Top Banner
B-PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge Bjelovar, Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349 Građevine: Reciklažno dvorište List br: 187 Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D. 214/17 INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692) Trg Eugena Kvaternika 2 43 000 Bjelovar GRAEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena) ZAHVAT: GRADNJA LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa Z.O.P.: RD BJELOVAR MAPA 2 B) GRAEVINSKI PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE GLAVNI PROJEKTANT: Hrvoje Lonjak, dipl. ing. arh. PROJEKTANT INSTALACIJA, VODOVODA I KANALIZACIJE: Marko Večerić, dipl. ing. građ. SURADNIK: Ivica Komljenović, bacc. ing. aedif. za "B-PROJEKT"direktor: Igor Barberić,dipl.ing.građ.
59

B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

Oct 08, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 187

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

GRAĐEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena)

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa

Z.O.P.: RD BJELOVAR

MAPA 2

B) GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

GLAVNI PROJEKTANT:

Hrvoje Lonjak, dipl. ing. arh.

PROJEKTANT INSTALACIJA,

VODOVODA I KANALIZACIJE:

Marko Večerić, dipl. ing. građ. SURADNIK: Ivica Komljenović, bacc. ing. aedif.

za "B-PROJEKT"direktor: Igor Barberić,dipl.ing.građ.

Page 2: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 188

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

GRAĐEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena)

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa

Z.O.P.: RD BJELOVAR

SVEUKUPNI POPIS PROJEKATA:

MAPA 1 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

"B-PROJEKT" d.o.o., Bjelovar, (oib: 54648399349) T.D. 214/17, studeni 2017. Projektant: Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh., br.ovl.:3777

MAPA 2 GLAVNI PROJEKT

"B-PROJEKT" d.o.o., Bjelovar, (oib: 54648399349) T.D. 214/17, studeni 2017. A) GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE

Projektant: Marko Večerić, dipl.ing.građ., br.ovl.: 4246 B) GRAĐEVINSKI PROJEKT –

PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

Projektant: Marko Večerić, dipl.ing.građ., br.ovl.: 4246 MAPA 3 GEODETSKI PROJEKT

“METRA” d.o.o., Bjelovar, (oib: 05010056017) T.D. 02-11-17 , studeni 2017.

Projektant: Vedran Radić,dipl.ing.geod. br.ovl.:1293 MAPA 4 GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

„PIN“ d.o.o., Bjelovar, (oib: 49370747057) T.D. 65/17, listopad 2017. Projektant: Stjepan Pranjić, dipl.ing.el., br.ovl.: 1002

Page 3: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 189

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

MAPA 5 GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

"TEHNOTERM" d.o.o., Bjelovar, (oib: 47066287342) T.D. 82/2017, listopad 2017. Projektant: Miroslav Pašalić, ing.stroj., br.ovl.: 967

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

"B-PROJEKT" d.o.o., Bjelovar, (oib: 54648399349) T.D. 214/17, studeni 2017. Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh., br.ovl.:3777 ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

„STATERA“ d.o.o., Osijek, (oib: 34209604397) Broj elaborata: 90/2017, studeni 2017. Dalibor Peršić mag. ing. aedif., upisni broj: 37 ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

„HUDEC PLAN“ d.o.o., ZAGREB Broj elaborata: BRD 06-386_rev.1., siječanj 2018. Svjetlan Hudec dipl.ing.građ.., upisni broj: 37

Page 4: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 190

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

SADRŽAJ: OPĆI DIO :

1. Izvod iz sudskog registra 2. Ovlaštenje inženjera građevinarstva 3. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 4. Rješenje o imenovanju projektanta vodovoda i kanalizacije 5. Izjava o projektantovoj odgovornosti i pridržavanju propisa

TEHNIČKI DIO : B) 1.TEKSTUALNI DIO 1. Sadržaj 2. Program kontrole i osiguranja kakvoće izvedenih radova 3. Tehnički opis 4. Privremena regulacija prometa 5. Hidraulički proračun 6. Iskaz procijenjenih troškova građenja

B) 2. GRAFIČKI DIO: 1. Situacija vodovoda i kanalizacije M 1:300 2. Tlocrt vodovoda – TEMELJ M 1:100 3. Tlocrt vodovoda – PRIZEMLJE M 1:100 4. Tlocrt kanalizacije – TEMELJ M 1:100 5. Tlocrt kanalizacije – PRIZEMLJE M 1:100 6. Tlocrt krovnih ploha M 1:100 7. Vodomjerno okno (Građevinski i montažni nacrt) M 1:50 8. Detalj normalnog poprečnog presjeka vodovodnog rova 9. Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek kanalizacijskog rova 12. Kanalizacijska odzračna kapa 13. Križanja kanalizacije i vodovoda 14. Slivnik 15. Sabirna jama M 1:50 16. Kanalska rešetka

Page 5: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 191

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

GRAĐEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena)

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa

Z.O.P.: RD BJELOVAR

OPĆI DIO

PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE: Marko Večerić, dipl. ing. građ. SURADNIK: Ivica Komljenović, bacc. ing. aedif.

za "B-PROJEKT" direktor:

Igor Barberić,dipl.ing.građ

Page 6: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 192

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

Page 7: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 193

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

Page 8: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 194

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

Page 9: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 195

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

Page 10: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 196

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

Na temelju članka 52., stavka 2. i 4. Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17),

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

Određuje:

HRVOJA LONJAK, dipl.ing.arh. za GLAVNOG PROJEKTANTA za:

GRAĐEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena)

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa

Z.O.P.: RD BJELOVAR

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata. Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili opoziva.

ZA INVESTITORA:

Page 11: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 197

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

Page 12: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 198

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

Na temelju ZOG donosi se:

R J E Š E N J E

Imenuje se ovlašteni inženjer građevinarstva : Marko Večerić, dipl.ing.građ. za projektanta

PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

GRAĐEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena)

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa

Z.O.P.: RD BJELOVAR

za "B-PROJEKT" direktor: Igor Barberić,dipl.ing.građ.

