015. do 25. veljače 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta je 26.486,13 €, a sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda iznosi 23.925,81 €, odnosno 90,33% ukupne vrijednosti projekta. Pro-jekt je financiran u okviru natječaja „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza ll“.

Page 33: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama

STRUČNE SLUŽBE ŽK SISAK

PREDSJEDNIK: BORIS MESARIĆ, dipl.ing.

044/522-583, [email protected]

DIREKTOR: BRANKICA GRD, dipl.oec.

044/522-583, [email protected]

PODJELA PO SEKTORIMA

ODSJEK SEKTORA ZA POLJOPRIVREDU, PREHRAMBENU INDUSTRIJU I ŠUMARSTVO

MLADEN DRAGOJEVIĆ 521-518 [email protected]

GORDANA KOTENKO-ALEKSIĆ 524-700 [email protected]

ODSJEK SEKTORA ZA INDUSTRIJU I IT

ANETA RADOŠ 510-028 [email protected]

Odsjek za poduzetništvo i inovacije

DRAGOSLAV KRNJAIĆ 524-117 [email protected]

ODSJEK SEKTORA ZA TRGOVINU

KRISTINA GRABOVICA 522-322 [email protected]

ODSJEK SEKTORA ZA TURIZAM

MLADEN DRAGOJEVIĆ 521-518 [email protected]

ODSJEK SEKTORA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE, POSLOVNE INFORMACIJE I EKONOMSKE ANALIZE

DRAGOSLAV KRNJAIĆ 524-117 [email protected]

Odsjek za poslovne informacije

SENADA PRPIĆ 524-114 [email protected]

GORDANA KOTENKO-ALEKSIĆ 524-700 [email protected]

BRANKICA GRD 522-583 [email protected]

IVAN JAVORNIK 521-827 [email protected]

MIHAJLA SENČAR 522-583 [email protected]

Odsjek za razvoj ljudskih potencijala

SENADA PRPIĆ 524-114 [email protected]

ODSJEK SEKTORA ZA MEĐUNARODNE POSLOVE

SENADA PRPIĆ 524-114 [email protected]

Odsjek za Europsku uniju

KRISTINA GRABOVICA 522-322 [email protected]

Odsjek za privlačenje investicija

ANETA RADOŠ 510-028 [email protected]

ODSJEK SEKTORA ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

IVAN JAVORNIK 521-827 [email protected]

ODSJEK SEKTORA ZA PROMET I VEZE

IVAN JAVORNIK 521-827 [email protected]

PETRANA HLIŠĆ 522-582 [email protected]

MIHAJLA SENČAR 522-583 [email protected]

ODSJEK SEKTORA ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA

ANETA RADOŠ 510-028 [email protected]

ODSJEK ZA KVALITETU

KRISTINA GRABOVICA 522-322 [email protected]

Page 34: Baze podataka - hgk.hr · USLUGE HGK HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK 4 UUSSSLLLUUGGGEEE HHHGGKKK SAJMOVI I DELEGACIJE Organiziramo i sufinanciramo vaše nastupe na sajmovima i izložbama