Page 13: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 199

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

IZJAVA OZNAKE “214/17-B”

O PROJEKTANTOVOJ ODGOVORNOSTI I PRIDRŽAVANJU PROPISA U PROJEKTU VODOVODA I KANALIZACIJE

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

GRAĐEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena)

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa

Z.O.P.: RD BJELOVAR

PRIMJENJENI ZAKONI, PROPISI I NORME

- Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17) - Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) - Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14 i 154/14) - Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) - Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14) - Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) - Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN79/07,113/08 i 43/09) - Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05 i 92/10) - Zakon o normizaciji (NN 55/96 i 163/03) - Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10) - Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03)

Page 14: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 200

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) - Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98) - Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/07) - Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama

(NN 40/99, NN 6/01 i NN 14/01) - Plan za zaštitu voda od zagađenja (NN 8/99)

PROJEKTANT PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE:

Marko Večerić, dipl.ing.građ.

za "B-PROJEKT" direktor:

Igor Barberić,dipl.ing.građ.

Page 15: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 201

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

GRAĐEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena)

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa

Z.O.P.: RD BJELOVAR

B.1.2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KAKVOĆE

PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE: Marko Večerić, dipl. ing. građ. SURADNIK: Ivica Komljenović, bacc. ing. aedif.

za "B-PROJEKT" direktor:

Igor Barberić,dipl.ing.građ

Page 16: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 202

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KAKVOĆE

1. Projektirane instalacije izvode se prema projektiranoj dokumentaciji čiji je prilog ovaj program kontrole i osiguranja kakvoće.

2. Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su : - Program kontrole i osiguranja kakvoće izvedenih radova - Tehnički opis - Privremena regulacija prometa - Hidraulički proračun - Nacrti 3. Naručilac odabire izvoditelja koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i voditelj

sklapaju “Ugovor o gradnji”. 4. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru dužan je dobaviti izvođač prema specifikaciji

materijala navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa važećim zakonskim propisima. 5. Za sav ugrađeni materijal moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati kojima se dokazuje

kvaliteta ugrađenog materijala i opreme.

6. Izvođačje dužan svog ovlaštenog predstavnika - Rukovodioca radova - imenovati prije početka radova

i o tome obavijestiti Naručioca. 9. Sve probleme ugovorenih radova Naručilac će riješiti sa izvođačem preko osoba ovlaštenih za vršenje

nadzora.

10.Obavijest o završetku radova izvođač je dužan dostaviti pismeno naručiocu.

11.Sve garantne listove, ateste i certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za

uporabu i održavanje izvedene instalacije izvođač je dužan dostaviti naručiocu prije upotrebe građevine

12.Poslije završetka izvođenja radova izvršit će se primopredaja izvedenih radova između izvođača i

naručioca i to u najkraćem roku. 13.Izvedene instalacije mogu se koristiti, odnosno staviti u pogon, tek kada nadležno tijelo izda odobrenje

za njihovu uporabu. 14.Primopredaja radova između izvođača i naručioca obuhvaća utvrđivanje opsega izvedenih radova te

konačni obračun radova.

Page 17: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 203

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

15.Za kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana izvršene primopredaje, a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača. Minimalni garantni rok za ugrađenu opremu iznosi šest mjeseci od dana izvršene primopredaje.

16.U garantiranom roku izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom

izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 17.Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem instalacije.

18.Ako naručilac bez pismene dozvole izvođača upotrijebi i koristi izvedenu instalaciju prije nego li

nadležno tijelo izda odobrenje za njihovu uporabu, smatra se time da je naručilac preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu izvedenu instalaciju.

ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI

1. Atesti ugrađene opreme i materijala 2. Atesti o izvršenom ispitivanju na vodonepropusnost 3. Atest o izvršenom ispitivanju funkcionalnosti interne kanalizacije sa svim pripadajućim uređajima 4. Ostali neophodni atesti i dokumenti sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13,

20/17)

PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE: Marko Večerić, dipl. ing. građ. SURADNIK: Ivica Komljenović, bacc. ing. aedif.

Page 18: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 204

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

GRAĐEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE:

Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena)

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa

Z.O.P.: RD BJELOVAR

B.1.3. TEHNIČKI OPIS PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE: Marko Večerić, dipl. ing. građ. SURADNIK: Ivica Komljenović, bacc. ing. aedif.

za "B-PROJEKT" direktor:

Igor Barberić,dipl.ing.građ

Page 19: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 205

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

PROJEKTNI ZADATAK

Na temelju zahtjeva investitora GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692), Trg Eugena Kvaternika 2,

43 000 Bjelovar, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u vidu GLAVNOG PROJEKTA- PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE za GRADNJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA, u Prespi, k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa.

Raspored prostora na etažama građevine vidljiv je na arhitektonsko-građevinskim podlogama.

Potrebno je izraditi Glavni projekt instalacija koji će obuhvatiti:

- instalaciju vodovoda koja obuhvaća razvod hladne i tople potrošne vode po objektu. U tu svrhu, potrebno je izvesti priključak na javnu vodovodnu mrežu te je potrebno izvesti vodomjerno okno na parceli u kojemu će biti smješteni vodomjeri za mjerenje potrošnje vode.

- instalaciju unutarnje hidrantske mreže koja će se sastojati od 1 unutarnjeg hidranata. Hidrant

profila NO50 mm koji će biti priključen na vod hidrantske mreže. - instalaciju vanjske hidrantske mreže koju je potrebno projektirati sukladno odredbama

europskih normi HRN EN 671-1 i 671-2. Vanjsku hidrantsku mrežu činiti će jedan vanjski nadzemni hidrant. Hidrant će imati nadzemni hidrantski ormarić sa crijevom i ostalom standardnom pripadajućom opremom.

- instalaciju kanalizacije koja obuhvaća odvodnju otpadnih sanitarnih voda iz prostorija građevine. Odvodnju otpadnih voda izvesti preko revizijskih okana sa spojem na sabirnu jamu. Oborinsku odvodnju sa krovnih ploha izvesti sa spojem na postojeći kanal, odvodnju sa asfaltiranih i manipulativnih površina preko rešetke i separatora izvesti u postojeći kanal. Sve spomenuto prikazano je na grafičkim prilozima i obrađeno hidrauličkim proračunom.

Page 20: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 206

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

Ovaj projekt je usklađen sa sljedećim odredbama posebnih zakona i propisa: - Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17) - Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) - Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14 i 154/14) - Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) - Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14) - Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) - Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN79/07,113/08 i 43/09) - Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05 i 92/10) - Zakon o normizaciji (NN 55/96 i 163/03) - Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10) - Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03) - Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) - Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98) - Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/07) - Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama

(NN 40/99, NN 6/01 i NN 14/01) - Plan za zaštitu voda od zagađenja (NN 8/99)

DIN 19630 - polaganje cijevi za vodovodne mreže, DIN 1988 - vodovodne instalacije, DIN 1986 - instalacije kanalizacije, NEPA 101 i 88A

Prilikom projektiranja koristiti zakone, norme, preporuke i pravilnike, te je potrebno poslužiti se:

- arhitektonsko - građevinskim podlogama, - građevinskom dozvolom - položajnim nacrtom, - podacima dobivenim od investitora.

Cjelokupna gradnja projektirat će se i izvoditi u svemu u skladu sa: -Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), -Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), -Generalnim urbanističkim planom uređenja Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 07/04, 03/09 i 06/12), -prema potrebama investitora i pravilima struke.

INVESTITOR: za "B-PROJEKT" direktor:

Igor Barberić,dipl.ing.građ

Page 21: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 207

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

TEHNIČKI OPIS

OPĆENITO

SPAJANJE INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

Građevina će se priključiti na javnu vodovodnu mrežu, a na građevinskoj čestici izvesti će se vodomjerno okno u koje će se smjestiti vodomjeri za mjerenje potrošnje vode.

Odvodnju otpadnih voda iz građevina izvesti preko revizijskih okana sa spojem na sabirnu jamu. Oborinsku odvodnju sa krovnih ploha izvesti sa spojem na postojeći kanal, odvodnju sa asfaltiranih i manipulativnih površina preko rešetke i separatora izvesti u postojeći kanal. Sve spomenuto prikazano je na grafičkim prilozima i obrađeno hidrauličkim proračunom.

TEHNIČKO RJEŠENJE OPSKRBE VODOM

Objekat će biti priključen na javnu vodovodnu mrežu preko PEHD cijevi 110 mm, PN 10, PE 100, SDR 17 – prema DIN 8074/8075, a vodomjerno okno smjestit će se na čestici investitora kako je prikazano na situaciji u grafičkom dijelu dokumentacije. U vodomjerno okno smjestiti dva vodomjera. Jedan vodomjer nazivne dimenzije NO 25 mm, PN 10 za mjerenje sanitarne potrošnje vode te jedan vodomjer NO 100 mm, Qn = 60 m3/h za hidrantski vod (unutarnju i vanjsku hidrantsku mrežu). Profili cijevi prikazani u grafičkim prilozima. Zidni hidrant (ukupno 1) smješten je prema požarnom sektoru. Unutarnja hidrantska mreža sastoji se od hidranta u zidnom hidrantskom ormariću (500x500x140 mm) sa limenim vratima koji sadrži: tlačnu fleksibilnu cijev promjera 50 mm, dužine 20 metara sa spojnicom, zatim kutni ventil 2(MS) sa stabilnom spojnicom (AL), okretni nastavak 2(MS) i mlaznicu promjera 63 mm sa zasunom. Zidni hidrant smješten je uz požarne izlaze kako bi bio osiguran nesmetan pristup i osiguranje evakuacije ljudi. Na mlaznici hidranta osiguran je minimalni tlak od 2,5 bara i količina od 2,5 l/s. Hidrantski ventil mora biti ugrađen na visini 1,5 m od gotovog poda. Sa ovako predviđenom hidrantskom mrežom moguća je zaštita svakog dijela objekta. Kompletna unutarnja hidrantska instalacija izvest će se od čeličnih pocinčanih cijevi i fitinga sa spojem na navoj. Cijevi se montiraju u podu i u zidnim usjecima. Čelične pocinčane cijevi spajaju se na navoj, a brtve kudjeljnim vlaknima natopljenim u laneno ulje i omotanim oko profila navoja. Izolacija cjevovoda se vrši prema mjestu montaže filcnim i dekorodal trakama. Omatanje izvesti sa preklopom.

Unutarnja sanitarna instalacija izvest će se od polipropilenskih PP-R cijevi prema DIN 8077 i 8078, a spojevi se izvode elektrofuzijskim zavarivanjem prema DIN 16928. Na počecima ogranaka postaviti podžbukne ventile. Cijevi se montiraju u podu te u zidnim usjecima.

Priprema sanitarne tople vode za prostorije sanitarnih čvorova vršiti će se putem električnog bojlera za PTV.

Po izvršenoj kompletnoj montaži izvršit će se ispitivanje instalacije hladnim vodenim tlakom. Ispitivanje treba izvršiti u prisutnosti nadzornog inženjera, koji će o svom nalazu potpisati zapisnik. Ovom prilikom se ne smije pokazati curenje vode, kako na cijevnoj mreži, tako ni na armaturi.

Page 22: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 208

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

Ispitivanje vodovodne instalacije

Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda vrši se ručnom tlačnom pumpom kojom se vrši

pritisak na vodu u instalaciji. Prije ispitivanja mreža se mora napuniti vodom, pri čemu treba istisnuti sav zrak u mreži preko otvorenih najviših ventila ili zračnih ventila. Pritisak se vrši pokretanjem poluge tlačne pumpe, a očitava se na manometru. Pritisak u mreži pri ispitivanju mora biti veći 100% više nego je to radni pritisak, ali ne može biti manji od 10 kp/cm2 (1kp/cm2 = 0,98 bar). Vrijeme trajanja ispitivanja iznosi 30 do 60 minuta.

Ispitivanje treba vršiti i ponavljati tako dugo dok se ne postigne potpuna nepropusnost instalacije, pri mjerenju tlaka dozvoljava se odstupanje u iznosu od 1 %. Pregled vršiti u prisustvu predstavnika distributera, nadzornog inženjera i izvođača. Nakon uspješno izvršenog ispitivanja potrebno je izvršiti dezinfekciju i bakteriološku probu, te pribaviti pozitivan atest.

Sve ostalo što nije obuhvaćeno u tehničkom opisu, označeno je na nacrtima i opisano u proračunu.

TEHNIČKO RJEŠENJE ODVODNJE

- koncepcijsko rješenje odvodnje

Odvodnju otpadnih voda iz građevina izvesti preko revizijskih okana sa spojem na sabirnu jamu. Oborinsku odvodnju sa krovnih ploha izvesti sa spojem na postojeći kanal, odvodnju sa asfaltiranih i manipulativnih površina preko rešetke i separatora izvesti u postojeći kanal. - sistem odvodnje

Kanalizacijski sustav se sastoji od kanala za transport otpadnih voda, revizijskih okana, slivnika, rešetke, separatora.

Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase kanala izvode se armirano-betonska revizijska okna betonom C25/30, kao i na pozicijama bočnih priključaka. Okna su prekrivena L.Ž. poklopcima nosivosti 150 kN, a za silaz u okna ugrađuju se L.Ž. penjalice. Cementnim mortom omjera 1:1 će se izraditi odgovarajuća kineta. Reparatur mortom će se obraditi dno i zidovi kako bi se postigla zahtijevana vodonepropusnost. Kotu gornjeg nivoa poklopca uskladiti s kotom uređene prometne ili druge površine.

Unutarnja instalacija odvodnje izvest će se iz plastičnih PVC cijevi prema DIN 19534. Cijevi se polažu u usjeke u zidu ili podu u padu 1,0 – 3,5 % ovisno o profilu cijevi. Spajanje cijevi vrši se usađivanjem cijevi u naglavak s gumenim prstenom. Pri izvođenju kanalizacije izvođač se mora u svemu pridržavati važećih propisa u građevinarstvu za ovu vrstu radova.

Vanjska odvodnja izvesti će se od plastičnih PVC cijevi profila od 125 do 250 mm prema

NORM B 5184 ili DIN-u 19534. Odabrane PVC cijevi polažu se na pješčanu podlogu od 10 cm. Cijevi se i pokrivaju pijeskom 30 cm iznad tjemena, a ugrađeni pijesak ručno se nabija u skladu sa statičkim računom. ostali dio rova zatrpava se materijalom od iskopa i pažljivo strojno nabija. Širina rova se određuje iz odnosa š= DN+0,60 m. Pad nivelete kanala diktiran je padom cijevi sve do revizionog okna. Spajanje cijevi i spojnih dijelova vrši se utičnog kolčaka sa gumenim prstenom.. Radi redovitog održavanja i čišćenja kanala izvedena su reviziona okna i to na svakom lomu trase, mjestu priključenja i promjeni uzdužnog pada. Vodonepropusnost spoja PVC cijevi sa betoniranim revizionim oknom ostvaruje se preko RDS spojnog komada. Dno jarka se mora iskopati prema propisanoj kosini. Cijev mora dobro nalijegati na 10 cm debeo nasuti sloj od finog materijala

Page 23: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 209

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

(pijeska). Posteljica od zemlje ne smije biti razrahljena već se tlo mora izvaditi i zamijeniti drugim materijalima koji se moraju nabiti. Kod pješčane i šljunčane posteljice ležajnu plohu treba oblikovati prema obliku vanjske stjenke cijevi, tako da položena cijev potpuno nalegne cijelom duljinom. Poslije polaganja cjevovoda je potrebno ispitati na nepropusnost, a prije betoniranja podova zaštititi ih orebranim kartonom.

Prilikom transporta PVC cijevi, iste moraju čitavom dužinom nalijegati na sredstvo kojim se

transportiraju, uz njih se ne smiju transportirati drugi predmeti oštrih bridova. Kanalske cijevi i spojni dijelovi ne smiju se vući po tlu. Kanalske cijevi se mogu uskladištiti na otvorenom prostoru, premda je preporučljivo da se na neki način zaštite (prekriju). Kod skladištenja je također potrebno voditi računa da cijevi naliježu na površinu, kako bi se spriječile eventualne deformacije.

Ispitivanje kanalizacije se provodi prije puštanja instalacije u funkciju. ODRŽAVANJE KANALIZACIJE

Pod održavanjem kanalizacije smatra se čišćenje začepljenih kanala, okana, separatora, slivnika. - čišćenje začepljenih kanala i okana

U slučaju začepljenja kanalizacionih kanala potrebno je pozvati komunalnu službu sa kojom je načinjen ugovor o održavanju sustava odvodnje. Najbolja metoda je ispiranje pod visokim tlakom.

Visokotlačno crijevo se preko odgovarajućeg kolotura uvlači sa ceste u kanal bez silaženja radnika u podzemlje. Pomoćni radnici imaju zadaću samo posluživanja odgovarajućih zapornih organa i vađenja ispranog otpada.

Kod većih nanosa pijeska preporuča se korištenje jednog aparata za visokotlačno ispiranje i više vakuum-cisterni za usis mulja. Kod visokotlačnog ispiranja kanala moguće je raditi i bez vakuum-cisterne, jer sama transportna moć kanala odvodi isprani mulj do uređaja za pročišćavanje.

- ispitivanje na vodonepropusnost

Svi otvori ispitne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovarajućim uređajima. Dionica se postupno puni vodom, da bi se omogućilo potpuno ispuštanje zraka. Voda se dovodi u najnižoj točci dionice. Na svim najvišim (prijelomnim) točkama dionice moraju se otvoriti otvori za zrak za vrijeme punjenja. Nakon što se probna dionica napuni vodom i utvrdi da u njoj nema više zraka, zatvore se svi ventili za dodavanje vode.

Kanalizacija se pod pritiskom održava 30 min. Za to vrijeme ne smije doći do propuštanja vode ni na jednom mjestu kanala da bi se kanal smatrao ispravnim.

Ako je vizualni pregled nemoguć, vodonepropusnost dionice se provjerava tako što se poslije postizanja probnog pritiska na ispitivanom mjestu dionice izmjeri pad vodnog pritiska na ispitanom mjestu dionice izmjeri pad vodnog nivoa. Dodana voda se izmjeri opremom ili izračunom.

Investitor je dužan na tehničkom pregledu građevine Povjerenstvu predočiti zapisnik o dobivenim rezultatima provedenog ispitivanja protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

Page 24: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 210

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda mora biti provedeno sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, a ispitivanje sabirne jame sukladno normi Opskrba vodom - zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno članku 221. stavak 2. Zakona o vodama (NN 153/09).

Sve ostalo što nije obuhvaćeno u tehničkom opisu, označeno je na nacrtima i opisano u proračunu. PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE: Marko Večerić, dipl. ing. građ. SURADNIK: Ivica Komljenović, bacc. ing. aedif.

Page 25: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 211

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

GRAĐEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena)

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa

Z.O.P.: RD BJELOVAR

B.1.4. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE: Marko Večerić, dipl. ing. građ. SURADNIK: Ivica Komljenović, bacc. ing. aedif.

za "B-PROJEKT" direktor:

Igor Barberić,dipl.ing.građ

Page 26: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 212

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Prilikom izvođenja radova uz cestu ili prokopa iste potrebno je uspostaviti privremenu

regulaciju prometa. Skice privremene regulacije sadrže način postavljanja prometne signalizacije pri izvođenju

radova s obzirom na konkretnu lokaciju u odnosu na cestu. Kod povremenog zauzimanja kolnika uslijed dovoženja materijala i opreme vršiti naizmjenično

propuštanje vozila. Pješake je potrebno preusmjerivati izvan zone opasnosti ili pak rovove osigurati odgovarajućom skelom od pada ili ozljede prolaznika. Potrebno je osigurati pri izvođenju radova nesmetan pristup kućnim prilazima i ostalim sporednim prometnicama.

Odlaganje zemlje kod iskopa uvijek vršiti tako da što manje smeta odvijanju pješačkog i motornog prometa. Odloženu zemlju na kolniku obilježiti odgovarajućim prometnim znakovima, a ako se deponirana zemlja iz iskopa ili rov ostavljaju preko noći u zoni opasnosti za promet postavlja se svjetlosna signalizacija. U svakom momentu izvođenja radova mora se ispuniti uvjet minimalne potrebne širine voznog traka od 3 m.

Nakon izvođenja sve prometnice dovesti u prvobitno stanje sa svim elementima koji su bili narušeni- vertikalna i horizontalna signalizacija. Prometnicu temeljito oprati nakon završetka radova. Sve radove vezane uz postavljanje privremene signalizacije izvesti prema važećim zakonima; Zakon o javnim cestama ( NN 100/96 i 76/98) i Pravilnik o prometnim znacima i signalizaciji na cestama ( NN 33/93). Tijekom izvođenja radova osigurati jasno i pravovremeno signaliziranje prometnim znacima privremene regulacije prometa.

PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE: Marko Večerić, dipl. ing. građ. SURADNIK: Ivica Komljenović, bacc. ing. aedif.

Page 27: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 213

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

PRILOG - SHEMA br. 1 J – REGULACIJA

Page 28: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 214

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

PRILOG - SHEMA br. 2 K – REGULACIJA

Page 29: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 215

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

GRAĐEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena)

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa

Z.O.P.: RD BJELOVAR

B.1.5. HIDRAULIČKI PRORAČUN PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE: Marko Večerić, dipl. ing. građ. SURADNIK: Ivica Komljenović, bacc. ing. aedif.

za "B-PROJEKT" direktor:

Igor Barberić,dipl.ing.građ

Page 30: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 216

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

HIDRAULIČKI PRORAČUN

1. DIMENZIONIRANJE VODOVODNE INSTALACIJE

1.1. DIMENZIONIRANJE VODOVODNE INSTALACIJE

U kalkulacijskim tablicama navedeni su podaci posebno za potrošnju hladne, a posebno za potrošnju tople vode. Svi vršni protoci u ovom proračunu definirani su na temelju DIN 1988. Proračun proveden prema knjizi M. Radonić: „Vodovod i kanalizacija u zgradama“, Građevinska knjiga, 1983. g., a prema izrazu:

q= 0,25 B ; gdje je: q - protok [l/s], B - broj izljevnih jedinica (IJ)

Proračun vodovodne instalacijetrošilo kom. HV TV Hvu Tvu

IJ IJ IJ IJ

umivaonik 3 0,5 0,5 1,50 1,50

wc-kotlić 2 0,25 0 0,50 0,00

pisoar 1 1,0 0 1,00 0,00

0 IJ 3,00 1,50

q[l/s] 0,43 0,31

PROFIL (NO[mm]) 20 20

UKUPNO IJ 3,00

ukupno q[l/s] 0,43

Qmaxsat[m3/h] 1,56

Qmaxdn[m3/dan] 37,44

PROFIL GLAVNE CIJEVI (NO[mm]) 20

IZBOR CIJEVI : Odabrana PEHD cijev 32 mm nazivnog tlaka PN 10, PE 100, SDR 17,6 – prema DIN 8074/8075 za razvod sanitarnog vodovoda od vodomjernog okna. Grananje unutra objekta prema profilima i vrstama cijevi navedenim u grafičkom prilogu.

Page 31: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 217

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

1.2. DIMENZIONIRANJE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE Hidrantska mreža sastojati će se od jednog vanjskog nadzemnog hidranta. Hidrant je pozicioniran tako da se osigura pokrivenost parcele u svakoj točci gašenja, što iznosi maksimalno 80 m od izljevnog hidranta. Za specifično požarno opterećenje u iznosu od 1000 MJ/m2 i površinu objekta koji se štiti u iznosu od 1200 m2 potrebna količina vode Q iznosi 20,0 l/s i tlak na mlaznici hidranta minimalno P= 2,5 bar, a prema tablici 2 Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). Qpož.u.=20,0 l/s = 1200 l/min = 1728,00 m3/24 h

L Q Izljevne DN v linijski ukupno lokalni ukupno[m] [l/s] jedinice [mm] [m/s] [m/m] [m] S z [m]

10,75 + 3,2113,96

Najniži tlak u uličnoj vodovodnoj mreži [bar] 4,500- Pad tlaka u hidrantskoj mreži [bar]: 1,40

- Visinska razlika [bar]: 0,050

- Gubitak tlaka u vodomjeru [bar]: 0,010

Pogonski tlak na najudaljenijem hidrantu NH1 [bar]: 3,04

0,0701

VO

NH1 isp 80,0 20,00 6400 2,55

PRIK. 21,0 20,00

2,55

2,556400 100

0,0701 3,65

Gubitci ukupno [bar]:

- što zadovoljava zadane uvjete za vanjsku hidrantsku mrežu

100

2,8

Gubitci [m]:

5,62 2,3 0,76

1,48 4,6 1,52

0,93

0,0701

Od Do

Tabela hidrauličkog proračuna prema tabeli dr. Josefa Brixa

VO NH1 52,0

Dionica Duljina Požarni protok Promjer Brzina Gubitak tlaka

20,00 6400 100

Page 32: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 218

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

1.2.1. DIMENZIONIRANJE UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE

Za specifično požarno opterećenje u iznosu od 1000 MJ/m2 i površinu objekta do 600 m2 najmanja protočna količina vode kroz mlaznicu/mlaznice mora biti Q= 2,5 l/s i tlak na mlaznici hidranta minimalno P= 2,50 bar, a prema tablici 2 Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Crijevo hidranta je Ø 63 mm ispust (NO50 mm).

L Q Izljevne DN v linijski ukupno lokalni ukupno[m] [l/s] jedinice [mm] [m/s] [m/m] [m] S z [m]

1,56 + 0,82

2,38

Najniži tlak u uličnoj vodovodnoj mreži [bar] 4,500

- Pad tlaka u hidrantskoj mreži [bar]: 0,238

- Visinska razlika [bar]: 0,050

- Gubitak tlaka u vodomjeru [bar]: 0,010

Pogonski tlak na najudaljenijem zidnom hidrantu ZH 1 [bar]: 4,20

- što zadovoljava zadane uvjete za unutarnju hidrantsku mrežu

P

100

ZH1

Brzina

5

Promjer

50 0,0443 0,45

Gubitak tlaka

Gubitci ukupno [m]:

2,50 50 1,27 0,0443 1,11 1,9 0,16ZH 1 isp

8,0 0,66

25,0

10,0 1002,50

Tabela hidrauličkog proračuna prema tabeli dr. Josefa Brixa

1,27

Dionica Duljina Požarni protok

Od Do

ODABIR CIJEVI I VODOMJERA ZA VANJSKU I UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽU:

Za hidrantsku potrošnju odabran je horizontalni vodomjer NO 100 mm, Qn= 60,0 m³/h, te PEHD cijev

110 mm, nazivnog tlaka PN 10, PE 100, SDR 17,6 – prema DIN 8074/8075 za hidrantski vod vanjske

hidrantske mreže odnosno PEHD cijev 63 mm, nazivnog tlaka PN 10, PE 100, SDR 17,6 – prema DIN 8074/8075 za hidrantski vod unutarnje hidrantske mreže. IZBOR GLAVNE PRIKLJUČNE CIJEVI: Odabrana PEHD cijev 110 mm, nazivnog tlaka PN 10, PE 100, SDR 17,6 – prema DIN 8074/8075 za glavnu priključnu cijev.

Page 33: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 219

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

2.1. SANITARNE OTPADNE VODE

Proračun je proveden prema knjizi „Vodovod i kanalizacija u zgradama“, autora M. Radonića. Otjecaj za stambene i slične zgrade s kratkim vršnim opterećenjem:

q= 0,5 AWs ; gdje je: q - protok [l/s]; AWs - broj izljevnih jedinica (IJ)

PRORAČUN PO JEDNOJ VERTIKALI

Spoj na postojeće izvedeno stanjetrošilo kom. Aws S AWs

IJ

wc-kotlić 2 0,25 0,5

umivaonik 3 0,5 1,5

pisoar 1 1 1

3,00

q[l/s] 0,87

PROFIL HOR. (f[mm]) 160 Ukupno otpadne vode:

Qsan = 0,87 l/s ODABRANO: Za priključak kanalizacije do sabirne jame odabrana PVC cijev Ø 160 uz pad od 0,80 %.

SEPTIČKA JAMA

- dnevna potrošnja vode cca 65 l/dan po osobi (5 osoba cca) - vrijeme pražnjenja 30 dana

V= 5 x 65 x 30 = 9750 l ≈ 10,0 m3

Odabrana je septička jama zapremine 10 m3.

Page 34: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 220

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

2.2. OBORINSKE VODE

Oborinske vode sa krovnih ploha te zagađene oborinske vode sa parkirališnih i manipulativnih površina

Dimenzioniranje krovnih žljebova i vertikalnih odvoda za oborinske vode izvedeno je prema Smjernicama za izvedbu interne kanalizacije. Odvodnja oborinske vode sa krovnih ploha riješena je preko oborinskih vertikala i daljnjim razvodom preko slivnika, revizijskih okana.

Pod zagađenim oborinskim vodama podrazumijevaju se sve oborine koje dospiju na površinu parkirališta i ostalih manipulativnih površina. Ove vode prikupljaju se slivnicima, raspoređenim po površini (200-300 m2 po slivniku), koji su priključeni na oborinski sustav odvodnje te se preko revizijskih okana, separatora upuštaju u postojeći kanal.

Hidraulički proračun izveden je prema knjizi KANALIZACIJA, autora prof. dr. sc. Jure Margete. Oborinski sustav dimenzioniran je na mjerodavni protok zagađene oborinske kanalizacije provodi se po izrazu: Q = i x A x C x Gdje su: i - specifični dotok A - pripadajuća slivna površina, C - koeficijent otjecanja - koeficijent zakašnjena

HIDRAULIČKI PRORAČUN

Polazni podaci za proračun odvodnje zagađenih otpadnih voda sa područja prometnih površina predmetne građevine, kao i čistih oborinskih voda sa krova objekta preuzeti su iz podataka Hrvatskih voda. Mjerodavni intenzitet oborina za dimenzioniranje odvodnje prometnih površina, kao i krova predmetne građevine:

i= 170 l/s/ha Proračun srednjeg koeficijenta otjecanja koji se primjenjuje u slučaju različitih vrsta površina u

slivnom području, kao što je i ovdje slučaj:

A

ACACC

nn

SRE

...11

Gdje su: C1, C2,…, Cn - koeficijent otjecanja različitih tipova ili vrsta površina, A1, A2,…, An - pripadajuće površine određenom tipu/vrsti površine

Page 35: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 221

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

C1 = 0,85 A1 = 2280,00 m2 – ASFALTIRANE I MANIPULATIVNE POVRŠINE (spojiti preko separatora) C2 = 0,95 A2 = 740,00 m2 – KROVNE PLOHE Csre= (0,85 x 2280,00) + (0,95 x 740,00) / 3020,00 Csre= 0,87 Usvojen je kao srednji koeficijent otjecanja za ukupnu površinu građevne čestice Csre= 0,87 a mjerodavni intezitet oborina za Grad Bjelovar = 170,0 l/s/ha. Koeficijent zakašnjena prema IMHOFFU (za srednje prilike) iznosi = 1,0. Ukupna protoka oborinske vode iznosi:

SRE

CAiQ

Qukupno = 170 x 3020,00 / 10000 x 0,87 x 1,0 = 44,67 l/s (ukupno oborinske vode) Qukupno = 170 x 2280,00 / 10000 x 0,85 x 1,0 = 32,95 l/s (asf. i manipulativne površine).

Preko separatora spojiti oborinske vode sa asfaltiranih i manipulativnih površina čiji protok iznosi 32,95 l/s.

ODABRANO: Za priključak oborinskih voda na postojeće izvedeno stanje odabrana je PVC cijev

SN8 cijev 315 mm s padom od 0,30 %.

Page 36: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 222

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

2.3. SEPARATOR ULJA (za oborinske vode sa asfaltiranih i manipulativnih

površina) Pri maksimalnom opterećenju zagađenih otpadnih voda Q = 32,95 l/s odabire se separator –

odvajač taloga, ulja i masti sa maksimalnim protokom Q= 40 l/s, volumena 10000 litara sa poklopcima za laki promet.

PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE: Marko Večerić, dipl. ing. građ. SURADNIK: Ivica Komljenović, bacc. ing. aedif.

Page 37: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 223

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

GRAĐEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena)

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa

Z.O.P.: RD BJELOVAR

B.1.6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA

Na temelju članka 17., stavka 4. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14),

daje se:

Za gradnju građevina Reciklažnog dvorišta (dio koji se odnosi na projekt vodovoda i

kanalizacije), procjena troškova iznosi: ____________________.

PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE: Marko Večerić, dipl. ing. građ.

Page 38: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Građevine: Reciklažno dvorište List br: 224

Datum: Bjelovar, studeni 2017. T.D.

214/17

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (oib: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

GRAĐEVINA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Kontejner uredski, Kontejner za garderobu i sanitarije Nadstrešnica 1 uzlazno - izlazne zone Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada Nadstrešnica 3 skladišnog prostora Zatvorena hala (komunalna namjena)

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa

Z.O.P.: RD BJELOVAR

B.2. GRAFIČKI PRILOZI

PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE: Marko Večerić, dipl. ing. građ. SURADNIK: Ivica Komljenović, bacc. ing. aedif.

za "B-PROJEKT" direktor:

Igor Barberić,dipl.ing.građ

Page 39: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

elek

tro k

om

unik

acij

ska

infr

astr

uktu

ra

NH

100

413

OV1

OV2

1,5%

1,5

%

OV1

OV2

OV3

OV4

OV5

OV6

OV7

OV8

RO1

RO2

RO3

RO4

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5

%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5

%

0,5%

0,5%

0,4%

30

30

30

RO7

0,4%0,3%

0,3%

RO5

izvedeno stanje

0,6%

0,6% 0,6%

0,7%

0,7%

1,5

%

1,5%

1,5%

1,5%

325790

115

OV1

RO6

1,5

%

1,0

%

1,5%

S1

0,8

%

125150

30

30

1,0

%

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:300MJERILO

SITUACIJA

225214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Oborinska vertikalaOV

Sanitarni vodovod

Revizijsko oknoRO

Vodomjerno oknoVO

KOV

LEGENDA:

Razvod odvodnje

LEGENDA:

SlivnikS

Page 40: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

grijalica vode (V=80 l)

Pre

ma

vo

do

mje

rno

m

okn

u

Prijelazni komadPEHD/PPR

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:100MJERILO

TLOCRT TEMELJA, PRIZEMLJA, KR. PLOHA

214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

INSTALACIJA VODOVODALEGENDA:

Razvod hladne vode u zidu (HV)

Razvod tople vode u zidu (TV)

Razvod hladne vode u podu (HV)

Razvod tople vode u podu (TV)

NAPOMENA:

Razvod sanitarne vode izvesti iz polipropilenskih PP-R cijevi,

nazivnog promjera.

a specificirane su preko vanjskog

226

Page 41: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

2,0% KOV 1

2,5%

1,5

%

1,5%

KOV 11,0%1,0%

OV1

OV2

OV1

OV2

OV11,5%1,5%

0,8%

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:100MJERILO

TLOCRT TEMELJA, PRIZEMLJA, KR. PLOHA

227214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

INSTALACIJA KANALIZACIJE

Oborinska vertikalaOVKOV

LEGENDA:

Razvod odvodnje

Page 42: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

TLOCRT PRIZEMLJATLOCRT TEMELJA

TLOCRT KROVNIH PLOHA

OV1

OV2

OV1 OV2

OV1

OV2

Izve

sti s

poj

na R

O2

1,5% 1,5%1,

5%

1,0%

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:100MJERILO

TLOCRT TEMELJA, PRIZEMLJA, KR. PLOHA

228214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

INSTALACIJA KANALIZACIJE

Oborinska vertikalaOV

LEGENDA:

Razvod odvodnje

Page 43: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

OV1

OV1

OV1

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:100MJERILO

TLOCRT TEMELJA, PRIZEMLJA, KR. PLOHA

229214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

INSTALACIJA KANALIZACIJE

Oborinska vertikalaOV

LEGENDA:

Razvod odvodnje

Page 44: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

Prema

vodomjernom

oknuPrijelazni komadPEHD/PPR

Izvod u prizemlje

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:100MJERILO

TLOCRT TEMELJA

230214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Sanitarni vodovod

LEGENDA:

INSTALACIJA VODOVODA

Page 45: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

OV1 OV2 OV3 OV4

OV5 OV6 OV7 OV8

RO1RO2

RO3

RO4

1,5%1,5%1,5%1,5%

1,5%

1,5%1,5%

1,5%1,5%

1,5%

1,5%

1,5%1,5%

1,5%

1,5

%1,5

%

2,0

%2,0

%

Izvod iz prizemlja

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:100MJERILO

TLOCRT TEMELJA

214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

INSTALACIJA KANALIZACIJE

Oborinska vertikalaOV

LEGENDA:

Razvod odvodnje

231

Page 46: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

grijalica vode (V=10 l)

Izvesti spoj na

razvod

Izvod iz temelja

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:100MJERILO

TLOCRT PRIZEMLJA

232214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Sanitarni vodovod

LEGENDA:

INSTALACIJA VODOVODA

Zidni hidrantZH

Page 47: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

OV1 OV2 OV3 OV4

OV5 OV6 OV7 OV8

Izvod u temelj

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:100MJERILO

TLOCRT PRIZEMLJA

214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

INSTALACIJA KANALIZACIJE

Oborinska vertikalaOV

LEGENDA:

Razvod odvodnje

233

Page 48: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

OV1 OV2 OV3 OV4

OV5 OV6 OV7 OV8

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:100MJERILO

TLOCRT KROVNIH PLOHA

234214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

INSTALACIJA KANALIZACIJE

Oborinska vertikalaOV

LEGENDA:

Razvod odvodnje

Page 49: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

Mt= 15 t

Mt= 15 t

Mt= 15 t

290

390

6020

40

10

20

90

20

140

190

20

10

10

20

20

20

20

10

38

135

175

87

20

20

390

20 308 32 2010

AB

MB30

POSTELJICA MB20

20 60

390

20248

175

20

20

33

4

20

10

10

20

140

40

10

90

20

20

20

175

7520 60

190

10

20

81

20

4

40

20

10

90

10

20

20

20

10

20

30

30

30

30

504

332010

38 20

175

20

55

30

20 55

30

32

3210

55

NAPOMENA:

DIMENZIJE VODOMJERNOG OKNA UZETI KAO ORIJENTACIJSKE.

I USKLADITI IH PO POTREBI SA STVARNIM STANJEM NA TERENU.

1:2, d= 2 cm

10

50

38

15

45

15

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:50MJERILO

235214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Page 50: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

1

3

2

2 1

3

4567898101176

345

6789810117

20 19 17 16 15

3141818141

3

13

LEGENDA:

1 ELEKTROSPOJNICA PN10, 110/NO100, PE100,

SDR11, GEORG FISCHER

2 PE TULJAK PN10, 110/NO100, PE100, SDR11,

GEORG FISCHER

3 SLOBODNA PRIRUBNICA, PN10, NO100, GEORG FISCHER

4 FFG-SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA NO100x600,

6 T KOMAD S PRIRUBNICAMA NO100/NO100, PN10,

7 ELIPTI

8 FFG-SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA NO100x400,

9 INDUSTRIJSKI VODOMJER PN10, NO100, tip VMP 70-100,

Qn= 35 m3/h, IKOM ZAGREB

12 FFG-SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA NO100x1000,

13 MESINGANA SPOJNICA, PN10, NO25

14 P , PN10, NO25

1

PN10, NO25

17 REGULATOR TLAKA PN10, NO25

18 KUGLASTA SLAVINA ZA VODU PN10, NO25

tip VMA,

Qn= 3,5 m3/h, IKOM ZAGREB

20 POVRATNI VENTIL PN10, NO25

PN10, 32/NO25, GEORG FISCHER

2

132

14

12

21

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:50MJERILO

236214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Page 51: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

-MJERILO

237214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Page 52: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

-MJERILO

238214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Page 53: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

-MJERILO

239214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Page 54: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

-MJERILO

240214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Page 55: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

-MJERILO

241214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Page 56: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

-MJERILO

242214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Page 57: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

-MJERILO

243214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Page 58: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

M 1:50MJERILO

244214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

Page 59: B ) G 5$(9,16., PROJEKT PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ... · Detalj prolaska vodovodne cijevi kroz zid 10. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1 M 1: 25 11. Presjek

15 30 15

60

15

n

55

15

n15

n

15 30 15

60

15 30 15

60

15

n15

n

10

T.D. List br.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:30MJERILO

245214/17

studeni, 2017.

GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar